Sunteți pe pagina 1din 9

1)Planificarea strategica reprezinta un set de actiuni si decizii ce favorizeaza elaborarea strategiilor specifice orientate la atingerea obiectivelor organizatiei.

2)Formulati misiunea intreprinedrii S.A.Macon: oferirea populatiei a materialelor de constructie calitative si la unpret accesibil. 3)Cind este utilizat planul de afaceri a) cind se doreste e!aluarea situatiei actuale sis a se analizeze perspecti!ele" calcularea riscurilor posi#ile"; astfel, managerull sa-sistabileasca din timp cile i mijloacele de atingere a scopului; b) pentru a obine un credit bancar prezentarea planului de afaceri este o condiie obligatorie a oricrei instituii financiare care are posibilitatea, nainte de a oferi mprumutul solicitat, s evalueze perspectivele dezvoltrii afacerii, precum i ansele recuperrii fr probleme a sumei mprumutate; c) pentru a atrage investiii orice investitor, nainte de a oferi investiii pentru a calcula profitabilitatea plasamentului, va analiza situaia la ntreprinderea n care investete; d) Luarea deciziilor majore. Necesitatea investirii n noi utilaje sau cerinte de fonduri pentru a desc ide un nou canal de distributie, pot constitui la un moment dat decizii majore n activitatea firmei. !econsiderarea planului este absolut necesara. $)Marcati deose#irile intre o#iecti!e si scopuri a) "copul marc eaza o intentie viitoare de actiune, fara un orizont de timp determinat in sensul unei limitari. #biectivul, prin contrast, este asociat unei date precise sau unui interval de timp bine determinat. b) obiectivul este concret si specific" scopul este stabilit la nivel general, poate fi nevoie de mai multe proiecte pentru a-l indeplini c) putem presupune ca obiectivul este de atins si realist" insa daca putem masura gradul de atingere al scopului, probabil ca l-am formulat prea specific si ca este mai degraba un obiectiv.

%)&a modificarile rapide ale pietii si competiti!itatea redusa a firmei pe piata ea'firma)poate adopta urmatoarele strategii: a)strategia concentrarii pe un anumit segment de piata; c)strategia captivitatii; ()Metodele de retri#uire pentru a stimula munca in ec)ipa$ a) %articiparea la profit. !eprezinta intoarcera unei parti din profit la angajati sub forma unei bonificatii cas sau a unei suplimentari a fondului de pensii. b) &mpartirea castigurilor. !eprezinta un program de stimulare salariala de grup bazat pe imbunatatirea productivitatii sau a activitatii asupra caruia forta de munca are un anumit control c) !etribuirea bazata pe calificare. !eprezinta un sistem in care oamenii sunt platiti in concordanta cu numarul de calificari pe care l-au dobandit. *)Cunosc urmatoarele programe de lucru alternati!e: ')program de lucru fle(ibil; ))saptamana de lucru comprimata; *)impartirea postului. +)&a #aza moti!arii se afla$necesitatile. ,)+onform teorii asteptarii,pentru a spori intensitatea muncii cu ',-salaraiul trebuie sa fie sigur ca nivelul satisfacerii cu remunerarea va spori nu mai putin de ',.a 1-).elegarea reprezinta transferal sarcinilor si imputernicirilor persoanelor/subdiviziunilor care primesc asupra sa si responsabilitatea pentru e(ecutarea lor 11)strategia de captivitate se refera la strategii de descrestere. 12)"tructura divizionala pe produse se deosebeste de cea organizata pe centre de profil prin$ a)se practica la intreprinderi mari; c)este mai centralizata; 13)# dualitate de putere e(ista in structura de tip$ b)mi/t'liniar0functionala) 1$)strategia de focalizare reprezinta o strategie prin care firma isi concentreaza activitatea asupra unui grup de cumparatori specific. se a(eaza pe servirea numai a unei anumite parti din piata totala in conditiile e(istentei grupurilor distincte de cumparatori si concurenta slaba in domeniu1%)Proiectarea organizatorica este procesul modificrii organiza0iei n scopul sporii eficien0ei interac0iunii ei cu

mediul e(tern, distribuirii 1i orientrii productive 1i ra0ionale a resurselor 1i eforturilor personalului pentru a satisface necesit0ile clien0ilor 1i a atinge obiectivele naintate. 1()Numiti modalitati de realizare a strategiilor de crestere: a)cresterea interna; b)crestrea externa; c)firma mixta ? 1*)Motivarea negativa actiunea prin care managerul influenteaza asupra angajatului pentru ca acesta sa-si indeplineasca sarcinile/obiectivele prin IMPUNERE 1+)Controlul anticipat este asupra: resurselor 1,)Cunosc urmatoarele tipuri de standarte ale controlului: a)standarte de management b)standarte tehnice c)standarte sau norme de siguranta in functionare d)standarte sau norme de provenienta interna sau externa

1)Strategia reprezinta un plan comple(,multilateral si detailat,destinat asigurarii realizarii misiunii si atingerii obiectivelor organizatiei. 2)2isiunea firmei se formuleaza in baza obiectivelor ei. N3 3)Strategie de capti!itate este con!ena#ila organizatiei prin$ a) garantia ca isi va vinde produsele la preturi avantajoase b)lic idarea c eltuielilor de m4 c)profit sigur 5)1umiti metodele de diagnostic utilizate in planificarea strategica: a) matricea 67oston)7+8 b) analiza "9#: c)investigarea manageriala ;)Pentru a mari e/tinderea !olumului de acti!itate intreprinderea p2e aplica urmat. srategii organizationale: a)strategia concentrarii prin integrarea orizontala d)strategia integrarii vertical

<)im#ogatirea muncii anga3atului reprezinta reprezinta o metoda de motivare care const n adugarea de competen0e 1 responsabilit0i de e(ecu0ie 1i conducere, amplific=nd 1i rolul postului respectiv. *)+are sunt caile de im#unatatire a acceptarii o#iecti!elor$ a)formularea de obiective e/plicite pentru a sugera c)iar tipuri de ac4iuni necesare realiz5rii lor b) o#iecti!ele s5 fie 6n concordan45 cu posi#ilit54ile 7i capacit54ile organiza4ie c) o#iecti!ele s5 fie orientate spre eliminarea dificult54ilor interne 7i e/terne +) :eoria lui 2aslou ca teorie procesuala spune ca 6:eoria lui 2aslou este conceptuala) ,)+onform teoriei lui 2c+lelland ,necesitatea de putere este superioara necesitatii de afiliere :oate cele trei necesitati 6de realizare, afiliere si putere sunte superioae) 1-).epartamentarea reprezinta impartirea angajatilor pe grupuri de personae care desfasoara activitati relative omogene ce solicita cunostinte specializate intr-un anumit domeniu, precum si ansamblul de metode si te nici adecvate, amplasate intr-un anumit spatiu si subordinate nemijlocit unui singur manager. 11)#rganizarea procesuala imparte principalele tipuri de activitati 6procese) in urmatoarele functii$f.de cercetaredezvoltare,f.comerciala,f.de productie,f.financiar-contabila,f.de personal,dintre care prima se e(ecuta functie de cercetare-dezvoltare. 12)Managerul deleg)eaza su#alternului urmatoarele elemente$ a) sarcini b)imputerniciri c)responsabilitati

13)La o structura plana ponderea ierar ica este mai mica fata de o structura inalta .> 1$)+are strategii organizationale sunt recomandabile pentru intreprinderile mici? "trategiile la nivel de afaceri 6diferentierea produsului/serviciunlui si concentrrea asupra unui anumit segment de piata) 1%)Normele de consum - reprezinta +antitatea de materiale necesare realizarii unui produs in conditiile unei anumite te nologii 1()Numiti factorii de motivatie dupa @ertberg a)posibilitatea dezvoltarii b)recunoasterea contributiilor si eforturilor c)promovarea 1*):eoria asteptarii este aplicabila p/u personalul intreprinderilor din !.2? .a 1+)Moti!area poziti!a-actiunea prin care managerul influenteaza asupra angajatului pentru ca acesta sa-si realizeze sarcinile/obiectivele prin metode de ":&23L>!A 1,)8taele procesului de control: a)stabilirea standartelor caracterizate priin limite de timp b)evaluarea rezultatelor si compararea lor cu standartele c)corectarea abaterilor 2-)Controlul #ugetar6prin bugete) o te nica/instrument de control prin care se compara rezultatele obtinute cu previziunile bugetare6 planul financiar)

9actica- arta organizrii i conducerii pentru realizarea obiectivului fundamental strategic in cadrul unei companii,organizatii. 2. Misiunea SA :;orileB C oferirea populatiei de toate virstele a unei incaltaminte calitativa si moderna la un pret accesibil $. :eoria D si E a lui 2c8regor fac parte din teoriile conceptuale ale motivarii.
1.

%. %entru a e/tinte !olumul de acti!itate firma poate aplica urm. Strategii organizationale$ strategia de crestere prin integrare pe orizontala;strategia integrarii pe verticala; (. <m#ogatirea muncii anga3atului reprezinta o metoda de motivare care const n adugarea de competen0e 1 responsabilit0i de e(ecu0ie 1i conducere, amplific=nd 1i rolul postului respectiv. *.organizarea structurala di!izeaza organizatia in posturi, functii si departamente; +. teoria lui 2c+lelland este o teorie conceptuala a motivarii ,.conform teoriei lui mcclelland necesitatea de putere este superioara necesitatii de afeliere. F>! %!#%!$ el se bazeaza pe * nevoi de nivel superior. 1-. department functional C departament al organizatiei care functioneaza permanent in cadrul ei si indeplineste functii-c eie 6e(. departamentul de vinzari, finante, aprovizionare, etc.) Aste condus de un sef de departament care are contact direct cu managerul general. 11.la o structura inalta norma de conducere este mai mare decat la o structura plata. .> 12.2anagerul deleg eaza subalternului urmatoarele elemente$ sarcini, drepturi si responsabilitati. 13. G. de cercetare-dezvoltare ; f. +omerciala ; de porductie ; financiar-contabila ; de personal ; 1$. gestiunea reacti!a Cgestiunea prin care se conceap si se implementeaza msuri capabilee de a atenua manifestarea riscurilor. !eac0ia orientat spre viitor permite organiza0iei s stp=neasc, n limite acceptabile, riscurile trecute, ceea ce este acela1i lucru cu cre1terea 1anselor de a-1i atinge obiectivele. 1%. standard fizic C consum la unitate de produs 1(. f0torii igienici dupa =ert#erg $ salariu, securitatea muncii, conditiile de munca, competenta superiorilor, relatiile interpersonale. 1*9eoria ec)itatii" nu. 1+.doc care formalizeaza organizarea intreprinderii $ regulamentuld e organizare si functionare ; fisa postului ; reprezentarea grafica a structurii organizatorice. 1,. strategia dez! produsului $ imbunatatirea calitattiva a produsului sau serviciului de baza sau adaugarea unui prod. "au serviciu asemenator, adaugarea unor noi segmente de piata.

2-.controlul prin #ugete reprezinta o te nica/instrument de control prin care se compara rezultatele obtinute cu previziunile bugetare6 planul financiar)

'.Managementul strategic reprezinta un process prin care managerii formuleaza si implementeazastrategii pt optimizarea atingerii unui obiectiv,in anumite conditii internesi e(terne date. ).Misiunea intreprinderii SA :>ucuria #ferirea populatiei de toate virstele a unor produse de cofetarie calitative, naturale si diverse la un pret accesibil *.Strategia de M? a organizatiei reprezinta principalele directii de activitate spre care se orienteaza intreprinderea sau functia de legatura intre obiectivele si masurile/actiunile care trebuie sa asigure realizarea obiectivelor 5..eose#irea intre o#iecti!e si scopuri: a) "copul marc eaza o intentie viitoare de actiune, fara un orizont de timp determinat in sensul unei limitari. #biectivul, prin contrast, este asociat unei date precise sau unui interval de timp bine determinat. b) obiectivul este concret si specific" scopul este stabilit la nivel general, poate fi nevoie de mai multe proiecte pentru a-l indeplini c) putem presupune ca obiectivul este de atins si realist" insa daca putem masura gradul de atingere al scopului, probabil ca l-am formulat prea specific si ca este mai degraba un obiectiv ;.&a modificarile lente ale pietii si competiti!itateainalta a firmei strategia diversificarii si integrarii verticale$<.Metodele de@.utilizate pt a stimula munca in ec)ipa$ a) %articiparea la profit. !eprezinta intoarcera unei parti din profit la angajati sub forma unei bonificatii cas sau a unei suplimentari a fondului de pensii. b) &mpartirea castigurilor. !eprezinta un program de stimulare salariala de grup bazat pe imbunatatirea productivitatii sau a activitatii asupra caruia forta de munca are un anumit control

c) !etribuirea bazata pe calificare. !eprezinta un sistem in care oamenii sunt platiti in concordanta cu numarul de calificari pe care l-au dobandit H.Stimulentii aplicati in organizatie$ a)stimulente economice, n care se includ$ salarii, primediverse, participarea la profit. b) factori motiva0ionali intrinseci, n care se includsatisfac0ii oferite de natura muncii, interesul fa0 depostul ocupat, cariera, propria dezvoltare profesional.c) factori motiva0ionali rela0ionali, care cuprind satisfac0iilelegate de prietenie, munca n grup, dorin0a de afiliere 1i destatut social. I.&a #aza moti!arii se afla: a)necesitatile J.Aecompensa !eprezinta o modalitate financiara6salariu, prime) sau nonfinanciara6lauda, medalii,semne distinctive in ec ipamentul de lucru, diversificarea sarcinilor si responsabilitatilor) de motivare a angajatilor.',.8lementele organizarii procesuale$ functionale,activitatile,atributiile si sarcinile 6operatii) ''.Strategia de dez!oltare a pietii se refera la strategiide crestere 6str.concentrarii). ')."tructura liniar-functionala se deosebeste de cea pecentre de profit prin$ este mai centralizata'*.# dualitate de putere e(ista in str$'5.Strategia de integrare orizontala -absorbirea unor firme care realizeaza produse sau servicii similare cucele ale firmei absorbante. ';.Structura manageriala este ansamblul personalului, departamentelor si relatiilor organizationale,astfel plasate si constituite incit saasigure premisele economice,te nice si de personalnecesare desfasurarii procesului managerial si celor dee(ecutie. '<.Modalitatile de realizare a strategiilor de crestere$ -crestere interna, -crestere e(terna, -firma mi(ta 'H.1ecesitatile conform teoriei lui MasloB$ '. Necesitati de autorealizare, ). Necesitatea respectului de sine, *.necesitatea de apartenenta sociala, 5.necesitatea de protective, '.necesitatile fiziologice 'I.Controlul anticipat este asupra $ d)resurselor 'J.8/emplu de standart al costurilor: -costul materiei prime,fortei de munca

),>utoritatea de a conduce presupune siautoritatea de a controla$ .a