Sunteți pe pagina 1din 355

UNIVERSITATEA TEHNIC A MOLDOVEI

Andrei Cojuhari, Valentina Childes u

TEORIE ECONOMIC !i INTE"RARE ECONOMIC EURO#EAN $ urs de %rele&eri'

Chi!in(u, )*++

Cursul de prelegeri "Teorie Economic i Integrare Economic European" este elaborat de profesorii catedrei " Teorie Economic i Marketing " al U.T.M. n conformitate cu cerinele planului de studiu ciclul ! " linceniat# i este destinat pentru studenii specialitilor inginereti. $cest curs de prelegeri are menirea de a a%uta studenii s cunoasc mai profund actualele probleme economice cu care se confrun societatea i s fie capabili s anali&e&e n mod critic problemele stringente ale economiei naionale' s fac propuneri concrete de soluionare ale acestora' s anali&e&e necesitatea' cile i a(anta%ele de integrare a ). Moldo(a n Uniunea European' s fie pregtii de a se ncadra cu profesionalism la locuri de munc preferate. Cursul de prelegeri "Teorie Economic i Integrare Economic European" este aprobat de ctre senatul U.T.M. i recomandat pentru publicare proces (erbal *r.... din..... octombrie +,!!#

)ecen&eni- prof. uni(.'dr. .ab. Tatiana Manole prof. uni(.'dr. .ab. /.eorg.e )usu

CU#RINS %a&, Se -iunea I, .ntrodu ere /n TEORIA ECONOMIC Te0a +, E ono0ia !i !tiin-a e ono0i ( !.!. Esena i structura economiei .................................................................. !.+. Etapele de de&(oltare a tiinei economice .............................................. !.0. Metodologia tiinei economice .............................................................. !.1. 2unciile teoriei economice i politica economic .................................. Te0a ), A ti1itatea e ono0i (, resursele !i 2unurile e ono0i e +.!. *e(oile umane i clasificarea lor. 3egea creterii ne(oilor umane.............................................................................................................. +.+. )esursele economice. 3egea raritii resurselor economice i problema alegerii raionale.............................................................................................. +.0.4unurile economice i formele lor. Marfa i proprietile ei55555555555555555555555555555.. +.1. Coninutul i fa&ele acti(itii economice................................................ Te0a 3, E1olu-ia 4or0elor de or&ani5are a a ti1it(-ii e ono0i e 0.!. 6roprietatea 7 ba&a acti(itii economice. $genii economic ca subieci ai proprietii................................................................................................... 0.+. Economia natural i economia de sc.imb ............................................. 0.0. 4anii i funciile lor. Teoriile banilor ...................................................... Te0a 6, Siste0ele e ono0i e !i ara teristi ile lor 1.!. Esena i trsturile sistemului economic................................................. 1.+.8istemul economiei de pia ba&at pe libera concuren55555555555555555555555555 1.0. 8istemul economiei mi9te i modelele ei................................................. 1.1. 8istemul economiei tradiionale i a economiei de comand55555555555555555..55555555... Se tiunea II, Mi roe ono0ie Te0a7, #ia-a !i 0e anis0ele ei de 4un -ionare, 7,+, 6iaa- esena' funciile' trsturile...........................................................
3

7,), Tipuri i forme ale pieei......................................................................... 7,3, Infrastructura pieei contemporane5555....5.................555.... Te0a8, #ia-a 2unurilor de onsu0, 8,+, Cererea- esena' legea' formele' factorii' elasticitatea............................. 8,), :ferta- esena' legea' formele' factorii' elasticitatea............................... 8,3, Ec.ilibrul i de&ec.ilibrul pieei. 6reul de ec.ilibru.............................. Te0a9, Con uren-a !i %re-ul, 9,+, Concurena i rolul ei n economia de piaa............................................ 9,), 6rote%area concurenei i limitarea acti(itii monopolistice.................. 9,3, Mecanismele de formare i reglementare a preurilor............................ Te0a:, Teoria onsu0atorului, :,+, Esena i tipologia consumatorului. 6referinele consumatorului...................................................................................... :,), Constr;ngerea bugetar. Ec.ilibrul consumatorului............................... :,3, 6rotecia drepturilor consumatorului...................................................... Te0a;, Teoria %rodu (torului !i a ti1itatea de antre%renoriat, ;,+,Esena ntreprinderii i caracteristicile ei. 2unciile ntreprinderii.......................................................................................... ;,), Criteriile de clasificare a ntreprinderilor. )olul <MM n acti(itatea economic............................................................................................. ;,3, Indicatirii de ba& a acti(itii ntreprinderii. 8ursele de finanare a afacerii................................................................................................... Te0a+*, <a torii si osturile de %rodu tie, +*,+, Caracteristicile factorilor de producie i a neofactorilor...................... +*,), Combinarea i substituirea factorilor de producie. 6roducti(itatea i rentabilitatea factorilor de producie..................................................... +*,3, Costurile de producie i tipologia lor. Cile de reducere a costurilor de producie........................................................................................... Te0a++, #ia-a 4a torilor de %rodu -ie !i 4or0area 1eniturilor 4a torilor, ++,+, 6iaa muncii i salariul.......................................................................... ++,), 6iaa capitalului real i dob;nda........................................................... ++,3, 6iaa funciar i renta............................................................................ ++,6, 6rofitul ca recompens a acti(itii antreprenoriale.............................. Se -iunea III, Ma roe ono0ie, +),+, Macroeconomia i economia naional. Economia tenebr..................
4

+),), $(uia naional i potenialul economic.............................................. +),3, 6rodusul naional i indicatorii lui de ba&. Metodele de estimare a produsului intern brut. 8istemul conturilor naionale.................... +),6, Consumul' economiile i in(estiiile..................................................... +),7, Mecanismele de reglare a economiei naionale.................................... Te0a+3, E hili2rul !i de5e hili2rele e ono0i e, +3,+, Ec.ilibrul economic general i parial. 2ormele de&ec.ilibrului economic............................................................................................ +3,), Cererea i oferta agregata. Modelele $="$8 i I8"3M........................ +3,3, >oma%ul i formele lui de manifestare. Msuri de reducere a oma%ului............................................................................................ +3,6, Inflaia i consecinele ei. 6olitici antiinflaioniste............................... Te0a+6,Cre!terea e ono0i ( !i i lurile e ono0i e, +6,+, Creterea economic- esena' factorii' politici...................................... +6,), Tipurile i metodele de cretere economic.......................................... +6,3, 2luctuaiile creterii economice. Ciclurile economice i caracteristicile lor........................................................................................... +6,6, Cri&ele economice i particularitile lor n ).Moldo(a....................... Te0a+7, Intera tiunea de51oltarii e ono0i e si so iale, +7,+, =ireciile politicii sociale ale statului.................................................... +7,), Calitatea (ieii i ni(elul de trai a populaiei......................................... +7,3, Inegalitatea economic i srcia.......................................................... +7,6, Impactul de&(oltrii economice asupra mediului ambiant................... Te0a+8, <inan-ele %u2li e, +8,+, 2inanele publice i bugetul naional. =eficitul bugetar i datoria public................................................................................................... +8,), 8istemul bancar i funciile lui.............................................................. +8,3, Creditul i politica monetar"creditar................................................... +8,6, 8istemul fiscal i funciiile lui............................................................... Te0a+9, #ia-a resurselor 4inan iare, +9,+, 6iaa monetar. Cererea i oferta agregat de moned......................... +9,), 6iaa financiar i structura ei............................................................... +9,3, 6iaa (alutar i cursul de sc.imb (alutar............................................. Se -iunea IV, Mondoe ono0ie, Te0a+:, E ono0ia 0ondial( !i stru tura ei,
5

+:,+, Coninutul i strustura economiei mondiale.......................................... +:,), =i(i&iunea muncii i speciali&area internaional................................. +:,3,Circuitul economic mondial i flu9urile economice internaionale..... +:,6, /lobali&area- esena' trsturile' formele' consecinele........................ Te0a+;, Rela-iile e ono0i e interna-ionale, +;,+, Comerul internaional i politici comerciale e9terne. 4alana comercial i de plai e9terne......................................................................... +;,), 8istemul Monetar Internaional i funciile lui..................................... +;,3, Migrarea internaional a forei de munca i particularitile ei n ).Moldo(a...................................................................................................... Te0a)*, Coo%erarea !i inte&rarea e ono0i ( re&ional(, )*,+, Cooperarea economic internaional i formele ei.............................. )*,),*ecesitatea' etapele i formele integrrii economice regionale............ )*,3,$(anta%ele i de&a(anta%ele integrrii economice regionale.............. Se -iuneaV, Uniunea Euro%ean(, Te0a)+, Continutul si e1olutia Uniunii Euro%ene, )+,+, E(oluia procesului de formare a Uniunii Europene............................. )+,), Constituirea Uniunii ?amale................................................................ )+,3, 2ormarea pieii commune unice#......................................................... )+,6, 2ormarea Uniunii Europene.................................................................. Te0a)), Institu-iile !i %oliti ile o0unitare ale Uniunii Euro%ene, )),+, Cadrul instituional al Uniunii Europene i funciile lui....................... )),), 6rocesul deci&ionale i coninutul politicilor comunitare..................... )),3, )elaiile economice a Uniunii Europene cu restul lumii...................... )),6, Criteriile de aderare la Uniunea European.......................................... Te0a)3, #arti ularit(-ile inte&r(rii R,Moldo1a /n Uniunea Euro%ean(, )3,+,*ecesitatea' e(oluia' a(anta%ele i de&a(anta%ele integrrii ).Moldo(a............................................................................................. )3,), 6rocedurile de aderare a ). Moldo(a la U.E. $cordul de 6arteneriat i Cooperare.......................................................................................... )3,3, 6olitica European de ?ecintate. 6lanul de $ciune U.E. 7 ). Moldo(a................................................................................................ )3,1. $cordul de $sociere a ). Moldo(a la U.E.......................................

Prefa $ctualul curs de prelegeri "Teorie Economic i Integrare Economic European" este destinat studenilor de la specialitile inginereti i urmrete scopul s contribuie la aprofundarea cunotinilor i aptitudinilor practice n domeniul problemelor economice complicate cu care se confrunt actualemente societatea. Ca obiecti( principal al lucrrii este famili&area studenilor cu noiunile de ba& a economiei generale' cu problemele de ordin micro' marcro' mondoeconomic i de integrare n Uniunea European. $cest lucrare defer substanial fa de cursul de prelegeri " Teorie economic "' editat n cadrul U.T.M. n a. +,,1' at;t prin coninutul temelor i aparatului statistic i factologic rennoit' c;t i prin noua structur a cursului care cuprinde un nou compartiment " " Uniunea Europeana "' care reflect o pre&entare general a de&(oltrii Uniunii Europene i de funcionare a instituiilor acesteia. <n conformitate cu noua program analitic pentru ciclul I de licen #' cursul de prelegeri temele B"!!#' a treia seciune 7 cuprinde cinci seciuni structurate n +0 teme- prima sectiune 7 @Introducere n teoria economicA temele !"1 #' a doua seciune 7 Microeconomie Macroeconomie temele !+"!C#' a patra seciune Mondoeconomie temele !D"+,#' a cincia seciune 7 Uniunea European temele +!"+0#. 6rin coninutul problemelor abordate cursul de prelegeri are o structur comparabil cu cea a @Economi9 7urilor occidentaleA. 2iecare tem a cursului de prelegeri debutea& cu enunarea planului' scopului urmrit i obiecti(ele de studii pe care studenii trebuie s le posede i se finali&ea& cu cu(intele 7 c.eie' re&umat' probleme de recapitulare i bibliografie' astfel nc;t s a%ute studentul la nsuirea materialului respecti( i la pregtirea pentru susinerea e9amenului la disciplina data. 2iecare ntrebare din tem include un rspuns scurt' care constituie pentru student un posibil model de abordare a problemei n cau&. =esigur' n procesul studierii literaturii recomandate studentul poate apela i la alte (ariante de rspuns. 3a elaborarea cursului de prelegeri @Teoria Economic i Integrare Economic EuropeanA au participat - prof. uni(. dr. .ab. $ndrei Co%u.ari Introducere i temele !"1' !+"!C#' conf. uni(.' dr. ?alentina C.ildescu temele B"!!#.Temele !D 7 +0 au fost elaborate de ?. C.ildescu i $. Co.u.ari cu participarea conf. uni(.' dr. $ndrei /angan. 3a oformarea te.nic a lucrrii a participat lect. uni(. Mariana Tertiuc. $ducem mulumire sincer recen&enilor ' colecti(ului de redactare i editare a U.T.M. i tuturor acelora care' direct sau indirect' au contribuit la reali&area acestei lucrrii didactice.

Se -iunea I .ntrodu ere /n = Teoria E ono0i ( > 6rima secine a cursului de prelegeri cuprinde patru capitole i urmrete scopul de a familiari&a studenii cu - noiunile de ba& ale econonomiei i tiinei economiceE categoriile' legile i metodele de cercetare economicE rolul i funciile teoriei economiceE coninutul i fa&ele acti(itii economiceE coninutul i formele relaiilor de proprietateE e(oluia de organi&are a acti(itii economiceE sistemele economice i n special " sistemul economiei de pia real mi9t. Te0a +, E ono0ia !i !tiin-a e ono0i ( +,+, Esen-a !i stru tura e ono0iei +,), Eta%ele de de51oltare a !tiin-ei e ono0i e +,3, Metodolo&ia !tiin-ei e ono0i e +,6, <un -iile teoriei e ono0i e !i %oliti a e ono0i ( S o%ul te0ei? 8tudierea naturii i domeniul economiei ca ansamblu de acti(iti economice i a proceselor de constituire i de&(oltare a tiinei economice. O2ie ti1ele te0ei? =up studierea acestei teme ar trebui s fii capabili. s definii noiunea de @EconomieA i structura eiE s identificai problemele fundamentale ale economiei ce preocup toate societile umaneE s determinai i s e9plicai etapele e(oluiei tiinei economiceE s cunoatei categoriile i legile economiceE s cunoatei metodele de cercetare economic i posibilitatea aplicrii lor n practicE s e9plicai funciile teoriei economiceE s apreciai impactul teoriei economice asupra politicii economiceE s determinai i s e9plicai locul teoriei economice n sistemul tiinelor economice. +,+, Esen-a !i stru tura e ono0iei

Ce re%re5int( e ono0ia @ Economia reprezint un ansamblu de activiti umane legate de procesul de producie, schimb, repartiie i consum a bunurilor economice!3a ba&a ntregii economii se afl bogia i bunstarea. "ogia unei ri const n stocul de resurse i bunuri care pot fi folosote pentru a satisface ne(oile umane. "unstarea reflect ni(elul de satisfacie pe care o persoan sau societatea n ansamblu o obine din consumul bunurilor i ser(iciilor disponibile.
8

Economia poate fi pri(it n dou aspecte- tehnologic i social economic. Economia pri(it n aspect tehnolo&i se manifest n trei formea# economia resurselor' care repre&int un proces de transformare a resurselor de care dispune societatea n anumite produse necesare pentru ndestularea ne(oilor umaneE b# economia reproductiv' care reflect interaciunea celor patru fa&e ale reproduciei producia' repartiia' sc.imbul' consumul# i repre&int o ncruciare a circuitelor mi%loacelor de producie' obiectelor de consum' resurselor naturale' financiare i a forei de muncE c# economia naional' care i gsete e9presia n economia ramurilor economia industriei' comple9ului agroindustrial' transportului etc.#' economia sferelor de acti(itate sfera material i sfera nematerial#' economia regional economia &onei de *ord' Centru' de 8ud a )epublicii Moldo(a#' economia ntreprinderii firmei#. Economia pri(it n aspect so ial A e ono0i repre&int unitatea forelor de producie i a relaiilor de producie. #orele de producie repre&int un raport dintre oameni i natur. 2orele de producie includ- mi%loacele de producie' fora de munc i tiina' care contribuie la de&(oltarea i perfecionarea at;t a mi%loacelor de producie' c;t i forei de munc. $elaiile de producie repre&in relaiile economice dintre oameni care apar n procesul de producie' indiferent de dorina sau (oina lor. )elaiile de producie au urmtoarele trsturi- au caracter obiecti( i istoricE ser(esc ca motor n de&(oltarea forelor de producieE constituie ba&a economic a societiiE determin structura social n orice ar. 6rincipalele relaii economice sunt relaiile de proprietate. Economia cuprinde o gam larg de probleme cu care se confrunt societatea n procesul administrrii resurselor relati( limitate pentru satisfacerea ne(oilor nelimitate. 6rintre astfel de probleme pot fi menionate costurile i beneficiile creterii i de&(oltrii economiceE dinamica i sistemul de preuri i rolul inter(eniei statului n economieE determinarea preului i produciei de bunuri i ser(icii pe pieele concureniale i monopolisteE impactul produciei i consumului asupra polurii mediuluiE de&a(anta%ele oma%ului i a inflaiei i rolul statului n abordarea acestor problemeE modalitile de distribuie a (eniturilor i bogiei i cau&ele srciei. Care este %ro2le0a 4unda0ental( a e ono0iei@ 6roblema fundamental general# a organi&rii oricrei economii este utili&area raional a resurselor n scopul satisfacerii ne(oilor umane. Economistul american 6.8amuelson' 3aureat al premiului *obel a formulat trei ntrebri care reflect problema fundamental a economiei-

!# Ce !i Bt s( se %rodu (@ 6rima ntrebare solicit un rspuns cu pri(ire la (olumul de bunuri care pot fi produse n ba&a stocurilor de produse disponibile n societate. +# Cu0 s( %rodu ( @ $ doua ntrebare pre(ede selectarea formelor' metodelor' te.nicilor i te.nologiilor necesare pentru a produce bunurile solicitate. 0# #entru ine s( se %rodu (@ $ treia ntrebare se refer la modul i criteriile de distribuire a bunurilor economice ntre membrii societii. <n dependen de felul n care s" a reacionat la ntrebrile sus menionate' economiile s"au delimitat n diferite sisteme i forme concrete de e9isten la care ne (om oferi n temele urmtoare. Care este stru tura e ono0iei@ 8tructura economiei reflect elementele ei componentele' natura i nsuirile acestora' po&iia lor n cadrul ntregului i rolul pe care "l %oac fiecare element ' precum i legturile reciproce. 8unt cunoscute urmtoarele tipuri de stucturi ale economiei naionalea# structura material reflect compartimentul acti(itilor corespun&tor specialitii produciei n cadrul societiiE b# structura tehnic % completea& structura material' caracteri&;nd ni(elul te.nicii e9istent pe ramuri de acti(itateE c# structura demoeconomic % pune n e(iden gruparea populaiei acti(e sau ocupate pe ramuri i sectoare de acti(itateE d# structura organizaional % grupea& acti(itile pe domenii mari de acti(itate' constituindu"se n subsisteme ale economiei naionale de e9emplu' subsistemul producti(' neproducti(' comercial' monetat etc#E e# structura teritorial reflect compartimentul economiei naionale pe &one i regiuni economice ca pri ale teritoriului rii respecti(eE f# structura de proprietate, care pune n e(iden structura economiei naionale n dependen de forma de proprietate sectorul public' pri(at' mi9t#. Economia' ca unitate o0%leC(' este structurat i abordat ca microeconomie' me&oeconomie' macroeconomie' mondoeconomie i e9traeconomie. Mi roe ono0ia const din procesele' faptele' actele i comportamentele participanilor indi(iduali la acti(itatea economic firme' gospodrii indi(iduale' bnci etc.#. Me5oe ono0ia const din procesele' faptele' actele i comportamentele care se refer la sectoarele de acti(itate economic primar' secundar' teriar#' la ramurile acti(itii economice industrie' agricultur' transport' unitile administrati( " teritoriale#. Ma roe ono0ia repre&int procesele' faptele' actele i comportamentele economice referitoare la ntreaga economie pri(ite ca agregate economice produs intern brut' (enit naional' oma%' inflaie' balan de pli e9terne etc.#. Mondoe ono0ia const din procesele' faptele' actele i comportamentele subiecilor economici i ale comunitii internaionale pri(ite at;t prin prisma legturilor economice dintre economiile naionale' c;t i ca ntreg considerat la scar
10

planetar sau &onal"internaional globali&area economic' relaiile economice internaionale' flu9urile economice internaionale' companiile transnaionale' instituiile economice internaionale etc.#. ECtrae ono0ia const din procesele de utili&are a resurselor obinute de la studierea cosmosului economia cosmosului#' studierea fundului mrilor i oceanelor' c;t i a utili&rii nanote.nologiilor contemporane. Care sunt se toarele e ono0i e@ Economia ca unitate integral ntrunete mai multe sectoare funcionale !. se torul e ono0i %ri0ar, care include- agricultura' si(icultura' industria e9tracti(' pescuitul#E +. se torul e ono0i se undar' care include- industria prelucrtoare' construciile' lucrrile publice#E 0. se torul e ono0i ter-iar, care include- ser(iciile bancare' asigurri' transport etc.#E 1. se torul e ono0i uaternar, are in lude? ser(iciile de informatic' n(m;nt superior' cercetare tiinific i te.nologic. <n funcie de relaiile de proprietate economia la fel include- se torul %ri1at ansamblul ntreprinderilor i societilor pri(ate#' se torul %u2li ansamblul ntreprinderilor i asociaiilor i organi&aiilor diri%ate de ctre stat#' se torul 0iCt ansamblul de ntreprinderi constituite n ba&a alocrii capitalului pri(at i celui public#. *oiunea FEconomieA nu trebuie confundat cu noiunea FDtiin-a e ono0i (A. FDtiin-a e ono0i (A anali&ea& ideile' teoriile' doctrinele i procesele economice' care parcurg n societate. >tiina economic are urmtoarele caracteristicia# tiina economic este o tiin care se autonomi&ea& prin modul su de abordare a acti(itii economice' prin premisele adoptate i prin conclu&iile pe care le formea&E b# tiina economic constituie un ansamblu de cunotine despre realitatea economic' o reflectare uni(ersali&at i generali&at a acestei realiti. Ea nu se confrunt nici cu istoria economic' nici cu politica economic i nici cu istoria g;ndirii economice. >tiina economic e9ercit o anali& profund logic i istoric # a esenei faptelor' actelor i componentelor economiceE c# tiina economic este ba&at pe criteriul raionalitii i eficienei economice. $t;t productorii' c;t i consumatorii se conduc n acti(itatea sa de obinerea re&ultatelor eficienteE d# tiina economic cercetea& unitatea economic n ansambu' unele probleme fiind abordate din punct de (edere microeconomic' altele din cel macroeconomic. Care sunt %rin i%iile !tiin-ei e ono0i e@ >tiina economic e ntemeiat pe trei principii11

&rimul % intera -iunea dintre teorie !i %ra ti (, Teoria ser(ete ca condiie de elaborare a unor deci&ii referitor la de&(oltarea economiei' iar practica determin ade(rul teoretic' confirm sau respinge teoriaE al doilea % unitatea dintre anali5a 0i ro !i 0a roe ono0i (' care reflect cele trei probleme fundamentale- ce de produsG cum de producG pentru cine de produsGE al treilea % istoris0ul real, >tiina economic trebuie s se ba&e&e pe situaia economic real' s in cont de condiiile istorice specifice a rii respecti(e. =in punct de (edere al modului n care societatea re&ol( sau ar trebui s re&ol(e problemele economice tiina economic poate fi di(i&at n economie po&iti( i economie normati(. Dtiin-a E ono0ia %o5iti1( e(idenia& ceea ce este n economie i ceea ce se poate nt;mpla' dac se (or produce anumite acte i procese economice ea determin diagnosticul situaiei economice i progno&ea& de&(oltarea ei (iitoare cu a%utorul instrumentelor de anali& economic#. Dtiin-a E ono0ia nor0ati1( arat cum ar fi bine s se desfoare acti(itile economice i ce ar trebui de fcut pentru ca procesele economice s se ncadre&e n normalitate. +,), Eta%ele de de51oltare a !tiin-ei e ono0i e

>tiina economic are o istorie relati( ndelungat. Ea a e(oluat ncep;nd din $ntic.itate i p;n n &ilele noastre i a trecut prin urmtoarele etape!. Eta%a anti (' care cuprinde perioada p;n la mi%locul sec. ? e.n. 3a aceast etap au aprut primele idei economice referitor la proprietate' impo&ite' preuri' arend' credit. =e e9.' n /recia antic principala form de proprietate era considerat cea colecti( a claselor nobile#E n India (ec.e erau reglementate relaiile de credit i arendE n C.ina (ec.e erau reglementate preurile la p;ine i sare. Cei mai de seam repre&entani ai acestei etape pot fi numii Henofon' 6laton i $ristotel. Henofon a fost primul din g;nditorii antici' care a introdus termenul de @economieA ca tiin ce studia& cile de mbogire. 6laton a determinat modelul @statului idealA i stuctura lui. $ristotel primul a determinat utilitatea i (aloarea mrfii i funiile banilor. +. Eta%a 0edie1al(' care cuprinde perioada ntre sec. ? i H?. Ideile economice n E(ul Mediu s"a aflat sub influena bisericii. Canonitii i scolasticii medi(ali au formulat dou idei fundamentale- ideia' c unicul i&(or de e9isten este munca personalE considerat ca munc sf;nt ideea c re&ultatele muncii indi(iduale trebuie mprite cu cei apropiai prin intermediul binefacerii. Ca repre&entant (estit al acestei etape este considerat Toma dI$Juino' care n lucrarea sa @8uma TeologicA a formulat conceptele despre proprietatea pri(at' dob;nd' @preul %ustA' @salariul %ustA . a. 0. Eta%a 0er antilist(' care cuprinde perioada dintre anii !1B, 7 !CB,. 3a aceast etap au aprut idei i teorii economice pre&entate de T.Mun' $.Montc.restien' K.Colbert .a.' care afirmau' c principala bogie a societii sunt banii confecionai
12

din aur i argint' c la ba&a acti(itii economice se afl comerul. $nume la aceast etap n anul !L!B a aprut lucrarea mercantilistului france& $ntoine Montc.restien cu titlul @Tratat de Economie 6oliticA' n care erau descrise relaiile de comer. 1. Eta%a 4i5io rat(' care cuprinde a doua %umtate a secolului H?III. 3a aceast etap centrul de studiere a acti(itii economice a fost transferat de circulaie n sfera de producie' n special n agricultur. $nume agricultura era considerat principala ramur unde se creea& produsul net. $nume la aceast etap au fost puse ba&ele teoriei de reproducie i circuit economic de fi&iocratul france& 2r.MuesnaN n lucrarea sa celebr @Tabloul economicA !CBD# i fi&iocratul engle& O. 6ettN n lucrarea @$ritmetica politicA !LD!#. B. Eta%a li2eralis0uluie e ono0i lasi ' care cuprinde perioada ntre sf;ritul sec. H?III i nceputul ultimei treimi a sec. HIH. 3a aceast etap apar lucrile economice celebre a lui $.8mit. @$(uia naiunilorA !CCL# considerat ca printele al tiinei economice' T.Malt.us @Eseu asupra principiului populaieiA !CPD#' =.)icardo @=espre principiile economiei politice i impuneriA !D!C#' K.4.8aN @Curs complet de economie politicA !D+0#' K. 8t. Mill @6rincipii de economie politicA !D1D# i altele. $nume la aceast etap a fost pus ba&ele anali&ei categoriilor economicemunca'(aloare' preul' salariul' capitalul' banii' dob;nda' profitul' renta .a.' care au (aloare i n &ilele noastre. <n (i&iunea liberalilor clasici obiectul de studiu al tiinei economice este studierea cilor de mbogire a naiunilor. L. Eta%a na-ionalis0ului e ono0i ' care cuprinde perioada din prima %umtate a sec. HIH. Unul din repre&entanii principali ai naionalismului economic a fost 2.3ist' care n lucrarea @8istemul naional de economie politicA !D1!# afirma' c tiina economic trebuie s studie&e nu indi(idul ca atare' ci particularitile naionale ale rii i pe aceast ba& s propun sfaturi concrete i realiste. C. Eta%a 0arCist(' care cuprinde a doua %umtate a sec. HIH i nceputul sec. HH. $ceast etap este pre&entat de Q.Mar9' considerat ca fondator a unei noi paradigme economice. <n opera sa fundamental FCapitalulA !DLC' primul (olul# Q.Mar9' de pe po&iii de clas' a determinat obiectul de studiu al tinei economice 7 studierea relaiilor de producie care apar dintre burg.e&ie i proletariat. Q.Mar9 a formulat un set de categorii economice noi' cum ar fi- munca concret' munca abstract' plus(aloare absolut i relati(' compo&iia organic a capitalului' preul de producie . a. D. Eta%a neo lasi (' care cuprinde perioada dintre anii C, ai secolului HIH i anii 0, ai secolului HH. 3a aceast etap tiina economic a fost ae&at pe fundamente noi. )epre&entanii acestei etape Q.Menger' E.4R.m"4aSerk' 3.Oalras' ?.6areto' 8t. Ke(ons' $.Mars.all . a.# au formulat teoria (aloare"utilitate' teoria ec.ilibrului economic general' teoria preurilor. Ca obiect al tiinei economice era considerat studierea relaiilor de circulaie i de consum. P. Eta%a EeFnesian(' care se ncadrea& ntre anii 0, i C, ai secolului HH. $ceast etap este marcat pregnant de K.M.QeNnes i de opera sa fundamental @Teoria general a ocuprii' m;nii de lucru a dob;n&ii i a banilorA !P0L#' care a dat un puternic impuls tiinei economice n general. K.M.QeNnes a formulat urmtoarele probleme- a# necesitatea inter(eniei statului n acti(itatea economi i elaborarea
13

programelor anticri&E b# stimularea cererii agregate pe ba&a e9tinderii consumului i in(estiiilor de capitalE c# reducerea oma%ului pe ba&a crerii noilor locuri de muncE d# anali&a macroeconomic a proceselor i fenomenelor economice. !,. Eta%a neoli2eral(' care a nceput din anii C, a sec. HH i derulea& p;n n pre&ent. 6rincipalii repre&entani al acestei etape sunt- O.Eucken' 3.Mises' 2.TaNek i M.2riedman' care formea& nucleul cel mai acti( al tiinei economice din ultimele decenii. Ideile principale ale acestor sa(ani ai tiinei economice constau n urmtoarele- a# limitarea inter(eniei statului n acti(itatea economicE b# stimularea ofertei pe ba&a reducerii ni(elului de impo&itareE c# reglarea sistemului monetar prin inter(enia 4ncii Centrale i reglarea ratei dob;n&iiE d# elaborarea programelor de combatere a inflaiei i proteciei sociale a populaiei. $adar' obiectul de studiu al tiinei economice '(eoriei economice) a e(oluionat pe parcursul istoriei g;ndirii economice i poate fi formulat astfela# studierea relaiilor economice i comportarea omului n procesele de producie' sc.imb' repartiie i consum a resurselor limitateE b# studierea categoriilor i legilor economice, care funcionea& n societateE c# studierea di*eritor modele i sisteme economice' care au funcionat n economia modern i funcionea& n economia contemporan. +,3, Metodolo&ia !tiin-ei e ono0i e

Metodolo&ia !tiin-ei e ono0i e repre&int ansambul metodelor, proceselor i instrumentelor de cercetare n vederea cunoa terii *enomenelor i proceselor economice! Economista engle& K. )obinson a asociat metodologia cu o lad de instrumente cu care operea& cercettorul. <n literatura economic sunt larg utili&ate noiunile de fenomen economic' proces economic' categorie economic' lege economic' metod de cercetare economic. ?om anali&a succint aceste noiuni. <eno0enul e ono0i repre&int *orma e+terioar a activitii economice, respecti( acele aspecte i acte economice' care apar i se manifest la suprafaa acestei acti(iti i pot fi cunoscute de oameni n mod direct de e9.' creterea preurilor' sporirea profiturilor' actele de (;n&are 7 cumprare a mrfurilor etc. #. 2enomenele economice incud mai multe tipuri de legturi' cum ar fi a# legturi cauzale ' n care un fenomen $' numit cau&' st la ba& i determin apariia i e(oluia altui fenomen 4' numit efectE b# legturi de interdependen, de tipul cone9iunii in(erse' n care un anumit fenomen' de e9emplu preul' influeneat e(oluia altor fenomene cum sunt cererea i oferta' care la r;ndul lor' modific;ndu"se' (or determina sc.imbarea preuluiE c# legturi *uncionale de co(ariaie po&iti( i negati(' liniar i neliniar' singular i multipl #' n ba&a crora modificarea unui anumit fenomen $ e9ercit influene di(erse asupra altui sau altor fenomene. #ro esul e ono0i e+prim trans*ormrile cantitative, structurale i calitative n starea activitii economice, care e(idenia& desfurarea acesteia n timp i spaiu
14

de e9.' pri(ati&area patrimoniului de stat' modificarea cererii i ofertei de bunuri i ser(icii ntr"un inter(al de timp sau ntr"o anumit localitate #. Cate&oria e ono0i ( reprezint o abstracie tiini*ic, care re*lect una din componentele relaiilor economice! >tiina economic utili&ea& astfel de categorii economice cum ar fi- marf' (aloare' capital' salariu' inflaie' oma%' pre' profit' bani etc. Categoriile economice pot fi di(i&ate n trei grupe - prima " categorii economice imanente tuturor modurilor sistemelor # de producie producie' repartiie' consum' munc etc.# E a doua 7 categorii economice care funcionea& n unele moduri de producie marf' bani' dob;nd' rent #E a treia 7 categorii economice care funcionea& numai n unele moduri de producie ba&ate pe relaii de pia concuren' oma%' inflaie #. Le&ea e ono0i ( re*lect legturile generale, eseniale, necesare, repetabile i relativ stabile ale *enomenelor i proceselor economice! ,egile economice nu pot *i con*undate cu legile -uridice . primele au caracter obiecti( i funcionea& indiferent de (oina oamenilor de e9.' legea (alorii #' pe c;nd legile %uridice au caracter subiecti( i sunt adoptate de organele legislati(e de e9.' legea despre proprietate adoptat de ctre parlament #. ,egile economice di*er i de legile naturii. a# legile economice funcionea& numai prin intermediul acti(itii oamenilor de e9.' legea cererii' legea ofertei' legea concurenei#' pe c;nd legile naturii funcionea& indiferent de acti(itatea uman de e9.' legea sc.imbului anotimpurilor' legea atraciei #E b# legile economice au caracter istoric. Ele apar la o anumit treapt istoric i dispar odat cu sc.imbarea condiilor respecti(e' pe c;nd legile naturii au caracter etern i uni(ersal i acionea& indiferent de timp i spaiu. 3egile economice' la fel ca i categoriile economice' pot fi di(i&ate n trei grupe mari - legile economice generale comune tuturor sistemelor economice de e9.' legea economiei muncii' legea consumului i altele#E legile economice imanente numai unor moduri de producie de e9.' legea cereii' legea ofertei' legea (alorii etc.#E legile economice speci*ice unui anumit sistem economic de e9.' legea concureniei' legea acumulrii de capital si altele#. /unoa terea legilor economice permite formularea i adoptarea deci&iilor economice potri(ite pentru asigurarea raionalitii acti(itii economice' care presupune n esen obinerea unui efect util c;t mai mare cu un efort c;t mai mic. *erespectarea sau ignorarea legilor economice duce la deformri substaniale n societate i la pierderi de resurse materiale' financiare i umane colosale. =e e9.' ignorarea legilor cererii i ofertei n sistemul economiei de comand au dus la de&ec.ilibru economic' care a a(ut un impact negati( asupra ni(elului de trai n rile e9socialiste. : importan deosebit n tiina economic le re(in metodelor de cercetare. Metoda prin care se reali&ea& cunoaterea economic tiinific reprezint ansamblul modalitilor de abordare, de principii, procedee i tehnici de analiz a *enomenelor i proceselor economice, de e9punere a re&ultatelor cercetrii . >tiina economic aplic at;t metode generale' c;t i metode specifice de cercetare. (otalitatea
15

metodelor, procedeelor, regulilor i postulatelor utilizate n procesul cercetrii tiini*ice constituie metodologia cercetrii economice ! <n ansamblul metodelor i procedeelor utili&ate n tiina economic se includ - inducia i deducia' abstracia tiinific' anali&a i sinte&a' istoric i logic' dialectic' metoda comparaiei' analogiei' de e9periment' modelarea economico 7 matematic. ?om anali&a succint metodele sus menionate. Metoda indu -ie A dedu -ie, Inducia presune trecerea de la cercetarea *aptelor unice la concluzii generale ' de la particular la general #. Metoda inducti( const deci n desprinderea conclu&iilor' principiilor' regulilor din anali&a ca&urilor concrete' particulare' e(oluia cercetrii deplas;ndu"se de la cunoaterea particularului concret spre e(idenierea conceptelor' teoriilor i ipote&elor cu caracter de generalitate. 0educia presupune trecerea de la generalizri comune la concluzii particulare de la general la particular, de la teorie la *apte concrete)! Metoda deducti( este un tip de raionament' potri(it cruia se reali&ea& demersul de la general la particular' n sensul c se aplic teoriile de%a descoperite la anali&a faptelor' e9primate concret n timp i spaiu' sub forma fenomenelor i proceselor economice reale. Cercetarea economic tiinific presupune folosirea concomitent a induciei i deduciei' care se completea& reciproc. Metoda a2stra -iei !tiin-i4i e' ca component a metodologiei tiinei economice' re*lect cercetarea unei laturi eseniale a procesului sau *enomenului economic, *c1nd abstracie de celelalte laturi relativ neeseniale ale acestora! Metoda de abstracie urmrete s se elimine ceea ce este neesenial' irele(ant i nt;mpltor i s se desprind ceea ce este esenial' general i rele(ant pentru caracteristica fenomenului sau procesului economic respecti(' sub form de concepte' principii' ipote&e' teorii i legi economice. :rice abstracie tiinific reflect n contiina omului realiti obiecti(e. =e e9.' (aloarea mrfii este o abstracie' ns ea e9prim realiti concrete c.eltuieli de munc' capital' resurse materiale etc. #. Metoda de anali5( !i sinte5(, 2naliza este o metod general de cercetare a realitii, bazat pe divizarea unui proces sau *enomen economic n elementele lui componente i studierea n parte a *iecruia dintre acestea! $nali&a economic se manifest n urmtoarele forme- a# analiza calitativ 7 reflect coninutul fenomenului sau procesului economic de e9.' anali&a procesului de pri(ati&are care reflect sc.imbarea relaiilor de proprietate n societate# E b# analiza cantitativ 7 reflect msura de desfaurare a fenomenelor economice de e9.' salariul mediu lunar a unui salariat din ). Moldo(a n a. +,,L a constituit !LPC'! lei' iar n a. +,,P 7 +C1C'L lei #E c# analiza static 7 reflect realitatea economic la un moment dat de e9.' rata oma%ului n ). Moldo(a a constituit n a. +,,P 7 L'1 U #E d# analiza dinamic 7 reflect sc.imbrile sur(enite n procesele i fenomenele economice ntr"o anumit perioad de timp de e9.' 6rodusul intern brut a crescut n ). Moldo(a de la 11'C mlrd. lei n +,,L la L,', mlrd. lei n a. +,,P #E e# analiza microeconomic reflect studierea fenomenelor i proceselor economice la ni(elul unitilor economice' la ni(elul firmeiE f# analiza macroeconomic reflect cercetarea fenomenelor i proceselor economice la ni(elul societii.
16

Metoda sintezei economice presupune unirea elementelor analizate separat n cadrul ntregului unitar, legat prin resorturi interne ' cauzale i *uncionale )! =e e9.' anali&;nd scderea (olumului de producie din industrie' agricultur' transport' construcii i din alte ramuri ale economiei naionale' care a a(ut loc n ).Moldo(a n a. +,,P s"a fcut sinte&' c economia republicii se afl n recesiune profund. <n timp ce anali&a ncepe procesul cunoaterii p;n la un punc sinte&a continu acest proces des(;rindu 7 l din punct de (edere al funcionalitii ntregului. $stfel' anali&a pregtete declanarea sinte&ei' iar sinte&a mut anali&a n fa&a sa final. Metoda diale ti ( " contribuie la descoperirea cau&elor i consecinelor de&(oltrii (ieii economice. Ea reflect e9aminarea fenomenelor' categoriilor i legilor economice n procesul apariiei' de&(oltrii' modificrii i dispariiei lor istorice de e9.' studierea cau&elor i a condiiilor de apariie' de&(oltare i dispariie a sistemului economiei de comand #. Metoda istori ( !i lo&i (, Metoda istoric re*lect descrierea i *i+area *aptelor i evenimentelor a a cum s%au petrecut ele n timp! Metoda istoric i gsete e9presie n anali&a fenomenelor i proceselor economice de la cele mai simple la cele mai comple9e' n e(oluia lor fireasc n timp i spaiu. 6rin folosirea metodei istorice putem s e9plicm dinamica fenomenelor i proceselor economice din e(oluia (ieii economice. Metoda logic re*lect trecerea de la abstract la concret, prelu1nd din procesul istoric real numai ceea ce este esenial i constituie verigi eseniale! Cercetarea logic este istoria dega%at de elementele nt;mpltoare' fr a fi rupt de realul economiei. :rice proces sau fenomen economic trebuie studiat at;t n aspect istoric' c;t i n aspect logic. =e e9.' din punct de (edere istoric i logic trebuie mai nt;i s fie anali&at categoria marf' iar apoi 7 banii' deoarece banii sunt un produs al sc.imbului de mrfuri. Metoda 0ate0ati ( const n reproducere schematic a unui proces economic sub *orma unui sistem liniar sau analog, n scopul studierii modului de des* urare a procesului i *enomenului real! Metoda matematic constituie o treapt important n trecerea de la abstract la concret n cercetarea fenomenelor i proceselor economice. $ceast metod' de regul' este aplicat n procesul de anali& i progno&are a de&(oltrii economiei naionale. Modelarea e ono0i o A 0ate0ati ( A re*lect analiza di*eritor tipuri de e+isten a vieei economice sub *orma unor construcii logico matematice care permit testarea e(oluiei unor parametri de optimi&are' n anumite condiii de spaiu i timp. Modelul economico % matematic este o construce logic' re&ultat al unei abstracii tiinifice ce eseniali&ea& (iaa economic real sub forma unor relaii funcionale ntre paramentrii de ba& ce caracteri&ea& fenomenul sau procesul cercetat. <n funcie de criteriile alese' deosebim - modele deterministe i probabilistice' modele statice i modele dinamice' modele numerice' modele grafice i modele analitice' modele e9plicati(e i modele normati(e .a. Metoda statisti ( A re*lect un ansamblu de procedee prin care se observ *enomenele i procesele vieei economice, se nregistreaz in*ormaiile necesare, se realizeaz compararea i gruparea indicatorilor economici, elaborarea tabelelor i a gra*icelor, statistice, n (edera e(idenierii tendinelor care se manifest.
17

Metoda o0%ara-iei A reflect cel mai general proceseu logic prin care se cercetea& esena unor fenomene i procese economice' apel;nd la elementele cunoscute' care pot pune n e(iden e(oluia lor. 6rin comparaie se pot caracteri&a rile lumii' ca ni(el de de&(oltare economic' se pot e(idenia genul de relaii' asemnrile i deosebirile dintre fenomene i procese etc. Metoda analo&iei 7 nseamn un procedeu prin care se trans*er nsu irile unui obiect al cunoa terii la un alt obiect care este supus analizei, n scopul obinerii unor conclu&ii' cu un grad mai ridicat sau mai sc&ut de probabilitate' n funcie de numrul i esena trsturilor asemntoare. ?eridicitatea acestor conclu&ii presupune confruntarea lor cu realitatea' ca i cu conclu&iile desprinse din folosirea altor metode de cercetare' cum sunt inducia i deducia' comparaia etc. Metoda analogiei a a(ut un rol important n fundamentarea de ctre 2. MuesnaN a lucrrii sale celebre F Tabloul economic A' n care este anali&at procesul de reproducie la ni(el macroeconomic Metoda de eC%eri0ent , >tiina economic' ca i alte tiine' se ba&ea& pe fapte' prosese economice' legiti care sunt (erificate de practic. Metoda de e+periment presupune intervenia con tient n viaa economic real prin di*erite aciuni cu scopul de a veri*ica oportunitatea i de a lua deciziile respective! 6ractica este criteriul suprem al ade(rului. =e e9.' practica a confirmat eficiena economiei de pia i a respins economia de comand ba&at pe sistemul proprietii de stat i planificrii centrali&ate. <n procesul studierii fenomenelor economice trebuie fie e(itate eroarele i cursele economice . Eroarea poate fi de tip cau&al sau de compo&iie. Eroarea de cauzalitate apare atunci c;nd o (ariabil independent este considerat ca o (ariabil dependent sau c;nd se confund cau&a cu consecinele fenomenului . =e e9.' cau&a inflaiei nu este ma%orarea preurilor' ci de&ec.ilibrul economic. Creterea preurilor este o consecin a inflaiei. Eroarea de compoziie poate s apar atunci' c;nd trsturile unei pri a unui ntreg sunt atribuite automat i ntregului. =e e9.' pre&int o eroare sintagma F ceea ce e con(inabil lucrtorului e con(inabil i societii F . $ceast afirmare este greit' deoarece ma%orarea salariului a unui lucrtor este con(inabil pentru el' ns dac se (a ma%ora concomitent salariul tuturor lucrtorilor fr a ine cont de creterea producti(itii muncii #' aceasta (a duce la apariia proceselor inflaioniste' care (or influena negati( asupra tuturor lucrtorilor. +,6, <un -iile teoriei e ono0i e !i %oliti a e ono0i (

Teoria economic formea& trunc.iul de ba& a tiinei economice. Teoria economic ndeplinete urmtoarele funcii!. <un -ia o&niti1( sau de unoa!tere a 4eno0enelor !i %ro eselor e ono0i e, care pre(ede studierea' cunoaterea' e9plicarea i cercetarea fenomenelor economice' determinarea legitilor economice i formularea legilor economice. Teoria economic trebuie s dea rspuns la modul de reali&are a problemelor fundamentale al economiei Ce de producG Cum de produs G 6entru cine de produs G#' s e9plice cau&ele i consecinele cri&ei economice' oma%ului' inflaiei' dificitului bugetar i altor fenome negati(e cu care se confrunt actualmente economia naional.
18

+. <un -ia 0etodolo&i (, Teoria economic constituie ba&a teoretico 7 metodologic a tuturor disciplinilor economice. Ea elaborea& aparatul categorial pentru toate disiplinile economice. =up e9presia lui 6.8amuelson F ' teoria economic este regina tiinelor ecomomice fiind tiina celor mai generale legi ale ntregii (iei economice F. Teoria economic i alte disiplini economice luate n ansamblu formea& sistemul tiinelor economice . 8istemul tiinelor economice include- tiinele economice *undamentale, tiinele economice teoretico% aplicative i tiinele economice de *rontier .
Dtiin-e e ono0i e teoreti o A a%li ati1e? 2inane' moneda' credit Managementul Marketingul

Stiin-e e ono0i e 4unda0entale =octrine economice Istoria g;ndirii economice Economia mondiala Contabilitatea 8tatistica s. a.

Teoria Economic

Economia muncii Economia agriculturii Economia industriei Economia comerului Economia firmei si a.

Dtiinte e ono0i e de 4rontier(? /eografia economic Econometria Cibernetica economic 8ociologia economic Economia mediului 6si.ologia economic si a.

2igura !.!.3ocul teoriei economice n sistemul tiinelor economice. 3,<un -ia %ra ti (, Teoria economic ser(ete ca ba& n elaborarea politicii economice reale. <n ba&a teoriei economice sunt determinate principlale scopuri ale societii n domeniul economic- asigurarea creterii economice durabile i ridicarea ni(elului de trai a populaieiE asigurarea ocuprii depline a forei de munc i cu locuri de munc a tuturora care doresc i dispun de capacii de muncE sporirea eficienei economice i obinerea re&ultatelor ma9ime cu c.eltuieli de munc minimeE stabili&area ni(elului de preuri i reducerea proceselor inflaionisteE asigurarea libertii economice antrepenorilor' salariailor i consumatorilor n acti(itatea saE repatiia ec.itabil a (eniturilor n societate n aa fel nc;t nici o grup social a populaiei sa nu de(in sracE asigurarea social a celora care au pierdut capacitatea de munc a pensionarilor' in(ali&ilor etc. #E asigurarea unei balane acti(e comerciale i a unei balane de pli e9terne po&iti(e. $ceste scopuri stau n faa oricrei ri din lume.
19

Teoria economic nu trebuie confundat cu politica economic. #oliti a e ono0i ( 7 reprezint aciunea con tient a puterii publice, care presupune de*inirea tiini*ic a obiectivelor economice i sociale ale statului pe o anumit perioad de timp i punerea n aplicare al acestor obiective ' in;nd cont de condiiile e9istente i de utili&area mi%loacelor materiale' financiare i umane de care dispune statul. 6oliticile economice ale statului pot fi grupate n dependen de urmtoarele criteriia# n *uncie de nivelul obiectivelor ma-ore politicile economice pot fi grupate npolitici economice naionale' regionale' mondialeE b# n *uncie de obiectivele *inale politicile economice i sociale pot fi di(i&ate npolitici de cretere economic' politici de de&(oltare social durabil' politici de ocupare deplin a forei de munc i de reducere a oma%ului' politici anticri&' politici antiinflaioniste etc.E c# n *uncie de dimensiunile obiectivelor politicile economice i sociale pot fi grupate n- politici bugetare' politicile pri(ind protecia mediului' politici de programare macroeconomic i politici sectorialeE d# n *uncie de orizontul de timp politicile economice pot fi di(i&ate n- politici con%uncturale' politici de relansare economic i de restructurare durabil a aparatului te.nic de producie' politici de recesiune etc.E e# n *uncie de modul de in*luen a participanilor la viaa economic politicile economice pot fi grupate n- politici restricioniste' de limitare i restrngere a unora sau altora din acti(iti' politici de incitare' stimulare a agenilor economici etc.E f# n *uncie de orientarea doctrinar politicile economice se di(i&ea& n- politici liberale' politici neoliberale' politici keNnesiene' politici neodiri%iste i alteleE g# n *uncie de instrumentele *olosite politicile economice pot fi grupate npolitici fiscale directe i politici fiscale indirecte. 6entru a promo(a o politic economic raional este necesar de utili&at acele anali&e economice care ne permit s determinm care seturi de scopuri se ba&ea& pe compatibilitatea reciproc i care nu' n ce condiii de timp i spaiu scopurile aciunilor noastre sunt reciproc compatibile. Cu1inte A heie anali& economic abstracie tiinific categorie economic economie economie naional economie normati( economie politic economie po&iti( economie reproducti( metodologia tiinei economice proces economic fenomen economic for de producie inducie " deducie lege econommic macroeconomie me&oeconomie microeconomie mondoeconomie relaii de producie
20

politica economic

tiin economic

Re5u0at !. Economia repre&int un ansamblu de acti(iti legate de procesul de producie' sc.imb' repartiie i consum a bunurilor economice . 6roblemele fundamentale ale economiei sunt - Ce de produs G Cum de produs G 6entru cine de produs G +. Economia' ca unitate comple9 include - microeconomia' me&oeconomia' macroeconomia' mondoeconomia' e9traeconomia . 8ectoarele funcionale ale economiei sunt - sectorul primar' secundar' teriar' cuaternar' pri(at' public' mi9t. 0. Economia nu trebuie confundat cu tiina economic. >tiina economic anali&ea& procesele economice care parcurg n societate. 6rincipiile tiinei economice- interaciunea dintre teorie i practicE unitatea dintre anali& micro i macroeconomic' istorismul real. >tiina economic poate fi pri(it n aspect po&iti( i normati(. 1. >tiina economic Teoria Economic # a e(oluat prin mai multe etape- etapa antic' medie(al' mercantelist' fi&iocrat' clasic' mar9ist' neoclasic' keNnesian' neoliberal. B. Metodologia tiinei economice repre&int ansamblul metodelor' procedeelor i instrumentelor de cercetare n (ederea cunoaterii fenomenelor' proceselor' categoriilor i legilor economice. 6rincipalele metode utili&ate n cercetrile economice sunt - inducia i deducia' anali&a i sinte&a' abstracia tiinific' istoric i logic' dialectic' metoda comparaiei i anali&ei' metoda modelrii economico 7 matematice' metoda de e9periment. L. 6rincipalele funcii ale teoriei economice sunt- funcia cogniti( sau de cunoatere a fenomenelor i proceselor economice' funcia metodologic i funcia practic . Teoria economic %oac rolul determinand n sistemul tiinelor economice. 8istemul tiinelor economice include - tiinele economice fundamentale' teoretico 7 aplicati(e i tiinelor de frontier. C. <n ba&a teoriei economice sunt elaborate diferite politici economice- de de&(oltare social 7 economic durabil' de ocupare deplin a forei de munc i de reducere a oma%ului' de stabilire a preurilor i de reducere a inflaiei' de stimulare a ntreprinderilor mici i mi%locii de protecie a mediului ambiant. 8i altele. D. Importana studierii @ Teoriei economice A const n urmtoarele - a narma populaia cu cunotine necesare pentru a lua deci&ii %uste n anumite situaii economiceE a argumenta i a recomanda o anumit politic economicE a formula legile economice pentru a pre(edea consecinele aciunilor oamenilorE a elabora unele recomandri oamenilor de afaceri cu pri(ire la acti(itatea de antreprenoriat.

21

#ro2le0e de re a%itulare !. +. 0. 1. E9plicai noiunea " Economie " n aspect te.nologic i social 7 economic. $nali&ai structura economiei i sectoarele ei funcionale. $nali&ai problemele fundamentale ale economiei. E9plicai noiunile de " >tiin economic po&iti( " i " >tiin economic normati( ". B. $nali&ai etapele de de&(oltare a tiinei economice. L. 2ormulai obiectul de studiu al " Teoriei Economice ". C. E9plicai noiunile " 2enomen economic "' " 6roces economic "' " Categorie economic "' " 3ege economic ". D. $nali&ai deosebirile dintre legile economice i legile naturii' dintre legile economice i cele %uridice. P. $nali&ai detaliat sistemul metodelor de cercetare aplicat n cercetrile economice. !,.$nali&ai funciile " Teoriei economice " i locul acestei discipline n sistemul tiinelor economice. !!.$nali&ai politicile economice ba&ate pe principiile " Teoriei economice ". Gi2lio&ra4ie *i =obrot. Economie politic. 4ucureti. Editura Economic !PPC' p. 0!"1D. 0icionar de Economie . Coordonator- *i =obrot. 4ucureti. Editura economic. !PPP' p. 0+' !DP' +PP 7 0,!' 0BL. Co%u.ari' T. Manole' T. /run&u. (eorie Economic. C.iinu. U.T.M.' +,,1' p. C "!L. =umitru Moldo(anu! /urs de teorie economic. Editura $)C. C.iinu' +,,L' p. !!"+C. 2eura Eugenia. (eorie Economic micro 7 macroeconomie #. Editura $8EM. C.iinu' +,,C' p.C"!1. 6.ilip TardSick' Ko.n 3angmead' 4a.adur Q.an. 3ntroducere n economia politic modern. 6:3I):M' Iai' +,,+' p.!P "0P. $ndrei Co%u.ari' Tatiana 3;s;i. 3ntroducere n obiectul de studiu al teoriei economice! U.T.M. C.iinu' +,,C' p. 0"1B.

22

Te0a ), A ti1itatea e ono0i (, resursele !i 2unurile e ono0i e ),+, Ne1oile u0ane !i lasi4i area lor, Le&ea re!terii ne1oilor u0ane ),), Resursele e ono0i e, Le&ea rarit(-ii resurselor e ono0i e !i %ro2le0a ale&erii ra-ionale ),3, Gunurile e ono0i e !i 4or0ele lor, Mar4a !i %ro%riet(-ile ei, ),6, Con-inutul !i 4a5ele a ti1it(-ii e ono0i e S o%ul te0ei? anali&a ne(oilor umane' resurselor i bunurilor economice i a fa&elor acti(itii economice. O2ie ti1ele te0ei- =up studierea acestei teme ar trebui s fii capabili s anali&ai trsturile ne(oilor umane i a legii creterii ne(oilor umaneE s e9plicai structura piramidei lui $.MasloS referitor la ne(oile umaneE s anali&ai resursele economice i legea raritii resurselor economiceE s e9plicai problema alegerii raionale i a costului de oportunitateE s determinai clasificarea bunurilor economiceE s anali&ai utili&area i (aloarea mrfiiE s anali&ai fa&ele acti(itii economiceE s e9plicai importana curbei posibilitilor de producie. ),+, Ne1oile u0ane !i lasi4i area lor, Le&ea re!terii ne1oilor u0ane S o%ul 4inal a oricrei acti(iti economice este ndestularea ne(oilor umane.:amenii' pentru a e9ista i funciona' au ne(oie de bunuri materiale i ser(icii-obiecte de consum' lociun' coal' spital' mi%loace de producie etc. Ne1oile u0ane repre&in cerinele materiale ' economice' sociale i spirituale ale (ieei i acti(itii oamenilor. *e(oile umane pot a(ea caracter subiecti( sau obiecti(. *e(oile umane care apar sub form de dorine' ateptri' aspiraii ale oamenilor poart caracter su2ie ti1' iar ne(oile fi9ate n contiina oamenilor i intrate n obiceiurile lor capt un caracter o2ie ti1. *e(oile umane de(in e4e ti1e' n funcie de condiiile de producie e9istente la momentul dat' precum i de ni(elul de cultur i ci(ili&aie ale popoarelor i indi(i&ilor. 6entru ca ne(oile s de(in ne(oi economice este necesar s se respecte trei condiii- s e9iste bunuri disponibile i accesibileE bunurile s fie relati( rareE e9istena unei piee de confruntare a cererii i ofertei. /are sunt trsturile nevoilor umane4 +, Multi%li itatea !i di1ersitatea ne(oilor umane. *e(oile umane sunt nelimitate la numr. :dat cu creterea progresului te.nico " tiinific apar noi ne(oi
23

umane. =e regul' ne(oile umane sunt reproductibile' deoarece satisfacerea uneia d natere altora. Creterea i di(ersificarea n continuu a ne(oilor umane repre&int o lege economic general. ), Intensitatea !i ierarhia ne1oilor u0ane, *e(oile umane au diferit intensitate' iar ierar.ia ne(oilor umane oscilea& de la un indi(id la altul i de la o persoan la alta la acelai indi(id. 3, Sta2ilirea sau li0itarea /n a%a itate a ne1oilor u0ane, *e(oile umane sunt limitate n (olum. Intensitatea unor ne(oi descrete pe msura ce sunt satisfcute de e9.' cele fi&iologice#' altele rm;n stabile de e9.' ne(oile de caracter estetic' cum ar fi- literatura' arta' mu&ica etc.#. 6, Interde%enden-a ne1oilor u0ane, Unele ne(oi sunt complementare' adic e(oluea& n sensuri identice' altele sunt substituibile de e9.' cafeaua natural poate fi substituit cu cafea solubil sau in(ers#. 7, Stin&erea ne1oei u0ane %rin satis4a ere, *e(oile satisfcute pot s renasc din nou' deoarece se fi9ea& n obiceiuri i tradiii de consum. *e(oile umane pot fi clasificate grupate# n funcie de mai multe criterii. <n funcie de fiina uman tridimensional biologic' social' raional# ne(oile umane se clasific no ne1oi naturale sau 4i5iolo&i e' care sunt necesare oricrui indi(id aer' ap' .ran' mbrcminte#E o ne1oi so iale, de &ru% ' care sunt resimite de oameni' ca membri ai diferitor socio 7 grupuri i care pot fi satisfcute prin aciunea lor comun ne(oi de comunicare' con(euirre n societate' de organi&are social#E o ne1oi ra-ionale, s%iritual A %siholo&i e ne(oi legate de formarea i perfecionarea profesional a oamenilor' de educaie' cultur etc.#. <n funcie de importana ne(oilor economistul engle& $.Mars.all di(i&ea& ne(oile n ne1oi in4erioare !i su%erioare inferioare 7 asigurarea cu .ran' mbrcminte' locuinE superioare 7 instruire' cultur#E ne1oi a2solute !i relati1e $absolute 7 aer' apE relati(e 7 studierea i cucerirea spaiului cosmic#E ne1oi dire te !i indire te directe 7 asigurarea cu locuinE indirecte 7 freg(entarea teatrului#E ne1oi a tuale !i 1iitoare actuale 7 primirea la timp a salariului' freg(entarea permanent de ctre studeni a cursurilor i seminarilorE (iitoare 7 &borul la planete ?enera sau ne(oia de a termina uni(ersitatea cu diplom de meniune. .n 4un -ie de %rioritate !i eta%ele de reali5are economistul american $. MasloS di(i&ea& ne(oile umane n B categorii figura!#.

24

2igura +.!. 6iramida lui $. MasloS cu pri(ire la di(i&area ne(oilor umane. <n ansambul ne(oilor umane rolul principal l ocup ne(oile economice- cerinele de bunuri materiale i ser(icii. $nume ne(oile economice i necesitatea satisfacerii lor ser(esc ca moti( de ba& n de&(oltarea produciei. *e(oile umane se afl ntr"o legtur reciproc cu interesele economice. Interesele e ono0i e repre&int acele ne(oi indirecte' imediate sau relati( ndeprtate 7 ale luptei oamenilor pentru e9isten' ale confruntrii i cooperrrii lor n (ederea dob;ndirii bunurilor necesare satisfacerii ne(oilor. =eci' interesele repre&int o form de reali&are a ne(oilor umane. <n funcie de ni(elul la care ele se manifest i de modul lor de e9primare' interesele economice pot fi clasi*icate n interese %ersonale' care se manifest la ni(elul fiecrui indi(id n parte i n legtur cu una din ne(oile sale de e9.' interesul de ma%orare a salariului#E interesele de &ru%, care se manifest la ni(elul socio 7 grupurilor constituite n conformitate cu legislaia n (igoare interesele ranilor fermieri' interesele micului business' interesele consumatorilor etc.#E interesele &enerale $%u2li e'' care se manifest la ni(elul populaiei unei ri interesele de prosperare a economiei naionale' interesele de reducere a oma%ului' inflaiei#E interesele %ri1ate, care se manifest la ni(elul unei firme interesul de reducere a costurilor de producie i ma%orare a profitului#E interesele deter0inate de ti0% la care se refer- interesele curente' de perspecti(' periodice' permanent etc.
25

: anumit persoan poate s se manifeste' concomitent' ca purttoare a mai multor interese- a intereselor sale indi(iduale' ale sociogrupului cruia " i aparine' ale uniii economice n care acti(ea&' ale rii sale. <n acelai timp' indi(i&ii' firmele' grupurile sociale' unitile de administrare public i local au interesele sale economice specifice. ),), Resursele e ono0i e, Le&ea rarit(-ii resurselor e ono0i e !i %ro2le0a ale&erii ra-ionale

:rice acti(itate economic presupune utili&area de resurse specifice' n cantiti determinate i de calitate respecti( de e9.'pentru a construi o u sau un geam t;mplarul are ne(oie de lemn' sticl i alte materiale#. Resursele e ono0i e reprezint totalitatea elementelor, condiiilor, premiselor directe i indirecte, reale i monetare, care sunt utilizabile i pot *i atrase n producerea de noi bunuri n scopul satis*acerii nevoilor umane! 6rincipalul i&(or de formare a resurselor economice este natura' care constituie cadrul de e9isten i acti(itate a oamenilor. )esursele economice constituie potenialul material i spiritual al procesului de producie i reproducie de bunuri materiale i ser(icii. )esursele economice pot fi clasificate n resurse materiale' umane i informaionale. Resursele 0ateriale includa' resursele naturale primare' care cuprind- fondul funciar' foristier' apa' flora' fauna' aerul' bogiile subterane pe care natura le"a creat sau le regenerea&E 2' resursele materiale derivate $ maini' instalaii' utila%' te.nologii etc#. <n funcie de caracterul utili&rii resurselor economice naturale se clasific n" reproductibile sau regenerabile fondul funciar' fondul foristier' apa#E " nereproductibile sau neregenerabile care nu se reproduc natural i sunt epui&abile &cmintele de petrol' ga&e' crbune' minereuri etc.#. <n funcie de (olum resursele naturale se clasific n- abundente aer' lumina solar etc.# i de*icitare aur' argint' crbune etc.# <n funcie de gradul de recuperare i refolosire resursele naturale se clasific n resurse recuperabile, parial recuperabile i nerecuperabile! Resursele u0ane repre&int potenialul de munc al unei ri i includa# resursele umane primare populaia apt disponibil' populaia acti(#E b# resursele umane derivate ni(elul de instruire' starea de sntate' ponderea diferitor categorii profesionale' descoperirile tiinifice' ino(aionale etc.#. Resursele in4or0a-ionale+' prin coninutul i modul lor de organi&are' repre&int informaii utile i disponibile pentru folosirea lor de ctre factorul uman n scopuri de cunoatere' de luare a deci&iei sau aciune. )esursele informaionale se manifest sub form de fiiere pe suport clasic' magnetic sau electronooptic' ba&e de date i bnci de date gestionate cu calculatorul' colecii documentare' registre informaionale computeri&ate' fonduri de bre(ete' proiecte i patente' precum i informaiile deinute de subiecii umani.
!

=icionar de economie. Coordonator *i =obrot. Editura Economic. 4ucureti' !PPP' p.1,0

26

Constituirea i utili&area resurselor informaionale pot fi considerate la ni(el de organi&aie' de sector economic' de economie naional' precum i la scar internaional. 3a ni(elul firmelor de afaceri resursele informaionale repre&int o surs ma%or de a(anta% concurenial' care de(ine acti( n funcie de abilitatea cu care aceste resurse sunt gestionate pentru promo(area obiecti(elor strategice urmrite. E9tinderea i di(ersitatea nelimitat a ne(oilor se confrunt cu raritatea i limitele fi&ice ale resurselor limita terenurilor arabile' apei potabile' &cmintelor subterane si altele#. $aritatea resurselor i bunurilor economice de(ine o lege economic' o caracteristic general a economiei. Le&ea rarit(-ii resurselor const n aceea, c volumul, structura i calitatea resurselor evolueaz mai ncet dec1t volumul, structura i intensitatea nevoilor umane! Cu alte cu(inte' resursele inclusi( bunurile economice# sunt limitate n comparaie cu ne(oile nelimitate. 3egea raritii resurselor se manifest cu intensiti diferite n timp i spaiu pentru diferite grupe de ageni economici. /radul de intensitate i tensiuni ne(oi 7 resurse depinde de ni(elul de eficien economic. 3egea raritii se manifest n urmtoarele *orme speci*ice de raritate. a# raritatea natural, care ine de (itregia naturii de limita bogiilor subterane' de calitatea solului' de calamitile naturale etc.E b# raritate de penuire generat de scderea accidental a ofertei' ca urmare a unor situaii neanticipate de ordin social 7 economic i comportamentalE c# raritate a pieelor de des*acere raritate relati(#' care apare n situaia c;nd se nregistrea& o cretere rapid a cererii' iar oferta rm;ne la ni(elul anteriorE d# raritatea arti*icial speculati( # generat de reducerea (oluntar a ofertei de ctre productori pentru a obine o cretere a preurilor+. 3egea raritii a generat o problem de importan ma%or de ordin micro i macroeconomic 7 problema utili&rii raionale a resurselor economice limitate. Utilizarea raional a resurselor nseamn- obinerea de re&ultate ma9ime cu c.eltuieli minime de resurse la fiecare unitate de produs. =e e9.' actualmente n ). Moldo(a la fiecare unitate de produs se c.eltuie resurse de materie prim i surse energetice de +"0 ori mai mult dec;t n rile economice de&(oltate. )aritatea resurselor fece ca orice alegere raional s nsemne n acelai timp sacri*icarea unor anse poteniale. =e e9.' dac ntr"o familie se c.eltuie mai multe resurse pentru .ran' atunci mai puine resurse rm;n pentru mbrcminte' instruire i alte necesiti. =e aceea familia trebuie s aleag (arianta cea mai potri(it. /ostul alegerii sau costul de oportunitate const n (aloarea bunurilor alternati(e sacrificate pentru a alege un bun pentru consum. 6entru a alege o alternati( posibil agenii economici trebuie s in cont de trei condiiia# de (olumul de resurse de care dispune firmaE b# de coraportul dintre cerere i ofert de piaa respecti(E c# de rata profitului ateptat. ),3, Gunurile e ono0i e !i 4or0ele lor, Mar4a !i %ro%riet(-ile ei,

=icionar de economie. Coordonator *i =obrot. Editura Economic. 4ucureti' !PPP' p.+CB

27

)esursele economice nu trebuie confruntate cu noiunea de bunuri economice. 4unul economic este re&ultat al utili&rii resurselor economice' care satisface o anumit ne(oie indi(idal sau social. 4unurile pot fi clasificate n urmtoarele grupea# bunuri capital, care sunt utili&ate n procesul de producie i se compun din maini' utila%' instalaii' cldiri' ec.ipamente de telecomunicaii etc. b# bunuri colective, care pot fi utili&ate de un numr mare de oameni parcul public' iluminatul public' emisiunile de radio i tele(i&iune etc.#. c# bunuri complementare, utili&area crora nu poate a(ea loc fr consumul concomitent al altor bunuri de e9. $utomobilul nu poate fi utili&at fr consumul de carburani#. d# bunuri de consum, care includ- bunuri de consum a produselor alimentare ce contribuie direct la satisfacerea ne(oilor umane indi(iduale' de grup' colecti(e #E bunuri de consum a produselor nealimentare de u& personal. 4unurile de consum pot fi- de unic folosin cele alimentare#E de folosin curent mbrcminte#E de folosin ndelungat locuin' mobil' tele(i&or etc.#. e# bunuri economice sunt bunurile care ndeplinesc cumulati( dou condiiicapacitatea indi(i&ilor de a reali&a o legtur ntre ne(oia lor i bunul apt s o satisfacE raritatea 7 cantitatea limitat' insuficient comparati( cu ne(oile nelimitate. 4unurile economice pot fi clasificate dup mai multe criterii" dup forma de e+isten bunurile economice pot fi di(i&ate n bunuri materiale numite bunuri corparale i bunuri nemateriale sau serviciiE " dup forma de destinaie bunurile economice pot fi grupate n bunuri de consum personal i bunuri de consum productivE " dup gradul de prelucrare bunurile economice se clasific n- bunuri primare la care se refer bunurile desprinse din mediul natural materia prim' energia solar#E bunuri intermediare la care se refer bunurile care au fost supuse unor transformri' dar se afl n diferite etape ale ciclului de producie fina pentru p;ine' cementul pentru construcii etc.#E bunuri *inale la care se refer bunurile care intr n consum direct fr a mai fi supuse prelucrriiE " dup modul n care circul n economie bunurile pot fi di(i&ate n - bunuri mar*are comerciale #' cele care formea& obiectul tran&aciilor bilaterale de pia i trec de la un agent la altul prin (;n&are 7 cumprareE bunuri nonmar*are' cele care trec de la un agent economic la altul n mod gratuit' fiind' de regul' destinate autoconsumuluiE " dup forma de proprietate bunurile economice se di(i&ea& n - bunuri publice aprarea naional' prote%area mediului ambiant etc.#E private firmele' instituiile pri(ate#E mi+te ntreprinderile cu participarea capitalului strin#. " dup forma -uridic bunurile economice se di(i&ea& n- bunuri mobiliare acti(e monetare' financiare' alte categorii de bunuri marfare# care sunt tran&acionate pe pia i trec relati( uor de la un posesor la altuE bunuri imobiliare cldiri n care sunt alocate in(estiii etc#' bunuri care sunt practic indi(i&ibile n tran&acii' iar trecerea de la un posesor la altul se face fr modificarea locului geografic. f# bunurile libere sunt bunurile aflate n cantiti disponibile i corespun&toare ne(oilor umane . 4unurie libre sunt utile i indispensabile omului aer' luina solar'
28

ap etc.#' dar nu au utilitate n sens economic pentru c folosirea lor nu generea& sacrificii pentru obinerea satisfaciei ce re&ult din folosirea lor. g# bunurile libere sunt bunurile aflate n cantiti disponibile i corespun&toare ne(oilor umane . 4unurie libre sunt utile i indispensabile omului aer' luina solar' ap etc.#' dar nu au utilitate n sens economic pentru c folosirea lor nu generea& sacrificii pentru obinerea satisfaciei ce re&ult din folosirea lor. .# bunurile substituibile sut bunurile care se pot nlocui unul cu altul at;t n consum' c;t i n acti(itatea economic. =e e9.' cafeaua i ciaiul sunt bunuri substituibile c;nd este (orba despre consumE automobilul i motocicleta sunt substituibile c;nd apare problema transportului etc. <n economia de pia ma%oritatea bunurilor create sunt destinate pentru pia' pentru (;n&are 7 cumprare' primind forma de marf. Mar*a reprezint un bun economic care serve te produciei sau satis*acerii nevoilor umane creat n baza utilizrii *actorilor de producie si destinat pentru realizarea prin mecanismul de v1nzare cumprare! 6rincipalele categorii de mrfuri sunt" mrfuri corporale de consum personal mbrcminte' alimente' locuine# i de consum producti( maini' utila%e' ec.ipamente de producie#E " mrfuri incorporale, ser(icii i informaii destinate consumului personal i producti( ser(icii de instruire ' asisten medical' de pot' de transport' de telefon#E " mrfuri n form de capital real utila%e' construcii #E " mrfuri n form de resurse naturale terenuri agricole' bogii subterane#E " mrfuri n form de resurse de munc for de munc#E " mrfuri n form de rezultate ale cercetrilor tiini*ice ' bre(ete' patente de ino(aie' programe de calculator#E " mrfuri n form de ser(icii manageriale i de mar5eting E " mrfuri n form de moned i hrtii de valoare (alut' aciuni' obligaiuni' cambii #E :rice bun economic n form de marf are dou proprieti laturi# 7 utilitate (aloare de ntrebuinare # i valoare (oloare de sc.imb#. Utilitatea mr*ii reflect capacitatea real de a satisface o ne(oie uman prin folosirea sa n consumul personal sau producti( final. Utilitatea mrfii poate s satisfac cerinele omului n mod direct ca obiect de consum .rana' mbrcminte# sau n mod indirect 7 ca mi%loc de producie utila%' instalaii' maini #. Utilitatea marfurilor are urmtoarele trsturi " utilitatea mrfurilor formea& coninutul material al avuii, indiferent de forma de dominan a a relaiilor de producie mainile' utila%ul' cldirele' cerealele i alte mrfuri utile formea& bogia n orice societate uman#E " utilitatea mrfurilor poate fi reali&at numai n procesul de consum personal sau n procesul de producie consum producti(#E " utilitatea mrfii nu depinde de cantitatea de munc sau de ali *actori de producie ncorporai n obiectul dat. =e e9.' o perec.e de pantofi fabricai n condiii de munc colecti( sau indi(idual (a conine diferite c.eltuieli de factori de producie' ns acetea nu (or influena direct asupra utilitii acestui bunE
29

" utilitatea mrfii depinde de calitile naturale ale bunului. =e e9.' pinea' carnea' fructele dispun de utilitate deoarece conin n ele (itamine' grsimi i alte elemente naturale necesare (ieii omuluiE " utilitatea mrfii are caracter istoric, deoarece rolul i menirea ei se sc.imb n urma apariiei condiiilor noi economice. =e e9.' mult timp petrolul era considerat numai ca combustibil' iar actualmente este folosit pentru producerea di(erselor produseE " utilitatea unor mrfuri satis*ace cerinele individuale ale omului .rana' mbrcmintea' locuina#' iar alte mrfuri 7 satis*ac cerinele societii protecia mediului#. Msura n care utilitatea bunului corespunde ne(oilor indi(iduale sau sociale repre&int calitatea mr*ii!Calitatea mrfii este determinat de factorii te.nico 7 economici' sociali' estetici' de gusturile i preferinele consumatorilor. Calitatea mrfii se afl ntr"o legtur de interdependen cu utilitatea economic. Utilitatea economic6 e9prim gradul' msura n care consumarea unei cantiti satisface una sau alta dintre ne(oile umane. Utilitatea economic se manifest n urmtoarele formea# utilitatea unitar indi(idual# este satisfacia pe care o aduce o poriune do&# dintr"un bun consumat de ctre indi(id' acel segment al anumitei ne(oi umane care poate fi acoperit i satisfcut prin consumarea unei cantiti dintr"un bun de e9.' cantitatea de pine consumat &ilnic de o persoan#E b# utilitatea total este satisfacia resimit de un indi(id n urma consumului unor cantiti succesi(e dintr"un bun ntr"o perioad dat! =e e9.' dac un consumator utili&ea& cinci do&e dintr"un bun' iar utilitatea indi(idual medie resimit este de trei do&e' atunci utilitatea total (a constituii !B do&eE c# utilitatea marginal este satisfacia adiional pe care un consumator dat o acord unei uniti suplimentare consumate dintr"un bun economic de e9.' primul pa.ar de ap (a a(ea o utilitate pentru omul nsetat mai mare dect al treilea pa.ar#. Utilitatea marginal are tendin s se reduc cu fiecare nou utilitate consumat. 3a punctul de saturaie' cnd ne(oia pentru bunul dat este integral satisfcut' utilitatea mar%inal de(ine nul. $ceast tendin reflect coninutul legii utilitii marginare descresc;nde. ,egea utilitii marginele descresc1nde cons n urmtoarele- c;nd cantitatea consumat dintr"un bun sporete' utilitatea marginal' adic utilitatea suplimentar adugat de ultima unitate consumat' tinde s se diminue&e p;n la &ero corespun&tor punctului de saturaie' la care utilitatea marginal este nul. $ doua proprietate latur# a bunului economic ca marf este (aloarea (aloarea de sc.imb#. 7aloarea de schimb repre&int un raport cantitati(' o proporie dintre utilitile mrfurilor care se sc.imb ntre ele' raport care (aria& permanent n funcie de timp i spaiu . ?aloarea de sc.im reflect egalitatea mrfurilor ca produse ale reali&rii factorilor de producie. E9primat n bani' (aloarea de sc.imb de(ine pre relativ. ?aloarea de sc.imb ba&at pe raportul dintre cerere i ofert poart denumirea de valoare de pia!
0

=icionar de economie. Coordonator *i =obrot. Editura economic. 4ucureti' !PPP' p.1D+ 7 1D0.

30

7aloarea mr*ii repre&int c.eltuirea factorilor de producie ntruc.ipate n bunul respecti(. ?apoarea mrfii are urmtoarele trsturi" (aloarea este o nsu ire a tuturor mr*urilor' care se manifest numai n procesul sc.imbului acestoraE " (aloare pot a(ea numai bunurile care dispun de utilitate8 " nu orice utilitate are valoare!=ac n bunul economic n"au fost ntruc.ipai factori de producie' atunci acesta nu dispune de (aloare aerul' apa din mri i oceane etc.#. " n unele cazuri cheltuielile de *actori de producie nu re*lec valoarea bunului n ca& c;nd mrfurile nu corespund calitii' modei sau sunt produse pentru autoconsum# E " valoarea e+prim relaii economice nu ntre bunuri obiecte#' ci ntre productorii i consumatorii acestor bunuri. <n condiiile economiei de pia marf de(ine nu numai bunurile materiale i ser(iciile' ci i fora de munc. #ora de munc repre&int totalitatea capacitilor fi&ice i intelectuale ale lucrtorului' capacitatea lui de a munci. Ca i restul mrfurilor fora de munc dispune de (aloare i utilitate. 7aloarea *orei de munc include(aloarea mi%loacelor necesare pentru e9istena i restabilirea fi&ic a lucrtorului c.eltuieli pentru .ran' mbrcminte' spaiu locati( etc.#E (aloarea mi%loacelor necesare pentru ntreinerea familiei lucrtoruluiE c.eltuielile pentru perfecionarea sau reciclarea forei de muncE c.eltuielile pentru de&(oltarea social a lucrtorului. 8uma de bani necesar pentru reproducia forei de munc constituie preul *orei de munc. 6reul forei de munc oscilea& n funcie de coraportul dintre cerere i ofert pe piaa muncii. 8pecficul utilitii *orei de munc const n accea' c posesorul ei lucrtorul# are o capacitate de a crea o (aloare mai mare' dect (aloarea forei de munc proprie. $cest surplus de (aloare n cea mai mare msur este acumulat i utili&at de societate i de agenii economici. ),6, Con-inutul !i 4a5ele a ti1it(-ii e ono0i e A ti1itatea e ono0i ( repre&int un comple+ de activiti umane, care este orientat spre atragerea i utilizarea resurselor economice limitate n scopul satis*acerii nevoilor i interesor umane! $cti(itatea economic pri(it n ansamblu cuprinde -acti(itile de producie' de organi&are a sc.imbului de mrfuri' de repartiie a bunurilor economice' de organi&are a consumului personal i producti(' de cercetare tiinific' de protecie i ameliorare a mediului' de aparare naional i altele. <ns principalele forme de acti(iti economice sunt cele de producie' sc.imb' repartiei i consum' numite *aze ale procesului de reproducie i ntre care e9ist legturi reciproce.

31

#rodu -ia Consu0ul S hi02ul

Re%arti-ia
2igura +.+. 2a&ele procesului de reproducie 6rincipala fa& n acti(itatea economic constituie *aza de producie' care condiionea& derularea celorlalte fa&e' la rndul lor' celelalte fa&e ale reproduciei influen&ea& acti( producia i se intercondiionea& ntre ele. #rodu -ia este acea fa& a acti(itii economice a crei funcie esenial const n combinarea i utili&area factorilor matariali i umani n (ederea obinerii de noi bunuri economice. 6roducia' pri(it n sensul larg al cu(;ntului' include producia de bunuri materiale i producia de bunuri nemateriale 2ig 0. #. &roducia de bunuri materiale cuprinde astfel de domenii de acti(itate cum ar fi- industria' agricultura' si(ilcutura' construcia si altele. &roducia de servicii materiale include - transportul' comerul' sistemul de deser(ire' telecomunicaiile i altele. &roducia de servicii nemateriale cuprinde- transportul de pasageri' ser(iciile medicale' ser(iciile de instruire' ser(iciile financiar 7 bancare' ser(iciile %uridice si altele. &roducia de bunuri nemateriale include produsele de art' literatur' mu&ic i alte bunuri nemateriale.

#rodu -ia

6roducia material

6roducia nematerial

6roducia de bunuri materiale

6roducia de ser(icii materiale

6roducia de ser(icii nemateriale

6roducia de bunuri nemateriale

8fera de ser(icii 2igura +.0. 8tructura fa&ei de producie.


32

$ doua fa& a acti(itii economice este s hi02ul $ ir ula-ia', care cuprinde acti(itile de distribuire n spaiu a bunurilor materiale pe calea (;n&rii 7 cumprrii' depo&itarea i pstrarea acestor bunuri' precum i sc.imbul de ser(icii ntre participanii la (iaa economic ser(icii comerciale' ser(icii de depo&itare' ser(icii de comunicaii i telecomunicaii#. 8c.imbul este generat de di(i&iunea social a muncii. $ treia fa& a acti(itii este re%arti-ia. )epartiia ca proces economic cuprinde" repartiia 'alocarea) resurselor n aspect cantitati(' calitati( i structural# are loc pe ramuri' subdi(i&iuni' sectoare etc. Ea constituie puncul de plecare n desfurarea acti(itii economice i sociale' deoarece asigur factorii de producie necesariE " repartiia veniturilor, care const n distribuirea i redistribuirea (enitului naional sau a (alorii adugate ntre agenii economici indi(iduali i agregaiE " repartiia *uncional care const n distribuirea (eniturilor fundamentale obinute de la reali&area factorilor de producie salariul pentru munc' dob;nda pentru capital' renta pentru pm;nt' profitul pentru abilitate i spirit de ntreprin&tor#E " redistribuirea (eniturilor prin sistemul de asigurri sociale pensii' indemni&aii' burse' a%utoare sociale# i prin sistemul de *iscalitate impo&itele directe i indirecte' ta9e#. $ patra fa& a acti(itii economice este onsu0ul' act care (erific utilitatea bunurilor i concordana lor cu ne(oile i preferinele oamenilor. Consumul poate accelera sau stopa restul fa&elor de acti(itate economic de e9.' dac bunurile nu sunt consumate atunci are loc reducerea produciei' sc.imbului i disribuirii bunurilor#. Consumul poate fi" *inal' c;nd bunul dat nu particip la crearea altor bunuri de e9.' frigiderul n gospodrie' autoturismul' tele(i&orul etc.#' ci este utili&at pentru satisfacerea direct a ne(oilor umaneE consumul final cuprinde consumul personal i producti(E " intermediar, c;nd bunul dat este utili&at pentru producerea altor bunuri de e9.' strugurile de poam pentru a produce (in' lemnul pentru a construi o cas etc.#. &rincipiul general al activitii economice este obinerea ma+imului de bunuri economice cu cheltuieli minime de resurse,adic obinerea unui ma9im de efect cu minim de efort. 6entru a reali&a acest principiu este folosit curba posibilitilor de producie. Cur2a %osi2ilit(-ilor de %rodu -ie repre&int un instrument care pune n e(iden diferite combinaii posibile de producie pe termen scurt # a dou bunuri economice care pot fi obinute prin utili&area deplin i eficient a unui (olum disponibil de resurse economice date. =e e9.' dac ). Moldo(a ar putea s produc fie nclminte n ordine descresctoare' n mii perec.i - 0E +'!E ,'BE # fie cereale n ordine cresctoare n mii tone - ,'!E !'BE +' 0' 1 #' atunci curba posibilitilor de producie (a lua forma celei de mai %os figura +. 1.#.

33

<nclminte' mii perec.i

2igura +. 1. Curba posibilitilor de producie. 6e ba&a curbei posibilitilor de producie se pot forumula unele conclu&ii pri(ire la costul oportun' la opiunile i comportamentelele productorului consumatorului' la punerea n e(iden a utili&rii resurselor rare. $ceast curb permite s dm rspuns la cele trei probleme fundamnetate ale economiei. Ce producG Cum de producG 6entru cine de producG Cu1intele A heie acti(itate economic consum economic cost de oportunitate bun economic interese economice marf producie resurse economice resurse financiare resurse informaionale resurse umane repartiie sc.imb economic utilitate (aloare (aloare de ntrebuinare (alaoare de sc.imb cu i ne de

34

Re5u0at !. *e(oile umane repre&int un ansambu de cerine materiale' economice' sociale' spirituale' de mediu ecologic ale (ieii i acti(itii oamenilor. *e(oile umane sunt nelimitate. +. Caracteristicile ne(oilor umane sunt- multiplicitatea i di(ersitatea'intensitatea i ierar.ia' stabilitatea sau limitarea n capacitate' interdependena ne(oilor' stingerea prin satisfacie. 0. Interesele economice repre&int o form de reali&are a ne(oilor umane. Interesele economice pot fi clasificate n- interese personale' de grup' pri(ate ' publice' curente' de perspecti(' performante' etc. 1. )esursele economice repre&int totalitatea elementelor' premiselor directe i indirecte' reale i monetare' care sunt utili&abile i pot fi atrase n producerea de noi bunuri necesare satisfacerii ne(oilor umane. B. )esursele economice pot fi clasificate n resurse materiale ' umane' informaionale i financiare etc. L. )esursele economice au caracter limitat' sunt rare. 3egea raritii resurselor const n aceea' c (olumul' structura i calitatea resurselor e(aluea& n timp mai ncet dec;t (olumul' structura i intensitatea ne(oilor umane. C. 4unul economic este un re&ultat al utili&rii resurselor economice' un element care satisface o anumit ne(oie indi(idual sau social i se manifest n mai multe forme - bunuri libere' bunuri economice' bunuri materiale' bunuri nemateriale ser(icii#' bunuri substituibile etc. D. <n economia de pia ma%oritatea bunurilr economice de(in marf. Marfa repre&int un bun economic destinat pentru sc.imb prin intermediul mecanismului de cumprare" (;n&are. :rice bun economic n form de marf dispune de dou proprieti 7 utilitate (aloare de ntrebuinare # i (aloare (aloare de sc.imb #. P. $cti(itatea economic repre&int un proces comple9 de atragere i utili&are a resurselor economice limitate n scopul satisfacerii cerinelor umane i intereselor economice i cuprind patru fa&e fa&a de producie' sc.imb' repartiie i consum #' care reflect procesul de reproducie n societate. !,. 6rincipiul general al acti(itii economice este obinerea ma9imului de bunuri economice cu c.eltuieli minime de resurse. 6entru a reali&a acest principiu este folosit curba posibilitilor de producie' n ba&a creia se pot foruma deci&ii la ni(el micro i macroeconomic cu pri(ire la reali&area celor trei probleme fundamentele ale economiei 7 Ce de produsG Cum de produsG 6entru cine de produsG #ro2le0e de re a%itulare !. E9plicai coninutul ne(oilor umane i metodele de clasificare a lor. $rgumentai legea creterii nelimitatea ne(oilor. +. =eterminai legtura dialectic dintre ne(oile umane i interesele economice. 0. $nali&ai deosebirile dintre resursele economice i bunurile economice i clasificarea lor.
35

1. $rgumentai coninutul legii raritii resurselor. B. E9plicai problema utili&rii raionale a resurselor economice i a costului de oportunitate. L. $nali&ai formele de manifestare a bunurilor economice n form de marf. C. E9plicai coninutul i formele de manifestare a utilitii mrfii i a legii utilitii marginale descres;nde . D. =eterminai coninutul i trsturile (alorii mrfii. P. E(ideniai specificul utilitii i (alorii forei de munc. !,. $nali&ai coninutul fa&elor de acti(itate economic. !!. =eterminai importana curbei posibilitilor de producie pentru agenii economici i pentru societate. Gi2lio&ra4ie *i =obrot. Economie &olitic. 4ucureti. Editur Economic. !PPC' p.!L"+LE CD"DD. 0icionar de Economie. Coordonator - *i =obrot. Editura Economic. 4ucureti' !PPP' p. 1+"10. Co%u.ari' T.Manole' T. /run&u. (eorie Economic. C.iinu UTM.' p. !C"++. =umitru Moldo(anu. /urs de (eorie Economic. Editura $)C. C.iinu. +,,L' p. +C"0C. 2eura Eugenia (eorie Economic micro 7 macroeconomie#. Editura $8EM. C.iinu' +,,C' p. +0"0,. 6.ilip TardSick' Ko. 3andmead' 4a.adur Q.an. '' 3ntroducere n economia politic modern' 6:3I):M. Iai. +,,+' p. P! "!,P.

36

Te0a 3 , E1olu-ia 4or0elor de or&ani5are a a ti1it(-ii e ono0i e 3,+, #ro%rietatea A 2a5a a ti1it(-ii e ono0i e, A&en-ii e ono0i i a su2ie -i ai %ro%riet(-ii, 3,), E ono0ia natural( !i e ono0ia de s hi02, 3,3, Ganii !i 4un -iile lor, Teoriile 2anilor, S o%ul te0ei? anali&a relaiilor de proprietate i a formelor de organi&are ale acti(itii economice . O2ie ti1ele te0ei? =up studierea acestei teme ar trebui s fii capabili s anali&ai relaiile de proprietate n aspect %uridic i n aspect economicE s anali&ai structura' tipurile i formele de proprietateE s e(ideniai laturile po&iti(e i de&a(anta%ele proprietii pri(ate i publiceE s anali&ai agenii economici ca subiei ai proprietiiE s determinai trsturile economiei naturaleE s e(ideniai trsturile economiei de sc.imb ca form uni(ersal de organi&are a acti(itii economiceE s anali&ai fa&ele de apariie a banilor i funciile lorE s cunoatei principalele teorii ala banilor. 3,+, #ro%rietatea A 2a5a a ti1it(-ii e ono0i e , A&en-ii e ono0i i a su2ie -i ai %ro%riet(-ii, Una din problemele 7 c.eie n teoria economic este problema proprietii. =reptul de proprietate asupra mi%loacelor de producie determin n m;inele cui se afl at;t puterea economic' c;t i cea politic n societate. Ce re%re5int( %ro%rietatea@ &roprietatea, ca categorie economic, reprezint un ansamblu de relaii dintre oameni n legtur, cu nsu irea bunurilor economice e+istente n societate, relaii guvernate de norme sociale, speci*ice di*eritor perioade istorice! Categoria @ proprietateA poate fi e9aminat n trei aspecte- %uridic' economic' filosofic. <n aspect -uridic proprietatea repre&int un bun economic' ce aparine cui(a i care se e9prim n trei forme de drept- a# dreptul de a poseda bunurile' care const n stp;nirea efecti( a bunurilorE b# dreptul de a *olosi bunurile' care const n folosirea calitilor utile ale bunurilorE c# dreptul de a administra bunurile' care const n determinarea destinului bunurilor. <n aspect economic proprietatea repre&int relaii economice de gospodrire' care apar ntre oameni n procesul de producie. )elaiile economice de proprietate cuprindrelaiile de nsuire a factorilor de producieE relaiile de folosire economic a mi%loacelor materialeE relaiile de reali&are economic a proprietii figura 0.!.#

37

8istemul relaiilor de proprietate

relaii de folosire economic a mi%loacelor materiale relaii de nsuire a factorilor de producie

relaii de reali&are economic a proprietii

2igura 0.!. 8istemul relaiilor de proprietate $elaiile de nsu ire a *actorilor de producie reflect legturile economice dintre oameni i relaiile fat de bunuri ca obiecte proprii de e9.' acest apartament este al meu i nimeni nu poate pretinde la el #. Contrar relaiilor de nsuire e9ist relaii de nstrinare' care apar atunci' c;nd bunurile economice sunt create de unele persoane' iar nsuirea lor 7 de alte persoane' care dispun de mi%loacele de producie. $elaiile de *olosire economic a mi-loacelor materiale, care apar n condiiile' c;nd proprietarul mi%loacelor de producie personal nu se ocup cu utili&area lor' dar transmite dreptul de utili&are a acestora altor persoane de e9.' relaiile de arend' relaii de concesii etc.#. $elaiile de realizare economic a proprietii . )eali&area economic a proprietii are loc numai n ca&ul' dac ea aduce proprietarului un anumit (enit n form de profit' dob;nd' rent' di(idend. <n aspect *iloso*ic omul se implic n relaiile de proprietate i se reali&ea& ca fiin uman' manifest;ndu"i responsabilatea prin propritatea pe care o posed i pe care o integrea& social prin folosire eficient. 6ri(it n esen' proprietatea e+prim unitatea dintre subiectul i obiectul ei! 9ubiectul proprietii reflect relaiile dintre oameni cu pri(ire la nsuirea re&ultatelor produciei. 8ubiecii proprietii sunt persoanele care dein anumite bunuri n
38

proprietatea lor e9clusi( i care si e9ercit direct drepturile asupra acestora. <n calitate de subieci ai proprietii pot fi- persoanele fi&ice' %uridice' statul' administraiile publice locale' organi&aiile internaionale. :biectul proprietii repre&int un bun economic n %urul creia se crea& relaii de proprietate. Ca obiecte ale dreptului de proprietate pot fi- pm;ntul' cldirile' utila%ul' obiectele culturii materiale i spirituale' banii' .;rtiile de (aloare i altele. Toate obiectele de proprietate pot fi di(i&ate n dou grupe mari- factori de producie i re&ultate ale acti(itii de producie. 0reptul de proprietate apare pe urmtoarele ci- pe ba&a acti(itii de munc i de producieE pe calea motenirii i pe alte ci care nu contra(in legislaiei n (igoare. )elaiile de proprietate pot funciona normal numai n condiiile e9istenei unui stat democrat ntemeiat pe relaiile de drept' stat care apr toate formele de proprietate' stat n care e9ist supremaia legii. Care sunt ti%urile !i 4or0ele de %ro%rietate@ <n rile ba&ate pe relaiile de pia' inclusi( ). Moldo(a' e9ist dou tipuri de proprietate- pri(at i public i o combinare al acestora 7 proprietatea mi9t. <n cadrul acestor tipuri e9ist mai multe forme de proprietate. 6rincipala form de proprietate n economia de pia este proprietatea pri(at. &roprietatea privat este o form de proprietate n limitele creia obiectul proprietii aparine subiecilor ei persoanele fi&ice sau %uridice#. 6roprietatea pri(at se manifest n trei forme figura 0.+.#

2igura 0.+. 2ormele proprietii pri(ate. 6roprietatea pri(it 'individual) ba&at pe munca proprie cuprinde gospodriile mici meteugreti' fiermieri' ntreprinderi comerciale minimarket' uniti familiare ce prestea& ser(icii etc. 6roprietatea privat ba&at pe munca salariailor cuprinde ntreprinderi mici i mi%locii' n special anga%area lucrtorilor de se&on. 6roprietatea pri(at asociativ cuprinde ntreprinderile ba&ate pe asocierea capitalului societi cu rspundere limitat' societi pe aciuni' cooperati(e de producie i comer si altele #. 6roprietatea pri(at are a(anta%e i de&a(anta%e. 2vanta-ele proprietii pri(ate-ea asigur autonomie deplin unitilor economiceE generea& concurena real ntre agenii economiciE stimulea& libera iniiati( n crearea i de&(oltarea ntreprinderilorE
39

asigur o cointeresare i o moti(aie superioar n munc i n economisireE ea permite o mai bun adaptare a acti(itii economice la ne(oile pieeiE ea constituie fundamentul libertilor indi(idului i ale democraiei economice. 0ezavanta-ele proprietii pri(ate- ea conine tendine de concentrare a capitalului i a produciei i formarea monopoluluiE ea pro(oac stri de nesiguran n r;ndurile proprietarilor mruni n lupta de concurenE ea contribuie la polari&area societii n bogai i sraci. $ceste laturi negati(e ale proprietii pri(ate pot fi minimi&ate prin inter(enia direcionat a statului n acti(itatea economic 6roprietatea pri(at constituie temelia economiei de pia contemporane . Ea nu e9clude proprietatea public i mi9t' ci dimpotri(' cooperea& cu acestea n numele eficienei i raionalitii economice. #ro%rietatea %u2li ( este proprietatea ce aparine statului sau unitilor administrati( 7 teritoriale locale. 6roprietatea public este pre&entat n domeniile strategice ale economiei bogiile subterane' spaiul aerian' apele cu potenial energetic' terenurile pe care sunt construcii de interes public' ci ferate' aeroporturi' osele etc.#. 6roprietatea public la fel are a(anta%e i de&a(anta%e. 2vanta-ele proprietii publice- ea permite organi&area unor acti(iti cu riscuri mari pe care agenii pri(ai nu le pot suportaE ea cuprinde unele domenii de acti(itate care presupun in(estiii mari de capitalE ea asigur satisfacerea multor ne(oi sociale de instruire' cultur' aprare naional #E ea ofer o stabilitate mai durabil a locurilor de munc. 0ezavanta-ele proprietii publice - ea nu stimulea& suficient iniiati(a lucrtorului i a interesului economic personalE ea admite nerentabilitatea unor ntreprinderi fiind susinute prin sub(entii din bugetul de stat#E ea duce n unele ca&uri la fr;narea concurenei i aplicarea preurilor la monopolE ea fa(ori&ea& elemente de birocratism. #ro%rietatea 0iCta' care pre&int o combinare a proprietaii pri(ate i celei publice' se manifesta n urmtoarele forme- proprietatea mi9t cu participarea capitalului public naional i strinE proprietatea mi9t cu participarea capitalului pri(at naional i strinE proprietatea mi9t cu participarea capitalului naional public i pri(at parteneriat public"pri(at#. Una din formele specifice de proprietate este proprietatea intelectual. 6roprietatea intelectual"drept de proprietate asupra produselor intelectuale materiali&ate n descoperirile stiinifice bre(ete' ino(aii#' n opere de art' artistice' literatur' mu&ic' emisiuni de tele si radiodifu&iune' in(eniile n toate domeniile de acti(itate uman! tabelul 0.!.#. Tabelul 0.!. Statisti a re&istr(rii o2ie telor u dre%t de autor /n R, Moldo1a,
$nii Certificate de nregistare " total inclusi( opere literare opere de art plastic ino(aii tiinifice opere mu&icale
!

+,,B !CL B, !0 B1 L

+,,L +D0 CD 11 B+ !0

+,,C 0BB L1 L! C, !1

+,,D 00, CC L0 CD B

+,,P 0L, C1 +P +P 1

+,!, sem.!# !BC 0B +, +0 1


40

VWXYXZ[\]^WX] X_X`a]Y[] Ya.+_ Xb 0, [cde +,!,f.

programe audio(i&uale opere ornamentale i aplicati(e fonograme programe de computator alte obiecte cu drept de autor

! D +C L !!

1 L B! +D C

!! D 1B BC +B

C + + 1 P+

D0 + 1C +! B1

+L " !C !B !C

8tructura proprietaii este diferit at;t la ni(elul produsului intern brut' c;t i la ni(elul ramurilor economiei naionale. =e e9. n ). Moldo(a structura produsului intern brut n a. +,,D a constituit + - proprietatea public"+0'CU' pri(at"B1'BU' mi9t public si pri(at # far participarea strin"+'CU' a ntreprinderilor mi9te si strine "!D'!U. 8c.imbri eseniale s"au produs n sectorul industrial tabelul 0. +#. Tabelul 0.+. Stru tura %ro%riet(-ii /n se torul industrial al R, Moldo1a, H
$nii +,,L 6roducia industrial " U ' din care6roprietate pri(at 6roprietate public 6roprietate mi9t public i pri(at # fr participarea capitalului strin 6roprietate mi9t cu participarea capitalului strin # 6roprietate strin !,,', 1!'+ !,'P !D'L +!'C C'L +,,C !,,', 1+'P !!', !1'C ++'+ P'+ +,,D !,,', B!'1 !!'+ !+'+ !L'C C'P +,,P !,,', B0'C !+'B !,'C !B'1 C'C

<n ansamblul populaiei ocupate din ).Moldo(a n a. +,,P ponderea celor ncadrai n sectorul pri(at a constituit LB'BU' n cel public " +C'DU' n sectorul mi9t " L'CU. Cea mai mare pondere o are sectorul pri(at n agricultur circa P,U #. 6rincipalul subiect al proprietaii i al acti(itaii economice este agentul economic. A&entul e ono0i este o persoan sau un grup de persoane fi&ice sau %uridice' care dispune' controlea& sau utili&ea& factori de producie' particip la (iaa economic. <n actuala economie de pia agenii economici sunt grupai n urmatoarele categoriia# ageni economici productori de bunuri i servicii funcia crora este producerea pentru pia i obinerea profitului. $ceti ageni sunt non"financiari' deoarece efectuea& tran&acii ntre purtatorii ofertei i purtatorii cererii. 3a aceast categorie de ageni economici se refer- societaile pe aciuni' societaile cu raspundere
+

Moldo(a n cifre .+,!,. 4re(iar statistic' p.!L' 1B' 1D

41

limitat' cooperati(ele de producie' nteprinderile indi(iduale ncadrate n producerea de bunuri materiale i ser(icii pentru piaE b# ageni economici consumatori ' mena-ele )% unitai economice persoane fi&ice#' care e9ercit operaiuni economice legate de (iaa lor proprie mena%ul propriu#. 3a aceast categorie de ageni economici se refer- mena%ele ordinare compuse din gospodarii familiareE mena%e colective compuse din diferite comuniti de producie i consum. 6rincipalele funcii ale mena%elor pri(esc at;t consumul c;t i producia de bunuri i ser(icii pentru consumul propriu.?eniturile principale ale mena%elor pro(in din remunerarea salariailor' din titluri de proprietate' precum i din transferurile primite de la celelalte sectoare instituionale. c# ageni economici *inanciari sunt repre&entai de instituiile financiare i de credit' c;t i de societaile de asigurari. $ceti ageni' n funcie de forma de proprietate' se pot manifesta ca uniti instituionale pri(ate' publice i mi9te. $gentul financiar ser(ete ca intermediar ntre ceilali ageni economici. El colectea&' transform i redistribuie disponibilitaile financiare bncile #' sau transform resursele indi(iduale n riscuri colecti(e. =in aceasta grup de ageni fac parte- banca naionala' bncile comerciale' instituiile financiar"creditare' societaile de asigurri i altele. )esursele principale ale acestor unitai sunt- depunerea la (edere i la termen' bonurile de cas' dob;n&ile' primele de asigurri i altele. d# ageni economici%administraiile publice i private! 2dministraia public ' ca agent economic' e9ercit funcia de redistribuire a (eniturilor publice i a(uiei pe ba&a ser(iciilor non"marfare prestate. $dministraia public cuprinde- instituiile gu(ernamentale ministere' departamente#' administraiile publice locale' instituiile publice de n(m;nt' cultur' sntate' securitate public i ordine social. 2dministraia privat ntrunete organi&aiile' societaile' fundaiile i alte instituii pri(ate' care au ca funcie principal prestarea de ser(icii non"marfare pentru diferite categorii de persoane sau colecti(itai. )esursele financiare pro(in din contribuii (oluntare' coti&aii' sponsori&are i a. e# agentul economic%strintatea, repre&int un agent economic specific care influenea& acti(itatea economic intern prin flu9urile de factori de producie' de bunuri materiale i ser(icii' de (enituri i c.eltuieli generate de acti(itatea agenilor economici auto.toni din strintate' respecti( de re&ultatele obinute de la acti(itatea agenilor economici strini care acti(ea& n ar. 3,), E ono0ia natural( !i e ono0ia de s hi02, E9ist dou forme moduri# de organi&are a acti(itaii economice " economie natural i economie de sc.imb. E ono0ia natural( repre&int acea form de organi&are a acti(itaii economice n care ne(oile de consum sunt satisfacute din re&ultatele propriei acti(itai' fr a se apela la sc.imb. <n economia natural fiecare gospodrie indi(idual e9ecut toate acti(itaile " de la obinerea diferitor materii prime p;na la transformarea lor n bunuri pentru consum. =eci' economia natural este ba&at pe autoconsum. Economia natural are urmatoarele trsturi.
42

"n economia natural productorul' din punct de (edere al acti(itaii sale' este i&olatE "productorul nemi%locit este n&estrat cu mi%loace de producie necesare pentru nfaptuirea procesului de producieE "produsul creat n economia natural este destinat pentru satisfacerea cerinelor producatorului i pentru consumul din interiorul gospodrieiE "n economia natural pm;ntul constituie principalul factor de producieE ba&a economic n economia natural const din cules' (;ntoare i culti(area pm;ntuluiE "economia natural e ntemeiat pe te.nic rutin' deaceea ni(elul ei de eficiena economic este foarte %osE "n economia natural predomin di(i&iunea natural a munciiE "relaiile de producie n economia natural se manifest ntr"o form transparent' ca relaii dintre aomeni i nu ca relaii dintre produsele muncii lorE "fora de munc n economia natural este lipsit de mobilitate' deoarece' este strict legat de o anumit unitate de producieE "ramura principal n economia natural este agricultura mbinat cu meteugul casnic. Toate aceste trsturi rele( conser(atismul' stabilitatea relati( i e9istena economiei naturale n decursul multor mii de ani. )mii ale economiei naturale n forma sa clasic nt;lnim actualmente n unele ari din $frica' $sia i $merica 3atin. 6e msura aprofundrii di(i&iunii sociale a muncii economia natural treptat cedea& locul economiei de sc.imb. E ono0ia de s hi02 repre&int acea form de organi&are a acti(itaii economice n care agenii economici produc bunuri materiale i ser(icii n (ederea (;n&rii' obin;nd n sc.imbul lor altele' necesare satesfacerii ne(oilor indi(iduale i sociale. Economia de sc.imb pre&int forma uni(ersal de organi&are i funcionare a acti(itii economice n lumea contemporan. /ermenii condiiile# economiei de sc.imb au aprut nc n perioada descompunerii comunitilor primiti(e' de&(olt;ndu"se continuu pe msura amplificrii ne(oilor i mi%loacelor de satisfacere a lor. <n principal' aceast de&(oltare a fost re&ultatul e9tinderii meteugurilor i apoi a industriei' inaugurat de prima re(oluie industrial' Economia de sc.imb are urmtoarele trsturi. !. 9pecializarea agenilor economici n baza diviziunii sociale a muncii, care se caracteri&ea& prin separarea diferitor categorii de munc i fi9area lor ca acti(iti speciali&ate. $. 8mit. a subliniat' c di(i&iunea i speciali&area repre&int cel mai important factor de progres pentru indi(id i pentru societate' este ba&a perfecionrii forelor de producie' a stimulrii i a c.ib&uinei productorului. 8peciali&area unui agent economic ntr"un domeniu sau altul de acti(itate are la ba& interesul economic' a(anta%ul obinut dintr"o acti(itate n raport cu alta. =eci&iile de speciali&are se ntemeia& pe teoria a(anta%ului relati( comparati(#. Un agent economic dispune de un a(anta% comparati( cu alii' dac obine un anumit bun cu un cost de oportunitate mai mic n raport cu al celorlali. Un agent economic dispune de un a(anta% absolut atunci' c;nd produce o cantitate dat de bunuri cu mai puine resurse n raport cu
43

oaricare alt agent economic. $stfel' speciali&area este prima condiie i trstur de ba& a economiei de sc.imb' care contribuie la de&(oltarea cooperrii economice i sporirii progresului economic. +. 2utonomia i independena agenilor economici. $utonomia nseamn' c agenii au dreptul de deci&ie referitor la (olumul de producie i reali&area acestuia. $utonomia agenilor economici este fundamentat pe proprietetea pri(at' pe interesul economic al productorilor i a libertilor economice. 0. :scilarea activitii economice n -urul pieei! <n cadrul pieei se efectuea& sc.imburile dintre agenii economici ntre productori i consumatori#. 6iaa de(ine astfel instituia central n %urul creia oscilea& ntreaga (ia economic. *ici un agent economic fie productor sau consumator# nu se poate i&ola de pia' care de(ine mediator n relaiile economice dintre productori i consumatori. $nume piaa informea& i orientea& agenii economici ce s produc' c;t s produc i pentru cine s produc. 8c.imbul dintre agenii economici poate a(ea loc direct M"M' c;nd o marf este sc.imbat direct cu alt marf # sau indirect M"4"M' c;nd sc.imbul de mrfuri este intermediate de bani' moned#. $ctualmente ma%oritatea sc.imburilor de mrfuri se reali&ea& prin mi%locirea monedei' ceea ce face ca economia de sc.imb contemporan s se numeasc economie monetar. 1. "unurile economice mbrac *orma de mar*! <n condiiile economiei de pia ma%oritatea bunurilor economice se manifest n form de marf. Marfa repre&int un bun economic care ser(ete produciei materie prim' utila%e' instrumente etc.# sau satisfacerii ne(oilor de (ia ale oamenilor produse alimentare' nealimentare' ser(icii etc.#' destinat (;n&rii"cumprrii prin tran&aciile de pia. ;!(ranzaciile unilaterale i bilaterale de pia! <n cadrul economiei de sc.imb ntre agenii economici se desfoar permanent flu9uri tran&acii# de bunuri i moned de doua tipuri- unilaterale de transfer#' care repre&int micri uni(oce de bunuri donaii' sub(enii' impo&ite' ta9e etc.#E bilaterale' care reflect micrile reciproce' biuni(oce de bunuri ntre doi ageni economici. Economia de sc.imb n e(oluia sa trece prin doua fa&e " inferioar i superioar. ,a *aza in*erioar sc.imbul de bunuri a(ea caracter nt;mpltor sau FmutA n economia primiti( #. 3a *aza superioar sc.imbul de bunuri are caracter permanent i' de regul' este intermediat de moned. 2a&a superioar a economiei de sc.imb a primit denumirea de producie de mrfuri. &roducia de mar*uri repre&int o form de organi&are a economiei n care agenii economiei produc bunuri i ser(icii pentru pia' pentru satesfacerea ne(oilor altor oameni. &roducia de mr*uri se deosebe te de producia de bunuri materiale i nemateriale. " producia de mrfuri include numai acele bunuri materiale' care sunt destinate sc.imbului prin intermediul pieei' pe c;nd producia de bunuri cuprinde toate bunurile materiale i nemateriale ser(icii# create n societate' indiferent " n form de mrfuri sau n form de autoconsumE " producia de bunuri a aprut odat cu apariia societii umane' pe c;nd producia de mrfuri apare la o anumit treapt de de&(oltare istoric' c;nd sc.imbul de bunuri de(ine permanent i mi%locit de moned.
44

Istoria cunoate dou tipuri de producie de mrfuri - producia de mr*uri simpl mica producie de mrfuri # ntemeiat pe munca personal a productorului i marea producie de mr*uri ntemeiat pe anga%area muncitorilor salariai. Mica producie de mrfuri a dominat n epoca scla(agismului i feudalismului' iar marea producie de mrfuri e caracteristic pentru capitalismul liberei concurene i pentru economia mi9t contemporan. 3,3 Ganii !i 4un -iile lor, Teoriile 2anilor,

$pariia banilor a nsemnat o mare decoperire n istoria uman' care poate fi comparat cu apariia limba%ului. 4anii ser(esc ca mi%locitor n relaiile dintre oameni' la fel cum limba ser(ete ca unelt de comunicare dintre oameni. 6rocesul de apariie a banilor e legat de etapele de de&(oltare a economiei de sc.imb intermediat de moned. 8c.imbul monetar cuprinde patru *aze etape#a# fa&a n care n calitate de ec.i(alent n procesul de sc.imb ser(eau unele mr*uri mai *regvent solicitate sarea' blnurile' (itele .a#E b# fa&a n care n calitate de ec.i(alent de sc.imb ser(eau metalele preioase lingourile sau obiectele de aur' argint' aram etc.#E c# fa&a n care n calitate de ec.i(alent al sc.imbului ser(eau monedele btute n C.ina monedele btute au aprut n sec.HI .e.n.' n /recia " n sec.?III .e.n.' n )oma " n sec.? .e.n.#. Monedele de aur i argint au circulat p;n la primul rb&boi mondialE d# fa&a n care n calitate de ec.i(alent al sc.imbului au de(enit banii de h1rtie i bancnotele. "ancnotele au aprut n Europa n sec.H?II i circulau la r;nd cu monedele de aur i argint. Ele puteau fi presc.imbate pe aur la prima cerere a deintorului de bancnot .<ns cu timpul au fost emise mai multe bancnote dec;t re&er(ele de aur din bncile de emisie' ceea ce a contribuit la nlocuirea lor cu bani de .;rtie. =up primul r&boi mondial' sc.imbul bancnotelor pe aur a ncetat s mai aib loc n toate rile. Care sunt *ormele de mani*estare a banilorG "monede de aur btute' emise i garantate de autoritile emitente. 4anii de aur au (aloarea sa proprie i sunt acceptai ca mi%loc de sc.imb n orice ar' in;nd cont de cantitatea de metal preios pe care o conin i titlul acestuiaE "bancnote 'bilete de banc), puse n circulaie de bncile comerciale care e9prim anga%amentul bncii emitate de a plti purttorului' la cerere' suma de bani nscris pe elE "bani de h1rtie' emise de banca central naional# ca simboluri ale banilor cu (aloare deplin' care i ndeplinesc funciile n ba&a ncrederii populaiei n posibilitatea lor de a suplini cu success banii cu (aloare deplinE "bani metalici sunt banii confecionai din metale sau alia%e de metal. =e regul' banii metalici sunt di(i&ionari a unei uniti monetareE "bani scripturali bani de cont#, sunt banii care aparin unitilor economice' persoanelor fi&ice i %uridice' aflai n cont la diferite bnci i instituii financiare sub forma depo&itelor la (edere' soldurile creditare' depunerile la termen .a. $ctualmente banii scripturali au cea mai mare pondere n masa monetar a unei ri.
45

$adar' banii n esena lor au fost timp ndelungat o marf specific cu (aloare intrinsec' care au ndeplinit funcia de ec.i(alent general. <n pre&ent' n urma demoneti&rii aurului' banii au ncetat de a mai fi marf cu (aloare intrinsec. Ceea ce numim ast&i bani sunt titluri de (aloare emise de stat' in(estite cu putere de cumprare i de plat. Care sunt *unciile banilor4 !. 2uncia de msur a valorii i a acti(itilor economice. 4anii' fiind etalonul uni(ersal de msur' e9prim (aloarea tuturor mrfurilor i a ser(iciilor. ?aloarea marfii e9primat n bani constituie preul ei. 4anii ndeplinesc funcia de msur a (alorii n mod ideal abstract#. +. 2uncia de mi-loc de circulaie de sc.imb# uni(ersal care contribuie la circulaia normal a bunurilor i stingerea oricror obligaiuni economico"financiare. 4anii ndeplinesc funcia de mi%loc de circulaie n mod real. 0. 2uncia mi-loc de plat! $ceast funcie a banilor apare n ca&ul' cnd actele de (indere i cumprare nu coincide n timp i spaiu. <n acest ca& (;n&torul de(ine creditor' iar cumprtorul de(ine debitor. 4anii ndeplinesc funcia de mi%loc de plat n procesul de remunerare a muncii'de restituire a mprumuturilor' de plat a arendei' c.iriei etc. $ctualmente' n calitate de mi%loc de plat ser(esc- cambia %titlul de credit folosit ca instrument de plat pe termen scurt n operaiunile comercialeE cecurile" instrument furni&at de ctre o banc' prin care se poate ordona bncii emitate s transfere o anumit sum de bani din contul titularului ctre un bebeficiarE cartele magnitice6 numite Abani electroniciA#' carduri n ba&a crora sunt e9ercitate diferite pli pentru procurarea mrfurilor i ser(iciilor. 1. 2uncia de acumulare i de rezerv. <n pre&ent banii pot fi acumulai i pstrai n bncile comerciale sau in(estii n obiecte apartament' autoturism' teren arabil# sau in(estii n afaceri. $cumularea de bani nu trebuie confundat cu rezervele de bani re&er(ele de bani pentru consumul (iitor al unei persoane# sau cu re&er(ele de bani ale 4ncii *aionale destinate pentru circuitul normal al mrfurilor' funcionarea normal a sistemului creditar"bancar' pentru susinerea cursului de sc.imb (alutar i a comerului e9tern . B. #uncia de bani universali! $ctualmente funcia de bani uni(ersali o e9ercit =8T drepturi speciale de tragere a 2ondului Monetar Internaional#' dolarul $merican' lira sterlin engle&' euro i iena %apone&' care sunt utili&ate n sc.imburile economice dintre ri' n comerul internaional' n acordarea mprumuturilor i in(estiiilor strine' n deser(irea turismului i a altor operaiuni financiare interne i e9terne. Care este rolul economic al banilor4 =up e9presia lui 6.8amuelson' flu9ul de bani este s;ngele' care irig sistemul economic. )olul banilor const n urmtoarele"banii ser(esc ca etalon general de schimb i de msur a (alorii tuturor mrfurilor i ser(iciilorE
0

<n 8U$ cartelele plastice unilaterale au aprut la nceputul sec.HH. $ceste cartele ddeau posibilitate posesorului de a procura mrfuri de la o firm anumit firma care a eliberat aceste cartele#. <n anii IB, a sec.HH tot n 8U$ au aprut cartelele magnitice uni(ersale' care permiteau posesorului de a procura mrfuri i ser(icii nelimitate. 6entru a procura astfel de cartel magnific persoana respecti( trebuia s dispun de un (enit anual nu mai %os de !B mii dolari. <n ).Moldo(a primele cartele magnitice au aprut n !PPL' fiind elaborate de banca comercial FE9imbankA.

46

"prin intermediul banilor are loc alocarea i utilizarea *actorilor de producie munca' resursele naturale' capitalul etc.#E "prin intermediul banilor are loc reparaia bunurilor create n societate prin intermediul (enitului naional' sistemului bugetar' sistemului fiscal#E "banii aflai n m;inile firmelor sau a organelor de deci&ie ser(esc ca mi-loc de control asupra activitii economice8 "banii ser(esc ca instrument de sporire a rentabilitii i e*icienei economice la ni(el micro i macro"economic. Care sunt atributele 'cerinele) *a de moned 4 Moneda trebuie s corespund urmtoarelor cerine"moneda trebuie s fie acceptabil s fie acceptat ca mi%loc de plat de ctre toi agenii economici i populaie#E "moneda trebuie s fie durabil n timp s aib o (ia natural durabil' cum de e9.' dolarul american' lira sterlin engle& .a#E "moneda trebuie s fie convenabil s fie folosit fr restricii n tran&aciile economice#E "moneda trebuie s fie divizibil s poat fi folosit la orice tran&acie mare sau mic#E "moneda trebuie s fie uni*orm, identic s fie de aceeai calitate' mrime' s ndeplineasc aceleai funcii#E "moneda trebuie s aib o valoare stabil puterea de cumprare a monedei trebuie s fie stabil timp ndelungat#E "moneda trebuie s fie aprat de orice falsificri. Care sunt principalele teorii ale banilor4 )eferitor la coninutul i circulaia banilor e9ist mai multe teorii. ?om anali&a unele dintre ele. Teoria metalist a cantitii de bani n circulaie potri(it creia circulaia banilor depinde de (olumul metalelor preioase aur' argint# ntruc.ipate n moned. =ac (olumul metalelor preioase este nalt' atunci i capacitatea de cumprare (a fi mai mare' i in(ers. Teoria nominalist a banilor' potri(it creia banii repre&int o unitate nominal de calcul lipsit de orice coninut material. 4anii sunt creai de ctre instituiile statale ca semne con(enionale iar mrimea cantitii lor n procesul de sc.imb a bunurilor economice' depinde de deci&iile organelor monetare respecti(e. Teoria cantitativ a banilor' potri(it creia (aloarea banilor este determinat de cantitatea lor aflat n circulaie. =ac crete cantitatea banilor n circulaie' atunci scade (aloarea lor' i in(ers. Teoria monetar a lui Irving #isher ' potri(it creia cantitatea de bani aflat n circulaie este determinat de raportul dintre (olumul bunurilor cumprate la un anumit ni(el al preurilor i (ite&a de rotaie a monedei. 2ormulaM = &g ( E 7

unde-

M"cantitatea de monedE 6"ni(elul preuriorE T" (olumul tran&aciilor de mrfuriE


47

?" (ite&a de rotaie a monedei. Teoria monetarist a lui M! #riedman, potri(it creia creterea cantitii de moned n circulaie trebuie s corespund ritmului de cretere a produsului intern brut. Cu1inte A heie autoconsum bani bancnote bani electronici bani de .;rtie bani metalici bani scriptulari di(i&iunea muncii economie natural economie de sc.imb Re5u0at !. 6roprietatea' ca categorie economic' repre&int un ansamblu de relaii dintre oameni n legtur cu nsuirea bunurilor economice. <n aspect %uridic proprietatea reflect dreptul de a poseda' de a folosi i de a administra bunurile. <n aspect economic proprietatea reflect relaii economice de gospodrie' de nsuire i de reali&are economic a proprietii. +. 8ubiecii proprietii sunt persoanele fi&ice i %uridice care dein anumite bunuri n proprietatea lor e9clusi( i care i e9ercit direct i nemi%locit drepturile asupra acestora. :biectul proprietii l formea& bunurile n %urul crora se creea& relaii de prprietate. 0. <n rile cu economie de pia e9ist dou tipuri de proprietate pri(at i public# i o combinare al acestora " proprietate mi9t. <n cadrul acestor tipuri e9ist mai multe forme de proprietate' inclusi( proprietate intelectual. 1. Una din formele de organi&are a acti(itii economice este economia natural n care ne(oile de consum sunt satisfcute din re&ultatele propriei acti(iti' fr a apela la relaiile de sc.imb. B. Economia de sc.imb repre&int forma uni(ersal de organi&are i funcionare a acti(itii economice n lumea contemporan n care agenii economici produc bunuri n scopul (;n&rii' obin;nd n sc.imbul lor altele' necesare satisfacerii ne(oilor. L. 4anii " una din marele descoperiri ale omenirii. 6rincipalele funcii ale banilor sunt- funcia de msur a (alorii' mi%loc de circulaie' mi%loc de plat' mi%loc de acumulare i funcia de bani uni(erasli. C. )olul economic al banilor const n urmtoarele- banii ser(esc ca etalon general de sc.imb a tuturor bunurilor economice n societate' ca mi%loc de alocare i utili&are a
48

funciile banilor proprietate proprietate pri(at proprietate asociati( proprietate public proprietate mi9t proprietate intelectual producie de mrfuri speciali&are economic

factorilor de producie' ca unelt de repartiie a bunurilor n societate' ca instrument de sporire a rentabilitii i eficienei economice. D. 6rincipalele teorii ale banilor sunt- teoria metalist' nominalist' cantitati(' teoria monetar a lui I.2is.er' teoria monetarist a lui M. 2riedman. #ro2le0e de re a%itulare !. E9plicai coninutul proprietii ca categorie economic. +. $nali&ai aspectul economic i %uridic al proprietii. 0. Caracteri&ai tipurile i formele de proprietate din ). Moldo(a. 1. $rgumentai a(anta%ele i de&a(anta%ele proprietii pri(ate i publice. B. $nali&ai agenii economici ca subieci a proprietii. L. E(ideniai coninutul economiei naturale i anali&ai trsturile ei. C. $nali&ai coninutul i trsturile economiei de sc.imb. D. E9plicai fa&ele de apariie a banilor. P. E9plicai prin e9emple concrete principalele funcii ale banilor. !,.$nali&ai rolul economic al banilor. !!.$nali&ai teoriile principale ale banilor. Gi2lio&ra4ie *i =obrot. Economie politic! Editura Economic. 4ucureti' !PPC' p.1P"L1. =umitru Moldo(eanu. /urs de teorie economic! Editura $)C. C.iinu' +,,L' p.+0P"+B,. $ndrei Co%u.ari' T. Manole' T. /run&u. (eorie economic. U.T.M.' C.iinu' +,,1' p. +0"+P. 2.ilip TardSick' Ko.n 3andmead' 4a.adur Q.an . Introducere n economia politic monetar! 6:3I):M Iai' +,,+' p. 1LB"B,L. $ndrei Co%u.ari' ?alentina C.ildescu. Evoluia i unele abordri metodologice ale re*ormrii relaiilor de proprietate! U.T.M.' C.iinu' +,,C' p. 0"0L. 3egea nr.!,,"H? din C.,0.,0. 0espre privatizare! Monitorul oficial al ). Moldo(a nr.B!"B0 din aprilie +,,0. 3egea nr.!CP"H?I din !, iulie +,,D <0espre parteneriatul public% privat!Monitorul oficial al ). Moldo(a nr.!LB"!LL din + septembrie +,,D.

49

Te0a 6, Siste0ele e ono0i e !i ara teristi ile lor 6,+, 6,), 6,3, 6,6, Esen-a !i stru tura siste0uli e ono0i , Siste0ul e ono0iei de %ia-( 2a5at %e li2era on uren-(, Siste0ul e ono0iei 0iCte !i 0edelele ei, Siste0ul e ono0iei tradi-ionale !i a e ono0iei de o0and(,

S o%ul te0ei? anali&a esenii' structurii' tipurilor i modelelor de sisteme economice. O2ie ti1ele te0ei? =up studierea acestei teme ar trebui s fii capabili s anali&ai elementele principale ale sistemului economicE s e(ideniai criiteriile de di(ersitate a sistemelor economiceE s anali&ai tipurile i modelele sistemelor economiceE s e(ideniani trsturile sistemului economiei de pia ba&at pe libera concurenE s e(ideniai specificul sistemului economiei mi9te sistemul economiei contemporane#E s anali&ai sistemul economiei tradiionaleE s e(ideniai trsturile sistemului economiei de comand. 6,+,Esen-a !i stru tura siste0ului e ono0i 9istemul economic repre&int un ansamblu de procese economice' de producie' de consum' de organi&are a acti(itii economice #' care parcurg n societate n ba&a relaiilor de proprietate e9istente. *oiunea de sistem economic are mai multe semni*icaii' fiind pri(it ca" modalitate de organizare i *uncionare a activitii economice optime astfel nc;t cu aceleai resurse s se satisfac c;t mai amplu ne(oile de consum ale populaiei. <n (i&iunea economistului american K.Q./albrait.' sistemul economic optim este acela care furni&ea& ma9imum din ceea ce au ne(oie oameniiE " curent ' doctrin ) de g1ndire economic ' princiipile cruia sunt pro(ocate de ctre stat n calitate de politic economic sistemul economic mercantilist' fi&iocrat' liberal' neoliberal' clasic' neoclasic' mar9ist' keNnesit etc.#E " sistem social economic, ce se identific n fond cu noiunea de " formaiune social 7 economic"' al crei nucleu l formea& " modul de producie " sistemul scla(a%ist' feudal' capitalist' socialist#E " ansamblu de reguli i instrumente, utili&ate n scopul de reglementare i pro(ocare a unor politici sistemul de retribuire i de normare a muncii' sistemul comercial' sistemul fiscal etc.#.
50

Economistul france& ). 4arre' fost prim 7 ministru al 2ranei' acord sistemului economic semnificaia unui ansamblu de trei componente- obiecti(ele acti(itii economice sau mobilurile definitorii ale agenilor economiciE organi&area %uridic i social a unei societi care n (iaa real se pre&int sub cele mai di(erse combinaiiE te.nica i te.nologia utili&at pentru obinerea bunurilor materiale i ser(iciilor necesare satisfacerii ne(oilor umane. <n (i&iunea lui ). 4aree' omenirea cunoate cinci sisteme economice- sistemul economiei nc.ise' sistemul economiei arti&anale' sistemul economiei capitaliste de pia#' sistemul economiei colecti(iste socialiste# i sistemul economiei corporatiste!. 9istemul economiei nchise era caracteristic pentru modul de producie feudal ale crui obiecti(e erau- satisfacerea ne(oilor ranilor erbi din cadrul moiei feudaleE dependena %uridic a aranilor de feudalE limitarea pieelor de desfacereE te.nica de producie rudimentarE e9istena puterii unice de deci&ie a feudalului. 9istemul economiei artizanale, caracteristic pentru 2rana din sec. HI?" H?' a(ea urmtoarele obiecti(e- satisfacerea ne(oilor umane preponderent celor de mediul urbanE profirurile erau limitate i nu repre&entau un resort esenial al acti(itii economiceE puterea se ba&a pe respectarea ierar.iei i a tradiiilorE la ba&a organi&rii %uridice i sociale se afla proprietatea pri(at asupra factorilor materiali de producie' care se aflau n minele arti&anilor meteugarilor# independeniE producia meteugreasc era destinat pentru o pia relati( limitat. 9istemul economic cooperatist, aprut dup primul r&boi mondial n Italia' 2rana' 6ortugalia' 8pania i n alte ri' a(ea urmtoarele obiecti(e- e(itarea anar.iei i .ausului economic' fr a cdea ns n terania sau incompetena economiei centrali&ateE e9ercitarea de ctre stat a funciei de arbitra% n interesul tuturor cetenilorE organi&area %uridic i social consta n crearea i funcionarea unor grupuri profesionale care elaborau legi pentru fiecare domeniu de acti(itate. 8istemul economiei capitaliste de pia# i sistemul economiei colecti(iste de comand# (or fi anali&ate n urmtoarele compartimente ale temei. :rice sistem economic pri(it n ansamblu include urmtoarele elemente a# relaiile social economice ba&ate pe diferite forme de proprietate asupra resurselor i re&ultatelor economiceE b# e+istena di*eritor *orme organizatorice de gospodrie indi(idual' colecti(' corporati(#E c# e+istena mecanismelor economice speci*ice de reglare macroeconomic 'a ocuprii forei de munc' a sistemului fiscal' a proteciei sociale a populaiei etc.#E d# diversi*icarea relaiilor i legturilor economice dintre subiecii activitii economice relaii contractuale' relaii de administrare i altele#. 8istemele economice' dup coninut, se deosebesc dup urmtoarele criterii" n funcie de *orma predominant de proprietate n sistemul economiei de pia predomin proprietatea pri(at' n sistemul economiei de comand prodomic proprietatea de stat#E n funcie de scopul urmrit de societate! E9ist sisteme economice n care motorul acti(itii economice l constituie profitul sistemul
!

=icionar de economie. Coordonator - *i =obrota. Editura Economic. 4ucureti' !PPP' p.1+P

51

economiei de pia ba&at pe libera concuren#' n alte sisteme 7 bunstarea i eficiena economic sistemul economiei mi9te#E " n funcie de modul de stabilire a relaiilor dintre participanii la activitatea economic n economia mi9t predomin relaiile de pia' iar n economia de comand 7 relaiile administrati(e#E " n funcie de ramura principal a economiei sistemele economice se pot manifesta ca sisteme agrare' industriale E " n funcie de nivelul de dezvoltare economic sistemele economice se pot clasifica n - sistem scla(agist' feudal' capitalist' socialist . <n tiina economic contemporan sunt anali&ate mai multe tipuri de sisteme. <n tema dat (om e9ercita o anali& ampl- a sistemului de economie de pia ba&at pe libera concurenE a sistemului economiei mi9te i a modelelor acesteiaE a sistemului economiei tradiionale i a economiei de comand. 6,), Siste0ul e ono0iei de %ia-( 2a5at %e li2era on uren-( 8istemul economiei de pia ba&at pe libera concuren' numit "sistemul capitalismului pur "' sa constituit n sec.H?III n urma sc.imbrilor profunde generate de prima re(oluie industrial. $cest sistem a funcionat n forma sa clasic pn la nceputul sec. HH. 2undamentele sistemului economiei de pia au fost definite de economistul engle& $.8mit. n lucrarea "$(uia naiunilor " !CCL #. 9istemul economiei de pia bazat pe libera concuren repre&int un mod speci*ic de organizare a activitii economice *undamentat pe proprietatea privat, libertatea economic i concurena per*ect! $cest sistem se caracteri&ea& prin urmtoarele tr(s(turi? !. &roprietatea privat se afl la ba&a tuturor acti(itilor economice. 6roprietatea este garantat i asigur tuturor egalitate n drepturi i obligaii n faa legii. +. 3mbinarea interesului personal cu cel general ! <n (i&iunea lui $.8mit.' cel mai bun mi%loc de satisfacere a interesului general este de a permite fiecrui s" i urmreasc interesul personal- productorii contribuie la creterea produciei globale anume atunci c;nd obin profituri nnalte. $ceast con(ergen ntre interesele personale i bunstarea social este ilustrat de teoria lui $. 8mit. " m;na in(i&ibil "' potri(it creia omul i urmrete propriul interes i n acest domeniu' ca i n altele' este condus de o m;n in(i&ibil spre atingerea unor obiecti(e care sunt strine inteniilor sale' urmrindu"i propriul interes' el ser(ete deseori mai bine scopurile societii dec;t atunci c;nd ncearc s o fac n mod intenionat. 0. Mecanismele pieei sunt singurele care tind s asigure ec.ilibrul dintre cerere i ofert i alocarea resurselor cu e9cluderea oricrei inter(enii a statului i monopolurilor. <n (i&iunea economistului el(eian 3.Oalras autorul teoriei ec.ilibrului economic general #' ec.ilibrul economic general poate fi atins numai n ca&ul dac e9ist ec.ilibrul dintre cerere i ofert pe pieele factorilor de producie e9ist concuren perfect.
52

1. $aportul dintre cerere i o*ert determin prioritile n producia bunurilor, metodele de organi&are i combinare a factorilor de producie . <n economia de pia indi(i&ii consumatori fac alegeri care reflect preferinele lor' iar productorii iau deci&ii n scopul de a"si ma9imi&a profiturile. 6entru a atinge acest scop' ntreprinderile trebuie s produc bunurile dorite de consumatori' i aceasta la un cost c;t mai sc&ut posibil. Economia de pia aduce astfel un rspuns la cele trei probleme fundamentale ale economiei n orice societate" = ce bunuri ar trebui produse i n ce cantiti =4' rspunsul este simplu- dac doresc s obin beneficii' productorii trebuie s fabrice produsele sau s propun ser(iciile dorite de consumatori . Consumatorii "i e9prim preferinele c.eltuindu"i (eniturileE ei determin astfel bunurile care trebuie produse' cantitile n care trebuie produse aceste bunuri i modul n care trebuie utili&ate resursele disponibileE " = cum ar trebui produse bunurile =4' rspunsul este dat de productori' care' pentru a obine profituri' trebuie s caute s furni&e&e bunurile cerute la un cost relati( sc&ut' nlocuind factorii de producie costisitori cu resurse de producie la un pre mai %osE " = pentru cine ar trebui produse bunurile i serviciile=4 ' rspunsul este furni&at pe pieele factorilor de producie' deoarece plile efectuate de ntreprinderi pentru a "i procura aceti factori constituie (eniturile consumatorilor personali i colecti(i. $tribuirea bunurilor produse reflect repartiia (eniturilor. B. /oncurena per*ect>, care repre&int un mecanism al economiei de pia ba&at pe libertatea economic a productorilor i consumatorilor. Concurena perfect presupune o form specific de organi&are a economiei cu reguli foarte stricte care au ca scop instaurarea unui anumit fel de egalitate a condiiilor pentru toi agenii economici. Concurena perfect are urmtoarele trsturi" atomicitatea productorilor i consumatorilor, astfel nc;t nici unul dintre ei nu poate influena piaaE " transparena per*ect a pieei informarea productorilor i consumatorilor referitor la cererea i oferta de bunuri i ser(icii astfel nc;t s determine luarea deci&iilor corecte n relaiile cumprare 7 (;n&areE " omogenitatea produsului 7 bunurile sunt identice' indiferent cine le produce i ca urmare cumprtorii pot obine aceeai bun de la orice productor (;n&torE " libertatea de a aciona pe pia lipsa restriciilor care ar putea mpedica agenii economici s acti(e&e pe piaa respecti(E " elasticitatea per*ect a cererii i o*ertei adaptarea rapid a cererii i ofertei la sc.imbarea care se produc pe piaa respecti(E " mobilitatea per*ect a *actorilor de producie migrarea liber a mrfurilor' capitalului i forei de munc de la o pia la alta fr obstacoleE " raionalitatea i e*iciena economic minimi&area costurilor de producie i sporirea profiturilor . L. &returile de echilibru se *ormeaz n baza con*runtrii cererii i o*ertei! 6e fiecare pia' productorii i consumatorii i iau deci&iile n funcie de preurile relati(eE prin aciunile lor combinate' ei determin structura acestor preuriE
+

=icionar de economie. Coordonator - *i =obrota. Editura Economic. 4ucureti' !PPP' p.1+P

53

sc.imbrile inter(enite n preuri antrenea& modificrile ale comportamentelor indi(iduale' p;n c;nd armoni&area lor permite reali&area unei stri de ec.ilibru' adic a unei situaii n care cantitile oferite i cele cerute sunt egale. C. 9tatul nu intervine direct n activitatea economic, ci se limitea& numai la prote%area pieei i a instituiilor acesteia. Economia de pia e9clude la fel inplicarea monopolurilor i sindicatelor n acti(itatea agenilor economici. 8istemul economiei de pia ba&at pe libera concuren pre(ede descentrali&area complet a economiei i autoreglarea sistemului n ansamblu. Economiile contemporane se pre&int ca sisteme economice mi9te' care se caracteri&ea& prin mbinarea elementelor economiei de pia liber cu implicarea statului n economie. 6,3, Siste0ul e ono0iei 0iCte !i 0odelele ei 8istemul actual al economiei de pia repre&int un sistem economic real mi+t, care a aprut la nceputul sec .HH i s"a consolidat dup al doilea r&boi mondial n urma transformrilor cardinale n (iaa economic- de&(oltarea accelerat a progresului te.nico " tiinificE di(ersificarea formelor de concuren imperfectE apariia i de&(oltare noilor forme de proprietateE de&(oltarea infrastructurii socialeE creterea gradului de inter(enie a statului n acti(itatea economic i altele. Un sistem economic se consider mi9t atuci c;nd sectorul pri(at i sectorul public contribuie mpreun la buna lui funcionare' n mod coordonat sau concurenial. <n aspect microeconomic economia mi9t desemnea& o ntreprindere al crei capital este deinut n comun de stat i de in(estitorii pri(ai . <n aspect macroeconomic o economie este mi9t' dac statul %oac un rol important n economia global' n paralel cu sectorul pri(at. )aportul dintre c.eltuielile publice i produsul intern brut este indicatorul de " mi9itate "' care reflect ponderea diferitor forme de proprietate n acest agregat economic. <n 8tatele Unite al $mericii ponderea sectorului public n produsul intern brut este de 0B'D U n Kaponia 7 0LU' n $nglia 7 1,'1 U' n 2rana 7 B1U. Elementele interdependente care caracteri&ea& economia de pia' ca sistem conomic real mi9t0' sunt " reglarea (ieii economice se reali&ea& cu precaden prin mecanismele pieei i ntr"o msur mai mic 7 prin inter(enia organelor statului democratE " alturi de producia de mrfuri' de economia de sc.imb monetar' continue s e9iste elemente ale economiei naturale i sc.imbului direct de bunuri barter#E " agenii economici mici i mi%locii coe9ist cu marile corporaii' care adesea ori au tendine monopoliste sau ologopolisteE " sectorul pri(at 7 particular se ntreptrunde cu cel public' respecti( unitile economice aparin;nd celor dou sectoare ce concurea& ntre eleE " statul' ca agent economic autonom' ncearc s reglemente&e' n mod democratic' mecanismele economice de funcionare' n general' s codifice comportamentele tuturor agenilor economici' indiferent de tipul de proprietate. Care sunt trsturile? de baz a sistemului economic mi+t G
0

*i =obrat. Editura politic. Editura Economic. 4ucureti' !PPC' p.C1 =icionar de economie. Coordonator - *i =obrot. Editura Economic. 4ucureti' !PPP' p. !DB.

54

" pluralismul *ormelor de proprietate, n care proprietatea pri(at este preponderent i cuprinde ma%oritatea patrimoniului. Titularii fiecrei forme de proprietate sunt orientai spre obinerea profitului i i asum dreptul de deci&ie n condiiile de risc i incertitudine. Instituirea unui sistem de concuren ntre o producie pri(at i o producie public pre&int cel puin dou a(anta%e - pe de o parte' producia public permite combaterea abu&urilor de po&iie dominant pe piee' iar pe de alt parte' meninerea unei producii pri(ate este o surs de informaii (aloroase pentru controlul costurilor ntreprinderilor publice. <n acelai mod parteneriatul pri(at h public n finanarea ntreprinderilor permite at;t slbirea constr;ngerilor care mpedic uneori statul s"i ndeplineasc obligaiile de acionar datorit aportului de fonduri pri(ate #' c;t i aplicarea unei politici industriale sau de de&(oltare datorit aportului de fonduri publice#E " pluralismul *ormelor de gospodrire, n care funcionea& gospodrii indi(iduale' cooperati(e de producie i consum' societi pe aciuni' ntreprinderi corporati(e etc.' care acti(ea& n cadrul actelor legislati(eE " mbinarea mecanismelor de pia cererea' oferta' concurena' preul #' cu mecanismele reglrii de stat a economiei reglarea sistemului monetar' fiscal' a ratei dob;n&ii' a salariului minim etc. #. 3a ni(el microeconomic la ni(elul firmei # larg este aplicat sistemul marketing de diri%are' iar la ni(el macroeconomic 7 sistemul de programare i planificare indicati(E " descentralizarea economiei, ba&at pe deci&ii indi(iduale a cror coeren se asigur prin mecanismul pieei' p;rg.iile economico 7 financiare i cadrul legislati(E " e+istena unui sistem de piee concureniale de monopol' monopoliste' oligopoliste #' care funcionea& pe principiile (aselor comunicante' ba&ate pe reguli clare care"i stimulea& pe agenii economici competiti(i i i elimin pe cei necompetiti(i i inadaptabili la cerinele pieei. 6iaa concurenial este regulatorul principal al acti(itii economice' cu toate c acti(itile economice se derulea& i sub incidena coninutului ec.itii i al %ustiiei socialeE " e+istenta unei structuri tehnico % economice modern, component substantiala a unei nalte eficiene' premisa satisfacerii decente a ne(oilor pentru marea ma%oritate a cetaenilor' a libertatilor economice i %uridice inclusi( a democraiei E " e+istenta unui sistem *inanciar % bancar rami*icat ' modern ec.ipat'care"i asum reglarea masei monetare i orientarea aciunilor agenilor economici E " ma-oritatea preurilor se *ormeaz prin negocieri libere ntre (n&tori i cumpartori' far inter(enii administrati(e din partea statului i a altor centre de for economic E " interesul personal i relaiile de pia bilaterale ' repre&int impulsul acti(itii economice' iar profitul este mobilul direct principal E " statul democrat de drept vegheaz respectarea regulilor de *uncionare a pieei' ct i asupra instituiilor %uridice i economice- statul este agent economicE prin diferite organisme speciali&ate el adopt msuri pentru completarea i cnd este ca&ul' corectarea funcionarii pieii' prin folosirea cadrului legislati(' a prg.iilor economico " financiare i altor instrumenteE
55

" n economia mi9t populaiei i agenilor economii le sunt caracteristice anumite mentaliti' cum ar fi- pre(ederea ' iniiati(a' riscul' paternalismul etc. " n economia mi9t funcionea&a sistemul de protecie social. 6entru asigurrile sociale sunt alocate n %urul la 1,U din toate asigurrile bugetare. $far de asigurrile de stat' protecia social este nfptuit i de firm asigurarea lucrtorilor firmei cu .ran' deser(irea medical' reciclare i recalificarea lucrtorilor i altele.#. 8istemul economiei de pia real mi9t are un ir de a(anta%e i de&a(anta%e. 2vanta-ele acestui sistem- asigur de&(oltarea ec.ilibrat a economiei naionaleE contribuie la formarea preurilor de ec.ilibru n ba&a confruntrii cererii i oferteiE contribuie la concordana dintre cererea i oferta agregatE stimulea&a utili&area raional a resurselor economice limitateE contribuie la de&(oltarea progresului te.nico"tiinificE asigur libertatea economic tuturor agenilor economiciE asigur protecia social a populaiei. 0ezavanta-ele sistemului economiei mi9te- colaborarea dintre sectorul pri(at i sectorul public poate genera coaliii nefaste ntre anumite grupari de interese pri(ate n cutarea unor "rente economice "# i anumii conductori publici care doresc s manipule&e regulile conforme cu interesul general din raiuni politice sau birocratice sau c.iar pentru a"i procura (enituri din corupie #E sistemul economiei mi9te nu poate nltura aa numita " lege d%ungli " n economie' care duce la limitarea micului business' nu poate nltura manopolismul n domeniul de producie i de reali&are a mrfurilor' nu poate e(ita declinurile economice' oma%ul' inflaia i alte de&ec.ilibre economice. =ei sistemul economiei de piat real mi9t dispune de unele nea%unsuri' el sa do(edit cel mai adec(at sistem de organi&are i funcionare a economiei din toate cele care au e9istat de"a lungul istoriei. <n cadrul sistemului economiei de pia real mi9t e9ist mai multe modele cu caracteristici specifice dintre care pot fi menionate - modelul anglo"sa9on' modelul (est"european paternalist' social de pia' nordic"european. ?om anali&a succint trsaturile modelelor sus menionate. Modelul anglo%sa+on neoliberal neoamerican# la care se refer- 8U$' $nglia' $ustralia' *oua ieland' Canada i alte ari. $cest model are urmtoarele trsturi. " ni(elul relati( %os a ponderii sectorului public n produsul intern brut !B"0,U#E " creterea rolului mecanismelor de pia n reglarea acti(itii economiceE " stimularea creterii ofertei n 8U$' $nglia#E " formarea preponderent a preurilor n dependen de mecanismele pieei cerere' ofert' concuren# E " reducerea substanial a impo&itelor n 8U$ impo&itile au fost reduse de la B1U pna la +DU pentru agenii economici# E " reglarea masei monetare aflate n circulaie E " gradul redus de securitate fa de riscuri cri&e' oma%' inflaie' sarcie etc.#. Modelul vest%european model france& cu tent deri%ist#' la care se refer 2rana' Italia i alte ri . $cest model pre(ede " e9tinderea sectorului public n ba&a naionali&rii ntreprinderilor pri(ate i n deosebi a infrastructurii sociale E
56

" e9tinderea tendintelor deri%iste n acti(itatea economic programarea macroeconomic i elaborarea programelor de stat de de&(oltare a sectoarelor economice #E " mbinarea mecanismelor pieei cu sistemul de planificare indicati( la ni(el macroeconomic. Modelul paternalist model %apone& #' a aparut dupa cel de al doilea ra&boi mondial. $cest model pre(ede" de&(oltarea marilor corporaii' a companiilor transnaionale CT* #' care sunt susinute de ctre stat companiile Tonda' *isan' Miubisi' Miumoto .a #E " reglarea de stat a economiei prin programarea economic n Kaponia e9ist planuri de B ani la ni(el macroeconomic # E " creterea cu ritmuri nalte a producti(itii muncii n raport cu sporirea salariului' ce contribuie la reducerea costurilor de producie i asigurarea competiti(itaii marfurilor pe pieele internaionale E " anga%area pe (ia a lucrtorilor la firmele mari Kapone&e E " e9tinderea sentimentului de mndrie naional i patriotism lucrul la firmele Kapone&e se ncepe de obicei cu e9ercitarea imnului rii sau a firmei #E " diferenierea dintre (eniturile diferitor categorii de lucrtori este relati( mic i constituie cel mult de !C ori a patronului fa de lucrtorul simplu necalificat E " clasa mi%locie este cea mai numeroas i constituie DB"P,U din populaia apt a rii. Modelul social de pia modelul economiei de pia social orientat #' la care se refer /ermania' $ustria' :landa i alte ri . $cest model pre(ede " mbinarea organic a mecanismelor pieii cu protecia social a populaiei acordarea de pensii i a%utoare sociale destul de nalte # E " creterea ponderii sectorului de stat n economie n unele ri constituie circa 0,U# ceea ce permite ca asisten medical i sistemul de instruire s fie gratuitE " preurile la mrfurile de prim necesitate sunt de regul' stabilite de stat i sint relati( stabile i %oase E " stimularea ntreprinderilor mici i mi%locii' ct i a gospodriilor de fermieri'ceea ce contribuie la cretrea clasei mi%locii' care constituie circa CBU din populaie E " diferna dintre salariul minim i ma9im constitui pna la +1 ori. Modelul nordic%european numit modelA suede& A #' ba&at pe cooperare ntre sectorul pri(at " producti( i cel public " prestator de ser(icii sociale' cuprinde 8uedia' *or(egia' 2inlanda' =anemarca . $cest model pre(ede" asigurarea ec.itii sociale i reducerea inegalitii n a(ere E " stabilirea unor rate nalte de impo&ite n scopul acumulrii resurselor necesare pentru satisfacerea ne(oilor sociale impo&itele constituie 1,"B,U din ni(elul (eniturilor populaiei # E " asigurarea gratuit a ser(iciilor medicale i de instruire E " susinerea i de&(oltarea sectorului cooperatist .

57

6,6,

Siste0ul e ono0iei tradi-ionale !i a e ono0iei de o0and(,

Siste0ul e ono0iei tradi-ionale a aparut dupa al doilea ra&boi mondial n urma destrmarii sistemului colonial i obinerii independenei naionale i politice de ctre fostele ri coloniale . 8istemul economiei tradiionale are urmtoarele trsturi " acest sistem n mare masur este ba&at pe munc manual i pe un ni(el %os de n&estrare te.nic i te.nologic E " n acest sistem e9ist mai multe forme de gospodrire gospodria natural' gospodrii mrunte raneti i meteugreti' c;t i ntreprinderi mari industriale E " n acest sistem domin capitalul strin' care utili&ea& resursele materiale i umane la un pre redus E " n acest sistem predomin tradiiile (ec.i' (alorile religioase mparirea societii n caste' dinastii de neam ce frnea& progresul social 7 economic E " n economia tradiional un rol acti( l %oac statul' care prin intermediul redestribuirii (eniturilor bugetare' contribuie la de&(oltarea infrastructurii de producie i sociale . Siste0ul e ono0iei de o0anda repre&inta un tip de organi&are centrali&at a economiei n care toate deci&iile economice n societate sunt luate de autoritatile centrale . $cest sistem iniial a aparut n fosta U.).8.8. !P!C#' iar mai tr&iu' dup al doilea r&boi mondial' s"a costituit n unele ri din Europa de Est' $sia i $merica 3atin . Economia de comand are urmtoarele trasturi . " stabilirea proprietaii de stat asupra tututor mi%loacelor de producie i a resurselor economice astfel nct ma%oritatea bunurilor materiale i ser(iciilor sunt produse n cadrul proprietii de stat E " acti(itile economice n toate domeniile sunt diri%ate n mod centrali&at prin intermediul unui plan general' al cror indicatori sunt obligatorii pentru toi agenii economici E " preutile la bunuri i ser(icii de regul' nu depind de cerere i ofert' ci se formea& n mod planificat' centrali&at E " n economia de comand are loc dominani monopolist de stat n toate ramurile i domeniile de acti(itate' inclusi( n domeniul artei' literaturii' mu&icii etc.E " n economia de comand concurena este e9clus n procesul de alocare a resursele economice n raport cu manifestarea liber a cererii i ofertei E " n acest sistem lipsete stimularea material a productorului ce se reflect negati( asupra producti(itii muncii i calitii produselor E " n economia de comand are loc dominani i dictatura productorului n raport cu su(eranitatea consumatorului E " n acest sistem are loc un de&ec.ilibru dintre producie i consum' dintre sectoarele i ramurile economiei naionale . <n economia de comand' la fel ca i n economia de pia real' au e9istat mai multe modele printre care pot fi menionate- modelul so(ietic' modelul c.ine&' modelul iugosla(' modelul cubane& .a. <ns' dup cum a demonstrat practica mondial' sistemul economiei de comand a fost mai puin eficient n comparaie cu sistemul economiei de pia' fapt care a condus la destrmarea acestuia n ma%oritatea
58

rilor e9socialiste la sfiritul sec.HH. $ctualmente rmaii al sistemului economiei de comand s"au pstrat n Coreia de *ord' Cuba i parial n C.ina . Cu1inteI heie concuren perfect concuren imperfect economie de comand economie mi9t economie de pia model anglo"sa9on model nordic"european model paternalist model social de pia Re5u0at !. 8istemul economic repre&int un ansamblu de procese economice i de organi&are a acti(itii umane' care parcurg n societate n ba&a relaiilor de proprietate e9istente. +. :rice sistem economic include urmtoarele elemente - relaiile social " economice ba&ate pe diferite forme de proprietateE plurari&mul formelor de gospodrireE e9istena mecanismelor specifice de reglare macroeconomic .a. 0. 8istemul economiei de pia ba&at pe libera concuren repre&int un mod specific de organi&are a acti(itii economice fundamentat pe proprietate pri(at' concuren liber perfect #' libertate economic a productorilor de a decide i a consumtorilor de a alege' formarea liber a preurilor n ba&a confruntrii cererii i ofertei' autoreglarea economiei de pia . 1. 8istemul economiei mi9te se caracteri&ea& prin urmtoarele trsturipluralismul formelor de proprietateE pluralismul formelor de gospodrireE mbinarea mecanismelor de pia cu mecanismele reglrii de statE descentrali&area economieiE e9istena pieelor concurenialeE e9istena unui sistem financiar" bancar ramificat i a unei structuri te.nico"economice moderneE inter(enia limitat a statului n acti(itatea economicE protecia social a populaiei . B. <n cadrul sistemului economiei mi9te e9ist mai multe modele cu caracteristici specifice- modelul anglo"sa9on' (est"european' paternalist' social de pia' nordic"european . L. 8istemul economiei tradiionale este ba&at pe munca manual i un ni(el %os te.nic i te.nologicE n acest sistem predomin tradiiile (ec.i' (alorile religioase' di(i&area societii n caste i dinastii de neamE domin capitalul strin care utili&ea& la un pre relati(e %os a resurselor materiale i umane. model (est"european sistem economic sistem economic real mi9t sistem economic de comand sistem al economiei de piat sistem economic tradiional sistem economic arti&anal sistem ecomic nc.is sistem economic corporatist

59

C. 8istemul economiei de comand repre&int un tip de organi&are centrali&at a economiei n care toate deci&iile economice n societate sunt luate de autoritaile administrati(e centrale i locale. D. 8istemul economiei de comand se caracteri&ea& prin urmtoareledominana proprietaii de stat asupra tuturor mi%loacelor de producie i a resurselor economiceE stabilirea preurilor de ctre organele stataleE dominana monopolist de stat n toate domeniile de acti(itateE lipsa unei concurene reale ntre productorii de bunuriE lipsa stimulrii materiale a productoruluiE dominana i dictatura productorului n raport cu su(eranitatea consumatoruluiE desec.ilibrul dintre producie i consum' c;t i dintre sectoarele i ramurile economiei naionale. P. <n sistemul economiei de comand au e9istat mai multe modele so(ietic' c.ine&' iugosla(' cubane& .a.# nsa aceste modele au fost mai puin eficiente n comparaie cu cele din sistemul economiei mi9te' fapt care a contribuit la destramarea acestuia la sfritul sec.HH. $ctualmente rmii al sistemului economiei de comand s"au pstrat n Coreia de *ord' Cuba i parial n C.ina. #ro2le0e de re a%itulare !. E9plicai esena noiunii de sistem economic i semnificaiile lui. +. $nali&ai elementele principale ale sistemului economic. 0. E(ideniai criteriile care stau la ba&a diferitor sisteme economice. 1. $nali&ai trsturile sistemului economiei de pia ba&at pe libera concuren. B. E9plicai trasturile i specificul concurenei perfecte. L. $nali&ai condiiile de apariie a sistemului economiei mi9te. C. E9plicai coninutul elementelor interdependente ale economiei mi9te. D. $nali&ai detaliat trsturile sistemului economiei mi9te. P. $nali&ai modelele sistemului economiei mi9te i specificul acestora. !,.=eterminai trsturile specifice ale sistemului economiei tradiionale. !!.E9plicai trspturile economiei de comand. !+.$nali&ai cau&ele care au adus la destrmarea sistemului economiei de comand. Gi2lio&ra4ie, *i =obrot.Economie politic. 4ucureti. Editura Economic. !PPC' p.C+"CL. $.Co%u.ari' T.Manole' T./run&u. (eorie economica! U.T.M. C.iinu' +,,1' p.+P"0!. =umitru Moldo(anu. /urs de teorie economic. Editura $)C. C.iinu' +,,L. p.0D"B1. 0icionar de Economie. Coordonator- *i =obrot. Editura Economic. 4ucureti'!PPP' p.!!P'!DB' 1+P. 2eura Eugenia. (eorie Economic micro"macroeconomie # Editura $8EM. C.iinu' +,,C' p.!B"++.

60

SECJIUNEA II MICROECONOMIA =in prima seciune a cursului de prelegeri ai aflat c o parte component a tiinei economice este microeconomia. <n timp i aceasta a de(enit o tiin consolidat' a9at n mare parte pe- nelegerea mecanismelor de derulare a acti(itatii economice' a modului de luare a deci&iilor' a comportamentelor indi(iduale ale agentilor economiciE nelegerea mecanismului pieei' a formrii ec.ilibrelor n diferite situaii de concurenE identificarea modului n care sunt satisfcute interesele cresc;nde ale indi(idului' ntreprinderii' societii. <n literatura de specialitate se nt;lnesc diferite definiii ale microeconomiei 1. <n anali&a fenomenelor economice (om opera cu urmtoarele definiii" microeconomia este tiina ce studia& legile economice i mecanismul de funcionare a agenilor economici consumatori indi(iduali' ntreprinderi' organi&aii#E " microeconomia este tiina alegerilor raionale n utili&area resurselor economice disponibile. $legerile raionale sunt nfptuite de ntreprinderi' mena%e' instituii financiare' administraii etc.E " microeconomia' ca realitate economic' repre&int ansamblul proceselor' fenomenelor' actelor i comportamentelor agenilor economici antrenai n flu9urile economice din ar i din e9teriorul ei. 8tudierea acestei seciuni presupune reali&area urmtoarelor obiecti(e!. 2ormarea i de&(oltarea mentalitii economice contemporane' care repre&int un sistem de idei' concepii asupra fenomenelor social"economice studiateE +. Crearea i de&(oltarea aptitudinilor de utili&are a principiilor economice n practic' consolodarea capacitii de a studia' anali&a' compara' clasifica' generali&a fenomenele social"economice' de a elabora de sine stttor deci&ii de comportament n calitate de productor i de consumator. <n acest seciune a cursului de prelegeri se pre(ede studierea urmtoarelor temepiaa i mecanismele ei de funcionareE piaa bunurilor de consumE concurena i preulE teoria consumatoruluiE teoria productorului i acti(itatea de antreprenoriatE factorii i costurile de producieE piaa factorilor de producie i formarea (eniturilor fundamentale.

?aleriu ib;rciog' *atalia ib;rciog' /oordonata microeconomic a vieii umane' ed. >tiina' C.iinu +,,!' p.!0.

61

Te0a 7? #IAJA DI MECANISMELE EI DE <UNCJIONARE 7,+, #ia-a? esen-a, 4un -iile, tr(s(turile, 7,), Ti%uri !i 4or0e ale %ie-ei, 7,3, In4rastru tura %ie-ei onte0%orane, S o%ul te0ei? anali&a coninutului' tipurilor i mecanismelor funcionrii pieei. O2ie ti1ele te0ei, =up studierea acestei teme ar trebui s fii capabili s caracteri&ai esena' trsturile i funciile pieeiE s anali&ai diferite tipuri i forme ale pieeiE s determinai mecanismele de funcionare a pieeiE s e(ideniai elementele infrastructurii pieei contemporane. 7,+, #ia-a? esen-a, 4un -iile, tr(s(turile,

6iaa a aprut nc n antic.itate' adic cu &eci de mii de ani n urm. Ea este re&ultatul e(oluiei sc.imbului de mrfuri. Ca factori care au pro(ocat apariia pieei pot fi menionai- di(i&iunea social a muncii i speciali&area n domeniul de producie a bunurilor materiale i a ser(iciilorE autonomi&area economic a productorului de mrfuri i ser(icii n ba&a proprietii pri(ateE libertatea economic a productorului de a decide- /e4 /um4 &entru cine de produs4 6iaa este ast&i instituia central a economiei de pia' nucleul acesteia' determin;nd ntr"o proporie nsemnat deci&iile i comportamentele agenilor economici. 6iaa ca categorie a economiei de sc.imb' n accepiunea cea mai frec(ent' desemnea& un ansamblu coerent' un sistem sau o reea de relaii de (;n&are"cumparare ntre pri contractante care sunt pe de o parte' unite prin legturi de interdependen i' pe de alt parte se afl n rapoturi de opo&iie. 6iaa este locul unde sunt efectuate tran&aciile dintre cumprtor i (;n&tor. $semenea tran&acii sunt nfptuite la burs' iarmaroc' licitaie' t;rg etc. 6iaa include nu numai sc.imbul' dar i producia' repartiia i consumul' adic toate fa&ele acti(itii economice. <n condiiile pieei cumprtorul' procur;nd sau ignor;nd marf' "(otea&" cu banii si "pentru" sau "contra" producia acestei mrfi. 6iaa (erific' n ultima instan' concordana sau neconcordana dintre (olumul' structura' calitatea produciei ofertei# i ni(elul' structura i calitatea consumului cererii#. 6rin informaiile oferite de pia' agenii economici pot aciona n sensul reali&rii concordanei relati(e dintre cerere i ofert. Cele mai generale tr(s(turi care caracteri&ea& coninutul pieei sunta# concurena liber dintre productorii de mrfuri i proprietarii de resurseE b# migrarea liber a forei de munc' a resurselor i a capitalului ntre ramuri i regiuniE
62

c# reali&area mrfurilor pe preuri de ec.ilibru' care reflect real corelaia dintre cerere i ofert. 6rincipalele 0e anis0e ale pieei sunt- cererea' oferta' preul i concurena. $ceste mecanisme ale pieei (or fi anali&ate n temele urmtoare. <n calitate de su2ie -i ai pieei se pre&int- productorii de mrfuri i ser(icii' consumatorii indi(iduali i colecti(i#' instituiile financiare' statul i organele de administrare public local. 2iind una din cele mai (ec.i instituii ale acti(itii economice' piaa e9ercit un ir de funcii' principalele dintre ele fiind!. #uncia de intermediere. 6iaa i pune fa"n fa pe productori i pe consumatori' pe (;n&tori i cumprtori' fc;nd astfel posibil sc.imbul. Ea ofer consumatorului posibilitatea de ai alege productorul optim din punctul de (edere al preului' calitii' modelului ales etc. $ceiai posibilitate de alegere o are i productorul. +. #uncia de reglementare. $prut iniial ca o punte de legtur ntre productori i consumatori' treptat piaa de(ine principalul mecanism de reglementare a (ieii economice. Ea ndeplinete rolul unei @m;ini in(i&ibileA' care' dup cum spunea $. 8mit.' i @mpingeA pe agenii economici indi(iduali s acione&e n conformitate cu interesul general' determin;nd productorii s confecione&e bunurile de care are ne(oie societatea la momentul dat. 0. #uncia de *ormare a preului! =ei c.eltuielile indi(iduale pentru producerea i desfacerea aceluiai bun sunt diferite' piaa stabilete un pre unic' un pre de ec.ilibru' acesta fiind influenat n mare parte de cerere i ofert ntr"o anumit perioad de timp. 1. #uncia de in*ormare. 6rin %ocul liber al ratei profitului i al ratei dob;n&ii' piaa ofer agenilor economici informaia necesar despre mersul afacerilor n diferite domenii de acti(itate. 6iaa @semnalea&A productorilor despre produsele ce urmea& a fi fabricate' despre calitatea i (olumul lor' despre profiturile ce pot fi obinute. B. #uncia de di*ereniere a productorilor. 6iaa i mbogete pe n(ingtorii n lupta de concuren i' n acelai timp' penali&ea& p;n la falimentare ntreprinderile necompetiti(e. <n acest fel piaa stimulea& reducerea c.eltuielilor de producie' aplicarea noilor te.nologii' sporirea eficienei produciei. Impuse de concuren ntreprinderile i perfecionea& acti(itatea permanent Rolul e ono0i al pieei const n urmtoarele reali&ri- ea asigur un sc.imb ec.i(alent i reciproc a(anta%os pentru (;n&tori i cumprtoriE piaa contribuie la apropierea c.eltuielilor indi(iduale de c.eltuielile de pia. 6roductorii ce e9ercit c.eltuieli indi(iduale mai mici primesc un supliment' i in(ersE piaa contribuie la accelerarea progresului te.nic' deoarece concurena impune ntreprinderea s aplice te.nic i te.nologii noiE piaa contribuie la migrarea liber a factorilor de producie i utili&area lor eficient la ni(el me&o' macro i mondoeconomic. <n orice ar economia naional trebuie s dea rspuns la urmtoarele problemen ce limite pot fi folosite resursele disponibileG ce fel de mrfuri i ser(icii trebuie produseG cum s fie produse aceste mrfuri i ser(iciiG cine sunt destinatarii acestor produseG e capabil oare actualul sistem economic s se adapte&e la sc.imbrile din
63

structura necesitilor consumatorului' la modificrile din resursele i te.nologiile de producie. 3a aceste probleme fundamentale poate da rspuns numai sistemul de pia' care dispune de urmtoarele a1antaje. <n primul r;nd' asigur o de&(oltare ec.ilibrat' proporional a economiei naionale' contribuie la stabilirea unei corelaii dintre factorii de producie munc' resursele naturale#' ntre sferele i ramurile economice' ntre producie i consum' ntre (eniturile diferitor pturi sociale ale populaiei. <n al doilea r;nd' n sistemul de pia cumprtorii i (;n&torii de marfuri' afl;ndu"se n interactiuni de concuren' determin ni(elul de preuri la produsele li(rate i gradul de utili&are a resurselor e9istente. <n al treilea r;nd' sistemul de pia este capabil s sc.imbe operati( (olumul i structura ofertei' adapt;nd"o la satisfacerea cererii. $ceast adaptare se face pe contul sc.imbrii (olumului de producie' precum i sc.imbrii ni(elului de preuri. <n sistemul de pia sunt fabricate numai produsele n urma (inderii crora se obine un (enit ce acoper n primul r;nd c.eltuielile de producie' ating;ndu"se profitul normal. =ac produsele nu aduc productorului de marfuri profit normal' ele nu se fabric. <n al patrulea r;nd' economia de pia presupune o su(eranitate a consumatorului. Teama de a suporta pierderi sau de a da faliment impune productorii i furni&orii de resurse s se conduc n acti(itatea lor numai de cerinele consumatorului. Totodat' sistemul de pia impune consumatorul s aleag cea mai raional structur de consum' deoarece el l face pe consumator s sesi&e&e preurile ce reiese din c.eltuielile reale. <n al cincilea r;nd' concurena n sistemul de pia impune firmele s aplice c.eltuieli de producie reduse' s aplice o te.nologie modern pentru a obine o producti(itate nalt' s stimule&e de&(oltarea progresului te.nico"tiinific. <n al aselea r;nd' sistemul de pia contribuie la distribuirea resurselor de munc i acelor materiale' concentr;ndu"se acolo unde e cea mai mare ne(oie de ele. <n al aptelea r;nd' sistemul de pia' ba&at pe concuren' mbin interesele personale cu cele publice. 2irmele i furni&orii de resurse n goan dup profit ma%orea& mereu (olumul de producie' fapt ce conduce la solicitarea cerinelor publice asigurarea populaiei cu mrfuri i ser(icii#. Trebuie s menionm c sistemul de pia nu poate' totui' re&ol(a absolut toate problemele social"economice- soma%ul' declinul economic' inec.itatea economic i social care pot fi re&ol(ate numai prin inter(enia statului. $stfel' n condiiile creterii rolului economic al statului i utili&rii diferitelor modaliti de programare economic' piaa ncetea& a mai fi singurul instrument de reglementare a (ieii economice. *i(elul preurilor' salariilor' precum i muli ali parametri ai acti(itii economice' sunt reglementai' pe de o parte' de pia' pe de alt parte' de stat. =ar c.iar i n aceste condiii piaa rm;ne a fi principalul instrument de reglementare a (ieii economice.

64

7,),

Ti%uri !i 4or0e ale %ie-ei,

$(;nd o istorie at;t de ndelungat i o importan at;t de mare n de&(oltarea economic' piaa rm;ne a fi un fenomen mai mult sau mai puin eterogen' care poate fi clasificat dup mai multe criterii. Iat c;te(a dintre criteriile de grupare a pieelor i tipurile de pia care se constituie n funcie de acesteaa) Conform naturii economice a bunurilor ce fac obiectul tranzactiei se disting" &iaa bunurilor de consum sunt supuse sc.imbului di(erse bunuri de consum final 7 produse alimentare' mbrcminte' nclminte .a.#E " &iaa capitalului se efectuia& tran&acii cu di(erse (alori mobiliare ' cele mai importante fiind aciunile i obligaiunile#E " &iaa muncii locul unde se confrunt cererea i oferta forei de munc#E " &iaa pm1ntului i a resurselor naturale include tran&aciile ce au la ba& (;n&area"cumprarea terenurilor de pm;nt' a diferitor resurse naturale precum petrolul' &cminte minerale .a.#E " &iaa valutar are la ba& (;n&area"cumprarea di(erselor (alute#E " &iaa monetar sistemul de relaii interbancare#E " &iaa imobiliar presupune tran&acionarea diferitor proprieti imobiliare' n ). Moldo(a ceea mai repre&entati( este (;n&area"cumprarea locuinelor#E " &iaa produselor intelectuale presupune (;n&area"cumprarea diferitor proprieti intelectuale aa ca bre(ete de in(enii' drept de autor' te.nologii noi .a.# b) Dup criteriul extinderii geografice, distingem" &ia local8 " &ia regional8 " &ia naional8 " &ia mondial. c) n dependen de modul de manifestare a concurenei, piaa se clasific n" &ia cu concuren per*ect sau pur presupune e9istena unui numr mare de (;n&tori i cumprtori' fiecare a(;nd apro9imati( aceeai putere economic#E " &ia de tip monopol piaa este dominat de un singur productor#E " &ia cu concuren mopolistic presupune e9istena unui numr mare de (;n&tori ce propun pieei produse de calitate i pre diferit#E " &iaa cu concuren tip oligopol piaa este dominat de 0"C productori#. d) Dup nivelul corespunderii cu legislaia n vigoare, pieele pot fi,egale i ilegale piaa neagr#. e) Dup nivelul de dezvoltare! " &ia subdezvoltat ansamblul de relaii accidentale cu o pondere destul de mare a relaiilor de barter' adic are loc sc.imbul mar* mar*#E " &ia liber la aceast pia are acces orice (;n&tor i cumprtor#E
65

" &ia reglementat specific' de regul' economiilor mi9te' unde statul inter(ine cu scopul eliminrii unor deficiene ale pieei#. f) n dependen de specificul pieei distigem! " &ia n *orm de burse locul unde se nt;lnesc (;n&torii i cumprtorii' marfa' ns' nu este pre&entE e9istena ei este confirmat prin documente#E " &ia n *orm de licitaie tip de (;n&are n care mai muli ageni economici concurea& pentru cumprarea unui bun economic#E " &ia n *orm de tender n ca&ul dat beneficiarul (a accepta oferta acelui agent economic care (a propune produse sau ser(icii de o calitate mai nalt dec;t concurenii si sau (a cere un pre mai redus pentru acestea#. Trebuie de remarcat c toate tipurile de piee menionate mai sus se pot mpri n segmente mai mici. 8pre e9emplu' piaa bunurilor de consum se mparte n piaa bunurilor alimentare' piaa articolelor de (estimentaie' piaa automobilelor .a. 7,3, In4rastru tura %ie-ei onte0%orane,

Termenul @infrastructurA are sensuri diferite' printre care in*rastructura economiei naionale i cel de in*rastructur a pieei. Infrastructura economiei naionale constituie totalitatea elementelor materiale' organi&aionale i informaionale cu a%utorul crora sunt asigurate legturile dintre diferite ramuri ale economiei i care permit o funcionare normal a (ieii economice. =in infrastructura economiei naionale fac parte- drumurile auto i cile ferate' aeroporturile' colile' spitalele' reelele electrice .a.' create' de obicei' din mi%loacele administraiilor publice locale sau centrale. "nfrastructura pieei constituie ansamblul de instituii, servicii, ntreprinderi specializate, generate de ns i relaiile de pia, care la r1ndul lor asigur o *uncionare e*icient a pieei! Elementele"c.eie ale infrastructurii pieei sunt repre&entate n fig. B.!.

66

2igura B.!. Infrastructura pieei


8ursa- $daptare dup =umitru Moldo(anu' /urs de teorie economic' ed. $)C' C.iinu' +,,C' p.!+,

Unul din elementele de ba& a infrastructurii pieei este crearea unui siste0 de 2urse. 4ursa repre&int o pia special organi&at de stat sau de asociaii pri(ate' unde se negocia& operaiuni de (;n&are"cumprare a mrfurilor bursa de mrfuri#' se (;nd .;rtii de (aloare bursa de (alori#' se efectuea& amplasarea lucrtorilor n c;mpul muncii bursa forei de munc#. =eci' bursa e locul unde se nt;lnesc (;n&torii i cumprtorii n scopul nc.eierii diferitor tran&acii. $l doilea element al infrastructurii pieei este crearea sistemului de bnci comerciale. $ctualmente n )epublica Moldo(a funcionea& !B bnci comerciale' care e9ercit multiple operaiuni financiare i acord diferite ser(icii clienilor. 3ista bncilor liceniate din )epublica Moldo(a 4anca Comercial "C:ME)j4$*Q" 8.$. 4$*C$ C:ME)CI$3k "4$*C$ 8:CI$3k" 8.$. 4anca Comercial "?ICT:)I$4$*Q" 8.$. 4anca comercial "M:3=:?$ " $/):I*=4$*Q" 8.$. 4anca Comercial "Moldindconbank" 8.$. 8ocietatea pe $ciuni 4anca de Economii 4anca Comercial "EuroCredit4ank" 8.$. 4anca Comercial "U*I4$*Q" 8.$. "4anca de 2inane i Comer" 8.$. 4anca Comercial "Uni(ersalbank" 8.$ 4anca Comercial "E*E)/4$*Q" 8.$. 4anca Comercial "6roCredit 4ank" 8.$. 4anca Comercial )om;n C.iinu 8.$ 4anca Comercial "EHIM4$*Q " /ruppo ?eneto 4anca" 8.$. 4anca Comercial "M:4I$84$*Ck " /roupe 8ociete /enerale" 8.$. $l treilea element important al infrastructurii pieei contemporane este crearea sistemului de asigurare. $ctualmente' n )epublica Moldo(a funcionea& circa +1 de companii particulare' care ofer persoanelor fi&ice i %uridice diferite ser(icii de asigurare. Cel de al patrulea 7 este sistemul de consulting care presupune oferirea unei game largi de ser(icii consultan n aa domenii ca- contabilitate i audit' %uridic' marketing etc. : premi& incontestabil a infrastructurii pieei este constituirea unui sistem de instruire a cadrelor' care (or putea aciona fructuos n instituiile economiei de pia. $ctualmente pregtirea i perfecionarea cadrelor pentru economia de pia este e9ercitat n )epublica Moldo(a n mai multe uni(ersiti i academii publice i particulare. 2uncionarea normal a pieei e imposibil fr elaborarea cadrului %uridicadoptarea legilor respecti(e i a actelor normati(e n diferite domenii de acti(itate a instituiilor economiei de pia.

67

8istemul infrastructurii de pia cuprinde la fel i piaa de informatic' piaa @te.nologiilor nalteA' piaa de locuine i altele' ce contribuie la formarea i funcionarea economiei de pia contemporane. Cu1inteI heie economie de pia infrastructura pieei pia pia liber pia reglementat rolul economic al pieei Re5u0at !. 6iaa este instituia central a economiei de pia' este locul de nt;lnire a (;n&torilor cu cumprtorii n (ederea efecturii tran&aciilor de (;n&are"cumprare. +. 6rincipalele funcii ale pieei sunt- reali&area relaiilor permanente dintre productorii i consumatorii de bunuri materiale i ser(iciiE asigurarea alocrii i utili&rii eficiente a resurselor materiale' umane i financiareE asigurarea ec.ilibrului dintre cerere i ofert i formarea preurilor de ec.ilibru. 0. Un rol deosebit are piaa n (iaa economic a unui stat deoarece- ea asigur un sc.imb ec.i(alent i reciproc a(anta%os pentru (;n&tori i cumprtoriE piaa contribuie la apropierea c.eltuielilor indi(iduale de c.eltuielile de pia. 1. E9ist diferite tipuri de piee care pot fi clasificate dup anumite criterii' printre care- natura economic a bunurilor ce fac obiectul tran&actiei' e9tinderea geografic' modul de manifestare a concurenei' corespundera cu legislaia n (igoare' ni(elul de de&(oltare' specificul acesteia. B. 6entru funcionarea eficient a pieei este necesar de creat anumite condiii ce n ansamblu formea& infrastructura pieei. 6rintre aceste condiii se numrsistemul de burse' sistemul bancar' sistemul de asigurri' sistemul de consulting .a. #ro2le0e de re a%itulare !. E9plicai noiunea pieei. +. 8usinei prin argumente ade(rate afirmaia @piaa este instituia central n %urul creia gra(itea& acti(itatea economicA. 0. Ce funcii ndeplinete piaa. 1. Care sunt a(anta%ele piaei n (iaa economic a societii. B. 6re&entai principalele criterii n raport cu care pot fi delimitate diferite tipuri de pia. L. Menionai care sunt elementele infrastructurii pieei contemporane.
68

subiecii pieei sistem de burse sistem bancar sistem de asigurri trsturi ale pieei tender

C. 6regtii informaii referitor la rolul companiilor de asigurri i a celor de consulting n funcionarea eficient a pieei n condiiile actuale. D. E9punei care este modul de funcionare a bursei de mrfuri i bursei de (alori n ). Moldo(a. P. 8electai tipurile de pia care pot fi grupate dup natura economic a bunurilor ce fac obiectul tran&actieia# piaa bunurilor de consum e# pia de tip monopol b# piaa resurselor naturale f# piaa (alutar c# pia liber g# pia n form de tender d# piaa capitalului .# piaa imobiliar Gi2lio&ra4ie $. Co%u.ari' T. Manole' T. /run&u' (eorie economic! C.iinu' UTM' +,,1' p. L1 7 LD. *i =obrot. Economie politic. 4ucureti' Editura Economic' !PPB' p. LB 7 CL' !B0 7 !L0' !LD 7 +,P. =. Moldo(anu' /urs de teorie economic. C.iinu' ed. $)C' +,,C' p. !!B 7 !+!. =. Ciucur' I. /a(ril' C. 6opescu' Economie! Manual universitar. Ed. Economic' 4ucureti' +,,!' p.+BC 7 +L,.

69

Te0a 8? #IAJA GUNURILOR DE CONSUM 8,+, Cererea? esen-a, le&ea, 4or0ele, 4a torii, elasti itatea, 8,), O4erta? esen-a, le&ea, 4or0ele, 4a torii, elasti itatea, 8,3, E hili2rul !i de5e hili2rul %ie-ei, #re-ul de e hili2ru, S o%ul te0ei? e(idenierea importanei studierii cererii i ofertei ca principale mecanisme ale pieei. O2i ti1ele te0ei, =up studierea acestei teme ar trebui s fii capabili s anali&ai cererea i factorii care o determinE s anali&ai legea cererii i elasticitatea acesteiaE s e(ideniai factorii ce determin mrimea oferteiE s anali&ai legea ofertei i elasticitatea acesteiaE s anali&ai efectele deplasrii curbei cererii i curbei oferteiE s caracteri&ai ec.ilibrul de pia. 8,+, Cererea? esen-a, le&ea, 4or0ele, 4a torii, elasti itatea,

$locarea (eniturilor bneti limitate pentru cumprarea diferitelor bunuri necesare satisfacerii ne(oilor de consum deri( din comportamentul consumatorilor' iar structura c.eltuielilor de consum reflect acest comportament. 6referinele personale ale consumatorilor se concreti&ea& n structura cererii acestora' cerere care se manifest pe piaa diferitor bunuri de consum. Teoria cererii st la ba&a alocrii (eniturilor bneti limitate de ctre consumatorii raionali care se decid s cumpere diferite bunuri. Cererea e+prim cantitatea dintr%un anumit bun pe care cumprtorul dore te i poate s o procure ntr%un anumit interval de timp, la un anumit nivel al preului! <nsum;nd cererea tuturor cumprtorilor de pe piaa unui anumit bun' re&ult cererea total de pe piaa acelui bun. Trebuie menionat faptul c preul este factorul primordial ce condiionea& cererea. <ntre pre i mrimea cererii se afl un raport in(ers proporional' care este reflectat n le&ea &eneral( a ererii- micorarea preurilor cau&ea& ma%orarea cantitilor de mrfuri solicitate pe care le poate ac.i&iiona consumatorul i in(ers 7 ma%orarea preurilor micorea& cantitatea cererii. Cererea pe pia se poate manifesta sub urmtoarele forme cerere indi(idualE cerere de piaE cerere total agregat#. Tipurile cererii70

!. Cererea ne&ati1( 7 n situaia c;nd ma%oritatea mrfurilor de pe pia nu se ntreab de consumatori i acetia din urm caut s le ocoleasc' se de&ic de a le cumpra. *ecesitatea pentru aceste mrfuri' ns' rm;ne' adic piaa nu este saturat. +. Li%sa total( a ererii e9ist atunci c;nd consumatorii nu au nici un interes pentru o anumit marf sau sunt indifereni fa de ea. 0. Cererea a0u4lat( 7 atunci c;nd consumatorii au dorina de a ac.i&iiona o marf ce lipsete pe pia. E9ist i situaii c;nd mrfurile de un anumit fel e9ist pe pia' dar ele nu satisfac cerinele sporite ale consumatorilor' menion;ndu"se astfel cererea camuflat. 1. Cererea /n s (dere 7 c;nd se reduce permanent interesul consumatorului pentru un anumit fel de mrfuri sau pentru o marf anumit. B. Cererea neuni4or0(' e9prim oscilaia cererii n dependen de timp sau anotimp. L.Cererea de de%lin( 1aloare 7 c;nd circulaia comercial la ntreprinderile ce satisfac piaa este normal. =e regul' cererea de deplin (aloare pre(ede responsabilitatea ntreprinderii pentru calitatea produciei fabricate' ni(elul te.nologic i de organi&are a muncii la ntreprinderea dat. C. Cererea eCa&erat( 7 c;nd sunt produse cantiti insuficiente de mrfuri i nu e satisfcut cererea pieei. =ac o ntreprindere nu poate sau nu (rea s ndestule&e cererea pieei' ea combate cererea prin di(erse metode- prin ma%orarea preului' restr;ngerea reelei de e9ploatare' limitarea producerii de piese i ansambluri de re&er(. D. Cererea nera-ional( e considerat c;nd mrfurile produse influenea& sntatea' deterior;nd situaia ecologic. <n aceste ca&uri se elaborea& un sistem de msuri i aciuni pentru a combate creterea cererii iraionale. 6entru a repre&enta grafic curba cererii fig.L.!# folosim datele din tab. L.!' date ce e9prim interdependena pre"cantitate cerut. Tabelul L.! Intrde%enden-a %re-I antitate erut(
6re' leihbuc Cerere buc.# 0.,, !+B +.+B !B, !.B, ++B !.,, 0+B

Cererea este o mrime (ariabil' ce se modific n funcie de pre. =ar e9ist un ir de ali factori care pot afecta comportamentul consumatorilor i' corespun&tor' mrimea cererii. 6rincipalii determinani ai mrimii cererii sunt considerai!. Modi*icarea veniturilor consumatorilor. Consumatorul trebuie s fie n stare s plteasc pentru ai satisface cererea la anumite mrfuri'
71

(enitul constituind astfel un al doilea factor important ce determin mrimea cererii primul fiind preul#. Ma%orarea (eniturilor conduce' de obicei' la dorina cumprtorului de a ac.i&iiona o cantitate mai mare de di(erse mrfuri. Modificarea (enitului impune cumprtorului modificarea felului i calitii mrfii procurate. 8e e(idenia& dou feluri de mrfuri- mrfuri normale prestigioase#' cererea pentru care crete odat cu creterea de (enituri' i in(ersE mrfuri inferioare cotidiane#' cererea pentru care crete numai n ca&ul c;nd se micorea& (enitul. +. @ustul i pre*erinele individului. $supra gustului i preferinelor acestora influenea& calitatea mrfurilor' publicitatea reuit i succesele acti(itii de marketing' precum i oferta de mrfuri noi. C;nd preferinele pentru anumite mrfuri cresc' cererea pentru aceste mrfuri sporete' iar reducerea preferinelor conduce la micorarea cererii. 0. Mr*urile ce se substituie reciproc i cele complementare! Efectu;nd o alegere raional' cumprtorul nelege c unele mrfuri au caliti asemntoare i' prin urmare' pot fi substituite. $lte mrfuri se e9ploatea& concomitent' i consumatorul' cumpr;nd una din acestea' (a cumpra neaprat i pe a doua' adic pe cea complementar. =in aceast cau& sc.imbarea preului la una din mrfuri influenea& cererea i pentru marfa care o substituie pe prima' deci' dac preul la o marf din aceast categorie se ma%orea&' atunci se mrete i cererea pentru marfa care o substituie. 6reul i cererea pentru mrfurile complementare sunt n raport in(ers proporional' adic n ca& c se ma%orea& preul la o marf' cererea pentru marfa complementar descrete. 1. 2 teptrile consumatorului! $supra consumatorului influenea& i factorul de ateptare a unor e(entuale modificri ale (eniturilor sau ale preurilor. <n acest sens ateptarea unei ma%orri sigure a (enitului are efectul unei ma%orri reali&ate a (enitului- se mrete cererea pentru mrfurile normale i scade cererea pentru mrfurile inferioare' i din contra' ateptarea unei scderi a (enitului determin consumatorul s e(ite efectuarea cumprturilor ce ar putea fi am;nate. =ac consumatorul sesi&ea& c preul la anumite mrfuri se (a ma%ora' cererea lor pentru aceasta crete' i in(ers' dac consumatorul ateapt o scdere a preului' cererea lui (a fi n scdere. B. Modi*icarea numrului i a structurii consumatorilor! 8pre e9emplu' reducerea natalitii presupune o reducere a cererii la produsele pentru copii' iar mbtr;nirea populaiei sporete cererea de medicamente i asisten social. 6entru economia de pia o importan deosebit o are anali&a ererii a&re&ate cererii totale#. Cererea agregat repre&int (aloarea total a bunurilor economice cerute n cadrul celor trei sectoare 7 pri(at' public i internaional. Totodat' ea poate fi e(ideniat n termeni reali prin indicatorul macroeconomic 7 (enitul naional real. Cererea agregat cuprinde- c.eltuielile pre(&ute de populaie pentru a cumpra bunuri de consumE in(estiiile economice planificate de ntreprinderile din sectorul pri(atE c.eltuielile programate ale sectorului publicE soldul dintre (aloarea e9porturilor i cea a importurilor e9portul net#. *i(elul cererii agregate poate fi modificat prin intermediul politicilor macroeconomice' n special prin politica fiscal. Curba cererii agregate poate fi ilustrat astfel fig. L.+#.
72

Curba cererii agregate determin #re-ul AD ni(elul de ec.ilibru a preurilor i a produciei naionale. Curba cererii agregate este influenat de- atitudinea optimist a consumatorilor n legtur cu starea economiei naionaleE reducerea ta9elor i a impo&itelorE scderea ratei dob;n&iiE creterea ofertei monetare' creterea e9porturilor i reducerea Venitul na-ional importurilor etc. 2igura L.+. Curba cererii agregate Modificrile' care se produc n cerere n dependen de modificrile care au loc n preuri i (enituri' poart denumirea de elasti itate a ererii. 6rocentul modificrii cererii n funcie de sc.imbarea preului sau a (enitului se numete oe4i ientul elasti it(-ii ererii. /oe*icientul elasticitii cererii n raport cu modi*icarea preului are urmtoarea e9presieEcp l 7 l7

' unde-

U mC 7 modificarea cererii' mClC+ 7 C!E U m6 7 modificarea preului' m6l6+ 7 6!E C!' 6! 7 (alorile iniiale ale cererii i preuluiE C+' 6+ 7 (alorile modificate ale cererii i preului.

<n funcie de mrimea acestui coeficient' cererea pentru diferite bunuri poate nregistra urmtoarele forme!. cerere elastic, c;nd Ecp !' procentul de cretere a cererii ntrece procentul de reducere a preuluiE +. cerere inelastic' c;nd Ecp !' procentul de cretere a cererii este mai mic dec;t procentul de reducere a preuluiE 0. cerere unitar' c;nd Ecp !' procentul de cretere a cererii coiencide cu procentul de reducere a preuluiE 1. cerere per*ect elastic' c;nd Ecp ' o modificare nesemnificati( a preului modific foarte mult mrimea cereriiE B. cerere per*ect inelastic, c;nd Ecp ,' reducerea preului nu influenea& cererea. Ultimele dou forme au mai mult o (aloare teoretic dec;t practic' ele nt;lnindu"se foarte rar i numai n anumite condiii de pia. <n mod analogic se e9aminea& i elasticitatea cererii n raport cu modi*icarea veniturilor consumatorului. $ceasta e9prim sensibilitatea cererii consumatorului pentru bunul @9A c;nd (enitul se modific ceilali factori fiind nesc.imbai#. Coeficientul elasticitii cererii n raport cu modificarea (enitului se determin ca
73

raport ntre (ariaia relati( sau procentual a cantitii cerute i (ariaia relati( sau procentual a (enituluiEc(9l

' unde-

U mC 7 modificarea cererii' mClC+ 7 C!E U m? 7 modificarea preului' m?l?+ 7 ?!E C!' ?! 7 (alorile iniiale ale cererii i (enituluiE C+' ?+ 7 (alorile modificate ale cererii i (enitului. C;nd Ec(9 are o (aloare po&iti( putem presupune c este (orba de un bun normal. C;nd Ec(9 are o (aloare negati( a(em de"a face cu un bun inferior.

$ici considerm necesar nc odat s accentum c n teoria economic se consider normale acele bunuri pentru care cererea se modific n acelai sens cu (enitul- creterea (enitului atrage dup sine creterea cererii pentru aceste produse' iar reducerea (enitului 7 reducerea cererii. "unurile in*erioare sunt considerate acelea pentru care cererea se modific n sens contrar modificrii (enitului- crete c;nd (enitul scade i scade c;nd (enitul crete. I0%ortantK Conceptele @bunuri normaleA' @bunuri inferioareA nu sunt ataate pentru (reo categorie concret de bunuri. Ele definesc situaii relati(e' adic modul n care cererea indi(idual a diferitor mena%e reacionea& n condiii specifice de loc i de timp' la modificarea (eniturilor.
0e e+emplu, un mena- care realizeaz venituri lunare de ABBB lei achiziioneaz n acest rstimp C litri de butur rcoritoare a! /1nd venitul cre te la >>BB lei, acela i mena- este dispus s achiziioneze, s presupunem, D litri din respectivul produs considerat bun normal! 0ac venitul lunar ar cre te de la ABBB la ;BBB lei, atunci pre*erinele acestui mena- se modi*ic. i restr1nge achiziiile pentru butura respectiv i va achiziiona un alt produs, probabil natural, la mod sau care era inaccesibil la nivelurile anterioare de venit! 3n aceste condiii prin trecerea de la venitul de ABBB lei la ;BBB lei, bunul n discuie trece din categoria bunurilor normale n cea de bun in*erior pentru respectivul mena-!

6entru bunurile normale se pot nt;lni trei situaii tipice!. cerere elastic, c;nd Ec(9 !' cererea se modific n acelai sens cu (enitul' dar mai intens. Este caracteristic bunurilor de lu9' pentru ser(icii de instriure' pentru bunurile de folosin ndelungat autoturisme' bunuri electrocasnice' locuine#E +. cerere inelastic' c;nd Ec(9 !' cererea se modific n acelai sens cu (enitul' dar mai lent. Ea se nt;lnete n ca&ul ma%oritii bunurilor alimentare de ba&' care se ncadrea& n categoria bunurilor de consum curentE 0. cerere unitar' c;nd Ec(9 !' cererea se modific n acelai sens cu (enitul i cu aceei intensitate. Este caracteristic pentru bunurile nealimentare de u& personal i folosin curent articole de toalet' lengerie' mbrcminte#. 8,), O4erta? esen-a, le&ea, 4or0ele, 4a torii, elasti itatea
74

Cantitatea oferit pe piaa oricrui bun' ca i n ca&ul cantitii cerute' este determinat de ni(elul preului. 6reul este factorul principal care determin at;t ni(elul cererii c;t i a ofertei. $mbele fore ale pieei ilustrea& comportamentul celor dou categorii de participani la actul de (;n&are"cumprare. <ns' atunci c;nd are loc o modificare a preului' comportamentul lor este influenat n mod diferit. 2enomenul de cretere a preului repre&int pentru consumatori un factor descura%ator' n timp ce pentru ofertani constituie un stimulent. $cetea din urm tind s produc i s (;nd cantiti mai mari' atunci c;nd preurile nregistrea& o cretere. O4erta 7 reprezint cantitatea ma+im dintr%un bun sau mai multe bunuri pe care un agent economic sau un grup de ageni economici o o*er pieei la un moment dat, la un anumit pre! :ferta se poate reali&a pentru un bun i aceasta poate fi indi(idual i total' pentru orice ramur de acti(itate' firm' iar bunurile diferite nsumate formea& oferta agregat. Mrimea ofertei poate fi ilustrat pe ba&a tabelului i curbei ofertei tab. L.+ i fig. L.0#. Tabelul L.+ Intrde%enden-a %re-I antitate o4erit(
6re' leihbuc :fert buc.# 0.,, 0,, +.+B +CB !.B, ++B !.,, !+B

Tabelul ofertei i curba ofertei reflect interdependena dintre cantitatea de mrfuri propus pentru reali&are i ni(elul preului. )aportul dintre sc.imbarea preului i cantitatea oferit de mrfuri i ser(icii constituie coninutul legii generale a ofertei. Le&ea &eneral( a o4ertei const n urmtoarelecre terea preului determin cre terea cantitii de bunuri o*erite, iar reducerea preului determin reducerea cantitii de bunuri o*erite! 6resupun;nd c ceilali factori care determin modificarea ofertei nu se sc.imb' re&ult c ntre e(oluia preului i cantitatea oferit e9ist o relaie direct' po&iti(. :ferta' ca i cererea' se manifest n trei forme- indi(idual' de pia i agregat total#. O4erta indi1idual( reflect cantitatea de mrfuri sau ser(icii pe care le propune productorul sau firma pentru reali&are la pia ntr"o anumit perioad de timp la preuri curente. O4erta %ie-ei constituie nsumarea ofertelor indi(iduale corespun&toare fiecrui ni(el al preului pe piaa respecti(. $t;t oferta indi(idual' c;t i oferta de pia' afar de pre' sunt influenate i de ali factori' numii determinani75

!. S hi02area ostului de %rodu -ie. <ntre ni(elul costului de producie i cantitatea oferit e9ist o relaie negati(. )educerea costului de producie a unui bun determin creterea cantitii oferite' iar creterea costului duce la scderea ofertei. )educerea costului de producie depinde- de aplicarea te.nologiilor noi n procesul de fabricare a bunurilorE de ni(elul preului la factorii de producie salariul' resursele materiale' materia prim etc.#. +. S hi02area %re-urilor la 0(r4urile alternati1e de e9.' reducerea preurilor la carne de (it ine(itabil (a duce la ma%orarea ofertei carnei de porc#. Totodat' din producia unor bunuri principale de ba&# re&ult o serie de produse secundare. =ac preul bunului principal crete' celelalte condiii rm;n;nd nesc.imbate' oferta de pe piaa bunului secundar (a spori i in(ers' dac preul se (a reduce' oferta de pe piaa bunului respecti( (a scdea. 0. S hi02area /n nu0(rul 4ir0elor are %rodu a ela!i 2un . =ac' de e9.' la piaa respecti( au aprut mai multe firme (;n&tori#' atunci e(ident oferta de bunul respecti( (a crete' ns dac unele firme au dat faliment' atunci oferta de bunuri analogice (a scdea. 1. S hi02area i0%o5itelor, taCelor !i a su2sidiilor . Ma%orarea impo&itelor i ta9elor pe profitul firmelor (a reduce oferta i in(ers' micorarea acestora (a contribui la o cretere a ofertei. 8ubsidiile din bugetul statului acordate firmelor la fel contribuie la creterea ofertei. B. S hi02(rile /n a!te%t(rile %rodu (torilor $1Bn5(torilor'. =ac firma ateapt reducerea preului n (iitor' atunci ea (a ma%ora n pre&ent oferta' i in(ers. L. S hi02(rile /n e1eni0entele so ial A %oliti e !i naturale la fel contribuie la modificarea ofertei n ambele direcii. O4erta a&re&at( $total(' rep&int cantitatea total de bunuri economice disponibil pentru (;n&are la un anumit ni(el mediu al preurilor i ntr"o perioad de timp determinat. Mrimea ofertei agregate poate fi e9primat printr"un indicator macroeconomic real cum ar fi' de e9emplu' (enitul naional. 6reurile ma%orate stimulea& productorii la producerea suplimentar de mrfuri i ser(icii' iar preurile %oase' dimpotri(' contribuie la micorarea (olumului de mrfuri n economia naional. Curba ofertei agregate are urmtoarea e9presie#re-ul SA D

$4

C A G Venitul na-ional

segment ori&ontal sau keNnesianE 4C 7 segment intermediar sau n cretereE C= 7 segment (ertical sau clasic.

2igura L.1. Curba ofertei totale 8egmentul $4 7 numit ori&ontal sau keNnesian' reflect situaia de stagflaie n economie' situaia c;nd o parte considerabil de mi%loace de producie i de resurse de munc nu"s utili&ate. 8egmentul 4C numit segment intermediar sau n
76

cretere' reflect situaia c;nd creterea (olumului real al produsului naional este nsoit de creterea preurilor asupra mrfurilor i ser(iciilor. 8egmentul C= numit segment (ertical sau clasic' care reflect ocuparea deplin a forei de munc' utili&area tuturor capacitilor de producie' funcionarea economiei naionale la ni(elul potenialului su producti(. Curba ofertei agregate determin ni(elul de ec.ilibru al (enitului naional. :ferta agregat este influenat de urmtorii factori- a# sc.imbarea preurilor la resurse interne i importate. Ieftinirea resurselor contribuie la ma%orarea ofertei agregate' iar scumpirea acestora duce la scderea oferteiE b# sc.imbrile n producti(itatea muncii la ni(el macroeconomic la fel contribuie la ma%orarea ofertei agregateE c# sc.imbrile n actele normati(e n direcia reducerii ta9elor' ratei dob;n&ii la fel duc la creterea (olumului ofertei agregate. :ferta' ca i cererea' dispune de elasticitate. Elasti itatea o4ertei e9prim dimensiunile sau gradul modificrii ofertei n funcie de sc.imbarea preului sau a oricreia din condiiile ofertei. Elasticitatea poate fi e(ideniat prin coeficientul elasticitii ofertei' care are urmtoarea e9presieEop l l

' unde-

U m: 7 modificarea ofertei' m:l:+ 7 :!E U m6 7 modificarea preului' m6l6+ 7 6!E :!' 6! 7 (alorile iniiale ale ofertei i preuluiE : +' 6+ 7 (alorile modificate ale ofertei i preului.

<n funcie de ni(elul coeficientului elasticitii ofertei dup pre' formele ofertei se pre&int astfela# o*erta este elastic' dac Eop n!' n (aloare absolutE b#o*erta este inelastic' dac Eop o !' n (aloare absolutE c# o*ert unitar' dac Eop l !' n (aloare absolutE d# o*erta per*ect elastic' dac Eop l p' n (aloare absolutE e# o*erta per*ect inelastic' dac Eop l ,. 8,3, E hili2rul !i de5e hili2rul %ie-ei, #re-ul de e hili2ru,

$nali&;nd cererea i oferta' am presupus c at;t cererea c;t i oferta se modific sub influena sc.imbrii preului. =ar n realitate ntre pre' pe de o parte' i cerere i ofert' pe de alt parte' e9ist o interdependen funcional. =e aici reiese c at;t cererea' c;t i oferta influenea& mrimea preului' adic preul pe pia se stabilete n urma confruntrii cererii cu oferta. 6e pia' practic' nu e9ist o situaie ideal c;d cererea s fie strict egal cu oferta. =e obicei se nt;mpl c ori a(em e9ces de cerere' numit deficit de mrfuri' ori e9ces de ofert' numit surplus de mrfuri. =e asemenea' e9ist i propuneri ale cumprtorilor i (;n&torilor pri(ind mrimea preului. <ns' n urma confruntrii permanente dintre cerere i ofert i' respecti(' dintre @preul doritA de cumprtor i @preul doritA de (;n&tor' apare o situaie n care cumprtorii sunt dispui s procure un bun oarecare la un pre care i satisface i pe (;n&tori. <n aceast
77

situaie' se stabilete un pre de echilibru' care i poart denumirea de pre al pieei! $stfel' preul de ec.ilibru se stabilete atunci c;nd la un pre dat catitatea cerut pentru un anumit bun este egal cu cantitatea oferit. 6entru a ilustra interaciunea dintre cerere i ofert (om pre&enta tab.L.0 Tabelul L.0 Intera -iunea dintre erere !i o4ert(
6re' leihbuc Cerere buc.# :fert buc.# 8urplus q#' deficit "# 0.,, !+B 0,, q!CB +.+B !B, +CB q!+B !.B, ++B ++B , !.,, 0+B !+B "+,,

$nali&;nd datele din tabel i grafic obser(m c at;t preul de 0.,, lei' c;t i cel de !.,, leu nu pot fi preuri de pia' deoarece la primul pre cumprtorii (or procura numai !+B buc. din produsul respecti(' restul fiind surplus. Iar cel de"al doilea pre nu interesea& (;n&torul care (e propune numai !+B buc. <n acest ca& pe pia apare deficit de bunuri. 6reul optim al pieei' care ar satisface at;t consumatorul' c;t i (;n&torul este cel de !.B, lei. $nume la un astfel de pre cantitatea de mrfuri pe care cumprtorii sunt n stare s le procure este egal cu cantitatea de mrfuri pe care (;n&torii le pot oferi pieei. <n re&ultat' la piaa respecti( nu (a fi surplus i nici deficit de marf respecti(. $cest pre este numit de ec.ilibru sau pre cliring. =eci' %re-ul de e hili2ru $#e' este punctul n care se intersectea& curba cererii cu cea a ofertei. 8 e9aminm cum acionea& asupra pieei i preului de ec.ilibru modificrile cererei. =ac crete cererea' atunci apare deficitul' fapt ce generea& ma%orarea preului de ec.ilibru' iar reducerea cererii conduce la apariia surplusului de mrfuri' ceea ce pro(oac i reducerea $#e' fig. L.L#. $stfel' at;ta timp c;t piaa se autoreglea&' reacia ei la di(erse %e+ modificri poate fi pre&is- sporirea cererii (a conduce ine(itabil la ma%orarea preului %e #E i a cantitii mrfii (;ndute' iar %e) micorarea cererii (a conduce ine(itabil la micorarea preului i a cantitii de L+ Le L3 mrfuri (;ndute.8 (edem acum ce impact Cantitatea are oferta asupra preului de ec.ilibru i a 2igura L.L. Impactul modificrii cererii pieei. )eglarea pieei de ctre asupra preului de ec.ilibru
#re-ul

78

ofert este o reacie prompt la sc.imbrile situaiei n pia. Creterea ofertei generea& apariia surplusului i scderea preului de ec.ilibru' iar reducerea ofertei conduce la apariia de deficit i la scderea preului de ec.ilibru fig. L.C#.
#re-ul %e+ %e %e)

D #E

L+ Le L3 Cantitatea 2igura L.C. Impactul modificrii ofertei asupra preului de ec.ilibru

=eci i n ca&ul ofertei' at;ta timp c;t piaa i e9ercit funcia de autoreglare' reacia ei poate fi pre(&ut. $stfel' se pot face urmtoarele conclu&ii pieele se afl n stare de ec.ilibru n ca&ul c;nd n condiiile acionrii preurilor curente cantitatea cererii este egal cu cantitatea ofertei pre&entateE

repre&entarea grafic a acestei stri a pieei este punctul de intersecie a curbelor de cerere i ofertE creterea cererei poate fi repre&entat n mod grafic prin deplasarea curbei de cerere spre dreapta' ceea ce conduce la ma%orarea at;t a preului nou de ec.ilibru c;t i a cantitii noi de ec.ilibru n msura deplasrii punctului de ec.ilibru spre dreapta pe curba ofertei#E creterea ofertei poate fi repre&entat n mod grafic i prin deplasarea curbei de ofert spre dreapta' fapt ce conduce la o nou cretere a cantitii noi de ec.ilibru i la micorarea noului pre de ec.ilibru n msura n care punctul de ec.ilibru se deplasea& spre dreapta pe curba cererii#E micorarea cererii deplasarea curbei cererei spre st;nga# conduce at;t la micorarea preului nou de ec.ilibru' c;t i a cantitii noi de ec.ilibruE micorarea ofertei deplasarea curbei ofertei spre st;nga# conduce la creterea preului nou de ec.ilibru i la micorarea cantitii noi de ec.ilibru. 6rin urmare' n economia de pia modificarea preului poate fi cau&at at;t de modificarea cererii' c;t i de modificarea ofertei. Cu1inteI heie cerere cerere indi(idual cerere total cerere elastic' neelastic determinanii cererii determinanii ofertei ec.ilibrul pieei legea cererii legea ofertei oferta ofert indi(idual ofert total ofert elastic' neelastic pre de ac.ilibru

Re5u0at !. Cererea pentru un bun repre&int cantitatea din acel bun pe care consumatorii doresc i pot s o ac.i&iione&e ntr"o perioad de timp. Cererea depinde de un numr de factori' cum ar fi- preul bunului' (enitul' preferinele i ateptrile cumprtorilor' precum i publicitatea fcut bunului respecti(. +. Elasticitatea cererii n funcie de pre msoar (ariaia cererii atunci c;nd preul se modific. Elasticitatea n funcie de (enit msoar modificarea cererii la o (ariaie a (enitului. 0. :ferta pentru un bun repre&int cantitatea din acel bun pe care firmele indi(iduale sunt dispuse s o ofere spre (;n&are ntr"o anumit perioad de timp. :ferta depinde de- preul bunului' preul bunurilor alternati(e' preul factorilor de producie' costurile de producie etc. 1. Curba oferetei ilustrea& relaia dintre cantitatea oferit dintr"un bun i preul bunului. <n conformitate cu legea general a ofertei curbele ofertei au pante po&iti(e' nsemn;nd c o cretere a preului conduce la o sporire a cantitii de bunuri oferite. B. Ec.ilibrul de pia este definit ca o stare n care nu sunt generate fore economice capabile s modifice starea e9istent. 6e piaa unui bun sau a unui ser(iciu se spune c s"a stabilit un ec.ilibru atunci c;nd cererea pentru bunul sau ser(iciul respecti( este egal cu oferta lui pe pia. L. $nali&a cererii i a ofertei poate fi folosit pentru a ilustra interaciunea dintre piee. =e e9.' o scdere a ofertei care face s creasc preul unui bun (a fi de natur s mreasc preul bunurilor de substituie i s micore&e preul bunurilor complimentare. 8cderea ofertei (a reduce' de asemenea' disponibilitatea bunurilor furni&ate simultan i (a determina astfel creterea preurilor acestora. #ro2le0e de re a%itulare !. E9plicai coninutul legii generale a cererii. +. Ce factori influenea& asupra cereriiG 0. $nali&ai formele de elasticitate a cererii. 1. $rtai de ce este important cunoaterea elasticitii cererii pentru ofertant. B. =ac un bun este inclus n categoria bunurilor inferioare nsemn c bunul respecti( se afl sub standardele admise de calitateG $rgumentai. L. E9ist diferen ntre cererea pentru bunurile substituibile i cererea pentru bunurile complementareG E9plicai. C. E9pilcai coninutul legii generale a ofertei. D. $nali&ai factorii ce influenea& asupra ofertei. P. $nali&ai formele de elasticitate a ofertei. !,. <n situaia n care oferta unei anumite mrfi este perfect inelastic la modificarea preului' ni(elul coeficientului de elasticitate estea# mai mare dec;t !E c# mai mic dec;t !E b# egal cu !E d# egal cu ,.

!!. <ntr"o sptm;n' preul i cantitatea oferit din marfa H se pre&int astfel#re- unitar $u,0' B,, L,, C,, Cantitatea o4erit( $2u ,' +,, +D, +P, =eterminai coeficientul elasticitii ofertei dup pre n ca&ul c;nd preul mediu crete de la B,, la L,, u.m. i c;nd preul se reduce de la C,, la L,, u.m. !+. E9plicai coninutul noiunilor @pre de ec.ilibruA i @ec.ilibrul de piaA. !0. =esenai i e9plicai cau&ele deplasrii curbelor cererii i ofertei. !1. E9plicai i e9emplificai strile de deficit i surplus al pieei. Gi2lio&ra4ie *i =obrot. Economie politic. 4ucureti' Editura Economic' !PPB' pCP 7 DP' !!1 7 !+0. $. Co%u.ari' T. Manole' T. /run&u' (eorie economic! C.iinu' UTM' +,,1' p. LD 7 CD. =. Moldo(anu' /urs de teorie economic. C.iinu' ed. $)C' +,,C' p. !+!7 !0+. =. Ciucur' I. /a(ril' C. 6opescu' Economie! Manual universitar. Ed. Economic' 4ucureti' +,,!' p.!C! 7 !P!' +0P 7 +BC.

Te0a 9, CONCURENJA DI #REJUL 9,+, 9,), 9,3, Con uren-a !i rolul ei /n e ono0ia de %ia-(, #rotejarea on uren-ei !i li0itarea a ti1it(-ii 0ono%oliste, Me anis0e de 4or0are !i re&le0entare a %re-urilor,

S o%ul te0ei? aprecierea rolului concurenei n economia de pia i modul de formare a preurilor n aceste condiii. O2ie ti1ele te0ei, =up studierea acestei teme ar trebui s fii capabili s e(ideniai esenai concurenei i metodele de lupt concurenialE s anali&ai pieele cu concuren perfect i imperfectE s apreciai importana proteciei concurenei i limitrii monopolurilorE s e(ideniai esena' structura i funciile preuluiE s anali&ai diferite tipuri de preuriE s anali&ai mecanismele de formare a preuluiE s determinai cile de inter(enie a statului n formarea preurilor. 9,+, Con uren-a !i rolul ei /n e ono0ia de %ia-(,

<n procesul desfurrii acti(itii economice' ntre agenii economici se stabilesc un numr infinit de relaii. Caracterul acestor relaii este uneori prietenesc' cooperant' de a%utor reciproc i bun nelegere' dar mai freg(ent predomin relaiile de ri(alitate' de ntrecere ntre actorii acti(itii economice. 6entru a de&(lui esena acestui mecanism important al pieei' ( propunem unele definiii nt;lnite n literatura de specialitate /oncurena este o rivalitate, o lupt, o con*runtare permanent dintre agenii economici pentru atragerea de partea lor a clienilor i obinerea, pe aceast cale, a unui pro*it c1t mai mare posibil! /oncurena reprezint o con*runtare deschis dintre agenii economici v1nztori%o*ertani pentru a atrage de partea lor clientela 'cumprtori%solicitani)! Ea e+prim, totodat, comportamentul speci*ic, interesat al tuturor subiecilor de proprietate, comportament ce se realizeaz di*erit, n *uncie de cadrul concurenial i particularitile diverselor piee! /oncurena reprezint un comportament speci*ic interesat al unor subieci de proprietate, care, pentru a% i atinge obiactivele, intr n raporturi de cooperare i con*runtare cu ceilali! Ea este o mani*estare a liberei iniiative! Ca i piaa' concurena a cunoscut amploare diferit n timp i spaiu. $ceast amploare este influenat de numeroase mpre%urri ca" numrul i puterea economic a agenilor cererii i oferteiE " gradul de difereniere a ofertei i preferinelorE " gradul de transparen a pieeiE

" msura n care societatea' mediul economic' social' politic' cultural sunt capabile s stimule&e iniiati(a' creati(itatea riscul' spiritul de competiie' dar i de cooperareE " reglementrile pri(ind intrrilehieirile de pe o anumit piaE " gradul de substituibilitate i complementaritate a bunurilor economiceE " mrimea (eniturilor i mecanismele prin care acestea se obin. 2iind un fenomen comple9' concurena e9ercit asupra de&(oltrii economice at;t o influen po&iti(' c;t i una negati(' efectele po&iti(e' totui' le depesc cu mult pe cele negati(e. Cele mai importante efecte po&iti(e sunt" concurena stimulea& iniiati(a' ino(aia' spiritul creati( al agenilor economici' duce la eliminarea industriilor n(ec.ite i la e9tinderea celor noi' la afirmarea progresului n toate ramurile economiei naionaleE " concurena repre&int calea cea mai reuit de satisfacere a intereselor productorilor i consumatorilor' deoarece ea impune productorul s reduc costurile de producie' s ma%ore&e (olumul capitalului n scopul obinerii profiturilor ma%orate. <ns aceste aciuni ale productorului duc la creterea (olumului de producie i la ndestularea cerinelor consumatorilorE " concurena stimulea& tendina de egali&are a n&estrrii cu factori de producie a ntreprinderilor' ntruc;t fiecare agent economic este nteresat s aib c.eltuieli c;t mai miciE " concurena fa(ori&ea& reducerea preurilor' deoarece n lupta de concuren c;tig acel agent economic care ofer mrfuri la preuri mai %oaseE " concurena contribuie la mbuntirea calitii produselor i ser(iciilor prestate' deoarece calitatea ser(ete ca instrument de lupt concurenial ntre agenii economiciE " concurena' prin mecanismul preurilor i aciunii legilor generale a cererii i ofertei' orientea& acti(itatea economic' duce la reparti&area eficient a resurselor economice pe ramuri i localiti i utili&area lor profitabil. =up cum am remarcat concurena poate genera i unele efecte negati(e' care trebuie cunoscute pentru a fi contracarate' pre(enite i minimali&ate. 6rincipalele efecte negati(e ale pieei sunt /enerea& conflicte i ciocniri de interese' care se manifest deseori prin nlturarea fi&ic a concurenilor' prin anta%e' omoruri etc. 6ro(oac risipirea resurselor prin distrugerea bunurilor materiale ale concurenilor. =eseori firmele concurente sunt distruse' incendiate' discreditate etc. <n unele ca&uri reducerea costurilor se face prin folosirea unor produse duntoare sntii' prin poluarea mediului ambiant' fapt ce"i defa(ori&ea& pe consumatori. 2unciile i rolul economic al concurenei sunt ilustrate n figura C.!

2igura C.!. Interdependena concuren"eficien"progres economic.


8ursa- adaptare dup =. Ciucur' Ilie /a(ril' Constantin 6opescu' Economie! Manual universitar. Ed. Economic' 4ucureti' +,,!' p.+L!

3upta de concuren ntre agenii economici include dou metode- de natur economic i de natur e9traeconomic. 3upta de on uren-( de natur( e ono0i ( include- reducerea c.eltuielilor de producieE reducerea preurilor de (;n&areE ridicarea calitii mrfurilor i ser(iciilorE acordarea unor faciliti clienilorE lansarea de noi produseE publicitateaE organi&area de ser(icii post(;n&are. 3upta de on uren-( de natur( eCtrae ono0i ( include- furtul de informaii de la concureniE rsp;ndirea de informaii false despre concureniE cumprarea unor specialiti de la concureni i utili&area lor n interesul propriuE atragerea pe ci ilegale a unor surse de sponsori&are . a. <n funcie de aceste metode de lupt concurenial' concurena poate fi di(i&at n- concuren loial i concuren neloial. Con uren-a loial( pre(ede folosirea nediscriminatoare de ctre agenii economici a metodelor luptei de concuren concurena de natur economic#. Con uren-a neloial( pre(ede- descreditarea produselor concurentuluiE aplicarea informaiei false fa de concurentE organi&area spiona%ului industrial' corupie' acte de di(ersiune etc. <n rile cu economie de pia e9ist dou tipuri de concuren- perfect i imperfect. Con uren-a %er4e t( presupune asemenea raporturi de pia nc;t- toi (;n&torii productorii# i (;nd toat producia la preul pieei' iar toi cumprtorii consumatorii# pot cumpra la preul pieei at;t c;t doresc' fr a"l influena. 6iaa cu concuren perfect are urmtoarele trsturi ato0i itatea %arti i%an-ilor' situaia c;nd e9ist pe pia un numr mare de (;n&tori i cumprtori de putere concurenial egal sau apropiat'

astfel nc;t nici unul din ei s nu poat influena n fa(oarea sa cantitile de mrfuri oferite sau cerute' i nici preul la acesteaE o0o&enitatea %roduselor pe piaa cu concuren perfect. 6rodusele trebuie s fie omogene' pentru ca cumprtorului s"i fie indiferent de la ce (;n&tor procur marfaE intrarea li2er( a noilor %rodu (tori /n ra0ur(' s nu e9iste bariere %uridice sau instituionale de mobilitate a factorilor de producieE elasti itatea %ie-ei. 6iaa cu concuren perfect trebuie s fie elastic' adic adaptarea fr restricii a ofertei la cerere i in(ers n raport cu modificarea preuluiE trans%aren-a %ie-ei' situaia c;nd toi participanii pieei sunt informai referitor la cerere' ofert' calitate' pre etc. 6iaa cu concuren perfect e considerat numai n ca&ul' dac toate aceste cinci trsturi sunt pre&ente n mod simultan. =ac cel puin lipsete una din trsturile sus"numite' atunci a(em situaie de pia cu concuren imperfect sau impur. 6e piaa cu concuren perfect preul se formea& la ni(elul punctului de intersecie dintre curbele cererii i ale ofertei' situaie n care cantitile cerute sunt egale cu cele oferite. 6iaa cu on uren-( i0%er4e t( se manifest n trei forme- pia de monopolE piaa cu concuren monopolisticE piaa cu concuren de oligopol. #ia-a de 0ono%ol presupune e9istena unui singur productor (;n&tor# ce produce i ine la control oferta unor (alori de producie sau de consum. : ntreprindere e considerat n situaie de monopol atunci' c;nd este singura productoare a unui bun' nefiind concurat de ali productori interni sau e9terni. =ac pe piaa unui bun sau ser(iciu omogen e9ist un numr mare de productori' pui n faa unui singur cumprtor' care fi9ea& (olumul de producie i preul de cumprare' atunci apare situaia de %ia-( de 0ono%son. Monopolul apare n urma intensificrii concurenei imperfecte' concentrrii i centarli&rii capitalului. Monopolul se manifest n urmtoarele forme- monopoluri naturale deinerea sau controlul unor resurse cu caliti deosebite#E monopolul asupra mrcii comercialeE monopolul te.nologic generat de proprietatea asupra patentului noului produs#E monopolul reducerii costurilor de producie firmele concurente nu pot re&ista la costuri de producie marginale#E monopolul instituional' generat de funcionarea unor firme supuse controlului de stat ap' ga&e' energie electric etc.#. 6iaa de monopol are urmtoarele trsturi e9istena unui (;n&tor la ni(el de ramur. <n realitate rolul de monopol l poate %uca proprietarul unor i&(oare de ap mineral' a unei fabrici de materiale de construcie specifice' a unui lot de (ii unicale etc.E n piaa de monopol lipsesc substitueni adec(ai. =e e9.' firma"monopol de dob;ndire i prelucrare a diamantelor practic nu are alternati(eE n piaa de monopol are loc fi9area preului de ctre firm' care' de regul' acoper costurile de producie i aduce un profit respecti(. 6reurile stabilite de firm constituie preuri de monopol. 6reurile de monopol pot fi n unele ca&uri mai %oase

de preul de ec.ilibru al pieei' deoarece firma obine profituri ridicate n urma reali&rii unui (olum mai mare de mrfuriE n condiiile pieei de monopol firma are posibilitate de a alege at;t preul' c;t i cantitatea de bunuri ce urmea& a fi produse i (;nduteE piaa de monopol' de regul' bloc.ea& intrarea n ramura respecti( a altor firme. =e e9.' monopolul natural de asigurare a consumatorilor cu ap' ga&e' energie electric (a bloca intrarea altor firme n acest domeniu de acti(itate. #ia-a u on uren-( 0ono%olisti ( reflect acea situaie de pe pia' c;nd (;n&torii i cumprtorii pot influena raportul dintre cerere i ofert' ni(elurile de preuri n intenia de a obine profituri mari i stabile. Concurena monopolistic repre&int un segment important al concurenei imperfecte i se definete prin e9istena concomitent a diferenierii produselor i a unui numr mare de (;n&tori. 6iaa cu concuren monopolistic are urmtoarele trsturi pe piaa cu concuren monopolistic e9ist mai muli productori' produsele crora sunt similare' dar neomogene' fapt ce"i permite furni&orului s influene&e preul' preferinele consumatorului i cantitatea produs. =e e9.' n industria de confecii a 8.U.$. e9ist 0+ de firme' care coas costume i paltoane pentru brbai. <ntre aceste firme are loc o lupt de concuren monopolisticE piaa cu concuren monopolistic se caracteri&ea& prin diferenierea produselor n dependen de calitatea mrfurilor i forma de deser(ire prin utilitate' prin performanele te.nico"economice' design etc.#E intrarea noilor firme n piaa cu concuren monopolistic este relati( uoar' deoarece n ramur acti(ea& mai multe firme' fapt ce face imposibil subordonarea lor reciprocE efectuarea unui control limitat asupra preurilor. Consumatorii prefer s procure mrfuri i ser(icii de la anumii (;n&tori' c.iar dac preurile sunt relati( mai ma%orateE concurena monopolistic se desfoar n temei n afara preurilor n dependen de ni(elul costurilor de producie' reclamei' calitatea mrfurilor' semnele de firm etc.#. 2irma monopolist poate e9ercita o putere de monopol datorit dreptului conferit de marca de fabricaie. Ma9imi&area profitului pe piaa cu concuren monopolistic se obine la acel (olum al produciei la care costul marginal este egal cu (enitul marginal. $nali&a concurenei monopoliste e(idenia& c n condiiile actuale se e9tinde tot mai mult concurena prin produse' care asigur consumatorului cel mai nalt grad de satisfacie. #ia-a u on uren-( de oli&o%ol repre&int o form de concuren imperfect' care' de regul' cuprinde o ramur sau domeniu de acti(itate. : ramur se caracteri&ea& prin concuren de oligopol dac un numr mic de productori domin producia i (;n&area unui produs. :ligopolist poate fi considerat orice firm produsele creia sunt omogene' iar unitile economice sunt de dimensiuni mari industria metalelor feroase' aluminiului etc.# sau care produce bunuri difereniate' dar care domin mpreun ramura respecti( de e9.' firmele mari din ramura de producie a automobilelor#.

6iaa cu concuren de oligopol are urmtoarele trsturi piaa cu concuren de oligopol cuprinde un numr limitat de productori 0 7 C firme#' care dein o parte important din piaa de desfacere respecti(E ptrunderea pe o pia de oligopol este' dac nu imposibil' cel puin dificil. :ligopolul se prote%ea& prin diferite bariere i restriciiE n piaa cu concuren de oligopol e9ist controlul general al preurilor' interdependena i incertitudinea. <n condiiile de oligopol fiecare productor poate fi9a (olumul de produse i (olumul de (;n&ri' ns preul de reali&are i profitul fiecruia depinde de deci&iile celorlali productori. :ligopolurile pot fi grupate n- oligopoluri concentrate i oligopoluri antagoniste. Oli&o%olurile on entrate sunt ntemeiate pe acorduri secrete i se manifest n form de cartel acorduri ntre productorii de produse omogene referitor la ni(elul de preuri i la di(i&area pieelor de desfacere#. Oli&o%olurile anta&oniste se afl ntr"o concuren continu at;t prin %ocul de preuri' c;t i prin sc.imbri de caracteristici ale produsului. 9,), #rotejarea on uren-ei !i li0itarea a ti1it(-ii 0ono%oliste

Una din tendinele obiecti(e ale de&(oltrii economice este concentrarea produciei i formarea marelor ntreprinderi' care la un moment dat' prin semnarea a tot felul de nelegeri de monopol' ncep a domina anumite segmente ale pieei. <n asemenea condiii' concurena' ca una din forele motrice ale progresului economic' este str;mtorat sau dispare cu totul. <ntruc;t n confruntarea cu monopolul concurena nu se poate menine de la sine' statul' prin inter(enia sa' este obligat s"o prote%e&e. 6rima ar care a elaborat o legislaie eficient n acest sens a fost 8tatele Unite ale $mericii' care nc n anul !DP, a adoptat prima lege antimonopol' numit @8.erman $ctA. $u urmat apoi' n !P!1' !P0D i !PB,' alte acte legislati(e menite s prote%e&e concurena' fapt ce demonsrea& o politic conseg(ent' a9at pe aprarea (irtuilor pieei. <n pre&ent' aproape toate rile din lume au adoptat legi antimonopol. jrile Uniunii Europene au pus n aplicare un sistem comun de prote%are a pieei c.iar din momentul constituirii acestei uniuni' adic din !PBC. <n plus' fiecare ar (est" european are propria sa legislaie n acest domeniu. $stfel' n 2rana' n anul !PDL a fost creat @Consiliul concureneiA' un organism independent at;t de organele puterii de stat' c;t i de ntreprinderi' compus din !L magistrai' care beneficia& de dreptul de a inter(eni cu sanciuni n ca&ul n care o ntreprindere oarecare deine peste +BU din (;n&ri sau cumprri. Consiliul poate aplica marilor ntreprinderi ce ncalc legea importante sanciuni financiare sau le poate obliga s se di(i&e&e' adic s se separe n mai multe ntreprinderi independente. <n /ermania' potri(it legislaiei antimonopol' o singur firm nu are dreptul s controle&e mai mult de o treime din piaa unui produs' dou"trei firme 7 nu mai mult de %umtate' iar patru"cinci ntreprinderi 7 nu mai mult de dou treimi din piaa respecti(.

<n anul +,,,' n )epublica Moldo(a a fost adoptat @3egea cu pri(ire la protecia concureneiA. <n fond' legislaia antimonopol din ara noastr nu difer cu mult de legislaia respecti( din Uniunea European. Conform legii' principalele ci de limitare a acti(itii de monopol i de protecie a concurenei sunt urmtoarele!. Inter&icerea aciunilor agentului economic cu o situaie dominant pe pia' precum i a aciunilor mai multor ageni economici ce dein n comun o astfel de situaie care duc sau care pot duce la limitarea concurenei i sau# la le&area intereselor unor ali ageni economici' precum i ale persoanelor fi&ice' inclusi( prinmeninere a deficitului artificial de mrfuri pe pia pe calea reducerii' limitrii sau ntreruperii premeditate a produciei' n pofida e9istenei unor condiii prielnice de producere' scoaterii mrfurilor din circuit' acumulrii de mrfuri sau pe alte ciE stabilire a unor restricii la preurile de re(in&;re a mrfurilorE creare de obstacole n calea ptrunderii pe piaa ieirii de pe pia# a unor ali ageni economiciE stabilire a unor preuri monopoliste %oase dumping#E stabilire a unor preuri monopoliste ridicateE renunare nentemeiat la nc.eierea de contract cu unii cumprtori beneficiari# atunci c;nd e9ist posibilitatea producerii sau li(rarii marfurilor respecti(e. +. Inter&icerea a orice acord nc.eiat sub orice form ntre ageni economici concureni care dein n comun o parte de peste 0B la sut pe piaa unei anumite mrfi dac aceste acorduri aciuni coordonate# au sau pot a(ea drept re&ultat limitarea concurenei' inclusi( sunt ndreptate spre- stabilirea meninerea# de preuri tarife#' rabaturi' adaosuri suplimente# pentru a le&a interesele concurenilorE ma%orarea' reducerea sau meninerea preurilor la licitaiiE efectuarea de licitaii prin nelegere secretE di(i&area pieei dup principiul teritorial sau n funcie de (olumul (;n&rilor sau ac.i&iiilor' de sortimentul marfurilor comerciali&ate sau de categoria (;n&torilor ori a cumprtorilor beneficiarilor#E limitarea produciei' li(rrii' inclusi( prin stabilirea de coteE limitarea accesului pe pia' nlturarea de pe pia a altor ageni economici n calitatea lor de (;n&tori de anumite mrfuri sau nlaturarea cumprtorilor beneficiarilor# lorE renunarea nemoti(at la nc.eierea de contracte cu anumii (;n&tori sau cumprtori beneficiari#. 0. $gentului economic i se inter&ice s efectue&e acte de concuren neloial' inclusi(- s rsp;ndeasc informaii false sau neautentice care pot cau&a daune unui alt agent economic i sau# pot pre%udicia reputaia luiE s induc n eroare cumprtorul pri(itor la caracterul' modul i locul fabricrii' la proprietile de consum' la utilitatea consumului' la cantitatea i calitatea mrfurilorE s compare neloial n scopuri publicitare mrfurile produse sau comerciali&ate de el cu mrfurile altor ageni economiciE s foloseasc neautori&at' integral sau parial' marca comercial' emblema de deser(ire a altor obiecte ale proprietii industriale' s copie&e forma' ambala%ul i aspectul e9terior al mrfii unui alt agent economicE s obin nelegitim informaii ce constituie secretul comercial al unui alt agent economic' s le foloseasc sau s le di(ulge. 1. $utoritile administratiei publice nu au dreptul- s inter&ic constituirea de noi ageni economici ntr"un anumit domeniu de acti(itate' s stabileasc

interdicii asupra practicrii unor genuri de acti(iti sau asupra producerii unor mrfuri' cu e9cepia ca&urilor pre(&ute de legislaieE s dea agentului economic indicaii pri(itor la nc.eierea prioritar de contracte' la li(rarea prioritar a unor mrfuri ctre anumite categorii de cumprtori' cu e9cepia ca&urilor pre(a&ute de legislaieE s acorde nentemeiat unor agenti economici faciliti fiscale sau de alt natur' s le cree&e o situaie pri(ilegiat fa de ali ageni economici care acti(ea& pe aceeai pia de mrfuriE s stabileasc alte condiii discriminatorii sau de pri(ilegiere pentru acti(itatea unor ageni economici. =e asemenea' se inter&ice formarea de ministere' departamente i de alte autoriti ale administraiei publice centrale pentru monopoli&area producerii sau comerciali&rii mrfurilor' precum i in(estirea ministerelor' departamentelor i a altor autoriti ale administraiei publice centrale cu mputerniciri a cror e9ercitare conduce sau poate conduce la limitarea concurenei. <n conformitate cu legislaia moldo(eneasc' se consider monopolist ntreprinderea a crei cot de pia depete 0BU i care poate astfel e9ercita influen asupra formrii preurilor i concurenei pe piaa naional. $ceste ntreprinderi sunt incluse n registrul de stat al agenilor economici monopoliti ce acionea& pe piaa )epublicii Moldo(a. $ceste ntreprinderi sunt obligate s declare orice modificare a preurilor i tarifelor. <n acest registru sunt incluse asemenea ntreprinderi considerate monopoliste ca- Moldtelecom' 2ran&elua' Efes"?itanta" Intra(est' 4asarabia"*ord' 4ucuria' etc. :rganul de stat care efectuea& reglementarea antimonopol n )epublica Moldo(a este $genia *aional pentru 6rotecia Concurenei. Ea a fost creat pentru a promo(a politica statului n domeniul proteciei concurenei' pentru a limita i reprima acti(itile anticoncuren a agenilor economici' a autoritilor administraiei publice' precum i pentru a e9ercita un control asupra aplicrii legislaiei cu pri(ire la protecia concurenei. 6entru reali&area obiecti(elor asumate $genia ndeplinete urmtoarele funciia# elaborea& i promo(ea& politica de stat' orientat spre protecia i de&(oltarea concurenei i spre limitarea acti(itii monopolisteE b# d e9plicaii referitoare la legislaia cu pri(ire la protecia concureneiE c# elaborea& i pre&int propuneri i proiecte de acte normati(e pentru perfecionarea legislaiei pri(ind protecia concurenei i mecanismul ei de reali&are' a(i&e la proiectele de acte normati(e referitoare la funcionarea pieelor de mrfuri i la de&(oltarea concureneiE d# elaborea&' pentru autoritile administraiei publice' recomandri orientate spre de&(oltarea pieelor de mrfuri i concureneiE e# elaborea& programe i msuri pri(ind demonopoli&area produciei i circulaiei mrfurilor' de&(oltarea concurenei' coordonea& i controlea& e9ecutarea lorE f# constat situaia dominant pe piaE g# e9ercit controlul asupra aplicrii legislaiei cu pri(ire la protecia concureneiE

.# efectuea& controale asupra modului n care agenii economici' autoritile administraiei publice i factorii de deci&ie respect legislaia cu pri(ire la protecia concureneiE i# adopta' n limitele competenei' deci&ii pri(ind ca&urile de ncalcare a legislaiei cu pri(ire la protecia concureneiE %# emite pentru agenii economici dispo&iii e9ecutorii pri(ind ncetarea nclcrii legislaiei cu pri(ire la protecia concurenei i sau# lic.idarea consecinelor ei' pri(ind restabilirea situaiei iniiale' di(i&area lor forat sau separarea unor subdi(i&iuni din componena lor' pri(ind re&ilierea sau modificarea contractelor care contra(in legislatiei cu pri(ire la protecia concurenei' nc.eierea de contracte cu ali ageni economici' transferul la buget a (enitului obinut prin ncalcarea legislaiei cu pri(ire la protecia concureneiE k# emite pentru autoritile administraiei publice dispo&iii e9ecutorii pri(ind anularea sau modificarea actelor ilegale adoptate de ele' ncetarea nclcrilor' precum i re&ilierea sau modificarea contractelor care contra(in legislaiei cu pri(ire la protecia concurenteiE l# pre&int autoritilor competente recomandri referitor la introducerea sau anularea licenierii unor genuri de acti(iti' la modificarea tarifelor (amale' precum i la acordarea sau anularea facilitilor fiscale' a creditelor prefereniale i a altor tipuri de asisten din partea statuluiE m# pre&int autoritilor competente recomandri referitoare la finanarea msurilor de e9tindere a produciei de mrfuri deficitare pentru lic.idarea situaiei dominante pe piaa a unor ageni economici' atragerea de in(estiii strine' constituirea de ntreprinderi mi9te i pentru crearea de &one libere &one ale antreprenoriatului liber#E n# emite deci&ii cu pri(ire la aplicarea de amen&i agentilor economici i conductorilor acestora' factorilor de deci&ie din autoritile administraiei publice pentru aciuni anticoncuren i pentru nee9ecutare a dispo&iiilor $geniei' pentru alte nclcri ale legislaiei cu pri(ire la protecia concureneiE o# intentea& aciuni n instana %udectoreasc' particip la e9aminarea dosarelor legate de aplicarea i ncalcarea legislaiei cu pri(ire la protecia concureneiE p# e9ercit control de stat prealabil i curent asupra situaiei de pe pieele de mrfuri i asupra demonopoli&rii produciei agenilor economici' d recomandri pri(ind di(i&area i separarea ntreprinderilor cu diferite forme %uridice de organi&areE r# contribuie la sc.imbul de informaii cu alte state.

9,3,

Me anis0e de 4or0are !i re&le0entare a %re-urilor

<nc din antic.itate preul a ocupat un loc deosebit n g;ndirea economic' unii specialiti consider;ndu"l c.iar conceptul cel mai important n tiina economic.

Cutarea unui pre @corectA sau @%ustA s"a aflat n centrul preocuprilor lui $ristotel' i ale scolasticilor medie(ali' ale lui $. 8mit. i Oalras' ale re(oluionarilor i reformatorilor' ale diferitelor coli i curente economice contemporane. =intotdeauna preul a fost considerat o mrime relati(' adic ce(a cu care se msoar altce(a. <n aceast ordine de idei' noiunea de pre este simpl- preul e+prim cantitatea de bani pe care cumprtorul trebuie s%o plteasc pentru a obine un bun oarecare! 8 reamintim aici c noiunea de pre se refer nu numai la bunurile materiale' dar poate lua i alte forme' ca de e9emplu- tarif 7 n ca&ul ser(iciilor' ta9 7 n ca&ul plilor la bugetul de stat sau alte instuii financiare' impo&it 7 ca pre al dreptului de a c;tiga bani i a deine un anumit patrimoniu' comision 7 pentru agenii comerciale' c.irie 7 pentru utili&area temporar a unui spaiu' onorariu 7 n ca&ul unui liber profesionist' coti&aie 7 pentru apartene la o organi&aie' amend 7 pentru contra(enieni' penali&are 7 pentru nereguli' cauiune 7 ca pre al libertii temporare' rat 7 n ca&ul unei pli ealonate' salariu 7 ca pre al muncii' renta 7 plat pentru folosirea resurselor naturale' dob;nda 7 ca pre al banilor mprumutai' garanii 7 pentru amanetare' mit 7 pre al bun(oinei' fa(ori&rii. <n economia de pia preul ndeplinete mai multe 4un -ii' cele mai importante fiind!. <un -ia de al ul !i 0(surare a heltuielilor !i re5ultatelor a ti1it(-ii e ono0i e, 6reul ser(ete ca instrument de anali& i fundamentare a deci&iilor pri(ind introducerea noilor te.nologii' reparti&area i utili&area resurselor' participarea la ciclul economic mondial. +. <un -ia in4or0a-ional(, 6reul ser(ete ca un @sistem de semnaleA care coordonea& deci&iile agenilor economici referitor la (olumul resurselor limitate pentru productori i a bunurilor de consum pentru consumatori. $nume preul contribuie la elaborarea deci&iilor pri(ind alegerile productorilor i cumprtorilor pentru soluionarea problemei fundamentale- ceG c;tG cumG pentru cineG s produc' respecti( s ac.i&iione&e. 0. <un -ia de sti0ulare, 6reul poate contribui la de&(oltarea produciei sau o poate stopa. 6reurile %oase' care nu asigur o rentabilitate normal sau aduc pagube' nu"i cointeresea& pe productori s ma%ore&e (olumul de producie' i in(ers. 1. <un -ia de re u%erare a osturilor, 6reul trebuie s asigure agenilor economici compensarea c.eltuielilor i obinerea unui anumit profit. B. <un -ia de redistri2uire a 1eniturilor !i %atri0oniului ntre agenii economici' ramuri i sectoare ale economiei naionale. $genii economici' ramurile i sectoarele de acti(itate ale cror preuri relati(e se micorea& nregistrea& pierderi de (enituri i patrimoniuE situaia este in(ers la cei ale cror preuri relati(e cresc. =up modul n care se formea& i se stabilesc' preurile pot fi!. preuri libere' care se formea& i e(oluea& n condiiile pieei cu concuren pur sau perfect' n care nici unul dintre agenii pieei nu poate influena ni(elul i dinamica preului. Cu alte cu(inte' preurile libere sunt acelea' care se formea& n urma confruntrii cererii i oferteiE +. preuri administrate' care se stabilesc prin deci&iile organelor statale i ale altor centre de for economic monopoluri' monopsonuri' oligopoluri etc.#E

0. preuri mi9te' care se formea& sub influena mecanismelor de pia cerere' ofert' concuren# i a mecanismelor diri%iste de reglementare cote de ta9e i impo&ite care se includ n preuri' stabilirea ni(elului de preuri etc.#. <n economia de pia contemporan e9ist mai multe tipuri de preuri' care pot fi clasificate n dependen de urmtoarele criterii du%( natura !i o2ie tul %ie-ei e9ist- preuri la mrfuri corporaleE preuri ale ser(iciilor tarife#E preuri ale factorilor de producieE preuri ale .;rtiilor de (aloare cursuri#E du%( natura !i o2ie tul s hi02ului e9ist- preuri industrialeE preuri agricoleE preuri la obiectele de construcieE preuri la terenurile de pm;ntE du%( s%e i4i ul tran5a -iilor e9ist- preuri de burs cotaie#' preuri de licitaie' preuri de tenderE du%( stadiul s hi02ului e9ist- preuri cu ridicata en gros# i preuri cu amnuntul en detail#E %re- 0ar&inal' care acoper c.eltuielile de producie ale ultimei partide de marf absorbit de piaa respecti(E %re- tare' care este aplicat n condiiile nc.eierii contractelor comerciale preul rm;ne nesc.imbat n termenul contractului#E %re- 0o2il' numit pre de se&on la produsele agricole' mrfuri industriale de se&on#E %re- ris ant' pre aplicat la utili&area utila%ului' unde cota de ino(aie e substanialE %re- /n his' pre care se formea& pe piaa tenebr. =inamica preurilor n economia de pia este nsoit de dou tendine- de cretere i de scdere. $ceste tendine sunt influenate de urmtorii factori- de ni(elul i dinamica costurilorE de cererea i oferta de mrfuri destinate pentru reali&areE de capacitatea de cumprare a monedeiE de e(oluia preurilor mondiale. <n actuala economie de pia statul' n scopul pre(enirii sau atenurii unor dificulti economice' asigurrii stabilitii economice' sporirii eficienei utili&rii resurselor' nlturrii unor tendine monopoliste i oligopoliste' recurge la o serie de msuri de reglementare %uridic i normati( a funcionrii pieei i a formrii preurilor la unele bunuri economice. Implicarea statului n procesul de reglementare a preului are loc at;t direct' c;t i indirect. Inter1en-ia dire t( a statului se refer la fi9area autoritar a preului n situaii e9traordinare r&boaie' cri&e profunde i durabile# i la bloca%ul preurilor unor produse' respecti( politica preurilor minime i ma9ime. 8tabilirea unui ni1el 0ini0 al %re-urilor repre&int' de regul' o modalitate de prote%are a intereselor productorilor. 6reurile minime se practic n condiiile e9cesului de ofertE ni(elul lor' de regul' este superior preului de ec.ilibru. $stfel de preuri sunt larg aplicate n sectorul agrar. #re-urile 0aCi0e' denumite i preuri plafon' se afl sub ni(elul celor determinate de preul de ec.ilibru. $semenea preuri sunt stabilite atunci c;nd cantitatea cerut este superioar celei oferite' e9ist;nd o penuire de produse.

Eliminarea e9cesului de cerere i asigurarea ec.ilibrului pieelor implic msuri de ordin economico"financiar' care stimulea& oferta pe termen lung credite prefereniale' scutiri fiscale' tarife (amale etc.#. Inter1en-ia indire t( a statului asupra procesului de formare a preurilor se manifest prin urmtoarele msuri i politici- ac.i&iionarea de ctre stat a unor produse i stocarea lorE acordarea de faciliti la e9portul unor bunuriE practicarea unor politici selecti(e de crediteE acordarea diferitor sub(eniiE acoperirea unei pri a c.eltuielilor de comerciali&are a bunurilor etc. Cu1inteI heie concuren concuren perfect concuren imperfect piaa de monopol pia de monopson piaa cu concuren monopolistic Re5u0at !. Concurena repre&int un proces de confruntare specific dintre agenii economici (;n&tori# pentru atragerea de partea lor a clientelei cumprtorilor#. +. Concurena stimulea& iniiati(a' ino(aia' spiritul creati( al agenilor economici' duce la eliminarea industriilor n(ec.ite i la e9tinderea celor noi' la afirmarea progresului n toate ramurile economiei naionale. =e asemenea' concurena contribuie la mbuntirea calitii produselor i ser(iciilor prestate' deoarece calitatea ser(ete ca instrument de lupt concurenial ntre agenii economici. 0. E9ist dou tipuri de concuren- perfect i imperfect. Concurena perfect presupune asemenea raporturi de pia nc;t- toi (;n&torii productorii# i (;nd toat producia la preul pieei' iar toi cumprtorii consumatorii# pot cumpra la preul pieei at;t c;t doresc' fr a"l influena. 1. 6iaa cu concuren imperfect se manifest n trei forme- pia de monopolE piaa cu concuren monopolisticE piaa cu concuren de oligopol. 6iaa de monopol presupune e9istena unui singur productor (;n&tor# ce produce i ine la control oferta unor (alori de producie sau de consum. B. 6iaa cu concuren monopolistic repre&int un segment important al concurenei imperfecte i se definete prin e9istena concomitent a diferenierii produselor i a unui numr mare de (;n&tori. L. Concurena de oligopol presupune e9istena unui numr mic de productori care domin producia i (;n&area unui produs din ramura respecti(. <n condiiile concurenei de oligopol are loc recunoaterea faptului' c dac ntreprinderea piaa cu concuren de oligopol protecia concureei pre preuri libere preuri administrati(e preuri minime' preuri ma9ime

oligopolist (a modifica strategiile de pre sau pe cele care nu pri(esc preul' (a trebui s fac fa unei reacii din partea ri(alilor. C. <n fiecare stat' unde sunt puse pe prim plan principiile economiei de pia' un rol important se atribuie proteciei concurenei din parte autoritilor. 6entru aceasta sunt luate un ir de msuri' printre care elaborarea i implementarea n practic a diferitor acte legislati(e n acest sens. D. 6reul e9prim cantitatea de bani pe care cumprtorul trebuie s"o plteasc pentru a obine un bun oarecare. 6reurile de pia sunt o consecin a raporturilor dintre cerere i ofert' adic ele se stabilesc printr"un dialog permanent dintre (;n&tori i cumprtori. <n condiiile pieei contemporane de r;nd cu preurile de pia se aplic i preurile administrati(e. #ro2le0e de re a%itulare !. E9punei rolul concurenei n sporirea eficienei economice i progresului economic. +. Ce condiii sunt necesare pentru ca pe pia concurena s fie perfectG 0. E9plicai noiunile de @concuren de monopolA' @concuren monopolisticA i @concuren de oligopolA. 1. Enumerai metodele de lupt concurenialG Care metode predomin n ). Moldo(aG B. Care este specificul aciunilor de protecie a concurenei n ). Moldo(a. L. $nali&ai coninutul preului i formele lui de manifestare. C. E9plicai coninutul reglementrii directe i indirecte ale statului asupra preurilor. Gi2lio&ra4ie $. Co%u.ari' T. Manole' T. /run&u' (eorie economic! C.iinu' UTM' +,,1' p. CD 7 DP. =obrot *i' Economie politic. 4ucureti' Editura Economic' !PPB' p. !CD"+,0. =umitru Moldo(anu' /urs de teorie economic. ed. $)C' C.iinu' +,,C' p.!00"!1LE =umitru Ciucur' Ilie /a(ril' Constantin 6opescu' Economie! Manual universitar. Ed. Economic' 4ucureti' +,,!' p.+L,"+DD. Constantin /ogonea' $ura /ogonea' Economie politic' ed. =idactic i pedagogic' 4ucureti' !PPB' p. !,, 7 !+,. 3egea cu pri(ire la protecia concurenei' *r.!!,0"HI? din 0,.,L.+,,,. Monitorul :ficial al )epublicii Moldo(a' nr. !LL 7 !LD din 0! decembrie +,,,. Te0a :? TEORIA CONSUMATORULUI :,+, Esen-a !i ti%olo&ia onsu0atorului, #re4erin-ele onsu0atorului, :,), ConstrBn&erea 2u&etar(, E hili2rul onsu0atorului, :,3, #rote -ia dre%turilor onsu0atorului,

S o%ul te0ei? studierea rolului consumatorului n acti(itatea economic. O2ie ti1ele te0ei, =up studierea acestei teme ar trebui s fii capabili s artei esena noiunii @consumatorAE s grupai consumatorii n dependen de diferite criteriiE s anali&ai preferinele consumatorilor prin prisma curbelor de indiferenE s e9aminai situaia de constr;ngere bugetar i de ec.ilibru a consumatoruluiE s e(ideniai principalele direcii folosite n ). Moldo(a pri(ind protecia drepturilor consumatorilor. :,+, Esen-a !i ti%olo&ia onsu0atorului, #re4erin-ele onsu0atorului,

=up cum s"a reinut din temele precedente' anali&a microeconomic este dedicat e9plicrii comportamentelor indi(iduale i interaciunilor lor. <n centrul ateniei este situat deci ni(elul indi(idual' repre&entat de omul aflat ntr"o permanent cutare a satisfacerii ne(oilor sale. El este pri(it n dubla sa iposta&' de consumator i de productor. <n calitate de consumator' indi(idul se manifest ca purttor al cererii de bunuri i ser(icii de consum' urmrind ma9imi&area satisfacerii ne(oilor sale prin utili&area resurselor limitate pe care le are la dispo&iie. <n calitate de productor' indi(idul se manifest ca purttor al ofertei de bunuri i ser(icii' pe care o produce prin combinarea factorilor de producie' de fapt' prin consumarea acestora. Ca agent esenial al produciei' dar i al pieei' productorul urmrete ma9imi&area re&ultatelor obinute' concreti&ate n diferena dintre (eniturile ncasate prin (;n&area bunurilor produse i c.eltuielile efectuate cu factorii de producie consumai. :rice productor este n acelai timp i consumator. El trebuie s"i satisfac i multitudinea ne(oilor sale' ca orice alt indi(id. *u putem spune acelai lucru i despre consumatorul purttor al cererii' ntruc;t e9ist largi categorii ale populaiei care sunt consumatoare de bunuri i ser(icii fr a fi n acelai timp i productoare ale acestora. $ici se cere menionat i urmtorul moment- teoria consumatorului i propune s e9plice maniera n care indi(idul reparti&ea& resursele sale pentru ac.i&iionarea diferitor bunuri i ser(icii' astfel nc;t s"i ma9imi&e&e satisfacia produs prin consumul lor. :binerea satisfaciei ma9ime oferite de consumul bunurilor i ser(iciilor procurate cu a%utorul resurselor limitate care formea& @bugetulA indi(idual definete starea de ec.ilibru a consumatorului. $ceast teorie a fost de&(oltat de economitii neoclasici din ultima ptrime a secolului al HIH"leaB' pornindu"se de la premisa c indi(idul raional caut ma9imum de satisfacie sau de utilitate. $cetea au fost primii care au mprit societatea n consumatori i productori. $nume n %urul acestora se concetrea& toat (iaa
B

6rintre care engle&ul 8tanleN Ke(ons' austriacul Qarl Menger i france&ul 3eon Oalras.

economic. =i(i&area menionat rm;ne i ast&i la temelia teoriei economice' n special a microeconomiei. Consumatorul este un agent economic' cruia i este caracteristic ac.i&iionarea i consumul de bunuri' pornind de la un (enit disponibil dat. El ntreine relaii cu ali ageni economici prin intermediul unor di(erse operaiuni. $stfel' consumatorul este legat de ntreprinderi prin munca pe care o prestea& i remunerrile ce decurg din aceasta' dar i prin intermediul cumprrii de produse i al preurilor pe care el accept s le plteasc n sc.imbul acestora. =ispun;nd de un (enit limitat' consumatorul este constr;ns s decid n pri(ina utili&rii c;t mai raionale a acestuia' definind %udicios structura c.eltuielilor sale. Consumatorul poate fi o persoan fi&ic sau o comunitate de e9emplu' o familie#' ca& n care a(em n (edere (eniturile i c.eltuielile globale. 6entru a simplifica anali&a' n cele ce urmea& (om raiona a(;nd n (edere ntotdeauna o persoan fi&ic. Consumatorul i utili&ea& (enitul pentru a cumpra unele bunuri i a obine prin consumul acestora o anumit satisfacie. 6roblema care se ridic pri(ete ns alegerea cantitilor ce se cumpr din diferitele bunuri ce se ofer pe pia' n funcie de gusturi' preferine i bugetul disponibil. =intre ne(oile pe care le poate a(ea un consumator' anali&a microeconomic este interesat doar de ne(oile economice' adic de ne(oile care pot fi satisfcute printr"o operaiune economic. $stfel' a cltori n timp nu este o ne(oie economic' deoarece o asemenea ne(oie nu poate fi satisfcut prin nici o operaiune economic la ora actual. =impotri(' a bea un suc de portocale este o ne(oie economic' deoarece aceast ne(oie poate fi oric;nd satisfcut prin cumprarea de pe pia i consumul acestui suc. C;t pri(ete tipologia consumatorilor' putem meniona c n literatura de specialitate e9ist o gam larg de criterii dup care acetea pot fi clasificai' noi' ns' ne (om referi la urmtoareleI, Criteriul de0o&ra4i ? (;rst copii' adolesceni' maturi' persoane n (;rst#E se9E ocupaie. II, Criteriul %siholo&i ? temperament sangvinic, coleric, *legmatic, melancolic#E caracter' aici a(em consumatori di*icili, atot tiutori, economi' impulsivi, entuzia ti! III, Criteriul onjun tural include condiiile ambientale i mpre%urrile specifice n care se reali&ea& actele de (;n&are"cumprare. <n acest ca& consumatorii se grupea& astfel consumatorul hotr1t " persoana care tie precis ce (rea' tie c produsul se gsete n maga&inul respecti(E consumatorul nehotr1t 7 persoana care fie nu tie precis ce dorete' fie nu tie c produsul dorit se afl n maga&inE

consumatorul nemulumit 7 persoana care nu gsete marfa dorit sau nu a fost ser(it potri(it ateptrilorE consumatorul grbit 7 persoana care' fiind n mare cri& de timp n maga&in' prefer s renune la cumprturi n ca& de aglomeraie. #re4erin-ele onsu0atorului, :amenii au diferite sisteme (alorice care le orientea& n mod diferit predileciile pentru anumite bunuri. Ca atare' preferinele (or fi diferite at;t de la indi(id la indi(id' c;t i pentru unul i acelai indi(id' n condiii spaio"temporale diferite. 6ractic' preferinele se manifest diferit n raport cu ni(elul utilitii totale. 8atisfacerea diferitelor ne(oi de bunuri pune' de cele mai multe ori' n e(iden caracterul c(asisaturabil i repetabil al ne(oilor de consum. Cu toate acestea' e9ist unele elemente c(asicomune pentru un anumit grup social legat de maniera n care sunt structurate predileciile pentru anumite bunuri sau ser(icii. Ele se afl' n general' sub semnul emblematic al unor tradiii' obiceiuri' cutume' care depind de specificitatea unui anumit areal geografic sau de factori de natur psi.osocial comple9 care interferea& cu gradul de cultur i ci(ili&aie al unui grup social. 4unurile de care are ne(oie consumatorul sunt clasificate de acesta ntr"o anumit ordine a preferinelor sale. $tunci c;nd i alege @coulA de consum' el dispune de un numr infinit de combinaii. Totui' n alegerea sa' consumatorul este limitat de ni(elul preurilor i de resursele bneti de care dispune la moment. $stfel putem meniona c constr;ngerea bugetar i preurile sunt dou elemente eseniale care limitea& posibilitile de alegere ale consumatorului. =e aici i necesitatea elaborrii unui anumit program de consum' ce ar pre(edea numeroase combinaii posibile ntre bunurile ce urmea& a fi cumprate. Instrumentul cu a%utorul cruia se anali&ea& de obucei preferinele consumatorului este curba de indifieren care constituie o reprezentare gra*ic a ansamblului de combinaii de bunuri i servicii de la care consumatorul a teapt s obin aceea i utilitate total 'acela i nivel de satis*acie)! =e regul' curba de indiferen repre&int mulimea combinaiilor a dou bunuri E i F pe care consumatorul le consider ec.i(alente' deoarece i aduc aceei satisfacie. 8 presupunem c consumatorul i (a limita alegerea la dou bunuri- mere E# i portocale F#. <n funcie de preferinele sale' consumatorul poate efectua un numr nelimitat de combinaii posibile ale bunurilor E i F. =e e9emplu' aceeai satisfacie i"ar aduce acestui indi(id combinaiile- !+ mere i C portocaleE !, mere i D portocale sau C mere i !, portocale etc. 2iecare din aceste combinaii repre&int un @coA sau un program de consum.

2igura D.!. Tarta curbelor de indiferen


8ursa- $daptare dup =. Moldo(anu' /urs de teorie economic' ed. $)C' C.iinu +,,C' p.L1.

=in fig. D.! re&ult c n ca&ul fiecruia din cele trei curbe $$rE 44rE ==r# poate e9ista o infinitate de programe de consum. $cest fapt este repre&entat de fiecare punct de pe curba respecti(. $stfel' pe curba $$r punctul E presupune un @coA format din D portocale i 0 mere' care poate fi ec.i(alent ca utilitate cu @coulA din punctul 2' alctuit din + portocale i !, mere. Combinaia din punctul E dar i cea din punctul 2# se afl ntr"o relaie de @indiferenA' de neutralitate cu orice alt combinaie situat pe curba $$r' deoarece orice alt combinaie de pe curba respecti( (a a(ea acelai ni(el al utilitii totale. Totui' n raport cu utilitatea total' e9ist o anumit ierar.ie a curbelor de indiferen. $stfel combinaiile situate pe curba ==r ofer un ni(el de satisfacie sau utilitate mai redus dec;t cele repre&entate pe curba $$r. <n acelai timp' combinaiile posibile pe curba 44r demonstrea& un ni(el de satisfacie superior celui posibil pe curba $$r. (otalitatea curbelor de indi*eren care pot e+ista pentru un consumator i care descriu pre*erinele acestuia pentru anumite co uri de consum constituie #arta de indiferen$ 2iecrui indi(id i corespunde o @.art a curbelor de indiferenA proprie. :,), ConstrBn&erea 2u&etar(, E hili2rul onsu0atorului,

$m (&ut c prin curba de indiferen se formea& preferinele subiecti(e ale consumatorului'indic;ndu"ni"se doar modul n care indi(i&ii sunt dispui s substituie diferite bunuri ntre ele. Ele ne sugerea& i faptul c obiecti(ul consumatorului const n atingerea curbei de indiferen cea mai ridicat posibil' care e9prim cel mai ridicat ni(el al utilitii ce se poate obine din combinaia sau alegerea respecti(. $ceasta nu repre&int dec;t o parte a problemei- ceea ce este dorit. <ns o teorie complet a consumatorului trebuie s mai permit i confruntarea de&irabilului cu posibilul. 6entru a alege' consumatorul nu ia n considerare numai preferinele sau

dorinele sale. El este obligat s in seama i de posibilitile sale de a procura bunurile respecti(e' posibiliti care sunt limitate. $ceste posibiliti sunt legate de (enitul disponibil al consumatorului ?# i de preurile celor dou bunuri 69 i 6N#. Toate aceste trei (ariabile sunt independente de deci&iile de consum pe care le ia indi(idul. $stfel' (enitul depinde de preul muncii indi(idului salariul#' iar preurile 69 i 6N re&ult din confruntarea cererii i ofertei pe piaa celor dou bunuri. =eci' restriciile economice impuse alegerii consumatorului de mrimea venitului su, precum i de nivelul preurilor, reprezint constr%ngerea bugetar$ 8emnificaia practic a constr;ngerii bugetare este simpl- c.eltuielile nu pot depi (eniturile. Instrumentul cu a%utorul cruia sunt anali&ate combinaiile de bunuri i ser(icii ce i"ar produce consumatorului un ma9im de satisfacie n limita resurselor de care dispune acesta este linia bugetar! Cu alte cu(inte' linia bugetului reprezint totalitatea combinaiilor posibile de alegere ale consumatorului n limita bugetului disponibil! Cele menionate mai sus pot fi ilustrate grafic utili&;nd urmtorul e9emplu. 8 presupunem c un consumator c;tig !.,,, u.m. pe lun i"i consacr integral (enitul cumprrii a dou bunuri- p;ine i carne. 6reul unei p;ini este + u.m.' iar preul unui kilogram de carne este !, u.m. 6osibilitile de consum ale acestui consumator suntNr, %Bini , B, !,, !B, +,, +B, 0,, 0B, 1,, 1B, B,, M& arne !,, P, D, C, L, B, 1, 0, +, !, , Cheltuieli %entru %Bine , !,, +,, 0,, 1,, B,, L,, C,, D,, P,, !,,, Cheltuieli %entru arne !,,, P,, D,, C,, L,, B,, 1,, 0,, +,, !,, , Cheltuieli totale !,,, !,,, !,,, !,,, !,,, !,,, !,,, !,,, !,,, !,,, !,,,

$legerile posibile ale consumatorului pot fi repre&entate grafic' aa cum se (ede n figura D.+.

2igura D.+. 3inia bugetar =in figura D.+. se (ede c toate combinaiile de produse aflate pe linia bugetar a indi(idului sunt accesibile. =eci' se obser( clar c aceste combinaii depind nu numai de preferinele consumatorului' ci i de e(oluia preurilor la produsele date. 6unctele de intersecie a liniei bugetului cu a9ele se determin astfelG ma9 = 7 !,,, = = B,, pG +

+ ma9 =

7 !,,, = = !,, . p+ !,

=eci cantitatea ma9im de p;ine pe care o poate ac.i&iiona consumatorul cu (enitul su este de B,, buci refu&;ndu"se de carne# sau ma9im !,, kg de carne refu&;nd p;inea#. <n general oamenii au multiple i (ariate preferine' pentru satisfacerea crora nu dispun ns dec;t de cantiti limitate de resurse. Trebuie de e(ideniat c pentru ma9imi&area satisfaciei consumatorii (or alege la un moment dat acea combinaie optim care le (a satisface simultan dorinele preferinele# i posibilitile. /eometric acest lucru se (a produce acolo unde preferinele 7 descrise prin .arta curbelor de indiferen 7 (or @nt;lniA posibilitile ilustrate de linia bugetului. 6unctul n care se (a produce aceast situaie' este denumit n literatura de specialitate punct de ec#ilibru al consumatorului$ =eci' ec#ilibrul consumatorului este atins n punctul n care una din curbele de indiferen &din familia curbelor de indiferen) este tangent la linia bugetului$ 6entru a ilustra grafic acest moment unim graficile din figurile D.!. i D.+.

2igura D.0. Ec.ilibrul consumatorului Este e(ident c consumatorul (a tinde s ating curba de indiferen cea mai ridicat posibil I!. El ns nu poate atinge acest obiecti( din cau&a constr;ngerii bugetare. Cu (enitul de care dispune indi(idul ar putea s profite de un ir de combinaii de pe curba I0' dar satisfacia ar fi mult mai redus c.iar dac (enitul nu este utili&at integral#. =eci cea mai optim situaie este intersecia curbei I + cu dreapta $4 n punctul C' n care consumatorul se afl ntr"o stare de ec.ilibru satisfacie ma9im#' put;nd s ac.i&iione&e +B, buc. p;ine i B, kg de carne. 6entru a sinteti&a cele n(ate despre comportamentul consumatorului ( propunem urmtoarea tabel#ro2le0a (reia /i .ntre2area Ilustrarea &ra4i ( r(s%unde Ce (or consumatoriiG 6referine Tarta curbelor de indiferen Ce pot consumatoriiG Constr;ngeri 3inia bugetului $legerea combinaiei 6unctul de ec.ilibru al Ce fac consumatoriiG optime de consum consumatorului :,3, #rote -ia dre%turilor onsu0atorului,

<ntr"o societate democratic drepturile omului trebuie s fie aprate prin lege. =repturile omului n calitatea sa de consumator constituie o parte foarte important a legislaiei i merit o atenie deosebit deoarece indiferent de (rst' profesie' (i&iuni politice' etc. &i de &i sntem consumatori de produse i ser(icii. 6rotecia consumatorilor se nscrie n cadrul politicilor sociale promo(ate de ctre orice stat. Totodat' ea trebuie s se constituie ntr"o politic de sine stttoare cu obiecti(e' prioriti i insrumente proprii.

<n pre&ent' consumatorul n calitatea sa de purttor al cererii de mrfuri a de(enit un real partener de pia' ale crui po&iii ocupate n cadrul pieei se consolidea& pe masura de&(oltrii societii. Comportamentul de cumprare al consumatorilor afectea& din ce n ce mai multe ntreprinderi' organi&aii' organisme i instituiiE de aceea' consumatorului i este acordat o atenie din ce n ce mai mare. )elaiile comple9e dintre agenii economici generea& aspecte e9trem de di(erse care pot face obiectul unor programe de protecie a consumatorilor. $t;t gu(ernele' c;t i alte organisme ce acti(ea& n domeniul proteciei consumatorilor i stabilesc anumite structuri i domenii pentru programele lor de protecie a consumatorilor. =ar sunt anumite domenii ale proteciei consumatorilor asupra crora s"au oprit toate gu(ernele' asociaiile' instituiile i organismele cu implicaii n protecia consumatorilor. $ceste domenii sunt " mbunatirea consumului populaiei prin politicile sociale ale statelorE " asigurarea calitii bunurilor i ser(iciilor oferite spre (;n&are n cadrul pieeiE " asigurarea unui sistem de preuri n concordan cu cerinele pieei i cu calitatea produselorE " organi&area unui sistem de informare util pentru consumatoriE " aprarea consumatorilor mpotri(a practicilor comerciale agresi(e i a publicitii mincinoase. :rgani&aia *atiunilor Unite a stabilit prin re&oluia 0Ph+1D din aprilie !PDB o serie de @principii directoareA pentru protecia consumatorilor' menite s asigure gu(ernelor tuturor rilor un cadru care s poat fi folosit n elaborarea i fundamentarea politicii i legislaiei pentru protecia consumatorilor. @6rincipiile directoareA pri(ind protecia consumatorilor' document adoptat de $dunarea /eneral a :*U n !PDB' este re&ultatul eforturilor pe plan internaional ale :rgani&aiei Mondiale a Consumatorilor Consumers International# format n !PL, de cele c;te(a asociaii naionale de consumatori e9istente la acea (reme. <n pre&ent' :rgani&aia Mondial a Consumatorilor cuprinde peste +,, de organi&aii membre din aproape toate rile lumii. $ceste organi&aii s"au nt;lnit n noiembrie !PPC la 8antiago' n cadrul celui de"al !B"lea congres mondial' sub de(i&a @6uteri sporite pentru consumatori n secolul +!. Consumatorii n societatea ci(ilA. 6otri(it opiunilor Uniunii Europene este absolut necesar s se acione&e n domeniul proteciei consumatorilor' deoarece' pe masur ce consumatorii (or beneficia de granie desc.ise' lrgite i de o pia competiti( la ni(elul Uniunii' trebuie s creasc gri%a pentru prote%area i promo(area pe scena european a drepturilor legitime ale acestora. <n acest sens' au fost adoptate la ni(elul Uniunii Europene o serie de directi(e care' la ni(el naional' se transpun n legi' n reglementri cu caracter obligatoriu' ce au n (edere' n principal' securitatea produselor' reclama nelatoare' responsabilitatea productorilor pentru produsele cu defecte' creditul pentru consumatori' denumirea i etic.etarea produselor. <n (ederea reali&rii opiunilor Uniunii Europene n asigurarea drepturilor i a proteciei consumatorilor' au fost create structuri instituionale corespun&atoare care s rspund de problemele consumatorilor' inclusi( de atribuirea unei competene generale i ori&ontale n domeniul drepturilor consumatorilor unei singure autoriti cu responsabiliti i iniiati(e n domeniu i care coordonea& aciunile ntreprinse de

autoriti n aplicarea altor politici. <n acelai timp' au fost create structuri consultati(e' fie generale' cum este Comitetul Consultati( al Consumatorilor din Uniunea European' fie specifice' care repre&int interesele consumatorilor i asigur participarea acestora la procesul deci&ional. =irecti(ele Uniunii Europene pri(ind creditul de consum' clau&ele abu&i(e din contractele nc.eiate cu consumatorii' cltoriile cu pre forfetar' dreptul de proprietate multipl asupra bunurilor imobiliare cu di(i&area duratei de folosin i contractele nc.eiate n afara unitilor comerciale impun noi obligaii ale productorilor' importatorilor i (;n&torilor. Toate fac parte din responsabilitile ce definesc mediul legal n care firmele trebuie s"i desfoare acti(itatea pe pia. )olul i mai ales reali&rile Comunitii Europene n apararea drepturilor i asigurarea proteciei consumatorilor se pot structura n trei principale domenii!. <ntroducerea unui minim de reguli' de principii directoare' de norme cu caracter obligatoriu' at;t pentru fiecare stat membru' dar i pentru celelalte state europene' n condiiile n care acestea din urm ar dori s se integre&e n 6iaa European Unic' principii ce se constituie ntr"un nsemnat suport n stabilirea obiecti(elor specifice proteciei consumatorilor. +. Crearea la ni(elul Uniunii Europene a unui cadru instituional adec(at proteciei consumatorilor' a unor organisme cu atribuiuni n acest important domeniu i' n felul acesta' crearea premiselor ca n fiecare stat n parte s funcione&e organisme gu(ernamentale sau negu(ernamentale pentru protecia consumatorilor. 0. Continua preocupare pentru amorti&area legislaiei i a cadrului instituional in domeniul proteciei consumatorilor' preocupare ce se regsete at;t n acti(itatea de ansamblu a organismelor Uniunii europene c;t i a fiecrei ri n parte. <n ). Moldo(a n domeniul protectiei consumatorilor sunt reglementate urmatoarele acte normati(e!.Codul ci(il al )epublicii Moldo(a +. 3egea )epublicii Moldo(a pri(ind protectia consumatorilor *r.!,B"H? din !0.,0.+,,0 Monitorul :ficial al )epublicii Moldo(a nr.!+L"!0!hB,C din +C.,L.+,,0 0. Totarirea /u(ernului )epublicii Moldo(a cu pri(ire la aprobarea )egulilor de comerciali&are cu amanuntul a unor tipuri de marfuri alimentare si nealimentare *r.LB din +L.,!.+,,! Monitorul :ficial al )epublicii Moldo(a nr.!!"!0h!,! din ,!.,+.+,,! 1. Totarirea /u(ernului )epublicii Moldo(a cu pri(ire la aprobarea )egulilor de inlocuire a produselor nealimentare si a termenelor de garantie *r.!1LB din ,D.!+.+,,0 Monitorul :ficial al )epublicii Moldo(a nr.+1D"+B0h!B0, din !P.!+.+,,0 =repturile fundamentale a consumatorilor sunt stabilite n art. B al 3egii )epublicii Moldo(a pri(ind protecia consumatorilor. $stfel conform acestei legi orice consumator are dreptul laa# protecia drepturilor sale de ctre statE b# protecie mpotri(a riscului de a ac.i&iiona un produs' un ser(iciu care ar putea s"i afecte&e (iaa' sntatea' ereditatea sau securitatea ori s"i pre%udicie&e drepturile i interesele legitimeE

c# remedierea sau nlocuirea gratuit' restituirea contra(alorii produsului' ser(iciului ori reducerea corespun&atoare a preului' repararea pre%udiciului' inclusi( moral' cau&at de produsul' ser(iciul necorespun&atorE d# informaii complete' corecte i precise pri(ind produsele' ser(iciile ac.i&iionateE e# instruire n domeniul drepturilor saleE f# organi&are n asociaii obteti pentru protecia consumatorilorE g# adresare n autoritile publice i repre&entarea n ele a intereselor saleE .# sesi&area asociaiilor pentru protecia consumatorilor i autoritilor publice asupra nclcrii drepturilor i intereselor sale legitime' n calitate de consumator' i la naintarea de propuneri referitoare la mbunttirea calitii produselor' ser(iciilor. )eieind din necesitatea stabilirii direciilor prioritare n domeniul proteciei consumatorilor pentru o perioad mai ndelungat de timp 8er(iciul 8tandardi&are i Metrologie al )M ' ca organ al administraiei publice centrale' abilitat prin lege cu funcie de promo(are a politicii statului n domeniul proteciei consumatorilor' a iniiat n anul +,,L elaborarea 8trategiei *aionale n domeniul 6roteciei Consumatorilor. 3a elaborarea 8trategiei s"a inut cont de politicile europene pentru protecia consumatorilor pentru perioada anilor +,,C"+,!0' lund n considerare condiiile specifice ale rii noastre. ct i de e9periena preluat din alte strategii naionale ale unor 8tate Membre UE. Elaborarea strategiei a constituit un proces ndelungat' care a constituit aproape un an' urm;nd toate etapele inclusi(- anc.eta public' pre&entarea n cadrul mesei rotunde cu participarea asociaiilor obteti pentru protecia consumatorilor' e9aminarea repetat n cadrul Consiliului Coordonator n domeniul proteciei consumatorilor' e9aminarea de ctre organele administrrii publice etc. Trebuie de menionat c proiectul 8trategiei a fost elaborat i cu asistena proiectului T$CI8 @$sistena de imimplementare $6C' :MC i a planului de aciuni UE")epublica Moldo(a n cadrul politicii Europene de (ecintateA prin intermediul cruia proiectul 8trategiei a fost e9aminat i de e9peri din Uniunea European. 6rin anali&a situaiei e9istente s"a stabilit c puncte tari n domeniul proteciei consumatorilor pot fi considerate- e9istena 3egii pri(ind protecia consumatorilor n redacie nou' care cuprinde principiile internaionale de reglementare a domeniului respecti(' instituirea de ctre /u(ern a Consiliului coordonator n domeniul proteciei consumatorilor' e9periena acumulat etc. Totodat punctele slabe partea care trebuie de&(oltat i perfecionat# constituie un spectru mult mai larg de probleme. 6rintre acestea se enumer cunoaterea i informarea insuficient a consumatorilor despre drepturile lorE ni(elul redus de acces al consumatorilor la sistemele de comunicaii' inclusi(e i la internetE lipsa unui organ public de informare n mas referitor la acti(itatea de protecie a consumatorilorE imperfeciunea sistemului de conlucrare ntre organele cu funcii de controlE

capaciti insuficiente ale laboratoarelor de ncercri ale produselorE remunerarea neadec(at a personalului care acti(ea& n domeniu i' drept consecin" lipsa unui numr suficient de anga%ai calificaiE lipsa alocrilor bugetare' destinate implementrii unor programe educaionale att de ctre autoritile administraiei publice centrale i locale' ct i de asociaiile obtetiE etc. $ceste probleme au constituit punctele de reper la elaborarea strategiei iar trasarea obiecti(elor strategiei a a(ut ca scop direcionarea acti(itii de protecie a consumatorilor spre soluionarea problemelor n domeniu. O2ie ti1ele de 2a5( %re1(5ute /n strate&ie sunt ur0(toarele? +, Asi&urarea unui ni1el ade 1at de %rote -ie a onsu0atorilorN ), Asi&urarea a%li (rii e4i iente a le&isla-iei %rin oo%erare u so ietatea i1il(, in4or0area !i edu area onsu0atorilor, )eali&area primului obiecti( asigurarea unui ni(el adec(at de protecie a consumatorilor# se (a asigura prin de51oltarea adrului le&islati1 !i institu-ionalN onsolidarea a%a it(-ilor de su%ra1e&here a %ie-ei /n on4or0itate u %ra ti ile UE, )eali&area obiecti(ului al doilea asigurarea aplicrii eficiente a legislaiei prin cooperare cu societate ci(il' informare i educarea consumatorilor ' se (a asigura prin de51oltarea, sus-inerea !i /n urajarea ini-iati1elor aso ia-iilor o2!te!tiN s%orirea a esului la in4or0a-ie !i edu area onsu0atorilor, Merit de atras atenie asupra unui moment interesant din aceast strategie referitor la educarea i informarea eficient a consumatorilor. Conform pre(ederilor acesteia' educarea consumatorilor este un element important pentru de&(oltarea ni(elului de contiin al unei societi ci(ile democratice. Educarea consumatorilor este direcionat spre educarea copiilor' adolescenilor i adulilor n rolul acestora de consumatori. $ceasta crea& o stare emoional i predispunere spre cunoatere' care snt fundamentale pentru o asimilare eficient a informaiei pentru consumatori. : intenie deosebit este de a sc.imba atitudinea' i comportamentul consumatorilor' n scopul formrii unei contiine n spirit critic i a unei responsabiliti sociale. =e&(oltarea procesului de educare a consumatorilor se (a reali&a prin elaborarea programelor de studii n domeniul proteciei consumatorilor pentru instituiile de nvmnt. 6rotecia consumatorilor trebuie inclus ca un subiect obligatoriu sau facultati( n curricula n coli i alte instituii de n(mnt. $ceast aciune trebuie efectuat sub form de subiecte interconectate educaie ci(ic' tiine politice' etc.#. dezvoltarea instrumentelor de in*ormare i educare a consumatorilor . 8e are n (edere organi&area de campanii naionale de informare a consumatorilor pri(ind drepturile acestora' reali&area de emisiuni radio i T?.

Cu1inteI heie consumator teoria consumatorului preferinele consumatorului curba de indifieren Re5u0at !. Teoria consumatorului e9plic maniera n care indi(idul reparti&ea& resursele sale pentru ac.i&iionarea diferitor bunuri i ser(icii' astfel nc;t s"i ma9imi&e&e satisfacia produs prin consumul acestora. +. Indi(i&ii au diferite sisteme (alorice care le orientea& n mod diferit preferinele pentru anumite bunuri. Instrumentul cu a%utorul cruia se anali&ea& de obucei preferinele consumatorului este curba de indifieren care constituie o repre&entare grafic a ansamblului de combinaii de bunuri i ser(icii de la care consumatorul ateapt s obin aceeai utilitate total acelai ni(el de satisfacie#. 0. )estriciile economice impuse alegerii consumatorului de mrimea (enitului su' precum i de ni(elul preurilor' repre&int constr;ngerea bugetar. 8emnificaia practic a constr;ngerii bugetare re&id n- c.eltuielile nu pot depi (eniturile. 1. : atenie deosebit n teoria consumatorului se acord anali&ei ec.ilibrului acestuia. Ec.ilibrul consumatorului este atins n punctul n care una din curbele de indiferen din familia curbelor de indiferen# este tangent la linia bugetului. B. Consumatorul este un agent al pieei i' de r;nd cu ceilali' are anumite drepturi. <n marea ma%oritate a statelor sunt elaborate un ir de programe' legi' strategii care pre(d protecia drepturilor consumatorilor prin diferite instrumente. <n ). Moldo(a drepturile consumatorului sunt stipulate n 3egea pri(ind protecia consumatorilor. $stfel conform acestei legi orice consumator are dreptul la- protecia drepturilor sale de ctre statE protecie mpotri(a riscului de a ac.i&iiona un produs' un ser(iciu care ar putea s"i afecte&e (iaa' sntatea' ereditatea sau securitatea ori s"i pre%udicie&e drepturile i interesele legitimeE informaii complete' corecte i precise pri(ind produsele' ser(iciile ac.i&iionateE instruire n domeniul drepturilor sale .a. #ro2le0e de re a%itulare !. +. Cine poate fi numit consumatorG E9punei coninutul teoriei consumatoruluiG constr;ngere bugetar linie bugetar ec.ilibrul consumatorului protecia consumatorilor

0. 1. B. L. C. D.

Menionai criteriile de clasificare a consumatorilor. Ce este un program @coA# de consumG )epre&entai grafic curba de indiferen. Ce este constr;ngerea bugetarG )epre&entai grafic linia bugetar. C;nd se afl consumatorul n starea de ec.ilibruG

P. Ce aciuni sunt ntreprinse n ). Moldo(a pri(ind protecia drepturilor consumatorilorG Gi2lio&ra4ie =obrot *i' Economie politic. 4ucureti' Editura Economic' !PPB' p. DP 7 !!1E =umitru Moldo(anu' /urs de teorie economic. ed. $)C' C.iinu' +,,C' p.BB 7 LCE =umitru Ciucur' Ilie /a(ril' Constantin 6opescu' Economie! Manual universitar. Ed. Economic' 4ucureti' +,,!' p.!1P 7 !L1E Constantin /ogonea' $ura /ogonea' Economie politic' ed. =idactic i pedagogic' 4ucureti' !PPB' p. 1B 7 B1E Ignat Ion' 6o.oa Ion' /.eorg.e 3uac' /abriela 6ascaru' Economie politic' ed. Economic' 4ucureti' +,,+' p.BP 7 P0E 3egea )epublicii Moldo(a pri(ind protectia consumatorilor *r.!,B"H? din !0.,0.+,,0 Monitorul :ficial al )epublicii Moldo(a nr.!+L"!0!hB,C din +C.,L.+,,0.

Te0a ;? TEORIA #RODUCTORULUI DI ACTIVITATEA DE ANTRE#RENORIAT ;,+, ;,), ;,3, Esen-a /ntre%rinderii !i ara teristi ile ei, <un -iile /ntre%rinderii, Criteriile de lasi4i are a /ntre%rinderilor, Rolul .MM /n a ti1itatea e ono0i (, Indi atorii de 2a5( a a ti1it(-ii /ntre%rinderii, Sursele de 4inan-are a a4a erilor,

S o%ul te0ei? e(idenierea rolului ntreprinderii n (iaa economic a societii. O2ie ti1ele te0ei, =up studierea acestei teme ar trebui s fii capabili s pre&entai esena ntreprinderiiE s e(ideniai funciile ntreprinderii moderneE s anali&ai diferite forme de organi&are a acti(itii ntreprinderilor n ). Moldo(aE s e(ideniai trsturile specifice ale acti(itii <MM n ). Moldo(aE s pre&entai i s e9plicai indicatorii economici ai acti(itii ntreprinderiiE s anali&ai principalele surse de finanare a afacerilor. Teoria productorului presupune utili&area unor instrumente de anali&' determinarea obiecti(ului sau a funciei scop i construirea funciei ofertei. Teoria permite productorilor e(itarea soluiilor costisitoare i luarea celor mai a(anta%oase deci&ii economice n (ederea atingerii scopului primordial de ma9imi&are a profitului. 6roducerea bunurilor cu scopul satisfacerii ne(oilor de consum' este posibil n condiiile n care ntreprin&torii dispun de resurse economice' combin i utili&ea& eficient factorii de producie. ;,+, Esen-a /ntre%rinderii !i ara teristi ile ei, <un -iile /ntre%rinderii,

=e&(oltarea produciei de mrfuri n condiiile de pia a fcut necesar crearea unor organi&aii economice corespun&toare' numite ntreprinderi firme n terminologia anglo"sa9on#' a cror organi&are i mod de funcionare a e(oluat n mod continuu odat cu e(oluia societii. <n cadrul i prin intermediul acestora se desfoar acti(itatea economic.

ntreprinderea este o unitate economic productoare, care combin *actorii de producie n scopul obinerii unor bunuri sau servicii, care, *iind realizate pe pia, aduc proprietarului ntreprinderii un anumit pro*it! <ntreprinderea' ca celul de ba& a economiei' este un re&ultat al di(i&iunii sociale a muncii i al autonomi&rii proprietii. $supra gradului de de&(oltare a ntreprinderii influenea& urmtorii factori ni(elul n&estrrii te.nice a ntreprinderiiE ni(elul de calificare i mestrie a anga%ailorE gradul de autonomie de care dispune ntreprindereaE gradul de integrare a ntreprinderii n sistemul pieei interne i internaionaleE competena i fle9ibilitatea conducerii ntreprinderiiE modul de reali&are a factorilor de producie. <ntreprinderea ca unitate economic rspunde la ntrebrile fundamentale- Ce de produsG Cum i c;t de produsG 6entru cine de produsG' determin;nd astfel (olumul de factori de producie care pot fi atrai n procesul de producie. <ntreprinderea ca unitate instituional are urmtoarele ara teristi i- ntreprinderea pre&int o or&ani5a-ie so ial(' care cuprinde un ansamblu de acti(iti umane' o comunitate de oameni ai muncii interaciunea crora contribuie la funcionarea acesteiaE - ntreprinderea pre&int un or&anis0 tehni oI%rodu ti1' care include un ansamblu de mi%loace materiale' te.nice i te.nologice' care contribuie la desfurarea acti(itii umane n cadrul ntreprinderiiE - ntreprinderea repre&int un or&anis0 e ono0i ' care dispune de independen i autonomie deplin i care particip la circuitul economic naional i internaional. Ea intr n relaii cu alte ntreprinderi' desfoar un sc.imb de acti(iti' se apro(i&ionea&' (inde' obine mi%loace financiare' pltete dob;nd pentru credit' ta9e' impo&ite etc.E - ntreprinderea repre&int un or&anis0 dina0i ' fiind influenat de progresul te.nico"tiinific' de factori interni i e9terniE - scopul final al ntreprinderii este o2-inerea %ro4itului' care este principala p;rg.ie economic i condiia de ba& a funcionrii i de&(oltrii ntreprinderii. <ntreprinderea este o unitate multifuncional' care i desfoar acti(itatea ntr" un mediu foarte comple9' ndeplinind mai multe funcii de ba& *uncia de cercetare'dezvoltare A pre(ede- cercetarea i proiectarea produselorE elaborarea programelor de in(estiiiE perfecionarea sistemului informaionalE *uncia de producie A pre(ede- combinarea raional a factorilor de producieE producerea de bunuri i ser(iciiE efectuarea controlului calitii produselor fabricate i a ser(iciilor prestateE obinerea profituluiE *uncia managerial organi&area' coordonarea' diri%area i supra(eg.erea acti(itii n cadrul unitii economice respecti(eE *uncia financiar'contabil' care pre(ede- comensurarea c.eltuielilor i a (eniturilor ntreprinderiiE e9ercitarea controlului financiarE folosirea raional a resurselor financiare ale ntreprinderiiE

*uncia de personal' care pre(ede- anga%area i asigurarea cu for de munc calificat a subdi(i&iunilor ntreprinderiiE selectarea i promo(area n funcii de acti(itate a personalului de producieE *uncia de aprovizionare const n procurarea bunurilor necesare pentru desfurarea acti(itii economice i gestionarea acestoraE *uncia de mar(eting A pre(ede- cercetarea ne(oilor i cerinelor consumatorilorE cutarea noilor piee de reali&are a produselor fabricateE lansarea produsului pe pia' nsoit de informaie suplimentar i a unor ser(icii consumatorului mpac.etarea' asigurarea cu transport#E studierea gradului de satisfacere a cerinelor consumatorului. =ei funcia de marketing este plasat n ultimul r;nd' ea' totui' are un rol destul de important pentru asigurarea succesului ntreprinderii. =e ceG 6entru c abordarea corect a principiilor de marketing' presupune mai nt;i de toate studierea cerinelor consumatorilor i obinerea siguranei c ntreprinderea are de%a clientel care ateapt acea marf planificat spre a fi produs.

;,),

Criteriile de lasi4i are a /ntre%rinderilor, Rolul .MM /n a ti1itatea e ono0i (,

<n fiecare ar e9ist o multitudine de ntreprinderi' care pot fi grupate dup anumite riteriia# dup gradul de rspundere patrimonial ntreprinderile pot fi di(i&ate n ntreprinderi persoane fi&ice i persoane %uridiceE b# dup obiectivul urmrit n acti(itatea lor' e9ist ntreprinderi cu scop lucrati( sau nonlucrati(E

c# dup *orma de proprietate se disting ntreprinderi pri(ate' publice sau mi9teE d# dup ramura de activitate e9ist ntreprinderi industriale' agrare' de transport etc.E e# dup dimensiunea lor numrul de personal' mrimea capitalului social i a cifrei de afaceri# se disting ntreprinderi mari' respecti( mici i mi%lociiE f# dup *orma de asociere ntreprinderile pot fi di(i&ate n societi pe aciuni' societi cu rspundere limitat' cooperati(e' asociaii de ntreprinderi. <n dependen de condiiile social"economice n fiecare ar e9ist diferite forme de ntreprinderi. <n )epublica Moldo(a n conformitate cu legislaia n (igoare e9ist urmtoarele forme organi&atorico"%uridice de ntreprinderi+, .ntre%rindere indi1idual( este ntreprinderea care aparine unei persoane' cu drept de proprietate pri(at' sau membrilor familiei acestuia' cu drept de proprietate comun. 6atrimoniul ntreprinderii indi(iduale se formea& pe ba&a bunurilor persoanei familiei# i altor surse legale. <ntreprinderea indi(idual este persoan fi&ic' iar posesorul acesteia membrii familiei# poart rspundere nelimitat pentru obligaiunile acesteia cu ntreg patrimoniul su. <ntreprinderea indi(idual este pre&ent n astfel de domenii cum ar fi- acti(itile de ferm' (;n&area cu amnuntul' construciile i ser(iciile pentru populaie. ), So ietate /n nu0e ole ti1 repre&int o ntreprindere' aflat n posesiunea a dou i mai multe persoane' care i"au asociat bunurile n scopul desfurrii n comun a unei acti(iti de antreprenoriat sub aceeai firm n ba&a contractului de constituire nc.eiat ntre acestea. 8ocietatea n nume colecti( se pre&int n cadrul raporturilor de drept ca persoan fi&ic. 6entru obligaiunile societii toi asociaii poart rspundere solidar nelimitat cu ntreg patrimoniul lor. 3, So ietate /n o0andit( repre&int o ntreprindere aflat n posesiunea a dou sau mai multe persoane' care i"au asociat bunurile n scopul desfurrii n comun a unei acti(iti de antreprenoriat sub aceeai firm n ba&a contractului de constituire nc.eiat ntre acestea. 8ocietatea n comandit are n componenea sa cel puin un comanditat i un comanditar. Comanditatul rspunde pentru obligaiunile societii cu ntregul patrimoniu' iar comanditarul rspunde numai n limita sumei cu care a contribuit la formarea capitalului societii. 8ocietatea n comandit se pre&int n cadrul raporturilor de drept ca persoan fi&ic. 6, So ietatea %e a -iuni este societatea comercial al crei capital social este n ntregime di(i&at n aciuni i ale crei obligaii sunt garantate cu patrimoniul societiiL. 6atrimoniul societii se constituie ca re&ultat al plasrii aciunilor' al acti(itii sale economico"financiare i n alte temeiuri pre(&ute de legislaie. 8ocietatea poate fi nfiinat de o singur persoan. <n acest ca&' deci&ia de nfiinare a societii (a fi luat de aceast persoan de sine stttor i se (a perfecta sub form de declaraie de fondare a societii. 8ocietatea poate fi nfiinat de un singur fondator alctuit dintr"un singur acionar# numai n ca&ul n care fondatorul acionarul# nu este o alt societate comercial alctuit dintr"o singur persoan. <n societile pe aciuni de tip nc.isC cu e9cepia celor agricole# numrul asociailor nu poate fi mai mare de B,.
3egea ). Moldo(a *r. !!01 pri(ind societile pe aciuni din ,+.,1.!PPC' cu modificri intrate n (igoare la ,!.,!.+,,D
L

=rept document ce confirm dreptul de proprietate al acionarului este a -iunea. $ceasta este o .;rtie de (aloare emis de o companie pentru constituirea' mrirea sau restructurarea capitalului propriu. 6entru firm' emisiunea de aciuni repre&int o principal cale de mobili&are a fondurilor proprii. Totalul aciunilor emise de o firm constituie a%italul so ial. $ciunile unei societi desc.ise pot fi oferite spre (;n&are publicului. $ciunile se (;nd i se cumpr' de regul' la bursa de (alori. 6reul la care se (;nd i se cumpr aciunile unei societi la un moment dat se numete cursul aciunilor. Cursul aciunii poate fi determinat dup formulaC$ = = !,,U ' dr

unde-

C$ 7 cursul aciuniiE = 7 di(idendul obinut de posesorul aciuniiE dr 7 rata dob;n&ii. =e asemenea' compania poate emite i un anumit numr de obligaiuni. O2li&a-iunile sunt instrumente de credit' pe termen mediu i lung' emise de societi comerciale sau de organisme ale administraiei de stat centrale i locale. :bligaiunile certific deintorului dreptul de a ncasa o dob;nd i de a recupera suma in(estit dintr"o dat la scaden sau n trane pe durata de (ia. :bligaiunile sunt titluri de crean negociabile asupra societii' ca i aciunile' dar se deosebesc de acestea printr"o serie de caracteristici!. caracterul rambursabil al capitalului mobili&at prin emisiunea i (;n&area acestoraE +. scadena acestoraE 0. dob;nda' n general fi9' ca pre al nc.irierii capitalului financiarE 1. durata de (ia. :bligaiunile pot fi i ele reali&ate la burs' unde se stabilete preul de pia al acesteia sau ursul o2li&a-iunii?
/= & !,,U' 7H

unde-

C 7 cursul obligaiuniiE

?* 7 (aloarea nominalDE 6 7 (aloarea de tran&acionare pe pia a obligaiunii. 7, So ietate u r(s%undere li0itat( repre&int o ntreprindere fondat de persoane %uridice i sau# persoane fi&ice' care i"au asociat bunurile n scopul desfurrii n comun a unei acti(iti de antreprenoriat' sub aceeai firm' n ba&a actului de constituire. 8)3' la fel ca 8$' este persoan %uridic. $sociaii societii poart rspundere pentru obligaiile ntreprinderii numai n limitele (alorii cotelor care le aparin. 8ocietatea cu rspundere limitat poate fi nfiinat i de o singur persoan %uridic sau fi&ic. <n societile cu rspundere limitat numrul asociailor nu poate fi mai mare de B,. =rept document ce confirm dreptul de proprietate al asociatului este ade1erin-a otei de %arti i%a-ie. 8, Coo%erati1( de %rodu -ie este o ntreprindere aflat n posesia a trei i mai muli ceteni' care i"au asociat bunurile n scopul desfurrii n comun a unei acti(iti de antreprenoriat sub aceeai firm n ba&a statutului semnat de acetia. Cooperati(a de producie este persoan %uridic i rspunde pentru obligaiunile asumate cu patrimoniul ntreprinderii. Cooperatorii poart rspundere pentru obligaiile cooperati(ei de producie n limitele cotelor care le aparin din patrimoniul cooperati(ei' iar dac aportul respecti( este insuficient' poart rspundere suplimentar cu a(erea lor personal. 9, .ntre%rindere de arend( este ntreprinderea nfiinat de membrii colecti(elor de munc ale ntreprinderilor de stat municipale# sau ale subdi(i&iunilor lor structurale ce se reorgani&ea& n scopul desfurrii n comun a unei acti(iti de antreprenoriat sub aceeai firm n ba&a statutului i contractului de arendare a bunurilor statului municipiului#. <ntreprinderea de arend este persoan %uridic i poart rspundere pentru obligaiile asumate cu patrimoniul ntreprinderii. Membrii ntreprinderii poart rspundere pentru obligaiile lor n limitele cotelor prii# din patrimoniul ntreprinderii care le aparin. :, .ntre%rindere de stat !i 0uni i%al(. <ntreprinderea de stat se nfiinea& i se dotea& cu bunuri de /u(ern sau de organul administraiei de stat mputernicit pentru acest lucru. <ntreprinderea municipal se nfiinea& i se dotea& cu bunuri de organul de autoadministrare local. <ntreprinderea de stat i ntreprinderea municipal sunt persoane %uridice i poart rspundere pentru obligaiile asumate cu ntreg patrimoniul lor. Conform datelor )egistrului de stat la data de ,!.!!.!, n ). Moldo(a erau nregistrate !BL P1, persoane %uridice i ntreprin&tori indi(iduali' dintre care LC +C1 ntreprin&tori indi(iduali C+ L!1 societi cu rspundere limitat 1 DB, societi pe aciuni 1 ,L! cooperati(e cooperati(e de producie' cooperati(e de consum i cooperati(e de ntreprin&tor# ! 1C+ ntreprinderi de stat i municipale 0 !+1 organi&aii necomerciale

0 B1B altele filiale' repre&entane' societi n nume colecti(' societi n comandit' ntreprinderi de arend' ntreprinderi intergospodreti' asociaii de gospodrii rneti i alte ntreprinderi#. $ceast structur este ilustrat n figura ce urmea&.

2igura P.!. 8tructura ntreprinderilor din ). Moldo(a dup forma organi&atorico"%uridic. SSS.cis.md =up cum se poate lesne obser(a din fig. P.! o pondere important o au ntreprinderile indi(iduale. $ceasta denot faptul c i n ). Moldo(a un rol important n de&(oltarea economic este atribuit businessului mic i mi%lociu sau <ntreprinderilor Mici i Mi%locii 7 <MM#. $ceasta este ast&i o realitate unanim recunoscut. )ele(area efectelor lor economice i sociale benefice au condus la considerarea sectorului IMM"urilor ca un domeniu de interes strategic pentru economie. Efectele po&iti(e generate de sectorul IMM"urilor' n general' ntr"o economie se concreti&ea& n- mbuntirea mediului concurenial, individualizarea puternic a produselor i serviciilor o*erite de IMM%uri i de e*iciena activitii des* urate, generarea celui mai mare numr de noi locuri de munc, receptivitatea sporit la nevoile pieei, crearea de oportuniti de dezvoltare i adaptare a tehnologiilor, ocuparea ni elor de pia care nu sunt pro*itabile pentru ntreprinderile de mari dimensiuni, ancorarea n economiile locale prin valori*icarea resurselor locale '*inanciare, materiale, de *or de munc i nu n ultimul r1nd in*ormaionale)! 8ocietile clasificate oficial' conform definiiei Uniunii Europene UE#' ca ntreprinderi mici i mi%locii sunt acele societi care au mai puin de +B, de anga%ai i sunt independente de societi mai mari. <n plus' cifra lor de afaceri sau bilanul anual nu pot depi B, milioane s' respecti( 10 milioane s. 2ceast de*iniie este esenial pentru stabilirea societilor care pot bene*icia de programele comunitare dedicate IMM%urilor i de anumite politici precum regulile de concuren speci*ice IMM%urilor! IMM"urile pot fi mprite n trei categorii' n funcie de mrimea acestora- microXntreprinderile au mai puin de !, anga%ai' ntreprinderile mici au ntre !, i 1P de anga%ai' iar ntreprinderile mi%locii au ntre B, i +1P de anga%ai (e&i tab.P.!#. Tabelul P.!. Clasi4i area IMMIlor on4or0 de4ini-iei UE

Criterii *r.de anga%ai Cifra de afaceri mln. euro# ?aloarea de bilan a acti(elor mln. euro#
8ursa- SSS.aitt.md

.ntre%rinderi 0i ro !"P t B, t 10

.ntre%rinderi 0i i !,"1P t !, t+

.ntre%rinderi 0ijlo ii B,"+1P t !, t+

<n ). Moldo(a' conform legii @Cu pri(ire la susinearea ntreprinderilor mici i mi%lociiA nr. +,L din ,C.,C +,,L' sectorului <MM i sunt atribuite urmtoarele categorii de ntreprinderi- micro' mici i mi%locii. $ceast clasificare a fost efectuat n ba&a urmtoarelor criterii- numrul de persoane ncadrate' (olumul anual al (;n&rilor' (aloarea de bilan a acti(elor (e&i tab.P.+.#. 6otri(it datelor &roiectului "II&$: Moldova ast&i cca. P, la sut din totalul de ageni economici ai rii

repre&int ntreprinderile micului business' dintre care C0 la sut snt micro"

ntreprinderi' iar !P la sut snt ntreprinderi miciP. Tabelul P.+. Clasi4i area IMMIlor /n Re%u2li a Moldo1a
Criterii *r.de anga%ai ?olumul anual al (;n&rilor mln.lei# ?aloarea de bilan a acti(elor mln.lei#
8ursa- SSS.aitt.md

.ntre%rinderi 0i ro !"P o0 o0

.ntre%rinderi .ntre%rinderi 0i i 0ijlo ii !,"1P B,"+1P o +B o +B oB, oB,

*u se ncadrea& n categoriile de mai sus i nu dispun de facilitia# agenii economici care dein o po&iie dominant pe piaE b# agenii economici n al cror capital social cota membrului fondator asociatului' participantului' acionarului# persoan %uridic ce nu este subiect al sectorului ntreprinderilor mici i mi%locii depete 0BU' cu e9cepia organi&aiilor necomercialeE c# companiile fiduciare i companiile de asigurareE d# fondurile de in(estiiiE e# agenii economici importatori de mrfuri supuse acci&uluiE f# bncile' organi&aiile de microfinanare' asociaiile de economii i mprumut' alte instituii financiareE g# casele de sc.imb (alutar i lombardurileE .# ntreprinderile din domeniul %ocurilor de noroc. <n )epublica Moldo(a' sectorul IMM a aprut ca urmare a reformelor structurale efectuate n procesul trecerii de la economia centrali&at la cea de pia' ceea ce este caracteristic pentru ma%oritatea statelor n curs de de&(oltare. 6e parcursul acestor ani' micul business din )epublica Moldo(a a atins un ni(el de de&(oltare' c.iar dac n acelai timp se confrunt cu numeroase probleme de ordin financiar' al instabilitii legislaiei' birocraiei e9cesi(e i altele. Rolul so ialIe ono0i al 0i ului 2usiness, <n rile de&(oltate din punct de (edere economic unde micul business este considerat promotor al de&(oltrii economice graie a(anta%elor pe care le ofer#' micul business cunoate o de&(oltare accelerat mai ales n domeniile serviciilor i a producerii mr*urilor de larg consum. <ntreprinderile mici snt mai fle9ibile i reacionea& mai rapid la sc.imbrile mediului de afaceri i la cerinele pieei. =in aceast considerent in(estiiile n micul business aduc (enituri mai mari dect in(estiiile n ntreprinderile mari. =e altfel' acestea din urm beneficia& din plin de ser(iciile ntreprinderilor mici i ntr"un fel snt dependente de ele. Micul business este orientat spre satisfacerea necesitilor pieei locale i utili&ea& resursele i fora de munc local' a(nd o contribuie substanial i n soluionarea problemei omaului. 8pre e9emplu' B, la sut dintre populaia apt de munc a /ermaniei i L, la sut a 8U$ snt antrenate anume n micul business. Iar n )epublica Moldo(a' potri(it unor surse din cadrul 6roiectului 4Ii6): Moldo(a' doar n doi ani de &ile

sectorul micului business a creat 1, de mii de locuri de munc sau C, la sut din cele BP de mii n total pe economie. Totodat' micul business ofer posibiliti reale de a pune n aplicare aptitudinile creati(e ale ntreprin&torului' dar i in(enti(itatea i capacitatea de lider 7 caliti foarte necesare i utile. A ti1itatea /ntre%rinderilor 0i i !i 0ijlo ii /n Re%u2li a Moldo1a Conform datelor 4iroului *aional de 8tatistic' n anul +,!, numrul ntreprinderilor mici i mi%locii a constituit 1B'L mii ntreprinderi' sau cu !'P mii ntreprinderi cu 1'0U# mai mult fa de anul +,,P. 8ectorul <MM repre&int circa PC'C U din numrul total de ntreprinderi nregistrate n )epublica Moldo(a. E(oluia numrului <MM n anii +,,L 7 +,!, se pre&int astfelmii ntreprinderi

1D 1L 11 1+ 1, 0D 0L 01
36.1 39.1 35.4 42.1 40.0

44.6

46.7 45.6 Total IMM

43.7

6+,+

+,,L

+,,C

+,,D

+,,P

+,!,

2igura P.+. E(oluia numrului <MM n anii +,,L 7 +,!,.


8ursa- SSS.statistica.md

*umrul persoanelor care acti(ea& n ntreprinderile mici i mi%locii n perioada de referin a constituit 0,P'1 mii persoane' deinnd BD'DU din numrul total de anga%ai ai ntreprinderilor. ?eniturile din (n&ri ale ntreprinderilor mici i mi%locii n aceast perioad au nsumat LB+L0'+ mil. lei sau 0L'DU din (enituri din (n&ri n total pe economie. 6onderea ntreprinderilor mici i mi%locii n totalul ntreprinderilor n anul +,!, pe principalii indicatori se pre&int astfel-

2igura P.+. 6rincipalii indicatori a <MM n anul +,!,


8ursa- SSS.statistica.md

E(oluia ponderii ntreprinderilor mici i mi%locii n totalul ntreprinderilor n anii +,,L 7 +,!, se caracteri&ea& prin urmtorii indicatori-

Tabelul P.0 Dina0i a %rin i%alilor indi atori a .MM /n anii )**8 A )*+*
*r. de nreprinderi' mii *r. de salari&ai' mii persoane Total BC1'P BC1'! BC+'! B0P'+ B+L'+ <MM 0+0'0 0+C'1 0+D'! 0!L'+ 0,P'1 6onderea <MM n total' U BL'+ BC', BC'0 BD'C BD'D ?enituri din (;n&ri' mil. lei Total
!!C0C+'1 !1DB!+'C !CB,BD'1 !1L11C', !CCB,0'+

$nii

Total

<MM

6onderea <MM n total' U

<MM 1P,!!'L BLC0D'0 L1PD1'! BC1D,', LB+L0'+

6onderea <MM n total' U 1!'D 0D'+ 0C'! 0P'+ 0L'D

+,,L 0L'! 0B'1 PD'! +,,C 1,', 0P'! PC'D +,,D 1+'! 1!'! PC'L +,,P 11'L 10'C PC'D +,!, 1L'C 1B'L PC'C 8ursa- SSS.statistica.md

$nali&a <MM ne indic asupra creterii dimensiunii ntreprinderilor din sectorul dat. $stfel (eniturile din (n&ri n medie pe o ntreprindere a constituit !10,'+ mii lei sau cu !!1'P mii lei cu D'CU# mai mult fa de anul +,,P. ?eniturile din (n&ri ale <MM n mediu la un salariat constituie +!,'P mii lei sau cu +P'! mii lei cu !LU# mai mult fa de anul +,,P. *umrul de salariai n mediu pe o ntreprindere n anul +,!, a constituit C persoane' fiind la ni(elul anului +,,P. 6artea preponderent a <MM i desfoar acti(itatea n domeniul comerului' constituind n anul +,!, circa !D'C mii uniti' sau 1!U din totalul ntreprinderilor mici i mi%locii. <n industria prelucrtoare au acti(at B mii de <MM sau !,'PU din totalul <MM.

Indi atorii de 2a5( a a ti1it(-ii /ntre%rinderii, Sursele de 4inan-are a a4a erilor, )e&ultatele acti(itii economice a ntreprinderii se manifest n bunuri materiale i ser(icii i se e9prim n dou forme- n form natural"fi&ic i n form bneasc (aloric#. E9primarea fi&ic se face prin intermediul unitilor de msurare natural fi&ice metri' litri' perec.i' tone etc.#. E9primarea bneasc (aloric# a re&ultatelor acti(itii economice a ntreprinderii se manifest prin intermediul (olumului de ncasri bneti n urma reali&rii mrfurilor i ser(iciilor. 6rincipalii indicatori n e9presie bneasc a acti(itii ntreprinderii sunt!. Ci4ra de a4a eri' indicator care msoar re&ultatele la ni(el microeconomic' repre&ent;nd (olumul ncasrilor ntreprinderii din acti(itatea proprie ntr"o perioad de timp' ncasri efectuate la preul pieei. Cifra de afaceri nsumea& ncasrile obinute din acte de comer- (;n&ri de bunuri materialeE prestri de ser(iciiE depuneri la banci i instituii financiareE acordarea de crediteE operaiuni bursiere. 6rin intermediul acestui indicator se aprecia& dimensiunea ntreprinderii i puterea economico"financiar. +. Valoarea ad(u&at(' indicator care msoar eficiena economic la ni(el micro i macroeconomic. 3a ni(elul ntreprinderii (aloarea adugat se determin ca diferen ntre ncasrile ei totale din (;n&area bunurilor materiale i a ser(iciilor ctre clieni i consumurile de factori de producie' respecti( plile fcute ctre furni&ori. <n componena (alorii adugate a ntreprinderii intr- salariile pltiteE impo&itele i ta9eleE amorti&areaE profitul. Cu alte cu(inte' acest indicator cuprinde consumul factorului munc i a factorului capital fi9 i nu include consumul intermediar. 3a ni(el macroeconomic (aloarea adugat se determin prin scderea consumului intermediar din produsul global brut. 0. #ro4itul 2rut sau profitul total este un indicator ce e9prim mrimea profitului obinut de ctre o ntreprindere ntr"o anumit perioad de timp. El se determin prin scderea din cifra de afaceri a ntreprinderii a costului de producie. 1. #ro4itul net este indicatorul care reflect partea din profitul brut al ntreprinderii' care rm;ne dup scderea din acesta a impo&itelor i a altor pli pre(&ute de legislaia n (igoare dob;nda la capitalul in(estit' c.iria pltit pentru cldiri' arenda' partea destinat re&er(elor' donaiile pentru scopuri umanitare . a.#. <inan-area repre&int procesul de asigurare a unor fonduri bneti necesare desfurrii unor acti(iti ale unei ntreprinderi. 2inanarea poate fi reali&at apel;nd la surse proprii sau la surse e9terne din afara organi&aiei#. " 9ursele interne de *inanare pot fi" Contribuiile proprietarilor sau ale membrilor organi&aieiE " )esursele e9cedentare generate de acti(itatea organi&aiei autofinanare#. " 9ursele e+terne de *inanare pot fi" CreditulE " 2inanarea nerambursabil. Care sunt a(anta%ele i de&a(anta%ele utili&rii diferitelor surse de finanareG )ursele interne de finanare

;,3,

$(anta%e meninerea independenei i autonomiei financiare' deoarece nu se creea& obligaii suplimentare dob;n&i' garanii#E pstrarea capacitii organi&aiei de a contracta crediteE constituie un mi%loc sigur de acoperire a necesitilor financiare ale organi&aiei. =e&a(anta%e proprietarii dispun de fonduri mai reduse pentru a in(esti n alte acti(iti mai profitabile dec;t acti(itatea care a generat e9cedentul financiar. )ursele externe de finanare /reditul $(anta%e timp scurt de acces la resursele financiare necesareE este accesibil n orice momentE poate fi obinut un (olum (ariabil de resurse financiare' n funcie de necesitiE posibilitate de negociere a condiiilor de rambursare. =e&a(anta%e apariia unor obligaii suplimentare dob;nda' garanii#E e9istena unor formaliti obligatorii de ndeplinit documentaii' rapoarte periodice etc.#. #inanarea nerambursabil sub(enii gu(ernamentale' programe de finanare nerambursabil publice sau pri(ate#. $(anta%e pot fi finanate acti(iti fr s se consume resurse proprii sau s se contracte&e crediteE este pastrat independena i autonomia financiar a organi&aiei. =e&a(anta%e acces dificil fondurile se acord periodic' de regul pe ba&a unor licitaii#E control strict al modului de utili&are a fondurilor de ctre finanatori' inclusi( prin colaborare cu alte instituii de specialitate Curtea de Conturi etc.#.

Cu1inteI heie agent economic businessul mic cifra de afaceri cooperati( de producie ntreprindere ntreprindere indi(idual ntreprindere de arend ntreprindere de stat ntreprindere municipal ntreprinderi micro' mici' medii i mari profitul brut

profitul net societate n nume colecti( societate n comandit societate pe aciuni

Re5u0at

societate cu rspundere limitat surse interne de finanare surse e9terne de finanare (aloarea adugat

!. <ntreprinderea este o unitate economic productoare' care combin factorii de producie n scopul obinerii unor bunuri sau ser(icii' care' fiind reali&ate pe pia' aduc proprietarului ntreprinderii un anumit profit. +. <ntreprinderea ca unitate instituional poate fi pri(it n mai multe aspecteca organism economic' social' te.nico"producti(' dinamic' scopul final al creia este obinerea profitului. 0. Ca unitate economic ntreprinderea ndeplinete urmtoarele funciimanagerial' financiar"contabil' personal' apro(i&ionare' producie' cercetare" de&(oltare' marketing. 1. <n )epublica Moldo(a n conformitate cu legislaia n (igoare funcionea& urmtoarele forme organi&atorico"%uridice de ntreprinderi- ntreprindere indi(idual' societate n nume colecti(' societate n comandit' societate pe aciuni' societate cu rspundere limitat' cooperati( de producie' ntreprindere de arend' ntreprindere de stat' ntreprindere municipal. B. <n multe state ale lumii' inclusi( i n ). Moldo(a' un rol deosebit n de&(oltarea economic l au <MM. Efectele po&iti(e generate de sectorul IMM"urilor' n general' ntr"o economie se concreti&ea& n- mbuntirea mediului concurenial' indi(iduali&area puternic a produselor i ser(iciilor oferite de IMM"uri i de eficiena acti(itii desfurate' generarea celui mai mare numr de noi locuri de munc' recepti(itatea sporit la ne(oile pieei' crearea de oportuniti de de&(oltare i adaptare a te.nologiilor' ocuparea nielor de pia care nu sunt profitabile pentru ntreprinderile de mari dimensiuni. L. 6rincipalii indicatori prin intermediul crora este anali&at acti(itatea economic a ntreprinderii sunt- cifra de afaceri' (aloarea adugat' profitul brut i profitul net. C. 2inanarea 7 procesul de asigurare a unor fonduri bneti necesare desfurrii unor acti(iti ale unei ntreprinderi 7 poate fi reali&at apel;nd la surse proprii sau la surse e9terne. !. +. 0. 1. B. #ro2le0e de re a%itulare E9plicai esena ntreprinderii. Care sunt aspectele ntreprinderii ca unitate instituionalG Caracteri&ai principalele funcii ale ntreprinderii. *umii criteriile de clasificare ale ntreprinderilor. $nali&ai detaliat formele organi&atorico"%uridice ale ntreprinderilor din )epublica Moldo(a.

L. E9plicai deosebirile dintre societatea pe aciuni i societatea cu rspundere limitat. C. Ce (enituri poate ncasa posesorul unei aciuni sau a unui pac.et de aciuni#G D. 6rin ce se deosebete aciunea de obligaiuneG P. E9plicai care sunt particularitile acti(itii <MM n ). Moldo(a. !,.E9plicai care sunt a(anta%ele i de&a(anta%ele businessului mare i businessului mic. !!. $nali&ai principalii indicatori economici ai ntreprinderii. !+.Care sunt principalele surse de finanare a acti(itii unei ntreprinderiG Gi2lio&ra4ie $. Co%u.ari' T. Manole' T. /run&u' (eorie economic! C.iinu' UTM' +,,1' p. 01 7 1B. =obrot *i' Economie politic. 4ucureti' Editura Economic' !PPB' p. !+, 7 !+LE =umitru Moldo(anu' /urs de teorie economic. ed. $)C' C.iinu' +,,C' p. LC"CPE Ignat Ion' 6o.oa Ion' /.eorg.e 3uac' /abriela 6ascaru' Economie politic' ed. Economic' 4ucureti' +,,+' p.!!D"!+1 3egea )epublicii Moldo(a @=espre antreprenoriat i ntreprinderiA. Monitorul :ficial al )epublicii Moldo(a' +,,+' nr. +! 7 ++. Te0a +*? <ACTORII DI COSTURILE DE #RODUCJIE +*,+, Cara teristi ile 4a torilor de %rodu -ie tradi-ionali !i a neo4a torilor, +*,), Co02inarea !i su2stituirea 4a torilor de %rodu -ie, #rodu ti1itatea !i renta2ilitatea 4a torilor de %rodu -ie, +*,3, Costurile de %rodu -ie !i ti%olo&ia lor, C(ile de redu ere a osturilor de %rodu -ie, S o%ul te0ei? determinarea direciilor de utili&are eficient a factorilor de producie i a cilor de reducere a costurilor de producie. O2ie ti1ele te0ei, =up studierea acestei teme ar trebui s fii capabili s anali&ai aspectul cantitati( i calitati( al factorilor tradiionali de producieE s e(ideniai particularitile neofactorilor de producieE s determinai condiiile' modul i proporiile n care se combin i se substituie factorii de producieE s determinai producti(itatea factorilor de producieE s specificai tipologia costurilor i c.eltuielilor de producieE s identificai cile de reducere a costurilor de producie.

+*,+, Cara teristi ile 4a torilor de %rodu -ie tradi-ionali !i a neo4a torilor, 6entru nceput trebuie de specificat c producia este acti(itatea depus de oameni cu scopul de a transforma resursele disponibile din societate corespun&tor ne(oilor lor' urmrind crearea de bunuri i ser(ici menite a intra n consum' n (ederea satisfacerii diferitelor categorii de trebuine. Iar pentru ca procesul de producie s aib loc este necesar pre&ena unui ir de factori. /eneric' factorii de producie reprezint elementele de intrare n procesul de producie, n activitile economice n general, reprezent1nd condiiile necesare i su*iciente pentru des* urarea acestui proces din care rezult bunuri economice! #actorii de producie se concretizeaz n resurse i disponibiliti aduse n stare activ prin atragerea lor n circuitul economic, alocarea i consumarea lor, corespunztor unor destinaii prestabilite de ctre agenii economici productori! 2actorii de producie repre&int' n aceast (i&iune' totalitatea elementelor de intrare n procesul de producie' ceea ce se reflect i n denumirea atribuit lor n limba engle&' i anume @inputA. : delimitare conceptual n acest sens este cea ntre noiunea de @factori de producieA i cea de @resurseA. $ceste noiuni desemnea& dou categorii de entiti distincte din economia real' dei termenii' n sine' sunt utili&ai deseori ca fiind sinonimi. <n opinia noastr' noiunea de @resurseA e9prim' n esen' starea de disponibilitate a unor bunuri corporale' dar i incorporale#' fr a le asocial n mod uni(oc o anumit destinaie de utili&are' cum ar fi producia sau consumul. Ca atare' resursele' prin simpla lor e9isten' au n raport cu procesul de producie' caracterul unui potenial producti(. <n anumite condiii' prin deci&ii i aciuni adec(ate' specifice ale agenilor economici productori' resursele sunt acti(ate prin atragerea ntr"o utili&are concret' primind astfel o anumit destinaie i de(enind factori de producie. =eci' factorii de producie repre&int resurse aduse de ctre agentul productor ntr"o stare acti(' proprie utili&rii lor efecti(e n procesul de producie. K. 4. 8aN' repre&entantul colii clasice' sublinia n lucrarea sa @Tratat de economie politicA c la producerea bunutilor particip trei factori tradiionali de producie- munca' natura pm;ntul# i capitalul. Munca i natura sunt factori primari i originari' ntruc;t repre&int punctul de plecare al acti(itii economice. Capitalul este un factor deri(at' care re&ult din interaciunea primilor. 6e msura de&(oltrii te.nicii i te.nologiei au mai aparut o serie de neo4a tori? progresul te.nico"tiinificE sistemul informaionalE capitalul umanE abilitatea ntreprin&torului. <n continuare ( propunem o descriere succint a fiecrui factor. MUNCA este o a ti1itate u0an( on!tient(, un e4ort 4i5i !i intele tual, %rin are oa0enii, a -ionBnd asu%ra o2ie telor din natur(, o2-in 2unurile de are au ne1oie, Mun a este 4a torul deter0inant al ori (rei a ti1it(-i e ono0i e,

2ora de munca pri(it ca factor de producie este repre&entat de capacitile resurselor umane fi&ice i intelectuale# care sunt efecti( antrenate n acti(iti economice. Munca' ca factor de producie' are urmtoarele trsturi- ea are caracter originar' n sensul c ea este intrinsec asociat personalitii' neput;nd fi reprodus artificial i nici disociat de persoana prestatoruluiE - ea repre&int un factor de producie acti( i determinant' contribuind la transformarea factorilor de producie n bunuri economiceE - munca omului se deosebete de acti(itatea animalelor prin aceea' c ea este e9ercitat n mod contient i contribuie la crearea uneltelor de producieE - munca are dimensiuni cantitati(e i calitati(e. 2actorul munc e necesar de a fi anali&at sub aspect cantitati( i calitati(. =imensiunea antitati1( este determinat de- a# numrul de lucrtori implicai n procesul de producieE b# durata sptm;nii de lucru. )esursele de munc ale unei ri sunt determinate de populaia acestora care este format din urmatoarele grupe populaia adult care se determin sc&;nd din populaia total a unei ri populaia t;nr i populaia n (;rstE populaia acti( care este format din ceea ce rm;ne dup ce din populaia adult se scad adulii inapi de muncE populaia acti( disponibil cuprinde toate persoanele care rm;n dup ce din populaia acti( se elimin persoanele casnice' ele(ii i studenii i cei care satisfac stagiul militar obligatoriuE populaia ocupat care se determin sc&;nd din populaia acti( disponibil numrul omerilorE populaia ocupat salari&at este cea care re&ult elimin;nd din populaia ocupat pe toi cei ce lucrea& n gospodriile i unitile proprii. 8tructura populaiei )epublicii Moldo(a poate fi cunoscut anali&;nd datele 4iroului *aional de 8tatistic tabelul !,.!#. Tabelul !,.! Indi atori %ri1ind o u%area 4or-ei de 0un (, mii pers.
Indi atori

Total populaie 6opulaia economic acti(


6opulaia ocupat

)**+ 0L0B' ! !L!L' L !1PP' , !!C'C

)**) 0L+C' D !L!B' , !B,B' ! !,P'P

)**3 0L!D' 0 !1C0' L !0BL' B !!C'!

)**6 0L,C' 1 !10+' L !0!L' , !!L'B C,'! 1L'1

)**7 0L,,' 1 !1++' B !0!D' C !,0'C BP'D 10'P

)**8 0BDP' P !0BC' ! !+BC' 0 !,,', L!'C 0D'+

)**9 0BD!' ! !0!0' D !+1C' + LL'C 1!'B +B'+

)**: 0BC+' C !0,+' C !+B!' , B!'C 0,', +!'D

)**; 0BLC' B !+LB' 0 !!D1' 1 D!', B,'D 0,'+

)*+* 0BL0'C

!+0B !!10 P+ BC 0B

*umrul omerilor " brbai " femei

C,'! L1'1 LP'P 1C'L 1B'1 1C'+ 8ursa- .ttp-hhSSS.demografie.md

Caliatea muncii este condiia fundamental a ridicri eficienei muncii direct sau indirect# i din aceast cau& trebuie urmrite anumite direcii creterea ni(elului general de educaie i de pregatire profesional a resurselor de muncE promo(area unui sitstem eficient de moti(are a lucrrilorE asigurarea unui ni(el ridicat de sntate a populaieiE asigurarea unei caliti ridicate pentru ceilali factori de producie. NATURA A ele0entul de 2a5( are asi&ur( su%ortul 0aterial al ori (rei a ti1it(-i e ono0i e, ondi-ionBnd ne0ijlo it des4(!urarea a esteia, Ele0entele /ntrunite su2 denu0irea de 4a tor de %rodu -ie =natur(> sunt? %(0Bntul, resursele 0inerale !i de o02usti2il, resursele de a%(, %(durile, aerul, )esursele naturale pot fi grupate dup diferite criterii' printre care!. dup destinaie- utili&ate ca bunuri de consum' dar i ca bunuri de producie aer' ap' energie solar#E - utili&ate doar ca bunuri de producie diferite tipuri de minereuri' re&er(ele de uranium .a.# +. dup gradul de regenerare- resurse parial regenerabile apa' aerul' fauna' etc.#. $ceste resurse sunt limitate cantitati( i deteriorabile calitati(. Ele se pot diminua cantitati( datorit acti(itilor umane ineficiente i a fenomenelor naturale. - resurse neregenerabilebile 7 create prin transformri naturale care nu se mai reproduc &cminte de fier' &cminte de metale preioase' &cminte de ga&e i petrol#. 6rincipalul element al factorului natural este pm;ntul. <n sens restr;ns' pm;ntul se identific cu fondul funciar al unei ri' care dup structura poate s cuprind terenuri agricole pm;nturi arabile i plantaii multianuale' puni#E terenuri cu destinaie forestierE terenuri destinate localitilor construcii cu destinaie locati(' comercial' piee .a.#E terenuri cu destinaie special ci de comunicaii#. Trebuie de menionat aici c datorit ritmului e9treme de de&(oltare a omenirii n ultimul secol i e9ploatrii masi(e a &cmintelor naturale' suntem ast&i martorii epui&rii cu o repe&eciune uimitoare a resurselor naturale. 6entru a re&ol(a problema oamenii sunt n cutarea altor surse alternati(e de energie' fiind luat n calcul i aspectul ecologic. Tabelul !,.+ Re%arti5area 4ondului 4un iar %e ate&orii de terenuri /n R, Moldo1a, 0ii ha
Categoria de destinaie a terenurilor Terenuri cu destinaie agricol Terenurile localitilor Terenurile destinate industriei, transporturilor i de alt destinaie La 1 ianuarie 2007 1974,1 319,6 58,4 Suprafaa total La 1 ianuarie 2008 1978,9 315,7 58,6 La 1 ianuarie 2009 1984,6 311,4 58,5

Terenurile destinate proteciei naturii, ocrotirii sntii, activitii recreative, terenuri cu valoare istorico cultural, terenuri ale !onelor su"ur"ane i ale !onelor ver!i Terenurile #ondului silvic Terenurile #ondului apelor Terenurile #ondului de re!erv Total terenuri

3,7 435,4 84,8 508,6 3384,6

4,0 440,1 85,2 502,1 3384,6

3,95 443,1 86,0 497,0 3384,6

8ursa- .ttp-hhSSS.(iitorul.org

CA#ITALUL ca factor de producie' repre&int ansamblul bunurilor economice acumulate 7 eterogene i reproductibile 7 ale cror utili&are face posibil' prin rentoarcerea lor n producie' sporirea randamentului factorilor primari de producie sau cel puin duce la uurarea muncii. <n sens economic capitalul este un bun care aduce (enit' sau' n e9presia clasic a lui Q. Mar9' capitalul este o (aloare care aduce plus(aloare. =up cum menionea& 6. 8amuelson' capitalul const n bunurile de folosin ndelungat' produse' care sunt folosite n alte procese de producie. Unele mi%loace de producie au o durat de utili&are de c;i(a ani' pe c;nd altele pot fi folosite un secol sau c.iar mai mult. 6rincipala proprietate a unui mi%loc de producie o constituie faptul c el este n acelai timp o resurs care particip la procesul producti( i un re&ultat al acestuia. Capitalul' ca factor de producie' n practic' este numit @capital te.nicA. =up modul specific n care se consum i se nlocuiesc componentele capitalului te.nic el se grupea& n- a%ital 4iC i a%ital ir ulant. Ca%italul 4iC repre&int acea parte a capitalului producti( real' te.nic# format din bunuri de lung durat ce ser(esc ca instrument ale muncii oamenilor n mai multe cicluri de producie' care se consum treptat i se nlocuiesc dup mai muli ani de utili&are. Capitalul fi9 poate fi a ti1 !i %asi1. Capitalul fi9 acti( 7 masini' utila%e' instalatii s.a. 7 contribuie direct la crearea de produse noi' iar capitalul fi9 pasi( include .ale' cladiri' depo&ite i alte elemente de infrastructur material sau cu destinaie social"administrati(. Ca%italul ir ulant repre&int acea parte a capitalului producti( care se consum n ntregime n decursul unui singur ciclu de producie i care trebuie nlocuit cu fiecare nou circuit economic E9. materii prime' materiale' combustibil' energie de toate tipurile' ap .a.#. 8coaterea din funciune este re&ultatul deprecierii capitalului fi9 datorate at;t u&urii fi&ice c;t i a cele morale a acestuia. 6rin u5ura 4i5i ( a capitalului fi9 se nelege pierderea treptat a proprietilor lui te.nice de e9ploatare ca urmare a folosirii producti(e i a aciunii factorilor naturali. U5ura 0oral( a capitalului fi9' numit i u&ur in(oluntar' const n deprecierea (aloric' sau (aloric i te.nic nainte de u&ura sa fi&ic deplin' datorit progresului te.nic. : regul de mult practicat n acti(itatea ntreprinderilor din rile de&(oltate economic' acceptat i de autoritile fiscale' const n stabilirea din momentul ac.i&iionrii ec.ipamentului de producie a unor ote anuale de a0orti5are care in

seama at;t de efectele u&urii fi&ice c;t i ale u&urii morale a capitalului fi9. ?olumul considerabil al capitalului fi9 acumulat n economie a adus la constituirea unor 4onduri de a0orti5are' care depesc cu mult necesarul de c.eltuieli pentru reparaii i nlocuiri. A0orti5area repre&int e9presia (aloric a u&urii. M(ri0ea anual( a a0orti5(rii se determin raport;nd (aloarea capitalului fi9 la durata normal de funcionare' n ani.

A=

V Vr+d N sau A = , undeT T

$ 7 suma anual a amorti&riiE ? 7 (aloarea iniial a capitalului fi9E r 7 (aloarea re&idual' adic (aloarea recuperat dup scoaterea din funciune a capitalului fi9E d 7 c.eltuielile fcute pentru scoaterea din u& a capitalului fi9E T A timpul de funcionare a capitalului fi9. =e asemenea' poate fi determinat i rata a0orti5(rii' reieind din formula de mai susA aO = C+**HN undeV $ 7 suma anual a amorti&riiE ? 7 (aloarea iniial a capitalului fi9. #ro&resul tehni oI!tiin-i4i , ca neofactor de producie' contribuie lamoderni&area i di(ersificarea produselor' perfecionarea ec.ipamentelor i te.nologiilor de producieE aplicarea noilor surse de materie prime i energeticeE mbuntirile n domeniul comerciali&rii bunurilor' al transportului i comunicaiilorE perfecionarea metodelor de organi&are a produciei i a acti(itii manageriale etc. )e(oluia tiinific i te.nic actual permite nlocuirea aproape total a efortului fi&ic i n msur sporit a celui intelectual. 8e consider c' n condiiile actuale' o firm i poate asigura (iabilitatea te.nologic numai prin alocarea unei cote de cel puin D 7 !,U din cifra sa de afaceri pentru aciuni de cercetare de&(oltare. Siste0ul in4or0a-ional, ca neofactor de producie' asigur- reglarea' fr participarea nemi%locit a omului' a unor procese de producieE conducerea de la distan a unor maini i utila%e' programarea' lansarea i urmrirea proceselor de producieE nlocuirea factorului munc prin sistemul de maini roboti&area#. Informaiile se deosebesc de resursele economice clasice printr"o serie de particulariti ce pri(esc- %rodu erea in4or0a-iilor, &estionarea, tran5a -ionarea %e %ia-( !i onsu0ul s%e i4i al a estor resurse. Trsturilile sistemului informaional modern producerea informaiilor are caracter nentrerupt i practic nelimitatE stocul de informaii se e9tinde i se mbogete continuuE informaia nou produs are caracter de unicat nu este reprodus prin simpla repetare a procesului de producie' fiind un re&ultat al actului creati(' intelectual#E

informaia ca resurs este supus unor reguli specifice de gestionare' acces i protecie protecia dreptului de proprietate asupra acestui bun se reali&ea& prin licene'bre(ete' patente' mrci nregistrate etc.# informaia nou creat i oferit pe pia cunoate un proces specific de tran&acionare cumprtorul nu"l deposedea&' de regul' pe (;n&tor de utilitatea informaiei respecti(e sau de posibilitatea de a o oferi pe pia i altor beneficiari#E informaia cunoate un proces specific de consum consumul informaiei nu are un caracter distructi( i nici de u&ur fi&ic' ea rm;ne n continuare o resurs disponibil' utili&abil' cunosc;nd doar o u&ur moral#E stocul de informaii disponibile i refolosibile pot fi integrate n fiina uman sub form de cunotine i e9perien capital uman#' iar altele sunt depo&itate pe supori materiali' cum sunt- .;rtia' filmul' discul' ben&ile magnetice' circuitele integrate etc. Ca%italul u0an, ca neofactor de producie' include stocul de e9perien i cunotine acumulate n fiina uman' care constituie un i&(or al (enitului potenial (iitor pe ba&a ser(iciilor producti(e furni&ate. <n calitate de capital uman ser(ete miestria profesional obinut prin educaie. 3a ba&a capitalului uman se afl in(estiiile fcute anterior n sistemul de instruire. Economitii susin c n(m;ntul este cea mai important ramur a economiei' cea mai mare @industrieA a epocii noastre' at;t prin dimensiunile i importana produciei sale' c;t i prin transmiterea din generaie n generaie a e9perienei acumulate' ndeplinind funcia de ntreinere i de&(oltare a stocului de cunotine. A2ilitatea /ntre%rin5(torului, ca neofactor de producie' este apreciat ca un tip special de resurs uman' care se refer la capacitatea de a combina n modul cel mai eficient natura ' munca i capitalul' la creati(itatea i iniiati(a de a produce bunuri i de a gsi noi ci de comerciali&are a acestora' la asumarea riscului n acti(iti economice. Un bun ntreprin&tor trebuie s ntreuneasc urmtoarele caliti- s fie un bun strateg' un administrator capabil' un e9celent negociator' psi.olog' comerciant i c.iar e9ecutant s;rguincios al unor aciuni cu caracter operaional. Economistul american C. McConnell atribuie acestui neofactor urmtoarele funcii are iniiati( n combinarea resurselor 7 pm;nt' munc i capital 7 n producerea bunurilor i ser(iciilorE este cel care diri%ea& politica n firmE este un no(ator 7 cel care ncearc introducerea de noi produse' te.nologii i instrumente sau de noi forme de organi&are a ntreprinderiiE este purttorul riscului 7 rsplata pentru timpul' efortul i abilitatea sa poate fi profitul' dar i pierderea i c.iar falimentul. Ca factor de producie' abilitatea ntreprin&torului repre&int un element decisi( de progres' n msura n care economia contemporan este ba&at pe ino(are te.nologic i pe dinamica sc.imbrilor calitati(e. Comportamentul antreprenorial este tipul de comportament (iabil i legitim ntr"o economie sntoas. El nu poate i nu trebuie confundat cu comportamentele speculati(e' care deformea& coninutul liberei iniiati(e' prin ncercarea de a obine profituri din modificarea con%uncturii

economice' mi&;ndu"se pe producerea unor anumite bunuri ser(icii# n situaii fa(orabile pentru speculator. +*,), Co02inarea !i su2stituirea 4a torilor de %rodu -ie, #rodu ti1itatea !i renta2ilitatea 4a torilor de %rodu -ie, <ntreprin&torul ntotdeauna caut s combine n aa mod factorii de producie' nc;t s obin un efect ma9im. El rm;ne mereu n cutarea (ariantei celei mai fa(orabile de combinare' deoarece numai n asemenea ca& (a atinge obiecti(ul fundamental 7 ma9imi&area profitului. Combinarea factorilor de producie * operaia tehnico%economic de unire a *actorilor de producie n care cantitatea i calitatea *iecruia sunt n *uncie de bunurile ce urmeaz a *i produse, de cantitatea acestora i de ali parametri, astel nc1t e*iciena lor s *ie ma+im! 6remisele combinrii factorilor de producie" caracterul limitat al factorilor supui combinriiE " caracteristicile factorilor de producie i concordana lor cu specificul acti(itiiE " con%unctura pieelor factorilor de producie. Combinarea factorilor de producie poate fi pri(it sub aspect cantitati(' structural i calitati( i se nfptuiete concomitent din punct de (edere te.nic i economic. $spectul te.nic presupune unirea unei cantiti de factorih munc cu o anumit cantitate de maini' utila%e' materie prim etc. =e e9emplu' un a(iator poate pilota n acelai timp numai un a(ion#. =in punct de (edere economic' ntreprin&torul (a ncerca s combine factorii de producie n asemenea cantiti i proporii nc;t s c.eltuiasc c;t mai puini factori de producie i s obin un re&ultat c;t mai mare. <n fosta U)88' dintr"o anumit cantitate de metal se confeciona un tractor. =in aceeai cantitate de metal i n aceeai perioad n /ermania se confecionau patru tractoare. $ceast diferen este condiionat de faptul c n economia de pia ntreprin&torul este moti(at' dar i @obligatA s combine factorii de producie n aa fel nc;t s produc bunuri cu o c.eltuial minim de resurse. <n procesul combinrii factorilor de producie' ntreprin&torul trebuie s in mereu cont de caracterul limitat al acestora' dar i de alte circumstane 7 cum ar fi cunoaterea i folosirea celor mai performante te.nologii 7 ' ce ar ine cont de specificul factorilor de producie folosii i de con%unctura pieei factorilor de producie' pentru a recurge' la momentul oportun' la substituirea nlocuirea# unui factor cu altul. )ubstituirea este un proces de nlocuire a unei cantiti dintr%un *actor de producie printr%o cantitate din alt *actor! 8ubstituirea poate a(ea loc ntre factorul @muncA i factorul @capitalA &ece muncitori sunt nlocuii cu o main' care face integral lucrul acestora#' ntre factorul @naturA i factorul @ capitalA sau ntre diferite elemente componente ale aceluiai factor de producie nlocuirea unui utila% cu altul sau a materie prime naturale cu

materie prim sintetic# etc. 6entru a obine acelai ni(el de producie' productorul poate combina i substitui factorii de producie n proporii diferite. 2nsamblul combinaiilor de capital 'J) i munc ',) n urma crora se obine acela i volum de producie se nume te curb de izoproducie sau izocuant$ I&ocuanta este o repre&entare grafic a unui ansamblu de substituiri ale factorilor de producie' la un ni(el dat al te.nicii' cu obinerea unei cantiti constante de bunuri. =in fig. !,.! se (ede c pe aceeai i&ocuant producia este constant' adic aceeai cantitate de produs se poate obine prin combinarea a L uniti de capital fi9 Q# cu o unitate de munc 3#' a 1 uniti de Q cu + uniti de 3' a + uniti de Q cu 1 uniti de 3 etc.

2igura !,.!. Curbele de i&oproducie i&ocuantele# cu (ariante de combinare a factorilor @muncA i @capitalA. =in fig. !,.! se (ede c poate e9ista o infinitate de i&ocuante. <n acelai timp' fiecare i&ocuant repre&int o mulime de combinaii pentru obinerea aceleiai cantiti de produs. Curba M! repre&int (ariantele de combinaii pentru obinerea unei cantiti mai mari de bunuri dec;t n ca&ul curbei M,' corespun&tor o catitate mai mic dec;t n ca&ul M+. I&ocuantele au o form con(e9 i descresctoare. $ceasta nseamn c o diminuare a factorului @capitalA Q# poate fi compensat doar cu o cantitate mai mare cresctoare# de munc. E9ist o asemnare ntre curbele de indiferen' ce repre&int alegerea consumatorului ntre dou bunuri H i u#' i i&ocuantele' ce reflect combinaiile posibile de utili&are a doi factori de producie @muncA i @capitalA# de ctre productor. 6e o perioad lung de timp toi factorii de producie pot fi modificai. <n aceast situaie' un anumit ni(el de producie poate fi reali&at prin combinarea n proporii diferite a factorilor (ariabili. 3a ba&a combinrii factorilor de producie st l e&ea randa0entelor ne%ro%or-ionale i le&ea randa0entelor $%rodu ti1it(-ii' 0ar&inale des res Bnde. #rodu ti1itatea repre&int un raport ntre re&ultatele obinute i eforturile depuse. 2ormele producti(itii productivitatea *izic 7 e(aluia& randamentul factorilor utili&ai n uniti naturale fi&ice# i se poate e9prima n tone' metri' litri .a.E

productivitatea valoric 7 e9prim randamentul factorilor utili&ai n uniti (alorice monetare#E productivitatea global 7 e9prim eficiena utili&rii tuturor factorilor de producieE productivitatea parial 7 reflect doar eficiena utili&rii unui singur factor de producieE productivitatea medie 7 reflect eficiena utili&rii unei uniti dintr"un factor de producie formula de calcul este pre&entat n r;ndurile de mai %os#E productivitatea marginal 7 repre&int sporul de producie ce poate fi obinut n urma utili&rii unei uniti suplimentare dintr"un anumit factor formula de calcul este pre&entat n r;ndurile de mai %os#. $supra sporirii producti(itii influenea& urmtorii factori- factorii naturali' te.nici' economici' sociali' psi.ologici' structurali' factori ce decurg din gradul de integrare a economiei naionale n economia mondial. 6rincipalele forme de producti(itate sunt- %rodu ti1itatea 0un ii i randa0entul a%italului, 6roducti(itatea muncii 7 capacitatea forei de munc de a crea ntr"o unitate de timp un anumit (olum de bunuri' sau cantitatea de timp pentru obinerea unei uniti de produs i pot fi e9primate prinL L PL = !i PL = L L 6entru a alege cea mai bun in(estiie' trebuie s determinm profitul corespun&tor fiecrei (ariante pe care o a(em la ndem;n. Unul dintre cei mai utili indicatori l constituie randa0entul a%italului' acesta reflect;nd c;tigul anual corespun&tor fiecrei uniti monetare in(estite. #ro4itul este (enitul re&idual dat de diferena dintre (eniturile totale i costurile totale. )andamentul capitalului repre&int' deci' necesarul de capital pentru obinerea unei uniti de efect i poate fi e9primat prinE M= L 8c.imbrile care se produc n factorii de producie i influena lor asupra (olumului de producie sunt reflectate n le&ea randa0entelor ne%ro%or-ionale. Le&ea randa0entelor ne%ro%or-ionale reflect relaia ce e9ist ntre (olumul produciei obinute i sc.imbrile factorilor de producie' ntre producia adiional i factorii adiionali utili&ai. E9ist trei ca&uri de randamente- randamente constanteE randamente cresctoareE randamente descresc;nde. <n ca&ul randamentelor constante' o anumit cretere a (olumului de producie necesit o cretere corespun&toare a factorilor utili&ai. <n ca&ul randamentelor cresctoare o cretere proporional a (olumului produciei cere o mrire mai puin dec;t proporional a cantitii de factori de producie utili&ai. <n ca&ul randamentelor descresctoare' o mrire proporional a (olumului produciei obinute implic o cretere mai mult dec;t proporional a cantitii factorilor. $stfel' sporurile de producie sunt diferite n raport cu creterea factorilor' prin urmare e9ist o funcie de producie' care leag factorii de producie i (olumul de bunuri. =ac am

presupune c n procesul de producie sunt utili&ai doi factori de producie' apoi funcia de producie n acest ca& ar putea fi e9primat prin- L Q 4 $L, M', $far de aceast lege e9ist le&ea randa0entelor $%rodu ti1it(-ii' 0ar&inale des res Bnde' potri(it creia mrimea cantitii factorului (ariabil munca# duce la o cretere marginal a produciei' care atinge un punct ma9im' dup care are loc tendina de scdere a sporului marginal al produciei p;n ce de(ine negati(. $ceast lege a fost cercetat de =.)icardo i de $.Turgot' referitor la producia agricol' pentru a e9plica noiunea de rent funciar. 6otri(it le&ii randa0entelor $%rodu ti1it(-ii' 0ar&inale des res Bnde ' atunci c;nd se utili&ea& un factor fi9' iar cantitatea factorului (ariabil crete' producti(itatea factorului (ariabil utili&at crete p;n la un anumit ni(el' dup care ncepe s se reduc. ?eridicitatea acestei legi este demonstrat de realitatea economic. =ac ea nu ar fi ade(rat' ar nsemna c pe o suprafa de un .a s"ar putea obine ntreaga cantitate de produse agricole necesar populaiei unei ri. 6roducti(itatea unui factor de producie repre&int eficiena utili&rii factorului respecti( i poate fi e9primat prin %rodu ti1itatea 0edie i %rodu ti1itatea 0ar&inal(, #rodu ti1itatea 0edie $P, M,' constituie' de fapt' producia medie $#,M,' i este egal cu raportul dintre producia total L' i cantitatea factorului utili&at 7 numr de lucrtori $L'' uniti de capital $M' etc.
P,M, a 0un ii =

L etc. M #rodu ti1itatea 0ar&inal( $P0ar,' a unui factor de producie se determin prin raportarea modificrii produciei totale mM# la modificarea cantitii factorului utili&at i constituie' de fapt' producia marginal. P,M, a a%italului =
L E 0ar, L L P a a%italului = etc. 0ar, M P a 0un ii =

L E L

Modelele teoretice de combinare a factorilor de producie ne demonstrea& c pot e9ista un numr foarte mare de combinaii ntre factorii de producie' dar realitatea ne arat c productorul este 'de fapt' limitat. Un rol important are perioada de timp. <ntr"o perioad scurt de timp' un anumit ni(el de producie poate fi reali&at numai printr"o combinare' ntr"o proporie dat' a factorului (ariabil cu cel fi9. 6e o perioad lung de timp toi factorii de producie pot fi modificai i deci' un anumit ni(el de producie poate fi reali&at printr"o combinare n proporii diferite ale factorilor (ariabili. =ac productorul are posibilitatea alegerii ntre dou sau mai multe (ariante de combinare a factorilor' alegerea (ariantei optime (a a(ea n (edere' n primul r;nd' minimi&area costului fiecrui factor de producie utili&at. +*,3, Costurile de %rodu -ie !i ti%olo&ia lor, C(ile de redu ere a osturilor de %rodu -ie,

6roducerea i desfacerea mrfurilor pe pia' precum i prestarea de ser(icii' necesit' ntotdeauna' un anumit consum de munc i mi%loace de producie. E9istena produciei de mrfuri i aciunea' pe aceast ba&' a legilor obiecti(e proprii economiei de pia' presupune e9aminarea acestor c.eltuieli n form bneasc. :rice ntreprin&tor' nainte de a demara o anumit acti(itate producti(' recurge la un calcul' relati( simplu' str;ns legat de urmatoarea ntrebare- c;t (a costa produsul sau ser(iciul pe care intenionea& s"l ofere cumprtorilorG )spunsul la aceast ntrebare l obinem prin intermediul ostului de %rodu -ie are este eC%resia 2(neas ( a onsu0ului de 4a tori de %rodu -ie, =atorit comple9elor i (ariatelor aspecte pe care le reflect' costul de producie ocup un loc deosebit de important n sistemul categorial al economiei politice' put;nd fi pri(it' n acelai timp' ca unul dintre cei mai sintetici indicatori ai acti(itii economice. 2iind e9presia bneasc a factorilor de producie consumai cu prile%ul producerii i desfacerii unor bunuri materiale i ser(icii' acest indicator reflect' prin structura' mrimea i e(oluia sa' gradul de eficien a acti(itii unei firme. =in acest punct de (edere' costul de producie repre&int una din formele de manifestare a eficienei economice' care este indiscutabil legat de micarea (alorii i preurilor. Costul de producie poate fi pri(it n aspect contabil i economic. Costul contabil include c.eltuielile bneti pentru plata materiilor prime' materialelor' combustibilului' energiei' salariilor' amorti&rii .a. Costul economic include' n afar de costul contabil' c.eltuielile care nu presupun pli ctre teri consumul de munc al proprietarului firmei' dob;n&ile cu(enite capitalului propriu#. 2iind un indicator de mare importan' costul ndeplinete urmtoarele funcii!. de msurare a c.eltuielilor necesare pentru obinerea unui bunE +. este indicatorul principal pentru stabilirea preului bunurilor oferite pe piaE 0. reali&ea& controlul i reglarea acti(itii economice prin cost se determin c;t de eficient sunt utili&ate resursele economice#E 1. permite determinarea ni(elului de eficien economic a ntreprinderii- n ca&ul c;nd preul este cunoscut' mrimea profitului depinde de mrimea costului. Elementul de ba& n costul de producie l constituie heltuielile de %rodu -ie, care includ- c.eltuielile pentru procurarea materiei prime i a materialelor de ba&E c.eltuielile pentru procurarea materialelor au9iliareE c.eltuielile pentru combustibil i energieE c.eltuielile n form de amorti&areE salariile i contribuiile asupra salariilor actualmente n ). Moldo(a aceste contribuii alctuiesc decontrile n 2ondul $sigurrilor 8ociale 7 +0U i decontrile n 2ondul $sigurrilor Medicale 7 0.BU#' alte c.eltuieli bneti. C.eltuielile pe care le poate efectua un agent economic cuprind c.eltuieli de fabricaie 7 ele constituie consum de capital fi9 i circulantE c.eltuieli de desfacere 7 consum de munc (ie i materiali&at' efectuate dup depo&itarea produciei finite pstrarea i ambalarea' transportul i e9pedierea ctre clieni#E amen&ile i penalitile ele se suport direct din profitul rmas la ntreprindere i nu se includ n costurile de producie# . a.

=up modul de indi(iduali&are pe obiecte de calculaie materii prime' salarii directe etc.#' c.eltuielile de producie se clasific n- c.eltuieli directe i c.eltuieli indirecte. Cheltuielile dire te sunt indisolubil legate de e9ecutarea unui produs sau ser(iciu i includ- materiile prime i materialele directe' salariile directe' impo&itul pe salarii i contribuia n bugetul asigurrilor sociale de stat . a. Cheltuielile indire te sunt generate de e9ecutarea simultan a mai multor produse sau de secii de fabricaie comune diferitor produse sau ser(icii' fapt pentru care aceste c.eltuieli nu pot fi identificate ca aparin;nd costului unui anumit produs. 3a aceste c.eltuieli se refer- reparaiile' ntreinerile i amorti&rile utila%elor' consumul de energie' combustibil' ap' salariile personalului de administrare' c.eltuielile de pot' telefon' coresponden etc. <n condiiile economiei de pia' se folosesc mai multe categorii de costuri' ncare se regsesc' ntr"o form sau alta' diferitele c.eltuieli de producie. <n acest sens' e9ist o ti%olo&ie a osturilor' n cadrul creia se includ mai multe tipuri de costuri. Costul &lo2al cuprinde ansamblul costurilor corespun&toare unui (olum de producie dat. Ca elemente structurale' aici se disting costurile fi9e' (ariabile i totale. !. Costul fi9 desemnea& acele c.eltuieli care' pri(ite n totalitatea lor' sunt independente de (olumul produciei c.irii' asigurri' dob;n&i' amorti&area capitalului fi9' c.eltuieli de ntreinere' salariile personalului administrati( etc.# +. Costul (ariabil repre&int acele c.eltuieli care' la un ni(el dat al producti(itii' se modific proporional cu (olumul produciei materii prime' energie' ap' salariile muncitorilor etc.#. E9ist i unele c.eltuieli (ariabile care nu se modific strict proporional cu modificarea produciei orele suplimentare sunt pltite la cote superioare celor normale etc.#. Unele c.eltuieli dintre acestea se sc.imb strict proporional cu producia de e9emplu'c.eltuielile de materii prime' salariile directe etc.#. 0. Costul total repre&int suma costurilor fi9e i (ariabile. Modificarea costului total este determinat numai de sc.imbrile costului (ariabil. CT l C2 q C? Costul 0ediu $unitar' repre&int costul pe unitatea de produs sau pe unitatea de efect util. Costul mediu poate fi de asemenea fi9' (ariabil i total. $tunci c;nd este (orba de costul mediu' costul fi9 de(ine i el (ariabilE acesta scade pe msura creterii cantitii de produse i sporete atunci c;nd producia obinut se micorea&. Mrimea costului mediu este diferit n timp i spaiu de la un produs la altul' n funcie de specificul fiecruia din factorii consumai' n ca&ul unuia i aceluiai bun' de la un productor la altulE la unul i acelai productor' de la o perioad la alta n funcie de modificrile inter(enite n dotarea te.nic' n ni(elul de calificare al lucrtorilor' n organi&are i conducere'etc. Costul fi9 mediu C2M# se determin prin raportarea costului fi9 la cantitatea de produse. C< C<M = . L

Costul (ariabil mediu cantitatea de produse. Costul total mediu cantitatea de produse.

C?M# se calculea& raport;nd costul (ariabil la


CVM =

CV . L CTM# se determin prin raportarea costului total la


CTM =

CT . L Costul 0ar&inal $C0&' repre&int suplimentul de cost sporul de cost# necesar pentru obinerea unei uniti suplimentare de produsE la un moment dat el se determin raport;nd creterea costului total la creterea produciei. Costul marginal are o mare importan n luarea deci&iilor pri(ind mrirea ofertei de bunuri. ?enitul suplimentar ce se poate obine prin (;n&area sporului de producie' trebuie s fie mai mare dec;t costul suplimentar. Costurile marginale au un dublu rol" pe ba&a lor se iau deci&ii pentru stabilirea capacitilor optime de producieE " ele fac posibil cea mai eficient elaborare a programelor de producie. 3uarea n considerare a costurilor marginale pri(esc cu deosebire deci&iile pe termen scurt' pentru deci&iile pe termen lung trebuie inut seama de costurile medii. Comportamentul diferitelor tipuri de costuri' n funcie de cantitatea de produse' poate fi sugerat prin datele ipotetice# cuprinse n tabelul ce urmea&- presupunem c productorul respecti(' n (ederea fabricrii unei cantiti cresc;nde din produsul A$A ' (a trebui s suporte urmtoarele costuriTabelul !,.0 Costurile 0edii !i 0ar&inale %e ter0en s urt
Cantitate a de produse M# !. +. 0. 1. B. L. Cost fi9 globa l C2# 1,, 1,, 1,, 1,, 1,, 1,, Cost (ariabi l global C?# !L, +D, 0L, BL, D,, !+,, Cost total global CTlC2qC ? BL, LD, CL, PL, !+,, !L,, Cost mediu fi9 C2MlC2h M 1,, +,, !00 !,, D, LL Cost mediu (ariabil C?MlC?h M !L, !1, !+, !1, !L, +,, Cost mediu total CTMlCTh M BL, 01, +B0 +1, +1, +LL Cost marginal CM/lCT! "CT, " !+, D, +,, +1, 1,,

=atele din tabel pun n relief dependena categoriilor de costuri cu e9cepia costului global fi9# de producia obinut. Costul marginal se determin prin diferena dintre costul total global al produciei curente i cel al produciei anterioare i se raportea& la sporul produciei. Ne esitatea redu erii ostului de %rodu -ie, Cunoaterea structurii costului de producie' a modificrii acestuia n timp i spaiu are o importan deosebit n orientarea aciunilor de reducere a costului' acion;ndu"se cu preferin asupra c.eltuielilor cu ponderea cea mai mare. <ntotdeauna producatorii sunt interesai s

obin producia cu costuri c;t mai mici. <n acest scop' ei anali&ea& fiecare element din structura costului' stabilind msuri de reducere' n concordan' ns' cu e9igenele competiiei impuse de pia. 6entru a obine re&ultate c;t mai bune' profituri ma9ime' productorii trebuie s tind spre minimi&area costurilor de producie. 6entru a atinge acest obiecti( trebuie e(ideniate unele momente. <n primul r;nd' caracterul limitat al resurselor economice ndeamn la raionalitate n utili&area lor. <n acest conte9t' se impun ateniei cunotinele tiinifice referitoare la ingineria (alorii' care presupune reali&area unui cost minim fr a afecta calitatea' fiabilitatea' performanele produsului. C(ile de redu ere a ostului de %rodu -ie sunt reducerea c.eltuielilor materialeE creterea producti(itii munciiE utili&area complet a capacitilor de producieE reducerea c.eltuielilor administrati("gospodretiE ridicarea ni(elului de calificare a lucrtorilorE perfecionarea ec.ipamentului te.nic' a te.nologiilor de fabricaie' a acti(itii de administrare' i de gestiune i conducereE stimularea material a anga%ailor. <n condiiile economiei de pia o reducere real a costurilor ar nsemnarestructurarea unor ramuri ale economiei naionale i a forei de munc' la ni(elul resurselor rii i a cerinelor economiei de piaE fabricarea produselor competiti(e' conform cerinelor pieiiE e(idena produciei pe sisteme de calculatoare' a(;nd &ilnic imaginea clar a costurilor efectuate pe fa&e de producie i pe produse. Cu1inteI heie amorti&area abilitatea ntreprin&torului capitalul capitalul fi9 capitalul circulant capitalul uman costul de producie costul total costul fi9 costul (ariabil Re5u0at !. Munca a fost dintotdeauna i a rmas factorul de producie acti( i determinantE prin intermediul ei sunt antrenai ceilali factori de producie' se reali&ea& combinarea i utili&area lor eficient. costul marginal costul unitar mediu# factorii de producie natura neofactorii munca producti(itate marginal u&ura fi&ic u&ura moral

+. 6m;ntul sau factorul natural al produciei se refer la toate resursele brute din natur care pot fi folosite la producerea bunurilor i ser(iciilor. 0. Capitalul 7 factor de producie' repre&int ansamblul bunurilor economice acumulate' a cror utili&are face posibil' prin rentoarcerea lor n producie' sporirea randamentului factorilor primari de producie sau cel puin duce la uurarea muncii. 1. Capitalul fi9 repre&int acea parte a capitalului producti( real' te.nic# format din bunuri de lung durat ce ser(esc ca instrumente ale muncii oamenilor n mai multe cicluri de producie' care se consum treptat i se nlocuiesc dup mai muli ani de utili&are. B. Capitalul circulant repre&int acea parte a capitalului producti( care se consum n ntregime n decursul unui singur ciclu de producie i care trebuie nlocuit cu fiecare nou ciclu economic. L. *eofactorii de producie- progresul te.nico"tiinific' sistemul informaiilor' capitalul uman' abilitatea ntreprin&torului. $bilitatea ntreprin&torului este capacitatea de a combina n modul cel mai eficient natura' munca i capitalul' creati(itatea i iniiati(a de a produce bunuri i de a gsi noi ci de comerciali&are a acestora' asumarea riscului n a ntreprinde aciuni economice. C. Combinare factorilor de producie repre&int un mod specific de unire a acestora' ce poate fi pri(it sub aspect cantitati(' structural i calitati(. D. 8ubstituirea este posibilitatea de a nlocui o cantitate dat dintr"un factor de producie printr"o cantitate dat dintr"un alt factor de producie' n condiiile meninerii aceluiai ni(el al produciei. 8ubstituirea este reliefat de rata marginal de substituiri )M8#. P. 6roducti(itatea repre&int un raport ntre re&ultatele obinute i eforturile depuse. 6rincipalele forme de producti(itate sunt- producti(itatea muncii i randamentul capitalului. 6roducti(itatea muncii 7 capacitatea forei de munc de a crea ntr"o unitate de timp un anumit (olum de bunuri' sau cantitatea de timp pentru obinerea unei uniti de produs. !,. Costul de producie 7 e9presia bneasc a consumului de factori de producie. E9ist- ostul total' care repre&int c.eltuieli minime ce trebuie efectuate pentru a produce o cantitate de bunuriE ostul 4iC' care repre&int c.eltuieli ce trebuie efectuate c.iar dac nu se produce nimic mrimea lui nu este influenat de (olumul produciei#E ostul 1aria2il' care repre&int acele c.eltuieli ale cror mrime (aria& odat cu ni(elul produciei c.eltuielile cu materia prim' salariile i combustibilul#E ostul 0ar&inal' care repre&int costul produciei unei uniti suplimentare dintr"un anumit produs. #ro2le0e de re a%itulare !. *umii factorii tradiionali de producie. +. E9punei diferena dintre noiunile @muncA i @fora de muncA. 0. $rtai care este esena i structura capitalului fi9 i circulant.

1. Esena i formula de calcul a amorti&rii capitalului fi9. B. Care din neofactorii de producie l considerai mai importantG 6regtii un raport pe marginea acestui subiect. L. $rgumentai necesitatea combinrii eficiente a factorilor de producie. C. Esena i&ocuantelor. D. 6re&entai esena i formula de calcul a producti(itii factorilor de producie. P. Ce este costul de producieG !,. 6re&entai o informaie succint pri(ind di(ersitatea metodelor de reducere a costurilor. Gi2lio&ra4ie $. Co%u.ari' T. Manole' T. /run&u' (eorie economic! C.iinu' UTM' +,,1' p. 1B 7 L1. =obrot *i' Economie politic. 4ucureti' Editura Economic' !PPB' p. !+0 7 !B,E !L, 7 !CLE =umitru Moldo(anu' /urs de teorie economic. Ed. $)C' C.iinu' +,,C' p. D+ 7 !!BE Ignat Ion' 6o.oa Ion' /.eorg.e 3uac' /abriela 6ascaru' Economie politic' ed. Economic' 4ucureti' +,,+' p.!10 7 !B1E =. Ciucur' I. /a(ril' C. 6opescu' Economie! Manual universitar. Ed. Economic' 4ucureti' +,,!' p.+,0 7 +0B.

Te0a++, #IAJA <ACTORILOR DE #RODUCJIE DI <ORMAREA VENITURILOR <ACTORIALE ++,+, ++,), ++,3, ++,6, #ia-a 0un ii !i salariul, #ia-a a%italului real !i do2Bnda, #ia-a 4un iar( !i renta, #ro4itul a re o0%ens( a a ti1it(-ii antre%renoriale,

S o%ul te0ei? obinerea informaiilor despre di(ersitatea pieelor factorilor de producie' precum i determinarea principalelor forme de (enit ce re(in proprietarilor factorilor de producie. O2ie ti1ele te0ei? =up studierea acestei teme ar trebui s fii capabilis determinai esena pieei munciiE s anali&ai cererea i oferta pe piaa munciiE s determinai criteriilor de formare a salariuluiE s e(idenieai formele de salari&areE s anali&ai particularitile naionale ale salariului i dinamica salariului n )epublica Moldo(aE s determinai structura pieei capitalului realE s anali&ai cererea i oferta pe piaa capitalului realE s anali&ai dob;nda i factorii care o determinE s e(ideniai particularitile pieei funciareE s anali&ai cererea i oferta pe piaa funciarE s anali&ai formele de manifestare a rentei funciareE s anali&ai preul i factorii care influenea& asupra preului pm;ntuluiE s e(ideniai coninutul profitului i formele lui de manifestareE s anali&ai rata i masa profitului i factorii ce influenea& asupra dinamicii acestora. ++,+, #ia-a 4or-ei de 0un ( !i salariul,

Munca este factorul de producie primordial. $semeni celorlali factori de producie' munca se tran&acionea& pe o pia specific- %ia-a 0un ii. $ceasta este o pia aparte n care se nt;lnesc i se confrunt cererea i oferta de munc. 6iaa muncii se manifest la ni(el local' regional' naional i internaional. $nali&a pieei muncii presupune studierea cererii i o*ertei de munc n (ederea reali&rii ec.ilibrului dintre cele + componente ale pieei. *e(oia de munc repre&int (olumul total de munc necesar acti(itilor ce se desfoar ntr"o economie pe o perioad determinat' dar nu trebuie confundat cu cererii de munc. 6entru ca ne(oia de munc s se transforme n /ererii de munc este necesar ca ne(oia de munc s fie pltit' remunerat sau salari&at. $stfel' cererea de munc repre&int ne(oia de munc salari&at care se formea& la un anumit moment dat ntr"o economie i se e9prim prin numrul de locuri de munc oferta de locuri de munc salari&ate#. :*erta de munc este munca pe care o pot depune membrii societii n condiii salari&ate. :ferta de munc se e9prim prin numrul populaiei apte de munc din care se scad anumite categorii de persoane ce prestea& munc nesalari&at persoane casnice' ele(i' studeni' militari n termen' persoane care nu prestea& munc salari&at#. /ererea i o*erta de munc sunt categorii i mrimi dependente pe de"o parte de de&(oltarea economico"social' de amploarea i structurile acti(itilor economice i ale aciunilor sociale i' pe de alt parte' de fenomenele i procesele social" demografice. =e&(oltarea economico"social presupune atragerea populaiei apte de munc n acti(iti economice' ea constituind din acest punct de (edere o sursa a cererii de munca. 6opulaia este surs a ofertei de munca. <ntre gradul de de&(oltare economic a unui stat i populaia rii respecti(e e9ist o legatur indisolubil' de&(oltarea economico"social antren;nd dup sine i de&(oltarea factorului munc. $t;t cererea c;t i oferta de munc' pri(ite prin prisma raportului de&(oltare economic 7 populaie' pre&int o serie de %arti ularit(-i ambele sunt mrimi dinamiceE cererea de munc pe termen scurt este relati( constant deoarece crearea de noi acti(iti i de&(oltarea celor e9istente se reali&ea& n timpE oferta de munc se reali&ea& ntr"un ori&ont de timp ndelungat ntrucat sunt necesari cel puin !L ani pentru ca un indi(id s se poat ncadra n c;mpul munciiE oferta de munc are o mobilitate relati( redus' at;t ca micare n spatiul geografic c;t i din punct de (edere al sc.imbrii unei munci cu o alta muncE oamenii sunt ataai mediului socio"economic n care s"au format i unde triescE oferta de munc este influenat de o serie de factori care nu sunt de natur economic- (;rsta' se9ul' starea de sntate' starea psi.ologic' elemente de tradiie' condiii de muncE oferta de munc nu se formea& n e9clusi(itate pe principiile pieei deoarece tinerii sunt formai pentru familie i societate' ca oameni' nu pentru a de(eni ofertani de munc salariai#.

Conform teoriei factorilor de productie enunat de economistul france& K. 4. 8aN' fiecarui factor de producie i re(ine o recompens pentru ser(iciile aduse n acti(itatea economic- factorului munc i re(ine salariulE factorului natur i re(ine rentaE factorului capital i re(ine profitul. Etimologic' FsalariulA pro(ine din FsalariumA lat.# i repre&inta iniial suma de bani pe care o primeau soldaii romani pentru a"i cumpara sarea necesar n alimentaia lor. =eoarece se platea unor persoane dependente' salariul a de(enit (enitul unui om care nu muncete pentru sine ci pentrut altcine(a' fa de care este dependent %uridic ihsau economic. 6iaa muncii se consider e hili2rat(' dac (olumul cererii de munc corespunde (olumului ofertei de munc fig. !!.!#.

=m 7 cererea de muncE 8m 7 oferta de muncE 8e 7 salariul de ec.ilibruE E 7 punct de ec.ilibru

6unctul de intersecie a curbei cererii cu cea a ofertei indic ni(elul de ec.ilibru dintre cantitatea cerut i cantitatea oferit de munc' cruia i corespunde salariul de e hili2ru. 6iaa muncii %oac un rol semnificati( n stabilitatea i de&(oltarea economiei naionale- asigur orientarea ocuprii eficiente a forei de munc la ni(el de firm' ramur i economie naional n ansambluE ofer posibilitatea satisfacerii cerinelor economiei naionale n for de muncE ofer informaie pri(ind concordana cererei cu oferta de munc de care se ine seama n elaborarea politicilor de pregtire a cadrelor' de orientare profesional a tineretului' de restructurare a n(m;ntuluiE influenea& asupra pieei capitalului' pieei bunurilor materiale i a ser(iciilor i a ec.ilibrrii n ansamblu a economiei naionale. Unul din mecanismele principale ale pieei muncii l constituie %re-ul 0un ii $salariul'. <n sens larg salariul repre&int (enitul care re(ine lucrtorului n sc.imbul muncii sale sau plata pentru remunerarea muncii. <n sens ngust salariul repre&int plata pentru fora de munc utili&at n diferite domenii de acti(itate. )eferitor la noiunea salariului e9ist diferite abordri. =e e9.' liberalii clasici consider' c salariul natural repre&int minimul necesar pentru e9istena salariatului i familiei sale' care nu poate fi depit n %os ntruc;t e9istena salariatului de(ine imposibil' i nici n sus' pentru c antrenea& creterea natalitii' ceea ce ar conduce la creterea ofertei de munc i ca urmare la o scdere a salariului la ni(elul su natural. <n (i&iunea liberalilor neoclasici salariul nu este plata pentru munc' ci repre&int o

sum ce corespunde unui anumit raport dintre utilitatea pe care o are munca pentru salariat i pentru capitalist' c;nd discutilitatea i producti(itatea sa marginal sunt egale. $ctualmente este larg aplicat abordarea' c salariul repre&int o e9presie a raportului dintre sindicate' puterea politic i presiunea oma%ului. 8alariul depinde de urmtoarele riterii de ba&- importana muncii salariatului pentru firm' ramur' societateE ni(elul de calificare a lucrtorului i complicitatea munciiE cantitatea munciiE calitatea munciiE re&ultatele munciiE acoperirea c.eltuielilor de reproducie a forei de munc. Trebuie de deosebit salariul nominal' disponibil i real. Salariul no0inal este cantitatea de bani care se calculea& lucrtorului pentru un anumit timp de munc or' &i' sptm;n' lun' an# i pentru cantitatea de produse obinute. Mrimea salariului nominal depinde de- preul forei de munc' care se creea& pe piaa muncii sub influena cererii i oferteiE situaia economic care se creea& la diferite fa&e ale ciclului economic la fa&a declinului economic salariul scade' iar la fa&a a(;ntului 7 crete#E politica statului i a antreprenorilor n domeniul de salari&are. 8tatul determin minimul salariului' iar antreprenorii determin salariul n dependen de posibilitile firmei. Salariul dis%oni2il repre&int diferena dintre salariul nominal i impo&itele' ta9ele obligatorii de stat impo&itul pe (enit' ta9e sindicale' decontrile pentru asigurarea social i medical#' cu alte cu(inte' este acea sum de bani ce re(ine spre ac.itare anga%atului. Salariul real reflect cantitatea de mrfuri i ser(icii' care pot fi procurate n ba&a salariului disponibil. 8alariul real repre&int capacitatea de cumprare a salariului disponibil. 8alariul real depinde de- mrimea salariului nominalE ni(elul de preuri asupra mrfurilor i ser(iciilorE mrimea impo&itelorE capacitatea de cumprare a banilor. 8alariul real nu crete n aceeai proporie ca i salariul nominal. =e e9.' salariul nominal poate s creasc' ns salariul real poate s rm;n la acelai ni(el sau c.iar s scad' dac (or spori preurile la bunurile economice i (or crete impo&itele i alte pli obligatorii. 8alariul se manifest n urmtoarele forme principale!# salariul /n re&ie este salariul prin care plata pentru munc se face n funcie de timpul lucrat or' &i' sptm;n' lun' an#. Unitatea de msur a salariului pe unitate de timp este preul minim al unei ore de munc. +# salariul /n a ord cu bucata# este o form de salari&are prin care remunerarea lucrtorului se face n raport cu cantitatea de bunuri produse. 8alariul n acord poate fi e9primat- a#n acord direct' c;nd salariul se stabilete dup un tarif constantE b# n acord progresi(' c;nd tariful pe unitate de produs se ma%orea& n anumite proporii n dependen de gradul de ndeplinire a sarciniiE c# n acord premial' c;nd salariatul primete diferite premii pentru re&ultate obinute n muncE d# n acord global' c;nd o formaiune de lucrtori brigad# ndeplinete un (olum de lucru la termenul stabilit pentru care primete salariul respecti(E 0# salariul ole ti1 este salariul stabilit n urma negocierilor dintre patronat i sindicate la ni(el de ramur de acti(itateE 1# salariul so ial este acea parte din (enitul naional' care este destinat pentru plata accidentelor de munc' bolilor profesionale i altor pli cu caracter social.

8alariul are tendina de difereniere' care este condiionat de ine&alitatea lu r(torilor. 3ucrtorii se deosebesc dup capacitile fi&ice i intelectuale' dup ni(elul de instruire i pregtire. 8alariile sunt cu at;t mai mari cu c;t pentru ndeplinirea unei funcii au fost necesare mai multe studii care solicit timp i costuri de pregtireE neo0o&enitatea 4elurilor de 0un (. <n economie e9ist munci prestigioase i mai puin prestigioase' munci de ino(aie' conducere' organi&are cu re&ultate diferite n funcie de natura lor i cror le corespund remuneraii diferiteE ine&alitatea %ie-elor de 0un (. <n diferite piee de munc coraportul dintre cererea i oferta de munc este diferit' ce ine(itabil influenea& asupra diferenierii salariului. 8alariul la fel difer n mare msur de la o ar la alta' adic au loc deose2iri na-ionale. =eosebirile naionale ale salariului sunt condiionate de urmtorii factoria# ni(elul diferit al (alorii forei de munc n rile economic de&(oltate c.eltuielile pentru reproducia forei de munc sunt mai ma%orate dec;t n rile subde&(oltate#E b# ni(elul diferit de intensitate a muncii munca mai intensi( creea& ntr"o unitate de timp o (aloare mai mare' deci i salariul este mai ma%orat#E c# ni(elul diferit al producti(itii muncii n rile de&(oltate producti(itatea muncii e mai nalt dec;t n rile slab de&(oltate' deci i salariul e mai ridicat#E d# ni(elul diferit de organi&are a muncitorilor n sindicate la ntreprinderile mari' unde acionea& sindicatele' ni(elul salariului e mai sporit dec;t la firmele unde organi&aiile sindicale lipsesc sau se manifest insuficient#. <n tabelul ce urmea& sunt pre&entate informaii pri(ind mrimea salariului n ). Moldo(a n ultimii trei ani' pe diferite tipuri de acti(iti. Tabelul !!.! Dina0i a salariului /n Re%u2li a Moldo1a $lei'
"enurile de a ti1itate Total $gricultura' economia (natului i sil(icultura 6iscicultura Industrie Construcii Comer cu ridicata i cu amnuntul Toteluri i restaurante Transporturi i comunicaii $cti(iti financiare Tran&acii imobiliare $dministraie public <n(mnt 8ntate i asisten social $lte acti(iti de ser(icii colecti(e' sociale i personale Sursa? SSS.statistica.md )**9 )*87,* !,PD.L !+D!., +B1,.C +PLC.L +,DD.C !CBP.B 0,0P.B 1L1D.0 +BD0.L +0DP., !0B!.+ !C,0.+ !L,,.0 )**: )7);,9 !1D1.1 !0LC.C 0,1!.C 01LD.P +B0,.C +!!!.P 0B00.! B11L.0 0+!B.L +D,+.1 !LC,.B ++LB.B +,!0.P )**; )969,8 !1LD.P !L+,.0 0!0B.L 0,BC.0 +L!1.! +!B0.L 0LB0.B BL0C.C 01!C.+ 0+,P., +!0B.L +C!D.+ ++DP.! )*+* );9+,9 !L0D.L !L+,.! 010,'P 0+1D', +CP+'C +0!B', 0P!0'P L0LD'+ 0CBB'B 0+,1'D +0L!', +DDL'0 +0P1'0

++,), #ia-a a%italului real !i do2Bnda #ia-a a%italului real repre&int relaiile bneti care se formea& n procesul atragerii i plasrii fondurilor bneti' relaii re&ultate din confruntarea cererii i ofertei de capital. Cererea de a%ital reflect totalitatea ne(oilor de capital ale agenilor economici la un moment dat i ni(elul dob;n&ii pe care sunt dispui s"o suporte. Cererea de capital are urmtoarele componente- capitalul solicitat pentru in(estiiiE resursele suplimentare destinate pentru funcionarea capitalului mprumutat i pentru plata dob;n&ilorE mi%loacele necesare pentru formarea de re&er(e. O4erta de a%ital reflect totalitatea mi%loacelor bneti disponibile pentru plasament la un moment dat i la un anumit pre dob;nd#. :ferta de capital includeeconomiile care se formea& n perioada dat la ntreprinderi#E capitalul eliberat dintr"un mprumut sau dintr"o folosire anterioarE capitalurile bneti care de(in disponibile pentru un inter(al de timp. 6iaa capitalului pri(it n sens ngust reflect confruntarea cererii i ofertei de capital real' iar n sens larg 7 ea cuprinde toate posibilitile de procurare ale capitalului' respecti( pieele de credit i titlurilor de (aloare. 6iaa capitalului cuprinde dou componente principale- piaa capitalului pe termen scurt i piaa capitalului pe termen mi%lociu i lung. 6iaa capitalului %e ter0en s urt numit pia monetar# cuprinde relaiile care se formea& n domeniul atragerii i plasrii fondurilor pe termen scurt p;n la un an#. $stfel de pia deser(ete operaiunile interbancare i efectuea& operaiuni cu acti(e financiare care au scaden scurt cambii' bilete de ordin' certificate de depo&it#. 6iaa de capital pe ter0en 0ijlo iu !i lun& numit pia financiar# cuprinde relaiile n legtur cu atragerea i plasarea de fonduri pe termen mi%lociu ! 7 B ani# i pe termen lung peste B ani#. 6iaa pe termen mi%lociu i lung include urmtoarele componente- piaa financiar format din piaa aciunilor' obligaiunilor i altor titluri financiare pe termen lungE piaa mprumuturilor pe ga% de titluri pe termen lung lombardul#E piaa ipotecar. Unul din mecanismele de funcionare a pieei de capital este do2Bnda. =ob;nda se pre&int ca un e9cedent ce re(ine' sub form de (enit' oricrui capital antrenat ntr"o acti(itate economic' aceste fiind sensul larg care se atribuie dob;n&ii. 6. 8amuelson spunea- @dob;nda este preul specific pltit pentru a treia mare categorie de factori de producie- capitalulA. =ob;nda mai are i un sens restr;ns' acela de e9cedent pltit pentru un capital luat cu mprumut. <n legtur cu aceast accepiune' toi teoreticienii sunt de acord c dob;nda a fost i rm;ne plata pentru o sum de bani mprumutat. =ac' ntr"o acti(itate' ntreprin&torul aduce i capital' dob;nda cu care este remunerat capitalul i"o nsuete el. =ac acesta folosete capital strin' el o pltete celui de la care l"a mprumutat. Indiferent din ce punct de (edere pri(im dob;nda' ea repre&int suma de bani pe care o plte te debitorul creditorului pentru dreptul de *olosire temporar a

mi-loacelor bne ti mprumutate! =e fapt' dob;nda este preul renunrii la lic.iditate' pretins de creditor debitorului' pentru procurarea lic.iditii. =ob;nda poate fi- si0%l( sau o0%us(. C;nd un credit se acord pe o perioad mai mic sau egal cu un an' a(em o dob;nd simplD Q d RCRt =h! an l d vC =hn luni l d vCv
n luni !+

=hn &ile l d vCv

n &ile 0LB

=ob;nda compus se calculea& atunci c;nd creditul se acord pe o perioad mai mare de ! an iar rambursarea se face la sf;ritul perioadei. =ob;nda compus se mai numete @dob;nda la dob;ndA sau @dob;nda capitali&atA.
= l 8n 7 C

8n l Cv !q d#n

D Q CR$+S d 'n I C

d 7 rata dob;n&ii' este raportul procentual dintre masa dob;n&ii i capitalul mprumutat- d Q
D R !,,U. C

)ata dob;n&ii se afl sub influena aciunii unor 4a tori subiecti(i i obiecti(i' cei mai importani fiind!. producti(itatea capitalului' care determin o anumit rat a profitului' mrimea d depinde de mrimea (enitului global la ni(el de ntreprindere' dar i de reparti&area acestuia ntre posesorii factorilor de producie' n funcie de raportul ce se formea& ntre acetiaE n acest cadru se remarc raportul dintre d i rata profitului- dac d este mai mare' agentul economic nu (a mai a(ea interesul s in(esteasc' opt;nd mai degrab pentru obinerea de dob;nd dec;t de profitE +. riscul creditorului i bonitatea ncrederea# pe care o pre&int debitorul 7 pentru creditele acordate unor clieni sol(abili' banca percepe o dob;nd mai mic dec;t de obiceiE 0. timpul de acordare a creditului 7 cel mai scump este creditul pe termen scurtE 1. raportul dintre cererea i oferta de capital mprumutat 7 creterea cererii de capital determin o cretere a d ' i in(ers' iar creterea ofertei de capital determin reducerea d ' i in(ersE modificarea cererii i ofertei de capital pot fi n acelai sens sau n sensuri diferite' ceea ce se traduce ntr"o dinamic a d corespun&toare celei mai mari modificriE B. inflaia influenea& d direct proporional. )ata dob;n&ii se modific n timp i difer pe ri' &one economice' c.iar bnci. $ceste diferene au implicaii asupra economiei naionale i a celei mondiale' a(anta%ea& sau de&a(anta%ea& pe debitori sau creditori' amplific sau restr;ng flu9urile interne de capital' c;t i pe cele internaionale.

=in punct de (edere al recuperrii (alorii a(ansate' rata dob;n&ii poate fi aprecit ca rat( no0inal( a do2Bn5ii' care repre&int rata dob;n&ii stabilit n contractul de creditare' i ca rat( real( a do2Bn5ii' adic aceea care ine cont de e(oluia preurilor. d real( Q d no0inal( A Ri $rata in4la-iei' 6entru a ilustra starea de lucruri n acest domeniu n )epublica Moldo(a' putem meniona c n decursul celor +, de ani de independen i de ntronare a relaiilor de pia n ara noastr' rata dob;n&ii la creditele acordate de bnci au (ariat contiuu' a(;nd n general un trend negati(. =e la nceputul anilor rP, p;n n pre&ent rata dob;n&ii la creditele acordate n (alut naional s"a redus de la 1,"B,U anual p;n la +,"!LU. Iar conform unor date mai noi publicate n pres' n +,!, creditele n ara noastr au continuat s se ieftineasc i n luna noiembrie' nregistrnd un nou minim istoric. =up ce' acum trei luni' au cobort sub !LU' acestea se apropie de un alt prag

psi.ologic- !B la sut!,. 6otri(it datelor 4ncii *aionale a Moldo(ei fcute publice' bncile moldo(eneti au acordat n noiembrie mprumuturi n lei la o rat medie de !B'+1U' o dobnd cu !P'0 la sut mai mic fa de luna noiembrie +,,P. 6e parcursul acestui an' rata medie a dobn&ii a cobort cu peste !, la sut. <n luna noiembrie' cele mai ieftine au fost creditele n lei acordate de ctre bnci companiilor pe un termen de la L pn la !+ luni' la o rat medie de !0'BU. Cel puin L+U din totalul mprumuturilor n moned naional contractate n noiembrie de persoanele %uridice' DPD'0 milioane de lei' au fost luate pe o perioad de peste un an. >i creditele n (alut strin s"au ieftinit n +,!,. <n luna noiembrie' rata medie a dobn&ii la creditele acordate de bnci a fost de P'0!U' cu puin peste minimul istoric de P'+DU' nregistrat n luna august.
Renta

++,3, #ia-a 4un iar( !i renta <n economia de pia n r;nd cu piaa muncii i piaa capitalului funcionea& piaa funciar piaa resurselor naturale#. 6iaa funciar include aceleai mecanisme ca i restul pieelor- cererea' oferta' preul' concurena. <ns spre deosebire de restul pieelor' piaa funciar este inelastic' deoarece (olumul resurselor naturale este relati( limitat. Cererea fa de resursele naturale are tendina de cretere n urma sporirii progresului te.nico"tiinific' iar oferta de resurse naturale este inelastic fa de modificarea preului' deoarece resursele au caracter limitat. Utili&area raional a resurselor naturale aduce la apariia rentei economice. Renta e ono0i ( repre&int (enitul ce re(ine posesorului oricrui factor de producie neregenerabil. )enta funciar este plata pentru folosirea ser(iciilor legate de pm;nt. )enta apare ca o recompens ncasat de proprietarii respecti(i pentru transferarea temporar a dreptului de folosin altor persoane. )eali&area rentei economice presupune e9istena simultan a urmtoarelor condiii- bunul respecti( s fie limitat cantitati(E bunul respecti( s nu poat fi nlocuit cu un alt bunE oferta bunului s fie inelastic n raport cu cererea. )enta economic se manifest n urmtoarele forme+, Renta 4un iar( sau renta pm;ntului#. <n condiiile sistemului de producie feudal renta funciar se manifesta n trei forme- renta n munc 7 situaia cnd ranul erb era obligat s lucre&e pe pm;ntul moierului un anumit numr de &ile pe sptm;n sau anE renta n produse 7 situaia c;nd ranul erb ddea moierului o parte din produsul creat sub form de produse agricoleE renta n bani 7 situaia c;nd ranul erb pltea proprietarului funciar o sum de bani pentru pm;ntul arendat. <n condiiile economiei mi9te renta funciar mbrac dou forme- a# renta funciar absolut'care repre&int suma ncasat de proprietarul funciar de la arenda' drept c.irie pentru terenul arendat' indiferent de calitatea i po&iia acestuiaE b# renta funciar diferenial' care se formea& pe ba&a deosebirilor de fertilitate a terenurilor i a po&iiei fa de centrele de apro(i&ionare i desfacere. $rendaii care arendea& loturi de pm;nt mai fertile primesc un profit suplimentar' care este nsuit n form de rent diferenial de proprietarii funciari. $cest supliment de profit apare n ba&a diferenei dintre preul produciei agricole de pe loturile slabe i preul indi(idual de pe loturile bune. <n sectorul agrar preurile se formea& pe ba&a c.eltuielilor de pe

loturile mai puin fertile' deoarece loturile bune nu"s n stare s satisfac n deplin cerinele populaiei n produse agricole. =espre mecanismul de formare a rentei difereniale ne mrturisete tab. !!.+ Tabelul !!.+ <or0area rentei 4un iare di4eren-iale producieC.eltuieli de factori de ?olumul produciei tone# unit. monet.#6rofitul 6reul unei tone un. mon.# 6reul total al produciei un. mon.# )enta diferenial , 0, L, d " rata

Categoria de teren

indi(idual

indi(idual

de pia

slab mediu bun

!,, !,, !,,

+, +, +,

1 B L

0, +1 +,

0, 0, 0,

!+, !+, !+,

!+, !B, !D,

)enta diferenial pot obine i arendaii terenurilor de pm;nt indiferent de categoria terenurilor#' care aplic c.eltuieli suplimentare de factori de producie pe terenurile respecti(e. ), Renta de 0ono%ol repre&int suma ce se ncasea& de proprietarii unor suprafee de teren de pe care se obin produse n cantiti limitate i care sunt foarte solicitate de consumatori culti(area anumitor soiuri de poam' fructe' legume' etc.#. aceste produse se reali&ea&' de regul' la un pre de monopol relati( nalt. 3, Renta 0inier( apare n ramurile de e9tracie i e9prim plata e9ercitat de arenda proprietarului pentru terenul arendat i e9ploatarea &cmintelor aflate n subsolul acestuia. 6, Renta din onstru -ii se formea& sub influena cererii i ofertei fa de terenurile de construcie i po&iia lor n centrele urbane. $stfel de rent influenea& asupra preului de c.irie a locuinelor. 7, Renta de raritate repre&int suma de bani ce re(ine posesorului de factori de producie sau de alte bunuri economice rare' pentru a cror utili&are se pltete un pre mai ridicat. Mrimea rentei influenea& direct asupra preului pm;ntului. 6m;ntul' ca i orice alt factor de producie' se (inde i se cumpr pe piaa factorilor de producie. 6reul pm;ntului este renta capitali&at la dob;nda &ilei. 2ormula preului pm;ntului- 6pl = dr !,,U ' unde- 6p 7 preul pm;ntuluiE ) 7 rentaE
)

dob;n&ii. E(oluia i dinamica preului asupra pm;ntului depinde de urmtorii factori-

de pia

7 ererea !i o4erta de terenuri a&ri ole. Creterea cererii duce la ridicarea preului asupra pm;ntului i respecti( a rentei funciareE 7 ererea !i o4erta de %roduse a&ri ole legate de sporirea numeric a populaiei i a (olumului de materie prim necesar pentru industria prelucrtoare. Creterea cererii fa de produsele agricole contribuie la sporirea preurilor asupra acestor produse i la creterea preului asupra terenurilor de pm;ntE 7 0(ri0ea !i e1olu-ia rentei. Creterea rentei funciare ine(itabil duce la ridicarea preului la terenurile de pm;ntE 7 %osi2ilitatea 4olosirii alternati1e a %(0Bntului construirea unui stadion' ba&in' ca&ino etc.# poate s aduc proprietarului o rent mai mare dec;t anteriorE 7 rata do2Bn5ii. 6reul pm;ntului se afl n raport in(ers proporional cu dinamica ratei dob;n&iiE 7 a0eliorarea %o5i-iei terenurilor a&ri ole 7 in(estirea suplimentar de capital n sistemul de irigare' n ngrminte minerale' n te.nologii noi agricole etc. ++,6, #ro4itul a re o0%ens( a a ti1it(-ii antre%renoriale, E9istena omului este condiionat de desfurarea acti(itii economice pentru producerea bunurilor i ser(iciilor necesare satisfacerii ne(oilor sale. $(;nd n (edere c resursele sunt limitate iar ne(oile umane sunt nelimitate' se impune s folosim eficient resursele economice rare. =eci' trstura definitorie a acti(itii economice este raionalitatea. )aionalitatea economic st la ba&a progresului i de&(oltrii economice a oricrei naiuni. Indicatorul economic ce caracteri&ea& raionalitatea sau eficiena oricrei acti(iti economice este %ro4itul iar obinerea i ma9imi&area lui este scopul esenial al acti(itii oricrui agent economic. 6rofitul este considerat n primul r;nd o form fundamental de (enit alturi de salariu' dob;nd i rent#' ns accepiunile sale sunt multiple. =in punct de (edere %uridic i statistic' profitul repre&int diferena dintre (eniturile i c.eltuielile unei actu(iti economice desfurate de un agent economic. =eci#ro4itul Q /n as(ri totale $CA' A heltuieli totale $CT' =in punct de (edere contabil' profitul e9prim ceea ce rm;ne unei firme dup ce s"au sc&ut din (enitul total plile datorate altor firme sau persoane indi(iduale n legtur cu factori de producie care i"au fost furni&ai de acetia. =in acest punct de (edere' profitul repre&int a(anta%ul reali&at sub form bneasc dintr"o acti(itate economic. =eterminat ca diferen ntre ncasrile obinute din (;n&area produciei i CT' profitul constituie mobilul oricrei acti(iti economice. $tunci c;nd c.eltuielile depesc (eniturile obinute' firma reali&ea& un re&ultat ne fa(orabil' numit pierdere sau %ro4it ne&ati1. =e aceea profitul constituie do(ada utilitii unei acti(iti economice' iar mrimea profitul repre&int msura acestei utiliti.

<n cadrul economiei de pia' profitul influenea& at;t ni(elul utili&rii resurselor c;t i alocarea acestor resurse n funcie de posibilitile utili&rii lor alternati(e. Ca urmare' profitul ndeplinete ) 0ari 4un -ii e ono0i e8timulea& in(estiiile i creterea produciei' n sensul c posibilitatea obinerii profitului determin iniiati(a i acceptarea riscului din partea firmelor. 6osibilitatea obinerii profitului determin firmele s ino(e&e' iar ino(aiile stimulea& in(estiiile' producia total' precum i ni(elul anga%rii factorului muncE :rientea& alocarea resurselor. Moti(aia obinerii profitului determin firmele s"i creasc raionalitatea i eficiena acti(itilor economice i' totodat' se culti( spiritul de economie. 3a ni(el microeconomic' profitul repre&int raiunea de a e9ista a firmelor' cu influene benefice la ni(el macroeconomic. $bordat la ni(el macroeconomic' profitul este compatibil cu raionalitatea social' n sensul c' pe seama profitului obinut de firme' se asigur n primul r;nd de&(oltarea firmelor respecti(e' dar i a economiei naionale n general i' totodat' profitul face posibil e9istena i funcionarea altor acti(iti economice i sociale' conduc;nd n final la progresul economico"social. 6rofitul se manifest n urmtoarele forme!. %ro4itul 2rut 7 diferena dintre (enitul total al firmei i costul de producie totalE +. %ro4itul nor0al 7 c;tigul minim acceptat de agentul economic pentru desfurarea unei acti(iti salariul ntreprin&torului pentru munca proprie' dob;nda la capitalul propriu' c.iria pentru utili&area ncperilor firmei etc.#. 6rofitul normal' de regul' este inclus n costul total al producieiE 0. %ro4itul %ur profitul net# 7 diferena dintre profitul brut i profitul normal. 6rofitul pur repre&int acea parte din profitul brut care rm;ne dup plile impo&itelor i altor pli obligatoareE 1. %ro4itul de 0ono%ol 7 profit obinut de agenii economici care dein po&iii monopoliste n domeniul de producie sau desfacere i care reali&ea& produsele lor la preuri de monopolE B. di1idend 7 form specific de profit ncasat de acionari posesorii de aciuni# din contul (eniturilor societii pe aciuni. Mrimea profitului i gsete e9presia n masa i rata profitului. Masa %ro4itului repre&int suma absolut a c;tigului obinut de o firm' ramur sau economia naional n ansamblu. Rata %ro4itului repre&int raportul dintre masa profitului i costul de producie. 2ormula ratei profitului- p = C6 !,,U ' unde- p 7 rata profituluiE 6 7 masa profituluiE C6 7 costul de producie. <n practica cotidian sunt utili&ate i alte e9presii ale ratei profitului' cum ar fi rata o0er ial( a %ro4itului- pc = C$ !,,U ' unde- pc " rata comercial a profituluiE 6 7 masa profituluiE C$ 7 cifra de afaceriE rata e ono0i ( a %ro4itului- pe = profituluiE 6 7 masa profituluiE $T2 7 acti(ele totale ale firmei proprii i mprumutate#E
6 !,,U ' $T2
6 6

unde- pe " rata economic a

rata 4inan iar( a %ro4itului- pf =

unde- pf " rata financiar a profituluiE 6 7 masa profituluiE $6 7 acti(ele proprii ale ntreprinderii. )ata profitului mai este numit i renta2ilitate i reflect n mare parte eficiena acti(itii economice apreciat din prisma ntregului sistem de factori de producie utili&ai i consumai pentru producerea i comerciali&area mrfurilor ntr"o anumit perioad de timp. Masa i rata profitului sau rentabilitatea# sunt influenate de urmtorii factori ni1elul %rodu ti1it(-ii 0un ii. Cu c;t producti(itatea muncii este mai nalt' cu at;t mai mult firma ma%orea& masa profituluiE de ni1elul osturilor de %rodu -ie. Costul de producie i profitul se afl n raport in(ers proporional- dac crete costul' atunci profitul scade' iar dac costul de producie se reduce' atunci crete profitulE de 0(ri0ea !i dina0i a %re-urilor de 1Bn5are . =ac cresc preurile la mrfurile fabricate' iar costurile de producie rm;n nesc.imbate' atunci masa profitului (a a(ea tendina de sporire' i in(ersE de 1olu0ul, stru tura !i alitatea a ti1it(-ii e ono0i e ' de ni(elul acti(itilor de marketing i managementE de distri2uirea e hita2il( a 1eniturilor 4a toriale ntre posesorii factorilor de producieE de 1ite5a de rota-ie a a%italului . Cu c;t timpul destinat pentru apro(i&ionare' producere i reali&are a mrfurilor (a fi mai scurt' cu at;t mai repede firma (a obine profitul ateptat. : atenie deosebit acord ntreprin&torii ma9imi&rii profitului' acest scop deseori este reali&at prin reducerea costurilor' consumul eficient al factorilor de producie' stabilirea unui ni(el optim de producie. Iar (olumul de producie de la care productorul ncepe s obin profit se numete %ra& 0ini0 de renta2ilitate. <n aceast situaie ncasrile obinute din (;n&ri sunt egale cu costul total al produciei' iar profitul este egal cu &ero. 6entru a e9plica esena acestei noiuni trebuie de reamintit c costul total este suma costului fi9 i a celui (ariabil' ultimul fiind n funcie de (olumul produciei. CT l C2qC? 6rofitul se determin6r l C$ 7 CT Iar n ca&ul n care C$ l CT' 6r l ,. $cest fapt este reflectat n figura !!.0. C$ 7 cifra de afaceri CT 7 cost total C? 7 cost (ariabil C2 7 cost fi9

6 !,,U ' $6

3a ni(elul produciei de 0,, uniti se obser( c costul total este egal cu totalul ncasrilor. 6;n la acest ni(el' ncasrile din (;n&area bunurilor produse de firm sunt mai mici dec;t costul total' ceea ce nu permite acoperirea c.eltuielilor' i e(ident nici obinerea de profit. <n punctul Pr ncasrile ncep s de(anse&e costul total. $cest punct i reflect %ra&ul de renta2ilitate al firmei' de la care firma ncepe s de(in rentabil' iar cu sporirea (olumului de producie la 1,,' B,, uniti sporete masa profitului. 6ragul de rentabilitate n raport de (olumul produciei i preul acesteia are caracter dinamic de la o perioad la alta' pe tipuri de firme' din di(erse industrii' reflect;nd sc.imbrile ce au loc n costuri i n (olumul' sortimentul' calitatea produciei etc. Cu1inteI heie cererea muncii dob;nda dob;nda nominal dob;nda real dob;nd simpl dob;nd compus masa dob;n&ii masa profitului oferta muncii piaa muncii piaa capitalului real piaa funciar prag de rentabilitate preul pm;ntului profit profit economic profit normal profit brut profit net rata dob;n&ii rata profitului rentabilitate rent economic rent absolut rent diferenial salariu n acord salariu n regie salariu social salariu colecti(

Re5u0at !. Cea mai frec(ent form de (enit a populaiei este salariul 7 plata pentru munca e9ecutat de un anga%at. 8alariul poate fi calculat n dependen de timpul lucrat sau (olumul de producie fabricat. +. 8alariul mpreun cu cererea i oferta de munc repre&int principalele mecanisme ale pieei muncii. Cererea de munc reflect cantitatea de munc solicitat de agenii economici' care dispun de locuri de munc disponibile. :ferta de munc repre&int totalitatea muncii care poate fi oferit de posesorii forei de munc ntr"o anumit perioad de timp. 0. 6iaa capitalului real repre&int relaiile bneti care se constituie n procesul atragerii i plasrii fondurilor bneti. 6iaa capitalului cuprinde dou componentepiaa capitalului pe termen scurt i piaa capitalului pe termen lung. 1. Cererea de capital reflect totalitatea ne(oilor de capital ale agenilor economici la un moment dat i la ni(elul dob;n&ii pe care sunt dispui s"o suporte. :ferta de capital repre&int totalitatea mi%loacelor bneti disponibile pentru plasament la o anumit dob;nd. B. Un rol important n piaa de capital %oac dob;nda' care repre&int un (enit nsuit de proprietarul oricrui capital antrenat ntr"o acti(itate economic i apare sub form de e9cident n raport cu capitalul a(ansat. L. 6iaa funciar include aceleai mecanisme ca i restul pieelor' ns spre deosebire de alte piee ea este inelastic deoarece (olumul resurselor naturale este relati( limitat. Cererea fa de resursele naturale are tendina de cretere n urma sporirii progresului te.nico"tiinific' iar oferta de resurse este inelastic fa de modificarea preului' deoarece resursele naturale au caracter limitat. C. Utili&area raional a resurselor naturale aduce la apariia rentei economice' care repre&int (enitul ce re(ine proprietarului oricrui factor de producie neregenerabil. )enta economic se manifest n urmtoarele forme- renta funciar' de monopol' minier' din construcii' renta de raritate. D. Mrimea rentei influenea& direct asupra preului pm;ntului' care are tendina de cretere. 8porirea preului asupra terenurilor de pm;nt este cau&at decreterea cererii referitor la produsele agricoleE e(oluia renteiE posibilitatea folosirii alternati(e a pm;ntuluiE dinamica ratei dob;n&ii i de ameliorarea terenurilor agricole. P. Unul din re&ultatele finale ale utili&rii eficiente a factorilor de producie este obinerea profitului' care repre&int un e9cident de (enit obinut de agentul economic peste costul de producie. !,. Un indicator' prin care se aprecia& eficiena acti(itii unui antreprenor' este rata profitului sau rentabilitatea. <n general' ea se determin ca raport dentre masa profitului i costul de producie.

#ro2le0e de re a%itulare !. E9plicai coninutul i principalele mecanisme ale pieei munciiG +. Ce este salariul i care sunt formele saleG 0. Cum e9plicai mrimea i dinamica salariuluiG 1. Ce influen are capitalul uman asupra ni(elului salariului n ). Moldo(aG B. Caracteri&ai dinamica salariului n )epublica Moldo(a. L. Ce repre&int piaa capitalului real i care sunt mecanismele de funcionare a acesteiaG C. Ce repre&int dob;nda simpl i dob;nda compusG D. 6re&entai coninutul pieei funciare i specificul de funcionare a acesteia n ). Moldo(a. P. Ce este renta i care sunt principalele forme de manifestare a acesteiaG !,. *umii i descriei principalii factori care influenea& preul la pm;nt. !!. Ce este profitul i care sunt caracteristicile lui n comparaie cu celelalte (enituri ale posesorilor factorilor de producieG !+. 6re&entai i anali&ai factorii care influenea& dinamica masei i ratei profitului. !0. Ce este rentabilitateaG !1. E9plicai esena i modul de determinare a pragului de rentabilitate. Gi2lio&ra4ie $. Co%u.ari' T. Manole' T. /run&u' (eorie economic! C.iinu' UTM' +,,1' p. DP 7 !,0. *i =obrot. Economie politic. 4ucureti' Editura Economic' !PPB' p. +,1 7 ++P' +L1 7 +PC. =umitru Moldo(anu' /urs de teorie economic. ed. $)C' C.iinu' +,,C' p. !LL"!PL. Ignat Ion' 6o.oa Ion' /.eorg.e 3uac' /abriela 6ascaru' Economie politic' ed. Economic' 4ucureti' +,,+' p.+B+"+DD. =umitru Ciucur' Ilie /a(ril' Constantin 6opescu' Economie! Manual universitar. Ed. Economic' 4ucureti' +,,!' p.0BB 7 0LL. 8trategia ocuprii forei de munc. Monitorul :ficial al )epublicii Moldo(a. *r. LL 7 LD din +0 mai +,,+. 3egea ).Mpldo(a pri(ind preul normati( i modul de (;n&are"cumprare a pm;ntului *r.!0,D"HIII din +B.,C.PC Monitorul :ficial al ).Moldo(a nr.BC"BDhB!B din ,1.,P.!PPC modificat prin 3egea nr.D!"H?I din !0.,B.,B' n (igoare !,.,L.,B#.
$ciunile ale unei sociti de tip nc.is nu pot fi oferite spre (;n&are populaiei i nu pot fi tran&acionate la burs.
C D

?aloarea nominal este o (aloare con(enional stabilit la emisiunea obligaiunilor' calculat ca raport dintre mrimea mprumutului i numrul obligaiunilor emise.
P

SSS.mdn.md

!,

SSS.moldpres.md

Se -iunea III MACROECONOMIE <n seciunea de fa (or fi tratate principalele probleme macroeconomice pe ba&a cuntinelor acumulate n prima parte a cursului de prelegeri' ndeosebi' n seciunea consacrat microeconomiei. <n seciunea FMacroeconomieA accentul (a fi pus pe anali&a obiecti(elor i problemelor macroeconomice' cum ar fi- indicatori macroeconomiciE ec.ilibrul i desec.ilibrele economiceE creterea economica i ciclurile economiceE interaciunea de&(oltrii economice i socialeE finanele publice i politice fiscaleE pieele resurselor financiare. Te0a +), E ono0ia na-ionala +),+, Ma roe ono0ia !i e ono0ia na-ional(, E ono0ia tene2r(, +),), A1u-ia na-ionala !i %oten-ialul e ono0i , +),3, #rodusul na-ional !i indi atorii lui de 2a5(, Metodele de esti0are a %rodusului intern 2rut, Siste0ul onturilor na-ionale, +),6, Consu0ul, e ono0iile !i in1esti-iile, +),7, Me anis0ele de re&lare a e ono0iei na-ionale, S o%ul te0ei? anali&a structurii economiei naionale i a indicatorilor macroeconomici. O2ie ti1ele te0ei, =upa studierea acestei temei ar trebui s fii capabili s concepei noiunea i obiecti(ele macroeconomieiE s anali&ai indicatorii macroeconomiciE s determinai structura economiei naionaleE s anali&ai cau&ele i formele economiei tenebreE s anali&ai structura a(uiei naionaleE s determinai formele de manifestare a produsului naionalE s anali&ai dinamica 6I4 n ). Moldo(a i metodele lui de calculE s anali&ai componentele 8istemului de Conturi *aionaleE s anali&ai consumul agregat i legitaile luiE s determinai continutul economiilor i clasificarea lorE s e(ideniai structura in(estiiilor i s e9plicai multiplicatorul i acceleratorul in(estiionalE

s e9plicai mecanismele de reglare a economiei naionale. +),+, Ma roe ono0ia !i e ono0ia na-ional(, E ono0ia tene2r( *oiunea de macroeconomie poate fi pri(it n dou aspecte- n aspectul economiei reale i n aspectul tiinei economice. <n aspectul economiei reale macroeconomia include relaiile dintre marimile globale' denumite agregate economice. 6rincipalele agregate economice sunt- cererea i oferta agregatE produsul global i (enitul naionalE ocuparea forei de munc i oma%ulE consumul i economiileE circulaia monetar i inflaia . a. Macroeconomia pri(it n acest aspect poate fi identificat cu noiunea de economie naional. <n aspectul tiinei economice macroeconomia repre&int o component a tiinei economice' care se ocup cu studierea structurii i mecanismelor de funionare a economiei n ansamblu ca sistem. Macroeconomia d posibilitate ca n aspect sistemic de anali&at- e9pansiunile i recensiunile economiceE consumul' economiile i in(estiiileE (eniturile i c.eltuielile bugetareE inflaia i oma%ul' balana de pli i datoria public .a. :biectivele problemele# principale macroeconomice sunt- asigurarea e.ilibrului economic general dintre cerere i oferta agregat i crearea condiiilor de cretere economic durabilE ocuparea deplin a forei de munc i reducerea substanial a ratei oma%uluiE determinarea masei monetare i a structurii acesteia n corespundere cu cerinele economiei naionale i a micrii normale a flu9urilor financiareE elaborarea i reali&area politicilor bugetare i fiscale la ni(elul administraiei publice centrale i locale i asigurarea distribuirii rationale i ec.itabile a mi%loacelor bugetareE asigurarea' pe termen mediu' a unei balane comerciale i a unei balane de pli e9terne ec.ilibrate n scopul pstrrii securitii i independenei economiceE integrarea problemelor macroeconomice n strategii globale de cretere i de&(oltare economic n ba&a programrii i progno&rii agregatelor macroeconomiceE alocarea eficient a resurselor limitate materiale' umane i financiare n economia naional i asigurarea competiti(itii reale a rii. $ceste obiecti(e macroeconomice stau n faa oricrei ri. 6rincipalii indicatori macroeconomici de re&ultate sunt- 6rodusul global brut' produsul intern brut' produsul intern net' produsul naional brut' produsul naional net' (enitul naional' sistemul conturilor naionale i a. $ceti indicatori economici de ba& reflect coninutul economiei naionale. Economia naional reprezint ansamblul activitilor economice i sociale, privite n unitatea i interependenele lor dinamice, care se des* oar n cadrul naional%statal, istorice te constituit, pe baza economiei naionale! Economia naional e9prim o form specific a di(i&iunii i cooperrii muncii' n interiorul unei naiuni sau al unei rii. 8pre deosebire de macroeconomie' economia naional integrea& sub aspect social"politic i naional"statal sistemele i subsistemele de acti(iti economice i sociale. <n cadrul economiei naionale' sistemul acti(itilor economico"sociale este structurat pe sectoare economice primar' secundar' teriar i cuaternar#' pe tipuri de

ageni economici productori' consumatori' financiari' administraii publice i pri(ate' ageni economici strini#' pe ramuri i subramuri de acti(itate i pe trepte de agregare (ertical micro' me&o i macroeconomic#. <n continuare (om da o caracteristic succint a economiei naionale a ). Moldo(a. ). Moldo(a are o po&iie geografic a(anta%oas' afl;ndu"se n centrul Europei i a cilor comerciale istorice. Ea dispune de condiii climaterice fa(orabile pentru de&(oltarea agriculturii' de fertilitate nalt a solului' de resurse materiale de construcie i altele. 6rincipalele resurse naturale ale economiei naionale a ). Moldo(a sunt considerate fondul funciar i populaia. #ondul *unciar terenurile# a constituit la ! ianuarie +,!!" 00D1'L mii .ectare' inclusi(- terenuri cu destinaie agricol"+,,D' C' terenuri ale localitilor"0!+' !' fondul de re&er("1LL' C' terenuri destinate industriei' transporturilor' comunicaiilor i cu alte destinaii speciale"BD' P' terenuri ale fondului sil(ic i destinate ocrotirii naturii"1B,' P' terenuri ale fondului apelor"DC' 0 mii .ectare !. : resurs important de de&(oltare a economiei naional o constitue resursele umane' la ba&a crora se afl populaia! 6opulaia ). Moldo(ei la ! ianuarie +,!! a constituit- 0BL,'1 mii personae' inclusi(- brbai"!C!+'! 1DU#' femei" !D1D' 0 mii B+U#E populaia urban" !1D!' C 1!'1U#' populaia rural" +,CD'C mii BD'LU#. 6opulaia economic acti( a constituit !+0B mii persoane 0B'1U#' populaia ocupat !!10mii 00'+U#' omeri " P+ mii persoane L'1U#. <n sectorul public populaia ocupat a constituit " +D'1U' n cel pri(at " L1'PU ' n cel mi9t " L'CU.+ Economia naional a ). Moldo(a include mai multe sectoare i ramuri de producie' principalele fiind- sectorul industrial' agroindustrial' in(estiional' de transporturi i comunicaii' comercial' de prestare a ser(iciilor. 9ectorul industrial repre&int ansamblul capacitilor de producie ale ntreprinderilor care particip la producia bunurilor materiale sau la prestarea ser(iciilor i include ramurile industriei e9tracti(e i industriei prelucratoare' c;t i acti(itile legate de producerea energiei electrice i termice' ga&elor i apei. =espre re&ultatele funcionarii sectorului industrial ne mrturisesc datele statistice din tabelul !+.!. Tabelul !+.!.
Volu0ul !i indi ii %rodu -iei industriale, %e 4or0e de %ro%rietate /n R, Moldo1a, +,,L +,,C +,,D +,,P +,!, Mln. lei Total 6ropritate public 6ropritate pri(at 6ropritate mi9t fr participarea stin 6ropritate strina 6ropritate mi9t cu
!
2

U
!,,', !,', 1L'L !!'L C'+ +1'L

Mln. lei
+L!C0'B +LLP'! !+L00'P 0!1,'1 !DBL'D 1CD1'0

U
!,,', !,'+ 1D'0 !+', C', ++'B

Mln. lei
+PPDD'1 001+'+ !1LDC'+ 0!,B'! ++0,'B B!CB'1

U
!,,', !+'! B,', !0'1 D'0 !L'+

Mln. lei
++L10'P 01DC'C !!BCP'P +,BD'P !DDB'! 0L0+'0

U
!,,', !B'1 B!'! P'+ D'0 !L',

Mln. lei
+!L11'B 0,L0'+ P0CC'L +C1B', +,L,'L 10PD'!

U
!,,', !1'+ 10'0 !+'C P'B +,'0

++0C,'C ++1L'L !,10!'+ +L,1'1 !L!+', !LB+'1

Moldo(a n cifre. +,!!. 4re(iar statistic. C.iinu' +,!!' p. B!. $oldova %n ci#re& 2011& 'reviar statistic& ()iinu, 2011, p& 8, 14 15&

participarea strin
8ursa- $nuarul statistic al )epublicii Moldo(a. +,!,. C.iinu +,!,' p. +C1. Moldo(a n cifre. 4re(iar statistic +,!!' p. 1L.

=up cum re&ult din tabelul !+.!. (olumul produciei industriale s"a diminuat n anul de cri& +,,P cu ++'BU fa de anul precedent. 6entru ameliorarea sectorului industrial e necesar de e(ideniat i de reali&at un set de msuri i aciuni prioritare' cum ar fi- utili&area raional a capacitilor de producieE aplicarea te.nologiilor a(ansateE ncura%area integrrii ntreprinderilor n reelele i lanurile te.nologice internaionaleE susinerea ntreprinderilor n participarea la programe i iniiati(e europene n domeniul calitii i n obinerea standardelor de calitateE crearea unei reele de parcuri industriale n raioanele de frontierE aplicarea noilor forme de organi&are a produciei i a munciiE asigurarea securitii energetice. 9ectorul agroindustrial cuprinde ntreprinderile agricole i industriale care se ocup cu producerea' selectarea' pstrarea' prelucrarea i comerciali&area produciei agricole. )e&ultatele acti(itii acestui sector al economiei naionale sunt reflectate n tabelul !+.+. Tabelul !+.+. Volu0ul !i stru tura %rodu -iei a&ri ole /n R, Moldo1a
+,,L 6roducia agricol' mln. lei din care" producia (egetal " producia animal " ser(icii 8tructura produciei agricole pe categorii de gospodarii' U " ntreprinderi agricole " gospodrii de fermieri " gospodriile populaiei !0C01 P,CP 1+CD 0CC !,,', +D'+ +,'+ B!'L +,,C !+D+B CP1! 1B,P 0CB !,,', +D'! !C'P B1', +,,D !LB,0 !,L,, BB!P 0D1 !,,', 0B'L +!'D 1+'L +,,P !00,, CDL! 1PDC 1B+ !,,', 0,'B +!'L 1C'P +,!, !PC!B !0,,B L+1B 1LB !,,', 0+ +, 1D

8ursa- $nuarul statistic al )epublicii Moldo(a. +,!,. C.iinu +,!,' p. 0!P. Moldo(a n cifre. 4re(iar statistic +,!!' p. B!"B+.

6roducia global agricol n anul de cri& din +,,P s"a redus cu !P'1U fa de anul precedent. $proape %umtate din producia agricol este obinu n gospodriile indi(iduale arneti. <n domeniul sectorului agroindustrial pot fi considerate urmtoarele prioritiasigurarea securitii alementare a riiE stimularea moderni&rii sectorului agrar n (ederea n&estrrii te.nice a unitilor agricole' e9tinderii sistemelor eficiente de irigare' crerii unitilor de apro(i&ionare cu input"uri moderne i calitati(e pentru agricultur i celor de colectare a produselor agricoleE promo(area produselor de calitate nalt i ecologic pureE susinerea de&(oltarii &oote.niei i creterea ponderei acesteia n totalul produciei agricoleE eficienti&area sistemului de sub(enionare a agriculturii i promo(area programelor multianualeE stoparea degradrii resurselor funciare prin moderni&area i e9tinderea sistemului de mbuntiri funciare. 9ectorul investiional repre&int totalitatea c.eltuielilor pentru ac.i&iionarea' crearea i reproducerea mi%loacelor fi9e. In(estiiile de capital fi9' dup structura lor te.nologic' se compun din (aloarea tuturor tipurilor de lucrri de construcii-

lucrrilor pentru montarea utila%uluiE uneltelor i in(entarului care intr n de(i&iile pentru construciiE mainilor i utila%ului' c;t i altor lucrri i c.eltuieli capitale. 6rincipalii indicatori ai acti(itii in(estiionale sunt reflectai n tabelul !+.0. Tabelul !+.0.
Indi atorii a ti1it(-ii in1esti-ionale /n R, Moldo1a. +,,L +,,C +,,D +,,P In(estiii n capital fi9"total' !!,!+'0 !B00B'D !D++1'D !,DCD'P milioane lei din care- lucrri de construcii monta% BP,D'0 DL0,', !,+00'0 BP,D'0 In(estiii n capital fi9 pe locuitor' lei 0!1L 1+DC B!,1 0,B! 6unerea n funciune a mi%loacelor fi9e' milioane lei CD1D'! !!+!,'L !1!0D'D !!+DB'+ ?olumul lucrrilor n antrepri&' milioane lei 1!,C'0 BD1+'C L1D1', 0D1+'D +,!, !+P+C'1 L1CP'D 0L+P D!DB'D 1,!!'D

8ursa- $nuarul statistic al )epublicii Moldo(a. +,!,. C.iinu +,!,' p. 0L0. Moldo(a n cifre. 4re(iar statistic +,!!' p. BC' BP.

Cri&a economic din a. +,,P a afectat cel mai mult sectorul in(estiional. ?olumul in(estiiilor de capital sau redus cu 1,'1U' ceea ce au dus la stoparea construciei multor obiecte de menire producti( i neproducti(. 6entru redresarea situaiei se cere ma%orarea substanial a in(estiiilor n capitalul fi9' at;t din contul resurselor proprii ale ageniilor economici i mi%loacelor bugetare' c;t i din contul atragerii in(estiiilor de capital straine directe. 9ectorul de transporturi i comunicaii include subramurile transportului fero(iar' auto' flu(ial' aerian' pot i telecomunicaii. $cest sector al economiei naionale n ultimii ani' cu e9cepia anului de cri& +,,P' a a(ut tendina de n(iorare tabelul !+.1# Tabelul !+.1.
De51oltarea trans%ortului !i o0uni a-iilor /n R, Moldo1a, +,,L +,,C +,,D +,,P
Transporturi de mrfuri"total' mln. tone din !L'C !D'B care"fero(iar !!'! !!'D "auto B'1 L'B "flu(ial !1!'B !LL'B "aerian ,'PC !', Transportul de pasageri"total' mln. din care0!D'! 0!P'! "fero(iar B'0 B'L "auto !,P1 !,0'+ "flu(ial ,'!, ,'!+ "aerian ,'1, ,'1+ *umrul de e9pedieri potale' mii 0D1CD'0 0D0!1'1 *umrul aparatelor telefoanelor fi9e' mii !,,1'+ !,BL'D *umrul abonailor la reeaua mobil mii !0BD'+ !DD+'D 8ursa- Moldo(a n cifre. +,!!' 4re(iar statistic. C.isinu' +,!! p. L!' L+' L0. !C'C !!', L'B +,+', ,'D0 0+L'! B'D !!,'0 ,'!! ,'1C 1,CL0'L !,DD'+ +1+0'1 P'+ 1'1 1'D !D+', ,'D0 +P!'D B'+ !,B'D ,'!+ ,'1L 1!!C1'0 !!!,'0 +CD1'1

+,!,
!,'! 0'P L'! !+C'+ !'0, +0+'0 B, !,L', ,'!+ ,'LB 1!DCD'P !!+0'C 0!LB'!

8ectorul de transporturi i comunicaii n ultimii ani a a(ut o tendin de stabilitate relati(' cu e9cepia anului de cri&a +,,P. : tendin de cretere accelerat

n aceast perioad au a(ut instituiile informaionale i de comunicaii. 6entru acest sector de acti(itate problemele prioritare pe (iitor pot fi- liberali&area i de&(oltarea pieelor de transport i comunicaiiE reabilitarea i electrificarea cilor ferate i racordarea lor la standardele europeneE moderni&area infrastructurii de transport' n special a infrastructurii drumurilor i conectarea la reelele paneuropeneE sporirea securitii traficului rutier i reducerea numrului de accidente rutiereE crearea infrastructurii de comunicaii integrate i eficiente' orientate spre creterea competi(itii economiei naionale i asigurarea accesului tuturor categoriilor de utili&atori la ser(iciile societii informaionale. 9ectorul comercial care include comerul cu amnunte i ser(icii cu plat i comerul e9terior. $t;t comerul intern' ct i cel e9tern au o importan ma%or n de&(oltarea i prosperarea economiei naionale. =espre tendinele acestui sector de acti(itate n ). Moldo(a ne mrturisesc datele statistice din tabelul !+.B Tabelul !+.B.
Dina0i a o0er-ului intern !i eCterior al R, Moldo1a
+,,L +,,C +,,D +,,P 0+!10', !!01L'P +,CPL'! !1BDP'L !+D0', 0+CD'0 "!PPB'0 0P'! +,!, 0DCLB'D !+L01', +L!0!'D !LLLP'D !B1!'B 0DBB'0 "+0!0'D 1,', ?aloarea (;n&rilor de mrfuri' total mln. +00BL'L +D++,'! 01LD1'1 lei' din careC!CD'1 P1!D', !!0,!'+ "produse alimentare !L!CD'+ !DD,+'! +00D0'+ "mrfuri nealimentare 8er(icii cu plat prestate populaiei' PPL1', !!BLD'B !0!B+'B milioane lei E9portul de marfuri i ser(icii' mln. dolari !,B!'L !01!'C !BP!'! Importul de murfuri i ser(icii +LP0'! 0LDP'B 1DPD'D 4alana comercial "!L1!'B "+01C'C "00,C'C /radul de acoperire a importurilor cu e9porturi' U 0P', 0L'0 0+'B 8ursa- Moldo(a n cifre. +,!! 4re(iar statistic. C.isinu' +,!! p.L1' D+' D0.

Una din problemele c.eie ale acestui sector este di(ersificarea pieelor de desfacere din interiorul i e9teriorul rii' sporirea substanial a calitii produselor i ser(iciilor prestate pentru reali&are i asigurarea competiti(itii produselor auto.tone pe pieele interne i e9terne. Economia naional pri(it n ansamblu' afar de sectoarele sus menionate' include i alte sectoare i domenii de acti(itate sectorul financiar' (eniturilor i c.eltielilor populatiei' dinamicii preurilor' ramurilor sferei sociale#' care %oac un rol important n de&(oltarea economic i social a rii' (or fi reflectate n alte teme ale actualului curs de prelegeri. Menionm faptul c sectoarele i domeniile de acti(itate' reflectate n statistica oficial nu reflect n ntregime re&ultatele acti(itii macroeconomice' deoarece paralel cu economia oficial e9ist i economia neoficial' numit economie tenebr sau subteran. E ono0ia tene2r( repre&int ansamblu acti(itilor economice nedeclarate i nenregistrate de organele fiscale i alte organe de control. Economia tenebr cuprinde trei forme de acti(iti" acti(iti desfurate n mar%a sau n afara obligaiunilor fiscale sau sociale munca la negru' frauda fiscal i (ariantele acestora#E

" acti(iti ilegale' criminale trafic de fiine umane' droguri' prostituie' furt' fraud n asigurri .a#E " acti(iti necomerciale' n special munca bene(ol' sc.imbul gratuit de bunuri i ser(icii ntre rude i prieteni i alte acti(iti care nu sunt supuse controlului fiscal. 6rincipalele cauze al e9istenei economiei tenebre sunt- creterea presiunii fiscale' care influenea& negati( asupra acti(itii economice a agenilor economiciE ascunderea (eniturilor n scopul reducerii impo&itelorE e9ercitarea unor acti(iti ilegale n domeniul de producie' comer i prestare a ser(iciilor' care deseori produc marfuri contrafcuteE imperfeciunea legislaiei n (igoare' care nu atrage agenii economici n c;mpul legal de acti(itateE instabilitatea social"politic i economic din arE intolerana populaiei fa de acti(itile economice ilegale. Cele mai freg(ente *orme de manifestare a economiei tenebre n ). Moldo(a sunt- corupia' e(a&iunea fiscal' contrabanda sau tran&aciile ilegale de import" e9portE confecionarea i comerciali&area produselor falsificateE nereparti&area (alutei obinute din operaiunile de e9portE remunerarea ilicit a muncii salariul n plicuri#E scutirea ilegal a unor firme pri(ate de plata impo&itelor .a. =emensiunile economiei tenebre defer de la ar la ar. $stfel' n rile industrial de&(oltate ponderea economiei tenebre (ibre& ntre L"0,U din produsul intern brutE n rile e9"socialiste acest pondere constituie- n Qa&a.stan " 1+U' Moldo(a " 1BU' )usia " 1LU' 4elarus " 1CU' Ucraina " B,U' /eorgia " LDU. +),), A1u-ia na-ional( !i %onten-ialul e ono0i , 2vuia naional reprezint totalitatea bunurilor materiale i spirituale create i acumulate de societate, e+istente la momemtul dat ntr%o anumit ar! 8tructura a(uiei naionale pri(it n ansamblu este reflectat n fig. !.

)esursele materiale naturale

)esursele umane

$(uia naional
)esursele de mediu

)esursele materiale acumulate capitalul#

)esursele financiare

6otenialul creati(

2igura !+.!. 8tructura a(uiei naionale

$esursele materiale naturale utili&ate sau utili&abile n procesul de producie includ- fondul funciar' fondul foristier' bogiile subterane' resursele de ap i resursele energetice. $esursele umane includ- populaia total' populaia ocupat n c;mpul muncii' populaia ocupat n curs de pregtire colar i uni(ersitar. $esursele materiale acumulate prin munc includ- capitalul fi9 i circulant re&er(ele de metale preioase' cldirile' bunurile populaiei. $esursele *inanciare includ- flu9urile financiare ale statului i organelor de administrare public local concentrate n bugetul naional i mi%loacele financiare ale agenilor economici i populatie. $esursele de mediu includ- resursele naturale care reflect interdependena benefic ntre acti(itatea uman i mediul su fi&ic de e9isten atmosfera' lumina solar' litosfera i .idrosfera#. Marele probleme de ordin ecologic cu care ast&i se confrunt omenirea cum ar fi- degradarea mediului natural' ncl&irea global' efectul poluant al solului' apei i atmosferei# influente& direct asupra acti(itii economice. &otenialul creativ include- patimoniul tiinific' cultural i creati( ino(aii tiinifice' stocul de cunotine' opere de art' literatur' mu&ic etc.#. $(uia naional cuprindea# a(uia individual' care include bunurile aflate n proprietate pri(at bunuri materiale' mi%loace bneti . a.#E b# a(uia colectiv' care incude bunurile ce aparin ntreprinderilor' cooperati(elor' diferitor organi&aii obtetiE c# a(uie public' care includ bunurile ce aparin administraiilor statale' centrale i locale. $(uia naional determin potenialul economic al rii. &otenialul economic6 repre&int un compe9 de resurse materiale' umane' tiiifice i te.nologice de care dispune o ar' la un moment dat i care e9pirm posibilitile de de&(oltare i progres ale acesteia. 6otenialul economic e9prim- o posibilitate nc nereali&at sau capacitatea de a fi' dar nc nepus n (aloareE o stare lent' o inerent capacitate de de&(oltare ori de punere n (aloare. 6otenialul eonomic naional cuprinde comple9ul de mi%loace i factori cu care este n&estrat o anumit ar' mi%loacele i factori aflai pe teritoriul rii respecti(e i care"i aparin' precum i cei aflai pe teritoriul altei ri c;nd se refer la in(estiii de capital n ntreprinderi mi9te n stintate' creane. 6otenialul economic al unei ri depinde n principal de urmtorii factori" marimea populaiei pe grupe de (rst' mediu urban i rural' ni(el de calificare a forei de munc#E " mrimea teritoriului i configuraia sa geograficE " bogiile solului i subsolului cantitatea i calitatea fondului funciar' forestier' a bogaiilor subterane etc#E " mrimea avuiei naionale i a venitului naional8 " dimensiunile nzestrrii tehnice i tiini*ice8 " mrimea i varietatea aparatului tehnic de producie etc!
3

*icionar de econo+ie& (oordonator, -i *o"rot& .ditura econo+ic& 'ucureti, 1999, p& 360 361&

<n dependen de distincie potenialul economic poate fi anli&at ca ma9im' (alorificabil i atras. 6otenialul economic ma+im ia n considerare ntregul comple9 de factori economico"sociali' deci toate elementele sale componente ' indiferent dac acestea pot fi utili&ate n momentul respecti( sau nu. 6otenialul economic valori*icabil ine cont de posibilitile de punere n (aloare a comple9ului de factori ' care repre&int numai o parte din potenialul economic ma9im. 6otenialul economic atras n circuitul economic repe&int numai o parte din potenialul economic (alorificat. +),3, #rodusul na-ional !i indi atorii lui de 2a5(, Metodele de esti0ara a %rodusului intern 2rut, Siste0ul onturilor na-inale, $nsamblul re&ultatelor acti(itii econoice la ni(el macroeconomic constituie produsul naional. =up coninutul su produsul naional este identic noiunii de produs global. 6rodusul naional include urmtorii indicatori macroeconomici de ba&" produsu global brut'&@") repre&int un agregat macroeconomic' care nsumea& n e9presia (aloric' produsele i ser(iciile unitilor economice dintr"o ar ' ntr"o anumit perioad de timp' c;t i soldul (eniturilor din munc i din proprietate cu restul lumii. 6/4 include i elementele consumului intermediar. (aloarea materiei prime' energiei' combustibilului . a.#E " produse intern brut '&I")' principalul agregat macroeconomic' e9prim (aloarea adugat brut a bunurilor i ser(iciilor a%unse n ultimul stadiu al circuitului economic' care au fost create n interiorul unei ri de ctre agenii economici auto.toni i strini n timp de un an. 6I4"ul se determin ca o diferen ntre 6/4 i consumul intermediar 6I4l6/4"C.#E " produsul intern net '&IH), agregat macroeconomic' e9prim mrimea (alorii adugate nete a bunurilor i ser(iciilor destinate pentru consumul final. 6I*"ul' ca i 6I4"ul este creat n interiorul rii de ctre agenii economici auto.toni i strini n timp de un an. 6I*"ul se calculea& ca diferena ntre 6I4 i consumul capitalului fi9' adic a amorti&rii $#- 6I*l6I4"$E " produsul naional brut '&H")' agregat macroeconomic' e9prim n form bneasc re&ultatele acti(itii ageniilor economici auto.toni' care acti(ea& n interiorul rii sau n strintate. 6*4 poate fi mai mare sau mai mic dec;t 6I4"ul n dependen de soldul po&iti( sau negati(# dintre 6I4"ul obinut de agenii economici strini din interiorul rii i agenii economici auto.toni care acti(ea& n strintate 6*4l6I4w8?$4 soldul (alorii adugate brute#E " produsul naional net '&HH)' agregat macroeconomic' e9prim mrimea (alorii adugate nete a bunurilor i ser(iciilor finale obinute de agenii economici auto.toni i se determin prin scderea consumului de capital fi9 amorti&area# din 6*4 6**l6*4"$#E " venitul naional '7H), agregat macroeconomic' include ansamblu (eniturilor obinute de agenii economici de la utili&area factorilor de producie ?*lsalariulqrentaqprofitulqdob;nda#' sau ?*l6**"Ii impo&itele indirecte#. 6rincipalul indicator macroeconomic n economia naional este considerat 6I4"ul. 6I4"ul nu include- plile publice transferate populaiei n form de pensii'

a%utoare sociale' indemni&aii' deoarece persoanele care se bucur de aceste pli nu particip la crearea 6I4"uluiE plile de transfer particular n form de sponsori&are' binefacere' deoarece aceste pli au fost de%a nregistrate n form de (enituri ale agenilor economici respecti(iE afacerile cu .;rtiile de (aloare' cumprarea i (;n&area aciunilor' care la fel nu ma%orea& 6I4"ulE reali&area obiectelor parial utili&ate' deoarece (aloarea acestora a intrat n componena 6I4"ul n anii precedeni' c;nd au fost fabricate aceste bunuri. 6I4"ul calculat n preuri curente este numit &I" nominal' iar 6I4"ul calculat n preuri comparabile este numit &I" real! )aportul dintre 6I4"ul nominal i 6I4"ul real constituie de*latorul &I"%ului! =eflatorul 6I4"ul reflect modificrile sur(enite n ni(elul preurilor sau n puterea de cumprare a banilor. 2ormula deflatorului 6I4"ul=6I4l &I"r . Care sunt metodele de calcul al &I"%uluiG E9ist trei metode!. Metoda de producie' potri(it creia- 6I4l?$4qI6qT?q86' unde"?$4 (aloarea adugat brut#E "I6 impo&ite pe produs' inclusi( ta9a pe (aloarea adugat#E "T? ta9e (amale#E "86 sub(enii pe produs i import#. +. Metoda de utilizare' potri(it creia- 6I4lC2q24C2q?8MqEqI' unde" Cf cosumul final#E " 24C2 formarea brut de capital fi9#E " ?8M (ariaia stocurilor de mrfuri#E " E e9portul#E " I importul#. 0. Metoda de venituri, potri(it creia- 6I4l)8q64qI6Iq8EI' unde" )8 remunerarea salariailor#E " 64 profitul brut#E " I6I impo&ite pe producie i pe import#E " 8EI sub(enii de e9ploatare i import#. 6rodusul intern brut din ). Moldo(a n ultimii ani a fost nsoit at;t de cretere' c;t i de recesiune tabelul !+.L#.
&I"n

Tabelul !+.L. Dina0i a !i stru tura %rodusului intern 2rut /n R, Moldo1a,

)**8
6I4 n preuri curente#' mln.lei 6I4 pe locuitor"lei Contribuia pricipalelor acti(iti economice la formarea 6I4"ului" U ?aloarea adugat brut din care" agricultura " industria " construciile " comerul " transportul i comunicaiile " alte tipuri de acti(iti Impo&itele nete pe produse 11CB1', !+1D0 !,,', D0'1 !1'B !1'C 1', !!'B !!'D +P'1 !L'L

)**9
B010,', !1P0C !,,', D0'! !,', !1'0 1'D !+'L !+'0 0!'1 !L'P

)**:
L+P++', !CL+B !,,', D+'0 D'D !0'P 1'P !0', !+'! 0!'C !C'C

)**;
L,10, !LP1D !,,', D1'! D'B !0'0 0'B !0'+ !!'P 0B'0 !B'P

)*+*
C!D1P +,!C! !,,', D0'1 !!'P !0'0 0'+ !+'P !!'1 0+'C !L'L

8ursa- Moldo(a n cifre. +,!!. 4re(iar 8tatistic. C.iinu' +,!!' pag. 1+' 11.

<n legtur cu cri&a economic din a. +,,P produsul intern brut s"a diminuat fa de anul precedent cu 1',U. <n rile Uniunii Europene ni(elul 6I4 7 ului este diferit n diferite ri i depinde de ni(elul de de&(oltare economic tab.!+.C.# Tabelul !+.C. #IG %e a% de lo uitar /n standardul %uterii de u0%(rare /n Uniunea Euro%ean(, )**9 $ dolari '
Jara !.3u9emburg +.Irlanda 0.jrile de %os 1.$ustria B.=anemarca L.4elgia C.)egatul Unit D. 8uedia P.2inlanda !,./ermania !!.2rana !+.Italia !0.8pania !1.Cipru #IG /n S#C LBC,, 01+,, 0,C,, 0,,,, +PL,, +D+,, +CD,, +P0,, +CB,, +LP,, +L0,, +10,, +1C,, +!L,, Jara !B./recia !L.8lo(enia !C.Ce.ia !D.6ortugalia !P.Malta +,.Ungaria +!.Estonia ++.8lo(acia +0.3ituania +1.6olonia +B.3etonia +L.)om;nia +C.4ulgaria UE " +C #IG /n S#C ++P,, +,C,, !DB,, !CB,, !D!,, !B0,, !L!,, !B,,, !0+,, !+0,, !+L,, P!,, DL,, +0B,,

9ursa.European Commision' Eurostat' +,,D

Unul din principalii indicatori de e(aluare macroeconomic este Siste0ul Conturilor Na-ionale$SCN'' numit A/ontabilitate HaionalA. $cest sistem msoar flu9urile de bunuri materiale i ser(icii' precum i flu9urile financiare n interiorul unei ri i ntre ara respecti( i restul lumii.

8C* este compus din trei elemente de ba& - agenii economici unitile economice#E operaiunile efectuate de agenii economici flu9urile materiale i flu9urile financiare#E conturile' care nsumea& patru grupe de conturi contul <&roducie descrie operaiile ce constituie procesul de producie .El reflect n partea de resurse " producia de bunuri i ser(icii' iar n partea de utili&atori 7 consumul intermediar' ceea ce permite ca prin diferena dintre ele s se determine (aloarea adugat brutE contul de FE+ploatareA 7 descrie modul de distribuire a (alorii adugate brute ntre diferii factori de producie. <n partea de resurse se nscrie (aloarea adugat brut' iar n partea de utili&ri 7 salariile' impo&itele i sub(eniile legate de producie . $cest cont mai este numit cont de consum' care reflect c.eltuielile fcute pentru consumul pri(at i public E contul de F/apitalA' numit cont de acumulare ! $cest cont reflect - finanarea in(estiiilor brute i c.eltuielile pentru creterea stocurilor de capitalE transferurile interne de capitalE consumul de capital fi9E contul A$estul lumiiA 7 include importurile i e9porturile de bunuri i ser(icii' transferurile curente i tran&aciile de capital pe plan e9tern. +),6 Consu0ul, e ono0iile !i in1esti-iile, 8copul final al oricrei acti(iti economice este onsu0ul de mrfuri i ser(icii. /onsumul reprezint acea parte din venitul naional, care este cheltuit pentru procurarea de bunuri materiale i servicii, destinate satis*acerii directe a cerinelor populaiei i societii' deci- C QVIE ' unde C 7 consumul' ? 7 (enitul naional' E 7 economiile economisirile#. C.eltuielile pentru consum pot fi di(i&ate n urmtoarele grupe- pentru alimentaie' mbrcminte' locuin' igien' sntate' transport' telecomunicaii' cultur' educaie' sport' agrement etc . Consumul se manifest n urmtoarele *orme. n dependen de structura consumului el se di(i&ea& n consum final i consum intermediar E n dependen de subiectul consumului el se di(i&ea& n consum pri(at consumul unei persoane' familiei' firmei# i consum public consumul din cadrul administraiei publice centrale i locale#E n dependen de obiectul consumului el se di(i&ea& n consum material consumul de produse alimentare i nealimentare# i consumul nematerial consumul de ser(icii# E n dependen de durata consumului el se di(i&ea& n consum de folosin curent p;ine' lapte' fructe etc.# i consum de folosin ndelungat mobil' tele(i&or etc.#E n dependen de destinaia consumului el se di(i&ea& n consum producti( consum de mi%loace de producie# i consum neproducti( consumul obiectelor de menire social coal' spital' teatru#E

n dependen de modul de procurare el se di(i&ea& n consum de bunuri marfare procurate n maga&ine# i autoconsum consumul bunurilor fabricate n gospodria casnic #. Consumul ndeplinete urmtoarele *uncii a# consumul ser(ete ca mi%loc direct de satis*acere a cerinelor oamenilor n obiecte i ser(icii de consumE b# consumul ser(ete ca p1rghie de in*luen asupra procesului de producie consumul poate accelera sau fr;na procesul de producie#E c# consumul ser(ete ca mi%loc de influen asupra gradului de utilizare a *orei de munc i altor factori de producieE d# consumul ser(ete ca mi%loc de influen asupra nivelului i dinamismului economic ! Consumul este influenat de dou grupe de factori- obiecti(i i subiecti(i .3a factorii obiectivi se refer- mrimea' structura i dinamica (eniturilor salariul' dob;nda' profitul#E ni(elul i e(oluia preurilorE rata dob;n&iiE sc.imbrile n politica fiscal impo&itele#. 3a factorii subiectivi se refer- nclinaia psi.ologic a oamenilor spre consum' considerat de K.M.QeNnes ca lege fundamental' potri(it creia odata cu creterea sau scderea (eniturilor are loc creterea sau scderea consumului' dar ntr"o msur mai micE pre(i&iunile referitor la (enitul (iitorE perspecti(a sc.imbrii preurilor. 6entru actualul consum sunt caracteristice trei tendine- a# scaderea ponderei cheltuielilor pentru produsele alimentare i mbuntirea structurii i calitii acestoraE b#meninerea relativ constant a ponderei cheltuielilor pentru mbrcminte i comfort personalE c#cre terea ponderei cheltuielilor pentru servicii ' n special acelor legate de instruire' sntate i cultur .<n ba&a anali&ei acestor tendine economistul german E.Engel a formulat legea numit F ,egea EngelA potri(it creia F6artea c.eltuielilor destinate alimentaiei este cu at;t mai mare' cu c;t (enitul este mai mic' i in(ers .A )aportul consumului fa de (enit i tendina acestuia se e9prim prin nclinaia medie i marginal spre consum . 3nclinaia medie spre consum rata medie a consumului# e9prim raportul dintre (aloarea total a consumului i (aloarea total a (enitului/!
/! = / !,,U ' 7

unde-

7 rata medie a consumuluiE C 7 (aloarea consumuluiE ? 7 (aloarea (enitului . 3nclinaia marginal spre consum rata marginal a consumului# repre&int
/! = / !,,U . 7

raportul dintre (ariaia consumului i (ariaia (enitului-

Consumul de bunuri nu este uniform i difer de la ar la ar i depinde de ni(elul (eniturilor populaiei i a tradiiilor specifice din rile respecti(e . =espre ni(elul consumului unor produse alimentare ne mrturisec datele statistice din tabelul !+.D.

Tabelul !+.D. Consu0ul %roduselor ali0entare, al ulat %e lo uitor a, )**9, ).Moldo( :landa /ermania 8U$ a Carne i produse din 0, DB DL !+, carne "kg 3apte i produse lactate" !LP +B1 111 +C0 kg :u "buci !L+ !D1 +,P +B! Cartofi"kg BP CB CB !!D 3egume" kg !,L P+ PP !!P 2ructe"kg 0B !BC !0! P! 6roduse de panificaie"kg !!P L, DL
8ursa- $nuarul statistic al )epublicii Moldo(a +,!,.Editura F8tatisticaA.C.iinu' +,!,' p.B1C

=up cum re&ult din tabel' ni(elul consumului pricipalelor produse alimentare carne' lapte' fructe# n ).Moldo(a rmne substanial de la ni(elul rilor de&(oltate . Un rol important n economia naional %oac economiile economisirile#. E ono0iile' pri(ite la ni(el macroeconomic' reprezint acea parte din 7enitul Haional, care rm1ne n urma cheltuielilor de consum' deci E l ? 7 C' unde- E " economiile' ? 7 (enitul naional' C 7consumul. $ceste economii sunt numite economii nete! =ac la economiile nete se adaug amorti&area' atunci se formea& economiile brute, deci Ebr = E n + 2 ' unde E br 7 economiile brute' E n 7 economiile nete' $ 7 amorti&area . )aportul dintre economiile nete i (enit se e9prim prin nclinaiile spre economie economisire# medie i marginal . 3nclinaia spre economie medie rata medie a economiilor# e9prim raportul dintre economiile nete i (enit e = E !,,U ' 7

unde- er 7 rata medie a economiilorE E "(olumul economiilorE ? 7(olumul (enitului. Economia medie ne arat' c;t se economisete dintr"o unitate de (enit. 3nclinaia spre economie marginal rata marginal a economiei# e9prim raportul dintre (ariaia economiilor i (ariaia (eniturilor - e = 7 !,,U ' unde- e 7 rata marginal a
E

economieiE E 7 (ariaia economiiilorE 7 7 (ariaia (enitului. )ata marginal a economiei ne arat cu c;te uniti (or crete economiile n urma sporirii cu o unitate a (eniturilor . Economiile pot fi clasi*icate n dependen de urmtoarele criterii- a# n dependen de forma de proprietate economiile pot fi grupate n economii private la ni(elul gospodriilor' firmelor# i economii publice la ni(elul statului i administraiilor publice locale#E b# n dependen de sursele de formare economiile pot fi grupate n economii nete formate din contul (enitului naional i economii brute economiile nete q amorti&area#E c# n dependen de modul cum se iau deci&iile de economisire economiile pot fi grupate n economii libere i economii *orate' legate de necesitatea re&istenei la concurena dur sau de situaii economice i sociale complicate cri&a economic' r&boaie' calamiti naturale etc.# .

6rincipalele motive de formare a economiilor sunt dorina de organizare raional a cheltuielilor n timp renunarea de la procurarea unor mrfuri acum' n scopul de a le procura pe (iitor#E dorina de mbogire8 preferina pentru lic.iditate dispunerea de moned pentru tran&aciile curente#E zgrcenia unor personae fi&ice i %uridice de a in(esti mi%loacele bneti n afaceri . Economiile pot fi utili&ate n trei forme - a# n form de tezaurizare pstrarea banilor n bnci sau transformarea lor n obiecte din metale preioase#E b# n form de plasamente cumprarea .;rtiilor de (aloare i obinerea de(identelor#E c# n form de investiii in(estirea banilor n afaceri' n bunuri imobiliare etc.#. $cea parte din (enitul naional' care este c.eltuit pentru formarea capitalului ca factor de producie formarea brut de capital fi9#' constituie investiiile nete. In(estiiile nete luate n ansamblu cu amorti&area capitalului fi9 constituie investiiile brute. In(estiiile brute sunt utili&ate at;t pentru nlocuirea capitalului fi9 consumat' c;t i pentru creterea capitalului ca factor de producie. <n (i&iunea lui K.M.QeNnes' investiiile trebuie s *ie egale cu economiile! 6onderea in(estiiilor n (enitul naional este diferit n diferite tri i constituie !B"+B U Care"i structura in(estiiilor de capitalG 8tructura in(estiiilor de capital este determinat de urmtoarele criterii!. <n dependen de *orma de utilizare in(estiiile pot fi structurate n" investiii n capital *i+' care cuprind c.eltuielile pentru construcii capitale' procurarea de ec.ipamente' utila%e' instrumente' care sunt folosite n mai multe cicluri de producieE " investiii n capital circulant, care includ c.eltuielile pentru procurarea materiei prime' energiei' combustibilului' care sunt utili&ate ntr"un singur ciclu de producieE "investiii de nlocuire' care includ c.eltuielile pentru nlocuirea ec.ipamentului' cldirilor i utila%ului u&at. $ceste c.eltuieli sunt e9ercitate din contul fondului de amorti&areE " investiii de dezvoltare' care includ c.eltuielile destinate pentru e9tinderea capitalului fi9 n aspect cantitati( i calitati(. $ceste c.eltuieli sunt acoperite din contul in(estiiilor nete i brute . +. <n dependen de obiectul de destinaie' in(estiiile pot fi grupate n" investiii productive' care sunt orientate spre ma%orarea (alorii capitalului fi9 in(estiii n lucrri de construcii' monta%' utila%e i instrumente' n lucrri geologice#E " investi ii neproductive' destinate pentru de&(oltarea infrastructurii de producie i sociale construirea drumurilor' podurilor' colilor' spitalelor' cluburilor i altor obiecte de menire social"cultural#E " investiii n capital uman' destinate pentru pregatirea cadrelor' sporirea ni(elului de cunotine i profesionalism' i pentru aplicarea n producie a e9perienei a(ansate.

0. <n dependen de *orma de proprietat' in(estiiile pot fi di(i&ate n" investiii private' e9ercitate de ctre ntreprinderile de stat i cele municipaleE " investiii publice' e9ercitate de ctre ntreprinderile din sectorul pri(atE " investiii mi+te' e9ercitate de ntreprinderi cu i fr participarea capitalului strin. 1. <n dependen de ramura de aplicare' in(estiiile pot fi di(i&ate n" in(estiii industrialeE " in(estiii agrareE " in(estiii n construcii8 " in(estiii n cercetri tiini*ice. B. <n dependen de originea geogra*ic' in(estiiile pot fi di(i&ate n" investiii interne, e9ercitate de agenii economici i de ctre statE " investiii e+terne in(estiii directe i de portofoliu # obinute din strintate. Decizia de a investi se ba&ea& pe luarea n considerare a urmtoarelor criterii i factori economici% raportul dintre valoarea prezent a venitului obinut prin investiii i costul investiiilor! 6otri(it acestui criteriu' deci&ia de a in(esti este fa(orabil dac (aloarea pre&ent este mai mare sau egal cu mrimea costului in(estiionalE " raportul dintre venitul net actualizat i rata real a dob1nzilor costul de oportunitate a in(estiiilor #. 6otri(it acestui criteriu' deci&ia de a in(esti este fa(orabil dac rata (enitului net actuali&at este mai mare dec;t rata real a dob;n&iiE " ritmul progresului tehnico% tiini*ic, care pre(ede sporirea continu a noilor te.nologii n ba&a ma%orrii in(estiiilor de capitalE " con-unctura economiei mondiale! =ac pe piaa mondial apare situaia de recesiune economic' atunci in(estiiile interne i e9terne de capital se (or reduce ceea ce s"a ntmplat n a. +,,P#' iar dac economia mondial (a fi n cretere' atunci (or spori i in(estiiile de capital. " situaia economic i social%politic din ar la fel ser(ete ca factor de ncura%are a creterii in(estiiilor la fa&a de e9pansiune economic# sau' dimpotri(' ser(ete ca moti( de reducere a in(estiiilor la fa&a de declin economic#. +olul economic al investiiilor const n urmtoarele- in(estiiile contribuie la sporirea i modernizarea capitalului ca factor de producieE in(estiiile ser(esc ca surs material n crearea noilor locuri de muncE in(estiiile contribuie la sporirea productivitii *actorilor de producie8 in(estiiile contribuie la sporirea nzestrrii tehnice a muncii i la aplicarea te.nicii moderne n producieE in(estiiile contribuie la cre terea economic i la ma%orarea (enitului naional. 2inanarea in(estiilor de capital are loc din contul a mai multor surse tabelul !+.P# Tabelul !+.P. Sursele de 4inan-are a in1esti-iilor de a%ital /n R, Moldo1a
+,,L mln. lei U le +,,C mln.lei U +,,D mln.lei U +,,P mln. lei U +,!, mln. lei U

In(estiii n capital fi9 !!,!+'0 7 total din care' finanate din contulDB0'B " bugetului de stat "bugetelor unitilor BDP'! administrati( " teritoriale "mi%loacelor proprii ale BD+,'C ntreprinderilor "mi%loacelor populaiei !PL'0 "mi%loacelor in(estitorilor strini " altor surse
+,DD'0 !1L1'1

!,,',

!B00B'D

!,,',

!D++1'D

!,,',

!,DCD'P

!,,',

!+P+C'1

!,,',

C'C B'1

!L!,'0 1!1'!

!,'B +'C

!CLD'B B01'0

P'D +'P

C+0'0 0B0'!

C'0 1',

L1L'B 1B0'0

B', 0'B

B+'D !'D !P', !0'0

C1PP'+ +!+'D 0,PC'D +B,!'L

1D'P !'1 +,'+ !L'0

P!,!'1 +C1', 0C+C'0 +D,P'+

1P'P !'L +,'1 !B'1

BBBD'0 0LB'P +01C', !B0!'1

B1', 0'1 !P', !+'0

C0D,'D 0,+'! ++1+'! !P,+'L

BC +'0 !C'0 !1'P

8ursa- Moldo(a n cifre. +,!!. 4re(iar statistic. C.iinu' +,!!' p.BD

=up cum re&ult din tabelul !+.P' principala surs de finanare a in(estiiilor de capital sunt mi%loacele proprii ale ntreprinderilor. <n a. +,,P (olumul in(estiiilor n capitalul fi9 a constituit !,'D mlrd. lei' inclusi( n construcia caselor de locuit " !C'LU' n cladiri i instalaii de producie " +L'D U' n maini i utila%e " 0+'P U' n mi%loace de transport " B'CU ' n alte domenii " !C',U E*iciena economic a investiiilor este reflectat n rata in(estiiilor. $ata investiiilor repre&int raportul dintre formarea brut de capital fi9 24C2# i produsul intern brut 6I4#' deci
i! = #/"# !,,U . &I"

)ata in(estiiilor constituie- n 8U$ 7

!B"+, U' 2rana "+,"+B U ' Moldo(a "!B"+, U' C.ina "0,"1, U ' Coreia de 8ud "0B" 1, U . <ntre in(estiii i (enit e9ist relaii de interdependen' care sunt e9primate n multiplicatorul i acceleratorul in(estiional . Multiplicatorul investiional Q# repre&int raportul dintre creterea (enitului ?# i creterea in(estiiilor I#' deci Q l in(estiiilor.
7 I

. Multiplicatorul arat n ce msur crete (enitul n urma sporirii cu o unitate a 2cceleratorul investiional
I 2= 7

repre&int

raportul

dintre

creterea

investiiilor i sporirea (enitului' deci

. $cceleratorul arat n ce msur

cresc in(estiiile n urma sporirii cu o unitate a (enitului.

+),7 Me anis0ele de re&lare a e ono0iei na-ionale, $eglarea economic repre&int modalitatea de funcionare a economiei naionale' prin intermediul creia (ariabilele ansamblului economic se a%ustea& . E9ist trei tipuri de mecanisme de reglare a economiei la ni(el macroeconomic- reglarea economic spontan prin pia #E reglare economic diri%at i reglare economic mi9t .

$eglarea economic spontan prin intermediul pieei # repre&int o modalitate de funcionare a economiei n (irtutea creia (ariabilele ansamblului economic se a%ustea& reciproc' datorit confruntrii cererii i ofertei. $eglarea economic diri-at' repre&int o modalitate de funcionare a economiei' potri(it creia elementele ansamblului economic sau o parte a acestora # sunt influenate de stat prin politica general de stat i prin e9istena unui sector public semnificati(. $eglarea mi+t' repre&int o combinare a mecanismelor de reglare economic spontan i diri%at. $ctualmente' n trile de&(oltate economic rile cu sistem economic mi9t #' funcionarea economiei este ba&at pe reglarea mi9t. Mecanismul reglrii mi9te a economiei naionale i gsete e9presia n elaborarea i reali&area diferitor politici economice' care pot fi clasi*icate dup urmtoarele criterii n dependen de domeniul de aplicare politicile economice se clasific npolitici de cretere economicE politici de ocupare a populaieiE politici antiinflaioniste i alteleE n dependen de instrumentele *olosite statul elaborea&- politici de reglare indirect a economiei politica monetar' politica bugetar#E politici de reglare direct a economiei politica de preuri' politica de (enituri#E n dependen de durata de e+tindere a politicii statul elaborea&- politici con%uncturale politici anticiclice' antioma% #E politici structurale politici de restructurare a economiei naionale #E n dependen de in*luena statului asupra agenilor economici statul elaborea&- politici de reducere a impo&itelorE politici de reducere a ratei dob;n&iiE politici de acordare a sub(enilorE n dependen de amploarea domeniului de activitate statul elaborea&- politici globale politica economic e9tern #E politici sectoriale politici de susinere a micului businessE politici de combatere a srciei #E n dependen de orientarea doctrinar statul elaborea&- politici economice liberale politici de liberali&are a acti(itii economice#E politici diri%isteE politici de orientare social i prote%are a pturilor (ulnerabile ale populaiei. Mecanismul de reglare a economiei naionale mi9te se manifest n urmtoarele *orme concrete!. $eglarea cadrului -uridic de funcionare a economiei naionale' care include- adoptarea de ctre 6arlament a actelor legislati(e referitor la acti(itatea economicE elaborarea de ctre /u(ern a actelor normati(e cu pri(ire la funcionarea agenilor economiciE elaborarea normati(elor referitor la condiiile de munc a lucrtorilor. +. $eglarea activitii monopoliste' care pre(ede- controlul strict asupra preurilor de monopol ap' ga&' energie electric #E prote%area concurenei loialeE crearea mediului concurenial. 0. $eglarea administrativ' care pre(ede- nregistrarea ntreprinderilorE determinarea standartelor i normati(elor ce reflect masurile de (olum' greutate i calitate a mrfurilor i ser(iciilor.

1. $eglarea proceselor de stabilizare i relansare macroeconomic' care pre(ede- asigurarea creterii permanente a agregatelor macroeconomiceE ocuparea deplin a forei de muncE stabilitatea preurilor i reducerea ratei inflaieiE aplicarea unei politici fiscale orientat spre stimularea acti(itii agenilor economiciE stimularea in(estiiilor de capital i crearea noilor locuri de muncE reglarea ciclului economic. B. $eglarea de stat n calitate de antreprenor. 8tatul este proprietar a mai multor ntreprinderi' dein;nd ma%oritatea pac.etului de aciuni al acestora. <n calitate de antreprenor statul- cumpr i (inde mrfuri i ser(iciiE construiete ntreprinderi noi cu destinaie strategic. L. $eglarea bugetar, care pre(ede- formarea (eniturilor bugetareE distribuirea c.eltuielilor bugetare pentru necesitile economiei naionaleE reglarea deficitului bugetar i datoriei bublice interne i e9terne. C. $eglarea creditar i monetar' care pre(ede- reglarea ratei dob;n&ii pentru refinanareE reglarea ratelor obligatoare de re&er(e la bncile comercialeE reglarea masei monetare aflate n circulaieE reglarea emisiei de moned naional. D. $eglarea de stat a resurselor necesare pentru funcionarea normal a economiei naionale- asigurarea securitii de stat cu produse alimentareE asigurarea economiei naionale cu resurse naturale ga&' petrol' crbune' surse energetice#E limitarea utili&rii resurselor' care aduc daun mediului ambiant. P. $eglarea de stat a ramurilor i sectoarelor economiei naionale ' care pre(ede- reglarea ramurilor industriale elaborarea programelor de de&(oltare a industriei#E reglarea comple9ului agroindustrial elaborarea programelor de n&estrare te.nic a agriculturiiE a programelor de reali&are a produselor agricoleE de sub(enionare a agriculturii#E reglarea reelelor de de&(oltare a tuturor tipurilor de transportE reglarea ramurii de costrucii capitaleE reglarea infrastructurii de producie i sociale. !,. $eglarea de stat a veniturilor ' care pre(ede- reglarea salariului mimin n economia naionalE reglarea ni(elului de salari&are n sfera bugetarE reglarea mrimii pensiilor' indemni&aiilor' burselor i altor a%utoare socialeE reglarea ni(elului minim a mi%loacelor de e9isten a populaiei. !!. $eglarea relaiilor economice e+terne' care pre(ede- reglarea comerului e9ternE reglarea relaiilor i flu9urilor (alutare cu strintateaE licen&area agenilor economici' care e9ercit operaiuni de e9port i import de mrfuri i ser(iciiE reglarea tarifelor (amaleE reglarea balanei de pli e9terne i altel. Cu1inteI heie agregat macroeconomic a(uie naional accelerator in(estiional consum economii economisire# economie naional potenial economic produs global produs naional produs intern brut produs intern net produs naional brut

economie tenebr in(estiie net in(estiie brut macroeconomie microeconomie multiplicator in(estiional Re5u0at

produs naional net rata medie a consumului rata marginal a consumului rata medie a economiilor rata marginal a economiilor reglarea macroeconomic

!. Macroeconomia' pri(it n aspectul economiei reale' include relaiile dintre mrimile globale' denumite agregate economice' iar n aspectul tiinei economice 7 repre&int o component a stiinei economice' care se ocup cu studierea structurii i mecanismelor de funcionare a economiei n ansamblu ca sistem. +. Economia naional repre&int ansamblu acti(itilor economice i sociale' pri(ate n unitatea i interdependenele lor dinamice' care se desfoar n cadrul statului naional. 6rincipalele resurse naturale de care dispune economia naional a ).Moldo(a sunt fondul funciar i resursele umane. 0. 8ectoarele de ba& ale economiei naionale a ).Moldo(a sunt- sectorul industrial' agroindustrial' in(estiional' de transporturi i telecomunicaii' comercial i de prestare a ser(iciilor. $ceste sectoare n ultimii ani au a(ut tendine po&iti(e de cretere' cu e9cepia a. +,,P' an de cri& aprofundat. 1. Economia tenebr repre&int ansamblul acti(itilor economice nedeclarate i nenregistrate de organele fiscale i alte organe de control. Cele mai freg(ente forme de manifestare a economiei tenebre sunt- e(a&iunea fiscal' corupia' contrabanda sau tran&aciile ilegale de import 7 e9port' confecionarea i comerciali&area produselor falsificate' traficul de fiine umane' droguri i a. B. $(uia naional repre&int totalitatea bunurilor materiale i spirituale create i acumulate n societate' e9istente la momentul dat n ara respecti(. $(uia naional include- resursele naturale' umane' de mediu' de capital' financiare i creati(e. $(uia naional ser(ete ca ba& a potenialului economic. L. $nsamblul re&ultatelor acti(itii economice la ni(el macroeconomic sunt nsumate n noiunea de produs naional' care dup coninut este identic noiunii de produs global brut. 6rodusul naional reflect principalii indicatori macroeconomiciprodusul intern brut' produsul intern net' produsul naional brut' produsul naional net' (enitul naional. C. 6rincipalul indicator macroeconomic l constituie produsul intern brut' care e9prim (aloarea adugat brut a bunurilor i ser(iciilor create n societate n timp de un an. Metodele statistice de calcul al produsului intern brut sunt- metoda de producie' metoda de utili&are i metoda de (enituri. D. Unul din principalii indicatori de e(aluare macroeconomic este sistemul Conturilor *aionale' numit FContabilitate *aionalA. $cest sistem include patru conturi- contul F6roduciaA' contul AE9ploatare A' contul ACapitalA i contul A)estul 3umiiA.

P. Consumul repre&int acea parte din (enitul naional' care este c.eltuit pentru procurarea de bunuri materiale i ser(icii' destinate satisfacerii ne(oilor populaiei i societii. Tendinele consumului sunt reflectate n legea Engel. !,. Economiile' pri(ite la ni(el macroeconomic' repre&int acea parte din (enitul naional' care rm;ne n urma c.eltuielilor pentru consum. Economiile sunt utili&ate n form de te&auri&are' de plasament n .;rtii de (aloare sau n form de in(estiii n diferite afaceri. !!. In(estiiile repre&int acea parte din (enitul naional' care este c.eltuit pentru formarea capitalului ca factor de producie. <n ). Moldo(a principalele surse de finanare a in(estiiilor de capital sunt mi%loacele proprii ale ntreprinderilor B1U# i mi%loacele in(estitorilor strini !PU# . !+. Economia naional a ). Moldo(a este reglat n ba&a combinrii mecanismelor pieei cerere' ofert' concuren' pre # i a mecanismelor reglrii de stat n ba&a elaborrii politicilor economice i a mecanismelor concrete de reglare i diri%are a diferitor acti(iti economice #. #ro2le0e de re a%itulare !. E9plicai aspectele noiunii de FmacroeconomieA. +. =eterminai obiecti(ele principale ale macroeconomiei. 0. E9plicai noiunea de Feconomie naionalA i deosebirea ei de macroeconomie. 1. Caracteri&ai' n ba&a cifrelor statistice' principalele sectoare i domenii de acti(itate ale economiei naionale. B. $nali&ai cau&ele e9istenei i formelor de manifestare a economiei tenebre n ). Moldo(a. L. $nali&ai structura a(uiei naionale. C. E9plicai noiunea de Fpotenial economicA i determinai componentele acestuia. D. E9plicai coninutul noiunior de 6/4' 6I4' 6I*' 6*4' 6**' ?*. P. $nali&ai metodele de calcul al 6I4"ului. !,. $nali&ai dinamica i structura 6I4"ului n ).Moldo(a !!. $nali&ai conturile principale ale 8C*. !+. E9plicai noiunea de consum i anali&ai tendinele consumului n ba&a legii lui E. Engel. !0. E9plicai rata nclinaiei medii i marginale a consumului n ba&a datelor concrete. !1. E9plicai noiunea de FeconomiiA' Aeconomii neteA' Aeconomii bruteA. !B. $nali&ai moti(ele de formare a economiilor. !L. =eterminai coninutul i structura in(estiiilor. !C. E9plicai formulele multiplicatorului i acceleratorului in(estiional. !D. $nali&ai mecanismele de reglare a economiei naionale. Gi2lio&ra4ie

*i =obro. Economie politic. Editura Economic. 4ucureti. !PPC' p. +DC " +PLE 00P " 0BB. =umitru Moldo(eanu. /urs de teorie economic. Editura $)C. C.iinu. +,,L' p. !PC"+0DE +D0"+DP. $ndrei Co%u.ari' Tatiana Manole' Tatiana /run&u. (eorie economic UTM. C.iinu' +,,1' p.!0C"!1D. 6.ilip TardSick' Ko.n 3angmead' 4a.adur Q.an. Introducere n economia politic modern. 6:3I):M. Iai' +,,+' p. 0PP " 1!C. 0icionar de economie. Coordonator- *i =obrot. Editura Economic. 4ucureti' !PPP' p. !+0' !DD' +D0' 0L,. 2eura Eugenia. (eoria economic Micro"Macroeconomie#. Editura $8EM. C.iinu' +,,C' p. !,!"!+,. Moldova n ci*re. +,!!. 4re(iar statistic. +,!!. $nuarul statistic al )epublicii Moldo(a. +,!,. C.iinu' +,!,.

Te0a +3, E hili2rul !i de5e hili2rele e ono0i e

+3,+, E hili2rul e ono0i &eneral !i %ar-ial, <or0ele de5e hili2rului e ono0i , +3,), Cererea !i o4erta a&re&at(, Modelele ADIAS !i ISILM, +3,3, Do0ajul !i 4or0ele lui de 0ani4estare, M(suri de re&lare a !o0ajului, +3,6, In4la-ia !i onse in-ele ei, #oliti i antiin4la-ioniste, S o%ul te0ei? anali&a formelor de manifestare a ec.ilibrului economic general' parial i a de&ec.ilibrelor economice. O2ie ti1ele te0ei, =up studierea acestei teme ar trebui s fii capabilis cunoatei noiunea de ec.ilibru economic general i parial i forme lor de manifestareE s cunoatei formele de manifestare a de&ec.ilibrelor economiceE s anali&ai conceptele referitor la ec.ilibrul economic generalE s anali&ai i s e9plicai curbele cererii i a ofertei agregateE s e9plicai modelele $="$8 i I8"3M. s anali&ai formele oma%ului i msurile de reducere a oma%uluiE s cunoatei cau&ele i formele inflaieiE s e(ideniai consecinele inflaiei i s anali&ai politicile antiinflaioniste.

+3,+, E hili2rul e ono0i &eneral !i %ar-ial, <or0ele de5e hili2rului e ono0i , <n economie' ca i n natur' trebuie s e9iste un anumit ec.ilibru. Echilibrul economic reflect o tendin de ec.ilibrare a diferitor mrimi micro i macroeconomice. Ec.ilibrul economic se manifest n dou forme- ec.ilibru general i ec.ilibru parial. Echilibrul economic general re*lect acea stare a economiei spre care tinde piaa bunurilor economice, piaa capitalului i piaa muncii, spre o concordan relativ a cererii i o*ertei! Teoria ec.ilibrului economic general pentru prima dat a fost elaborat de economistul france& 3eon Oalras. Ec.ilibrul economic general pre(ede urmtoarele scopuri. a# asigurarea creterii economice po&iti(eE b# ocuparea deplin a forei de muncE c# stabilitatea general a preurilorE d# asigurarea soldului po&iti( al balanei de pli e9terneE e# repartiia ec.itabil a (eniturilor n societate. Echilibrul economic parial reflect tendina de ec.ilibrare a cererii i ofertei n cadrul unor mrimi de ni(el micro sau macroeconomic unor piee' sectoare' domenii etc.#. Teoria ec.ilibrului economic parial pentru prima dat a fost elaborat de economistul engle& $lfred Mars.all. Ec.ilibrul economic parial se manifest n urmtoarele forme echilibrul microeconomic, care reflect concordana dintre cerere i ofert la ni(elul unui produs de e9.' ec.ilibrarea cererii i ofertei la produsele de (inificaie#E echilibrul mezoeconomic, care reflect concordana relati( dintre diferite ramuri ale economiei naionale de e9.' concordana dintre sectorul agrar i sectorul de preluare a produselor agricole#E

echilibrul macroeconomic, care reflect concordana relati( dintre resursele economice limitate i ne(oile social"economic cresc;ndeE echilibrul economic material, care reflect concordana relati( dintre (olumul' structura i calitatea bunurilor materiale i cantitatea' calitatea i structura ne(oilor de consum finalE echilibrul monetar, care reflect concordana relati( dintre e9presia bneasc a fondului de mrfuri e9istente pe pia i cantitatea de moned aflat n circulaieE echilibrul *inanciar, care reflect concordana relati( ntre sursele financiare disponibile i necesitile de plat ale agenilor economici i populaieE echilibrul bugetar, care reflect concordana relati( dintre (eniturile i c.eltuielile bugetareE echilibrul valutar, care reflect concordana relati( ntre ncasrile i plile de (alut n relaiile cu strintatea de e9.' balana de pli e9terne#E echilibrul resurselor de munc, care reflect concordana relati( dintre cantitatea' calitatea i structura resurselor de munc disponibile i necesitile n for de munc ale agenilor economiciE echilibrul comercial, care reflect concordana relati( dintre e9portul i importul de mrfuri i ser(icii balana comercial#. 6entru ca economia unei ri s se afle n stare de ec.ilibru se cere de respectat urmtoarele trei cerine- prima e necesar' ca oferta agregat de mrfuri i ser(icii s fie egal cu cererea agregat al acestoraE a doua e necesar' ca oferta monetar agregat s fie egal cu cererea monetar agregatE a treia e necesar' ca oferta agregat de locuri de munc disponibile s fie egal cu cererea agregat de locuri de munc. =e regul' n orice economie de pia e9ist surplusuri sau deficite de mrfuri' moned' resurse de munc. $stfel' economia este dominat de de&ec.ilibre. 0ezechilibrul economic reflect neconcordana dintre cerere i ofert at;t la ni(el microeconomic' c;t i la ni(el me&o i macroeconomic. 6rincipalele forme de de&ec.ilibre macroeconomice sunt recesiuni economice 'crize), care reflect de&ec.ilibru ntre cererea i oferta agregat de mrfuri i ser(iciiE oma-ul, care reflct de&ec.ilibru ntre fora de munc disponibil i locurile de munc libere de&ec.ilibrul dintre cerere i ofert pe piaa muncii#E in*laia, care reflect de&ec.ilibru ntre (olumul de mrfuri i ser(icii i masa monetar aflat n circulaieE balana de pli negativ, care reflect de&ec.ilibru ntre ncasrile i plile e9terneE di*erenierea ne-usti*icat ntre veniturile diferitor categorii sociale ale populaiei. )eferitor la ec.ilibrul economic general e9ist mai multe concepte. ?om e9amena unele din acestea.

/onceptul liberalilor clasici '$. 8mit.' K.4.8aN#' potri(it cruia cererea i oferta total se ec.ilibrea& automat i nu este ne(oie de implicarea statului n asigurarea ec.ilibrului economic general. /onceptul liberalilor neoclasici '3.Oalras#' potri(it cruia ec.ilibrul economic general poate fi atins numai n condiiile concurenei perfecte' dac e9ist un ec.ilibru concomitent dintre cerere i ofert pe toate pieele. Ec.ilibrul economic general' n (i&iunea lui 3.Oalrds' poate fi obinut numai pentru o perioad scurt de timp. /onceptul 5eGnesian K.M.QeNnes#' potri(it cruia ec.ilibrul economic general nu poate fi stabilit n mod automat' deoarece pe pieele muncii' capitalului i a monedei e9ist de&ec.ilibre permanente. 6entru a asigura ec.ilibrul economic general este ne(oie de inter(enia statului. <n (i&iunea lui K.M.QeNnes' cererea global trebuie s fie egal cu oferta global' iar (olumul economiilor trebuie s fie egal cu (olumul in(estiiilor. 8c.ematic conceptul keNnesian este reflectat n figura !0.!.
6referina pentru lic.iditate 3# )ata dob;n&ii =eterminarea flu9ului de in(estiii I#

Cantitatea de moned msurat n uniti de salariu

Condiiile fi&ice ale ofertei ec.ipamente actuale#

)andamentul scontat al capitalului

Eficiena marginal a capitalului =eterminarea flu9ului de c.eltuieli =#

?enitul naional i ocuparea

2actori obiecti(i 2actori subiecti(i

<nclinaia spre consum

2igura !0.!! ?ariabilele modelului keNnesian a ec.ilibrului economic general.


8ursa-*i =obrot. Economie politic. Editura economic. 4ucureti' !PPC' p.0,D

/onceptul monetarist 'M.2riedman#' potri(it cruia ec.ilibrul economic general poate fi obinut n ba&a a trei ipote&e- stabilitatea ofertei de monedE funcionarea liber a pieelor de mrfuri' munc i capitalE inter(eniei limitate a statului n acti(itatea economic.

+3,), Cererea !i o4erta a&re&at(, Modelele ADIAS !i ISILM /ererea agregat '20) reprer&int totalitatea c.eltuielilor destinate ac.i&iionrii de bunuri produse n cadrul economiei naionale ntr"o anumit perioad de timp de regul' un an#. Ea reflect (olumul (enitului naional pe care consumatorii sunt dispui s"l procure. Cererea agregat include urmtoarele componentea) consumul personal '/), cuprinde c.eltuielile efectuate de populaie pentru a cumpra bunuri de consumE b) achiziiile guvernamentale '@), cuprind c.eltuielile administraiei centrale i locale destinate pentru procurarea de produse i ser(icii de necesitate publicE c) investiiile private brute 'I), efectuate de agenii economici din sectorul pri(atE d) e+portul net 'E) diferena dintre (aloarea e9porturilor i cea a importurilor. $adar' cererea agregat l Cq/qIqE i repre&int (aloarea total a bunurilor economice cerut de agenii economici i populaie. Cea mai mare pondere n cererea agregat o deine consumul populaiei. <n concepia keNnesian cererea agregat are rolul determinant n creterea economic. 2actorul principal care influenea& mrimea cererii agregare este ni(elul mediu al preurilor. <ntre cererea agregat i ni(elul mediu al preurilor e9ist un raport in(ers proporional- dac cresc preurile atunci scade cererea agregat' iar dac scad preurile atunci crete cererea agregat. $ceast lege general a cererii este reflecat n curba cererii agregate figura !0.+#. 60 6+ 6! ?+ ?! ? $= $= 7 curba cererii agregate 6 7 preul general ? 7 (enitul naional

2igura !0.+. Curba cererii agregate. Cererea agregat' afar de ni(elul preurilor' este influenat i de ali factori' care contribuie la deplasarea curbei cererii la dreapta sau la st;nga 2igura !0.0.#

6 6+ 6, 6!

$=+ $=,

$=!

?+

?,

?!

2igura !0.0. =eplasarea curbei cererii agregate. /re terea cererii agregate este redat de mutarea curbei cererii agregate spre dreapta $=!' n figura !0.0#. Ea este determinat de urmtorii factori- creterea economiei naionale' reducerea ta9elor i a impo&itelorE scderea ratei dob;n&iiE creterea ofertei monetare. $educerea cererii agregate este redat de deplasarea curbei cererii agregate spre st;nga $=+' n figura !0.0#. $ceasta este influenat de urmtorii factorireducerea consumului populaiei n urma depresiunilor economiceE creterea ta9elor i a impo&itelorE scderea ofertei monetareE creterea ratei dob;n&iiE creterea importurilor i reducerea e9porturilor etc. :*erta agregart'29) repre&int cantitatea total de bunuri i ser(icii pe care agenii economici le pot oferi pentru reali&are ntr"o anumit perioad de timp la un anumit ni(el al preurilor. Mrimea ofertei agregate reflect (olumul (enitului naional real. :ferta agregat e(idenia& relaia direct ntre (enitul naional real i ni(elul mediu al preurilor. =ac preurile bunurilor economice nregistrea& o tendin de cretere sau scdere' atunci (olumul ofertei (a spori sau se (a diminua n acelai raport direct figura !0.1#. 60 $8

6+ 6! ?! ?+ ?

2igura !0.1. Curba ofertei agregate. :ferta agregat nu este o mrime constant' ci o mrime dinamic' care mereu se modific n dependen de dinamica preurilor i altor factori' cum ar fi- costurile

de producieE sistemul de impo&ite i ta9eE producti(itatea munciiE te.nologiile de fabricaie. $ceti factori influenea& direct asupra deplasrii curbei ofertei agregate la drapta sau la st;nga figura !0.B.# 6 $8+ 6! 6, 6 $8 + $8, $8! 6! 6, 6+ ?+ ? $8, $8!

?, 6+

?!

?+

?, ?!

<i&ura +3,7, De%lasarea ur2ei o4ertei a&re&ate,

Curba ofertei agregate se deplasea& spre dreapta spre cretere# n condiiile creterii preurilor la bunuri i ser(icii' reducerii costurilor de producie' micorrii impo&itelor i ta9elor' sporirii producti(itii muncii' aplicrii noilor te.nologii de producie. $educerea o*ertei agregate i deplasarea curbei ofertei agregate spre st1nga are loc n ca&urile de scdere a preurilor' de cretere a costurilor de producie' de ma%orare a impo&itelor i ta9elor i scderii producti(itii muncii. Intersecia curbelor cererii agregate i ofertei agregate determin ni(elul (enitului naional real de ec.ilibru i ni(elul de ec.libru al preurilor figura !0.L#

*i(elul preurilor

$= 6, E

$8

?, ?enitul naional real

2igura !0.L. Ec.ilibrul macroeconomic modelul $="$8# Curbele $= i $8 se intersectea& n punctul E' n care (olumul produciei de ec.ilibru este ?, i ni(elul de ec.ilibru al preurilor este 6,. 6unctul E repre&int (olumul i ni(elul preurilor spre care tinde economia naional. Modelul $="$8' descris n figura !0.L este folositor pentru c ne ofer posibilitatea reali&rii unor predicii cu pri(ire la consecinele asupra produciei' utili&rii forei de munc i asupra preurilor. Modelul $="$8 reflect sectorul real al economiei naionale. Ec.ilibrul ntre sectorul real i sectorul monetar al economiei este reflectat n modelul I9%,M! 9ectorul real repre&int acea parte a economiei naionale' care curpinde tran&aciile cu bunuri i ser(icii. 9ectorul monetar repre&int acea parte a economiei naionale' care cuprinde acti(ele' instituiile i pieele financiare nclu&;nd cererea i oferta de moned#. Componentele de ba& ale modelului I8"3M sunt- curba I9 'ce repre&int raportul Ain(estiii I# 7 economii 8#A# i unete toate acele combinaii dintre rata dob;n&ii i ni(elul (enitului pentru care sectorul real se afl n ec.ilibruE curba ,M ce repre&int raportul dintre cererea 3# i oferta M# de moned# i unete acele combinaii ale ratei dob;n&ii i (enitului naional pentru care sectorul monetar este la ec.ilibru. =ac curba I8 reflect condiiile necesare pentru stabilirea ec.ilibrului pe piaa bunurilor i ser(iciilor n sectorul real al economiei' apoi curba 3M reflect condiiile n care se (a stabili ec.ilibrul pe piaa monetar. $adar' modelul I8"3M include dou curbe- curba I8 care repre&int ec.ilibrul pe piaa bunurilor i ser(iciilor i curba 3M care repre&int ec.ilibrul pe piaa monetar. 6unctul de intersecie dintre curbele I8 i 3M determin rata de ec.ilibru a dob;n&ii i a (enitului naional de ec.ilibru figura !0.C.#.

dI
!

I8 E

3M

d!

?!

2igura !0.C! Ec.ilibrul general n modelul I8"3M. Ec.ilibrul general este atins atunci' c;nd at;t sectorul real' c;t i cel monetar se afl n stare de ec.ilibru. Modificrile permanente care au loc n diferite sectoare ale economiei naionale pot influena deplasrile curbelor I8 i 3M n dreapta sau n st;nga. =e e9.' creterea in(estiiilor' consumului i c.eltuielilor publice deplasea& curba I8 spre dreapta' iar scderea in(estiiilor' creterea economiilor i impo&itelor deplasea& aceast curb spre st;nga. Creterea ofertei monetare i scderea cererii monetare deplasea& curba 3M spre dreapta' iar scderea ofertei monetare i creterea cererii monetare deplasea& aceast curb spre st;nga. C;nd curba I8 se deplasea& spre dreapta' datorit unei creteri a in(estiiilor autonome' at;t rata de ec.ilibru a dob;n&ii' c;t i (enitul naional de ec.ilibru (or crete. C;nd curba 3M se deplasea& spre dreapta' datorit unei creteri a ofertei monetare' rata de ec.ilibru a dob;n&ii scade' iar (enitul naional de ec.ilibru crete. +3,3, Do0ajul !i 4or0ele lui de 0ani4estare, M(suri de redu ere a !o0ajului, Una din problemele fundamentale care st n faa oricrei ri este asigurarea ocuprii depline a forei de munc. :cuparea deplin a *orei de munc nseamn ncadrarea n cmpul muncii a populaiei apte de munc. $cea parte din populaia apt de munc care nu este atras n cmpul muncii din diferite moti(e# constituie oma%ul. Koma-ul reprezint un *enomen social%economic, un dezechilibru dintre cerere i o*ert pe piaa muncii! 6otri(it legislaiei n (igoare din ).Moldo(a omer e considerat persoana care corespunde urmtoarelor condiii- este apt de muncE are (;rsta cuprins ntre !L ani i L+'B ani pentru brbai i BC'B ani pentru femeiE nu dispune de loc de muncE caut acti( un loc de munc i este disponibil s nceap lucruE este nregistrat n agenia teritorial pentru ocuparea forei de munc. E9ist omer de scurt durat 'persoana care nu i"a gsit un loc de munc n decursul anului# i omer de lung durat persoana care n"a reuit s se anga%e&e n cmpul muncii mai mult de un an#.

9tatut de omer i se acord persoanei odat n an' n ba&a unei cereri personale cu pre&entarea documentelor respecti(e. 0urata de omer constituie- +L sptmni' pentru unele categorii de persoane 7 0L sptm;ni sau un an. Ca omeri sunt considerate persoanele care- au pierdut locul de munc n urma eliberrii din funcieE au prsit bine(ol locul de lucruE s"au pre&entat pentru prima dat la piaa muncii absol(enii instituiilor de n(mnt#E s"au pre&entat la piaa muncii dup ntreruperea acti(itii de munc persoanele care au fost afectate de boli profesionale' de sc.imbarea locului de trai#. Coraportul dintre aceste categorii de persoane pe piaa muncii este diferit i depinde de fa&ele ciclului economic. >oma%ul se manifest n mai multe *orme' principalele fiind oma- *ricional 'oma% de cutare#' care cuprinde persoanele ce se afl n cutarea sau ateptarea locurilor noi de lucru. >oma%ul fricional este generat de migrarea permanent a forei de munc dintr"o localitate n alta i de imperfecta informaie pe piaa muncii referitor la locurile de munc disponibileE oma- structural, care apare n urma de&ec.ilibrului dintre cererea i oferta de munc' generat de restructurare a economiei pe acti(iti' forme de proprietate' managerial' geografic etc.' care are loc sub influena progresului te.nico"tiinific' cri&ei economice i diferitor fenomene economice i socialeE oma- ciclic 'oma% con%unctural#' care este generat de fa&ele ciclului economic declin' depresiune# sau de alte situaii de con%unctur' ce se manifest n anumite perioade de de&(oltare economicE oma- tehnologic este generat de nlocuirea te.nicii i te.nologiilor (ec.i cu altele noi' superioare. )esorbirea acestui gen de oma% este destul de complicat' deoarece presupune recalificarea forei de munc n concordan cu noile cerine ale te.nicilor i te.nologiilor implementateE oma- tehnic ese generat de ntreruperea acti(itii unor ntreprinderi din lipsa de comen&i' surse energetice' materie prim etc. 6ersoanele ntreprinderii nu sunt nregistrai n oficiile de for de munc i oma%' ci primesc ndemni&aie de oma% de la ntreprinderea respecti(. >oma%ul te.nic poart caracter temporar i ncetea& odat cu reluarea acti(itii ntreprinderiiE oma- voluntar, form de oma%' care apare n ca&ul c;nd persoana' din moti(e pur subiecti(e' nu dorete s fie ncadrat n c;mpul muncii' deoarece nu"i gsete un loc de lucru acceptabil' dup specialitate i un ni(el nalt al salariului. <n unele ca&uri' persoana prefer s nu lucre&e deloc' dec;t s ndeplineasc o munc puin producti( i ru pltitE oma- involuntar, care cuprinde persoanele neocupate i care sunt disponibile i doresc s lucre&e pentru un salariu acceptabil n orice condiii de munc. >oma%ul in(oluntar apare atunci c;nd se nregistrea& o scdere global a cererii de munc n economie' astfel nc;t este imposibil ca toi cei aflai n cutarea unui loc de munc s fie anga%aiE oma- sezonier, care cuprinde persoanele ce i"au pierdut locul de munc ca urmare a diminurii cererii de for de munc ntr"o anumit perioad a anului n ramurile agriculturii' de construcii' turismului#E

oma- parial, care cuprinde persoanele ce sunt anga%ate n cmpul muncii cu un regim redus de lucru cu o durat redus a &ilei sau a sptmnii de lucru#E oma- la negru, cuprinde persoanele care sunt ang%ate n cmpul muncii i concomitent primesc indemni&aii de omerE oma- natural, repre&int ni(elul oma%ului ntr"o economie naional n condiiile n care piaa muncii este n ec.ilibru pe termen lung. >oma%ul natural constituie 1"BU din populaia apt de munc i nsumea& oma%ul fricional' structural' se&onier i re&idual!. >oma%ul natural practic nu afectea& eficiena economiei naionale. Hivelul oma-ului poate fi apreciat ca mrime absolut i ca mrime relati(. Ca mrime absolut ni(elul oma%ului e determinat de numrul persoanelor aflate n cutarea unui loc de munc. Ca mrime relativ ni(elul oma%ului e determinat de rata oma%ului. $ata oma%ului repre&int raportul dintre numrul omerilor i populaia apt de munc xl &2 !,,U # sau raportul dintre numrul omerilor i populaia ocupat xl &: !,,U #. =ac rata oma%ului depete ni(elul natural al oma%ului' atunci societatea suport costuri de ordin social' financiar i economic. /ostul social al oma-ului este incalculabil. 6entru orice persoan oma%ul are un efect demorali&ator. >oma%ul pe termen scurt nu are consecine serioase asupra indi(idului' ns cel pe termen lung este de(astator. 6otri(it unor studii' muli omeri n special cei n (;rst# pierd ncredere de a"i mai gsi (reodat o slu%bE muli dintre omeri pe termen lung de(in plictisii' indifereni' apatici' "i pierd prietenii i sufer stri depresi(eE cresc tensiunile n familie a%ung;nd la (iolen i di(orE oma%ul duce la un stadiu a(ansat de degradare social i la o e9isten n condiii mi&ere a familiilor implicate. /ostul *inanciar al oma-ului suportat de societate este mult mai uor de calculat dec;t costul social. Costul financiar include trei componente- a# a%utoare care trebuie pltite omerilorE b# pierderea unor (enituri re&ultate din impo&ite' care' altfel' ar fi ncasate pierderea unor impo&ite directe i indirecte#' determinate de reducerea c.eltuielilorE c# pierderea contribuiilor la asigurrile sociale' care' altfel' ar fi ncasate. /ostul economic al oma%ului reflect pierderea produciei poteniale. )ata nalta a oma%ului duce la scderea produsului intern brut. Corelaia dintre ni(elul natural al oma%ului i rata oma%ului este reflectat n legea economistului american $rtur :kun. 6otri(it acestei legi' dac rata oma%ului ciclic ntrece ni(elul natural al oma%ului cu un punct procentual' atunci (olumul produsului intern brut se (a reduce cu +'BU fa de ni(elul produciei poteniale. $dmitem ca&ul' ca 6I4"ul este preconi&at n (olum de CB, mln. dolari' ni(elul natural al oma%ului constitue 1U' iar rata oma%ului ciclic 7 DU. <n acest ca& costul economic (a fi de CB mln. dolari. =espre ni(elul i structura oma%ului n ). Moldo(a ne mrturisesc datele statistice din tabelul !0"!.
1

/o+a0ul residual repre!int grupul de o+eri care su#er de la tul"urri psi)ice ori incapaciti #i!ice, ceea ce poate li+ita nu+rul de slu0"e a#late la dispo!iia lor&

Tabelul !0.! Dina0i a !i stru tura !o0ajului /n R, Moldo1a +,,L +,,C +,,D +,,P
>omeri nregistrai 7 total mii persoane >omeri nregistrai pe grupe de (rst" sub +B ani " +B de ani i peste >omeri nregistrai dup ni(elul de studii" primare " secundare generale " secundare profesionale " medii de specialitate " superioare )ata oma%ului pe grupe de (rst " U " sub +B ani " +B de ani i peste B!'D !B'B 0L'0 1D'1 !0'C 01'C 1L'+ !0'0 0+'P CP'+ C'C L!'B +'1 10'+ !P'0 C', C'0 L'1 !B'1 B'+

+,!,
D!'B !C'! L1'1 0'0 1B'0 !P'D L'+ L'P C'1 !C'D L'!

7 7 ,'1 +P'+ +C'D +B'B !0'0 !+'1 !!'0 1'P 1'B 1'1 1'1 0'C 1'L C'1 B'! 1', !C'! !1'1 !!'+ L'! 1', 0'! 9ursa- Moldo(a n cifre. +,!!. 4re(iar statistic. C.iinu' +,!!' p. !C 7 !D

Care sunt msurele de reducere a oma-uluiG 6rincipalele msuri de reducere a oma-ului pot fi di(i&ate n patru grupe. 3a prima grup se refer msurile de prevenire a oma-ului stipulate n legislaie7n ca&ul lic.idrii' reorgani&rii sau reprofilrii ntreprinderii patronul este obligat s informe&e n scris#' cu dou luni p;n la lic.idarea ntreprinderii' agenia teritorial de ocupare a forei de munc i pe fiecare lucrator care (a fi eliberat din lucruE 7patronul' cu trei luni nainte de nc.iderea ntreprinderii' trebuie s obin a(i& de la sindicate i de la autoritile publice referitor la posibilitatea anga%rii lucrtorilor eliberaiE 7patronul este obligat s e9ercite reorientarea profesional n cadrul ntreprinderii n scopul reanga%rii a persoanelor destituite din funcie. 3a a doua grup de msuri se refer msurile active de stimulare a ocuprii *orei de munc. 6rintre astfel de msuri pot fi menionate stimularea patronului pentru ncadrarea n munc a omerilor i crearea a locurilor noi de munc acordarea sub(eniilor#E stimularea ntreprinderilor pentru anga%area n c;mpul muncii al absol(enilor instituiilor de n(m;nt absol(entul este remunerat suplimentar cu un salariu minim timp de un an#E acordarea asistenei speciale i consultanei omerilor pentru iniierea unei acti(iti de antreprenoriat acordarea ser(iciilor %uridice' financiare' de marketing etc.#E orientarea profesional; i reciclarea omerilor n dependen de cererea pe piaa munciiE

acordarea informaiei necesare pri(ind locurile de munc (acante i condiiile de anga%areE organi&area t;rgurilor locurilor de munc (acante pentru absol(enii instituiilor de n(m;ntE organi&area lucrrilor publice pentru omeri de ntreinere a infrastructurii' de ecologi&are i de reali&are a unor lucrri de folos public' organi&ate de autoritile administraiei publiceE stimularea ntreprinderilor care reduc programul de lucru i nu reduc numarul de lucrtori anga%ai. 3a grupa a treia se refer msurile pasive de protecie social a omerilora. acordarea a%utorului indemni&aiilor# de oma% n a. +,!! n ). Moldo(a au primit a%utor de oma% !1U din totalul omerilor nregistrai#E b. alocaia de integrare sau de reintegrare profesional' care pre&int o sum lunar de !BU din salariul mediu pe economie acordat omerilor timp de P luni la aceast grup se refer persoanele la care le"a e9pirat termenul de in(aliditate' de ngri%ire a copilului' a militarilor trecui n re&er(#. 3a grupa a patra se refer msurile care prevd pe n i i anga-ai organi&area n cadrul ntreprinderii a cursurilor de reciclare n legtur cu aplicarea te.nicii i te.nologiilor a(ansateE anga%area parial a omerilor n cadrul ntreprinderii de e9.' o &i pe sptm;n#E limitarea anga%rii n cmpul muncii a persoanelor strine' care fac concuren lucrtorilor auto.toni. +3,6. In4la-ia !i onse in-ele ei, #oliti i antiin4la-ioniste, In*laia reprezint un dezechilibru macroeconomic ntre masa monetar a*lat n circulaie i volumul de mr*uri i servicii destinate pentru realizare . Inflacia reflect- creterea general a preurilorE deprecierea puterii de cumprare a monedeiE creterea costurilor de producie. <ns' nu orice cretere a preurilor reflect procese inflaioniste. =e e9.' creterea preurilor la unele mrfuri de calitate nalt sau la unele produse noi' nu pot fi considerate ca procese inflaioniste. Inflaia trebuie deosebit de deflaie i stagflaie. 0e*laia repre&int un proces monetar 7 real de reducere sau blocare a creterii preurilor pe ba&a micorrii masei monetare aflate n circulaie. 9tag*laia reflect acea situaie din economia naional c;nd concomitent are loc creterea inflaiei' oma%ul i stagnarea sau c.iar scderea (olumului de producie. Inflaia este generat de urmtoarele cau&e7 cauza monetar in*laia prin moned#' care reflect creterea masei monetare peste limitele necesare' ceea ce duce la creterea preurilor i deprecierea monedeiE 7 cauza cererii in*laie prin cerere#' care reflect un proces de sporire a cererii agregate de mrfuri i ser(icii ce depete oferta agregat al acestora. $cest proces ine(itabil duce la ma%orarea general a preurilor. <n condiii economice normale cererea trebuie s stimule&e creterea produciei ofertei#. Inflaia prin cerere mai este

generat i de sporirea cu un ritm mai nalt al salariului n raport de ritmul de cretere a producti(itii muncii' c;t i de ma%orarea ac.i&iiilor de statE 7 cauza cre terii costurilor de producie 'in*laie prin costuri)! Creterea costurilor de producie este pro(ocat de sporirea preurilor la factorii de producie munc' capital' resurse naturale#E 7 cauza importului inflaia prin import#' care este determinat de liberali&area comerului internaional importul la un pre nalt al ga&elor naturale' petrolului' energiei electrice' ngrmintelor minerale etc.# i care influenea& creterea general a preurilor. <n funcie de ritmul de modificare al preurilor' e9ist urmtoarele forme de inflaiea# in*laie latent sau t;r;toare#' care se caracteri&ea& printr"o cretere neesenial a preurilor p;n la 0"1U anual#E b# in*laie moderat sau declarat#' care se caracteri&ea& printr"o cretere anual a preurilor ntre B"!,UE c# in*laie rapid' care reflect creterea anual a preurilor ntre !!"+,UE d# in*laie galopant, care reflect creterea anual a preurilor ntre +!"B,UE e# hiperin*laie' care reflect creterea anual a preurilor de sute i mii de ori. Tiperinflaia are loc n ca&ul' c;nd ritmul de cretere lunar a preurilor ntrece pragul de B,U n timp de cel puin de %umtate de an. E9ist i alte forme de inflaie cum ar fi in*laie echilibrat situaia c;nd concomitent cu creterea preurilor sporesc (eniturile i salariile populaiei# i in*laie neechilibrat situaia c;nd preurile cresc n unele ramuri' iar (eniturile rm;n constante#E in*laie anticipat situaia c;nd procesele inflaioniste sunt preconi&ate de ctre stat# i in*laie neanticipat situaia c;nd inflaia nu este preconi&at de stat i preurile cresc spontan#E in*laie controlat situaia c;nd statul poate stopa sau accelera sporirea preurilor# i in*laia necontrolat situaia c;nd statul nu dispune de p;rg.ii economice reale de control asupra proceselor inflaioniste#. Care sunt instrumentele de msurare a ni(elului inflaieiG 6rincipalele instrumente de msurare a mrimii inflaiei sunt indicile preuri lor de consum. Indicile preurilor de consum includ preurile la principalele produse alimentare' nealimentare i ser(icii' care alctuesc aa numitul Fco de consumA 2ormula indicilor preurilor de consum- I6C l & !,,U ' unde- I6C 7 indicile preurilor de , consumE 6! 7 preurile bunurilor de consum n perioada curentE 6, 7 preurile bunurilor de consum n perioada anterioar de ba&. <n ). Moldo(a indicile preurile de consum constitue media ponderat a preurilor produselor de consum- la produsele alimentare 7 B,U' la mrfurile nealimentare 7 +DU' la ser(iciile prestate 7 ++U. =espre e(oluia indicilor preurilor de consum n republic ne mrturisesc datele statistice din tabelul !0.+. Tabelul !0.+.
&!

E1olu-ia indi ilor %re-urilor de onsu0 /n R, Moldo1a $de e02rie anul %re edent Q +**' +,,L +,,C +,,D +,,P 6roduse alimentare !,P'B !!!', !!B'L P1'1 Mrfuri nealimentare !!B'C !!0'! !,D'0 PP'C 8er(icii !+,'! !!1'0 !!L'B !,D'+
9ursa- Moldo(a n cifre. +,!!. 4re(iar statistic' +,!!' p. +1.

+,!, !,B'C !,C'0 !,P'!

Indicile preurilor de consum sunt folosite pentru calcularea ratei in*laiei. 2ormula ratei inflaiei- i! l
I&/! I&/ !,,U ' unde i! 7 rata inflaieiE I6C! 7 indicile I&/,

preurilor de consum n perioada curentE I6C, 7 indicile preurilor de consum n perioada de ba&. )ata inflaiei n anii de independen a ). Moldo(a a fost nsoit de recensiuni permanente i mai puin de e9pansiuni economice. =e e9.' n a. !PP! rata inflaiei a constituit P1'DU' n a. !PP0 7 0D1U' n a. +,,, 7 !L'DU' n a. +,!! 7 D'!U.0 Care sunt consecinele in*laieiG Inflaia are consecine po&iti(e i negati(e. 3a consecinele pozitive se refera# inflaia p;n la BU are o influen po&iti( asupra in(estiiilor de capital' deoarece ntreprin&torul ntoarce mprumutul primit de la banc cu o capacitate a monedei mai sc&utE b# inflaia generea& o ieftinire a mrfurilor auto.tone msurate n (alut strin' ce stimulea& e9portul de mrfuri. Consecinele negative ale inflaiei pot fi di(i&ate n dou grupe- consecine economice i consecine sociale. /onsecine economice au ca efect- agra(area de&ec.ilibrelor dintre ramurile economiei naionale i dintre structurile cererii i ofertei agregateE deprecierea in(estiiilor de capital i stoparea construciilor capitaleE sporirea costurilor de producieE de(alori&area (eniturilor bugetareE deprecierea monedei naionale etc. /onsecinele sociale ale inflaiei au ca efect- reducerea consumului populaiei' deoarece creterea preurilor duce la micorarea (olumului mrfurilor i ser(iciilor procurate de consumatoriE deprecierea acumulrilor bneti ale populaieiE redistribuirea (eniturilor i diferenierea social a populaieiE aprofundarea inegalitii economice dintre diferite pturi ale societiiE reducerea ni(elului de ocupare a forei de munc. Care sunt politicile antiin*laionisteG 6olticile antiinflaioniste pot fi di(i&ate n dou grupe- politici de ordin strategic i politici de ordin tactic. 3a politicile antiinflaioniste de ordin strategic se re*er0

=inamica ratei inflaiei n ). Moldo(a n anii !PP! 7 +,,P- !PP! 7 P1'DUE !PP+ 7 0BD'DE !PP0 7 0D1',E !PPB 7 +!'LE !PPL 7 !1'1E !PPC 7 !,'DE !PPD 7 !L'DE !PPP 7 0L',E +,,, 7 !L'DE +,,! 7 L',E +,,+ 7 1'1E +,,0 7 !B'CE +,,1 7 !+'BE +,,B 7 !+',E +,,L 7 !1'!E +,,C 7 !0'!E +,,D 7 C'0UE +,,P 7 C'0U' +,!, 7 D'!U.

7 reducerea cererei agregate n ba&a- micorrii c.eltuelilor publiceE reducerii deficitului bugetarE reducerii datoriei publiceE ma%orrii inpo&itelor asupra (eniturilorE 7 stimularea o*ertei de mr*uri i servicii n ba&a- stimulrii produciei de mrfuri auto.toneE atragerii in(estiiilor strine directeE reducerii impo&itelor i ta9elor asupra agenilor economiciE acordrii sub(entelor agenilor economiciE 7 reducerea masei monetare aflate n circulaie n ba&a- reducerii emisiei de bani de ctre 4anca *aionalE reducerii nprumuturilor strine destinate pentru acoperirea deficitului bugetareE ma%orarea de ctre 4anca *aional a re&er(elor obligatorii ale bncilor comercialeE Fng.eareaA preurilor i a salariilor. 3a politicile antiinflaioniste de ordin tactic se refer msurile de protecie a populaiei7 inde+area veniturilor populaiei salariilor' pensiilor' burselor' indemni&aiilor i a%utoarelor sociale# n raport cu dinamica ratei inflaieiE 7 *i+area preurilor la produsele de prima necesitate pine' lapte#E 7 privatizarea ntreprinderilor de stat nerentabileE 7 simularea importului de mr*uri care nu se produc n arE 7 mrirea ratei dob1nzii la depunerile populaiei n bncile comerciale i corelarea ei cu dinamica ratei inflaiei.

Cu1inteI heie cerere agregat ofert agregat ec.ilibru economic ec.ilibrul general ec.ilibrul parial de&ec.ilibru inflaie inflaie latent inflaie moderat inflaie rapid inflaie galopant .iper inflaie inflaie anticipat inflaie neanticipat inflaie ec.ilibrat inflaie neec.ilibrat inflaie controlat inflaie necontrolat Re5u0at indicile preurilor de consum inde9area (eniturilor rata inflaiei omer oma% oma% natural oma% fricional oma% structural oma% ciclic oma% te.nic oma% te.nologic oma% (oluntar oma% in(oluntar oma% parial oma% la negru oma% se&onier cost social al oma%ului cost economic al oma%ului

!. Ec.ilibru economic general reflect acea stare a economiei spre care tinde piaa bunurilor economice' piaa capitalului i piaa muncii' spre o concordan relati( a cererii i ofertei agregate. +. Ec.ilibrul economic parial reflect tendina de ec.ilibrare a cererii i ofertei n cadrul unor mrimi de ni(el micro' me&o sau macro economic. 0. =e&ec.ilibrul economic' reflect neconcordana dintre cerere i ofert la diferite ni(ele ale acti(itii eonomice. 6rincipalele forme de de&ec.ilibre economice sunt- cri&ele economice' oma%ul i inflaia. 1. Cererea agregat $=# repre&int totalitatea de bunuri i ser(icii solicitate de agenii economici i populaie ntr"o anumit perioad de timp la un anumit ni(el al preurilor. Cererea agregat reflect (olumul (enitului naional pe care consumatorii sunt dispui s"l procure. B. :ferta agregat $8# repre&int cantitatea total de bunuri i ser(icii pe care agenii economici le pot oferi pentru reali&area ntr"o anumit perioad de timp la un anumit ni(el al preurilor. Mrimea ofertei reflect (olumul produsului naional real. L. Modelul $="$8 reflect coraportul dintre cererea i oferta agregat de bunuri i ser(icii' ni(elul (enitului naional real de ec.ilibru i ni(elul de ec.ilibru al preurilor. Modelul I8"3M reflect ec.ilibrul ntre sectorul real i sectorul monetar al economiei naionale. C. >oma%ul repre&int un de&ec.ilibru macroeconomic ntre cerere i ofert agregat pe piaa muncii. 6rincipalele forme de oma% sunt- oma% fricional' structural' ciclic' te.nilogic' (oluntar' in(oluntar i a. D. >oma%ul' ca mrime absolut' e determinat de numrul persoanelor aflate n cutarea unul loc de munc' iar' ca mrime relati(' este determinat de rata oma%ului. )ata oma%ului repre&int raportul dintre numrul omerilor i populaia apt de munc xl &2 !,,U # sau raportul dintre numrul omerilor i populaia ocupat xl
K !,,U #. &: K

P. Inflaia repre&int un de&ec.ilibru macro economic ntre masa monetar aflat n circulaie i (olumul de mrfuri i ser(icii destinate pentru reali&are. Inflaia reflect creterea general a preurilor' deprecierea puterii de cumprare a monedei i creterea costurilor de producie. !,.<n funcie de ni(elul preurilor inflaia poate fi latent' moderat' rapid' galopant' .iperinflaie. 6rincipalele instrumente de msurare a mrimii inflaiei sunt indicile preurilor de consum care sunt folosite pentru calcularea ratei inflaiei i! l
I&/! I&/ !,,U #. I&/,

!!.Inflaia are consecine negati(e economice i sociale. 6entru nlturarea acestor consecine negati(e sunt aplicate politici antiinflaioniste de ordin strategic reducerea cererii agregate' reducerea masei monetare' stimularea ofertei de mrfuri i ser(icii# i de ordin tactic inde9area (eniturilor populaiei' fi9area preurilor la produsele de prima necesitate' pri(ati&area ntreprinderilor publice nerentabile'

ma%orarea ratei dob;n&ii la depunerele populaiei n bncile comerciale i corelarea cu dinamica ratei inflaiei. #ro2le0e de re a%itulare !. +. 0. 1. B. L. C. D. P. !,. !!. !+. !0. !1. !B. !L. !C. !D. !P. $nali&ai coninutul i obiecti(ele ec.ilibrului economic general. E9plicai formele de manifestare a ec.ilibrului economic parial. =eterminai condiiile de re(enire la ec.ilibrul economic general. Caracteri&ai formele de&ec.ilibrelor economice. $nali&ai conceptele referitor la ec.ilibrul economic general. $nali&ai structura cererei agregate. E(ideniai factorii care influenea& deplasarea curbei cererii agregate spre dreapta sau spre st;nga. E9plicai coninutul i structura ofertei agregate. $nali&ai factorii care deplasea& curba ofertei spre dreapta sau spre st;nga. E9plicai modelele $="$8 i I8"3M. $nali&ai formele de manifestare a oma%ului. $nali&ai costul social' financiar i economic al oma%ului. $nali&ai dinamica i structura oma%ului n ). Moldo(a. $nali&ai msurile de reducere a oma%ului. E9plicai noiunile de inflaie' deflaie i stagflaie. $nali&ai formele de manifestare a inflaiei. $nali&ai indicile preurilor de consum i dinamica ratei inflaiei n ). Moldo(a. E9plicai consecintele economice i sociale ale inflaiei. $nali&ai politicile antiinflaioniste de ordin strategic i tactic. Gi2lio&ra4ie *i =obrot. Economie politic. Editura Economic. 4ucureti' !PPC' p. +PC" 0!,E 1,!"1!1E 10P"1LB. =umitru Moldo(anu. /urs de teorie economic. Editura $)C. C.inu' +,,L' p. +LD"+D0E 0+D"01,E 01,"0BB. $ndrei Co%u.ari' Tatiana Manole' Tatiana /run&u. (eorie economic. UTM. C.iinu' +,,1' p. !D!"!P1. 6.ilip TardSick' Ko.n 3angmead' 4a.adur Q.an. Introducere n economia politic modern. 6:3I):M' Iai' +,,+' p. BP1"L01. 2eura Eugenia. (eorie economic 'Micro Macroeconomie). $8EM' +,,C' p. !+!"!1+E !C1"!P1. Moldo(a n cifre. +,!!. 4re(iar statistic' +,!!.

Te0a +6, Cre!terea e ono0i ( !i i lurile e ono0i e +6,+, Cre!terea e ono0i (? esen-a, 4a torii, %oliti i, +6,), Ti%urile !i 0odelele de re!tere e ono0i (, +6,3, <lu tua-iile re!terii e ono0i e, Ci lurile e ono0i e ara teristi ile lor, +6,6, Cri5ele e ono0i e !i %arti ularit(-ile lor /n R, Moldo1a,

!i

S o%ul te0ei? anali&a factorilor' tipurilor i modelelor de cretere economic i caracteristica fa&elor ciclurilor economice. O2ie ti1ele te0ei? =up studierea acestei teme ar trebui s fii capabili s e9plicai diferena diintre creterea economic i de&(oltarea economic E s anali&ai factorii direci i indireci care influenea& creterea economicE s descriei dinamica creterii economice n ). Moldo(a E s identificai politicile n domeniul creterii economiceE s definii tipurile i modelele de cretere economicE s e(ideniai formele flu9urilor economiceE s e9plicai fa&ele ciclurilor economiceE s e(ideniai particularitile cri&elor economice din ). Moldo(a. +6,+, Cre!terea e ono0i (? esen-a, 4a torii, %oliti i,

/re terea economic poate fi definit ca o ma%orare a capacitii de producie a unei ri' identificat prin sporirea (enitului naional real n decursul mai multor ani. Creterea economic reflect modificrile po&iti(e reale' care au loc n sporirea re&ultatelor acti(itii la ni(el macroeconomic ntr 7 o perioad relati( ndelungat de timp. Creterea economic poate fi- a# pozitiv' situaia c;nd sporirea produsului intern brut este nsoit de creterea de bunuri economice ce re(in la un locuitor E b# negativ' situaia c;nd cantitatea de bunuri ce re(in la un locuitor se micorea& n urma creterii cu un ritm mai nalt a populaiei E c# zero, situaia c;nd ritmul de cretere a produsului intern brut i a populaiei coiencid. Creterea economic pe termen lung' de regul' este nsoit de e9pansiuni i recesiuni economice.

2igura !1.!. 6anta creterii economice. Creterea economic nu trebuie confundat cu noiunile " de&(oltare economic " i " progres economic ". 0ezvoltarea economic a unei ri reflect ansamblul transformrilor cantitati(e i calitati(e ce au loc n structurile social 7 economice' te.nico 7 tiinifice' n mecanismele economice i n comportamentul oamenilor. =e&(oltarea economic i creterea economic sunt' n mod e(ident' str;ns interdependente. Totodata' de&(oltarea economic repre&int un ntreg' iar creterea economic 7 o parte component al acestui ntreg. =ac creterea economic reflect latura cantitati( a acti(itii macroeconomice creterea produsului intern brut#' apoi de&(oltarea economic reflect latura calitati( a sc.imbrilor structurale ale economiei naionale creterea ni(elului de trai a populaiei' moderni&area produciei etc.# . &rogresul economic al unei ri repre&int un proces de a(ansare a economiei naionale ntr 7 o anumit perioad de timp de la inferior la superior. 6rogresul economic este influenat de mai muli factori - factorul umanE ni(elul de de&(oltare al tiinei i te.niciiE gradul de integrare a economiei naionale n di(i&iunea internaional a muncii etc. $supra creterii economice influenea& dou grupe de factori - direci i indirecii. 3a *actorii direci se refer -

" *actorul uman creterea forei de munc #. :ferta de for de munc n cretere permite societii s produc mai multe bunuri i ser(icii. Creterea forei de munc depinde' la r;ndul ei' de sporul natural al populaiei' de migrarea internaional a forei de munc i de rata de ocupare a forei de munc din ara respecti(E " *actorul natural (olumul i calitatea bogiilor subterane de care dispune ara data' calitatea solului' calitatea fondului foristier' sursele .idroenergetice etc.#E " *actorul capital (olumul capitalului fi9 i producti(itatea luiE (olumul capitalului circulantE gradul de utili&are a capacitilor de producie#E " *actorul progresului tehnic ! Efectul progresului te.nic asupra creterii economice a unei ri decurge din sc.imbri profunde n calitatea factorilor de producie i n combinarea lor spre a fi utili&ai ca eficient sporit E " *actorul in*ormaional, care %oac un rol esenial n funcionarea sistemelor economice' inter(enind n procesele de gestiune economic' de cunoatere tiinific a realitii economice i de formulare a politicilor economiceE " *actorul tiini*ico tehnic cercetrile tiinifice fundamentale i aplicati(e' in(eniile i bre(etele tiinifice contribuie substanial la creterea economic #. 3a *actorii indireci a creterii economice se refer - (olumul cererii i ofertei agregateE (olumul in(estiiilor de capitalE dinamica ratei dob;n&iiE politica bugetar 7 fiscal i monetar' climatul economic i social din arE sistemul legislati( din ara respecti(. *i(elul de cretere economic a unei ri este determinat' de regul' de rata cre terii economice, care reflect raportul dintre mrimea produsului intern brut la nceputul i sf;ritul anului /e! = &I"+ &I"! !,,U E unde&I"!
/e! " rata creterii economiceE &I"! " mrimea produsului intern brut la nceputul anuluiE &I"+ " mrimea produsului intern brut la sf;ritul anului.

<n ). Modo(a n ultima decenie rata creterii economice a fost neuniform!!!. Creterea economic presupune anumite beneficii i anumite costuri!++. "ene*iciile cre terii economice. " creterea economic conduce la un nivel de trai ridicat, ntruc;t ea are drept re&ultat o cretere a (enitului real pe cap de locuitor i la dispo&iia consumatorilor de a procura o cantitate mai mare de bunuri i ser(icii de o calitate mai bun E " creterea economic poate reduce nivelul srciei' deoarece ea contribuie la sporirea (eniturilor pturilor (ulnerabile ale populaiei E " creterea economic contribuie la redistribuirea veniturilor n societate i respectarea principiului de ec.itate social n distribuirea acestora .
!!

! )ata de cretere economic n anii !PPP"+,,P a constituit n ). Moldo(a - !PPP " 0'1UE +,,, q +'!UE +,,! q L'!UE +,,+ q C'D UE +,,0 q L'L UE +,,1 q C'0 UE +,,B q L'D UE +,,L q 1'D UE +,,D q C'+ UE +,,P 7 C'0U' +,!, q L'P.
!+

+ 6.ilip TardSick' Ko.n 3angmead' 4a.adur Q.an. <ntroducere n economia politic modern. 6:3I):M. Iai' +,,+' p. BB1 7 BBB

/osturile cre terii economice ! Creterea economic impune anumite costuri societii " cre terea presupune modi*icri care pot atrage bene*icii pentru unii i e*ecte negative pentru alii de e9.' progresul te.nologic crea& noi locuri de munc' dar' n acelai timp' duce la dispariia altor locuri de munc' i produce surplusuri de for de munc oma%#E " cre terea are un cost de oportunitate! $tunci c;nd creterea economic se reali&ea& prin in(estirea resurselor n bunurile de capital' costul de oportunitate al creterii este repre&entat de consumul curent de care s"ar fi putut beneficia. =e fapt consumul curent (a fi sacrificat pentru a se obine o rat mai mare a consumului n (iitorE " cre terea continu nu poate *i posibil pe termen lung! )esursele Terrei sunt limitate' n cea mai mare parte' neregenerabile. =e aceea' este posibil ca n (iitorul apropiat rata de cretere economic s diminue&eE " cre terea provoac e+ternaliti negative, care generea& costuri mari legate de poluarea mediului ambiant. Care sunt politicile de cre tere economic4 6rincipalele politici sunt" politic a cererii politic diri%ist inspirat de K.M.QeNnes #' care pre(ede stimularea cererii agregate n ba&a sporirii c.eltuielilor publice' ca condiie de cretere economicE " politic a o*ertei politic de inspiraie liberal #' care pre(ede stimularea ofertei agregate n ba&a reducerii impo&itelor i a ratei dob;n&ii' condiii care fa(ori&ea& creterea economicE " politic monetar, pre(ede reali&area unor msuri de influen asupra creterii economice orientate spre sporirea sau reducerea ofertei de bani. $utoritile monetare aplic' de regil' trei msuri - emisie suplimentar de monedE controlul direct al masei monetare aflate n circulaieE e9ercit operaiuni de :pen 7 market (;n&area i cumprarea de titluri de (aloare de stat prin operaiuni pe piaa liber #E " politica *iscal, pre(ede reali&area unui set de msuri i instrumente ale statului pri(ind impo&itele directe i indirecte i rolul lor n formarea (eniturilor bugetare i n finanarea c.eltuielilor publice' ca instrumente de stimulare a creterii economice. 3a ba&a politicii fiscale se afl criteriul de eficien fiscal' adic necesitatea de randament c;t mai mare al acestuia mobili&area unor (enituri publice c;t mai mari' n condiiile stimulrii in(estiiilor de capital #E " politic anticriz, pre(ede un set de msuri ntreprinse de stat i sistemul bancar' orientate s corecte&e fa&ele ciclului economic . <n fa&a de e9pansiune se aplic msuri de stabili&are a creterii economice' iar n fa&a de recesiune se aplic politica de relansare economicE " politic a ocuprii, pre(ede meninerea i creterea gradului de ocupare a populaiei acti(e prin aciuni directe sau indirecte menite s asigure noi locuri de munc i creterea economic. E9ist dou tipuri de politic a ocuprii - politic 5eGnesian, care se ba&ea& pe relansarea cererii agregate ce conduce la creterea produciei i la sporirea numrului locurilor de muncE politica liberal' care pre(ede scderea costurilor salariale i anga%area unui numr mai mare de salariai.

+6,), Ti%urile !i 0odelele de re!tere e ono0i ( $ctualmente n literatura de specialitate sunt e(ideniate i anali&ate mai multe tipuri de cretere economic. <n compartimentul de fa (or fi succint anali&ate cinci tipuri de cretere economic- e9tensi(' intensi(' intermediar' consolidat i ec.ilibrat. /re terea economic e+tensiv pre(ede sporirea produsului intern brut peste BB # din contul e9tinderii cantitati(e a factorilor de producie utili&ai ma%orarea numrului de lucrtoriE a cantitii de maini i utila%eE de materii primeE de terenuri arabile etc.#. =e e9.' pentru a ma%ora (olumul 6I4 7 ului cu !,U este necesar de ma%orat (olumul factorilor de producie cu !,U. Creterea economic e9tensi( actualmente este limitat din cau&a raritii limitei # resurselor naturale. /re terea economic intensiv pre(ede sporirea produsului intern brut peste BBU #din contul perfecionrii calitati(e a factorilor de producie sporirea producti(itii munciiE creterea randamentului capitalului fi9E sporirea gradului de (alorificare a materiilor prime i energieiE reducerea costurilor de producie etc.#. /re terea economic intermediar, tip de cretere aflat la grania creterii e9tensi(e i intensi(e. $cest tip de cretere economic pre(ede contribuii egale la sporirea 6I4 7 ului i altor indicatori macroeconomici B,U sporete 6I4 7 ul din contul factorilor e9tensi(i i B, U " din contul factorilor intensi(i #. /re tere economic consolidat !00 este caracteristic pentru rile de&(oltate' care pre(ede trecerea la asigurarea n dinamic a compatibilitii criteriilor eficienei economice' impuse de pia' cu cele de eficien social 7 uman' ecologic' impuse de necesitatea crerii permanente a condiiilor pentru egalitatea anselor generaiilor care coe9ist n societate. $cest tip de de&(oltare economico 7 social este ba&at pe compatibilitatea dinamic a mediului creat de om cu mediul natural' a eficienei economice cu %ustiia social. /re terea economic echilibrat se caracteri&ea& prin egalitatea produciei ce poate fi obinut cu potenialul producti( de care dispune producia cerut de pia. 3a ba&a creterii economice ec.ilibrate se afl egalitatea dintre (aloarea bunurilor produse n economia naional i suma c.eltuielilor pentru consum i in(estiii' sau dintre economii i in(estiii. =ac economiile sunt mai mari dec;t in(estiiile' atunci economia naional nu nregistrea& cretere' ci declin economic. Care sunt modelele de cre tere economic4 Cele mai importante modele de cretere economic sunt- modelul clasic' neoclasic' keNnesian' modelul )ostoS' modelul Tarrod 7 =omar' model neokeNnesian#' modelul Tansen' modelul 8amuelson' modelul monetarist. Modelul clasic pre(ede creterea economic din contul factorilor de producie munca i pm;ntul. <n (i&iunea lui $. 8mit.' creterea a(uiei naionale depinde de sporirea numrului de lucrtori ocupai n sfera de producie material. Modelul neoclasic repre&entat ). 8oloS' economist american' 3aureat al 6remiului *obel #' pre(ede creterea economic din contul acumulrilor de capital i
!0

0 =icionar de economie .Coordonator - *i =obrot. Editura Economic. 4ucureti' !PPP' p. !1D.

a sc.imbrilor te.nologice. 8porirea acumulrilor de capital contribuie la n&estrarea te.nic a forei de munc i la sporirea producti(iii muncii i a randamentului capitalului. Modelul 5eGnesian, pre(ede creterea economic n ba&a sporirii cereri agregate i a (olumului in(estiiilor de capital destinate crerii noilor locuri de munc figura !1.+ #

ni(elul cererii de consum ni(elul Cererii efecti(e agregate ni(elul produciei ni(elul utili&rii ferei de munc

ni(elul in(estiiilor de capital

2igura !1.+. Modelul keNnesian de cretere economic. Modelul Larrod 0omar? model neokeNnesian #' pre(ede creterea economic n dependen de trei factori- sporirea producti(itii munciiE creterea populaieiE (olumul capitalului acumulat. Modelul are urmtoarele elemente definitorii- e(idenia& rolul in(estiiilor ca acumulare de capital i component a cererii agregateE ncorporea& o funcie simpl de accelerare a in(estiiilor ba&ate pe (eniturile reale ateptateE coeficientul ateptat al capitalului este constant ca urmare a unei rate a dob;n&ii presupus constant pe termen lungE economiile au o pondere constant n (enitul realE fora de munc crete cu o rat determinat e9ogen' ce poate fi sporit efecti( prin progres te.nic. <n (i&iunea lui ). Tarrod' e9ist trei rate de cretere economic" rata garantat, care pre(ede utili&area deplin a stocului de capital. $ceast rat i ofer ntreprinderii rentabilitate i i asigur meninerea in(estiiilor E " rata natural, care este determinat de cantitatea i calitatea forei de munc' de progresul te.nic i de sporirea producti(itii muncii E " rata de *acto, care reflect rata real de cretere economic. =ac rata de facto este mai mare dec;t rata garantat' atunci are loc tendina de e9pansiune econonomic' iar dac rata de facto este mai mic dec;t rata garantat' atunci apare situaia de recesiune economic. Modelul $ostoM economist american #. O. )ostoS a elaborat teoria stadiilor de cretere economic' potri(it careia societatea' n e(oluia sa istoric' trece prin cinci stadii de de&(oltare- a# sociateatea tradiional precapitalist #' care este ba&at pe producia agricol i te.nica rutin' iar rata de acumulare a capitalului constituie p;n la BUE b# societatea de tranziie' care cuprinde etapa de pregtire a condiiilor pentru micarea spre societatea industrial. 3a aceast etap are loc creterea substanial a
1

=icionar de economie . Coordonator- *i =obrot. Editura Economic. 4ucureti' !PPP' p.0!,.

producti(itii muncii n agricultur' se e9tind ramurile produciei industriale' iar rata acumulrii capitalului atinge !,UE c# societatea industrial' care este ba&at pe o industie de&(oltat' iar rolul principal l %oac industria grea. )ata de acumulare a capitalului constituie +,UE d# societatea consumului de mas, stadiul n care potenialul economic al naiunii este orientat cu precdere spre consum' iar sectorul prioritar n economie de(in ramurile ce produc obiecte de consum de menire ndelungatE e# societatea calitii nalte a vieii, n care rolul decesi( n economie l %oac sfera de ser(icii. <n (i&iunea lui O. )ostoS' la ba&a stadiilor de de&(oltare a societii se afl criteriul de " maturitate te.nologic ". Modelul Lansen $. Tansen' economist engle&#' potri(it cruia creterea economic este asigurat din contul bugetului de stat. Modelul &! 9amuelson economist american' 3aureat al 6remiului *obel #' potri(it cruia creterea economic depinde de politica fiscal. =ac se reduc impo&itele' atunci cresc in(estiiile de capital i sporete (olumul de producie. Modelul monetarist repre&entantul principal este M. 2riedman' economist american' 3aureat al 6remiului *obel #' potri(it cruia creterea economic depinde de masa monetar aflat n circulaie. <n (i&iunea lui M. 2riedman' ritmul de cretere a masei monetare trebuie s corespund ritmului de sporire a 6I4 7 ului. +6,3, <lu tua-iile re!terii e ono0i e, Ci lurile e ono0i e !i ara teristi ile lor,

Economia naional n orice ar se de&(olt neuniform' fluctuant. 6eriodic economiile naionale sau unele ramuri ale acestora cunosc stri de cri& sau de e9pansiune. =eci' e(oluia economiei nu este liniar' ci ondulatorie' cu perioade de e9pansiune urmate de ncetiniri' stagnri i c.iar regrese. <n e(oluia economiei naionale apar urmtoarele tipuri de fluctuaii" *luctuaii sezoniere determinate de calamiti naturale secet' inundai' cutremuri' alunecri de teren i etc.'#. $ceste fluctuaii' de regul' durea& p;n la un an. Ele sunt nsoite de reducerea (olumului de producie' a ocuprii forei de munc' a scderii acti(itii economice n generalE " *luctuaii nt1mpltoare generate de factori sociali r&boaie' tensiuni sociale i alte fenomene #E " *lu+uri ciclice, repetabile la anumite inter(ale de timp' cau&ate' de regul' de factori economici. $stfel de fluctuaii se repet permanent' ncep;nd din prima %umtate a sec. HIH. $ceste fluctuaii reflect de&(oltarea ciclic a economiei. /iclicitatea este o form fireasc' normal a acti(itii economice. Ea este re&ultatul interdependenelor dintre factorii naturali' te.nici' economici' psi.ologici' socio 7 politici. Ciclicitatea economic repre&int un proces de sc.imbare permanent a creterii i scderii acti(itii economice care reflect - oscilaia ni(elului de producieE sc.imbrile n ni(elul de ocupare a forei de muncE dinamica ratei inflaiei. /iclul economic repre&int acea perioad de timp' care se scurge de la nceputul unei cri&e p;n la nceputul cri&ei urmtoare. Ciclul economic cuprinde anumite fa&e' care se deosebesc una de alta' dar care se reproduc ntr" o anumit succesiune.

$nume ciclul economic reflect fluctuaiie n domeniul economic. 6rincipalele forme ale ciclurilor economice sunt- ciclul economic lung sau secularE ciclul economic mediu sau decenalE ciclul economi scurt. /iclurile economice lungi sau seculare, numite cicluri Jondratie** *. Qondratieff economist rus# au o durat de 1, 7 L, ani. $ceste cicluri reflect- dinamica economieiE sc.imbarea factorilor i neofactorilor de producieE modificarea re&ultatelor acti(itii economice. Ciclurile economice lungi reflect un anumit sistem te.nic de producie. El corespunde' dup durat' re(oluiilor te.nologice. Ciclurile economice lungi cuprind dou fa&e- fa&a ascedentar i fa&a descedentar tabelul !1.!.# . Tabelul !1.!. =urata ciclului I. !CP, 7 !D11 II. !D1B 7 !P,, III. !P,! 7 !P1D I?. !P1P 7 +,,, ?. +,!! " +,B, E1olu-ia i lurilor lun&i 2a&a ascedentar !CP, 7 !D!, !D1B 7 !DC+ !P,! 7 !P+D !P1P 7 !PC0 2a&a descedentar !D!! 7 !D11 !DC0 7 !P,, !P+P 7 !P1D !PC1 7 +,,,

Cau&a principal a ciclurilor lungi o constituie re(oluia te.nico 7 tiinific i ino(aiile te.nologice care pro(oac sc.imbri structurale n economie. #aa ascedentar a ciclului lung are urmtoarele trsturi" prosperarea economicE " ritmul relati( ridicat de cretere a (enitului naionalE " creterea in(estiiilor de capitalE " creterea profiturilor agenilor economiciE " creterea ni(elului de trai a populaiei. #aza descedentar se caracteri&ea& prin urmtoarele trsturi" reducerea ritmului de cretere a in(estiiilor de capitalE " scderea ritmului de cretere a producieiE " scderea profiturilorE " creterea oma%uluiE " creterea inflaieiE " scderea ni(elului de trai a populaiei. /iclul mediu sau decenal, numit ciclu Kuglar' a fost anali&at pentru prima dat de economistul france& /liment Nuglar n anul !DL,. $cest ciclu are o durat medie de D 7 !, ani i se caracteri&ea& prin urmtoarele trsturi- regularitate8 simultaneitate n aproape toate rile de&(oltate#E amplitudine ntre ma9imul fa&ei de e9pansiune i minimul celei de depresiuneE amploare afectea& toate domeniile de acti(itate#. Ciclul decenal include patru fa&e- e9pansiune boom economic#' cri& declin economic#' depresiune contracie economic#' reluare n(iorare economic#. ?e&i figura !1.0.#

2igura !1.0. Ciclul decenal i fa&ele lui. <a5a de expansiune' are urmtoarele trsturi" tendina general de cretere a producieiE " ma%orarea in(estiiilor de capitalE " creterea ni(elului de ocupare a forei de muncE " reducerea oma%uluiE " creterea masei monetare n circulaieE " creterea salariilor' profiturilor i a dob;n&ii. <a5a de ri5( declin economic #' se caracteri&ea& prin " reducerea ratei dob;n&iiE " ma%orarea stocurilor de mrfuri nereali&ateE " reducerea (olumului de in(estiiiE " reducerea creditelor bancare ca consecin a nerambursrii la timp a creditelor primiteE " scderea acti(itii antreprenoriale. <a5a de depresiune' contracie economic # are urmtoarele trsturi" stagnarea sau reducerea producieiE " creterea numrului de falimente a ntreprinderilor afectate de cri&E " creterea costurilor de producieE " scderea ratei profituluiE " scderea ni(elului de trai a populaiei. <a5a de reluare ' nviorare economic ), se caracteri&ea& prin" creterea treptat a (olumului de producieE " sporirea in(estiiilor de capitalE " reducerea oma%uluiE " creterea (eniturilor populaiei i a agenilor economiciE " creterea cererii agregate. Menionm faptul' c condiiile de trecere de la o fa& la alta se crea& n cadrul fa&ei anterioare ale ciclului. Ciclul decenal se desfoar n cadrul ciclului secular i are o regularitate permanentaB. Cele mai accentuate i profunde fa&e de recesiune ale ciclurilor decenale sunt considerate cele din anii !P+P 7 !P00 i +,,D 7 +,,P' care au cuprins ma%oritatea rilor. /iclul scurt' numit ciclul Jitchin are o durat de la L luni p;n la 0"1 ani i se ncadrea& n interiorul ciclului decenal' ntre dou cri&e i contribuie la modificarea
5

)egularitatea ciclurilor decenale nceputul ciclului #- !D!BE !D+BE !D0LE !D1CE !DBCE !DLLE !DC0E !DD+E !DP,E !P,,E !P,CE !P+,E !P+PE !P0CE !P1DE !PBCE !PL0E !PC0E !PD,E !PP!E +,,!E +,,P.

amplitudinii e9pansiunii' respecti( a fa&ei de contracie a ciclului decenal. Ciclul scurt cuprinde dou fa&e- fa&a de e9pansiune i fa&a de contracie. #aza de e+pansiune se caracteri&ea& prin- creterea treptat i ferm a in(estiiiilor n domeniulE oferta de(ansea& cererea' gener;nd reducerea ratei profitului i a preurilorE creterea stocurilor de mrfuri. #aza de contracie este caracteristic prin- reducerea in(estiiilor de capitalE cererea este mai mare ca oferta ce contribuie la sporirea preurilor i a profiturilorE scderea stocurilor de mrfuri. $ceste decala%e au caracter periodic i reflect neconcordana dintre cerere i ofert. Ca e9emple de cicluri scurte pot fi considerate- ciclul in(estiional' ciclul (ariaiei stocurilor de mrfuriE ciclul inflaionistE ciclul energeticE ciclul alimentar etc. +6,6, Cri5ele e ono0i e !i %arti ularit(-ile lor /n R,Moldo1a, Una din fa&ele ciclului decenal este fa&a de cri&' numit declin economic. /riza economic reflect o stare de dereglare n acti(itatea economic care se manifest n- ncetinirea' stagnarea sau scderea acti(itilor economiceE de&ec.ilibru dintre producie i consumE dintre cererea i oferta agregat' cu efecte directe asupra preurilor' gradului de ocupare a forei de munc i a utili&rii factorilor de producie. Cri&ele economice se manifest n trei forme- cri&e de subproducieE cri&e ciclice de supraproducieE cri&e neciclice. /rizele de subproducie reflect deficitul sau insuficiena de produse' lipsa de bunuri cau&at de fenomene naturale secet' inundaii# sau de fenomene sociale r&boaie' tensiuni religioase' interetnice#. $stfel de cri&e au fost tipice p;n la nceputul sec. HIH' dar ele nu sunt e9cluse nici n pre&ent' n deosebi n trile subde&(oltate. /rizele de supraproducie, numite cri&e ciclice' reflect situaia' c;nd mrfurile fabricate nu pot fi reali&ate' ceea ce duce ine(itabil la scderea produciei. $stfel de cri&e au demarat n prima %umtate a secolului HIH i se repet p;n n &ilele noastre. Cri&ele de supraproducie se desfoar n cadrul ciclurilor decenale. /rizele neciclice reflect stri de dereglare i nu au o anumit repetabilitate. Unele dintre acestea sunt pariale' altele intermediare sau agrare. /rizele neciclice pariale cuprind una sau mai multe ramuri i domenii de acti(itate industria' construciile i a. #. Ele se manifest prin- reducerea (olumului de producieE scderea gradului de ocupare a forei de muncE modificarea (olumului i structurii consumuluiE sc.imbarea modului de combinare a factorilor de producie etc. /rizele intermediare sau structurale, reflect insuficiena unor resurse n raport cu posibilitatea de producie i cretere ne%ustificat a preurilor. $stfel de cri&e suntcri&e de materie primE cri&e energeticeE cri&e (alutar"financiareE cri&e ecologice etc. Cri&ele intermediare cuprind mai multe ramuri cone9e. Ele ntrerup temporar fa&a de e9pansiune sau cea de reluare a creterii economice. /rizele agrare apar n economiile slab de&(oltate i n cele cu e9ploatri agricole frmiate' cu n&estrare te.nic i metode agrote.nice n(ec.ite. $ceste cri&e au o durat de +,"0, de ani i au efecte negati(e asupra nregii economii- scad

(eniturile agricultorilor i ni(elul lor de traiE se reduce consumul alimentarE cresc preurile asupra produselor agricole' ce afectea& n mare msur populaia urban cu (enituri relati( mici. Cri&ele agrare pot fi atenuate prin di(ersificarea produciei agricole' de&(oltarea transportului i comerului mondial cu produse agricole i trecerea la agricultura intensi(. <n decursul anilor de independen i su(eranitate economic naional ).Moldo(a a cunoscut i s"a confruntat cu dou (aluri mari de cri& economic- anii !PP!"+,,, i +,,P"+,!,. ?om anali&a succint particularitile i consecinele economice ale acestor cri&e. /riza economic din anii AOOA%>BBB a a(ut urmtoarele particulariti. fa&a cri&ei economice din ). Moldo(a a a(ut o durat de AB ani !PP!"+,,,#E cri&a din ).Moldo(a a a(ut un caracter sistemic, deoarece a cuprins ntregul sistem social"economic acti(itatea economic' sistemul politic' sfera social"cultural etc.#. Cri&a s"a desfurat n perioada de tran&iie de la economia de comand la economia de pia. cri&a economic a adus la scderea tuturor indicatorilor macroeconomici. 6I4 "ul s"a micorat mai mult de dou oriE producia industrial a sc&ut cu +, UE producia agricol s"a micorat cu B,UE in(estiiile de capital s"au redus de D oriE oma%ul a crescut de !, oriE inflaia a crescut de sute de oriE cri&a economic a adus la scderea nivelului de trai a populaiei i la di(i&area ei n bogai i sraci' raportul dintre care a constituit' n a. +,,,' !-!0. Care sunt consecinele crizei economice din ). Moldo(a din anii +,,P"+,!,G Cri&a economic din a. +,,P a aprut pe fondalul cri&ei economico"finanare mondiale i are urmtoarele consecine-!1 reducerea produsului intern brut n a. +,,P " cu C'0U fa de anul +,,DE diminuarea principalelor indicatori macroeconomici. cererea agregat s"a redus cu !D'PUE consumul agregat s"a redus cu CUE acumularea brut de capital fi9 s" a redus cu 0D'1UE (olumul de credite s"a micorat cu C'!U E scderea substanial a volumului produciei industriale cu " ++'+ U' inclusi(industria de prelucrare 7 cu +!'1 UE industria de alimentaie 7 cu +,'1 UE producia de confecii 7 cu +L', UE producia nclmintei 7 cu B,'P UE producia mainilor i utila%ului 7 cu 10'0 U . scderea volumului produciei agricole 7 cu P'P U' inclusi(- producia de cereale s"a redus cu 0+'B UE producia sfeclei de &a.r 7 cu LB'! U E rata de ocupare a *orei de munc a cobor1t de la 1B U la 0B UE numrul omerilor a ntrecut cifra de D,mii persoaneE rata oma%ului a crescut p;n la D U E scderea brusc a investiiilor n capital *i+ cu 0B U' ce au dus la stoparea construciei multor obiecte de menire producti( i neproducti(E cre terea de*icitului bugetar de la !U n anul +,,D p;n la PU n anul +,,P. $cest deficit a constituit n anul +,,P 7 L'B mlrd. leiE
14

$oldova %n ci#re& 2010& 'reviar statistic& 2010, p& 181 441 481 531 591 661 85&

scderea volumului comerului internaional. e9portul s"a redus cu !DUE importul s"a micorat cu 0,UE balana comercial s"a redus cu 1,U' de(enind deficitarE reducerea remitenelor valutare de transferuri din strintate 7 cu 0,U de la !'C mlrd. dolari n a. +,,D 7 la !'! mlrd. dolari n a. +,,P#E criza a in*luenat negativ asupra nivelului de trai a populaiei! Cu1inteI heie ciclul economic ciclul secular ciclul decenal ciclul scurt cretere economic cetere po&iti( cretere negati( cretere &ero cretere e9tensi( cretere intensi( cretere intermediar cretere ec.ilibrat Re5u0at !. Creterea economic reflect modificrile po&iti(e reale' care au loc n sporirea re&ultatelor acti(itii la ni(el macroeconomic ntr"o perioad relati( ndelungat de timp. +. =e&(oltarea economic reflect ansamblul transformrilor cantitati(e i calitati(e ce au loc n structurile social" economice' te.nico" tiinifice' n mecanismele economice i n comportamentul oamenilor. 0. Creterea economic i de&(oltarea economic este influenat de factori direci factorul umanE naturalE capitalE informaionalE progres te.nico" tiinific# i factorii indireci crerea i oferta agregatE (olumul in(estiiilor de capitalE rata dob;n&iiE politica bugetar" fiscal i monetarE climatul economic i social din ar#. 1. 6rincipalele politici de cretere economic sunt- politica a cererii i ofertei' monetar' fiscal' anticri&' politic a ocuprii forei de munc. B. Tipurile de cretere economic- cretere e9tensi(' intensi(' intermediar' consolidat' ec.ilibrat. Cele mai importante modele de cretere economic suntmodelul clasic' neoclasic' keNnesian' modelul )ostoS' modelul Tarrod"=omar' modelul Tansen' modelul 8amuelson' modelul monetarist. L. Economia n orice ar se de&(olt fluctuant. 2luctuaiile economice pot fi se&oniere' nt;mpltoare' ciclice. <n dependen de durat ciclurile economice se cretere consolidat cri& economic cri& ciclic cri& neciclic cri& agrar cri& de subproducie cri& de supraproducie cri& intermediar declin economic depresiune economic de&(oltare economic e9pansiune economic

clasific n cicluri lungi ciclul Qondratieff#' cicluri medii sau decenale ciclul Kuglar# i cicluri scurte ciclul Qitc.in#. C. Una din fa&ele ciclului decenal este fa&a de cri& declin economic#' care reflect o stare de dereglare n acti(itatea economic. Cri&ele economice se manifest n trei forme- cri&e de subproducieE cri&e ciclice de supraproducieE cri&e neciclice cri&ele pariale' intermediare sau structurale i agrare#. D. <n ).Moldo(a n anii de independen au a(ut loc dou cri&e economice aprofundate- !PP!"+,,, i +,,P"+,!,' care au condus la scderea tuturor indicatorilor macroeconomici i au afectat ni(elul de trai a populaiei. #ro2le0e de re a%itulare !. E9plicai noiunile de @cretere economicA' @de&(oltare economicA' @progres economicA i e(ideniai deosebirile dintre aceste noiuni. +. $nali&ai factorii direci i indireci care au impact asupra creterii economice. 0. $nali&ai beneficiile i costurile creterii economice. 1. =efinii politicile de cretere economic i e9plicai coninutul lor. B. $nali&ai i e9plicai tipurile de cretere economic. L. =escriei modelele de cretere economic. C. Caracteri&ai coninutul fluctuaiilor economice. D. $nali&ai i e9plicai ciclurile economice i fa&ele lor. P. $nali&ai i e9plicai cri&ele ciclice i neciclice. !,. E(ideniai particularitile i consecinele cri&elor economice din ).Moldo(a din anii !PP!"+,,, i +,,D"+,,P. Gi2lio&ra4ie *i =obrot. Economie politic. Editura Economic. 4ucureti' !PPC' pag. 0!!"00DE 0LP"0D+. =umitru Moldo(anu. /urs de teorie economic. Editura $)C. C.iinu' +,,L' p. 0!P"0+CE 0BL"0CL. $ndrei Co%u.ari' Tatiana Manole' Tatiana /run&u. (eorie economic. UTM. C.iinu' +,,1' p. !1P"!BC. 6.ilip TardSick' Ko.n 3angmead' 4a.adur Q.an. Introducere n economia politic modern. 6:3I):M. Iai' +,+' p. B00"BC1. 0icionar de economie. Coordonator- *i =obrot. Editura Economic. 4ucureti' !PPP' p. !1DE 0!,. Moldova n ci*re! >BAA. 4re(iar statistic. +,!!. 2eura Eugenia. (eorie economic 'Micro%Macroeconomie)! Editura $8EM. C.iinu' +,,C' p. !LP"!CLE !PB"+,+.

Te0a +7, Intera -iunea de51olt(rii e ono0i e !i so iale, +7,+, +7,), +7,3, +7,6, Dire -iile %oliti ii so iale ale statului , Calitatea 1ie-ii !i ni1elul de trai a %o%ula-iei, Ine&alitatea e ono0i ( !i s(r( ia, I0%a tul de51olt(rii e ono0i e asu%ra 0ediului a02iant,

S o%ul te0ei" anali&a direciilor' politicii sociale ale statului i a problemelor legate de calitatea (ieii i a ni(elului de trai a populaiei. O2ie ti1ele te0ei ? =up studierea acestei teme ar trebui s fii capabili s nsuii noiunile de bunstare economic i bunstare socialE s anali&ai direciile politicii sociale ale statului din ). Moldo(aE s determinai principalele componente ale calitii (ieiiE s e(ideniai factorii care influenea& calitatea (ieiiE s anali&ai' n ba&a datelor statistice' ni(elul de trai n ). Moldo(aE s determinai cau&ele inegalitii n (enituriE s determinai criteriile sraciei i ni(elul ei n ). Moldo(a. +7,+. Dire -iile %oliti ii so iale ale statului, $cti(itile economice n orice ar sunt orientate spre creterea economic i n ba&a acesteia sporirea bunstarii economice i sociale ale populaiei. Gun(starea e ono0i ( reflect ni(elul general al standardului de (ia dintr"o societate i care depinde de- (olumul de producie de bunuri materiale i ser(icii disponibileE de relaiile de distribuie a (eniturilorE de impactul e9ternalitilor interne i e9terne. 4unstarea economic include' prin uramare' o (arietate de factori obiecti(i i subiecti(i' care contribuie la o alocare optim a resurselor economice. : anumit alocare a resurselor' n (i&iunea economistului italian ?. 6areto' poate fi o%ti0( atunci c;nd nu este posibil nici o alt realocare care s produc a(anta%e pentru unii fr s"i de&a(anta%e&e pe alii. 6entru ca aceast stare de optim sau de eficien economic# s fie obinut' sunt necesare trei cerine importante!-

6.ilip TardSik' Ko.n 3angmead. 4a.adur Q.an. <ntroducere n economia politic modern. 6:3I):M. Iai' +,,+' p. !LB.

" optimul n producie, care nseamn c economia trebuie s anga%e&e toi factorii de producie n combinaii eficiente' astfel nc;t aceasta s se situe&e pe limita posibilitilor de producie i nu n interiorE " optimul schimburilor' care nseamn c trebuie s fie imposibil s se redistribuie un stoc dat de bunuri i ser(icii ntr"un fel n care s produc a(anta%e pentru cine(a fr ca n acelai timp s de&a(anta%e&e pe altcine(aE " optimul mi+%ului de produse *inale, care nseamn c este imposibil s se sc.imbe combinaia de%a e9istent de bunuri i ser(icii produse astfel nc;t s a(anta%e&e pe cine(a fr s de&a(anta%e&e pe altcine(a. <n (i&iunea lui $. 6areto' orice modificare n organi&area produciei i distribuiei de care beneficia& cine(a fr a de&a(anta%a pe altcine(a (a spori bunstarea economic. "unstarea social constituie totalitatea de bunuri i ser(icii sociale i modul lor de distribuie ntre membrii societii. 4unstarea social depinde de politica social promo(at de ctre stat n acest domeniu. 6olitica social a statului const din acti(iti n sfera economic' cultur' educaional' sntate' demografie etc. Ea include un set de instrumente de anali& prin care statul reali&ea& reparti&area normati( a resurselor publice' distribuirea (eniturilor destinate sferei sociale. 6olitica social cuprinde trei ni(eluri" nivelul naional, care pre(ede re&ol(area problemelor sociale la ni(el macroeconomic aprarea naional' securitatea economic' susinera ramurilor sferei sociale#E " nivelul administrativ% teritorial, care pre(ede re&ol(area problemelor la ni(elul localitilorE " nivelul individual, care pre(ede re&ol(area problemelor sociale la ni(elul fiecrui indi(id. 6rincipalele obiective ale politicii statului sunt" politica de promo(are a unor bunuri publice infrastructura social' educaia' cultura' snatatea' tiina#E " politica de prote%are a pturilor (ulnerabile a populaiei btr;ni' in(ali&i' omeri#E " politica de acordare a garaniilor sociale la munc' sntate' asigurare social' la gre(#. Care sunt direciile politicii sociale ale statuluiG Cele mai importante direcii sunt" crearea condiiilor necesare pentru sporirea (eniturilor populaiei a salariilor' pensiilor' burselor' indemni&aiilor#E " creterea (olumului de in(estiii n sfera social' crearea noilor locuri de munc i reducerea oma%uluiE " fi9area unui salariu minim garantat n ). Moldo(a n a. +,!, salariul minim garantat a constituit P,, lei la orae i C,, lei n localitile rurale #E " reducerea inegalitii economice a populaiei i a ni(elului de srcieE " asigurarea unui ni(el nalt al calitii (ieii i al ni(elului de trai a populaieiE

" e9ercitarea proteciei sociale a populaiei defa(ori&ate acordarea a%utoarelor sociale' inde9area salariilor' pensiilor' compensarea c.eltuielilor comunale i a.#E " asigurarea i garantarea drepturilor economice' sociale i politice a cetenilor dreptul la alegeri' dreptul la informaie' dreptul la ntrunire n micri i partide politice' dreptul la proprietate etc.# : component important n politica social o are echitatea sociala . Conceptul de ec.itate se refere la o ntrebare pri(ind alocarea- pentru cine se produce i astfel aparine mai degrab economiei normati(e dec;t celei po&iti(e' deoarece modul n care ar trebui mprit (enitul naional i bogia ntre diferiii membri ai societii este ba&at n mod necesar pe %udeci de (aloare. Ec.itatea' n ceea ce pri(ete distribuia (eniturilor i a bogiei' este o c.estiune moral i social i reflect diferite opinii referitor la corectitudinea i modalitatea prin care se a%unge la obinera ei n societate. <n practic' nici o msur politic nu este neutr n efectele pe care le are asupra distribuiei (eniturilor i bogiei ntre membrii societii. Unele politici i fa(ori&ea& pe unii' n defa(oarea altora ce duce la neec.itatea social. =e e9E o ta9 antipoluoare pe (e.icule ar aduce beneficii re&idenilor din (ecintatea unei str&i aglomerate' dar iar de&a(anta%a pe posesorii de (e.icule. Care sunt criteriile> de ec.itateG E9ist un numar de criterii de ec.itate care pot fi aplicate problemei redistribuirii (eniturilor i bogiei i influenei acesteia asupra bunstrii sociale. 6rintre astfel de criterii pot fi menionai" standardul egalitarist, care reiese din ipote& c toi oamenii au aceeai (aloare n societate. 6otri(it acestui standard' distribuia (enitului i bogiei este cu at;t mai mult mai ec.itabil cu c;t este mai aproape de @idealulA egalitii absolute' c toi cetenii rii' indiferent de (enit sau de a(ere' trebuie s aib acces liber la ser(iciile puse la dispo&iia lor de ctre stat i finanate din ta9e' cum ar fi educaia i sntatea. $stfel de standard de ec.itate social a fost ncercat n fosta U.).8.8' ns el a fost ineficient' deoarece nu inea cont de cerinele i de preferinele indi(iduale ale membrelor societiiE " criteriul de selectivitate, care presupune ca beneficiile sociale s fie orientate ctre anumite grupuri sociale cum ar fi persoanele cu (enituri mici sau cele cu .andicap. <nsa' i aceast abordare a distribuirii ec.itabile a (eniturilor i bogiei nu este perfect i are un efect discura%ant prin ni(elul ridicat al ta9elor' ceea ce ar duce la o scdere a (enitului naional destinat redistribuirii. Un e9emplu po&iti( de politic selecti( poate fi direcionare unor fonduri de ctre programele de reorientare profesional destinate celor rmai fr locuri de munc' programe cunoscute sub denumirea @bunstare prin muncAE " standardul <intergeneraii, aplicarea cruia presupune luarea n considerare a modificrilor ce (or sur(eni n timp n ceea ce pri(ete distribuia (eniturilor i a bogiei. $ctualmente este acceptat ideia' c modul n care o generaie decide ce i cum s produc afectea&' ntr"un fel sau altul' bunstarea generaiilor (iitoare. =e
2

2)ilip 3ard4ic5, 6o)n 7ang+ead, 'a)adur 8)an& 9ntroducere %n econo+ia politic +odern& 2:7;<:$& ;ai, 2002, p&176 177

asemenea' deeurile n special nucleare# depo&itate necorespun&tor (or a(ea efecte negati(e asupra bunstrii generaiilor (iitoare. <n acelai timp' generaiile (iitoare (or a(ea de c;tigat dac (or primi ca @ motenireA reali&ri n domeniul tiinei i te.nicii i a stocurilor de capital. +7,) Calitatea 1ie-ii !i ni1elul de trai a %o%ula-iei,

Una din principalele componente ale bunstarii economice i sociale este calitatea vieii! Calitatea (ieii repre&int totalitatea condiiilor de ordin economic' social' ecologic' spiritual care asigur integritatea i ec.ilibrul (ieii biologice' sociale i spirituale ale fiinei umane. 6rincipalele componente6 ale calitii (ieii sunt" nivelul de trai' care reflect gradul de satisfacere a ne(oilor directe ale oamenilorE " calitatea mediului de via, care cuprinde relaiile indi(idului cu familia' colecti(itatea i societatea E " calitatea mediului de munc' care reflect relaiile anga%atului cu grupul profesional' patronatul' sindicatele' cointeresarea material i moralE " calitatea mediului social i politic, care include relaiile de integrare social i participarea la actul deci&ional social i politic' caracterul democratic al manifestrii sale ca fiin social responsabilE " calitatea mediului natural, care reflect relaiile dintre om i natur' (i&iunea ecologist a e9istenei indi(idului n cadrul mediului i respectarea cerinelor mediului ncon%urtorE " bunstarea colectiv' care reflect tipul de repartiie a resurselor i mi%loacelor n care toi membrii colecti(itii au acces' la o cantitate minim de bunuri i ser(icii considerat decent sau normal pentru (iaE " e+istena programelor sociale de protecie a populaiei. Calitatea (ieii este influenat de urmtorii *actori- de calitatea resurselor naturale de care dispune ara respecti( calitatea solului' bogiilor subterane' calitatea pdurilor#E de&(oltarea progresului te.nico"tiinific i economicE mrimea' structura i dinamica (enitului naionalE mrimea (eniturilor diferitor categorii ale populaieiE starea mediului ncon%urtorE gradul de de&(oltare a ba&ei te.nico" materiale a sferei sociale. Componenta principal a calitii (ieii l constituie nivelul de trai a populaiei. *i(elul de trai repre&int un indicator economico"social care e9prim ansamblul de bunuri i ser(icii necesare pentru satisfacerea necesitilor (itale ale populaiei unei ri' a unui grup social sau a unei persoane din contul (eniturilor disponibile. 6entru a caracteri&a ni(elul de trai a populaiei din diferite ri :rgani&aia *aiunilor Unite a elaborat un sistem de indicatori' care reflect diferite aspecte ale (ieii i acti(itii umane. <n continuare (om anali&a unii din indicatorii de ba& a ni(elului de trai n ). Moldo(a.
3

*icionar de econo+ie& (oordonator, -i *o"rot& .ditura .cono+ic& 'ucureti, 1999, p& 83 84&

Un indicator important al ni(elului de trai este durata medie de via tabelul !B.!#' care este influenat de o serie de factori economici' sociali' demografici' culturali etc.

Tabelul !B.!. S%eran-a de 1ia-( la na!tere /n R, Moldo1a +,,L +,,C +,,D $mbele se9e"ani LD'1 LD'D LP'1 Masculin 7 ani L1'L LB', LB'L 2emenin " ani C+'+ C+'L C0'+
9ursa- $nuarul 8tatistic al ). Moldo(a. +,!,. C.iinu' +,!,' p.1,.

+,,P LP'0 LB'0 C0'1

<n ).Moldo(a durata medie a (ieii rm;ne substanial n urm fa de rile de&(oltate. =e e9-' n Kaponia durata medie pentru brbai constituie CD'L i pentru femei "DB'L' n 8uedia CD'! i D+'B ani' n /ermania" CL'+ i D!'D ani' n Canada" CC'L i D+'L' n 8.U.$" C1'D i D,'+ ani' n 2rana 7 CL', i D0'! ani' n El(eia 7 CC'D i D0'1 ani. Un alt indicator' care reflect ni(elul de trai a populaiei este mi carea natural a populaiei tabelul !B.+.#. Tabelul !B.+. Mi! area natural( a %o%ula-iei /n Re%u2li a Moldo1a +,,L +,,C +,,D +,,P +,!, *scui" oameni 0CBD1 0CPC0 0P,!D 1,D,0 1,1C1 din carebiei !P0!, !PL1L +,,PD +!,DP +,CD! fete !D+CC !D0+C !DP+, !PC!1 !PLP0 =ecedai 10!0C 10,B, 1!P1D 1+!0P 10L0! 8por natural "BBB, "B,CC "+P0, "!00L "0!BC )ata micrii naturale a populaiei la !,,, locuitorinscui !,'B !,'L !,'P !!'1 !!'1 decedai !+', !+', !!'D !!'D !+'0 spor *atural "!'B "!'1 ",'P ",'1 ",'P
9ursa. L#Moldo(a n cifre. +,,!!. 4re(iar statistic. +,!!' p.!,.

=upa cum re&ult din tabelul +' n ).Moldo(a au loc procese de populaie' situaie c;nd sporul populaiei este negati(. Cel mai %os ni(el al sporului natural se

obser( n Ucraina " C' LE 2ederaia )us " B' PE 4ulgaria " B' LE 3etonia " 1' P.Cel mai nalt ni(el al sporului natural are loc n Tadgikistan q+!'DEQrg&tan q!1'+E Turcia q!+'CE Irlanda qD'D1. *i(elul de trai depinde n mare masur de starea de sntate a populaiei tabelul !B.0. # Tabelul !B.0. Mor2iditatea %o%ula-iei, %e %rin i%alele lase de 2oli /n R,Moldo1a, +,,L +,,C +,,D +,,P +,!, *umrul de ca&uri la !,,, locuitori 01L'L din care"boli infecioase i para&itare +D'+ "tumori 0'C "boli ale sistemului ner(os +!'P "boli ale aparatului circulator !B'1 "boli ale aparatului respirator !,D'B "boli ale aparatului digesti( +0'C "le&iuni traumatice B+'!
9ursa. Moldo(a n cifre. +,!!.4re(iar statistic' p.00.

0B!'! 0!', 1'0 +B'+ ++'0 !,C'! +,'0 1+',

0+B'B +P'0 0'C ++'L !P'C PP'D !P'L 0D'!

0+0'0 0D'+ 0'D ++'0 !L'P DD'B !D'B 1B'1

0L!'B 0,'! 0'D +!'P !L'D !00'P !P'C 11'1

=atele statistice din tabelul !B. 0. ne mrturisesc' c cele mai multe ca&uri de nboln(ire a populiei sunt bolile infecioase' bolile aparatului respirator i le&iunile traumatice. Un indicator de ba& a ni(elului de trai este accesul la instruire a populaiei tabelul !B.1.#

Tabelul !B.1. A esul la instruire /n R, Moldo1a,


1

$nuarul statistic al ). Moldo(a. +,,C. C.iinu' +,!,' p.B1+.

+,,Lh,C +,,Ch,D *umrul de coli de &i' gimna&ii' licee !B0P !B01 din acestea' nestatale +0 ++ numrul de ele(i " mii 1P!'B 1L!', din acetea' n(a n instituii nestatale 1'0 1'+ Instituii de n(tm;nt profesional CD CB *umrul de ele(i " mii +0'C +1'B Colegii 1P 1P din acestea' nestatale C L numrul de ele(i " mii 0,'+ 0!'0 Instituii de n(m;nt superior 0! 0! =in acestea' nestatale !1 !1 numrul de studeni " mii !+D', !++'P 9ursa. Moldo(a n cifre. +,!!. 4re(iar statistic. +,!!' p. +D.

+,,Dh,P !B!P ++ 101'0 1', CB +1'0 1C L 0+'C 0! !1 !!1'P

+,,Ph!, !B!+ +, 1!0'C 0'P CB ++'+ 1C L 0+'+ 00 !1 !,P'P

+,!,h!! !1DP !P 0PL'B 0'L CB +!'1 1D L 0+'+ 00 !1 !,C'D

<n ). Moldo(a' practic toi copii de (;rst colar au acces la instruire n diferite coli de n(tm;t ganeral i profesional. Totodat' unii copii de (;rst colar n anul de studiu +,!,h+,!!' din moti(e materiale' n"au fost ncadrai n procesul de instruire. Ca indicator important al ni(elului de trai l constituie gradul de ocupare a *orei de munc ' tabelul A;!;!) Tabelul !B.B. "radul de o u%are a 4or-ei de 0un ( /n R, Moldo1a,
Total populaie 7 mii persoane 6opulaie economic acti( 6opulaie ocupat 6opulaie ocupat n acti(iti neagricole >omeri /radul de ocupare a forei de munc n totalul populaiei " U )**8 0BDB !0BC !+BC D0B !,, 0C'D )**9 0BCC !0!1 !+1C D0P LC 0L'C )**: 0BC, !0,0 !+B! DL+ B+ 0L'1 PL', )**; 0BLL !+LB !!D1 DB! D! 0B'B P0'L )*+* 0BL+ !+0B !!10 D+P P+ 0+', P+.L

/radul de ocupare a populaiei economic P+'L P1'P acti(e " U 9ursa. Moldo(a n cifre. +,!!. 4re(iar statistic. +,!!' p.!1"!B.

Condiiile i spaiul locativ al populaiei la fel constituie un indicator de ba& al ni(elului de trai tabelul !B. L.#

Tabelul !B.L.

Darea /n 4olosin-( a aselor de lo uit, %e 0edii /n R, Moldo1a, 0ii m + de su%ra4a-( total( )**8 )**9 )**: )**; )*+* Total n mediul urban n mediul rural BCP 1D0 PL BBD 1L1 P1 LD, BDB PB B,+ 1+D C1 01D +C1 CB

9ursa. Moldo(a n cifre. +,!!. 4re(iar statistic. +,!!' p.+C.

$ctualmente' n ). Moldo(a la un locuitor re(in n mediu ++'B m + locuine' practic la o persoan re(ine o camer de locuit. Concomitent' dup unele date statistice' aproape o treime din familii cu trei i mai multe persoane au la dispo&iie numai o singur camer de locuit. <n localitatea rural au acces la reeaua de ap potabil numai 0CU din casele de locuit' la ga& 7 +PU' dou treimi din populaie steasc se ncl&esc de la sobe. *umrul de apartamente construite n mediu pe an la !, mii locuitori n ). Moldo(a constituie numai !P uniti fa de L+ apartamente n 4elarus' L, 7 n *or(egia' BD 7 n 2ilanda' BB 7 n El(eiaB. Un indicator important al ni(elului de trai sunt veniturile i cheltuielile populaiei pentru consum tabelul !B.C.#. Tabelul !B.C. Stru tura 1eniturilor dis%oni2ile ale %o%ula-iei din R, Moldo1a, H,
?enituri disponibile 7 lei lunar# inclusi( (enituri pro(enite din - U +,,L D0P'L +,,C !,!D'C +,,D !!DD'L +,,P !!LL'! +,!, !+C0'C

" acti(itate salariat 1!'L 10'D 1+'P 10'P 1+'L " acti(itate indi(idual agricol !D'L !B'+ !,'B !,'P P'D " acti(itate indi(idual non 7 C'D B'0 C'B L'0 L'D agricol " proprietate ,'+ ,'+ ,'0 ,'+ ,'! " prestaii sociale !0'+ !0'+ !1'P !L'P !D'C " alte (enituri !D'C ++'+ +0'P +!'D ++', 9ursa. Moldo(a n cifre. +,!!. 4re(iar statistic. +,!!' p.+, " +!. $nuarul statistic al ). Moldo(a.

8tructura c.eltuielilor de consum n anul +,!, au constituit- c.eltuieli pentru produse alimentare i buturi nealcoolice 7 1,'DU' mbrcminte' nclminte 7 !,'D U' ntreinerea locuinei 7 !C'DU' sntate " L'1U' transport 7 B',U' comunicaii 7 1'LU' .oteluri' restaurante' cafenele 7 +'+ U' buturi alcoolice i tutun 7 !'DU' n(m;nt 7 !'0U' alte bunuri i ser(icii 7 0'DUL. $supra ne(elului de trai o influen ma%or o are modi*icarea permanent a preurilor asupra mrfurilor i ser(iciilor tabelul !B.D.#.
5 6

=nuarul statistic al <& $oldova& 2010& ()iinu, 2007, p& 565& $oldova %n ci#re& 2011& 'reviar statistic& ()iinu, 2010, p&22&

Tabelul !B.D. E1olu-ia salariului real !i a indi ilor %re-urilor de onsu0 /n R, Moldo1a $ anul %re edent Q +** ',
+,,L E(oluia salariului real Indicile preurilor de consum la mrfuri i ser(icii " produse alimentare " mrfuri nealimentare " ser(icii !!1'+ !!+'C !,P'! !!L'1 !!1'C +,,C !,D'1 !!+'0 !!!', !!0'! !!1'B +,,D !,D'C !!+'C !!B'L !,D'0 !!L'B +,,P !,D'L !,,', P1'1 PP'C !,D'+ +,!, !,D'! !,C'1 !,B'C !,C'0 !,P'!

9ursa. Moldo(a n cifre. +,!!. 4re(iar statistic. +,!!' p.!P " +1.

=up cum re&ult din tabelul !B. D' salariul real a spori n anii +,,L 7 +,!, cu 1D',U' indicile preurilor de consum au crescut- la produsele alimentare 7 cu 1!'1U' la mrfurile nealimentare 7 cu 1B'!U' iar la ser(icii 7 cu L0',U. $stfel' ni(elul de trai n aceast perioad de timp practic a ramas la acela ni(el. 6rintre ali indicatori al ni(elului de trai a populaiei pot fi menionai" numrul mediu de ore de munc pe zi i pe sptm1n, care' n conformitate cu indicaiile 4iroului Internaional al Muncii' constituie- D ore 7 &iua de lucru i 1, ore 7 sptm;na de lucruE " durata timpului de deplasare la locul de munca, care nu trebue s dure&e mai mult de ! orE " concedii anuale pltite n ). Moldo(a concediile anuale pltite pentru diferite categorii de lucrtori constituie de la +1 pn; la L+ &ile calendaristice #E " timpul liber i modul de utili&are al acestuia utili&area timpului liber pentru de&(oltarea spiritual' pentru sport i altor utiliti raionale #E " nivelul srciei n ). Modo(a ponderea persoanelor care au un ni(el a (eniturilor mai %os de minimul de e9isten !0C0'1 lei n anul +,!, # constituie circa +,UE " gradul de poluare a aerului' solului' apeiE " nivelul zgomotului n deosebi n localitile urbane #E " numrul in*raciunilor i teama pentru sigurana personal! <n anul +,!, n ). Moldo(a au fost nregistrate 00'1 mii infraciuni' comise de !L'B mii de persoane furturi' %afuri i t;l.rii' omoruri' (iol' infraciuni legate de droguri' .uliganism si altele #' au fost comise +P+! accidente rutiere n urma crora au suferit 1!DC persoane dintre care au decedat 1B+ persoane#. 6entru infraciunile s(;rite au fost condamnai CD!B persoaneC. +7,3, Ine&alitatea e ono0i ( !i s(r( ia Inegalitatea economic se manifest preponderent n (enituri i a(ere. ?eniturile calculate la o persoan sau la o familie pot fi e9primate n trei forme7

$oldova %n ci#re& 2011& 'reviar statistic&()iinu, 2011, p&40 > 41&

" venit nominal, care repre&int cantitatea de bani de care dispune o persoan sau o familie ntr"o anumit perioad de timp sptm;m' lun' an #E " venit disponibil, care repre&int suma de bani care poate fi utili&at pentru consumul personal i pentru acumularea de economii. ?enitul disponibil este mai mic dec;t (enitul nominal' deoarece el nu include impo&itele i alte pli obligtoareE " venit real" repre&int acea cantitate de mrfuri i ser(icii pe care persoana sau familia dat le poate procura n ba&a (enitului disponibil. ?eniturile disponibile se formea& din urmtoarele surse. a# (eniturile obinute de la utilizarea *actorilor de producie tradiionali de la munc' capital i de la utili&area resurselor naturale #' e9primate n form de salariu' rent i profit #E b# (eniturile bneti obinute de la operaiunile *inanciar creditare, e9primate n form de dob;n&i i di(identeE c# (eniturile obinute din contul programelor sociale, e9primate n form de pensii' indemni&aii' compensaii' a%utoare sociale i altele. Coraportul dintre (enitul disponibil i (aloarea minimului de e9isten din ). Moldo(a este reflectat n tabelul !B.P. Tabelul !B.P. Cora%ortul dintre 1enitul dis%oni2il !i 0ini0ul de eCisten-( din R, Moldo1a, )**8 )**9 )**:

)**;

)*+*
!+C0'C +PC!'C D,P'! !0C0'1 P,'P +!L'0 BD'P

?enit disponibil medie lunar pe o persoan# " lei D0P'L !,!D'C !!DD'L !!LL'! 8alariu mediu 7 lei !LPC'! +,LB', +B+P'C +C1C'L 6ensie medie lunar 7 lei 11+'0 B1D'0 L1L'1 CCB'B Minimul mediu lunar de e9isten 7 lei P0B'! !,PP'1 !0LD'! !!DC'D Coraportul dintre (enit disponibil i minimul de e9isten " U DC'1 P1'L DC'1 P!'D Corapotul dintre salariu i minimul de e9isten " U !D!'1 !DC'D !D1'P +!0'0 Coraportul dintre pensia medie lunar i minimul de e9isten " U 1C'+ 1P'D 1C'+ LB'+ 9ursa. $nuarul statistic al ). Moldo(a. +,!,' p. !,1. Moldo(a n cifre. !,!!' p. !P' +0.

=in anali&a tabelului !B.P se poate conclude' c ritmul de cretere a (enitului disponibil rm;ne substanial n urm fa de ritmul de sporire a salariului' ce se reflect negati( asupra ni(elului de trari a populaiei. Care sunt cauzele inegalitii n veniturile populaiei4 Inegalitatea economic este pro(ocat de o serie de factori de ordin economic' social' politic' cultural religios. 6rintre factorii de ordin economic pot fi menionai inegalitatea n avere!=einerea a(erii nu se refer doar la posesia unor bunuri' ci i la un statut special' la securitate i puterea potenial de a c.eltui n (iitor. Economisirile din timpul (ieii sunt o surs important de a(ere' dar ele pot pro(eni i din daruri' moteniri' (enituri din capital i altele. <n rile de&(oltate

a(erea poate fi deinut sub form de active *izice, precum pm;ntul' cldirile sau bunurile casnice' ori financiare de e9.' numerar' aciuni' polie de asigurare etc. #E inegalitatea n capacitile *izice, intelectuale i estetice! :amenii se nasc cu anumite talente' care pot fi reali&ate n dependen de munc i mediul ncon%urtorE inegalitatea n nivelul de instruire i pro*esionalism a oamenilor. =e regul' ni(elul diferit de instruire "i fac pe unii bogai' iar pe alii" sraciE inegalitatea locurilor de munc. E9ist locuri de munc prestigioase cu salarii ridicate i locuri de munc mai puin prestigioase cu salarii mai reduseE ineligalitatea n *uncionarea pieelor! =e e9.' pe piaa muncii' regulile sindicale afectea& ni(elurile de salari&are' numrul de ore de munc' perioada de ucenicie i (;rsta de pensionare. 8tudiile confirm faptul' c muncitorii din sectorul sindical c;tig mai mult pentru o munc similar cu aceea prestat de un lucrtor neafiliat la sindicat. 6entru a determina mrimea inegalitii dintre (enituri ntreaga populaie este di(i&at' de regul' n cinci grupe Juintile #' astfel' poate fi determinat procentul din (enitul total ce re(ine fiecrei grupe tabelul !B.!,.#. Tabelul !B. !,. Distri2u-ia %e Tuintile a 1eniturilor dis%oni2ile ale %o%ula-iei din R, Moldo1a, H
Total " U Inclusi( pe grupe a c;te +,U# de Juintile ale populaiei I II III +,,B !,,', +,,L !,,', +,,C !,,', +,,D !,,', +,,P !,,',

1'C !,'1 !B'D

L'+ !!'B !L', ++'B 10'D ,'0C! C'!

L'0 !!'C !B'P ++'1 10'C ,'0C! C',

L'1 !!'L !B'P ++'1 10'C ,'0LC L'D

L', !!'B !L'+ +0'! 10'+ ,'0C, C'+

I? ++'0 ? 1L'C Coeficientul concentrrii (eniturilor coeficientul /ini# ,'1,0 )aportul dintre (eniturile disponibile a +,U din populaia mai bine i mai puin asigurat' ori P'P 9ursa. $nuarul statistic al ). Moldo(a. +,,C' p. !!P.

=up cum re&ult din tabelul !B.!,' cea mai mare diferen ntre (eniturile populaiei din grupa a cincea ntrecea (eniturile din prima grup mai mult de C ori. Un alt mod de ilustrare a inegalitilor economice este curba ,orenz! figura !B.!#

!,, D, L,

1, +, , +, 1, L, D, !,,

6onderea familiilor

2igura !B.!. Curba 3oren& Curba 3oren& dup numele statisticianului american M. :. 3oren&# descrie distribuia procentual a (eniturilor sau a a(uiei n r;ndurile unei populaii. <n general' se repre&int (enitul cumulat procentual pe ordonat# n funcie de procenta%ul cumulati( al populaiei pe abscis#. $baterea curbei de prima bisectoare a a9elor de coordonate sub un ung.i de 1B , # pune n e(iden gradul de inegalitate a distribuiei (eniturilor. Inegalitatea (eniturilor ine(itabil duce la apariia srciei. 9rcia repre&int situaia de lips material inferioar pragului minim de e9isten. &ragul minim de e+isten semnific ni(elul foarte redus al consumului unor familii i persoane' ni(el ce asigur doar satisfacerea ne(oilor de ba&. <n ). Moldo(a pragul minim de e9isten a constituit n anul +,!, suma medie de !0C0'1 lei' inclusi(- n localitatea urban 7 !1PD'! leiE n localitatea rural 7 !+DB'+ leiE pentru brbai 7 !B0LleiE pentru femei 7 !0LL'! leiE pentru copii 7 !+BD'!leiE pentru pensionari 7 !!D1'0 leiD. 8rcia nu este o problem indi(idual' ci una social care atinge n mod gra( demnitatea i drepturile fundamentale ale omului. 8rcia se manifest n form absolut i n form relati(. 9rcia absolut e9prim statutul persoanei sau familiei' care nu dispune de condiii minime de (ia .ran' mbrcminte' locuin etc.#. 8rcia absolut st la ba&a definirii pragului minim de e9isten. 9rcia relativ e9prim un ni(el insuficient de resurse pentru un trai normal' comparati( cu posibilitile e9istente n societate' i cu alte categorii de indi(i&i. /riterile principale ale srciei sunt" ni(elul sc&ut al (enitului unei persoane sau a familiei mai %os de pragul minim de e9isten #E " numrul mare de membri ai familiei inapi de munc copii' in(ali&i' btr;ni#E " ni(elul %os de de&(oltare economic a rii' ce nu asigur satisfacerea cerinelor minime ale ntregii populaii. *i(elul srciei este diferit n diferite ri i depinde de ni(elul de de&(oltare economic i de politica social a statului n domeniul de distribuire a (eniturilor. $stfel' n rile de&(oltate limita srciei este de !! dolari la o persoan pe &i' n rile n curs de de&(oltare 7 1 dolari pe &i. <n ). Moldo(a fenomenul srciei are unele particulariti" srcia mbin (enituri i consumuri mici pentru ma%oritatea populaieiE " rate nalte ale mortalitii i morbiditiiE " acces redus la ser(iciile sub(enionate de ocrotire a sntii i educaieE " gradul nalt al srciei n localitile ruraleE
8

$oldova %n ci#re& 2011& 'reviar statistic, 2010, p& 23&

" participarea limitat a pturilor srace la procesul de luare a deci&iilor.

6entru a reduce ni(elul srciei este necesar de a asigura o cretere economic durabil' de a ma%ora (olumul in(estiiilor de capital' n special n ramurile agriculturii' de a perfeciona politica de distribuire ec.itabil a bunurilor economice n societate. +7,6, I0%a tul de51olt(rii e ono0i e asu%ra 0ediului a02iant, Una din problemele economice actuale este impactul de&(oltrii economice asupra mediului ambiant. Menionm faptul' c ntre mediul natural ncon%urtor# i producia de bunuri economice e9ist o interdependen direct' care are consecine at;t po&iti(e c;t i negati(e. Mediul natural repre&int ansamblul factorilor fi&ici' c.imici i biologici care condiionea& e9istena (ieei pe 6m;nt. Mediul natural influenea& direct asupra tuturor acti(itilor economice- asupra di(i&iunii munciiE locali&rii acti(itilor economiceE ae&rilor umaneE utili&rii resurselor naturale' e9ternalitilor etc. Calitatea mediului ambiant repre&int elementul central al calitii (ieii. 4una calitate a mediului influenea& po&iti( creterea economic' deoarece acionea& fa(orabil asupra principalului factor de producie 7 fora de munc i contribuie la asigurarea i acti(area factorilor naturali de producie 7 pm;ntul cu ntrega palet a bogiilor sale. <ns' n ultimele decenii mediul ambiant este gra( afectat de poluareO, ca urmare a ntroducerii n mediu re&iduurilor consumului producti( i ale celui neproducti(' precum i a efectelor ecologice naturale. 6oluarea afectea& at;t atmosfera' c;t i resursele de ap' solul' pdurile etc. 6oluarea se manifest n mai multe forme- poluare *izic pulberi de la fabrica de cement#E poluare chimic ga&e de la di(erse industrii' pesticide#E poluare biologic re&ult din infectarea mediului cu germenii patogeni din filtrarea apelor#E poluare radioactiv ca urmare a e9ploatrilor nucleare' a scurgerilor de la centralele atomice#. 6e ling consecinele imediate ale polurii' anumite forme ale sale au efecte pe termen lung efectul de ser' degradarea stratului de o&on din atmosfer i ploile acide#. 6rincipalele domenii care au efecte poluante asupra mediului natural suntindustria 7 li&area promo(at a produselor fr a se ine seama de considerentele ecologiceE producerea i consumul de energieE urbani&area i de&(oltarea inecologic n general. =espre ni(elul de poluare a mediului ambiant din ). Moldo(a ne mrturisese datele din tabelul !B.!!. Tabelul !B. !!.
#oluarea 0ediului a02iant /n R,Moldo1a,

+,,L
=ega%area substanelor duntoare n aerul atmosferic de ctre sursele staionare 7 mii tone' total 9

+,,C
!L'D

+,,D
!L'C

+,,P
!B'C

!P'L

*icionar de econo+ie& (oordonator, -i *o"rot& .ditura .cono+ic& 1999& 'ucureti, p& 339, 378&

din care" solide " ga&oase i lic.ide din acesteadio9id de sulf o9id de a&ot o9id de carbon

B'0 !1'0 !'P +'P L'!

1'L !+'+ !'C +', B'1

1'L !+'! !'B +', 1'C

1'0 !!'1 !'L !'D 0'P

9ursa. $nuarul statistic al ). Moldo(a. +,!,. C.iinu' +,!,' p. +1.

6entru a reduce sfectele negati(e ale polurii mediului ambiant n ma%oritatea rilor lumii sunt elaborate acte legislati(e i normati(e de protecie a mediului ambiant. &rotecia mediului natural ' ambiant) presupune" cunoaterea interaciunilor dintre sistemul social 7 economic i sistemele naturale' pre(ederea consecinelor mai apropiate i mai ndeprtate ale acestor interaciuniE " utili&area raional i cu eficien ma9im a resurselor naturale' indiferent de originea lorE " pre(enirea i combaterea att a degradrii mediului' pro(ocat de om' c;t i a celei produse de cau&e naturaleE " armoni&area intereselor imediate' de lung durat i permanente ale societii umane n utili&area factorilor naturali de mediu- aer' ap' sol' subsol' flor' faun' re&er(aii i monumente ale naturii' peisa%. 6rotecia mediului ambiant cere un efort colosal te.nic' tiinific' economic financiar' cultural"educati(. In(estiiile n protecia mediului ambiant sunt producti(e i aduc (enit considerabil. Una din consecinele interdependenei dintre producia de bunuri economice i mediul natural sunt e9ternalitile. E+ternalitile sunt acele c;tiguri sau pierderi suportate de oamnei ca urmare a aciunilor generate de productori sau consumatori i pentru care nu se pltete nici o compensaie. =e e9.' e9ternalitate poate fi considerat aciunea unei firme de produse c.imice' care arunc deeuri ntr"un r;u' ce pro(oac dispariia petelor. 6entru aceste pierderi nu este pltit nici o compensaie. E9ternalitile se manifest n dou forme- e9ternaliti po&iti(e i negati(e. E+ternalitile pozitive repre&int efecte generate de acti(iti de producie sau consum care aduc a(anta%e. =aca o e9ternalitate are ca efect o cretere net a consumului i a surplusului de producie' atunci este ca&ul de o e9ternalitate po&iti( i statul trebuie s susin aceats acti(itate. =e e9.' o fabric de ciment ofer locuri de munc' ce duce la mbuntirea situaiei materiale a lucrtorilor. E+ternalitile negative sunt acele acti(iti de producie care au ca efect reducerea consumului' a (olumului de producie i afectea& mediul ambiant. =e e9.' aceeai fabric de ciment elimin praf i pune n pericol sntatea anga%ailor i locatarilor din &ona fabricii. <n acest ca& statul trebuie s ia msuri de reducere a polurii sau s inter&ic acti(itatea acestei ntreprinderi. Cau&ele e+ternalitilor.

" interaciunea dintre activitatea economic i mediul ambiant! =e e9.' agenii economici utili&ea& materie prim i materiale n urma creia apar deeuri' care poluea& aerul' apa i solulE " lipsa pieelor pentru depozitarea de eurilor! 6roductorii i consumatorii pri(esc adesea ori mediul ambiant ca pe un loc gratuit pentru depo&itarea deeurilor. $ceast problem este actual at;t pentru municipii' c;t i pentru oraele ).Moldo(aE " interdependena dintre producie i consum! =e e9.' fabrica de ciment generea& e9ternaliti po&iti(e at;t pentru ntreprindere' c;t i pentru consumatori' fr a ine cont de efectele de poluare a aeruluiE " dreptul de proprietate incomplet! =e e9.' pescuitul n ocean este liber n &onele neutrale. <ns pescuitul e9agerat poate a(ea' n urma dreptului de proprietate incomplet' consecine negati(e- scderea resurselor de pete i reducerea consumului produselor de pete. Care sunt metodele de combatere a e+ternalitilor negative interne4 E9ist o serie de metode pe care administraiile locale sau gu(ernele naionale le pot folosi n ncercarea lor de a controla poluarea i efectele ei. $cestea includa# ta+ele de poluare, care i oblig pe productorii generatori de poluare s includ n preul bunurilor (;ndute de ei ntregul cost social al produciei' inclusi( @plata pentru poluareA. <n faa fiecrui productor de e9ternaliti negati(e apare delema- ori s plteasc pentru poluare' ori s instale&e un ec.ipament te.nologic' care (a reduce gradul de poluareE b# controlul direct sau legislativ, care pre(ede elaborarea standardelor minime de mediu referitor la calitatea apei' aerului' &gomotului' iar inspectoratele ecologice sunt obligate s e9ercite un control strict cu pri(ire la respectarea standardelor calitii mediului ambiantE c# aplicarea licenelor de emisie a no+elor sau a permiselor trans*erabile! <n ultimii ani se acord o mare atenie utili&rii licenelor de emisie sau permiselor transferabile# care pot fi tran&acionate ntre productorii generatori de poluare. =e e9.' productorii de energie pentru care costul reproducerii polurii este ridicat pot cumpra licene suplimentare la licitaie' n loc s instale&e ec.ipamnete de desufluri&are. 6e de alt parte' companiile de producere a energiei pentru care costul reducerii polurii este sc&ut pot (inde o parte din licenele lor altor productori. $(anta%ele licenelor de emisie transferabile sunt- e*icien prin costuri reali&area controlului polurii prin costuri mici este principalul a(anta% al licenelor#E stimularea reducerii polurii dac o firm gsete metode mai eftine de reducere a emisiilor poluante' ea (a putea s"i mreasc profiturile (;n&;nd o parte din licene altor firmeE *le+ibilitatea aceast metod are a(anta%ul c n ca&ul n care gu(ernul i modific politica pri(ind ni(elul admisibil de poluare' agenia abilitat poate s rscumpere licenele sau s suplimente&e emiterea lor!,. E9ternalitile cuprind nu numai ni(elul naional' ci i ni(elul global internaional#' numite e+ternaliti trans*rontaliere! E9ternalitile transfrontaliere se manifest n urmtoarele forme1

0 2)ilip 3ard4ic5, 6o)n 7ang+ead, 'a)adur 8)an& 9ntroducere %n econo+ia politic +odern& 2:7;<:$& ;ai, 2002, p& 295, 298, 300&

!. &loi acide, care sunt' de regul' generate de emisiile de o9i&i de sulf n atmosfer. : e9ternalitate transfrontalier are loc datorit faptului c o9i&ii de sulf emii prin aredrea combustibilului dintr"o ar pot contribui la apariia ploilor acide n alte ri. $ceast e9ternalitate se manifest prin efecte negati(e asupa solului i apei' asupra petilor din lacuri i r;uri i asupra pdurilor. +. 3nclzirea global a atmos*erei pm1ntului i modificarea climei la ni(el global' generate de emisiile unor ga&e cum ar fi bio9idul de carbon' mono9idul de carbon i metanul n atmosfer. Emisia i concentrarea acestor ga&e n atmosfer re&ult din acti(itile de producie i consum nu ale unei singure ri' ci ale mai multor ri care ard carburanii fosili. Utili&area cresc;nd a resurselor de crbune' petrol' ga&e n ramurile industriale n special n (ederea producerii energiei electrice# constituie principala cau& a ncl&irii globale' numite e*ect de ser. 6otri(it unor estimri a Comisiei :*U' n se9. HHI atmosfera pm;ntului se (a ncl&i cu 0 , C. 0. $are*ierea stratului de ozon, generat de sporirea consumului clorofluoruii de carbon' care contribuie la subierea gradat a stratului de o&on' amenin;nd astfel (iaa de pe pm;nt. 8e tie doar c stratul de o&on prote%ea& oamenii de efectele noci(e ale ra&elor solare. 8ubierea acestui strat poate a(ea drept re&ultat creterea ca&urilor de cancer al pielii. 1. /riza resurselor naturale la nivel planetar! )esursele regenerabile pdurile' terenurile agricole# sunt e9ploatate neraional. =efriarea pdurilor afectea& @plm;nii planeteiA' duce la dispariia unor specii de animale. )esursele neregenerabile petrolul' crbunele' ga&ele naturale# sunt e9ploatate e9tensi( i sunt nsoite de sporirea costurilor de e9tragere al acestora. Care sut metodele de combatere a e+ternalitilor globale 'internaionale)4 a# acordurile dintre state privind nclzirea global! Un astfel de acord a fost semnat la 8ummit"ul asupra Terrei de la )io n anul !PP+' a Con(eniei Cadru asupra Modificrii Climaterice. Con(enia a stablit ca obiecti( pentru toate rile de&(oltate stabili&area p;na n anul +,,, a emisiilor de bio9id de carbon la ni(elul celor din !PP,. <ns nu toate rile au ratificat con(enia respecti(. b# con*erina de la JGoto privind Modi*icrile /limaterice Kaponia' !PPC#. jrile de&(oltate s"au anga%at s reduc emisia de bio9id de carbon i altor ga&e noci(e n anul +,!, cu LU fa de ni(elul nregistrat n anul !PP,E c# reducerea treptat a cloro*luorurii de carbon! <n anul !PP, la Conferina *aiunilor Unite' care a a(ut loc la 3ondra' s"a c&ut de acord n pri(ina reducerii treptate a ga&elor to9ice n rile n curs de de&(oltare. 6entru a re&ol(a aceast problem a fost nfiinat 2ondul Multilateral Interimar' menit s a%ute rile n curs de de&(oltare n pri(ina reducerii emisiilor respecti(elor ga&e i s ncura%e&e transferul de te.nologie de la rile de&(oltate la cele n curs de de&(oltare.

Cu1inte heie bunstare economic bunstare social politic social poluare

calitatea (ieii curba 3oren& economia mediului ec.itate social e9ternalitate po&iti( e9ternalitate negati( e9ternaliti transferabile e9ternaliti transfrontaliere inegalitate economic mediul ambiant ni(el de trai

pragul srciei protecia mediului srcie srcie absolut srcie relati( speran de (ia sub&isten (enit disponibil (enit nominal (enit real

Re5u0at !. 4unstarea economic reflect ni(elul general al standardului de (ia dintr"o societate i depinde de ni(elul de producie de bunuri i ser(icii' de relaiile de distribuie a (eniturilor ntre mebrii societii i de impactul e9ternalitilor naionale i internaionale. +. 4unstarea social constituie totalitatea de bunuri i ser(icii i modul lor de distribuie ec.itabil. 4unstarea social depinde de politic social promo(at de ctre stat. 0. 6olitica social include urmtoarele direcii- crearea condiiilor pentru sporirea (eniturilor populaieiE sporirea in(estiiilor de capital n sfera socialE reducerea inegalitilor economice a populaieiE asigurarea unui ni(el nalt al calitii (ieiiE prote%area social a populaiei defa(ori&ateE garantarea drepturilor economice' politice i sociale ale cetenilor. 1. 6rincipalele componente ale calitii (ieii sunt- ni(elul de trai' calitatea mediului natural' de (ia i de muncE calitatea mediului social i politicE e9istena programelor sociale de protecie a populaiei. B. Inegalitatea economic se manifest n (enituri i a(ere. Cau&ele inegalitii economice- inegalitatea n capacitile fi&ice i intelectuale ale oamenilorE n ni(elul de instruire i pregtire profesionalE inegalitatea locurilor de muncE inegalitatea n funcionarea pieelor. L. Inegalitatea n (enituri i a(ere duce la apariia srciei. Criteriile srcieini(elul sc&ul al (enitului unei persoane sau a familieiE numrul mare de membri ai familiei inapi de muncE ni(elul %os de de&(olatre a rii. C. 2enomenul srciei n ).Moldo(a are unele particulariti- gradul nat al srciei n localitatea ruralE rata nalt a mortalitii i sporul negati( al creterii populaieiE acces redus la ser(iciile sub(enionate de ocrotire a sntii i educaieiE (enituri %oase i consum redus a ma%oritii popuaiei. D. Mediul ambiant repre&int ansamblul factorilor fi&ici' c.imici i biologici care condiionea& e9istena (ieii pe 6m;nt. 4una calitate a mediului influenea& po&iti( asupra creterii economice i a ni(elului de trai a populaiei.

P. <ntre mediul natural i producia de bunuri i ser(icii e9ist o interdependen direct care generea& e9ternaliti negati(e i po&iti(e. =ac o e9ternalitate are ca efect o cretere a (olumului de producie i de consum' atunci e ca&ul de e9ternalitate po&iti(' iar dac aceast e9ternalitate duce la afectarea mediului ambiant' atunci e considerat ca e9ternalitate negati(. !,. E9ternalitile negati(e se manifest at;t la ni(el naional' c;t i la ni(el internaional. 6entru combaterea e9ternalitilor interne sunt pre(&ute- ta9ele de poluareE controale directe i legislati(e referitor la standardele minime ecologiceE aplicarea licenelor de emisie a no9elor sau a permiselor transferabile. !!. 3a ni(el internaional e9ternalitile negati(e' numite transfrontaliere' se manifest n form de- ploi acideE ncl&ire global a atmosferei pm;ntului i modificarea climeiE rarefiere a stratului de o&onE defriarea pdurilorE e9ploatarea e9tensi( a resurselor naturale. #ro2le0e de re a%itulare !. 2ormulai i e9plicai direciile politicii sociale ale statului. +. E9plicai coninutul noiunilor de bunstare economic i bunstare social. 0. $nali&ai noiunea de ec.itate social i determinai criteriile de ec.itate. 1. $nali&ai componentele calitii (ieii. B. E(ideniai i anali&ai indicatorii economici i sociali a ni(elului de trai. L. $nali&ai formele de (enituri ale populaiei i sursele lor. C. $nali&ai i e9plicai cau&ele inegalitii n (enituri i a(ere ale populaiei. D. E9plicai fenomenul srciei i pragul minim de e9isten. P. E(ideniai specificul srciei n ). Moldo(a. !,. E9plicai interaciunea dintre mediul natural i producia de bunuri materiale i ser(icii. !!. $nali&ai e9ternalitile naionale i internaionale. !+. $nali&ai msurile de protecie a mediului ambiant la ni(el naional i internaional. Gi2lio&ra4ie
*i =obrot. Economie politic. Editura Economic. 4ucureti' !PPC' p. 0BL"0LDE 1!B"10+E +LL"+CD. $ndrei Co%u.ariE Tatiana ManoleE Tatiana /run&u. (eorie economic! UTM. C.iinu' +,,1' p. !P1"!PD. 6.ilip TardSick' Ko.n 3angeadE 4a.adur Q.an. Introducere n economia politic modern. 6:3I):M. Iai' +,,+' p. +P1"0!,' C,0"C!L. 0icionar de economie! Coordonator- *i =obrot.Editura Economic. 4ucureti' !PPP' p.D0"D1' 00D' 0CD. 2nuarul statistic al $!Moldova, +,!,. C.iinu' +,!,. Moldova n ci*re, >BAA! 4re(iar statistic. C.iinu' +,!!.

Te0a +8, <inan-ele %u2li e

+8,+ <inan-ele %u2li e !i 2u&etul na-ional, De4i itul 2u&etar !i datoria %u2li (, +8,) Siste0ul 2an ar !i 4un -iile lui, +8,3 Creditul !i %oliti a 0onetarI reditar(, +8,6 Siste0ul 4is al !i 4un -iile lui, S o%ul te0ei? anali&a structurii finanelor publice' a sistemului bancar i a sistemului de impo&itare. O2ie ti1ele te0ei? dup studierea acestei teme ar trebui s fii capabilis determinai structura i funciile finanelor publiceE s anali&ai 4ugetul *aional i componentele luiE s e(ideniai (eniturile i c.eltuielile bugetareE s anali&ai structura datoriei publice interne i e9terneE s anali&ai tipurile' formele i funciile credituluiE s e(ideniai structura i funciile sistemului bancarE s determinai specificul politicii monetar"creditare din ). Moldo(aE s determinai principiile i funciile sistemului fiscalE s anali&ai impo&itele directe i indirecteE s determinai presiunea fiscal n ). Moldo(a.

+8,+ <inan-ele %u2li e !i 2u&etul na-ional, De4i itul 2u&etar !i datoria %u2li (, <n orice ar ba&at pe relaii de pia e9ist un anumit sistem de *inanare' care include urmtoarele componente" *inanele publice de stat i ale administraiilor publice locale#' care sunt destinate pentru cerinele publiceE " *inanele ntreprinderilor' care sunt utili&ate pentru producerea i reproducerea de bunuri i ser(icii la ni(elul microeconomicE " *inanele populaiei' care cuprind mi%loacele bneti obinute n urma acti(itii de munc n diferite domeniiE " *inanele organizaiilor ob te ti mi%loacele bneti ale sindicatelor' a societilor de binefacere' a partidelor politice#. #inanele publice repre&int ansamblul (eniturilor i c.eltuielilor statului i administraiilor publice locale. 6rincipalele instrumente de formare i redistribuire a finanelor publice sunt 4ugetul *aional i sistemului fiscal. 6olitica statului n domeniul finanelor publice este numit politica bugetar%*iscal! <n procesul de formare i redistribuire a finanelor publice apar urmtoarele relaii *inanciarea# relaii financiare ntre stat i ntreprindere. $ceste relaii apar n cadrul ac.itrii de ctre ntreprinderi a diferitor impo&ite i pli obligatorii' pe de o parte' a obinerii unor sub(enii de stat' pe de alt parteE b# relaii financiare ntre agenii economici privai i publici. $ceste relaii sunt ba&ate pe contracte nc.eiate ntre astfel de ntreprinderiE

c# relaii financiare ntre ntreprinderi i bnci. $ceste relaii au loc n cadrul acordrii creditelor bancare i plata dob;n&ilor respecti(e de ctre ntreprinderi. d# relaii financiare ntre stat i populaie. $ceste relaii se manifest n acordarea pensiilor' burselor' indemni&aiilor bneti de ctre stat i plata impo&itelor directe i indirecte de ctre populaie. e# relaii financiare ntre di*erite niveluri a organelor de diri-are public . $stfel de relaii apar ntre organele centrale i cele locale de administrare public transferuri financiare' a%utoare financiare unor raioane etc.#E f# relaii financiare ntre organizaiile ob te ti i stat' care se desfoar' n cadrul ac.itrii impo&itelor i plilor obligatorii. 2inanele publice ndeplinesc urmtoarele *uncii" funcia de reproducie' care const n deser(irea circuitului i rotaiei capitalului real. <n calitate de surse de finanare a procesului de reproducie ser(esc mi%loacele bneti proprii ale ntreprinderilor' c;t i sub(eniile din bugetE " funcia de repartiie' care const n distribuirea i redistribuirea (enitului naional. $stfel de redistribuire are loc prin intermediul impo&itelor directe i indirecte c;t i prin politica de distribuire a (eniturilor promo(at de ctre statE " funcia de stimulare' care const n stimularea progresului te.nico"tiinific' sporirii producti(itii muncii i altor acti(iti utile pentru societateE " funcia de control' care const n e9ercitarea controlului strict asupra procesului de formare i utili&are a finanelor publice la ni(elul micro i macroeconomic. 6rincipala component n cadrul sistemului de finane l constituie "ugetul Haional' care repre&int un document %uridic' elaborat de gu(ern i adoptat de parlament i care reflect ansamblul (eniturilor i c.eltuielilor publice ale rii tabelul !L.!#. Tabelul !L.! Dina0i a 2u&etului na-ional al R, Moldo1a +,,L +,,C +,,D +,,P ?enituri 7 mln.lei !CD+C'+ +++P+', +BB!L'P +0B!C'C n U fa de 6I4 0P'D 1!'C 1,'L 0D'P C.eltuieli " mln.lei !CPC0'P ++1!B'L +L!1L'P +C0B1'0 n U fa de 6I4 1,'+ 1+', 1!'L 1B'0 =eficit 7 mln.lei "!1L'C "!+0'L "L0,', "0D0L'L n U fa de 6I4 ",'0 ",'+ "!', "L'0
9ursa. Moldo(a n cifre. +,!!. 4re(iar statistic. C.iinu' +,!!' p.D0.

+,!, +CBB,'P 0D'0 +P0+D'P 1,'D "!CCD', "+'B

"ugetul Haional din $! Moldova include" bugetul de stat' principalul instrument financiar' care cuprinde (eniturile mobili&ate la dispo&iia statului i reparti&area acestora pe categorii de c.eltuieli. <n a. +,!! ponderea bugetului de stat n structura bugetului naional a constituit L0U.

?eniturile n bugetul de stat au constituit !P', mlrd.lei' c.eltuielile 7 +,'0 mlrd.lei' deficitul bugetar 7 !'+ mlrd.leiE " bugetele locale includ (eniturile obinute din impo&ite i ta9e locale' c;t i din transferuri din bugetul de stat i c.eltuielile pentru satisfacerea ne(oilor locale. 6onderea bugetelor locale n bugetul naional a constituit n a. +,!! 7 !1UE " bugetul asigurrii sociale de stat' care includ (eniturile i c.eltuielile legate de formare i distribuire a fondului de pensii' de ocrotire a familiei i copilului' de susinere a omerilor' de acordare a diferitor a%utoare sociale pentru pturile populaiei defa(ori&ate. 6onderea acestui fond n bugetul naional a constituit n a. +,!! 7 !PUE " bugetul de asigurare medical' (eniturile cruia sunt formate din coti&aiile obligatoare ale ntreprinderilor 0'BU din (enituri# i a populaiei 0'BU din (enituri#' c;t i din transferurile din bugetul de stat. ?eniturile obinute sunt direcionate pentru deser(irea medical a populaiei. 6onderea bugetului de asigurare constituie 1U din bugetul naional. 6rocesul de elaborare a bugetului naional este ba&at pe urmtoarele principii. a# anualitatea' care pre(ede elaborarea bugetului pe un termen de un an. <n unele ri se ncerc de a elabora bugetul pe un termen mai ndelungat de e9.' n 2ederaia )us 7 0 ani#E b# previzionalitatea' care pre(ede planificarea din timp at;t a (eniturilor' c;t i a c.eltuielilor pentru anul (iitorE c# universalitatea' care pre(ede includerea n buget a tuturor (eniturilor i c.eltuielilor publiceE echilibrul bugetar' care pre(ede ec.ilibrarea c.eltuielilor n dependen de sursele de (enituriE d# publicitatea' care pre(ede discutarea public a surselor de (enituri i a direciilor de c.eltuieli a bugetului naional. <n dependen de soldul bugetar' bugetul poate fi" buget echilibrat' c;nd c.eltuielile sunt egale cu (eniturile' iar soldul bugetar este egal cu &eroE " buget e+cedentar' c;nd (eniturile sunt mai mari dec;t c.eltuielile' iar soldul bugetar este po&iti(E " buget de*icitar' c;nd (eniturile sunt mai mici dec;t c.eltuielile' iar soldul bugetar este negati(. 6entru anul +,!! deficitul bugetului naional este planificat n (olum de !'+mlrd.lei. 0e*icitul bugetar are urmri negati(e pentru economia naional' deoarece duce la stagnarea in(estiiilor de capital' la sporirea datoriei publice interne' la e9tinderea proceselor inflaioniste. 6entru a reduce sau a e9clude deficitul bugetar pot fi aplicate urmtoarele msuri- recurgerea la mprumuturile interne de la 4anca *aional i de la populaie emisia obligaiunilor respecti(e#E utili&area (eniturilor de la pri(ati&area ntreprinderilor nerentabile de statE emisa de ctre 4anca *aional a unei cantiti suplimentare de baniE atragerea mprumuturilor e9terne. Totalitatea sumelor mprumuturilor de stat nerambursate formea& datoria public. =atoria public include datoria intern i datoria e9tern.

3a datoria intern se refer mprumuturile gu(ernului de la 4anca *aional i datoriile fa de populaie. 3a anul. +,!! datoria intern a constituit n ). Moldo(a peste B'L mlrd.lei. 3a datoria e+tern se refer creditele obinute de gu(ern i de ctre agenii economici de la alte state i de la organi&aiile financiare internaionale. 3a anul. +,!! datoria e9tern a ). Moldo(a a constituit !'+ mlrd.dolari . /radul de ndatorare strin repre&int raportul dintre datoria e9tern global i (olumul produsului intern brut@39 = 0E !,,U ' &I"

unde /<8 7 gradul de ndatorare

strinE =E 7 datoria e9tern globalE 6I4 7 produsul intern brut. +8,) Siste0ul 2an ar !i 4un -iile lui, "anca repre&int o instituie care efecti( utili&ea& mi%loacele bneti disponibile a ntreprinderilor i a populaiei. 6rima banc modern a aprut n a. !L,P n $msterdam. $ctualul sistem bancar include urmtoarele componente- banca central naional#E bncile comercialeE instituiile financiar 7 creditare. 6rima component a sistemului bancar este 4anca *aional. 4anca *aional central# e9ercit urmtoarele funcii" emisia de moned' care const n emisia i punerea n circulaie a monedei naionaleE " reglementarea activitii tuturor instituiilor *inanciar%bancare . 4anca *aional elaborea& acte normati(e obligatorii pentru toate instituiile sistemului bancarE " acumulea& i pstrea& *ondurile de rezerv ale statului i fondurile de re&er( obligatorii ale bncilor comercialeE " acord mprumutri guvernului pentru acoperirea necesitile curente de regul' pentru acoperirea deficitului bugetar#E " monitorizeaz activitatea bncilor comerciale i pre(ine falimentul acestoraE " e9ercit operaiuni *inanciar%creditare cu instituiile financiare internaionaleE " elaborea& politica monetar creditar i reglea& cursul (alutar din ar. $ doua component a sistemului bancar o constituie bncile comerciale. =espre acti(itatea bncilor comerciale din ). Moldo(a ne mrturisesc datele din tabelul !L.+#.

Tabelul !L.+.

A ti1itatea 2(n ilor o0er iale din R, Moldo1a $situa-ia la ):,*),)*+*' 0ln,lei
Denu0irea 2(n ilor +, Gan a de E ono0ii ), Gan a So ial( 3, GCR, Chi!in(u 6,Vi toria2anE 7,EuroCreditGanE 8, Co0er-2anE 9, Mo2ias2anE :, Moldin& o02anE ;,Moldo1a I A&roind2anE +*, #roCredit2anE ++, Uni2anE +), Uni1ersal2anE +3, <in o02anE +6, ECi02anE +7, Ener&2anE Total A ti1eI total BB0P'L +P,P', PP1'P C!PD', 1,P'C 1PL', +CP0'0 BLBD'B DP10'L !B!0'C 10B'1 100'1 !L!!'D 00DB'D !1P!'B 66+*7,7
Ca%ital nor0ati1 Ca%ital statutar

A ti1e li hide !C,!'D LL1'! 01,'C 0!L1'L +1!'0 ++L'B !!,+'L !D+C'+ +D,0'+ 0+0'1 +BB'0 P,'B BC+'C DD1'+ B0L'L +69*7,7

D+C'0 11+', +0!'C DC,'0 !L!'0 !DP', BPC'1 L00'B !0DB'+ ++P'+ !C1'P !,L'C +B,'L LB0'L +LL'0 9*+;,8

!!C'0 !,,', BL+'C +B,', !,D', !,+', !,,', !!,', !P1'L +L0'! !++', !11'+ !0!'B L0B', !,,', 3*6+,7

De%o5ite De%o5ite a Itotal %ersoan, 4i5i e 1,,1'C +D!+'B !D1P'L !,C1', LD!'1 !B,'0 L++C'D 0PBL'C ++0', P!'D 0,!'P !+P'C !P!0', !,DP'! 1!P1'B 0,0L', BP!0'C 11!+'D 1BB'B 01L'B +BB'+ !L+'C +L,'! +,,'B !,!B'+ CD+'D !D,L'D D!L'+ !,1P'C CPL'L 3*+7),8 +;:3:,9

Credite Itotal 0,LB'0 +!DP'1 BC1'P 1!0D'P !B0'0 +0B'1 !BL!', 0B!1', BCDB'+ !!LP'1 !CC'0 +1L'+ DPL'+ +B0C'1 D+,'B )9*87,+

9ursa. =atele 4ncii *aionale a ). Moldo(a.

4ncile comerciale ndeplinesc mai multe *uncii' printre care pot fi menionatefunciile de acordare a creditelor persoanelor fi&ice i %uridiceE de deser(ire a conturilor bancareE de operaiuni cu .;rtii de (aloareE de primire a depo&itelor bancare de la clieniE de acordare a cardurilor bancareE de deser(ire a plilor comunale i multe alte funcii. :peraiunile bncilor comerciale pot fi di(i&ate n dou grupe- pasi(e i acti(e. 3a operaiunile pasive se refer" formarea mi%loacelor proprii ale bnciiE " primirea depo&itelor pe conturile clienilorE " e9ercitarea operaiunilor de cas a ntreprinderilor i a instituiilor. 3a operaiunile active se refer" acordarea de credite persoanelor fi&ice i %uridiceE " investiiile bancare' care constau n procurarea aciunilor i obligaiunilor ce aduc bncii di(idende i dob;ndE " operaiunile de *actoring' care constau n procurarea dreptului la furni&area mrfurilor i ncasarea plilor n urma reali&rii lor. <n operaiunea factoring particip banca' care cumpr dreptul de furni&ator' creditorul i debitorulE " operaiunile de leasing repre&int o form de arendare de ctre banc a patrimoniului i acordarea acestuia solicitanilor la o anumit plat. E9ist leasing operativ i *inanciar! 3easingul operativ pre(ede cumprarea de ctre banc a utila%ului i darea lui n arend. 4anca' n acest ca&' e9ercit i ser(iciile de reparaie' care deseori nu aduc profit. 3easingul *inanciar presupune' c arendatorul singur s"i aleag utila%ul' iar banca e9ercit numai plata de tran&acieE

" operaiuni de trast sunt operaiunile legate de decontarea cambiilor. Cambia repre&int un titlu de credit' utili&at ca instrument de plat pe termen scurt' prin care o persoan' numit trgtor' d dispo&iie altei persoane' numit tras, s plteasc necondiionat la ordinul acesteia o sum' la scden' unei a treia persoane' numit bene*iciarE " alte operaiuni acti(e' cum ar fi- reparti&area profitabil a .;rtiilor de (aloareE anali&a situaiei financiare a ntreprinderiiE pstrarea obiectelor preioase a clienilor i a. 6entru e9ercitarea operaiunilor acti(e bncile comerciale ncasea& de la clieni dob;nd sau comision' iar pentru operaiunile pasi(e bncile pltesc clienilor anumite dob;n&i. =iferena dintre dob;n&ile ncasate i cele pltite de ctre bnci constituie pro*itul bancar brut. =ac din profitul bancar brut se scad c.eltuielile de administrare i impo&itele respecti(e' atunci ceea ce rm;ne constituie pro*itul net bancar. $ treia component a sistemului bancar sunt instituiile *inanciar%creditare' care repre&int societi cu rspundere limitat 8)3# a cror funcie principal este microfinanarea persoanelor fi&ice i %uridice' care se afl n cutarea surselor financiare pentru plasarea n anumite afaceri. )esursele acestor instituii constau n principal din fonduri pro(enite din depo&ite i din anga%amente financiare contractate. <n ). Moldo(a n a. +,,P au funcionat +P de instituii financiar"creditare' care au acordat credite n sum de !0L, mln. lei' obin;nd un profit de CC'! mln. lei. 6rintre cele mai profitabile instituii financiar"creditare pot fi menionate- A6rime CapitalA 8)3' care n a. +,,P a acordat credite n sum de +PB'P mln. lei' obin;nd un profit de 0+'C mln. lei' @Microin(estA 8)3 respecti( +0D'! mln. i 1'+ mln. lei' @*ordic CapitalA 8)3 7 respecti( B.+ mln. i !1'0 mln. lei' @E$8u CreditA 8)3 7 respecti( !,+'L mln. i !+'P mln. lei!. <n componenta a treia a sistemului bancar sunt la fel incluse i companiile de asigurare' funciile crora sunt orientate spre asigurri obligatorii i facultati(e a bunurilor' patrimoniului i persoanelor fi&ice i %uridice. <n ). Moldo(a n a. +,,P au fost nregistrate +L companii de asigurare' care dispuneau de- acti(e 7 !B0B mln. leiE fonduri de asigurare 7 1DC mln. leiE profit 7 !1B'L mln. leiE au pltit despgubiri 7 0L!'+ mln. lei. Cele mai mari companii de asigurare sunt- Moldasig 8)3 care deine 0!'+U din piaa de asigurri' $8IT: 8$" ++U' /)$OE C$)$T $sigurri 8$ 7 !,'CU i =:*$)I8"/):U6 8$ 7 L'BU+. 6otri(it legii cu pri(ire la asigurri aprilie +,,C# companiile de asigurare trebuie s dispun de un capital social nu mai mic de 1 mln. lei 7 peste un an de la data intrrii n (igoare a legiiE L mln. lei 7 peste + aniE P mln. lei 7 peste 0 aniE !+ mln. lei 7 peste 1 ani i respecti( !B mln. lei 7 peste B ani de la data intrrii n (igoare a legii. 6otri(it Comisiei *aionale a pieii financiare' la nceputul a. +,!," !+ din cele " +L de companii de asigurare a(eau un capital statutar ac.itat sub D'B mln. lei' iar unele 7 c.iar de 1 mln. lei. +8,3, Creditul !i %oliti a 0onetarI reditar(,
1 2

*atele (o+isiei -aionale a 2ieei ?inanciare din <& $oldova& @ABCBDEFGHABG BIBJKGCEG& LK& 12, BM 2 NOKGPQ 2010 R&S

/reditul repre&int o operaiune prin care persoana fi&ic sau %uridic numit creditor# acord un mprumut n form bneasc sau n form de marf altei persoane numit debitor# pe ba& de restituire i plii unei dob;n&i. Creditul a aprut n antic.itate n urma constituirii proprietii pri(ate. Iniial creditul era acordat n form natural cereale' (ite#' iar mai t;r&iu 7 n form bneasc. =e e9.' n 4abilonul ?ec.i pentru creditul acordat n form natural se pltea 0,U' iar n form bneasc 7 +,U. Care sunt sursele credituluiG a# mi%loacele bneti disponibile ale ntreprinderii fondul de amorti&are' fondul de salari&are' re&er(ele de asigurare#E b# mi%loacele bneti disponibile din bugetul de stat in(estiiile capitale i alte mi%loace disponibile#E c# mi%loacele bneti disponibile a populaiei aflate n conturile bancareE d# mi%loacele bneti disponibile a diferitor fonduri publice i e9trabugetare fonduri de binefacere' fonduri de susinere a educaiei' culturii' sntii i a.#. Care sunt *unciile credituluiG " funcia de distribuire i redistribuire a mi%loacelor bneti disponibileE " funcia de transformare a acumulrilor bneti n in(estiii de capital' deoarece aceste mi%loace pot fi utili&ate n construcii capitaleE " funcia de susinere a micului business. 6e ba&a creditului ntreprinderile mici relati( uor pot fi reorientate la cererea pieeiE " funcia de reducere a masei monetare aflate n circulaie' deoarece operaiunile de credit se e9ercit prin (iramentE " funcia de accelerare a procesului de reali&are a mrfurilor' deoarece n ma%oritatea sa mrfurile sunt reali&ate n creditE " funcia de mbuntire a consumului' deoarece multe mrfuri de u& casnic sunt reali&ate n form de creditE " funcia de e9tindere a acti(itii economice e9terne' deoarece relaiile de sc.imb ntre ri n mare msur sunt e9primate n form de relaii de creditE " funcia de reducere a deficitului bugetar' deoarece gu(ernul adeseori apelea& la creditul de la 4anca *aional pentru a acoperi c.eltuielile nepre(&ute. Care sunt *ormele de creditG 6rincipalele forme de credit sunt- creditul bancar' acordat n form bneasca de ctre instituiile bancare persoanelor fi&ice sau %uridice n diferite scopuri' considerate reali&abile de ctre bnciE creditul comercial' acordat n form de mrfuri i ser(icii de ctre unii ageni economici altora (;n&area n credit a cerealelor' petrolului i a.#. Care sunt tipurile de creditG !. <n dependen de *orma de proprietate creditul se distinge n" credit public acordat statului sau organelor acestuia de ctre 4anca *aional' populaie sau instituiile internaionaleE " credit privat acordat agenilor economici pri(ai sau persoanelor fi&ice. +. <n dependen de durata creditului el poate fi" credit pe termen scurt p;n la ! an#E " credit pe termen mediu p;n la B an#E

" credit pe termen lung mai mult de B ani#E " credit *r termen credit de ncredere# 0. <n dependen de destinaie creditul poate fi" credit de trezorerie' acordat pentru acoperirea unor pli curente care decurg din funcionarea normal a ntreprinderilorE " credit de e+port destinat pentru a finana e9portulE " credit de import' garantat prin remiterea la banc a documentelor care atest proprietatea asupra mrfurilor importateE " creditul pentru construcii sau alte obiecte de in(estiiiE " creditul pentru consum' acordat de societile comerciale nefinanciare' ndeosebi persoanelor fi&ice' mena%elor pentru a"i cumpra cu plata n rate bunuri de folosin ndelungat i n special' bunuri de consumE " credit de menire productiv' acordat pentru de&(oltarea ramurilor produciei materialeE " credit neproductiv' acordat pentru de&(oltarea ramurilor sferei sociale. 1. <n dependen de modul de garanie creditul poate fi" credit personal' acordat sub autoritatea unei persoaneE " credit real' garantat prin (alori materialeE " credit lombard' acordat de ctre o banc pe ba&a unui ga% constituit din titluri care pot fi uor i rapid negociate aciuni' obligaiuni# sau acordate de instituii nonfinanciare pe ba&a unor obiecte preioaseE " credit ipotecar' garantat cu terenuri agricoleE " credit pe amanet' garantat pe imobilor casa de locuit' autoturism i a.#. B. <n dependen de realizarea teritorial creditul poate fi" credit internE " credit e9ternE " credite regionaleE " credite internaionale. =espre e(oluia structurii creditului n ). Moldo(a ne mrturisesc datele statistice din ultimii ani tabelul !L.0#.

Tabelul !L.0. Soldul reditelor din R, Moldo1a $la s4Br!itul anului' +,,L +,,C +,,D +,,P +,!,

8oldul creditelor"total' !0CLC'D mln.lei din care" credite pe termen scurt +BPP'L " credite pe termen mediu i lung !!!LD'+

+,DD0'D 1P,B'L !BPCD'+

+B!++'L L0CB'P

+0DD1' ! B0L1'L

+LP!B'B BL+1'B !+P!',

!DC1L'C !DB!P' B

9ursa. Moldo(a n cifre. +,!!. 4re(iar statistic' +,!!' p.D0.

=up cum re&ult din tabelul !L"0' (olumul creditelor n ). Moldo(a a a(ut tendina de cretere' cu e9cepia anului de cri& +,,P. Care sunt instrumentele credituluiG 6rincipalele instrumente utili&ate n operaiunile de credit sunt" crean 7 titlu de credit prin care se certific dreptul creditorului de a primi la termenul indicat o sum de bani sau alte bunuri de la debitor. Creana constituie un acti( pentru creditor i un pasi( pentru debitorE " bilet de ordin 7 titlu de credit negociabil' utili&at ca instrument de plat' prin care o persoan numit emitent "i asum obligaia de a plti ntr"un termen stabilit altei persoane' numit bene*iciar' o sum anumit de baniE " trat 7 titlu de credit pe termen scurt' utili&at ca instrument de plat. 8pre deosebire de cambie' trata poate fi transferat prin operaiunea de andosare 'gir)' poate fi scontat la o banc sau poate fi pstrat n portofelul beneficiarului p;n la scadenE " ga- 7 bun economic depus de debitor la dispo&iia creditorului' pe ba&a cruia se garantea& plata pentru mprumut. <n ca&ul n care debitorul nu pltete la timp obligaia asumat' creditorul poate (inde bunul depus drept ga%. Care este politica monetar creditar elaborat i promo(at de 4anca *aionalG 6olitica monetar 7 creditar repre&int ansamblu de msuri aplicate de 4anca *aional pentru a influena asupra masei monetare i acti(elor financiare n scopul asigurrii ec.ilibrului economic general. 6olitica monetar 7 creditar are urmtoarele scopuri" stabili&area preurilor i reducerea inflaieiE " corelarea (olumului masei monetare cu (olumul de mrfuri i ser(icii aflate n circulaieE " reglarea ratei dob;n&ii n scopul stimulrii in(estiiilor de capitalE " sporirea puterii de cumprare a monedei naionaleE " asigurarea proteciei deponenelor de la falimentarea bncilor sau de la cri&ele financiare n ). Moldo(a ea constituie p;n la B,,, lei#E " e(itarea riscurilor n sistemul monetar i creditar. 6olitica monetar' pe plan intern' se reali&ea& prin reglarea cererii de moned de sc.imb i de plat. 6olitica monetar' pe plan e+tern' se reali&ea& prin ec.ilibrarea balanei de pli e9terne i prin reglarea intrrii sau ieirii flu9urilor de capital. 6rincipalele instrumente ale politicii monetar 7 creditare sunt-

a# reglarea masei monetare aflate n circulaie prin mecanismele de emisie sau de retragere a monedei din circulaieE b# reglarea de ctre 4anca *aional a cotelor obligatorii de re&er( a bncilor comerciale E c# reglarea ratei dob;n&ii de refinanare la creditele obinute de ctre bncile comerciale de la 4anca *aionalE d# aplicarea' n dependen de ca&uri concrete' a politicii de bani ieftini i @bani scumpiA bani ieftini 7 c;nd rata dob;n&ii pentru credit este %oasE bani scumpi 7 c;nd rata dob;n&ii este nalt#.

+8,6 Siste0ul 4is al !i 4un -iile lui,

9istemul *iscal repre&int un sistem de percepere a impo&itelor i ta9elor' care cuprinde ansamblu legilor' regulilor i practicilor pri(ind fundamentarea' calcularea i perceperea impo&itelor. 8istemul de impo&itare include urmtoarele operaiunideterminarea obiectului de impo&itare' preci&area ba&ei de impunere fiscalE calcularea sumei impo&ituluiE plata i respecti( ncasarea impo&itului. Impozitul repre&int o plat obligatoare ncasat de stat de la persoanele fi&ice i %uridice. Care sunt principiile sistemului *iscalG 6rincipiile sistemului fiscal pentru prima dat au fost formulate de $. 8mit. n lucrarea @$(uia *aiunilorA. $. 8mit. a formulat urmtoarele patru ma9ime asupra impo&itelor n general- @I. Trebuie ca supuii fiecrui stat s contribuie' pe c;t posibil' la susinerea statului' n raport cu posibilitile lor respecti(e' adic n raport cu (enitul de care ei se pot bucura. II. Impo&itul pe care fiecare persoan este obligat s"l plteasc' trebuie s fie bine preci&at i nu arbitrar. Modalitatea de plat i suma de plat trebuie s fie clare i e(idente' at;t pentru contribuabili c;t i pentru alt persoan. III. :rice impo&it trebuie s fie perceput la timpul i n modul care reiese a fi cel mai con(inabil pentru contribuabili s"l plteasc. I?. :rice impo&it trebuie s fie astfel concept nc;t s scoat i s nstrine&e din bu&unarele populaiei c;t mai puin posibil' peste at;t c;t poate aduce n te&aurul public al statului.0A $ctualul sistem fiscal din ). Moldo(a este ba&at pe urmtoarele principiiposibilitatea real de plat a impo&itelorE progresi(itatea impo&itului pe msura creterii (enituluiE unitatea impo&ituluiE caracterul obligatoriu al impo&ituluiE simplicitatea impo&ituluiE mobilitatea impo&itului. 6ersoanele fi&ice i %uridice care pltesc impo&ite sunt numii @contribuabiliA. Impo&itele ndeplinesc urmtoarele *uncii" funcia economic' care const n stimularea acti(itii antreprenoriale' n special stimularea in(estiiilor i n(iorarea con%ucturii economice' " funcia *iscal' care const n formarea (eniturilor bugetare n ). Moldo(a 7 apro9imati( P,U din bugetul public# i finanarea c.eltuielilor publiceE " funcia social, care const n redistribuirea (eniturilor n fa(oarea pturilor sraceE " funcia de reglare economic' care const n reducerea impo&itelor n fa&a declinului economic i mrirea lor n fa&a de e9pansiune economic. Ca subieci ai impo&itrii sunt- persoanele fi&iceE persoanele %uridiceE salariaii. Ca obiecte de impo&itare sunt- (eniturile persoanelor fi&iceE (eniturile persoanelor %uridiceE profitul obinut de la operaiunile cu .;rtii de (aloareE (eniturile de la utili&area resurselor naturaleE a(erea persoanelor fi&ice i %uridiceE a(erea cptat prin motenire. Care sunt *ormele impozitelorG 6rincipalele forme sunt- impo&itele directe i impo&itele indirecte.
3

=da+ T+it)& =vuia -aiunilor& (ercetare asupra naturii i cau!elor ei& ()iinu, Universitas& 1992& vol& ;;& p& 242 > 243

Impozitele directe sunt impo&itele ncasate direct de la (eniturile contribuabililor i care nu se transfer asupra preurilor. Impo&itele directe includ" impozitul pe venit de la persoanele -uridice' care n ). Moldo(a constituie !DUE " impozitul pe venit de la persoanele *izice ' care constituie CU " de la (enitul anual p;n la +B+,, leiE !DU de la (enitul anual de peste +B+,, leiE scutirea personal 7 D!,, lei pe anE " impozite sociale- contribuii de asigurri sociale 7 +PU din care- +0U pltesc antreprenoriiE LU " pltesc salariaii#E contribuii de asigurri medicale 7 CU din care- 0'BU pltesc antreprenoriiE 0'BU " pltesc salariaii#E " impozitul privat' care constituie n ). Moldo(a 7 ,',0 7 ,',B de la (aloarea patrimoniuluiE " impozitul *unciar' care depinde de gradul de fertilitate a soluluiE " impozitul de la realizarea bunurilor imobiliareE " impozitul pentru *olosirea resurselor naturaleE Impozitele indirecte sunt impo&itele ncasate de la reali&area mrfurilor i ser(iciilor. $cest impo&it repre&int un adaos la preul de reali&are i nu depinde de mrimea (eniturilor cumprtorului. Impo&itele indirecte includa# ta+a pe valoarea adugat '(72)' impo&it indirect care este stabilit i perceput asupra (alorii adugate n fiecare stadiu al produciei i al distribuiei bunurilor economice. T?$ are un caracter uni(ersal deoarece se aplic asupra tuturor bunurilor reali&ate at;t din acti(itatea curent de e9ploatare' c;t i din acti(itatea financiar de fructificare a capitalurilor disponibile. <n ). Moldo(a n a. +,!, ta9a pe (aloarea adugat constituie +,U' cu e9cepia unor produse la care T?$ este mai mic la produsele agricole 7 DU' la ga&e naturale 7 LU#E b# acciziile 7 impo&it indirect care se include n preul de (;n&are a unor mrfuri determinate' cum ar fi- produsele petroliere' buturile alcoolice' igrile' autoturismele de lu9' parfumuri' obiectele din metale preioase' blnuri i a. =e e9.' n ). Moldo(a acci&a la autoturismul de lu9 constituie cel puin B+B, euroE c# ta+a vamal 7 impo&it indirect care se aplic asupra mrfurilor trecute peste grania (amal a unei ri. Ta9a (amal cuprinde e9portul i importul de mrfuri' c;t i mrfurile de tran&it. <n ). Moldo(a mrimea ta9elor (amale (aria& ntre B i !BU din (aloarea mrfurilor declarate la (am. Ta9a (amal are urmtoarele scopuri*iscal' orientat spre ma%orarea (eniturilor bugetareE protecionist' orientat spre limitarea importului de mrfuri care pot fi fabricate n arE pre*erenial' orientat spre stimularea importului sau e9portului unor grupe de mrfuriE politic' orientat spre a influena situaia economic i politic din alte riE d# ta+ele locale' care sunt determinate de administraiile publice locale ta9ele pentru amena%area teritoriului' pentru unitile comerciale i de prestri de ser(icii i a.#. $ctualmente n rile cu industrie de&(oltat este aplicat un impo&it specific' numit impozitul pigovian' care pre&int o form de fiscalitate aplicat unei acti(iti generatoare de e9ternaliti negati(e' astfel n c;t costurile pri(ate ale acti(itii s fie egale cu costurile sociale ale acestuia' asigur;ndu"se astfel

internali&area e9ternalitilor negati(e. Cu alte cu(inte' astfel de impo&ite reflect plata pentru poluarea mediului ambiant. Impo&itele au a(anta%e i de&a(anta%e. 2vanta-ele impozitelor directe- ni(elul %os al impo&itelor directe stimulea& acti(itatea in(estiional i lrgete ba&a de impo&itare! 0ezavanta-ele impozitelor directe- impo&itele mari nu stimulea& acti(itatea antreprenorial' contribuie la ascunderea (eniturilor i la e9tinderea economiei tenebre. 2vanta-ele impozitelor indirecte- aceste impo&ite sunt in(i&ibile i nedureroase' fiind incluse n preurile de reali&are a mrfurilor i ser(iciilor. 0ezavanta-ele impozitelor indirecte- aceste impo&ite sunt ncasate de la toi consumatorii' fr a ine cont de ni(elul de (enituri al acestora at;t persoana bogat' c;t i cea srac pltete aceleai impo&ite procur;nd o marf sau un ser(iciu#. <n dependen de modul de ncasare impo&itele pot fi di(i&ate n" impozit unic proporional' c;nd ta9a procentual a impo&itului este stabilit unic' indiferent de mrimea (enitului. $stfel de impo&it este aplicat n Estonia' 3etonia' 3ituania' )usia' 8erbia' Ucraina' /eorgia' )om;nia' 6olonia i n alte riE " impozit progresiv' c;nd ta9a impo&itului crete odat cu sporirea (enitului. $ctualmente astfel de impo&it funcionea& n ). Moldo(a i n multe alte ri. =e e9.' n 8.U.$. impo&itul p;n la +C,B, dolari pe an constituie !BU' ntre +C,B! "LBBB, 7 +C'BU' ntre LBBB! 7 !0LCB, 7 0,'BU' ntre !0LCB! 7 +PC0B, 7 0B.BU' peste +PC0B! dolari 7 0P'!UE " impozitul regresiv' c;nd ta9a de impo&itare se reduce n urma creterii (enitului fa de ni(elul ma9im de impo&itareE " impozit negativ' forma de redistribuire sau de transfer de (enit' de la cei bogai la cei sraci' n (ederea garantrii unui (enit minim acestora din urm. Impo&itul negati( este considerat o form de a%utor social' de alocaie informal pentru cei cu (enituri mici. )aportul ntre ncasrile fiscale i produsul intern brut constituie presiune *iscal. 2ormula&# = I !,,U unde &I"

62 7 presiunea fiscalE I 7 impo&iteleE 6I4 7

produsul intern brut. 6resiunea fiscal ser(ete la stabilirea sarcinilor fiscale' la e(oluarea sc.imbrii' n timp' a impo&itelor' la comparaii internaionale. <n ). Moldo(a presiunea fiscal constituie circa 0,U. 6resiunea fiscal %oas stimulea& creterea economic i contribuie la mrirea ncasrilor fiscale' iar presiunea fiscal nalt are ca consecine negati(e- e(a&iuni fiscale' fraud fiscal' reducere a 6I4 " ului' scdere a ncasrilor fiscale. Este important de a determina rata optim de presiune *iscal' care repre&int acel prag de impunere la care i dincolo de care ncasrile fiscale sunt mai slabe. $cest optim al presiunii fiscale este reflectat n curba lui $. 3affer' economist american figura !L.!#.
?enitul de la impo&itare

<n curba pre&entat rata optim de presiune fiscal este de 1,U

)ata de impo&itare !, 0, 1, L, D,

2igura !L.! Curba 3affer /radul de presiune fiscal depinde n mare msur de politica *iscal promo(at de stat. 6olitica fiscal cuprinde un ansamblu de msuri ale statului pri(ind impo&itele i rolul lor n formarea (eniturilor bugetare i n stimularea creterii economice. <n rile europene presiunea fiscal este diferit tabelul !L.1#. Tabelul !L.1. #resiunea 4is al( /n -(rile Uniunii Euro%ene, anul )**; I0%o5itul %e 1enitul %ersoanelor 4i5i e I0%o5itul %e %ro4itul o0%aniilor U $H' $H'UU
8uedia 4elgia :landa =anemarca $ustria Marea 4ritanie 2inlanda /ermania 2rana Italia Estonia 6ortugalia Irlanda 8lo(enia Ungaria 3u9emburg Malta 6olonia Cipru 3etonia Estonia 8lo(acia )om;nia Ce.ia 3ituania 4ulgaria BL B1 B+ B+ B, B, 1P 1C 1L 1B 10 1+ 1! 1! 1! 0P 0B 0+ 0, +L +! !P !L !B !B !, Malta 2rana 4elgia Italia Estonia /ermania 3u9emburg Marea 4ritanie 6ortugalia 8uedia 2inlanda :landa =anemarca $ustria /recia Estonia Ungaria 8lo(enia Ce.ia 6olonia 8lo(acia )om;nia 3ituania 3etonia Irlanda 4ulgaria Cipru 0B 01 01 0! 0, 0, +P +D +C +L +L +L +B +B +1 +! +! +, !P !P !P !L !B !B !0 !, !,

9ursa. Economist' 1 august +,!,' p.!1 U Tabelul reflect cele mai ridicate cote de impo&ite pe (eniturile persoanelor fi&ice' a%ustate conform modelului de calcul al Comisiei Europene C.E.# UU 8istemele de ta9are difer de la un stat la altul ba&a de impunere' deduceri' rate# Cifrele au fost calculate de CE pentru a obine re&ultate comparabile.

:biectivele politicii *iscale ale $! Moldova pentru anii +,!! 7 +,!0 sunt orientate spre perfecionarea sistemului de impo&itare n urmtoarele direcii" n domeniul impozitului pe venitul persoanelor *izice se pre(ede meninerea n anii de referin a sistemului de impo&itare progresi( a (eniturilor persoanelor fi&ice. ?enitul impo&abil de p;n la +B+,, lei (a continua s fie impo&itat cu CU' iar (enitul mai mare de +B+,, lei 7 cu !DU. 8cutirea personal anual se (a ma%ora la !0C,1 lei' ce (a corespunde ni(elului minim de e9istenE " n domeniul impozitului pe venitul persoanelor -uridice se pre(edereintroducerea' ncep;nd cu a. +,!+' a impo&itului pe (enitul agenilor economici n mrimea de !,UE introducerea impo&itului pe acti(itatea repre&entanelorE introducerea unui impo&it asupra acti(itii bncilor' diferit de cel pltit de ali ageni economiciE introducerea sistemului de impo&itare a transferurilor efectuate de persoanele fi&ice i %uridice n &onele off"s.oreE " n domeniul impozitelor sociale se pre(ede ca cota contribuiilor de asigurri sociale +PU#i medicale CU# s fie meninut pe termen mediu' iar n anii +,!+ 7 +,!0 7 s fie redistribuit cota de asigurare social ntre anga%ator i anga%at' de la +0U - LU la ++U - CUE " n domeniul ta+ei pe valoarea adugat se pre(ede ca- plafonul de nregistrare a subiecilor impo&abili cu T?$ s fie ma%orat de la 0,, mii lei la B,, mii leiE reintroducerea cotei standard T?$ de +,U la &a.r fa de DU n a. +,!,#E " n domeniul accizelor se pre(ede a%ustarea cotelor acci&elor stabilite n sum fi9' la ni(elul i dinamica ratei inflaiei din perioada de referinE " n domeniul impozitului pe bunuri imobiliare se pre(ede- impo&itarea' potri(it (alorii de pia' a terenurilor agricole i construciilor amplasate pe ele' c;t i bunurile imobiliare cu destinaie locati( case de locuit indi(iduale' inclusi( case de locuit i (ile de lu9# din localitile ruraleE " n domeniul ta+elor locale se pre(ede- ma%orarea ta9ei de amplasare a publicitii de la B,, la !,,, lei anual pe fiecare metru patratE a ta9ei pentru prestarea ser(iciilor de transport auto i cltoriE ta9a pentru parcareE re(ederea mrimii cotei ta9ei pentru patentul de ntreprin&tor i a.

Cu1inte I heie acci& banc creditor datorie public

bilet de ordin buget naional buget de stat buget local buget de asigurri sociale buget de asigurri medicale credit bancar credit comercial credit de consum credit internaional credit lombard credit public

debitor deficit bugetar factoring finane publice fiscalitate impo&ite directe impo&ite indirecte impo&ite proporionale impo&ite progresi(e impo&ite negati(e presiune fiscal ta9 (amal

Re5u0at !. 2inanele publice repre&int totalitatea (eniturilor i c.eltuielilor statului i administraiilor publice locale. 6rincipalele instrumente de formare i redistribuire a finanelor publice sunt bugetul naional i sistemul fiscal. +. 4ugetul *aional al ). Moldo(a include- buget de stat' bugetele locale' bugetul asigurrii sociale de stat' bugetul de asigurare medical. <n funcie de soldul bugetar' bugetul poate fi- ec.ilibrat' e9cedentar' deficitar. 0. Totalitatea sumelor mprumuturilor de stat nerambursate formea& datoria public' care include datoria intern i datoria e9tern a statului. /radul de ndatorare strin repre&int raportul dintre datoria e9tern i (olumul produsului intern brut. 1. 8istemul bancar din ). Moldo(a include- 4anca *aional' bncile comerciale i instituiile financiar 7 creditare. B. 4anca *aional al ). Moldo(a ndeplinete urmtoarele funcii- emisia de monedE reglementarea acti(itii tuturor instituiilor financiar 7 bancareE acumularea i pstrarea fondurilor de re&er( ale statuluiE monitari&area acti(itii bncilor comercialeE elaborarea i promo(area politicii monetar 7 creditar i reglarea cursului de sc.imb (alutar i a. L. <n ). Moldo(a actualmente funcionea& !B bnci comerciale' care dispun de acti(e de peste 1, mlrd. lei' a(;nd capital normati( de circa L'C mlrd. lei. 6rincipalele funcii ale bncilor comerciale sunt- acordarea creditelor persoanelor fi&ice i %uridiceE deser(irea conturilor bancareE e9ercitarea operaiunilor acti(e i pasi(e i a. C. Creditul repre&int un mprumut acordat n form bneasc sau n form de marf pe ba& de restituire i plii unei dob;n&i. 2unciile creditului- de distribuire a mi%loacelor bneti disponibileE de transformare a acumulrilor bneti n in(estiii de capitalE de susinere a micului businessE de accelerare a procesului de reali&are a mrfurilorE de reducere a deficitului bugetar. D. 6rincipalele forme de credit sunt- creditul bancar i creditul comercial. Ca instrument al creditului ser(esc- creanaE biletul de ordinE trataE ga%ul.

P. 8istemul fiscal repre&int un sistem de ncasare a impo&itelor i ta9elor de la contribuabili. 6rincipalele forme de ncasare a impo&itelor sunt- impo&itele directe i impo&itele indirecte. <n dependen de modul de ncasare' impo&itele pot fiproporionale' progresi(e' regresi(e i negati(e. !,. )aportul ntre (olumul impo&itelor i (olumul produsului intern brut constituie presiunea fiscal. )ata optim de presiune fiscal este reflectat n Curba 3affer. #ro2le0e de re a%itulare !. =eterminai structura sistemului de finane. +. $nali&ai coninutul finanelor publice i relaiile financiare. 0. E9plicai funciile finanelor publice. 1. $nali&ai sursele de (enituri i direciile de c.eltuieli ale bugetului naional pentru a. +,!!. B. E(ideniai cile de reducere a deficitului bugetar. L. $nali&ai n ba&a datelor statistice datoria intern i e9tern a ). Moldo(a n a. +,!!. C. $nali&ai funciile 4ncii *aionale al ). Moldo(a. D. $nali&ai acti(itatea bncilor comerciale din ). Moldo(a n a. +,!,. P. $nali&ai acti(itatea instituiilor financiar " creditare din ). Moldo(a n a. +,!!. !,. E9plicai coninutul' sursele i funciile creditului. !!. $nali&ai formele i tipurile de credit. !+. $nali&ai principiile i funciile sistemului fiscal. !0. $nali&ai impo&itele directe i indirecte din ). Moldo(a. !1. $nali&ai presiunea fiscal din ). Moldo(a.

Gi2lio&ra4ie *i =obrot. Economia politic. Editura Economic. 4ucureti' !PPC' p. 1!B 7 1+,E 1LL 7 1CL. =umitru Moldo(anu. /urs de teorie economic. $)C. C.iinu' +,,L' p. +B1 7 +L+E 0,+ 7 0!D. $ndrei Co%u.ari' Tatiana Manole' Tatiana /run&u. (eorie economic. UTM. C.iinu' +,,1' p. !L0 7 !D,.

6.ilip TardSic' Io.n 3angmead' 4a.adur Q.an. Introducere n economia politic modern. 6:3I):M. Iai' +,,+' p. 0!+ 7 000. $dam 8mit.. 2vuia Haiunilor! Cercetare asupra naturii i cau&ilor ei. C.iinu. Uni(ersitas' !PP+. ?ol. +' p. +1. Moldova n ci*re. +,!!. 4re(iar statistic' +,!!' p. D1. 0icionar de economie. Coordonator- *i =obrot. Editura Economic. 4ucureti' !PPP p. C+' !1L' +!!' +0D.

Te0a +9, #ia-a resurselor 4inan iare +9,+, #ia-a 0onetar(, Cererea !i o4erta a&re&at( de 0oned( +9,), #ia-a 4inan iar( !i stru tura ei +9,3, #ia-a 1alutar( !i ursul de s hi02 1alutar S o%ul te0ei- anali&a structurii i mecanismelor de funcionare a pieei monetare' financiare i (alutare.

O2ie ti1ele te0ei- dup studierea acestei teme' ar trebui s fii capabili s determinai noiunea de pia monetar i obiectele de tran&acie pe astfel de piaE s determinai factorii care influenea& cererea agregat de monedE s e9plicai coninutul agregatelor monetareE s e9plicai curba cererii agregate i deplasarea eiE s anali&ai factorii de influen asupra ofertei agregateE s e9plicai curba ofertei agregate i deplasarea eiE s anali&ai multiplicatorul monetarE s anali&ai structura pieei financiare i obiectele de tran&acie pe astfel de piaE s e(ideniai i s anali&ai mecanismele de funcionare a pieei (alutareE s determinai factorii care influenea& cursul de sc.imb (alutar. +9,+, #ia-a 0onetar(, Cererea !i o4erta a&re&at( de 0oned( &iaa monetar repre&int locul unde se confrunt cererea i oferta agregat de moned. :biectul tran&aciei pe piaa monetar l constituie moneda n numerar i banii n cont' numii bani scripturali. Masa monetar repre&int totalitatea mi%loacelor de plat pe care le dein agenii economici dintr"o ar' precum i plasamentele lor financiare care pot fi transformate n mi%loace de plat rapid i fr pierderi importante. Masa monetar include trei agregate monetare M!' M+ i M0#' fiecare a(nd funcii speciale i rele(an prin flu9urile reale pe care le mi%locesc instituiile financiar"bancare ce l gestionea&. $gregatul M! 7 cuprinde mi%loacele de plat imediat utili&abile pentru reali&area tran&aciilor economice pe teritoriul rii' format din bilete de banc i moned metalic di(i&ionar# e9istente n circulaie' depuneri n conturi bancare utili&abile la (edere#. $gregatul M+ 7 cuprinde agregatul M!' depo&ite la termen i alte plasamente care pot fi mobili&ate fr risc i aproape imediat instrumente ale pieei monetare#. $gregatul M0 7 cuprinde M+ i depo&ite n (alut strin. =inamica masei monetare i componentelor sale constituie substana flu9urilor monetare dintr"o economie n decursul unei perioade de timp tabelul !C.!#.

Tabelul !C.!. Dina0i a 0asei 0onetare /n Re%u2li a Moldo1a, 0ln lei M0 M! M+ =epo&ite Instrumente Total =epo&ite Total

Moned =epo&ite n la Total numerar (edere +,,L +,,C +,,D +,,P B!1B'D LLL1'P CBCD'C L!DP'! 0!++'1 1+BD'L 1,0,'B 01L1'+ D+LD'+ !,P+0' L !!L,P' + PLB0'+

la termen 1+,+', C1BB'P !,!1D', CC+L'0

ale pieei monetare !B', !C'0 !L'P 0'L !+1DB' + !D0PL' C +!CC1' ! !C0D0' !

n (alut strin C,C+'D DP1C'1 PP,L'C !!11+'B !PBBD', +C011'+ 0!LD,'C +DD+B'L

8ursa- =ate statistice ale 4ncii *aionale ale )epbulicii Moldo(a.

=up cum re&ult din tabelul !C.!' n ultimii ani agregatele monetare au a(ut o tendin de cretere' cu e9cepia anului +,,P 7 an de cri&. <n anul +,,P' transferurile de (alut din strintate au constituit !!D+ mln dolari' inclusi( n dolari 7 B1'!U' n euro 7 1,'LU' n ruble 7 B'0U. 6rincipalele mecanisme ale pieei monetare sunt- cererea agregat de moned' oferta agregat de moned i preul monedei rata dob;n&ii#. /ererea agregat de moned repre&int cantitatea de moned solicitat de agenii economici' stat i populaie ntr"o anumit perioad de timp. Cererea agregat de moned depinde7de (olumul total al schimburilor de mr*uri i servicii, de ni(elul preurilor i (ite&a de rotaie a unitii monetare- Ml ( 7 E unde M 7 cererea de monedE T" (olumul de mrfuri i ser(iciiE 6 7 ni(elul preurilorE ? 7 (ite&a de rotaie a unitii monetareE 7de (olumul creditului de consum i de raportul dintre (;n&rile pe datorie i plile fcute n contul creditelor a%unse la scaden n perioada de referin. Cu c;t mai multe mrfuri i ser(icii (or fi reali&ate n credit' cu att se (a reduce masa monetar n circulaieE 7de rata dob1nzii. Creterea ratei dob;n&ii duce la scderea cererii agregate de moned' iar reducerea ratei dob;n&ii duce la sporirea cererii de monedE 7de nclinaia agenilor economici spre lichiditi! 6referinele pentru lic.iditi se ba&ea& pe urmtoarele mobiluri concrete- mobilul venitului 7 tendina agenilor economici de a pstra bani lic.i&i pe msura ncasrii lorE mobilul a*acerilor pstrarea unei sume de bani n ateptarea unor plasamente mai a(anta%oase n (iitorE mobilul prudenei 7 dorina agenilor economici de a fi pregtii pentru a face fa situaiilor nepre(&uteE mobilul speculaiei situaia c;nd banii lic.i&i sunt utili&ai pentru tran&acii speculati(e. Cererea agregat poate fi ilustrat astfeld!
&

$= unde-

$= 7 cererea agregat de monedE d ! 7 rata dob;n&ii d! ! M 7 masa monetar d


!

M!

M+ 2igura !C.!. Curba cererii agregate de moned

:*erta agregat de moned repre&int totalitatea de moned oferit de instituiile financiar 7 bancare statului' agenilor economici i populaiei ntr"o anumit perioad de timp la un anumit ni(el al ratei dob;n&ii. :ferta agregat de moned are tendina de cretere' fiind influenat de urmtorii factori- de sporirea (olumului de mrfuri i ser(icii destinate (;n&riiE de reducere a (ite&ei de rotaie a unitii monetateE de creterea deficitului bugetarE de mrimea ratei dob;n&ii. :ferta agregat de moned are urmtoarele surse de *ormarea# "anca Haional ofer moned pentru sisinerea ne(oilor de resurse financiare ale statului' n ca&ul bugetului deficitarE sporete masa monetar de fiecare dat c;nd cumpr (alut obinut prin e9porturile de mrfuri efectuate de agenii economiciE b# "ncile comerciale ofer moned de cont prin acordarea de credite agenilor economiciE c# (rezoreria ofer moned prin mprumuturile pe care le contractea& la diferitele bnci comerciale sub forma obligaiunilor emise i subscrise de aceste bnci. Toate conturile agenilor economici sunt nregistrate n tre&orerie' care e9ercit controlul strict asupra procesului de e9ecutare a conturilor respecti(eE d# Multiplicatorul monetar, care contribuie la ma%orarea ofertei banilor scripturali bani de cont#. Mecanismul multiplicatorului banilor scripturali este urmtorul$ 4 C
=epunerea initial de monedE re&er(e"!,U

!,,,lei

<mprumut re&er(e"!,,lei

P,,lei

<mprumut re&er(e"P, lei

D!,lei

<mprumut re&er(e 7 D! lei

Multiplicatorul monetar reflect raportul ntre (olumul noilor depo&ite i noilor re&er(e. El se calculea& dup formula<n ca&ul nostru'
Mm = Mm = 0 ! = E $ r

unde-

Mm

multiplicatorul

monetarE = 7 depo&ite la (edereE ) 7 re&er(e obligatorii' r 7 rata re&er(elor.


0 ! !,,, ! = = = = !,ori . $ r !,, !,U

:ferta agregat monetar poate fi ilustrat grafic astfeld! $8

d! +

d! !

M! M+ unde- $8 7 oferta agregat de monedE d ! " rata dob;n&iiE M " cantitatea de moned oferit

2igura !C.+. Curba ofertei agregate de moned 6unctul de intersecie dintre cererea agregat de moned i oferta agregat de moned la o rat a dob;n&ii unic constituie echilibrul pieei monetare figura !C.0.#
d! $= $8

d!e

Me

unde- d ! " rata dob;n&iiE E 7 ec.ilibrul pieei monetareE $= 7 cererea agregatE $8 7 oferta agregatE M 7 masa monetar. 2igura !C.0. Ec.ilibrul pieei monetare

6entru ec.ilibrarea pieei monetare statul elaborea& diferite msuri i politici de reglare a masei monetare aflate n circulaie' printre care pot fi menionate- a# suplimentarea ofertei de bani prin emisia de bancnoteE b# controlarea direct asupra deinerilor de bani de ctre sectorul monetarE c# operaiuni de :pen 7 market' care pre(d cumprarea i (;n&area de titluri de (aloare de stat prin operaiuni pe piaa liberE d# stabilitatea puterii de cumprare a monedeiE e# e(itarea riscului n operaiunile financiar 7 creditareE f# asigurarea proteciei deponenilor i a. +9,) #ia-a 4inan iar( !i stru tura ei

#ia-a 4inan iar( repre&int piaa n cadrul creia are loc (;n&area"cumprarea titlurilor de proprietate i de credit. Ea mi%locete plasamentele economiilor populaiei' ale companiilor de asigurri' ale societilor pe aciuni i ale altor uniti economice n .;rtii de (aloare sau (alori mobiliare pe termen lung i fr termen aciuni i obligaiuni# emise de societile pe aciuni i de administraiile publice. 6rin intermediul pieei financiare are loc acumularea resurselor bneti ale persoanelor fi&ice i %uridice i ale statului' care sunt utili&ate pentru in(estiiile capitale n sfera producti( i neproducti(. 6iaa financiar este compus din urmtoarele piee- a aciunilor, care deine ponderea principal n structura pieei financiareE ipotecar, n cadrul creia au loc operaiuni de (;n&are"cumprare a terenurilor de pm;ntE a obligaiunilor emise de societile pe aciuniE a obligaiunilor emise de administraiile publice. 6rincipalii subieci ai pieei financiare n )epublica Moldo(a sunt- Comisia *aional a 6ieei 2inanciareE statulE brokkerii i casele de brokkera%E bursele de (alori. 6iaa financiar poate fi- primar i secundar. <n cadrul pieei primare au loc tran&acii cu .;rtii de (aloare mobiliare nou emise. Titlurile de (aloare sunt emise i scoase prima dat n (;n&are prin intermediul bncilor comerciale. Mi%loacele obinute de la reali&area .;rtiilor de (aloare sunt folosite pentru finanarea ntreprinderilor care au emis aceste titluri de (aloare. <n cadrul pieei secundare se efectuea& cumprarea"(;n&area .;rtiilor de (aloare emise anterior. 6e piaa secundar are loc sc.imbarea proprietarului .;rtiei de (aloare. 2ormele principale ale pieei secundare sunt bursele de (alori i piaa e9trabursier. T;rtiile de (aloare pot fi clasificate na# .;rtii de (aloare pe termen scurt' prin care se fac plasamente pe un termen p;n la un an aici se refer cambiile comerciale' certificatele bancare i alte .;rtii de (aloare cu o scaden de p;n la un an#E b# .;rtii de (aloare pe termen lung, care asigur plasamentul pe un termen mai mult de un an aciuni' obligaiuni #E c# .;rtii de (aloare cu venituri *i+e obligaiuni i aciuni nominale i pri(elegiate#E d# .;rtii de (aloare cu venituri variabile aciuni simple' ordinare#. Ca obiecte de tranzacii pe piaa financiar ser(esc-

7 aciunea 7 este un titlu de proprietate' o .;rtie de (aloare pe termen lung' emis de societatea pe aciuni' care atest deintorului dreptul la o parte din capitalul statutar al societii pe aciuni i primirea unui (enit n form de di(idend i acord dreptul de (ot la adunarea acionarilor. $ciunea se (inde i se cumpr la bursa de (alori. 6reul la care se (inde sau se cumpr aciunea este numit cursul aciunii. 2ormula cursului aciunii- C$l d r !,,U ' unde- C$"cursul aciuniiE = 7 di(idendulE dI 7 rata dobn&iiE 7 obligaiunea este un titlu de credit pe termen lung' o .;rtie de (aloare emis de societatea pe aciuni pentru o anumit perioad de timp. 6osesorul obligaiunii primete o dobnd fi9 anual numit cuponul obligaiunii#' iar la e9pirarea termenului obligaiunii' societatea pe aciuni rscumpr obligaiunea la preul nominal. :bligaiunea are numersoase indicaii- numr de ordine' (aloare nominal' termene de plat' modul n care se ac.it dob;nda' condiiile de rambursare. 2ormula de calculare a randamentului obligaiunii- 6 l
/ ! + e# n

E unde- 6 7 preul obligaiuniiE C

7 cuponul obligaiuniiE e 7 randamentul obligaiuniiE n" termenul de scadenE 7 bonul de tezaur, este un gen de obligaie emis de ctre stat pe termen de p;n la un an pentru finanarea deficitului bugetar i pentru alte necesiti curente. 4onul de te&aur atest' c posesorul acestuia a plasat mi%loace bneti la buget i c are dreptul de a ncasa' n termenul pre(&ut de obligaie' un anumit procent dob;nd# i (aloarea nominal a bonului de te&aurE 7 certi*icat bancar, este o .;rtie de (aloare care atest c o persoan fi&ic sau %uridic a depus mi%loace bneti la banc i posesorul certificatului are dreptul s primeasc la e9pirarea termenului fi9at' depo&itul i dob;nda stabilit. Care sunt instituiile pieei *inanciare4A <n cadrul pieei financiare funcionea& urmtoarele instituii!# /omisia Haional a pieei *inanciare care ndeplinete astfel de funcii cum ar fi- coordonarea acti(itii tuturor instituiilor din cadrul pieei financiare' nregistrarea tuturor .;rtiilor de (aloare emise pe piaa primar i confirmarea prospectelor de emisiuneE atestarea brokerilor i a caselor de brokera%' precum i controlul acti(itii acestoraE controlul acti(itii burselor de (alori' precum i aprobarea instituirii noilor burse de (alori. +# casele de bro5era-' care constituie o instituie specific pieei financiare i care cuprinde trei ni(eluri- brokerul ca persoan fi&icE asociaiile de brokeriE casele de brokera%' ca intermediar ntre cumprtorii i (;n&torii de .;rtii de (aloare. 2unciile caselor de brokera%- ntroduc noile emisiuni pe piaa primarE fac tran&acii pe pieele secundare' efectuea& tran&acii pe cont propriu dealing#E se ocup cu gestionarea portofoliilor de .;rtii de (aloareE acord consultan n probleme de in(estiii financiare. 0# "ursa de valori este o pia public ficti(# organi&at pentru a mi%loci tran&acii cu .;rtii de (aloare pe termen lung' emise anterior de ctre cele mai importante societi pe aciuni' precum i de ctre autoritile publice. <n cadrul bursei de (alori- preurile sunt stabilite &ilnic ca balan a anticiprilorE preurile se
1

-i *u"rot& .cono+ie politic& .ditura .cono+ic& 'ucureti, 1997, p& 358, 361 363

formea& n cadrul edinelor de licitaii' pe ba&a cererii i ofertei care se egalea& &ilnicE licitaia se desfoar ntr"un loc anumit' n &ile i la ore programateE edinele la licitaie se organi&ea& n ba&a c;tor(a principii- tran&aciile se reali&ea& n conformitate cu ordinile de (;n&are i cumprare' care cuprind trei tipuri de preuri 7 minim de (;n&are' ma9im de cumprare i preul &ileiE n cadrul unei edine de licitaie se stabilete un pre fi9 al &ilei# pentru fiecare categorie de .;rtii de (aloareE fiecare .;rtie de (aloare beneficia& de ser(iciile unui broker specialist. <n cadrul bursei de (alori are loc formarea cursului hrtiilor de valoare! *i(elul i dinamica cursului .;rtiilor de (aloare pe termen lung se stabilete n dependen de urmtorii factori- cererea i oferta pe piaa respecti(E mrimea di(idendului asiguratE dinamica preurilorE rata dob;n&ii. :peraiunile bursiere se mpart n operaiuni la (edere i operaiuni la termen. :peraiunile la vedere presupun li(rarea imediat' n limitele regulamentului' a titlurilor de (aloare la cursul preul &ilei# acceptat de agenii participani. :peraiunile la termen sunt acelea n care contractarea' nelegerea pri(itoare la numrul titlurilor tran&acionate la cursul de sc.imb i la data scadenei se (a reali&a la un moment dat' efectuarea tran&aciei urm;nd a se derula ulterior' la data fi9at' numit &i de scaden. :peraiunile la termen au o tent speculati(' deoarece unul dintre agenii contractani c;tig' iar altul pierde' n dependen de mrimea cursului contractat i cel e9istent n &iua derulrii contractului. Care este rolul bursei de valori n economia contemporan4> 4ursa de (alori- stimulea& procesul in(estiional' transform;nd acti(ele financiare n in(estiii de capitalE acionea& po&iti( asupra pieei muncii' asupra pieei bunurilor i ser(iciilor de consum i de capital prin preferina mena%elor pentru patrimoniul financiarE transform rapid' operati(' capitalul bnesc n capital real i in(ersE fa(ori&ea& libera intrare pe pia a capitalului i nalta sa mobilitateE stimulea& procesul de concentrare a puterii economice' de preluare a controlului asupra unor societi pe aciuni prin deinerea pac.etului aciunilor de controlE este un barometru e9trem de sensibil al strii economieiE scderea brusc a cursurilor pre(estete declanarea unei cri&e' ridicarea cursurilor' dimpotri(' este un semn al e9pansiunii economiceE operaiunile speculati(e la burs sustrag ns' disponibiliti bneti nsemnate de la procesele economice reale. =espre acti(itatea bursei de (alori a ).Moldo(a ne mrturisesc datele statistice din tabelele !C.+. i !C.0. Tabelul !C.+. Statisti a tran5a -iilor 2ursiere, iulie )*+*
Ti%ul tran5a -iei $genia 6roprietii 6ublice 3icitare cu strigare :ferta public ?n&are" cumprare Cantitate !CB+CLC !P!0L, PDBP! P,PDL )+9)*): Volu0 +LL1BCD1 !CC,,P1 !,+L!D+ CP+D+B 3*)838); #onderea $/n 1olu0', H DD',B B'DB 0'0P +'L+ +** Nu0(r tran5a -ii !+ 0! P CC +3*

9ursa.Economist. *r.0!' din !D august +,!,' p.!,


2

-i *o"rot& .cono+ie politic& .ditura econo+ic, 'ucureti 1997, p&263 264

)ula%ul bursier cumulat n luna iulie +,!, a fost de 0,'+ mln. lei' numrul de tran&acii a constituit !0,' iar cantitatea de aciuni tran&acionat a atins cifra de +'! mln. uniti. Capitali&area bursier calculat dup metodologia $geniei de Consultan @E?M ConsultingA' a atins la finele lunii iulie ni(elul de !1'C mlrd. lei 7 clasamentul lunar al aciunilor cu cea mai mare (aloare pe pia este condus de aciunile amise de 4C Moldo(a $groindbank 8$ Tabelul !C.0. To% I+* a -iuni du%( a%itali5area 2ursier(, iulie )*+*
V ! + 0 1 B L C D P !, Denu0irea SA Moldo(a $groindbank ?ictoriabank Moldinconbank 4anca 8ocial $8IT: Interpares 6rim *ord"ia.r 2loare"Carpet 2ran&elua K3C"In(est Ca%itali5area, lei ! +01 CD1 1L, B1, D,, D,, 00+ C+D +,, !PB ,,, ,,, !0, +1+ PB+ 1P DP, D,, 0, P1+ L0B 0, C0B 0BB 0, +BC ,1+ +! B1D 0,C

9ursa- Economist. *r.0!' din !D august +,!,' p.!,

=up cum re&ult din tabelul !C.0' cele mai importante locuri n clasament' dup 4C Moldo(a $groindbank' le ocup ?ictoriabank' Moldinconbank' 4anca 8ocial i compania de asigurri $8IT:. $adar' clasamentul este dominat de sectorul bancar. +9,3 #ia-a 1alutar( !i ursul de s hi02 1alutar

&iaa valutar repre&int totalitatea tran&aciilor de cumprare " (;n&are de (alut strain i de diferite titluri de credit acrediti(e' cecuri' cambii i a.#. 6iaa (alutar include un sistem de relaii care se formea& ntre bnci i casele de sc.imb (alutar i clienii lor' prin intermediul crora se efectuea& operaiunile de (alut sau de(i&e. 6iaa (alutar poate fi- naional i internaional. 6iaa (alutar naional include" piaa valutar bancar re&er(at operaiunilor de (;n&are " cumprare de (alut' desfurate de persoane %uridiceE " piaa caselor de schimb valutar re&er(at operaiunilor de cumprare " (;n&are de (alut' desfurate de persoane fi&ice. 6iaa (alutar internaional repre&int un sistem de relaii (alutare dintre rile economice de&(oltate. 6rincipalele piee internaionale sunt considerate cele din *eS" uork' 4oston' Cicago' 6aris' Tokio' )oma' 3ondra .a.

Ca subieci ai pieei (alutare sunt- a# subiecii care generea& cererea i oferta de (alut agenii economici ce e9ercit acti(iti de comer internaional#E b# subiecii care concentrea& cererea i oferta de (alut' stabilesc cursul de sc.imb (alutar' efectuea& tran&acii cu (aluta bursa (alutar' bncile comerciale' brokerii' casele de sc.imb (alutar#. :biectele de tran&acie pe piaa (alutar sunt- a# (;n&area " cumprarea de(i&elor con(ertibileE b# (;n&area " cumprarea monedei de cont =8T 7 drepturi speciale de tragere#E c#sc.imbarea de(i&elor con(ertibile dolarul' lira sterlin engle&' euro' iena %apone&# pe (alut n cont sau in(ers. 6e piaa (alutar se cofrunt cererea de (alut cu oferta de (alut. /ererea de valut repre&int cantitatea de (alut solicitat de agenii economici i populaie ntr" o anumit perioad de timp la ni(elul cursului de sc.imb (alutar. Cererea de (alut este generat de urmtorii factori- de operaiunile de import importul de bunuri materiale i ser(icii#E de necesitatea procurrii utila%ului' materiei prime i altor ec.ipamente de producie din strintateE de necesitatea de&(oltrii turismuluiE de necesitatea proteciei cursului de sc.imb (alutar 4anca *aional a Moldo(ei adesea ori cumpr ori (inde (aluta strain n scopul reglrii cursului de sc.imb (alutar#E de necesitatea formrii re&er(elor (alutare. :*erta de valut repre&int cantitatea de (alut care poate fi oferit de insituiile financiar 7 bancare agenilor economici i populaiei ntr"o anumit perioad de timp la cursul de sc.imb (alutar n (igoare. :ferta de (alut se formea& n ba&a urmtoarelor surse- din contul depo&itelor bancare ale agneilor economici persoanelor fi&ice i %uridice care acti(ea& n diferite domenii ale economiei naionaleE din contul transferurilor de (alut a persoanelor care acti(ea& peste .otareE din contul e9portului de mrfuri i ser(iciiE din contul in(estiiilor strine care intr n arE din contul creditelor i mprumuturilor din straintate. 2uncionarea normal a pieei (alutare presupune con(ertibilitatea modenei naionale. /onvertibilitatea repre&int capacitatea monedei naionale de a se sc.imba' n diferite proporii' cu monedele altor ri. )egimul de moned con(ertibil mbin mai multe elemente ca- un curs (alutar realE stabilitate financiar n economia naional' printr"o inflaie slabE liberali&area %udicioas a preurilorE eliminarea restriciilor n utili&area monedei naionale pe teritoriul rii respecti(eE crearea re&er(elor (alutare ale rii . a. =up cum pre(ede 2ondul Monetar Internaional 2.M.I.#' monedele rilor care nu ndeplinesc e9igenele formulate de 2.M.I. sunt considerate necon(ertibile. 2.M.I.a determinat patru grade de convertibilitate a monedelor naionale" convertibilitate parial' limitat numai la unele operaiuni' care desemnea& sc.imbul monedei unei ri pe alte monede' pentru asigurarea mi%locelor de plat e9terne necesare reali&rii anumitor categorii de operaiuni' cum ar fi operaiuni de transport' turism . a.E " convertibilitate limitat intern' care pre(ede sc.imbul monedei naionale pe alte monede strine numai n interiorul rii de e9.' leul moldo(enesc#E " convertibilitate deplin' care pre(ede sc.imbarea monedei naionale pe alte monede strine fr restricii. $ctualtmente dispun de con(ertibilitate deplin astfel

de monede' cum ar fi- francul el(eianE crona nor(egianE crona suede&E dolarul australian i a.E " convertibilitate e+tern total dispun monedele liber utili&abile' care sunt utili&ate n proporii mari la decontrile internaionale i tran&acionate n cantiti nsemnate pe cele mai importante piee (alutare. $ctualtmente dispun de con(ertibilitate e9tern total dolarul american' euro' lira sterlin engle& i iena %apone&. Unul din mecanismele pieei (alutare este stabilirea cursului de sc.imb (alutar. /ursul de schimb valutar repre&int preul unei monede naionale e9primat ntr"o alt moned cu care se compar (aloric. 8tabilirea cursului (alutar are denumirea specific de cotare. Cursul de sc.imb (alutar este de cumprare i de (;n&are. Cursul de sc.imb (alutar poate fi- a# curs valutar de pia' la care se efectuea& cele mai multe operaiuni pe pieele (alutare. El corespunde preului de ec.ilibruE b# curs valuta *lotant' cursul fle9ibil ce se formea& liber n funcie de cerere i ofert' fr nici o inter(enie din partea bncii naionale flotare pur# sau cu o inter(enie minim flotare impur#E c# curs valutar reprezentativ' raportul (aloric dintre monedele rilor membre ale 2.M.I. i =repturile 8peciale de Tragere =8T#. $cest curs se folosete de 2.M.I.' stabilindu"se pe o perioad mai ndelungat' ser(ind pentru tran&acii i operaiuni 2.M.I.' ca i pentru e(aluarea acti(elor 2ondului n monedele rilor membre0. Cursul (alutar depinde de dou grupe de factori" *actori interni' la care se refer- ritmul de cretere a 6I4"uluiE e(oluia preurilor la mrfuri i ser(iciiE (olumul masei monetare aflat n circulaieE ni(elul i dinamica ratei dob;n&iiE situaia social"politic din arE " *actori e+terni' la care se refer- raportul dintre cerere i ofert de (alut pe pieele (alutare internaionaleE starea balanei de pli e9terneE con%unctura economiei mondiale. E9primarea cursului (alutar se face at;t prin metoda de cotare direct' c;t i prin metoda de cotare indirect. /otarea direct const n faptul' c preul unei uniti de moned strain se e9prim n moned naional de e9. ! dolarl !+'B lei#. /otarea indirect const n faptul' c preul unei monede naionale se e9prim n moned strain de e9. ! leu l +'B ruble ruseti#. Cursul (alutar poate fi- o*icial' stabilit de ctre 4anca *ational i de pia' format liber n urma confruntrii dintre cererea i oferta de (alut. Care este evoluia cursului de schimb valutar4 <n decursul secolelor HIH " HH s"au conturat 0 tipuri de cursuri de sc.imba# cursul de schimb valutar *i+ bazat pe etalonul aur%moned, care a aprut n $nglia la nceputul sec. HIH. <n cadrul acestui sistem' (aloarea fiecrei monede era stabilit n raport cu aurul pe care o repre&enta. $cest curs mai era numit @paritate metalicA. <ntruct aurul circula liber ntre ri' iar bncile erau obligate s sc.imbe n aur' dup un curs fi9' orice cantitate de moned naional' acest sistem asigura' n
0

=icionar de economie. Coordonator- *i =obrot. Editura Economic. 4ucureti' !PPP' p.!L,.

mod automat' stabilitatea ratelor de sc.imb.$urul era considerat ca singurul mi%loc de plat internaionalE b# cursul de schimb valutar *i+ bazat pe etalonul aur%devize, care a fost instituit n anul !P11 la Conferina Mondial de la 4retton Ooods 8U$#. $cest sistem pre(edea con(ertibilitatea n aur a dolarului american' deoarece 8U$ deinea n acea perioad de timp cea mai mare pondere de re&er(e de aur. )olul de etalon de sc.imb (alutar era reali&at at;t n aur'c;t i de dolarul american' care era considerat ca (alut de re&er(. *umai dolarul american era con(ertit n aur dup un curs fi9- ! uncie aur 7 0B dolari americani. Celelalte monede naionale se sc.imbau ntre ele dup un curs fi9' n dependen de dolarul american. 6entru a asigura funcionarea normal al acestui sistem de sc.imb (alutar la Conferina menionat s"a decis de creat #ondul Monetar Internaional n scopul de a oferi credite statelor"membre ale 2MI pentru ec.ilibrarea balanelor de pli e9terne i pentru a menine stabilitatea cursului de sc.imb a monedelor naionale. Tot la aceast conferin s"a luat deci&ia de a institui "anca Internaional de $econstrucie i 0ezvoltare numit ulterior 4anca Mondial#' cu statut de sociatate pe aciuni a statelor 7 membre' a(;nd ca scop " acordarea mprumuturilor pe termen lung rilor n curs de de&(oltare. 8istemul @etalon aur"de(i&eA s"a prbuit n anul !PC!' c;nd 8U$ a ncetat s mai sc.imbe dolarul n aur dup cursul stabilit' deoarece cantitatea de dolari aflai n circulaie ntrecea substanial re&er(ele de aur de care dispunea 8U$E c# cursul de schimb valutar *lotant bazat pe devize a fost ntrodus n !PCL la Conferina Internaionl de la Qingstone Kamaica#. <n calitate de de(i&e erau considerate urmtoarele (alute- dolarul american' lira sterlin engle&' marca german' francul france& i iena %apone&. Cursul de sc.imb (alutar se formea& n dependen de cererea i oferta de (alut' iar statul poate influena acest curs prin mecanismul de cumprare " (;n&are a (alutei respecti(e.

Cu1inteI heie aciune broker burs de (alori case de brokera% cerere de moned cerere de (alut curs (alutar de pia curs (alutar fi9 Re5u0at curs (alutar flotant con(ertibilitate obligaiune ofert de moned ofert de (alut pia financiar pia monetar pia (alutar

!. 6iaa monetar repre&int locul unde se confrunt cererea i oferta agregat de moned. :biectul tran&aciei pe piaa monetar l constituie moneda n numerar i banii scriptuali. +. 6rincipalele agregate ale masei monetare sunt- M!' M+ i M0. 0. Cererea agregat de moned depinde de- (olumul sc.imburilor de mrfuri i ser(iciiE (olumul creditului de consumE rata dob;n&iiE nclinaia agenilor economici spre lic.iditi. 1. :ferta agregat de moned are urmtoarele surse de formare- 4anca *aional' care ofer moned pentru de&(oltarea social"economic a riiE bncile comerciale' care ofer credite clienilorE tre&oreria' care ofer moned prin mprumuturile pe care le contractea& la diferite bnci comercialeE multiplicatorul monetar' care contribuie la ma%orarea ofertei banilor scripuali. B. <n cadrul pieei financiare are loc (;n&area " cumprarea titlurilor de proprietate i de credit. 6rin intermediul pieei financiare are loc acumularea resurselor bneti disponibile i transformarea lor n in(estiii de capital. 6iaa financiar include piaa primar i piaa secundar a .;rtiilor de (aloare. L. Ca obiecte de tran&acii pe piaa financiar ser(esc- aciunile' obligaiunile' bonul de te&aur i certificatul bancar. C. 6rincipalele instituii ale pieei financiare sunt- Comisia *aional a pieei financiareE casele de brokera%E bursa de (alori. <n cadrul bursei de (alori are loc formarea cursului .;rtiilor de (aloare. D. 6iaa (alutar cuprinde tran&aciile de cumprare " (;n&are de (alut strain i de diferite titluri de credit. 6iaa (alutar poate fi naional i internaional. P. Cererea de (alut este generat de- operaiunile de import i e9portE de&(oltarea turismuluiE protecia cursului de sc.imb (alutar. !,. :ferta de (alut se formea& din contul- depo&itelor (alutare ale persoanelor fi&ice i %uridiceE transferurilor de (alutE e9portului de mrfuri i ser(iciiE in(estiiilor strineE creditelor i mprumuturilor din strintate. !!. Unul din mecanismele pieei (alutare este cursul de sc.imb (alutar' care repre&int preul monedei naionale e9primat ntr"o alt moned strin. Cursul (alutar poate fi- cursul de pia' flotant' repre&entati(. !+. Cursul de sc.imb (alutar este influenat de factori interni i e9terni. E9primarea cursului (alutar are loc prin dou metode- cotare direct i cotare indirect. #ro2le0e de re a%itulare !. =efinii coninutul pieei monetare. +. $nali&ai agregatele monetare din ).Moldo(a. 0. E(ideniai factorii care influenea& cererea agregat de moned. 1. =eterminai sursele de formare a ofertei agregate de moned. B. E9plicai ec.ilibrul pieei monetare n ba&a anali&ei curbelor cererii i ofertei agregate de moned. L. $nali&ai structura pieei financiare.

C. 2ormulai criteriile de clasificare a .;rtiilor de (aloare. D. $nali&ai obiectele de tran&acie pe piaa financiar. P. $nali&ai funciile instituiilor pieei financiare. !,. $nali&ai acti(itatea bursei de (alori din ). Moldo(a. !!. E9plicai coninutul' subiecii i obiectele pieei (alutare. !+. $nali&ai cererea de (alut i factorii ce o influenea&. !0. $nali&ai sursele de formare a ofertei de (alut. !1. $nali&ai formele de con(ertibilitate a monedei. !B. $nali&ai factorii care influenea& asupra stabilirii cursului de sc.imb (alutar. Gi2lio&ra4ie *i =obrot. Economie politic. Editura Economic. 4ucureti' !PPC' p. 0BL" 0LDE 1!B"10+E B,1"B!+. =umitru Moldo(anu. /urs de teorie economic! Editura $)C. C.iinu +,,L' p. +0P"+LCE 1,,"1,B. $ndrei Co%u.ariE Tatiana ManoleE Tatiana /run&u. (eorie economic! UTM. C.iinu' +,,1' p. !,1"!0L. 6.ilip TardSick' Ko.n 3angeadE 4a.adur Q.an. Introducere n economia politic modern. 6:3I):M. Iai' +,,+' p. L0D"LBC. 0icionar de economie! Coordonator- *i =obrot.Editura Economic. 4ucureti' !PPP' p.!L,.

Se -iunea IV MONDOECONOMIA Te0a +:, E ono0ia 0ondial( !i stru tura ei, +:,+, Con-inutul !i stru tura e ono0iei 0ondial(, +:,), Di1i5iunea 0un ii !i s%e iali5area interna-ional(, +:,3, Cir uitul e ono0i 0ondial !i 4luCurile e ono0i e interna-ionale, +:,6, "lo2ali5area? esen-a, tr(s(turile, 4or0ele, onse in-ele,

S o%ul te0ei? e(idenierea coninutului i structurii economiei mondiale i a impactului proceselor de globali&are asupra de&(oltarii economice la ni(el naional i global. O2ie ti1ele te0ei- " dupa studierea acestei teme ar trebui sa fii capabili s anali&ai etapele de formare a economiei mondialeE s determinai componentele structurale ale economiei mondialeE s e(ideniai trsturile specifice ale economiei mondialeE s grupai rile lumii n dependen de de&(oltarea economicE s anali&ai factorii indogeni i e9ogeni' care au impact asupra economiei mondialeE s anali&ai i s e9plicai formele di(i&iunii munciiE s selectai i s anali&ai formele de speciali&are internaional a munciiE s definii noiunea de circuit economic mondial i s determinai structura luiE s anali&ai direciile de micare a flu9urilor economice internaionaleE s anali&ai formele proceselor de globali&are i consecinele lor po&iti(e i negati(e. +:,+, Con-inutul !i stru tura e ono0iei 0ondiale, E ono0ia 0ondial( repre&int ansamblul economiilor naionale aflate n relaii de interdependen generate de di(i&iunea internaionala a muncii. 8e tie' c relaii economice ntre state au e9istat nca n antic.itate. Ins' nici n antic.itate i nici n e(ul mediu nu a e9istat economie mondial. Economia mondial s"a format n cadrul unui proces istoric ndelungat' n corelaie cu formarea pieei mondiale i a di(i&iunii internaionale a muncii. 6rocesul de formare a economiei mondiale a trecut prin urmatoarele etape!.etapa de creare a premiselor de formare a economiei mondiale' care cuprinde sec H?I"H?II i care se caracteri&ea&- prin trecerea de la relaiile feudale la relaii capitaliste de producieE prin marele descoperiri geografice care au impulsionat sc.imburile de marfuri dintre riE prin cuceririle coloniale care au contribuit la consolidarea pieelor naionale. +.etapa de *ormare a economiei mondiale, care cuprinde sec. H?III"HIH i care se caracteri&ea& prin e9tinderea relaiilor comerciale dintre state generate de prima re(oluie industrial sec H?III#. :data cu apariia produciei maini&ate a sporit substanial producti(itatea muncii i posibilitatea e9portului de marfuri n alte ri ale lumii. 3a aceast etap are loc speciali&area rilor n producerea de mrfuri in;nd cont de condiiile naturale ale rilor respecti(e i de a(anta%ul relati( n comerul internaional. 0. etapa dezvoltarii economiei mondiale, care cuprinde sfr;ritul sec. HIH i prima %umtate a sec. HH. 3a aceast etap are loc procesul de finisare a formrii economiei mondiale. $ceast etap se caracteri&ea&-prin formarea pieei mondiale a mrfurilor i se(iciilorE prin e9tinderea pieei mondiale a capitalului' a forei de munc i a sistemului (alutar"financiar mondial. Economia mondial de(ine un

organism unic ba&at pe crearea unor norme %uridice speciale' a unei anumite ordini internaionale i a unor instituii internaionale. 1. etapa economiei mondiale contemporane' care cuprinde a doua %umatate a sec. HH i sec. HHI. 3a aceast etap toate rile lumii de(in ca subieci al economiei mondiale ntre care e9ist relaii de interdependen profund. $ctuala economie mondial cuprinde urmatoarele componente structurale. " economiile naionale' care constituie unitai de ba& ale economiei mondiale eterogene dup or;nduirea politic i social' c;t i dup n&estrarea cu factori de producie i ni(elul de de&(oltare economicE " organizaiile economice internaionale, cum ar fi- 2ondul Monetar Internaional' 4anca Mondial' :rgani&aia Mondial a Comerului' :rgani&aia Mondial a Muncii i altele' importana crora n relaiile economice internaionale se afl mereu n cretereE " companiile transnaionale'/(H), la care se refer ntreprinderile care sunt naionale dup pro(iniena capitalului' dar internaionale dup sfera acti(itii lor. 3a ba&a CT* se afl firma mam' aflat n una din trile de&(oltate i un numr mare de filiale dependente' plasate n mai multe ri. Ca e9emple de CT* pot ser(i- 2ord' 2iat' Coca"Cola' 6anasonic' 6.ilipps' ToNota i.aE " gruprile integraioniste regionale' numite adeseori organi&aii economice interstatale' cum ar fi- Uniunea European UE#' Comunitatea 8tatelor Independente C8I#' $cordul *ord"$merican de Comer 3iber *$2T$#' $sociaia *aiunilor din $sia de 8ud"Est $8E$*# i a. " *lu+urile economice internaionale' cum ar fi- flu9urile de mrfuri i ser(icii' de capitaluri' de for de munc' monetare i finaciare. Economia mondial contemporan n ultimele decenii ale sec. HH a fost nsoit de mai multe transformri social"economice planetare' care substanial au modificat coninutul acesteia. 6rintre astfel de modificri pot fi menionate - destramarea sistemului socialist mondial i integrarea fostelor ri socialiste n economia mondialE meninerea unor ritmuri nalte i relati( stabile de cretere economic pe plan mondialE sporirea dependenei de&(oltrii economiilor naionale de factorul e9ternE trecerea treptat a rilor Terei la societatea informaional. $ctuala economie mondial are urmtoarele trsturi specifice cre terea numrului de state suverane' subiecte ale relaiilor economice internaionale' n deosebi dup al doilea r&boi mondial n urma destrmrii sistemului colonial i a sistemului socialist. =ac n anul !DB, n lume erau numai 11 de state independente' iar n !P0D 7 L, ri' apoi in a. +,!! :rgani&aia *aiunilor Unite ntrunea de%a !P0 state independenteE intensi*icarea proceselor de cooperare i integrare regional economic a statelor independente n scopul sporirii eficienei economice i re&istenei la lupta concurenialE principalele subsisteme ale actualei economii mondiale au de(enitdi(ersificarea pieii mondialeE di(i&iunea i speciali&area internaionala a munciiE circuitul economic mondialE

cre terea rolului instituiilor economice internaionale i a companiilor transnaionale n reglarea relaiilor economice dintre rile lumiiE n cadrul actualei economii mondiale predomin trei centre de putere economic. $merica de *ord' Uniunea Europeana i $sia de 8ud"Est n frunte cu Kaponia i C.ina' crora le re(ine ma%oritatea produciei industriale. In actuala economie mondiala LBU din &I"%ul mondial este concentrat n urmtoarele AB tri industrial de&(oltate- 8U$"+!',U' C.ina"!+'LU' Kaponia"C',U' India"B'CU' /ermania"1'BU' 2rana"0'+!U' $nglia"0'!DU' Italia"0',U' 4ra&ilia" +'CBU' )usia"+'+BUE n economia mondial contemporan are loc aprofundarea decala%ului dintre ni(elul de&(oltrii economice a rilor industriali&ate i a rilor slab de&(oltare. 6otri(it unui top reali&at de /lobal 2inance n anii +,,D"+,!, ).Moldo(a' dup (olumul 6I4"ului pe cap de locuitor' a ocupat locul !0! din !D+ de ri in(estigate. 6otri(it topului menionat' unui locuitor din ).Moldo(a "i re(ineau n medie n a. +,!, un 6I4 de +.P0C dolari' din )om;nia"!+.!0! dolari' din )usia"!B.C0D dolari.<n primele !, ri al acestui top au intrat urmatoarele state-Matar" P,.!1P dolari' 3u9emburg" CD.0PB '*or(egia" B+.PL1' 8ingapore" B+.D1,' 4runei" 1D.C!1' 8U$ 7 1C.C,+' Tong Cong 7 11.D1,' El(eia 7 10.P,0' :landa 7 1,.L,!' $ustralia 7 0P.D1! dolari. Cele mai srace ri din lume sunt considerate -Congo 7 01+ dolari 6I4 pe cap de locuitor' iimbabSe 7 0LB dolari i 4urundi "1!, dolari' potri(it aceluiai top menionat. <n dependen de (olumul 6I4"ului care re(ine la un locuitor rile lumii pot fi divizate n" ri cu (enit sc&ut"p;n la CDB dolari pe an' la care se refer unele ri din $frica i $siaE " ri cu (enit mediu "CDB"0!+B dolari pe an' la care se refer rile n curs de de&(oltare' inclusi( ).Moldo(aE " ri cu (enit peste mediu "0!+L"PLBB dolari pe an' la care se refer circa o treime din rile lumiiE " ri cu (enit nalt" peste PLBL dolari pe an' la care se refera rile industrial de&(oltate. Economia mondial ca sistem global' este influenat de mai muli *actaori e9ogeni i endogeni printre care pot fi menionai-aprofundarea cri&elor economico" financiare !PC0"!PC1E !PPC"!PPDE +,,D"+,,P#E agra(area cri&ei datoriilor e9terne care a cuprins nu numai rile n curs de de&(oltare'dar i rile industrial de&(oltateE sc.imbarea raportului dintre creterea economic i consumul de resurseE sc.imbarea coraportului de putre economic ntre 8U$' Uniunea European' C.ina i KaponiaE confruntarea rilor lumii cu problemele globale ale omenirii ncl&irea global' poluarea mediului ambiant i a.#. Economia mondial' pri(it ca un ansamblu de interdependene ntre economiile naionale' repre&int un sistem dinamic ba&at pe mai multe legiti' printre care pot fi menionate urmtoarele-de&(oltarea rapid a relaiilor comerciale dintre rile subiecte ale economiei mondialeE aprofundarea di(i&iunii intrenaionale a muncii n ramurile ce determin progresul te.nico"tiinific construcia de maini'

microelectronic' radiote.nic' telecomunicaii' nanate.nologii etc.#E e9tinderea proceselor de globali&are n domeniul industriei' agriculturii' telecomunicaiilor' turismului'tiinei' culturii' sportului etc.E concentrarea forelor de producie ntr"un numr limitat de ri puternic de&(oltateEe9tinderea flu9urilor de capital' for de munc' financiare' monetr" creditare i de te.nologii a(ansate ntre rile lumii. +:,) , Di1i5iunea 0un ii !i s%e ili5area interna-ional( Una din trsturile actualei economii mondiale este di(i&iunea muncii i speciali&area internaional. Di1i5iunea 0un ii' pri(it n sens larg' repre&int di(i&area unui proces sau a unei funcii n pri importante' fiecare parte fiind e9ecutat de o singur persoan sau unitate economic. Ea e(oc ideile de speciali&are' de cooperaree' de eficien' de randament' de producti(itate. =i(i&iunea muncii mbrac mai multe forme' printre care pot fi menionate!.Di1i5iunea tehni (" o di(i&iune n interiorul unei ntreprinderi sau a unei ramuri de acti(itate. :data cu de&(oltarea manufacturilor n $nglia n sec.H?II' di(i&iunea te.nic ncepe sa fie asociat problemelor de organi&are' de costuri de producie' de comparare internaional a preurilor' precum i de progresul i de aplicarea te.nicii performante. =i(i&iunea te.nic contribuie la sporirea calitii produselor' la economisirea de materie prim' la economia de timp obinut n procesul de producie i de utili&are raionala a aparatului producti(. +.Di1i5iunea so ial( a 0un ii"repre&int un proces istoric de difereniere' desprindere i separare a diferitor genuri de acti(iati i fi9area acestora ca domenii distincte' de sine stttoare prin funciile i rolul ndeplinit' de(enind acti(iti specialli&ate!B.Una din (ariantele di(i&iunii sociale a muncii este Forgani&area tiinific a munciiA' numit FtaNlorismA' conceput de 2.O. TaNlor la sf;ritul sec.HIH.!L =i(i&iunea sociala a muncii reflecta totalitatea acti(itatilor speciali&ate e9istente n societate i se concreti&ea& n ramurile i subramurile economiei naionale' ocupaiile meseriile i profesiunile# practicate n societate. =i(i&iunea social a muncii depinde de ni(elul de de&(oltare a societii i de di(ersificare a ne(oilor' de dimensiunile pieei' de natura muncii i a acti(itii lor' de gradul de libertate economic. $(anta%ele di(i&iunii sociale a muncii- permite perfecionarea factorilor de producieE creterea (olumului de producieE contribuie la ndem;narea' perceperea i c.ib&uina lucratoruluiE duce la creterea efienei i utili&rii efecti(e a te.nicii i te.nologiilor moderne. Totodat' ea poate genera i
!B !L

=icionar de Economie. Coordonator *i =obrot. Editura Economic . 4ucureti' !PPP' pag. !CB

TaNlorism"sistem de organi&are tiintific a muncii industriale n cadrul cruia normele de munc se stabilesc prin controlul timpului de e9ecutate i eliminarea gesturilor inutile' precum i de remunerarea lucrtorilor. *ormele de munc se stabilesc la ni(elul muncitorilor cu randamentul cel mai ridicat. 8arcinile de producie sunt decupate n gesturi elementare simple' care pot fi astfel controlate cu riguro&itate' elimin;ndu"se pierderile de timp ale muncitorilor i asigur;nd o sporire a producti(itii muncii. TaNlorismul a fost completat in anul !P!, de ctre T.2ord prin utli&area ben&ilor de producie' perfecion;nduse n acest fel di(i&iunea te.nic i sociala a muncii' ceea ce a asigurat un ade(rat truimf n de&(oltarea producii industriale dup cel de al doilea r&boi mondial.

unele de&a(anta%e' cum ar fi -creterea riscului de oma%E monotonieE pierderea de9teritii n obinerea unui bun' fiecare speciali&;ndu"le n efectuarea unei operaiuni' proces' lucrri' etc. 0.0iviziunea naturala a muncii numit di(i&iunea muncii dupa se9# e9ist n orice societate' fiind generat de diferenele dintre brbai i femei i e9istena familiei' cu consecinele pe care le antrenea& ea. 2amilia'dup cum se tie' e9ercit di(erse funcii-fi&ice reproducere' economie' protecie#E culturale i sociale instruire' educaie' sociali&are' bunstare#. 2iecare membru a familiei dispune de anumite funcii i drepturi n acti(itatea familiar. Cea mai simpl form de di(i&iune natural este -acti(itatea casnic 7pentru femeie i acti(itile e9terioare"pentru brbai.)olurile pot fi sc.imbate-de e9emplu' ndeplinirea anumitor sarcini nu mai este asigurat de ctre femeie' ci ncredinat cui(a din e9terior. 1.0iviziunea internional a muncii repre&int un proces de speciali&are a rilor lumii n producerea i comerciali&area de mrfuri n dependen de condiiile economice fa(orabile de care dispun surse naturale' for de munc' te.nologii a(ansate etc.#. =i(i&iunea intenaional a muncii' numit i di(i&iunea teritorial sau geografic'este legat de comerul internaional i de amplasarea geografic a acti(itilor umane i se caracteri&ea& prin urmtoarele ea repre&int un proces prin care se caut cea mai bun reparti&are posibil a resurselor rare ntre naiuni n (ederea obinerii celui mai bun re&ultat posibilE ea implic o selecie a acti(itilor ntre naiuni abondonarea unora' punerea accentului pe altele# i o realocare a factorilor de producie sau c.iar o deplasare a lor dintr"un sector n altul E ea urmarete o mai mare eficacitate' o diminuare a costurilor i o cretere a produciei. Cu pri(ire la di(i&iunea internaional a muncii e9ist mai multe teorii i abordri' printre care pot e(ideniatea# teoria avanta-ului absolut, formulat de $.8mit.' potri(it creia' dac o ar strin ne poate furni&a bunuri mai ieftine dec;t le"am produce noi' e mai bine s le cumprm de la ea cu o parte a produsului acti(itii noastre'utili&at ntr"un mod n care putem trage oarecare folos. 6e ba&a a(anta%ului absolut rile fac sc.imburi de bunuri ca urmare a diferenei absolute ntre costurile de productieE b# teoria avanta-ului relativ' formulat de =.)icardo potri(it creia fiecare ar se speciali&ea& n producerea i e9portul acelor bunuri pe care le fabric cu costuri relati( mai sc&ute i a cror eficien este relati( mai mare' comparati( cu alte ri si in(ers' fiecare ar (a cuta s importe acele bunuri pe care le produce la costuri mai mari i a cror eficien este relati( mic comparati( cu a altor ri. =eci' esena principal al acestei teorii const n urmtoarele- a# o ar optea& pentru producerea unei mrfi $' pentru care' n comparaie cu o alt marf 4' c.eltuielile nete sunt comparati(e mai miciE b#pe aceast ba&' sc.imburile comerciale internaionale pot fi reciproc a(anta%oase tuturor partenerilorE c#premisa i corolarul a(anta%ului relati( este liberul sc.imb' deplina libertate concurenial ntre ri' indiferent de potenialul lor economicE

c# teoria mar+ist ' elaborat de ). 3u9emburg' potri(it creia speciali&area nu este nici pe departe o alegere' ci re&ultatul acaparrii resurselor de apro(i&ionare i a debueilor. $stfel' se a%unge n mod sc.ematic la o lume format din dou ansambluri de naiuni' industriali&ate i neindustriali&ate' primele e9ploat;ndu"le pe cele din urm' sc.imbul fiind integral' iar condiiile sc.imbului 7 defa(orabile acestora din urmE d) teoria neoclasic Lec5scher :hlin 9amuelson e9plic a(anta%ul comparati( prin dotrile inegale cu factori' naiunile speciali&;ndu"se n producia pentru care sunt cele mai dotate. 2iecare ar trebuie s se speciali&e&e n domeniile n care dotarea sa cu factori de producie este mai bun' import;nd mrfurile produse din factori pe care i posed n cea mai mic cantitate. jrile mai a(ansate te.nologic dispun de un a(anta% n e9portul de bunuri care necesit o te.nic nou i import bunuri care necesit te.nici mai simple sau mai (ec.i. $ceast teorie e9plic deplasarea acti(itilor industriale spre rile mai puin de&(oltate n dependen de gradul de dotare cu factori de producie. =i(i&iunea internaional a muncii st la ba&a proceselor de speciali&are internaional a economiilor naionale. 9pecializarea internaional repre&int un proces de adaptare i de&(oltare a potenialului economic naional' a economiei de pia intern' la cerinele pieei mondiale' n (ederea (alorificrii c;t mai bune a condiiilor naturale' a tradiiilor' a forei de munc i a capitalurilor din ara respecti(. 9pecializarea internaional a economiei naionale depinde de urmtorii *actoria# condiiile naturale' care pot fa(ori&a un anumit fel de producie petrol' cafea' fructe etc.#E b# mrirea teritoriului i a populaiei rile cu un numr mare de populaie se pot speciali&a n producerea unor mrfuri care cer mai mult for de munc#E c# ni(elul aparatului de producie i gradul su de di(ersificare depinde de ni(elul de calificare a forei de munc' de (olumul de capital etc.#E d# tradiiile naionale' care pot stimula speciali&area n producia anumitor mrfuriE e# factori e9traeconomici r&boaie' asuprire colonial' pstrarea unor rmie tradiionale din sistemele (ec.i de gospodrire#. 6rincipalele direcii de speciali&are internaional a muncii sunt" specializarea general a muncii' care reflect di(i&area rilor n dependen de principalele funcii de producie ri industriale' ri agrare' ri e9tracti(e i ri de prelucrare a materiei prime#E " specializarea parial a muncii' care reflect speciali&area rilor n fabricarea anumitor produse finaleE " specializarea speci*ic a muncii' care reflect speciali&area anumitor ri la fabricarea unor piese specifice' semifabricate' ansambluri sau module ce (or fi utili&ate n fabricarea altor produse. $ctualmente' n literatura de specialitate cel mai frec(ent sunt anali&ate urmtoarele *orme de speciali&are internaional!C!C

=umitru Moldo(anu. Curs de Teorie Economic. Editura. $)C.C.iinu' +,,L' pag. 0DB" 0DC.

!. specializare intrasectorial sau (ertical#' care a aprut n urma primei re(oluii industriale sec. H?III# i care a contribuit la di(i&area rilor lumii n ri industriale i ri agrare. jrile agrare au de(enit furni&toare de materie prim' iar rile industriale s"au speciali&at n prelucrarea produselor agricole importate. $ceast form de speciali&are i"a pstrat rolul de dominant p;n n prima %umtate a sec. HH. +. specializarea interramural presupune speciali&area rilor n anumite ramuri ale industriei' cum ar fi - industria grea' industria de construcie a mainilor' industria c.imic' industria uoar etc. 8peciali&area interramural se reali&ea& de obicei ntre rile care se afl apro9imati( la aceleai ni(ele de de&(oltare economic i au o structur a economiilor naionale mai mult sau mai puin similar. 0. specializare intraramural se efectuea& la ni(elul subramurilor' adic n cadrul aceleiai ramuri. =e e9emplu' trei ri se speciali&ea& n producia de tractoare- 8tatele Unite " produce i e9port tractoare de dimensiuni mariE $nglia 7 produce tractoare de dimensiuni mediiE /ermania 7 produce tractoare de dimensiuni mici. 1. specializarea organologic presupune speciali&area rilor nu n producerea unui bun finit' ci doar a unor pri componente ale acestuia' a unor detalii. $ctualmente' n (olumul comerului internaional scade ponderea produselor finite i crete substanial ponderea produselor semifabricate' detalii' pri componente' agregate etc. Multe detalii pentru un anumit bun tele(i&or' frigider' automobil' a(ion etc.# se produc n diferite ri' iar asamblarea lor n produs finit are loc n anumite ri. B. specializarea intra*irm a aprut n ultimele decenii al sec. HH n urma constituirii companiilor transnaionale CT*#. 8c.imburile dintre filialele aceleiai firme dislocate n diferite ri au la temelie anume e9ploatarea a(anta%elor relati(e ale unei sau altei ri' dar de%a n cadrul unei singure ntreprinderi' fie c ea aparine unui proprietar indi(idual sau colecti(. 8peciali&area intrafirm contribuie at;t la e9tinderea proceselor de globali&are a produciei i comerului' c;t i la speciali&area unor funcii importante' cum ar fi contabilitatea' managementul resurselor umane' cercetarea 7 de&(oltarea etc. L. specializarea tehnologic este una din formele noi de speciali&are internaional a muncii. Ea reflect deplasarea treptat a capacitilor industriei tradiionale metalurgic' te9til' c.imic' constructoare de maini# din rile occidentale n rile n curs de de&(oltare. :biectul speciali&rii te.nologice constituie de&(oltarea prioritar a tiinei i te.nicii' elaborarea te.nologiilor noi n domeniile strategice de de&(oltare social " economic. 6rintre rile aflate n fruntea speciali&rii te.nologice se afl 8tatele Unite ale $mericii' Kaponia' 2rana' $nglia' /ermania' 8uedia. <n pre&ent rile lumii' din punct de (edere al speciali&rii internaionale' pot fi di(i&ate n dou grupe mari. 3a prima grup se refer rile care se ba&ea& pe te.nica modern' care au o speciali&are internaional de nalt eficien' ceea ce le permite s dein o pondere substanial din totalul e9porturilor mondiale' iar la a doua grup se refer rile slab de&(oltate' a cror speciali&are internaional este unilateral i care dein o pondere infim n 6I4 nsumate ale rilor n e9porturile mondiale.

$ceste grade diferite de speciali&are internaional reflect' n esen' potenialul economic al statelor lumii. ?orbind despre tendinele din economia mondial contemporan este necesar de a meniona' c n ultimele decenii s"a sc.imbat esenial situaia n domeniul speciali&rii internaionale a rilor. $re loc refu&ul de sistemul de dou trepte n clasificarea rilor- n ri industriale i ri ce furni&ea& materii prime agricole sau naturale. <n pre&ent s"a constituit un nou sistem de clasificare a rilor' care include trei grupe de ri !. jri ce dein monopolul asupra cercetrilor tiinifice i a te.nologiilor a(ansate 8U$' Kaponia' /ermania' Marea 4ritanie etc.#E +. jri e9portatoare de materii prime naturale i agricole Cu(eit 7 petrol' 8inegal 7 ara.ide#E 0. jri speciali&ate n asamblarea i fabricarea mrfurilor cu un ni(el nalt al manoperei' sau consum de materiale C.ina' Ce.ia' 8ingapore' Cipru#. 8peciali&area internaional are la ba& n primul r;nd nu sc.imbul de produse finite' dar producia i sc.imbul de semifabricate' piese i ansambluri de piese. $re loc speciali&area pe anumite etape i stadii ale procesului te.nologic. 8istemul de speciali&are cel din anii opt&eci poate fi denumit @Conveier unic mondial,$ Cau&a principal a acestor transformri a constituit creterea dependenei rilor nalt de&(oltate de furni&orii de materii prime minerale i agricole. Mai ales aceasta s" a e(ideniat odat cu declanarea cri&ei energetice din anii rC,. jrile de&(oltate au fost ne(oite s implimente&e urgent programe naionale pri(ind reducerea consumului de resurse naturale i mai ales a celor energetice' pentru a reduce dependena de importul de resurse. jrile cu ni(el redus de de&(oltare' folosindu"se de oca&ia prielnic' au nceput s atrag in(estiii n ramurile care au de(enit neatrgtoare pentru rile de&(oltate' cum ar fi ramurile prelucrtoare' ser(icii etc. Ca re&ultat s"a format un sistem economic mondial nou' in care dependen economic dictatorial al rilor de&(oltate s"a transformat ntr"un parteneriat economic interstatal. jrile occidentale tind s obin profituri economice nu prin presarea partenerilor mai slabi' dar prin sporirea ciclului te.nologic de producie i apropierea partenerilor la ni(elul liderilor economici. +:,3, Cir uitul e ono0i 0ondial !i 4luCurile e ono0i e interna-ionale Circuitul economic poate fi pri(it i anali&at la ni(el naional i la ni(el mondial. 3a ni(el naional circuitul economic reflect flu9urile reale i monetare care concreti&ea& interaciunile de natur tran&acional dintre agenii economici componeni ai unei economii naionale. Circuitul economic naional asigur desfurarea nentrerupt i articulat a acti(itilor din economie. Circuitul economic naional include" acti(iti economice care constituie cau&a tran&aciilor economice ce se refer la totalitatea operaiunilor economiceE " subiecii tran&aciilor economice' care sunt agenii economiciE

" obiectele tran&aciilor economice' care repre&int bunurile economice' ser(iciile factorilor de producie i acti(ele financiare. Tran&aciile principale' care au loc n cadrul circuitului economic naional' sunt flu9urile reale de mrfuri i ser(icii# i flu9urile monetare. Circuitul economic pri(it la ni(el internaional mondial# repre&int ansamblul flu9urilor internaionale de natur economic' pri(ite n str;nsa lor interdependen. El repre&int o form de mpletire a sc.imbului reciproc de acti(iti dintre di(erse economii naionale. $supra circuitului economic internaional influenea& mai muli factori' printre care pot fi menionai - gradul de aprofundare a di(i&iunii mondiale a munciiE stadiul i direciile n care e(oluea& relaiile politice internaionale' care pot stimula sau fr;na diferitele flu9uri economice internaionale. <n acelai timp' circuitul economic internaional poate a(ea impact asupra relaiilor politice internaionale' c;t i asupra economiilor naionale i n ansamblu asupra economiei mondiale. $ctuala practic mondial confirm faptul' c e9ist o str;ns corelaie' pe de o parte' ntre potenialul economic al unei ri i participarea ei la circuitul economic internaional' iar pe de alt parte' ntre ni(elul de&(oltrii economice i intensitatea antrenrii economiei naionale n circuitul economic internaional. Cu c;t ni(elul de&(oltrii este mai ridicat' cu at;t legturile economice e9terne sunt mai intense. jrile de&(oltate dein ponderea cea mai mare n circuitul economic internaional!D Circuitul economic internaional' pri(it n ansamblu' dispune de urmtoarele caracteristici- a#are caracter obiectiv' deoarece fiecare ar simte necesitatea participrii la flu9urile economice internaionaleEb# are caracter istoric' deoarece formele i mecanismele de interdependen 7 dintre state difer de la o perioad la altaE c# are caracter dinamic, deoarece ritmurile de sporire a flu9urilor reale i monetare internaionale sunt destul de nalteE d#are caracter comple+, deoarece re&ult din di(ersificarea tot mai mare a flu9urilor economice componente i din creterea interdependenelor dintre ele. Circuitul economic internaional' dup cum s"a menionat mai sus' include diferite flu9uri economice mondiale. 2lu9urile internaionale mondiale# repre&int micarea (alorilor materiale' financiare i spirituale dintre ri diferite' precum i migraia populaiei dintr"o ar n alta. 2lu9urile economice internaionale pot fi clasificate n ba&a urmtoarelor criterii!. =in punct de (edere al obiectului relaiilor economice dintre ri, pot fi e(ideniate" flu9uri comerciale internaionale' determinate de e9porturi i importuri de mrfuri dintre riE " flu9uri de prestri i ser(icii' cum ar fi -ser(icii de turism' transport' consulting' ser(icii bancare etc. " flu9uri de in(estiii directe de capital i de portofoliuE " flu9uri de cunotine te.nico" tiinifice i te.nologice sub form de bre(ete' licene' utila%e' engineering' leasing etc.#E " flu9uri de cooperare economic internaional' care au la ba& efortul comun al diferitor ri pentru reali&area anumitor obiecti(e comuneE
!D

=icionar de Economie. Coordonator *i =obrot. Editura Economic.4ucureti' !PPP' pag. !,B.

" flu9uri de for de munc dintre ri' at;t organi&ate i reglementate' c;t i neorgani&ate migrare ilicit internaional#E " flu9uri (alutar" financiare internaionale' generate de micarea banilor i a creanelor din diferite ri. +. =in punct de (edere geogra*ic flu9urile economice pot fi grupate n " flu9uri dintre rile de&(oltate cunoscute sub denumirea de flu9uri *ord 7 *ord i care cuprind rile Uniunii Europene' 8tatele Unite ale $mericii' Kaponia i alte state de&(oltateE " flu9uri de sc.imb dintre rile de&(oltate i cele aflate n curs de de&(oltare' cunoscute sub denumirea de flu9uri *ord 7 8udE " flu9uri de sc.imb dintre rile occidentale i cele din Est' numite flu9uri Est 7 ?estE " flu9uri de sc.imb ntre rile n curs de de&(oltare' cunoscute sub denumirea de flu9uri 8ud 7 8ud. 0. =in punct de (edere al gradului de modificare n flu9urile economice internaionale pot fi e(ideniate urmtoarele tendine " diminuarea ponderei flu9urilor materiale i creterea ponderei ser(iciilor prestateE " amplificarea flu9urilor de cunotine te.nico 7 tiinifice i de te.nologii noiE " scderea (olumului de flu9uri a produselor finite i creterea flu9urilor de materii prime' semifabricate' piese i ansambluri de pieseE " creterea considerabil a flu9urilor de cooperare economic regionalE " creterea intrerdependenelor dintre flu9urile economice internaionale. E9tinderea flu9urilor economice tradiionale i apariia noilor flu9uri netradiionale n cadrul circuitului economic internaional au contribuit n mare msur la aprofundarea proceselor de globali&are a economiei mondiale. +:,6, "lo2ali5area ? esen-a, tr(s(turile, 4or0ele, onse in-ele, 8paiul economic mondial actualmente repre&int locul unde se nt;lnesc dou serii de actori- pe de o parte' naiunile' care sunt stabilite n limitele unor teritorii i tind s se regrupe&e n organi&aii regionale' iar pe de alt parte' ntreprinderile care produc i nfptuiesc cea mai mare parte a relaiilor economice dintre aceste teritorii' fa(ori&;nd transferurile te.nologice i difu&area cunotinelor te.nico 7 tiinifice. $nume aceste ntreprinderi de(in actualmente pilonul de ba& a proceselor de globali&are. @lobalizarea repre&int un proces de aprofundare a interdependenelor dintre economiile naionale' de aprofundare a globali&rii acti(itii companiilor transnaionale' pe ba&a liberali&rii flu9urilor internaionale de mrfuri' de capital' de for de munc i de te.nologii. $ctualmente' astfel de probleme de importan ma%or' cum ar fi - creterea economic regional i mondial' e9plo&ia demografic n rile slab de&(oltate' alimentaia la ni(el global' poluarea' ec.ilibrul ecologic' e9ploatarea spaiului cosmic i a oceanelor etc.' pot fi re&ol(ate numai la scar global n procesul globali&rii.

6rocesul de globali&are cuprinde mai multe (ariante de domenii de acti(itate uman economic' politic' cultural' ecologic' securitate etc. <n e(oluia sa' procesul de globali&are intensi( a trecut prin trei (aluri etape# consecuti(e&rimul val de globalizare cuprinde anii !DC, 7 !P!1 i este legat de constituirea economiei mondiale. 3a aceast etap are loc reducerea substanial a costurilor de transportare a mrfurilor' cau&ate de crearea unei reele mondiale de ci ferate i de nlocuire a na(elor cu p;n& cu na(e cu motor cu aburE intensificarea e9portului de mrfuri i de capitalE migrarea masi( a forei de munc din rile cu (enituri %oase n rile cu (enituri mai nalte. 6e parcursul acestei perioade (olumul comerului internaional a crescut de dou ori' ating;nd cifra ma9imal n !P!0' care nu a fost depit dec;t n !PC,. 2l doilea val de globalizare cuprinde perioada anilor !P1B 7 !PD, i este generat de apariia instituiilor internaionale cum ar fi - :rgani&aia *aiunilor Unite' :rgani&aia Internaional a Comerului /$TT#' 2ondul Monetar Internaional' 4anca Mondial i alte instituii' care au contribuit la intensificarea proceselor de globali&are. 3a aceast etap are loc - reducerea considerabil a tarifelor (amale i a barierelor n comerul internaionalE liberali&area flu9urilor de capitalE de&(oltarea companiilor transnaionale. 2l treilea val al globalizrii ncepe cu anii P, al sec. HH i este determinat de declanarea re(oluiei informaionaleE destrmarea sistemului socialist de economieE de&(oltarea te.nologiilor informaionaleE perfecionarea organigramei companiilor transnaionale i formarea ntreprinderii 7 reea!P. $ctuala etap al globali&rii are urmtoarele trsturi a# e9pansiunea companiilor transnaionale pe pieele internaionale ale factorilor de producie i deplasarea filialelor i unitilor de producie n aspect globalE b# internaionali&area capitalului i (alorificarea lui eficient n dependen de e9istena resurselor i a pieelor de desfacereE c# generarea procesului de formare a oligopolurilor mondiale n ba&a concentrrii capitalului n centrele economice internaionale 8U$' Uniunea European' Kaponia' C.ina#E d# intensificarea proceselor de integrare economic internaional UE' C8I' *$2T$' i altele#E e# e9tinderea interdependenelor dintre state n urma de&(oltrii accelerate a sistemului informaional' ser(iciilor de transport i telecomunicaii i a ser(iciilor financiar 7 bancareE f# globali&area concurenei n aspect planetar' care contribuie la raionali&area proceselor de producie i la micarea flu9urilor economice reale i monetare n ansamblul economiei mondiale. 6rincipalele *orme de manifestare a globali&rii sunt-

!P

<ntreprinderea 7 reea este un ansamblul de ntreprinderi care stabilesc intre ele relaii dup modelul parteneriatului i al cooperrii' de la transformarea materiilor prime p;n la consumul final.

globalizarea comerului' care const n creterea ponderei e9portului de bunuri n 6I4"ul rilor economic de&(oltate. =e e9emplu' ponderea e9portului de bunuri n 6I4" ul 4elgiei constituie C1 U' :landei" B0 U' Canadei 7 B+ U. globalizarea industriei n ba&a principiului- a utili&a resursele de oriundeE a locali&a producia oriundeE a comerciali&a produsele finite oriunde. <n ba&a acestor principii acti(ea& actualmente ma%oritatea companiilor transnaionale. globalizarea spaiului *inanciar, care reflect creterea mprumuturilor pe pieele internaionale de capital i sporirea gradului de integrare a pieelor financiare. Ca piloni de ba&a a globali&rii spaiului financiar ser(esc actualmente 2ondul Monetar Internaional i 4anca Mondial. globalizarea serviciilor de transport' turism' telecomunicaii' de informaie' pot etc. globalizarea activitii companiilor transnaionale. $ctualmente n lume e9ist peste B, mii de CT* cu +D, mii de filiale n care sunt anga%ate circa !,, mln. de lucratori i care controlea& circa 1,U din acti(ele pri(ate mondiale. 6rintre principalele CT* sunt- E9on 8U$#' Mitsubisi Kaponia#' =aimler 4en /ermania#. globalizarea 'uni*ormizarea) activitii social%culturale acti(itatea de reclam' mod' sport' filme' mu&ic' literatur' art etc.#. /lobali&area are consecine pozitive i negative. 3a consecintele pozitive se refer" e9tinderea in(estiiilor de capital directe at;t n rile de&(oltate' c;t i n rile n curs de de&(oltare' ce stimulea&a creterea economic. In(estiiile de capital strin au permis rilor rmase n urma s se integre&e mai eficient i mai rapid n circuitul economic mondial 8ingapore' Coreea de 8ud' Me9ic#E " modificarea structurii comerului internaional' n care ncepe a domina comerul intraramural' ba&at pe speciali&area intraramural a rilor lumiiE " de&(oltarea i moderni&area rilor subde&(oltate economic n ba&a delocali&rii masi(e a unor acti(iti de producie industrial din rile de&(oltate i implementarea te.nologiilor mai performanteE " crearea noilor locuri de munc i sporirea ni(elului de trai n rile n curs de de&(oltare n urma acti(itilor de producie i reali&are a mrfurilor de ctre CT*. 6e l;ng laturile po&iti(e globali&area este nsoit i de consecine negative printre care pot fi menionate urmtoarele" globali&area a contribuit la aprofundarea polari&rii lumii prin di(i&area ei n ri foarte bogate i ri foarte sraceE " globali&area' n deosebi la etapa a treia' a dus la instabilitatea economico" financiar a economiilor naionale i regionale cri&ele economice din anii !PP!' !PPD' +,,D"+,,P#E " globali&area' n unele ca&uri' duce la afectarea su(eranitii rilor aflate n curs de de&(oltare n urma creterii dominaiei economice a CT* i a instituiilor financiare internaionaleE " globali&area aprofundea& decala%ul de salari&are a muncii calificate din rile de&(oltate i din rile n curs de de&(oltare n care fora de munc este mai ieftina.

<n pofida acestor consecine negati(e globali&area' pri(ita n ansamblu' este un proces po&iti(' care stimulea& radical creterea economica. $ctualmente toate rile lumii' indiferent de dimensiune teritorial' de ni(el de de&(oltare economic sau de regim politic sunt atrase n procesul globali&rii. Cu1inteI heie circuitul economic mondialE companii transnaionaleE di(i&iunea mondial a munciiE di(i&iunea natural a muncii' di(i&iunea social a munciiE di(i&iunea te.nic a munciiE economie mondialE flu9uri economice internaionaleE flu9uri economice monetareE flu9uri economice realeE globali&area economicE speciali&area intrafirmE speciali&area internaionalE speciali&area intersectorialE speciali&area intraramuralE speciali&area interramuralE speciali&area organologicE speciali&area te.nologic.

Re5u0at !. Economia mondial repre&int ansamblul economiilor naionale aflate in relaii de interdependen generate de di(i&iunea internaional a muncii. +. Componentele structurale ale economiei mondiale sunt- economiile naionale' instituiile i organi&aiile economice internaionale' companiile transnaionale' gruprile integraioniste regionale' flu9urile econnomice internaionale. 0. Trsturile principale ale economiei mondiale - creterea numrului de state independente antrenate n sistemul economiei mondialeE intensificarea proceselor de cooperare i integrare economic regionalE sporirea rolului instituiilor internaionale i a CT* n reglarea relaiilor economice internaionaleE e9tinderea proceselor de globali&are economicE aprofundarea decala%ului economic dintre rile lumii. 1. =i(i&iunea internaional a muncii repre&int un proces de speciali&are a rilor n producerea i comerciali&area bunurilor economice n funcie de condiiile fa(orabile economice i naturale de care dispun rile respecti(e. B. 2ormele principale de speciali&are internaional- speciali&are intersectorial' interramural' intraramural' organologicc' intrafirm' te.nologic. L. Circuitul economic internaional mondial# repre&int ansamblul flu9urilor economice internaionale' pri(ite n str;nsa lor interdependen. Circuitul economic are caracter- obiecti(' istoric' dinamic' comple9. C. 6rincipalele flu9uri economice internaionale sunt- flu9uri de bunuri materiale' de ser(icii' de in(estiii de capital' de for de munc' flu9uri (alutar" financiare. D. /lobali&area repre&int un proces de aprofundare a interdependenelor dintre economiile naionale i de e9tindere a acti(itii CT*' generat de liberali&area flu9urilor economice internaionale.

P. 2ormele principale de manifestare a globali&rii sunt- globali&area comerului' industriei' ser(iciilor' spaiului financiar' acti(itii CT*' acti(itii social"culturale etc. !,. 6rocesul de globali&are pri(it n ansamblu' nect;nd la unele consecine negati(e' este un proces po&iti( care stimulea& substanial creterea economic at;t la ni(el naional' c;t i la ni(el mondial. #ro2le0e de re a%itulare !. E9plicai coninutul economiei mondiale i etapele ei de formare. +. $nali&ai structura economiei mondiale. 0. E(ideniai trsturile principale ale economiei mondiale. 1. $nali&ai coninutul di(i&iunii internaionale a muncii. B. 8electai i anali&ai principalele forme de speciali&are internaional. L. =eterminai coninutul noiunii de Fcircuit economic internaionalA. C. $nali&ai principalele flu9uri economice internationaleE D. E9plicai noiunea de globali&are economic i anali&ai factorii care o determin. P. $nali&ai principalele forme de manifestare a proceselor de globali&are. !,. $nali&ai laturile positi(e i negati(e ale globali&rii.

Gi2lio&ra4ie *i =obrot. Economie politic. Editura Economic. 4ucureti. !PPC' pag. 1D0"1DL. =umitru Moldo(anu. Curs de teorie economic. Editura $)C. C.iinu' +,,L' pag. 0CP"0DCE 1!!"1!L. Mi.ai /rosu. Economie politic. Editura E(rica. C.iinu' +,,!' pag. !D," !D1. Co%u.ari' T. Manole' T. /run&u. Teorie economic. UTM. C.iinau' +,,1' pag. B1D"BB,E D1P"DB!. =icionar de tiine economice. Editura $)C.C.iinu' +,,L' pag. B1D"BB,E D1P" DB!. =icionar de economie. Coordonator- *i =obrot. Editura Economic. 4ucureti' !PPP' pag. !,B' !DD' !C1' +!1"+!B.

Te0a +;, Rela-iile e ono0i e A interna-ionale , +;,+,Co0er-ul interna-ional !i %oliti i o0er iale eCterne, Galan-a o0er ial( !i de %l(-i eCterne, +;,),Siste0ul 0onetar interna-ional !i 4un -iile lui, +;,3,Mi&rarea interna-ional( a 4or-ei de 0un ( !i %arti ularit(-ile ei /n R, Moldo1a, S o%ul te0ei- anali&a comerului internaional' sistemului monetar internaional i a migrrii internaionale a forei de munc. O2ie ti1ele te0ei A dup studierea acestei teme ar trebui sa fii capabili s determinai gradul de desc.idere al economiilor naionaleE s anali&ai structura comerului internaionalE s e(ideniai tendinele de de&(oltare a comerului internaionalE s anali&ai formele pieelor mondiale i mecanismele de formare al preurilor pe aceste pieeE s e9plicai balana comercial a ). Moldo(aE s anali&ai balana de pli e9terne al ). Moldo(aE s determinai structura 8istemului Monetar InternaionalE s anali&ai obiecti(ele i funciile 2MI i 4ME s e(ideniai etapele de migrare internaional a forei de muncE

s anali&ai formele i consecinele migrrii forei de muncE s determinai particularitile migrrii forei de munc n ). Moldo(a. +;,+, Co0er-ul interna-ional !i %oliti i o0er iale eCterne, Galan-a o0er ial( !i de %l(-i eCterne, Economia oricrei ri' pri(it din punct de (edere al relaiilor cu strintatea' poate fi considerat ca economie nc.is sau economie desc.is. Economie nchis e considerat economia rii' n care comerul e9terior are o pondere relati( mic n 6I4 7 ul rii. Economia deschis e considerat economia rii' n care comerul e9terior are o pondere nalt n 6I4" ul rii respecti(e. /radul de desc.idere a economiei naionale depinde de urmtorii *actori. de raportul dintre (olumul importului i mrimea 6I4 7 uluiE de raportul dintre (olumul e9portului i mrimea 6I4" luiE de mrimea e9portului de bunuri care re(ine la un locuitorE de (olumul in(estiiilor strine directe n economia rii' inclusi( care re(in la un locuitorE de mrimea datoriei e9terne. $ata economiei deschise reflect raportul dintre (olumul e9portului i mrimea 6I4" ului. 2ormula- )e d = &I" !,,U ' undeE

E+

$ed

" rata economiei desc.iseE E " (olumul e9portuluiE 6I4" produsul economiei desc.ise. =e e9emplu' n ). Moldo(a n a. +,!, (olumul e9portului a constituit !.BD+ mln. dolari' iar mrimea 6I4 7ului a atins cifra de L.+1C mln. dolari. )ata de desc.idere economic a fost de +B'0 U. <n astfel de ri' cum ar fi - 4elgia' :landa' El(eia' =anemarca rata de desc.idere economic spre e9terior constituie L,"C,U. )ata economiei desc.ise depinde n mare msur de gradul de integrare a economiei naionale n comerul internaional. Comerul internaional nu trebuie confundat cu comerul e9terior. /omerul internaional mondial# repre&int totalitatea tran&aciilor de bunuri economice pe ansamblul rilor lumii. /omerul e+terior ale unei ri reflect e9porturile i importurile de mrfuri i ser(icii ale unei economii naionale cu strintatea. Un rol de frunte n sistemul relaiilor economice internaionale i a flu9urilor de sc.imb l ocup comerul internaional. Comerul internaional a aprut nc n antic.itate' ns p;n la nceputul sec. H?III el a %ucat un rol secundar n economiile naionale. )e(oluia industrial din sec. H?III a contribuit la e9tinderea sc.imburilor de mrfuri dintre ri i la de&(oltarea comerului internaional. Comerul internaional are urmtoarea structur. - sc.imburile de mrfuri i ser(icii efectuate de agenii economiciE - e9portul i importul internaional de capitalE - ser(iciile de transporturi i de e9pediiiE - circulaia internaional a forei de muncE - aciunile de proiectare i e9ecutare a lucrrilor de construcieE - relaiile (alutar 7 financiare internaionaleE - ser(iciile de asisten te.nic n dependen de folosirea bre(etelor de in(eniiE - ser(iciile de repre&entan comercialE

- prestaiile i ser(iciile turisticeE - alte acte de comer efectuate ntre agenii economici din diferite ri. $ctualmente n comerul internaional s"au conturat mai multe tendine' printre care pot fi menionate- creterea accelerat a e9porturilor mondialeE sporirea ponderii e9portului de mrfuri n produsul naional brut n rile de&(oltateE intensificarea di(ersificrii comerului mondial apariia de noi piee de microprocesoare' roboi industriali' (ideote.nic etc.#E creterea ponderii rilor industriale n e9porturile mondiale' care actualmente constituie C,U din totalul e9porturilorE aplicarea unor noi restricii tarifare i netarifare de limitare a comerului internaional aplicarea ta9elor (amale ma%orate' restricii la import' ambala%' calitate etc.#E creterea ponderii rilor noi industriale n comerul internaional Coreea de 8ud' Tong"Qong' 8ingapore' TaiSan etc.#E instituionali&area sc.imburilor internaionale crearea unor instituii de reglare a comerului internaional' cum ar fi :rgani&aia Mondial a Comerului#. Comerul internaional este influenat de urmtorii factori! - speciali&area rilor n fabricarea unor grupe de produse n dependen de condiiile fa(orabile naturale' economice i tradiionaleE - integrarea economic regional at;t n Europa' c;t i n alte &one ale lumiiE - e9tinderea societilor i companiilor transnaionale de e9. firma italian F2iatA are filialele sale n +1 de ri#E - reparti&area planetar a capitalului' resurselor naturale i a forei de muncE - de&(oltarea rapid a transporturilor i telecomunicaiilor' a instituiilor (alutar"bancare. =e&(oltarea comerului internaional a contribuit la constituirea pieei mondiale. $ctualmente n cadrul economiei mondiale e9ist mai multe *orme de piee internaionale- a# burse internaionale' care se di(i&ea& n burse generale i burse speciali&ate. 4ursele generale efectuea& operaiuni de negociere pentru o gam larg de mrfuri' precum i tran&acii de .;rtii de (aloare i (alute. =e regul' bursele generale funcionea& n centrele comerciale 6aris' C.icago' 3ondra' iyric. etc.#. 4ursele speciali&ate se di(i&ea& n trei grupe- burse pentru anumite produse cafea' &a.r' bumbac' animale etc.#E burse de (alori' care efectuea& operaiuni legate de reali&area .;rtiilor de (aloare i a metalelor preioaseE burse pentru operaiuni a%uttoare comerului internaional operaiuni de asigurri i na(luri#E b# piee &onale ale unor produse industriale mrfuri electronice' (ideo"audio"(i&uale#E c# piee internaionale de licitaieE d# t;rguri internaionale 6lo(di(' =re&den . a.#. Preurile aplicate pe piaa mondial pot fi grupate dup urmtoarele criterii- n dependen de felul mrfurilor destinate pentru comerul e9tern se disting preuri mondiale ale mrfurilor corporale materii prime' produse prelucrate# i preuri mondiale ale ser(iciilor preurile la ser(iciile de transport' la ser(iciile turistice etc.#E - n dependen de direcia flu9urilor comerciale e9terne preurile se di(i&ea&n preuri de import i n preuri de e9portE - n dependen de po&iia celor care le stabilesc' preurile pot fi grupate npreuri de acord acorduri internaionale#E preuri fi9ate de productor de e9.' preurile stabilite de :6EC#E preuri fi9ate de cumprtorE preuri de monopolE

- n dependen de te.nica de comerciali&are a mrfurilor se disting- preuri sau cotaii la bursele internaionale de mrfuriE preuri de licitaieE preuri a%ustate preuri care pot fi corectate n funcie de con%unctura pieei#E - preuri de list sau catalog' care sunt stabilite de e9portatori i sunt difu&ate importatorilor n (ederea negocierii contractelor de (;n&are"cumprare astfel de preuri pot fi modificate n dependen de starea pieei#E - preuri director' care se formea& pe piaa principal a unui produs sau pe piaa cu cel mai mare (olum de desfacere cafea' bumbac#E - n dependen de etapele tran&aciilor preurile pot fi di(i&ate n- preuri de ofert' preuri de negociere' preuri de tran&acie de (;n&are"cumprare#. <n ultimii ani n dinamica preurilor mondiale s"au conturat dou tendinecreterea preurilor la mrfurile industriale i scderea lor la cele primare materia prim#' fiind determinate de con%unctura economic pe piaa mondial. <n domeniul comerului internaional s"au conturat dou forme de politici comerciale- politica liber"sc.imbist i politica protecionist. 6olitica liberului schimb const n asigurarea condiiilor pentru ca toate mrfurile s circule liber ntre state. 6olitica protecionist const n stimularea productorilor auto.toni i limitarea importurilor de mrfuri strine' care pot fi confecionate n ara dat. 6rotecionismul comercial se reali&ea& prin aplicarea tarifelor (amale ridicate i a msurilor netarifare politici de dumping' aplicarea normelor sanitare de ambalare a mrfurilor etc.#. <n politica comerului internaional larg este aplicat Wclauza naiunii celei mai favorizate>' care const n faptul' c statele semnatare i ofer reciproc toate pri(ilegiile pe care le acord rilor tere n domeniul ta9elor (amale' eliberrii licenelor de import sau e9port' tran&itului' na(igaiei maritime i flu(iale#. Clau&a naiunii celei mai fa(ori&ate poate fi acordat at;t n cadrul bilateral' c;t i multilateral' prin :rgani&aia Mondial a Comerului. )epublica Moldo(a' ca membru al acestei organi&aii internaionale' se bucur de clau&a naiunii cele mai fa(ori&ate n ba&a contractului nc.eiat cu 8tatele Unite ale $mericii. <n actualul sistem al comerului internaional rolul de regulator e9clusi( n sc.imbul de mrfuri i ser(icii dintre state l %oac -rganizaia .ondial a Comerului :MC#+,' care a fost constituit n !PPB n ba&a $cordului /eneral pentru Tarife i Comer /.$.T.T.#' care a funcionat din a. !P1D. jrile care sunt membre ale :MC sunt obligate s respecte' n relaiile dintre ele' anumite reguli i principii' menite s reduc ta9ele (amale i s nlture restriciile cantitati(e din calea sc.imburilor comerciale pentru ca acestea s contribuie substanial la relansarea durabil a economiei mondiale. 6rincipiile fundamentale care stau la ba&a acti(itii :MC sunt. - principiul nediscriminrii n relaiile comerciale' prile contractante trebuind s" i acorde clau&a naiunii celei mai fa(ori&ateE - inter&icerea restriciilor cantitati(e i a altor bariere ca efecte multiple la importul i e9portul de mrfuriE
+,

=icionar de Economie. Coordonator - *i =obrot. Editura Economic. 4 ucureti' !PPP' pag. 00D.

- eliminarea sub(enelor de e9portE - aplicarea nediscriminatorie a restriciilor cantitati(e' dac se accept' prin di(agare' de la principiul anterior' a unor astfel de restriciiE - prote%area economiilor naionale de concurena strin numai cu a%utorul ta9elor (amaleE - folosirea consultrilor ca metod fundamental pentru e(itarea pre%udicierii intereselor comerciale ale prilorE - adoptarea deci&iilor prin consens general. Un rol important n comerul internaional l are balana comercial. Galan-a o0er ial( repre&int tabloul statistico"economic n care se nregistrea& i se compar n form bneasc e9portul i importul de bunuri economice' efectuate de o anumit ar pe durata unui an. 4alana comercial are dou componente- e9portul' care formea& acti(ele i importul' care formea& pasi(ele. 4alana comercial este acti(' dac e9portul depete importul' este pasi(' dac importul depete e9portul i este ec.ilibrat' dac importul i e9portul sunt egale. 4alana comercial poate fi- general' atunci c;nd cuprinde ansamblul legturilor e9terne ale unei riE parial' atunci c;nd reflect relaiile import"e9port ale unei ri sau grup de ri. =espre dinamica balanei comerului e9terior al )epublicii Moldo(a ne mrturisesc cifrele de mai %os tab. !P.!#. Ta2elul +;,+, Dina0i a o0er-ului eCterior al Re%u2li ii Moldo1a $0ln, dolari'
)**7 EC%ort I total din caren rile C.8.I. n rile U.E" +C. n alte ri I0%ortulItotal din rile C.8.I. n rile U.E" +C. n alte ri Soldul 2alan-ei o0er ialeItotal "radul de a o%erire a i0%orturilor u eC%orturi A total, H BB!'1 110'0 PL'B ));),) P,B'+ !,0D'C 01D'0 "!+,!', 69,8 1+1'! B0C'L DP'D )8;3,+ !,+,'D !+!D'B 1B0'P I+86+,8 3;,* BB,'+ LCP'0 !!+'+ 38:;,7 !000'C !LD,'P LC1'D I)369,: 38,6 L+0', D+,', !1D', 6:;:,9 !C0C'+ +!,B'0 !,BL'+ I33*9,8 3),6 1P,'1 LLD'1 !+D'L 3)9:,3 !!1,'1 !1++'L C!B'0 I+;;*,9 3;,) L+1', C+D'P !DD'L 3:77,3 !+BL'P !C,1'+ DP1'+ I)3+3,: 6*,* +*;+,7 )**8 +*7+,8 )**9 +36+,9 )**: +7;+,+ )**; +):9,7 )*+* +76+,7

8ursa-Moldo(a n cifre. 4re(iar statistic. +,!!. C.iinu' +,!!' pag.L1

=up cum re&ult din tabelul !P.!. ponderea e9portului n rile C8I a constituit n a +,!, 7 1,'1U' n rile UE 7 1C'+U' n alte ri "!+'1U' iar importul n aceste grupe de ri a constituit respecti( 7 0+'L' 11'+' +0'+U. CCU din e+portul $! Moldova a fost e9ercitat n !, ri )usia' )om;nia' Italia' Ucraina' Turcia' $nglia' 4elarus' /ermania' 6olonia' Qa&a.stan# <n structura

e9portului primul loc ocup produsele alimentare +L'0U#' articolele manufacturate 7 mobil' mbrcminte' nclminte ++'CU#' buturi alcoolice i tutun !0',U#' maini i ec.ipamente !+'CU#. CB'0U din bunuri n a. +,!, au fost importate din urmtoarele !, ri- )usia' Ucraina' )om;nia' C.ina' /ermania' Italia' Turcia' 4elarus' 6olonia' /recia. <n structura importului au predominat - maini i ec.ipamente +,'PU#' combustibil +,'BU#' mrfuri manofactoriale !P'!U#' produse c.imice !0'BU#' produse alimentare i fructe !,'L#+!. <n anul +,!, ).Moldo(a a a(ut sold pozitiv cu urmtoarele ri- $nglia 7 +P'B mln.' dolari' Qa&a.stan 7 !1' C mln.' /eorgia 7 !!' L mln.' Irac " !,' + mln.' 8iria 7 P'P mln.' $&erbaid%an 7 C'0 mln.' $lbania 7 L'L mln.' 3iban 7 1'B mln.' 3ibia 7 1', mln.' U&bekistan 7 ,'D mln. dolari. < n acelai an ). Moldo(a a a(ut sold negativ n comerul e9terior cu Ucraina 7 10L'P mln. dolari' C.ina 7 0!C'P mln.' /ermania 7 +!P'0mln.' )usia 7 !D+'0 mln.' )om;nia 7 !+P' 1 mln.' Turcia 7 !+0' 0 mln.' Italia 7 !++' L mln.' /recia 7 LP'D mln.' 6olonia 7 BD' 1 mln.' Ungaria 7 BB' Cmln. dolari. Un rol important n relaiile de sc.imb internaional l are balana naional de pli e9terne. Galan-a de %l(-i eCterne repre&int un instrument economico"statistic' n care se includ i se compar ncasrile i plile reali&ate de o ar ntr"o anumit perioad de timp de obicei un an#. <n balana de pli e9terne se nscriu toate flu9urile (alorice cu strintatea. <n conformitate cu actele normati(e ale 2ondului Monetar Internaional balana de pli e9terne cuprinde dou grupe de indicatori/rupa I' numit /alana curent sau Contul curent' include- 2alan-a o0er ial(' care repre&int n form (aloric ncasrile din e9port i plile pentru importul de mrfuri corporaleE - 2alan-a ser1i iilor' care e9prim ncasrile i plile pentru ser(icii internaionale de transport' telecomunicaii' turism' tran&it' operaiuni bancare etc.E - 2alan-a 1eniturilor' care repre&int ncasrile i plile cu titlul de (enituri di(idende' dob;n&i' profituri' rente' salarii repatriate de emigrani sau salarii pltite specialitilor strini etc.#E - 2alan-a trans4erurilor urente' care reflect transferurile economiilor bneti ale lucrtorilor emigrani' donaiile' transferurile n contul acordurilor dintre ri' a%utoarele publice sau pri(ate. /rupa II' numit /alana mi0crilor de capital sau Contul de capital 0i financiar' include- trans4eruri de a%ital %e ter0en s urt' care reflect creditele primite sau creditele acordate pe un termen p;n la un an- in1esti-ii dire te de a%ital %e ter0en lun& ' care reflect flu9urile de intrri i de ieiri ale capitalurilor sub form de in(estiiiE - in1esti-ii de %orto4oliu sub form de titluri de crean i titluri de anga%amenteE - a ti1ele de re5er1( ale statului' care reflect re&er(ele (alutare ale statului. 4alana de pli e9terne poate fi e hili2rat(' atunci c;nd ncasrile sunt egale cu plile e9terneE
+!

Moldo(a n cifre. 4re(iar statistic. +,!!. C.iinu' +,!!' pag. LL"LPE C! "C0.

eC edentar( sau acti(' atunci c;nd ncasrile din relaiile internaionale sunt mai mari dec;t plile respecti(eE de4i itar(' atunci c;nd ncasrile din strintate sunt mai mici dec;t plile ctre strintate. 4alana de pli e9terne %oac un rol important n (iaa economic- ea repre&int un instrument de ba& prin care se nfptuiete politica (alutar i de comer e9terior al unei riE balana de pli repre&int un document de sinte& pri(ind relaiile economice internaionale ale unei ri' reflect;nd (olumul i structura ncasrilor i plilor n (alut n relaiile cu strintatea pe o anumit perioad de timpE balana de pli reflect multiple aspecte economice' financiare i c.iar politice ale rii. : balan acti( poate reflecta faptul c mrfurile produse sunt competiti(eE balana de pli pe o perioad mai ndelungat reflect tendinele care se manifest n acti(itatea economico"social a rii. =espre dinamica balanei de pli al )epublicii Moldo(a ne mrturisesc urmtoarele date statistice tab. !P.+#.

Tabelul !P.+. Dina0i a 2alan-ei de %l(-i a Re%u2li ii Moldo1a $0ln, dolari' )**7 Contul urent 4alana comercial 4alana ser(iciilor 4alana (eniturilor Transferuri curente Contul de a%ital !i 4inan iar Transferuri de capital In(estiii directe In(estiii de portofoliu $cti(e de re&er( ale statului I))7,:+ " !!P!'B, "+,'C1 1!,'DP BCB'B1 69,78 "0'D0 !P,'DL "L'PB "!+D'L+ )**8 I3:9,:8 " !BD+'C, "+!'PD 1,+'B0 D!1'+P 3+*,8) "++'CD +1,'LB "1'CP "!1,'CL )**9 I896,*7 " ++PD',C "+1'LC 1!L'1! !+0+'+D 778,:* "C'PL B!L'+L "1'B! "B+D'DL )**: I;:9,+3 " 0++0'!C "!'0L BPD'L, !L0D'D, ;**,;9 "!1'L! LPL'LP L'0D "1B+',! )**; I686,8+ " !P11'!P "10'PD 0,+'P0 !++,'L0 6*8,:6 "!C'B1 !+1',D "B'D+ +,,'BB

8ursa-$nuarul statistic al )epublicii Moldo(a. +,!,. C.iinu' 8tatistica' +,!,' pag. B!!"B!P.

+;,), Siste0ul 0onetar international !i 4un -iile lui, 9istemul monetar internaional% repre&int totalitatea de reguli i principii'care reglementea& relaiile monetare internaionale. <n procesul de&(oltrii sale sistemul monetar internaional a e(oluat n corelaie cu de&(oltarea economiei mondiale i a pieei mondiale' trec;nd consecuti( prin trei etape3a prima etap sec HIH"prima %umatate a sec.HH# sistemul monetar internaional a fost ba&at pe etalonul de aur! $urul a de(enit ca moneda uni(ersal.

Toate reglementrile internaionale se efectuau n aur.Etalonul"aur a de(enit un ade(rat instrument necontestat al sc.imburilor internaionale. 6re&ena aurului n decontrile internaionale i con(ertibilitatea liber a monedelor naionale n aur pe ba&a unor mecanisme spontane a asigurat acestui sistem mobilitatea necesar i (ariabilitatea paritii monedelor naionale' respecti(' condiii relati( egale pentru toate rile pe piaa mondial. 3a a doua etap !P11"!PCL# sistemul monetar internaional a fost ba&at pe etalonul de aur devize. $cest sistem a fost constituit n anul !P11 la Conferina monetar i financiar a *aiunilor Unite de la 4retton"Ooods 8U$# la care au participat 11 de ri. 3a aceast conferin s"a decis ca n calitate de bani uni(ersali s fie at;t aurul' ca pi(ot al sistemului c;t i dolarul american i lira sterlin engle&' considerate ca repre&entante ale aurului. <n cadrul relaiilor economice internaionale aceste monede"de(i&e au ndeplinit rolul de (alute"c.eie. Ca urmare'rile' prin bncile lor de emisiune' puteau pstra ca re&er(e monetare' pe l;ng aur' dolari i lire sterline. =ac n sistemul etalon"aur' cursul de sc.imb (alutar se abtea de la paritatea oficial doar n limitele aa"numitelor puncte"aur' apoi n ca&ul etalonului aur"de(i&e acest curs se abtea substanial de la paritatea fi9at de conferina monetar menionat. Ca urmare a politicii monetar"(alutare a 8U$' cursul de sc.imb oficial al dolarului era meninut la un ni(el de peste dou ori mai mare dec;t capacitatea lui real de cumprare' ceea ce a contribuit la nlocuirea sistemului etalonului aur"de(i&e prin sistemul etalon"de(i&e. 3a a treia etap !PCD"p;n n pre&ent# sistemul monetar internaional este ba&at pe etalon%devize. 6otri(it Conferinei monetare internaionale de la Qingston Iamaica"!PCL# ncep;nd cu anul !PCD s"a trecut practic la un nou sistem monetar" (alutar' care dispune de urmtoarele trsturi- a#scoaterea aurului n afara sistemului monetarE b#funciile (alutare ale aurului sunt atribuite =.8.T =repturi 8pecial de tragere# i monedelor naionale con(ertibileE c# introducerea cursurilor (alutare liber fluctuanteE d#di(ersificarea continu a mi%loacelor de decontare internaional i ae&area =.8.T"urilor n centrul ntregului sistem de decontri i de pli internaionale. 8istemul etalon"de(i&e a a(ut i are un caracter tran&itoriu' deoarece actualmente rolul principal n reglarea flu9urilor monetar"(alutare l %oac instituiile internaionale' cum ar fi 2ondul Monetar Internaional 2MI# i 4anca Mondial 4M#. #ondul Monetar Internaional"este principala instituie multilaterala internaional' creat n anul !P1B n conformitate cu deci&ia Conferinei Monetare Internaionale de la 4retton"Ooods 8U$' !P11#' n scopul de a construi o noua ordine monetar internaional' menit s fa(ori&e&e liberali&area sc.imburilor comerciale i creterea economic mondial. 2MI asigur funcionarea coordonat a sistemului monetar pentru a e(ita cri&ele economice ma%ore. :biectivele principale ale 2MI sunt!. 6romo(area cooperrii monetare internaionale. +. 2a(ori&area e9pansiunii armonioase a comerului internaional. 0. Meninerea unui regim monetar si (alutar ordonat. 1. Instaurarea unui sistem multilateral de de&(oltare a tran&aciilor curente.

B. )educerea de&ec.ilibrelor balanelor de plti. L. 6unerea de lic.iditi la dispo&iia statelor"membre n ca& de dificulti con%uncturale. 2MI are o (ocaie uni(ersal' fiind alctuit din !D+ de state membe' repre&entate n general de minitrii lor de finane n $dunarea /eneral a 2ondului ! /estiunea curent este e9ercitat de un Consiliu de administrare format din +1 membri' dintre care D sunt permaneni 8U$' Kaponia' /ermania' 2rana' $nglia' Marea 4ritanie' $rabia 8audit' )usia i C.ina#. Comitetul monetar i financiar internaional' compus din +1 membri' este o instan mondiala esential' la care particip at;t rile de&(oltate' c;t i rile n curs de de&(oltare' i a crei atribuie este acordarea mprumuturilor. 9istemul de *inanare a 2MI este ba&at pe cota"parte a rilor"membre i pe re&er(a internaional 2MI =8T#' creat n anul !PLP. jara care ader la 2MI depune o cot"parte care reflect situaia economic relati( a rii date' e9primat n =8T. *umrul de =8T determin (aloarea cote&aiei anuale' numrul de (oturi n adunarea general' (aloarea ma9im a resurselor financiare con%uncturale la care statul" membru poate a(ea acces. =8T are i rolul de unitate de cont. 2MI la ni(el global este finanat de marile puteri economice' cum ar fi- 8U$' Kaponia i Uniunea European. Una din funciile de ba& a 2MI este prevenirea' supavegherea i reglementarea crizelor *inanciare 'din !PC0"!PC1' !PD,"!PD+' !PPD' +,,D"+,,P#' care au cuprins ma%oritatea rilor lumii. 2MI acionea& prin acordarea de mprumuturi pe termen scurt si mediu bncilor centrale ale rilor care s;nt afectate de o cri& de lic.iditi. : alt funcie ma%or a 2MI este reglementarea regimului valutar. Cele trei monede mondiale importante"dolarul' euro i Nenul fluctuea& una n funcie de cealalt ntr"un sistem de cursuri flotante. Cu toate acestea' multe alte monede au legturi rigide cu una dintre aceste trei monede. =e aici re&ult un sistem global care combin cursuri fi9e i cursuri flotante prin intermediul unor ben&i de fluctuaie. : funcie prioritar a 2MI este inter(enia de corelare i restabilire a echilibrului macroeconomic n rile 7membre ale acestei instituii. <n acest scop e9perii 2MI' mpreuna cu gu(ernele rilor respecti(e' semnea& diferite planuri de a%ustri structurale' preconi&ea& diferite msuri i politici de austeritate nepopulare' uneori n detrimental c.eltuielilor de educaie i sntate. Ca e9emplu de msuri structurale i politici de austeritate poate ser(i Memorandumul nc.eiat ntre 2MI i ).Moldo(a din +1 martie +,!!+'care pre(ede pentru anii +,!!"+,!+ urmatoarele" n domeniul bugetar- reducerea dificitului bugetar p;n la 1'BBU din 6I4 n anul +,!! i 0'BU n anul +,!+E utili&area resurselor bugetare suplimentare pentru in(estiiile n infrastructur i n asistena social bine direcionatE plafonarea numrului angailor n sectorul public p;n la +!+ mii persoaneE
!

=icionar de tiine economice. Editura $)C. C.iinu' +,,L' p. 0PD"0PP. ). Moldo(a a aderat la 2MI n a. !PP+. + Economist' nr. +L din +C iulie +,!!' p. L

" in domeniul *inanelor publice i responsabilitilor *iscale se preconi&ea& s fie elaborate planuri operaionale pri(ind eficenti&area controalelor' e9ecutrii silite a obligaiuniilor fiscale' acti(itilor de informare i educare a persoanelor fi&ice cu (enituri mariE " n domeniul nvtm1ntului se pre(ede- optimi&area mrimii claselor 0," 0B ele(i n colile mari i +B"0, ele(i n restul colilorE optimi&area reelei colare prin nc.iderea colilor cu clase mici i asigurarea transportului pentru ele(i spre colile de circumscripie#E reducerea personalului non" didactic i a po&iiilor (acanteE " n domeniul privatizrii se pre(ede -deetati&area companiei Moldtelecom' companiei $ir Moldo(a' pri(ati&area 4ncii de Economii i altor companii publice mari. Una din instituiile de ba& ale sistemului monetar internaional este "anca Mondial 4M#0. 4anca Mondial repre&int un sistem bancar format din urmtoarele componente -4anca Internaional pentru )econstrucie i =e&(oltare 4I)=#' Corporaia 2inanciar Internaional I.2.C.#' $sociaia pentru =e&(oltarea Internaional I.=.$.# i $sociaia de /arantare Multilateral a In(estiiilor M.I./.$.#.).Moldo(a a aderat la 4anca Mondil n anul !PP+. 6rincipalele obiective ale "M sunt -a#spri%inirea riilor n curs de de&(oltare pentru creterea standardului lor de (ia prin utili&area resurselor financiare pro(enite din rile de&(oltateE b#finanarea e9tern suplimentar n scopul reducerii po(erii datoriei e9terne al rilor n curs de de&(oltareE c#asigurarea asistenei te.nice a instituiilor 4M la reali&area programelor de de&(oltare te.nico"ecomic a acestor ri. 6rincipala component din cadrul 4ancii Mondiale este "anca Internaional pentru $econstrucia i 0ezvoltare 4I)=#' care a fost constituit n anul !P1L prin acordul a 11 de ri. $ctualmente 4I)= ntrunete !CD de ri' care sunt n acelai timp i membre a 2MI. )esursele financiare ale 4I)= se constituie din - subscrieri ale rilor 7 membreE (enituri nete din operaiuni bancareE fonduri obinute din (;n&area de obligaiuni pe pieele financiare internaioanale i din alte mprumuturi mobili&ate de pe aceste piee. )esursele accumulate de ctre 4I)= sunt destinate pentru de&(oltarea social"economic a rilor"membre.4I)= e9ercit urmatoarele *uncii. " acord mprumuturi directe gu(ernelor sau cu garantarea gu(ernamental pe termen scurt sau pe termen lung p;n la +, de ani# cu perioade de graie de B ani pentru reali&area unor programe de in(estiii i pentru susinerea programelor de de&(oltareE " participarea la programele de con*inanare alturi de alte instituii financiare internaionaleE " garantarea creditelor obinute de statele" membre de pe piaa financiar internaioanal' a(;nd un rol de catali&ator al in(estiiilor de capital e9ternE
0

=icionar de Economie. Coordonator- *i =obrot. Editura Economic. 4ucureti' !PPP' p.BL.

" coordonarea a-utoarelor internaionale pentru de&(oltare i oferirea asistenei economice i te.nice membrilor si. " acordarea de credite cu scopul ec.ilibrrii Ebalanei de plti e9terne a rilor n curs de de&(oltare . =e regul' aceste mprumuturi sunt condiionate de adoptarea unor politici economice specificate de 4I)=. =up cum urmea& din anali&a 2MI i a 4M' principala misiune a 8istemului Monetar Internaional este acordarea de mprumuturi i in(estiii de capital directe i de portofoliu' at;t rilor de&(oltate' c;t i rilor aflate n curs de de&(oltare. Investiiile directe const n plasarea de capitaluri de ctre in(estitorii strini pentru nfiinarea de firme industriale' agricole' de construcii' transporturi' societi bancare. )e&ultatul in(estiiilor strine este formarea de capital real' care poate fi o firma cu capital integral strin sau o societate mi9t. In(estiiile strine n capitalul social al ntreprinderilor din ).Moldo(a este reflectat n tabelul !P.0. Tabelul !P.0. In1esti-iile str(ine /n a%italul so ial al /ntre%rinderilor din Moldo1a, )*+*, jara *r. ntre" Capitalul U prinderilor in(estit mil.lei# Cipru :landa )usia 8.U.$. /ermania )om;nia Marea 4ritanie 8pania Turcia Insulele ?irgine 4ritanice Ucraina 4elgia Italia +B, !!+ CB, 0D+ 00P !,BC !C0 BL D+0 BD BC! P+ CL+ P0,', P!C'P DLB'0 1!B'0 0C!'L 0L,'L 00+'D 0,D'C !PC'! !P+'! !CP', !B1'B !B!', !B !1 !0 L L L B B 0 0 0 + +

nr.

!. +. 0. 1. B. L. C. D. P. !,. !!. !+. !0.

$ltele Total
8ursa- 4iroul *aional de statistic a ). Moldo(a.

!,0L L1L!

!C B0P0'C

Investtiile de porto*oliu const n ac.i&iionarea de ctre in(estitorii strini de aciuni ale unor firme de%a e9istente. =ac in(estiia direct mbin plasamentul financiar cu in(estiia real' in(estiia de portofoliu repre&int' n esen' un plasament financiar' o in(estiie n titluri financiare tran&acionale pe piaa capitalului. =espre e(oluia po&iiei in(estiionale a ). Moldo(a ne mrturisesc datele statistice din tabelul !P.1. Tabelul !P.1. #o5i-ia in1esti-ional( interna-ional( a R, Moldo1a, +,,B +,,L +,,C In(estiiile directe n economia naional !,+,'!D !+BD'+ !D10'L 0 B In(estiii de portofoliu 1L',D B!',B B0'DC =eri(ate financiare !'!C !'1D !'B0 $lte in(estiii !D!0',+ +!D0'B +D!1'D + ! +,,D +BLL'B L BL'DC +'B0 00P,'P D +,,P +L1P'BP 1P'+C +'PB 0C!!'0+

8ursa- $nuarul statistic al )epublicii Moldo(a. +,!,. C.iinu' +,!,' p. B++ 7 B+0.

$ctualmente' cea mai mare parte a in(estiiilor strine directe i au at;t originea' c;t i destinaia n rile de&(oltate' care generea& circa P,U i receptea&' n medie' C, 7 CBU din flu9urile internaionale de in(estiii strine directe. +;,3, Mi&rarea interna-ional( a 4or-ei de 0un ( !i %arti ularit(-ile ei /n R, Moldo1a, Un loc important n circuitul economic mondial ocup migrarea internaional a forei de munc. Migrarea *orei de munc repre&int un proces social 7 economic care presupune deplasarea populaiei acti(e dintr"o regiune n alta. Migrarea forei de munc include dou procese simultane - emigrarea forei de munc dintr"o ar i imigrarea forei de munc n ara respecti(. 3a ba&a procesului de migrare a forei de munc stau urmtoarele moti(e Moti(e economice 7 determinate de ni(elul diferit de de&(oltare economic dintre diferite ri' ni(elul diferit al preurilor' ni(elul diferit al salari&rii' numrul locurilor de munc etc. Ca re&ultat populaia acti( caut un loc de trai care ar asigura un ni(el respecti( al necesitilor economice.

Moti(e de educaie 7 determinate de necesitatea populaiei de perfecionarea ni(elului de cunotine' de a face studii' de a face sc.imb de e9perien i de reali&area cunotinelor acumulate. Moti(E familiare 7 determinate de cstoria a dou persoane din ri diferite' rentregirea familiilor din care un membru al familiei a emigrat la lucru n alt ar etc. Moti(e politice 7 determinate de instabilitatea politic dintr"o r sau a unui regim politic ce oprim posibilitatea de liber e9primare a ideilor i conceptelor politice etc. Moti(e religioase 7 de regul n rile cu un regim politic instabil sau dictatorial sunt limitate de asemenea posibilitile de e9primare liber a atitudinilor fa de diferite concepte religioase. Moti(e de sntate 7 determinate de condiiile noci(e pentru sntatea anumitor pturi de populaie dintr"o ar sau de imposibilitatea reabilitrii capacitilor de munc' pierdute n ara de origine. 6e plan mondial putem e(idenia patru etape de ba& n procesul migrrii internaionale a forei de munc prima etap 7 includ secolele H?II"HIH. 3a aceast etap a(ea loc emigrarea forei de munc din rile Europene ctre rile de pe continentele americane' unde a(ea loc de&(oltarea ntreprinderilor industriale i agricole' care condiiona o cretere sporit a necesitii n for de muncE a doua etap 7 cuprinde sec. HIH i nceputul sec. HH. 3a aceast etap are loc migrarea populaiei din rile coloniale ctre metropole' adic ctre Marea 4ritanie' 2rana' 8U$E etapa a treia 7 cuprinde anii IB,"ID, ai sec. HH. 3a aceast etap are loc migrarea forei de munc n rile Europei :ccidentale' unde se de&(olt economia i se simte un deficit acut al forei de munc' n rile :rientului Mi%lociu i rile $mericii 3atine n scopul (alorificrii &cmintelor subterane i anume a celor petroliere. <n aceast perioad are migrarea forei de munc calificat din rile de&(oltate n cele slab de&(oltate pentru a reali&a problema (alorificrii resurselor energetice i asigurrii cu acestea a rilor de&(oltateE a patra etap include anii P, ai secolului HH i nceputul sec. HHI. <n aceast perioad are loc migrarea intensi( a populaiei din rile Europei de est ctre rile de&(oltate din $merica de *ord 8.U.$.' Canada#' Europa occidental 2rana' Italia' /recia' /ermania' etc.# i alte ri ale lumii I&rael' Turcia' Kaponia#. Migrarea forei de munc se manifest n mai multe forme. Conform diferitor surse bibliografice putem e(idenia urmtoarele clasificri a procesului de migrare a forei de munc!. <n aspect -uridic deosebim urmtoarele forme-

Mi&rare le&al( 7 determinat de imigrarea anumitor persoane n ba&a contractelor de munc care asigur condiiile de munc' de salari&are' de asisten social i medical etc. .igrare ilegal 7 determinat de imigrarea persoanelor fr contracte de munc n rile n care conform acordurilor i tratatelor nc.eiate ntre ri sunt pre(&ute anumite restricii. .igrare nereglementat 7 determinat de imigrarea persoanelor n anumite ri n care nu sunt pre(&ute condiii specifice de anga%are a acestor persoane. +. <n dependen de dinamica procesului de migrare deosebim .igrare permanent 7 cere presupune imigrare ntr"o anumit ar cu acceptarea tuturor restriciilor legislati(e din ara respecti(' inclusi( cu acordarea ceteniei acestei ri. .igrare periodic 7 cere presupune imigrarea periodic anumitor persoane la perioade nedeterminate de timp n ri diferite cu acceptarea anumitor restricii legislati(e. .igrare sezonier 7 care presupune migrare anumitor persoane pentru e9ecutarea anumitor lucrri ce au un caracter se&onier agricultur' turism' construcii#. .igrare accidentar 7 care presupune migrare de o singur dat a persoanelor pentru a obine anumite (enituri i care nu presupune n (iitor deplasarea acestor persoane peste .otare. 0. <n dependen de coninut deosebim .igrare te#nico'0tiinific 7 care presupune migrarea forei de munc calificate la locurile de munc de calificare respecti(. .igrare non'calificare 7 care presupune migrarea forei de munc la lucru necalificat indiferent de specialitatea i calificarea lucrtorului. Ctre nceputul secolului HHI circa !0, mln. de persoane locuiesc n afara rilor de origine. $nual aceasta cifr crete cu circa +U. Conform :MC numrul emigranilor ctre anul +,+B poate s depeasc B,, mln. persoane. 3a etapa contemporan migrarea forei de munc are loc din r slab de&(oltate ctre rile nalt de&(oltate. Cele mai solicitate ri pentru emigrani sunt- 8U$' /ermania' Canada' $ustralia. <n pre&ent circa DU din populaia $mericii de *ord i a Europei occidentale sunt constituie din persoane cu cetenia altor state. Migrarea forei de munc nu ntotdeauna este pri(it cu oc.i buni' deoarece ea afectea& diferite categorii de persoane din diferite ri. 6e de alt parte' ea aduce un ir de a(anta%e pentru participani. /onsecinele social%economice pentru rile de origine ale flu9urilor de emigrani!. parial se re&ol( problema ocuprii forei de munc nencadrat n c;mpul muncii' se reduce oma%ul' n unele domenii poate aprea deficit al forei de muncE +. agenii economici pentru a anga%a cadrele necesare i a menine persoanele de%a anga%ate sunt ne(oii s sporeasc ni(elul salariilor' ceea ce duce la sporirea costului de producie i reducerii profiturilorE

0. crete ni(elul (eniturilor i al bunstrii populaiei n urma sporirii salariilor i al remitenilor de peste .otare' condiionea& creterea ni(elului consumului' respecti( stimulea& comerul i sfera ser(iciilorE 1. emigranii nu particip la proiectele sociale din rile de origine cum ar fiasigurrile sociale' asigurrile medicale' n(m;nt i altele' aceasta formea& n pre&ent i (or forma n (iitor o problem. 6entru rile importatoare a forei de munc situaia difer ntr"o anumit msur!. rile ce accept imigranii fac economii considerabile n pregtirea acestor cadre calificateE +. este un a(anta% pentru agenii economici' deoarece pltesc salarii mai mici imigranilor n raport cu muncitorii auto.toni' ce reduce c.eltuielile de producie i sporesc profiturileE 0. pentru fora de munc local imigranii aduc numai neca&uri- scade ni(elul salariilor' crete oma%ul' scade consumul' etc. Migrarea forei de munc n )epublica Moldo(a' ca fenomen social economic' poate fi obser(at ncep;nd cu destrmarea U)88 i poate fi di(i&at n trei perioadeE #ri0a %erioad( !PDP"!PP0 a a(ut loc primul (al de migrare masi( a populaiei. $ceast migraiune a a(ut la ba& moti(e etnice. $stfel n aceast perioad au emigrat circa 0,, mii persoane de origine german' rus' e(rei' bulgari i alte etnii' care au plecat n rile de origine /ermania' )usia' Israel' 4ulgaria#. A doua %erioad( cuprinde anii !PPD"+,,L. <n aceast perioad are loc al doilea (al de emigrare din ar. Conform diferitor surse cifra emigranilor de munc a (ariat n aceast perioad ntre 0,, de mii i !,,, de mii de persoane. Cau&a de ba& a fost cutarea unui loc mai bine pltit i asigurarea unui ni(el de (ia pentru persoanele rmase n ar. A treia %erioad( ncepe cu anul +,,D. =in acest an se ncepe cel de al treilea (al de emigrare din Moldo(a la ba&a crora stau moti(ele sociale' i anume rentregirea familiilor7 copii maturi&ai' care si"au finali&at studiile' soii' prinii pleac ctre persoanele aflate peste .otare' care i"au gsit loc de munc' cas' i"au format un cerc de prieteni etc. $cest (al este cel mai periculos pentru republic' deoarece ma%oritatea participanilor nu se (or ntoarce napoi. 6entru )epublica Moldo(a migrarea forei de munc a a(ut urmtoarele consecine po&iti(e!. Emigrarea forei de munc a contribuit la scderea ni(elului oma%ului n ar' deoarece populaia neocupat n c;mpul muncii i"a gsit loc de munc peste .otareE +. $ crescut ni(elul de bunstare a unei pri a populaiei' datorit remitenilor transferurilor n ar de ctre imigrani ctre rudele rmase n ar n a. +,!, 7 !+11 mln dolari# 0. $u crescut (eniturile bugetare n urma creterii (olumului ta9elor (amale ncasate de la importul de mrfuri' acoperite de remitenele imigranilor. 1. $u crescut re&er(ele (alutare ale rii n urma ac.i&iiei surplusului de (alut pe pia.

6e de alt parte migraia forei de munc a condiionat un ir de consecine negati(e!. <n urma emigrrii forei de munc calificate n unele ramuri se simte un deficit acut de personal calificat industria uoar' construciile ci(ile i industriale' prelucrarea metalelor#. +. )emitenele transferate de ctre imigrani de peste .otare influenea& n mod negati( asupra pieei (alutare' pieei mrfurilor industriale' pieei imobiliare etc.' ca re&ultat are loc creterea ni(elului de preuri' crete inflaia' crete (olumul tran&aciilor speculati(e .a. 0. $ crescut considerabil dependena bugetului de importuri. 6e parcursul ultimilor ani circa L,U din (eniturile bugetului sunt constituite din ta9ele i impo&ite (amale' n anul +,!, aceste (enituri au constituit D!'DU din (eniturile bugetului naional. =imensiunile mari ale migrrilor internaionale a forei de munc condiionea& aplicarea unor msuri de reglare i reglementare al acestui proces complicatelaborarea i implementarea n practic a legilor %uridice i a actelor normati(e referitor la migrarea internaionale a forei de muncE nc.eierea acordurilor bilaterale i multilaterale cu pri(ire la reglementarea migraiei de muncE inter&icerea migrrii ilegale a forei de munc. Cu1inte A heie balana comercialE balana de pli e9terneE banc mondialE comer e9teriorE comer internaionalE cont de capital i financiarE e9port de mrfuriE fond monetar internaionalE import de mrfuriE in(estiie directE in(estiie de portofoliuE migrare internaional a capitaluluiE migrare internaional a forei de muncE piaa mondialE politic protecionistE politic libersc.imbistE pre mondialE sistem monetar internaional. Re5u0at !. Economia oricrei ri poate fi considerat desc.is' dac ponderea comerului e9terior n 6i4 este nalt i respecti( nc.is' dac aceast pondere este relati( mic.

cont currentE economie desc.isE economie nc.isE etalon"aurE etalon aur"de(i&eE etalon de(i&eE

+. Comerul internaional repre&int totalitatea tran&aciilor de bunuri economice pe ansamblul rilor lumii. 0. 8tructura comerului internaional- sc.imburile de mrfuri i ser(icii dintre riE e9portul i importul de capitalE migrarea internaional a forei de muncE ser(iciile de transport i de e9pediiiE ser(iciile de asisten te.nicE ser(iciile turistice .a. 1. 6rincipalele piee internaionale- bursele internaionaleE piee &onale ale unor produse industrialeE piee internaionale de licitaieE t;rguri internaionale. B. <n comerul internaional' de regul' sunt aplicate dou tipuri de politiciprima 7 politica liberului sc.imb' care asigur micarea liber a bunurilor economice ntre stateE a doua 7 politica protecionist' care stimulea& productorii auto.toni i limitea& importul de mrfuri strine. L. 4alana comercial repre&int tabloul statistico 7 economic n care se nregistrea& i se compar n form (aloric e9portul i importul de bunuri economice' efectuate de o anumit ar pe durata unui an. C. 4alana de pli e9terne include toate flu9urile (alorice cu strintatea ale unei ri. Ea include contul curent i contul de capital i financiar. D. 8istemul Monetar Internaional 8MI# repre&int totalitatea de reguli i principii' care reglementea& relaiile monetare internaionale. 6rincipalele instituii ale 8MI sunt- 2ondul Monetar Internaional i 4anca mondial. 6rincipala misiune a 8MI este acordarea de mprumuturi i in(estiii de capital directe i de portofoliu' at;t rilor de&(oltate' c;t i rilor aflate n curs de de&(oltare. P. <n sistemul relaiilor economice internaionale un loc important "i re(ine migrrii internaionale a forei de munc' care este generat de mai multe moti(e economice' politice religioase' instruire' integrare familial' sntate etc.#. !,.Migrarea internaional a forei de munc se manifest n diferite formelegal' ilegal' nereglementat' permanent' periodic' se&onier' te.nico"tiinific .a. !!.Migrarea internaional a forei de munc n )epublica Moldo(a a a(ut consecine po&iti(e reducerea oma%ului' creterea remitenilor' sporirea re&er(elor (alutare ale rii# i consecine negati(e creterea deficitului de cadre calificati(e n unele ramuri' creterea preurilor la mrfuri de lung durat .a.#. #ro2le0e de re a%itulare !. =eterminai criteriile de desc.idere a economiei naionale. +. $nali&ai structura comerului internaional. 0. E(ideniai tendinele de e9tindere a comerului internaional. 1. =eterminai structura comerului internaional. B. $nali&ai formele principale ale pieei mondiale. L. E9plicai coninutul politicilor comerciale aplicate n domeniul comerului internaional. C. $nali&ai criteriile formrii preurilor pe piaa mondial. D. $nali&ai dinamica balanei comerciale a )epublicii Moldo(a. P. $nali&ai balana de pli e9terne a )epublicii Moldo(a.

!,. =eterminai structura 8istemului Monetar Internaional. !!. $nali&ai obiecti(ele 2ondului Monetar Internaional i influena lui asupra economiei )epublicii Moldo(a. !+. 8electai principalele funcii ale 4ncii Mondiale. !0. E(ideniai moti(ele i direciile migrrii internaionale a forei de munc. !1. $nali&ai i e9plicai consecinele po&iti(e i negati(e a migrrii forei de munc pentru )epublica Moldo(a. Gi2lio&ra4ie =umitru Moldo(anu. Curs de teorie economic. Editura $)C. C.iinu' +,,L' pag. 0DD"0PL' 0PL"1,,' 1,B"1,P. $.Co%u.ari' T. Manole' T. /run&u. Teorie economic. UTM. C.iinu' +,,1' pag. +!0"+!P' ++0"++1. Mi.ai /rosu. Economie politic. E(rica. C.iinu' +,,!' pag. !D1"!DD. 6.ilip TardSick .a. Introducere n economia politic modern. 6olirom. Iai' +,,P' pag. L0B"L0D' LLP"LDB. =icionar de tiine economice. Editura $)C. C.iinu' +,,L' pag. LD"LP' 0PD"0PP. =icionar de economie. Coordonator- *i =obrot. Editura Economic. 4ucureti' !PPP' pag. B1"BL' !!+' +!C. Moldo(a n cifre. 4re(iar statistic. +,!!. C.iinu' +,!!' pag. L1' LL"LP' C!" C0. $nuarul statistic al )epublicii Moldo(a +,!,. C.iinu +,!,' pag. B!!"B!P.

Te0a )*, Coo%erarea interna-ional( !i inte&rala e ono0i ( re&ional( )*,+, Coo%erarea e ono0i ( interna-ional( !i 4or0ele ei, )*,), Ne esitatea, eta%ele !i 4or0ele inte&r(rii e ono0i e re&ionale, )*,3, A1antajele !i de5a1antajele inte&r(rii e ono0i e re&ionale, S o%ul te0ei? anali&a cooperrii economice internaionale i a integrrii economice regionale. O2ie ti1ele te0ei " dup studierea acestei teme ar trebui s fii capabili s determinai noiunea de cooperare economic internaional la ni(el micro i macroeconomicE s e(ideniai formele de cooperare economic internaionalE s e9plicai noiunea de integrare economic regionalE s anali&ai cau&ele integrrii economice regionaleE s anali&ai i s e9plicai etapele proceselor de integrare economic regionalE s anali&ai i s e9plicai etapele proceselor de integrare economic regionalE sa e(ideniai obiecti(ele Uniunii Economice i Monetare din Europa CentralaE sa cunoatei i s anali&ai a(anta%ele i de&a(anta%ele integrrii economice regionale. )*,+, Coo%erarea e ono0i ( interna-ional( !i 4or0ele ei, /ooperarea economic internaional repre&int o form de colaborare dintre state' care se efectuea& pe ba& contractual n diferite domenii de acti(itate. 8copul cooperrii economice internaionale este unire a eforturilor materiale' financiare' umane i te.nologice ale partenerilor pentru efectuarea n comun a unor acti(iti reciproc a(anta%oase.

Cooperarea economic internaional poate fi e9ercitat la nivel macroeconomic' care se desfoar ntre state prin relaii intergu(ernamentale ntre gu(erne' ministere' departamente# i la nivel microeconomic' care se e9tinde ntre firme i uniti de cercetare te.nico"tiinifica. Un rol important n procesul de cooperare economic internaional %oaca acordurile nc.eiate ntre state sau grupe de ri subiecte de drept internaional#' care pre(d- preci&area principiilor care urmea& s gu(erne&e conduita prilor n relaiile reciproce i n raporturile cu teriiE msurile ce (or fi adoptate de statele partenere n (ederea facilitrii i impulsionrii relaiilor de cooperareE domeniile economico" sociale ale cooperriiE mecanismele instituionale a cror menire este de a asigura buna derulare a tran&aciilor de cooperare. Cooperarea economic internaional cuprinde urmtoarele forme de activiti" " " " " !. Cooperare n domeniu de producie' care includespeciali&area interstatala a producieiE construirea de obiecte prin li(rarea de utila%e' te.nologii i documentaii te.niceE construirea n comun a obiectelor de destinaie producti(aE cooperarea n domeniu e9plorrii i e9ploatrii resurselor naturale construirea n comun a obiectelor de infrastructura producti(a ci ferate' aeroporturi' magistrale de transport a petrolului ' ga&elor etc. #.

+. Cooperarea n domeniul tehnico % tiini*ic' care include" cooperarea n cadrul unor organi&aii internaionale :*U' UE' :C=E i a. # n domeniu cercetrilor i ino(aiilor te.nico " tiinificeE " cooperarea n cadrul unitilor i programelor comune de cercetare E " cooperarea n domeniu de acordare a asistenei te.niceE " cooperarea n domeniul sc.imbului de informaie te.nico " tiinific. 0. Cooperarea n domeniul comercializrii i activitilor de mar5eting ' care include" cooperarea pe tere pieeE " sc.imbul reciproc de informaie comercialE " studierea n comun a pieelor e9terne i a con%uncturii internaionaleE " elaborarea programelor comune de marketingE " e9ercitarea aciunilor comune de reclamE " reali&area mrfurilor sub o singur marc a produselor fabricate de firme cooperateE " nelegeri ntre firme pri(ind speciali&area n comerciali&areE " crearea societilor mi9te de comerciali&are i a. 1. Cooperarea n s*era serviciilor' care include" cooperarea n construirea unor obiecte turistice de menire internaional .oteluri de lu9' ca&inouri' sli speciali&ate pentru %ocuri#E

" sc.imb de ser(icii turistice ntre firmele din diferite riE " folosirea n comun a mi%loacelor de transportE " cooperarea n domeniul asigurrilor internaionaleE " cooperarea n domeniul ser(iciilor de pota' telecomunicaii' culturale etc. B. Cooperarea n domeniul activitilor *inanciare%bancare' care include" crearea instituiilor internaionale pentru finanarea de&(oltrii economice a rii 2MI' 4I)=' 4)I' 4EI' 4E)= i a. #E " crearea bncilor mi9te i a consoriilor bancareE " cooperarea instituiilor internaionale i regionale n acordarea creditelor de de&(oltare economicE " cooperarea n domeniul factoringului internaional ser(icii speciali&ate pri(ind finanarea ' creditul' ncasrile#E " cooperarea n domeniul leasingului internaional. : instituie specifica internaional de cooperare este :rgani&aia de cooperare i de&(oltare economic :. C. =. E. #1' grupare de state reali&ata la 6aris a. !PL!#' de ctre !P state europene' membre ale fostei :rgani&aii Europene de Cooperare Economic $nglia' $ustralia' 4elgia' =anemarca' /ermania' 2rana' 2inlanda' /recia' Irlanda' Italia' Islanda' 3u9emburg' *or(egia' :landa' 6ortugalia' 8pania' El(eia' 8uedia' Turcia# i de ctre cinci ri de pe alte continente $ustralia' Canada' 8U$' Kaponia i *oua ieeland#. 8copul principal al :C=E este promo(area politicii de de&(oltare a statelor membre i a rilor n curs de de&(oltare. :C=E cuprinde !LU din populaia mondiala' asigur;nd +h0 din totalul e9porturilor i 1hB din a%utorul economic acordat rilor n curs de de&(oltare. :C=E mai este numita FClub al rilor de&(oltareAsau FbogateA. :biectivul declarat a :C=E este de a reali&a cea mai puternica de&(oltare economic i sociala n &ona respecti(a prin coordonarea politicilor statelor membre' precum i de a"si armoni&a eforturile n direcia spri%inirii rilor n curs de de&(oltare. In cadrul :C=E e9ista mai multe direcii speciali&ate' cum ar fi- direcia afacerilor economice i statisticeE direcia cooperrii pentru de&(oltareE direcia tiinei' te.nologiei i educaiei' cit i di(erse organisme autonome i semiautonome' printre care- Comitetul de spri%inire a de&(oltriiE $genia internaional pentru energieE $genia pentru energia nuclearaE Centru pentru cooperarea cu economiile europene aflate n tran&iie. :C=E efectuea& studii economice anuale asupra fiecrei ri membre' anali&e generale sub forma rapoartelor bianuale asupra perspecti(elor economice i recomandri pri(ind anumite domenii de acti(iti economico" financiare.
1

=icionar de Economie. Coordonator- *i =obrot. 4ucureti' Editura Economic. !PPP' pag. 00C

)*, ), Ne esitatea, eta%ele !i 4or0ele inte&r(rii e ono0i e re&ionale, Integrarea economic este un proces comple9 de de&(oltare a economiei mondiale contemporane' care se ba&ea& pe o treapta calitati( nou' superioar a interdependentelor i speciali&rilor ntre economiile diferitor state. 3a ni(el regional ea se manifesta prin formarea pe ba&a a doua sau mai multe economii naionale' a unui spaiu economic i promo(area unor politici interstatale coordonate. Integrarea economic nu trebuie confundata cu noiunea de globali&are' care se manifest n-internaionali&area produciei i a te.nologiilor a(ansateE globali&area pieelor de mrfuri i de ser(iciiE internaionali&area flu9urilor financiare. Hecesitatea integrrii economice regionale este generat de urmtoarele cau&e!. $pariia i manifestarea n forme tot mai acute a contradiciei dintre posibilitile de sporire a produciei i capacitatea restr;ns a pieelor naionale. +. /radul nalt de concentrare a produciei i de centrali&are a capitalurilor' pe de o parte' limitele i restriciile micrii libere a capitalului i a forei de munca' pe de alt parte. 0. *ecesitatea capitalurilor din rile situate intr"o anumita &ona de a"i promo(a Fn comunA interesele ameninate de concureni internaionali foarte puternici. 1. Constituirea firmelor gigantice de stat sau mi9te#' care prin acti(itatea lor' depesc graniele naionale. B. Interesele comune ale rilor de&(oltate de a menine i e9tinde relaiile cu fostele ri coloniale de(enite independente. L. Epui&area resurselor naturale tradiionale i cutarea noilor surse energetice at;t tradiionale' c;t i netradiionale. C. Modificrile climaterice din ultimii ani secet' inundaii' ploi acide i alte calamiti naturale# contribuie n mare msur la integrarea economiilor naionale n scopul re&ol(rii problemelor sus menionate. Integrarea este un proces multiaspectual i depinde de mai multe criterii- a#n dependen de coninut integrarea poate fi- economic' politic' cultural' tiinificE b# n aspect teritorial integrarea poate fi- regional' internaional' global dintre rile lumii' indiferent de ni(elul de de&(oltare i importana lor n economia mondial#E c# n dependen de gradul de integrare &onal de comer liberE integrare (amal i a. 6rincipalele modaliti de integrare sunt" colaborarea"repre&int o modalitate de unire a eforturilor a dou sau mai multe state pentru soluionarea unor probleme comune colaborarea n domeniul cercetrilor tiinifice' n(m;ntului' soluionrii problemelor legate de cataclisme naturale etc. #E " cooperarea"repre&int o modalitate de unire a eforturilor a mai multor ri' care dispun n e9clusi(itate anumite resurse economice' n soluionarea anumitor probleme comune pe care n mod particular rile nu le pot re&ol(aE

" specializare"repre&int o modalitate de acti(itate a rilor' care presupune limitarea asortimentului de produse n scopul sporirii efortului in(estiional reducerii costurilor de producie i respecti( sporirii competiti(itii pe piaa intern i cea e9tern a anumitor produse. Eta%ele %ro eselor de inte&rare economic regional#ri0a eta%a a cuprins anii IB, a sec HH i s"a e9tins n urmtoarele regiunia# n Europa :ccidental integrarea a demarcat n anul !PB! n urma semnrii Tratatului de la 6aris cu pri(ire la constituirea Comunitii Europene a Crbunelui i :elului CEC:# la care au aderat L ri )2/' 2rana' Italia' 4elgia' :landa i 3u9emburg#. 8copul acestei comuniti regionale consta n unirea eforturilor n (ederea scoaterii din cri& a industriei carbonifere i ale celei siderurgice i crearea unei piee pentru ramurile respecti(eE b# n Europa $sriteana n anul !P1P a luat fiin Consiliul de $%utor Economic )eciproc C$E)#' care a ntrunit- 4ulgaria'Ce.oslo(acia' 6olonia' )om;nia' Ungaria i U)88' iar ulterior au aderat $lbania' )=/' Mongolia' Cuba i ?ietnam. 8copul C$E)"ului era s contribuie i s coordone&e eforturile membrilor si n (ederea accelerrii progresului economic i te.nic n aceste ri' ndeosebi prin ridicarea ni(elului de industriali&are a rilor cu o industrie mai puin de&(oltat i creterea producti(itii muncii' egali&area treptata a ni(elului de de&(oltare economic. <n anul !PP! C$E)"ul'in urma prbuirii U)88' s"a autodi&ol(atE c# pe continentul 2merici de Hord' n aceiai perioad de timp' a demarat procesul de integrare economic ntre 8U$ i Canada' ns spre deosebire de cele din Europa' nu a a(ut la ba&a acorduri ntre state. Integrarea s"a reali&at preponderent prin ntreptrunderea unor mari ntreprinderi din cele doua ri i' n mod deosebit' prin e9tinderea sferei de aciune a capitalurilor din aceste ri. A doua eta%a de inte&rare economic regional cuprinde perioada anilor IL, a sec. HH. 3a aceasta etapa procesul de integrare economic a cuprinsa# n Europa :ccidental n a. !PB+ la )oma au fost semnate doua tratate cu pri(ire la comunitatea European a Energiei $tomice EU)$T:M# i Comunitatea Economic European 6iaa Comuna#' la ele particip;nd acelai ase ri ca i n cadrul CEC:' iar n a. !PC+ au aderat la piaa comuna Marea 4ritanie' =anemarca i Irlanda' ca o reacie la CEE B s"a format $sociaia Europeana a liberului sc.imb $E38#' care a ntrunit-$ustria' =anemarca' El(eia' Marea 4ritanie' *or(egia' 6ortugalia i 8pania' iar ulterior au aderat 2inlanda'Irlanda i 3eic.tensteinE

CEE Comunitate Economic Europeana' a(;nd ca scop unirea eforturilor pentru promo(area cercetrii tiinifice comune' ndeosebi ceea ce pri(ete utili&area panica a energiei nucleare' precum i constituirea uneiApiee comuneApentru materiale i ec.ipamente nucleare. $ nc.eiat un acord de cooperare te.nica cu 8U$ i Marea 4ritanie.

b# pe continentul 2merican' prin tratatul de la Monte(ideo a. !PL,# a fost constituit $sociaia 3atino"$merican a Comerului 3iber $3$C3# L' iar prin tratatul de la Monagua a. !PL,# a fost creat 6iaa Comun din $merica Central' la care au aderat-$rgentina' 4ra&ilia' C.ile' Me9ic' 6araguaN' UruguaN' 6eru' Columbia' Ecuador' ?ene&uela i 4oli(iaE c# n 2*rica n a. !PL0 a luat fiin Comunitatea Economic a statelor din $frica de ?est CE=E$:# i Uniunea ?amal i Economic a $fricii Centrale U=E$C#' la care au aderat-Camerun' )epublica $frica Central' )epublica 6opular Congo' /abon i CiadE d# n 2sia n !PLC a luat fiin $sociaia *aiunilor din $sia de 8ud"Est $8E$*#C' care a ntrunit 2ilipine' <ndone&ia' MalaNsia' 8ingapore' T.ailande la care ulterior a aderat 4runei. A treia eta%a de inte&rare regional a cuprins perioada anilor IC, a sec. HH. 3a aceast etap de integrare economic pot fi e(ideniate urmtoarele procesea# n Europa :ccidental n a. !PC0 a fost semnat la 6aris tratatul de fu&iune a celor trei comuniti CEC:' EU):$T:M i CEE#. Caracteristic pentru aceast etap de integrare (esteuropean este- creterea considerabil a numrului de ri FasociateAla CEE cu drepturi limitate# de la !D ri n a. !PL0 p;n la L1 ri n a. !PCBE trecerea la sistemul de securitate economic colecti(aE b# n zona /araibilor n a. !PC0 a fost constituit 6iaa comun C$)IC:M# A %atra eta%a de inte&rare economic regional a cuprins perioada anilor ID,"P, a sec. HH i este marcat de sc.imbrile profunde' care au a(ut loc n trei regiuni importante ale lumiia# n Europa :ccidental prin aderarea la CEE a /reciei !PD!#' 8paniei i 6ortugaliei !PDL# numrul rilor membre a a%uns la !+E n a. !PPB' prin aderarea $ustriei' 2inlandiei i 8uediei' numrul rilor membre s"a ridicat la !B.In a.!PP0' prin Tratatul de la Maastric.t' a fost nlocuit denumirea de CEE 6iaa Comuna# cu cea de Uniunea Europeana UE#E b# pe continentul 2mericii de Hord' ncep;nd cu !PP1' a intrat n (igoare $cordul 3iberului 8c.imb *ord " $merican $3E*$#' care a ntrunit 8U$'
L

$3$C3" grupare economic regional care urmarea scopul de accelerare a ritmurilor de de&(oltare industriala i folosirea mai buna a resurselor astfel incit s se cree&e o piaa comuna pentru rile membre. :biecti(ele acestei grupri regionale au fost- reducerea treptata i lic.idarea in decurs de !+ ani# a rilor (amaleE armoni&area politicilor naionale referitoare la regimul capitalurilor' mrfurilor i ser(iciilor pro(enite din afara asociaieiE mrfurilor i ser(iciilor pro(enite din afara asociaieiE asigurarea unor condiii de concurenta egaleE crearea unor economii reciproc complimentare' ndeosebi n domeniul produciei industriale. C $8E$*" organi&aie economic internaional' cu caracter regional. :biecti(ele generale ale asociaiei suntaccelerarea creterii economiceE progresul social i de&(oltarea culturala n regiuneE coordonarea proiectelor de de&(oltare industriala regional construcii de maini' c.imia' siderurgia' industria alimentara' celulo&a i .;rtia#' reducerea de ta9e (amale pentru apro9imati( L. B,, de produse

Canada i Me9ic' cre;ndu"se astfel una dintre cele mai mari piee integrate din lume. 8pecific este faptul c n noua situaie integrarea economica se reali&ea& pe ba&a unui acord de state ntre 8U$'Canada i Me9icE c# n 2sia din regiunea &aci*ic n a.!PL, s"a format una din cea mai mare organi&aie integraionist internaional Cooperarea Economica a $siei " 6acific :6EC#' care iniial a ntrunit B ri Irac' QuSeit' $rabia 8audit' Iran si ?ene&uela#' la care ulterior au aderat nc apte state /abon' Indone&ia' 3ibia' $bu =.abi' $lgeria'*igeria si Ecuador#. 8copul :6EC"ului- coordonarea politicelor petroliere ale statelor membreE aprarea intereselor acestor stateE stabili&area preurilor petrolului pe plan mondial la ni(eluri ec.itabileE asigurarea unor raporturi ec.itabile ntre rile posesoare de &cminte petroliere. :6EC"ul actualmente deine controlul asupra unei pri considerabile din re&er(ele mondiale ale acestei resurse de energie. Eta%a a in ea de inte&rare e ono0i ( regional cuprinde sf;ritul secolului HH i nceputul sec. HHI. 3a aceast etap are loc aprofundarea proceselor de integrare economic regional' de consolidare a gruprilor integraioniste i de apariie a noilor grupri regionalea# n Europa :ccidental are loc procesul de e9tindere a UE- n a.+,,1 au aderat la Uniunea European Cipru' Estonia' 3etonia' 3ituania' Malta' 6olinia' )epublica Ce.a' 8lo(acia' 8lo(enia i Ungaria' iar n a.+,,C au de(enit membre ale UE 4ulgaria i )om;nia. $stfel UE actualmente ntrunete +C de ri cu o populaie de 1P, mln. locuitori. 2orma organi&atoric i funcional a UE (a fi anali&ata n capitolul +! ale acestui Curs de prelegeriE b# n Europa de $srit a demarat n a.+,,P procesul de construire a Uniunii ?amale 2ederaia )us' 4elarus i Qa&a.stan#E c# n 2sia la nceputul sec HHI a nceput s funcione&e $cordul de colaborare i liber sc.imb a rilor din grupul >an.ai C.ina' 2ederaia )us' India' U&bekistan' Qa&a.stan' Turcmenistan i alte ri#. 6rincipalele *orme de integrare economic regional sunt !./rearea unei zone de liber schimb ' care repre&int un spaiu economico"geografic n limitele cruia se aplic o nelegere ntre state pri(ind urmtoarele obiecti(edesfiinarea ta9elor (amaleE eliminarea restriciilor cantitati(e la mrfurile industrialeE de&(oltarea economic a rilor semnatare n concordan cu obiecti(ele lor strategiceE stabilitatea monetar"fiscalE independena ni(elului de protecie i regulile ce se aplic sc.imburilor sale cu ri e9terioare &onei . Cele mai cunoscute acorduri de liber sc.imb n (igoare suntD. " n Europa - $sociaia European de 3iber 8c.imb $E38#' care ntrunete -Islanda' 3iec.tenstein' *or(egia' El(eiaE $corduri de liber sc.imb ale Comunitii Europene cu Estonia' Islanda' I&rael' 3etonia' 3iec.tenstein' 3ituania' *or(egia' El(eiaE $cord de 3iber 8c.imb pentru Europa Centrala $38EC#' care cuprinde - Ungaria' 6olonia' 8lo(ecia' Ce.ia'
D

=icionar de tiine economice. Editura. $)C' +,,L' 6. PB!.

8lo(enia' )om;niaE " n 2merica de Hord. $cordul de 3iber 8c.imb *ord $merican $38*$h*afta#' care ntrunete 8U$' Canada' Me9ic E " n 2sia - $cordul Comercial de $propiere Economic $ustralo" *eo&elande& $C$E$*i#E $sociaia *aiunilor $siei de 8ud"Est $*$8E#' care ntrunete- Indone&ia' MalaNsia' 2ilipine' 8ingapore' T.ailanda' 4runei' ?ietnam' MNanmarE " n 2merica ,atina - $sociaia 3atino $merican de integrare $3$=I#' care include- $rgentina' 4oli(ia' 4ra&ilia' C.ile' Columbia' Ecuador' Me9ic' 6araguaN' 6eru' UruguaN' ?ene&uela. +!Uniune 7amal' care repre&int un mod de integrare economic internaional' care const n desfiinarea ta9elor (amale ntre statele membre' precum i stabilirea unui tarif (amal e9tern comun fa de rile tere. Efectele Uniunii ?amale- e9tinderea sferei de aciune a firmelorE creterea dimensiunii pieeiE facilitatea accesului firmelor la &ona randamentelor cresctoare datorit unei mai bune speciali&ri i creterea gradului de concuren pe pia. Toate aceste elemente luate n ansamblu conduc la o reducere a costurilor de producie' la o cretere a di(ersificrii produselor n ca& de concuren imperfect' deci la o mai mare probabilitate de c;tig net pentru naiune' precum i un surplus de cretere economic pe termen mediu i lung. Cele mai cunoscute Uniuni ?amale care sunt" n Europa /entral -Uniunea ?amal care a aprut in !PLD i a ntrunit 4elgia' :landa' 3u9emburg' 2rana' Italia' /ermaniaE " n 2merica ,atina - Mercosur' care ntrunete $rgentina' 4ra&ilia' 6araguaN' UruguaNE " n 2*rica de Est -Comunitatea E8T $frican' care ntrunete QenNa' Tan&ania' Uganda. " n Europa $sriean- Uniunea ?amal la care se refer- 2ederaia )us' 4elarus' Qa&a.stan' U&bekistan. 0.&iata /omun 6iaa Unic# repre&int o componen esenial a integrrii economice internaionale' care pre(ede- lic.idarea tarifelor (amale n interiorul comunitiiE libera circulaie a mrfurilor i a forei de munca. $(anta%ele economice ale pieei comune- stimulea& creterea producti(itii muncii i a ni(elului de trai a populaieiE consumatorii beneficia& de preuri mai sc&ute' de o mai mare (arietate de bunuri i calitate superioar n ba&a concurenei intenseE permite o producie de serie mare' ceea ce duce la scderea costurilor de producieE contribui la optimi&area in(estiiilor de capitalE folosirea mai raional i eficien a forei de muncaP. In ultimele decenii n diferite regiuni ale lumii au aprut diferite forme de piee comune' printre care pot fi menionate" n Europa -ccidentala! CEE Comunitatea Economic European#a
P

=icionar de Economie. Coordonator- *i =obrot. Editura Economic. 4ucureti' !PPP' p. 01P

aprut n !PBC' iar n anul !PDL a fost adoptat $ctul Unic European' care pre(edea reali&area' ncep;nd cu a. !PP0 a unei mari piee fr frontiere interioare n care s fie asigurat libera circulaie a mrfurilor' persoanelor' ser(iciilor i capitalurilorE " n 2merica /entral. 6iaa Comun Central $merican' care ntruneaCosta )ica' 8al(ador' /uatemala' Tonduras' *icaragua' 6anamaE " n 2*rica. 6iaa comun Uniunea Mag.reb#' care ntrunea- Maroc' $lgeria' Mauritania' Tunisia' 3ibia. 1. Uniunea economic repre&int o nelegere dintre mai multe ri prin care se stabilesc tarifele (amale comune fa de teri i politici comerciale' menite s reduc restriciile din calea e9porturilor 7 importurilor din rile membre. Uniunea economic se reali&ea& etapi&at' pornind de la nelegeri pe diferite domenii' p;n la amorti&area politicilor industriale si sociale ale rilor participante i la aplicarea unor politici comune n domeniul monetar i (alutar. $ctualmente astfel de integrare economic regional constituie Uniunea European. B. Uniunea Economic i Monetar 'UEM) repre&int cea mai nalt form de integrare economic regional. $ctualmente astfel de form de integrare e9ist numai n Europa Central n persoana Uniunii Europene' care ntrunete +C ri Europene !, .6unctul culminant al integrrii economice europene a de(enit crearea Uniunii Monetare i introducerea de la ! ianuarie !PPP moneda unic 7 euro. 6rincipalele obiective ale Uniunii Economice i Monetare sunt" coeziunea economic prin care fiecare membru al U.E. depune eforturi de a elabora i promo(a politici economice i sociale con(ergente cu partenerii din comunitate' beneficiind i de spri%in comunitarE " recunoa terea mutual n domeniul comercial i al concurenei, care presupune recunoaterea msurilor i reglementrilor speciale ale partenerilor dup regula @Un bun produs i comerciali&at legal ntr"un stat membru beneficia& de libera circulaie pe marea pia unic AE " amortizarea politicii sociale la nivelul U! E! M!, prin posibilitatea organelor comunitare de a adopta i a urmri implementarea n toate rile membre a reglementrilor n domeniul social n ba&a conceptului @spaiu fr frontiereA potri(it cruia - orice cetean comunitar poate circula fr formaliti n spaiul geografic comunitar' poate munci i n(a oriunde fr discriminri la ni(el comunitarE " coordonarea e*orturilor de cercetare i dezvoltare tehnologice ale rilor membre' inclusi( pe ba&a unui spri%in comunitar multilateral' logistic i financiarE " consolidarea 9istemului Monetar European '9!M!E!) i e9tinderea domeniului de utili&are a EU):' at;t ca Unitate European de Cont' c;t i
!,

*umele de Uniune European datea& de la tratatul de la Maastric.t' semnat pe C februarie !PP+ i intrat n (igoare pe ! noiembrie !PP0.

ca moned de circulaie liber n relaiile comerciale din interiorul i e9teriorul Uniunii Europene!!. )*,3, A1antajele !i de5a1antajele inte&r(rii e ono0i e re&ionale, <n ultimele decenii tot mai aprigi sunt discuiile cu pri(ire la necesitatea integrrii economice regionale. =iscuiile sunt orientate asupra a(anta%elor i de&a(anta%elor acestui proces. $depii procesului de integrare regional oper;nd cu a(anta%ele afirm ca acest proces este benefic i ine(itabil' iar oponenii oper;nd cu de&a(anta%e argumentea& c rile i societatea trebuie s depun efort pentru a stopa acest proces. Cele mai frec(ent utili&ate argumente pentru integrarea economic regional sunt!. #entru in1estitori !i oa0eni de a4a ere? " oportuniti de afaceri mai mariE " accesul la o pia mult mai mare de desfacere a produselor i a ser(iciilor' " accesul la o pia mult mai mare de apro(i&ionare cu materie prim' utila%e i ec.ipamenteE " accesul la in(estiii strineE " creterea eficienei datorit unui cod comun de reguli i a unor standarde ridicateE " transfer de te.nologie' knoS" .oS i e9perienE " posibiliti mult mai mari de a alegeE " acces la fonduri structurale. ), #entru et(-eni? " ofert mult mai (ariat de mrfuri i ser(iciiE " preuri mai miciE " dreptul de a circula liber i fr restriciiE " posibiliti mult mai mari de a gsi loc de munc at;t n ar c;t i peste .otare. 3, #entru toat( so ietatea, in lusi1 ON"Iuri !i ad0inistra-ie? " crete posibilitatea de acces la fondurile structurale care se ndreapt spre regiunile nede&(oltate' educaie' politici de mediu i infrastructurE
!!

=icionar de Economie. Coordonator -*i =obrot. 4ucureti' !PPP' p. !L"!C.

" (alorificarea oportunitilor legate de participarea la acordurile comerciale preferenialE " creterea (eniturilor n urma sporii comerului internaionalE " sporirea imaginii rii i atragerea in(estiiilor strineE " crearea de noi ntreprinderi' a locurilor noi de muncE " scderea ratei inflaiei i al oma%uluiE " creterea bunstrii populaiei i a societii n ansamblu. :ponenii procesului de integrare economic regional operea& cu urmtoarele argumente care constituie dezavanta-ele procesului integraionist. !. =esc.iderea pieei interne ctre productorii e9terni poate duce la substituirea produciei auto.tone cu cea de import. +. 0. 1. B. L. C. D. P. Intensificarea luptei de concuren (a a(ea impact la creterea numrului de ntreprinderi' care (or da faliment. ?a crete numrul populaiei nencadrate n c;mpul muncii sau ncadrai cu un program de munc redus ?or scdea (eniturilor populaiei. ?or crete tendinele migraioniste ale populaiei. ?or crete c.eltuielile sociale ale statului. ?a crete ni(elul de srcie n ar. Crete ni(elul de interdependen a economiei naionale de economiile rilor partenere. 6entru rile cu diferit ni(el de de&(oltare poate s creasc diferena n ni(elul de de&(oltare' etc.

=ac la timp nu sunt luate msuri de nlturare a nea%unsurilor procesului integraionist' acestea pot degrada n cri&e social economice' demografice sau de alt natur' at;t n rile slab de&(oltate c;t i n cele de&(oltate. Cu1inte I heie 4anca MondialE Comunitate Economic EuropeanN Cooperarea Economic Internaional' Cooperare financiar 7 bancarE Integrare economic regionalE 6iaa comunE Uniune economic' Uniune economic monetarE

Cooperarea ser(iciilorE Cooperare te.nico 7 tiinificE 2ond Monetar InternaionalE

Uniune EuropeanE Uniune ?amal' ion de liber sc.imb.

Re5u0at !. Cooperarea economic internaional repre&int o form de colaborare dintre state a(;nd scopurile de unire a eforturilor materiale' financiare' umane i te.nologice ale partenerilor pentru efectuarea n comun a unor acti(iti reciproc a(anta%oase. +. 6rincipale forme de cooperare economic internaional- cooperare n domeniul de producie te.nico 7 tiinific' comerciali&ri i acti(itilor de marketing' n sfera ser(iciilor' n acti(itile financiar 7 bancare i n alte domenii. 0. Integrarea economic repre&int un proces comple9 de de&(oltare economic regional i internaional care se ba&ea& pe o treapt calitati( nou' superioar a interdependenelor i speciali&rilor economice ale diferitor state. 1. *ecesitatea integrrii economice regionale este determinat de mai multe cau&e- de sporirea (olumului de producie i limita capacitilor pieelor naionaleE concentrarea produciei i a capitalului i restriciile micrii libere a capitalului i a forei de muncE apariia companiilor transnaionale' care prin acti(itatea lor depesc graniele naionaleE epui&area resurselor naturale tradiionale i cutarea noilor surse energeticeE modificrile climaterice din ultimii ani care argumentea& necesitatea integrarea rilor lumii n pre(enirea i soluionarea acestor probleme dificile. B. 6rocesul de integrare economic regional cuprinde cinci etape i reflect diferite ni(eluri i forme de integrare a rilor de pe diferite continente ale lumii. L. <n e(oluia sa procesele de integrare economic regional i internaional se manifest n urmtoare forme- &on de liber sc.imbE uniune (amal' pia comunE uniune economicE uniune economic i monetar. C. $(anta%ele integrrii economice regionale- pentru in(estitori i oameni de afaceri oportuniti de afaceri mai mariE accesul la o pia mult mai mare de desfacereE accesul la in(estiii strineE transfer de te.nologii noiE acces la fonduri structurale etc.#E pentru ceteni sporirea (ariaiei de mrfuri i ser(iciiE preuri mai reduseE dreptul de a circula liber i fr restriciiE posibiliti reale de anga%are n c;mpul muncii#E pentru societate accesul la fondurile de educaie' politici de mediu i infrastructurE participarea la acordurile comerciale preferenialE sporirea (eniturilor' a imaginii rii i atragerii in(estiiilor strineE scderea ratei inflaiei i ale oma%uluiE creterea bunstrii populaiei#. D. =e&a(anta%ele proceselor de integrare economic regional- substituirea produciei auto.tone cu cea de importE intensificarea luptei de concuren i falimentarea agenilor economici necompetiti(iE creterea tendinelor migraioniste ale populaieiE sporirea c.eltuielilor sociale ale statuluiE creterea ni(elului de

interdependen a economiei naionale de economiile rilor partenere' etc.

#ro2le0e de re a%itulare !. +. 0. 1. B. L. =efinii noiunea de cooperare economic internaional. $nali&ai formele de cooperare economic internaional. E9plicai noiunea de integrare economic regional i internaional. E(ideniai i e9plicai cau&ele integrrii economice regionale. =eterminai modalitile de integrare economic regional. $nali&ai etapele proceselor de integrare economic regional n aspect geografic. C. $nali&ai coninutul etapei a cincia a integrrii economice internaionale. D. $nali&ai i e9plicai formele de integrare economic regional. P. $nali&ai Uniunea Economic i Monetar ca cea mai nalt form de integrare economic regional. !,.$nali&ai a(anta%ele i de&a(anta%ele integrrii economice regionale. Gi2lio&ra4ie =umitru Moldo(anu. Curs de teorie economic. Editura $)C. C.iinu' +,,L' pag. 1!D "1++. Co%u.ari' T. Manole' T. /run&u. Teorie economic. Editura UTM. C.iinu' +,,1' pag. +!P "+11. Mi.ai /rosu. Economie politic. C.iinu. E(rica' +,,!' pag. !DD "!P+. 6.. Tard(ick i a. Introducere n economia politic modern. 6:3I):M. Iai' +,,+' pag. LDL 7 LDD. =icionar de tiine economic. Editura $)C. C.iinu' +,,L traducere din france&#' pag.P!P "P+1E PB,. =icionar de Economie. Coordonator- *i =obrot .Editura Economic. 4ucureti. !PPP' pag. !0"!1E !0BE +1P 7 +B!E 00C "00P' 1D, 7 1D!E 1PD.

Se -iunea V UNIUNEA EURO#EAN Te0a )+? Con-inutul !i e1olu-ia Uniunii Euro%ene )+,+, E1olu-ia %ro esului de 4or0are a Uniunii Euro%ene, )+,), Constituirea Uniunii Va0ale, )+,3, #ie-a Uni (XIntern( a Uniunii Euro%ene, )+,6, <or0area Uniunii E ono0i e !i Monetare, S o%ul te0ei? studierea coninutului i procesului de formare a Uniunii Europene. O2ie ti1ele te0ei, =up studierea acestei teme ar trebui s fii capabili s pre&entai etapele de e(oluie a Uniunii EuropeneE s cunoatei esena i condiiile de funcionare a Uniunii ?amaleE s cunoatei esena i diferena dintre noiunile @pia comunA i @pia unicAE s e9punei cele patru liberti care asigur funcionarea eficient a 6ieei UniceE s pre&entai premisele care au condiionat formarea Uniunii Economice i MonetareE s e9punei coninutul i etapele formrii Uniunii Economice i Monetare. )+,+, E1olu-ia %ro esului de 4or0are a Uniunii Euro%ene, Ideea de Comunitate European datea& de aproape dou milenii. )oma era atunci centrul lumii i a promo(at ceea ce este cunoscut n istorie sub numele de pa+ romana. Treptat' puterea ei politic a fost subordonat de puterea religiei cretine' locul deinut de pa9 romana lu;ndu"l pa+ christiana. $ (enit apoi r;ndul primului mare unificator european' regele francilor' Carol cel Mare' s reali&e&e un imperiu care a(ea ntinderea de a&i a 2ranei' /ermaniei' Italiei' $ustriei i o mare parte din 6olonia.

<n anul !L1B' Ma9imillien de 4et.une' ministru al regelui TenrN al"I?"lea' plec;nd de la nenelegerile confesionale ntre catolici i protestani propune un plan politic de organi&are a Europei pe ba&e federaliste' a(;nd n componen cele !1 state principale- 2rana' $nglia' 8pania' 3ombardia' =anemarca' 8uedia' Ungaria' 6olonia' 4oemia' 8tatele 6apale' cantoanele El(eiei' 4elgia' ?eneia' alte state italiene' n timp ce )usia' considerat nc de pe atunci un stat semiasiatic' putea fi primit n federaie doar ca simpl aliat. 6rincipele federaiei nu putea fi ales de dou ori consecuti( i nici din aceeai familie. $dunarea electi( a acesteia trebuia s cuprind LL de membri rennoii din 0 n 0 ani' se nfiinau L consilii regionale numite tribunale de arbitra%' pentru %udecarea diferitelor pricini confesionale. 8e fi9a un efecti( de CB.,,, oameni pentru armata federaiei al cror singur scop era de a"i alunga pe turci din Europa. Toate aceste idei le"a grupat n lucrrile 9ages et regales economies dPEtats domestiQues, politicuess et militaires dPLenri le @rand i n ,e grand desseign' pe care le putem considera ca prime reflecii metodologice cu pri(ire la unificarea european. <nceputul secolului HIH aduce n prim plan pe generalul *apoleon 4onaparte' cel care a "ncercat s reali&e&e o Europ unit sub un singur sceptru" preconi&;nd printre primii necesitatea unor instituii europene comune. $stfel' el declara atunci"avem nevoie de un cod european, de o curte de casaie european, de o moned unic, de acelea i msuri i greuti, de acelea i legi! (rebuie s *acem din toate popoarele europei un popor". E9ist opinia c aceste aspiraii l"au sacrificat pe *apoleon 4onaparte. <n !DDP 3iga Internaional pentru 6ace i 3ibertate' n adunarea de la 3ausanne a adoptat un proiect de federaie european care ar fi trebuit s fie reali&at dup modelul 8U$. Toate aceste demersuri' cu finali&ri mai mult sau mai puin complete au repre&entat efecti( un prim pas n procesul de unificare economic pe continentul european. =esc.iderea @antierului europeanA' dup afirmaiile unor istorici' este legat de &drobirea /ermaniei fasciste n prim(ara anului !P1B i intenia celor doi n(ingtori 8U$ i U)88# de a di(i&a continentul n dou poluri diametral opuse. <n aceste condiii' oamenii politici din Europa :ccidental au a(ut o obsesiecum s organi&e&e n mod durabil pacea' cum s refac rolul i influena Europei n lume' cum s fac s renasc economiile de(astate de r&boiG >i astfel @ideea europeanA 7 pre&ent mai ales n cercurile intelectuale i uni(ersitare 7 de(ine o idee foarte popular. ?oina de unificare a Europei de ?est a progresat repede. =iscursul inut' la !P septembrie !P1L' de fostul premier britanic Oinston C.urc.ill 7 aflat la acea dat n opo&iie 7 la Uni(ersitatea din iyric.' repre&enta prima luare de po&iie oficial a unui om de stat n fa(oarea unificrii europene. @Trebuie 7 spunea acesta 7 s construim un fel de 8tatele Unite ale Europei 5 =e ce nu ar e9ista o grupare european' care ar da popoarelor' ndeprtate unul de cellalt' sentimentul unui patriotism mai larg i a unui fel de naionalitate comunG 5.>i de ce o grupare european n"ar putea ocupa locul ce"i re(ine n mi%locul altor mari grupri' contribuind la conducerea brcii umanitii GA.

Micrile europene se regrupea& i organi&ea&' n mai !P1D' un Congres la Taga unde se afirm un puternic curent federalist. Ulterior' @ideea europeanA a fost nsuit rapid de gu(ernele (est"europene' iar construcia european a de(enit' esenialmente' o preocupare intergu(ernamental. Moti(aia principalelor state (est" europene pentru a participa sau nu la @construcia europeanA era diferit" 2rana era nc e&itant ntre renunarea la statutul de mare putere colonial pe care"l deinea i (oina de a fi motorul principal al integrrii europeneE " Marea 4ritanie fa(ori&a mai degrab o alian cu 8U$ dec;t s renune la politica sa insular' printr"o integrare cu (ec.iul continentE " /ermania i Italia urmreau s ias din i&olarea impus de statutul lor de ri n(inse n r&boiE " jrile 4enelu9' respecti( 4elgia' :landa i 3u9emburg' organi&ate' din !P1D' ntr"un sistem de liber"sc.imb comercial' se pronunau pentru integrare' inclusi( pentru a fi prote%ate de tendinele dominatoare ale marilor (ecini- 2rana i /ermania. <n continuare (om anali&a procesul de formare i e(oluie a Uniunii Europene din prisma urmtoarelor etape. #ri0a eta%( $+;7+ A 0ijlo ul anilor O9*', onsiderat( !i =1ea ul de aur al Co0unit(-ii>, <n !P1C' odat cu euarea conferinei de la Mosco(a a minitrilor de e9terne a U)88' 2ranei i Marii 4ritanii ncepe un proces real de di(i&are a Europei n dou blocuri diametral opuse. 6rocesul a fost accentuat n iulie !P1C c;nd Uniunea 8o(ietic i rile satelit din Europa )sritean au refu&at s accepte planul Mars.all i s adere la :rgani&aia pentru Cooperare Economic European :CEE# nfiin;nd n ianuarie !P1P' Consiliul de $%utor Economic )eciproc C$E)#. <n aceste condiii' 8U$ i Marea 4ritanie i confer 2ranei sarcina de a lua iniiati(a n pri(ina /ermaniei. $stfel s"a putut afirma @planul 8c.umannA 7 pe atunci' ministrul de e9terne al 2ranei. <n ce consta acest planG Elaborat de Kean Monnet' planul este pre&entat ministrului france& de e9terne' )obert 8c.uman la +P aprilie !PB, care' la r;ndul su' l"a fcut public' la P mai !PB,' printr"o =eclaraie a Consiliului de Minitri al 2ranei. =e aceea' nu nt;mpltor data de P mai este srbtorit' a&i' ca @iiua EuropeiA. 6lanul 8c.umann pre(edea plasarea industriei crbunelui i oelului din 2rana i /ermania' sub o nalt autoritate comun' care stabilea i libera circulaie a celor dou producii' reglement;nd astfel ni(elurile de producie din )u.r. 6ropunerea france& a fost acceptat de /ermania' Italia i cele 0 ri din 4enelu9' care semnea&' la +: a%rilie +;7+' Tratatul de la 6aris pri(ind instituirea Comunitii Economice a Crbunelui i :elului CEC:#. <n acest plan trebuie remarcat mai ales semnificaia sa politic- CEC: (a stabili o egalitate n drepturi i ndatoriri ntre ri n(ingtoare i ri n(inse n s;nul unei organi&aii noi' supranaionale fondat pe delegarea liber"consimit de su(eranitate de la statele membre la Comunitate. 6rimul semn al reconcilierii franco"germane' CEC: este i punctul de plecare pentru Europa comunitar. $ceasta substituie relaiilor diplomatice tradiionale' fondate pe cooperarea intergu(ernamental' un sistem %uridic original unde se articulea& aprarea interesului naional cu promo(area interesului comun' e9primat prin instituiile supranaionale&

Un alt moment remarcabil al acestei etape este semnarea la )7 0artie +;79' la )oma a Tratatului de constituire a Co0unit(-ii E ono0i e Euro%ene $CEE# i a Tratatului de constituire a Comunitii Europene a Energiei $tomice EU)$T:M#. Misiunea CEE se ba&a pe promo(area unei de&(oltri armonioase i ec.ilibrate a acti(itilor economice n comunitate i crearea temeliei unei uniuni' asigurarea unui ni(el nalt de anga%are a forei de munc i protecie social' creterea ni(elului de trai etc. Tratatul de constituire a Co0unit(-ii E ono0i e Euro%ene includea principalele mecanisme care urmau s contribuie la reali&area acestuia i anumeUniunea ?amal i 6iaa Comun acestea (or fi anali&ate n continuare#E i instituiile care urmau s asigure funcionarea CEE- 6arlamentul European' Consiliul de Minitri' Comisia Comunitii Europene' Curtea de Kustiie. A doua eta%( $0ijlo ul anilor O9* A /n e%utul anilor O;*', <n perioada dat construcia european era limitat numai la integrarea economic' dar pentru o Europ puternic' aceasta nu era destul. $ceasta trebuia completat cu dimensiunea politic. Crearea Uniunii Europene n"ar fi fost ns posibil fr deci&ia Consiliului European de la Milano' din decembrie !PDB' care a .otr;t reunirea ntr"un singur te9t a amendamentelor asupra Tratatului de la )oma i a dispo&iiilor pri(ind cooperarea politic. Toate aceste amendamente au fost cuprinse n @$ctul Unic EuropeanA' semnat de efii de stat sau de gu(ern ai statelor membre la !C februarie !PDL i intrat n (igoare' dup ratificare' la ! iulie !PDC. $ctul Unic European a consacrat" Instituionali&area formal a Consiliului European format din efii de stat sau de gu(ern i de preedintele Comisiei Europene#' ca principalul organism responsabil pentru stabilirea direciilor de de&(oltare a ComunitiiE " Introducerea sistemului de (ot al ma%oritii calificate n cadrul Consiliului de Minitri' pentru adoptarea acelor deci&ii care au n (edere finali&area pieei interne' politica social' coe&iunea economic i social i politica cercetrii. Introducerea (otului ma%oritar n Consiliu (a permite scoaterea CEE din impas i adoptarea a cca. 0,, directi(e pri(ind crearea' n perspecti(' a 6ieei InterneE " <ntrirea rolului 6arlamentului European 6E#' prin introducerea procedurilor legislati(e de cooperare i a necesitii acordului 6E pentru deci&iile pri(ind aderarea de noi membri i acordurile de asociereE " <nfiinarea @Tribunalului 6rimei InstaneA' alturi de Curtea European de Kustiie CEK#E " Creterea numrului politicilor comune' prin adugarea politicilor de mediu' cercetare tiinific' coe&iune economic i socialE " 8tabilirea unei date 0!h!+h!PP+# pentru definiti(area pieei interne noiunea de @pia internA fiind mai puternic dec;t cea de @pia comunA' implic;nd nu numai reali&area celor patru liberti 7 libera circulaie a bunurilor' libera circulaie a ser(iciilor' libera circulaie a persoanelor i libera circulaie a capitalului 7 ci i implementarea a noi politici i a coe&iunii economice i sociale.#. $cest perioad mai este remarcat i prin discutarea la Maastric.t' cu prile%ul Consiliului European din ; A ++ de e02rie +;;+' a TRATATULUI UNIUNII EURO#ENE' cu alte cu(inte a fost primit deci&ia ca Comunitatea European s se transforme n Uniune European.

A treia eta%( $+;;) I )**6', =ei a fost discutat la sf;ritul anului !PP! Tratatul asupra Uniunii Europene a fost ns semnat la C februarie !PP+ i a intrat n (igoare abia la ! noiembrie !PP0. Intrarea n (igoare a Tratatului a permis transformarea Comunitii Europene ntr"o Uniune politic' ca i ntr"o Uniune Economic i Monetar UEM#. :biecti(ele fi9ate n acest Tratat sunt urmtoarele de a promo(a progresul economic i social' de a a%unge la o de&(oltare ec.ilibrat i durabil prin crearea unui spaiu fr frontiere interne' prin ntrirea coie&iunii economice i sociale i prin stabilirea unei uniuni economice i monetare i a unei monede uniceE de a afirma identitatea european pe scena internaional i prin punerea n practic a unei politici e9terne i a unei securiti comuneE de a ntri protecia drepturilor i intereselor cetenilor din statele membre' prin instaurarea unei cetenii a UEE de a menine i de de&(olta Uniunea ca spaiu de libertate' securitate i %ustiie n cadrul creia este asigurat libera circulaie a persoanelorE de a menine integral acJuis"ul comunitar. 6otri(it articolului L UE @Uniunea este fondat pe principiile libertii' democraiei' respectrii drepturilor omului i libertilor fundamentale' ca i a statului de drept' principii care sunt comune statelor membreA. SSS.scribd.comhdoch0DD,D,LBh!"
Istoricul"Constituirii"Uniunii"Europene

Un alt e(eniment important al acestei etape ndreptat spre ad;ncirea integrrii europene este semnarea Tratatului de la $msterdam la + octombrie !PPC i intrat n (igoare la ! mai !PPP. $cest tratat a a(ut drept scop ntrirea celor trei piloni stabilii anterior n Tratatul de la Maastric.t i anume- pilonul comunitarE al doilea pilon ba&at pe 6olitica E9tern i de 8ecuritate Comun i al treilea pilon ce a(ea la ba& cooperarea n domeniul %ustiiei i afacerilor interne (e&i figura +!.!#. <n legtur cu aceasta au fost fi9ate urmtoarele obiecti(e principale ale acestui tratat eliminarea treptat a ultimelor obstacole n calea liberei circulaii' ntrirea securitii i a %ustiieiE afirmarea drepturilor cetenilor europeni sublinierea rolului acestoraE politic e9tern coierentE creterea eficienei structurii instituionale UE n (ederea primirii de noi membri.

Uniunea Euro%ean(

#ilonul o0unitar

#oliti a ECtern( !i de Se uritate Co0un(

Coo%erarea /n do0eniul justi-iei !i a4a erilor interne

2igura +!.!. Cei trei piloni pe care se ba&ea& construcia Uniunii Europene.
8ursa- adaptare dup Ce&ar 4r&ea' &oliticile i instituiile Uniunii Europene' 4ucureti' +,,,' p.1B.

Consiliul European de la $msterdam intrase sub presiunea timpului. =e aceea' Tratatul a lsat desc.ise c;te(a probleme precum- adaptarea instituiilor europene la procesul lrgirii spre Europa Central i de Est i unele aspecte ale politicii e9terne. =e aceea trebuie de menionat c urmtorul 8ummit ce a a(ut loc la *isa n februarie +,,! a a(ut un mandat foarte clar i anume acela de a pregti i reforma structura Uniunii Europene pentru o nou e9tindere. =eci&iile finale de la *isa reflect ntr"un mod corespun&tor cerinele cu pri(ire la" )epre&entarea fiecrui stat membru printr"un comisar n cadrul Comisiei EuropeneE " =eterminarea numrului de (oturi n Consiliu prin reflectarea criteriului demograficE " E9tinderea deci&iilor adoptate cu (ot ma%oritar calificat la un numr de noi domenii n care se aprecia& c aciunea la ni(el comunitar este mai raional i mai eficient dec;t la ni(el naional. Tratatul de la *isa' la care au a%uns cei !B' a permis o reform a instituiilor europene' necesar e(itrii unei blocri a instituiilor europene 7 Comisia European' Consiliul de Minitri' 6arlamentul European. Un e(eniment remarcabil al acestei perioade este intrarea n circulaie la ! ianuarie +,,+ a monedei unice n cele !+ ri participante la &ona euro. A %atra eta%( $)**6 A %re5ent', )eforma constituional nceput destul de timid prin tratatul de la *isa' trebuia continuat. <n acest sens' la !B decembrie +,,!' Consiliul European de la 3aeken 4elgia# a adoptat @=eclaraia asupra (iitorului Uniunii EuropeneA. 6rin acest document se e9prima ne(oia ca Uniunea s de(in mai democratic' mai transparent i mai eficient' prin elaborarea unei Constituii' care s rspund aspiraiilor popoarelor europene. =e ce o Constituie EuropeanG <n primul r;nd' pentru c te9tele care stteau la ba&a Uniunii Europene Tratatul Uniunii' Tratatul Comunitii Europene i Tratatul pri(ind EU)$T:M"ul# preau a fi depite' nemaifiind n msur s traduc coerena ce caracteri&a Uniunea. <n aceste condiii' elaborarea unui te9t U*IC' respecti( Constituia European' a dorit s marc.e&e unitatea noii structuri' e9prim;nd at;t ni(elul atins n construcia european' c;t i noile sale ori&onturi. <n al doilea r;nd' pentru c se simea ne(oia regruprii ntr"un singur te9t a tuturor regulilor i normelor de drept' proprii sistemului %uridic comunitar' n msur s asigure o bun funcionare a Uniunii.

<n al treilea r;nd' o Constituie European era necesar 7 n condiiile unei acu&e pri(ind @deficitul democraticA 7 pentru apropierea Uniunii de cetean. 8"a dorit o Constituie redactat cu ceteni i pentru ceteni' ceea ce ar fi e9primat democrati&area Uniunii. 6entru aceasta se impunea un te9t li&ibil i inteligibil care s opere&e cu noiuni i termeni folosii' n mod curent' de cetenii de r;nd i nu numai de specialiti. Constituia European a fost semnat de efii de stat sau de gu(ern' la )oma' la +P octombrie +,,1. =ar p;n n pre&ent nu a fost ratificat de toate statele membre. )+,), Constituirea Uniunii Va0ale, 6rocesul de formare i consolidare a spaiului european presupune o serie de transformri ale structurilor economice i socio"politice. Con(enional procesul de integrare economic european poate fi pre&entat n felul urmtor!. Uniunea ?amalE +. 6iaa ComunE 0. 6iaa UnicE 1. Uniunea Economic i MonetarE B. integrarea economic complet! <n continuare (om descrie fiecare din aceste trepte parcurse de comunitatea european pe calea integrrii economice. Crearea Uniunii Va0ale a fost unul dintre principalele obiecti(e formulate n documentele din anii rB, a sec. HH semnate de 2rana' )2/' Italia' 4elgia' :landa i 3u9emburg' care au pus ba&ele instituionali&rii spaiului integrat european" Tratatul de la 6aris de constituire a Comunitii Europene a Crbunelui i :elului 7 CEC:' semnat n !PB!E " Tratatul de la )oma pri(ind crearea Comunitii Europene pentru Energia $tomica 7 EU)$T:M' semnat la +B martie !PBCE " Tratatul de la )oma de creare a Comunitii Economice Europene 7 semnat la +B martie !PBC. =intre acestea' semnificaia cea mai mare pentru crearea uniunii (amale o are tratatul de la )oma. <n ba&ele acestui tratat crearea uniunii (amale a nsemnat un proces comple9 de liberali&are progresi(' dar complet a sc.imburilor comerciale reciproce' de creare a unui teritoriu (amal unic i de reglementare uniform a flu9urilor comerciale cu rile tere. Ultimele dou aspecte presupuneau" adoptarea unei politici comerciale comune fa de statele tereE " adoptarea unui tarif (amal comun. <n te9tul su' Tratatul de la )oma cuprindea un calendar relati( precis al msurilor (i&;nd crearea uniunii (amale' nsoit de pre(ederi mai generale referitoare la uniunea economic i monetar' i n perspecti( i politic. $stfel' n linii mari' uniunea (amal urma s fie nfptuit n perioada de tran&iie a crerii CEE' pre(a&ut a se e9tinde pe parcursul a !+"!B ani. =ac a(em n (edere c Tratatul de la )oma a intrat n (igoare la ! ianuarie !PBD' dar primele msuri de aplicare a lui au fost promo(ate ncep;nd cu ! ianuarie !PBP' uniunea (amal urma s fie nfptuit cel mai de(reme p;n n !PC!. 2a de pre(ederile tratatului' aceast perioad a fost redus la !, ani' nc.eindu"se la ! iulie

!PLD. Conform pre(ederilor din tratat' uniunea (amal s"a creat prin aplicarea unor msuri care (i&au pe de o parte comerul intracomunitar' iar pe de alt parte comerul cu rile tere. =intre 0(surile are au 1i5at o0er-ul intra o0unitar sunt de menionat" desfiinarea ta9elor (amale de e9port nc din !PL,E " reducerea treptat' p;n la eliminarea complet la ! iulie !PLD a ta9elor (amale de importE " eliminarea' n aceeai perioad a restriciilor cantitati(e i a altor bariere netarifare din sc.imburile reciproce. =intre 0(surile re4eritoare la o0er-ul u -(rile ter-e mai importante sunt" adoptarea de ctre rile membre' n conformitate cu anga%amentele asumate de CEE n /$TT' a unor contingente tarifare' care stabileau plafoane cantitati(e sau (alorice n limita crora puteau fi efectuate importuri din rile tere cu scutiri sau reduceri de ta9e (amaleE " a%ustarea treptat a tarifelor (amale naionale n (ederea adoptrii tarifului (amal comun. 6otri(it pre(ederilor tratatului' ni(elul ta9elor din tariful (amal comun urma s se situe&e la ni(elul mediei aritmetice a ta9elor (amale n (igoare n statele membre la ! ianuarie !PBC. Ctre acest ni(el au fost reali&ate trei a%ustri succesi(eprima cu 0,U la ! ianuarie !PL!' a doua cu 0,U la ! iulie !PL0 si ultima cu 1,U la ! iulie !PLDE " ca urmare' la ! iulie !PLD a fost pus n aplicare tariful (amal comun fa de rile tere. 8e poate aprecia c ! iulie !PLD este data finali&rii n linii generale a crerii uniunii (amale. 8punem n linii generale ntruc;t alte msuri stipulate n tratat care (i&au direct sau indirect reali&area liberei circulaii a marfurilor urmau sa fie aplicat ulterior. 6rintre acestea se nscriu" instituirea unui regim fiscal comun ntre rile membreE " armoni&area legislaiilor (amale i administrati(e a rilor membreE " elaborarea i adoptarea unor reguli comune pri(ind concurena pe plan intracomunitar' etc. 3a acestea adaugm i faptul c n sc.imburile comerciale reciproce au persistat' c.iar mult dup e9pirarea perioadei de tran&iie o serie de bariere netarifare i restricii' at;t n comerul cu produse manufacturate' c;t mai ales n cel cu mrfuri agricole. =up ! iulie!PLD elaborarea legislaiei (amale comunitare a fost impulsionat pentru a fi siguri c oriunde ar fi mrfurile importate n UE' se aplic aceleai reguli. $ fost elaborat un cadru legal pentru a acoperi c.estiuni importante precum" asigurarea c tariful comun este aplicat uniform de"a lungul frontierelor e9terne ale UEE " introducerea unei abordri comune asupra procedurilor de depo&itare a mrfurilorE " facilitarea micrii mrfurilor n regim de @tran&it (amalA. Toate regulele sus"menionate au fost introduse ntr"un singur act normati(' Codul ?amal Comunitar' care a fost adoptat n !PP+.

:dat cu semnarea Tratatului de la )oma din !PBC i iniierea procesului de creare a Uniunii ?amale s"a purces la crearea condiiilor de funcionare a 6ieei comune n cadrul rilor membre a comunitii europene. <n articolul + se arat@Comunitatea are ca misiune' prin reali&area unei piee comune i apropierea politicilor economice ale statelor membre' s promo(e&e o de&(oltare armonioas a acti(itilor economice n ntreaga Comunitate' o e9pansiune continu i ec.ilibrat' o stabilitate sporit' o cretere accelerat a ni(elului de trai i relaii mai str;nse ntre statele pe care aceasta le reuneteA. 6iaa comun desemna o arie geografic unic' subtituit di(ersitii ariilor geografice naionale pe care le fu&iona i n care se aplicau regulile economiei de pia. Totodat' dup cum reiese din anali&a %urisprudenei Curii de Kustiie' piaa comun presupunea eliminarea tuturor obstacolelor intracomunitare' n scopul fu&iunii pieelor naionale ntr"o pia unic' pre&ent;nd condiii c;t mai apropiate de cele ale unei ade(arte piee interne. 6iaa comun' obiecti(ul principal al Tratatului de la )oma' (i&a contopirea economiilor statelor membre c;t de mult posibil prin uniune (amal cu un tarif e9tern comunE libera circulaie a mrfurilor' persoanelor n special al lucrtorilor#' a ser(iciilor i' ntr"o anumit msur' a capitaluluiE eliminarea restriciilor cantitati(e i a msurilor cu efect ec.i(alent. )eali&area condiiilor de creare a 6ieei comune a permis desfiinarea cotelor' libertatea fiecrui cetean al comunitii de a cuta i gsi un loc de munc ntr"un alt stat membru n aceleai condiii ca i orice alt cetean al statului respecti( i armoni&area fiscal odat cu introducerea a T?$ comune. Cu toate acestea au e9istat un ir de probleme printre care- e9istena controlului mrfurilor i persoanelor la oficiile (amale interneE continua s funcione&e o ntreag serie de norme naionale' ce nu erau ntotdeauna n concordan cu normele comunitareE meninerea impo&itelor indirecte la rate foarte diferite' conduc;nd la formaliti de trecere a frontierei greoaie i costisitoare. 3ipsa progresului i stagnarea n reali&area pieei comune' a a(ut un cost economic considerabil. =e aceea' la mi%locul anilor rD, a sec. HH s"a decis s se ia n considerare o abordare mai profund a obiecti(ului de ndeprtare a barierelor comerciale prin crearea #ie-ei Interne $Uni e', )+,3, #ia-a Uni (XIntern( a Uniunii Euro%ene, 6entru desemnarea @6ieii InterneA n literatura de specialitate' se folosesc termeni diferii' a(;nd ns acelai coninut. Engle&ii (orbesc despre @Internal MarketA 6ia Intern# sau @8ingle MarketA 6ia Unic#. 2rance&ii spun @Marc.z InterieurA sau @Marc.z UniJueA. 6entru simplificare' noi (om folosi' n cursul de fa noiunea @6iaa Intern a Uniunii EuropeneA pentru a o deosebi de piaa intern a statelor membre#. 6remi&a principal n calea crerii 6ieei Unice este considerat e9istena unui ir de obstacole sofisticate i camuflate sub form de reglementri care ngreunau sc.imburile. $cestea erau di(erse specificaii te.nice' norme de sntate i securitate'

de control al calitii sau reglementri referitoare la mediu .a.. Comple9itatea' numrul i di(ersitatea acestora le transforma n obstacole greu de trecut. Era ne(oie' aadar' de eforturi legislati(e serioase i o (oin politic mai ferm pentru nlturarea barierelor protecioniste. <n plus' cri&a petrolier din !PC0 a accentuat tentaiile protecioniste n defa(oarea integrrii europene. =e aceea' n !PDB' noul preedinte de atunci al Comisiei Europene' france&ul KacJues =elors' a propus ca int reali&area 6ieei Interne. Era ns ne(oie de reformarea instituiilor europene care s fac posibil nlturarea unor bariere legislati(e. $ceasta s"a reali&at prin $ctul Unic European' semnat' la 3u9emburg' n februarie !PDL i intrat n (igoare n iulie !PDC. $ctul Unic European a stabilit ca data de 0! decembrie !PP+ s marc.e&e crearea 6ieei Interne a Uniunii Europene. Constituirea sa presupunea adoptarea a 0,, de noi reglementri. $ctul Unic a permis ca' prin modificarea Tratatului de la )oma' dou treimi din .otr;rile necesare crerii marii piee s fie luate n Consiliul de Minitri cu ma%oritate calificat i nu cu unanimitate. Ce este 6iaa Intern a Uniunii Europene G @6iaa internA este definit ca un spaiu fr frontiere interne' n care este asigurat libera circulaie a mrfurilor' persoanelor' ser(iciilor i capitalurilor. Este o pia care are o dimensiune social i n care concurena acti( este ncura%at. Crearea @6ieei InterneA repre&int poate cel mai mare proiect de integrare economic adoptat (reodat. <ntr"o perioad de C ani ntre !PDB i ! ianuarie !PP0#' Comunitatea European i statele sale membre au transformat !+ piee naionale separate ntr"o singur unitate. C;te(a considerente aceast pia are la ora actual circa B,, milioane locuitori care dispun de libertatea i de mobilitatea de a lucra' a tri i a face cumprturi nu numai n propria ar' ci n oricare alt ar membr a Uniunii Europene. <n calitate de consumatori' ei profit de pe urma ofertei sporite de bunuri' la preuri concurenialeE 6iaa Intern repre&int unul din principalele instrumente de care dispune Uniunea European pentru a atinge o serie de obiecti(e' precum- o cretere durabil' ec.ilibrat i care s respecte mediul ncon%urtor' o rat nalt de ocupare a locurilor de munc i a proteciei socialeE o mai mare coe&iune economic i social. 6iaa Intern mbuntete performana economic a statelor membre ale Uniunii Europene. Integrarea economic ntr"o pia fr frontiere 7 cum este 6iaa Unic a UE 7 este mai profund dec;t alte forme de cooperare economic' cum ar fi &onele de liber"sc.imb' uniunile (amale i pieele comune care menin frontierele fi&iceE 6iaa Intern a repre&entat fundamentul pentru fa&a urmtoare a integrrii UE i anume reali&area Uniunii Economice i Monetare UEM#' precum i condiia esenial pentru ieirea Europei din recesiune i reluarea creterii economiceE n ciuda obiecti(ului declarat de a integra economiile naionale ale rilor membre' 6iaa Intern nu urmrete eliminarea diferenelor naionale n ceea ce pri(ete limba' cultura' identitatea sau tradiiile. =impotri(' ea se ba&ea& pe recunoaterea de ctre rile membre a reglementrilor naionale din orice alt ar.

$ceasta recunoate' de asemenea' principiul subsidiaritii' potri(it cruia deci&iile sunt luate la ni(elul cel mai apropiat de ceteanE crearea 6ieei Interne a fost un proces comple9 care a nsemnat adoptarea unei legislaii detaliate ntr"o serie ntreag de &one de natur s duc la ndeprtarea barierelor fi&ice' te.nice i fiscale dintre statele membre. 6iaa Intern a UE repre&ent 7 n condiiile globali&rii 7 elementul esenial care face din aceast structur un @actor globalA global plaNer# n msur s %oace un rol mai important pe scena politicii mondiale. <n cadrul procesului de formare a 6ieei Interne o atenie deosebit a fost acordat perfecionrii condiiilor de reali&are a celor patru liberti stabilite iniial prin Tratatul de la )oma' nc n !PBC i anume- libera circulaie a bunurilor' libera circulaie a persoanelor' libera circulaie a ser(iciilor i libera circulaie a capitalurilor. Li2era ir ula-ie a 2unurilor nseamn eliminarea controlului la frontierele intra"comunitare. <n momentul de fa' nu mai e9ist personal (amal la frontierele intra"comunitare. 8ingurele (erificri care se mai fac ad".oc' n di(erse puncte sunt pentru droguri i arme de foc. Cetenilor' n calitatea lor de cumprtori' 6iaa Intern a UE le ofer posibilitatea de a se apro(i&iona cu bunurile necesare consumului propriu n oricare din statele membre ale Uniunii' fr a plti ta9e de import sau a trebui s ndeplineasc formaliti la frontier. 6entru a se e(ita frauda' n ca&ul produselor supuse acci&elor' e9ist o serie de limite n ce pri(ete @consumul propriuA- D,, igri' P, de litri de (in' !!, litri de bere' +, litri de buturi aperiti(e i !, litri buturi tari. $ceste limite pot fi depite dac e9ist do(ada c ele (or face obiectul consumului propriu. 2irmelor' 6iaa Unic le ofer B,, milioane de poteniali cumprtori odat cu transformarea operaiilor de comer e9terior n operaii de comer interior. Marea @re(oluieA din !PDP cu pri(ire la T?$ a constat n scutirea de obligaia de a plti T?$ la (ama fiecrui stat prin care trecea produsul' regula fiind ca T?$ s se plteasc o singur dat' ctre autoritatea fiscal din statul n care este importat produsul. 6entru firme' aceasta a nsemnat desfiinarea celor apro9imati( L, de milioane de documente (amale ce trebuiau ntocmite ntr"un an pentru astfel de operaiuni. Li2era ir ula-ie a %ersoanelor, $ceasta nseamn abolirea oricrei discriminri ba&at pe naionalitate n pri(ina anga%rii' stabilirii salariilor i condiiilor de munc. E9cepii erau pre(&ute doar n ca&ul funcionarilor publici' sau n ca&uri %ustificate de argumentul securitii sau sntii publice. Li2era ir ula-ie a ser1i iilor, 6re(&ut nc n art. B+ i B1 ale Tratatului de la )oma' aceast a treia libertate a nsemnat c firmelor dintr"o ar comunitar le este suficient licena de operare din ara de origine' pentru a putea opera pe ntreg teritoriul UE. =ei sectorul ser(iciilor este cel ce ocup cea mai mare parte a forei de munc din UE L,U#' progresele n liberali&area acestui sector sunt mai mici dec;t cele nregistrate n ca&ul circulaiei bunurilor. <n domeniul ser(iciilor financiare' de e9emplu' numai ser(iciile bancare erau pe deplin liberali&ate la ! ianuarie !PP0. 8er(iciile de asigurri au intrat pe deplin n 6iaa intern la ! iulie !PP1' iar cele

pri(ind in(estiiile' la ! ianuarie !PPL. <n momentul de fa se lucrea& la liberali&area a dou sectoare eseniale ale ser(iciilor- telecomunicaiile i transporturile. <n !PP1 a fost adoptat o directi( pentru a oferi garanii depuntorilor i in(estitorilor' n ca&ul unui faliment internaional de proporii' precum cel al 4ncii de Credit i Comer Internaional' c;nd mii de depuntori europeni i"au pierdut banii economisii. =irecti(a pre(edea ca ntr"un astfel de ca&' depuntorii s fie despgubii cu p;n la +,.,,, de ECU. Li2era ir ula-ie a a%italului, Implic abolirea controlului asupra tran&aciilor de capital. Ea trebuie s mearg m;n n m;n cu armoni&area ta9elor naionale pe capital' pentru a asigura o concuren corect ntre rile cu fiscalitate redus i cele cu fiscalitate ridicat. 3iberali&area micrii de capital a fost prima din cele patru liberti reali&ate. : directi( de desfiinare a controlului pe capital a fost adoptat n !PPD. Ea a fost urmat de alte directi(e pentru liberali&area ser(iciilor bancare i financiare. Un element esenial' nc nefinali&at datorit di(ergenei de opinii ntre statele membre' se refer la modul de impo&itare a economiilor. Un alt moment important n calea crerii pieei unice este adoptarea Crii $lbe n iunie !PPB. $ceasta a fost adoptat cu scopul de a spri%ini rile asociate s de(in compatibile cu 6iaa Intern a UE. 6e l;ng $cordurile Europene $E# de asociere i dialogul structurat ntre aceste ri i instituiile UE' acest document a repre&entat unul din componentele strategiei de pre"aderare la UE. Cartea $lb s"a dorit a fi un g.id al msurilor pe care rile asociate la UE ce aspir s adere la aceasta trebuiau s le adopte pentru a fi capabile s participe la o component primordial a UE' 6iaa Intern. Cartea $lb a stabilit care sunt caracteristicile fundamentale ale 6ieei Interne ce au dus la eliminarea barierelor fi&ice' te.nice' fiscale i tarifare dintre statele membre ale UE. 6entru a adapta pieele naionale ale rilor asociate astfel nc;t ele s poat face fa pieei unice n perspecti(a aderrii lor' Cartea $lb a pre(&ut domeniile n care apro9imarea legislaiei este o condiie obligatorie pentru reali&area 6ieei Interne' precum i msurilehinstituiile de implementare i control al respectrii acestei legislaii. Cartea a oferit un g.id cu ordinea logic de prioritate n armoni&area legislaiei n diferite sectoare ce concur la crearea 6ieei Interne. <n fine' Cartea a repre&entat fundamentul programelor finanate prin UE 7 6T$)E' de spri%inire a rilor asociate n efortul lor de asimilare a unei pri a legislaiei comunitare' cea referitoare la piaa unic. 6iaa Intern repre&int cel mai mare proiect de integrare economic adoptat (reodat de Uniunea European' reuind s transforme !+ piee naionale separate ntr"o singur unitate. =ar fr ndoial are i acest proces unele deficiene care ar putea fi nlturate prin : mai bun implementare i respectare a legislaiei comunitare! Transpunerea greoaie a directi(elor comunitare n legislaia naional a statelor membre a creat goluri ma%ore n cadrul Marii 6iee Unice. Era necesar o mai bun colaborare ntre Comisia European i statele membre pentru aplicarea' la timp i corect' a legislaiei U.E. 6rintre domeniile unde transpunerea incorect a legislaiei comunitare a creat probleme pot fi amintite- industria mu&ical 7 dificulti datorit incorectei aplicri' n unele state membre' a directi(ei pri(ind comerul electronicE n

industria alimentar productorii i"au e9primat nemulumirile pri(ind nerespectarea de ctre statele membre a =irecti(ei pri(ind $mbalarea. Un cadru legislativ mai e*icient! 4irocraia e9cesi(' (olumul enorm de @legiA comunitare' au determinat critici din partea mediului de afaceri european. : mai mare atenie acordat de organismele comunitare pentru asigurarea pe &iaa Unic a unui mediu prietenos at;t pentru ino(aie c;t i pentru accesul unor noi actori. $sigurarea unui mediu concurenial autentic la ni(elul 6ieei Unice este o condiie esenial pentru redresarea procesului de atingere a obiecti(elor 8trategiei de la 3isabona' prin care Uniunea European i propune s de(in cea mai puternic economie a lumii ba&at pe cunoatere. 2sigurarea unui rspuns adecvat la trans*ormrile globale. :rganismele comunitare trebuie s in seama de noile coordonate ale mediului global' astfel nc;t legislaia U.E. asupra 6ieei Interne s nu cree&e de&a(anta%e competiti(e pentru societile transnaionale europene ce au o dimensiune mondial. )+,6, <or0area Uniunii E ono0i e !i Monetare, E(oluiile negati(e petrecute la scara economiei mondiale spre sf;ritul anilor IL, i nceputul anilor IC, a sec. HH au condus' n final' la prbuirea 8istemului de la 4retton Ooods. Constituirea unor re&er(e n dolari la bncile centrale din ce n ce mai consistente' creterea fr precedent a deficitului nregistrat n tran&aciile curente americane dar i diminuarea stocului de aur al 8U$ sunt fenomenele ce au determinat o scdere accentuat a ncrederii fa de dolar n perioada menionat. <n Europa de ?est' marca german i francul france& cunoteau e(oluii oscilante' stabilitatea celorlalte monede europene fiind astfel ameninat. 6e acest fond' dei Tratatul de la )oma nu cuprindea nici o pre(edere cu pri(ire la unificarea monetar' la ni(elul Comunitii Economice Europene se conturea& pentru prima dat ideea unei uniuni economice i monetare. 6lanul 4arre februarie !PLP# i apoi raportul Oerner !PC,# constituie primii pai ctre uniunea monetar. Interdependena ntre integrarea economic i cea monetar' con(ergena performanelor economice' coordonarea politicilor bugetare i monetare sunt principalele pre(ederi ale 6lanului 4arre!+ )eacion;nd la pro(ocrile de pe plan mondial' Comunitatea Economic European solicit unui comitet de e9peri' condus de prim"ministrul lu9emburg.e& 6ierre Oerner' s reali&e&e un raport la ni(el nalt care s anali&e&e posibilitatea crerii unei uniuni monetare. 6ublicat n !PC,' )aportul Oerner susinea ideea reali&rii unei Uniuni Monetare Europene' aceasta urm;nd a fi reali&at n trei etape' p;n n !PD,. 6rintre principalele conclu&ii ale )aportului pot fi amintite- micrile de capital ntre statele membre trebuie s fie totale i fr restriciiE crearea unei monede comuneE fi9area total i ire(ocabil a paritilor ntre monede. 8c.imbrile profunde n plan monetar la ni(el internaional suspendarea' de ctre administraia *i9on' la data de !B august !PC!' a co(ertibilitii n aur a de(i&ei
)aNmond 4arre ndeplinea la momentul respecti( funcia de Comisar european al economieii finanelor' fiind n acelai timp (icepreedinte al Comisiei Europene.
!+

americane#' ce au condus' n final' la colapsul 8istemului de la 4retton Ooods' au creat o con%unctur nefa(orabil punerii n aplicare a conclu&iilor )aportului Oerner. Ca urmare' singurul re&ultat a fost crearea "sistemului european al limitelor nguste ale cursului (alutar"' supranumit i "arpele (alutar"' prin care statele membre i luau anga%amentul de a nu permite fluctuaii ale cursurilor (alutare reciproce mai ample de qh{ +'+B procente. E(oluia oscilant' marcat de intrrile i retragerile succesi(e din sistem ale statelor membre cele mai notabile fiind cele dou retrageri ale francului france&#' s"a ncadrat n starea de stagnare general a procesului de integrare european manifestat la sf;ritul anilor rC,' cunoscut i ca perioada de "eurosclero&". 6e acest fundal de stagnare' reluarea procesului de integrare monetar a fost considerat de ctre autoritile politice marcante ale Europei de ?est din acea perioad cancelarul german T. 8c.midt i preedintele france& ?. /iscard =rEstaing# ca fiind necesar pentru ieirea din impas. =emersurile franco" germane au condus' n !0 martie !PCP' la crearea 8istemului Monetar European' al crui obiecti( principal l constituia crearea unei &one de stabilitate monetar n Europa. 6ricipalele componente ce urmau s stea la ba&a 8istemului au fost Mecanismul ratelor de sc.imb' o continuare a "arpelui monetar e9istent"' autoritile monetare ale statelor membre oblig;ndu"se s inter(in n ca&ul n care fluctuaiile monedelor ameninau s depeasc mar%a de fluctuaie de qh" +'+BUE ECU European currencN unit# " folosit ca ba& pentru e9primarea cursurilor centrale ale monedelor statelor participante la 8istem. Creat n !PCB' ca urmare a deci&iei Consiliului de Minitri' ECU a(ea ca ec.i(alent media ponderat a (alorii monedelor din rile membre de la acea dat. 8copul iniial cruia ECU i fusese destinat a fost acela de a putea e9prima (aloric a%utoarele acordate rilor din $C6 $frica' Caraibe' 6acific#. <n cadrul 8ME' ECU a(ea un rol multiplu- ca acti( de re&er( statele membre depuneau la 2EC:M 7 2ondul European de Cooperare Monetar 7 +,U din re&er(ele lor n aur i U8= contra ECU#E ba& de calcul pentru indicatorul de di(ergen a crui funcie era de a se putea determina dac una dintre monedele participante de(enea "di(ergent"' ca& n care autoritile monetare din ara respecti( trebuiau s ia msuri nespecificate cu preci&ie' ns#E instrument de e9primare a operaiunilor de creditare a statelor membre. Mecanismele de creditare n ECU pentru statele membre. 6erioada de stabilitate ce a caracteri&at e(oluia 8istemului Monetar European la sf;ritul anilor rD, a determinat un nou a(;nt n r;ndul promotorilor integrrii monetare. Un rol esenial n acest direcie l"a %ucat preedintele Comisiei Europene de la acea (reme' KacJues =elors. )aportul =elors pre(edea reali&area unei uniuni economice i monetare' ca o continuare fireasc a mplinirii Marii 6iee Unice' n trei etape. 6e ba&a acestui )aport' se stabilea ca prima etap s nceap la data de ! iulie !PP,' fapt ce coincidea cu liberali&area complet a micrii capitalurilor. $ doua fa& a Uniunii Economice i Monetare' n care se pre(edea crearea Institutului Monetar European' a fost pre(&ut s nceap conform .otr;rii Consiliului European de la )oma din !PP,#' n ianuarie !PP1. Cea de"a treia fa& urma s coincid cu introducerea monedei unice i reali&area stadiului de Uniune Economic i Monetar UEM#.

<n e9presia sa cea mai sintetic' UEM se reduce la nfiinarea i utili&area de ctre membrii si a unei monede unice' care s nlocuiasc monedele naionale. <n practic' atingerea acestui obiecti( final trebuia susinut de un ansamblu mai (ast de msuri" 6romo(area unei politici monetare unice' prin intermediul unei singure autoriti monetare 7 4anca Central European 7 dotat cu un grad substanial de independenE " Urmrirea de ctre rile participante' a unor linii directoare comune de politic economic' pe ba&a recomandrilor Consiliului Uniunii EuropeneE " /estionarea' n fiecare ar membr' a finanelor publice de o manier compatibil cu asigurarea stabilitii macroeconomice. )eali&area Uniunii Economice i Monetare nu a constituit un scop n sine' ci doar mi%locul de a genera efecte benefice n plan economic i financiar. 6rin aceasta s"a urmrit Eliminarea *luctuaiilor n evoluia cursurilor de schimb! 6rin trecerea la o moned unic' dispare definiti( incertitudinea legat de e(oluiile cursurilor de sc.imb ale monedelor naionale din interiorul UE. $ceast incertitudine poate transmite semnale eronate n funcie de care sunt orientate deci&iile in(estiionale ale agenilor economici. Un climat de siguran are' de asemenea' efecte benefice n sensul reducerii costului capitalului prin reducerea primelor de risc#. Trecerea la o moned unic a(ea n (edere i economisirea unor importante sume pltite cu titlu de comisioane bancare pentru efectuarea con(ersiei dintr"o moned n alta. 2sigurarea stabilitii preurilor! Contractarea presiunilor inflaioniste este mai lesnicioas dac formularea politicii monetare este ncredinat unei bnci centrale' ale crei obligaii legate de asigurarea stabilitii preurilor sunt consacrate printr"un tratat internaional. Caracterul multilateral al acestor obligaii reduce riscul e9ercitrii de presiuni asupra autoritii monetare n sensul rela9rii msurilor antiinflaioniste. 2meliorarea competitivitii UE la scar mondial! : moned comun nltur segmentarea naional a pieelor de capital' ncura%;nd de&(oltarea unei singure piee de capital' de (aste dimensiuni.jin;nd seama de importana deosebit a UE n producia i comerul mondial' o asemenea pia face ca un mare (olum de titluri de (aloare' e9primate n alte monede n principal' dolarul 8U$# s fie e9primate n moneda comunitar. : mai mare proporie a portofoliului mondial de acti(e lic.ide e9primate n moneda comunitar se traduce ntr"un ni(el mai mic al dob;n&ilor n Europa' cu corolarul obinerii unei dinamici economice superioare' potenial creatoare de locuri de munc. 3ntrirea identitii europene! : singur moned la scara Uniunii Europene d cetenilor si un sentiment mai pronunat al unei apartenene comune' n ciuda faptului c (orbesc limbi diferite i nu mprtesc aceeai memorie istoric. Tratatul asupra Uniunii Europene a stabilit c nainte de a intra n UEM' economiile naionale trebuie s fie pregtite spre a face fa tuturor e9igenelor sale. $ceast pregtire urmea& s fie apreciat n funcie de o serie de criterii numite 1criterii de convergen,#. 6rincipala raiune de e9isten a acestor criterii o constituie e(itarea posibilitii ca Uniunea Economic i Monetar s fie

destabili&at' ca urmare a admiterii premature a unei ri ale crei fundamente economice nu sunt nc compatibile cu o moned stabil. Cele cinci criterii de con(ergen sunt urmtoarele!. =eficitul bugetar s nu depeasc 0 U din 6rodusul Intern 4rut 6I4#E +. =atoria public s nu depeasc L, U din 6I4E 0. )ata inflaiei s nu depeasc cu mai mult de !'B U media ratelor inflaiei a celor trei membri UE cu cele mai slabe preuriE 1. =ob;nda pe termen lung s nu depeasc cu mai mult de + U media dob;n&ilor corespun&toare nregistrate n cele trei ri cu cea mai redus ratE B. Moneda naional s fie integrat n 8istemul Monetar European i s fi rmas timp de cel puin + ani n limitele mar%elor de fluctuaie ale acestuia. Toate aceste criterii urmresc garantarea ec.ilibrelor i asigurarea stabilitii monedei unice' care repre&int fa&a final a Uniunii Economice i Monetare. 6entru a le respecta' statele membre sunt ne(oite s procede&e la reduceri bugetare drastice i s promo(e&e o disciplin financiar ferm. Calendarul onstituirii UEM, Tre erea la 0oneda uni ( A EURO, Trecerea la UEM nefiind o simpl formalitate' Tratatul de Maastric.t a pre(&ut trei etape n care aceast uniune s se des(;reasc. Prima etap a debutat n !PP, prin coordonarea politicilor economice ale statelor membre i asigurarea liberei circulaii a capitalurilorE 2 doua etap a nceput la ! ianuarie !PP1' n care statele trebuiau s fac eforturi pentru a ndeplini criteriile de con(ergen i s ia msuri pentru asigurarea independenei bncilor centrale naionale. $ fost creat Institutul Monetar European IME# cu misiunea de a pregti trecerea la cea de a treia etap a constituirii UEM' de a asigura suprareglarea 8istemului Monetar European i coordonarea politicilor monetare ale statelor membreE Cea de a treia etap a fost declanat la ! ianuarie !PPP. Tratatul de la Maastric.t stabilise data de ! ianuarie !PPC pentru trecerea la moneda unic' dac ma%oritatea statelor ndeplinesc criteriile de con(ergen. <n ca& contrar aceasta urma s se petreac' n mod automat' la ! ianuarie !PPP doar pentru acele state care ndeplineau respecti(ele criterii. Consiliul European e9traordinar din 0 mai !PPD a stabilit lista rilor admisibile n fa&a a III"a a UEM. 8ituaia statelor membre era urmtoarea- !! state ndeplineau criteriileE /recia' care' n !PPD' nu ndeplinea condiiile' a recuperat nt;r&ierea i a prins din urm grupul @celor !!A n +,,!E =anemarca' Marea 4ritanie i 8uedia au refu&at s participe la moneda unic. Cea de a treia fa& a UEM se definete prin dou elemente $ instaurat o moned unic- EU):. $ceasta de(ine moneda statelor participante i nlocuiete ECU n cadrul comunitar. Un EU): a de(enit ec.i(alentul a L'BBPBC 2ranci france&i. 4ancnotele i monedele' n EU): i euroceni' au fost puse n circulaie la ! ianuarie +,,+ i au nlocuit monedele naionale ale rilor respecti(e. $ creat un 8istem European al 4ncilor Centrale 8E4C# format din 4anca Central European' care nlocuiete Institutul Monetar European' i bncile centrale naionale.

Cu1inteI heie $ctul Unic European Cartea $lb Comunitatea Economic Europen CEE# Comunitatea Economic a Crbunelui i :elului CEC:# criterii de con(ergen libera circulaie a bunurilor libera circulaie a persoanelor Re5u0at !. Ideea de Comunitate European datea& de apro9imati( dou milenii. <ns acti(iti concrete de implementare a acestei idei au fost desfurate n cea de a doua %umtate a secolului HH i continu p;n ast&i. 6rocesul de e(oluie a Uniunii Europene este con(enional di(i&at n patru trepteI. +: a%rilie +;7+ 7 crearea Comunitii Economice a Crbunelui i :elului CEC:# i )7 0artie +;79 7 la )oma este semnat Tratatul de constituire a Co0unit(-ii E ono0i e Euro%ene $CEE#E II. + iulie +;:9 7 intr n (igoare $ctul Unic EuropeanE III. 9 4e2ruarie +;;) !i + noie02rie +;;3 7 semnarea i' respecti(' ratificarea Tratatul asupra Uniunii EuropeneE I?. din )**6 se lucrea& asupra elaborrii i ratificrii Constituiei Europene. +. 6entru a rspunde pe scurt la ntrebarea ce este Uniunea European ast&i' putem spune c aceasta repre&int 7 prin organi&are i obiecti(e 7 cea mai comple9 structur politic i economico"monetar' e9istent pe continentul European' este o structur fondat pe principiile libertii' democraiei' respectrii drepturilor omului. 0. Un obiecti( important al Tratatului de la )oma din !PBC a fost crearea Uniunii ?amale. <n ba&ele acestui tratat crearea uniunii (amale a nsemnat un proces comple9 de liberali&are progresi(' dar complet a sc.imburilor comerciale reciproce' de creare a unui teritoriu (amal unic i de reglementare uniform a flu9urilor comerciale cu rile tere. 1. :dat cu iniierea procesului de creare a Uniunii ?amale s"a purces la crearea condiiilor de funcionare a 6ieei Comune n cadrul rilor membre a comunitii europene. 6iaa Comun desemna o arie geografic unic' subtituit di(ersitii ariilor geografice naionale pe care le fu&iona i n care se aplicau regulile economiei de pia. B. 3ipsa progresului i stagnarea n reali&area pieei comune' a a(ut un cost economic considerabil. =e aceea' la mi%locul anilor rD, s"a decis s se ia n considerare o abordare mai profund a obiecti(ului de ndeprtare a barierelor comerciale prin crearea #ie-ei Interne $Uni e', 6iaa Intern este definit ca un libera circulaie a ser(iciilor libera circulaie a capitalurilor 6ia Comun 6ia Intern Unic# 6lanul 8c.umann tarif comun Uniune European Uniune Economic i Monetar Uniune ?amal

spaiu fr frontiere interne' n care este asigurat libera circulaie a mrfurilor' persoanelor' ser(iciilor i capitalurilor. Este o pia care are o dimensiune social i n care concurena acti( este ncura%at. L. : alt treapt cucerit de Comunitatea European n calea e(oluiei sale este reali&area Uniunii Economice i Monetare. 6ri(it ca o etap superioar a integrrii multinaionale' Uniunea Economic i Monetar este re&ultatul ad;ncirii' a intensificrii integrrii i presupune- politic monetar comunE str;ns coordonare a politicilor economice ale statelor membreE moned unicE liberali&area flu9urilor de capitalE un sistem instituional care s coordone&e i administre&e politica monetar. #ro2le0e de re a%itulare !. Ce este Uniunea EuropeanG C;nd a fost creatG +. Care sunt prinii fondatori ai Comunitii Economice Europene i care a fost contribuia acestoraG 0. C;nd a fost semnat i care este semnificaia Tratatului de la )omaG 1. Care sunt cei trei piloni ai UE' con(enii prin Tratatul de la Maastric.tG B. Care este semnificaia Tratatului de la *issa pentru reforma Uniunii G L. Esena i diferena dintre noiunile @pia comunA i @pia unicA. C. Enumerai i e9punei esena celor patru liberti ale funcionrii eficiente a 6iaei Unice. D. Ce este Uniunea Economic i MonetarG P. Care sunt cele cinci criterii de con(ergenG !,.Tratatul de la )oma a fost semnat dea# B stateE b# !, stateE c# L state. Gi2lio&ra4ie Ion Ignat' Uniunea European' ed. Economic' 4ucureti' +,,+' p. 00"B0E 6ascariu /abriela Carmen' Uniunea European' ed. Economic' 4ucureti'!PPP' p. BP"C+E 6riscaru /.iorg.i' Istoria i e(oluia Uniunii Europene' ed. Uni(ersitatea @>tefan cel MareA' 8ucea(a' +,,L' p. +C"0CE Oallas Telen' Oallas Oilliam' 6rocesul politic n Uniunea European' ed. $rc' C.iinu' +,,1' p.P!"!+!E Oillem Molle' Economia integrrii europene' ed. Epigraf' C.iinu' +,,P' p. +P+"0!B.

Te0a ))? Institu-iile !i %oliti ile o0unitare ale Uniunii Euro%ene )),+, Cadrul institu-ional al Uniunii Euro%ene, <un -iile institu-iilor %u2li e ale Uniunii Euro%ene,

)),), #ro esul de i5ional /n UE, )),3, Ti%olo&ia !i on-inutul %oliti ilor o0unitare, )),6, Criteriile de aderare la UE, ECtinderea UE, S o%ul te0ei? cunoaterea structurii i procesului de funcionare a sisitemului instituional din cadrul Uniunii Europene. O2ie ti1ele te0ei, =up studierea acestei teme ar trebui s fii capabili s pre&entai principalele instituii care asigur funcionarea eficient a mecanismului comunitar europeanE s cunoatei care sunt funciile principalelor instituii publice ale Uniunii EuropeneE s putei anali&a algoritmul procesului deci&ional comunitarE s pre&entai politicile de ba& elaborate i implementate de diferite instituii ale UEE s comentai coninutul i eficiena politicilor desfurate n cadrul UEE s menionai crare sunt criteriile conform crora este permis aderarea altor state la UEE s e9punei n mod cronologic paii e9ecutai de UE n direcia e9tinderii lrgirii#. )),+, Cadrul institu-ional al Uniunii Euro%ene, <un -iile institu-iilor %u2li e ale Uniunii Euro%ene, Cadrul instituional al Uniunii Europene' stabilit n cadrul diferitelor Tratate' are la ba& @triung.iul instituionalA Consiliul Uniunii Europene' 6arlamentul European i Comisia European#' care sunt actorii procesului de deci&ie' i Consiliul European' care definete orientrile politice generale. 6e msur ce competenele Uniunii s"au e9tins' instituiile s"au de&(oltat i au de(enit mai numeroase. #arla0entul Euro%ean $#E' este organismul parlamentar al Uniunii Europene. $ fost creat n !PBD' prin Tratatul de la )oma' fiind format' la (remea respecti(' din !1+ de parlamentari desemnai de parlamentele naionale' repre&ent;nd cele L ri membre ale Comunitilor Economice Europene CEE#. Iniial s"a numit @$dunarea 6arlamentar EuropeanA' iar din martie !PL+ se numete @6arlamentul EuropeanA. <n iunie !PCP' 6arlamentul European a fost ales pentru prima dat prin (ot uni(ersal direct' c;nd au fost alei 1!, parlamentari. <ntreaga istorie a 6arlamentului European a fost marcat de o lupt permanent pentru consolidarea prerogati(elor i sporirea competenelor. Competenele sale sunta) legislativ$ Tratatele de la Maastric.t !PP+# i $msterdam !PPC# au conferit 6arlamentului European atribuii sporite n sfera deci&iilor legislati(e' marc;nd transformarea lui dintr"o adunare cu rol consultati( ntr"o adunare

legislati( ale crei puteri sunt comparabile' n bun msur cu cele ale parlamentelor naionale. Cu ma%oritate absolut' 6arlamentul European i d a(i&ul pri(ind- aderarea de noi membri i nc.eierea de acorduri de asociere cu tere ri' precum i n alte c.estiuni care pri(esc acordurile internaionale cu implicaii instituionale' bugetare i legislati(eE constituirea de fonduri structuraleE crearea fondului de coe&iuneE anumite dispo&iii instituionale n cadrul Uniunii economice i monetare' n special cele pri(ind 4anca Central European. b) bugetar$ 6arlamentul European constituie' alturi de Consiliu' una din cele dou componente ale autoritii bugetare' adopt;nd n fiecare an bugetul Uniunii' buget care nu intr n (igoare dec;t atunci c;nd este semnat de 6reedintele 6E. 6arlamentul are deci&ia final n ceea ce pri(ete c.eltuielile administrati(e' cele alocate de&(oltrii regiunilor cca. +C'BU din bugetul Uniunii#' combaterii oma%ului' programelor culturale i educati(e' energeticii i cercetrii. <n ca&ul altor categorii de c.eltuieli precum cele n domeniul agricol#' 6E poate propune modificri' dar deci&ia final aparine Consiliului. =ac 6arlamentul European i Consiliul nu reuesc s se pun de acord asupra sumei c.eltuielilor' dup dou lecturi ale proiectului de buget' 6E are dreptul de a respinge ntreg bugetul i procedura trebuie reluat. 6rin intermediul comisiei sale de control bugetar' 6E controlea& modul de gestionare a creditelor' acionea& n (ederea pre(enirii' depistrii i combaterii fraudelor' e(aluea& efectele finanrilor operate din bugetul comunitar. c) de control democratic$ 6arlamentul European e9ercit un control democratic asupra ansamblului acti(itilor comunitare desfurate la ni(elul Comisiei' Consiliului' organelor de cooperare politic#. 6arlamentul European particip la desemnarea preedintelui Comisiei i aprob' prin (ot' componena acesteia' dup audierea candidailor la postul de Comisar. 6E are dreptul de a cen&ura Comisia prin intermediul @moiunii de cen&urA care' odat adoptat' i oblig pe membrii Comisiei s demisione&e. <n general' controlul 6E se e9ercit prin intermediul unui mare numr de rapoarte lunare sau anuale pe care Comisia are obligaia de a i le nainta. Totodat' deputaii pot adresa ntrebri scrise i orale. E9tinderea puterilor atribuite 6E n materie bugetar i legislati( a sporit influena sa asupra Consiliului. 6rocedura co"deci&iei a contribuit n mod special la o reparti&are ec.ilibrat a puterii legislati(e ntre cele dou instituii. &rocesul electoral! *u e9ist procedur electoral uniform. 2iecare stat i determin liber regimul electoral pentru alegerea europarlamentarilor' adopt;nd' n acest sens' legi electorale proprii. <n ba&a Tratatului de la $msterdam !PPC#' 6arlamentul European a adoptat' n !PPD' o )e&oluie cuprin&;nd o serie de principii comune pentru toate statele membre" $legerea deputailor europeni s aib loc pe ba&a scrutinului de list' proporionalE " Constituirea de circumscripii electorale n statele membre cu peste +, milioane de locuitoriE

" 8tabilirea unui prag de ma9imum BU din sufragiile e9primateE " <ncep;nd cu alegerile din +,,P' !,U din mandatele n 6arlamentul European sunt alocate pe ba&a scrutinului de list proporional n cadrul unei circumscripii unice' format din teritoriul statelor membre ale UEE " Mandatul de deputat n 6arlamentul European este incompatibil cu mandatul de deputat sau senator n 6arlamentul *aional ncep;nd cu +,,1#. Mandatul unui europarlamentar este de B ani care poate fi rennoit. =eputaii europeni nu pot e9ercita' simultan' anumite profesii i nu pot ocupa anumite funcii magistrat' ministru' conductor al unei ntreprinderi de stat' .a.#. Ei sunt remunerai la fel ca membrii parlamentului naional din ara respecti(. )emuneraiile sunt pltite de fiecare stat membru. *umrul de deputai pentru fiecare stat membru este stabilit prin Tratate. 6E are C0+ de membri' mprii n grupuri politice repre&ent;nd peste !,, de partide politice naionale' precum i deputai @neafiliaiA#. Europarlamentarii se reunesc lunar 7 cu e9cepia lunii august " n sesiune plenar' pe durata unei sptm;ni' la 8trasbourg' unde se afl sediul 6arlamentului European. 6ot fi organi&ate sesiuni suplimentare' la 4ru9elles. )euniunile comisiilor au loc' de obicei' la 4ru9elles pentru facilitatea contactelor la ni(elul Comisiei i Consiliului#' pe parcursul a dou sptm;ni' n fiecare lun. Cea de"a patra sptm;n a lunii este dedicat reuniunilor grupurilor politice. <n cadrul 6E funcionea& !C comisii permanente. 6ot fi create sub"comisii' comisii temporare i comisii de anc.et. Consiliul Euro%ean s"a format din practica nt;lnirilor la ni(el nalt' ale efilor de stat sau de gu(ern din rile membre ale UE. : prim nt;lnire de acest gen a a(ut loc' la 6aris' n anul !PL!. Cu prile%ul nt;lnirii de la 6aris' din decembrie !PC1' efii de stat sau de gu(ern din rile membre au .otr;t instituionali&area acestor contacte sub denumirea de @Consiliul EuropeanAi reunirea sa periodic. Consiliul European a fost' apoi' consacrat din punct de (edere %uridic prin $ctul Unic European din !PDL' iar Tratatul de la Maastric.t !PP+# i"a preci&at funciile. Consiliul European reunete efii de stat sau de gu(ern din rile membre ale UE i preedintele Comisiei. <n principiu' se organi&ea& 1 reuniuni ale Consiliului pe anE n ca&uri e9cepionale' Consiliul se poare reuni i n sesiuni e9traordinare. 6;n la intrarea n (igoare a Tratatului Constituional' c;nd Uniunea (a a(ea un preedinte' preedinia Consiliului European este asigurat de eful de stat sau de gu(ern care asigur' pentru L luni prin rotaie' preedinia Consiliului. 6;n n +,,+' lucrrile Consiliului European a(eau loc n ara care asigura preedinia Consiliului. =up intrarea n (igoare a Tratatului de la *isa' reuniunile au loc' alternati(' n ara care deine preedinia i la 4ru9elles. <n condiiile aprobrii 7 n parlamentele naionale sau prin referendumuri populare 7 a Tratatului Constituional' toate sesiunile Consiliului European se (or desfura la 4ru9elles. 2iecare edin a Consiliului European este precedat de o discuie cu preedintele 6arlamentului European. Mrimea delegaiilor naionale este limitat

la c;te +, persoane' fiecare delegaie inclusi( Comisia European# dispun;nd n sal de c;te dou locuri. 3ucrrile Consiliului se finali&ea& prin @Conclu&iiA' care cuprind orientrile politice i deci&iile luate. Consiliul European constituie instana suprem a Uniunii Europene. =omeniul su de competene nu este limitat' ntruc;t poate aborda orice problem de interes comun' fie din cadrul comunitar' fie al cooperrii inter"gu(ernamentale. Consiliul European este organul politic al Uniunii' nsrcinat s fi9e&e marile linii ale construciei europene i s re&ol(e problemele n suspensie. =in !PPB' odat cu intrarea n (igoare a $cordurilor Europene de $sociere' la partea final a reuniunii Consiliului European sunt in(itai i efii de stat sau gu(ern din rile candidate la aderare. Consiliul Uniunii Euro%ene, este compus din minitri competeni ai statelor membre' de aceea mai este denumit i Consiliul de Minitri. $ceast instituie coordonea& ma%oritatea acti(itilor Uniunii Europene' obiecti(ul principal fiind crearea unei piee unice' spaiu fr frontiere interioare' conform celor @patru libertiA- libera circulaie a bunurilor' a persoanelor' a ser(iciilor i a capitalurilor. =e asemenea' n atribuiile Consiliului Uniunii Europene sunt incluse i problemele legate de cooperarea intergu(ernamental n domeniul 6oliticii e9terne i de securitate comun 6E8C# i n domeniul Kustiiei i afacerilor interne. )esponsabilitile Consiliului au fost e9tinse prin Tratatul de la $msterdam' intrat n (igoare la ! mai !PPP' n domeniile care au fost asimilate domeniului comunitar suprimarea controalelor la frontierele interioare' consolidarea frontierelor e9terioare' lupta mpotri(a criminalitii internaionale i mpotri(a traficului de droguri' politica n domeniul imigrrii#. Consiliul de Minitri este organul deci&ional principal- esena prerogati(elor acestuia re&id n puterea sa normati( ntruc;t adopt' singur sau mpreun cu 6arlamentul European' normele %uridice ale Uniunii. $adar' Consiliul deine n unele ca&uri mpreun cu 6arlamentul European# puterea de a adopta principalele acte normati(e ale Uniunii reglementri i directi(e#. $sigur' apoi' coordonarea politicilor economice ale statelor membre' nc.eie acorduri internaionale n numele Comunitilor Europene i e9ercit 7 mpreun cu 6arlamentul 7 puterea bugetar. 6otri(it procedurilor actuale nc n (igoare' preedinia Consiliului Uniunii este asigurat prin rotaie' ea fiind e9ercitat pe r;nd de fiecare din rile membre' pentru o perioad de L luni. Este uor s intri n ncurctur c;nd trebuie s faci diferena ntre instituiile europene 7 n special n ca&ul n care e9ist instituii foarte diferite cu nume foarte asemntoare aa cum este ca&ul urmtoarelor trei consilii- Consiliul European' Consiliul Uniunii Europene i Consiliul Europei. +einei3 (rei /onsilii. ce *ace *iecare4
Consiliul Euro%ean, $cest consiliu este alctuit din efii de stat sau de gu(ern ai tuturor statelor membre ale UE i din preedintele Comisiei Europene. <n funcie de sistemul politic al fiecrei ri' participantul la Consiliul European este preedintele

ihsau primul ministru. <n principiu' Consiliul European se reunete de patru ori pe an pentru a defini' de comun acord' politica UE i pentru a anali&a progresele Uniunii. Este organismul deci&ional la cel mai nalt ni(el al Uniunii Europene' de aceea reuniunile sunt numite n mod frec(ent @reuniuni la ni(el naltA. Consiliul Uniunii Euro%ene, Cunoscut i sub denumirea @Consiliul de MinitriA' aceast instituie este alctuit din minitrii gu(ernelor tuturor statelor membre. Consiliul se reunete regulat pentru a lua deci&ii detaliate i a adopta legi europene. Consiliul Euro%ei, $cesta nu este o instituie a UE. Este o organi&aie intergu(ernamental' iar c;te(a dintre obiecti(ele acesteia sunt- prote%area drepturilor omului' promo(area di(ersitii culturale a Europei i combaterea problemelor sociale precum intolerana i pre%udecile rasiale. Consiliul Europei a fost nfiinat n !P1P i una dintre reali&rile sale timpurii a fost elaborarea Con(eniei Europene pentru =repturile :mului. 6entru a permite cetenilor s i e9ercite drepturile n ba&a con(eniei respecti(e' Consiliul Europei a nfiinat Curtea European a =repturilor :mului. <n pre&ent' Consiliul Europei are 1C de ri membre' inclusi( toate cele +C de state membre ale Uniunii Europene' i are sediul n 6alais de lIEurope @6alatul EuropeiA# la 8trasbourg 2rana#. ). Moldo(a este membru a Consiliului Europei din !PPB.

Co0isia Euro%ean(, $ceasta este' n fapt' /u(ernul Uniunii' E9ecuti(ul su i are misiunea de a repre&enta i apra interesul comunitar. 6entru c repre&int interesul general' Comisia este independent fa de rile membre ale Uniunii. =in punct de (edere politic' ea este responsabil doar n faa 6arlamentului European. =e aceea' este perceput n unele cercuri ca fiind ncarnarea te.nocraiei europene. Competenele Comisiei sunt enumerate n art. !BB din Tratatul de la )oma i reluate n Tratatele de la Maastric.t i $msterdam" este gardian al Tratatului UEE " formulea& propuneri' recomandri i a(i&e funcie de iniiati(#. =e e9emplu' pe ba&a $(i&ului' Comisia recomand Consiliului European nceperea i nc.eierea negocierilor de aderare la Uniunea EuropeanE " e9ercit competene de e9ecuie pe care i le confer Consiliul funcia de e9ecuie i de gestiune#E " particip la adoptarea actelor de ctre Consiliu i 6arlament funcia de deci&ie#E " dispune de prerogati(e pentru a face respectate obligaiile impuse de actele comunitare funcia de control#- (eg.ea& la respectarea regulilor concurenei de ctre agenii economiciE face (erificri i pronun sanciuni n cau&e care pri(esc interesele financiare ale comunitiiE statuea& asupra a%utorului de stat n rile membreE asigur aplicarea clau&elor de sal(gardareE " ndeplinete funcia de repre&entare intern i e9tern a Uniunii. 3a origini' ntr"o comunitate de L state' Comisia a(ea P membri. *umrul comisarilor a crescut de la P la !0 c;nd =anemarca' Irlanda i Marea 4ritanie au aderat n !PC0 la Uniune i la !C dup admiterea /reciei' 6ortugaliei i 8paniei.

=in !PPB Comisia a a(ut +, de comisari naionali' pro(enind din rile comunitare- cele B ri mari' respecti( /ermania' 2rana' Italia' Marea 4ritanie i 8pania' au a(ut c;te doi comisari' iar ceilali !,' c;te unul. *umrul comisarilor a crescut la +B odat cu lrgirea Uniunii n +,,1' cele B ri mari renun;nd la al doilea comisar. <n timpul mandatului' care durea& cinci ani' comisarii sunt independeni' at;t fa de gu(ernele rilor de unde pro(in' c;t i fa de Consiliul UE' acestea neput;nd demite un membru al Comisiei. 8ummit"ul de la *isa a decis c' n ca&ul unei Uniuni de +C' +D sau mai muli membri' se (a sc.imba i structura Comisiei Europene. 8"a decis ca (iitoarea Comisie European s aib n principiu un plafon @mai mic de +CA n momentul n care UE (a cuprinde +C de state membre' numrul final urm;nd s fie decis ulterior @n unanimitateA de statele membre. 8ediul Comisiei Europene este la 4ru9elles. =e r;nd cu cele de ba&' menionate mai sus' buna funcionare a Uniunii Europene este asigurat i de alte instituii printre care- Curtea de Kustiie a Comunitilor Europene' Curtea European de Conturi' Comitetul economic i social' Comitetul regiunilor' 4anca European de In(estiii' 4anca Central European. )),), #ro esul de i5ional /n UE, 6rocesul deci&ional la ni(elul Uniunii Europene implic deferite instituii UE' n special- 6arlamentul EuropeanE Consiliul Uniunii EuropeneE Comisia European. <n general' Comisia European este cea care propune acte legislati(e noi' dar Consiliul i 6arlamentul sunt acele instituii care le adopt. 6rincipalele tipuri de acte legislati(e a UE sunt directi(ele i regulamentele. *ormele i procedurile din cadrul procesului deci&ional al UE sunt pre(&ute n tratate. 2iecare nou propunere de proiect legislati( european trebuie s aib la ba& un articol specific din tratat' menionat ca @temei legalA pentru propunerea respecti(!0. $stfel se determin una din cele trei proceduri legislati(e care trebuie urmat. Cele trei proceduri principale sunt- @consultareaA' @a(i&ul conformA i @codeci&iaA. /odecizia este cea mai frec(ent procedur utili&at n pre&ent pentru ma%oritatea proceselor legislati(e comunitare. 6rin procedura de codeci&ie' puterea legislati( se mparte n mod egal ntre 6arlament i Consiliu. <n ca&ul n care Consiliul i 6arlamentul nu pot con(eni asupra unei propuneri legislati(e' nu (a e9ista o lege nou. Conform procedurii' se pot efectua dou lecturi succesi(e ale proiectului de lege n fiecare instituie. =ac se a%unge la o nelegere cu oca&ia acestor lecturi' legea poate fi adoptat. <n ca& contrar legea (a fi pre&entat unui comitet de conceliere' alctuit dintr"un numr egal de repre&entani ai Consiliului i 6arlamentului. :dat ce comitetul a a%uns la un acord' te9tul aprobat se trimite din nou la 6arlament i Consiliu pentru a fi adoptat sub form de lege. Concilierea
!0

6rocesul de adoptare a legislaiei europene la sf;ritul acestui paragraf.

de(ine un procedeu tot mai rar nt;lnit. Ma%oritatea legilor adoptate prin codeci&ie sunt adoptate' de fapt' la prima sau a doua lectur' datorit bunei cooperri ntre cele dou instituii. 2vizul con*orm este procedura prin care Consilul trebuie s obin aprobarea parlamentului European nainte de adoptarea anumitor deci&ii foarte importante. 6rocedura este similar procedurii de consultare' cu deosebirea c 6arlamentul nu poate modifica o propunere- fie o accept' fie o respinge. $(i&ul acceptarea# necesit o ma%oritate absolut a (oturilor e9primate. $ceast procedur este utili&at preponderent pentru acordurile cu alte ri' inclusi( acordurile pri(ind aderarea unor noi state la UE. 6rocedura de consultare este utili&at n domenii precum agricultura' impo&itele i concurena. 6rin procedura de consultare 6arlamentul are posibilitatea- s aprobe propunerea ComisieiE s resping sau s solicite modificri. <n ca&ul n care 6arlamentul solicit modificri' Comisia (a lua n considerare toate modificrile pe care le sugerea& 6arlamentul. =ac accept oricare din aceste sugestii' Comisia (a trimite Consiliului o propunere modificat. =eci&ia final re(ine Consiliului' care adopt propunerea modificat sau i aduce modificri suplimentare. 8imilar celorlalte proceduri' aceast procedur pre(ede c n ca&ul n care Consiliul dorete s modifice o propunere a Comisiei' este obligatorie unanimitatea. <n cadrul ec.ilibrului deci&ional' Consiliul este instituia dominant. Conform tratatelor' legislaia comunitar poate fi editat numai cu acordul Consiliului' iar un (ot n unanimitate al acestuia poate modifica propuneri c.iar dac se nregistrea& obiecii din partea 6arlamentului sau Comisiei cu e9cepia procedurii de codeci&ie#. >i totui' Consiliul este instituia cea mai (ulnerabil deoarece repre&entanii unor interese naionale diferite a%ung foarte greu la consens. :binerea unanimitii este dificil i de aceea s"a pledat pentru ma%oritatea calificat care accelerea& procesul deci&ional i sprigin dinamica integrrii. /u(ernele s"au aflet mereu ntr"ocomple9- pentru c pe de o parte doreau s treac mai uor pasa%ele legislati(e n care i manifestau interesul' iar pe de alt parte doreau s"i e9ercite dreptul de (eto pentru a elimina riscul adoptrii unor deci&ii care nu le con(eneau. Treptat' regula ma%oritii calificate a de(enit regula procesului deci&ional' iar unanimitatea 7 e9epia. Comisia European a e(ideniat cinci categorii de pre(ederi pentru care s se menin n condiii bine preci&ate' derogare de la regula ma%oritii calificate!. =eci&ii ale Consiliului trebuie adoptate de rile membre n conformitate cu pre(ederile constituionale naionaleE aceste deci&ii ale Consiliului intr n (igoare doar dup ratificarea lor de ctre parlamentele naionale. =e aceea' n aceste ca&uri apare unanimitatea pentru a e9ista certitudinea ratificrii lor ulterioare. Un e9emplu n acest sens este cel al sistemului de resurse proprii. +. =eci&iile instituionale de fond i cele care afectea& ec.ilibrul ntre diferite instituii comunitare. $numite reguli fundamentale cu pri(ire la organi&area i funcionarea anumitor instituii comune' mai ales cele care redefinesc raporturile interinstituionale' pentru care nu e9ist pre(ederi specifice n tratate' se (or decide la ni(elul Consiliului tot cu unanimitate. $(em ca e9emplu

articolul +P, cu pri(ire la limbile de lucru i articolul +,+ cu pri(ire la comitetologie. 0. =eci&iile n domeniul ta9elor i securitii sociale care nu sunt cerute de funcionarea adec(at a 6ieei Unice. 1. =eci&ii adoptate n paralel la ni(el regional i internaional. B. =erogrile de la reglementrile cuprinse n tratate. $ceste derogri repre&int un pas napoi n raport cu de&ideratele integrrii. 8e consider c este normal ca aceste e9cepii' contrare uneori filo&ofiei deplinei integrri' s se acorde doar prin unanimitate. ?otul cu ma%oritate calificat se ba&ea& pe alocarea unui numr diferit de (oturi fiecrui stat membru n parte. <ntrunirea ma%oritii calificate presupune ndeplinirea cumulati( a trei condiii" n primul r;nd' (oturile fa(orabile e9primate trebuie s fie de cel puin +BB din 01B posibile (e&i distribuirea (oturilor n tabelul ++.!#E " n al doilea r;nd' (oturile fa(orabile e9primate' s repre&inte dup ca&' ma%oritatea simpl sau dubl a numrului de membri' unde ma%oritatea simpl nseamn %umtate q ! din numrul total !1 state q !#' iar ma%oritatea dubl nseamn + | 0 din totalul de state !D din +C#E " n al treilea r;nd' populaia statelor a cror repre&entani au susinut luarea deci&iilor trebuie s repre&inte cel puin L+U din populaia UE. Tabelul ++.! Re%arti5area 1oturilor /n Consiliul Uniunii Euro%ene "er0ania ); Austria +* <ran-a ); Suedia +* Italia ); Dane0ar a 9 Marea Gritanie ); Irlanda 9 S%ania )9 Lituania 9 #olonia )9 Slo1a ia 9 Ro0Bnia +6 <inlanda 9 Olanda +3 Estonia 6 Gel&ia +) Ci%ru 6 Re%u2li a Ceh( +) Letonia 6 "re ia +) luCe02ur& 6 Un&aria +) Slo1enia 6 #ortu&alia +) Malta 3 Gul&aria +* Total 367
8ursa- .ttp-hhro.Sikipedia.orghSikihConsiliul}Uniunii}Europene

<ncep;nd cu ! noiembrie +,!1' ma%oritatea calificat se (a defini ca egal cu cel puin BBU din membrii Consiliului' cuprin&;nd cel puin cincispre&ece din acetea i repre&ent;nd state membre care ntrunesc cel puin LBU din populaia UE. )),3, Ti%olo&ia !i on-inutul %oliti ilor o0unitare,

Integrarea european se reali&ea& de o manier inegal' de la un sector la altul. E9ist' astfel' domenii unde Uniunea European are prerogati(e e9tinse politica agricol comun' politica comercial comun' politica transporturilor i politica monetar etc.#' dup cum' n alte sectoare' competenele comunitare sunt mai limitate- este ca&ul politicii sociale' al politicii industriale' al cercetrii i de&(oltrii te.nologice' al reelelor transeuropene. <n sf;rit' unele sectoare de e9emplu' politica e9tern i de securitate' %ustiia i afacerile interne# funcionea& mai degrab conform modelului intergu(ernamental' dec;t printr"o abordare comunitar propriu"&is. <nc de la nceputuri' articolul 0 din Tratatul C.E.E. pre(edea c aciunea Comunitii are n (edere @stabilirea unui tarif (amal comun i a unei politici comerciale comune fa de rile tere' instaurarea unei politici comune n domeniul agriculturii i instaurarea unei politici comune n domeniul transporturilorA. :biecti(ele Comunitii Europene e(olu;nd progresi(' de"a lungul anilor au fost elaborate o serie de noi politici comune' astfel nc;t ast&i se pot identifica aproape +, de domenii n care concepia i deci&ia se reali&ea& la ni(el comunitar' cele mai importante fiind %oliti ile re&ional(, 0onetar(, industrial(, so ial(, ener&eti (, de er etare, %es uit, %rote -ia 0ediului, %rote -ia onsu0atorilor, rela-ii eCterne, $pariia acestor politici comune se e9plic prin necesiti economice' sociale i politice de ordin comunitar' dar i prin superioritatea' n termeni de eficien' a unor aciuni comune prin comparaie cu cele reali&ate separat la ni(elul fiecrui stat membru. Politica social a UE este format dintr"un set de politici complementare' ce s"au de&(oltat i multiplicat pe parcursul timpului i care acionea& n acele sectoare de acti(itate ce afectea& sau generea& gradul de bunstare indi(idual i social. 6ermanenta preocupare a Comunitii Europene pentru aspectele de politic social " nceput cu Tratatul de )oma !PBC # " a dus' n timp' la crearea unui @model social europeanA. Unul din momentele cele mai importante ale e(oluiei acestui model se situea& n %urul anului +,,,' c;nd se face trecerea de la o abordare ba&at pe minimi&area consecinelor sociale negati(e ale sc.imbrii structurale' la o abordare ce are n (edere moderni&area sistemului social european i in(estiia n capitalul uman 7 altfel spus' se trece de la o abordare cantitati( minimi&area consecinelor# la una calitati( in(estiia n oameni#. =e asemenea' o caracteristic important a politicii sociale este delegarea responsabilitilor de atingere a obiecti(elor comunitare ctre 8tatele Membre. =ei preocuparea pentru aspectele sociale la ni(el comunitar este pre&ent nc de la nceputurile acesteia' iar instrumente de politic social au fost nfiinate timpuriu crearea 2ondului 8ocial European n !PBD#' din punct de (edere programatic politica social debutea& odat cu adoptarea' n !PDP' a Cartei comunitare a drepturilor sociale fundamentale ale lucrtorilor cunoscut i drept Carta 8ocial#. Carta 8ocial reflect preocuparea pentru dimensiunea social a politicilor comunitare n conte9tul construciei pieei unice europene i a fost elaborat n urma unui proces de consultare a prilor interesate repre&entani ai anga%atorilor' lucrtorilor' liber profesionitilor' fermierilor etc.#. Important de menionat este c'

dei n fa&a de proiect se prefigura o soluie la ni(el comunitar' documentul final accentuea& rolul i responsabilitile modelului social n direcia aplicrii i respectrii drepturilor sociale fundamentale- libera circulaie a muncitorilor' anga%area i salari&area' mbuntirea condiiilor de munc i de (ia' protecia social' libertatea de asociere i negocierea colecti(' formarea profesional' tratamentul egal al brbailor i femeilor' protecia sntii i sigurana la locul de munc' protecia copiilor' adolescenilor' persoanelor n (;rst i a persoanelor cu .andicap' precum i informarea' participarea i consultarea lucrtorilor n probleme ce i afectea& direct. Carta a fost semnat n decembrie !PDP de ctre !! state membre 8M#' singura e9cepie fiind Marea 4ritanie 7 care a semnat n !PPD. 6asul urmtor n programarea politicii sociale este repre&entat de Cartea ?erde /reen 6aper# " documentul care a lansat procesul de de&batere asupra (iitorului politicilor sociale la ni(el comunitar !PP0#' n (ederea elaborrii Crii $lbe O.ite 6aper# n !PP1. 3iniile de discuie identificate prin Cartea ?erde pri(esc" prioritile comune tuturor 8M n domeniile pieei muncii' formrii profesionale i proteciei socialeE " mbuntirea situaiei ocuprii forei de muncE " accelerarea progresului n crearea unui sistem de producie ba&at pe calitateE " stimularea solidaritii i integrrii socialeE " lupta mpotri(a srciei i e9cluderii socialeE " piaa unic i libera circulaie a persoanelorE " promo(area egalitii de anse pentru brbai i femeiE " spri%inirea dialogului socialE " coe&iunea economic i social. <n acest proces de consultare au fost implicate instituii ale Uniunii Europene' i di(erse organi&aii publice' alturi de care au stat repre&entani ai anga%atorilor i ai sindicatelor. 6olitica UE n do0eniul a&ri ulturii e(oluea& n mod constant. <n urm cu B, de ani' se punea accent pe furni&area unor cantiti suficiente de alimente pentru o Europ care tra(ersase un deceniu de lipsuri cau&ate de r&boaie. 8ub(enionarea produciei pe scar larg i cumprarea surplusurilor n scopul garantrii siguranei alimentare sunt de domeniul trecutului. 6olitica UE n domeniu i propune s le ofere tuturor productorilor de la agricultori i cresctori de animale p;n la productori de fructe' legume sau de (in# posibilitatea de a se susine singuri at;t n UE' c;t i pe piaa mondial. <n acest sens' politica agricol a UE a suferit modificri semnificati(e n ultimii ani. Te9tele %uridice au fost scurtate i adaptate astfel nc;t s fie mai uor de neles. $u fost eliminate aproape D, de documente %uridice n cadrul a ceea ce este cunoscut sub denumirea te.nic de @organi&area pieei comune uniceA. 6rin 6olitica $gricol Comun rile membre i"au dorit atingerea urmtoarelor o2ie ti1e? " creterea producti(itii n agricultur' promo(area progresului te.nic' asigur;nd de&(oltarea raional a produciei agricole i utili&area optim a factorilor de producie' ndeosebi a munciiE

" asigurarea unui ni(el de (ia ec.itabil populaiei agricole' n special prin ridicarea (enitului indi(idual al celor ce lucrea& n agriculturE " stabili&area pieelorE " garantarea securitii n apro(i&ionareE " asigurarea de preuri re&onabile pentru consumatori. Condiionarea obiecti(elor de luarea n considerare a acestor aspecte particulare urmrea s impun mecanisme de integrare tolerabile pentru productori un interes particular prin protecia unei categorii sociale dispun;nd de for politic puternic# i care s nu compromit a%ustarea structural a agriculturii prin e(entuale de&ec.ilibre n msur s fr;ne&e de&(oltarea economic un interes general#. #oliti a industrial( este inclus n legislaia UE nc de la Tratatul de la Maastric.t. Ea (i&ea& accelerarea adaptrii industriei la sc.imbrile structurale' ncura%rii iniiati(ei' de&(oltrii i cooperarea ntre ntreprinderi i ncura%area potenialului industrial de ino(are' cercetare i de&(oltare te.nologic. : serie de politici de%a bine integrate n politica industrial pot contribui la reali&area obiecti(elor acesteia~ o mai mare deschidere a sistemului comercial mondial 7 i anume desc.iderea pieelor prote%ate din rile tere ctre productorii i furni&orii de ser(icii din UE. 2aptul de a oferi productorilor din UE un acces mai con(enabil la factorii de producie e9terni' e9pun;ndu"i n acelai timp la o concuren suplimentar din partea rilor tere' le acord posibilitatea i i forea& s i mbunteasc competiti(itateaE ~ politicile re*eritoare la piaa unic au n general un impact po&iti( asupra competiti(itii' n special prin ncura%area liberali&rii pieelor i a armoni&rii normelorE ~ politica privind cercetarea i dezvoltarea, prin consolidarea ba&ei de cunotine i prin accentul pe te.nologiile au9iliare esenialeE ~ politica n domeniul concurenei determin ntreprinderile s i mreasc eficiena i le permite s re&iste mai bine pe pieele lor. $ceasta a%ut' de asemenea' la pregtirea ntreprinderilor din UE pentru pro(ocarea de pe pieele din rile tereE ~ politica social i de ocupare a *orei de munc, inclusi( formarea profesional' au un rol esenial' garant;nd c promo(area competiti(itii contribuie la punerea n aplicare ec.ilibrat a 8trategiei de la 3isabona. $ctuali&area constant a aptitudinilor i a calitii lucrtorilor spri%in satisfacerea cererii de pe piaa muncii i contribuie la economia ba&at pe cunoatereE ~ politica pentru protecia consumatorilor i pentru sntatea public repre&int condiii prealabile pentru ncrederea din partea consumatorilor' care este ba&a pentru o cerere stabil i n cretereE ~ protecia mediului poate necesita restricionarea sau c.iar inter&icerea anumitor factori de producie sau te.nologii' fapt care poate ridica costurile de producie pe termen scurt. Totui' pe termen lung' aceasta poate a%uta ntreprinderile s obin un a(anta% concurenial la ni(el mondial i s cree&e noi piee pentru produse i te.nologii curate.

Una din pro(ocrile ma%ore pentru Uniunea European se refer la modul n care se poate asigura se uritatea ener&eti ( cu energie competiti( i @curatA' inand cont de limitarea sc.imbrilor climatice' escaladarea cererii globale de energie i de (iitorul nesigur al accesului la resursele energetice. ?i&iunea %oliti ii ener&eti e europene de ast&i corespunde conceptului de de&(oltare durabil i se refer la urmtoarele aspecte importante- accesul consumatorilor la sursele de energie la preuri accesibile i stabile' de&(oltarea durabil a produciei' transportului i consumului de energie' sigurana in apro(i&ionarea cu energie i reducerea emisiilor de ga&e cu efect de ser. UE elaborea& o politic energetic ambiioas' care acoper toate sursele de energie' de la combustibili fosili iei' ga& i crbune# p;n la energia nuclear i cea regenerabil solar' eolian' geotermal' .idroelectric etc.#' n ncercarea de a declana o nou re(oluie industrial' care s duc la o economie cu consum redus de energie i limitarea sc.imbrilor climatice asigurand c energia pe care o consumm (a fi mai curat' mai sigur' mai competiti( i durabil. 6olitica Uniunii Europene n domeniul energiei pentru perioada p;n n +,+, se ba&ea& pe trei obiecti(e fundamentale' pentru care UE a propus pac.ete separate de reform legislati( i de reglementare =urabilitate 7 sublinia& preocuparea UE pentru sc.imbrile climatice prin reducerea emisiilor sale de ga&e cu efect de ser /E8# la un ni(el care s limite&e efectul de ncl&ire global la doar +C n plus fa de temperaturile din era pre"industrial. <n acest sens' n decembrie +,,D' a fost aprobat 6ac.etul @Energie 7 8c.imbri ClimaticeAE UE este tot mai contient de (ulnerabilitatea sa prin dependena de importurile de energie primar i de ocurile pe care aceasta le poate produce asupra securitii. <n consecin face pai concrei n adoptarea unei noi politici energetice comuneE Competiti(itate 7 (i&ea& asigurarea implementrii efecti(e a pieei interne de energie. <n acest sens' n septembrie +,,D 6arlamentul European i Consiliul au adoptat cel de"al treilea pac.et legislati( pentru piaa intern de energieE 8igurana n alimentarea cu energie 7 (i&ea& reducerea (ulnerabilitii UE n pri(ina importurilor de energie' a ntreruperilor n alimentare' a posibilelor cri&e energetice i a nesiguranei pri(ind alimentarea cu energie n (iitor. 6ac.etul de reglementri pri(ind politica (iitoare a UE n domeniul energie % schimbri climatice a fost aprobat n cadrul Consiliului European i adoptat de 6arlamentul European n decembrie +,,D publicat n Kurnalul :ficial al Uniunii Europene n iunie +,,P#. <n conte9tul instituirii i al funcionrii pieei interne i din perspecti(a necesitii de protecie i conser(are a mediului ncon%urtor' politica energetic a UE urmrete" asigurarea funcionrii pieelor de energie n condiii de competiti(itateE " asigurarea siguranei apro(i&ionrii cu energie n UniuneE " promo(area eficienei energetice i a economiei de energieE

" de&(oltarea surselor regenerabile de energieE " reducerea emisiilor de ga&e cu efect de serE " promo(area interconectrii reelelor energetice. 6ac.etul @Energie 7 8c.imbri ClimaticeA' stabilete pentru UE o serie de obiecti(e pentru anul +,+,' cunoscute sub denumirea de @obiecti(ele +,"+,"+,A' i anume reducere a emisiilor de /E8 la ni(elul UE cu cel puin +,U fa de ni(elul anului !PP,E creterea cu +,U a ponderii surselor de energie regenerabil 8)E# in totalul consumului energetic al UE' precum i o int de !,U biocarburani n consumul de energie pentru transporturiE o reducere cu +,U a consumului de energie primar' care s se reali&e&e prin imbuntirea eficienei energetice' fa de ni(elul la care ar fi a%uns consumul n lipsa acestor msuri. =e asemenea' UE propune s reduc ni(elul emisiilor cu pan la 0,U pan in +,+,' doar dac i alte state de&(oltate (or adopta obiecti(e similare' ca parte a unui (iitor acord de mediu global post " +,!+. *egocieri pentru un astfel de acord la ni(elul *aiunilor Unite sunt nc n derulare. <ncep;nd cu anul +,!0' sectorul energiei electrice' responsabil de cea mai mare parte a emisiilor de C: + din UE' (a fi supus n ntregime unui sistem de licitaii pentru ac.i&iionarea certificatelor de emisii de C:+. Implementarea pre(ederilor pac.etului legislati( energieschimbri climatice (a a(ea implicaii ma%ore n special asupra instalaiilor din sectorul energetic care intr i sub incidena =irecti(ei +,,!hD!hCE pri(ind controlul integrat al polurii. $ceste instalaii (or trebui s respecte concomitent i obligaiile pri(ind calitatea aerului' care conduc la reducerea emisiilor de substane poluante generate. Msurile pri(ind eficiena energetic au un rol critic n garantarea reali&rii la cele mai mici costuri a obiecti(elor stabilite prin pac.etul energie%schimbri climatice. Este e(ident c obiecti(ul de +,U referitor la eficiena energetic (a contribui n mare msur la obiecti(ele pri(ind durabilitatea i competiti(itatea n UE. <n plus' diminuarea consumului prin eficiena energetic este cel mai eficient mod de a reduce dependena de combustibilii fosili i de importuri. )ecunosc;nd importana te.nologiei n domeniul energiei pentru reducerea emisiilor de C:+' a garantrii securitii n alimentarea cu energie i a competiti(itii companiilor europene' UE a propus o strategie comun pentru promo(area te.nologiilor energetice. <n octombrie +,,P se adopt @6lanul strategic european pentru te.nologiile energetice 7 Ctre un (iitor cu emisii reduse de carbonA. <n acest document Comisia European propune o strategie coordonat ntre UE' companiile industriale europene i statele membre' precum i o prioriti&are a te.nologiilor energetice cu accent pe te.nologiile de mbuntire a eficienei energetice' utili&are a surselor de energie regenerabil i de reducere a emisiilor de C:+ centrale cu ardere pe combustibil solid crora s li se aplice te.nologia de captare i stocare a C:+ i a patra generaie de central nucleare#.

Uniunea European este n pragul unei perioade fr precedent pentru domeniul energetic. Efectele turbulenelor de pe pieele globale de energie au fost n mare msur atenuate n ultimii ani' ca urmare a liberli&rii' apro(i&ionarii i posibilitilor adec(ate de import. Cu toate acestea se ntre(d sc.imbrile dramatice. 6reurile energiei (or fi afectate de marea ne(oie pentru in(estiiile din sectorul energetic' precum i de stabilirea preului carbonului i a preurilor internaionale mai mari la energie datorit creterii cererii n rile emergente. Competiti(itatea' securitatea apro(i&ionrii i obiecti(ele legate de atenuarea sc.imbrilor climatice (or fi subminate cu e9cepia ca&ului n care reelele electrice (or fi moderni&ate' instalaiile n(ec.ite (or fi nlocuite cu alternati(e competiti(e i mai curate iar energia (a fi folosit mai eficient pe tot parcursul lanului energetic. 8tatele membre i industria au recunoscut amploarea pro(ocrilor. 8ecuritatea apro(i&ionrii cu energie' o utili&are eficient a resurselor' preuri accesibile i soluii ino(atoare sunt cruciale pentru creterea durabil pe termen lung' pentru crearea de locuri de munc i calitatea (ieii in Uniunea European. 4a&a #oliti ii ECterne !i de Se uritate a UE $#ESC' rm;ne n continuare aa"numita putere @softA 7 recursul la diplomaie spri%init' dac este necesar' de msuri comerciale' de a%utor sau de meninere a pcii' pentru a soluiona conflicte i pentru a a%unge la o nelegere la ni(el internaional. UE a trimis misiuni de meninere a pcii n diferite &one de conflict ale lumii. <n august +,,D' a mediat un acord de ncetare a focului ntre /eorgia i )usia i a trimis obser(atori europeni pentru a monitori&a situaia. =e asemenea' a oferit a%utor umanitar oamenilor strmutai din cau&a luptelor i a organi&at o conferin internaional a donatorilor pentru reconstrucia /eorgiei. UE a %ucat un rol la fel de important n regiunea balcanic' unde finanea& proiecte de asisten pentru de&(oltarea unei societi stabile n apte ri. <n decembrie +,,D' a plasat n Qoso(o o misiune format din !P,, de persoane acti(;nd n domeniul %ustiiei i poliiei' care s a%ute la garantarea legii i ordinii publice. 6olitica de securitate european a fost de&(oltat dup anii IP, n cadrul Uniunii Europei :ccidentale UE:#' *$T: i UE' atunci c;nd UE: adopta misiunile de tip @6etersbergA' n scopul gestionrii unor e(entuale destabili&ri n Europa de Est. $cest tip de misiuni le"au inclus pe cele umanitare i de sal(are' de meninere a pcii i cele ale forelor combatante n gestionarea cri&elor' inclusi( impunerea pcii. 3a 8ummit"ul *$T: de la 4erlin !PPL# s"a decis crearea unei Identiti Europene de 8ecuritate i $prare' un @st;lpA european n cadrul *$T:' ce permitea rilor europene s acione&e militar acolo unde *$T: ar fi fost limitat. 6entru aceasta' Uniunea European a(ea posibilitatea de a utili&a capabilitile militare ale *$T: $cordul 4erlin"plus#. Mai mult' prin Tratatul de la Maastric.t !PP+# se pun ba&ele 6oliticii E9terne i de 8ecuritate Comune 6E8C#' ba&e aprofundate' n !PPP' prin Tratatul de la $msterdam. :biecti(ele comune ale 6E8C ntreau dorina i (oina UE de a apra interesele fundamentale i independena Uniunii' de a ntri securitatea Uniunii' de a pstra pacea i ntri securitatea internaional i' nu n ultimul r;nd' de a

consolida democraia' domnia legii i respectarea drepturilor omului. 6rocesul deci&ional n cadrul 6E8C era astfel mbuntit' furni&;ndu"se strategii comune n domenii unde statele membre a(eau interese ma%ore. 8tabilirea unei politici e9terne i de securitate comun figura n centrul iniiati(ei luat de preedintele Mitterand i cancelarul QR.l n scrisoarea din !P aprilie !PP, trimis 6reedintelui Consiliului European naintea reuniunii de la )oma. 6e parcursul lucrrilor conferinei' acest concept (ag la origine " mai ales cu pri(ire la modul n care trebuia s fie distins de cooperarea politic european stabilit la nceputul anilor apte&eci i codificat de articolul 0, din $ctul unic " a c;tigat n preci&ie iar sfera sa s"a lrgit' referindu"se mai nt;i la securitate i apoi la aprarea comun. Tratatul de la Maastric.t instituie o politic e9tern i de securitate prin dispo&iiile Titlului ? art. K"K.!!#. 6olitica E9tern i de 8ecuritate Comun repre&int' de altfel' i primul pilon intergu(ernamental introdus prin Tratatul de la Maastric.t. 6re(ederile Tratatului stabilesc obiecti(ele 6.E.8.C. i metodele sale de aciune' disting;nd acele domenii ce sunt acoperite de Fpo&iii comuneA de cele care fac obiectul unor @aciuni comuneA mai constr;ngtoare. Introducerea n TUE a unor dispo&iii care se refer la problemele de securitate i aprare constituie o ino(aie ma%or a Tratatului de la Maastric.t n raport cu $ctul Unic European care n articolul 0, utili&a numai termenul FsecuritateA i nu i pe cel de FaprareA. #oliti a de Ve in(tate d natere unui alt tip de relaii ntre Uniunea Europeana i (ecinii si i n acelai timp' ncura%ea& rile e9"comuniste s continue reformele structurale i instituionale i procesul de democrati&are' de(enind astfel un motor al aderrii. Tot 6olitica de ?ecintate este cea care asigur cooperarea regional i promo(area (alorilor europene democraie' prosperitate' stabilitate i securitate# n statele (ecine ale Uniunii. $ceasta se ba&ea& pe (alori i interese comune' oferind (ecinilor Uniunii Europene' posibilitatea de a a(ea acces la o parte din piaa unic' d;nd natere unei integrri economice progresi(e i intensificrii cooperri politice ntre UE i aceste state. <n plus' politica de (ecintate (i&ea& i atenuarea unor conflicte ce ar putea aprea' ca urmare a e9tinderii UE. *u este (orba de conflicte armate' ci de conflicte de tipul F nuntrul " n afara Uniunii EuropeneA. 6olitica Europeana de ?ecintate este un instrument elaborat de UE' dup e9tinderea din +,,1' pentru a reali&a o &on de securitate i stabilitate n %urul granielor Uniunii. 3iniile directoare ale acestei iniiati(e datea& din !PPB' fiind cunoscute sub numele de @6rocesul de la 4arcelonaA' care i propunea s reali&e&e un cadru general de relaii sociale' politice si de&(oltare economic ntre statele membre ale Uniunii Europene i partenerii din Mediterana sudic. 6olitica de (ecintate urmrete s ofere rilor din %urul UE un a%utor imediat n (arii domenii' cum ar fi sntate' de&(oltare rural' transport' apoi s colabore&e n domeniul afacerilor' mai ales n pri(ina energiei i a e9ploatrii resurselor naturale i' fapt de interes ma%or pentru UE' s limite&e imigraia ilegal pro(enit

din aceste ri. Uniunea European nu deine nc Fec.ipe e9pertA' pe ri' pentru definirea politicii sale e9terne' a politicii de e9tindere i (ecintate. 6olitica Europeana repre&int o nou abordare n cadrul relaiilor dintre Uniunea Europeana i (ecinii si' abordare ce o depete pe cea tradiional ba&at pe cooperare. $ceast politic constituie un cadru de consolidare a relaiilor de (ecintate i (i&ea& intensificarea cooperrii cu statele (ecine UE lrgite n (ederea crerii unei &one de prosperitate i buna (ecintate a unui "cerc de prieteni" la frontierele Uniunii. )),6, Criteriile de aderare la UE, ECtinderea UE, $derarea la UE repre&int un proces ndelungat i complicat de a%ustare a tuturor domeniilor interne ale statelor candidate la principiile' (alorile i standardele UE. =oar n acest ca& integrarea ulterioar a noilor ri membre nu (a a(ea pentru ele consecinte dureroase i nu (a afecta integritatea sistemului european. 6entru a orienta statele candidate asupra reformelor care trebuie ndeplinite n (ederea aderrii la UE' Uniunea a stabilit cte(a criterii de aderare. Criteriile obligatorii pentru aderarea la Uniunea Europeana formulate la 8ummitul de la Copen.aga Tratatul asupra UE' art. 1P# sunt urmtoarele Criteriul %oliti ? e9istena unor instituii stabile' care ar fi garante ale democraiei' supremaia legii' drepturile omului i protecia minoritilor. $cest criteriu a fost desfasurat mai t;r&iu n (ratatul de la 2msterdam' declar;ndu"se c @Uniunea este fondata n ba&a condiiilor de libertate' democraie' respectarea drepturile omului i a libertilor fundamentale' supremaiei legii' principii care sunt comune pentru toate statele membreA art.L#. :rice stat european care respect aceste principii poate de(eni membru al Uniunii. Criteriul e ono0i ? e9istena unei economii de pia funcionale' capabile s fac fa presiunilor competiti(e i forelor de pia din cadrul UE. Ca%a itatea de ado%tare inte&ral( a a TuisIului o0unitar E aderarea la obiecti(ele politice' economice i monetare ale UE. Ulterior la Consiliile Europene' care au urmat celui de la Copen.aga' criteriile de mai sus au fost completate cu nc unulECisten-a unor stru turi ad0inistrati1e !i judi iare are 1or %er0ite ado%tarea !i a%li area a TuisIului o0unitar, $ceast condiie urma s asigure c e9tinderea Uniunii Europene nu (a periclita reali&rile Comunitii i procesul de integrare' con(enit la Maastric.t. Consiliul European de la 3u9embourg' din decembrie !PPC' a decis completarea criteriilor de la Copen.aga cu o nou condiie 7 a%a itatea UE de a a e%ta noi 0e02ri' aceasta nsemnnd sporirea anga%amentului UE n procesul de e9tindere. Criteriile e9puse la summitul de la Copen.aga (in sa complete&e ondi-ia de 2a5( pentru a de(eni membru al UE o constituie identitatea euro%ean(, care a fost consacrat prin Tratatul de la )oma din !PBD' art. +0C @orice stat european poate de(eni membru al Uniunii EuropeneA#. Un alt moment este respectarea criteriilor de con(ergen (e&i tema +!.1#.

<ndeplinirea criteriilor de aderare de catre statele candidate este monitori&at de Comisia European' care anual raportea& despre succesele nregistrate de statele candidate n acest domeniu. Condi-ia /naintat( UE? I E9tinderea nu trebuie s fie mai costisitoare dec;t procesul de integrareE " E9tinderea nu trebuie sa periclite&e reali&rile Comunitii i procesul de integrare con(enit la Maastric.t, Uniunea i re&er( dreptul de a decide momentul la care (a fi pregatit pentru a accepta noi membri. 6;n ast&i n formarea Uniunii Europene au fost ntreprinse ase (aluri de e9tindere. 8ugesti( acestea sunt pre&entate n tabelul de mai %os. Tabelul ++.+ <or0area !i eCtinderea Uniunii Euro%ene
)7 0artie +;79 + ianuarie +;93 + ianuarie +;:+ + ianuarie +;:8 + ianuarie +;;7 + 0ai )**6 + ianuarie )**9 >ase state 2rana' /ermania' 4elgia' Italia' 3u9emburg i :landa# semnea& la )oma Tratatele de instituire a Comunitii Economice Europene CEE# i a Comunitii Europene a Energiei $tomice Euratom#. $cestea intr n (igoare la data de ! ianuarie !PBD. =anemarca' Irlanda i Marea 4ritanie ader la Comunitile Europene' care (or cuprinde din acest moment nou state membre. /recia de(ine membru al CEE. *umrul statelor membre se ridic la &ece. 8pania i 6ortugalia de(in membre ale CEE. *umrul statelor membre se ridic la !+. $ustria' 2inlanda i 8uedia de(in membre ale UE. *umrul statelor membre se ridic la !B. Cipru' )epublica Ce.' Estonia' Ungaria' 3etonia' 3ituania' Malta' 6olonia' 8lo(acia i 8lo(enia ader la Uniunea European. 4ulgaria i )om;nia ader la Uniunea European.

8ursa- elaborat de autor n ba&a SSS.ipp.md

=up primirea )om;nieii 4ulgariei n UE' alte state europene sper s de(in' ntr"o bun &i' membre ale Uniunii. <ntre acestea se numr- Croaia' Turcia' Macedonia' statele din 4alcanii de ?est $lbania' 8erbia' Muntenegru' 4osnia"Terego(ina#' ). Moldo(a i Ucraina. <n octombrie +,,L' Comisia European a lansat prima etap a negocierilor de aderare la Uniunea European a Croaiei i Turciei. $ceast etap a constat ntr"o trecere n re(ist a ansamblului normelor europenei n e(aluarea stadiului de pregtire a celor dou candidate. :ficialii europeni au preci&at c a fost (orba mai mult de un e9erciiu te.nic necesar pentru a e9plica rilor candidate la aderare legislaia european' i pentru a nelege care este situaia n fiecare ar. $cest proces numit @screeningA se nc.eie' de regul' cu o recomandare a Comisiei Europene fa(orabil sau nu desc.iderii propriu"&ise a negocierilor de aderare' capitol cu capitol. 8ituaia Croaiei este mai uoar. Ea ndeplinete' n bun msur' criteriile de aderare se bucur de un puternic spri%in e9tern din partea $ustriei i /ermaniei.

<n sc.imb' situaia Turciei este mai dificil. 6otri(it cotidianului german @=ie OeltA din !C iunie +,,L' premierul ba(are&i lider al social"cretinilor ba(are&i' Edmund 8toiber' ar fi declarat c aderarea Turciei nu intr n discuie' n pofida faptului c se derulea& de%a negocierile de aderare. @8unt con(ins c nu se (a a%unge la aderarea Turciei la UE 7 a declarat Edmund 8toiber 7 a(;nd n (edere mrimearii' situaia sa economic' dari din punct de (edere sociali cultural' aderarea Turciei ar suprasolicita capacitatea de e9tindere a Uniunii EuropeneA. =e reinut c Turcia are o populaie de LP'C milioane de locuitori' cu o nalt rat de cretere demografic' ceea ce ar ndrepti"o la un mare numr de (oturi n Consiliul Uniunii' ca i la un mare numr de euro"parlamentari. <n plus' Turcia are de re&ol(at o serie de probleme' carein de criteriul politic de aderare. <ntre acestea se numr- relaiile cu )epublica Cipru' care este de%a membru al Uniunii EuropeneE continuarea ocuprii prii de nord a Insulei Ciprui susinerea politico"diplomatic a auto"proclamatei )epublici Turce a Ciprului de *ord' nerecunoscut de comunitatea internaionalE statutul minoritii Qurde din Turciai recunoaterea @genociduluiA populaiei armene n timpul primului r&boi mondial. 6remierul turc a declarat c Turcia nu"i (a desc.ide porturile i aeroporturile pentru na(ele i a(ioanele cipriote p;n nu se (a pune capt i&olrii autoproclamatei )epublici Turce a Ciprului de *ord' c.iar cu riscul suspendrii negocierilor de aderare. Macedonia a obinut din partea Consiliului European statutul dear candidat la aderare' dar Comisia European nu a nceput nc negocierile de aderare. 8e aprecia& c' reforma constituional din Macedonia a repre&entat un atu n obinerea statutului dear candidat. $derarea sa (a depinde ns de funcionarea statului de drepti respectarea normelor democratice precumi de definirea de ctre Uniune a unei strategii clare pri(ind (iitoarele sale e9tinderi. jrile din 4alcanii de ?est $lbania' 8erbia' Muntenegru i 4osnia" Terego(ina# au obinut n +,,0' cu prile%ul Consiliului European de la 8alonic promisiunea de a adera' n perspecti(' la UE' dar n funcie de capacitatea de absorbie a acesteia. $cordurile de 8tabili&are i $sociere pe care acesteri le"au semnat sau urmea& s le semne&e cu Uniunea European constituie un prim"pas spre obinerea statutului de state"candidate i' apoi' spre nceperea negocierilor de aderare. 8e aprecia& c dac cele 1 ri (or ndeplini' cu prioritate criteriile politice' respecti( respectarea drepturilor omului' colaborarea cu Tribunalul de la Taga' combaterea corupieii a crimei organi&ate' aderarea ar putea a(ea loc n %urul anului +,!B. =e altfel' preedintele Comisiei Europene a declarat c drumul integrriirilor balcanice n UE este ns foarte bun. )epublica Moldo(ai Ucraina i"au e9primat i ele opiunea pentru integrarea n Uniune' dar perspecti(ele pentru atingerea acestui obiecti( politic sunt ndeprtate. :ficialii Comisiei Europene s"au oferit s spri%ine Qie(ul i C.iinul pe cale