Sunteți pe pagina 1din 12

Conf. Dr.

Sgardea Florinel Marian Curs Contabilitatea de gestiune a organizatiilor agroalimentare Capitolul 3

Organizarea i etapele metodologice privind calculaia costurilor


1. Organizarea contabilitii de gestiune conform PCG din Romania 2. tapele metodologice privind contabilitatea de gestiune si calculatia costurilor de producie

1. Organizarea contabilitatii de gestiune conform PCG din Romania


Conturile cu ajutorul carora se realizeaza contabilitatea cheltuielilor de productie si calculatia costurilor sunt conturile de gestiune. Aceste conturi au menirea de a prelua cheltuielile de exploatare din contabilitatea generala (financiara unde s!au inregistrat dupa natura lor" pentru a le ordona dupa destinatie in #ederea calcularii costului efecti# al productiei dbtinute, decontarii acestei productii si stabilirii abaterilor costurilor efecti#e de la cele prestabilite in scopul exercitarii controlului bugetar asupra costurilor. $n felul acesta" se creeaza independenta contabilitatii de gestiune fata de contabilitatea financiara. $n planul de conturi general" aceste conturi sunt cuprinse in clasa 9 - Conturi de gestiune si ele au caracteristica generala ca la sfarsitul exercitiului financiar nu apar in bilantul contabil intrucat datele si informatiile pe care le reflecta au fost deja inregistrate in contabilitatea financiara pe baza caiea se intocmeste bilantul contabil. De asemenea" se poate mentiona ca aceste conturi au o functie contabila mai elastica in ceea ce pri#este debitarea si creditarea lor intrucat" asa cum s!a aratat" modul de organizare a contabilitatii de gestiune este la latitudinea fiecarei unitati patrimoniale" in functie de specificul acti#itatii si necesitatile proprii de informare ale acesteia. $ata de ce in caracterizarea conturilor respecti#e si in modelele de calculatie prezentate nu se #or respecta cu strictete Normele metodologice de utilizare a conturilor contabile, existand mai multe #ariante posibile de functionare a conturilor in cauza. $n continuare se #a prezenta una dintre aceste #ariante. %a randul ei" clasa respectiva de conturi este structurata pe trei grupe: !" "Decontari interne", !2 "Conturi de calculatie" si !# "Costul productiei". & Grupa !" "Decontari interne 'cuprinde conturile !"1 "Decontari interne privind cheltuielile"

Conf. Dr. Sgardea Florinel Marian Curs Contabilitatea de gestiune a organizatiilor agroalimentare Capitolul 3

!"2 "Decontari interne privind productia obtinuta" !"# "Decontari interne privind diferentele de pret" Contul !"1 "Decontari interne privind cheltuielile" se foloseste" pe de o parte pentru e#identa decontarilor interne pri#ind cheltuielile acti#itatii de baza si auxiliare" cheltuielile indirecte de productie" cheltuielile generale de administratie" precum si a cheltuielilor de desfacere" care au fost inregistrate mai intai in contabilitatea generala (financiara " iar apoi se inregistreaza in contabilitatea de gestiune" iar pe de alta parte" pentru reflectarea costului efecti# al productiei obtinute. )l face interfata dintre contabilitatea financiara (generala si contabilitatea de gestiune. *otri#it actelor normati#e in #igoare" dupa functia contabila este un cont bifunctional, dar functioneaza ca un cont de pasiv. Se crediteaza, in cursul lunii" cu ocazia decontarii cheltuielilor de exploatare pe destinatii in functie de posibilitatile de identificare ale acestora pe locuri de cheltuieli si obiecte de calculatie si se debiteaza, la sfarsitul lunii" cu costul efecti# al productiei finite si al celei in curs de executie" dupa care se soldeaza. Contul !"2 "Decontari interne privind productia obtinuta" se utilizeaza pentru e#identa decontarilor interne pri#ind costul productiei obtinute in cursul lunii" la pret de inregistrare (prestabilit sau cu ridicata " pe de o parte" iar pe de alta parte" pentru decontarea" la sfarsitul lunii" a costului efecti# al aceleiasi productii obtinute pe parcursul lunii" astfel ca soldul sau reprezinta diferentele de pret si anume" soldul creditor, diferentele fa#orabile" adica economiile" respecti# abaterile poziti#e" iar cel debitor, diferentele nefa#orabile" respecti# depasirile" adica abaterile negati#e. Dupa functia contabila este un cont bifunctional. Se crediteaza, pe parcursul lunii" cu pretul de inregistrare al productiei finite obtinute din procesul de productie si se debiteaza, la sfarsitul lunii" cu costul efecti# al productiei respecti#e. $ndiferent de soldul sau" acest cont se inchide la sfarsitul lunii prin contul +,3 "Decontari interne privind diferentele de pret". In analitic, contul +,- "Decontari interne privind productia obtinuta" se dez#olta pe obiecte de calculatie (produse" lucrari" ser#icii" comenzi etc. . Contul +,3 "Decontari interne privind diferentele de pret" ser#este pentru inregistrarea" la sfarsitul lunii" a diferentelor dintre pretul de inregistrare (prestabilit sau cu ridicata si costul efecti# al productiei finite obtinute din procesul de productie. Dupa functia contabila este un cont de activ. Se debiteaza, la sfarsitul lunii" cu ocazia calcularii si inregistrarii diferentelor aferente productiei finite obtinute din procesul de productie si se crediteaza, tot la sfarsitul lunii" cu ocazia inchiderii in momentul decontarii diferentelor asupra costului productiei obtinute. Deci la sfarsitul lunii nu prezin!ta sold.

Conf. Dr. Sgardea Florinel Marian Curs Contabilitatea de gestiune a organizatiilor agroalimentare Capitolul 3

Diferentele de pret" asa cum s!a aratat" pot fi fa#orabile" atunci cand costul efecti# este mai mic decat pretul sau costul de inregistrare si nefa#orabile" in situatia in#ersa" cand costul efecti# este mai mare decat pretul de inregistrare. $n contabilitate" diferentele se pot inregistra numai in negru" atat cele fa#orabile cat si cele nefa#orabile" sau in rosu (respecti# in negru" dar incadrate in chenar ceea ce echi#aleaza cu inregistrarea in rosu cele fa#orabile si in negru cele nefa#orabile. $n lucrarea de fata s!a optat pentru #arianta a doua. $n analitic, se dez#olta ca si contul precedent" cu care functioneaza in paralel" adica pe obiecte de calculatie (produse" lucrari" ser#icii" comenzi etc. . & Grupa !2 "Conturi de calculatie" cuprinde urmatoarele conturi. !21 "Cheltuielile activitatii de baza"; !22 "Cheltuielile activitatilor auxiliare"; !2# "Cheltuieli indirecte de productie"; !2$ "Cheltuieli generale de administratie"; !2% "Cheltuieli de desfacere". Contul !21 "Cheltuielile activitatii de baza" se foloseste pentru e#identa cheltuielilor aferente acti#itatii de baza a unitatii. Dupa functia contabila este un cont de activ. Se debiteaza, pe parcursul lunii" cu ocazia colectarii cheltuielilor directe aferente acti#itatilor de baza" care au fost inregistrate si in contabilitatea financiara" iar la sfarsitul lunii" cu cotele corespunzatoare de cheltuieli indirecte (comune ale sectiei" generale de administratie ale unitatii" de desfacere si ale acti#itatii auxiliare repartizate rational in costul produselor fabricate" lucrarilor executate si ser#iciilor prestate. Se crediteaza, la sfarsitul lunii" cu costul efecti# al productiei finite" precum si cu cel al productiei in curs de executie obtinute din acti#itatea de baza" operatie dupa care se soldeaza. In analitic, se dez#olta pe sectii" obiecte de calculatie si articole de calculatie. Contul !22 "Cheltuielile activitatilor auxiliare" se utilizeaza pentru a tine e#identa cheltuielilor ocazionate de acti#itatile auxiliare ale unitatii. Se debiteaza in cursul lunii" cu ocazia colectarii cheltuielilor directe pri#ind acti#itatile auxiliare" care sunt inregistrate si in contabilitatea financiara" iar la sfarsitul lunii" cu cota corespunzatoare de cheltuieli generale de administratie repartizate rational in costul productiei auxiliare destinata #anzarii (care are caracter de marfa . Se crediteaza, la sfarsitul lunii" cu contra#aloarea productiei li#rate de sectiile auxiliare pentru acti#itatea de baza" sectorul administrati# si de conducere" ori sectorul desfacerii" precum si cu costul efecti# at productiei finite destinate #anzarii si respecti#" al productiei in curs de executie" operatie dupa care se inchide.

Conf. Dr. Sgardea Florinel Marian Curs Contabilitatea de gestiune a organizatiilor agroalimentare Capitolul 3

In analitic, se dez#olta pe sectii" obiecte de calculatie si" daca este cazul" articole de calculatie. Contul !2# "Cheltuieli indirecte de productie" ser#este pentru e#identa cheltuielilor cu intretinerea si functionarea utilajelor si a cheltuielilor generale ale fiecarei sectii de baza a unitatii. &upa functia contabila este un cont de activ. Se debiteaza, pe parcursul lunii" cu ocazia colectarii cheltuielilor indirecte de productie pri#ind acti#itatea de baza" care sunt inregistrate si in contabilitatea financiara" iar la sfarsitul lunii" se mai debiteaza cu contra#aloarea produselor" lucrarilor si ser#iciilor primite de la sectiile auxiliare pentru necesitatile acti#itatii de baza" care nu se identifica pe obiecte de calculatie. Se crediteaza, la sfarsitul lunii" cu ocazia repartizarii rationale a cheltuielilor indirecte in costul productiei obtinute" ocazie cu care se soldeaza. In analitic, se dez#olta pe sectii si pe feluri sau articole de cheltuieli specifice cheltuielilor indirecte de productie (comune ale sectiei . Contul !2$ "Cheltuielile generale de administratie" se foloseste pentru e#identa cheltuielilor de administratie si conducere ale unitatii. Dupa functia contabila este un cont de activ. Se debiteaza, pe parcursul lunii" cu ocazia colectarii cheltuielilor ocazionate de administratia si conducerea unitatii care sunt inregistrate si in contabilitatea financiara" iar la sfarsitul lunii se mai debiteaza cu contra#aloarea produselor" lucrarilor si ser#iciilor primite de la sectiile auxiliare pentru necesitatile sectorului administrati# si de conducere al unitatii" si se crediteaza, la sfarsitul lunii" cu ocazia repartizarii rationale a cheltuielilor generale de administratie in costul productiei obtinute din acti#itatea de baza" precum si in costul productiei obtinute din acti#itatea auxiliara care are caracter de marfa. Dupa operatia de creditare" contul +-/ "Cheltuielile generale de administratie", se soldeaza. In analitic, se dez#olta pe feluri sau articole de cheltuieli specifice sectorului administrati# si de conducere. Contul !2% "Cheltuieli de desfacere" se utilizeaza pentru inregistrarea cheltuielilor efectuate in legatura cu desfacerea produselor fabricate (cheltuieli de amblare" de transport ! daca marfa circula pe cheltuiala producatorului !" de manipulare" depozitare" inmagazinare" conser#are" asigurare etc. . Dupa functia contabila este un cont de activ. Se debiteaza, in cursul lunii" cu ocazia colectarii cheltuielilor ocazionate de sectoral de desfacere" care sunt inregistrate si in contabilitatea financiara" iar la sfarsitul lunii" se mai debiteaza cu contra#aloarea produselor" lucrarilor si ser#iciilor primite de la acti#itatea auxiliara pentru necesitatile sectorului de desfacere" si se crediteaza, la sfarsitul lunii" cu ocazia repartizarii rationale a cheltuielilor de desfacere in costul complet al productiei obtinute" operatie dupa care se soldeaza.

Conf. Dr. Sgardea Florinel Marian Curs Contabilitatea de gestiune a organizatiilor agroalimentare Capitolul 3

In analitic, se dez#olta pe feluri sau articole de cheltuieli specifice sectorului desfacere. ' Grupa !# "Costul productiei" cuprindt conturile. !#1 "Costul productiei obtinute"; !## "Costul productiei in curs de executie".

Contul !#1 "Costul productiei obtinute" ser#este pentru e#identa productiei finite obtinute" care consta din produse finite" semifabricate destinate #anzarii" lucrari executate si ser#icii prestate pentru terti" in#estitii proprii sau alte acti#itati. Dupa functia contabila este un cont bifunctional. Se debiteaza, in cursul lunii" cu pretul sau costul de inregistrare al productiei finite obtinute din procesul de productie si se crediteaza, la sfarsitul lunii" cu costul efecti# al productiei respecti#e decontata pe seama cheltuielilor ocazionate. $ndiferent de soldul sau" acest cont se inchide la sfarsitul lunii prin contul +,3 "Decontari interne privind diferentele de pret", chiar daca diferentele sunt fa#orabile sau nefa#orabile" dupa care se soldeaza. In analitic, contul +3( "Costul productiei obtinute" se dez#olta pe obiecte de calculatie. Contul !## "Costul productiei in curs de executie" se utilizeaza pentru inregistrarea costului efecti# productiei in curs de executie" indiferent daca pro#ine din acti#itatea de baza sau cea auxiliara. Dupa functia contabila este un cont de activ. Se debiteaza, la sfarsitul lunii" cu costul efecti# al productiei in curs de executie rezultata din acti#itatea de baza" precum si din acti#itatile auxiliare si se crediteaza, tot la sfarsitul lunii" cu costul efecti# al aceleiasi productii decontata pe seama cheltuielilor efectuate. Dupa aceasta operatie" contul se soldeaza. In analitic, se dez#olta pe obiecte de calculatie.

(n continuare se prezint modul de funcionare i corespondena conturilor de gestiune clasa !.

Schema functionarii conturilor din clasa 9 "Conturi de gestiune"

&

!"1 "Decontari interne privind cheltuielile"

Conf. Dr. Sgardea Florinel Marian Curs Contabilitatea de gestiune a organizatiilor agroalimentare Capitolul 3

Costul efecti# al produselor finite obtinute (cont.+3(

Cheltuielile de productie din contabilitatea financiara" inregistrare in conturi dupa natura economica (cont. +-(" +--" +-3" +-/" +-0

Sold final intermediar creditor (costul efecti# al productiei in curs de executie ct +33

&

!"2 "Decontari interne privind porductia

Costul efecti# al productiei finite obtinute (cont. +-(

Costul standard al productiei finite obtinute (cont. +3( . Diferentele de pret aferente productiei finite obtinute (cont. +,3

&

!"# "Decontari interne privind diferentele de pret"

Diferentele de pret aferente productiei finite obtinute (cont. +,-

Diferentele de pret aferente productiei finite obtinute" repartizate(cont. +3(

&

!21 "Cheltuielile activitatii de baza" Cheltuielile directe (cont. +,( Cheltuielile acti#itatilor auxiliare (cont. +--

Costul productiei in curs de executie (cont . +33 Costul efecti# al productiei finite

Conf. Dr. Sgardea Florinel Marian Curs Contabilitatea de gestiune a organizatiilor agroalimentare Capitolul 3

Cheltuielile indirecte de productie (cont. +-3 Cheltuielile generale de administratie (cont. +-/ Cheltuieli de desfacere (cont . +-0 Costul efecti# al productiei finite si al productiei in curs de executie.

obtinute (cont . +,-

&

!22 "Cheltuielile activitatilor auxiliare" Decontarile reciproce (cont. +-- in analit 2epartizarea cheltuielilor pe locurile consumatoare (cont. +-("+-3"+-/"+-0 Costul productiei in curs de executie (cont. +33 Costul efecti# al productiei marfa (cont. +,-

Cheltuielile colectate (cont. +,( Decontarile reciproce (cont. +-- in analitic

&

!2# "Cheltuieli indirecte de productie"

Cheltuielile indirecte ale sectiilor principale productie (cont . +,( Cheltuielile acti#itatilor auxiliare (cont. +--

Cota de cheltuieli indirecte ale sectiilor repartizate pe obiecte de calculatie(cont . +-(

&

!2$ "Cheltuieli generale de administratie"

Cheltuieli generale de administratie (cont. +,( Cheltuiele acti#itatilor auxiliare (cont. +--

Cota de cheltuieli generale de administratie repartizate pe obiecte de calculatie (cont .+-(" +--

&

!2% "Cheltuieli de desfacere"

C Cota de cheltuieli de desfacere repartizate pe obiecte de calculatie (cont .+-(

Cheltuielile de desfacere (cont. +,( Cheltuielile acti#itatilor auxiliare (cont. +--

&

!#1 "Costul productiei obtinute"

Costul standard al productiei finite obtinute Costul efecti# al productiei finite obtinute (cont. +,(cont. +,( Diferentele de pret aferente productiei finite obtinute (cont. +,3 & !## "Costul productiei in curs de executie C

Costul efecti# al productiei in curs de executie (cont. +-(

Sold final debitor (costul efecti# al productiei in curs de executie

&upa inregistrarea in contabilitatea de gestiune a c)eltuielilor de productie dupa destinatia lor pe locurile care le*au ocazionat si pe obiecte de calculatie+ in raport de posibilitatile de identificare in momentul efectuarii acestora+ urmeaza+ la sfarsitul lunii+ calculul costului efectiv al productiei obtinute in cursul lunii din procesul de fabricatie. Costul efectiv cuprinde c)eltuielile totale si unitare ocazionate de fabricarea produselor si este necesar sa se calculeze pentru scopuri de decontare a productiei obtinute+ de control al c)eltuielilor bugetare pe locuri ,centre- de c)eltuieli si pe produse si de stabilire a eficientei activitatii desfasurate. Calculatia costurilor este o activitate practica comple.a care se desfasoara in continuarea inregistrarii analitice a c)eltuielilor de e.ploatare cu a/utorul contabilitatii de gestiune si permite delimitarea acestora dupa destinatie pe locuri de productie+ produse si feluri de c)eltuieli.

2. tapele metodologice privind contabilitatea de gestiune si calculatia costurilor de productie 5inand seama de legaturile care exista intre cheltuielile de productie si diferitele locuri sau produse pentru care s!au efectuat ele" respecti#" de posibilitatile de identificare si de delimitare a cheltuielilor pe locurile sau produsele in cauza" de gradul de finisare al productiei" de rolul care il au diferitele sectii in procesul de productie" adica de destinatia productiei lor si ordinea in care aceasta se consuma producti# in intreprindere" lucrarile de contabilitate de gestiune si calculatie a costului efectiv se desfasoara intr o anumita succesiune logica, strict determinata, ale carei etape se prezinta in continuare. ( 0stfel+ prima etapa o reprezinta colectarea cheltuiclilor de productie. $n aceasta etapa are loc colectarea cheltuielilor directe pe purtatori de costuri (produse" lucrari" ser#icii" comenzi etc. ca obiecte de calculatie si a cheltuielilor indirecte pe sectii si sectoare de acti#itate in functie de posibilitatile de identificare si localizare a lor pe destinatii. Aceasta operatie se realizeaza cu ajutorul conturilor de calculatie prin preluarea cheltuielilor de exploatare din contabilitatea financiara si ordonarea lor dupa destinatie in contabilitatea de ges! tiune" debitandu!se conturile de calculatie pe analiticele co!respunzatoare fiecarui cont in parte si creditandu!se contul !"1 "Decontari interne privind cheltuielile". - Se continu6 apoi cu decontarea livrarilor reciproce de produse, lucrari si servicii intre activitatile auxiliare pentru nevoile lor de productie. )fectuarea decontarii li#rarilor reciproce dintre sectiile auxiliare necesita cunoasterea costului efecti# al productiei care face obiectul li#rarilor respecti#e" dar pentru calculul acestuia este necesara decontarea li#rarilor reciproce. $n astfel de situatii" intrucat costul efecti# al prestatiilor reciproce dintre sectiile auxiliare este greu de stabilit" acestea se deconteaza fie la costul efecti# al perioadei precedente" fie la un cost prestabilit al perioadei curente" fie prin folosirea altor procedee.2eflectarea in contabilitate a decontarilor reciproce dintre sectiile auxiliare se face cu ajutorul conturilor analitice ale contului sintetic !22 "Cheltuielile activitatilor auxiliare", care corespund fiecarei sectii auxiliare in parte. Astfel" se debiteaza conturile care reprezinta sectiile auxiliare consumatoare de produse" lucrari si ser#icii si se crediteaza conturile analitice corespunzatoare sectiilor auxiliare furnizoare ale productiei respecti#e" fara ca prin aceasta sa se altereze rulajul contului sintetic. 3 Dupa efectuarea decontarilor reciproce dintre activitatile auxiliare, se trece la calculul costului efectiv al productiei auxiliare si repartizarea cheltuielilor aferente productiei respective consumata pentru nevoile activitatii de baza si ale celorlalte sectoare de activitate din cadrul intreprind erii. Aceasta operatie de repartizare a cheltuielilor acti#itatilor auxiliare se reflecta in contabilitate prin debitarea conturilor de calculatie corespunzatoare locurilor de acti#itate (cheltuieli consumatoare" respecti# !21 "Cheltuielile activitatii de ba za", !2# "Cheltuieli indirecte de productie", !2$ "Cheltuieli generale de administratie", !2% "Cheltuieli de desfacere" etc." pe analiticile corespunzatoare si creditarea contului !22 "Cheltuielile activitatilor auxiliare". / 7 alta etapa a calculatiei costului o constituie repartizarea cheltuielilor indirecte de productie, asupra produselor fabricate in cadrul activitatii de baza. Aceasta operatie se face" proportional cu o anumita baza sau criteriu con#entional de repartizare" care exprima cel mai bine legatura de cauzalitate dintre cheltuielile de repartizat si baza de repartizare aleasa. Deci" proportia in care se face repartizarea trebuie astfel stabilita" incat costul fiecarui produs sa fie afectat cu o cota parte din cheltuielile indirecte de productie" care sa corespunda cat mai exact consumului real ocazionat de produsul respecti#. $n functie de particularitatile tehnoloiei si organizarii productiei din cadrul unitatii in cauza" drept criterii sau baze de repartizare" dupa cum s!a mai aratat" pot fi cheltuielile cu consumul de materii prime si materiale directe" salariile directe" totalul cheltuielilor de prelucrare" numarul orelor de functionare a utilajelor etc.. 8aza de repartizare trebuie sa fie aceeasi ca natura pentru toate produsele asupra carora se repartizeaza o anumita categorie de cheltuieli indirecte dintr!o oarecare perioada de gestiune.

$n #ederea stabilirii cheltuielilor indirecte de productie ce re#in pe fiecare produs" lucrare" ser#iciu" comanda etc. fabricate in cadrul acti#itatii de baza" se procedeaza astfel. ! se calculeaza mai intai" pentru fiecare sectie in parte" un coeficient de repartizare , prin raportarea totalului cheltuielilor indirecte de repartizat ale sectiei in cauza" colectate in debitul contului !2# "Cheltuieli indirecte de productie", la suma bazelor de repartizare ale tuturor produselor" lucrarilor" ser#iciilor" comenzilor etc. fabricate in sectia respecti#a" potri#it urmatoarei relatii de calcul. n 1 C(P i i21 m 1 b/
/21

3C(P 9

in care. C$* ! reprezinta cheltuielile indirecte de productie: b ! baza de repartizare i ! sectia: j ! obiectul de calculatie (produsul" lucrarea" ser#iciul" comanda etc. . ! se inmulteste apoi coeficientul astfel calculat" cu baza de repartizare a fiecarui obiect de calculate in parte si se obtine cota de c)eltuieli indirecte de productie+ de repartizat C+ astfel. C C(P/ 2 3C(P . b/ Cota de cheltuieli indirecte de productie astfel determinata se adauga la cheltuielile directe ale produsului respecti#" ce se gasesc deja inregistrate in debitul contului !21 "Cheltuielile activitatii de baza" si se obtine costul de productie al acestuia. 2eflectarea in contabilitate a operatiei de repartizare a cheltuielilor indirecte de productie in costul efecti# al produselor fabricate in cadrul sectiilor respecti#e" se face prin debitarea contului !21 "Cheltuielile activitatii de baza" si creditarea contului !2# "Cheltuieli indirecte de productie", care" in urma acestei operatii" se soldeaza. $n situatia in care conditiile generale de exploatare justifica luarea in considerare la calculul costului efecti# al productiei si a cheltuielilor generale de administratie" precum si a cheltuielilor de desfacere" etapele calculatiei trebuie completate cu repartizarea acestor cheltuieli. 0 !epartizarea cheltuielilor generale de administratie asupra produselor fabricate, lucrarilor executate si serviciilor prestate de intreprindere constituie o alta etapa de calculatie a costului efecti#. Spre deosebire de repartizarea cheltuielilor indirecte de productie care se face" in general" pe baza de coeficienti diferentiati pe sectii si categorii de cheltuieli (cheltuieli cu intretinerea si functionarea utilajelor si cheltuieli generale ale sectiei sau pe baza de coeficienti selecti#i" repartizarea cheltuielilor generale de administratie se face pe baza de coeficient unic sau global. Acest coeficient se calculeaza" in functie de o anurnita baza sau criteriu de repartizare" care poate sa fie una din cheltuielile directe amintite in etapa anterioara" dar" in general" baza de repartizare in acest caz o constituie costul de productie" bineinteles" cu luarea in considerare la numarator a totalului cheltuielilor generale de administratie (;C<A . Coeficientul

(,

obtinut se inmulteste cu costul de productie folosit ca baza de repartizare a fiecarui produs si rezulta cota de cheltuieli generale de administratie care se adauga la costul de productie al produsului respecti#. 2eflectarea in contabilitate a operatiei de repartizare a cheltuielilor generale de administratie in costul efecti# al produselor fabricate de intreprindere se face prin debitarea contului !21 "Cheltuielile activitatii de baza" si a contului !22 "Cheltuielile activitatilor auxiliare"" daca productia auxiliara este destinata #anzarii la terti sau sectorului propriu de in#estitii si deci are caracterul de productie marfa si creditarea contului !2$ "Cheltuieli generale de administratie", care in urma acestei operatii se soldeaza. 1 !epartizarea cheltuielilor de desfacere asupra produselor fabricate reprezinta" de asemenea" o etapa necesara in anumite conditii de exploatare. Aceasta etapa presupune adaugarea la costul de productie al produselor pe langa o cota de cheltuieli generale de administratie" si a cheltuielilor de desfacere pe care le!au ocazionat" iar in cazul in care identificarea lor pe produs nu este posibila" ele pot fi repartizate asupra costului produselor respecti#e" proportional cu greutatea sau #olumul produselor li#rate sau in functie de alte criterii. 2eflectarea in contabilitate a operatiei de repartizare a cheltuielilor de desfacere in costul efecti# al produselor fabricate de intreprindere se face prin debitarea contului !21 "Cheltuielile activitatii de baza"si a contului !22 "Cheltuielile activitatilor auxiliare", numai pentru productia!marfa rezultata de la aceste acti#itati" daca a necesitat cheltuieli de desfacere" si creditarea contului !2% "Cheltuieli de desfacere", care in urma acestei operatii se soldeaza. Astfel" prin adaugarea la costul de productie si a cotelor de cheltuieli generale de administratie si" respecti#" de cheltuieli de desfacere" se obtine costul complet al productiei. Dupa repartizarea cheltuielilor indirecte de productie si a cheltuielilor generale de administratie" in debitul contului !21 "Cheltuielile activitatii de baza" sunt colectate la sfarsitul lunii toate cheltuielile ocazionate de fabricarea productiei. Aceste cheltuieli reprezinta costul efectiv total al productiei intreprinderii si sunt incorporate o parte in costul efecti# al productiei finite" iar o alta parte in costul efectiv al productiei in curs de executie existente in sectii la sfarsitul lunii. 3 =rmatoarea etapa implicata de calculatia costului efectic al productiei finite o reprezinta determinarea cantitativa si valorica a productiei in curs de executie. Sub aspect cantitativ, productia in curs de executie se stabileste pe calea in#entarierii la locurile de munca" de control" de depozitare special amenajate etc." iar sub aspect valoric, prin e#aluare" operatie care se face" de regula" la costul efecti#" tinand seama de gradul de finisare tehnica" adica de numarul fazelor de fabricatie parcurse si stadiul de prelucrare in care se afla. 7 data stabilit costul productiei in curs de executie" acesta se reflecta in contabilitatea de gestiune prin debitarea contului !## "Costul productiei in curs de executie" si creditarea contului !21 "Cheltuielile activitatii de baza", daca rezulta din acti#itatea de baza si respecti#" a contului !22 "Cheltuielile activitatilor auxiliare", daca rezulta din acti#itatile auxiliare. *rin scaderea cheltuielilor aferente productiei in curs de excutie astfel stabilita" din totalul cheltuielilor de productie aflate in debitul contului !21 "Cheltuielile activitatii de baza" si respecti#" !22 "Cheltuielile activitatilor auxiliare", se obtine suma cheltuielilor efecti#e aferente productiei finite" respecti#" costul efecti# al acestei productii. Determinarea corecta a costului productiei in curs de executie prezinta o importanta deosebita pentru calcularea cu exactitate a costului productiei finite" precum si a altor indicatori de eficienta ai acti#itatii intreprinderii" deri#ati din acesta" cum ar fi profitul" rata rentabilitatii etc. Astfel" suprae#aluarea productiei in curs de executie conduce la diminuarea nejustificata a costului productiei finite majorand in mod artificial profitul si respecti# rata rentabilitatii. Dupa cum sube#aluarea productiei in curs de executie are efecte in#erse" de asemenea cu influente nefa#orabile asupra acti#itatii intreprinderii. 4 )tapele de calculatie a costului efecti# se incheie cu stabilirea acestuia pe unitatea de produs, care se face" de regula" prin raportarea totalului cheltuielilor efecti#e aferente productiei finite la cantitatea de productie finita obtinuta in perioda la care se refera cheltuielile respecti#e" dupa urmatorul model de calcul.

((

n 1 C) i i21 Ct uj 9 4/

in care. Ctu ! reprezinta costul uintar : Ch ! cheltuielile aferente productiei finite (cheltueili directe > cote de cheltuieli indirecte ob?inute prin repartizare : @ ! cantitatea de produse finite obtinute: i ! articolele de calculate: j ! obiectul de calculate (produsul" lucrarea" ser#iciul etc . *e baza costului efecti# astfel calculat la sfarsitul lunii se face decontarea productiei finite obtinute si depozitate pe parcursul lunii" prin debitarea contului !"2 "Decontari interne privind productia obtinuta" si creditarea contului !21 "Cheltuielile activitatii de baza" si" respecti#" !22 "Cheltuielile activitatilor auxiliare", daca este cazul" care se inchid. $n urma acestei inregistrari se poate determina cu ajutorul contului !"2 "Decontari interne privind productia obtinuta", diferenta dintre pretul de inregistrare si costul efecti# al produselor finite" care se trece asupra contului !"# "Decontari interne privind diferentele de pret".

(-