Sunteți pe pagina 1din 2

Organism de inspec ie al CNCIR SA: CNCIR-OI

RAPORT DE INSPEC IE NUM!R 22 - 254 / 30.05.2012

CNCIR S.A. sucursala SIBIU Adresa :Str. Dorului, nr.19, localitatea Sibiu, judet Sibiu Telefon : 0269 233091 Fax : 0269 233092 EMAIL : sibiu@cncir.eu WEB : www.cncir.eu

Page 1 of 2
cod FGI-PG-INSP-09-01 Edi ia1/ 15.03.2011 Revizia 1 / 10.10.2011

1. IDENTIFICAREA DE IN!TORULUI:
De"in#tor Adresa Tel./Fax/E-mail CUI / Nr. Reg. Com. (J) Utilizator Adresa Loc de func"ionare / Locul inspec$iei

SERVICIUL PUBLIC DE INTRETINERE SI GOSPODARIRE MUNICIPALA CONSILIUL LOCAL DEVA


Str. AXENTE SEVER nr. 40, Deva, HUNEDOARA 0254/220288 / 0254233588 / spigm_deva@yahoo.com RO14024964 /

SERVICIUL PUBLIC DE INTRETINERE SI GOSPODARIRE MUNICIPALA CONSILIUL LOCAL DEVA


Str. AXENTE SEVER nr. 40, Deva, HUNEDOARA CETATE DEVA/ HUNEDOARA , DEVA str. PIATA UNIRII nr. 4

2. IDENTIFICAREA INSTALA IEI/ECHIPAMENTULUI INSPECTAT:


Instala"ie/Echipament Produc#tor/ Tip / Model Nr nregistrare ISCIR/Num#r fabrica"ie/An fabrica"ie Parametri Ascensoare constructie speciala / Ascensoare constructie speciala /

10012 / DAA0000006 / 2004 1 Sarcina [Kg] = 1200 2 Numar persoane = 16 3 Cu insotitor = FARA INSOTITOR 4 Numar statii = 2 5 Viteza [m/s] = 2 6 Mod actionare usi = Automat 7 Mod actionare instalatie = Electric N/A N/A N/A

Nr. Avizului obligatoriu de instalare, emis de ISCIR Nr. Accept ncepere lucr#ri montare emis de ISCIR Nr. Accept ncepere lucr#ri reparare, emis de Organismul de Inspec"ie

3. DESCRIEREA LUCR!RII DE INSPEC IE:


a. Inspec ie tehnic! n vederea autoriz!rii func ion!rii b. Inspec ie tehnic! n utilizare c. Inspec ie tehnic! dup! reparare

4. DATA / PERIOADA INSPEC IEI: 30.05.2012 / 30.05.2012 5. IDENTIFICAREA COMPONENTELOR SPECIFICE INSPECTATE: conform Check list/List# de verific#ri, cod ALTE
IR_2010, COD F 021, ED 3, REV 0, anexat/#.

6. INFORMA II PRIVIND ABATERI FA ! DE SOLICITAREA INI IAL!:


N/A

7. METODELE %I PROCEDURILE DE INSPEC IE UTILIZATE


Nr. crt. Metoda de inspec"ie utilizat# (conform standardului) Descrierea pe scurt a procedurii de inspec"ie utilizat# Devieri/ad#ugiri sau excluderi fa"# de metodele &i procedurile utilizate

1.

functionala/analitica, conform SR EN ISO 17020:2005

PIT-INSP-08 editie n vigoare

N/A

CNCIR S.A. sucursala SIBIU Adresa :Str. Dorului, nr.19, localitatea Sibiu, judet Sibiu Telefon : 0269 233091 Fax : 0269 233092 EMAIL : sibiu@cncir.eu WEB : www.cncir.eu

CNCIR S.A. CUI: RO 2 7 7 8 7 8 6 0 Nr. reg. com: J40/11976 /2010 Capitalul social este de 28.415.500 lei Banca: BRD Sucursala Mo"ilor Cont IBAN: RO86BRDE426SV41791614260 Trezoreria Statului Sector 1, Cont IBAN: RO60TREZ7015069XXX011924 Sediu social: Str. Fluviului, nr. 16, sector 1, cod 010952, Bucure"ti, ROMNIA

Organism de inspec ie al CNCIR SA: CNCIR-OI


RAPORT DE INSPEC IE NUM!R 22 - 254 / 30.05.2012

CNCIR S.A. sucursala SIBIU Adresa :Str. Dorului, nr.19, localitatea Sibiu, judet Sibiu Telefon : 0269 233091 Fax : 0269 233092 EMAIL : sibiu@cncir.eu WEB : www.cncir.eu

Page 2 of 2
cod FGI-PG-INSP-09-01 Edi ia1/ 15.03.2011 Revizia 1 / 10.10.2011

8. FACILIT! I %I ECHIPAMENTE DE INSPEC IE UTILIZATE : N/A 9. P!R I ALE LUCR!RII DE INSPEC IE CARE AU FOST SUBCONTRACTATE %I REZULTATELE NREGISTRATE: N/A 10. REZULTATELE INSPEC IEI: 10.a. Constat#ri - Lucr!rile de ntre inere "i revizie tehnic! sunt efectuate de SC Armand Instal SRL Deva , reprezentantul autorizat al producatorului ; - Verific!rile tehnice s-au efectuat cu rezultate corespunz!toare; - ncerc!rile tehnice, n gol "i n sarcin!, static "i dinamic s-au efectuat cu rezultate corespunz!toare; -Tipul verific!rilor "i ncerc!rilor tehnice efectuate conform Contract /Comand! nr. 960/09.03.2012, PT aplicabil! : PT R2-2010, cap.IV, sectiunea 3. 10.b. Concluzii - Instalatia/echipamentul ndepline"te conditiile de functionare conform PT aplicabil! la sarcina nominal! de 16 pers(1200 kg)/2 statii.

Urm!toarea inspec ie tehnic! n utilizare se va efectua pn! la 31/05/2013


11. DECLARA IE la lucr!rile de inspec ie au participat reprezentan ii legali, conform Check list/Lista de verific!ri ata"at/!. prezentul Raport de inspec ie este valabil pentru instala ia /echipamentul identificat la punctul 2 "i pentru tipul de inspec ie precizat la punctul 3 al prezentului Raport de inspec ie; prezentul Raport de inspec ie este completat n 2 exemplare originale, din care 1 exemplar pentru de in!tor "i 1 exemplar pentru organismul de inspec ie; prezentul Raport de inspec ie poate fi reprodus doar integral numai cu acordul scris al organismului de inspec ie. 12. Prezentul Raport de inspec"ie con"ine 2 pagini &i 1 anexe.

ntocmit, Inspector BAROIU TOMA IOAN

CNCIR S.A. sucursala SIBIU Adresa :Str. Dorului, nr.19, localitatea Sibiu, judet Sibiu Telefon : 0269 233091 Fax : 0269 233092 EMAIL : sibiu@cncir.eu WEB : www.cncir.eu

CNCIR S.A. CUI: RO 2 7 7 8 7 8 6 0 Nr. reg. com: J40/11976 /2010 Capitalul social este de 28.415.500 lei Banca: BRD Sucursala Mo"ilor Cont IBAN: RO86BRDE426SV41791614260 Trezoreria Statului Sector 1, Cont IBAN: RO60TREZ7015069XXX011924 Sediu social: Str. Fluviului, nr. 16, sector 1, cod 010952, Bucure"ti, ROMNIA