Sunteți pe pagina 1din 7

NOIUNEA I CONDIIILE GENERALE ALE COMPLICITII Complicitatea este cel mai raspindit tip de participatie la in racti!

ne" Complice este persoana care c! inten#ie$ %nlesne&te sa! a'!t( %n orice mod la s()*r&irea !nei apte pre)(+!te de le,ea penal(" Este de asemenea$ complice persoana care promite$ %nainte sa! %n timp!l s()*r&irii aptei$ c( )a t(in!i -!n!rile pro)enite din aceasta sa! c( )a a)ori+a pe (pt!itori c.iar dac( d!p( s()*r&irea aptei promisi!nea n! este %ndeplinit("/ 0 Deci prin complicitate se %n#ele,e$ %n ,en0eral$ spri'in!l dat de o persoan($ %n orice mod &i prin orice mi'loace$ !nei alte persoane c! prile'!l s()*r&irii !nei apte ilicite" Complicitatea$ adic( spri'in!l dat de complice cap(t( a&adar rele)an#( din p!nct de )edere penal at!nci c*nd acel spri'in pri)e&te s()*r&irea !nei apte pre)(+!te de le,ea penal(" 0 Acti)itatea complicel!i al(t!r*nd!0se acti)it(#ii prin care a!tor!l reali+ea+( ac#i!nea care constit!ie element!l material al aptei pre)(+!te de le,ea penal(" Prin aceasta acti)itatea complicel!i de)ine o contri-!#ie la s()*r&irea aptei pre)(+!te de le,ea penal(" 0 Contri-!#ia complicel!i la s()*r&irea aptei pre)(+!t( de le,ea penal($ spre deose-ire de contri-!#ia a!tor!l!i aptei$ este o contri-!#ie indirect( 1mediat(2" Complicele e ect!ea+( acte de spri'inire a act!alit(#ii a!tor!l!i" Complicele n! reali+ea+( apta %n mod nemi'locit el spri'in( 1a'!t(2 reali+area acesteia de c(tre a!tor" 0 Acti)itatea %nlesnitoare a complicel!i este %n special posi-il( %n a+a de pre,(tire care premer,e s()*r&irii aptei" 3n raport c! %nceperea e4ec!t(rii aptei se ace deose-ire %ntre complicitatea anterioar( &i complicitatea concomitent(" N! e4ist( complicitate poslerioar( %ntr!c*t n! se poate spri'ini acti)itatea de reali+are a !nei apte d!p( ce aceast( acti)itate s0 a terminat"52 0 Contri-!#ia complicel!i este %n principi!$ posi-il( la orice apt( pre)(+!t( de le,ea penal( %ntr!c*t la s()*r&irea oric(rei apte se poate da !n spri'in material sa! moral"62

0 Complicitatea este posi-il( at*t la aptele de ac#i!ne$ c*t &i la cele de inac#i!ne$ la aptele s()*r&ite c! inten#ie$ c*t &i la cele din c!lp($ aptele c! s!-iect acti) !nic$ c*t i la aptele c! pl!ralitate nat!ral( sa! constit!it( pe (pt!itori" 0 La aptele contin!e sa! contin!ate contri-!#ia complicel!i poale inter)eni oric*nd p*n( la %ncetarea acti)it(#ii contin!e sa! contin!ate" Contri-!#ia complicel!i poate spri'ini ca!+alitatea psi.ic( ie %n raport c! a!tor!l ie %n raport c! insti,ator!l ie c.iar %n raport c! !n! alt complice7 Complicitatea este caracteri+at( printr0 o acti)itate de a'!torare$ de %nlesnire$ ctc"$ le,at( %n mod mi'locit &i indirect de acti)itatea care constit!ie lat!ra o-iecti)( a in rac#i!nii$ !nit( c! inten#ia de a a'!ta$ %nlesni$ comiterea !nei in rac#i!ni" Este complice la in rac#i!nea de lo)iri sa! )(t(m(ri ca!+atoare de moarte acela care consim#ind s( dea a'!tor a!tor!l!i pentr! s()*r&irea aptei de lo)ire$ a c!nosc!t instr!ment!l peric!los pentr! )ia#( c! care !rma s( ie aplicate lo)it!rile &i deci$ p!tea &i tre-!ia s(0&i dea seama c( !tili+area !n!i asemenea instr!ment poate prod!ce moartea )ictimei" Condiiile complicitii Pentr! a e4ista complicitate &i pentr! ca o persoan( s( ie considerat( complice tre-!ie s( ie %ndeplinite !rm(toarele condi#ii8 0 s( ie s()*r&it( %n mod nemi'locit de c(tre o alt( persoan( 1a!tor!l2 o apt( pre)(+!t( de le,ea penal( 1condi#ia de -a+(2" 3ntr!c*t$ complicele este persoana care c! inten#ie %nlesne&te sa! a'!t( %n orice mod la s()*r&irea !nei apte pre)(+!te de le,ea penal($ %mpre'!rarea c( a!tor!l in rac#i!nii n! a ost trimis %n '!decat($ n! are nici o in l!en#( as!pra e4isten#ei complicit(#ii" 9aptele inc!lpat!l!i de a i %ntocmit %n mod icti) re erate pe -a+a c(rora s0a! eli-erat solicitan#ilor ade)erin#e c!prin+*nd date ireale$ pe care ace&tia le0a! %ntre-!in#at %ncas*nd pensii mai mari$ ce n! li se c!)enea!$ constit!ie complicitate la in rac#i!nea de %n&el(ci!ne$ %n da!na a)!t!l!i p!-0lic s()*r&it(

%n calitate de a!tori de tit!larii ade)erin#elor c.iar dac( ace&tia din !rm( n! a! ost trimi&i %n '!decat(" Acela care prime&te %n mod o-i&n!it pentr! a asc!nde sa! )alori ica %n loc!in#a sa$ l!cr!ri o-#in!te din !rt!ri repetate s()*r&ite de o alt( persoan( este complice &i n! t(in!itor: a!tor!l a contin!at s( comit( !rt!ri n!mai c!nosc*nd c( are spri'in!l moral &i material al cel!i ce asc!ndea sa! )alori ica -!n!rile s!strase" 3n a+a pre,(tirii in rac#i!nii n! e4ist( complicitate" Ea n! are caracter penal at!nci c*nd apta s()*r&it( n! %ntr!ne&te elementele !nei apte pre)(+!te de le,ea penal(" N! poate i considerat complice la s()*r&irea !nei in rac#i!ni &i n! poate i sanc#ionat participant!l care$ c! inten#ie$ %nlesne&te sa! a'!t( la s()*r&irea !nei apte ce constit!ie contra)en#ie sa! a-atere" O alta condiie este8 0 ;( se e ect!at acte de nat!r( s( spri'ine s()*r&irea aptei pre)(+!t( de le,ea penal( comis( nemi'locit de !n alt!l 1condi#ie o-iecti)(2" Actele de spri'inire pot consta %ntr0o contri-!#ie material( 1 i+ic(2 sa! %ntr0o contri-!#ie imaterial( 1moral(2 care a %nlesnit &i a'!tat la reali+area lat!rii s!-iecti)e 1psi.ice2 a aptei s()*r&ite" Contribuia material const( %n8 proc!rarea sa! prepararea mi'loacelor care a! ser)it la s()*r&irea aptei8 crearea !nor condi#ii a)ora-ile s()*r&irii aptelor" A'!toral!l const( din p!nct de )edere o-iecti)$ %n s()*r&irea nemi'locit( a !nor acte de e4ec!tare direct( a aptei pre)(+!te de le,ea penal(8 or acte de e4ec!tare$ %n sens!l acest!i te4t s!nt acele acte care apar#in acti)it(#ii speci ice lat!rii o-iecti)e a aptei pre)(+!te de le,ea penal($ pe care o reali+ea+( %n mod direct$ nemi'locit 0 Pentr! ca o an!mit( acti)itate s( poat( i caracteri+at( din p!nct de )edere '!ridic$ ca act de complicitate$ n! este necesar ca ea s( ai-( caracter indispensa-il %n raport c! in rac#i!nea s()*r&it($ %n condi#iile %n care a ost concep!t( &i reali+at($ orice act de %nlesnire sa! a'!tor s()*r&it c! inten#ie constit!ie complicitate$ dac( a ser)it e ecti) la s()*r&irea aptei pre)(+!t( de le,ea penal(" Contribuia moral const( %n %nt(rirea sa! %ntre#inerea .ot(r*rii a!tor!l!i de a s()*r&i apta$ darea de s at!ri$ proc!rarea de

in orma#ii necesare pentr! orientarea a!tor!l!i sa! l!area de preca!#i!ni" Acti)itatea !nor persoane de a %nso#i %narmate c! di erite o-iecte contondente$ !n inc!lpat care a comis apta de omor$ c!nosc*nd inten#ia l!i$ constit!ie complicitate deoarece de&i n! a a)!t o contri-!#ie material( %n timp!l a,resi!nii$ acele persoane a! %nlesnit reali+area aptei prin %nt(rirea sa! %ntre#inerea .ot(r*rii a!tor!l!i de a s()*r&i in rac#i!nea" 9apta !nei persoane care$ a)*nd c!no&tin#( despre inten#ia inc!lpa#ilor de a !cide )ictima$ le<a %nt(rit aceast( inten#ie prin s at!ri$ &i %ndemn!ri repetate$ permanente ins! l*nd!0le ideea c( tre-!ie s( scape de )ictim( omor*nd0o$ constit!ie complicitate moral( la in rac#i!nea de omor" 0 Contri-!#ia de spri'inire tre-!ie s( ie e ecti)(" Tentati)a de complicitate n! se pedepse&te$ iindc( n! e4ist( o contri-!#ie e ecti)( ci o simpl( %ncercare sa! prop!nere de a de)eni complice" ;e consider( e ecti)( contri-!#ia material( dat( 0 c.iar dac( ea n! a ost olosit( la s()*r&irea aptei %ntr!c*t orice contri-!#ie material( are indirect &i rol!l de contri-!#ie moral( prin aceea c( a %nt(rit .ot(r*rea a!tor!l!i de a s()*r&i apta" 0 deasemena tre-!e s( e4iste )ino)(#ie %n orma inten#iei$ adic( contri-!#ia acel!ia care %nlesne&te sa! a'!t( la s()*r&irea aptei pre)(+!te de le,ea penal( s( ie dat( ca inten#ie$ adic( s(0&i i dat seama c($ prin acele acte$ contri-!ie la s()*r&irea !nei apte pre)(+!te de le,ea penal($ %n#ele,*nd c( de)ine participant la apta s()*r&it( 1condi#ie s!-iecti)(2" Pentr! e4isten#a condi#iei s!-iecti)e a complicit(#ii n! are importan#( apt!l dac( %ntre complice &i a!tor!l aptei a e4istai sa! n! o %n#ele,ere preala-il( &i nici dac( a!tor!l a c!nosc!t sa! n! %n moment!l s()*r&irii$ cine a ost persoana care oca+ional &i anonim l0a a'!tat s( reali+e+e apta 1e4empl!28 doi in&i s0a! %nc(ierat$ o ter( persoan( strecoar( !n!ia dintre com-atan#i !n c!#it c! care a ost ,ra) r(nit cel(lalt com-atant$ a!tor!l r(nirii n! a a)!t )reo %n#ele,ere c! cel care l0a a'!tat &i nici n! a &ti!t %n moment!l comiterii aptei$ cine era acel complice oca+ional" 3n#ele,erea penal( dintre a!tor &i complice constit!ie o do)ad( c( apta a ost comis( c! premeditare$ %mpre'!rare de care )a tre-!i s( se #in( seama la indi)id!ali+area pedepsei"

N! e4ist( complicitate din c!lp($ %ntr!c*t (r( inten#ie n! e4ista complicitate"

9ELURILE COMPLICITII 0 COMPLICITATE MATERIAL 19I=IC2 0 COMPLICITATE MORAL 1MATERIAL2 Complicitatea material ac#ionea+( 1%nlesne&te sa! a'!t(2 pe linia ca!+alit(#ii i+ice$ pe c*nd complicitatea imaterial( )ine %n spri'in!l ca!+alit(#ii psi.ice" In ca+!l complicit(#ii materiale apare deci ca preponderent aspect!l li+ic al contri-!#iei complicel!i %n timp ce la complicitatea imaterial( preponderen#a %&i p!ne accent!l pe aspect!l psi.ic$ sit!a#ie rele)at( mai s!s de Tri-!nal!l ;!prem" Orice contri-!#ie %nlesniloarc sa! a'!t(toare care ac#ionea+( pe linia material( a s()*r&irii aptei poate a)ea indirect %nr*!rire &i pe linia imaterial( &i )ice)ersa" Complicitate nemijlocit i complicitate mijlocit Aceasta se di eren#ia+( prin mod!l %n care contri-!#ia complicel!i se inserea+( %n comple4!l acti)it(#ii prin carc se s()*r&e&te apta pre)(+!t( de le,ea penal(" Este nemi'locit( complicitatea at!nci c*nd spri'in!l 1a'!tor!l2 a ost dat de complice direct persoanei care a s()*r&it apta pre)(+!t( de le,ea penal($ adic( a!tor!l!i" Este din contr($ mi'locit( complicitatea at!nci c*nd contri-!#ia complicel!i a a'!ns s( constit!ie o %nlesnire sa! !n a'!tor la s()*r&irea aptei prin intermedi!l$ p in mi'locirea !n!i alt participant$ insti,ator sa! c.iar complice" Intr( %n cadr!l acest!i el de complicitate$ den!mit( mi'locit($ complicitatea la insti,are$ complicitatea la complicitate &i insti,area la complicitate" E4ist( complicitatea la instigare at!nci c*nd spri'in!l complicel!i a olosit insti,ator!l!i %nlesnind sa! a'!t*nd ca ac#i!nea acest!ia s( se e ect!e+e &i s( re!&easc( 1e4empl!28 o persoan( c!nosc*nd scop!l !rm(rit de insti,ator$ i0a proc!rat mi'loace c! a'!tor!l c(rora acesta a re!&it s(0l determine pe a!tor" 0 Complicitate la complicitate e4ist( at!nci c*nd o persoan( a spri'init pe !n complice s(0&i poat( ad!ce contri-!#ia la

s()*r&irea aptei pre)(+!t( de le,ea penal( c!nosc*nd e ect !i acestei contri-!#ii" Din moment ce$ complice este persoana care$ c! inten#ie$ %nlesne&te sa! a'!t( %n orice mod la comiterea !nei apte pre)(+!te de le,ea penal($ %nseamn( c( esle complice &i persoana care a'!t( la s()*r&irea !n!i act de complicitate" 0 E4ist( insti,are la complicitate at!nci c*nd o persoan( a determinat pe o alt( persoan( s( e ect!e+e o acti)itate de complice &i contri-!#ia acesteia din !rm( a %nlesnii sa! a a'!tat la s()*r&irea aptei comise de a!tor" In toate ca+!rile ar(tate complicele la insti,are$ complicele la complicitate &i insti,ator!l la complicitate s!nt complici media#i$ iar complicitatea lor este mi'locit(" Complicitatea la insti,are$ ca &i insti,area la complicitate s!nt pe de alt( parte ca+!ri de complicitate imaterial(" Complicitatea prin aciune (coniisiv) i complicitatea prin inaciune (omisiv) Aceste orme de complicitate se deose-esc prin aspect!l dinamic al contri-!#iei date de complice" La complicitatea prin aciune contri-!#ia complicel!i const( %n e ect!area !nor acte de %nlesnire sa! de a'!tor %n )ederea sa! c! oca+ia s()*r&irii aptei pre)(+!t( de le,ea penal( 1e4empl!8 proc!rarea de mi'loace$ pre,(tirea e4ec!t(rii: atra,erea %n c!rs( a )ictimei2" La complicitatea prin inaciune contri-!#ia complicel!i const( %n ne%ndeplinirea de c(tre acesta a !nor acte pe care era o-li,at s( le e ect!e+e iar aceast( ne%ndeplinire a ser)it 1%nlesnit sa! a'!tat2 la s()*r&irea aptei" 0 A n! se con !nda complicitatea prin inac#i!ne 1omisi!ne2 c! a&a 0 +isa complicitate negativ$ den!mire dat( sit!a#iei cel!i care a l*nd c( se )a s()*r&i o apt( pre)(+!t( de le,ea penal( n! a ad!s aceasta la c!no&tin#a a!torit(#ii sa! care iind de a#( %n timp!l c*t se s()*r&ea o apt( pre)(+!t( de le,ea penal( n! a inter)enit pentr! a %mpiedica cons!marea" Complicitatea prin inac#i!ne poale intra oarte rec)ent %n conc!rs c! a-!+!l sa! c! ne,li'en#a %n ser)ici!"

Complicitatea anterioar i concomitent Complicitatea anterioar( &i Complicitatea concomitent( se di eren#ia+( prin actor!l timp raportat la moment!l %nceperii actelor de e4ec!tare pentr! s()*r&irea aptei pre)(+!t( de le,ea penal(" 0 Constit!ie o complicitate anterioar( orice contri-!#ie dat( de complice %nainte de a se p(&i la e ect!area de c(tre a!tor a !nor acte de e4ec!tare$ %n )ederea comiterii in rac#i!nii" 0 Contri-!#iile anterioare pot i nemi'locite sa! mi'locite8 ele implic( %ntotdea!na o %n#ele,ere preala-il( direct( sa! indirect( %ntre a!tor &i complice" 0 Complicitatea concomitent( const( %n spri'in!l 1%nlesnirea sa! a'!tor!l2 dat la s()*r&irea aptei pre)(+!t( de le,ea penal($ d!p( %nceperea actelor de e4ec!tare" Pentr! e4isten#a complicit(#ii n! este necesar ca complicele s( se i %n#eles %n preala-il c! a!tor!l in rac#i!nii &i nici m(car s(0l i c!nosc!t" Este s! icient ca el s( i a)!t c!no&tin#( despre s()*r&irea in rac#i!nii &i s( i &ti!t c($ prin acti)itatea sa$ a'!t( la comiterea acesteia" Acest el de complicitate este posi-il at*t in ca+!l aptelor care se s()*r&esc instantane! 1momentan2 c*t &i %n ca+!l aptelor a c(ror s()*r&ire reclam( !n inter)al de "timp sa! care se pot prel!n,i %n timp" Participa#ia penal( s!- orma complicit(#ii n! %mpiedic($ %n mod necesar o %n#ele,ere %ntre a!tor &i complice$ anterioar( moment!l!i cons!m(rii aptei8 Intele,erea dintre a!tor &i complice poate i spontan($ sit!a#ie %n care inten#ia acest!ia din !rm( de a %nlesni sa! a'!ta la s()*r&irea in rac#i!nii$ se ded!ce din mod!l l!i de comportare &i din %mpre'!r(rile s()*r&irii aptei" Complicitatea concomitent poate i material($ e4empl!8 proc!rarea materialelor necesare %n timp!l c*t se des (&oar( acti)itatea de e4ec!tare a !nei apte de alsi icare de moned($ sa! imaterial( 1de a sta la p*nd($ a #ine de )or-( pe pa+nic$ a a&tepta c! o ma&in( pentr! a asi,!ra !,a a!tor!l!i2" 06>0 Complicitatea concomitent( imaterial( este den!mit( !neori %n literat!ra '!ridic( penal( ?asisten#( %n timp!l e4ec!t(rii/ creind!0i ast el condi#ii de si,!ran#( acel!i care s()*r&e&te in rac#i!nea"