Sunteți pe pagina 1din 2

Despre Procuratura General | Istoria organelor Procuraturii

Istoria organelor Procuraturii

n Moldova, activitatea Procuraturii a fost creat prin Regulamentul din 23 iulie 1812, privind instituirea administraiei p un element nou pentru sistemul de drept e!istent "n Moldova. Procuratura a fost copiat dup modelul rusesc cu unele procuratorilor. # fost sc$im%at &i denumirea de procuror ' "n Moldova acestuia i se zicea procurator. n mai 1818, pe l procurator regional, iar "n *udee procuratori de *ude de asemenea au fost instituite procuraturile *udeene &i apro%ate

Procurorului provinciei i se supuneau procuratorii de *ude. +i tre%uiau s se conduc "n activitatea lor de regulile sta%ili gu%erniali &i cei *udeeni ,numii strepcii-, "n conformitate cu instruciunile date. Procuratorii veg$eau ca instituiile s a aveau dreptul s controleze activitatea oricrei instituii &i, "n caz de depistare a unor "nclcri, s cear "nlturarea lor. nea*unsurile, procuratorul era o%ligat s raporteze guvernatorului plenipoteniar.

Procuratorii supraveg$eau instanele *udiciare. .ac erau descoperite unele "nclcri "n e!aminarea dosarelor, ei aveau $otr"rii luate de ctre instan.

Procuratorii nu participau la procesele civile, cu e!cepia proceselor unde reclamat sau p"r"t era statul, c"nd procuratoru statului.

n procesele penale procuratorul contri%uia la descoperirea infraciunii. Procuratorul nu participa la deli%erare &i la luare

/uncia de Procurator regional a funcionat "n 0asara%ia p"n "n 1812, c"nd a fost organizat *udectoria districtual din pe l"ng *udectoria districtual &i 3urtea de #pel.

#%ia prin 4egea din 25 martie 1852 s'a instituit &i "n Moldova Ministerul Pu%lic. Ministerul Pu%lic era organizat "n mod ierar$ic, &eful suprem era ministrul de *ustiie. Reunirea mem%rilor Ministerului Pu%lic de pe l"ng aceea&i *urisdicie se numea parc$et, denumire ce avea ca origine fa mem%rilor Ministerului Pu%lic erau a&ezate direct pe parc$etul slii de &edine, la piciorul estradei unde erau *udectorii

Ministerul Pu%lic de pe l"ng 3urtea de 3asaie se compunea dintr'un Procuror )eneral &i cinci procurori de &edine cu d procurori sau actele *udectore&ti ce contraveneau legii. 4a curile de apel erau c"te un procuror de fiecare seciune.

4a tri%unale, procurorii de seciune "&i desf&urau activitatea su% conducerea primilor procurori. #ctele pe care mem%rii parc$etului le emit de pe l"ng tri%unale pot fi grupate "n trei categorii6 a- acte de poliie *udiciar6 a descoperi infraciunile, a primi denunuri, a face constatri, iar "n caz de flagrant delict d corpuri delicte, etc. %- acte de Minister Pu%lic propriu'zis6 intentarea aciunii pu%lice, "ntocmirea rec$izitoriilor, e!ercitarea cilor de atac, civile c"nd legea dispunea astfel. c- acte de e!ecuie6 e!ecutarea mandatelor &i a $otr"nlor penale pentru delicte &i crime.

Procurorul )eneral de pe l"ng 3urtea de #pel, pe l"ng supraveg$erea &i diri*area atri%uiilor indicate, avea anumite pr rapoartelor pentru punerea su% acuzare a fptuitorilor de crime, susinerea acuzrii "n faa curilor cu *urai etc.

ncep"nd cu anul 1218 "n Moldova ,0asara%ia- din partea dreapt a 7istrului, "n %aza .ecretului Regelui Rom(niei din 5 organizarea *ustiiei "n 0asara%ia, supraveg$erea Procuraturii se efectua de ctre procuror su% conducerea Ministrului : Procurorii &i a*utorii lui activau pe l"ng instanele *udectore&ti. Procurorii se numeau "n funcie prin decretul regelui, la

3"t prive&te procurorii de secie, ei aveau atri%uii "n vederea "ndeplinirii numai a actelor de Minister Pu%lic propriu'zis, d speciale din partea Procurorului )eneral.

Procurorul )eneral de pe l"ng "nalta 3urte de 3asaie, su% raportul *ustiiei represive, e!ercita supraveg$erea procuror cauzele *udecate, ataca $otr"rile *udectore&ti contrare legii. 3a &ef al Ministerului Pu%lic, ministrul :ustiiei era "nzestrat doar cu capaciti funcionale.

.up instaurarea puterii sovietice la 2 august 12;9 a fost creat Procuratura R.<.<.M., procuraturile de *ude 0li, 0en <oroca> procuraturile ora&elor 3$i&inu, 0li, 0ender &i ?iraspol, procuraturile a 59 raioane. Modul de constituire &i atri%uiile procuraturii "&i gseau originea "n Regulamentul cu privire la Procuratura @.R.<.<. din

#stfel, procuratura "&i e!ercita atri%uiile "n patru domenii de supraveg$ere6 ' supraveg$erea general> ' supraveg$erea respectrii6 legilor de ctre instanele de *udecat, pornirea urmririi penale &i susinerea acuzrii "n ' supraveg$erea respectrii legilor de ctre organele de cercetare penal &i anc$et preliminar> ' supraveg$erea legalitii activitii organelor securitii, miliiei &i instituiilor de recluziune.

n perioada 12;1'12;; at"t Procuratura R.<.<.M., cit &i cele *udeene, or&ene&ti, raionale n'au funcionat, activitatea o

orientat "n lupta "mpotriva fascismului. Prin ucazul Prezidiului <ovietului <uprem al @.R.<.<. din 22 iunie 12;1, odat c cola%oratorii Procuraturii fie c s'au "nrolat "n armat, fie au continuat supraveg$erea ordinii pu%lice, disciplinei de mun militarilor &i a familiilor lor etc.

n perioada de dup rz%oi activitatea Procuraturii a fost orientat spre "ntrirea legalitii "n sfera economic, o sarcin =rdinul Procurorului )eneral al @.R.<.< nr. 128 din 18 iunie 12;5 A.espre "nteirea supraveg$erii generale asupra respe

4a 15 octom%rie 12;8 au fost desfiinate &i lic$idate procuraturile *udeelor 0lti, 0ender, 3a$ul, 3$i&inu, =r$ei &i <oro or&ene&ti &i raionale au fost su%ordonate nemi*locit Procuraturii R.<.<.M.

3oncomitent cu supraveg$erea general sunt perfecionate &i celelalte domenii de supraveg$ere. .e e!emplu, "n 12;2, activitate a anc$etatorilor "n sectoare, care reprezentau teritoriul concret de competena seciei de miliie.

Pentru prima dat "n istoria legislaiei cu privire la Procuratur, Regulamentul despre supraveg$erea procurorului din 2; deose%ite fa de procurorii &i anc$etatorii din Procuratur. Mai "nt"i de toate, ace&tia pot fi doar persoane cu studii *urid acordul Procurorului )eneral al @.R.<.<. puteau fi desemnate &i persoane cu studii *uridice superioare incomplete, se in pentru procurorii teritoriali.

=dat cu adoptarea 3onstituiei @.R.<.<. ,1288- &i a 3onstituiei R.<.<.M. ,1288- s'au "ntrit considera%il poziiile Procu constituiile precedente, Procuraturii i se consacr un "ntreg capitol, "n care se conin principiile de organizare &i funcion oricare alte organe.

deile consfinite "n 3onstituie &i'au gsit concretizare &i dezvoltare "n 4egea cu privire la Procuratura @.R.<.<., adopta pstrat domeniile de supraveg$ere, au fost lrgite considera%il limitele supraveg$erii de procuror, concomitent fiind del Procuraturii )enerale a @.R.<.<. &i a procuraturilor ierar$ic inferioare.

.up proclamarea independenei &i suveranitii, Repu%lica Moldova a declarat instituirea unui stat %azat pe drept &i pr recunoscute.

n prezent, potrivit art.12; din 3onstituia Repu%licii Moldova, Procuratura reprezint interesele generale ale societii & drepturile &i li%ertile cetenilor, conduce &i e!ercit urmrirea penal, reprezint "nvinuirea "n instanele *udectore&t