Sunteți pe pagina 1din 20

Baz de curs pentru masterat

Consiliere
1. Vocaional (profesional) 2. Educaional 3. Social 4. Emoional 5. Dezvol are !. "edical e c.

Plasticitatea reelelor neuronale


1 Psihoterapie 2 Manipulare
#oli ic $omercial e c.

3 Splare de creier 4( Hipnoza)


1. Scurt terapie

2. Consilierea carierei 3. Consiliere cretin 4. Co-asisten !. Psiholo"ia consilierii #. Consilier $. Consultant (disa%&i"uitate) '. Consilierea creditului (. )inie tele*onic direct de criz 1+. Consiliere disciplinar 11. Consiliere e-%ail 12. Consiliere ecolo"ic 13. Consiliere de ieire 14. Consiliere "enetic 1!. Consilierea su*erin ei 1#. ,erapia su*erin ei 1$. -nter.en ie (consiliere) 1'. Consilier co%unitar nespecialist 1(. Consilier pro*esionist autorizat 2+. Consiliere %atri%onial 21. Consilier al snt ii %intale 22. ,erapie narati. 23. Consilier na.al 24. Consiliere noutetic (nouthetic//) 2!. Consiliere online 2#. Consiliere pastoral 2$. Post.ention (//) 2'. Consiliere pentru pre0udecat 2(. Consiliere pentru op iuni pri.ind sarcina1"ra.iditatea 3+. 2n"ri0irea psihiatric i a snt ii %intale 31. 3sistent specialist 4n psihiatrie i sntate %ental 32. Consiliere pentru re-e.aluare 33. Consiliere pentru rela ii 34. Consiliere pentru recuperare 3!. Consilier colar 3#. Consiliere a solu iei concentrate 3$. Scurt terapie a solu iei concentrate 3'. -nter.en ia 4n suicid 3(. Consiliere tele*onic

BIG-BANG 1940
5 Consiliere intuitiv(empiric) Preistorie 5 )i%&a0 (aprut acu% cca 1 %il. ani la H.ha&ilis) 5 3cti.itate co"niti. su*icient (h.s.neand. i H.s.sap.) 5 Contientizarea solidarit ii interu%ane (H.s.neand.6tr7nul de la Chapelle au8 Saints) 5 97ndirea %a"ic a%anic (:,rois *reres;) (Paleolitic superior) 5 Antic itatea !reac 5 Consiliere intuiti. i a%anic 5 Medicina sacr :aesculapic; 5 Medicina hipocratic (ur%at de cea elenistic i ro%an sau "alenic) <iloso*ia i dra%atur"ia "reac =lenis%ul =poca ro%an 5 "vul mediu european (rsritean sau &izantin i apusean sau carolin"ian) # Consiliere reli"ioas &azat pe reperele %orale ale cretinis%ului> 2

conceptul de li&er ar&itru> no iunea de rsplat i pedeaps di.in i pe e*icacitatea ru"ciunii> peniten elor> postului i s.7ririi S*. ,aine> %ai ales a spo.edaniei. Patristica Scolastica <ilozo*ia to%ist 5 $ena%terea vesteuropean 5 3pare o di%ensiune u%anist(%ai ales 4n nord)i una estetic(%ai ales n sud) 5 ?e&uturile neuroanato%iei (@esal> =ustache> de Caroi> ?a @inci etc.) 5 1&00 Aationalis%ul' 5 Modele %ecanice ale acti.it ii ner.oase (6orelli> ?escartes etc.) <ranc %asoneria 5 1(00' )ecolul luminilor(Beitalther der 3u*ClDrun"- Eant><rederic-->-osi*-->Herder>ElopstocC etc) =nciclopedis%ul *rancez(@oltaire>?iderot>Condorcet>Aousseau etc>) 5 -n*lu8ul ner.os electric (9al.ani) $evoli*ia american 5 +aterialismul , )a Mettrie 5 $evolu*ia -rancez 1.00-1./0 Na%terea psi olo!iei ca disciplin independent (Her&art> Schultze> =schen%eFer etc.) 5 Gillhel% Gundt 4n*iin eaz pri%ul la&orator psiholo"ic la )eipzi"> 9er%ania "popeea napoleonian $omantismul Her&ert Spencer pu&lic dou .olu%e despre Principiile Psiholo"iei. 0renolo!ia , o consiliere psiholo"ic predo%inent .oca ional &azat pe pipirea &oselor craniene (9all> Spurtzhei%> Aed*ield> <oHler etc.) "volu*ionismul 5 Charles ?arHin pu&licI :Jri"inea speciilor;> :?escenden a o%ului;> :=8presia e%o iilor la o% i la ani%ale;> :J schi &io"ra*ic a su"arului;. 5 J%ul un ani%al superior produs al e.olu iei speciilor 1./1-1..9 5 Gillia% Ka%es pred cursul :Aela ia dintre <iziolo"ie i Psiholo"ie;. 5 Ma8 <riedrich de.ine pri%ul doctor 4n psiholo"ie. 5 0rancisc Galton 4ncepe *olosirea e8tensi. a chestionarelor. Li precizeaz rolurile eredit ii i a *actorilor de %ediu(nature>nurture) 5 Pri%ul la&orator de psiholo"ie din 3%erica 4n*iin at la Mni.ersitatea Kohns HopCins "poca victorian Al doilea imperiu 5 Gillia% Ka%es pu&lic :Ce este e%o ia; 5 Ka%es McEeen Cattell de.ine pri%ul pro*esor de psiholo"ie din 3%erica la Mni.ersitatea din PennsFl.ania. 5 Gillia% Ka%es pu&lic :Principiile Psiholo"iei;. 5 3socia ia 3%erican de Psiholo"ie *ondat de 9. StanleF Hall. 5 Hu"o Munster&er" .ine la Har.ard i este ales 4n *inal preedinte al 33P. 1900-1910 5 I1212avlov i 3o n 4atson au *ondat &eha.ioris%ul Be aviorismul este un de%ers psiholo"ic potri.i cruia orice *ace un or"anis%(ac iuni."7ndire>trire)este un co%porta%ent care poate *i descris o&iecti.(tiin i*ic)*r ele%ente su&iecti.e>sau constructe ipotetice ca cel de %intal. Nu e8ist .ia interioar sau .ia %ental.Modelul cutiei ne"re 0reud 4i 4ncepe 2si analiza cu :-nterpretarea .isurilor;Aolul incontientului Psihanaliza> psiholo"ia a&isal. # Gillia% Stern pu&lic :?espre Psiholo"ia di*eren elor indi.iduale;> 3

5 Spear%an pu&lic pri%a sa carte pri.ind inteli"en a "eneral.3naliza *actorial. 5 Kun" O ruptura cu <reud.Aolul culturii>arhetipurile Mni. Carne"ie 4n*iin eaz o di.izie de Psiholo"ie aplicat 5 ,estele de in*or%a ii ale ar%atei "sesc o lara" 4ntre&uin are. 5 3dler pu&lic :?espre sensul .ie ii; i 4ncepe prin 4n*iin area Centrelor de 2ndru%are a Copilului. A5 67I5"A $89B7I +7N6IA5 1940-19/0 5 3nii 1(4+ 4ncep s si%t in*luen ele conceptelor psihoanalitice ale represiunii1repri%rii i an8iet ii i se%ni*ica iile lor pentru 4n ele"erea co%porta%entului. ,raiectoria istoric a consilierii Pri%a %icare1 tendin Psihodina%ica 3 doua %icare 6eha.ioris%ul (paiholo"ia co%porta%entului) 3 treia %icare ?e%ersul u%anist 3 patra %icare Multiculturalis%ul

:::::::::::::::::
)e ;n-iin*eaz 6epartamentul 1(1 )ocietatea de 2si olo!ie a Consilierii care reunete psiholo"i> studen i> *iliale pro*esioniste i interna ionale ce se dedic pro%o.rii educa iei i instruirii> in.esti"a iei tiin i*ice> practicii > di.ersit ii i interesului pu&lic 4n psiholo"ia pro*esional. ?eparta%entul con ine sec iuni ce reprezint dez.oltarea Centrelor de Consiliere a <e%eilor> Cole"iile i Mni.ersit ilePP Pro%o.area Psihoterapiei Ltiin i*iceP Consilierea Psiholo"ic a Snt iiP ?i.ersitatea etnic i rasialP Practica independentP Contientizarea les&ian> "aF> &ise8ualP Pre.enireaP i Psiholo"ia .oca ional. 3lte 9rupuri de -nteres Special e8ist de ase%enea. Calitatea de %e%&ru este deschis pentru psiholo"ii cu %asterat sau doctorat ale cror interese i acti.it i spri0in dez.oltarea psiholo"iei consilierii. Lase nu%ere ale re.istei #si%olo&ul de $onsiliere i trei nu%ere ale Division 1' (e)sle er sunt tri%ise %e%&rilor 4n *iecare an. Me%&rii studen i sunt pri%i i cu &ucurie pentru a se a*ilia la ?epart. 1$ prin calitatea de %e%&ri 4n 9rupul Studen ilor 3*ilia i (9S3). Me%&rii ne-33P se pot altura ?eparta%entele ca *iliale pro*esionale sau interna ionale. 1940-1941 Asocia*ia American a 2si olo!ilor 5 Nou 33P a creat un a%estec de oa%eni de tiin i %edici pentru psihoterapie i pro&le%e .oca ionale cu 9-Qs # Super scrie :Modele de interes .oca ionalI Mn studiu 4n psiholo"ie a .oca iilor; 5 Patterson i al ii dez.olt scalele de e.aluare ocupa ional i pro*ilul de 5consiliere5.Minesota 194< 4

)e di-uzeaz Inventarul 2ersonalit*ii +ulti-azice de la +innesota I2++ pu&licat de HathaHaF i McEinleF 5 Carl $o!ers scrie Consilierea %i 2si oterapia= care marc eaz ;nceputul psi olo!iei umaniste %i a stimulat dezvoltarea consilierii din perspective ne-medicale %i ne-psi oanalitice1 Counselin" pentru a e.ita ter%enul terapie. 3ceasta a *ost 4n "eneral ca rspuns la pre0udecata 4%potri.a terapeu ilor a%atori la care Carl Ao"ers a adoptat cu.7ntul :consiliere;> ini ial *olosit de acti.istul social <ranC Parsons 4n 1(+'. Ca psiholo"> lui Ao"ers nu i s-a per%is ini ial de ctre psihiatrii s se nu%easc el 4nsui :psihoterapeut;. -ronic> Ao"ers 4nsui a de.enit renu%it ca unul dintre cei %ai in*luen i oa%eni de tiin e%pirici 4n do%eniul psiholo"iei i psihiatriei> introduc7nd %etode tiin i*ice ri"uroase 4n psiholo"ie i psihoterapie *a de care 4ns psihoanalitii 4nii au rezistat 4ndelun" (i> dup prerea %ultora> 4nc rezist 4n "eneral astzi). =l a de.enit un pro*esor asociat 4n Sec iile de Psiholo"ie i Psihiatrie de la Mni.ersitatea din Gisconsin ca i Le* al Sec iei de Cercetare Psihoterapeutic al -nstitutului de Psihiatrie din Gisconsin. ?isputa dac aceast consiliere di*er se%ni*icati. de psihoterapie sau nu este 4n "eneral considerat acade%ic. Cei din tradi iile psihodina%ice pun uneori pe picior de e"alitate :psihoanaliza; i :psihoterapie; O su"er7nd c doar psihoanalitii sunt cu-ade.rat psihoterapeu i O dar aceast prere nu este acceptat de to i. 3l ii *olosesc ter%enul de:psihoterapie; pentru a se re*eri la o acti.itate de lun" durat (chiar dac unii psihoterapeu i o*er o scurt terapie) i :consilierea; pentru a se re*eri la o acti.itate de scurt durat (dei unii consilieri pot s lucreze cu clien ii ti%p de ani de zile). Cei doi ter%eni sunt 4n %od o&inuit *olosi i 4n %od alternati. 4n Statele Mnite cu e8cep ia e.ident a :consilierii de 4ndru%are;("uidance councellin") > care este adesea o*erit 4n %edii educa ionale i care se concentreaz asupra carierei i a pro&le%elor sociale. Consilierea %odern i psihoterapia au &ene*iciat i%ens de pe ur%a tradi iei e%pirice creia i s-a dat un ase%i%portant i%puls de ctre Carl Ao"ers> chiar dac priorit ile cercetrii de psiholo"ie i consiliere s-au di.ersi*icat %ult 4n ulti%a 0u%tate de secol. J acti.itate adi ional &azat pe psiholo"ia co"niti.> teoria de 4n. rii i a co%porta%entului a adus %ulte noi a&ordri terapeutice. 6o" ia datelor at7t e%pirice c7t i teoretice ale acti.it ii este acu% disponi&il> ?up unele relatri> di*eritele %odele ale consilierii i psihoterapiei se nu%r acu% cu sutele. ,endin ele "enerale de a&ordare> totui> sunt %ult %ai pu ine ca nu%r i 4n ti%p este posi&il ca %ulte dintre opiconcep iile %ai pu in 0usti*icate s scad ca i%portan > 4n ti%p ce %ulte altele noi le .oi lua locul. 2n ti%p ce principalele a&ordri continu s se dez.olte> iar altele apar i apoi plesc> clien ii sunt lsa i s alea" ei 4nii ce ar putea *i cel %ai &un pentru ei. 194> 5 <uziunea 4ntre 33P i 3socia ia 3%erican pentru Psiholo"ia 3plicat. !

5 5 Hull pu&lic :Principliile co%porta%entului; 5 Stron" pu&lic :-nteresele .oca ionale ale &r&a ilor i *e%eilor; 1944 5 6roH pu&lic :Creterea i statutul prezent al testrii ocupa ionale; 5 Pri%a le"isla ie de stat a Statelor Mnite pentru certi*icarea sau licen a psiholo"ilor a *ost se%nat la Connecticut. 5 <enichel pu&lic :,eoria psihoanalitic a ne.rozelor; 53l doilea rz&oi %ondial a *cut necesar s sta&ileasc o consiliere> .oca ional pentru *otii %ilitari . 5 Con.en ia 33P de la Philadelphia l-a introdus pe Carl Ao"ers ca preedinte-ales al 33P. ?i.iziunea 1$ de Consiliere i 2ndru%are este de acu% nu%ele o*icial dat ?i.iziunii 1$. 5 6ordin scrie :?ia"nosticul 4n consiliere i psihoterapie; # $o!ers pu?lic @Aspecte semni-icative ale terapiei centrate pe clientA Berminarea celui de al doilea rz?oi mondial 5 Se pu&lic pri%ul nu%r din revis a *merican #s+c%olo&is 194& Hans SelFe :Sindro%ul "eneral de adaptare; 194(-194. Criza 6erlinului Cnceputul rz?oiului rece C7+DNI)+D5 5A N7I 3nihilarea elitelor ro%7neti -nstaurarea unui re"i% &azat pe teroare

6ictatura pavlovist ;n psi olo!ie %i medicin (un asocia ionis% %ecanicist i *iziolo"izant i o dialectic e8cita ie-inhi&i ie ) Medicina cortico.isceral (6Fco.) Ner.is%ul (SperansCi) Ne!area -actorilor !enetici ()FssenCo) A?era*iile psi olin!uistice ale lui Stalin 2n. area instru%ental B orndiEe 1(33
5 )Einner pu&lic :Galden ,Ho; # 6u&er pu&lic :2ntre o% i o%; ?ez.olt *iloso*ia =M O ,M> rolul dialo!ului 5 ,ol%an scrie :Fr*ile co!nitive la o&olani i oa%eni; ?eschide dru%ul cunoaterii proceselor co"niti.e le"ate de spa ialitate. 5 Co%itetul de -nstruire a Consilierului i Co%itetul pri.ind Cercetarea au *ost *ondate. 3socierea str7ns cu 3socia ia Na ional a 2ndru%rii @oca ionale. 1949 5 Con*erin a 6oulder a creat %odelul o%ului de tiin practicant de educa ie clinic. 2ncepe s se .ad despr*irea real dintre psiholo"ia clinic i cea de consiliere. #

5 3u aprut discrepan e asupra nu%elui Consiliere i 2ndru%are Nor?ert 4iener :Ci?ernetica. ?e%ersul neuro i psihoci&ernetic> %odelele in*or%a ionale;. -n*or%a ia (Shannon) Ae"larea prin *eed&acC(Giener) Ae elele cu contacte.Ae elele &ooleene(McCallu% i Pitts)Ae elele neuronale naturale i ati*iciale ,eoria deciziei(..Neu%ann i Mor"enstern) 7rientarea psi oci?ernetic 4n Ao%7nia (=d% Nicolau> C>6lceanu Stolnici>Aestian >9olu) 5 Fe?? pu&lic :Jr"anizarea co%porta%entulu;. Modelul he&&elian al plasticit*ii re elelor neuronale. Aolul sinapselor;. 5 Se pu&lic pentru pri%a dat Scara -nteli"en ei Gechsler pentru Copii. 5 Salter pu&lic :,erapia prin re*le8 condi ionat; 5 6rill pu&lic :Principii de &az ale psihoanalizei; 5 6ou evenimente au condus la separarea rolului

consilierii psi olo!ice de cel al psi olo!iei clinice %i psi iatriei1


Con*erin a 3nn 3r&or i %esa0ul preziden ial de la ?arleF despre de*inirea do%eniului 4n conte8tul altor pro*esii a0uttoare. 19/0 5 Scade interesul psiholo"iei 4n cercetare> i crete cel pentru practic. 5 ?i.iziunea 1$ se an"a0eaz s *ie s pro%o.eze %asteratul i doctoratul 4n psiholo"ie 5 <ondarea Ae.istei 3nuale de Psiholo"ie anun at 4n &uletinul1&roura care asi"ur ca literatura adec.cat .a *i atent re.izuit. 5 ?ollard i Miller pu&lic :Personalitatea i psihoterapia;> : Cn*elesul anGiet*iiA1 Stoicii> epicurienii> an8ietate O atara8ie. Aolul an8iet ii 4n psiholo"ia nor%al i patolo"ic. Panica> an"oasa. $89B7ID5 C7$""AN Consilierea psiholo"ic este in*luen at de dou constela ii teoretice 1 Psihoterapie>consiliere>personalitate < 3specte .oca ionale i ocupa ionalePdez.oltarea carierei 5 (19/1-19/&) @Cn anii '/0= cariera %i necesit*ile interpersonale %i pro?lemele multor veterani de rz?oi %i a -amiliilor lor ca %i cre%terea -r precedent a ;nscrierilor ;n ;nv*mHntul superior au creat o e-ervescen* a cercetrii %i eGperimentrii ;n special ;n domeniile dezvoltrii carierei %i a orientrilor pro-esionale1A ()c Ie?el= 19.4)1 # 3 *ost *or%ulat proiectul e8peri%ental al codului eticii pentru psiholo"i (33P) 5 Con*erin a Nord.estic a *ost .ehicolul de adresare a pro&le%elor standardelor pentru pre"tirea practicii i pre"tirea psiholo"ilor la ni.el de doctorat. $

5 S-au *ondat Personalul 3%erican i 3socia ia de 2ndru%are (acu% 3socia ia 3%erican de Consiliere). 5 :,erapia centrat asupra clientului; a lui Ao"ersI Practica sa curent> -%plica ii i ,eorii;. K. Pia"etI =piste%olo"ia "enetic. Modelele constructi.iste. Constructivismul este o teorie psiholo"ic a cunoaterii (episte%olo"ia)S1T care sus ine c oa%enii 4i construiesc cuno tin ele lor din e8perien ele lor Constructi.is%ul nu este o peda"o"ie speci*ic> dei este adeseori con*undat cu Construc io-nis%ul> o teorie educa ional dez.oltat de SeF%our Papert. ,eoria lui Pia"et a 4n. rii constructi.iste a a.ut un lar" i%pact asupra teoriilor 4n. rii i a %etodelor de predare 4n 4n. %7nt. Jtiin*ele creierului *ac pro"rese re.olu ionare O (neurotrans%i torii> sinapsele> re elele neuronale> acti.itatea neuroci&ernetic etc. etc.). J nou se%ni*ica ie a &azelor neuro&iolo"ice ale consilierii. 2si o-armacolo!ia se dez.olt dra%atic (an8iolitice> sedati.e antidepresi.e neuroleptice> neuroleptice incisi.e etc.). Pune 4n u%&r % etodele psiholo"ice. Psihiatria %edical se i%pune 19/1 =*orturi de le"iti%are 5 ?onald pu&lic a%nunte pri.ind Con*erin a Nord.estic> :"ste imperativ ca psi olo!ia consilierii s rmHn -erm de-init ;n cadrul or?itei psi olo!iei %tiin*i-ice de ?az %i a disciplinelor ;nrudite1A 6isciplinele ;nrudite sunt celelalte %tiin*e ale comportamentului1 )e elimin empirismul 5 ?i.iziunea 1$ 33P Co%itetul pri.ind Pre"tirea.a declarat c psiholo"ia consilierii tre&uie s ai& :un nucleu de concepte de &az> de unelte i tehnici care tre&uie s *ie co%une pentru to i psiholo"ii;. 5 2%preun cu des.oltarea cercetrii> ase alte do%enii au *ost alese de co%itet pentru ca psiholo"ul s *ie corect pre"tit 4n consiliere. 19/< Nu%ele ?i.iziunii 1$ 33P se schi%& 4n Psiholo"ia Consilierii. 5 3pari ia ,evis ei de #si%olo&ia Consilierii este anun at. 5 Consiliul 33P de =duca ie i Pre"tire apro& pri%a e.aluare a pro"ra%elor de doctorat 4n psiholo"ia consilierii. Laptesprezece pro"ra%e sunt selectate. 2 19/4 , $evista de 2si olo!ie a Consilierii1(Counsellin! psKc olo!K) 5 Pri%a edi ieI *e&ruarie 1(!4. 5 <ondatoriI Milton Haun> Harold 9. Seashore> ?onald =. Super> C. 9il&ert Grenn (=ditor) 5 <inan at de ac ionari particulari 5 ?o%enii ale con inutului ori"inalI 1. Consilierea i ,eoria Personalit ii 2. Procesul consilierii 3. ,eoria i Metoda Cercetrii 4. Consilierea .oca ional i rea&ilitarea !. Msurtoarea1%sura 4n Consiliere #. Consilierul i creterea1dez.oltaea pro*esional 1(!4 O ?iscursul lui Hahn la ?i.iziunea 1$ '

1. 2. 3. 4. !. #. $.

5 ScopulI S di*eren ieze psiholo"ia consilierii de alte do%enii 5 <unc iile psiholo"ului de consiliereI Clientul .ersus centrul aten iei pacientului Nu este su& supra.e"herea altor discipline Practica &azat pe a&ordri nor%ati.e 3titudini %odi*icate .ersus restructurarea personalit ii Stri de an8ietate la inter*erare .ersus ni.elele de diza&ilitate Cei %ai cali*ica i 4n e.aluarea trsturilor (caracteristice) u%ane pentru a a0uta clien ii 4n .ia a educa ional-.oca ional i social. Procesul nu este 4ncheiat p7n c7nd clientul are un .iitor plan de ac iune. 19/9 +oment de criz Se 4ntrunete Consiliul 33P de =duca ie i Pre"tire 5 ScopulI s deter%ine dac consilierea tre&uie s continue a *i recunoscut ca specialitate independent. 5 3precierile1e.alurile nu sunt su& tipar ti%p de 2+ ani. Aprecieri ne!ative 1. Nu%ere sczute ale do%eniului de intrare 2. ?eclinul 4n calitatea studen ilor U (:"rad students;) 3. Nici o &urs pentru consiliere apro&at de 33P 4. Status tiin i*ic nesatis*ctor> cel %ai sczut al tuturor specialitilor 4n psiholo"ie !. Necesitatea unei posi&ile *uziuni a psiholo"iei clinice i de consiliere Aspunsul ?i.iziunii 1$ +otiva*ii pozitiveL 1. J istorie poziti. a realizrilor 2. Aata creterii snt ii 4n ti%pul decadei precedente 3. Ae.iste interesante 4. Pro"ra%e de pre"tire specializate !. Posi&ilitatea cali*icrii pentru diplo%a 36=PP (3%erican 6oard o* =8a%iners in Pro*essional PsFcholo"F V Consiliul 3%erican pentru =8a%inatorii 4n Psiholo"ia Pro*esional) #. Jportunit i speci*ice pentru pre"tire i con*ir%are $. Winte> scopuri i tehnici distinct di*erite de cele din do%eniul psiholo"iei clinice. 19&0 5Cercurile responsa?ile -ac trei recomandri 1. <uzionarea cu psiholo"ia clinic> un nou do%eniu .a concentra aten ia pre"tirii pri.ind at7t popula iile nor%ale c7t i cele patolo"ice. 2. Pre"tirea 4n pri%ul r7nd de consilieri i 4n al doilea r7nd de psiholo"i 3. ?ez.oltarea consilierii la ni.el masterat (Master o* 3rts). 3ceste reco%andri nu au *ost nici o data pu&licate. In-luen*a conteGtului social 5 Pro"resul tehnic 5 )e"isla ii noi le"isla ii i%portanteI (

1. 2. 3. 4. !.

1. 2. 3. 4.

5Pro"ra%e de Cercetare Cooperati. (J=) pre"tesc institu ii educa ionale pentru cali*icare> testare i consilierea personalului )e recunoa%te rolul cercetrii %tiin*i-ice Se asi"ur *onduri pentru cercetarea 4n consiliere Se con*ir% necesitatea dez.oltrii cercetrii 4n consiliere 5 Noi oportunit i sunt o*erite de creerea N?=3(National ?e*ense =ducational 3ct)de ctre Con"resul 3%erican 4n 1(!( 5 2ncep7nd cu 1(!'> !+X p7n la ##X din cercetri se re*er 4ns nu%ai la psiholo"ii non-.counselin&. 5 Aeco%andrile con*erin ei de la Mia%i> 1(!'I Cercetarea tre&uie s *ie o caracteristic de*initorie a tuturor psiholo"ilor S se instituie cursuri e8tinse de %etodolo"ie ce se re*er la pro&le%ele din clinici> coli etc. 2nceperea din ti%p Sde.re%eT a cercetrii 4n instruire Conducerea cercetrilor s *ie *cut de ctre %e%&ri e8peri%enta i ai *acult ii S se recunoasc tipurile de cerce ri crea ive> *olositoare dar nu 4n %od necesar ori"inale i cele de in.esti"are(/in0uirin&1)T. Situa ia tiin i*ic a Co%itetului CP(Consiliere Psiholo"ic) -ncepe AYB6J-M) din @-=,N3M 5 Prin 1(!(> > 4nc nu e8ist o *inan are de la N-MH(-nstitutul Na ional de Sntate Mental) pentru pro"ra%ele CP de pre"tire 5 1(#1> Ae.ista 3nual de Psiholo"ie inten ioneaz s 4ntrerup recenziile CP 2rimul om ;n spa*iu (M Ga!arin) Cnceputul pro!ramului spa*ial Apollo Criza rac etelor din Cu?a Asasinarea lui 3101NennedK 2rimii oameni pe lun 5 SSCPC(SocietF *or a Science o* Clinical PsFcholo"F and Counsellin") a in.esti"at cile de 4%&unt ire a calit ii i a .alorii cercetrilor CPI i a reco%andat identi*icarea surselor de *inan are %etoda de co%unicare a acestei in*or%a ii ctre %e%&rii ai ?eparta%entului . 1$ din 3P3 a0utarea lor la utilizarea surselor pro%o.area unei %ai %ari interac iuni de "rup i cercetare Noi dezvoltri teoreticeI 5 2ro!rame maOore de cercetare ;n terapia centrat pe client # Berapia emotiv ra*ional dezvoltat de Al?ert "llis (19/() # Analiza tranzac*ional -ondat de "ric Berne (19/.) #Contri?u*iile psi olo!iei voca*ionalePocupa*ionaleL "1N1 )tron! 3151Folland= 6onald "1 )uper %i Anne $oe Se consolideaz psiholo"ia u%anist. 2si olo!ia umanist este o coal de psiholo"ie care a aprut 4n anii 1(!+ ca reac ie at7t la &eha.ioris% c7t i la psihoanaliz. Se preocup e8plicit de di%ensiunea u%an a psiholo"iei i conte8tul u%an de dez.oltare a teoriei psiholo"ice. 3&ordarea u%anist 4i are rdcinile 4n "7ndirea e8isten ialist (.ezi EierCe"aard> Nietzsche> Heide""er i Sartre). 1+

1. 2iinele umane nu po fi reduse la componen e. 2. 2iinele umane au 3n ele un con e4 uman unic. 3. $on5 iina uman include con5 ien izarea de sine 3n con e4 ul al or oameni. 4. 2iinele umane au opiuni 5i responsa6ili i ne-dori e. 5. 2iinele umane sun in enionai7 ei cau 3nelesul7 valoarea 5i crea ivi a ea. Psiholo"ia u%anist include nu%eroase a&ordri de consiliere i terapie. Printre cele %ai ti%purii a&ordri "si% teoria dez.oltrii a lui 3&raha% +asloI= su&liniind o ierarhie a ne.oilor i %oti.a iilorP psiholo"ia e8isten ial a lui Aollo MaF recunosc7nd op iunea u%an i aspectele tra"ice ale e8isten ei u%aneP i terapia centrat pe persoan sau client a lui Carl Ao"ers> care este centrat pe capacitatea clientului de auto-direc ionare i 4n ele"ere a propriei e.olu ii a lui1a ei (ClaF> 2++2). 3lte a&ordri ale consilierii u%aniste i a terapiei includ terapia "estaltist> psihoterapia u%anist> terapia a&isal >sntatea holistic> terapii de "rup> > terapiile %aritale i de *a%ilie> terapia asupra corpului i psihoterapia e8isten ial a lui Medard 6oss (3anstoos> Serlin Z 9reenin" (2+++). Psihoterapia e8isten ialinte"rati.> dez.oltat de EirC Schneider (2++')> este o dez.oltare relati. nou 4n cadrul tereapiei u%aniste i e8isten iale. Mlric Neisser punele &azele psi olo!iei co!nitive1 ,er%enul :cunoatere; se re*er la toate procesele prin care input-ul senzorial este trans*or%at> redus> prelucrat> stocat> recuperat i *olosit. =l este preocupat de aceste procese chiar atunci c7nd ele opereaz 4n a&sen a unei sti%ulri rele.ante> ca 4n i%a"ini1reprezentri i halucina ii. 2si olo!ia co!nitiv este o ra%ur a psiholo"iei care in.esti"heaz procesele %entale interne ca rezol.area pro&le%elor> %e%oria i li%&a0ul. Lcoala ce apare din aceast a&ordare este cunoscut ca co"niti.is%. 3cesta 4i are &aza 4n psi olo!ia !estaltist a lui Ma8 Gerthei%er> Gol*"an" E[hler i Eurt Eo**Ca> ca i 4n lucrarea lui Kean Pia"et> care a e%is o teorie a stadiilor1*azelor care de dez.oltare co"niti. a copiilor. Psiholo"ii co"niti.i sunt interesa i de *elul 4n care oa%enii 4n ele"> dia"nosticheaz i rezol. pro&le%e> preocup7ndu-se de procesul %intal care %ediaz 4ntre sti%ul i rspuns. ,eoria co"niti. sus ine c solu iile la pro&le%e iau *or%a al"orit%ilor- care nu sunt o&li"atoriu 4n elese dar pro%it o solu ie> sau -euristice care sunt 4n elese dar care nu "aranteaz 4ntotdeauna solu ii. 2n alte cazuri> solu iile pot *i "site prin intui ie> o contientizare &rusc a rela iior. 7 contri?u*ie esen*ial pentru edi-icarea co!nitivismului se datoreaz marelui lin!uist N1C omsEK care a criticat aspru ?e aviorismul sEinerian 1(#'-1($# 6e-ini*ia cea mai cuprinztoare a pro-esiei1 55Psiholo"ul5 ce consiliaz5 - o*er ser.icii de 4ndru%are i consiliere indi.idual i de "rup 4n coli> cole"ii i uni.ersit i> spitale> clinici> centre de rea&ilitare i industrie> pentru a a0uta indi.izii 4n o& inerea unei dez.oltri i realizri %ai e*iciente personale> sociale> educa ionale i .oca ionale. Str7n"e date despre 11

indi.id prin *olosirea inter.iului> istoricului cazului i a tehnicilor o&ser.a ionale. Selecteaz> ad%inistreaz> 4nre"istreaz i interpreteaz testele psiholo"ice destinate s esti%eze inteli"en a indi.idual> aptitudinile> a&ilit ile i interesele> aplic7nd cunotin ele de analiz statistic. =.alueaz datele ca s identi*ice cauza pro&le%ei i s deter%ine oportunitatea consilierii sau tri%iterea la al i specialiti sau institu ii. Conduce consilierea sau inter.iurile terapeutice pentru a a0uta indi.idul s do&7ndeasc ptrunderea 4n pro&le%ele personale> de*inete intele i plnnuiete ac iunea ce re*lect interesele> a&ilit ile i ne.oile sale. J*er in*or%a ii ocupa ionale> educa ionale i altele pentru a da posi&ilitatea indi.idului s *or%uleze planuri realiste educa ionale i .oca ionale. Mr%rete rezultatele consilierii pentru a deter%ina *ia&ilitatea i .aliditatea trata%entului *olosit. Se poate an"a0a 4n cercetare pentru a dez.olta i a%eliora dia"nosticul i tehnicile consilierii (@ol.- al ?ict. al ocupa iilor> 1(#!). )e identi-ic noi roluri ale consilierii 5 ?e re%ediere sau rea&ilitare O 30ut oa%enii care trec 4n prezent prin di*icultate. 5 Pre.enti.e O Per%ite 4%piedecarea anticipati. a unor pro&le%e .iitoare> 5 =ducati.e sau de dez.oltare O 30ut plani*icarea>o& inerea i deri.area &ene*iciului %a8i% din e8perien ele care .or da posi&ilitatea de a-i descoperi i 4ndeplini poten ialul lor. Punctul de .edere este unul al speran ei i opti%is%ului 5 -ndi.izii se pot schi%&a> pot duce o .ia satis*ctoare> pot *i autodirec iona i i pot "si cile de a-i *olosi resursele> chiar dac acestea ar putea *i sl&ite de atitudini i senti%ente incapacitante> %aturizare 4nceat> pri.are cultural> lipsa oportunit ii> &oal> rnire sau &tr7ne e. 1(#' 5 Kordaan i al ii au de*init rolul i etapele pentru a de.eni unI psiholo" de consiliere 5 Garanth se re*er la pro&le%ele persistente ale separrii Psiholo"iei de Consiliere i ale prpastiei co%unicrii dintre oa%enii de tiin i personalul au8iliar 5 Grenn a clari*icat *elul 4n care au *unc ionat Co%itetul de =.aluare a =duca iei 33P i a Consiliului de Pre"tire1Cali*icare 5 "riEson O de*inete teoria sa potri.it creia personalitatea se construiete 4nc din copilrie pe &aza unor deter%inri "enetice dar i a unor in*luen e epi"enetice din %ediu %ai ales educati.e i culturale 1(#( 5Al?ert Bandura O prezint Modelul 2n. rii Sociale O o carte care a schi%&at direc ia pe care o .a lua psiholo"ia 4n anii 1('+. ?in anii 1($+ el a dedicat %ult aten ie e8plorrii rolului pe care 4l 0oac credin ele auto-e*icace 4n *unc ionarea u%an. 8 eorie co&ni iv social> o carte 4n care el a o*erit o teorie co"niti. social a *unc ionrii u%ane care acord un rol central proceselor co"niti.> indirecte> auto-re"latoare i auto-re*lecti.e 4n adaptarea i schi%&area 12

u%an. 3ceast teorie co"niti. social 4i are rdcinile 4ntr-o perspecti. acti. care 4i pri.ete pe oa%eni ca auto-or"anizatori> proacti.i> auto-re*le8i.i i auto-re"latori> nu doar ca or"anis%e reacti.e *or%ate de *or e din %ediul 4ncon0urtor sau %7na i de i%pulsuri interioare. 1($+. 5 Cutarea &inelui i preocuparea pentru auto-a0utorarea> 4ncura0at de e*orturile acti.e ale unor psiholo"i de consiliere pentru a :da pro*esia oa%enilor;prin pre.enire i educa ie psiholo"ic.

------------------------------------------------------)e contureaz noi cadre 5 Cadrul educa ional 5 Cadrul le"at de sntate 5 -ndustria i 9u.ernul 5 Consilierea co%unit ii 5 2n pri%ul r7nd 4n. %7ntul 5 Ser.iciile ad%inistrati.e 5 Ser.iciile 4n "enere 5 ?i.erse Apar centre de consiliere 5 Practica particular 5 3ltele

-------------------------------------------------5 +i%carea anti-rz?oi 5 3tCinson> Hos*ord i Bi%%er au catalizat creterea1ascensiunea psiholo"iei co"niti.e 4n Pro"ra%ul CP al Mni.ersit ii Santa 6ar&ara din Cali*ornia(MCS6). 53tCinson 4ncepe totodat cercetri asupra pro&le%elor %ulticulturale 4n consiliere 5 Con*erin a de la @ail O Se 4n*iin eaz doctoratul 4n consiliere )e ;nc ee $89B7ID5 din QI"BNA+ 4at er!ate )uarea 4n considerare a conteGtului social de.ine i%portant 5 Sursele %odi*icrii atitudinilor socialeI 5 =*ectele rz&oiului din @ietna% i rspunsurile la acesta date de institu ii 4n societate> 4n special 4n educa ie. 5 Modi*icrile atitudinilor *a de autoritate i pierderea 4ncrederii 4n institu ii ca rspuns la epoca Gater"ate. 5 Continua cutare a eu-lui ideal 4n societate ce caracterizeaz anii 5 :Ser.iciile Psihoterapeutice pentru 9rupurile de Minorit ii =tniceI Jarecare opti%is%> oarecare pesi%is%; cartea lui Sue. 5 Gin&orn pu&lic :Proceduri pentru prote0area consu%atorilor de consiliere. 5 :Structura re.olu iei tiin i*ice; a lui Euhn =l introduce 4n *iloso*ia tiin ei ideea c e.olu ia tiin elor nu se *ace pro"resi. prin acu%ulri de date i concepte ci discotinu prin re.olu ii ce i%plic o co%utare "estaltului 2ncepe Micarea Poten ial M%an )e consolideaz mi%carea ippi 13

Micarea hippi aprut 4n Cali*ornia la 4nceputul anilor 1(#+ este o su&cultur cu o orientare anticon*or%ist 4%potri.a siste%ului social e8istent(anti esta&lishe%ent) care pro%o.eaz o re4ntoarcere la natur i ca atare o li&eralizare a .ie ii sociale 4n special 4n do%eniul se8ualit ii i al consu%ului de dro"uri Mn hedonis% li&ertar opti%ist Binere*ea conceptualizat ca un stadiu preadolescentin1 5 ?e*inirea sarcinilor adolescen ei pe care =riCson le-a de*init (e%anciparea de *a%ilie> rela8area cu se8ualitatea> o& inerea unui sens al identit ii i capacitatea de inti%itate). 5 =.aluarea i ree.aluarea rela iei adolescen ilor cu societatea 4n ti%pul a%7nrii acceptrii responsa&ilit ii adultului. 5 -ntrarea 4ntr-o perioad de e8peri%entare cu roluri de adult. 1($$-1('3 ,rei ele%ente pri.ind identitate pro*esiunei 1. Consens "eneral pri.ind identitatea pro*esional 2. )e"atul1%otenirea e.olu iilor teoretice i e%pirice 3. 3titudinea &ine.oitoare a societ ii *a de ser.iciile pre.enti.e i de dez.oltare. ,rei ini iati.e 1. Per*ec ionarea supli%entar a identit ii pro*esionale 2. 3 esti%a rolul pro*esiei 4n secolul 21 i a *i dina%ic1acti. 3. 3 deter%ina ce *ace pe un psiholo" de consiliere s *ie un psiholo" de consiliere 5 2roiectul urmtoarei decade a 6epartamentului 1(al A2A 5 J*er indica ii1in*or%a ii cu raz de ac iune lun" 5 J*er declara ii1a*ir%a ii pentru a %edia 4ntre consiliile etatizate i asocia iile pri.ate 5 J*er docu%ente de *olosit pentru studen ii 4n *or%are 5 J*er orientri ale CP spre a considera rolurile> aspira iile i oportunit ile1ocaziile. R 5 1($$- 3. 6andura propune ,eoria auto-e*icacit ii1e*icien ei 5 1($'- Pat Golleat scoate :Jp iuni %ultiplicatoare i 4nclina ii (6ias) scztoare; )e con-irm rolul neuromodulatorilor (endor*inele> peptidele). Noi %odele neuro&iolo"ice 4n special le"ate de a*ecti.itate i durere 5 1($'- Eru%&oltz introduce -n.entarul con.in"erilor pri.ind cariera. # 19.0- $1$ea!an recomand @$z?oiul privind dro!urileA 2ro?lema consumului %i dependen*ei de dro!uri ;ncepHnd din 19&(-&91)e desc ide un domeniu nou pentru consilierea psi olo!ic 5 Sel%an dez.olt ,eoria acceptrii perspecti.ei sociale 5 -n*luen a JMS 5 6oroH scrie :<elul 4n care era%I re*le8ii pri.ind istoria cluzirii .oca ionale; 5 1('+-2+++ 14

,ra"ica distru"ere a psiholo"iei ro%7ne de ctre Ceauescu 4n ur%a :scandalului;pro.ocat de +edita*ia Branscendental 1('1 5 Schi%&ri 4n do%eniul %etodolo"iei ?i.ersitatea %etodolo"ic i co%ple8itatea1ra*ina%entul
3nii 1('+I Che%area la utilizarea unei analize statistice %ai co%ple8e> inclusi. o trecere de la 3NJ@3 la re"resia %ultipl. 2n statistici> 3NJ@3 este prescurtarea pentru analiza dezacorduluiPcontradic*iei (anal+sis of variance). 3naliza contradic iei este o colec ie de %odele statistice i procedurile lor asociate> 4n care contradic ia o&ser.at este 4%pr it 4n co%ponente datorit di*eritelor .aria&ile e8plicati.e. ,ehnicile ini iale de analiz a contradic iei1.arian ei au *ost dez.oltate de statisticianul i "eneticianul A.3. <isher 4n anii 1(2+ i 1(3+ i uneori sunt cunoscute ca AN7QA lui 0is er sau analiza varian*ei lui 0is er> 4n care se *olosete distri&u iei < a lui <isher pentru sta&ilirea testului de semni-ica*ie statistic. 1('$I <assin"er introduce una dintre cele %ai se%ni*icati.e e.olu ii statistice> modelarea cauzal. Modelarea cauzal ur%rete s a.anseze ipoteze rezona&ile asupra rela iilor cauzale dintre .aria&ilele dependente i independente. 1((2I P.P. Heppner> Ei.li"han i Ga%pold au pu&licat pri%a carte destinat cercetrii speci*ice a consilierii 1(($I Hill> ,%ho%pson i Gillia%s pu&lic un articol ce introduce o nou %etodolo"ie pentru cercetarea calitati.

5 Interven*iile= procesul %i rezultatele @consilieriiA 1('+-2+++ Se ur%rete intens dez.oltarea carierei i co%porta%entul .oca ional. 5 ,eoriile care au o*erit o &az pentru lucrarea i practica e%piric sunt e%ise deI 6ordin> ?aHis1)o*\uist> Holland> Eru%&oltz i Super. 5 3par patru re.iste %a0ore de specialitate I
Ae.ista de co%porta%ent .oca ional Ae.ista tri%estrial pri.ind dez.oltarea carierei Ae.ista de dez.oltare a carierei Ae.ista esti%rii carierei (nou 4n 1((3).

5 Continu s *ie aria cea %ai e%piric a cercetrii i practicii 4n cadrul psiholo"iei :de consiliere; 5 Kohn Holland O o*er aplica ii de cercetare i practic 4n cartea sa :Crearea ale"erilor .oca ionale; (re.zut 4n 1(($) 5 Sa.icCas a conturat dou arii i%portante cu care do%eniul continu s se lupteI 1. Con.er"en a teoriilor e8istente ale e.olu iei ale"erii carierei. 2. <olosirea "7ndirii post-%oderniste pentru a trece dincolo de poziti.is%ul lo"ic ca *oloso*ie a tiin ei pentru teoria i cercetarea asupra co%porta%entului .oca ional. Post%odernis%ul este o reac ie pesi%ist *a de opti%is%ul entuziast al anilor 1(#+.Nea" .alorile i reperele trecutului dar i planurile de .iitor. Nea" identitatea indi.idului care se *ra"%enteaz i pro%o.eaz %odele destructuralizante(destructuralis% post structuralis%)()Fotard><oucault>6audrillard etc.) 1!

3.ansrile1pro%o.rile %etodolo"ice au *ost o a%prent a anilor 1('+ i 1((+. Procedurile %eta-analitice> %odelarea ecua iei structurale i %odelarea ierarhic liniar au per%is o %ai pro*und i *ia&il e8a%inare a *actorilor co%pleci i%plica i 4n or"anizarea i dez.oltarea carierelor Jli.er i SpoCne au condus o %eta-anchet asupra a !' studii .oca ionale pentru a deter%ina rela ia dintre caracteristicile inter.en iei i rezultat. 3st*el> di.ersitatea %etodolo"ic i co%ple8itatea cercetrilor s-au dez.oltat 4n ti%pul acestei perioade de ti%p pentru a per%ite o e8plorare %ai e*icient a *actorilor i%plica i 4n dez.oltarea carierei. Aolul dez.oltrii carierei 4n .ie ile indi.izilor anterior %ar"inaliza i(cu% ar *i *e%eile) a de.enit un su&iect i%portant al aten iei 4n anii 1('+ i 1((+. ?ou contri&u ii teoretice %a0ore 4n acest ti%p au *ostIcea alui )inda 9oitt*redson i cea a lui HacCen i 6etz care iau 4n considerare i cariera *e%eilor 3ceste luri de pozi ie se incadreaz in .alul al treilea al mi%crii -eministe care a 4nceput la s*ritul anilor '+ continu7nd .alul al doilea care a 4nceput prin anii #+ dup eecul pri%ul .al de la 4nceputul secolului ]] Consilierea %uticultural.
Psiholo"ia a 4%&r iat 4ncetul cu 4ncetul studiul pro&le%elor %ulticulturale. Psiholo"ia cross-cultural a *ost aria pri%ar 4n care psiholo"ia a e8a%inat cultura. 3ceast a&ordare e8a%ineaz 4n %od tipic dou "rupe na ionale care nu sunt 4n acelai conte8t social. Psiholo"ia %ulticultural este studiul "rupurilor culturale %ultiple 4n acelai conte8t. 9rupurile culturale se in*luen eaz unele pe altele atunci c7nd sunt 4n acelai conte8t socioculturalP puterea acestei in*luen e este lar" dependent de puterea i situa ia pe care "rupurile culturale le au 4n societate. ,oate "rupurile culturale discutate 4n acest %anual au un statut de %inoritate etnic. 3st*el> psiholo"ia %ulticultural este studiul nu nu%ai al culturii> ci i al pro&le%elor sociopolitice pe care le 4nt7%pin persoanele %inorit ii etnice 4n Statele Mnite. ?ei pro&le%ele cross-na ionale sunt i%prtante 4n psiholo"ie> pro&le%ele ce se ocup de persoanele cu %ultiple pre"tiri culturale 4n Statele Mnite e posi&il s a*ecteze %ai %ult .ia a %a0orit ii studen ilor a%ericani. =8ist nu%eroase %anuale de psiholo"ie cross-cultural> dar *oarte pu ine cele care se adreseaz psiholo"iei %ulti-culturale 4n cadrul unui sin"ur conte8t na ional i sociopolitic.

<rancis Cecil Su%ner5 - --ul a*ro-a%erican care a pri%it "radul de Ph.?. 4n psiholo"ie> 1(2+. Koseph Ghite> Ph.?. O :Printele Psiholo"iei Ne"re; Circa 2++ psiholo"i au creat 3socia ia Psiholo"ilor Ne"ri care au e8pri%at ur%toarele preocupri la Con*erin a 3P3 4n 1(#'I 1) 3P3 tre&uie s-i inte"reze propria *or de %unc 2) 3P3 tre&uie s *aciliteze intrarea i pre"tirea a.ansat a a*roa%ericanilor 3) 3P3 tre&uie s-i %onitorizeze re.istele lor pentru a eli%ina te%ele rasiste ne4nte%eiate> netiin i*ice. 4) 3P3 tre&uie s sta&ileasc un pro"ra% 4n special pentru preocuprile psiholo"ice ale %inorit ii. 5 1(#' Con.en ia 3P3 de la San <rancisco> C35 1#

1('2 p7n 4n prezent5 1($3-1((' re*lect o preocupare se%ni*icati. pentru utilizarea di.ersele %ostre culturale. ?oar 11X din pu&lica ii s-au preocupat de etnicitate 4n 1($3> 4n ti%p ce (3X 4n 1(('. 3utorii au su"erat c tendin a 4n cercetarea %ulticultural .a continua s creasc 4n ti%p ce pro*esia noastr r%7ne dedicat dez.oltrii co%porta%entului poziti. i rezultatelor e%o ionale pentru o societate tot %ai di.ers. 1($1 3socia ia 3%erican de Consiliere> 3socia ia pentru Consiliere i ?ez.oltare Multicultural. 1('! 3socia ia 3%erican de Psiholo"ie> ?eparta%entul 4!I Societatea pentru Studiul Psiholo"ic al Pro&le%elor Minorit ii =tnice. 1((4 Societatea 3%erican de Psiholo"ie> Co%itetul pentru Popula iile Su&reprezentate Social i =cono%ic. 1('2 ?eparta%entele Pro*esionale Multiculturale 4n 3C3> 3P3 Z 3PS5 Con*erin e Pro*esionale Multiculturale 1('3 Masa rotund de iarn a Mni.ersit ii Colu%&ia pri.ind Psiholo"ia i =duca ia cross-cultural. Berminarea rz?oiului rece 2r?u%irea comunismului 6e?utul !lo?alizrii 1((( Pri%a Con*erin Multicultural i Su%%it-ul la NeHport 6each>C3 2++1 3 doua Con*erin Multicultural 3P3 i Su%%it-ul la Santa 6ar&ara>C3 2++3 3 treia Con*erin Multicultural 3P3 i Su%%it-ul .or a.ea loc la HollFHood> C3 5Pro&le%e pri.ind se8ul i pre*erin a se8ual 5 3nii 1(#+-1($+I Aolurile *e%eilor se schi%& rapid i se ridic 4ntre&rile despre 4nclina ia spre cercetarea psiolo"ic. 5 1($'I Psiholo"ia Consilierii pu&lic pri%ul su nu%r special pri.ind &r&a ii consilierii . 5 1('+-1((+I Crete cercetarea pri.ind pro&le%ele *e%eilorP cercetarea asupra pro&le%elor consilierii apar in7nd preocuprilor "aF> les&iene i &ise8uale este doar la 4nceputP dou re.iste i%portante 4n psiholo"ia consilierii au pu&licat nu%ere speciale dedicate preocuprilor "aF> les&iene i &ise8uale. 5 1((2I )iteratura pri.ind psiholo"ia *e%eilor se dez.olt ca i t eoria *e%inist 5 3nii 1('+I -n.esti"a iile se concentreaz asupra proceseor co"niti.e i cuprind co%porta%entele at7t a clien ilor c7t i a consilierilorP cercetarea este caracterizat de creterea ri"orii %etodolo"ice i unei %ai %ari clarit i 4n *unc ionarea ideilor i de e8a%inarea le"turii siste%atice a e.eni%entelor procesului cu rezultatele consilierii. 5 1('4I 6or"en identi*ic trei perspecti.e teoretice ale tendin ei "enerale care au *ost cele %ai cercetare din 1($'-1('2I %odele de in*luen co"niti.-co%porta%entale> psiholo"ice sociale i %odele analitice5 1$

J reprezentare %ate%atic a unui proces> inten ie sau concept printr- un nu%r de .aria&ile care sunt de*inite pentru a reprezenta inpu s> ou pu s7 stri interne ale inten iei sau procesului i un set de ecua ii i ine"alit i ce descriu interac iunea acestor .aria&ile. Mn %odel analitic este o teorie %ate%atic sau un siste% 4%preun cu a8io%ele sale.

)uprave! erePcontrolare , anii 1('+


Supra.e"herea este *olosit 4n consiliere> psihoterapie i alte discipline ale snt ii %intale ca i 4n %ulte alte pro*esii an"a0ate 4n lucrul cu oa%enii. 3ceasta i%pune ca practicianul s se 4nt7lneasc re"ulat cu un alt pro*esionist> nu neaprat superior> dar cu pre"tire 4n pro*esia de supra.e"here1control> pentru a discuta asisten a social i alte pro&le%e pro*esionale. 3cest lucru este adesea cunoscut ca supra.e"here i consultare clinic sau de consiliere. Scopul este de a a0uta practicianul s 4n.e e din e8perien a sa i s pro"reseze 4n e8pertiz> ca i s asi"ure un &un ser.iciu pentru client sau pacient.

5 6artlett> 9oodFear i 6radleF au editat un nu%r special al re.istei pri.ind supra.e"herea1controlul consilierii care a discutat %odele teoretice i a rezu%at literatura de cercetare. 5 Aussell> Cri%%in"s i )ent au analizat literatura e8istent de supra.e"here> cer7nd o %ai %are speci*icitate a teoriilor> trec7nd dincolo de sta"iarii consilieri 4nceptori i acord7nd o %ai %are aten ie pro&le%elor .ala&ilit ii e8terne. 5 Modele speci*ice supra.e"herii au *ost propuse ()o"an&ill> HardF Z ?elHorth) 5 3&ordarea dez.oltrii O Presupunerea de &az a *ost c supra.e"herea e*ecti. tre&uie s ia 4n considerare ni.elul de dez.oltare al consilierului i ast*el s di*ere 4n *unc ie de ni.elul de dez.oltare al sta"iarilor (Stolen&er" Z ?elHorth). )uprave! ereasPcontrolarea O 3nii 1((+ 5 Nu%eroase cr i i%portante pri.ind supra.e"herea au aprut (6ernard Z 9oodFear> 1((2> 1(('> HolloHaF> 1((!> Stolten&er"> McNeil Z ?elHorth> 1(($> GatCins> 1(($). 5 Cartea lui GatCins este o resurs e8celent dedicat a&ordrilor teoretice ale supra.e"herii> %odelelor pre"tirii> cercetrii i pro&le%elor pro*esionale. ?e-a lun"ul anilor 1('+ i 1((+> ?eparta%entul 1$ a trecut printr-o Schi%&are e8traordinar.555 5 3a cu% s-a propus de preedintele de atunci 9eor"e 9azda> 4n 1('#> a *ost or"anizat i s-a inut con*erin a na ional pentru Psiholo"ia Consilierii nu%it Plani*icarea @iitorului. J te% %a0or de-a lun"ul con*erin ei a *ost i%portan a contientizrii tradi ionale a psi olo!iei consilierii de a pri.i oa%enii i co%porta%entul lor 4n cadrul unui conte8t socio-cultural in*luen at de .aria&ilele culturii> etnicit ii> "enului> orientrii se8uale> .7rstei i perspecti.ei socioistorice. Aeco%andrile de la aceast con*erin au pus 4n %icare un ir lar" de acti.it i le"ate de educa ie14n. %7nt i pre"tire1cali*icare> tiin > practic i pro&le%e pro*esionale care ar a*ecta pe %e%&rii i conducerea ?eparta%entului pentru %ul i ani. 5 1('+-1('!I Strdania pentru %ai %ulte pro"ra%e de pre"tire acreditate 4n psiholo"ia de consiliere. 1'

2ntre 1('+-1('! nu%rul de pro"ra%e de pre"tire acreditate 4n psiholo"ia de consiliere a crescut de la 22 la 44 i prin 1((! erau #' de pro"ra%e acreditate. ?in 1('+-(! o cretere de peste 1'+X. 5 2n 1('$> Preedintele )aHrence 6ra%%er s-a 4ndreptat spre recunoaterea realizrilor re%arca&ile ale %ai %ultor %e%&ri indi.iduali. =l a crescut pre%iile1distinc iile pro*esionale de la unu la cinci inclusi. Pre%iul )eona ,Fler i alte pre%ii care au recunoscut pro*esionitii tineri> realizrile cercetrii> practica re%arca&il i dizerta iile deose&ite. 2si olo!ia de consiliere a secolului <1 a -ost lar! in-luen*at deL (1) rapida di.ersi*icare cultural a Statelor Mnite> (2) contientizarea *aptului c pro"ra%ele de consiliere tradi ionale - de re%ediere O intrapsihice nu sunt *oarte e*iciente c7nd lucreaz cu clientela de astzi i (3) cere practicienilor din noul %ileniu s dez.olte strate"ii ino.ati.e pentru a *ace *a necesit ilor clientelei %ulti-culturale. Mn rol i%portant pentru consilierea psiholo"ic %odern 4l are dez.oltarea teroris%ului a crui i%pact asupra strii psiholo"ice a popula iilor %ai ales din zonele critice este &ine cunoscut.I=l a "enerat necesitatea unei asisten e de consiliere psiholo"ic a.7nd o orientare special 5 Costurile %edicale 5 ?in cauza creterii costurilor %edicale 4n anii 1((+> "u.ernul i an"a0a ii au contractat din ce 4n ce %ai %ult ser.iciile psiholo"ice pentru or"aniza iile de 4n"ri0ire ce au ser.it ca o entitate care s creasc responsa&ilitatea 4n"ri0irii snt ii i a reducerii costurilor. Ca rezultat al acestei schi%&ri> ?eparta%entul a *ost silit s se concentreze %ai %ult asupra practican ilor independen i 2n ti%pul anilor 1('+ Consiliul Pro"ra%elor de ,rainin" 4n Psiholo"ia de Consiliere (CCP,P) a or"anizat i dez.oltat un Manual de Pre"tire pentru ?irectorii Pro"ra%ului> concentrat asupra a0utrii pro"ra%elor de trainin" s interpreteze datele anuale ale studiului i s o& in acreditarea pro"ra%elor psiholo"iei de consiliere. Conducerea CCP,P s-a concentrat de ase%enea asupra a%eliorrii standardelor de reziden iat i dez.oltarea e8perien elor de renin& care a pro%is s creasc co%petiti.itatea solicitan ilor interni 4n psiholo"ia de consiliere 5 )a Con*erin a din 9eor"ia din 1(''> a *ost a&ordat pro&le%a conceptualizrii %odelelor de pre"tire a doctoratului pentru psiholo"ii de consiliere1 )a aceast con*erin > reziden iatul predoctoral a de.enit o co%ponent necesar a doctoratului 4n pro"olo"ia pro*esional. 3soci ia 3"en iilor de ,rainin" a Centrului de Consiliere (3CC,3) este o institu ie central 4n a&ordarea acesta i a altor ne.oi de pre"tire ( rainin&). ?in 1('+ p7n 4n 1((+> 3CC,3 a crescut ca nu%r de la 2+ %e%&ri la peste 12+. Preocuparea sa central a r%as de a aduce laolalt directorii de trainin" pentru a discuta despre 4n. %7ntul o&inuit i pro&le%ele de pre"tire 4n centrele uni.ersitare de consiliere. 3CC,3 a de.enit o *or si"ur 4n cadrul psiholo"iei or"anizate> 4n 1(

particular cu pri.ire la pre"tirea pre- i post-reziden iat doctoral. 3CC,3 a de.enit *oarte acti. 4n acreditarea i reco%andarea psiholo"ilor pro*esioniti de consiliere at7t la ni.elul de %aster c7t i la cel de doctorat.

::::::::::::::::11
Psiholo"ia clinic i de consiliere continu s *ie direc ia cea %ai lar" studiat de studen i de la psiholo"ie. 2n cadrul acestei cariere e8ist un nu%r de di*erite arii de specializri posi&ile. 3cest lucru a0ut la a *ace cariera %ai interesant i e*icient pentru studen i> ca i s aduc o .arietate 4n sarcinile zilnice ale unui psiholo". Natural> e8ist aspecte poziti.e i ne"ati.e ale psiholo"iei clinice i de consiliere. Pe de alt parte> acest do%eniu poate *i *oarte reco%pensator din punct de .edere personalP totui> el cere adesea *oarte e*orturi de 4n. are. ?intre "radele posi&ile c7ti"ate de studen i> "radul de doctor o*er cea %ai %are e*icien 4n carier> 4n Cu toate acestea .iitoarea perspecti. asupra "radelor de doctorat pre.ede c ei .or *i %ai pu in ceru i pe pia a de ser.icii dec7t %asteranzii. Mai %ulte state .or 4ncepe s o*ere licen a pentru a&sol.en ii de %asterat 4n .iitor. 2n concluzie> do%eniul psiholo"iei clinice i de consiliere este %ereu 4n schi%&are i .a continua s se dez.olte at7ta ti%p c7t oa%enii cer asisten psiholo"ic.

2+

S-ar putea să vă placă și