Conventia ONU cu privire la drepturile copilului

*)
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 109 din 28 septe brie 1990
!!!!!!!! *) "raducere

PREAMBUL
#tatele parti la pre$enta conventie, consider%nd ca, in confor itate cu principiile procla ate in &arta 'atiunilor (nite, recunoasterea de nitatii inerente tuturor e brilor fa iliei u ane, precu si e)alitatea si caracterul inalienabil al drepturilor lor, sint funda entul libertatii, dreptatii si pacii in lu e, av%nd in vedere faptul ca popoarele 'atiunilor (nite au procla at din nou in carta increderea lor in drepturile funda entale ale o ului, in de nitatea si valoarea fiintei u ane, si sint *otarite sa pro ove$e pro)resul social si sa instaure$e cele ai bune conditii de viata intr+o libertate cit ai deplina, recunosc%nd ca 'atiunile (nite, in ,eclaratia universala a drepturilor o ului si in pactele internationale privind drepturile o ului, au procla at si au convenit ca fiecare este indreptatit sa se prevale$e de toate drepturile si de toate libertatile care sint enuntate in acestea, fara nici o deosebire de rasa, culoare, se-, li ba, reli)ie, opinie publica sau orice alta opinie, de ori)ine nationala sau sociala, avere, nastere sau alta situatie, a intind ca in ,eclaratia universala a drepturilor o ului 'atiunile (nite au procla at ca copiii au dreptul la a.utor si la o asistenta sociala, convinsi ca fa ilia, unitatea funda entala a societatii, si ediul natural pentru cresterea si bunastarea tuturor e brilor sai, si in od deosebit copiii, trebuie sa beneficie$e de protectia si de asistenta de care are nevoie pentru a putea sa .oace pe deplin rolul sau in societate, recunosc%nd ca pentru deplina si ar onioasa de$voltare a personalitatii sale, copilul trebuie sa creasca intr+un ediu fa ilial, intr+o at osfera de fericire, dra)oste si intele)ere, consider%nd ca este i portant de a pre)ati pe deplin copilul pentru a avea o viata individuala in societate si de a+l creste in spiritul idealurilor procla ate in &arta 'atiunilor (nite si, in special, in spiritul pacii, de nitatii, libertatii, e)alitatii si solidaritatii, av%nd in vedere ca necesitatea de a acorda o protectie speciala copilului a fost enuntata in ,eclaratia de la /eneva din 1920 cu privire la drepturile copilului si in ,eclaratia drepturilor copilului adoptata de 1dunarea )enerala la 20 noie brie 1929 si ca a fost recunoscuta in ,eclaratia universala a drepturilor o ului 3in od deosebit in articolele 24 si 20), in Pactul international privind drepturile econo ice, sociale si culturale 3in od

eclaratiei cu privire la principiile sociale si . rea intind dispo$itiile . 10) si in instru entele pertinente ale institutiilor speciali$ate si ale or)ani$atiilor internationale care se preocupa de bunastarea copilului. de 1nsa blul de re)uli ini e ale 'atiunilor (nite privind ad inistrarea . asa cu s+a indicat in . recunosc%nd i portanta cooperarii internationale pentru i bunatatirea conditiilor de viata ale copiilor in toate tarile si in od deosebit in tarile in curs de de$voltare.eclaratiei relative la protectia fe eilor si copiilor in perioade de ur)enta si de conflict ar at. tin%nd in od corespun$ator sea a de i portanta traditiilor si valorilor culturale ale fiecarui popor in protectia si de$voltarea ar onioasa a copilului.uridica potrivita. recunosc%nd ca in toate tarile lu ii sint copii care traiesc in conditii deosebit de dificile si ca este necesar sa se acorde acestor copii o atentie deosebita. au convenit asupra celor ce ur ea$a7 .iri speciale.deosebit in art.in)) si ale . in principal de o protectie . inainte si dupa nastere. cu referire speciala la practicile in aterie de adoptiune si de plasa ent fa ilial pe plan national si international. din cau$a lipsei sale de aturitate fi$ica si intelectuala. copilul.ustitiei pentru inori 35e)ulile de la 6ei.uridice aplicabile protectiei si bunastarii copiilor.eclaratia drepturilor copilului. av%nd in vedere ca. are nevoie de o protectie speciala si de in)ri.

dupa ca$. confor cutu ei locale.ea$a sa ia toate asurile le)islative.#tatele parti vor respecta responsabilitatea. interesele superioare ale copilului trebuie sa fie luate in considerare cu prioritate. ele vor lua aceste asuri in li itele a-i e ale re$ervelor de care dispun si. daca este ca$ul. e brii fa iliei lar)ite sau a co unitatii. toate asurile le)islative si ad inistrative corespun$atoare. a. reli)ie. intr+un od care sa corespunda de$voltarii capacitatilor acestuia. de nasterea lor sau de alta situatie. li ba. si vor lua. orientarea si sfaturile corespun$atoare e-ercitarii drepturilor pe care i le recunoaste pre$enta conventie.urisdictia lor. #tatele parti se an)a. 4. de a+i da acestuia. ale repre$entantilor sai le)ali sau ale e brilor fa iliei sale. . Art. de ori)inea lor nationala. 2.Partea I Art.ea$a sa asi)ure copilului protectia si in)ri. opiniile declarate sau convin)erile parintilor sai. 3. de situatia lor ateriala. activitatile.1.In sensul pre$entei conventii.at i potriva oricarei for e de discri inare sau de sanctiuni otivate de situatia . sociale si culturale. In toate deci$iile care ii privesc pe copii.1. ad inistrative si altele care sint necesare pentru a pune in practica drepturile recunoscute in pre$enta conventie. in cadrul cooperarii internationale. . de catre tribunale. culoare. 5. In ca$ul drepturilor econo ice. . ale altor persoane le)al responsabile pentru el.uridica. se-. . #tatele parti vor lua toate asurile corespun$atoare pentru ca copilul sa fie efectiv prote. opinie politica sau alta opinie a copilului sau a parintilor sau a repre$entantilor sai le)ali.#tatele parti se an)a. prin copil se intele)e orice fiinta sub virsta de 18 ani. .oratul este stabilit sub aceasta virsta. fara nici o distinctie. tinind cont de drepturile si obli)atiile parintilor sai. indiferent de rasa. dreptul si obli)atia pe care le au parintii sau. #tatele parti se an)a. #tatele parti vor ve)*ea ca functionarea institutiilor. in ba$a le)ii aplicabile copilului. . autoritati ad inistrative sau de or)ane le)islative. de incapacitatea lor. etnica sau sociala. in special in do eniul securitatii si sanatatii. tutorii sau alte persoane prin le)e responsabile pentru copil. 3. Art. cu e-ceptia ca$urilor cind. 1.ea$a sa respecte drepturile care sint enuntate in pre$enta conventie si sa le )arante$e tuturor copiilor care tin de . 2. 2. Art. fie ca sint luate de institutii publice sau private de ocrotiri sociale.irile necesare pentru bunastarea sa. in acest scop. Art. ale tutorilor sai. si in ceea ce priveste nu arul si co petenta personalului lor ca si in privinta unui control corespun$ator. serviciilor si lacaselor care au responsabilitati fata de copii si asi)ura protectia lor sa fie confor a cu nor ele fi-ate de catre autoritatile co petente.

ea$a sa respecte dreptul copilului de a+si pastra identitatea. #tatele parti vor asi)ura in toata copilului. &opilul este inre)istrat i ediat dupa nasterea sa si are de la aceasta data dreptul la un nu e. . #tatele parti se an)a. .1. cu e-ceptia situatiei in care autoritatile co petente decid. 7. 4. sau a copilului. survenita in ti pul detentiei). ca aceasta separare este necesara.Art. in od ile)al. de ele entele constitutive ale identitatii sale sau de unele din acestea.1.aca un copil este lipsit. 2. #tatele parti vor ve)*ea ca nici un copil sa nu fie separat de parintii sai i potriva vointei lor. . Art. la cererea parintilor.1. statele parti vor acorda asistenta si protectia corespun$atoare pentru ca identitatea sa sa fie restabilita cit ai repede posibil. . celor doi parinti sau a unuia din ei. afara daca divul)area acestor infor atii ar aduce pre. nu ele sau si relatiile fa iliale. in absenta acestora. sub re$erva revi$uirii . dreptul de a dobindi o cetatenie si. daca este ca$ul. copilul s+ar )asi in situatia de a fi apatrid. e-pul$area sau oartea 3intele)indu+se oartea indiferent de cau$a. #tatele parti vor respecta dreptul copilului separat de cei doi parinti ai sai sau de unul din ei. Art. de a intretine relatii persoanele si contacte directe cu cei doi parinti ai sai. in interesul superior al copilului. #tatele parti vor ve)*ea. dreptul de a+si cunoaste parintii si de a fi crescut de acestia. #tatele parti vor ve)*ea la aplicarea acestor drepturi confor le)islatiei lor nationale si obli)atiilor asu ate potrivit instru entelor internationale aplicabile in aterie. 8. 3. fara a estec ile)al. 2. de ase enea. e-ilul. O deci$ie in acest sens poate sa fie necesara in anu ite ca$uri particulare. in od deosebit in ca$urile in care. unui alt e bru al fa iliei infor atiile esentiale asupra locului unde se )asesc e brul sau e brii fa iliei. . 6. 2. &ind separarea re$ulta din asuri luate de catre un stat parte. astfel cu sint recunoscute de le)e. .ea$a copiii sau cind parintii traiesc separat si cind ur ea$a sa se ia o *otarire cu privire la locul de resedinta al copilului.udicii bunastarii copilului. in asura posibilului.udiciare si in confor itate cu le)ile si procedurile aplicabile. afara daca acest lucru este contrar interesului superior al copilului. precu detentia. ca pre$entarea unei astfel de cereri sa nu antrene$e prin ea insasi consecinte daunatoare pentru persoana sau persoanele in cau$a. inclusiv cetatenia. a copilului sau. statul parte da. 2. #tatele parti recunosc ca orice copil are un drept inerent la viata.1. . toate partile interesate trebuie sa aiba posibilitatea de a participa la de$bateri si de a+si face cunoscute parerile lor. In toate ca$urile preva$ute la para)raful 1 al pre$entului articol. asura posibilului supravietuirea si de$voltarea Art. inc*isoarea. de e-e plu atunci cind parintii altratea$a sau ne)li.

sau prin oricare alte i. 9 para)raful 1. 2. #tatele parti vor lua asuri pentru a co bate actiunile ile)ale de de plasare si de i piedicare a reintoarcerii copiilor in strainatate.1. sau #" pentru protectia securitatii nationale. 2.loace. in special. . opiniile copilului fiind luate in considerare avindu+se in vedere virsta sa si )radul sau de aturitate. fara sa tina sea a de frontiere. Art. va fi e-a inata de statele parti intr+un spirit po$itiv. ultilaterale Art. 9. cu u anis si operativitate. 1!.reptul de a parasi orice tara nu poate fi li itat decit de restrictiile preva$ute de le)e si care sint necesare pentru protectia securitatii nationale. a pri i si a difu$a infor atii si idei de orice natura. &opilul are dreptul la libertatea de e-pri are8 acest drept cuprinde libertatea de a cauta. statele parti vor favori$a inc*eierea de acorduri bilaterale si sau aderarea la acordurile e-istente. 2. In confor itate cu obli)atia ce revine statelor parti potrivit para)rafului 1 al art. In acest scop. relatii personale si contacte directe re)ulate cu a bii parinti. de ase enea. orice cerere facuta de un copil sau de catre parintii sai in vederea intrarii intr+un stat parte sau parasirii acestuia in scopul reintre)irii fa iliei. (n copil ai carui parinti au resedinta in state diferite are dreptul de a intretine. . in confor itate cu re)ulile de procedura din le)islatia nationala. sub for a orala. dar nu ai acelora care sint preva$ute de le)e si care sint necesare7 a" pentru respectul drepturilor sau reputatiei altora. se va da copilului. ordinea publica. In acest scop si in confor itate cu obli)atia care revine statelor parti re$ultind din art. tiparita sau artistica. scrisa. in afara unor situatii e-ceptionale. 9-ercitarea acestui drept poate fi supusa restrictiilor. .1. fie printr+un repre$entant sau o institutie corespun$atoare. . la ale)erea copilului.Art. ordinii publice. 11.udiciara sau ad inistrativa care+l priveste. .1. #tatele parti vor ve)*ea. fie direct. . si de a reveni in propria lor tara. inclusiv pe a lor. #tatele parti vor )aranta copilului capabil de discerna int dreptul de a e-pri a liber opinia sa asupra oricarei proble e care il priveste. ca pre$entarea unei astfel de cereri sa nu antrene$e consecinte daunatoare pentru autorii solicitarii si e brii fa iliei lor. posibilitatea de a fi ascultat in orice procedura . sanatatea publica sau oralitatea publica sau drepturile si libertatile altora si care sint co patibile cu celelalte drepturi recunoscute in pre$enta conventie.1. statele parti vor respecta dreptul pe care il au copilul si parintii sai de a parasi orice tara. In acest scop. 13. 12. Art. 2. sanatatii si oralei publice.

3.Art. spirituala si orala. #tatele parti vor respecta dreptul copilului la libertatea de )indire. 14. 16. Art.a sanatatea sau oralitatea publica sau drepturile si libertatile altora. 14 si 18. ale repre$entantilor le)ali ai copilului de a+l orienta pe acesta in e-ercitarea dreptului sus+ entionat de o aniera care sa corespunda de$voltarii capacitatilor sale. 15. . .loacele de infor are in asa de a tine sea a in od deosebit de nevoile lin)vistice ale copiilor auto*toni sau care apartin unui )rup inoritar8 e" vor favori$a elaborarea de principii directoare corespun$atoare. &opilul are dreptul la protectia le)ii contra unor astfel de i i-tiuni sau atacuri.loacele de infor are in asa de a difu$a infor atii si ateriale care pre$inta o utilitate sociala si culturala pentru copil si raspund spiritului art. Art.1. cu deosebire cele care vi$ea$a sa pro ove$e bunastarea sa sociala.1. . 'ici un copil nu va face obiectul in)erintelor arbitrare sau ile)ale in viata sa personala.arii copilului i potriva infor atiilor si aterialelor care daunea$a bunastarii sale. . do iciliul sau corespondenta sa si nici al unor atacuri ile)ale la onoarea si reputatia sa.1. a sanatatii si oralei publice sau libertatilor si drepturilor funda entale ale altora. fa ilia sa. In acest scop. al si)urantei publice sau al ordinii publice.a i. 2. 17. :ibertatea de a+si anifesta reli)ia sa sau convin)erile sale nu poate fi supusa decit restrictiilor care sint preva$ute de le)e si care sint necesare pentru protectia securitatii publice.#tatele parti vor recunoaste i portanta functiei indeplinite de i. sau pentru a prote. precu si sanatatea sa fi$ica si entala. a ordinii publice. #tatele parti vor recunoaste drepturile copilului la libertate de asociere si la libertatea de reuniune pasnica.loacele de infor are in asa si vor ve)*ea ca copilul sa aiba acces la o infor are si ateriale provenind din surse nationale si internationale diverse. 9-ercitarea acestor drepturi nu poate fi obiect decit al acelor li itari care sint preva$ute de le)e si care sint necesare intr+o societate de ocratica. #tatele parti vor respecta dreptul si obli)atia parintilor sau.a producerea si difu$area de carti pentru copii8 %" vor incura.a i. 2. dupa ca$. . nationale si internationale8 $" vor incura. Art. 298 #" vor incura. 2. statele parti7 a" vor incura. avind in vedere prevederile art. de constiinta si reli)ie.a cooperarea internationala in productia. sc*i bul si difu$area de astfel de infor atii si ateriale provenind din diferite surse culturale. destinate prote. in interesul securitatii nationale.

raportarii. dupa ca$.udiciara. dupa cu se va conveni. 5aspunderea pentru cresterea copilului si asi)urarea de$voltarii sale le revine in pri ul rind parintilor sau. ai caror parinti uncesc.enta. 21. Pentru )arantarea si pro ovarea drepturilor enuntate in pre$enta conventie. vata are sau de abu$ fi$ic sau ental. #tatele parti vor prevedea pentru acest copil o protectie alternativa in confor itate cu le)islatia lor nationala. 2. inclusiv violenta se-uala. statele parti vor acorda a. In ale)erea uneia din aceste solutii este necesar sa se tina sea a in od corespun$ator de necesitatea unei anu ite continuitati in educarea copilului. incredintarii intr+o institutie corespun$atoare pentru copii.irea parintilor sau a unuia dintre ei.terii principiului potrivit caruia a bii parinti au o raspundere co una pentru cresterea si de$voltarea copilului.#tatele parti care accepta si< sau autori$a adoptiunea se vor asi)ura ca interesul superior al copilului este ratiunea pri ordiala in aterie si7 . si vor cuprinde.area copilului i potriva oricaror for e de violenta. reli)ioasa. sociale si educative corespun$atoare pentru prote. . ca si de ori)inea sa etnica. Art. precu si alte for e de prevenire. 1cestia trebuie sa se conduca inainte de orice dupa interesul superior al copilului. .1. lacaselor si serviciilor insarcinate sa ve)*e$e la bunastarea copiilor. Orice copil care este. in ti pul cit se afla in in)ri. anc*etarii. culturala si lin)vistica. nu poate fi lasat in acest ediu. repre$entantilor sai le)ali. de ase enea. 1 . 1ceasta protectie alternativa poate sa aiba for a plasarii intr+o fa ilie. te porar sau definitiv. in ca$ de necesitate. ad inistrative.1. Art. lipsit de ediul sau fa ilial sau care. 1ceste asuri de protectie vor cuprinde. 2!. dupa cu se va stabili. proceduri de interventie . retri iterii. de abandon sau ne)li.utor corespun$ator parintilor si repre$entantilor le)ali ai copilului in e-ercitarea raspunderii care le revine de a creste copilul si vor asi)ura crearea institutiilor. de rele trata ente sau de e-ploatare.ire a copiilor pentru care ei indeplinesc conditiile cerute. . adoptiunii sau.1. dreptul de a beneficia de serviciile si institutiile de in)ri. #tatele parti vor lua toate asurile corespun$atoare pentru a asi)ura copiilor.utor special din partea statului. 3. in propriul sau interes. . 18. 2. #tatele parti vor lua toate asurile le)islative.in necesar copilului si celor carora le+a fost incredintat. Art. are dreptul la protectie si un a. #tatele parti vor depune eforturi pentru asi)urarea recunoa. a repre$entantului sau repre$entantilor sai le)ali sau a oricarei persoane careia i+a fost incredintat. 2. 3. in vederea identificarii.Art. proceduri eficiente pentru stabilirea de pro)ra e sociale vi$ind furni$area de spri. tratarii si ur aririi pentru ca$urile de rele trata ente aplicate copilului descrise ai sus.

ea$a si asi)ura. copiilor *andicapati care indeplinesc conditiile preva$ute si celor care ii au in )ri. pentru a prote. cooper%nd cu O. confor le)ii si procedurilor aplicabile si pe ba$a tuturor infor atiilor fiabile relative la ca$ul considerat. daca este ca$ul. 23. si alte or)ani$atii inter)uverna entale sau ne)uverna entale co petente. rudele si repre$entantii le)ali si. sa le favori$e$e autono ia si sa le facilite$e participarea lor activa la viata colectivitatii. in vederea obtinerii infor atiilor necesare pentru reunificarea fa iliei sale. #tatele parti recunosc dreptul copiilor *andicapati de a beneficia de in)ri.1. un a.(.a ente si acorduri bilaterale sau ultilaterale si. statele parti vor colabora. la cerere. sa beneficie$e de protectie si asitenta u anitara corespun$atoare pentru a+i per ite sa se bucure de drepturile pe care i le recunosc pre$enta conventie si celelalte instru ente internationale relative la drepturile o ului sau cu caracter u anitar la care statele respective sint parti. #tatele parti vor lua asurile corespun$atoare pentru ca un copil care cauta sa obtina statutul de refu)iat sau care este considerat ca refu)iat in virtutea re)ulilor si procedurilor de drept international sau national aplicabile. copilului i se va acorda aceeasi protectie ca oricarui alt copil care este te porar sau total lipsit de ediul sau fa ilial.loc de a asi)ura in)ri. in acest cadru. daca acesta nu poate sa fie incredintat in tara sa de ori)ine unei fa ilii in stare sa+l *raneasca sau sa+l creasca in od corespun$ator8 $" vor ve)*ea ca. ca persoanele interesate si+au dat consi ta intul la adoptiune in cunostiinta de cau$a dupa ce au fost obtinute avi$ele necesare8 #" recunosc ca adoptiunea in strainatate poate sa fie considerata ca un alt i.a. in ca$ul adoptiunii in strainatate.'. in asura resurselor disponibile. 22. Art. ca adoptiunea poate sa aiba loc avind in vedere situatia copilului in raport cu parintii sai. dupa ca$. la toate eforturile facute de O. . copilul sa beneficie$e de )arantiile si de nor ele ec*ivalente acelora e-istente in ca$ul unei adoptiuni nationale8 %" vor lua toate asurile corespun$atoare pentru a asi)ura ca.iri speciale si incura.1.uta copiii care se )asesc intr+o ase enea situatie si a le descoperi parintii 3 a a si tata) sau alti e bri ai fa iliei oricarui copil refu)iat. Art. 2.'. incredintarea copilului sa nu se traduca printr+un profit aterial nedatorat persoanelor responsabile de aceasta8 e" vor pro ova obiectivele pre$entului articol. In ca$urile in care nici tatal.(.a" vor ve)*ea ca adoptiunea unui copil sa nu fie incuviintata decit de autoritatile co petente. indiferent pentru ce otiv. in ca$ul adoptiunii in strainatate. . inc*eind aran. #tatele parti recunosc ca pentru copiii *andicapati fi$ic si ental trebuie sa se asi)ure o viata plina si decenta in conditii care sa le )arante$e de nitatea. In acest scop. daca considera necesar. fie ca este sin)ur sau insotit de a a si tata sau de orice alta persoana.utor adaptat situatiei copilului si situatiei parintilor sau a celor carora le este incredintat. sa asi)ure ca incredintarea copilului in strainatate sa fie efectuata de catre autoritatile sau or)anele co petente. se vor stradui. care verifica.irea necesara copilului. nici a a si nici alt e bru al fa iliei nu poate fi re)asit. . 2.a si a. in confor itate cu principiile enuntate in pre$enta conventie.

3.e$e cooperarea internationala in vederea asi)urarii pro)resive si deplinei reali$ari a dreptului recunoscut in pre$entul articol. inclusiv prin difu$area de infor atii cuprin$ind etodele de reeducare si serviciile de for are profesionala. sa fie infor ati cu privire la sanatatea si ali entatia copilului. ultu ita aplicarii te*nolo)iei usor de procurat si furni$area de ali ente nutritive si apa potabila. la pre)atire pentru an)a. 24. . la in)ri. de asistenta a parintilor si de educatie. 9le se vor stradui sa )arante$e ca nici un copil sa nu fie lipsit de dreptul de a avea acces la aceste servicii. la reeducare. #tatele parti recunosc dreptul copilului de a se bucura de cea ai buna stare de sanatate posibila si de a beneficia de serviciile edicale si de reeducare.irea sanatatii. vor lua asurile corespun$atoare pentru7 a" reducerea ortalitatii in rindul nou+nascutilor8 #" asi)urarea pentru toti copiii de asistenta edicala si in)ri. avanta. Art. tinind sea a de pericolele si riscurile de poluare a ediului natural8 %" asi)urarea ocrotirii sanatatii a elor in perioada pre si postnatala8 e" asi)urarea ca toate )rupurile societatii. in od deosebit. la for are. 4. tinind cont de resursele financiare ale parintilor lor sau ale celor carora le este incredintat copilul. ca si accesul la aceste date.ea$a sa favori$e$e si sa incura. #tatele parti vor lua toate asurile eficiente corespun$atoare in vederea abolirii practicilor traditionale daunatoare sanatatii copiilor. in od deosebit. accentul fiind pus pe de$voltarea asurilor pri are de ocrotire a sanatatii8 $" lupta contra aladiilor si alnutritiei in cadrul asurilor pri are de ocrotire a sanatatii. Intr+un spirit de cooperare internationala. precu si a serviciilor in aterie de planificare fa iliala.ele alaptarii.iri de sanatate necesare. si el este astfel conceput ca cei *andicapati sa aiba efectiv acces la educatie. i)ienei si salubritatii ediului incon. in scopul de a per ite statelor parti sa a eliore$e capacitatile si co petentele lor si sa lar)easca e-perienta lor in aceste do enii.urator si prevenirii de accidente. 5ecunoscind nevoile speciale ale copiilor *andicapati. trata entului edical psi*olo)ic si functional al copiilor *andicapati. In aceasta privinta se va tine sea a.utor care sa le per ita sa profite de aceasta infor atie8 &" de$voltarea asurilor preventive de sanatate. #tatele parti se vor stradui sa asi)ure reali$area inte)rala a dreptului sus+ entionat si.are in unca. In aceasta privinta se va tine sea a in od deosebit de nevoile tarilor in curs de de$voltare. a. in od deosebit parintii si copiii. la activitati recreative si vor beneficia de aceste servicii de o aniera corespun$atoare care sa asi)ure o inte)rare sociala cit se poate de co pleta si o de$voltare individuala. sa beneficie$e de un a. statele parti vor favori$a sc*i bul de infor atii pertinente in do eniul profilactic al sanatatii. 2. 4. inclu$ind de$voltarea lor culturala si spirituala. de nevoile tarilor in curs de de$voltare.1.utorul furni$at confor para)rafului 2 al pre$entului articol va fi )ratuit de fiecare data cind este posibil. .3. #tatele parti se an)a.

conditiile de viata necesare de$voltarii copilului. #tatele parti vor adopta asurile corespun$atoare. in ca$ de nevoie o asistenta ateriala si pro)ra e de spri.urari le)ata de plasarea sa. le vor face desc*ise si accesibile oricarui copil si vor lua asuri corespun$atoare.a un copil sa valorifice acest drept si vor oferi. 2. #tatele parti recunosc dreptul copilului la educatie si in vederea asi)urarii e-ercitarii acestui drept in od pro)resiv si pe ba$a e)alitatii de sanse.in.utor financiar in ca$ de nevoie8 $" ele vor asi)ura tuturor accesul la invata intul superior.loacelor lor. pentru a se tine sea a de ca$urile in care persoana care are o raspundere financiara fata de un copil traieste intr+un alt stat decit cel al copilului. tinind sea a de conditiile nationale si in li ita i. #tatele parti recunosc dreptul oricarui copil la un nivel de viata suficient pentru a per ite de$voltarea sa fi$ica. in special in ceea ce priveste ali entatia. . Parintilor si oricarei alte persoane care au in )ri.a diferite for e de invata int secundar. cu sint instituirea )ratuitatii invata intului si acordarea unui a. dreptul la verificare periodica a trata entului respectiv si a oricarei alte i pre. .1. atit )eneral cit si profesional. in li ita posibilitatilor si a i. i braca intea si locuinta. in functie de capacitatile fiecaruia.1. entala. #tatele parti recunosc oricarui copil dreptul de a beneficia de securitatea sociala. In special. Art. 25. Prestatiile trebuie sa fie acordate.iri. statele parti vor favori$a aderarea la acorduri internationale sau inc*eirea de ase enea acorduri. indiferent daca se afla pe teritoriul lor sau in strainatate. Art. 4. precu si adoptarea oricaror alte aran.#tatele parti recunosc copilului care a fost plasat de catre autoritatea co petenta pentru a pri i in)ri.a ente corespun$atoare.a un copil le revine in pri ul rind responsabilitatea de a asi)ura.loacele adecvate8 %" ele vor face desc*ise si accesibile oricarui copil infor area si orientarea scolara si profesionala8 e" ele vor lua asuri pentru a incura. protectie sau un trata ent fi$ic sau ental.Art.uta parintii si alte persoane care au in )ri. tinindu+se sea a de resurse si de situatia copilului si a persoanelor responsabile cu intretinerea sa. in special7 a" ele vor face invata intul pri ar obli)atoriu si )ratuit pentru toti8 #" ele vor incura. 26. ca si de orice alt ele ent aplicabil la solicitarea prestatiei facute pentru copil sau in nu ele sau. pentru a a. 2. Art. spirituala.loacelor lor financiare. inclusiv asi)urarile sociale. 28. si vor lua asurile necesare pentru asi)urarea deplinei reali$ari a acestui drept in confor itate cu le)islatia lor nationala. prin toate i.a frecventarea scolii cu re)ularitate si reducerea ratei de abandonare a scolii. orala si sociala. 3. cind este ca$ul. #tatele parti vor lua toate asurile adecvate pentru a asi)ura recuperarea pensiei ali entare a copilului de la parintii sai sau de la alte persoane care au o raspundere financiara fata de el. . . .1. 27.

. #tatele parti recunosc copilului dreptul la odi*na si la vacanta. Art. #tatele parti respecta si favori$ea$a dreptul copilului de a participa in od deplin la viata culturala si artistica si incura. ai ales cu scopul de a contribui la eli inarea i)norantei si a analfabetis ului in lu e si de a facilita accesul la cunostinte stiintifice si te*nice si la etodele de invata int oderne. reli)ioase sau lin)vistice sau persoane de ori)ine auto*tona. In aceasta privinta se va tine in special sea a de nevoile tarilor in curs de de$voltare. Art. ale tarii din care poate fi ori)inar si ale civili$atiilor diferite de a sa8 %" pre)atirea copilului sa+si asu e responsabilitatile vietii intr+o societate libera. 2. de toleranta. de a practica activitati recreative proprii virstei sale.In statele in care e-ista inoritati etnice. de a profesa si de a practica propria sa reli)ie sau de a folosi propria sa li ba in co un cu alti e bri ai )rupului sau. cu conditia ca principiile enuntate in para)raful 1 din pre$entul articol sa fie respectate si ca educatia data in aceste institutii sa fie confor a nor elor ini ale pe care statul le prescrie. in conditii de e)alitate. 'ici o dispo$itie din pre$entul articol sau din articolul 28 nu va fi interpretata de o aniera care sa aduca atin)ere libertatii persoanelor fi$ice sau . fata de identitatea sa.a institutii de invata int. #tatele parti vor lua toate asurile corespun$atoare pentru a ve)*ea la aplicarea disciplinei scolare intr+un od co patibil cu de nitatea copilului ca fiinta u ana si in confor itate cu pre$enta conventie. li ba sa si valorile sale culturale. in deplinatatea posibilitatilor lor8 #" educarea copilului in spiritul respectului fata de drepturile o ului si a libertatilor funda entale. nationale si reli)ioase si cu persoanele de ori)ine auto*tona8 e" educarea copilului in spirit de respect fata de ediul natural. intr+un spirit de intele)ere.a cooperarea internationala in do eniul educatiei. 3. Art. de e)alitate intre se-e si prietenie intre toate popoarele si )rupurile etnice. . . 31. artistice si culturale.ea$a or)ani$area in favoarea lui a unor i.2.uridice de a crea si diri. de pace. 2.1. #tatele parti vor favori$a si incura. 2 . . un copil auto*ton sau care apartine uneia din din aceste inoritati nu poate fi privat de dreptul de a avea propria sa viata culturala.1. 3!. precu si a principiilor consacrate in &arta 'atiunilor (nite8 $" educarea copilului in spirit de respect fata de parinti.loace corespun$atoare de vacanta si activitati recreative. de a participa in od liber la viata culturala si artistica. #tatele parti sint de acord ca educatia copilului trebuie sa ur areasca7 a" favori$area infloririi personalitatii copilului si de$voltarea in$estrarii si aptitudinilor sale entale si fi$ice. precu si respectul fata de valorile nationale ale tarii in care traieste.

#tatele parti vor ve)*ea ca7 a" nici un copil sa nu fie supus la tortura. 36. . 2. statele vor lua in special toate asurile corespun$atoare pe plan national.at i potriva e-ploatarii econo ice si de a nu fi constrins la vreo unca ce co porta riscuri sau este susceptibila sa+i co pro ita educatia sau sa+i daune$e sanatatii sau de$voltarii sale fi$ice. bilateral si ultilateral.ea$a sa prote. pe plan national. sociale si educative pentru a prote. 1restarea. In acest scop si tinind sea a de dispo$itiile pertinente ale celorlalte instru ente internationale. 32. . . orale sau sociale. inu ane sau de)radante. #tatele parti vor lua asurile le)islative.#tatele parti se an)a. ad inistrative. 35. Art.#tatele parti vor prote. sociale si educative pentru a asi)ura aplicarea pre$entului articol. inclusiv asuri le)islative. Art. Art.a copilul contra oricarei for e de e-ploatare daunatoare oricarui aspect al bunastarii lui.a copiii contra folosintei ilicite a stupefiantelor si a substantelor psi*otrope. 37. nici la pedepse sau trata ente crude. asa cu sint acestea definite de conventiile internationale pertinente si pentru a i piedica utili$area copiilor pentru productia si traficul ilicit al acestor substante. detinerea sau inte nitarea unui copil trebuie sa fie confor a cu le)ea si nu va fi decit o asura e-tre a si va fi cit ai scurta posibil8 . . spirituale. In acest scop. bilateral si ultilateral. .e$e copilul contra oricarei for e de e-ploatare se-uala si de violenta se-uala.#tatele parti vor lua toate asurile necesare. Art. pentru a i piedica rapirea. vor7 a" fi-a o virsta ini a sau virste ini e de an)a. Pedeapsa capitala sau inc*isoarea pe viata fara posibilitatea de a fi eliberat nu vor fi pronuntate pentru infractiunile co ise de persoane sub virsta de optspre$ece ani8 #" nici un copil sa nu fie privat de libertate in od ile)al sau arbitrar. 34. statele parti. in special. 33. Art. entale. pentru a i piedica7 a" incitarea copiilor sa se dedea sau sa fie constrinsi sa se dedea la o activitate se-uala ile)ala8 #" e-ploatarea copiilor in scopul prostitutiei sau al altor practici ile)ale8 $" e-ploatarea copiilor in scopul productiei de spectacole sau de aterial cu caracter porno)rafic. ad inistrative.1.Art.are8 #" prevede o re)le entare corespun$atoare a or)anelor de lucru si a conditiilor de unca8 $" prevede pedepse sau alte sanctiuni corespun$atoare pentru a asi)ura aplicarea efectiva a pre$entului articol. . #tatele parti recunosc dreptul copilului de a fi prote.#tatele parti vor lua asuri corespun$atoare. vin$area si co ertul cu copii in orice scop ar fi si in orice for a.

38. 2. precu si dreptul de a contesta le)alitatea privarii lor de libertate in fata unui tribunal sau a unei alte autoritati co petente. .uridica sau la orice alta asistenta corespun$atoare. in afara unor ca$uri e-ceptionale8 %" copiii privati de libertate sa aiba dreptul de a avea acces rapid la asistenta .a populatia civila in ca$ de conflict ar at. a torturii sau a oricarei for e de pedeapsa sau trata ente cu cru$i e.#tatele parti vor lua toate asurile corespun$atoare pentru a facilita readaptarea fi$ica si psi*olo)ica si reinte)rarea sociala a oricarui copil victi a a oricarei for e de ne)li. &onfor obli)atiei care le revine in virtutea dreptului u anitar international de a prote. 3 . si ca deci$ia sa fie luata in od rapid in le)atura cu c*estiunea respectiva. in interesul superior al copilului. . si tinind sea a de dispo$itiile pertinente ale instru entelor internationale.1.$" orice copil privat de libertate sa fie tratat cu o enie si cu respectul datorat de nitatii persoanei u ane si de o aniera care sa tina sea a de nevoile persoanelor de virsta sa. Art. 4. e-ploatare sau viciu. inu ane sau de)radante sau a unui conflict ar at. afara daca se considera preferabil sa nu fie separat. #tatele parti se an)a. statele parti vor ve)*ea in special7 . 1tunci cind incorporea$a persoane de peste cincispre$ece ani dar sub optspre$ece ani. In acest scop. independente si i partiale. respectul de sine si de nitatea copilului. si el are dreptul de a fi in contact cu fa ilia sa prin corespondenta si prin vi$ite. statele parti vor lua toate asurile posibile in practica pentru ca copiii afectati de conflictul ar at sa beneficie$e de protectie si de in)ri. #tatele parti se vor abtine de a inrola in fortele lor ar ate orice persoana care nu a atins virsta de cincispre$ece ani. 2. In special.enta.ire. 4!. Art. 3. #tatele parti vor lua toate asurile posibile a asi)ura ca persoanele care nu au atins virsta de cincispre$ece ani nu vor participa direct la ostilitati. acu$at sau dovedit ca a co is o incalcare a le)ii penale dreptul la un trata ent care sa fie de natura sa favori$e$e si tul sau de de nitate si a valorii personale. . #tatele parti recunosc oricarui copil banuit. statele parti se vor stradui sa inrole$e cu prioritate pe cei ai in virsta. sa+l faca sa+si asu e un rol constructiv in sinul acesteia.1. 1ceasta readaptare si aceasta reinte)rare se vor desfasura in conditii care favori$ea$a sanatatea. Art. orice copil privat de libertate va fi separat de adulti.ea$a sa respecte si sa faca respectate re)ulile dreptului u anitar international care le sint aplicabile in ca$ de conflict ar at si a caror protectie se e-tinde si la copii. care sa intareasca respectul sau pentru drepturile o ului si libertatile funda entale ale altora si care sa tina sea a de virsta sa ca si necesitatea de a facilita reinte)rarea sa in societate.

prin inter ediul parintilor sai sau repre$entantilor le)ali si sa beneficie$e de o asistenta . in pre$enta parintilor sai sau a repre$entantilor le)ali8 iv" sa nu fie constrins sa depuna arturie sau sa arturiseasca ca este vinovat8 sa intero)*e$e sau sa faca sa fie intero)ati artori ai acu$arii si sa obtina aducerea si intero)area artorilor in aparare in conditii de e)alitate8 v" daca se dovedeste ca a incalcat le)ea penala.udiciare superioare co petente. pro)ra e de educatie )enerala si profesionala si la solutii. de fiecare data cind este posibil si de dorit. in pre$enta avocatului sau. sa poata face apel cu privire la deci$ie si la orice asura luata in consecinta in fata unei autoritati sau a unei instante . independenta si i partiala dupa o procedura ec*itabila confor prevederilor le)ii. 3. #tatele parti se vor stradui sa pro ove$e adoptarea de le)i.udiciara co petenta. 41. pentru a asi)ura copiilor un trata ent in interesul bunastarii lor si proportional cu situatia lor si cu infractiunea. ai .a" ca nici un copil sa nu fie banuit.udiciara.uridica sau de orice alta asistenta corespun$atoare pentru pre)atirea si pre$entarea apararii sale8 iii" cau$a sa sa fie e-a inata fara intir$iere de catre o autoritate sau o instanta . la indru are. pentru a trata acesti copii fara a recur)e la procedura . daca este ca$ul. confor le)ii8 vi" sa fie asistat in od )ratuit de un interpret daca nu intele)e sau nu vorbeste li ba utili$ata8 vii" ca viata sa sa fie in od deplin respectata in toate fa$ele procedurii. =a fi preva$uta o intrea)a )a a de dispo$itii referitoare in special la in)ri.ire. Art. 4. orientare si suprave)*ere.'ici o dispo$itie din pre$enta conventie nu aduce atin)ere prevederilor favorabile pentru reali$area acestor drepturi ale copilului care pot fi)ura7 a" in le)islatia unui stat parte8 sau #" in dreptul international in vi)oare pentru acest stat. . si daca acest lucru nu este considerat contrar interesului superior al copilului datorita in special virstei si situatiei sale. acu$ati sau declarati ca ar fi co is incalcari ale le)ii penale. probare. crearea de autoritati si institutii special concepute pentru copiii banuiti. acu$at sau declarat vinovat de o incalcare a le)ii penale datorita unor actiuni sau o isiuni care nu erau inter$ise de catre dreptul national sau international in o entul co iterii lor8 #" ca orice copil banuit sau acu$at de o incalcare a le)ii penale sa aiba cel putin dreptul la )arantiile ur atoare7 i" sa fie pre$u at nevinovat pina ce vinovatia sa va fi stabilita le)al8 ii" sa fie infor at in cel ai scurt ter en si direct de acu$atiile care i se aduc sau. altele decit cele institutionale. si in special7 a" sa stabileasca o virsta ini a sub care copiii vor fi pre$u ati ca nu au discerna intul de a incalca le)ea penala8 #" sa ia asuri. fiind totusi inteles ca drepturile o ului si )arantiile le)ale trebuie respectate in od deplin. plasa ent fa ilial. de proceduri. independente si i partiale.

tinindu+se sea a de necesitatea asi)urarii unei repartitii )eo)rafice ec*itabile si cu respectarea principalelor siste e . :a aceste reuniuni. 4. un e bru declara ca nu ai poate e-ercita functiunile sale in cadrul co itetului. Mandatul a cinci e bri alesi la pri a ale)ere va lua sfirsit dupa doi ani. 42. In ca$ de deces sau de de isie a unui e bru al co itetului.Partea a II-a Art. .uridice. . . prin i. In vederea e-a inarii pro)reselor inre)istrate de statele parti in e-ecutarea obli)atiilor contractate de ele in virtutea pre$entei conventii. la care cvoru ul este constituit din doua trei i din statele parti.ea$a sa faca cunoscute pe lar) principiile si dispo$itiile pre$entei conventii. >iecare stat parte poate dese na un candidat dintre cetatenii sai. 8. Me brii sai sint alesi de statele parti din rindul cetatenilor lor si actionea$a cu titlu individual. Me brii co itetului sint alesi prin vot secret de pe o lista de persoane dese nate de statele parti. 2.loace active si corespun$atoare. candidatii alesi in co itet sint cei care obtin cel ai are nu ar de voturi si a. secretarul )eneral al Or)ani$atiei 'atiunilor (nite va invita in scris statele sa propuna candidatii lor intr+un ter en de doua luni. 43. &o itetul ale)e biroul sau pentru o perioada de doi ani. &u patru luni inaintea datei fiecarei ale)eri. pentru orice alt otiv. adultilor si copiilor. &o itetul se co pune din 10 e-perti de o inalta oralitate si care poseda o co petenta recunoscuta in do eniul re)le entat de pre$enta conventie. Art. sub re$erva aprobarii de catre co itet. convocate de secretarul )eneral la sediul Or)ani$atiei 'atiunilor (nite. statul parte care a pre$entat candidatura lui nu este un alt e-pert dintre cetatenii sai pentru a ocupa postul vacant pina la e-pirarea andatului respectiv. 'u ele celor cinci e bri vor fi trase la sorti de catre presedintele reuniunii i ediat dupa pri a ale)ere.1. 9i pot fi realesi daca candidatura lor este pre$entata din nou.oritatea absoluta a voturilor repre$entantilor statelor parti pre$ente si votante. 5. #ecretarul )eneral va intoc i apoi o lista alfabetica a candidatilor astfel dese nati. . Pri a ale)ere va avea loc in ter en de sase luni de la data intrarii in vi)oare a pre$entei conventii.#tatele parti se an)a. 6. 3. se instituie un co itet al drepturilor copilului care indeplineste atributiunile care ur ea$a. 7. &o itetul aproba re)ula entul sau interior. Me brii co itetului sint alesi pe o perioada de patru ani. indicind statele parti care i+au dese nat si o va co unica statelor parti la pre$enta conventie. sau daca. 1le)erile vor avea loc apoi la fiecare doi ani. 1le)erile vor avea loc la reuniunile statelor parti.

sa indice factorii si dificultatile care i piedica statele parti sa se ac*ite in od deplin de obli)atiile preva$ute in pre$enta conventie. un raport asupra activitatilor sale.Pentru a pro ova aplicarea efectiva a conventiei si a incura. #tatele parti care au pre$entat co itetului un raport initial nu trebuie sa repete. confor aliniatului b) din para)raful 1 al pre$entului articol. &o itetul poate cere statelor parti toate infor atiile co ple entare referitoare la aplicarea conventiei. cu aprobarea adunarii )enerale. . 4. . 9le trebuie. daca este ca$ul. 2. 44. &o itetul se reuneste nor al in fiecare an.1. de reuniunea statelor parti la pre$enta conventie. 11. rapoarte asupra asurilor pe care le adopta pentru a da efect drepturilor recunoscute in pre$enta conventie si asupra pro)reselor reali$ate in e-ercitarea acestor drepturi7 a" in ter en de doi ani incepind de la data intrarii in vi)oare a pre$entei conventii pentru statele parti interesate8 #" in continuare. infor atiile de ba$a co unicate anterior.ea$a sa supuna co itetului. 6. .a cooperarea internationala in do eniul vi$at de conventie7 a" Institutiile speciali$ate. 3.. #tatele parti se an)a.'. >ondul 'atiunilor (nite pentru copii si alte or)ane ale 'atiunilor (nite au dreptul de a asista la e-a inarea aplicarii dispo$itiilor pre$entei conventii care tin de andatul lor. de ase enea. 5apoartele intoc ite confor pre$entului articol trebuie. prin inter ediul secretarului )eneral al O. 5.(. Art. #tatele parti asi)ura o lar)a difu$are rapoartelor lor in tara lor proprie. >ondul 'atiunilor (nite pentru copii si orice alte or)anis e co petente pe care le va considera corespun$atoare sa dea avi$e speciali$ate asupra aplicarii conventiei in do eniile care . Art.1!. sub re$erva aprobarii de catre adunarea )enerala. 5euniunile co itetului se tin in od nor al la sediul Or)ani$atiei 'atiunilor (nite sau in orice alt loc corespun$ator stabilit de co itet. 45.urata sesiunilor sale este stabilita si odificata. &o itetul poate invita institutiile speciali$ate. in rapoartele pe care le pre$inta dupa aceea. inde ni$atii din resursele Or)ani$atiei 'atiunilor (nite in conditiile si odalitatile fi-ate de adunarea )enerala. #ecretarul )eneral al Or)ani$atiei 'atiunilor (nite pune la dispo$itia co itetului personalul si instalatiile care ii sint necesare pentru a se ac*ita in od eficace de functiunile care ii sint incredintate confor pre$entei conventii. la fiecare cinci ani. &o itetul supune la fiecare doi ani adunarii )enerale. 12. daca este necesar. prin inter ediul &onsiliului 9cono ic si #ocial. Me brii co itetului creat in virtutea pre$entei conventii pri esc. sa cuprinda infor atii suficiente pentru a da co itetului o idee precisa asupra aplicarii conventiei in tara respectiva.

institutiilor speciali$ate. #" &o itetul trans ite. de observatiile statelor parti. $" &o itetul poate reco anda adunarii )enerale sa roa)e pe secretarul )eneral sa dispuna efectuarea pentru co itet a unor studii asupra proble elor specifice care afectea$a drepturile copilului. daca aprecia$a necesar. >ondului 'atiunilor (nite pentru copii si altor or)anis e co petente orice raport al statelor parti ce contine o cerere sau care indica o nevoie de consultanta sau asistenta te*nica ori de alta natura. 9l poate invita institutiile speciali$ate. >ondul 'atiunilor (nite pentru copii si alte or)ane ale 'atiunilor (nite sa+i pre$inte rapoarte asupra aplicarii conventiei in sectoarele care tin de do eniul lor de activitate. %" &o itetul poate face su)estii si reco andari de ordin )eneral fondate pe infor atiile pri ite in confor itate cu articolele 00 si 02 din pre$enta conventie. insotite. daca este ca$ul. 1ceste su)estii si reco andari de ordin )eneral sint trans ise oricarui stat parte interesat si aduse in atentia adunarii )enerale.tin de andatele lor respective. de observatiile si su)estiile co itetului care se refera la cerere sau indicatie. insotit. . daca este ca$ul.

3. 48. Instru entele de aderare vor fi depuse la secretarul )eneral al Or)ani$atiei 'atiunilor (nite.Pre$enta conventie trebuie sa fie ratificata.aca. .1. acesta are forta obli)atorie pentru statele parti care le+au acceptat. . in patru luni dupa aceasta co unicare. 5!.oritatea a doua trei i din statele parti. Art. Art.1. celelalte state ra inind le)ate de dispo$itiile din pre$enta conventie si de toate a enda entele anterioare acceptate de ele. #ecretarul )eneral al Or)ani$atiei 'atiunilor (nite va pri i si va co unica tuturor statelor te-tul re$ervelor care au fost facute de state in o entul ratificarii sau aderarii. Instru entele de ratificare vor fi depuse la secretarul )eneral al Or)ani$atiei 'atiunilor (nite. 2. .Partea a III-a Art. .Pre$enta conventie este desc*isa spre se nare tuturor statelor. . 47. Orice a enda ent adoptat confor dispo$itiilor din para)raful 1 al pre$entului articol va intra in vi)oare atunci cind va fi aprobat de 1dunarea )enerala a Or)ani$atiei 'atiunilor (nite si acceptat de a. #ecretarul )eneral va co unica propunerea de a enda ent statelor parti. Pentru fiecare stat care va ratifica pre$enta conventie sau care va adera la aceasta dupa depunerea celui de+al doua$ecilea instru ent de ratificare sau de aderare. . Pre$enta conventie va intra in vi)oare in a trei$ecea $i dupa depunerea la secretarul )eneral al Or)ani$atiei 'atiunilor (nite a celui de+al doua$ecilea instru ent de ratificare sau aderare. 4 . Art. Orice a enda ent adoptat de a. Orice stat parte poate sa propuna un a enda ent si sa depuna te-tul acestuia la secretarul )eneral al Or)ani$atiei 'atiunilor (nite. secretarul )eneral convoaca conferinta sub auspiciile Or)ani$atiei 'atiunilor (nite. 51. 1tunci cind un a enda ent intra in vi)oare. .1.Pre$enta conventie va ra ine desc*isa aderarii oricarui stat.oritatea statelor parti pre$ente si votante la conferinta este supus spre aprobare adunarii )enerale. Art. conventia va intra in vi)oare in a trei$ecea $i care va ur a depunerii de catre acest stat a instru entului sau de ratificare sau de aderare. cel putin o trei e din statele parti se pronunta in favoarea convocarii unei ase enea conferinte. 2. 46. . Art. cerindu+le sa+i faca cunoscut daca sint favorabile convocarii unei conferinte a satelor parti in vederea e-a inarii propunerii si a punerii ei la vot.

in respective. 'ici o re$erva inco patibila cu obiectul si scopul pre$entei conventii nu este autori$ata. care va infor a despre aceasta toate statele parti la conventie. od corespun$ator i puterniciti de )uvernele lor . va fi depus la secretarul )eneral al Or)ani$atiei 'atiunilor (nite. en)le$a. 52. au se nat pre$enta conventie. ale carei te-te in araba. c*ine$a. . 5e$ervele pot fi retrase in orice o ent printr+o notificare adresata secretarului )eneral al Or)ani$atiei 'atiunilor (nite. . 3. Art. . 'otificarea va capata efect de la data la care este pri ita de catre secretarul )eneral. Art.Orice stat parte poate denunta pre$enta conventie printr+o notificare scrisa adresata secretarului )eneral al Or)ani$atiei 'atiunilor (nite. 54. france$a.Ori)inalul pre$entei conventii.2. 53. Art. .#ecretarul )eneral al Or)ani$atiei 'atiunilor (nite este dese nat ca depo$itar al pre$entei conventii.rept care plenipotentiarii subse nati. rusa si spaniola sint e)al autentice.enuntarea capata efect la un an de la data la care notificarea a fost pri ita de secretarul )eneral. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful