Sunteți pe pagina 1din 8

Universitaea Babes-Bolyai

Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala

Titlul Proiectului: Valori si Principii Etice In Asistenta Sociala

Moldovan Adriana iana Anul I !grupa B


Termenul de asistenta sociala apare in jurul anului 300 pe timpul dominei lui Constantin cel Mare.

In Romania primele forme de asistenta sociala au fost organizate de catre Biserica ,care acorda un sprijin atat moral cat si material,celor aflati intr-o situatie precara,cum ar fi copii orfani,bolna i cu deficiente fizice sau psi!ice. "rima scoala de asistenta sociala a fost #coala #uperioara de $sistenta #ociala %"rincipesa &lena' din Bucuresti.$cesta a fost infintata in anul ()*) cu aprobarea Ministerului #anatatii si al +crotirilor #ociale si coordonata direct de Institutul #ocial Roman. In cadrul asistentei sociale, aloriile sunt e,primate prin ideii referitoare la comportamentul fata de oamneii,in ceea ce pri este con ingerile care sunt strans legate de rolul pe care il au acestia in societate. $sistentul social pentru a putea profesa in acest domeniu trebuie sa respecte anumite alorii si principiii etice. Rolul pe care il are acesta profesie in societate este aceea acel de ai in ata pe oamneii aflati intro situatie percara sa se ajute pe ei insasi si de a ai in ata cum pot sa isi procure de resursele de care au ei ne oie. -alorile fundamentale care stau la baza asistentei sociale sunt in concordanta cu alorile fundamentale ale traditilor religioase iudeo-crestine si cele ale umanismului si liberalismului modern. $sistenta sociala aduce in atentia societatilor ideile etice sociale,ale solidaritatii,ajutorului,grija fata de altii,includerii sio acceptare lor..B./ordan,())01 2e aceea este foarte important ca asistentul social sa isi inteleaga in totalitate ceea ce se intampla cu el,cu clientul si cu sistemul social si legaturile care se stabilesc intre acestea.Trebuie sa aiba cunostinte teoretice solide si care sa aiba cunostiinte si din alte domenii cum ar fi3psi!ologia,sociologie,stiinte politice,economice,antropologie,administratie,stiinte juridice si anumite cunostiinte despre normalitatea si patologia umana .4.5eamtu,*0031. 6uata ca o profesie asistenta sociala isi creeaza o multime de alorii in ceea ce pri este demintatea si integrarea fiintei umane intr-o societate,cele doua reprezentand aloriile de baza pentru stabilirea unor alori profesionale si a principiilor de inter entie. "ractica de asistenta sociala are la baza cate a alori fundamentale ."arrott,*0071,conceptualizate de modele si perspecti e teoretice care se bazeaza profesia de asistent social care cuprinde anumite coduri dentologice care sunt elaborate de catre asociatiile de specializare .Ban8s,*0071. $cestea le gasim in cadrul tranzactiilor sociale dintre asistenti sociali %-alorile si etica nu e,ista pur si simplu la marginea asistentei sociale ,ci reprezinta esenta practicii asistentului sociali' .Bec8ett,Ma9nard,*00:,p.(1.Tot aceeasi idee este susutinuta si de catre alti autori considerau ca %ca3 ;plecand de la alorile fundamentale ale deminitatii si justitiei sociale, alorile profesionale ale asistentei sociale stabilesc ce trebuie sa fie atinse in practica'.Mile9 ,et al *007 p *<1. Indiferent de domeniu de inter entie alorile in practica asistentei sociale intalnim un set comun de alori ce trebuie sa fie respectate si cu care asistentul social se intalneste si anume unicitatea fiintei umane,deminitate,dreptul la optiune,participarea,confidentialitate,diferentele si di ersitate si justitia sociala. =nicitaea fiintei umane se refera la faptul ca fiecare persoana este unica in felul sau,are o anumita personalitate,o anumita zestre ereditara ,acesta se manifesta prin comportamente si atitudini in cadrul relatiilor inter-umane. $sistentului social nu ii este permis sa discrimineze clientii pe moti e de rasa,etnie,se,,statut social, arsta,apartenenta religioasa sau politica %$sistentul social eficient trateaza oamenii cu

consideratie,le respecta unicitatea,apreciaza aliditatea perspecti elor le asculta cu atentie parerile' .Mile9 et al *007 p *01 Clientii trebuie sa fie tratati cu respect si cu demnitate.2emnitatea presupune ca totii asistatii care beneficiaza de ajutorul asistentilor sociali,in irtutea uncitatii fiintei umane ,au dreptul la respectarea demnitatii. Indiferent de probleme cu care clientii se confrunta ,indiferent de alorile si credintele personale ale asistentului social,demnitatea este o aloare a practicii de specializare care trebuie respectata cu strictete %$sistentii sociali sunt c!emati sa in esteasca demnitatr in fiecare persoana cu care interactioneaza.Intr-ade ar,demnitatea este una dintre alorile-c!eie care coordoneaza profesia; .B+R+>#?I,*000," 0*31.C!iar daca o pers a comis fapte reprobabile,ea nu poate fi judecata de asistentul social. =n bun asistent social trebuie sa isi cunoasca foarte bine alorile indi iduale,ideile,cat si responsabilitatea pe care o are acesta atunci cand se angajeaza in rezol area unui caz.&l trebuie sa isi cunoasca foarte bine principiile lui legate de anumite probleme, sociale cum ar fi sinuciderea ,a ortul,pedeapsa cu moartea si !omose,ualitatea.In momentul in care acesta ajunge sa se confrunte cu aceste cazuri sociale el trebuie sa stie sa adopte o atitudine strict profesionala, iar in ceea ce pri este principiile pe care are acesta fata de aceste cazuri sa stie sa le pastreze doar pentru el ,si sa nu se foloseasca de statutul social pe care il are fata de asistat pentru a le influenta deciziile. $sistentiilor sociali le re ine sarcina de a se asigura ca asistatiilor le este respectat dreptul la egalitatea sanselor cu pri ire la accesul clientilor la informatii,ser icii,resurse si participarea acestora la procesul de luare a decizilor.&i contesta si combat diferite forme ale injustitiei sociale,iar pentru a obtine un succes in cadrul rezol arilor acestor cazuri de natura sociala,asistentul social trebuie sa aiba sau sa isi insusieze anumite alorii si principii etice . -aloriile pe care le gasim in cadrul asistentei sociale sunt redactate si respectate le putem gasi in &nc9clopedia of #ocial >or8 ,$sociatia 5ationala a $sistentei #ociale,prescurtat este 5$#> aceste sunt urmatoarele3 -Respectarea drepturilor fundamentale ale omului,ceea ce inseamna ca toti oameni,inclusi minoritatile@trebuie sa aiba acees egal la resursele de realizare a scopurilor si aspiratiilor. -2ez oltarea si promo area responsa bilitatilor sociale,in sensul ca toate persoanele trebuie sasi adapteze trebuintele la e,igentele mediului social si toate institutiile trebuie sa-si organizeze resursele pentru a raspunde ne oilor oamenilor. -"romo area libertatilor indi iduale,adica acceptarea faptului a umanitatea se prezinta intr-o di ersitate uluitoare si respectarea dreptului de a face propriile alegeri in ederea autodez oltarii -#prijinirea autodeterminarii pentru persoanele ce doresc sa-si construiasca propriu drum,dar ale caror resurse sunt insuficiente. -6upta impotri a tiparelor si a cliseelor in a-i percepe pe ceilalti.6upta impotri a prejudecatilor. -$firmarea indi idualitatii proprii.+amenii au dreptul la libertate,la alegerea proprilor alori si modalitati de iata,atata timp cat acestea nu afecteaza libertatea altora. -Respectul demnitatii si increderea in aloarea fiintei umane.Aiecare persoana este o aloare in sine si este unica."rocesul de asistenta sociala a trebui sa conduca la alorizarea personalitatii umane,la cresterea deminitatii ei respectarea indi idualitatii fiecarui asistat. -Increderea in capacitatea de autodeterminare si in capacitatea de rezol are a problemelor personelor asistate.Increderea in capacitatea de in atare si dez oltarea a persoanelor. -"astrarea confidentialitatii informatiilor primite de la asistati si in legatura cu acestia.

-aloarea autodeterminari este cea care sta la baza acestei profesii,este importanta deoarece asistenta sociala lucreaza de obicei cu persoane ulnerabile dintr-o societate si care au o capacitate scazuta asupra ietii lor. Aiecarui asistent social isi a insusi aceste alori si principii,ele urmand sa se regaseasca in comportamentul sau,astfel incat sa nu aduca prin actiunile sale prejudicii imaginii profesiei. $laturi de alorile si principile profesionale ,in profesiunea de asistent social intalnim si un sistem propriu de alori si aptitudini. In cadrul acestui sistem gasim mai multe tipuri de alori si anume alorii cogniti e care sunt formate pe baza cunostintelor stiintifice probate si alidate,dar si de con ingeri si credinte@ alorile morale coordoneaza si directioneaza comportamentele sociale@ alorile culturale includ structuri comple,e de prelucrare a realitatii la un ni el al grupurilor sociale,iar in ceea ce pri este alorile profesionale care sunt recunoscute ca fiind cele mai importante deoarece sunt legate de deciziile indi iduale ale asistentului social. $cest sistem de alori joaca un rol important in cadrul acestei profesii deoarece acti itatea sa in sine este un proces de influentare si transmitere de alori. Cazurile de asistenta sociala sunt de multe ori de asa natura incat asistentul social isi a da seama de posibilitatile limitate ale clientului de a-si e,ercita libertatea de alegere,atunci asistentului social ii re ine sarcina de a-l in ata sa isi accepte responsabilitatile si sa-si dez olte capacitatilor de a-si controla propriul comportament. $cestia se confrunta zi de zi cu ne oia de a lua decizii morale,iar uneori ei au posibilitatea sa discute deciziile pe care le iau colegilor sau super izoii lor. 2aca definim asistenta sociala ca fiind o relatie interpersonala in procesul de ajutor a persoanelor aflate in dificutate,iar acesta poate fi definita %ca o acti itate practica ce inseamna utilizarea unor cunostinte bineinteles respectand codul etic si aplicarea acestora in utilizarea unor abilitati specifice'..Trataul de asistenta sociala,4.5eamtu,pag.3(1 "entru a lucra in asistenta sociala trebuie sa deprinzi anumite abilitati multiple pentru a indeplini mai multe roluri,iar in ceea ce pri este cunostiinte pe care trebuie sa le ai acestea trebuie sa pro ina din mai multe domenii cum ar fi rolul de generalist,de consilier unde trebuie sa ai cunostiinte de psi!ologie,iar pentru a a ea o buna practica trebuie sa se desfasoar dupa anumite principii etice. "rima responsabilitate ce ii re ine asistentului social este aceea de a promo a bunastrea clientilor.In general ,interesele clientilor sunt de ordin primar.&,ista insa e,ceptii in care responsabilitatea asistentilor sociali fata de intreaga societate poate inlocui lolialiatea datorat clientilor,iar clientii trebuie indrumati."rintre e,emple se numara si situatia in care un asisten social este obligat prin lege sa denunte faptul ca un client a abuzat de un copil sau a amenintat sa se raneasca pe sine sau pe altii. $sistentii sociali trebuie sa furnizeze ser icii clientilor numai in conte,tul unei relatii profesionale care are la baza,daca este cazul,un acord in cunostinta de cauza.$sistentii sociali trebuie sa foloseasca un limbaj clar si inteligibil pentru a informa clentii cu pri ire la obiecti ul ser iciilor. $sistentii sociali trebuie sa asigure clientilor accesul la dosarele lo@acces care poate fi restrictionat numai in situatii e,ceptionale in care e,ista do ezi con igatoare ca accesul ar afecta in mod gra clientul. Cele mai elaborate principii etice e,istente in cadrul asistentei sociale ne sunt date de catre BepCort! si 6arsen .())31 ,iar aceste sunt3

% - practica in asistenta sociala consta in interactiunea cu clientul si mediul sau@in acti itatea de practica,asistentul social participa si isi foloseste constient propria personalitate,cu calitatile si limitele sale@ - relatia cu clientul trebuie sa respecte principiul di ersitatii umane si pe cel al unitati indi iduale@in e,ercitarea profsiunii,asistentul social cunoaste un proces de autodez olare si autocunoastere@ -in prim-planul actiunii tebuie sa se mentina obiecti itatea profesionala,care implica si un anume grad e implicare emotionala controlata@ -preocuparile profesionale fata de client trebuie sa cuprinda toate componentele e,primarii acestuia3 biologice,psi!ologice,sociale,spirituale.Tratarea persoanelor ca intreg implica abordarea in acelas timp a mai multor factori3 problema imediata si efectele actiunii pe termen lung,interesul si bunastarea clientului,dar si efectele asupra celor din orbita sa sociala,autodez otarea asistentului social@ -finalitatea actiunii asitentului social este aceea de a ajuta pentru sc!imbare poziti a printr-un tratament care sa respecte demnitatea clientului.$stfel incat trebuie sa e ite judecatile,stigmatizarile,respingerile.Trebuie descoperite puncte tari si comportamentele
3.

constructi e concomitent cu acceptarea slabiciunilor si comportamentelor distructi e ale clientului@ -$sistentul sociala ii re ine responsabilitatea de a inter eni pentru modificarea actelor sociali care au actiunea defa orabila asupra indi izilor,familiilor si grupurilor -"roblemle de iata ale indi izilor se datoresc,in general,lipsei deprinderilor si a mecanismelor de adaptare ale acestora.Aormarea unor noi competente duce adesea la rezol area problemelor si la dez oltarea personalitatii indi idului. -+amenii sunt capabili a in ete noi comportamente .$sistentii sociali au responsabilitatea sa ajute oamenii sa-si descopere si sa-si utilizeze capacitatile de sc!imbare si de dez oltare. -2esi se accepta ideea ca originea problemelor de iata se afla adesea in e,perientele si e enimentele traite anterior si se cunoaste ca analiza e,perientelor trecute poate fi benefica,totusi se apreciaza ca cele mai multe din dificultatile in calea imbunatatirii integrarii sociale pot fi rezol ate prin centrarea atentiei pe alegerile si posibilitatile prezente,prin mobilizarea puterilor latente de adaptare ale indi izilor. -Multe din problemele indi izilor isi au originea in societate si nu se datoresc indi izilor insisi."rin urmare,rezol area problemelor indi izilor nu se poate limita la cresterea competentelor indi iduaeci necesita implementarea unor masuri de politica sociala.+amenii pot influenta sc!imbarile in sistemele de politici sociale,in directia atenuarii si c!iar rezol arii anumitor probleme ale indi izilor. -4reutatile ietii sunt o parte inerenta a conditiei umane,iar oamenii pot sa se dez olte in urma confruntarii lor cu ad ersitatile ce sur in.Crizele ietii trebuie considerate prilejuri de dez oltare si de imbunatatire a capacitatii de control asupra propriei ietii. -+amenii au ne oie de cunsotinta alorii proprii si de stima de sine.Ca sa dobandeasca stima de sine ,ei au ne oie de confirmarea alorii lor din partea persoanelor semnificati e cum ar fi parintii,fratii,soti,prietenii si profesori.Multe din conflictele interpersonale se datoresc faptului ca oamenii nu se simt iubiti,respecti stimati.$sistenta sociala poate contribui la cresterea stimei de sine a clientilor in cadrul relatiilor de consiliere,prin grija,incurajare si acceptare. -Relatiile de asistenta pot de eni pentru asistati modele de relatii desc!ise,sincere,autentice,atente la ne oile persoanei.$sistatul poate sa preia modelul acestei relatii si sa il transpuna asupra celorlalte relatii ale sale.

-+rice metoda de rezol are a cazurilor de asistenta sociala trebuie sa aiba in edere ca mijloacele de a ajunge la un scop sunt atat de importante ca si scopul insusi.Mijloacele folosite de asistentul social or trebui sa respecte demnitatea,dreptul la autodeterminarea si confidentialitate al asistatului. -$utocunoasterea este prima etapa necesara in procesul de dez oltare si sc!imbare a persoanei.Intelegerea si acceptarea din partea asistentului fa orizeaza autocunoasterea asistatului. -2reptul asistatilor la propriile lor alori si con ingeri este in iolabil.$sistentii sociali au responsabilitatea sa ofere ajutor indi izilor,indiferent de alorile si con ingerile acestora,c!iar daca ele conduc la desfunctii ale integrarii lor sociale. "entru ca asistentii sociali sa se pregateasac pentru sarcina dificila a rezol arii dilemelor morale este prin luarea unor decizii responsabile,de aceea ei trebuie sa recunoasca aspectele legate de practica asistentei sociale care sa puna in balanta diferite alori morale si sa isi clarifice proprile lor alori personale,pe care sa le raporteze la alorile profesiei. =nii considera ca aceste cazuri ca fiind foarte clare,lipsite de reo dilema morala.$ltii considera si identifica principiile si alorile morale diferite si ca rezol area unor astfel de situatii implica o deliberarea morala dificila,de multe ori dureroasa..2e aceea pentru a clarifica solutionarea cazurilor conform cerintelor profesioniste ale asistentei sociale,trebuie sa cunoastem modul in care profesia este ceea care stabileste alorile sale prioritare. Iar acestea ne sunt date de catre codul dentologic.&l calrifica ceea ce este bine si rau in munca profesionala. 2in analiza si ierar!izarea acestor alori si principii etice reiese ca acesta profesie presupune indeplinirea unor ariate competente si care presupune o pregatire profesionala foarte riguroasa,iar ca si profesie asistenta sociala este complet diferita de formele de ajutor natural. $sistentul social acti eaza resurse naturale printr-un efort profesional in ederea mentinerii clientului in afara zonei de risc si functionalitatea sociala,iar acest lucru nu poate fi indeplinit de un alt tip profesionist al inter entiei,si de aceea este foarte important ca asistentul social sa isi cunoasaca foarte bine aloriile si principiile etice cerute in cadrul acestei profesii deoarece acesta intra in contac direct cu persoane cu diferite probleme.

BIB6I+4R$AI&3 (.4eorge 5eamtu ,*003, Trata 2e $sistenta #ociala,Iasi,"olirom, *.Maria Rot! si $dina Rebeleanu,*000,$sistenta #ociala,Cadrul Conceptual si $plicatii "ractice,"resa =ni ersitara Clujeana.

3.2oru Buzducea,*00),#isteme moderene de asistenta sociala.Tendinte globale si practici locale,Iasi,"olirom D.#tefan Cojocaru,*00:,Metode apreciati e in asistenta sociala.$nc!eta,super izarea si managementul de caz,Iasi,"olirom