Conventia ONU cu privire la drepturile copilului

*)
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 109 din 28 septe brie 1990
!!!!!!!! *) "raducere

PREAMBUL
#tatele parti la pre$enta conventie, consider%nd ca, in confor itate cu principiile procla ate in &arta 'atiunilor (nite, recunoasterea de nitatii inerente tuturor e brilor fa iliei u ane, precu si e)alitatea si caracterul inalienabil al drepturilor lor, sint funda entul libertatii, dreptatii si pacii in lu e, av%nd in vedere faptul ca popoarele 'atiunilor (nite au procla at din nou in carta increderea lor in drepturile funda entale ale o ului, in de nitatea si valoarea fiintei u ane, si sint *otarite sa pro ove$e pro)resul social si sa instaure$e cele ai bune conditii de viata intr+o libertate cit ai deplina, recunosc%nd ca 'atiunile (nite, in ,eclaratia universala a drepturilor o ului si in pactele internationale privind drepturile o ului, au procla at si au convenit ca fiecare este indreptatit sa se prevale$e de toate drepturile si de toate libertatile care sint enuntate in acestea, fara nici o deosebire de rasa, culoare, se-, li ba, reli)ie, opinie publica sau orice alta opinie, de ori)ine nationala sau sociala, avere, nastere sau alta situatie, a intind ca in ,eclaratia universala a drepturilor o ului 'atiunile (nite au procla at ca copiii au dreptul la a.utor si la o asistenta sociala, convinsi ca fa ilia, unitatea funda entala a societatii, si ediul natural pentru cresterea si bunastarea tuturor e brilor sai, si in od deosebit copiii, trebuie sa beneficie$e de protectia si de asistenta de care are nevoie pentru a putea sa .oace pe deplin rolul sau in societate, recunosc%nd ca pentru deplina si ar onioasa de$voltare a personalitatii sale, copilul trebuie sa creasca intr+un ediu fa ilial, intr+o at osfera de fericire, dra)oste si intele)ere, consider%nd ca este i portant de a pre)ati pe deplin copilul pentru a avea o viata individuala in societate si de a+l creste in spiritul idealurilor procla ate in &arta 'atiunilor (nite si, in special, in spiritul pacii, de nitatii, libertatii, e)alitatii si solidaritatii, av%nd in vedere ca necesitatea de a acorda o protectie speciala copilului a fost enuntata in ,eclaratia de la /eneva din 1920 cu privire la drepturile copilului si in ,eclaratia drepturilor copilului adoptata de 1dunarea )enerala la 20 noie brie 1929 si ca a fost recunoscuta in ,eclaratia universala a drepturilor o ului 3in od deosebit in articolele 24 si 20), in Pactul international privind drepturile econo ice, sociale si culturale 3in od

din cau$a lipsei sale de aturitate fi$ica si intelectuala. are nevoie de o protectie speciala si de in)ri.deosebit in art. inainte si dupa nastere. recunosc%nd ca in toate tarile lu ii sint copii care traiesc in conditii deosebit de dificile si ca este necesar sa se acorde acestor copii o atentie deosebita.iri speciale.eclaratiei cu privire la principiile sociale si .uridica potrivita. de 1nsa blul de re)uli ini e ale 'atiunilor (nite privind ad inistrarea .eclaratiei relative la protectia fe eilor si copiilor in perioade de ur)enta si de conflict ar at.eclaratia drepturilor copilului. 10) si in instru entele pertinente ale institutiilor speciali$ate si ale or)ani$atiilor internationale care se preocupa de bunastarea copilului. asa cu s+a indicat in . au convenit asupra celor ce ur ea$a7 . tin%nd in od corespun$ator sea a de i portanta traditiilor si valorilor culturale ale fiecarui popor in protectia si de$voltarea ar onioasa a copilului. rea intind dispo$itiile . cu referire speciala la practicile in aterie de adoptiune si de plasa ent fa ilial pe plan national si international.in)) si ale . av%nd in vedere ca. recunosc%nd i portanta cooperarii internationale pentru i bunatatirea conditiilor de viata ale copiilor in toate tarile si in od deosebit in tarile in curs de de$voltare. copilul.ustitiei pentru inori 35e)ulile de la 6ei. in principal de o protectie .uridice aplicabile protectiei si bunastarii copiilor.

Art. in special in do eniul securitatii si sanatatii. 3. . ad inistrative si altele care sint necesare pentru a pune in practica drepturile recunoscute in pre$enta conventie. 4.oratul este stabilit sub aceasta virsta. Art. tinind cont de drepturile si obli)atiile parintilor sai.#tatele parti se an)a. ale repre$entantilor sai le)ali sau ale e brilor fa iliei sale.#tatele parti vor respecta responsabilitatea. de nasterea lor sau de alta situatie. cu e-ceptia ca$urilor cind. si in ceea ce priveste nu arul si co petenta personalului lor ca si in privinta unui control corespun$ator. in acest scop. ale altor persoane le)al responsabile pentru el. culoare. dreptul si obli)atia pe care le au parintii sau. indiferent de rasa. 2.ea$a sa respecte drepturile care sint enuntate in pre$enta conventie si sa le )arante$e tuturor copiilor care tin de . ale tutorilor sai.urisdictia lor. . in cadrul cooperarii internationale. confor cutu ei locale.uridica. opinie politica sau alta opinie a copilului sau a parintilor sau a repre$entantilor sai le)ali. . sociale si culturale. intr+un od care sa corespunda de$voltarii capacitatilor acestuia. activitatile.at i potriva oricarei for e de discri inare sau de sanctiuni otivate de situatia . Art. de situatia lor ateriala. 3. e brii fa iliei lar)ite sau a co unitatii. de incapacitatea lor. interesele superioare ale copilului trebuie sa fie luate in considerare cu prioritate. #tatele parti vor lua toate asurile corespun$atoare pentru ca copilul sa fie efectiv prote. in ba$a le)ii aplicabile copilului. serviciilor si lacaselor care au responsabilitati fata de copii si asi)ura protectia lor sa fie confor a cu nor ele fi-ate de catre autoritatile co petente. li ba. de a+i da acestuia. ele vor lua aceste asuri in li itele a-i e ale re$ervelor de care dispun si. 2. 2. #tatele parti vor ve)*ea ca functionarea institutiilor.irile necesare pentru bunastarea sa. prin copil se intele)e orice fiinta sub virsta de 18 ani. a. reli)ie. .1. de ori)inea lor nationala. autoritati ad inistrative sau de or)ane le)islative.Partea I Art. . 1. daca este ca$ul. toate asurile le)islative si ad inistrative corespun$atoare. se-. si vor lua. de catre tribunale. In ca$ul drepturilor econo ice. etnica sau sociala. orientarea si sfaturile corespun$atoare e-ercitarii drepturilor pe care i le recunoaste pre$enta conventie.In sensul pre$entei conventii.ea$a sa ia toate asurile le)islative. opiniile declarate sau convin)erile parintilor sai. Art. tutorii sau alte persoane prin le)e responsabile pentru copil. fie ca sint luate de institutii publice sau private de ocrotiri sociale. #tatele parti se an)a.ea$a sa asi)ure copilului protectia si in)ri. 5. #tatele parti se an)a. fara nici o distinctie. dupa ca$. .1. In toate deci$iile care ii privesc pe copii.

de ase enea. astfel cu sint recunoscute de le)e. fara a estec ile)al. in od ile)al. 2. 2. de e-e plu atunci cind parintii altratea$a sau ne)li. e-ilul. In toate ca$urile preva$ute la para)raful 1 al pre$entului articol. Art. celor doi parinti sau a unuia din ei. #tatele parti vor respecta dreptul copilului separat de cei doi parinti ai sai sau de unul din ei. 7. nu ele sau si relatiile fa iliale. e-pul$area sau oartea 3intele)indu+se oartea indiferent de cau$a.ea$a copiii sau cind parintii traiesc separat si cind ur ea$a sa se ia o *otarire cu privire la locul de resedinta al copilului. asura posibilului supravietuirea si de$voltarea Art. inclusiv cetatenia. #tatele parti se an)a. 4. . #tatele parti vor ve)*ea la aplicarea acestor drepturi confor le)islatiei lor nationale si obli)atiilor asu ate potrivit instru entelor internationale aplicabile in aterie. de ele entele constitutive ale identitatii sale sau de unele din acestea. inc*isoarea. a copilului sau. in interesul superior al copilului. O deci$ie in acest sens poate sa fie necesara in anu ite ca$uri particulare. . in asura posibilului. 6. dreptul de a dobindi o cetatenie si. dreptul de a+si cunoaste parintii si de a fi crescut de acestia. cu e-ceptia situatiei in care autoritatile co petente decid. #tatele parti recunosc ca orice copil are un drept inerent la viata.ea$a sa respecte dreptul copilului de a+si pastra identitatea. . . unui alt e bru al fa iliei infor atiile esentiale asupra locului unde se )asesc e brul sau e brii fa iliei. ca pre$entarea unei astfel de cereri sa nu antrene$e prin ea insasi consecinte daunatoare pentru persoana sau persoanele in cau$a. #tatele parti vor ve)*ea ca nici un copil sa nu fie separat de parintii sai i potriva vointei lor. #tatele parti vor asi)ura in toata copilului.aca un copil este lipsit. sub re$erva revi$uirii . . &ind separarea re$ulta din asuri luate de catre un stat parte. precu detentia. #tatele parti vor ve)*ea. sau a copilului. Art. copilul s+ar )asi in situatia de a fi apatrid. survenita in ti pul detentiei). . 2. afara daca divul)area acestor infor atii ar aduce pre. 8.Art. afara daca acest lucru este contrar interesului superior al copilului. in od deosebit in ca$urile in care. 2.1.1.1.udiciare si in confor itate cu le)ile si procedurile aplicabile. daca este ca$ul. 3. ca aceasta separare este necesara. de a intretine relatii persoanele si contacte directe cu cei doi parinti ai sai. in absenta acestora.1. statul parte da.udicii bunastarii copilului. . &opilul este inre)istrat i ediat dupa nasterea sa si are de la aceasta data dreptul la un nu e. la cererea parintilor. toate partile interesate trebuie sa aiba posibilitatea de a participa la de$bateri si de a+si face cunoscute parerile lor. statele parti vor acorda asistenta si protectia corespun$atoare pentru ca identitatea sa sa fie restabilita cit ai repede posibil.

a pri i si a difu$a infor atii si idei de orice natura. cu u anis si operativitate. fie printr+un repre$entant sau o institutie corespun$atoare. 13.Art.1. #tatele parti vor lua asuri pentru a co bate actiunile ile)ale de de plasare si de i piedicare a reintoarcerii copiilor in strainatate. In acest scop. orice cerere facuta de un copil sau de catre parintii sai in vederea intrarii intr+un stat parte sau parasirii acestuia in scopul reintre)irii fa iliei. posibilitatea de a fi ascultat in orice procedura . fie direct. la ale)erea copilului. in confor itate cu re)ulile de procedura din le)islatia nationala.1. se va da copilului. ordinii publice. ca pre$entarea unei astfel de cereri sa nu antrene$e consecinte daunatoare pentru autorii solicitarii si e brii fa iliei lor. 2. va fi e-a inata de statele parti intr+un spirit po$itiv. statele parti vor respecta dreptul pe care il au copilul si parintii sai de a parasi orice tara. tiparita sau artistica. ordinea publica. . . sanatatii si oralei publice. ultilaterale Art. 1!.reptul de a parasi orice tara nu poate fi li itat decit de restrictiile preva$ute de le)e si care sint necesare pentru protectia securitatii nationale. relatii personale si contacte directe re)ulate cu a bii parinti. #tatele parti vor ve)*ea.udiciara sau ad inistrativa care+l priveste. 9-ercitarea acestui drept poate fi supusa restrictiilor.1. Art. 9. fara sa tina sea a de frontiere. sau #" pentru protectia securitatii nationale. . Art. sau prin oricare alte i. in special. .1. (n copil ai carui parinti au resedinta in state diferite are dreptul de a intretine. si de a reveni in propria lor tara. &opilul are dreptul la libertatea de e-pri are8 acest drept cuprinde libertatea de a cauta. opiniile copilului fiind luate in considerare avindu+se in vedere virsta sa si )radul sau de aturitate. In acest scop. #tatele parti vor )aranta copilului capabil de discerna int dreptul de a e-pri a liber opinia sa asupra oricarei proble e care il priveste. In acest scop si in confor itate cu obli)atia care revine statelor parti re$ultind din art. 2. inclusiv pe a lor. in afara unor situatii e-ceptionale.loace. sanatatea publica sau oralitatea publica sau drepturile si libertatile altora si care sint co patibile cu celelalte drepturi recunoscute in pre$enta conventie. scrisa. . 2. de ase enea. 12. 9 para)raful 1. sub for a orala. 11. statele parti vor favori$a inc*eierea de acorduri bilaterale si sau aderarea la acordurile e-istente. In confor itate cu obli)atia ce revine statelor parti potrivit para)rafului 1 al art. dar nu ai acelora care sint preva$ute de le)e si care sint necesare7 a" pentru respectul drepturilor sau reputatiei altora. 2. .

Art. al si)urantei publice sau al ordinii publice.a producerea si difu$area de carti pentru copii8 %" vor incura. 15. . . sau pentru a prote. Art. 9-ercitarea acestor drepturi nu poate fi obiect decit al acelor li itari care sint preva$ute de le)e si care sint necesare intr+o societate de ocratica. 'ici un copil nu va face obiectul in)erintelor arbitrare sau ile)ale in viata sa personala.1. 2. &opilul are dreptul la protectia le)ii contra unor astfel de i i-tiuni sau atacuri. dupa ca$. 16. a sanatatii si oralei publice sau libertatilor si drepturilor funda entale ale altora. 2.1. avind in vedere prevederile art. 298 #" vor incura.loacele de infor are in asa de a tine sea a in od deosebit de nevoile lin)vistice ale copiilor auto*toni sau care apartin unui )rup inoritar8 e" vor favori$a elaborarea de principii directoare corespun$atoare. statele parti7 a" vor incura.loacele de infor are in asa de a difu$a infor atii si ateriale care pre$inta o utilitate sociala si culturala pentru copil si raspund spiritului art. de constiinta si reli)ie. ale repre$entantilor le)ali ai copilului de a+l orienta pe acesta in e-ercitarea dreptului sus+ entionat de o aniera care sa corespunda de$voltarii capacitatilor sale. fa ilia sa. 17. sc*i bul si difu$area de astfel de infor atii si ateriale provenind din diferite surse culturale. do iciliul sau corespondenta sa si nici al unor atacuri ile)ale la onoarea si reputatia sa. Art. 2.a i. . :ibertatea de a+si anifesta reli)ia sa sau convin)erile sale nu poate fi supusa decit restrictiilor care sint preva$ute de le)e si care sint necesare pentru protectia securitatii publice. #tatele parti vor recunoaste drepturile copilului la libertate de asociere si la libertatea de reuniune pasnica. precu si sanatatea sa fi$ica si entala. .a i.#tatele parti vor recunoaste i portanta functiei indeplinite de i. 14 si 18. 3.a sanatatea sau oralitatea publica sau drepturile si libertatile altora. 14. a ordinii publice. spirituala si orala. . destinate prote.arii copilului i potriva infor atiilor si aterialelor care daunea$a bunastarii sale. in interesul securitatii nationale. cu deosebire cele care vi$ea$a sa pro ove$e bunastarea sa sociala. nationale si internationale8 $" vor incura. In acest scop.1. #tatele parti vor respecta dreptul copilului la libertatea de )indire.loacele de infor are in asa si vor ve)*ea ca copilul sa aiba acces la o infor are si ateriale provenind din surse nationale si internationale diverse. Art. #tatele parti vor respecta dreptul si obli)atia parintilor sau.a cooperarea internationala in productia.

1ceste asuri de protectie vor cuprinde. Art.ire a copiilor pentru care ei indeplinesc conditiile cerute.area copilului i potriva oricaror for e de violenta. retri iterii. ai caror parinti uncesc. precu si alte for e de prevenire. 1cestia trebuie sa se conduca inainte de orice dupa interesul superior al copilului. Orice copil care este.1. proceduri de interventie . dupa cu se va stabili. ad inistrative. #tatele parti vor depune eforturi pentru asi)urarea recunoa. ca si de ori)inea sa etnica. nu poate fi lasat in acest ediu. de rele trata ente sau de e-ploatare. lacaselor si serviciilor insarcinate sa ve)*e$e la bunastarea copiilor. inclusiv violenta se-uala. Art. proceduri eficiente pentru stabilirea de pro)ra e sociale vi$ind furni$area de spri. in ca$ de necesitate. #tatele parti vor lua toate asurile corespun$atoare pentru a asi)ura copiilor. de abandon sau ne)li. lipsit de ediul sau fa ilial sau care. 1ceasta protectie alternativa poate sa aiba for a plasarii intr+o fa ilie.enta.terii principiului potrivit caruia a bii parinti au o raspundere co una pentru cresterea si de$voltarea copilului. te porar sau definitiv. raportarii.utor corespun$ator parintilor si repre$entantilor le)ali ai copilului in e-ercitarea raspunderii care le revine de a creste copilul si vor asi)ura crearea institutiilor. tratarii si ur aririi pentru ca$urile de rele trata ente aplicate copilului descrise ai sus. 2. #tatele parti vor lua toate asurile le)islative. . a repre$entantului sau repre$entantilor sai le)ali sau a oricarei persoane careia i+a fost incredintat. in propriul sau interes. 5aspunderea pentru cresterea copilului si asi)urarea de$voltarii sale le revine in pri ul rind parintilor sau. anc*etarii. sociale si educative corespun$atoare pentru prote. .1. adoptiunii sau. 21. statele parti vor acorda a. incredintarii intr+o institutie corespun$atoare pentru copii. 1 . . #tatele parti vor prevedea pentru acest copil o protectie alternativa in confor itate cu le)islatia lor nationala.#tatele parti care accepta si< sau autori$a adoptiunea se vor asi)ura ca interesul superior al copilului este ratiunea pri ordiala in aterie si7 . Pentru )arantarea si pro ovarea drepturilor enuntate in pre$enta conventie. 18. dupa ca$. 2. repre$entantilor sai le)ali. .in necesar copilului si celor carora le+a fost incredintat. reli)ioasa. si vor cuprinde. dreptul de a beneficia de serviciile si institutiile de in)ri. de ase enea. culturala si lin)vistica. dupa cu se va conveni.irea parintilor sau a unuia dintre ei. In ale)erea uneia din aceste solutii este necesar sa se tina sea a in od corespun$ator de necesitatea unei anu ite continuitati in educarea copilului. Art. vata are sau de abu$ fi$ic sau ental. 3. 3.1.utor special din partea statului. in vederea identificarii.Art. 2.udiciara. 2!. in ti pul cit se afla in in)ri. are dreptul la protectie si un a.

Art.iri speciale si incura.a ente si acorduri bilaterale sau ultilaterale si. se vor stradui. #tatele parti recunosc dreptul copiilor *andicapati de a beneficia de in)ri. indiferent pentru ce otiv. copiilor *andicapati care indeplinesc conditiile preva$ute si celor care ii au in )ri. sa beneficie$e de protectie si asitenta u anitara corespun$atoare pentru a+i per ite sa se bucure de drepturile pe care i le recunosc pre$enta conventie si celelalte instru ente internationale relative la drepturile o ului sau cu caracter u anitar la care statele respective sint parti. daca acesta nu poate sa fie incredintat in tara sa de ori)ine unei fa ilii in stare sa+l *raneasca sau sa+l creasca in od corespun$ator8 $" vor ve)*ea ca. daca este ca$ul. 22. ca adoptiunea poate sa aiba loc avind in vedere situatia copilului in raport cu parintii sai. ca persoanele interesate si+au dat consi ta intul la adoptiune in cunostiinta de cau$a dupa ce au fost obtinute avi$ele necesare8 #" recunosc ca adoptiunea in strainatate poate sa fie considerata ca un alt i.(. dupa ca$. In ca$urile in care nici tatal. sa le favori$e$e autono ia si sa le facilite$e participarea lor activa la viata colectivitatii. copilul sa beneficie$e de )arantiile si de nor ele ec*ivalente acelora e-istente in ca$ul unei adoptiuni nationale8 %" vor lua toate asurile corespun$atoare pentru a asi)ura ca. 2. incredintarea copilului sa nu se traduca printr+un profit aterial nedatorat persoanelor responsabile de aceasta8 e" vor pro ova obiectivele pre$entului articol.a si a. la toate eforturile facute de O. In acest scop. in ca$ul adoptiunii in strainatate. la cerere. confor le)ii si procedurilor aplicabile si pe ba$a tuturor infor atiilor fiabile relative la ca$ul considerat. in vederea obtinerii infor atiilor necesare pentru reunificarea fa iliei sale. 23. . rudele si repre$entantii le)ali si. #tatele parti vor lua asurile corespun$atoare pentru ca un copil care cauta sa obtina statutul de refu)iat sau care este considerat ca refu)iat in virtutea re)ulilor si procedurilor de drept international sau national aplicabile.utor adaptat situatiei copilului si situatiei parintilor sau a celor carora le este incredintat. statele parti vor colabora.ea$a si asi)ura. in asura resurselor disponibile.uta copiii care se )asesc intr+o ase enea situatie si a le descoperi parintii 3 a a si tata) sau alti e bri ai fa iliei oricarui copil refu)iat. . 2. care verifica. fie ca este sin)ur sau insotit de a a si tata sau de orice alta persoana.'. in confor itate cu principiile enuntate in pre$enta conventie. cooper%nd cu O.a" vor ve)*ea ca adoptiunea unui copil sa nu fie incuviintata decit de autoritatile co petente. #tatele parti recunosc ca pentru copiii *andicapati fi$ic si ental trebuie sa se asi)ure o viata plina si decenta in conditii care sa le )arante$e de nitatea. inc*eind aran. copilului i se va acorda aceeasi protectie ca oricarui alt copil care este te porar sau total lipsit de ediul sau fa ilial. pentru a prote.1. in ca$ul adoptiunii in strainatate. si alte or)ani$atii inter)uverna entale sau ne)uverna entale co petente.loc de a asi)ura in)ri.a.irea necesara copilului.(. nici a a si nici alt e bru al fa iliei nu poate fi re)asit. . un a. in acest cadru.1. Art. daca considera necesar. sa asi)ure ca incredintarea copilului in strainatate sa fie efectuata de catre autoritatile sau or)anele co petente.'.

avanta.iri de sanatate necesare. i)ienei si salubritatii ediului incon. sa fie infor ati cu privire la sanatatea si ali entatia copilului. 4.urator si prevenirii de accidente. accentul fiind pus pe de$voltarea asurilor pri are de ocrotire a sanatatii8 $" lupta contra aladiilor si alnutritiei in cadrul asurilor pri are de ocrotire a sanatatii. #tatele parti vor lua toate asurile eficiente corespun$atoare in vederea abolirii practicilor traditionale daunatoare sanatatii copiilor. la activitati recreative si vor beneficia de aceste servicii de o aniera corespun$atoare care sa asi)ure o inte)rare sociala cit se poate de co pleta si o de$voltare individuala. in od deosebit.utor care sa le per ita sa profite de aceasta infor atie8 &" de$voltarea asurilor preventive de sanatate. la reeducare. In aceasta privinta se va tine sea a. trata entului edical psi*olo)ic si functional al copiilor *andicapati. In aceasta privinta se va tine sea a in od deosebit de nevoile tarilor in curs de de$voltare. .ea$a sa favori$e$e si sa incura. #tatele parti recunosc dreptul copilului de a se bucura de cea ai buna stare de sanatate posibila si de a beneficia de serviciile edicale si de reeducare. ultu ita aplicarii te*nolo)iei usor de procurat si furni$area de ali ente nutritive si apa potabila. #tatele parti se an)a. 24. de asistenta a parintilor si de educatie.e$e cooperarea internationala in vederea asi)urarii pro)resive si deplinei reali$ari a dreptului recunoscut in pre$entul articol. si el este astfel conceput ca cei *andicapati sa aiba efectiv acces la educatie. 9le se vor stradui sa )arante$e ca nici un copil sa nu fie lipsit de dreptul de a avea acces la aceste servicii. tinind cont de resursele financiare ale parintilor lor sau ale celor carora le este incredintat copilul. statele parti vor favori$a sc*i bul de infor atii pertinente in do eniul profilactic al sanatatii. la pre)atire pentru an)a. in scopul de a per ite statelor parti sa a eliore$e capacitatile si co petentele lor si sa lar)easca e-perienta lor in aceste do enii. ca si accesul la aceste date. 3. in od deosebit. #tatele parti se vor stradui sa asi)ure reali$area inte)rala a dreptului sus+ entionat si. inclu$ind de$voltarea lor culturala si spirituala. in od deosebit parintii si copiii. de nevoile tarilor in curs de de$voltare. inclusiv prin difu$area de infor atii cuprin$ind etodele de reeducare si serviciile de for are profesionala. . tinind sea a de pericolele si riscurile de poluare a ediului natural8 %" asi)urarea ocrotirii sanatatii a elor in perioada pre si postnatala8 e" asi)urarea ca toate )rupurile societatii. la in)ri. la for are. 4.utorul furni$at confor para)rafului 2 al pre$entului articol va fi )ratuit de fiecare data cind este posibil.irea sanatatii.1. Intr+un spirit de cooperare internationala.ele alaptarii. vor lua asurile corespun$atoare pentru7 a" reducerea ortalitatii in rindul nou+nascutilor8 #" asi)urarea pentru toti copiii de asistenta edicala si in)ri. 2. Art. precu si a serviciilor in aterie de planificare fa iliala.are in unca.3. sa beneficie$e de un a. a. 5ecunoscind nevoile speciale ale copiilor *andicapati.

#tatele parti vor adopta asurile corespun$atoare.a un copil sa valorifice acest drept si vor oferi. . in functie de capacitatile fiecaruia. inclusiv asi)urarile sociale. #tatele parti recunosc dreptul copilului la educatie si in vederea asi)urarii e-ercitarii acestui drept in od pro)resiv si pe ba$a e)alitatii de sanse. le vor face desc*ise si accesibile oricarui copil si vor lua asuri corespun$atoare.in. protectie sau un trata ent fi$ic sau ental. in special in ceea ce priveste ali entatia.utor financiar in ca$ de nevoie8 $" ele vor asi)ura tuturor accesul la invata intul superior.a ente corespun$atoare. conditiile de viata necesare de$voltarii copilului. . Art. #tatele parti vor lua toate asurile adecvate pentru a asi)ura recuperarea pensiei ali entare a copilului de la parintii sai sau de la alte persoane care au o raspundere financiara fata de el.loacelor lor financiare.a un copil le revine in pri ul rind responsabilitatea de a asi)ura. tinind sea a de conditiile nationale si in li ita i. Art. 4. in special7 a" ele vor face invata intul pri ar obli)atoriu si )ratuit pentru toti8 #" ele vor incura. 28. 3. #tatele parti recunosc dreptul oricarui copil la un nivel de viata suficient pentru a per ite de$voltarea sa fi$ica. cu sint instituirea )ratuitatii invata intului si acordarea unui a. .a frecventarea scolii cu re)ularitate si reducerea ratei de abandonare a scolii. Parintilor si oricarei alte persoane care au in )ri. 2. dreptul la verificare periodica a trata entului respectiv si a oricarei alte i pre. pentru a a. in ca$ de nevoie o asistenta ateriala si pro)ra e de spri. 25.a diferite for e de invata int secundar. cind este ca$ul. prin toate i. precu si adoptarea oricaror alte aran.1.Art. #tatele parti recunosc oricarui copil dreptul de a beneficia de securitatea sociala. atit )eneral cit si profesional. In special. 2.#tatele parti recunosc copilului care a fost plasat de catre autoritatea co petenta pentru a pri i in)ri.1.uta parintii si alte persoane care au in )ri. 26.loacele adecvate8 %" ele vor face desc*ise si accesibile oricarui copil infor area si orientarea scolara si profesionala8 e" ele vor lua asuri pentru a incura. si vor lua asurile necesare pentru asi)urarea deplinei reali$ari a acestui drept in confor itate cu le)islatia lor nationala. 27.urari le)ata de plasarea sa. i braca intea si locuinta. statele parti vor favori$a aderarea la acorduri internationale sau inc*eirea de ase enea acorduri. . spirituala.1.loacelor lor. indiferent daca se afla pe teritoriul lor sau in strainatate. entala. orala si sociala. tinindu+se sea a de resurse si de situatia copilului si a persoanelor responsabile cu intretinerea sa. Prestatiile trebuie sa fie acordate. Art. pentru a se tine sea a de ca$urile in care persoana care are o raspundere financiara fata de un copil traieste intr+un alt stat decit cel al copilului. in li ita posibilitatilor si a i. ca si de orice alt ele ent aplicabil la solicitarea prestatiei facute pentru copil sau in nu ele sau. .iri.

#tatele parti respecta si favori$ea$a dreptul copilului de a participa in od deplin la viata culturala si artistica si incura.In statele in care e-ista inoritati etnice. artistice si culturale. li ba sa si valorile sale culturale. precu si a principiilor consacrate in &arta 'atiunilor (nite8 $" educarea copilului in spirit de respect fata de parinti.2. . #tatele parti vor lua toate asurile corespun$atoare pentru a ve)*ea la aplicarea disciplinei scolare intr+un od co patibil cu de nitatea copilului ca fiinta u ana si in confor itate cu pre$enta conventie. 31. ale tarii din care poate fi ori)inar si ale civili$atiilor diferite de a sa8 %" pre)atirea copilului sa+si asu e responsabilitatile vietii intr+o societate libera. In aceasta privinta se va tine in special sea a de nevoile tarilor in curs de de$voltare. . #tatele parti vor favori$a si incura.1. . . in deplinatatea posibilitatilor lor8 #" educarea copilului in spiritul respectului fata de drepturile o ului si a libertatilor funda entale. Art. cu conditia ca principiile enuntate in para)raful 1 din pre$entul articol sa fie respectate si ca educatia data in aceste institutii sa fie confor a nor elor ini ale pe care statul le prescrie. #tatele parti sint de acord ca educatia copilului trebuie sa ur areasca7 a" favori$area infloririi personalitatii copilului si de$voltarea in$estrarii si aptitudinilor sale entale si fi$ice. intr+un spirit de intele)ere. 'ici o dispo$itie din pre$entul articol sau din articolul 28 nu va fi interpretata de o aniera care sa aduca atin)ere libertatii persoanelor fi$ice sau . 2. precu si respectul fata de valorile nationale ale tarii in care traieste. fata de identitatea sa. 3.loace corespun$atoare de vacanta si activitati recreative.a cooperarea internationala in do eniul educatiei.uridice de a crea si diri. Art. 2. 2 . reli)ioase sau lin)vistice sau persoane de ori)ine auto*tona. de pace. de a participa in od liber la viata culturala si artistica. #tatele parti recunosc copilului dreptul la odi*na si la vacanta.1. ai ales cu scopul de a contribui la eli inarea i)norantei si a analfabetis ului in lu e si de a facilita accesul la cunostinte stiintifice si te*nice si la etodele de invata int oderne.ea$a or)ani$area in favoarea lui a unor i. in conditii de e)alitate. de a practica activitati recreative proprii virstei sale. de e)alitate intre se-e si prietenie intre toate popoarele si )rupurile etnice. de a profesa si de a practica propria sa reli)ie sau de a folosi propria sa li ba in co un cu alti e bri ai )rupului sau. 3!.a institutii de invata int. nationale si reli)ioase si cu persoanele de ori)ine auto*tona8 e" educarea copilului in spirit de respect fata de ediul natural. Art. un copil auto*ton sau care apartine uneia din din aceste inoritati nu poate fi privat de dreptul de a avea propria sa viata culturala. de toleranta.

ad inistrative. Art. Pedeapsa capitala sau inc*isoarea pe viata fara posibilitatea de a fi eliberat nu vor fi pronuntate pentru infractiunile co ise de persoane sub virsta de optspre$ece ani8 #" nici un copil sa nu fie privat de libertate in od ile)al sau arbitrar.are8 #" prevede o re)le entare corespun$atoare a or)anelor de lucru si a conditiilor de unca8 $" prevede pedepse sau alte sanctiuni corespun$atoare pentru a asi)ura aplicarea efectiva a pre$entului articol.1. vor7 a" fi-a o virsta ini a sau virste ini e de an)a.ea$a sa prote. inclusiv asuri le)islative.#tatele parti vor lua toate asurile necesare. . detinerea sau inte nitarea unui copil trebuie sa fie confor a cu le)ea si nu va fi decit o asura e-tre a si va fi cit ai scurta posibil8 . statele vor lua in special toate asurile corespun$atoare pe plan national. spirituale. 32. Art. 37. Art. . entale. inu ane sau de)radante. 33.#tatele parti vor lua asuri corespun$atoare. . . 34. 1restarea. orale sau sociale. sociale si educative pentru a asi)ura aplicarea pre$entului articol.a copilul contra oricarei for e de e-ploatare daunatoare oricarui aspect al bunastarii lui.a copiii contra folosintei ilicite a stupefiantelor si a substantelor psi*otrope. 35. 36. statele parti. In acest scop si tinind sea a de dispo$itiile pertinente ale celorlalte instru ente internationale.Art. vin$area si co ertul cu copii in orice scop ar fi si in orice for a.#tatele parti vor prote. sociale si educative pentru a prote. in special. bilateral si ultilateral. .#tatele parti se an)a.e$e copilul contra oricarei for e de e-ploatare se-uala si de violenta se-uala. 2. bilateral si ultilateral. asa cu sint acestea definite de conventiile internationale pertinente si pentru a i piedica utili$area copiilor pentru productia si traficul ilicit al acestor substante. Art. pe plan national. pentru a i piedica7 a" incitarea copiilor sa se dedea sau sa fie constrinsi sa se dedea la o activitate se-uala ile)ala8 #" e-ploatarea copiilor in scopul prostitutiei sau al altor practici ile)ale8 $" e-ploatarea copiilor in scopul productiei de spectacole sau de aterial cu caracter porno)rafic. #tatele parti recunosc dreptul copilului de a fi prote. nici la pedepse sau trata ente crude. ad inistrative. #tatele parti vor lua asurile le)islative.at i potriva e-ploatarii econo ice si de a nu fi constrins la vreo unca ce co porta riscuri sau este susceptibila sa+i co pro ita educatia sau sa+i daune$e sanatatii sau de$voltarii sale fi$ice. pentru a i piedica rapirea. . In acest scop. Art.#tatele parti vor ve)*ea ca7 a" nici un copil sa nu fie supus la tortura.

&onfor obli)atiei care le revine in virtutea dreptului u anitar international de a prote. orice copil privat de libertate va fi separat de adulti. 3. statele parti vor lua toate asurile posibile in practica pentru ca copiii afectati de conflictul ar at sa beneficie$e de protectie si de in)ri.ire. afara daca se considera preferabil sa nu fie separat. #tatele parti se vor abtine de a inrola in fortele lor ar ate orice persoana care nu a atins virsta de cincispre$ece ani. independente si i partiale. e-ploatare sau viciu.uridica sau la orice alta asistenta corespun$atoare.$" orice copil privat de libertate sa fie tratat cu o enie si cu respectul datorat de nitatii persoanei u ane si de o aniera care sa tina sea a de nevoile persoanelor de virsta sa. statele parti se vor stradui sa inrole$e cu prioritate pe cei ai in virsta. 1ceasta readaptare si aceasta reinte)rare se vor desfasura in conditii care favori$ea$a sanatatea.#tatele parti vor lua toate asurile corespun$atoare pentru a facilita readaptarea fi$ica si psi*olo)ica si reinte)rarea sociala a oricarui copil victi a a oricarei for e de ne)li. statele parti vor ve)*ea in special7 . Art. si tinind sea a de dispo$itiile pertinente ale instru entelor internationale.ea$a sa respecte si sa faca respectate re)ulile dreptului u anitar international care le sint aplicabile in ca$ de conflict ar at si a caror protectie se e-tinde si la copii. . a torturii sau a oricarei for e de pedeapsa sau trata ente cu cru$i e.a populatia civila in ca$ de conflict ar at. #tatele parti recunosc oricarui copil banuit. 4!. Art. acu$at sau dovedit ca a co is o incalcare a le)ii penale dreptul la un trata ent care sa fie de natura sa favori$e$e si tul sau de de nitate si a valorii personale. in afara unor ca$uri e-ceptionale8 %" copiii privati de libertate sa aiba dreptul de a avea acces rapid la asistenta . respectul de sine si de nitatea copilului. . sa+l faca sa+si asu e un rol constructiv in sinul acesteia. . si el are dreptul de a fi in contact cu fa ilia sa prin corespondenta si prin vi$ite. precu si dreptul de a contesta le)alitatea privarii lor de libertate in fata unui tribunal sau a unei alte autoritati co petente. #tatele parti vor lua toate asurile posibile a asi)ura ca persoanele care nu au atins virsta de cincispre$ece ani nu vor participa direct la ostilitati. care sa intareasca respectul sau pentru drepturile o ului si libertatile funda entale ale altora si care sa tina sea a de virsta sa ca si necesitatea de a facilita reinte)rarea sa in societate.1. 3 .enta. Art. In acest scop. in interesul superior al copilului. 4. si ca deci$ia sa fie luata in od rapid in le)atura cu c*estiunea respectiva. #tatele parti se an)a. In special.1. 1tunci cind incorporea$a persoane de peste cincispre$ece ani dar sub optspre$ece ani. 2. 38. 2. inu ane sau de)radante sau a unui conflict ar at.

altele decit cele institutionale.ire. si in special7 a" sa stabileasca o virsta ini a sub care copiii vor fi pre$u ati ca nu au discerna intul de a incalca le)ea penala8 #" sa ia asuri. de fiecare data cind este posibil si de dorit. pro)ra e de educatie )enerala si profesionala si la solutii.a" ca nici un copil sa nu fie banuit. acu$ati sau declarati ca ar fi co is incalcari ale le)ii penale.uridica sau de orice alta asistenta corespun$atoare pentru pre)atirea si pre$entarea apararii sale8 iii" cau$a sa sa fie e-a inata fara intir$iere de catre o autoritate sau o instanta . orientare si suprave)*ere. in pre$enta avocatului sau. de proceduri.udiciara. Art. . prin inter ediul parintilor sai sau repre$entantilor le)ali si sa beneficie$e de o asistenta . confor le)ii8 vi" sa fie asistat in od )ratuit de un interpret daca nu intele)e sau nu vorbeste li ba utili$ata8 vii" ca viata sa sa fie in od deplin respectata in toate fa$ele procedurii. in pre$enta parintilor sai sau a repre$entantilor le)ali8 iv" sa nu fie constrins sa depuna arturie sau sa arturiseasca ca este vinovat8 sa intero)*e$e sau sa faca sa fie intero)ati artori ai acu$arii si sa obtina aducerea si intero)area artorilor in aparare in conditii de e)alitate8 v" daca se dovedeste ca a incalcat le)ea penala. independenta si i partiala dupa o procedura ec*itabila confor prevederilor le)ii. pentru a asi)ura copiilor un trata ent in interesul bunastarii lor si proportional cu situatia lor si cu infractiunea. probare. ai . =a fi preva$uta o intrea)a )a a de dispo$itii referitoare in special la in)ri. si daca acest lucru nu este considerat contrar interesului superior al copilului datorita in special virstei si situatiei sale. 4. la indru are. acu$at sau declarat vinovat de o incalcare a le)ii penale datorita unor actiuni sau o isiuni care nu erau inter$ise de catre dreptul national sau international in o entul co iterii lor8 #" ca orice copil banuit sau acu$at de o incalcare a le)ii penale sa aiba cel putin dreptul la )arantiile ur atoare7 i" sa fie pre$u at nevinovat pina ce vinovatia sa va fi stabilita le)al8 ii" sa fie infor at in cel ai scurt ter en si direct de acu$atiile care i se aduc sau. 3. 41.udiciara co petenta. daca este ca$ul. crearea de autoritati si institutii special concepute pentru copiii banuiti. fiind totusi inteles ca drepturile o ului si )arantiile le)ale trebuie respectate in od deplin.udiciare superioare co petente.'ici o dispo$itie din pre$enta conventie nu aduce atin)ere prevederilor favorabile pentru reali$area acestor drepturi ale copilului care pot fi)ura7 a" in le)islatia unui stat parte8 sau #" in dreptul international in vi)oare pentru acest stat. #tatele parti se vor stradui sa pro ove$e adoptarea de le)i. plasa ent fa ilial. sa poata face apel cu privire la deci$ie si la orice asura luata in consecinta in fata unei autoritati sau a unei instante . independente si i partiale. pentru a trata acesti copii fara a recur)e la procedura .

Me brii sai sint alesi de statele parti din rindul cetatenilor lor si actionea$a cu titlu individual. 3. Art. Me brii co itetului sint alesi pe o perioada de patru ani. Me brii co itetului sint alesi prin vot secret de pe o lista de persoane dese nate de statele parti. indicind statele parti care i+au dese nat si o va co unica statelor parti la pre$enta conventie. &u patru luni inaintea datei fiecarei ale)eri. 8. 5. 1le)erile vor avea loc la reuniunile statelor parti. se instituie un co itet al drepturilor copilului care indeplineste atributiunile care ur ea$a. 6. candidatii alesi in co itet sint cei care obtin cel ai are nu ar de voturi si a.loace active si corespun$atoare. adultilor si copiilor. secretarul )eneral al Or)ani$atiei 'atiunilor (nite va invita in scris statele sa propuna candidatii lor intr+un ter en de doua luni. 4.#tatele parti se an)a. . 43. In ca$ de deces sau de de isie a unui e bru al co itetului. . la care cvoru ul este constituit din doua trei i din statele parti. . :a aceste reuniuni.1.uridice. tinindu+se sea a de necesitatea asi)urarii unei repartitii )eo)rafice ec*itabile si cu respectarea principalelor siste e . pentru orice alt otiv.oritatea absoluta a voturilor repre$entantilor statelor parti pre$ente si votante. prin i. 'u ele celor cinci e bri vor fi trase la sorti de catre presedintele reuniunii i ediat dupa pri a ale)ere. #ecretarul )eneral va intoc i apoi o lista alfabetica a candidatilor astfel dese nati. Pri a ale)ere va avea loc in ter en de sase luni de la data intrarii in vi)oare a pre$entei conventii. Mandatul a cinci e bri alesi la pri a ale)ere va lua sfirsit dupa doi ani. sub re$erva aprobarii de catre co itet. In vederea e-a inarii pro)reselor inre)istrate de statele parti in e-ecutarea obli)atiilor contractate de ele in virtutea pre$entei conventii. sau daca. convocate de secretarul )eneral la sediul Or)ani$atiei 'atiunilor (nite. . &o itetul se co pune din 10 e-perti de o inalta oralitate si care poseda o co petenta recunoscuta in do eniul re)le entat de pre$enta conventie. 1le)erile vor avea loc apoi la fiecare doi ani. >iecare stat parte poate dese na un candidat dintre cetatenii sai. 42.Partea a II-a Art.ea$a sa faca cunoscute pe lar) principiile si dispo$itiile pre$entei conventii. &o itetul aproba re)ula entul sau interior. &o itetul ale)e biroul sau pentru o perioada de doi ani. 2. 7. un e bru declara ca nu ai poate e-ercita functiunile sale in cadrul co itetului. 9i pot fi realesi daca candidatura lor este pre$entata din nou. statul parte care a pre$entat candidatura lui nu este un alt e-pert dintre cetatenii sai pentru a ocupa postul vacant pina la e-pirarea andatului respectiv.

daca este ca$ul. &o itetul poate invita institutiile speciali$ate.ea$a sa supuna co itetului. 6. Art. . #tatele parti care au pre$entat co itetului un raport initial nu trebuie sa repete. #tatele parti se an)a. rapoarte asupra asurilor pe care le adopta pentru a da efect drepturilor recunoscute in pre$enta conventie si asupra pro)reselor reali$ate in e-ercitarea acestor drepturi7 a" in ter en de doi ani incepind de la data intrarii in vi)oare a pre$entei conventii pentru statele parti interesate8 #" in continuare. in rapoartele pe care le pre$inta dupa aceea. >ondul 'atiunilor (nite pentru copii si alte or)ane ale 'atiunilor (nite au dreptul de a asista la e-a inarea aplicarii dispo$itiilor pre$entei conventii care tin de andatul lor. >ondul 'atiunilor (nite pentru copii si orice alte or)anis e co petente pe care le va considera corespun$atoare sa dea avi$e speciali$ate asupra aplicarii conventiei in do eniile care . &o itetul poate cere statelor parti toate infor atiile co ple entare referitoare la aplicarea conventiei. confor aliniatului b) din para)raful 1 al pre$entului articol. 3. 11. Art.Pentru a pro ova aplicarea efectiva a conventiei si a incura.(. inde ni$atii din resursele Or)ani$atiei 'atiunilor (nite in conditiile si odalitatile fi-ate de adunarea )enerala.'. Me brii co itetului creat in virtutea pre$entei conventii pri esc. sa cuprinda infor atii suficiente pentru a da co itetului o idee precisa asupra aplicarii conventiei in tara respectiva. prin inter ediul secretarului )eneral al O. 5euniunile co itetului se tin in od nor al la sediul Or)ani$atiei 'atiunilor (nite sau in orice alt loc corespun$ator stabilit de co itet. #ecretarul )eneral al Or)ani$atiei 'atiunilor (nite pune la dispo$itia co itetului personalul si instalatiile care ii sint necesare pentru a se ac*ita in od eficace de functiunile care ii sint incredintate confor pre$entei conventii. 44. prin inter ediul &onsiliului 9cono ic si #ocial. 5. sub re$erva aprobarii de catre adunarea )enerala. daca este necesar. infor atiile de ba$a co unicate anterior. 9le trebuie. un raport asupra activitatilor sale. 45. 5apoartele intoc ite confor pre$entului articol trebuie. de ase enea. &o itetul supune la fiecare doi ani adunarii )enerale. 2. 4. &o itetul se reuneste nor al in fiecare an. . de reuniunea statelor parti la pre$enta conventie. cu aprobarea adunarii )enerale.1!. #tatele parti asi)ura o lar)a difu$are rapoartelor lor in tara lor proprie..urata sesiunilor sale este stabilita si odificata. la fiecare cinci ani. .1. 12.a cooperarea internationala in do eniul vi$at de conventie7 a" Institutiile speciali$ate. sa indice factorii si dificultatile care i piedica statele parti sa se ac*ite in od deplin de obli)atiile preva$ute in pre$enta conventie.

daca este ca$ul. %" &o itetul poate face su)estii si reco andari de ordin )eneral fondate pe infor atiile pri ite in confor itate cu articolele 00 si 02 din pre$enta conventie. institutiilor speciali$ate. daca aprecia$a necesar. . #" &o itetul trans ite. >ondul 'atiunilor (nite pentru copii si alte or)ane ale 'atiunilor (nite sa+i pre$inte rapoarte asupra aplicarii conventiei in sectoarele care tin de do eniul lor de activitate.tin de andatele lor respective. insotite. de observatiile si su)estiile co itetului care se refera la cerere sau indicatie. >ondului 'atiunilor (nite pentru copii si altor or)anis e co petente orice raport al statelor parti ce contine o cerere sau care indica o nevoie de consultanta sau asistenta te*nica ori de alta natura. de observatiile statelor parti. 9l poate invita institutiile speciali$ate. 1ceste su)estii si reco andari de ordin )eneral sint trans ise oricarui stat parte interesat si aduse in atentia adunarii )enerale. insotit. $" &o itetul poate reco anda adunarii )enerale sa roa)e pe secretarul )eneral sa dispuna efectuarea pentru co itet a unor studii asupra proble elor specifice care afectea$a drepturile copilului. daca este ca$ul.

Orice stat parte poate sa propuna un a enda ent si sa depuna te-tul acestuia la secretarul )eneral al Or)ani$atiei 'atiunilor (nite.oritatea statelor parti pre$ente si votante la conferinta este supus spre aprobare adunarii )enerale. Art.oritatea a doua trei i din statele parti.1. acesta are forta obli)atorie pentru statele parti care le+au acceptat. #ecretarul )eneral al Or)ani$atiei 'atiunilor (nite va pri i si va co unica tuturor statelor te-tul re$ervelor care au fost facute de state in o entul ratificarii sau aderarii. Pentru fiecare stat care va ratifica pre$enta conventie sau care va adera la aceasta dupa depunerea celui de+al doua$ecilea instru ent de ratificare sau de aderare. Orice a enda ent adoptat de a.Pre$enta conventie trebuie sa fie ratificata. . . Pre$enta conventie va intra in vi)oare in a trei$ecea $i dupa depunerea la secretarul )eneral al Or)ani$atiei 'atiunilor (nite a celui de+al doua$ecilea instru ent de ratificare sau aderare. cel putin o trei e din statele parti se pronunta in favoarea convocarii unei ase enea conferinte. celelalte state ra inind le)ate de dispo$itiile din pre$enta conventie si de toate a enda entele anterioare acceptate de ele. . #ecretarul )eneral va co unica propunerea de a enda ent statelor parti.Partea a III-a Art. .Pre$enta conventie va ra ine desc*isa aderarii oricarui stat. 4 .1. . cerindu+le sa+i faca cunoscut daca sint favorabile convocarii unei conferinte a satelor parti in vederea e-a inarii propunerii si a punerii ei la vot. 5!.1. 51. 47. 46.Pre$enta conventie este desc*isa spre se nare tuturor statelor. Instru entele de aderare vor fi depuse la secretarul )eneral al Or)ani$atiei 'atiunilor (nite. Orice a enda ent adoptat confor dispo$itiilor din para)raful 1 al pre$entului articol va intra in vi)oare atunci cind va fi aprobat de 1dunarea )enerala a Or)ani$atiei 'atiunilor (nite si acceptat de a. . conventia va intra in vi)oare in a trei$ecea $i care va ur a depunerii de catre acest stat a instru entului sau de ratificare sau de aderare. 2. secretarul )eneral convoaca conferinta sub auspiciile Or)ani$atiei 'atiunilor (nite. Art. 1tunci cind un a enda ent intra in vi)oare. 48.aca. in patru luni dupa aceasta co unicare. 2. . Instru entele de ratificare vor fi depuse la secretarul )eneral al Or)ani$atiei 'atiunilor (nite. Art. Art. Art. . 3.

. .2. 54. care va infor a despre aceasta toate statele parti la conventie. c*ine$a. 'otificarea va capata efect de la data la care este pri ita de catre secretarul )eneral. 53.rept care plenipotentiarii subse nati. 5e$ervele pot fi retrase in orice o ent printr+o notificare adresata secretarului )eneral al Or)ani$atiei 'atiunilor (nite. rusa si spaniola sint e)al autentice. ale carei te-te in araba. en)le$a. . france$a. in respective. Art. 'ici o re$erva inco patibila cu obiectul si scopul pre$entei conventii nu este autori$ata. . va fi depus la secretarul )eneral al Or)ani$atiei 'atiunilor (nite. 52. Art. Art.enuntarea capata efect la un an de la data la care notificarea a fost pri ita de secretarul )eneral. 3.Ori)inalul pre$entei conventii.Orice stat parte poate denunta pre$enta conventie printr+o notificare scrisa adresata secretarului )eneral al Or)ani$atiei 'atiunilor (nite. .#ecretarul )eneral al Or)ani$atiei 'atiunilor (nite este dese nat ca depo$itar al pre$entei conventii. od corespun$ator i puterniciti de )uvernele lor . au se nat pre$enta conventie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful