Sunteți pe pagina 1din 3

Periodizare I Literatura romana veche (sec al XVI-lea - sfarsitul sec.

al XVIII-lea ~ 1780) -> sec al XVI-lea - 1521 - primul atestat in limba romana "Scrisoarea lui Neacsu din Campulung" adresata lui Johannes en!ner" #udele raso$ului% - traduceri in limba romana a unor te&te religioase' "(saltirea schisana"" "(saltirea $oroneteana"" "(saltirea hurumu)achi"" "Codicele $oronetean"% - "In$ataturile lui Neagoe asarab catre *iul sau +heodosie" - carte initiatica% - incep sa apara cronicele de curte scrise din porunca domneasca, cei mai importanti cronicari au *ost -acarie" .)arie si /*timie% - acti$itatea tipogra*ului Coresi" care tipareste carti in limba slo$ana" dar si in limba romana% -> sec al XVII-lea - tipariturile religioase' "Co)ania lui Varlaam"" subintitulata carte romaneasca de in$atatura""Noul +estament de la algrad" 0.lba-Iulia1 scris de Simion Ste*an in 1234" "(saltirea in $ersuri" a mitropolitului 5oso*tei" atestata in 1267" " iblia de la ucuresti" 012441% - "8etopisetul +arii -oldo$ei"" inceput de 9rigore :reche" care se re*era la perioada 175;15;3%8etopisetul $a *i continuat de -iron Costin" care $a scrie despre e$enimentele istorice cuprinse intre 15;3-1221%Ion Neculce il $a continua pe -iron Costin" re*erindu-se la perioada cuprinsa intre anii 1221-1637% 9rigore :reche si -iron Costin au *ost asimilati imanismului romanesc din sec al XVII-lea" di*erit de cel al renasterii din sec al XV-lea%.mbii cronicari studia)a la (olonia" primul la 8io$" al doilea la ar" stiintele umane' greaca" latina" istoria" retorica" literatura antichitatii" *iloso*ia%-iron Costin este si creatorul primului poem *iloso*ic romanesc' "Viata lumii"%(oemul cuprinde cate$a moti$e preluate de la autorii antici' "<ortuna 8abilis"" "<ugit irreparabile tempus"" ":bi sunt =ui ante nos" 0:nde sunt cei de dinaintea noastra1" "Viata ca incertitudine"%> lucrare importanta a lui -iron Costin este "5e neamul moldo$enilor"" in care constata latinitatea limbii si poporului roman" la *el ca in 8etopiset%Ion Neculce este singurul dintre cronicarii moldo$eni care nu studia)a in strainatate" stilul sau *iind mult mai aproape de oralitate%Inaintea 8etopisetului" Neculce introduce culegerea de legende "> sama de cu$inte" 032 de legende1% - e&ista si cronicarii munteni" dar acestia nu dau do$ada de talent literar" ca 9rigore :reche" -iron Costin" Neculce%Cei mai importanti cronicari munteni au *ost stolnicul Cantacu)ino" ?adu 9receanu si ?adu (opescu% - la s*arsitul sec al XVII-lea si inceputul sec al XVIII-lea" personalitatea care se impune este 5imitrie Cantemir" cel mai important umanist roman%/ste cunoscator a noua limbi straine' turca" rusa" engle)a" *rance)a" greaca" latina" germana" persana" italiana%5imitrie Cantemir a scris numeroase lucrari in di*erite domenii' istorie" ling$istica" *iloso*ie" etnogra*ie" *olclor" geogra*ie" mu)ica%/ste si creatorul primului roman romanesc" "IStoria ierogli*ica"" in care procedeul dominant este alegoria% II Literatura romana premoderna 0164@-142@1 - perioada de tran)itie spre literatura moderna - la s*arsitul sec al XVIII-lea se remarca miscarea ideologico-politica si cultural-literara" cunoscuta sub denumirea "Scoala ardeleana"%9ruparea apare in +ransil$ania si repre)inta iluminismul romanesc%Iluministii ardeleni lupta pentru drepturile moldo$enilor in +ransil$ania" continuand ideile cronicarilor moldo$eni 09rigore :reche" -iron Costin" Ion Neculce1" pri$itoare la originea latina a limbii si poporului roman%Cei mai de seama repre)entanti ai scolii ardelene au *ost' Samuil -icu" 9heorghe Sincai" (etru -aior si Ion udai-5eleanu% :ltimul scrie epopeea eroi-comico-satirica "+iganiada"% - tot acum se remarca acti$itatea poetilor $acaresti 0Ienachita" .lecu" Nicolae" Iancu1% - Costache Conachi" 5inicu 9olescu" .nton (ann III Perioada pasoptista0142@-142@1 In ">riginile romantismului romanesc"" (aul Cornea imparte pasoptismul in doua etape" in *unctie de mani*estarea critica' 142@-143@" perioada tutelata de Ion Aeliade-?adulescu si 143@-142@" etapa

directionata de -ihail Bogalniceanu%.cesta $a publica in primul numar al re$istei "5acia literara"" aparut in 143@" celebra sa "Introductie"%"Introductia" repre)inta mani*estul romantismului romanesc" pentru ca impune uni*icarea culturala a tuturor romanilor" crearea unei literaturi originale prin autohtoni)area inspiratiei%Critica promo$ata de -ihail Bogalniceanu este una nepartinitoare' "Vom critica cartea" iar nu persoana"%Bogalniceanu enumera trei surse de inspiratie" pe care le $or urma scriitorii pasoptisti' "Istoria nationala"" "9eogra*ia patriei"" "5atinele si obiceiurile poporului roman"%(ro)atori' Ion Aeliade-?adulescu" -ihail Bogalniceanu 0romanul "+ainele inimii"" *i)iologiile "<i)iologia pro$incialului in Iasi"" ".dunari dantuitoare"1" Costache Negru))i 0".le&andru 8apusneanul"" ".produl (urice"" "Sobies!i si romanii"1" 5imitrie olintineanu 0romanele "-anoil" si "/lena"1% (oeti' Ion Aeliade-?adulescu 0balada "Cburatorul"1" 9rigore .le&andrescu 0*abule" satire" epistole" meditatii1" 5imitrie olintineanu 0"8egende istorice"1" Vasile .lecsandri 0"5oine"" "8acramioare"" "Su$enire"" "-argaritarele"" "(asteluri"1% 5ramaturgi' Vasile .lecsandri 0comediile "Chirita in Iasi"" "Chirita in pro$intie"" "Chirita in $oia#"" "Chirita in balon"1% .ltii' .lecu ?usso 0"Cantarea ?omaniei"1" Nicolae alcescu 0"?omanii supt -ihai Voie$od Vitea)ul"1" Ion 9hica% -> postpasoptismul 0etapa de tran)itie de la perioada pasoptista la epoca Junimii1 - repre)entanti' Nicolae <ilimon 0"Ciocoii $echi si noi" 0142711" .le&andru >dobescu 0nu$elele istorice "5oamna Chea#na"" "-ihnea Voda cel ?au"1" ogdan (etriceicu Aasdeu% IV Perioada junimista sau a marilor clasici 0142@ - s*arsitul sec al XIX-lea1 - in 1423 este in*iintata societatea Junimea" al carui mentor este +itu -aiorescu%Junimistii editea)a si o re$ista" "Con$orbiri literare"" condusa de Iacob Negru))i%In aceasta re$ista $or publica cei mai importanti scriitori ai $remii' -ihai /minescu" I%8% Caragiale" Ioan Sla$ici" Ion Creanga%/i au pus ba)ele literaturii romane moderne si de aceea au *ost numiti si marii clasici% V Perioada de tranzitie" intre epoca "Junimii" si perioada interbelica 0incepe din primele decenii ale sec XX si se continua pana la primul ra)boi mondial1 - in aceasta etapa de tran)itie apar re$iste cu tenta traditionala" cum au *ost "Samanatorul"" in care publica si 9eorge Cosbuc si "Viata romaneasca"%In ceea ce pri$este poe)ia" se remarca dorinta aparitiei unui nou /minescu%5upa moartea marelui poet" poe)ia romana se a*la in impas%Se naste *enomenul epigonismului eminescian" mai ales prin .le&andru Vlahuta%.par insa si poeti originali" ca >cta$ian 9oga" asimilat directiei poporaniste si 9eorge Cosbuc" care a *ost considerat neoclasic" dar si samanatorist%Samanatorismul si poporanismul au *ost directii autohtone ce au mi)at pe iluminarea prin cultura a oamenilor simpli%>cta$ian 9oga a *ost incadrat si neoromantismului prin spiritul pro*etic" mesianic%/l este un "poet al cetatii"" deplangand soarta romanilor din .rdeal%+ema melancoliei este dominata in lirica sa" lacrima indi$iduala subsumandu-se celei colecti$e% VI Perioada interbelica 01;14-1;331 - directiile traditionale anterioare" samanatorismul si poporanismul sunt continuate printr-o noua tendinta" denumita traditionalism%In opo)itie" se naste modernismul%Con*runtarea traditionalismmodernism este si de ordin ideologic%Nichi*or Crainic" directorul re$istei "9andirea de la Clu#"" este unul dintre cei mai importanti repre)entanti ai traditionalismului%+raditionalistii mi)au pe conser$area $alorilor spiritual romanesti" respingand in*luentele moderne%5e aceea" in scrierile traditionalistilor" obsedanta este aparitia miturilor" traditiilor" ritualurilor romanesti%Nichi*or Crainic" ideologul miscarii traditionaliste" era si un adept al ortodo&ismului%Sub conducerea lui" re$ista "9andirea" e&acerbea)a rolul ortodo&ismului%:n poet care s-a autointitulat traditionlist a *ost Vasile Voiculescu%In $olumele "(arga" si "(oeme cu ingeri"" re*erinta primordiala este iblia%Vasile Voiculescu a considerat traditionalismul cea mai $aloroasa tendinta din literatura romana" integrandu-i aici pe toti marii poeti" inclusi$ pe /minescu%

Cultura romaneasca este" in perioada interbelica" duala%(e de o parte" e&ista dorinta ramanerii in datele traditiei" iar pe de alta parte" deschiderea catre occident" prin modernism%-entorul modernismului a *ost /ugen 8o$inescu" cel care a condus re$ista "Sburatorul"" de la ucuresti%8o$inescu de*ineste modernismul in datele sincronismului%/l considera ca o cultura minora" cum este a noastra" trebuie sa se sincroni)e)e celei occidentale" considerate superioara%Criticul aminteste de un "spirit al $eacului"" caruia trebuie sa i se supuna si cultura romana%-oernistii *ie negau traditia" *ie aceasta li se parea insu*icienta%+otusi" scriitorii $alorosi s-au situat intre aceste doua directii" pentru ca" in creatiile lor sunt $i)ibile elemente traditionale" dar si moderne%.St*el" +udor .rghe)i si 8ucian laga" care din punct de $edere didactic apartin modernismului" au in $edere si elemente ale traditiei%In $olumele "8a cumpana apelor"" "8a curtile dorului"" 8ucian laga creea)a din satul romanesc un ade$arat spatiu paradisiac%Intr-unul dintre a*orismele sale" autorul chiar a*irma ca "eternitatea s-a nascut la sat"% (arado&al" si Vasile Voiculescu se raportea)a la in*luentele modernitatii in ultimul sau $olum de poe)ii" intitulat ":ltimele sonete inchipuite ale lui Dilliam Sha!espeare"% 8a limita modernismului se situea)a curentele de a$angarda' integralismul" constructi$ismul" *uturismul" dadaismul" suprarealismul%?epre)entantii a$angardei romanesti au *ost Ion Vinea" Ilarie Voronca" Sasa (ana" :rmu)" +restant)ara" Ste*an ?oll% (oeti modernisti' 9eorge aco$ia 0simbolism1" 8ucian laga 0e&presionist1" +udor .rghe)i" Ion arbu% (oeti traditionalisti' Vasile Voiculescu" Ion (illat% (ro)atori moderni' Camil (etrescu" Aortensia (apadat- lugescu" .nton Aolban" 9ib -ihailescu% .lti pro)atori' 8i$iu ?ebreanu" -ihail Sado$eanu" 9eorge Calinescu" -ircea /liade" -ateiu Caragiale% 5ramaturgi' Camil (etrescu 0"Jocul ieielor"1" 8ucian laga" +udor -usatescu" .lt Airitescu 0"9aitele"1% Critici' /ugen 8o$inescu" Nichi*or Crainic" 9arabet Ibraileanu" Serban Cioculescu" Vladimir Strainu" (erpescious% VII Perioada postbelica 0contemporana1 - dupa al II-lea ra)boi mondial - este alcatuita din trei etape' -> prima etapa corespunde perioadei proletcultiste" cand literatura era adiacenta politicii de partid" cand nu esteticul conta" ci limba#ul propagandei%>perele marilor scriitori care traiesc dupa 1;33 sunt inter)ise%Sunt promo$ati autorii care scriu pentru partid%5an 5eslium -aria anus" Veronica (orumbacu" .ndrei +oma% -> cea de-a doua etapa incepe dupa 1;2@" printr-o noua generatie de scriitori" ce readuce literatura la datele ei estetice%In poe)ie se remarca Nicolae 8abis" Nichita Stanescu 0neomodernism1" Ste*an .ugustin 5oinas" -arin Sorescu" .na landiana" /mil rumaru" -ircea 5inescu%In pro)a se impun -arin (reda" Ste*an anulescu" Sorin +itel" Nicolae reban" .ugustin u)ura%(rintre dramaturgi se numara' -arin Sorescu" Ion aiesu" (aul /$erac" iar in critica' /ugen Simion" .le&andru (iru" Nicolae -anolescu" 9eorge I$ascu% -> cea de-a treia etapa coincide cu s*arsitul sec XX 01;4@1 si inceputul sec al XXI-lea%/ste etapa scriitorilor postmodernisti' -ircea Cartarescu" .le&andru -usina" +raian +% Coso$ei%(ostmodernismul este cel mai negator curent cu putinta" pentru ca respinge tot ceea ce s-a creat pana atunci%Scriitorii postmodernisti impun un limba# ironic" arti*icial" cu elemente din ci$ili)atia moderna" iar persona#ele create sunt" de *apt" simboluri%In postmodernism dispar granitele dintre genuri si specii%5iscursul este *ragmentat%