Sunteți pe pagina 1din 2

Varianta 2

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

CONCURSUL ŞCOLAR DE GEOGRAFIE ETAPA PE SECTOR, 2.02.2013 CLASA a IX -a Subiecte

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

I. Completaţi spaţiile libere cu răspunsul corect :

 • 1. Depărtarea egală în plan vertical între două curbe de nivel succesive se numeşte ……

 • 2. Punctul de pe orbita unei planete situat cel mai aproape de Soare se numeşte ……… ..

 • 3. După modul de formare, chihlimbarul este o rocă ……………… .....................................

 • 4. Discontinuitatea Wiechert-Gutenberg separă nucleul de învelişul numit ..........................

 • 5. Vulcanul Paricutin se află pe continentul numit ............................................................

  • 5 puncte II. Scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare afirmaţie de mai jos:

   • 1. Elementul chimic predominant în alcătuirea Terrei este:

    • a. nichelul; b. hidrogenul;

c. siliciul;

d. oxigenul.

 • 2. Porţiunile mai întunecate, numite „pete solare”, sunt caracteristice învelişului atmosferei solare

numit :

 • a. b. cromosferă

fotosferă

c. coroană solară

d. zonă convectivă.

 • 3. O rocă de precipitare chimică este:

 • a. b. calcarul

sarea

c. argila

d. nisipul.

 • 4. Dorsalele sunt caracteristice treptei de relief oceanic numite:

  • a. abrupt continental;

continentală.

b. câmpie abisală;

c. fosă oceanică;

d. platformă

 • 5. Linia care uneşte punctele cu aceeaşi adâncime, pe o hartă, se numeşte:

  • a. curbă de nivel

b. izotermă

c. cotă altimetrică

d. curbă batimetrică.

 
 • 5 puncte

III. Notaţi cu A (adevărat) sau F (fals) următoarele enunţuri:

 • 1. Vântul solar este generat de coroana solară.

 • 2. În Alpi, limita superioară a zăpezilor perene este la peste 3000m.

 • 3. Mercur este cea mai mică planetă din sistemul solar.

 • 4. Granitul este o rocă magmatică consolidată la suprafaţă.

 • 5. Conurile de dejecţie se formează prin dezagregare.

 
 • 5 puncte

IV. Răspundeţi următoarelor cerinţe:

 • 1. Între oraşele Iaşi şi Vaslui distanţa este de 66 km şi corespunde, pe hartă, unui segment de

3,3 cm. Calculaţi scara numerică a hărţii. Construiţi scara grafică adecvată scării numerice.

 • 2. Calculaţi câte grade ar avea un fus orar dacă ziua ar dura 36 de ore.

10 puncte

V. Analizaţi harta plăcilor tectonice şi scrieţi, pe foaia de concurs:

 • 1. Denumirile macroplăcilor marcate, pe hartă cu cifre de la 1 la 7.

 • 2. Denumirile mezoplăcilor marcate, pe hartă cu numere de la 8 la 12.

1

 • 3. Numărul corespunzător plăcii majore în care este situată adâncimea maximă a Oceanului

Planetar.

 • 4. Două insule vulcanice situate în dreptul dorsalei care separă placa 1 de placa 2.

 • 5. Două arhipelaguri formate prin vulcanism, situate în lungul fosei din nordul şi nord-vestul plăcii

marcată, pe hartă, cu 3.

 • 6. Cifra corespunzătoare plăcii oceanice la marginea căreia se produce cel mai activ proces de

subducţie.

 • 7. Două unităţi de podiş situate în cadrul plăcilor marcate, pe hartă, cu numerele 6 şi 11.

 • 8. Explicaţi fenomenele care se produc la contactul dintre placa 4 şi placa10.

  • 25 puncte

3. Numărul corespunzător plăcii majore în care este situată adâncimea maximă a Oceanului Planetar. 4. Două

VI. Precizaţi:

 • 1. Fenomene astronomice care se produc în Emisfera Nordică la data de 22 iunie.

 • 2. Două cauze ale mişcărilor epirogenetice pozitive.

 • 3. Importanţa economică a regiunilor cu anomalii magnetice pozitive (zone cu valori peste medie).

 • 4. O diferenţă între prăbuşire şi alunecare.

 • 5. Două aspecte legate de importanţa mofetelor.

 • 6. Patru cauze care determină dezagregarea rocilor.

 • 7. Patru cauze, altele decât cele legate de deplasarea plăcilor tectonice, care determină formarea

cutremurelor.

 • 8. Patru microforme de relief specifice luncilor din regiunile de câmpie.

 • 9. Specificul gheţarului de tip Kilimandjaro.

10. Efectul forţei Coriolis asupra Vântului de Vest în Emisfera Nordică.

 
 • 25 puncte

VII.

A.

Caracterizaţi erupţia vulcanică având în vedere următoarele aspecte:

 • 1. Compoziţia chimică a lavei.

 
 • 2. Caracteristicile lavei, în funcţie de compoziţia chimică.

 • 3. Deosebirea principală între vulcanul cu lavă acidă şi vulcanul cu lavă bazică.

 • 4. Tipuri de produse vulcanice solide (cel puţin patru).

B.

Scrieţi trei denumiri de munţi vulcanici cu poziţie insulară.

 
 • 15 puncte

2

Total punctaj 100 puncte