Sunteți pe pagina 1din 50

MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII I INOVRII

Proiectul Phare TVET RO 2

!" #$%#&'( &( #( 2( #( )( #

MECICNDIPT / UIP

AU*ILIAR CURRICULAR
CLASA a *I %a

ADMINISTRAREA INVENTARULUI COMPARTIMENTULUI DE ETA+

DOMENIU, Turi-. /i ali.e0ta1ie NIVEL, 2 CALI2ICAREA, Lucr3tor hotelier

Martie 2

AUTOR, COSTAC5E RODICA, 6ro7( 8ra9ul I

!
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

DOMENIUL, TURISM I ALIMENTAIE CALI2ICAREA, LUCRTOR 5OTELIER NIVELUL, 2

ADMINISTRAREA INVENTARULUI COMPARTIMENTULUI DE ETA+


M"DU#U# $II

%
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

CUPRINS
&' Competene atinse n acest au(iliar'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ) !' Informaii espre specificul a*enilor economici la care se efectuea+, sta*iul e practic,'''''''''''''''''''''''''''%' Mo alitatea e or*ani+are a practicii. tipuri e practic, /comasat0 in i1i ual0 pe *rupe20 coor onator / n rum,tor e practica0 tutore''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 3 4' 5ecoman ,ri pri1in respectarea normelor e s,n,tate 6i securitate a muncii potri1it mo ulului''''''''''''''&& )' Instrumente e lucru necesare esf,6ur,rii practicii'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''&% )'&' 7urnalul e practic,'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' &% )'!' 8i6e e obser1aie'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' &4 )'!'&' 8i6a e obser1aie &'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' &4 )'!'!' 8i6, e obser1aie !'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' &9 )'%' 8i6e e lucru''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' &: )'%'&' 8i6, e lucru &''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' &: )'%'!' 8i6, e lucru !''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' !; )'4' Proiecte0 miniproiecte''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' !% )'4'&' Miniproiect''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' !% )'4'!' Proiect''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' !) )')' Portofoliul''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' !: 9' Mo alitatea e e1aluare'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' !3 -' <iblio*rafie'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' %! Ane(e'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' %% Ane(a &''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' %% Ane(a !''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' %9 Ane(a %''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 4& Ane(a 4''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 4)

4
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

#( Co.6ete01e ati0-e :0 ace-t au;iliar


U C #& < Administrarea inventarului compartimentului de etaj C # =electea+, componentele patrimoniale ale eta>ului C 2 Pre , 6i preia la 6i e la sp,l,torie len>eria eta>ului0 numai pe ba+, e ocumente C ) Particip, la in1entarierea perio ic, a in1entarului eta>ului C & ?ntocme6te ocumentele pri1in pre area/preluarea len>eriei Acest material e n1,are cuprin e informaii ce 1in n spri>inul ca rului i actic 6i al ele1ului pentru erularea n bune co iii a acti1it,ilor practice esf,6urate n incinta hotelurilor0 n eosebi n compartimentul e eta>' 8i6ele repre+int, un alt mo Toate acti1it,ile e or*ani+are 6i structurare a coninuturilor 6tiinifice0 mult mai atracti1 pentru ele1i 6i mai u6or e utili+at n acti1itatea e pre are n1,are' i actice propuse ele1ului0 spre re+ol1are0 urm,resc atin*erea competenelor profesionale pe ba+a criteriilor e performan,0 n con iiile e aplicabilitate escrise n =tan ar ele e pre*,tire profesional,0 pentru ni1elul ! e calificare0 omeniul e calificare Turism 6i alimentaie' ?n acest material e n1,are sunt pre+entate acti1it,i care urm,resc pre*,tirea ele1ilor n 1e erea aplic,rii probelor e e1aluare pre1,+ute pentru competenele specifice corespun+,toare unit,ii e competene U'C' &4 @A ministrarea in1entarului compartimentului e eta>A' Prin acest material e n1,are nu neBam propus s, acoperim toate cerinele in =PP0 am ncercat oar s, propunem cCte1a mo ele e acti1it,i care pot fi folosite n acti1itatea e pre*,tire practic, a ele1ilor0 erulat, n ca rul sta*iilor e practic, comasat,0 esf,6urate la a*entul economic0 n incinta unit,ilor e ca+are' Acest material a fost elaborat pentru ni1elul ! e calificare0 calificarea profesional, D#ucr,tor hotelierA0 respectCn 0 cu strictee0 =tan ar ul 6i alimentaie' Dup, parcur*erea acestei unit,i e competen, ele1ii 1or fi capabili. )
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

e pre*,tire profesional, 6i

curriculumBul pentru clasa a EI a0 an e completare0 omeniul pre*,tirii e ba+,. Turism

S3 /tie, care sunt elementele care aparin eta>ului conform listei e in1entar a eta>ului care sunt Normelor Interne n ca+ul ispariiei unor obiecte e in1entar care aparin eta>ului care sunt ocumentele pri1in pre area /preluarea len>eriei cum se in1entaria+, componentele patrimoniale supuse in1entarierii la ni1elul eta>ului care sunt obiectele puse suplimentar la ispo+iia clienilor

S3 :01elea83, ce cate*orii e obiecte alc,tuiesc in1entarul eta>ului cum se completea+, ocumentele pri1in pre area / preluarea len>eriei care sunt re*ulile e sortare 6i aran>are a len>eriei n oficiul e eta> cum se nre*istrea+, obiectele suplimentare puse la ispo+iia turi6tilor S3 6oat3, recunoa6te obiectele care constituie in1entarul eta>ului n funcie structura camerelor aplica Normele Interne n ca+ul care aparin eta>ului completa ocumentele folosite la pre area / preluarea len>erie sorta 6i aran>a len>eria n oficiu recunoa6te componentele patrimoniale supuse in1entarierii la ni1elul eta>ului nre*istra obiectele puse suplimentar la ispo+iia clienilor ispariiei unor obiecte e in1entar e

9
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

2( I07or.a1ii 9e-6re -6eci7icul a8e01ilor eco0o.ici la care -e e7ectuea=3 -ta8iul 9e 6ractic3

=ta*iul e practica pentru mo ulul Administrarea inventarului compartimentului de etaj clasa a EI a0 an e completare0 se esf,6oar, n laboratorul 6colii /orele e laborator tehnolo*ic2 6i la a*enii economici cu care 6coala are parteneriate obiect e acti1itate ser1iciile e ca+are' A*enii economici0 n care ele1ii trebuie s, 6i erule+e instruirea practic,0 sunt e colaborarea 6i care fac parte in cate*oria hotelurilor 6i a unit,ilor economice care au ca

structuri e primire in ora6e 6i +one turistice0 care au or*ani+at0 ca structur, bine efinit,0 ser1iciul eta>' =ta*iile e practic, se 1or efectua n ca rul compartimentului eta>0 loc care poate furni+a ele1ilor oportunit,i e n1,are ce nu pot fi obinute cu u6urin, n sala e clas, sau n laboratorul 6colii' ?n ceea ce pri1e6te plata 6i obli*aiile sociale0 conform le*islaiei0 sta*iul pre*,tire practic, nu se efectuea+, n ca rul unui contract e munc,' Ele1ul practicant nu poate pretin e un salariu in partea partenerului careBl prime6te n sta*iul are statut e an*a>at' Partenerul e practic, poate0 totu6i0 acor a ele1ului practicant o in emni+aie0 e practic, e

e pre*,tire practic,0 cu e(cepia situaiei n care practicantul

*ratificare0 prim, sau a1anta>e n natur,0 cum ar fi. plata transportului e la 6i la unitate / partener e practic,0 acces la mas,0 etc' Obligaiile elevului practicant fa de agentul economic 0 pe urata erul,rii sta*iului e pre*,tire practic,. s, respecte pro*ramul e lucru stabilit 6i s, e(ecute acti1it,ile solicitate e

tutore up, o prealabil, instruire0 n con iiile respect,rii ca rului le*al cu pri1ire la 1olumul 6i ificultatea acestora /conform Co ului Muncii2' ?n ca+ul nerespect,rii obli*aiilor0 se aplic, sanciunile conform 5e*ulamentului funcionare al unit,ii e n1,,mCntF s, respecte re*ulamentul e Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

e or*ani+are 6i partenerului e

or ine

interioar,

al

practic,' ?n economic

ca+ul nerespect,rii /partener

acestui

re*ulament0 reptul

irectorul

a*entului

e practic,20

6i re+er1,

e a anula con1enia

referitoare la pre*,tirea practic,0 up, ce n prealabil a n6tiinat irectorul unit,ii e n1,,mCnt la care ele1ul /practicantul2 este nscris / Art' !9%/& 6i Art' !94/& in Co ul muncii2' s, respecte normele e securitate 6i s,n,tate n munc, pe care 6i leBa nsu6it e la repre+entantul partenerului e practic,0 nainte e nceperea sta*iului e practic,0 s, aib, echipament e practic, a ec1at' se obli*, s, nu foloseasc,0 n nici un ca+0 informaiile la care are acces espre partenerul e practic, sau clienii s,i0 pentru a le n timpul sta*iului

comunica unui ter sau pentru a le publica0 chiar up, terminarea sta*iului0 ecCt cu acor ul respecti1ului partener e practic,'

:
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

)( Mo9alitatea 9e or8a0i=are a 6racticii, ti6uri 9e 6ractic3 >co.a-at, i09i?i9ual, 6e 8ru6e@, coor9o0ator " :09ru.3tor 9e 6ractica, tutore
Toate coninuturile mo ulului Administrarea inventarului compartimentului de etaj 1or fi abor ate atCt tehnolo*ic cCt 6i unui an 6colar' Pentru or*ani+area sta*iului esf,6urare a sta*iului e pre*,tire practic, este important *raficul e e c,tre profesorul e specialitate n orele e laborator e e c,tre maistrul instructor n orele e instruire practic,' =ta*iul

pre*,tire practic, se esf,6oar, timp e &!; ore0 pe parcursul a 4 s,pt,mCni pe urata

e pre*,tire practic,0 care cuprin e

urata0 perioa a 6i locaia

/pentru fiecare ele1 sau *rup, e ele1i2' Ca rul i actic are oar rolul e facilitator0 comunicator0 colaborator implicCn acti1 pe cel ce n1a,' =e pot utili+a meto e ca. obser1aia0 munca in epen ent,0 e(perimentul0 simularea0 problemati+area0 >ocul e rol0 e(erciiul0 n1,area prin proiecte0 stu iul e ca+0 brainstormin*ul etc' Aceste meto e se caracteri+ea+, prin faptul c,. sunt centrate pe ele1 6i pe acti1itateF pun accent pe e+1oltarea *Cn irii0 formarea aptitu inilor 6i a eprin erilorF ncura>ea+, participarea ele1ilor0 creati1itatea0 iniiati1eleF etermin, un parteneriat ca ru i actic ele1F au un puternic accent formati10 nu informati1F presupun folosirea unui limba> simplu0 accesibilF a aptea+, meto ele e lucru la ni1elul clasei'

Ele1ii 1or a1ea parte e o pre*,tire prealabil, printrBo sesiune e *rup la 6coal, pentru acoperirea aspectelor e ba+, pri1in acti1it,ile pe care le 1or ntreprin e la locul e munc,' Ei trebuie s, afle cui se pot a resa pe parcursul sta*iului e practic, /tutore e practic,0 repre+entant a*ent economic etc2 n situaia n care apar iferite probleme sau pentru l,murirea unor aspecte' 3
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

$or fi promo1ate situaiile in 1iaa real, 6i se 1a urm,ri aplicarea cuno6tinelor la probleme reale0 pentru a se ine cont n m,sur, mai mare e ne1oile ele1ilor0 ale e nele*ere a an*a>ailor 6i ale societ,ii' Ele1ilor li se 1a permite s, aplice propriul mo scheme0 portofolii' 5eparti+area num,rului e ore pe coninuturi tematice se reali+ea+, n funcie e ritmul e n1,are al ele1ilor 6i e comple(itatea coninutului' =e 1or promo1a meto e acti1 participati1e0 centrate pe ele10 care e+1olt, *Cn irea ncura>ea+, participarea ele1ilor0 e+1olt, creati1itatea 6i reali+ea+, o comunicare multi irecional,' Acti1it,ile la lecii 1or fi 1ariate0 astfel ncCt0 in iferent caracteristic0 toi ele1ii s, obCn easc, competenele necesare' Monitori+area practicii la locul e munc, se 1a efectua esemnat e c,tre profesorul e specialitate sau maistrul instructor 6i un tutore practic,' Ca rele e a*entul economic cu care e pre*,tire e e stilul e n1,are

coninutului0 prin escoperire0 con1ersaie 6i reali+area e materiale cum ar fi. proiecte0

unitatea 6colar, a ncheiat con1enia ca ru pri1in practic,0 pentru a obine fee bacG in partea tutorilor

efectuarea sta*iului

i actice 1or efectua 1i+ite perio ice pe parcursul perioa elor

e practic,0 pentru a monitori+a

bun,starea ele1ilor 6i pentru a con1eni asupra oric,ror schimb,ri le*ate e aran>amentele cu a*entul economic pri1in sta*iul e practic,'

&;
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

&( Reco.a093ri 6ri?i09 re-6ectarea 0or.elor 9e -303tate /i -ecuritate a .u0cii 6otri?it .o9ulului
Pe parcursul erul,rii sta*iului e instruire practic,0 pentru asi*urarea unor con iii optime e acti1itate 6i pentru pre1enirea acci entelor0 se 1a a1ea n 1e ere respectarea le*islaiei n 1i*oare.

Cadrul legislativ: Cadrul legislativ: Le8ea 0r( )#4 "" 22 !! %% #e*ea securit,ii 6i s,n,t,ii n munc,' Le8ea 0r( )#4 #e*ea securit,ii 6i s,n,t,ii n munc,' 5A 5A #&2B" #&2B" 22 !% !% Norme Norme meto meto olo*ice olo*ice ee aplicarea aplicarea pre1e pre1e erilor erilor #e*ii #e*ii securit,ii securit,ii 6i 6i s,n,t,ii n munc, 0r( )#4" 22 !! s,n,t,ii n munc, 0r( )#4" Le8ea Le8ea0r( 0r()) '" '"22 !!pri1in pri1in ap,rarea ap,rareampotri1a mpotri1a incen incen iilor' iilor' Co9ul .u0cii << Le8ea B) "" 22 )) Co9ul .u0cii Le8ea B) "5DIN "5DIN nr' nr' )) )) in in !3 !3 ianuarie ianuarie &33&33- pri1in pri1in aprobarea aprobarea Normelor Normelor specifice specifice ee securitate securitate aa muncii muncii pentru pentru turism0 turism0 alimentaie alimentaiepublic, public,6i 6itransport transport eepersoane persoanecu cuinstalaii instalaiipe pe cabluF cabluF

&&
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

?nainte

e nceperea sta*iului

e practic,0 partenerul

e practic, /a*entul e

economic2 are obli*aia

e a face practicantului instructa>ul cu pri1ire la normele

securitate 6i s,n,tate n munc, n conformitate cu le*islaia n 1i*oare' =e 1a reali+a atCt instructajul introductiv general0 cCt 6i instructajul la locul de munc. A*entul economic 1a furni+a ele1ilor informaii eseniale pentru respectarea isciplinei cu pri1ire la s,n,tate 6i securitatea munciiF pro*ramul e lucruF ansamblul e re*uli interneF factorii e risc specifici acti1it,ii 6i m,surile pentru e1itarea riscurilor' Partenerul e practic, / a*entul economic trebuie s, comunice 6i practicanilor ansamblul e reguli interne0 cuprinse n regulamentul de ordine interioar0 pe care lBa a optat e comun acor cu sin icatul sau cu repre+entanii e personal in unitate'

&!
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

B( I0-tru.e0te 9e lucru 0ece-are 9e-73/ur3rii 6racticii


B(#( +ur0alul 9e 6ractic3
/se completea+, pentru fiecare s,pt,mCn, e sta*iu e instruire practic,2

Clasa .HHHHHHHHHHHHHHHHHHH Ele1. HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Perioa a.HHHHHHHHHHHHHHHHH #ocaie /A*ent economic 6i epartament2. HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Mo ul. HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Tema / Teme. HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ?n >urnalul e practic,0 ele1ul 1a completa urm,toarele informaii. &' Care sunt principalele acti1it,i rele1ante pentru mo ulul care leBai obser1at sau leBai esf,6urat I Acti1it,i obser1ate Acti1it,i esf,6urate e practic, pe

!' Ce ai n1,at s, faci pentru atin*erea competenelorI HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH %' Care au fost acti1it,ile practice care 1Bau pl,cutI Moti1ai' HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 4' Ce acti1it,i practice nu 1Bau pl,cutI Moti1ai' HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

&%
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

B(2( 2i/e 9e oC-er?a1ie B(2(#( 2i/a 9e oC-er?a1ie #


C &. =electea+, componentele patrimoniale ale eta>ului Acti?itatea Recunoaterea elementelor patrimoniale i obiectelor de Acti?itatea ## .. Recunoaterea elementelor patrimoniale i aa obiectelor de inventar care aparin etajului inventar care aparin etajului =timai ele1i0 ca rul i actic responsabil pentru acti1itatea e instruire practic,0 1a obser1a pe parcursul ntre*ii acti1it,i m,sura n care suntei capabili s, recunoa6tei 6i s, selectai componentele patrimoniale ale eta>ului0 utili+Cn o fi6, e obser1are0 care este in icat s, 1, fie pus, la ispo+iie' 8i6a poate constitui 6i un instrument e autoe1aluare0 e e1aluare n perechi sau instrument e e1aluare aplicat e c,tre un ele1 numit responsabil e *rup /prin rotaie2' ?n ultimul ca+0 1ei fi *rupai n echipe e lucru n ca rul c,rora 1a fi nominali+at cCte un atei n care responsabil e echip,0 care 1a coor ona ntrea*a acti1itate a echipei' E1aluarea se 1a reali+a prin bifarea cerinei reali+ate 6i preci+area sau cate*oria respecti1,' Nr( Ceri01e 7or.ulate 6e0tru i0-truirea 6ractic3 Reali=at Data OC-er?a1ii cerina a fost atins,' #a obser1aii se pot consemna 6i alte obiecte recunoscute in *rupa

crt( &' Recunoaterea obiectelor care aparin etajului conform listei inventar de pe fiecare etaj . B obiecte pentru ntreinerea ambientului B aparate pentru efectuarea cur,eniei B ustensile pentru efectuarea cur,eniei B materiale pentru efectuarea cur,eniei B obiecte pentru ebarasare *unoi B obiecte pentru transport /c,rucioare2 B obiecte pentru esteti+area spaiilor B alte obiecte /J preci+are la obser1aii2 Recunoaterea obiectelor de inventar camer. B paturi cu saltele0 noptiere B co1oare0 co1ora6e0 mochete &4

J din

!'

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

%'

B mas, 6i / sau m,su, B minibar B scaune 6i fotolii B cuier cu suport ba*a>e B ulapuri0 umera6e B tele1i+or cu telecoman , B telefon B p,turi0 cu1ertur, pat B perne0 len>erie pat B tablouri0 obiecte e ecor B c,ni0 pahare0 scrumiere0 1a+e /in1entar e sticl,2 B corpuri e iluminat /1eio+e0 aplice0 etc'2 B perii /haine0 pantofi2 B alte obiecte e in1entar JJ Recunoaterea obiectelor de inventar din baie . B o*lin , B suporturi pentru prosoape0 hCrtie i*ienic,0 cuier0 etc' B pahare in i1i uale B prosoape0 halate e baie B obiecte 6i consumabile pentru i*ien,0 baie B usc,tor pentru p,r B eri1aie telefon B co1ora6e protecie B co6 *unoi B suport cu perie KC B alte obiecte e in1entar JJJ

JJ

JJJ

&)
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

B(2(2( 2i/3 9e oC-er?a1ie 2


C %. Pre , 6i preia la 6i e la sp,l,torie len>eria eta>ului numai pe ba+, e ocumente Acti?itatea Sortarea i aranjarea lenjeriei, nainte de predarea la Acti?itatea 22 .. Sortarea i aranjarea lenjeriei, nainte de predarea la spltorie i dup preluarea de la spltorie spltorie i dup preluarea de la spltorie

&' OC-er?a1i cu atenie up, preluarea

ac, acti1it,ile

e sortare a len>eriei nainte

e pre are la

sp,l,torie0 precum 6i cele e aran>are a acesteia0 n spaiile special estinate epo+it,rii0 e la sp,l,torie' De asemenea0 obser1ai felul n care sunt completate e obser1are0 co.6leta1i 7i/a 9e .ai Do-, consemnCn ocumentele e pre are / preluare a in1entarului' !' Dup, ncheierea acti1it,ii toate obser1aiile consi erate e 1oi ca fiin importante.
5e+ultatul obser1,rii Da sau /L2F Nu sau /E2

"peraii efectuate

"bser1aii informaii concrete

$erificarea st,rii *enerale a in1entarului =ortarea pe cate*orii a len>eriei. cear6afuri0 fee e pern, =ortarea pe cate*orii a prosoapelor 6i halatelor e baie =ortarea pe cate*orii a celorlalte obiecte e in1entar te(til. huse0 p,turi0 per ele0 cu1erturi =ortarea corect, pe culori =ortarea pe tipuri e materiale =ortarea pe imensiuni Completarea bonului e pre are / preluare pentru sp,l,torie Completarea bonului e preluare / pre are e la sp,l,torie "r*ani+area spaiilor e epo+itare a in1entarului te(til Aran>area pe cate*orii a in1entarului preluat e la sp,l,torie &9
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

5espectarea or inii e aran>are pe rafturi 5espectarea flu(urilor spre 6i e la sp,l,torie /f,r, intersectarea lor2 %' Pe ba+a obser1aiilor formulate apreciai ni1elul calitati1 al acti1it,ii la ni1el e eta>0 n ce pri1e6te sortarea 6i aran>area len>eriei 6i in1entarului te(til' A6reciere 8e0eral3, HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ' bservaiile cadrului didactic sau tutorelui de practic! HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHH

&Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

B()( 2i/e 9e lucru B()(#( 2i/3 9e lucru #


C !. ?ntocme6te ocumente pri1in pre area / preluarea len>eriei Acti?itatea #ompletarea bonului de predare preluare ctre spltorie i Acti?itatea )) .. #ompletarea bonului de predare "" preluare ctre spltorie i de la spltorie de la spltorie &' Pentru a 1, familiari+a cu ocumentele utili+ate la compartimentul eta>0 completai0

concomitent cu personalul nominali+at pentru a efectua ser1iciile e pre are 6i preluare a obiectelor te(tile c,tre 6i e la sp,l,torie0 bonuri de predare " preluare up, urm,torul mo el0 pe fi6a e lucru' U0itatea ..HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Nr( U0itatea HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Nr(Co0 Co0 HHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHH Data. HHHHH / HHHHH / HHHHHHHHH Data. HHHHH / HHHHH / HHHHHHHHH Persoana Persoanacare carepre pre ,. ,. HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH0 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH0Compartiment. Compartiment.HHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHH Persoana Persoanacare carepreia. preia. HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH0 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH0Compartiment. Compartiment. HHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHH EON EONDE DEPREDARE PREDARE"" PRELUARE PRELUARE
Nr' Nr'crt'Denumirea crt'DenumireaobiectuluiNr' obiectuluiNr'buc,i"bser1aii buc,i"bser1aii

Am Am pre pre at0 at0 HHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHH

Am Am preluat0 preluat0 HHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHH

&:
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

!' =olicitai unui cole* s, 1, anali+e+e $ia de lucru /mo ul n care ai completat bonul20 6i s, formule+e n scris0 pe 1erso0 o apreciere espre felul n care 1Bai finali+at sarcina e lucru' %' 8ormulai o p,rere personal, espre re*imul ocumentelor /completare0 p,strare0 etc'2 n unitatea n care 1, esf,6urai acti1itatea e instruire practic,' Consemnai p,rerea 1oastr, pe o foaie e hCrtie pe care s, o ata6ai 8i6ei e lucru' bservaii ale maistrului sau tutorelui de practic : HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

&3
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

B()(2( 2i/3 9e lucru 2


C 4. Particip, la in1entarierea perio ic, a componentelor patrimoniale ale eta>ului Acti?itatea ?nre*istrarea obiectelor puse suplimentar la ispo+iia ispo+iia clienilor Acti?itatea && .. ?nre*istrarea obiectelor puse suplimentar la clienilor

&' ?n ima*inile

e mai >os sunt pre+entate obiecte ispo+iia clienilor in spaiile

e in1entar care pot fi puse e ca+are' Preci+ai care este

suplimentar la

enumirea obiectelor pre+entate 6i utilitatea acestora precum 6i ac, e(ist, sau nu n unitatea n care 1, esf,6urai instruirea practic,0 astfel e obiecte' Nr' crt' & "biectul e in1entar Denumirea obiectului E(ist, Nu e(ist, *

!;
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

!' Pentru obiectele urm,torul mo el.

e in1entar i entificate ca e(istCn

n unitatea n care 1, up,

esf,6urai acti1itatea

e instruire practic,0 completai %ista de inventar0

U0itatea, FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF U0itatea, FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

Nr' HHHHH HHHHHH Nr' HHHHH in in HHHHHH

LISTA INVENTAR LISTA INVENTAR obiecte puse suplimentar la clienilor obiecte puse suplimentar la ispo+iia ispo+iia clienilor
Nr' crt'Denumirea obiectului e in1entar Nr' crt'Denumirea obiectului e in1entar /inclusi1 marca ac, este ca+ul2U'M'Cant'$aloare pe unitate$aloare total,Data. /inclusi1 marca ac, este ca+ul2U'M'Cant'$aloare pe unitate$aloare total,Data.

HHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHH

5eali+at0 5eali+at0 Nume 6i prenume.HHHHHHHHHHHHHHHHHHH Nume 6i prenume.HHHHHHHHHHHHHHHHHHH =emn,tura. HHHHHHHHHHHHHHHHHH =emn,tura. HHHHHHHHHHHHHHHHHH

!&
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

%' MinCn

seama

e importana acti1it,ii

e in1entariere0 solicitai informaii up,

personalului care lucrea+, n ser1iciul urm,toarea structur, e i ei.

e eta> 6i ntocmii un eseu cu tema.

&nventarierea n compartimentul etaj, n unitatea ''''''. 0 ritmicitatea acti1it,ii e in1entariereF mo alitatea e stabilire a comisiilor e in1entariereF rolul acti1it,ii eta>F 1alorificarea informaiilor furni+ate unitatea anali+at,' bservaii ale maistrului sau tutorelui de practic : in listele

e in1entariere n buna acti1itate a ser1iciului

e in1entariere0 n

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH'

!!
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

B(&( Proiecte, .i0i6roiecte B(&(#( Mi0i6roiect


C&. =electea+, componentele patrimoniale ale eta>ului Acti?itatea Aplicarea (ormelor &nterne n ca)ul dispariiei unor obiecte de Acti?itatea BB .. Aplicarea (ormelor &nterne n ca)ul dispariiei unor obiecte de inventar care aparin etajului inventar care aparin etajului ?n ca rul sta*iului e practic, esf,6urat la a*entul economic0 vei identifica care sunt normele interne n ca+ul solicitCn 5e*ulamentul ispariiei unor obiecte e in1entar care aparin eta>ului0 ar 6i purtCn e or ine intern, 6i alte ocumente specifice0

iscuii cu personalul' ?n final vei realiza u0 6lia0t informati10 prin care familiari+ai clienii cu normele interne n ca+ul ispariiei unor obiecte e in1entar sau n ca+ul eterior,rii acestora0 precum 6i o 6re=e0tare PoGer Poi0t cu re+ultatele miniproiectului' Pliantul /miniproiectul2 1a fi e1aluat i actic care n rum, acti1itatea e o echip, format, in % persoane /ca rul e instruire practic,0 un repre+entant al a*entului

economic 6i un ele1 propus e c,tre toi cole*ii20 up, urm,toarea fi6, e e1aluare. 2I EVALUARE PRODUS >PLIANT@ E1aluator. HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Data. HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

ASPECT >DESIAN@ Informaia este u6or e citit =paiu este folosit eficient n formatul potri1it Este le*,tur, ntre te(t 6i *rafic, Informaia este clar,0 bine structurat, 6i lo*ic, TOTAL CONINUT Conceptul este pre+entat corect 'p' '1' 6tiinific Terminolo*ia folosit, este corect, =ec1enele alese con uc spre re+ol1are a cerinei formulate pentru acti1itate TOTAL !%

Pu0ctaD .a;i. ,2B ,2B ,B ,B #,B Pu0ctaD .a;i. # ,B # 2,B

Pu0ctaD acor9at

Pu0ctaD acor9at

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

CONINUTUL TIINI2IC =Ba i entificat corect cerina =Bau i entificat moti1ele care stau la ba+a cerinei =Ba esf,6urat ocumentarea i1ersificat, Datele au fost prelucrate 6i sBa finali+at pro usul TOTAL COMUNICARE I eile sunt comunicate eficient =unt respectate re*ulile e scriere /tehnore actare2 6i orto*rafie Te(tul este creati1 Au fost folosite surse e informare a ec1ate TOTAL Pu0ctaD 9i0 o7iciu TOTAL AENERAL

Pu0ctaD .a;i. ,B ,B # # ) Pu0ctaD .a;i. ,B ,B ,B ,B 2 #

Pu0ctaD acor9at

Pu0ctaD acor9at

!4
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

B(&(2( Proiect
C&. Particip, la in1entarierea perio ic, a componentelor patrimoniale ale eta>ului Acti?itatea Recunoaterea componentelor patrimoniale supuse Acti?itatea !! .. Recunoaterea componentelor patrimoniale supuse inventarierii la nivelul etajului inventarierii la nivelul etajului

Pentru a

emonstra felul n care 1Bai nsu6it competenele

e+1oltate n ca rul

mo ulului dministrarea inventarului compartimentului de eta!"# reali+ai un proiect cu tema. #omponentele patrimoniale ale etajului n cadrul unitii '''''.. Pentru reali+area proiectului 1ei forma echipe e cCte % ele1i0 *rupai obli*atoriu n funcie e locul n care 1Bai esf,6urat acti1itatea e instruire practic,' 8orma tehnore actat, a proiectului 1a a1ea structura i entic, cu cea meto olo*ia pagini' ?n proiect este obli*atoriu s, inclu ei numai informaii i documente reale ale agentul economic 6i numai acele informaii care sunt publice 6i pentru care avei permisiunea de'a le folosi' Este in icat s, folosii ima*ini e la locul e munc,0 efectuate cu acordul reprezentanilor agentului economic ' ?n oricare etap, e reali+are a proiectului putei solicita spri>inul ca rului i actic care 1, n rum, acti1itatea e instruire practic,' 5e+ultatele proiectului 1or fi pre+entate atCt la a*entul economic cCt 6i n faa cole*ilor e clas, 6i a profesorului e specialitate 6i / sau a maistrului instructor0 sub forma unei pre+ent,ri PoNer Point' Pentru a afla m,sura n care acti1itatea B B 8i6a e autoe1aluare a proiectuluiF 7urnalul e reflecie' esf,6urat, e 1oi este una eficient,0 e e(amen e certificare a competenelor0 a1Cn un num,r in e ma$im %&

su*er,m s, completai la finalul acti1it,ii urm,toarele ! ocumente.

Prin completarea acestor ocumente 1ei con6tienti+a n ce m,sur, e1aluarea prin proiecte 6i acti1itatea n echip,0 constituie elemente po+iti1e n formarea 1oastr, profesional, 6i 1, a>ut, s, 1, conturai o ima*ine espre propria 1oastr, formare pentru piaa forei e munc,' !)
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

2ORMULAR DE AUTOEVALUARE 6roiect :0 echi63 Numele 6i prenumele.HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Componena echipei. HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

rgani)area propriei nvri Am i entificat scopurile MiBam efinit sarcinilor Am determinat reali)area eficient a proiectului n ec*ip Am su*erat noi irecii 6i i ei MBam oferit 1oluntar cCn trebuia n eplinit, o sarcin, #utarea informaiilor Am pus ntreb,ri Am c,utat elemente pentru proiect Am solicitat clarific,ri in partea ca rului i actic 6i cole*ilor &dentificarea resurselor Am *,sit 6i 1alorificat resurse Am oferit fapte 6i opinii celorlali membri ai echipei +ncurajarea membrilor ec*ipei Am r,spuns entu+iast celorlali Am in1itat orice cole* s, participe IBam eterminat pe ceilali s, se simt, bine $acilitea)

Discuiile Am a>utat la stabilirea priorit,ilor Am a>utat la istribuirea sarcinilor Am a>utat la i entificarea schimb,rilor necesare 6i am ncura>at pro ucerea acestor schimb,ri

+ntreab Am stimulat iscuiile pentru a afla iferite puncte e 1e ere Am eliminat i eile ne1aloroase Re)olvarea problemelor ! Am propus munca ifereniat, Am c,utat soluii alternati1e Am a>utat echipa s, ia eci+ii corecte

!9
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

Nume 6i prenumele. HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Clasa. HHHHHHHH0 Data HHHHHHHHHHHHHHHHHHH +URNAL DE RE2LECIE #ucre+ cel mai bine cCn . HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ?mi place s, lucre+ cu alii cCn . HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Cea mai interesant, parte a acestui proiect este . HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH MiBar pl,cea s, n1, mai mult espre . HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Trebuie s, mai lucre+ la. HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Am ne1oie e a>utor la . HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ?nainte e a ncepe s, lucre+ la proiect am . HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH CCn trebuie s, stu ie+0 eu . HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH CCn 1reau s,Bmi a uc aminte ce1a0 eu . HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH =unt bun la. HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ?ntrBo echip, pot a>uta pe alii cu. HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH $reau s, lucre+ la. HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH $reau s, n1, espre. HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH $reau s, fiu e a>utor la . HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH'

!Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

B(B( Porto7oliul

Portofoliul repre+int, un instrument e e1aluare comple(0 care inclu e re+ultatele rele1ante obinute prin i1erse meto e 6i tehnici e n1,are' Aceste re+ultate 1i+ea+, iscipline' Portofoliul este Dcartea e probele orale0 scrise0 6i practice0 obser1area sistematic, a comportamentului 6colar0 proiectul0 autoe1aluarea0 sarcini specifice fiec,rei altul sau chiar e la un ciclu e n1,,mCnt la altul' Portofoliul e n rum,torul practic,2' e practic, poate fi utili+at ca instrument e practic, /profesorul e e1aluare a atin*erii e competenelor e c,tre ele10 mpreun, cu fi6a e obser1aie a acti1it,ii ele1ului ntocmit, e specialitate / maistru instructor / tutore 1i+it,A a ele1ului0 nre*istrCn uBi Dcre6tereaA e la un semestru la altul0 e la un an 6colar la

Porto7oliul 9e 6ractic3 1a cuprin Porto7oliul 9e 6ractic3 1a cuprin e. e. >urnalul e practic,F >urnalul e practic,F fi6e fi6e fi6e fi6e ee obser1aieF obser1aieF ee lucruF lucruF

stu ca+F stu ii ii ee ca+F proiecte // miniproiecteF proiecte miniproiecteF fi6e obser1aie aa acti1it,ii ele1uluiF fi6e ee obser1aie acti1it,ii ele1uluiF ocumentaii tehniceF ocumentaii tehniceF fi6e fi6e fi6e fi6e ee lucruF lucruF ee e1aluare0 etc' e1aluare0 etc'

!:
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

!( Mo9alitatea 9e e?aluare
Ca rul i actic r,spun e e or*ani+area procesului e n1,are pentru fiecare

unitate e competen,' Competenele pot fi pre+entate ele1ilor sub forma unui @blocA0 n care unitatea e competen, coinci e o perioa a e stu iu' =au pot e(ista arii tematice clar efinite care pot fi pre ate 6i e1aluate n momente prestabilite' Totu6i nu este obli*atoriu s, fie a6aF ca rul i actic este liber s, alea*, mo alitatea 6i momentul

e1alu,rii competenelor unei unit,i' Unele abilit,i0 cum sunt cele e stu iu in i1i ual sau le*ate e 1iaa coti ian,0 se nsu6esc prin practic, repetat,0 pe parcursul unui curs' De aceea0 ar trebui s, fie e1aluate la abia la sfCr6itul cursului0 chiar estul e e1reme' Este esenial ca meto a/ele2 e e1aluare utili+at/e2 s, permit, ca relor i actice s, stabileasc, ac, fiecare re+ultat al n1,,rii /competen,2 a fost atins/,2 6i c, le*,tura intre cele ou, este clar in icat, n ocumentaie' 5elaia intre meto ele e e1aluare 6i unit,ile e competen, trebuie s, fie una fle(ibil, 6i s,Bi inclu , pe toi ele1ii0 ca reflectare a asi*ur,rii 6anselor e*ale la e ucaie' De e(emplu. " unitate ar putea fi e1aluat, pe ba+a unei sin*ure acti1it,i / e e(' reali+area unui obiect2 sau a unei serii e meto e / e e(' sarcini ba+ate pe lucr,ri/n clas,0 sesiuni e ntreb,ri 6i r,spunsuri 6i o anumit, lucrare e reali+at2' " meto , e e1aluare ar putea contribui la atin*erea re+ultatului n1,,rii n mai multe unit,i e competene / e e(' un stu iu e ca+ ar putea contribui la obinerea unor competene intrBo serie e omenii2' Ca instrumente e e1aluare se pot folosi. o fi6e e obser1are0 o fi6e e lucru0 o fi6e e autoe1aluare0 o portofoliile0 o pre+entarea practic, 6i oral, a proiectelor0 etc' ac, au fost pre ate

!3
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

"rice alt material elaborat e c,tre ele1 sau utili+at e c,tre profesor pentru e1aluare poate constitui o o1a , a e1alu,rii competenelor ele1ului'

%;
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

Este important s, ne asi*ur,m c, practicile

e e1aluare in cont

e ele10 la ni1el

in i1i ual' E1aluarea ar trebui s, ofere fiec,rui ele1 6ansa e a reu6i e1aluarea nu ar trebui s, pre+inte ificult,i suplimentare' De e(emplu. ac, ele1ul are ificult,i e scriere0 *Cn iiB1, la folosirea unei e1alu,ri orale ac, ele1ul a a1ut parte e e(periene ne*ati1e n ca rul unor e(amin,ri formale0 luai n consi erare meto e e e1aluare alternati1e0 pentru aBi ncura>a e+1oltarea respectului e sine 6i a moti1aiei' 5e+ultatele acti1it,ilor esf,6urate 6i ale e1alu,rilor0 colectate atCt e c,tre n rum,torul e practic,0 cCt 6i e c,tre ele10 trebuie strCnse 6i or*ani+ate ntrBun anumit loc0 astfel ncCt informaiile s, poat, fi re*,site cu u6urin,' Pentru ele1i0 aceste tipuri e o1e+i0 al,turi e alte e(periene pe care le pot a1ea n timpul sta*iului ele?uluiH( Ma6a ele?ului ar putea conine. 5e+ultate ale lucr,rilor e e1aluare efectuate pentru teme in omeniul profesional sau abilit,i cheieF 5e+ultate ale acti1it,ilor e autoe1aluare 6i o1e+i ale iscuiilor care au a1ut locF "piniile ele1ilor pri1in acti1it,ile esf,6urateF Planuri ele1 F Comentarii ale profesorului pri1in atitu inea 6i re+ultatele ele1ului' e aciune /e1alu,ri /acti1it,i 1iitoare planificate 6i efectuate e c,tre e practica la a*eni economici0 pot fi colectate ntrBo @ .a63 a

%&
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

'( EiClio8ra7ie
&' Ene0 Cornelia /!;;42 #artea ospitalitii0 <ucure6ti. E itura TO5BCP !' Pla1an0 $asile /!;;;2 ,urismul n Rom-nia0 <ucure6ti. E itura Economic, %' #upu0 Nicolae /!;;!2 .otelul / economie i management0 <ucure6ti. E itura A## 4' Mihai0 Qtefania0 6'a' /!;;;2 ,e*nologia *otelier, <ucure6ti. E itura Niculescu )' Minciu0 5o ica /!;;;2 0conomia turismului0 <ucure6ti. E itura Uranus 9' Nicolescu0 5a u /&33:2 ,e*nologia restaurantelor0 <ucure6ti. E itura InterB5ebs -' Nicolescu0 5a u /&33:2 Serviciile n turism i alimentaie public 0 <ucure6ti. E itura =portBTurism :' Nistorescu0 Puiu /!;;!2 1anagement n turism0 <ucure6ti. E itura A=E 3' =ta1rositu0 =tere /!;;92 Arta serviciilor n restaurante, baruri, gastronomie, *oteluri, pensiuni turistice0 <ucure6ti. 8un aia Arta ser1iciilor n turism &;' JJJ .ot-r-rea 2uvernului (r. 3456 " 5773 republicat 0 pri1in structurilor e primire turistice &&' JJJ rdinul 1inistrului pentru +ntreprinderi 1ici i 1ijlocii, #omer, ,urism i 8rofesii %iberale 949 " 57760 Normele meto olo*ice pri1in clasificarea structurilor e primire turistice
&!'

clasificarea

JJJ NNN'hoteluriromanesti'ro

&%' JJJ NNN'pensiuniromanesti'ro

%!
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

A0e;e
A0e;a #
2i/3 9e 9ocu.e0tare #, Cla-i7icarea -tructurilor 9e 6ri.ire Conform actualelor norme meto olo*ice0 n 5omCnia pot funciona urm,toarele tipuri e structuri e primire cu funciuni e ca+are turistica0 clasificate astfel. #' hoteluri e )0 40 %0 !0 & steleF 2( hoteluriBapartament e )0 40 %0 ! steleF

)' moteluri e %0 !0 & steleF

&( hoteluri pentru tineret e %0 !0 & steleF B( hosteluri e %0 ! steleF !' 1ile e )0 40 %0 !0 & steleF

'( cabane turistice0 cabane e 1Cn,toare0 cabane e pescuit e %0 !0 & steleF

$( bun*alouri e %0 !0 & steleF

4( sate e 1acan, e %0 ! steleF %%


Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

# ( campin*uri e 40 %0 !0 & steleF ##( popasuri turistice e !0 & steleF

#2' pensiuni turistice urbane e 40 %0 !0 &0 steleF #)' pensiuni turistice rurale e 40 %0 !0 & flori /mar*arete20 pensiuni a*roturistice e 40 %0 !0 & flori /mar*arete2F

#&( apartamente sau camere e nchiriat n locuine familiale sau n cl, iri cu alt, estinaie e %0 !0 & steleF #B( structuri e primire cu funciuni e ca+are pe na1e flu1iale si maritime e )0 40 %0 !0 & stele'

?n ca rul tipurilor e structuri e primire susBmentionate poate e(ista urm,toarea structur, a spaiilor e ca+are. B camera cu pat in i1i ual0 repre+entCn spaiul estinat folosirii e c,tre o sin*ur, persoan,' #,timea paturilor in i1i uale este e minimum 3; cmF

B camera cu pat matrimonial0 repre+entCn spaiul estinat folosirii e c,tre una sau ou, persoane' #,imea patului matrimonial 1a fi e minimum &4; cmF

%4
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

B camera cu pat

ublu0 repre+entCn

spaiul

estinat folosirii

e c,tre

ou, persoane'

#,imea patului ublu este e minimum &9; cmF

B camera cu oua paturi in i1i uale0 repre+entCn spaiul estinat folosirii e c,tre ou, persoaneF B camera cu trei sau mai multe paturi in i1i uale0 repre+entCn spaiul estinat folosirii e c,tre un num,r e persoane e*al cu num,rul paturilor' Camerele cu peste patru paturi in i1i uale sunt consi erate camere comuneF

B camera cu priciuri0 repre+entan spaiul estinat utili+,rii e c,tre mai multe persoane' Priciul repre+int, o platform, in lemn sau in alte materiale0 pe care se asi*ur, un spaiu e &;; cm laime pentru fiecare turistF

B *arsoniera0 repre+entan

spaiul compus

in.

ormitor pentru

ou, persoane0 salon0

1estibul 6i *rup sanitar propriu' Dormitorul poate fi esp,rit e salon 6i printrBun *las1an sau alte soluii care permit o elimitare estetic,F

B apartament0 repre+entCn spatiul compus in unul sau mai multe ormitoare /ma(imum ) ormitoare20 sufra*erie0 1estibul0 echipare sanitar, proprie' #a cate*oria ) stele 1a e(ista un *rup sanitar pentru fiecare oua locuri0 iar la cate*oria 4 stele0 precum 6i la restul cate*oriilor0 minimum un *rup sanitar la 4 locuri' #un*imea patului 1a fi e minimum !;; cm n ca+ul hotelurilor e %0 4 6i ) stele 6i e minimum &3; cm n ca+ul hotelurilor e & 6i ! stele'

%)
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

A0e;a 2
2i/3 9e 9ocu.e0tare 2, Ser?iciul etaD :0 -tructura or8a0i=atoric3 a -6a1iilor 9e ca=are Ca+area0 unul intre ser1iciile turistice e ba+,0 presupune in punctul e 1e ere al clientului0 un spaiu in i1i ual securi+at0 i*ienic0 funcional0 como ca imensiune real, a ospitalit,ii epin e sectorul e eta>' 6i pl,cut' Toate acestea con uc la i eea c, parte in elementele calitati1 superioare ale acestui ser1iciu

Denumirea

e Deta>A0 consacrat, n limba>ul

e specialitate0 pro1ine

in limba

france+, /arealul e ori*ine al hotel,riei mo erne2' Ea este utili+at, cu acelea6i 1alene n toate limbile e ori*ine latine 6i are o ubl, e(plicaie. pe e o parte faptul c, cea mai mare suprafa, a sectorului este ocupat,0 n orice unitate e ca+are0 iar pe e alt, parte0 aceste spaii e ca+are se afl, amplasate n mo tra iional0 Dla eta>A / in moti1e e securitate 6i e respectare a iscreiei asupra intimit,ii clientului2'

Din necesitatea e a *ospo ,ri spaiile e ca+are0 e a le mena>a 6i ntreine in punctul e 1e ere al cur,eniei 6i i*ieni+,rii0 acti1itatea sBa e(tins firesc 6i asupra celorlalte spaii n care hotelul 6i esf,6oar, acti1itatea' Clasificare a spaiilor hoteliere0 a ic, a spaiilor e care sectorul e eta> r,spun e sub aspectul ntreinerii presupune urm,toarele cate*orii. Spaii de ca)are0 respecti1 spaii e folosin, in i1i ual,0 utili+abile numai e c,tre persoanele care sunt reparti+ate prin recepie0 conform ocumentelor e e1i en, operati1, 6i contabil,0 e1i ent0 numai pe perioa a e timp presupus, e DcontractulA e nchiriere' %9
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

Tipurile e camere0 conform Normelor meto olo*ice n 1i*oare0 aprobate prin "r inul e Ministru 9%9 / !;;:0 sunt pre+entate n fi6a e ocumentare &' Camerele nu au o structur, interioar, bine hotel e 4 stele0 care are pe lCn*, efinit,. tipul camerei este stabilit e(clusi1 n funcie e num,rul paturilor' Astfel0 e pil ,0 camera cu ou, paturi a unui ormitorul propriuB+is0 un 1estibul0 un *rup sanitar u60 la1abou0 bi eu0 1as K'C'20 uneori o ebara propriu cu instalaii comple(e /ca ,0

pentru ba*a>e 6i un balcon0 e6i ofer, un confort net superior camerei cu ou, paturi a unei 1ile e & stea0 n care e pe cori or se acce e irect n ormitorul propriuB+is cu o suprafa, e &! mp0 iar ca instalaii are oar chiu1et,0 poart, aceea6i enumire *eneric, e Dcamer, cu ou, paturiA' Spaiile de folosin comun sunt0 a6a cum le arat, 6i numele0 acele spaii hoteliere n care0 fie clienii 6i personalul au repturi comune e utili+are a facilit,ilor0 fie personalul 6i esf,6oar, acti1itatea +ilnic,' 8ormal aceste spaii se subclasific, n. =paii e(terioareF =paii interioare speciali+ate pentru clieniF =paii e circulaieF =paii ane(e sau e ser1iciu'

(paiile e$terioare pot fi. spaiu 1er e aparinCn unit,ii /parcul hotelului0 curtea 1ilei0 spaiul 1er e in campin*0 etc'20 c,ile e acces /aleile0 trotuarul0 peronul20 parcare pentru clieni0 parcarea pentru personal0 curtea interioar, amena>at, pentru pasa*eri0 terenurile e tenis0 mini*olf0 piscinele n aer liber0 terasele e(terioare0 rampele rampele e ebarasare0 etc' e apro1i+ionare0

(paiile interioare specializate sunt acele spaii estinaie foarte precis,. holul conferine0 ma*a+inele0 barul masa>0 piscina acoperit,0 sala salon e tele1i+or0 salonul

in interiorul cl, irii care au o e protocol0 s,lile e e e cosmetic,0 salonul

e primire 6i recepie0 spaiile

e +i0 coaforul0 fri+eria0 salonul

e *imnastic,0 clubul0 biblioteca0 spaiile

e tratament0 e folosin, e unit,i

e corespon en,0 sufra*eria 1ile0 etc' =paiul

comun, interior speciali+at care se re*,se6te n toate tipurile 6i cate*oriile ospitaliere este *rupul sanitar comun' %Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

Dac, la unit,ile e cate*orie me ie 6i superioar, *rupul sanitar comun pentru clieni este e(clusi1 toaleta /separat, pe se(e20 aflat, e obicei n perimetrul holului e primire 6i recepie0 la celelalte cate*orii se a au*, 6i b,ile0 u6urile 6i K'C'Burile comune0 aflate pe eta>e' Personalul ispune e spaii comune interioare speciali+ate cum ar fi. spaiile pentru fum,tori0 *rupurile sanitare comune0 *ar erobele0 etc'

(paiile de circulaie pot fi repre+entate e incen iu0 etc'

e. scara principal,

e acces pe eta>e0

ascensoarele pentru pasa*eri0 palierul e eta>0 ascensoarele 6i sc,rile e ser1iciu0 sc,rile

(paii ane$e sau de serviciu pot fi. oficiile e eta>0 birourile0 ma*a+iile0 atelierele0 etc' =ectorul e eta> or*ani+ea+, ntreinerea cur,eniei permanente a marii ma>orit,i a acestor spaii0 iar structura sectoarelor urmea+, clasificarea spaiilor hoteliere' 8uncia e con ucere a sectorului este aceea e guvernant ef0 funcie e mana*ement interior0 e(trem e important, pentru crearea presti*iului 6i ima*inii unui hotel' Dac, hotelul este e cate*orie superioar, 6i e capacitate mare0 atribuiile e coor onare 6i control pot fi ele*ate unei guvernante ef de tur' =ubsectorul spaii e ca+are poate fi con us e o guvernant de eta!e0 a1Cn ca atribuie principal, asi*urarea i*ienei absolute 6i a confortului spaiilor e ca+are 6i a celor aferente acestora /cori oare e eta>0 paliere0 etc'2' Cur,irea +ilnic, a spaiilor e ca+are eliberate 6i ocupate0 precum 6i ntreinerea i*ienei spaiilor e ca+are libere este asi*urat, e c,tre ocupaia /presupunCn clasificare2 eBnumit, cameristF ea poate fi a>utat, e o ocupaie necalificat, 6i anume0 aceea e valet' =ubsectorul spaii comune poate fi con us e o guvernant spaii comune0 care r,spun e e asi*urarea ntreinerii permanente a cur,eniei spaiilor e folosin, comun,' ?n *eneral0 lucr,toarele care efectuea+, cur,enia acestor spaii sunt muncitoare necalificate0 numite ngri!itoare spaii comune'

%:
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

=ubsectorul len>erie0 e1entual con us e o len!ereas ef0 are ca principal, sarcin, *estiunea in1entarului moale /in1entarierea 6i sortarea len>eriei hoteliere e pat 6i e baie0 e1entuale reparaii a acesteia0 stocarea len>eriei noi0 etc2' #ucr,toarele subsectorului se numesc len!erese'croitorese' =ubsectorul sp,l,torieBcur,,torie0 con us e restauraie e c,tre o ef spltorie0 are ca principal, atribuie ntreinerea len>eriei hoteliere0 a in1entarului moale aparinCn unit,ii in ca rul hotelului 6i a echipamentuluiBuniform, pentru personal' Muncitoarele spltorese sunt calificate' #a unit,ile ospitaliere mici sau la cele e cate*orie inferioar,0 se recur*e0 n *eneral0 la minimum e compartimente0 sectoare 6i funcii0 capabile ns, s, asi*ure satisfacerea e(i*enelor clientelei 6i mobili+area personalului implicat' ?n marea ma>oritate a structurilor or*ani*ram,. e primire cu funciuni e ca+are e capacitate me ie0 or*ani*rama sectorului e eta> e simplific,0 a6a cum se pre+int, n urm,toarea

Guvernant

ngrijitoare Hol

Camerist

Lenjereas

ef Spltorie Spltoreas

Muncitor Necalificat

%3
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

"r*ani*rama comple(, a sectorului e eta>0 specific, unit,ilor e ca+are e capacitate mare 6i foarte mare poate fi cea pre+entat, n continuare'

Director Cazare Guvernant ef Guvernant ef Tur Guvernant Camerist !alet Guvernant Spa ii Comune ngrijitoare Spa ii Comune Lenjereas ef Lenjereas " Croitoreas ef Spltorie Muncitor necalificat
" unitate ospitalier, mare0 e cate*orie me ie sau superioar, / e la % stele n sus2 6i stabile6te num,rul posturilor 6i funciilor conform normati1elor internaionale0 sau n 4;
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

funcie e *ra ul e ocupare pro*no+at0 e se+onalitate0 e ni1elul calitati1 propus0 e procentul afectat cheltuielilor cu munca 1ie0 etc'

A0e;a )
2i/3 9e 9ocu.e0tare ), Dot3ri -6eci7ice -tructurilor 9e 6ri.ire cu 7u0c1iu0i 9e ca=are Normele meto olo*ice pri1in economici0 informaii precise pri1in clasificarea structurilor e primire0 au a*enilor

ot,rile e care acestea trebuie s, ispun, pentru a

beneficia e clasificarea ntrBo anumit, cate*orie' Aceste ot,ri0 constituie o parte in criteriile e clasificare0 al,turi e cele le*ate e imensionarea spaiilor unitatea e ca+are' ?n funcie e spaiile n care sunt locali+ate ot,rile pot fi clasificate astfel. 3. :otri pentru camere, apartamente, garsoniere! Mochete0 co1oare 6i carpete Pat tip hotelier cu saltea tip rela(a sau pat tip hotel cu somier, sau saltea tip e ca+are 6i tipurile e instalaii cu care trebuie s, fie otat,

rela(a

=altelue cu huse e protecie Noptiere sau alte ot,ri similare 8otolii sau emifotolii0 scaune tapisate sau semitapisate Mas, / m,su, M,su, toalet, cu scaun tapisat sau taburet =uport sau spaiu pentru ba*a>e Cuier "*lin , 4&
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

Dulap sau spaiu amena>at pentru len>erie 6i haine0 $eio+, pentru noptier, sau aplicat, la cap,tul patului

otat cu umera6e /4

buc,i / persoan,2

=crumiere /pentru camerele estinate fum,torilor20 pahare0 1a+, Perii pentru haine 6i nc,l,minte sau alte materiale cu funcii similare Trus, pentru cusut0 cu ac 6i a, Tele1i+or0 telefon e camer,0 pri+e pentru calculator 6i internet Minibar fri*orific cu pro use pentru minibar

Ple 0 p,tur, sau alte obiecte similare Cu1ertur, pentru pat Cear6afuri plic0 cear6afuri pentru pat0 pern, mare 6i pern, mic, nf,ate Per ele0 raperii /mi>loace obturante2 2( :otri suplimentare pentru sufrageria " salonul din garsonier i apartament. Mas, e scris 6i scaun tapisat M,su, Ta1, cu pahare pentru ap, 6i alte b,uturi 8otolii sau emifotolii0 scaune tapisate sau semitapisate canapea pentru ! % persoane Corpuri e iluminat a ec1ate/lampa ar0 aplice0 lustr,0 etc20 lamp, e birou Tele1i+or =er1iciu e birou )( Dot3ri 6e0tru holul 9e 6ri.ire, holuri /i cori9oare, Mochete0 carpete sau co1oare Comptuar recepie

Canapele0 fotolii0 emifotolii0 scaune0 taburete Corpuri e iluminat a ec1ate 4!


Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

Telefon public =eif pentru p,strarea 1alorilor /centrali+at sau n camer,2 ;. :otri pentru grupuri sanitare din camere! "*lin , =uport pentru articole la la1oar 6i suport pentru prosoape =a1onier, Co6 pentru *unoi cu capac 6i saci mena>eri Cuier e baie Perie K'C' 6i e+o ori+ant Co1ora6 e protecie sau alt echipament pentru e1itarea alunec,rii Deri1aie e telefon 6i usc,tor e p,r /nu la toate cate*oriile2 Pahare pentru ap, n ambala>e =,pun ambalat sau o+ator cu s,pun lichi MCner e spri>in pentru ie6irea intrarea in/n ca , OCrtie i*ienic, Qampon 6i *el e u60 casc, e baie 6i alte obiecte pentru i*ien, in i1i ual,0 ambalate pentru o persoan, Prosoape plu6ate pentru. fa,0 baie 6i picioare Oalat e baie 6i papuci e unic, folosin,

<. :otri pentru grupuri sanitare comune care deservesc spaiile de ca)are ?nsemne pentru marcarea pe se(e0 luminat n timpul nopii Cuier pentru haine Co1ora6 mpotri1a alunec,rii "*lin ,0 portprosop0 anou0 o+ator pentru s,pun lichi Co6 e *unoi cu capac 6i sac mena>er Prosop rol, in hCrtie sau in pCn+,

?n funcie e clasificarea unit,ii0 n special la unit,ile e cate*orie re us,0 e(ist, o serie e ot,ri0 care se re*,sesc ca obiecte oferite suplimentar clienilor. tele1i+or0 aparat 4%
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

e ra io0 fier

e c,lcat0 usc,tor

e p,r0 pat e(tensibil0 etc' De asemenea la cererea

clienilor se pot oferi suplimentar. perne0 p,turi0 saltele0 halate0 prosoape0 etc'

44
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

A0e;a &
2i/3 9e 9ocu.e0tare &, I0?e0tarierea /i i.6orta01a ace-teia &nventarierea este un proce eu al meto ei contabilit,ii0 comun 6i altor 6tiine economice0 care repre+int, ansamblul operaiunilor prin care se constat, e(istena cantitati1, 6i 1aloric, sau numai 1aloric,0 up, ca+0 a elementelor e acti1 6i e pasi1 aflate n patrimoniul unit,ii la ata la care aceasta se efectuea+,' Toate aceste operaii se efectuea+, cu scopul e1alu,rii elementelor in1entariate 6i punerii e acor a atelor contabilit,ii cu realitatea faptic, constatat,' (ecesitatea inventarierii patrimoniului unit,ilor se e(plic, prin importana eosebit, pe care o pre+int, pentru acti1itatea practic, a acestora' ?n primul rCn 0 ea constituie ba+a e pornire pentru eschi erea 6i or*ani+area e1i enei operati1e 6i contabile la unit,ile patrimoniale nou nfiinate' #a nceputul acti1it,ii0 in1entarierea are ca obiect principal stabilirea 6i e1aluarea elementelor patrimoniale care constituie aporturile n natur, 6i/sau n bani ale asociailor/acionarilor sau ntreprin+,torului particular0 n funcie e forma e or*ani+are a unit,ii economice' ?n al oilea rCn 0 n ecursul e(erciiului0 ea este eterminat, e faptul c, ntre atele contabilit,ii 6i realitatea e pe teren pot s, apar, anumite iferene0 n plus sau n minus0 chiar 6i n con iiile unei bune or*ani+,ri a e1i enei operati1e 6i contabile0 atorit, mai multor cau+e intre care menion,m. % mo ific,ri inter1enite la elementele patrimoniale ale unit,ii0 fie ca urmare a unor cau+e naturale /cum sunt. uscarea0 e1aporarea0 sc, erea n *reutate etc'20 fie unor cau+e subiecti1e /ca economice2F % nentocmirea sau ntocmirea efectuoas, a unor ocumenteF % nenre*istrarea sau nre*istrarea *re6it, n conturi a anumitor operaiiF B ne*li>ena 6i neatenia *estionarilor care *estionea+, bunurile 6i 1alorile economice' Rolul inventarierii se manifest, pe mai multe irecii 6i anume. B in1entarierea este un mi>loc e reali+are a concor anei atelor contabilit,ii 6i a celorlalte forme e e1i en, economic, cu realitatea obiecti1, pe care o repre+int,F 4)
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

atorit,

e e(emplu. m,sur,ri ine(acteF sustra*eri

e mi>loace

B constituie un mi>loc

e control 6i 1erificare asupra inte*rit,ii mi>loacelor

economice0 a bunei *ospo ,riri a patrimoniului pentru nt,rirea *estiunii economice' Cu aceast, oca+ie se stabilesc r,spun erile 6i m,surile e recuperare a pa*ubelor pro use asupra patrimoniuluiF B in1entarierea contribuie la mobili+area resurselor interne prin aceea c, permite i entificarea 1alorilor materiale f,r, mi6care0 neutili+abile sau e*ra ate0 a pro uselor 6i m,rfurilor *reu 1an abile etc'0 6i 1alorificarea acestora' B constatarea eprecierilor pro1i+orii /re1ersibile2 bunurilor 6i 1alorilor economice0 cu oca+ia in1entarierii0 st, la ba+a constituirii 6i nre*istr,rii pro1i+ioanelor pentru eprecieriF B prin in1entariere se etermin, m,rimea unor in icatori economici cuprin6i n eterminarea pro uciei neterminate care contabilitate' Pe aceast, ba+, are loc

influenea+, calculul e(act al costurilor 6i re+ultatelor finale' B in1entarierea este o lucrare premer*,toare0 obli*atorie0 ntocmirii bilanului contabil anual0 contribuin la reali+area ima*inii fi ele a patrimoniului repre+entat, prin bilanF B in1entarierea contribuie la respectarea normal, a econt,rilor0 prin nepl,tite la timpF B pe ba+a in1entarierii se pot obine o serie etc' "biectul in1entarierii l constituie ntre*ul patrimoniu0 a ic, toate elementele acti1 6i pasi1 e care ispune unitatea patrimonial,0 n momentul efectu,rii in1entarierii' 5,spun erea pentru buna or*ani+are a lucr,rilor are obli*aia *estion,rii patrimoniului' Din punct e 1e ere meto olo*ic0 etapele in1entarierii sunt acelea6i0 in iferent e obiectul acti1it,ii unit,ii 6i e natura elementelor patrimoniale care se in1entaria+,' A1Cn n 1e ere or inea 6i succesiunea e reali+are0 precum 6i natura lucr,rilor ce se efectuea+,0 in1entarierea patrimoniului presupune urm,toarele etape! pre*,tirea in1entarieriiF in1entarierea propriuB+is,F e1aluarea 6i stabilirea re+ultatelor in1entarieriiF 49
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

isciplinei financiare 6i la

esf,6urarea atoriilor

escoperirea creanelor nencasate0 respecti10 a

e conclu+ii pentru mbun,t,irea

or*ani+,rii contabilit,ii curente0 a e1i enei operati1e a stocurilor0 a controlului *estionar e

e in1entariere re1ine

a ministratorului /con uc,torului unit,ii20 or onatorului e cre ite sau altei persoane care

nre*istrarea n contabilitate a re+ultatelor efiniti1e ale in1entarierii' 8regtirea inventarierii se refer, la m,suri cu caracter or*ani+atoric 6i contabil care s, asi*ure esf,6urarea n bune con iiuni a celorlalte etape care se succe ' Mai ntCi0 se constituie comisia e in1entariere prin eci+ie scris,0 semnat, e con uc,torul unit,ii patrimoniale 6i e con uc,torul compartimentului financiarBcontabil' =e efectuea+, instructa>ul membrilor acesteia /asupra mo ului esf,6urare a in1entarierii0 tehnicii completare a listelor e in1entariere2' Comisia este format, in cel puin ou, persoane0 cu pre*,tire corespun+,toare economic, 6i tehnic,0 care s, asi*ure efectuarea corect, 6i la timp a in1entarierii patrimoniului0 inclusi1 e1aluarea elementelor patrimoniale' Acolo un e este ca+ul0 comisiile sunt coor onate e o comisie central,' #a lucr,rile e in1entariere trebuie s, participe ntrea*a comisie e in1entariere' Membrii comisiilor e in1entariere nu pot fi nlocuii ecCt n ca+uri bine >ustificate 6i numai prin eci+ie scris,0 emis, e persoanele care iBau numit' Nu pot face parte in comisiile e in1entariere. *estionarii epo+itelor 6i ma*a+inelorF 6eful compartimentului supus in1entarieriiF contabilii care in e1i ena *estiunilor respecti1e0 cu e(cepia unit,ilor mici' Tot sub aspect or*ani+atoric0 se iau m,suri pentru crearea con iiilor corespun+,toare e lucru comisiei /comisiilor2 e in1entariere prin. B stabilirea elementelor patrimoniale care se in1entaria+, 6i or inea n care se efectuea+, in1entarierea acestoraF B asi*urarea personalului necesar pentru manipularea 1alorilor materiale care se in1entaria+,. B sortarea0 *ruparea obiectelor0 co ificarea acestora0 ntocmirea etichetelor e raft0 separarea bunurilor eteriorate e cele n stare bun,F B asi*urarea aparatelor 6i instrumentelor a ec1ate 6i n num,r suficient pentru m,surare0 cCnt,rire etc'0 a mi>loacelor necesare i entific,rii /cataloa*e0 mostre0 etc'20 precum 6i a formularelor 6i rechi+itelor necesareF B otarea comisiilor e in1entariere cu mi>loace tehnice e calcul 6i e si*ilare a spaiilor in1entariateF B otarea *estiunilor /ma*a+ine0 epo+ite etc'2 cu ou, rCn uri e ncuietori iferite' e or*ani+are 6i e e lucru sau proce eelor folosite0 a mo ului

4Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

Din punct e 1e ere contabil se iau m,suri e nre*istrare la +i n e1i ena tehnicoBoperati1, /fi6ele e ma*a+ie2 or*ani+at, la *estiuni0 precum 6i n contabilitatea sintetic, 6i analitic,0 a tuturor ocumentelor pCn, la ata la care se face in1entarierea0 stabilin uBse sol urile n fi6ele sintetice 6i analitice ale conturilor respecti1e' &nventarierea propriu=)is se reali+ea+, la locurile e p,strare sau epo+itare' ?nainte e nceperea operaiunii e in1entariere0 comisia e in1entariere ia o eclaraie scris, e la *estionar in care s, re+ulte ac,. B *estionea+, 1alori materiale 6i n alte locuri e epo+itareF B are bunuri n *estiune aparinCn terilor0 primite cu sau f,r, ocumenteF B are plusuri sau lipsuri n *estiune espre a c,ror cantitate sau 1aloare are cuno6tin,F B are 1alori materiale nerecepionate sau care trebuie li1rate0 pentru care sBau ntocmit ocumentele aferenteF B are ocumente e primireBeliberare care nu au fost operate n e1i ena *estiunii sau care nu au fost pre ate la contabilitate' De asemenea0 *estionarul 1a meniona0 n eclaraia scris,0 num,rul 6i ata ultimului ocument e intrare 6i e ie6ire a bunurilor n/ in *estiune' Declaraia trebuie s, conin, ata cCn se ntocme6te 6i semn,tura *estionarului0 acelei *estiuni care urmea+, s, fie in1entariat,0 precum 6i semn,turile membrilor comisiei e in1entariere0 care atest, c, a fost at, n pre+ena acestora' =tabilirea stocurilor faptice se face prin num,rare0 cCnt,rire0 m,surare sau cubare0 potri1it particularit,ilor bunurilor' 8ac e(cepie e la aceast, re*ul,0 bunurile aflate n ambala>e ori*inale intacte0 care se esfac prin son a>' Normele le*ale n 1i*oare conin pre1e eri concrete cu caracter *eneral 6i specifice pentru in1entarierea mi>loacelor materiale0 pro uciei neterminate0 m,rfurilor 6i ambala>elor n comer0 a pro uciei a*ricole etc' Pentru esf,6urarea corespun+,toare a in1entarierii este in icat0 ac, este posibil0 s, se siste+e operaiunile e pre areBprimire a bunurilor supuse in1entarierii' Pentru a nu se stCn>eni procesul normal e primire sau li1rare a bunurilor0 operaiunile respecti1e se pot efectua numai n pre+ena comisiei e in1entariere0 care 1a meniona pe ocumentele respecti1e Rprimit sau eliberat n timpul in1entarieriiR' Toate bunurile in1entariate se nscriu n liste de inventariere care trebuie s, se ntocmeasc, pe locuri e epo+itare0 pe *estionari 6i pe cate*orii e bunuri cu caracteristicile respecti1e'

4:
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

Unitatea'''' ''' Pestiunea''' ''' LISTA DE INVENTARIERE DataBBBBBBBBBBBBBBBBB Nr crt' Co sau enumire In1entar faptic Nr' crt' Co sau enumire

Pa*'''

In1entar faptic

Mo ul e efectuare al in1entarierii0 precum 6i atele tehnice care au stat la ba+a calculelor se menionea+, n listele e in1entariere' =tabilirea lipsurilor 6i plusurilor e 1alori materiale constatate cu oca+ia in1entarierii se efectuea+, n ca rul listei e in1entariere centrali+atoare0 prin preluarea in listele e in1entariere0 1arianta simplificat,0 numai a po+iiilor cu iferene' Documentele ntocmite e comisia e in1entariere r,mCn n ca rul *estiunii in1entariate0 n fi6ete0 casete0 ulapuri0 etc' ncuiate 6i si*ilate' #istele e in1entariere se semnea+,0 pe fiecare fil,0 e c,tre membrii comisiei e in1entariere 6i e c,tre *estionar' Pe ultima fil, a listei e in1entariere0 *estionarul trebuie s, menione+e ac, toate 1alorile materiale 6i b,ne6ti in *estiune au fost in1entariate 6i consemnate n listele e in1entariere n pre+ena sa' De asemenea0 acesta menionea+, ac, are obiecii cu pri1ire la mo ul e efectuare a in1entarierii' Trebuie menionat faptul c,0 n ca+ul elementelor patrimoniale pentru care au fost constituite pro1i+ioane pentru eprecieri /imobili+,ri corporale0 elemente e natura stocurilor0 titluri e plasament20 n listele e in1entariere centrali+atoare se 1a nscrie 1aloarea contabil, net, a acestora0 care se compar, cu 1aloarea lor actual, stabilit, cu oca+ia in1entarierii' In1entarierea elementelor patrimoniale ce nu repre+int, 1alori materiale se efectuea+, prin pre+entarea lor n situaii analitice istincte al c,ror total s, >ustifice sol ul conturilor sintetice respecti1e n care acestea sunt cuprinse 6i care se preiau n centrali+atorul listelor e in1entariere' 0valuarea i stabilirea re)ultatelor inventarierii. E1aluarea stocurilor faptice n listele e in1entariere centrali+atoare se face cu utili+Cn acelea6i preuri folosite la nre*istrarea bunurilor n contabilitate' Stabilirea re)ultatelor in1entarierii se reali+ea+, prin confruntarea atelor consemnate n listele e in1entariere cu cele in e1i ena contabil, sau e1i ena operati1,' 43
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

Pentru ca cifrele s, fie comparabile 6i iferenele reale0 este necesar ca atele in1entarierii s, fie stabilite la aceea6i at, calen aristic,' Determinarea re+ultatelor in1entarierii0 respecti1 a iferenelor0 n plus sau n minus0 se face irect pe listele e in1entariere' 5e+ultatele in1entarierii se consemnea+, n care au efectuat in1entarierea' Pentru a stabili caracterul iferenelor0 comisia e in1entariere anali+ea+, cau+ele care au pro us plusurile 6i minusurile0 solicit, e(plicaii n scris e la *estionar 6i formulea+,0 potri1it ispo+iiilor le*ale0 propuneri e re*ulari+are a acestora 6i nre*istrare a iferenelor e in1entar' De re*ul,0 1alorificarea in1entarierii se face prin nre*istrarea plusurilor 6i imputarea minusurilor' Dac, lipsurile nu se atorea+, 1ino1,iei unei persoane acestea se trec pe cheltuielile unit,ii patrimoniale' =e a mit compens,ri cantitati1e ale lipsurilor cu plusurile numai cCn e(ist, riscul e confu+ie0 cCn se refer, la acelea6i bunuri0 aceea6i perioa , e *estiune 6i la acela6i *estionar0 f,r, ns, a iminua 1aloric patrimoniul unit,ii' #istele cu 1alorile materiale care ntrunesc con iiile e compensare atorit, riscului e confu+ie se aprob, anual e c,tre a ministratorii0 respecti1 e c,tre or onatorii e cre ite' #ipsurile peste normele stabilite 6i pier erile cau+ate e proasta *estiune se pot imputa celor 1ino1ai la 1aloarea e nlocuire repre+entat, e costul e achi+iie0 care cuprin e preul e cump,rare practicat pe pia,0 la care se a au*, ta(ele nerecuperabile0 inclusi1 T$A0 cheltuielile e transport 6i alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea n stare e utilitate a bunului respecti1' ocumentul numit 6roce- ?erCal 9e i0?e0tariere0 n care se nscriu n principal. perioa a 6i *estiunile in1entariate0 precum 6i persoanele

);
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul e Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic