P. 1
Ordin Nr. 447 Din 2003

Ordin Nr. 447 Din 2003

|Views: 8|Likes:
legi
legi

More info:

Published by: Mirela Mogos Costache on Nov 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/31/2015

pdf

text

original

Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei

Ordin nr. 447/2003

din 24/03/2003
Versiune actualizata la data de 18/07/2006

pentru aprobarea Instructiunilor privind examinarea
medicala si psihologica a personalului din transporturi cu
responsabilitati in siguranta circulatiei si a navigatiei,
precum si organizarea, functionarea si componenta
comisiilor medicale si psihologice de siguranta
circulatiei@___________
@Text actualizat la data de 18.07.2006, avandu-se in vedere urmatoarele acte:
- Ordinul nr. 150/2006
- Ordinul nr. 1095/2006
- Ordinul nr. 1266/2006.

In temeiul prevederilor art. 3 si ale art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/1998 privind
organizarea activitatii de asistenta medicala si psihologica a personalului din transporturi cu atributii in siguranta
circulatiei si a navigatiei si infiintarea Casei Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor
si Locuintei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 773/2001, ale art. 12 lit. w) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997
privind transporturile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 4 alin. (3) din Hotararea
Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei,

ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei emite urmatorul ordin:

Art. 1. - Se aproba Instructiunile privind examinarea medicala si psihologica a personalului din transporturi cu
responsabilitati in siguranta circulatiei si a navigatiei, prezentate in anexa nr. 1, precum si organizarea, functionarea
si componenta comisiilor medicale si psihologice de siguranta circulatiei, prezentate in anexa nr. 2.
Art. 2. - (1) Prezentul ordin este obligatoriu pentru toate persoanele juridice al caror personal are responsabilitati in
siguranta circulatiei si a navigatiei, precum si pentru persoanele fizice care prin activitatea lor au responsabilitati in
siguranta circulatiei si a navigatiei.
(2) Prevederile prezentului ordin vor fi respectate de toate institutiile publice, companiile nationale, societatile
nationale, societatile comerciale, regiile autonome din subordinea sau de sub autoritatea Ministerului Lucrarilor
Publice, Transporturilor si Locuintei, de cele care obtin licenta de transport de la autoritatile subordonate si de sub
autoritatea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, precum si de societatile care detin cai ferate
industriale.
Art. 3. - Anexele nr. 1-11 fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. 4. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage raspunderea persoanelor vinovate in conformitate cu
reglementarile legale in vigoare.
Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. 6. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor
si locuintei nr. 678/2002 pentru aprobarea Instructiunilor privind examinarea medicala si psihologica a personalului
din transporturi cu responsabilitati in siguranta circulatiei si a navigatiei, precum si organizarea, functionarea si
componenta comisiilor medicale si psihologice de siguranta circulatiei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 846 din 25 noiembrie 2002.

p. Ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei,
Ileana Tureanu,
secretar de stat

Bucuresti, 24 martie 2003.
Nr. 447.

NOTA INDACO:
Anexele nr. 1-11 la prezentul ordin au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 364 bis din 28
mai 2003.

ANEXA Nr. 1

INSTRUCTIUNI
privind examinarea medicala si psihologica a personalului din
transporturi cu responsabilitati in siguranta circulatiei si a navigatiei

ANEXA Nr. 2
1
)

LISTA
functiilor cu responsabilitati in siguranta circulatiei si conditiile
de examinare medicala si psihologica
___________

1
) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.


+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | | Examenul medi cal si | Ex. psi hol ogi c si | Bar eme ut i l i zat e pent r u avi zar e |
| | | per i odi ci t at ea | per i odi ci t at ea | medi co- psi hol ogi ca l a cont r ol per i odi c|
| Nr . | Ramur a de t r anspor t , +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| Cr t . | denumi r ea f unct i ei si l ocul de | Bar eme | | Admi t er e| | | | | |
| | munca | ut i l i zat e | | i n | | Condi t i i | Li mi t e | Li mi t e | |
| | | l a | Cont r ol ul | scoal a | Cont r ol | psi ho- | de | de | Per ceper ea|
| | | admi t er ea | per i odi c | si debut | per i odi c | f i zi ce | acui t at e| acui t at e | cul or i l or |
| | | i n scoal a | | i n | | ( anexa | audi t i va| vi zual a | |
| | | si debut | | f unct i e | | nr . 1C) | | | |
| | | i n f unct i e| | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| | I . TRANSPORT FEROVI AR SI CU METROUL | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 1 | Acar * | I I | 2 ani | I I | 5 ani I I I | I I | I I | I I | I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 2 | Mecani c dr ezi na pant ogr af | I I | 2 ani | I I | 5 ani I I | I I | I I | I I | I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 3 | Conducat or t r en aj ut or , conducat or | I I | 2 ani | I I | 5 ani I I | I I | I I I | I I I | I I I |
| | t r en macar a | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 4 | Conduct or t r en** | I I | 2 ani | I I | 5 ani I I I | I I | I I | I I | I I |
| 4
1
. @| Conduct or vagon | I I | 2 ani | I I | 5 ani I I I | I I | I I | I I | I I |
| | de dor mi t si cuset a | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 5 | Di specer ( l i ni i , t unel e, const r uct i i | | | | | | | | |
| | speci al e, semnal i zar e, bl oc, | | | | | | | | |
| | el ect r oener get i ci an) *** | I I | 2 ani | I I | 5 ani I I | I I I | I I I | I I I | I I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 6 | Di specer ci r cul at i e M | I I | 2 ani | I I | 5 ani I I | I I I | I I I | I I I | I I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 7 | Di specer ener get i c f er ovi ar | I I | 2 ani | I I | 5 ani I I | I I I | I I I | I I I | I I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 8 | Di specer ener get i c f er ovi ar sef | I I | 2 ani | I I | 5 ani I I | I I I | I I I | I I I | I I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 9 | El ect r omecani c SCB, | I I | 2 ani | I I | 5 ani I I I | I I I | I I I | I I I | I I I |
| | El ect r oener get i ci an speci al i st *** | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 10 | El ect r omecani c SCB, I FTE | | | | | | | | |
| | ( i nt r et i ner e LC) , TTR | I I | 2 ani | I I | 5 ani I I | I I I | I I I | I I I | I I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 11 | Fr anar | I | 2 ani | I I | 5 ani I I I | I I | I I | I I | I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 12 | I mpi egat de mi scar e, i mpi egat de | I | 2 ani | I | 5 ani I I | I I | I I | I I | I I |
| | mi scar e met r ou, Sef t ur a mi scar e | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 13 | Conducat or vagon mot or , Revi zor | I I | 2 ani | I I | 5 ani I I | I I I | I I I | I I I | I I I |
| | cal e t unel *** | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 14 | Macar agi u t r en aj ut or , macar agi u | I I | 2 ani | I I | 5 ani I I | I I | I I | I I | I I |
| | t r en i nt er vent i e | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 15 | Magazi ner t r anzi t , magazi ner | I I | 2 ani | I I | 5 ani I I | I I | I I | I I | I I |
| | comer ci al | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 16 | Mai st r u l ucr ar i ar t a, sudur a cai i | I I | 2 ani | I I | 5 ani I I | I I I | I I I | I I I | I I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 17 | Mai st r u l i ni i , mai st r u ar t a ( i n | I I | 2 ani | I I | 5 ani I I | I I I | I I I | I I I | I I I |
| | act i vi t at ea de const r uct i i CF) | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 18 | Mai st r u ( l i ni i , t unel e, sudur a cai i | I I | 2 ani | I I | 5 ani I I | I I I | I I I | I I I | I I I |
| | semnal i zar e- cent r al i zar e- bl oc, | | | | | | | | |
| | el ect r oener get i ci an f i r - cont act ) *** | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 19 | Manevr ant vagoane | I | 2 ani | I | 5 ani I I | I I | I I | I I | I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 20 | Masi ni st l ucr ar i cal e si L. A. | I I | 2 ani | I I | 5 ani I I | I I I | I I I | I I I | I I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 21 | Mecani c l ocomot i va- aut omot or , | I | 2 ani | I | 5 ani I I | I I | I I | I I | I I |
| | mecani c aj ut or | | | | | | | | |
| | l ocomot i va- aut omot or **** | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 22 | Mecani c i nst r uct or car e est e i n | I I | 2 ani | I I | 5 ani I I | I I | I I | I I | I I |
| | act i vi t at ea de expl oat ar e a | | | | | | | | |
| | met r oul ui - apt pent r u a exer ci t a si | | | | | | | | |
| | f unct i a de mecani c l ocomot i va si | | | | | | | | |
| | REM, I nst r uct or mi scar e met r ou | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 23 | Mecani c i nst r uct or car e nu est e | I I | 2 ani | I I | 5 ani I I I | I V | I V | I V | I V |
| | apt pent r u a exer ci t a f unct i a de | | | | | | | | |
| | mecani c l ocomot i va si REM | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 24 | Mecani c l ocomot i ve REM, | I | 2 ani | I I | 5 ani I I | I I | I I | I I | I I |
| | Mecani c aj ut or REM | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 25 | Mecani c masi ni gr el e de cal e, | I I | 2 ani | I I | 5 ani I I | I I | I I | I I | I I |
| | mecani c aj ut or masi ni gr el e de cal e | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 26 | Mecani c masi ni gr el e sudur a cai i , | I I | 2 ani | I I | 5 ani I I | I I | I I | I I | I I |
| | mecani c aj ut or masi ni gr el e sudur a | | | | | | | | |
| | cai i | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 27 | Mont at or I ( SCB, TTR, I FTE) | I I | 2 ani | I I | 5 ani I I | I I I | I I I | I I I | I I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 28 | Oper at or ci r cul at i e M ( di n | I I | 2 ani | I | 5 ani I I | I I I | I I I | I I I | I I I |
| | r egul at or ul de t r af i c) | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 29 | Oper at or mi scar e, oper at or | I I | 2 ani | I I | 5 ani I I | I I | I I | I I | I I |
| | t r act i une*** | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 30 | Pazi t or bar i er a | I | 2 ani | I I | 5 ani I I I | I I I | I I | I I | I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 31 | Pi cher | I I | 2 ani | I I | 5 ani I I I | I I | I I | I I | I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 32 | Responsabi l SC***** | I | 2 ani | I I | 5 ani I I | I I | I I | I I | I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 33 | Revi zor ace | I | 2 ani | I | 5 ani I I | I I | I I | I I | I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 34 | Revi zor cal e, r evi zor punct e | I I | 2 ani | I I | 5 ani I I | I I | I I | I I | I I |
| | per i cul oase, r evi zor cal e si punct e | | | | | | | | |
| | per i cul oase. | | | | | | | | |
| | Revi zor cal e si si ne de cont act *** | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 35 | Revi zor l ocomot i va si REM*** | I I | 2 ani | I | 5 ani I I | I I I | I I I | I I I | I I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 36 | Revi zor t ehni c vagoane | I I | 2 ani | I | 5 ani I I | I I I | I I I | I I I | I I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 37 | Sudor i nt r et i ner e cal e si apar at e | I I I | 2 ani | I I I | 5 ani I I | I I I | I I I | I I I | I I I |
| | cal e | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 38 | Sef di st r i ct ( l i ni i , SCB, TTR, LC, | I I | 2 ani | I I | 5 ani I I | I I I | I I I | I I I | I I I |
| | podur i , expl oat ar e ut i l aj e) | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 39 | Sef di st r i ct ( l i ni i , t unel e, | I I | 2 ani | I | 5 ani I I | I I I | I I I | I I I | I I I |
| | expl oat ar e ut i l aj e) *** | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 40 | Sef echi pa i nt r et i ner e l ucr ar i ar t a, | I I | 2 ani | I I | 5 ani I I | I I | I I | I I | I I |
| | sef echi pa i nt r et i ner e cal e | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 41 | Sef echi pa i nt r et i ner e cal e, l ucr ar i | I I | 2 ani | I I | 5 ani I I | I I I | I I I | I I I | I I I |
| | de ar t a*** | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 42 | Sef f or mat i e l i ni i , t unel e*** | I I | 2 ani | I I | 5 ani I I | I I I | I I I | I I I | I I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 43 | Sef manevr a, i ncl usi v di n | I I | 2 ani | I | 5 ani I I | I I I | I I I | I I I | I I I |
| | expl oat ar ea i nst al at i ei WSSB | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 44 | Sef st at i e, sef st at i e adj unct , sef | I I I | 2 ani | I | 5 ani I I | I I I | I I I | I I I | I I I |
| | st at i e r ezer va | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 45 | Sef st at i e, sef st at i e adj unct , sef | I I I | 2 ani | I | 5 ani I I | I I I | I I I | I I I | I I I |
| | st at i e r ezer va numai act i vi t at ea | | | | | | | | |
| | oper at or i l or de t r anspor t f er ovi ar | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 46 | Sef t r en | I I | 2 ani | I I | 5 ani I I | I I | I I | I I | I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 47 | Sef t ur a r egul at or M | I I | 2 ani | I I | 5 ani I I | I I I | I I I | I I I | I I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 48 | Sef t ur a depou, sef t ur a | I I | 2 ani | I | 5 ani I I | I I I | I I I | I I I | I I I |
| | r egul at or *** | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| | I I . TRANSPORTURI AUTO | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 49 | Per soana desemnat a sa conduca | I I | 2 ani | I I | 5 ani I I I | I I | I I | I I I | I I |
| | per manent si ef ect i v act i vi t at ea de | | | | | | | | |
| | t r anspor t si / sau per soana cu | | | | | | | | |
| | at r i but i i speci f i ce de si gur ant a | | | | | | | | |
| | ci r cul at i ei ( pr of esor l egi sl at i e) | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 50 | Conducat or aut o t r anspor t i nt er n | I | 1 an | I I | 3 ani I I | I I | I I | I I I | I I |
| | de per soane i n i nt er es publ i c | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 51 | Conducat or aut o t r anspor t i nt er n | I | 1 an | I | 4 ani I I I | I I | I I | I I I | I I |
| | de mar f a | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 52 | Conducat or aut o t r anspor t | I I | 1 an | I | 3 ani I | I I | I I | I I I | I I |
| | i nt er nat i onal de per soane si mar f a; | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 53 | Conducat or aut o t r anspor t ur i | I | 1 an | I | 3 ani I | I I | I I | I I I | I I |
| | speci al e i nt er ne si i nt er nat i onal e | | | | | | | | |
| | ( mar f ur i per i cul oase, t r anspor t | | | | | | | | |
| | agabar i t i c, t r anspor t de val or i | | | | | | | | |
| | et c. ) | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 54 | I nst r uct or de conducer e aut o | I | 1 an | I | 3 ani I I I | I I | I I | I I I | I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| | I I I . TRANSPORTURI NAVALE@ | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 55 | Comandant de nava mar i t i ma | I | 5 ani | I | 5 ani I I | I I | I I I | I I | I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 56 | Of i t er de punt e mar i t i mI | I | 5 ani | I | 5 ani I I | I I I | I I I | I I | I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 57 | Of i t er de punt e mar i t i mI I | I | 5 ani | I | 5 ani I I | I I I | I I I | I I | I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 58 | Of i t er de punt e mar i t i mI I I | I | 5 ani | I | 5 ani I I | I I I | I I I | I I | I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 59 | Of i t er de punt e mar i t i m | I | 5 ani | I | 5 ani I I | I I I | I I I | I I I | I I I |
| | aspi r ant | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 60 | Sef mecani c mar i t i m | I | 5 ani | I | 5 ani I I | I I I | I I I | I I I | I I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 61 | Of i t er mecani c mar i t i mI | I | 5 ani | I | 5 ani I I | I I I | I I I | I I I | I I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 62 | Of i t er mecani c mar i t i mI I | I | 5 ani | I | 5 ani I I | I I I | I I I | I I I | I I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 63 | Of i t er mecani c mar i t i mI I I | I | 5 ani | I | 5 ani 11 | I I I | I I I | I I I | I I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 64 | Of i t er mecani c mar i t i m | I | 5 ani | I | 5 ani I I | I I I | I I I | I I I | I I I |
| | aspi r ant | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 65 | Sef el ect r i ci an mar i t i m | I | 5 ani | I | 5 ani I I | I I I | I I I | I I I | I I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 66 | Of i t er el ect r i ci an mar i t i m | I | 5 ani | I | 5 ani I I | I I I | I I I | I I I | I I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 67 | Of i t er el ect r i ci an mar i t i m | I | 5 ani | I | 5 ani I I | I I I | I I I | I I I | I I I |
| | aspi r ant | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 68 | Pi l ot de mar e l ar ga | I | 5 ani | I | 5 ani I I | I I I | I I I | I I I | I I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 69 | Pi l ot de por t mar i t i m | I | 5 ani | I | 5 ani I I | I I | I I I | I I | I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 70 | Pi l ot de por t mar i t i m | I | 5 ani | I | 5 ani I I | I I | I I I | I I | I I |
| | aspi r ant | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 71 | Sef mecani c mar i t i mpor t uar | I I | 5 ani | I | 5 ani I I | I I I | I V | I V | I I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 72 | Of i t er mecani c mar i t i m | I I | 5 ani | I | 5 ani I I | I I I | I V | I V | I I I |
| | por t uar | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 73 | Of i t er el ect r i ci an mar i t i m | I I | 5 ani | I | 5 ani I I | I V | I V | I V | I I I |
| | por t uar | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 74 | Capi t an mar i t i mpor t uar | I I | 5 ani | I | 5 ani I I | I I I | I I I | I I I | I I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 75 | Of i t er de punt e mar i t i m | I I | 5 ani | I | 5 ani I I | I I I | I V | I V | I I I |
| | por t uar | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 76 | Sef de echi paj mar i t i m | I I | 5 ani | I | 5 ani I I | I I I | I I I | I I I | I I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 77 | Conducat or de sal upa | I | 5 ani | I I | 5 ani I I | I I | I I I | I I | I I |
| | mar i t i ma | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 78 | Ti moni er nava mar i t i ma | I | 5 ani | I I | 5 ani I I | I I | I I I | I I | I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 79 | Mar i nar nava mar i t i ma | I | 5 ani | I I I | 5 ani I V | I I I | I V | I V | I I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 80 | Pompagi u | I | 5 ani | I I I | 5 ani I V | I I | I I I | I I I | I I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 81 | Mot or i st | I | 5 ani | I I I | 5 ani I V | I I | I I I | I I I | I I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 82 | Fochi st | I | 5 ani | I I I | 5 ani I V | I I | I I I | I I I | I I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 83 | Fi t t er | I | 5 ani | I I I | 5 ani I V | I I | I I I | I I I | I I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 84 | El ect r i ci an de bor d mar i t i m | I I | 5 ani | I I | 5 ani I I I | I I I | I I I | I V | I I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 85 | Capi t an dr agor mar i t i m | I | 5 ani | I I | 5 ani I I I | I I | I I | I I | I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 86 | Sef dr agor mar i t i m | I I | 5 ani | I I | 5 ani I I I | I I I | I I I | I I I | I I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 87 | Dr agor mar i t i m | I I | 5 ani | I I | 5 ani I I I | I I I | I V | I V | I I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 88 | Lemnar de bor d | I | 5 ani | I I I | 5 ani I V | I I I | I I I | I I I | I I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 89 | Bucat ar | I I | 5 ani | I I I | 5 ani I I I | I I I | I I I | I I I | I I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 90 | Br ut ar | I I | 5 ani | I I I | 5 ani I I I | I I I | I I I | I I I | I I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 91 | Ospat ar | I I | 5 ani | I I I | 5 ani I I I | I I I | I I I | I I I | I I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 92 | Macar agi u pe macar a | I | 5 ani | I I | 3 ani I I I | I I | I I | I I | I I I |
| | pl ut i t oar e | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 93 | Per sonal medi co- sani t ar | I I | 2 ani | I I I | 5 ani I V | I I I | I I I | I I I | I I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 94 | Scaf andr u | I | 6 l uni | I | 3 ani I I | I I | I I | I I | I I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 95 | Cont r ol or t r af i c ecl uza | I | * | I I | * | I I | I I | I I | I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 96 | Oper at or mecani c ecl uza | I | * | I I | * | I I | I I | I I | I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 97 | Oper at or el ect r i ci an ecl uza | I | * | I I | * | I I | I I | I I | I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 98 | El ect r omecani c | I | * | I I | * | I I | I I | I I | I I |
| | t el ecomuni cat i i ecl uza | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 99 | Conducat or de nava | I | * | I | * | I I I | I I I | I I I | I I I |
| | cat egor i a A | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 100 | Capi t an f l uvi al cat egor i a A | I | * | I | * | I I I | I I I | I I I | I I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 101 | Conducat or de nava | I | * | I | * | I I I | I I I | I I I | I I I |
| | cat egor i a B | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 102 | Capi t an f l uvi al cat egor i a B | I | * | I | * | I I I | I I I | I I I | I I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 103 | Capi t an f l uvi al cat egor i a C | I | * | I | * | I I I | I I I | I I I | I I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 104 | Capi t an f l uvi al cat egor i a D | I | * | I | * | I I I | I I I | I I I | I I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 105 | Capi t an f l uvi al cat egor i a E | I | * | I | * | I I I | I I I | I I I | I I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 106 | Ti moni er f l uvi al | I | * | I | * | I I | I I | I I | I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 107 | Of i t er punt e f l uvi al | I | * | I | * | I I | I I | I I | I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 108 | Sef mecani c f l uvi al | I | * | I I | * | I I | I I | I I | I I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 109 | Mecani c | I I | * | I | * | I I | I V | I V | I I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 110 | Mecani c st agi ar | I | * | I I I | * | I I I | I V | I V | I I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 111 | Of i t er mecani c f l uvi al | I I | * | I | * | I I I | I V | I V | I I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 112 | El ect r i ci an de bor d f l uvi al | I I | * | I | * | I V | I V | I V | I I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 113 | Of i t er el ect r i ci an f l uvi al | I I | * | I | * | I V | I V | I V | I I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 114 | Pi l ot de Dunar e mar i t i m | I I | * | I | * | I I I | I I I | I I I | I I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 115 | Pi l ot de Dunar e mar i t i m | I | * | I | * | I I | I I I | I I | I I |
| | aspi r ant | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 116 | Conducat or de sal upa | I | * | I I | * | I I I | I I I | I I I | I I I |
| | f l uvi al a | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 117 | Sef de echi paj f l uvi al | I | * | I I | * | I I | I I I | I I I | I I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 118 | Mar i nar f l uvi al | I | * | I I I | * | I I I | I V | I V | I I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 119 | Mar i nar f l uvi al st agi ar | I | * | I I I | * | I I I | I V | I V | I I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 120 | Mot or i st f l uvi al | I | * | I I I | * | I I I | I V | I V | I I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 121 | Mot or i st f l uvi al st agi ar | I | * | I I I | * | I I I | I V | I V | I I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 122 | Capi t an f l uvi al si de ape | I I | * | I I | * | I I I | I V | I V | I I I |
| | i nt er i oar e navi gabi l e | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 123 | Sef dr agor f l uvi al si de | I I | * | I I | * | I I I | I V | I V | I I I |
| | ape i nt er i oar e navi gabi l e | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 124 | Dr agor f l uvi al si de ape | I I | * | I I | * | I I I | I V | I V | I I I |
| | i nt er i oar e navi gabi l e | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| | I V, TRANSPORTURI AERI ENE | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| | A) Per sonal navi gant cu br evet / cer t i f i cat si l i cent a de f unct i onar e: |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 125 | Pi l ot de l i ni e aer i ana ( avi on, | | | | | | | | |
| | el i copt er ) * | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 126 | Pi l ot comer ci al ( avi on, el i copt er ) * | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 127 | Navi gat or aer i an* | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 128 | Mecani c navi gant * | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 129 | Pi l ot par t i cul ar ( avi on el i copt er ) * | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 130 | Pi l ot pl anor * | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 131 | Pi l ot bal on l i ber * | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 132 | Oper at or r adi onavi gant * | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 133 | I nsot i t or de bor d* | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 134 | I ngi ner de r ecept i e si cont r ol * | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 135 | Par asut i st pr of esi oni st * | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| | B) Per sonal aer onaut i c nenavi gant cu cer t i f i cat / br evet si l i cent a de f unct i onar e: |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | i ) per sonal oper at i v de di r i j ar e, cont r ol si i nf or mar e a t r af i cul ui aer i an - CTA: |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 136 | Cont r ol or non- r adar aut or i zat pent r u| | | | | | | | |
| | or ganel e de t r af i c aer i an non r adar *| | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 137 | Oper at or ( cont r ol or ) r adar aut or i zat | | | | | | | | |
| | pent r u or ganel e de t r af i c aer i an | | | | | | | | |
| | r adar * | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 138 | Cont r ol or t r af i c aer i an di r i j ar e sol | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 139 | Cont r ol or i nf or mar e aut or i zat pent r u| | | | | | | | |
| | or ganel e de cont r ol si i nf or mar e a | | | | | | | | |
| | t r af i cul ui aer i an | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| | i i ) per sonal oper at i v de met eor ol ogi e aer onaut i ca - POMA: |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 140 | Met eor ol og aer onaut i c obser vat or | I I | 2/ 1 ani | I | 5 I I | I I I | I I I | I I I | I I I |
| | pent r u st at i i l e/ bi r our i l e | | | | | | | | |
| | met eor ol ogi ce de aer odr om | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 141 | Met eor ol og aer onaut i c asi st ent | I I | 2/ 1 ani | I | 5 I I | I I I | I I I | I I I | I I I |
| | pent r u bi r our i l e met eor ol ogi ce de | | | | | | | | |
| | aer odr omsau cent r el e met eor ol ogi ce | | | | | | | | |
| | aer onaut i ce: | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 142 | Met eor ol og aer onaut i c pr ognozi st | I I | 2/ 1 ani | I | 5 I I | I I I | I I I | I I | I I |
| | pent r u bi r our i l e met eor ol ogi ce de | | | | | | | | |
| | aer odr omsau cent r e met eor ol ogi ce | | | | | | | | |
| | aer onaut i ce | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| | i i i ) per sonal oper at i v de pr ot ect i e t ehni ca a navi gat i ei aer i ene - CNS: |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 143 | I nspect or i si per sonal de | I I I | 2/ 1 ani | - | - | I V | I V | I I I | I I I |
| | speci al i t at e, exper t i di n | | | | | | | | |
| | admi ni st r at i i l e cent r al e di n avi at i a| | | | | | | | |
| | ci vi l a | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 144 | Sef sect i e PNA- TC | I I I | 2/ 1 ani | - | - | I V | I I I | I V | I I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 145 | Sef at el i er PNA- TC | I I I | 2/ 1 ani | - | - | I V | I I I | I I I | I V |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 146 | Sef t ur a PNA- TC | I I I | 2/ 1 ani | - | - | I V | I I I | I I I | I V |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 147 | Sef gr upa/ f or mat i e de l ucr u | I I | 2/ 1 ani | - | - | I I I | I I I | I I I | I V |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 148 | I ngi ner cu cer t i f i cat / br evet si | I I | 2/ 1 ani | - | - | I V | I I I | I I I | I I I |
| | l i cent a de f unct i onar e | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 149 | Subi ngi ner cu cer t i f i cat / br evet si | I I | 2/ 1 ani | - | - | I V | I I I | I I I | I I I |
| | l i cent a de f unct i onar e | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 150 | Mai st r u cu cer t i f i cat / br evet si | I I | 2/ 1 ani | - | - | I V | I I I | I I I | I I I |
| | l i cent a de f unct i onar e | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 151 | El ect r omecani c cu cer t i f i cat / br evet | I I | 2/ 1 ani | - | - | I V | I I I | I I I | I I I |
| | si l i cent a de f unct i onar e | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 152 | El ect r oni st cu cer t i f i cat / br evet si | I I | 2/ 1 ani | - | - | I V | I V | I I I | I I I |
| | l i cent a de f unct i onar e | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 153 | El ect r i ci an cu cer t i f i cat / br evet si | I I | 2/ 1 ani | - | - | I V | I V | I I I | I I I |
| | l i cent a de f unct i onar e | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 154 | Mecani c cu cer t i f i cat / br evet si | I I | 2/ 1 ani | - | - | I V | I V | I V | I I I |
| | l i cent a de f unct i onar e | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| | i v) per sonal oper at i v de t el ecomuni cat i i aer onaut i ce - CNS: |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 155 | Sef cent r u/ sef t ur a l a Cent r ul | I I I | 2/ 1 ani | - | - | I V | I I I | I V | I I I |
| | nat i onal de t el ecom. aer onaut i ce | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 156 | Sef st at i e t el ecomuni cat i i | I I I | 2/ 1 ani | - | - | I V | I I I | I V | I V |
| | aer onaut i ce | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 157 | Oper at oar el e comuni cat i i aer onaut i ce| I I | 2/ 1 ani | - | - | I I I | I I I | I V | I V |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| | v) per sonal t ehni c aer onaut i c cu cer t i f i cat / br evet si l i cent a de f unct i onar e: |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 158 | I nspect or i si per sonal de | I I I | 2/ 1 ani | - | - | I V | I V | I V | I I I |
| | speci al i t at e di n admi ni st r at i i l e | | | | | | | | |
| | cent r al e al e uni t at i l or de avi at i e | | | | | | | | |
| | ci vi l a | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 159 | Sef sect i e | I I | 2/ 1 ani | - | - | I V | I I I | I I I | I I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 160 | Sef at el i er / l abor at or | I I | 2/ 1 ani | - | - | I I I | I I I | I I I | I I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 161 | Sef t ur a | I I | 2/ 1 ani | - | - | I I I | I I I | I I I | I I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 162 | Sef gr upa/ f or mat i e de l ucr u | I I | 2/ 1 ANI | - | - | I I I | I I I | I I I | I I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 163 | I ngi ner cu cer t i f i cat - br evet si | I I | 2- 1 ani | - | - | I I I | I I I | I I I | I V |
| | l i cent a de f unct i onar e | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 164 | Subi ngi ner cu cer t i f i cat / br evet si | I I | 2/ 1 ani | - | - | I I I | I I I | I I I | I V |
| | l i cent a de f unct i onar e | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 165 | Mai st r u cu cer t i f i cat / br evet si | I I | 2/ 1 ani | - | - | I I I | I I I | I I I | I V |
| | l i cent a de f unct i onar e | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 166 | St r uct ur i st | I I | 2/ 1 ani | - | - | I V | I V | I V | I I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 167 | Mecani c avi on cel ul a mot or | I I | 2/ 1 ani | - | - | I I I | I V | I I I | I I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 168 | Mecani c avi on I EAB | I I | 2/ 1 ani | - | - | I I I | I I I | I V | I I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 169 | Mecani c avi on r adi ol ocat i e | I I | 2/ 1 ani | - | - | I I I | I I I | I V | I I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 170 | Mecani c avi on agr egat e | I I | 2/ 1 ani | - | - | I V | I V | I V | I I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 171 | Mecani c avi on si st eme si echi pament e| I I | 2/ 1 ani | - | - | I V | I V | I V | I V |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 172 | I nspect or / agent handl i ng t ehni c l a | I I | 2/ 1 ani | - | - | I I I | I I I | I I I | I I I |
| | escal a | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 173 | Di specer zbor | I I | 2/ 1 ani | - | - | I V | I I I | I I I | I I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 174 | Di specer sol | I | 2/ 1 ani | - | - | I I | I I | I I | I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 175 | I nspect or / cont r ol or / agent | I I | 2/ 1 ani | - | - | I I I | I I I | I I I | I I I |
| | t er mi nal , r ampa | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| | C) Per sonal aer opor t uar i ncl us i n si gur ant a ci r cul at i ei f ar a cer t i f i cat / br evet si l i cent a de f unct i onar e el i ber at e |
| | de Aut or i t at ea aer onaut i ca: |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 176 | Sof er ( pasager i , mar f a, mi j l oace | I | 1 an | I | 3 ani I | I I | I I | I I | I I |
| | t ehni ce aer opor t uar e, aut ospeci al e) | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 177 | Revi zor t ehni c | I I | 2/ 1 ani | I | 3 ani I I | I I I | I I I | I I I | I I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 178 | Mecani c aut o | I I | 2/ 1 ani | - | - | I V | I I I | I I I | I I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 179 | El ect r omecani c aut o | I I | 2/ 1 ani | - | - | I V | I I I | I I I | I I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 180 | El ect r i ci an aut o | I I | 2/ 1 ani | - | - | I V | I I I | I I I | I I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 181 | Mecani c masi ni ut i l aj e | I I | 2/ 1 ani | - | - | I V | I I I | I I I | I I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 182 | Mecani c gr upur i el ect r ogene | I I | 2/ 1 ani | - | - | I V | I I I | I I I | I I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 183 | Tr act or i st | I I | 2/ 1 ani | I I | 3 ani I I I | I I I | I I | I I | I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 184 | Masi ni st | I I | 2/ 1 ani | - | - | I V | I I I | I I I | I I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 185 | St i vui t or i st | I I | 2/ 1 ani | - | - | I I I | I I I | I I I | I I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 186 | J onct or | I I | 2/ 1 ani | - | - | I I I | I I I | I I I | I I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 187 | El ect r i ci an ( bal i zaj , j oasa- i nal t a | I I | 2/ 1 ani | - | - | I I I | I I I | I I I | I I I |
| | t ensi une) | | | | | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 188 | El ect r omecani c t el ecomuni cat i i | I | 2/ 1 ani | - | - | I I I | I I I | I I I | I I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 189 | Pompi er | I | 2 ani | - | - | I I | I I I | I I I | I I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +
| 190 | Oper at or secur i t at e aer onaut i ca | I | 2/ 1 ani | I | 3 ani I I | I I | I I | I I I | I I I |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +


__________
@CAPITOLUL III a fost modificat prin art. I pct. 1 din Ordinul nr. 150/2006.
- Pct. 4
1
de la anexa, a fost introdus prin art. I din Ordinul nr. 1266/2006.

NOTA:
CAP. I. TRANSPORT FEROVIAR SI CU METROUL
* Baremele pot fi diferentiate functie de activitatea si de conditiile de munca: in statie, la masa de manevra, in
depou sau revizie de vagoane pentru functiile de acar, acar masa de manevra, acar CAM.
** Cu exceptia conducatorului de bagaje.
*** Functii din activitatea de exploatare a metroului.
**** Baremele pot fi diferentiate pe tip de activitate circulatie, manevra sau manevra depou.
***** Personal al furnizorilor feroviari si al detinatorului de infrastructura privata, desemnat in scris pentru asigurarea
sigurantei circulatiei (functia poate fi exercitata numai dupa autorizare, distinct sau prin cumul cu functia de baza in
care este incadrat).

CAP. III. TRANSPORTURI NAVALE
* Vizita medicala se va efectua astfel:
a) la obtinerea primului document de atestare, care este valabila pana la implinirea varstei de 50 de ani;
b) intre 50 de ani si 65 de ani vizita medicala se va efectua din 5 in 5 ani;
c) dupa implinirea varstei de 65 de ani vizita medicala se va efectua anual;
d) pentru obtinerea fiecarui document de atestat ulterior celui de la lit. a).@
__________
@Nota a fost introdusa prin art. I pct. 2 din Ordinul nr. 150/2006.

CAP. IV. TRANSPORTURI AERIENE
* Personal care este examinat, evaluat si atestat medical de catre Comisia medicala autorizata din Institutul
National de Medicina Aeronautica si Spatiala in baza reglementarilor internationale si nationale aplicabile.

NOTA PRIVIND EXIGENTA BAREMELOR PSIHOLOGICE
Pentru examinarea psihologica: barem I - foarte mare; barem II - mare; barem III - medie; barem IV - normalitate.
*
* *
La examenul periodic medical si psihologic pentru grupa de varsta 18-45, se aplica baremele prevazute in
prezenta anexa, iar pentru grupa de varsta peste 45 de ani, baremul II devine barem III. Pentru personalul din
transporturile aeriene cu responsabilitati in siguranta navigatiei, pentru grupa de varsta peste 40 ani, controlul
medical se va efectua anual, iar controlul psihologic la 3 ani.
Periodicitatea controalelor medicale si psihologice in functie de varsta se va efectua conform prevederilor din
Anexa nr. 1, Art. 40.

LIMITE NECESARE DE AUZ DETERMINATE CU VOCEA SOPTITA (V.S.) SI VOCEA DE
CONVERSATIE (V.C.) SI AUDIOMETRIE PENTRU FIECARE URECHE IN PARTE


+- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| BAREM | I | I I | I I I | I V |
+- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| A. Pent r u candi dat i | apt cu: | | | |
| | V. S. = 4m/ 4msau| - | - | - |
| | V. S. = 5m/ 3m | | | |
| | cu pana l a 20 | | | |
| | db/ audi ogr ama | | | |
+- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| B. Nou angaj at i | apt cu: | apt cu: | | |
| | V. S. = 4m/ 4msau| V. S. = 3m/ 3msau V. S. = 4m/ 2m| - | - |
| | V. S. = 5m/ 3m | cu pana l a 20- 35 db/ | | |
| | cu pana l a 20 | audi ogr ama | | |
| | db/ audi ogr ama | | | |
+- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| C. Pent r u| a) pana l a| | apt cu: | apt cu: | apt cu: |
| per sonal | 5 ani | - | V. S. = 3m/ 3msau V. S. = 4m/ 2m| V. S. = 2m/ 2msau V. S. | V. S. = 1m/ 1msau V. S. = |
| munci t or | vechi me| | cu audi omet r i e pana | 3m/ 1mcu audi omet r i e | 2m/ pavi l i on cu |
| | | | l a 20- 35db | 35- 50db | audi ogr ama 50- 70db |
+- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| Examen | b) pest e 5| | apt cu: | apt cu: | apt cu: |
| per i odi c| ani | - | V. S. = 2m/ 2msau V. S. 3m/ 1m| V. S. = 1m/ 1msau | V. S. = 0, 5m/ 0, 5msau |
| | vechi me| | cu audi omet r i e 35- 50db | V. S. = 2m/ pavi l i on cu| V. S. = 1m/ pavi l i on cu |
| | | | | audi ogr ama 50- 70db | audi ogr . 70- 80db; V. C. =|
| | | | | | = 1m/ 1m. |
+- - - - - - - - - +- - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +ANEXA Nr. 3
1
)

LISTA
bolilor si a baremelor utilizate pentru avizarea medicala si psihologica
a personalului cu responsabilitati in siguranta circulatiei
___________

1
) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.


+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| NR. | BOLI SI DEFI CI ENTE PSI HO - FI ZI CE | BAREME UTI LI ZATE LA AVI ZAREA MEDI CALA SI PSI HOLOGI CA |
| CRT. | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | | BAREM I | BAREM I I | BAREM I I I | BAREM I V |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | I . BOLI GENERALE | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 1. | Tuber cul oza pul monar a sau ext r apul monar a | | | | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | a) act i va | I NAPT | RETRAS CU APRECI ERE DUPA EXTERNARE |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | b) sechel ar a - f ar a t ul bur ar i f unct i onal e | APT CU DI SPENSARI ZARE LA 6 LUNI | APT |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | - cu t ul bur ar i f unct i onal e | I NAPT | APT CU DI SPENSARI ZARE 6 LUNI |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| 2. | Af ect i uni pr ol i f er at i ve neopl azi ce ( i ncl usi v t umor a| I NAPT | APT CU REEXAMI NARE LA 3 LUNI I N FUNCTI E DE |
| | cu mi el opl axe, l eucoze, l i mf oame) | | STADI ALI ZARE TNM SI GRADI NG |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| 3. | Gr onul omat oze pr i mar e si secundar e | I NAPT | APT CU DI SPENSARI ZARE LA 6 LUNI |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| 4. | SI DA | I NAPT |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | I I . BOLI I NTERNE | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 5. | Bol i r eumat i smal e | | | | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | I nf l amat or i i cr oni ce: spondi l i t a anchi l opoet i ca, | I NAPT | APT CU DI SPENSARI ZARE LA 6 LUNI |
| | pol i ar t r i t a r eumat oi da: - f ar a af ect ar e f unct i onal a| | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | - cu af ect ar e f unct i onal a | I NAPT | APT CU DI SPENSARI ZARE LA 6 LUNI |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| 6. | I nf l am. degener at i ve: boal a ar t r ozi ca, per i at r i t a | I NAPT | APT CU DI SPENSARI ZARE LA 6 LUNI |
| | scapul o humer al a, cu t ul bur ar i neur ol ogi ce. | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 7. | Ast mbr onsi c | | | | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | a) cu cr i ze r ar e si pr obe vent i l at or i i st at i ce | I NAPT | APT CU DI SPENSARI ZARE LA 6 LUNI |
| | nor mal e i nt r e cr i ze | | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | b) Ast mbr onsi c cu cr i ze f r ecvent e | I NAPT |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 8. | Br onsi t a cr oni ca | | | | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | a) si mpl a | APT |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | b) supur at a, r ecur ent a, sau per si st ent a | I NAPT | APT CU DI SPENSARI ZARE LA 6 LUNI |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 9. | Br onho- pneumopat i a obst r uct i va cr oni ca ( BPOC) | | | | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | - cu t ul bur ar i f unct i onal e usoar e | I NAPT | APT CU DI SPENSARI ZARE LA 6 LUNI |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | - cu t ul bur ar i f unct i onal e moder at e sau sever e | I NAPT |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 10. | Pneumoconi oze, sechel e pl eur o- pul monar e ( post | | | | |
| | Tbc. , post i nf l amat or i i , post chi r ur gi cal e) cu | | | | |
| | di sf unct i e vent i l at or i e ext er na: | | | | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | - i mpor t ant a | I NAPT | APT |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | - usoar a | I NAPT | APT |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| 11. | Supur at i i pul monar e* | I NAPT TEMPORAR ( RETRAS) |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| 12. | Endocar di t e i nf ect i oase ( t oat e f or mel e) ** | I NAPT |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 13. | Val vul opat i i , car di opat i i congeni t al e compl exe*** | I NAPT | APT CU |
| | | | DI SPENSARI ZARE |
| | | | LA 3 LUNI |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 14. | Car di omi opat i i cr oni ce | I NAPT | APT CU |
| | | | DI SPENSARI ZARE |
| | | | LA 3 LUNI |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 15. | Car di opat i e i schemi ca | | | | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | a) nedur er oasa ( i schemi a si l ent i oasa t r anzi t or i e | I NAPT | APT CU |
| | sau st abi l a, i nsuf i ci ent a car di aca i schemi ca cu | | DI SPENSARI ZARE |
| | cor d di l at at sau de di mensi uni nor mal e, t ul bur ar i | | LA 6 LUNI |
| | de r i t m, et c. ) | | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | b) dur er oasa | | | | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | - angor de ef or t st abi l | | | | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | - cu cr i ze r ar e | I NAPT | APT CU DI SPENSARI ZARE LA 6 LUNI |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | - cu cr i ze f r ecvent e | I NAPT |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | - angi na i nst abi l a ( angor de novo, angor | I NAPT |
| | agr avat , angi na spont ana/ angi na var i ant a) | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | - i nf ar ct mi ocar di c vechi ( pest e 3 l uni ) | I NAPT | APT CU DI SPENSARI ZARE LA 3 LUNI |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | - i nf ar ct mi ocar di c acut | I NAPT | RETRAS PENTRU I NTERNARE |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 16. | Ar i t mi i | | | | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | a) t ahi car di e si nusal a cu pest e 120 bat ai / mi nut | I NAPT | APT CU DI SPENSARI ZARE LA 6 LUNI |
| | ( 2 exami nar i l a 3 zi l e) | | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | b) br adi car di e si nusal a cu sub 50 bat ai / mi nut | I NAPT | APT CU DI SPENSARI ZARE LA 6 LUNI |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | c) Fi br i l at i a at r i al a cr oni ca | I NAPT | APT CU |
| | | | DI SPENSARI ZARE |
| | | | LA 3 LUNI |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | d) Fi br i l at i e at r i al a par oxi st i ca | I NAPT | APT CU DI SPENSARI ZARE LA 6 LUNI |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | e) Tahi car di e par oxi st i ca i n ant ecedent e | | | | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | - supr avent r i cul ar a | I NAPT | APT CU DI SPENSARI ZARE LA 6 LUNI |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | - vent r i cul ar a | I NAPT |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | f ) Ext r asi st ol i e | | | | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | - vent r i cul ar a sau compl exa | I NAPT | APT CU |
| | | | DI SPENSARI ZARE |
| | | | LA 3 LUNI |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 17. | Tul bur ar i de conducer e | | | | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | a) Bl ocur i maj or e de r amur a dr eapt a | I NAPT | APT CU DI SPENSARI ZARE LA 6 LUNI |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | b) Bl ocur i maj or e de r amur a st anga | I NAPT |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | c) Bl ocur i mi nor e si de ar bor i zat i i | APT |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | d) Si ndr oame de pr eexci t at i e | I NAPT | APT CU DI SPENSARI ZARE LA 6 LUNI |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | e) Bl ocur i at r i ovent r i cul ar e gr ad I I , I I I | I NAPT |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| 18. | Per i car di t a const r i ct i va | I NAPT |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 19. | Vascul opat i i ar t er i al e si ar t er i ol ar e | | | | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | a) Funct i onal e | I NAPT | RETRAS | APT |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | b) Or gani ce | I NAPT | APT CU DI SPENSARI ZARE LA 6 LUNI |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| 20. | Far macodependent a ( t r at ament cr oni c cu | I NAPT |
| | ant i coagul ant ) | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 21. | HI PERTENSI UNE ARTERI ALA | | | | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | TA nor mal a: 140- 90 mmHg i ndi f er ent de var st a | | | | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | A. esent i al a | | | | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | a) St adi ul I | I NAPT | APT |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | b) St adi ul I I | I NAPT | APT CU DI SPENSARI ZARE LA 6 LUNI |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | c) St adi ul I I I | I NAPT |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | B. secundar a | EVALUARE I NDI VI DUALA I N FUNCTI E DE BOALA DE BAZA SI VALOAREA TA|
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | C. cu evol ut i e accel er at a | I NAPT |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| 22. | Hi pot ensi une ar t er i al a ( sub 100 mmHg si st ol i ca) | I NAPT | RETRAS |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| 23. | I nsuf i ci ent a car di aca ( i ndi f er ent de gr ad si de | I NAPT |
| | f or ma et i ol ogi ca) | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 24. | Ul cer gast r i c si / sau duodenal acut | | | | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | a) Cu l ocal i zar e uni ca si necompl i cat a | I NAPT | APT CU DI SPENSARI ZARE LA 6 LUNI |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | b) Cu l ocal i zar e mul t i pl a si / sau compl i cat a | I NAPT | APT CU |
| | | | DI SPENSARI ZARE |
| | | | LA 6 LUNI |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 25. | Suf er i nt e post st omac oper at sdr . post pr andi al | | | | |
| | pr ecoce, sdr . post pr andi al t ar di v, sdr . de ansa | | | | |
| | af er ent a: | | | | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | - usoar e: | I NAPT | APT CU DI SPENSARI ZARE LA 6 LUNI |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | - moder at e/ sever e: | I NAPT |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | - ul cer pept i c post oper at or : | I NAPT | APT CU DI SPENSARI ZARE LA 6 LUNI |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 26. | Et er ocol opat i i cr oni ce | | | | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | a) f ar a mal nut r i t i e | APT |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | b) cu mal nut r i t i e | I NAPT | APT CU |
| | | | DI SPENSARI ZARE |
| | | | LA 6 LUNI |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 27. | Rect ocol i t a ul cer oasa si ul cer o- hemor agi ca | I NAPT | APT CU DI SPENSARI ZARE LA 6 LUNI |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 28. | Hepat i t a cr oni ca**** | | | | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | a) per si st ent a si moder at act i va | I NAPT | APT CU DI SPENSARI ZARE LA 6 LUNI |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | b) I nt ens act i va ( agr esi va) | I NAPT |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| 29. | Ci r oza hepat i ca | I NAPT |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 30. | Pancr eat i t a | | | | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | a) Acut a | I NAPT | APT CU DI SPENSARI ZARE LA 6 LUNI |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | b) Cr oni ca r eci di vant a | I NAPT | APT CU DI SPENSARI ZARE LA 6 LUNI |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 31. | Nef r opat i i cr oni ce di f uze sau f ocal e, uni - sau | | | | |
| | bi l at er al e | | | | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | A) Acut e: gl omer ul onef r i t e acut e, pi el onef r i t e | I NAPT | RETRAS PENTRU I NTERNARE SI EVALUARE DUPA |
| | acut e | | VI NDECAREA BOLI I |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | B) Cr oni ce: gl omer ul onef r i t e cr oni ce, pi el onef r i t e | | | | |
| | cr oni ce | | | | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | a) f ar a i nsuf i ci ent a r enal a | I NAPT | APT CU DI SPENSARI ZARE LA 6 LUNI |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | b) cu i nsuf i ci ent a r enal a | | | | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | - usoar a***** | I NAPT | APT CU |
| | | | DI SPENSARI ZARE |
| | | | LA 3 LUNI |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | - moder at a sau sever a | I NAPT |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 32. | Anemi i | | | | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | a) apl ast i ce | I NAPT |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | b) hi pocr ome, hemol i t i ce, macr oci t ar e | I NAPT | RETRAS SI EVALUARE DUPA |
| | | | TERMI NAREA TRATAMENTULUI |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| 33. | Si ndr oame hemor agi par e | I NAPT | APT CU DI SPENSARI ZARE LA 6 LUNI |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 34. | Di abet ul zahar at | | | | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | A) I di opat i c | | | | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | a) i nsul i nodependent - f ar a compl i cat i i | I NAPT | APT CU |
| | | | DI SPENSARI ZARE |
| | | | LA 3 LUNI |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | - cu compl i cat i i ****** | I NAPT |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | b) i nsul i noi ndependent - f ar a compl i cat i i | I NAPT | APT CU DI SPENSARI ZARE LA 3 LUNI |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | - cu compl i cat i i ****** | I NAPT |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | B) Secundar | I NAPT | EVALUARE DUPA |
| | | | TRATAMENTUL |
| | | | BOLI I DE BAZA |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | I I I . BOLI OFTALMOLOGI CE | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 35. | Sechel e ci cat r i ci al e i ncl usi v al e pol ul ui i nt er i or | I NAPT | APT CU AV > 1/ 3 SI REEXAMI NARE |
| | cu di mi nuar i al e acui t at i i vi zual e dupa apr eci er ea | | LA 3 LUNI |
| | acui t at i i vi zual e r est ant e | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 36. | At r of i a ner vi l or opt i ci cu modi f i car ea acui t at i i | I NAPT | APT CU AV > 1/ 3|
| | vi zual e si a campul ui vi zual | | SI REEXAMI NARE |
| | | | LA 3 LUNI |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 37. | Neur opat i a opt i ca j uxt abul bar a | I NAPT | APT CU AV > 1/ 3|
| | | | SI REEXAMI NARE |
| | | | LA 3 LUNI |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 38. | Hemer al opi a esent i al a | I NAPT |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 39. | Ret i nopat i a pi gment ar a | I NAPT | APT CU AV > 1/ 3|
| | | | SI REEXAMI NARE |
| | | | LA 3 LUNI |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 40. | Gl aucom: | | | | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | a) congeni t al si j uveni l | I NAPT |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | b) cu unghi deschi s compensat acui t at e vi zual a 1 | APT CU REEXAMI NARE LA 6 LUNI |
| | si 1/ 2 si camp vi zual ( mar i r ea pet ei oar be) | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | c) cu unghi deschi s compensat acui t at e vi zual a 1/ 2 | I NAPT | APT CU REEXAMI NARE LA 3 LUNI |
| | si 1/ 3 si camp vi zual af ect at mai mul t de 10 gr ade | | |
| | i n per i f er i e | | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | d) cu unghi i nchi s r ever si bi l oper at | I NAPT | APT CU REEXAMI NARE LA 3 LUNI |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | e) cu unghi i nchi s i r ever si bi l | I NAPT | APT |
| | | | POSTOPERATOR CU|
| | | | AV >= 1/ 3 SI |
| | | | REEXAMI NARE LA |
| | | | 3 LUNI |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 41. | Ni st agmus | I NAPT | APT CU AV >=1/ 3|
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 42. | Cor pi st r ai ni i nt r aocul ar i si sechel el e acest or a | I NAPT | APT |
| | | | POSTOPERATOR CU|
| | | | AV >= 1/ 3 |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 43. | Cat ar act a | | | | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | a) Congeni t al a | I NAPT | APT |
| | | | POSTOPERATOR CU|
| | | | AV >= 1/ 3 |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | b) Pr eseni l a/ seni l a, compl i cat a si pat ol ogi ca | I NAPT | APT CU AV >=1/ 2|
| | | | SI REEXAMI NARE|
| | | | LA 3 LUNI |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 44. | Af achi e | | | | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | a) Cu cor ect i e aer i ana | I NAPT | APT CU AV >= 1/ 3 SI REEXAMI NARE|
| | | | LA 3 LUNI |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | b) Cu l ent i l e de cont act | I NAPT | APT CU acui t at e | APT CU acui t at e vi zual a > 1/ 4 |
| | | | vi zual a > 1/ 2 | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| 45. | Pseudoaf achi e uni / bi l at er al a | APT acui t at e | APT veder e ambi i | APT CU acui t at e vi zual a > 1/ 4 |
| | | vi zual a > 1/ 2 | ochi >= 1/ 2 | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 46. | Li psa unui gl ob ocul ar si l i psa veder i i bi nocul ar e | I NAPT | APT CU AV >= |
| | ( gr . 2 - 3) | | 1/ 2 |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 47. | Def or mar i ci cat r i ci al e pal pebr al e necor ect abi l e | I NAPT | APT FUNCTI I DE |
| | pr i n oper at i e, daca af ect eaza mobi l i t at ea | | BI ROU ( FARA |
| | gl obul ui ocul ar si pr ot ect i a cor neei . | | NOXE) |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 48. | Pt oza pal pabr al a daca acoper a mai mul t de 0, 5 di n | I NAPT | APT FUNCTI I DE |
| | cor nee | | BI ROU ( FARA |
| | | | NOXE) |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 49. | Obst r uct i a cai l or l acr i mal e cu epi f or a | APT FUNCTI I FARA NOXE |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 50. | St r abi smpar al i t i c | I NAPT | APT CU AV >= |
| | | | 1/ 2 |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 51. | St r abi smcu acui t at e vi zual a sub l i mi t a admi sa, | I NAPT |
| | f ar a veder e bi nocul ar a si devi er e > 20° | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 52. | Uvei t e cor i or et i ni t e si sechel el e l or | I NAPT | APT CU AV >= 1/ 2 | APT CU AV >= |
| | | | | 1/ 2 SI |
| | | | | REEXAMI NARE LA |
| | | | | 3 LUNI |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 53. | Li mi t e necesar e de acui t at e vi zual a l a di st ant a | | | | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | a) pent r u candi dat i | Veder e ambi i | Veder e ambi i | - | - |
| | | ochi = 1 sau | ochi 2/ 3 sau | | |
| | | 1 si 2/ 3 ( se | 1 si 1/ 3 | | |
| | | admi t e | | | |
| | | cor ect i e de | | | |
| | | - 1 dsf sau +1 | | | |
| | | dsf ) | | | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | b) Pent r u per sonal ul angaj at | Veder e ambi i | Acui t at e vi zual a = 1 si 1/ 2 se | Acui t at ea |
| | - sub var st a de 40 de ani | ochi = 1 sau | admi t e cor ect i e de +3D sau - 2D | vi zual a = 1/ 3 |
| | | 1 si 2/ 3 ( se | cu ast i gmat i smde +- 1, 5D | si 1/ 4 se |
| | | admi t e | | admi t e cor ect i e|
| | | cor ect i e de | | de +- 4D cu |
| | | - 1 dsf sau +1 | | ast i gmat i sm |
| | | dsf ) | | +- 2D |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | - pest e var st a de 40 de ani | Veder e ambi i | Acui t at e vi zual a = 1/ 2 si 1/ 3 cu| Acui t at e |
| | | ochi = 1 sau | cor ect i e de +4D sau - 3D si | vi zual a = 1/ 3 |
| | | 1 si 2/ 3 ( se | ast i gmat i sm+- 2D | si 1/ 4 cu |
| | | admi t e | | cor ect i e +- 5D |
| | | cor ect i e de | | si ast i gmat i sm|
| | | - 1 dsf sau +1 | | +- 2D |
| | | dsf ) | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 54. | Ani zomet r opi e | I NAPT | I NAPT cu di f er ent a > +- 3D |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 55. | Di scr omat opsi i det er mi nat e pe baza t abel el or | | | | |
| | pseudoi zocr omat i ce, pent r u f unct i i l e l a car e se | | | | |
| | pr evede condi t i a de si mt cr omat i c nor mal | | | | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | a) acr omat opsi a; monocr omazi e, di cr omazi e | I NAPT |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | b) t r i comazi e t i p A | I NAPT | APT cu r aspuns |
| | | | pozi t i v l a |
| | | | cr omat oscop |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | c) t r i comazi e t i p B | I NAPT | APT cu r aspuns pozi t i v l a |
| | | | cr omat oscop |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | d) t r i comazi e t i p C | I NAPT | APT cu r aspuns pozi t i v l a cr omat oscop |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | I V. AFECTI UNI O. R. L. | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 56. | Af ect i uni O. R. L. congeni t al e cu t ul bur ar i | I NAPT | APT |
| | f unct i onal e | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 57. | Sechel e dupa af ect i uni cr oni ce sau t r aumat i ce cu | I NAPT | APT CU CONTROL LA 3- 6 LUNI |
| | t ul bur ar i f unct i onal e | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| 58. | Par al i zi i i n sf er a O. R. L. | I NAPT | APT CU CONTROL LA 3- 6 LUNI |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| 59. | St enoze i n sf er a O. R. L. cu t ul bur ar i f unct i onal e | I NAPT | APRECI ERE I NDI VI DUALA |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| 60. | Ot i t a medi e supur at a cr oni ca uni sau bi l at er al a si | I NAPT | APT CU CONTROL LA 3- 6 LUNI |
| | ot omast oi di t a cr oni ca supur at a uni sau bi l at er al a | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| 61. | Sechel e post ot or ei ce cu t i mpan ci cat r i ci al f ar a | APT |
| | t ul bur ar i f unct i onal e | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| 62. | Ti mpanoscl er oza- ot i t a f i br oadezi va si ot i t a | I NAPT | APT CU CONTROL LA 3- 6 LUNI |
| | ci cat r i ci al a cu per f or at i e de t i mpan cu t ul bur ar i | | ( AUDI OGRAMA) |
| | f unct i onal e | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 63. | Ot oscl er oza oper at a sau pr ot ezat a | I NAPT | APT CU CONTROL |
| | | | LA 3- 6 LUNI |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 64. | Sur di t at i l e de per cept i e cu auz sub l i mi t a admi sa | I NAPT |
| | de bar empent r u f i ecar e cat egor i e | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| 65. | Af ect i uni vest i bul ar e per i f er i ce necompensat e | I NAPT |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| 66. | Si nuzi t a supur at a cr oni ca uni sau bi l at er al a, | I NAPT | APT CU CONTROL LA 3- 6 LUNI |
| | hi per pl azi ca si al er goi nf ect at a | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| 67. | Pol i poza nazal a | I NAPT | APRECI ERE I NDI VI DUALA |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| 68. | Devi at i a sept ul ui nazal - cu t ul bur ar i f unct i onal e | I NAPT | APT DUPA REZOLVARE CHI RURGI CALA SI CONTROL LA |
| | | | 3- 6 LUNI |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| 69. | Al er gi a nazo- si nuzal a | I NAPT | APT CU CONTROL LA 3- 6 LUNI |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| 70. | Ozena | I NAPT | APT DUPA REZOLVARE CHI RURGI CALA |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| 71. | Bol i i nf l amat or i i acut e si cr oni ce i n sf er a O. R. L. | I NAPT | APRECI ERE I NDI VI DUALA |
| | ( si f i l i s, Tbc) | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| 72. | Tumor i beni gne cu t ul bur ar i f unct i onal e | I NAPT | APT CU CONTROL SI REZOLVARE CHI RURGI CALA |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| 73. | Tumor i mal i gne | I NAPT |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | V. BOLI ENDOCRI NE | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 74. | Bol i hi pof i zar e | | | | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | a) St ar i hi per f unct i onal e ( acr omegal i e, gi gant i sm, | I NAPT |
| | si ndr omCushi ng) | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | b) St ar i hi pof unct i onal e ( nani sm, si ndr oame | I NAPT | APT CU |
| | Si mmons, Sheehan S S. adi pozogeni t al , di abet | | REEXAMI NARE LA |
| | i nsi pi d) | | 3 LUNI |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 75. | Bol i t i r oi di ene | I NAPT | EVALUARE DUPA |
| | a) St ar i hi per f unct i onal e ( t i r eot oxi coza) | | TRATAMENT |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | b) St ar i hi pof unct i onal e ( mi xedemcongeni t al si | I NAPT | APT CU |
| | dobandi t ) | | REEXAMI NARE LA |
| | | | 3 LUNI |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | c) Gusa endemi ca ol i gosi mpt omat i ca | I NAPT | APT CU REEXAMI NARE LA 6 LUNI |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | d) Gusa mar e ( gr ad I I - I V OMS) | I NAPT | APT CU |
| | | | REEXAMI NARE LA |
| | | | 3 LUNI |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 76. | Bol i par at i r oi di ene | | | | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | a) St ar i hi per f unct i onal e ( boal a Reckl i nghuasen) | I NAPT |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | b) St ar i hi pof unct i onal e ( t et ani e, spasmof i l i e, cu | I NAPT | APT CU |
| | mani f est ar i conf i r mat e pr i n el ect r omi ogr ama) | | REEXAMI NARE LA |
| | | | 3 LUNI |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 77. | Bol i al e supr ar enal ei ( Addi son, f oecr omoci t omet c. ) | I NAPT |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| 78. | Obezi t at ea ( cu I MC > 35 kg/ mp) | I NAPT | APT DUPA SCADEREA I MC SUB 35 |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | VI . BOLI CHI RURGI CALE | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 79. | St ar i post oper at or i i si post - t r aumat i ce, | APT DUPA VI NDECARE |
| | conval escent a pr el ungi t a, sechel e ci cat r i ci al e | |
| | sau or gani ce cu t ul bur ar i f unct i onal e, r edor i | |
| | ar t i cul ar e, i mpot ent a f unct i onal a et c. ) | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| 80. | Bol i al e esof agul ui ( st enoze ci cat r i ci al e, | APT DUPA VI NDECARE CHI RURGI CALA |
| | di ver t i cul i , spasme et c) , i nsot i t e de t ul bur ar i | |
| | f unct i onal e | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 81. | Her ni i si event r at i i abdomi nal e: | | | | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | a) vol umi noase sau r eci di vant e | APT DUPA VI NDECARE CHI RURGI CALA |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | b) moder at e | APT DUPA VI NDECARE CHI RURGI CALA |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 82. | Hi dr ocel si var i cocel : | | | | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | a) vol umi nos sau r eci di vant | APT DUPA VI NDECARE CHI RURGI CALA |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | b) moder at | APT DUPA VI NDECARE CHI RURGI CALA |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| 83. | Bol i ano- r ect al e ( pr ol aps, st enoza, hemor oi zi , | APT DUPA VI NDECARE CHI RURGI CALA |
| | compl i cat i i , f i sur i , f i st ul e, abces, f l egmon | |
| | per i - ano- r ect al ) | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| 84. | Bol i al e gl andel or endocr i ne cu i ndi cat i i | APT DUPA VI NDECARE CHI RURGI CALA |
| | chi r ur gi cal e | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 85. | Af ect i uni ar t er i al e | | | | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | a) ar t er i t e st adi ul I si I I | APT |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | b) ar t er i t e st adi ul I I I si I V | I NAPT |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | c) St enoze, anevr i sme, f i st ul e ar t er i o- venoase | I NAPT |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 86. | Af ect i uni venoase | | | | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | a) var i ce hi dr ost at i ce cu r ef l ux | APT DUPA VI NDECARE CHI RURGI CALA |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | b) var i ce hi dr ost at i ce cu t ul bur ar i t r of i ce | APT DUPA VI NDECARE CHI RURGI CALA |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | c) i nsuf i ci ent a cr oni ca venoasa, t r omboza venoasa | I NAPT |
| | si sechel e gr ave al e f l ebi t el or | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 87. | Bol i ur o- geni t al e: | | | | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | a) mal f or mat i i congeni t al e sau dobandi t e ( r i ni chi | APT CU DI SPENSARI ZARE |
| | ect opi c, r i ni chi mobi l i , ect opi e t est i cul ar a, | |
| | devi at i i ut er i ne, pr ol aps geni t al et c. ) | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | b) I nf l amat or i i cr oni ce ( ci st i t a, pr ost at i t a, | APT CU REEXAMI NARE DUPA 3- 6 LUNI |
| | met r oanexi t a et c. ) | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | c) Li t i aza r enal a | APRECI ERE I NDI VI DUALA |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | d) i ncont i nent a ur i nar a | I NAPT | APT CU REEXAMI NARE DUPA 3- 6 LUNI |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | e) t umor i r enal e, ur ot el i al e, pr ost at i ce si | I NAPT | I NAPT PANA LA TRATAMENT, REEXAMI NARE LA 3- 6 LUNI |
| | t est i cul ar e | | I N FUNCTI E DE EVOLUTI A PROCESULUI PROLI FERATI V |
| | | | SI DE STADI ALI ZAREA TNM PRECUM SI A GRADI NG |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 88. | Bol i hepat obi l i ar e: | | | | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | a) l i t i aza asi mpt omat i ca | APT DUPA VI NDECARE CHI RURGI CALA |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | b) l i t i aza bi l i ar a si mpt omat i ca | APT DUPA VI NDECARE CHI RURGI CALA |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | c) neopl asmul hepat i c sau al cai l or bi l i ar e | I NAPT |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | d) chi st hi dat i c hepat i c | APT DUPA VI NDECARE CHI RURGI CALA |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| 89. | Af ect i uni pancr eat i ce: pseudochi st pancr eat i c, | APT DUPA VI NDECARE CHI RURGI CALA |
| | neopl asmconf i r mat hi st opat ol ogi c, pancr eat i t a | |
| | cr oni ca si acut a | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| 90. | Tumor i al e t ubul ui di gest i v | APT DUPA VI NDECARE CHI RURGI CALA |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | VI I . AFECTI UNI TRAUMATOLOGI CE SI ORTOPEDI CE | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 91. | Compl i cat i i post oper at or i i si post - t r aumat i ce | I NAPT | I NAPT PANA LA TRATAMENT SI REZOLVARE |
| | ( i nt ar zi er i i n consol i dar e, cal us vi ci os, r edor i | | CHI RURGI CALA |
| | ar t i cul ar e, si ndr omal godi st r of i c post t r aumat i c | | |
| | et c. ) | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| 92. | Ret r act i i al e muschi l or , t endoanel or , aponevr ozel or | I NAPT | I NAPT PANA LA TRATAMENT SI REZOLVARE |
| | si capsul el or ar t i cul ar e cu t ul bur ar i f unct i onal e | | CHI RURGI CALA |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| 93. | Ost emi el i t a cr oni ca si al t e af ect i uni i nf l amat or i i | I NAPT | APT CU DI SPENSARI ZARE LUNARA |
| | cr oni ce/ post eoar t i cul ar e si muscul ot endi noase | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| 94. | Ost eodi st r of i i ( ost eonecr oze, ost eopor oze, | I NAPT | I NAPT PANA LA TRATAMENT SI REZOLVARE |
| | ot eopat i i de car ent a, chi st osos sol i t ar , boal a | | CHI RURGI CALA CU REEXAMI NARE LA 3 LUNI |
| | Paget , di spl azi e f i br oasa et c. ) | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| 95. | Anchi l oze al e ar t i cul at i i l or mar i | APT DUPA REZOLVARE CHI RURGI CALA CU REEXAMI NARE LA 3 LUNI |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| 96. | Pseudoar t r ozel e oasel or l ungi | I NAPT | APT DUPA REZOLVARE CHI RURGI CALA CU REEXAMI NARE |
| | | | LA 3 LUNI |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| 97. | Anchi l oze ar t i cul ar e cu t ul bur ar i f unct i onal e | I NAPT |
| | accent uat e al e mer sul ui , or t ost at i smul ui si | |
| | pr ehensi uni i | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| 98. | Mal f or mat i i si bol i er edocongeni t al e al e apar at ul ui | I NAPT |
| | l ocomot or | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| 99. | Af ect i uni congeni t al e sau dobandi t e al e col oanei | I NAPT |
| | ver t ebr al e cu t ul bur ar i f unct i onal e | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| 100. | Reumat i smul i nf l amat or | I NAPT | APT CU TRATAMENT SI DI SPENSARI ZARE LUNARA |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| 101. | Ost eoar t r opat i i neur ogene endocr i ne, met abol i ce di n| I NAPT | APT CU TRATAMENT SI DI SPENSARI ZARE LUNARA |
| | bol i l e l i mf ohemat opoet i ce al e adul t ul ui | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| 102. | Sechel e post - t r aumat i ce sau al e al t or bol i | I NAPT | APT CU TRATAMENT MEDI CAMENTOS SAU CHI RURGI CAL SI |
| | ost eoar t i cul ar e | | REEXAMI NARE LA 3- 6 LUNI |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 103. | Af ect i uni congeni t al e sau dobandi t e al e apar at ul ui | | | | |
| | l ocomot or | | | | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | a) Cu t ul bur ar i accent uat e i n mer s or t ost at i smsi | I NAPT |
| | pr ehensi une | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | b) Cu t ul bur ar i mi ni me i n mer s or t ost at i smsi | I NAPT | APT CU REEXAMI NARE LA 3 LUNI |
| | pr ehensi une | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | VI I I . OBSTRETI CA- GI NECOLOGI E | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 104. | Sar ci na nor mal a | | | | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | a) de l a 25 l a 33 sapt amani | - | RETRAS | APRECI ERE I NDI VI DUALA |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | b) de l a 33 l a 38 sapt amani | RETRAS |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| 105. | Sar ci na cu r i sc ost r et i cal cr escut | I NAPT | APRECI ERE I NDI VI DUALA |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| 106. | I nf ect i i , bol i i nf l amat or i i al e apar at ul ui geni t al | APT CU | APT |
| | f emi ni n ( vul vovagi ni t e, met r oanexi t e) | TRATAMENT | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| 107. | Tumor i beni gne al e apar at ul ui geni t al f emi ni n | APT CU | APT |
| | | TRATAMENT | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| 108. | Cazur i par t i cul ar e: chi st de ovar t or si onat , | APT cu | APRECI ERE I NDI VI DUALA |
| | sar ci na ext r aut er i na, f i br omut er i n hemor agi e | t r at ament | |
| | | medi cament os | |
| | | sau | |
| | | chi r ur gi cal | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 109. | Tumor i mal i gne al e apar at ul ui geni t al f emi ni n | I NAPT | APRECI ERE |
| | | | I NDI VI DUALA |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 110. | Tul bur ar i de st at i ca pel vi na - pr ol aps geni t al de | I NAPT PANA LA TRATAMENT |
| | st adi ul I , I I si I I I | APRECI ERE I NDI VI DUALA DUPA TRATAMENT |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | I X. BOLI NEUROLOGI CE | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 111. | Par oxi sme cer ebr al e neepi l ept i ce ( cr i ze | | | | |
| | ver t i gi noase, cr i ze de or i gi ne anoxi ca, t oxi ca | | | | |
| | met abol i ca, cr i ze de or i gi ne psi hi ca; mi gr ena; | | | | |
| | t et ani a si nar col epsi a et c. | | | | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | a) Cr i za uni ca | I NAPT | APT CU | APT CU DI SPENSARI ZARE SI |
| | | | DI SPENSARI ZARE | REEXAMI NARE LA 6 LUNI |
| | | | SI REEXAMI NARE | |
| | | | LA 3 LUNI | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | b) Cr i ze r epet at e | I NAPT | RETRAS PENTRU |
| | | | TRATAMENT SI |
| | | | REEXAMI NARE LA |
| | | | 6 LUNI |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 112. | Tr aumat i sme cr ani o- cer ebr al e | | | | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | a) Sechel e accent uat e senzi t i vo- mot or i i + epi l epsi e| I NAPT |
| | post - t r aumat i ca | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | b) Sechel e moder at e senzi t i vo- mot or i i , f ar a | I NAPT | APT CU |
| | epi l epsi e post - t r aumat i ca | | REEXAMI NARE LA |
| | | | 3 LUNI |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | c) Mi cr osechel e f ar a t ul bur ar i f unct i onal e | I NAPT | APT CU | APT |
| | | | DI SPENSARI ZARE | |
| | | | SI REEXAMI NARE | |
| | | | LA 3 LUNI | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | d) Cer ebr oast eni a post - t r aumat i ca | I NAPT | APT CU REEXAMI NARE LA 6 LUNI |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | e) React i e post comot i onal a t r anzi t or i e | I NAPT | APT CU EEG | APT CU DI SPENSARI ZARE 2 ANI |
| | | | NORMAL SI | |
| | | | DI SPENSARI ZARE 5| |
| | | | ANI | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 113. | Tr aumat i sme ver t ebr o- medul ar e: | | | | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | Sechel e accent uat e per si st ent e, cu t ul bur ar ea | I NAPT |
| | f unct i i l or medul ar e si r adi cul ar e | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | b) Mi cr osechel e f ar a t ul bur ar i f unct i onal e | I NAPT | APT CU | APT |
| | | | DI SPENSARI ZARE | |
| | | | SI REEXAMI NARE | |
| | | | LA 3 LUNI | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 114. | Def i ci ent e neur omot or i i per manent e de or i gi ne | | | | |
| | cent r al a si per i f er i ca, de et i ol ogi c di ver sa | | | | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | a) Pl egi i uni sau bi l at er al e | I NAPT |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | b) Par eze uni sau bi l at er al e, neevol ut i ve ( f or me | I NAPT | APT CU | APT CU |
| | usoar e) | | DI SPENSARI ZARE | DI SPENSARI ZARE |
| | | | SI REEXAMI NARE | SI REEXAMI NARE |
| | | | LA 3 LUNI | LA 6 LUNI |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 115. | Si ndr oame: pi r ami dal , ext r api r ami dal , cer ebel os, | | | | |
| | vest i bul ar , senzi t i v, pr ecumsi di sf azi a, | | | | |
| | hemi anopsi a, apr axi a, agnozi a, di schi nezi a, boal a | | | | |
| | de accel er at i e si cheson | | | | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | a) Cu def i ci ent e f unct i onal e mar i uni sau | I NAPT |
| | bi l at er al e cu pot ent i al evol ut i v | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | b) Cu si mpt omat ol ogi e di scr et a, st abi l i zat a | I NAPT | APT CU DI SPENSARI ZARE SI |
| | | | REEXAMI NARE LA 6 LUNI |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 116. | Af ect i uni muscul ar e | | | | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | a) Di st r of i i muscul ar e pr ogr esi ve | I NAPT |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | b) Mi opat i i endocr i ne | I NAPT | APT CU DI SPENSARI ZARE SI |
| | | | REEXAMI NARE LA 6 LUNI |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | c) Di st r of i a mi ot oni ca si si ndr oame mi ot oni ce | I NAPT |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | d) Pol i mi ozi t e | I NAPT | APT CU DI SPENSARI ZARE SI |
| | | | REEXAMI NARE LA 6 LUNI |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | e) Mi ast eni a si si ndr oame mi ast eni ce | I NAPT |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 117. | Af ect i uni al e si st emul ui ner vos per i f er i c: | | | | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | a) cu def i ci ent e senzi t i vo- mot or i i mar i cu | I NAPT |
| | pot ent i al evol ut i v | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | b) cu def i ci ent e senzi t i vo- mot or i i di scr et e f ar a | I NAPT | APT CU | APT CU DI SPENSARI ZARE SI |
| | pot ent i al evol ut i v | | DI SPENSARI ZARE | REEXAMI NARE LA 1 AN |
| | | | SI REEXAMI NARE | |
| | | | LA 3 LUNI | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | c) cu si ndr omsenzi t i v i r i t at i v ( nevr al gi a | I NAPT | APT CU DI SPENSARI ZARE SI |
| | t r i gemi nal a, f aci al a, cer vi cal a, sci at i ca et c. ) | | REEXAMI NARE LA 3 LUNI |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 118. | Neur oi nf ect i i pr i mar e si secundar e | | | | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | a) cu sechel e mi ni me compensat e | I NAPT | APT CU DI SPENSARI ZARE SI |
| | | | REEXAMI NARE LA 6 LUNI |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | b) cu sechel e mar i cu si f ar a pot ent i al evol ut i v | I NAPT |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 119. | Det er mi nar i nevr axi al e al e af ect i uni l or vascul ar e | I NAPT | APT CU |
| | i ncl usi v mi cr osi mpt omat ol ogi a r espect i va si | | DI SPENSARI ZARE |
| | at acur i l e i schemi ce t r anzi t or i i . | | SI REEXAMI NARE |
| | | | LA 6 LUNI |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 120. | Af ect i uni er edodegener at i ve si bol i demi el i ni zant e | I NAPT |
| | ( ex. l euconevr axi t a) | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| 121. | Epi l epsi i l e ( si comemor at i ve de cr i ze comi si al e) | I NAPT |
| | conf i r mat e cl i ni c, E. E. G. , anamnest i c | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| 122. | Tumor i cr ani o- cer ebr al e si al e maduvei spi nar i i | I NAPT |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | X. TULBURARI LE PSI HI CE | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 123. | Tul bur ar i ment al e or gani ce i ncl usi v si mpt omat i ce | I NAPT |
| | ( dement a ALZHEI MER, dement a vascul ar a, dement a i n | |
| | boal a PI CK, Cr eut zf el d- J acob, Hunt i ngt on, | |
| | Par ki nson, SI DA, t ul bur ar i ment al e dat or at e | |
| | l ezi uni l or di sf unct i ei cer ebr al e si bol i l or | |
| | somat i ce | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 124. | Tul bur ar i ment al e si compor t ament al e dat or i t a | | | | |
| | ut i l i zar i i de subst ant e psi hoact i ve | | | | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | a) I nt oxi cat i e acut a | I NAPT |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | b) Ut i l i zar e noci va | I NAPT | APT CU REEXAMI NARE |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | c) Si ndr omde dependent a l a al cool | I NAPT | APT CU |
| | | | REEXAMI NARE |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | d) Si ndr omde dependent a l a al t e dr ogur i | I NAPT |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | e) St ar e de sevr aj | I NAPT |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 125. | Schi zof r eni e | | | | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | a) I n evol ut i e | I NAPT |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | b) Remi sa cu def ect | I NAPT |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| 126. | Tul bur ar e schi zot i pal a | I NAPT |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| 127. | Tul bur ar i del i r ant e per si st ent e ( par anoi a, | I NAPT |
| | par af r eni a, del i r senzi t i v de r el at i e) | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 128. | Tul bur ar i psi hot i ce acut e si t r anzi t or i i | | | | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | a) epi sod uni c | I NAPT | APT CU REEXAMI NARE |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | b) r eci di va | I NAPT |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| 129. | Tul bur ar i schi zaf ect i ve | I NAPT |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 130. | Tul bur ar i al e di spozi t i ei af ect i ve | | | | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | a) Epi sod mani acal | I NAPT |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | b) Tul bur ar e af ect i va bi pol ar a | I NAPT | APT CU |
| | | | REEXAMI NARE |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | c) Epi sod depr esi v usor si moder at | I NAPT | APT CU REEXAMI NARE |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | d) Tul bur ar e depr esi va r ecur ent a | I NAPT | APT CU |
| | | | REEXAMI NARE |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | e) Epi sod depr esi v sever | I NAPT |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | f ) Tul bur ar i per si st ent e al e di spozi t i ei ( di st i ni a, | I NAPT | APT CU REEXAMI NARE |
| | ci cl ot i mi a) | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 131. | Tul bur ar i nevr ot i ce cor el at e cu st r esul si | | | | |
| | t ul bur ar i somat of or me | | | | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | a) Tul bur ar i anxi os f obi ce | I NAPT | APT CU REEXAMI NARE |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | b) Al t e t ul bur ar i anxi oase | I NAPT | APT CU REEXAMI NARE |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | c) Tul bur ar i obsesi v compul si ve | I NAPT |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | d) Tul bur ar e post t r aumat i ca de st r es | I NAPT | APT CU REEXAMI NARE |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | e) Tul bur ar e de adapt ar e | I NAPT | APT CU REEXAMI NARE |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | f ) Tul bur ar i di soci at i ve ( f uga psi hogena, amnezi a | I NAPT |
| | psi hogena, nevr oza de deper sonal i zar e) | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | g) Tul bur ar i somat of or me | I NAPT | APT CU REEXAMI NARE |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | h) Neur ast eni e | I NAPT | APT CU REEXAMI NARE |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 132. | Tul bur ar i de per sonal i t at e | | | | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | 1) cu t ul bur ar i usoar e de compor t ament | I NAPT | APT CU |
| | | | REEXAMI NARE |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | 2) cu t ul bur ar i sever e de compor t ament | I NAPT |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| 133. | Ret ar dar e mi nt al a | I NAPT |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | XI . BOLI BUCO- MAXI LO- FACI ALE | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 134. | Edent at i a t ot al a mono sau bi maxi l ar a | I NAPT | APRECI ERE I NDI VI DUALA |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| 135. | Edent at i a par t i al a i nt i nsa pest e 6 uni t at i | I NAPT | APRECI ERE I NDI VI DUALA |
| | mast i cat or i i | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| 136. | Edent at i a par t i al a r edusa cu dezechi l i br u | I NAPT | APRECI ERE I NDI VI DUALA |
| | ocl uzo- ar t i cul ar gr av | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| 137. | Dezechi l i br u ocl uzo- ar t i cul ar gr av | I NAPT | APRECI ERE I NDI VI DUALA |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| 138. | Consol i dar i vi ci oase al e f r act ur i l or de maxi l ar | I NAPT | APRECI ERE I NDI VI DUALA |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| 139. | Ar t r i t a t empor o- mandi bul ar a cr oni ca cu t ul bur ar i | I NAPT | APRECI ERE I NDI VI DUALA |
| | f unct i onal e | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| 140. | Pseudo- ar t r oza maxi l ar a si anchi l oza | I NAPT | APRECI ERE I NDI VI DUALA |
| | t empor o- mandi bul ar a def i ni t i va | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| 141. | Luxat i e t empor o- mandi bul ar a r eci di vant a | I NAPT | APRECI ERE I NDI VI DUALA |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| 142. | Af ect i uni al e pal at ul ui ( ader ent e i noper abi l e, | I NAPT | APRECI ERE I NDI VI DUALA |
| | hi per t r of i e, l i psa unei por t i uni cu t ul bur ar i | | |
| | f unct i onal e et c. ) | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| 143. | Pal at o- l abi o- schi zi s cu t ul bur ar i f unct i onal e | I NAPT |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| 144. | Anomal i i l e dent o- maxi l ar e cu t ul bur ar i f unct i onal e | I NAPT | APRECI ERE I NDI VI DUALA |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| 145. | Pr odont i t a mar gi nal a cr oni ca pr of unda cu t ul bur ar i | APRECI ERE I NDI VI DUALA |
| | f unct i onal e | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| 146. | Tumor i l e mal i gne al e t esut ur i l or osoase si al e | I NAPT |
| | par t i l or moi ( mucoasa, muschi , l i mba, gl ande | |
| | sal i var e, gangl i oni , et c. ) SI DA | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 147. | Tumor i l e mal i gne al e t esut ur i l or osoase si al e | I NAPT | APRECI ERE |
| | par t i l or moi ( mucoasa, muschi , l i mba, gl ande | | I NDI VI DUALA |
| | sal i var e, gangl i oni , et c. ) - oper at e | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 148. | Tumor i l e beni gne al e t esut ur i l or osoase si cel e | APRECI ERE I NDI VI DUALA |
| | al e par t i l or moi ( mucoasa, muschi , l i mba, gl ande | |
| | sal i var e, gangl i oni , et c. ) | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| 149. | Nevr al gi e esent i al a de t r i gemen r ebel a l a t r at ament | I NAPT | APRECI ERE I NDI VI DUALA |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | XI I . BOLI DERMATOLOGI CE | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 150. | Si f i l i s t oat e f or mel e | | | | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | a) Recent ( pr i mar , secundar si l at ent r ecent ) | I NAPT | APT CU REEXAMI NARE LA 3- 6 LUNI |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | b) Tar di v l at ent ( congeni t al sau dobandi t ) | I NAPT | APT CU REEXAMI NARE LA 12 LUNI |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | c) Cu det er mi nar i neur opsi hi ce si or gani ce | I NAPT |
| | mani f est e | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| 151. | Al t e bol i vener i ce ( gonor ee, t r i comonas, veget at i i | I NAPT | APT CU REEXAMI NARE LA 1 LUNA |
| | et c. ) | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| 152. | Tumor i si hemat oder mi i mal i gne ( mel anom, epi t el i om) | I NAPT | APT CU REEXAMI NARE LA 3- 6 LUNI |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| 153. | Mi coze cut anat e pr of unde | I NAPT | APT CU REEXAMI NARE LA 6 LUNI |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| 154. | Der mat oze pr ecancer oase ( eczeme gener al i zat e, | APT CU REEXAMI NARE LA 1 LUNA |
| | pr ur i go Beani er , hi poder mi t e nodul ar e de gamba, | |
| | ur t i car i e cr oni ca r ezi st ent a l a t r at ament ) | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| 155. | Ver uci pl ant ar e gi gant e r eci di vant e | I NAPT | APT CU REEXAMI NARE LA 6- 12 LUNI , DUPA REZOLVARE |
| | | | CHI RURGI CALA |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 156. | Af ect i uni cut anat e cu et i ol ogi c di ver sa: | | | | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | a) er i t r oder mi i , col agenoze, penf i gus, por f i r i i , | I NAPT |
| | Boal a Duhr i ng, scl er oder mi e | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | b) pi t i r i azi s, r ubr api l ar , di sker at oza f ol i cul ar a, | APT CU REEXAMI NARE LA 6 LUNI |
| | psor i azi s gener al i zat | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| 157. | Tul bur ar i t r of i ce al e t egument el or | I NAPT | APT CU REEXAMI NARE LA 6 LUNI |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| 158. | Af ect i uni cr oni ce al e gl andel or sebacee | APT CU REEXAMI NARE LA 3- 6 LUNI |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| 159. | Der mat oze pr of esi onal e | APT CU REEXAMI NARE LA 3- 6 LUNI |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | XI I I . DEFI CI ENTE PSI HI CE | | | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 160. | Def i ci ent e de car act er si per sonal i t at e | APRECI ERE I NDI VI DUALA |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 161. | Def i ci ent e de di nami ca psi hi ca: | | | | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | a) car act er i st i ci l e de hi per r eact i vi t at e | I NAPT | APRECI ERE I NDI VI DUALA |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | b) car act er i st i ci l e de hi por eact i vi t at e | I NAPT | APRECI ERE I NDI VI DUALA |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| 162. | Def i ci ent e al e ci cl ul ui | I NAPT | APRECI ERE I NDI VI DUALA |
| | i nf or mar e- deci zi e- r eact i vi t at e- aut or egl ar e | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| 163. | Def i ci ent e al e capaci t at i i de adapt ar e: | | | | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - +
| | a) def i ci ent e al e capaci t at i i de i nvat ar e si | I NAPT | APRECI ERE I NDI VI DUALA |
| | compensar e | | |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | b) mot i var ea af ect i va absent a | I NAPT | APRECI ERE I NDI VI DUALA |
| +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| | c) f enomene de i nadapt ar e sau dezadapt ar e psi hi ca | I NAPT | APRECI ERE I NDI VI DUALA |
| | ( t ul bur ar i psi hi ce det er mi nat e de st ar i pat ol ogi ce, | | |
| | eveni ment e si acci dent e de t r anspor t , st ar i | | |
| | conf l i ct ual e, f r ust r ar i , oboseal a psi hi ca, et c. ) | | |
+- - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +


* Se va reevalua dupa vindecare (clinic, examen radiografie, spirometrie).
** Evaluare completa dupa 90 de zile; vindecarea completa va permite incadrarea ulterioara ca apt.
*** Se excepteaza insuficienta mitrala usoara, prolapsul de valva mitrala cu regurgitare usoara si fara tulburari de
ritm, DSA operata.
**** Cu etiologie cunoscuta (virala, etanolica, toximedicamentoasa, din afectiuni metabolice determinate genetic,
etc.) sau cu etiologie neprecizata.
***** Cu creatinina serica sub 2,5-3 mg/dl.
****** Complicatiilor majore (metabolice, vasculare, neurologice, oftalmologice, etc.).

NOTA: In toate cazurile aprecierea individuala se face tinandu-se seama, pe de o parte, de stadiul clinic al bolii
sau al deficientei psihice constatate, iar pe de alta parte, de functia si locul de munca al persoanei examinate. In
cazul bolilor insotite de tulburari functionale, pentru aprecierea individuala, se va cerceta obligatoriu si se va aviza in
raport cu pastrarea functionalitatii, in limitele prevazute de nomenclator.

DEFINITIILE BAREMURILOR PE SPECIALITATI

1. PSIHIATRIE:
Baremurile de examinare medicala reprezinta standarde de sanatate fizica si mentala ce trebuiesc atinse de
persoane cu responsabilitati in functii din SC, functie de solicitarea fizica si neuropsihica a locului de munca.
Din punct de vedere psihiatric, persoana examinata si la care se aplica baremul I, trebuie sa fie clinic sanatoasa
dupa evaluarea psihiatrica.
Starea de sanatate mentala este definita de un anumit nivel al functiilor psihice care sa permita o armonioasa si
continua integrare socio-familiala si profesionala a individului, precum si o permanenta tendinta a acestuia de a se
perfecta pe plan afectiv si cognitiv.
Evaluarea psihiatrica cuprinde:
a) Interviul diagnostic:
- anamneza;
- examenul starii mentale: orientare, vorbire comportament etc.
b) Investigatii speciale (unde este cazul: examen sange, etc.)
c) Examenul starii somatice (efectuat la celelalte 5 cabinete: ORL, neurologie, oftalmologie, neurologie, interne,
chirurgie - evaluarea psihiatrica fiind ultima in mod obligatoriu).
d) Evaluare psihologica - unde este cazul. Frecvent teste de personalitate.
Dupa parcurgerea acestor etape se apreciaza starea de sanatate mentala si se fixeaza eventual diagnosticul.
BAREM I:
Este baremul la angajare sau admitere in scoli. Persoanele examinate sunt de obicei tineri cu varste cuprinse intre
16-25 ani si trebuie sa fie sanatoase din punct de vedere mental, respectiv: sa nu aiba un istoric de boala din
copilarie sau adolescenta, sa aiba un intelect de la mediu sau superior (fara probleme deosebite in timpul
scolarizarii), sa aiba o gandire coerenta cu motivatia alegerii profesionale, o proiectie optimista asupra evenimentelor
de viata, sa aiba o vorbire coerenta (fara baraje, balbaieli), sa aiba un comportament civilizat cu integrare armonioasa
sociala, familiala si profesionala, sa aiba o memorie buna si o putere de concentrare de la mediu la ridicat (proba
oraselor), sa aiba o atentie buna, instinctualitate cu capacitate de autocenzura.

BAREM II:
Se aplica acelor persoane cu responsabilitati in functii din SC unde solicitarea neuropsihica este mare (ex:
mecanic de locomotiva, acar, revizor ace etc). Starea mentala a acestor persoane trebuie sa fie aproape de
normalitate. In urma evaluarii psihiatrice pot primi avizul de aptitudine si acele persoane diagnosticate cu tulburari
psihice mai usoare (ex: ciclotimia, distimia, utilizare nociva de substanta: alcool tutun, cafea, tulburari somatoforme).
BAREM III:
Se aplica persoanelor cu responsabilitati in functii din SC unde solicitarea neuropsihica este medie, astfel incat
dupa anamneza si examinare psihiatrica se poate da avizul de aptitudine si persoanelor diagnosticate cu: episod
psihotic unic, nevroze anxioase, tulburari post-traumatice de stres.
BAREM IV:
Este mai permisiv, aplicandu-se la persoanele cu responsabilitati in functii din SC in care solicitarea neuropsihica
este minima (ex. mecanic instructor, ofiter electrician fluvial etc) si care pot fi diagnosticate, in tratament si urmarire
pentru un numar mai mare de boli. De mentionat ca in nici unul din cazurile de aptitudine cu diagnostic de tulburare
psihica, fie ea si minora, avizul nu este "APT" ci "APT CU REEXAMINARE".
Criteriile clare de diagnostic pentru afectiunile de mai sus fac obiectul specialistului de psihiatrie si nu pot fi
enumerate sau explicabile intr-un raport succint.

1. NEUROLOGIE:
a) BAREM I: foarte sanatos - necesita functii senzoriale si motorii perfecte si lipsa riscului de epilepsie;
b) BAREM II: sanatos sau cu sechele minime dupa boli neurologice - necesita o sanatate buna din punct de vedere
al functiilor senzoriale si motorii si lipsa riscului de epilepsie in urma traumatismelor;
c) BAREM III: sechele minime dupa boli neurologice;
d) BAREM IV: sechele mici care nu impiedica efortul fizic mare sau responsabilitate
Baremele III si IV admit unele sechele usoare, cum ar fi pareze neevolutive periferice. Bolile vasculare care
necesita tratament permanent anticoagulant sau bolile neurologice care necesita tratament permanent sau cu
sedative contraindica lucrul in SC.
2. OFTALMOLOGIE:
a) BAREM I: examen medical la admitere in scoala, incadrare in munca si schimbare de functie;
b) BAREMELE II, III, IV: bareme utilizate la avizarea medicala la controlul periodic.
Daca primul barem necesita din punct de vedere oftalmologic o acuitate vizuala perfecta si nu se accepta nici un
defect de vedere, baremele II, III si IV descresc in aceasta exigenta, admitandu-se pe masura trecerii anilor la
controalele periodice ulterioare si acuitati vizuale mai mici, precum si reintegrarea pe functie dupa diverse interventii
chirurgicale sau tratamente.
3. ORTOPEDIE:
a) BAREM I: examen medical la admiterea in scoala, incadrarea in munca si schimbare de functie; necesita
integritatea aparatului locomotor;
b) BAREM II, III, IV: bareme utilizate la avizarea medicala la controlul periodic; descresc in aceasta exigenta,
permitand reintegrarea pe functii dupa tratamente si interventii chirurgicale.
4. DERMATOLOGIE:
a) BAREM I: examen medical la admitere in scoala, incadrare in munca si schimbare de functie.
b) BAREM II, III, IV: bareme utilizate la avizarea medicala la controlul periodic.
Daca primul barem necesita din punct de vedere dermatologic absenta leziunilor cutanate (afectiuni
precanceroase, tumori cutanate), precum si o serologie negativa si a afectiunilor cutanate cu implicare sistemica si
imunologica (colagenoze), baremurile II, III, IV descresc in aceasta exigenta admitandu-se pe masura trecerii anilor
reintegrarea pe functie dupa tratamente sau diverse interventii chirurgicale.
5. MEDICINA INTERNA:
a) BAREM I: barem pentru angajare in functii cu responsabilitati in SC. Stare de sanatate aproape perfecta.
b) BAREM II, III, IV: baremuri pentru controale periodice care permit disfunctii usoare sau medii legate de organul
sau aparatul afectat.

ANEXA Nr. 4*)

METODELE UTILIZATE LA EXAMINAREA MEDICALA SI METODOLOGIA
DE INVESTIGATIE PSIHOLOGICA UTILIZATA PENTRU PERSONALUL
CU RESPONSABILITATI IN SIGURANTA CIRCULATIEI
___________
*) Anexa nr. 4 este reprodusa in facsimil.

A. METODELE UTILIZATE LA EXAMINAREA MEDICALA A PERSONALULUI CU
RESPONSABILITATI IN SIGURANTA CIRCULATIEI PENTRU
SPECIALITATILE MEDICALE OBLIGATORII

1. MEDICINA INTERNA
In afara de examenul clinic general, pentru precizarea diagnosticului, a stadiului si evolutiei unor afectiuni, precum
si a aptitudinii/inaptitudinii pentru exercitarea functiilor cu responsabilitati in siguranta circulatiei si a navigatiei, se vor
utiliza urmatoarele examene paraclinice (probe functionale, laborator de analize medicale, laborator radiologic
imagistic):
a) aparatul respirator: radiografie toraco - pulmonara, micro-radio-fotografie (MRF), probe functionale respiratorii:
spirograma, volumul expirator maxim pe secunda, volumul inspirator maxim pe secunda, raportul Tiffneau si Pinetti
obligatoriu pentru orice lucrator din subteran, durata apneei voluntare dupa o inspiratie normala;
b) aparatul cardiovascular: masurarea tensiunii arteriale in clino si ortostatism, la ambele brate; variatiile pulsului
dupa 10 - 15 genuflexiuni si timpul de revenire la normal; radioscopie cardioaortica (ortodiagrama); examen de fund
de ochi; electrocardiograma (EKG); obligatoriu peste 40 de ani, oscilometrie, ecocardiografie, analize de laborator.
In raport cu valorile tensiunii arteriale constatate, in functie de varsta si coroborate cu datele clinice si paraclinice,
diversele forme de hipertensiune arteriala se vor incadra, obligatoriu, in trei stadii de evolutie (I, II, III).
c) aparatul digestiv si anexe: examen radiologic: examen coproparazitologic, analize de laborator.
d) boli de nutritie:
- diabet: glicemia, glicozuria (urina din 24 de ore);
- obezitate cu hipertensiune arteriala si insuficienta respiratorie.
e) afectiuni glande endocrine: radiografie de sa turceasca, analize de laborator (calcemie, dozare corticosteroizi
sanguini si urinari, fosfataze acide si alcaline);
f) cazuri de reumatism degenerativ: vor fi apreciate in ceea ce priveste diagnosticul si capacitatea de munca
g) analize de laborator:
- examen sange: hemoleucograma, hematocrit, formula leucocitara, glicemie, colesterol, lipide totale, uree,
creatinina, proteina C reactiva;
- probe functionale hepatice: transaminaze, electroforeza, dozare de bilirubina, gamaglutamiltranspeptidaza,
markeri virali pentru hepatita B si C, dozare enzime pancreatice;
- test serologic pentru lues (TPHA); test HIV obligatoriu la cei care lipsesc din tara mai mult de 6 luni
- examen sumar de urina;
- alte investigatii de laborator la aprecierea medicului examinator.

2. CHIRURGIE GENERALA
Examenul consta din anamneza pentru consemnarea antecedentelor chirurgicale (operatorii, traumatice,
congenitale) si examenul clinic general pentru evidentierea afectiunilor invalidante chirurgicale sau dobandite,
somatice sau viscerale, utilizandu-se la necesitate urmatoarele investigatii:
a) afectiuni arteriale periferice: puls periferic; oscilometrie; termometrie cutanata; pentru anumite cazuri individuale -
Doppler vascular;
b) afectiuni venoase periferice: reflux venos prin proba Trendelenburg; proba celor 3 garouri;
c) afectiuni ale aparatului digestiv si anexe: ecografie abdominala examen radiologic baritat; colecistografie;
anorectoscopie; irigografie; gastrofibroscopie etc;
d) afectiuni aparat locomotor: examen radiologic, masurarea mobilitatii active a segmentelor de membre si forta
acestor segmente (dinamometrie); capacitatea de prehensiune; amplitudinea articulara;
e) afectiuni uro-genitale: ecografie, radiografie reno-vezicala simpla, analize de laborator (sumar de urina, uree si
creatinina sanguina, urocultura); tact rectal (obligatoriu).
f) afectiuni ginecologice: tact vaginal; frotiu cito - hormonal; colposcopie, examen ecografic.
Pentru completa elucidare, cazurile vor fi indrumate, dupa caz, la medicul de specialitate ortopedie, urologie si
ginecologie.

3. OFTALMOLOGIE
Examenul consta din anamneza si examen clinic al globilor oculari si al anexelor, in cadrul caruia se vor determina:
a) acuitatea vizuala: cu ajutorul optotipilor luminosi si pictati pe sticla mata;
b) perceptia si proiectia luminoasa:
c) simtul cromatic: cu ajutorul tabelelor pseudoizocromatice, anomaloscop sau cromatoscop. Se admite
examinarea simtului cromatic cu cromatoscopul numai la controlul periodic, la constatarea tricromaziei anomale de
tip B si C.
Pentru elucidarea diagnosticului si aprecierea individuala a aptitudinii se vor determina urmatoarele:
d) refractia, prin schiascopie sau refractrometrie; schiascopia se va efectua la angajare dupa paralizia acomodatiei
cu ciclogyl;
e) astigmometrie prin astigmometru J aval;
f) reactia pupilara (la lumina, la convergenta, consensuala);
g) campul vizual: cu ajutorul perimetrului cu cupola;
h) vederea binoculara;
i) tensiunea intraoculara (se va determina obligatoriu prin aplanatie si la toti examinatii trecuti de 40 de ani.
In fisa medicala, in afara concluziei, se vor specifica: acuitatea vizuala la distanta fara corectie si cu corectie,
metoda folosita pentru constatarea simtului cromatic, precum si daca este indicata purtarea in permanenta a
ochelarilor.

4. OTO-RINO-LARINGOLOGIE
Examenul ORL consta in: anamneza si examen clinic obiectiv si functional.
Examenul clinic consta in investigarea, conform tehnicilor clasice de examinare (rinologie, faringolaringologie si
otologie).
Examenul functiei auditive se face prin:
a) acumetrie fonica - cu vocea soptita (VS) utilizand cuvinte cu tonalitate inalta si joasa.
- tonalitate inalta: 5, 7, 35, 55, 75; tuica, opinci, titei, tigara.
- tonalitate joasa: 1, 9, 48, 88, mana, unt, vagon, tampon, casa, masa;
Persoana va fi situata cu urechea de examinat spre medic, la distantele obligatorii prevazute. Se va evita
posibilitatea citirii pe buzele examinatorului, a cuvintelor pronuntate. Urechea cealalta in acest timp va fi acoperita
prin obstruarea meatului auditiv extern.
b) acumetria instrumentala - se va face si cu diapazonul 4096 pe langa cele de 128 si 512 VD atat la admiterea in
scoli, la incadrarea in functia cu responsabilitate in siguranta circulatiei, precum si la schimbarea de functie, atunci
cand pentru noua functie sunt necesare conditii superioare de auz. Se vor efectua probele Rinne, Weber, Schwabach
cu diapazonul 128 si 512 VD.
c) audiometria se va face la toti candidatii la admiterea in scoli de calificare in siguranta circulatiei, la angajare si la
control periodic.
d) examenul vestibular se va face cu ajutorul probelor spontane.
Examene functionale suplimentare:
- impedanta
- examen vestibular cu probe provocate
- electronistagmografie
- potentiale de trunchi
- endoscopie
- testari alergologice si imunologice
- examene radiologice

5. NEUROLOGIE
Examenul neurologic se efectueaza pentru depistarea eventualelor paralizii periferice sau de nervi cranieni, atrofii
musculare, deformari ale scheletului.
Examenul complet va cuprinde:
- examinarea pozitiei statice si a mersului, echilibrul in pozitie statica si in mers, proba Romberg, atitudini
particulare;
- motilitatea activa segmentara: forta musculara segmentara;
- motilitate pasiva-hipertonii, contracturi - prezenta unor miscari involuntare, partiale sau generalizate;
- reflexele osteotendinoase: prezenta, intensitate, simetrie;
- reflexe cutanate, plantare: reactie, simetrie.
- sensibilitate superficiala (tactila si dureroasa)
- sensibilitate profunda (mioartrochinetica)
- coordonarea miscarilor (proba index-nas, calcai-genunchi).
Examenul nervilor cranieni: motilitate oculara, simetrie faciala, nistagmus, deglutitie, fonatie, miscarile si troficitatea
limbii.
Vorbirea: depistarea tulburarilor afazice, expresive sau senzoriale.
Investigatiile paraclinice suplimentare: radiografie craniana, sa turceasca, electroencefalograma, fund de ochi,
electromiograma, viteza de conducere motorie si viteza de conducere senzitiva, examen Doppler pentru vasele mari
(in conditii de spitalizare).

6. PSIHIATRIE
Examenul psihic elementar cuprinde: aspectul general, perceptie, atentie, memorie, gandire, afectivitate, activitate,
vointa, instincte, ritm nictemerial, constienta, critica bolii.
Examen psihologic clinic.
Diagnosticarea tulburarilor psihice se va face conform criteriilor internationale din D.S.M. 4 si C.I.M. 10.

ALTE INVESTIGATII
In situatii de exceptie se va putea indruma, personalul din transporturi cu responsabilitati in S.C., pentru precizarea
diagnosticului, la spitalele universitare ale retelei sanitare a Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si
Locuintei, inclusiv pentru tomografie computerizata (CT), rezonanta magnetica nucleara (RMN), Doppler vascular,
angiografie etc.
Cu exceptia examenelor paraclinice (analize de laborator, probe functionale, examen radiologic-imagistic)
obligatorii, prezentate in fisa medicala tip SC din anexa nr. 1D, mentionam ca celelalte investigatii paraclinice din
prezenta anexa se efectueaza numai in functie de particularitatile unor cazuri deosebite de afectiuni medico-
chirurgicale, la indicatia medicului de specialitate examinator.

B. METODOLOGIA DE INVESTIGATIE PSIHOLOGICA UTILIZATA IN EXAMINAREA
PSIHOLOGICA A PERSONALULUI CU RESPONSABILITATI IN SIGURANTA CIRCULATIEI

OBIECTIVELE INVESTIGATIEI

I. Stabilirea stadiului de maturitate psihica si a existentei/inexistentei capacitatilor aptitudinal - atitudinale integrarii in
responsabilitatile sigurantei circulatiei
Se urmaresc aspectele:
1. Psiho-somatice: tonus dinamico-energetic, tipul de sistem nervos, vitalitate, dezvoltare psiho-constitutionala;
2. Cognitiv-aptitudinale: capacitate de prelucrare a informatiei, de a invata si de a capitaliza informatie, de a rezolva
probleme practice, tehnice, verbal-abstracte, sociale; particularitatile atentiei, memoriei, reprezentarea spatiala,
aprecierea vitezelor si distantelor.
3. Psiho-motrice: coordonarea oculo-motorie, organizarea abilitatilor motorii, reactivitatea complexa.
4. Motivational-afective: maturitate, reactivitate emotionala, dispozitiile afective dominante, motivele activitatii,
interesele dominante, nivelul de aspiratie.
5. Capacitatea reglatorie: perseverenta, spiritul de organizare si disciplina, atitudinea fata de activitate si gradul de
independenta.
6. Psiho-relationarea: sociabilitate, modul de a se raporta la ceilalti, de a rezolva conflictele intepersonale, stilul si
capacitatea de autoafirmare, simtul civic.
II. Stabilirea nivelului competentei aptitudinal-atitudinale specifice functiei cu responsabilitati in siguranta circulatiei
solicitate
Se urmaresc aspectele:
1. Capacitatea de diversificare a activitatii si de interactiune a cunostintelor si deprinderilor in exercitarea unei
activitati: abilitati in rezolvarea problemelor adiacente activitatii principale, activismul, nivelul insertiei sociale, nivelul
tolerantei si agreabilitatii in relatiile cu ceilalti.
2. Capacitatea identificarii sarcinilor si a definirii importantei: nivelul angajarii personale in activitate, spiritul de
initiativa si increderea in sine, responsabilitatea, constientizarea importantei functiei privind impactul asupra destinului
si vietii altor oameni.

METODE DE INVESTIGATIE PSIHOLOGICA

1. Teste de inteligenta privind aptitudinile intelectuale generale, teste de aptitudini tehnice si mecanice.
2. Teste de investigatie a capacitatii de efort si a aptitudinilor speciale.
- teste de atentie referitoare la concentrare, distributivitate, flexibilitate, stabilitate si rezistenta la factori perturbatori;
- probe psihomotorii referitoare la reactivitatea simpla si completa, nivelul dezvoltarii abilitatilor motorii, calitatile
rectivitatii (rapiditate, precizie, corectitudine, autocontrol), nivelul sensibilitatii vizuale, auditive, kinestezice.
3. Teste de personalitate (chestionare, teste proictive, teste situationale) privind:
- echilibrul emotional, autocontrolul, responsabilitatea;
- sistemul de atitudini si aspiratii, nivelul intereselor si motivatiei vocationale;
- integrarea sociala si atitudinile interpersonale.
4. Observatia subiectului sub aspect constitutional si comportamental cu referire la:
- simptomatica stabila - tip constitutional, aspecte fizionomice;
- simptomatica dinamica - tinuta, mimica, modificari vegetative, vorbire;
- dinamica de comportament in timpul examinarii.
5. Anamneza/interviul cuprinzand date generale cu privire la evenimentele principale ale traseului existential si cu
privire la evenimentele cruciale din viata personala si socio-profesionala.
6. Analiza si evaluarea activitatii profesionale.
Observatie
Interpretarea datelor obtinute prin diferite metode si probe de investigatie psihologica va respecta principiul
intercorelarii complexe a tuturor functiilor si structurilor personalitatii si caracterul sistemic al activitatii profesionale in
raport cu care se face investigatia psihologica.
Avizul psihologic va reprezenta o reflectare a datelor punctuale obtinute in urma examenului psihologic raportate la
cerintele functiei pentru care s-a facut examinarea, precum si o reflectare a dinamicii evolutive a caracteristicilor
psihologice evidentiate in contextul exercitarii functiei profesionale.

CARACTERISTICILE PSIHOLOGICE INVESTIGATE
IN FUNCTIE DE NIVELUL EXAMINARII

1. Examinarea la scolarizare urmareste:
- prezenta unui potential aptitudinal si atitudinal de baza implicat in activitatea specifica din perspectiva posibilitatilor
de antrenare, educare, instruire si formare;
2. Examinarea la angajare/reangajare urmareste:
- determinarea si evaluarea gradului de reprezentare a structurilor aptitudinal-atitudinale si a modului cum acestea
sunt dinamic angrenate in structura reala a profesiei.
3. Examinarea la mentinerea in functie (control periodic) urmareste:
- gradul de dezvoltare si perfectionare aptitudinala pe baza acumularii de experienta, gradul de conservare a
functionalitatii structurii psiho-comportamentale diagnosticate anterior, evaluarea dinamicii factorilor psihici in raport
de varsta, solicitarile locului de munca, tipul de transport;
- constatarea unor modificari ca: uzura precoce, oboseala cumulata etc., ce pot antrena disfunctii ale sistemului,
atat la nivel aptitudinal (deficit de comutare a atentiei, deteriorarea capacitatii de organizare a activitatii, dificultati in
luarea deciziei, afectarea psihomotricitatii), cat si la nivel atitudinal-caracterial (agresivitate sau anxietate, diminuarea
activismului social si al sociabilitatii).
4. Examinarea la contestatie urmareste:
- masura in care ineficienta in plan aptitudinal-atitudinal constatata la examinarea anterioara s-a datorat unor cauze
psihice structurale sau a fost de natura conjuncturala;
- daca se constata ca nivelul unora dintre aptitudini nu se ridica la gradul de dezvoltare necesar, individualizat si in
functie de experienta profesionala;
- daca exista posibilitati compensatorii sau formative in plan aptitudinal;
- daca motivatia, echilibrul psihic, capacitatea de a se mobiliza etc. intervin favorizant in pastrarea calitatii
comportamentului profesional.
5. Examinarea la sesizare/expertizare are caracter strict individualizat dependent de situatia care impune
investigatia psihologica si va urmari stabilirea cauzelor comportamentului deviant sau a scaderii importante a
eficientei profesionale.

ANEXA Nr. 5
1
)
___________

1
) Anexa nr. 5 este reprodusa in facsimil.


Mi ni st er ul Lucr ar i l or Publ i ce, Tr anspor t ur i l or si Locui nt ei
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( uni t at ea sani t ar a)
Nr . f i sa . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . .

FI SA MEDI CALA PERSONALA TI P S. C.
Exami nar e pent r u * . . . . . . . . . . . . .

Dl . ( d- na) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. I . ser i a . . . . . nr . . . . . . . . . cod per sonal
. . . . . . . . . . . . . ,
emi t ent . . . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . / 19. . . . .
Domi ci l i ul act ual : l ocal i t at ea . . . . . . . . . . . . . . . . . , st r . . . . . . . . . . . . . . . . . nr . . . . . . . ,
bl oc . . . . . ,
sc. . . . . , et . . . . . , ap. . . . . , j udet / sect or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Scoal a/ Uni t at ea angaj at oar e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f unct i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , vechi me i n S. C. . . . . . . . . . . . ani .
+- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - +
| Decl ar ca pana i n pr ezent nu amavut pi er der i de cunost i nt a.
|
| De asemenea, ma obl i g sa anunt medi cul de f ami l i e, ca pr i n nat ur a ser vi ci ul ui
par t i ci p l a |
| si gur ant a ci r cul at i ei .
|
|
|
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| semnat ur a per soanei
exami nat e |
+- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - +
CONCLUZI I LE COMI SI EI MEDI CALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr oces ver bal nr . . . . . . . . . . dat a
. . . . . . . . . .
Dg.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
Avi zul : APT/ I NAPT pent r u
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Recomandar i :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
Avi z val abi l pana l a dat a de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pr esedi nt el e comi si ei -
semnat ur a, par af a
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
Ant ecedent e per sonal e
( se at est a de medi cul i nt er ni st pe baza f i sei de consul t at i e sau pe baza adever i nt ei
el i ber at e
de medi cul de f ami l i e)

* admi t er ea i n scoal a, angaj ar e, r eangaj ar e, schi mbar e de f unct i e, cont r ol per i odi c,
sesi zar e

1. MEDI CI NA I NTERNA: nr . r eg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dat a
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T. A. . . . . . . . . . . . . . . . . pul s . . . . . . . . . . . EKG
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dg.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
Pr opuner i APT/ I NAPT
Recomandar i
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Medi c
( semnat ur a
si par af a)

2. CHI RURGI E GENERALA: nr . r eg. . . . . . . . . . . . . . . . dat a
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dg.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
Pr opuner i APT/ I NAPT
Recomandar i
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Medi c
( semnat ur a
si par af a)

3. OFTALMOLOGI E: nr . r eg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dat a
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Veder e OD = . . . . . . . . . . . . . . . . . . dupa cor ect i e OD = . . . . . . . . cu . . . .
d . . . . . .
OS = . . . . . . . . . . . . . . . . . . OS = . . . . . . . . cu . . . .
d . . . . . .
camp vi zual
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TI OD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TI OS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Si mt cr omat i c: t abel e pseudoi zocr omat i ce
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
anomal oscop
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
cr omat oscop
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dg.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
Pr opuner i APT/ I NAPT
Recomandar i
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Medi c
( semnat ur a
si par af a)

4. ORL: nr . r eg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dat a
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vocea sopt i t a - U. dr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m.
- U. st g. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m.
Audi omet r i e:
Examen cl i ni c obi ect i v si f unct i onal
Dg.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
Pr opuner i APT/ I NAPT
Recomandar i
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Medi c
( semnat ur a
si par af a)

5. NEUROLOGI E: nr . r eg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dat a
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EEG pent r u f unct i i l e di n bar emur i l e I si I I
Dg.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
Pr opuner i APT/ I NAPT
Recomandar i
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Medi c
( semnat ur a
si par af a)

6. PSI HI ATRI E: nr . r eg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dat a
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dg.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
Pr opuner i APT/ I NAPT
Recomandar i
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Medi c
( semnat ur a
si par af a)

GI NECOLOGI E: nr . r eg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dat a
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dg.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
Recomandar i
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Medi c
( semnat ur a
si par af a)

LABORATOR RADI OLOGI C: nr . r eg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dat a
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rx. pul monar sau MRF
Rezul t at
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Al t e examene r adi ol ogi ce
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Medi c
( semnat ur a
si par af a)

LABORATOR ANALI ZE MEDI CALE: nr . r eg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dat a
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Examen ser ol ogi c pent r u l ues bul et i n nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dat a
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Test HI V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hemol eucogr ama compl et a
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VSH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gl i cemi e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cal cemi e
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ur ee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr eat i ni na
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ASAT
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Li pi de t ot al e . . . . . . . . . . . . . . . . Col est er ol
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sumar ur i na
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Medi c
( semnat ur a
si par af a)

ALTE EXAMI NARI DE SPECI ALI TATE ( LA CERERE)
Der mat ol ogi e
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Medi c
( semnat ur a
si par af a)

Car di ol ogi e
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Medi c
( semnat ur a
si par af a)

Gast r oent er ol ogi e
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Medi c
( semnat ur a
si par af a)

Reumat ol ogi e
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Medi c
( semnat ur a
si par af a)

Or t opedi e
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Medi c
( semnat ur a
si par af a)

Ur ol ogi e
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Medi c
( semnat ur a
si par af a)

Al er gol ogi e
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Medi c
( semnat ur a
si par af a)

St omat ol ogi e
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Medi c
( semnat ur a
si par af a)


ANEXA Nr. 6*)
___________
*) Anexa nr. 6 este reprodusa in facsimil.


Uni t at ea: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adr esa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FI SA PERSONALA

Nume: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Pr enume: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Var st a: [ ] [ ] Sex: M
[ ] / F [ ]
Dat a nast er i i : [ ] [ ] / [ ] [ ] / [ ] [ ] [ ] [ ]
St ar ea ci vi l a: casat or i t [ ] / necasat or i t [ ]
St udi i l e:
gener al e [ ] l i ceu t eor et i c [ ] l i ceu t ehni c [ ] scoal a
pr of esi onal a [ ]
super i oar e [ ] ( ment i onat i f acul t at ea) :
Vechi me i n f unct i e: [ ] [ ]
Vechi me i n uni t at e: [ ] [ ]
Funct i a act ual a:
Funct i i avut e i n si gur ant a ci r cul at i ei :
Locul de munca ( car act er i st i ci , speci f i cul sol i ci t ar i i , t i p de t r anspor t f er ovi ar -
met r ou,
aut o, naval , aer i an)
Se sol i ci t a r eexami nar ea di n punct de veder e: medi cal [ ] psi hol ogi c [ ]
pent r u mot i vul : avi z de i napt i t udi ne [ ] , r est r i ct i e [ ] , pr omovar e [ ] ,
schi mbar e de f unct i e [ ] , ment i ner e i n f unct i e [ ] , l a sesi zar e [ ]
Avand i n veder e cal i f i car ea, exper i ent a si act i vi t at ea desf asur at a pr opunem:
- anal i zar ea si avi zar ea pent r u ment i ner ea i n f unct i a act ual a sau i nt r - una di n
f unct i i l e . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exi st and posi bi l i t at ea schi mbar i i si
t r ecer i i
pe acest e f unct i i ;
- ne asumamr aspunder ea pent r u cel e consemnat e i n pr ezent a f i sa per sonal a.

Conducat or ul uni t at i i I nspect or
per sonal

NOTA: Se t r ansmi t e de cat r e uni t at ea angaj at oar e, Comi si ei Cent r al e de si gur ant a
ci r cul at i ei ,
i nai nt e de dat a pr ogr amat a pent r u pr ezent ar ea l a r eexami nar e a per soanei i n cauza,
pr ecumsi l a
l abor at oar el e de exami nar i psi hol ogi ce cu ocazi a cont r ol ul ui per i odi c sau l a sesi zar e.


ANEXA Nr. 7*)
___________
*) Anexa nr. 7 este reprodusa in facsimil.


MLPTL Cat r e
UNI TATEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UNI TATEA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr . . . . . . . . . . . . . . . dat a . . . . . . . . . . . . . . POLI CLI NI CA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AVI Z PSI HOLOGI C

Dl . ( d- na) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nascut ( a) l a dat a
. . . . . . . . . . . . . . . . . . a f ost
exami nat / r eexami nat pent r u ( angaj ar e, scol ar i zar e, cont r ol per i odi c, schi mbar e
f unct i e,
sesi zar e, cont est at i e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l a dat a de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
cu cai et ul
psi hol ogi c nr . . . . . . . . . . pent r u f unct i a cu r esponsabi l i t at e i n si gur ant a ci r cul at i ei
. . . . . . . . . .
di n cadr ul uni t at i i
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
si a obt i nut avi zul :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
Recomandar i
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
Acest avi z poat e f i cont est at i n t er men de 30 zi l e de l a l uar ea l a cunost i nt a,
put and
benef i ci a de r eexami nar e, conf or mpr eveder i l or l egal e i n vi goar e.

PSI HOLOG
EXAMI NATOR,
PSI HOLOG SEF,
PRESEDI NTELE COMI SI EI
( TERI TORI ALE SAU CENTRALE DE SI GURANTA CI RCULATI EI )


ANEXA Nr. 8*)
___________
*) Anexa nr. 8 este reprodusa in facsimil.


MLPTL Cat r e
UNI TATEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UNI TATEA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr . . . . . . . . . . dat a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AVI Z MEDI CAL

Dl . ( d- na) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nascut ( a) l a dat a
. . . . . . . . . . . . . . . . . . a f ost
exami nat / r eexami nat pent r u ( angaj ar e, scol ar i zar e, cont r ol per i odi c, schi mbar e
f unct i e,
sesi zar e, cont est at i e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l a dat a de . . . . . . . . . . . . . . . . cu f i sa
medi cal a
per sonal a t i p si gur ant a ci r cul at i ei nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . pent r u f unct i a cu
r esponsabi l i t at e i n
si gur ant a ci r cul at i ei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . di n cadr ul uni t at i i
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
si a obt i nut
avi zul : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
Recomandar i
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
Acest avi z poat e f i cont est at i n t er men de 30 zi l e de l a l uar ea l a cunost i nt a,
put and
benef i ci a de r eexami nar e, conf or mpr eveder i l or l egal e i n vi goar e.

PRESEDI NTELE COMI SI EI
( TERI TORI ALE SAU CENTRALE DE SI GURANTA CI RCULATI EI )


ANEXA Nr. 9*)
___________
*) Anexa nr. 9 este reprodusa in facsimil.

CERTIFICAT MEDICAL
MEDICAL FITNESS CERTIFICATE


+- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - +
| Numel e si pr enumel e sol i ci t ant ul ui | Numel e de f ami l i e
|
| Last name of appl i cant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Fami l y name
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
+- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - +
| Dat a nast er i i : l una . . . . . zi ua . . . . anul . . . . | Locul nast er i i : Or asul . . . . . . . . Tar a
. . . . . . . . . . |
| Dat e of bi r t h: mont h . . . . day . . . . . year . . . . | Pl ace of bi r t h: Ci t y . . . . . . . . Count r y
. . . . . . . . . |
+- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - +
| Sexul : mascul i n +- - - - - + f emi ni n +- - - - - - - + | Nat i onal i t at e Rank
|
| Sex: mal e +- - - - - + f emal e +- - - - - - - + | Nat i onal i t y . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rank
. . . . . . . . . |
+- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - +
| Adr esa apl i cant ul ui |
|
| Addr ess of appl i cant
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
+- - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - +
| I nal t i mea | Gr eut at ea | Tensi unea | Pul sul | Respi r at i a
|
| Hei ght . . . . . . . . m| Wei ght . . . . . . Kg | Bl ood pr essur e . . . . . . | Pul se . . . . . . | Respi r at i on
. . . . . . . . |
+- - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - +

Rezul t at el e examenel or medi cal e
Resul t s of medi cal exami nat i on

+- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - +
| 1. Chi r ur gi e apt / i napt | 2. Bol i i nt er ne apt / i napt | 3. Neur ol ogi e
apt / i napt |
| Sur ger y f i t / unf i t | I nt er nal di sease f i t / unf i t | Neur ol ogy
f i t / unf i t |
+- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - +
| 4. Psi hol ogi e apt / i napt | 5. Psi hi at r i e apt / i napt | 6. Test sange
apt / i napt |
| Psychol ogy f i t / unf i t | Psychi at r y f i t / unf i t | Bl ood t est
f i t / unf i t |
+- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - +
| 7. O. R. L. apt / i napt | 8. Of t al mol ogi e apt / i napt | 9. St omat ol ogi e
apt / i napt |
| Eyes, hear s, nose f i t / unf i t | Ophal mol ogy f i t / unf i t | Dent i st r y
f i t / unf i t |
+- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - +
| 10. Der mat ol ogi e apt / i napt | 11. Gi necol ogi e apt / i napt | 12. MRF
apt / i napt |
| Der mat ol ogy f i t / unf i t | Gynecol ogy f i t / unf i t | X- Ray
f i t / unf i t |
+- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - +
+- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - +
| Apl i cant ul est e di r ect r aspunzat or de or i ce boal a car e est e ascunsa l a pr ezent ul
examen |
| medi cal .
|
| The appl i cant i s di r ect l y r esponsabl e of any i l l ness whi ch i s hi dden at t he pr esent
medi cal |
| exami nat i on.
|
| Semnat ur a apl i cant ul ui ( i n pr ezent a medi cul ui exami nat or ) Dat a
|
| Si gnat ur e of appl i cant ( i n t he pr esence of t he exami ni ng physi ci an) . . . . . . . . . . . Dat e
. . . . . . . . |
+- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - +
| Numel e si gr adul medi cul ui
|
| Name and degr ee of physi ci an
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|
|
| Adr esa
|
| Addr ess
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|
|
| Aut or i zat i a medi cal a
|
| Physi ci an' s cer t i f i cat e aut hor i t y
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
+- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - +
Ment i uni medi cal e/ psi hol ogi ce
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Medi cal / psychol ogy l i es
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .

Dat a el i ber ar i i cer t i f i cat ul ui medi cal
Dat e of i ssue of medi cal f i t ness cer t i f i cat e
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Val abi l i t at ea cer t i f i cat ul ui medi cal est e de 2 ani Semnat ur a medi cul ui
Val abi l i t y of medi cal f i t ness cer t i f i cat e i s 2 year s Si gnat ur e of physi ci an
. . . . . . . . . . . . . . .

CERI NTE MEDI CALE ( TRADUCERE)

+- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - +
| Pent r u exami nar ea medi cal a t ot i sol i ci t ant i i t r ebui e sa det i na o at est ar e a
capaci t at i l or |
| f i zi ce t r ecut a i n Cer t i f i cat ul Medi cal de Sanat at e, compl et at de un medi c aut or i zat .
|
| Dovada exami nar i i t r ebui e sa st abi l easca f apt ul ca sol i ci t ant i i sunt i nt r - o condi t i e
f i zi ca |
| sat i sf acat oar e i n veder ea i ndepl i ni r i i sar ci ni l or speci f i ce si , i n gener al , au t oat e
|
| apt i t udi ni l e f i zi ce necesar e pent r u i ndepl i ni r ea cer i nt el or pr of esi ei de navi gat or .
I n pl us, |
| ur mat oar el e cer i nt e mi ni me t r ebui e avut e i n veder e:
|
| a) Tot i sol i ci t ant i t r ebui e sa ai ba auzul i nt act pent r u sunet el e nor mal e si sa f i e
capabi l i |
| sa auda vocea sopt i t a i n ur echea mai buna l a 15 pi ci oar e di st ant a si i n ur echea
mai |
| sl aba l a 5 pi ci oar e ( 1 pi ci or = 30, 5 cm) .
|
| b) Of i t er i i de punt e sol i ci t ant i t r ebui e sa ai ba ( cu sau f ar a ochel ar i ) cel put i n
20/ 20 |
| acui t at e vi zual a cu un ochi si cel put i n 20/ 40 l a cel al al t . Daca sol i ci t ant ul
poar t a |
| ochel ar i el t r ebui e sa ai ba veder ea f ar a ochel ar i l a cel put i n 20/ 160 l a ambi i
ochi . |
| Of i t er i i de punt e sol i ci t ant i t r ebui e sa ai ba, de asemenea, o per cept i e nor mal a
a |
| cul or i l or si sa f i e capabi l i sa di st i nga cul or i l e r osu, ver de, al bast r u si
gal ben. |
| c) Of i t er i i mecani ci si oper at or i i r adi o t r ebui e sa ai ba ( cu sau f ar a ochel ar i ) cel
put i n |
| 20/ 30 acui t at e vi zual a l a un ochi si cel put i n 20/ 50 l a cel al al t . Daca
sol i ci t ant ul |
| poar t a ochel ar i , el t r ebui e sa ai ba veder ea f ar a ochel ar i de cel put i n 20/ 200 l a
ambi i |
| ochi . Of i t er i i mecani ci si oper at or i i r adi o t r ebui e, de asemenea, sa f i e
capabi l i sa |
| per ceapa cul or i l e r osu, gal ben si ver de.
|
| d) Tensi unea ar t er i al a a sol i ci t ant i l or t r ebui e sa f i e l a o val oar e medi e, l uand i n
|
| consi der ar e var st a acest or a.
|
| e) Sol i ci t ant i suspect i i de ur mat oar el e bol i : epi l epsi e, seni l i t at e, dement a,
al cool i sm, |
| t uber cul oza, bol i vener i ce acut e, neur osi f i l i s, SI DA si / sau ut i l i zat or i i de
nar cot i ce |
| vor f i consi der at i i napt i .
|
| f ) Sol i ci t ant i i / of i t er i i de punt e, navi gat i e si oper at or i i r adi o t r ebui e sa ai ba
di ct i a |
| cor espunzat oar e pent r u comuni cat i i cu o voce nor mal a.
|
| g) Sol i ci t ant i i pent r u t i moni er , nost r o, mar i nar si mar i nar st agi ar t r ebui e sa
|
| i ndepl i neasca cer i nt el e f i zi ce si psi hi ce speci f i ce f unct i ei l a bor dul navei .
|
| h) Sol i ci t ant i i pent r u f ochi st , oi l er / mot or i st , pompagi u, el ect r i ci an, wi per
( st er gat or cu |
| car pa) t r ebui e sa i ndepl i neasca cer i nt el e f i zi ce speci f i ce l a bor dul navei .
|
+- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - +
+- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - +
| Acest Cer t i f i cat Medi cal de Sanat at e est e emi s i n concor dant a cu cer i nt el e examenul ui
medi cal |
| ( Navi gat or ) Convent i a 1946 ( I LO nr . 73) si STCWpe ' 95 modi f i cat e.
|
+- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - +

DETALI I PRI VI ND EXAMENUL MEDI CAL
( a se compl et a de medi cul exami nat or )

______________________________________________________________________________________
_________
______________________________________________________________________________________
_________
______________________________________________________________________________________
_________
______________________________________________________________________________________
_________
______________________________________________________________________________________
_________
______________________________________________________________________________________
_________

Not a: Pr ezent ul Cer t i f i cat Medi cal de Sanat at e se va el i ber a i n 3 ( t r ei ) exempl ar e,
f i ecar e
di nt r e el e avand cal i t at ea de or i gi nal , unul pent r u mar i nar , unul pent r u angaj at or si
unul
pent r u medi cul exami nat or .


ANEXA Nr. 10*)
___________
*) Anexa nr. 10 este reprodusa in facsimil.


Mi ni st er ul Lucr ar i l or Publ i ce, Tr anspor t ur i l or si Locui nt ei
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( uni t at ea sani t ar a)
Nr . f i sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . .

ADEVERI NTA MEDI CALA

Se adever est e pr i n pr ezent a ca dl / d- na
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
( numel e si pr enumel e cu i ni t i al a
t at al ui )
nascut i n dat a de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu domi ci l i ul i n
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
st r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , nr . . . . . , bl . . . . . , scar a . . . . , et . . . . . , ap. . . . . ,
sect or . . . . . ,
j udet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , l egi t i mat cu BI , ser i a . . . . . . . . . . . . , nr .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
CNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , avand f unct i a de
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . se af l a/ nu se af l a i n evi dent a
cabi net ul ui
medi cal
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
( se vor ment i ona: ant ecedent el e pat ol ogi ce per sonal e cu ment i unea anul ui de debut ,
numar ul
zi l el or de concedi u medi cal di n ul t i mel e 12 l uni si af ect i uni l e pent r u car e a pr i mi t
concedi ul
medi cal )

Semnat ur a si par af a medi cul ui ,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ANEXA Nr. 11@

__________
@Anexa a fost modificata si inlocuita prin art. I din Ordinul nr. 1095/2006.

Organizarea, functionarea si componenta comisiilor medicale si
psihologice de siguranta circulatiei si navigatiei

Art. 1. - (1) Comisiile teritoriale de siguranta circulatiei si navigatiei, denumite in continuare comisii teritoriale, sunt
organizate si functioneaza in cadrul ambulatoriilor de specialitate din reteaua sanitara proprie a Ministerului
Transporturilor, Constructiilor si Turismului si au ca atributie elaborarea avizelor de aptitudine medicala si psihologica
pentru personalul din transporturi cu responsabilitati in siguranta circulatiei si a navigatiei.
(2) Comisia teritoriala este constituita din:
- medic de specialitatea medicina interna;
- medic de specialitatea chirurgie generala;
- medic de specialitatea oftalmologie;
- medic de specialitatea O.R.L.;
- medic de specialitatea neurologie;
- medic de specialitatea psihiatrie;
- medic specialist de medicina muncii;
- seful laboratorului de psihologie;
- secretarul comisiei (cadru mediu sanitar, registrator medical).
Art. 2. - Comisia centrala de siguranta circulatiei si navigatiei este organizata si functioneaza in cadrul Spitalului
Universitar "CF Witting" Bucuresti si are ca atributii rezolvarea contestatiilor pentru avizele medicale si psihologice de
APT cu restrictii/INAPT elaborate de comisia teritoriala.
Art. 3. - Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a comisiilor teritoriale medicale si psihologice de
siguranta circulatiei si a navigatiei, prevazut in anexa nr. 11a).
Art. 4. - Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei centrale medicale si psihologice de
siguranta circulatiei si navigatiei, prevazut in anexa nr. 11b).

ANEXA Nr. 1
[ANEXA Nr. 11a)]

REGULAMENT
de organizare si functionare a comisiilor teritoriale
medicale si psihologice de siguranta circulatiei si navigatiei

Art. 1. - La nivelul unui ambulatoriu de specialitate nu poate functiona decat o singura comisie teritoriala de
siguranta circulatiei si a navigatiei, denumita in continuare comisie.
Art. 2. - (1) Comisia este coordonata de un presedinte desemnat de catre Directia de securitate medico-sociala si
sanatate din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului dintre membrii respectivei comisii de
siguranta circulatiei si a navigatiei.
(2) Secretarul comisiei va fi desemnat din personalul angajat in compartimentul de siguranta circulatiei si a
navigatiei, unde se pastreaza dosarele de siguranta circulatiei si navigatiei numerotate pentru fiecare persoana cu
responsabilitati in siguranta circulatiei si a navigatiei. Aceste dosare individuale contin fisele medicale personale tip
siguranta circulatiei si a navigatiei, conform modelului prezentat in anexa nr. 5, precum si avizul psihologic pentru
persoana respectiva, conform modelului cuprins in anexa nr. 7.
(3) In cazul in care unul dintre membrii comisiei este indisponibil, presedintele comisiei va desemna temporar un
inlocuitor dintre medicii de specialitate din ambulatoriu (sau psihologi), care participa la examinarile de siguranta
circulatiei si a navigatiei.
Art. 3. - (1) Comisia se intruneste zilnic in vederea discutarii fiselor medicale sau a caietelor de examinare
psihologica si pentru stabilirea avizelor medicale si psihologice.
(2) Comisia poate elabora avize, daca se intrunesc cel putin doua treimi din numarul membrilor.
(3) Hotararile luate sunt consemnate de secretarul comisiei intr-un registru de procese-verbale.
Art. 4. - Comisiile avizeaza medical si psihologic personalul care:
a) se prezinta la examenele de admitere in unitatile de pregatire pentru functii cu atributii in siguranta circulatiei si a
navigatiei;
b) se angajeaza in functii cu atributii in siguranta circulatiei si navigatiei;
c) se transfera in functii cu atributii in siguranta circulatiei si navigatiei;
d) isi desfasoara activitatea in functii de siguranta circulatiei si navigatiei; in acest caz personalul este examinat
periodic, la cerere, la sesizarea conducerii unitatii sau a organelor de control abilitate.
Art. 5. - (1) Comisia programeaza personalul la control periodic pentru anul urmator, pe baza tabelelor nominale
transmise de angajatori comisiilor pana la data de 1 decembrie a anului in curs.
(2) Tabelele cuprind lista personalului din transporturi cu responsabilitati in siguranta circulatiei si a navigatiei ale
carui avize medicale si psihologice isi pierd valabilitatea in cursul anului urmator si vor avea urmatoarele rubrici:
numar curent, numele si prenumele, codul numeric personal, functia din siguranta circulatiei si a navigatiei si locul de
munca, vechimea in ani in functiile cu responsabilitati in siguranta circulatiei si a navigatiei, data ultimului aviz primit.
(3) Comisia va inscrie in tabel data prezentarii personalului, esalonat pe toata durata anului urmator, restituind pana
la data de 25 decembrie a anului curent cate un exemplar angajatorilor.
(4) Prin derogare de la aceste reglementari, personalul navigant roman imbarcat pe navele sub pavilion roman sau
strain poate:
- sa efectueze examenele medicale si psihologice la sosirea in tara, daca la data programarii se afla pe o nava care
era in afara tarii;
- sa efectueze controlul medical si/sau psihologic la alta comisie teritoriala de siguranta circulatiei si a navigatiei
decat cea la care a fost programat, daca in momentul expirarii avizului de aptitudine isi desfasoara activitatea in zona
de competenta a acesteia.
Art. 6. - (1) Persoanele fizice sau juridice care solicita examene medicale si psihologice pentru siguranta circulatiei
si a navigatiei in afara programarilor vor depune aceste solicitari la fisierul de siguranta circulatiei si a navigatiei din
cadrul ambulatorului de specialitate, care le va preda comisiei in vederea programarii.
(2) Pentru examinarile cu plata, prezentarea la examinare este conditionata de dovada platii tarifului in contul
spitalului de care apartine comisia, cu cel mult o saptamana inainte de data prezentarii la examen, si de prezentarea
adeverintei de boli cronice, emisa de medicul de familie (conform modelului prezentat in anexa nr. 10.
Art. 7. - Fiecare comisie teritoriala dispune de un fisier de siguranta circulatiei si a navigatiei in care se regaseste
Registrul de evidenta a sigurantei circulatiei avand urmatoarele rubrici: numele si prenumele personalului cu atributii
in siguranta circulatiei si a navigatiei, codul numeric personal, numarul dosarului personal de siguranta circulatiei
si/sau al caietului psihologic, persoana juridica angajatoare, functia din siguranta circulatiei si a navigatiei, numele,
prenumele, adresa si codul medicului de familie si concluzia examinarii.
Art. 8. - Comisiile pastreaza avizele inscrise pe fisa medicala personala tip siguranta circulatiei si/sau pe caietele de
examinare psihologica, in fisierul propriu, fiind centralizate in Registrul de evidenta a sigurantei circulatiei si
navigatiei, care va fi actualizat permanent in functie de miscarile de personal, in format scris si electronic.
Art. 9. - Comisia elaboreaza avizul medical prin corelarea rezultatelor examinarilor medicale efectuate in cabinetele
de specialitate ale ambulatoriilor: medicina interna, chirurgie generala, oftalmologie, O.R.L., neurologie, psihiatrie,
precum si a rezultatelor examinarilor altor specialitati, efectuate in functie de individualitatea cazului examinat.
Art. 10. - Comisia elaboreaza avizul de aptitudine psihologica prin sinteza datelor obtinute prin anamneza,
observatie asupra comportamentului si aplicarea probelor psihologice stabilite in raport de cerintele functiei si de
scopul urmarit.
Art. 11. - In cadrul fisierului de siguranta circulatiei si navigatiei exista evidenta operativa a inaptilor, care se
consemneaza in registrul de evidenta a inaptilor pentru siguranta circulatiei si a navigatiei si care se completeaza pe
baza avizelor de inapt comunicate de comisie, cu urmatoarele date: numele si prenumele, codul numeric personal,
unitatea, functia, data examinarii, motivul inaptitudinii, avizul obtinut in urma reexaminarii la Comisia centrala de
siguranta circulatiei si navigatiei.
Art. 12. - Comisia prezinta conducerii spitalului referate lunare privind activitatea desfasurata, care contin
urmatoarele informatii:
- numarul total de examinari;
- numarul de examinari pe tip de transport;
- numarul de examinari pe tipuri de examinari (scolarizare, angajare, schimbarea functiei, examinare periodica
etc.);
- numarul de inapti, cu precizarea diagnosticului si a tipului de inaptitudine;
- numarul de avize restrictive, cu precizarea motivului restrictiei;
- numarul examinarilor gratuite si numarul celor cu plata.
Art. 13. - Comisia va transmite Comisiei centrale de siguranta circulatiei si navigatiei, conform reglementarilor in
vigoare, dosarul de siguranta circulatiei si navigatiei al persoanelor care solicita aprobare la directia de specialitate
din Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului in vederea reexaminarii medicale sau psihologice, dupa
primirea aprobarii in scris privind aceasta reexaminare.
Art. 14. - Comisiile pot elabora unul dintre urmatoarele avize de aptitudine/inaptitudine medicala si psihologica:
a) APT (medical, psihologic) pentru
. ..............................................................................................................................
(functia din siguranta circulatiei si navigatiei)
Acest aviz se elaboreaza pentru candidatii la examene in scoli si pentru personalul din transporturi cu
responsabilitati in siguranta circulatiei si a navigatiei, care corespund medical si psihologic si pot fi scolarizati,
angajati, reangajati, mentinuti ori schimbati in functia din siguranta circulatiei si a navigatiei;
b) APT cu restrictii (medical, psihologic) pentru
. ..............................................................................................................................
(functia din siguranta circulatiei si navigatiei)
Acest aviz restrictiv medical se elaboreaza pentru personalul cu responsabilitati in siguranta circulatiei si a
navigatiei, care prezinta afectiuni medicale si/sau chirurgicale ce limiteaza exercitarea functiei din siguranta circulatiei
si a navigatiei la capacitate maxima.
Acest aviz restrictiv psihologic se elaboreaza pentru personalul cu responsabilitati in siguranta circulatiei si a
navigatiei pentru diminuarea potentialului aptitudinal psihologic;
c) APT cu recomandari (medical, psihologic) pentru
. ..............................................................................................................................
(functia din siguranta circulatiei si navigatiei)
Acest aviz se elaboreaza pentru personalul cu responsabilitati in siguranta circulatiei si a navigatiei, pentru care
medicii specialisti sau/si psihologii indica anumite recomandari in vederea exercitarii functiei din siguranta circulatiei
si a navigatiei la capacitate maxima.
Recomandarile pot cuprinde si reducerea intervalului de timp dintre doua controale periodice, precum si
dispensarizarea pentru anumite afectiuni cronice;
d) INAPT (medical, psihologic) pentru
. ..............................................................................................................................
(functia din siguranta circulatiei si navigatiei)
Acest aviz se elaboreaza pentru candidatii la examene in scoli sau pentru personalul din transporturi, care nu
corespund din punct de vedere medical si psihologic pentru scolarizare, angajare, reangajare ori mentinere in functia
din siguranta circulatiei si navigatiei pentru care s-a solicitat examinarea;
e) INAPT TEMPORAR pentru ............................................................................................
(functia din siguranta circulatiei si navigatiei)
Se va prezenta pentru ..................................................
Art. 15. - Controlul medical si psihologic periodic, obligatoriu pentru personalul angajat in functii cu responsabilitati
in siguranta circulatiei si a navigatiei, se efectueaza la termenele stabilite in anexa nr. 2, cuprinzand lista functiilor cu
responsabilitati in siguranta circulatiei si a navigatiei si conditiile de examinare medicala si psihologica.
Art. 16. - In cazul scolilor de pregatire profesionala pentru functiile cu responsabilitati in siguranta circulatiei si a
navigatiei, autorizate de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, unde examenele medicale si
psihologice constituie conditie obligatorie de admitere, programarea pentru examinare se face de comun acord intre
comisie si conducerea scolii, la solicitarea scrisa a acesteia.
Art. 17. - Avizele medicale si psihologice se emit in conformitate cu prevederile prezentului ordin, in forma
informatizata, si sunt transmise de secretariatul comisiei, prin posta, angajatorului, respectiv persoanei solicitante.
Copiile acestor avize se pastreaza in baza de date a comisiilor, precum si intr-un registru cuprinzand datele de
primire a documentatiei si de expediere a avizelor. Este interzisa eliberarea avizelor direct persoanelor examinate
sau detinerea de documente de examinare de catre aceste persoane pe perioada examinarii.
Art. 18. - Avizele medicale si psihologice eliberate de comisia din reteaua proprie a Ministerului Transporturilor,
Constructiilor si Turismului sau de unitati autorizate ori agreate de acesta vor avea aplicate stampila unitatii, in tus
violet, langa semnatura presedintelui comisiei, precum si stampila cu timbru sec aplicata in partea dreapta sus a
avizului. Continutul si forma stampilei cu timbru sec vor fi identice cu cele ale stampilei cu tus.
Art. 19. - Pentru activitatea desfasurata in cadrul comisiei teritoriale membrii acesteia vor primi o indemnizatie de
participare la comisie de 15% din salariul de baza al functiei de executie indeplinite.

ANEXA Nr. 11b)

REGULAMENT
de organizare si functionare a Comisiei centrale medicale si
psihologice de siguranta circulatiei si navigatiei

Art. 1. - Comisia centrala medicala si psihologica de siguranta circulatiei si navigatiei este compusa din:
a) medici sefi de sectie de profil sau medici cu grad de medic primar, reprezentand cele 6 specialitati medicale de
baza, prevazute in fisa de examinare medicala pentru siguranta circulatiei si navigatiei;
b) medici specialisti, care vor fi cooptati in comisia medicala si psihologica pentru precizarea diagnosticului unor
afectiuni complexe ce au dus la inaptitudinea sau la avizul restrictiv al personalului din transporturi;
c) 5 psihologi principali, care vor solutiona contestatiile la avizele de profil ale comisiilor teritoriale;
d) un secretar.
Art. 2. - (1) Componenta Comisiei centrale de siguranta circulatiei si navigatiei (denumita in continuare Comisie
centrala) este propusa de Directia de securitate medico-sociala si sanatate din cadrul Ministerului Transporturilor,
Constructiilor si Turismului si aprobata prin ordin al ministrului.
(2) Comisia centrala este coordonata de un presedinte.
Art. 3. - Comisia centrala se intruneste in afara orelor de program, saptamanal sau ori de cate ori este nevoie, in
prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai.
Art. 4. - Comisia centrala prezinta directiei de specialitate din Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului
planificarea activitatii lunare, precum si rapoartele de activitate lunara.
Art. 5. - Principalele atributii ale Comisiei centrale sunt:
a) efectueaza reexaminarea medicala si psihologica a personalului care a primit avizul de inapt de la comisiile
teritoriale, in baza:
- aprobarii directiei de specialitate din Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului;
- dosarului medical (psihologic) al solicitantului, transmis in baza aceleiasi aprobari de catre comisia teritoriala la
care solicitantul a fost declarat inapt sau restrictionat medical ori psihologic;
b) emite avize de aptitudine sau inaptitudine, precum si avize restrictive care devin obligatorii atat pentru persoana
examinata, cat si pentru unitatea angajatoare;
c) urmareste respectarea avizelor emise si evolutia cazurilor din punct de vedere medical si psihologic, inclusiv prin
programarea personalului la o reexaminare ulterioara la un interval variabil, avand in vedere caracterizarea de la
locul de munca si concluziile dispensarizarii teritoriale la unitatile retelei transporturilor;
d) elaboreaza semestrial sinteze cu privire la starea medicala si psihologica a personalului examinat la nivelul
retelei sanitare a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si le transmite directiei de specialitate;
e) elaboreaza propuneri medodologice pentru imbunatatirea activitatii de examinare medicala si psihologica a
personalului cu atributii in siguranta circulatiei si navigatiei;
f) efectueaza activitati de evaluare, monitorizare si autorizare in baza reglementarilor legale sau a dispozitiilor
transmise de directia de specialitate din Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
Art. 6. - (1) In vederea reexaminarii medicale la Comisia centrala, persoanele cu aviz restrictiv sau de inaptitudine
medicala vor fi in mod obligatoriu spitalizate pentru o perioada de maximum 7 zile in sectiile Spitalului Universitar "CF
Witing" Bucuresti.
(2) Programarea pentru internare a persoanelor cu avize restrictive sau de inaptitudine se face de catre
secretariatul Comisiei centrale.
(3) Pentru reexaminarea psihologica, persoanele cu aviz de inaptitudine sau cu restrictii vor fi programate la
Laboratorul de psihologie al Spitalului "CF Witing" Bucuresti si vor fi examinate de psihologi membri ai Comisiei
centrale.
Art. 7. - Copia de pe biletul de externare se va transmite Comisiei centrale pentru a fi atasata la dosarul medical
individual in vederea elaborarii avizului medical.
Art. 8. - (1) Avizul medical se stabileste de Comisia centrala si se semneaza de presedintele acesteia.
(2) Avizul psihologic se stabileste de psihologul examinator, se semneaza de seful laboratorului pentru conformitate
si se contrasemneaza de presedintele Comisiei centrale.
(3) Avizele medicale si psihologice eliberate de Comisia centrala vor avea aplicate stampila unitatii, in tus violet,
langa semnatura presedintelui Comisiei centrale, precum si stampila cu timbru sec aplicata in partea dreapta sus a
avizului. Continutul si forma stampilei cu timbru sec vor fi identice cu cele ale stampilei cu tus.
Art. 9. - Avizul stabilit de Comisia centrala, semnat de presedintele acesteia, se emite informatizat si se transmite
comisiilor teritoriale, precum si persoanelor fizice sau juridice interesate, in termen de maximum 10 zile de la
finalizarea examinarii, de secretariatul Comisiei centrale, iar avizele de inaptitudine si de retragere temporara din
functiile de siguranta circulatiei si navigatiei se vor transmite, dupa caz, prin nota telefonica, telegrama, fax sau prin
corespondenta, in maximum 24 de ore de la efectuarea examinarii.
Art. 10. - Ultimul aviz emis de Comisia centrala ramane definitiv si are valabilitate egala cu termenul de periodicitate
de examinare. Avizul de aptitudine va fi luat in mod obligatoriu in consideratie la examinarea periodica ulterioara.
Art. 11. - In cazuri exceptionale si bine motivate directorul directiei de specialitate din cadrul Ministerului
Transporturilor, Constructiilor si Turismului poate aproba, inainte de expirarea termenului de valabilitate,
reexaminarea medicala a persoanelor care au primit aviz de inaptitudine sau de restrictie.
Art. 12. - Pentru activitatea desfasurata in cadrul Comisiei centrale membrii acesteia vor primi o indemnizatie de
participare la comisie de 15% din salariul de baza al functiei de executie indeplinite.
Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei

Instructiuni

din 24/03/2003
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 364bis din
28/05/2003

privind examinarea medicala si psihologica a personalului
din transporturi cu responsabilitati in siguranta circulatiei
si a navigatieiCAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - Prezentele instructiuni privind examinarea medicala si psihologica a personalului din transporturi cu
responsabilitati in siguranta circulatiei si a navigatiei - denumita in continuare siguranta circulatiei - stabilesc conditiile
in care se efectueaza:
a) examinarea medicala si psihologica periodica a personalului cu responsabilitati in siguranta circulatiei specifice
fiecarui mod de transport;
b) examinarea medicala si psihologica la angajarea in functii cu responsabilitati in siguranta circulatiei;
c) examinarea medicala si psihologica la schimbarea locului de munca sau pentru participarea la cursuri de
pregatire profesionala daca prin reglementari specifice fiecarui mod de transport aceste examene sunt prevazute in
mod expres;
d) controlul medical si psihologic la termenele de revizuire stabilite.
Art. 2. - Controlul medical si psihologic periodic, obligatoriu pentru personalul angajat in functii cu responsabilitati in
siguranta circulatiei, la termenele stabilite in anexa nr. 2 "Lista functiilor cu responsabilitati in siguranta circulatiei si
conditiile de examinare medicala si psihologica", se efectueaza in cabinetele de specialitate din policlinicile teritoriale
ale Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, in laboratoarele de psihologie teritoriale, in situatii de
exceptie la nivelul formatiei mobile sanitare (tren sanitar), precum si de catre Comisia medicala autorizata din
Institutul National de Medicina Aeronautica si Spatiala "General doctor aviator Victor Anastasiu".
Art. 3. - Personalul din transporturi cu responsabilitati in siguranta circulatiei trebuie sa fie apt din punct de vedere
medical si psihologic. Se considera a fi apte medical si psihologic pentru functiile din siguranta circulatiei persoanele
care indeplinesc baremele de sanatate stabilite de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei pentru
fiecare functie, conform anexei nr. 3 "Lista bolilor si a baremelor utilizate pentru avizarea medicala si psihologica a
personalului cu responsabilitati in siguranta circulatiei".
Art. 4. - Dovada indeplinirii conditiilor de aptitudine medicala si psihologica conform respectivelor bareme se face
prin avize medicale si psihologice eliberate de catre comisiile medicale si psihologice de siguranta circulatiei din
cadrul policlinicilor teritoriale, centrelor de diagnostic si tratament, laboratoarelor de psihologie si al Spitalului nr. 1 Cai
Ferate Witting Bucuresti, care apartin retelei sanitare proprii a Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si
Locuintei, precum si de catre Comisia medicala autorizata din Institutul National de Medicina Aeronautica si Spatiala
"General doctor aviator Victor Anastasiu".
Art. 5. - Avizele de aptitudine medicala sunt obligatorii si se obtin in urma examinarilor clinice de specialitate si a
investigatiilor paraclinice, precum si a probelor functionale stabilite in anexa nr. 4 "Metodele utilizate la examinarea
medicala si metodologia de investigatie psihologica utilizata pentru personalul cu responsabilitati in siguranta
circulatiei."
Art. 6. - (1) Prezentele instructiuni sunt obligatorii pentru unitatile aflate sub autoritatea sau in subordinea
Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
(2) Pentru unitatile care nu se afla sub autoritatea sau in subordinea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor
si Locuintei respectarea prevederilor prezentelor instructiuni este conditie obligatorie pentru acordarea licentelor sau
autorizatiei de transport de catre autoritatile nationale, feroviare, rutiere, navale si aeriene aflate in subordinea
Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei. Aceste autoritati vor colabora cu Directia medicala din
cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei in vederea realizarii controlului aplicarii prezentelor
instructiuni in respectivele unitati cu ocazia emiterii licentelor si/sau autorizatiilor de transport.
Art. 7. - Persoanele juridice angajatoare au urmatoarele obligatii:
- sa asigure prezentarea personalului angajat in transporturi cu responsabilitati in siguranta circulatiei la
examinarea medicala si/sau psihologica;
- sa respecte recomandarile comisiilor medicale si psihologice de siguranta circulatiei;
- sa utilizeze personalul cu responsabilitati in siguranta circulatiei, inclusiv in unitatile aflate in subordinea lor, numai
conform avizelor medicale si psihologice detinute.
Art. 8. - Persoanele fizice care prin activitatea lor au responsabilitati in siguranta circulatiei au obligatia sa se
prezinte la examinarea periodica medicala si/sau psihologica la data stabilita, conform programarii.
Art. 9. - (1) Examenele medicale si psihologice se efectueaza pe baza programarilor intocmite in conformitate cu
solicitarile scrise ale persoanelor juridice angajatoare, al caror personal este incadrat in functii cu responsabilitati in
siguranta circulatiei.
(2) In vederea programarii controlului periodic, persoanele juridice angajatoare, mentionate la alin. (1), vor
transmite in fiecare an comisiei teritoriale de siguranta circulatiei, pana la data de 1 decembrie a anului in curs,
tabelele nominale, in dublu exemplar, cu personalul din transporturi cu responsabilitati in siguranta circulatiei, care
are avize medicale si psihologice de aptitudine ce isi pierd valabilitatea in cursul anului urmator.
(3) Tabelele vor avea urmatoarele rubrici: numar curent, numele si prenumele, data nasterii, functia din siguranta
circulatiei si locul de munca, vechimea in ani in functiile cu responsabilitati in siguranta circulatiei, data ultimului aviz
primit.
(4) Comisia teritoriala de siguranta circulatiei va stabili programul de control periodic si va inscrie in tabelele primite
data prezentarii personalului, esalonat pe toata durata anului, restituind pana la data de 25 decembrie cate un
exemplar unitatilor respective.
(5) Prin derogare de la prevederile art. 10 si 11, personalul navigant roman imbarcat pe navele sub pavilion roman
sau strain poate sa:
a) sa efectueze examenele medicale si psihologice la sosirea in tara, daca la data programarii se afla pe o nava
care era in afara tarii;
b) sa efectueze controlul medical si/sau psihologic la alta comisie teritoriala de siguranta circulatiei decat cea la
care a fost programat, daca in momentul expirarii avizului de aptitudine isi desfasoara activitatea in zona de
competenta a acesteia.
(6) Pentru personalul nou-angajat sau trecut intr-o alta functie, cu responsabilitati in siguranta circulatiei, care nu a
putut fi cuprins in tabelele prevazute la alin. (2), persoana juridica angajatoare va asigura examinarea medicala si
psihologica inainte de exercitarea functiei.
Art. 10. - Respectarea programarii si prezentarea la controlul periodic medical si psihologic sunt obligatorii.
Art. 11. - In cazul scolilor de pregatire profesionala pentru functiile cu responsabilitati in siguranta circulatiei din
subordinea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, unde examenele medicale si psihologice
constituie conditie obligatorie de admitere, programarea pentru examinare se face de comun acord intre comisia
teritoriala de siguranta circulatiei si conducerea scolii, la solicitarea scrisa a acesteia.
Art. 12. - (1) Avizele medicale pentru personalul din transporturi cu responsabilitati in siguranta circulatiei vor fi
inscrise in fisele medicale personale tip siguranta circulatiei, conform modelului prezentat in anexa nr. 5.
(2) Avizele medicale pentru personalul navigant cu responsabilitati in siguranta circulatiei vor fi inscrise in
certificatul medical personal tip siguranta circulatiei, conform modelului prezentat in anexa nr. 9.
(3) Aceste fise, precum si avizele psihologice vor fi pastrate in fisierul comisiei de siguranta circulatiei din
policlinicile teritoriale ale Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, fiind centralizate in Registrul de
evidenta a sigurantei circulatiei, ce va fi actualizat in functie de miscarile de personal.
Art. 13. - Organele proprii de inspectie si control pentru siguranta circulatiei ale Ministerului Lucrarilor Publice,
Transporturilor si Locuintei, respectiv Autoritatea Feroviara Romana - AFER, Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R.,
Autoritatea Aeronautica Civila Romana (AACR) si Autoritatea Navala Romana (ANR), vor verifica prin sondaj:
a) respectarea programarilor la examinarea periodica medicala si psihologica a personalului cu responsabilitati in
siguranta circulatiei din unitatile aflate sub autoritatea lor;
b) ca accesul la functiile cu responsabilitati in siguranta circulatiei sa fie permis numai persoanelor apte din punct
de vedere medical si psihologic, examinate conform prezentelor instructiuni;
c) ca utilizarea personalului cu responsabilitati in siguranta circulatiei de catre unitatile aflate in subordinea lor sa se
faca numai conform avizelor medicale si psihologice detinute.
Art. 14. - Organele sanitare de inspectie si control ale Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei vor
verifica:
a) corectitudinea si actualizarea completarii fiselor medicale personale tip siguranta circulatiei, a avizelor
psihologice, precum si a Registrului de evidenta a sigurantei circulatiei de la policlinicile teritoriale;
b) concluziile comisiei teritoriale de siguranta circulatiei si Comisiei centrale de siguranta circulatiei, precum si
modul de rezolvare a contestatiilor;
c) controlul Registrului de evidenta a inaptilor pentru functiile cu responsabilitati in siguranta circulatiei.
Art. 15. - Examinarea medicala si/sau psihologica la sesizare poate fi solicitata comisiei teritoriale de siguranta
circulatiei, in scris, de catre conducatorii persoanelor juridice angajatoare sau de organele de inspectie si control
pentru siguranta circulatiei, prevazute la art. 13, in afara controlului periodic, atunci cand se constata ca personalul
din transporturi cu responsabilitati in siguranta circulatiei are comportament necorespunzator la locul de munca, a
produs accidente de circulatie, prezinta afectiuni care influenteaza capacitatea de munca si/sau a beneficiat de
concedii medicale prelungite de peste 45 de zile.
Art. 16. - Solicitarea examinarii la sesizare pentru comisia teritoriala de siguranta circulatiei si laboratorul de
psihologie va fi insotita de o fisa personala, conform modelului prezentat in anexa nr. 6, valabila si pentru solicitarile
de reexaminare in urma contestatiilor la Comisia centrala de siguranta circulatiei.

CAPITOLUL II
Metodologia de examinare si avizare medicala si psihologica

Art. 17. - Examinarea medicala si/sau psihologica se efectueaza periodic in scopul verificarii starii de sanatate, a
gradului de dezvoltare a aptitudinilor si calitatilor psihice si fizice la persoanele cu responsabilitati in siguranta
circulatiei, prevazute in anexa nr. 2.
Art. 18. - Personalul din transporturi cu responsabilitati in siguranta circulatiei se prezinta la policlinica teritoriala cu
adresa de trimitere de la serviciul personal al persoanei juridice angajatoare catre comisia teritoriala de siguranta
circulatiei. In aceasta adresa se specifica functia din siguranta circulatiei pentru care va fi examinat, precum si tipul
de examinare medicala si/sau psihologica (angajare, control periodic, schimbare de functie, reangajare).

A. Examinarea medicala

Art. 19. - Examinarea medicala se efectueaza in cabinetele de specialitate, pentru functiile cu responsabilitati in
siguranta circulatiei fiind obligatorie examinarea medicala in urmatoarele specialitati:
- medicina interna;
- chirurgie generala;
- oftalmologie;
- otorinolaringologie (O.R.L.);
- neurologie;
- psihiatrie.
Art. 20. - Examinarile clinice de specialitate mentionate la art. 19 vor fi completate in mod obligatoriu conform
metodelor utilizate la examinarea medicala si metodologiei de investigatie psihologica, prin probe functionale
specifice, prin investigatii paraclinice ale laboratorului de analize medicale si laboratorului de radiologie-imagistica,
conform anexei nr. 4.
Art. 21. - Cu exceptia specialitatilor obligatorii mentionate la art. 19, in functie de individualitatea cazului examinat,
pot fi solicitate consultatii interdisciplinare cu medici din alte specialitati medicale sau chirurgicale.
Art. 22. - Pentru femeile angajate in functiile cu responsabilitati in siguranta circulatiei este obligatoriu examenul
ginecologic, in scop de prevenire a unor afectiuni maligne cu localizare genitala, precum si a altor afectiuni
ginecologice care ar duce la limitarea capacitatii de munca.

B. Examinarea psihologica

Art. 23. - Examinarea psihologica se efectueaza, conform metodologiei prevazute in anexa nr. 4, in laboratoarele
psihologice de specialitate feroviare si navale din reteaua sanitara proprie a Ministerului Lucrarilor Publice,
Transporturilor si Locuintei, pentru personalul de siguranta circulatiei din sectorul feroviar si naval, la Institutul
National de Medicina Aeronautica si Spatiala "General doctor aviator Victor Anastasiu", pentru personalul cu
responsabilitati in siguranta circulatiei din sectorul aerian, si in laboratoare rutiere din reteaua sanitara proprie a
Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei sau autorizate de Ministerul Lucrarilor Publice,
Transporturilor si Locuintei, pentru personalul de siguranta circulatiei din sectorul auto.
Art. 24. - Metodele de examinare si de elaborare a psihodiagnosticului in laboratoarele psihologice teritoriale si in
Comisia centrala de siguranta circulatiei se stabilesc potrivit cerintelor functiei din siguranta circulatiei pentru care s-a
solicitat examinarea.
Art. 25. - (1) Examinarea psihologica consta in: anamneza, observatie si aplicarea integral sau partial de teste,
probe colective, probe individuale la aparate, completate cu analiza psihologica a randamentului la locul de munca si
de consiliere psihologica.
(2) Examenul psihologic trebuie sa cuprinda minimum 5 probe (teste creion - hartie, aparate). Concluziile
examenului psihologic vor fi inregistrate in caietul psihologic de catre psihologul examinator si vor fi transmise
comisiei teritoriale de siguranta circulatiei, dupa modelul avizului psihologic prezentat in anexa nr. 7.
Art. 26. - Examenul psihologic trebuie sa urmareasca evaluarea capacitatilor cognitive (perceptie, memorie,
gandire), a celor motrice (reactivitate, coordonare) si a celor integrative (atentie, emotivitate, motivatie, structura
atitudinal-valorica) si, de asemenea, psihodiagnoza aptitudinal specifica de lucru prin simulatoare si aparate de
testare psihologica asistata de calculator, conform functiei pentru care se solicita examinarea.
Art. 27. - Continutul examenului psihologic pentru personalul din transporturi cu responsabilitati in siguranta
circulatiei este determinat si diferentiat potrivit scopului urmarit: scolarizare, angajare, schimbare de functie, control
periodic, contestatie si la sesizare.

C. Avize, recomandari si contestatii

Art. 28. - Comisiile medicale si psihologice de siguranta circulatiei vor elabora unul dintre urmatoarele avize de
aptitudine medicala si psihologica, semnate conform modelelor prezentate in anexele nr. 8 si 7:


a) APT ( medi cal , psi hol ogi c) pent r u
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( f unct i a di n si gur ant a ci r cul at i ei )
Acest avi z se el abor eaza pent r u candi dat i i l a examene i n scol i si per sonal ul di n
t r anspor t ur i cu r esponsabi l i t at i i n si gur ant a ci r cul at i ei car e cor espund medi cal si
psi hol ogi c
si pot f i scol ar i zat i , angaj at i , r eangaj at i , ment i nut i sau schi mbat i i n f unct i a di n
si gur ant a
ci r cul at i ei .
b) APT cu r est r i ct i i ( medi cal , psi hol ogi c) pent r u
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( f unct i a di n si gur ant a
ci r cul at i ei )
Acest avi z r est r i ct i v medi cal se el abor eaza pent r u per sonal ul cu r esponsabi l i t at i
i n
si gur ant a ci r cul at i ei car e pr ezi nt a af ect i uni medi cal e si / sau chi r ur gi cal e, car e
l i mi t eaza
exer ci t ar ea f unct i ei di n si gur ant a ci r cul at i ei l a capaci t at e maxi ma.
Acest avi z r est r i ct i v psi hol ogi c se el abor eaza pent r u per sonal ul cu
r esponsabi l i t at i i n
si gur ant a ci r cul at i ei pent r u di mi nuar ea pot ent i al ul ui apt i t udi nal psi hol ogi c.
c) APT cu r ecomandar i ( medi cal , psi hol ogi c) pent r u
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( f unct i a di n si gur ant a
ci r cul at i ei )
Acest avi z se el abor eaza pent r u per sonal ul cu r esponsabi l i t at i i n si gur ant a
ci r cul at i ei
pent r u car e medi ci i speci al i st i sau/ si psi hol ogi i i ndi ca anumi t e r ecomandar i i n
veder ea
exer ci t ar i i f unct i ei di n si gur ant a ci r cul at i ei l a capaci t at e maxi ma.
Recomandar i l e pot cupr i nde si r educer ea i nt er val ul ui de t i mp di nt r e doua cont r oal e
per i odi ce, pr ecumsi di spensar i zar ea pent r u anumi t e af ect i uni cr oni ce.
d) I NAPT ( medi cal , psi hol ogi c) pent r u
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( f unct i a di n si gur ant a ci r cul at i ei )
Acest avi z se el abor eaza pent r u candi dat i i l a examene i n scol i si per sonal ul di n
t r anspor t ur i car e nu cor espund di n punct de veder e medi cal si psi hol ogi c pent r u
scol ar i zar e,
angaj ar e, r eangaj ar e sau ment i ner e i n f unct i a di n si gur ant a ci r cul at i ei pent r u car e s-
a
sol i ci t at exami nar ea.
e) I NAPT TEMPORAR pent r u
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( f unct i a di n si gur ant a ci r cul at i ei )
Se va pr ezent a pent r u
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Acest avi z ar e car act er pr ovi zor i u si se emi t e i n cazul i nt er nar i l or i n spi t al
pent r u
af ect i uni medi cal e si chi r ur gi cal e ce necesi t a t r at ament , concedi u medi cal , r ecuper ar e
medi cal a.
2. I n caz de i nt er nar e, o copi e a bi l et ul ui de i esi r e di n spi t al se va anexa l a
f i sa
medi cal a per sonal a t i p si gur ant a ci r cul at i ei i n veder ea pr ezent ar i i l a comi si a
t er i t or i al a de
si gur ant a ci r cul at i ei pent r u el abor ar ea avi zul ui medi cal de apt i t udi ne/ i napt i t udi ne
pent r u
f unct i a di n si gur ant a ci r cul at i ei .
3. Dupa aceast a per i oada per soana r espect i va se va pr ezent a pent r u r eexami nar e l a
medi cul
speci al i st car e a r ecomandat r et r ager ea t empor ar a.


Art. 29. - Aceste avize medicale si psihologice de aptitudine/inaptitudine se semneaza de catre presedintele
comisiei teritoriale de siguranta circulatiei si se completeaza in 4 exemplare: un exemplar va fi pastrat la dosarul
personal din fisierul de siguranta circulatiei, un exemplar va fi trimis persoanei juridice angajatoare, un exemplar va fi
trimis dispensarului medical de statie de cale ferata, depou, triaj, port, aeroport, unde este arondat angajatul prin locul
de munca, si un exemplar va fi trimis persoanei fizice examinate, care are obligatia sa anunte medicul de familie.
Ultimele 3 exemplare vor fi trimise in termen de maximum 5 zile de la data semnarii de catre presedintele comisiei
teritoriale de siguranta circulatiei.
Art. 30. - Avizul de INAPT TEMPORAR, care are caracter provizoriu, va fi urmat obligatoriu de un aviz cu caracter
definitiv APT/INAPT, dupa rezolvarea afectiunii medicale care a determinat retragerea temporara.
Art. 31. - (1) In cazul unor avize de INAPT sau APT cu restrictii, comisia teritoriala de siguranta circulatiei va
instiinta in termen de 24 de ore persoana juridica angajatoare, care ii va aduce la cunostinta aceasta angajatului.
(2) In aceste avize se vor mentiona posibilitatea de contestatie, termenul de efectuare a acesteia, precum si locul
unde se va depune contestatia.
(3) Contestatia se poate face in termen de 30 de zile la directia de specialitate din cadrul Ministerului Lucrarilor
Publice, Transporturilor si Locuintei, de catre persoanele juridice angajatoare, la solicitarea scrisa a persoanelor fizice
care contesta avizul medical sau psihologic, si va fi insotita de o recomandare din partea unitatii angajatoare.
(4) Directia medicala va comunica acordul pentru reexaminarea medicala sau psihologica persoanei juridice
angajatoare, Comisiei centrale de siguranta circulatiei si comisiei teritoriale de siguranta circulatiei.
(5) Comisia teritoriala de siguranta circulatiei va transmite Comisiei centrale de siguranta circulatiei, in termen de 30
de zile, documentatia medicala sau psihologica in care vor fi raportate motivele care au condus la stabilirea avizului
contestat.
(6) Comisia centrala de siguranta circulatiei din Spitalul nr. 1 Cai Ferate Witting Bucuresti va comunica persoanei
juridice angajatoare data programarii cazului pentru reexaminare.
(7) Dupa reexaminarea cazului la Comisia centrala de siguranta circulatiei, avizul medical si/sau psihologic definitiv
va fi completat in doua exemplare, dintre care unul va fi pastrat de catre Comisia centrala de siguranta circulatiei si
unul va fi trimis comisiei teritoriale de siguranta circulatiei, care a elaborat avizul initial si care va proceda in
continuare conform prevederilor art. 29.
Art. 32. - Examinarea medicala si psihologica a personalului aeronautic din aviatia civila care detine/solicita o
licenta aeronautica si este cuprins in functii care au efect direct sau indirect in siguranta zborului se efectueaza astfel:
- pentru personalul navigant cu brevet/certificat si licenta de functionare, personalul operativ de dirijare, control si
informare a traficului aerian - CTA (pozitiile 125-139 din anexa nr. 2) examinarile sunt efectuate de catre o Comisie
medicala autorizata din Institutul National de Medicina Aeronautica si Spatiala "General doctor aviator Victor
Anastasiu", in baza reglementarilor internationale si nationale aplicabile;
- pentru personalul operativ de meteorologie aeronautica - POMA (pozitiile 140-190 din anexa nr. 2) examinarile
sunt efectuate de catre comisiile medicale si psihologice apartinand policlinicilor din reteaua sanitara proprie a
Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, dotate corespunzator si autorizate conform normelor
legale in vigoare.
Art. 33. - La elaborarea instructiunilor privind examinarea personalului cu responsabilitati in siguranta navigatiei s-
au avut in vedere prevederile conventiilor Organizatiei Internationale a Muncii privind examinarea medicala si
psihologica:
- Conventia nr. 147/76 privind standardele minime la bordul navelor comerciale;
- Conventia nr. 73/46 privind examinarea medicala;
- Conventia nr. 164/87 privind protectia sanatatii si ingrijirea medicala (navigatori);
- Conventia ILO/WHO/D2/1997 "Ghid pentru organizarea examinarii medicale inainte de imbarcare si periodic
pentru navigatori".

CAPITOLUL III
Dispozitii finale

Art. 34. - In cazul examinarii medicale si psihologice de siguranta circulatiei pentru admiterea in scoli, angajare,
reangajare sau schimbarea din functie, medicul de familie din dispensarele de medicina generala din reteaua
sanitara proprie va elibera o adeverinta medicala de boli cronice, care va fi prezentata comisiei teritoriale de
siguranta circulatiei.
Art. 35. - (1) Medicii de familie care au inscrise pe lista proprie persoane cu responsabilitati in siguranta circulatiei
sunt obligati sa comunice printr-o adeverinta medicala, conform modelului prezentat in anexa nr. 10, comisiilor
teritoriale de siguranta circulatiei toate modificarile de sanatate care atrag incapacitatea temporara de munca
(concediu medical sau internare) mai mare de 45 de zile.
(2) In functie de gravitatea afectiunii medicale sau/si chirurgicale care a determinat incapacitatea temporara de
munca, comisia teritoriala de siguranta circulatiei va elabora unul dintre avizele medicale de aptitudine mentionate.
Art. 36. - (1) La recomandarea comisiilor medicale si psihologice teritoriale de siguranta circulatiei, persoanele
declarate inapte, retrase temporar sau cu aviz restrictiv pentru siguranta circulatiei vor fi trimise pentru recuperare,
prin internare si tratament in spitale, centre de diagnostic si tratament, precum si in centre de recuperare a capacitatii
de munca ale retelei sanitare proprii a Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, sau vor beneficia de
asistenta psihologica in vederea reorientarii profesionale in cadrul laboratoarelor de psihologie ale retelei sanitare
proprii a Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
(2) La externarea din unitatile sanitare se vor face recomandari, in scris, personalului cu responsabilitati in
siguranta circulatiei, pentru prezentarea obligatorie la comisiile medicale si psihologice de siguranta circulatiei, in
vederea reevaluarii aptitudinii medicale si psihologice, in cazul concediilor medicale mai mari de 45 de zile.
Art. 37. - Neprezentarea la controlul periodic la termenele precizate atrage retragerea temporara de la exercitarea
functiei a personalului cu responsabilitati in siguranta circulatiei de catre conducatorul persoanei juridice angajatoare
in baza comunicarii primite de la comisia teritoriala de siguranta circulatiei.
Art. 38. - In vederea definitivarii cercetarilor unor accidente sau evenimente grave in transporturi, la solicitarea
politiei si a parchetului, unitatile sanitare din reteaua Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei sunt
autorizate sa efectueze expertizarea medicala si/sau psihologica pentru persoanele care exercita functii din siguranta
circulatiei.
Art. 39. - Controlul periodic medical si psihologic al functiilor cu responsabilitati in siguranta circulatiei pe grupe de
varsta se va efectua astfel:
- pentru grupa de varsta cuprinsa intre 18-45 de ani controlul periodic se va efectua conform anexei nr. 2;
- pentru grupa de varsta peste 45 de ani controlul periodic medical se va face la un interval de 1 an, iar controlul
psihologic la 3 ani;
- pentru grupa de varsta peste 40 de ani la personalul din transporturile aeriene cu responsabilitati in siguranta
circulatiei, controlul periodic medical se va efectua la un interval de 1 an, iar controlul psihologic la 3 ani.
Aceste controale se vor efectua in scopul depistarii precoce a afectiunilor medicale si psihologice.

ANEXA Nr. 1 INSTRUCTIUNI privind examinarea medicala si psihologica a personalului din transporturi cu responsabilitati in siguranta circulatiei si a navigatiei ANEXA Nr. 2 ) LISTA functiilor cu responsabilitati in siguranta circulatiei si conditiile de examinare medicala si psihologica
1 1

___________ ) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

+----+------------------------------------+--------------------+------------------+--------------------------------------+ | | |Examenul medical si |Ex. psihologic si | Bareme utilizate pentru avizare | | | | periodicitatea | periodicitatea |medico-psihologica la control periodic| |Nr. | Ramura de transport, +----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ |Crt.| denumirea functiei si locul de | Bareme | |Admitere| | | | | | | | munca |utilizate | | in | |Conditii| Limite | Limite | | | | | la |Controlul| scoala | Control | psiho- | de | de |Perceperea| | | |admiterea |periodic |si debut|periodic | fizice |acuitate|acuitate |culorilor | | | |in scoala | | in | | (anexa |auditiva| vizuala | | | | | si debut | |functie | |nr. 1C) | | | | | | |in functie| | | | | | | | +----+------------------------------------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ | A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | +----+------------------------------------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ | |I. TRANSPORT FEROVIAR SI CU METROUL | | | | | | | | | +----+------------------------------------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ | 1 |Acar* | II | 2 ani | II |5 ani III| II | II | II | II | +----+------------------------------------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ | 2 |Mecanic drezina pantograf | II | 2 ani | II |5 ani II | II | II | II | II | +----+------------------------------------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ | 3 |Conducator tren ajutor, conducator | II | 2 ani | II |5 ani II | II | III | III | III | | |tren macara | | | | | | | | | +----+------------------------------------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ | 4 |Conductor tren** | II | 2 ani | II |5 ani III| II | II | II | II | 1 |4 .@|Conductor vagon | II | 2 ani | II |5 ani III| II | II | II | II | | |de dormit si cuseta | | | | | | | | | +----+------------------------------------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ | 5 |Dispecer (linii, tunele, constructii| | | | | | | | | | |speciale, semnalizare, bloc, | | | | | | | | | | |electroenergetician)*** | II | 2 ani | II |5 ani II | III | III | III | III | +----+------------------------------------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ | 6 |Dispecer circulatie M | II | 2 ani | II |5 ani II | III | III | III | III | +----+------------------------------------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ | 7 |Dispecer energetic feroviar | II | 2 ani | II |5 ani II | III | III | III | III | +----+------------------------------------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ | 8 |Dispecer energetic feroviar sef | II | 2 ani | II |5 ani II | III | III | III | III | +----+------------------------------------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ | 9 |Electromecanic SCB, | II | 2 ani | II |5 ani III| III | III | III | III | | |Electroenergetician specialist*** | | | | | | | | | +----+------------------------------------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ | 10 |Electromecanic SCB, IFTE | | | | | | | | | | |(intretinere LC), TTR | II | 2 ani | II |5 ani II | III | III | III | III | +----+------------------------------------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ | 11 |Franar | I | 2 ani | II |5 ani III| II | II | II | II | +----+------------------------------------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ | 12 |Impiegat de miscare, impiegat de | I | 2 ani | I |5 ani II | II | II | II | II | | |miscare metrou, Sef tura miscare | | | | | | | | | +----+------------------------------------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ | 13 |Conducator vagon motor, Revizor | II | 2 ani | II |5 ani II | III | III | III | III | | |cale tunel*** | | | | | | | | | +----+------------------------------------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ | 14 |Macaragiu tren ajutor, macaragiu | II | 2 ani | II |5 ani II | II | II | II | II | | |tren interventie | | | | | | | | | +----+------------------------------------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ | 15 |Magaziner tranzit, magaziner | II | 2 ani | II |5 ani II | II | II | II | II | | |comercial | | | | | | | | | +----+------------------------------------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ | 16 |Maistru lucrari arta, sudura caii | II | 2 ani | II |5 ani II | III | III | III | III | +----+------------------------------------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ | 17 |Maistru linii, maistru arta (in | II | 2 ani | II |5 ani II | III | III | III | III | | |activitatea de constructii CF) | | | | | | | | | +----+------------------------------------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ | 18 |Maistru (linii, tunele, sudura caii | II | 2 ani | II |5 ani II | III | III | III | III | | |semnalizare-centralizare-bloc, | | | | | | | | | | |electroenergetician fir-contact)*** | | | | | | | | | +----+------------------------------------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ | 19 |Manevrant vagoane | I | 2 ani | I |5 ani II | II | II | II | II | +----+------------------------------------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ | 20 |Masinist lucrari cale si L.A. | II | 2 ani | II |5 ani II | III | III | III | III | +----+------------------------------------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ | 21 |Mecanic locomotiva-automotor, | I | 2 ani | I |5 ani II | II | II | II | II | | |mecanic ajutor | | | | | | | | | | |locomotiva-automotor**** | | | | | | | | | +----+------------------------------------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ | 22 |Mecanic instructor care este in | II | 2 ani | II |5 ani II | II | II | II | II | | |activitatea de exploatare a | | | | | | | | | | |metroului-apt pentru a exercita si | | | | | | | | | | |functia de mecanic locomotiva si | | | | | | | | | | |REM, Instructor miscare metrou | | | | | | | | | +----+------------------------------------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ | 23 |Mecanic instructor care nu este | II | 2 ani | II |5 ani III| IV | IV | IV | IV | | |apt pentru a exercita functia de | | | | | | | | | | |mecanic locomotiva si REM | | | | | | | | | +----+------------------------------------+----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ | 24 |Mecanic locomotive REM, | I | 2 ani | II |5 ani II | II | II | II | II |

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->