Sunteți pe pagina 1din 4

Tabelul funciilor Excel utilizate mai frecvent n aplicaii

FUNCIA AVERAGE (x1, x2,, xn) SUM(x1, x2,, xn) PRODUCT(x1, x2,, xn) MIN (x1, x2,, xn) MAX (x1, x2,, xn) COUNT (val1, val2, , valn) COUNTA (val1, val2, , valn) A"S (x) INT(x) $%OOR (&'n) S+RT(x) ROUND(x,n) PI() RAND() VAR(x1, x2,, xn) STDEV(x1, x2,, xn) VARP(x1, x2,, xn) STDEVP(x1, x2,, xn) PO<ER(b,e) MOD(a,b) AND(exp1, exp2, , expn) REZULTAT DESCRIERE
Media aritmetic a numerelor m = (x1 x2 xn! " n #uma aritmetic a numerelor $ = x1 x2 xn %rodu$ul arimetic al numerelor p = x1 x2 xn Minimul dintre numerele x1, x2,, xn Maximul dintre numerele x1, x2,, xn &umrul elementelor ce con in !alori numerice &umrul elementelor ne!ide 'aloarea ab$olut (modulul) num#rului x %artea ntrea( inferior a num#rului x %artea ntrea( in(erioar# )au )u*erior# a num#rului x )adcina ptratic a num#rului x )otun*e+te !aloarea num#rului x la n ,ecimale Valoarea numrului - .'/0/12341.15262 &umr aleator uni(orm 7n inter!alul (8'/) ,i$per$ia e$timat a !alorilor x1, x2,, xn D- (xi 9 m)3:(n;/)' unde m e)te media aritmetic# a !alorilor ,eviaia $tandard e$timat a !alorilor x1, x2,, xn (rad#cina *#trat# a di)*er)iei e)timate) ,i$per$ia calculat a !alorilor x1, x2,, xn D- (xi 9 m)3 :n' unde m e)te media aritmetic# a !alorilor ,eviaia $tandard calculat a !alorilor x1, x2,, xn (rad#cina *#trat# a di)*er)iei calculate) %uterea =e Modulo 9 re$tul mpririi numerelor 7ntre>i a-b .on*uncia e&*re)iiloe lo>ice exp1, exp2, , expn ? Valoarea returnat# e)te TRUE dac# (iecare e&*re)ie e)te TRUE' alt(el e)te $A%SE ,i$*uncia e&*re)iilor lo>ice exp1, exp2, , expn ? Valoarea returnat# e)te TRUE dac# cel *u in o e&*re)ie e)te TRUE' alt(el e)te $A%SE &e(aia e&*re)iei exp? Valoarea returnat# e)te TRUE dac# e&*re)ia e)te $A%SE' alt(el e)te $A%SE Valoarea returnat# e)te con)tanta lo>ic# TRUE Valoarea returnat# e)te $A%SE @ 7ntotdeauna

OR(exp1, exp2, , expn)

NOT(exp) TRUE() $A%SE()

FUNCIA I$(exp, exp1, exp2)

REZULTAT DESCRIERE
Se e!aluea,# !aloarea e&*re)iei lo>ice exp? Dac# !aloarea e&*re)iei exp e)te TRUE' atunci (unc ia I$ returnea,# !aloarea )*eci(icat# *rin exp1' alt(el returnea,# !aloarea )*eci(icat# *rin exp2 In)truc iune de ramificaie multipl? Selectarea unei !alori dintr;o li)t# de !alori' *e =a,a !alorii unui indice i? ,ata calendari$tic curent ,ata +i ora calendari$tic curent .utare vertical? Se caut# o !aloare 7n *rima coloan# a unei re>iuni de date? Datele din acea)t# coloan# )unt aDe,ate 7n ordine cre)c#toare? Se locali,ea,# *rimul element al coloanei care e)te mai mare )au e>al cu elementul c#utat? Dac# elementul locali,at e)te 7n linia i' !aloarea returnat# de (unc ie e)te con inutul celulei din linia i Di coloana / a re>iunii de date? Prima coloan# are num#rul de ordine /? .utare orizontal? Se caut# o !aloare 7n *rima linie a unei re>iuni de date? Datele din acea)t# linie )unt aDe,ate 7n ordine cre)c#toare? Se locali,ea,# *rimul element al liniei care e)te mai mare )au e>al cu elementul c#utat? Dac# elementul locali,at e)te 7n coloana i' !aloarea returnat# de (unc ie e)te con inutul celulei din coloana i Di linia / a re>iunii de date? Prima linie are num#rul de ordine /? O= inerea unei referine la o celul )au la o re>iune de celule de dimen)iune )*eci(icat# (i-7n#l ime' l-l# ime)? Ar>umentul baza re*re,int# o re(erin # la o celul# (a # de care )e determin# noua re(erin #? Celula *entru care )e >enerea,# noua re(erin # e)te de*la)at# (a # de celula de =a,# cu lin linii Di col coloane date de tip TEXT .odul ASCII al *rimului caracter din Dirul de caractere $ (Dirul de caractere ) !a (i delimitat de >Eilimele) .aracterul al carui cod ASCII e)te num#rul 7ntre> n 'aloarea numeric a Dirului de caractere $ &umarul de caractere din Dirul de caractere $ %rimele n caractere din Dirul de caractere $ 0ltimele n caractere din Dirul de caractere $

CAOOSE(i' x1, x2,, xn) TODAB() NO<() V%OOCUP(val, re(, /)

A%OOCUP(val, re(, /)

O$SET(baza, lin, col, i, l)

Funcii CODE()) CAAR(n) VA%UE($) %EN($) %E$T($ ,n) RIGAT($,n)

pentru

FUNCIA MID($,n1,n2) REPT ($,n) TRIM()) %O<ER($) UPPER($) PROPER($) CONCATENATE($1,$2, , $n) REP%ACE($1,n1,$2,n2) Funcii $V(rate, nper, pmt, pv, t1pe) financiare

REZULTAT DESCRIERE
Returnea,# n2 caractere din Dirul de caractere $ 7nce*Fnd cu *o,i ia n1 Un Dir de caractere o= inut *rin re*etarea de n ori a Dirului de caractere $ Un Dir de caractere o= inut *rin eliminarea tuturor )*a iilor' cu e&ce* ia )*a iului care de)*arte cu!intele Tran)(orm# toate literele mari din Dirul $ 7n litere mici Tran)(orm# toate literele mici din Dirul $ 7n litere mari Un Dir de caractere 7n care *rima liter# a (iec#rui cu!Fnt e)te tran)(ormat# 7n liter# mare Un Dir de caractere o= inut *rin concatenarea Dirurilor $1,$2, , $n Girul de caractere o= inut *rin 7nlocuirea 7n Dirul $1 a n2 caractere 7nce*Fnd din *o,i ia n1 cu Dirul de caractere $2

n Exce
'aloarea viitoare (2uture value) a unui 7m*rumut 7ntr;un moment de tim* !iitor' du*# e(ectuarea tuturor *l# ilor' unde rate - rata do=Fn,ii' nper - num#rul de *erioade' pmt )uma *l#tit# ca rat# la 7m*rumut' pv - !aloarea actual# a 7m*rumutului' t1pe - / )au 8 du*# cum *lata )e (ace la 7nce*utul *erioadei )au la )(FrDitul *eroadei &umber of period$ ; Num#rul de luni' ani' ,ile )au alte unit# i de tim* nece)are *entru un 7m*rumut %a1ment3Suma *l#tit# *eriodic ca rat# la 7m*rumut %re$ent value 9 Valoarea actual# a unui 7m*rumut )ate 5 Rata do=Fn,ii la un 7m*rumut

NPER(rate, pmt, pv, fv, t1pe) PMT(rate, nper, pv, fv, t1pe) PV(rate, nper, pmt, fv, t1pe) RATE(nper, pmt, pv, fv,t1pe, 4ue$$) Funcii pentru DAVERAGE(db,col,crit)

pr!ce"area #a$e !r de date


Returnea,# media aritmetic a !alorilor din coloana col a =a,ei de date db care !eri(ic# criteriul crit' unde db - re(erin # la o re>iune (domeniu) de celule care con ine =a,a de date' col - re(erin # la un nume de cFm* al =a,ei de date ( o celul# din *rima linie a =a,ei de date) *rin care )e acce)ea,# coloana utili,at# de (unc ie' crit - re(erin # la o re>iune de celule care )*eci(ic# criteriul utili,at (ta=elul de condi ii)

FUNCIA DCOUNT(db,col,crit)

REZULTAT DESCRIERE
Returnea,# numrul celulelor cu valori numerice din coloana col a =a,ei de date db care !eri(ic# citeriul crit? Ar>umentul col e)te o* ional? Dac# ace)t ar>ument e)te omi)' (unc ia !a determina num#rul tuturor celulelor =a,ei de date care !eri(ic# criteriul Returnea,# numrul celulelor nevide din coloana col a =a,ei de date db care !eri(ic# citeriul crit Returnea,# coninutul unei $in(ure celule din =a,a de date db? Celula e)te )ituat# 7n coloana col Di !eri(ic# criteriul crit? Dac# nici un articol nu !eri(ic# criteriul' )e !a returna !aloarea de eroare HVA%UE I' iar dac# mai multe articole !eri(ic# criteriul' )e !a returna HNUM I Returnea,# valoarea maxim a numerelor din coloana col a =a,ei de date db care !eri(ic# criteriul crit Returnea,# valoarea minim a numerelor din coloana col a =a,ei de date db care !eri(ic# criteriul crit Returnea,# produ$ul !alorilor din coloana col a =a,ei de date db care !eri(ic# criteriul crit Returnea,# di$per$ia e$timat a !alorilor din coloana col a =a,ei de date db care !eri(ic# criteriul crit? Dac# x1, x2,, xn )unt ace)te !alori' di)*er)ia e)timat# a !alorilor x1, x2,, xn e)te D- (xi 9 m)3:(n31)' unde m e)te media aritmetic# a !alorilor Returnea,# di$per$ia calculat a !alorilor din coloana col a =a,ei de date db care !eri(ic# criteriul crit? Dac# x1, x2,, xn )unt ace)te !alori' di)*er)ia calculata a !alorilor x1, x2,, xn e)te D- (xi 9 m)3:n' unde m e)te media aritmetic# a !alorilor Returnea,# deviaia $tandard e$timat (r#d#cina *#trat# a di)*er)iei e)timate) a !alorilor din coloana col a =a,ei de date db care !eri(ic# criteriul crit Returnea,# deviaia $tandard calculat (r#d#cina *#trat# a di)*er)iei calculate) a !alorilor din coloana col a =a,ei de date db care !eri(ic# criteriul crit Returnea,# $uma volorilor din coloana col a =a,ei de date db care !eri(ic# citeriul crit

DCOUNTA(db,col,crit) DGET(db,col,crit)

DMAX(db,col,crit) DMIN(db,col,crit) DPRODUCT(db,col,crit) DVAR(db,col,crit)

DVARP(db,col,crit)

DSTDEV(db,col,crit)

DSTDEVP(db,col,crit)

DSUM(db,col,crit)