Sunteți pe pagina 1din 4

FISA POSTULUI 1.Nume si prenume: 2. Postul: CONTABIL SEF 3.

Cerinte: Studii: -absolvent al invatamantului superior economic de specialitate Vechime: -sa probe!e o vec"ime de cel putin # ani in domeniu$ cuprin!and toate aspectele activitatii %inanciar-contabile Cunostinte: -sa posede cunostinte temeinice in ceea ce priveste sistemul or&ani!atoric si %inanciarcontabil -sa posede cunostinte solide in ceea ce priveste le&islatia in vi&oare privind domeniul %inanciar-contabil -sa probe!e o buna cunoastere a conducerii contabilitatii computeri!ate Aptitudini: -inteli&enta '&andire lo&ica$ memorie$ capacitate de anali!a si sinte!a( -capacitate de or&ani!are si conducere a activitatii serviciului -capacitate de a prelucra in%ormatiile$ de a le interpreta si de a le valori%ica prin luarea de deci!ii sau prin %urni!area de date prelucrate altor %actori deci!ionali -corectitudine$ tenacitate$ serio!itate$ atitudine principiala in relatiile cu oamenii Atitudini: -obiectivitate in aprecierea si anali!a situatiilor economice$ %inanciare si sociale$ receptivitate$ spirit de ec"ipa 'sincer$ dispus la colaborare( 4. Relatii: Ierarhice: -este subordonat )irectorului *eneral -are in subordine personalul compartimentului economic Functionale: -are relatii de serviciu cu toate serviciile$ birourile si alte entitati %unctionale -are relatii cu persoane +uridice si persoane %i!ice care au tan&enta cu s%era sa de activitate,

5. Atributii, competente si responsabilitati: -or&ani!ea!a$ indruma$ conduce$ controlea!a si raspunde de des%asurarea in mod e%icient a activitatii %inanciar-contabile a societatii in con%ormitate cu dispo!itiile le&ale in vi&oare -asi&ura$ or&ani!area si &estionarea in mod e%icient a inte&ritatii intre&ului patrimoniu al societatii in con%ormitate cu dispo!itiile le&ale in vi&oare si normele sau re&lementarile interne ale societatatii -or&ani!ea!a si coordonea!a contabilitatea operatiilor de capital$ contabilitatea imobili!arilor$ contabilitatea stocurilor$ contabilitatea tertilor$ contabilitatea tre!oreriei$ contabilitatea c"eltuielilor$ veniturilor si re!ultatelor$ contabilitatea an&a+amentelor si altor elemente patrimoniale$ contabilitatea de &estiune in con%ormitate cu le&islatia in vi&oare -urmareste respectarea principiilor contabile si ale evaluarii patrimoniului 'prudentei$ permanentei metodelor$ continuitatii activitatii$ independentei e-ercitiului$ intan&ibilitatii bilantului de desc"idere$ necompensarii( -or&ani!ea!a si coordonea!a controlul %inanciar preventiv$ stabilind operatiunile si documentele ce se supun controlului %inanciar preventiv$ precum si persoanele care e-ercita acest control -raspunde de consemnarea corecta si la timp$ in scris$ in momentul e%ectuarii ei$ in documente +usti%icative a oricarei operatii care a%ectea!a patrimoniul societatii si de inre&istrarea cronolo&ica si sistematica in evidenta contabila a documentelor +usti%icative in con%ormitate cu prevederile le&ale in vi&oare -raspunde de stabilirea corecta a documentelor care se intocmesc si de circuitul lor in cadrul societatii, Pe document se va trece in mod obli&atoriu numele$ prenumele si %unctia celui care il intocmeste$ semnea!a si raspunde de realitatea datelor trecute in acestea -raspunde de e%ectuarea inventarierii &enerale a patrimoniului la inceputul activitatii$ cel putin odata pe an$ pe parcursul %unctionarii sale$ in orice situatii preva!ute de le&e si de cite ori directorul &eneral al societatii o cere -or&ani!ea!a si participa la intocmirea lucrarilor de inc"idere a e-ercitiului %inanciar-contabil$ la operatiunile de inventariere a patrimoniului urmarind modul de valori%icare a re!ultatelor inventarierii -raspunde de evidenta %ormularelor cu re&im special -or&ani!ea!a controlul asupra operatiilor patrimoniale -raspunde de respectarea disciplinei de casa$ a re&ulamentului operational de casa si a celorlalte dispo!itii privind operatiunile cu numerar$ e%ectuind personal sau prin alta persoana

imputernicita$ cel putin lunar si inopinant controlul casieriei$ atit sub aspectul e-istentei %aptice a valorilor banesti cit si sub aspectul securitatii acestora -asi&ura si raspunde indeplinirea la termen a obli&atiilor societatii %ata de bu&etul statului si terti in con%ormitate cu dispo!itiile le&ale in vi&oare -supervi!ea!a implementarea procedurilor de contabilitate cu a+utorul pro&ramului in%ormational -suprave&"ea!a reconcilierea si inc"iderea conturilor -asi&ura si raspunde de elaborarea balantei de veri%icare la termenele stabilite de le&islatia in vi&oare -e%ectuea!a anali!a %inanciar contabila pe ba!a de bilant$ pe care o pre!inta in consiliul de administratie si respectiv adunarii &enerale a asociatilor -este consultat de catre entitatile %unctionale ale societatii in le&atura cu problemele re%eritoare la activitatea serviciului -este consultat de catre conducerea societatii in probleme care sunt de competenta serviciului -avi!ea!a lucrari pe probleme de contabilitate a stocurilor$ de urmarire$ evidenta$ decontari$ c"eltuieli-venituri$ bilant$ anali!e de sistem$ te"nica de calcul -participa la sustinerea si discutarea lucrarilor elaborate in cadrul serviciului -intocmeste aprecieri asupra activitatii des%asurate de personalul din subordine si propune pentru promovare si stimulare materiala pe cei mai buni -repre!inta societatea in ca!urile incredintate prin dele&are -raspunde de e%icienta si calitatea lucrarilor e-ecutate in cadrul serviciului la termenele stabilite prin re&lementari interne sau prin alte acte normative -raspunde de buna pre&atire pro%esionala a salariatilor din subordine si propune masuri pentru per%ectionarea cunostintelor acestora -raspunde de respectarea pro&ramului de lucru si a disciplinei muncii in cadrul serviciului pe care il coordonea!a -raspunde de indeplinirea oricaror altor sarcini preva!ute de Le&ea contabilitatii ./01221$ de re&ulamentul de aplicare a acesteia$ precum si de celelalte re&lementari le&ale in vi&oare$ pe linie economica si %inanciar-contabila

-raspunde disciplinar$ civil$ material si penal$ pentru pa&ubele provocate unitatii prin e-ecutarea de%ectuoasa a atributiilor sau prin nee-ecutarea acestora,

)irector *eneral Am luat la cunostinta$ Nume$ prenume3 Semnatura3 )ata