Conventia ONU cu privire la drepturile copilului

*)
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 109 din 28 septe brie 1990
!!!!!!!! *) "raducere

PREAMBUL
#tatele parti la pre$enta conventie, consider%nd ca, in confor itate cu principiile procla ate in &arta 'atiunilor (nite, recunoasterea de nitatii inerente tuturor e brilor fa iliei u ane, precu si e)alitatea si caracterul inalienabil al drepturilor lor, sint funda entul libertatii, dreptatii si pacii in lu e, av%nd in vedere faptul ca popoarele 'atiunilor (nite au procla at din nou in carta increderea lor in drepturile funda entale ale o ului, in de nitatea si valoarea fiintei u ane, si sint *otarite sa pro ove$e pro)resul social si sa instaure$e cele ai bune conditii de viata intr+o libertate cit ai deplina, recunosc%nd ca 'atiunile (nite, in ,eclaratia universala a drepturilor o ului si in pactele internationale privind drepturile o ului, au procla at si au convenit ca fiecare este indreptatit sa se prevale$e de toate drepturile si de toate libertatile care sint enuntate in acestea, fara nici o deosebire de rasa, culoare, se-, li ba, reli)ie, opinie publica sau orice alta opinie, de ori)ine nationala sau sociala, avere, nastere sau alta situatie, a intind ca in ,eclaratia universala a drepturilor o ului 'atiunile (nite au procla at ca copiii au dreptul la a.utor si la o asistenta sociala, convinsi ca fa ilia, unitatea funda entala a societatii, si ediul natural pentru cresterea si bunastarea tuturor e brilor sai, si in od deosebit copiii, trebuie sa beneficie$e de protectia si de asistenta de care are nevoie pentru a putea sa .oace pe deplin rolul sau in societate, recunosc%nd ca pentru deplina si ar onioasa de$voltare a personalitatii sale, copilul trebuie sa creasca intr+un ediu fa ilial, intr+o at osfera de fericire, dra)oste si intele)ere, consider%nd ca este i portant de a pre)ati pe deplin copilul pentru a avea o viata individuala in societate si de a+l creste in spiritul idealurilor procla ate in &arta 'atiunilor (nite si, in special, in spiritul pacii, de nitatii, libertatii, e)alitatii si solidaritatii, av%nd in vedere ca necesitatea de a acorda o protectie speciala copilului a fost enuntata in ,eclaratia de la /eneva din 1920 cu privire la drepturile copilului si in ,eclaratia drepturilor copilului adoptata de 1dunarea )enerala la 20 noie brie 1929 si ca a fost recunoscuta in ,eclaratia universala a drepturilor o ului 3in od deosebit in articolele 24 si 20), in Pactul international privind drepturile econo ice, sociale si culturale 3in od

in principal de o protectie .eclaratiei relative la protectia fe eilor si copiilor in perioade de ur)enta si de conflict ar at.eclaratiei cu privire la principiile sociale si . recunosc%nd i portanta cooperarii internationale pentru i bunatatirea conditiilor de viata ale copiilor in toate tarile si in od deosebit in tarile in curs de de$voltare.uridica potrivita. tin%nd in od corespun$ator sea a de i portanta traditiilor si valorilor culturale ale fiecarui popor in protectia si de$voltarea ar onioasa a copilului.iri speciale. din cau$a lipsei sale de aturitate fi$ica si intelectuala.uridice aplicabile protectiei si bunastarii copiilor. 10) si in instru entele pertinente ale institutiilor speciali$ate si ale or)ani$atiilor internationale care se preocupa de bunastarea copilului.in)) si ale . de 1nsa blul de re)uli ini e ale 'atiunilor (nite privind ad inistrarea . rea intind dispo$itiile . av%nd in vedere ca. inainte si dupa nastere. are nevoie de o protectie speciala si de in)ri. cu referire speciala la practicile in aterie de adoptiune si de plasa ent fa ilial pe plan national si international. recunosc%nd ca in toate tarile lu ii sint copii care traiesc in conditii deosebit de dificile si ca este necesar sa se acorde acestor copii o atentie deosebita.eclaratia drepturilor copilului. copilul.ustitiei pentru inori 35e)ulile de la 6ei. au convenit asupra celor ce ur ea$a7 .deosebit in art. asa cu s+a indicat in .

fie ca sint luate de institutii publice sau private de ocrotiri sociale. 5. a. e brii fa iliei lar)ite sau a co unitatii. indiferent de rasa. tinind cont de drepturile si obli)atiile parintilor sai. activitatile. .#tatele parti se an)a. ale tutorilor sai. de catre tribunale. intr+un od care sa corespunda de$voltarii capacitatilor acestuia. in ba$a le)ii aplicabile copilului. confor cutu ei locale. Art. ele vor lua aceste asuri in li itele a-i e ale re$ervelor de care dispun si. In toate deci$iile care ii privesc pe copii.ea$a sa respecte drepturile care sint enuntate in pre$enta conventie si sa le )arante$e tuturor copiilor care tin de . . Art. fara nici o distinctie. In ca$ul drepturilor econo ice.oratul este stabilit sub aceasta virsta. 1. opiniile declarate sau convin)erile parintilor sai. ale repre$entantilor sai le)ali sau ale e brilor fa iliei sale. orientarea si sfaturile corespun$atoare e-ercitarii drepturilor pe care i le recunoaste pre$enta conventie. 3. #tatele parti se an)a.ea$a sa ia toate asurile le)islative.at i potriva oricarei for e de discri inare sau de sanctiuni otivate de situatia . #tatele parti vor lua toate asurile corespun$atoare pentru ca copilul sa fie efectiv prote.#tatele parti vor respecta responsabilitatea.In sensul pre$entei conventii. dupa ca$. opinie politica sau alta opinie a copilului sau a parintilor sau a repre$entantilor sai le)ali.ea$a sa asi)ure copilului protectia si in)ri. dreptul si obli)atia pe care le au parintii sau. interesele superioare ale copilului trebuie sa fie luate in considerare cu prioritate. tutorii sau alte persoane prin le)e responsabile pentru copil. 2. toate asurile le)islative si ad inistrative corespun$atoare. ale altor persoane le)al responsabile pentru el. si in ceea ce priveste nu arul si co petenta personalului lor ca si in privinta unui control corespun$ator. Art. in acest scop. 4. #tatele parti se an)a. Art. autoritati ad inistrative sau de or)ane le)islative.1. 2. de situatia lor ateriala.Partea I Art. de incapacitatea lor. culoare. de nasterea lor sau de alta situatie.1. ad inistrative si altele care sint necesare pentru a pune in practica drepturile recunoscute in pre$enta conventie. . li ba. reli)ie. sociale si culturale. #tatele parti vor ve)*ea ca functionarea institutiilor. etnica sau sociala. de ori)inea lor nationala. de a+i da acestuia. prin copil se intele)e orice fiinta sub virsta de 18 ani. 2. in cadrul cooperarii internationale.uridica. se-. 3. in special in do eniul securitatii si sanatatii. .urisdictia lor.irile necesare pentru bunastarea sa. . daca este ca$ul. cu e-ceptia ca$urilor cind. . serviciilor si lacaselor care au responsabilitati fata de copii si asi)ura protectia lor sa fie confor a cu nor ele fi-ate de catre autoritatile co petente. si vor lua.

e-ilul. dreptul de a+si cunoaste parintii si de a fi crescut de acestia.Art. copilul s+ar )asi in situatia de a fi apatrid. 6. toate partile interesate trebuie sa aiba posibilitatea de a participa la de$bateri si de a+si face cunoscute parerile lor. dreptul de a dobindi o cetatenie si. nu ele sau si relatiile fa iliale. &ind separarea re$ulta din asuri luate de catre un stat parte. in absenta acestora. asura posibilului supravietuirea si de$voltarea Art. ca pre$entarea unei astfel de cereri sa nu antrene$e prin ea insasi consecinte daunatoare pentru persoana sau persoanele in cau$a. de ele entele constitutive ale identitatii sale sau de unele din acestea. 2.1. #tatele parti recunosc ca orice copil are un drept inerent la viata. de e-e plu atunci cind parintii altratea$a sau ne)li. afara daca divul)area acestor infor atii ar aduce pre. unui alt e bru al fa iliei infor atiile esentiale asupra locului unde se )asesc e brul sau e brii fa iliei. in od ile)al. a copilului sau. Art. #tatele parti vor respecta dreptul copilului separat de cei doi parinti ai sai sau de unul din ei.ea$a copiii sau cind parintii traiesc separat si cind ur ea$a sa se ia o *otarire cu privire la locul de resedinta al copilului.aca un copil este lipsit.1. fara a estec ile)al. 4. #tatele parti vor ve)*ea la aplicarea acestor drepturi confor le)islatiei lor nationale si obli)atiilor asu ate potrivit instru entelor internationale aplicabile in aterie.udicii bunastarii copilului. inclusiv cetatenia. . celor doi parinti sau a unuia din ei. . sau a copilului. inc*isoarea. 8. 2. de a intretine relatii persoanele si contacte directe cu cei doi parinti ai sai. astfel cu sint recunoscute de le)e. #tatele parti vor ve)*ea ca nici un copil sa nu fie separat de parintii sai i potriva vointei lor. de ase enea. statul parte da. daca este ca$ul. ca aceasta separare este necesara. #tatele parti vor asi)ura in toata copilului.ea$a sa respecte dreptul copilului de a+si pastra identitatea. survenita in ti pul detentiei). in interesul superior al copilului.udiciare si in confor itate cu le)ile si procedurile aplicabile. . &opilul este inre)istrat i ediat dupa nasterea sa si are de la aceasta data dreptul la un nu e. in od deosebit in ca$urile in care. la cererea parintilor. . in asura posibilului. . Art.1. e-pul$area sau oartea 3intele)indu+se oartea indiferent de cau$a. #tatele parti vor ve)*ea. 3. sub re$erva revi$uirii . cu e-ceptia situatiei in care autoritatile co petente decid. O deci$ie in acest sens poate sa fie necesara in anu ite ca$uri particulare. In toate ca$urile preva$ute la para)raful 1 al pre$entului articol. . #tatele parti se an)a. statele parti vor acorda asistenta si protectia corespun$atoare pentru ca identitatea sa sa fie restabilita cit ai repede posibil. 7. afara daca acest lucru este contrar interesului superior al copilului. 2.1. . 2. precu detentia.

loace. #tatele parti vor )aranta copilului capabil de discerna int dreptul de a e-pri a liber opinia sa asupra oricarei proble e care il priveste. 12. In confor itate cu obli)atia ce revine statelor parti potrivit para)rafului 1 al art. 2. &opilul are dreptul la libertatea de e-pri are8 acest drept cuprinde libertatea de a cauta. sanatatii si oralei publice. In acest scop. inclusiv pe a lor. si de a reveni in propria lor tara. cu u anis si operativitate. in afara unor situatii e-ceptionale. sanatatea publica sau oralitatea publica sau drepturile si libertatile altora si care sint co patibile cu celelalte drepturi recunoscute in pre$enta conventie. Art. dar nu ai acelora care sint preva$ute de le)e si care sint necesare7 a" pentru respectul drepturilor sau reputatiei altora. statele parti vor respecta dreptul pe care il au copilul si parintii sai de a parasi orice tara. fie direct.Art. de ase enea.udiciara sau ad inistrativa care+l priveste.reptul de a parasi orice tara nu poate fi li itat decit de restrictiile preva$ute de le)e si care sint necesare pentru protectia securitatii nationale. 2. scrisa. a pri i si a difu$a infor atii si idei de orice natura. statele parti vor favori$a inc*eierea de acorduri bilaterale si sau aderarea la acordurile e-istente. in confor itate cu re)ulile de procedura din le)islatia nationala. 9. sau prin oricare alte i. se va da copilului. va fi e-a inata de statele parti intr+un spirit po$itiv. In acest scop si in confor itate cu obli)atia care revine statelor parti re$ultind din art. (n copil ai carui parinti au resedinta in state diferite are dreptul de a intretine. #tatele parti vor lua asuri pentru a co bate actiunile ile)ale de de plasare si de i piedicare a reintoarcerii copiilor in strainatate.1. . ultilaterale Art. ordinii publice. 9 para)raful 1. . #tatele parti vor ve)*ea. in special. fara sa tina sea a de frontiere. tiparita sau artistica. ca pre$entarea unei astfel de cereri sa nu antrene$e consecinte daunatoare pentru autorii solicitarii si e brii fa iliei lor. 11.1.1. 2.1. . 2. la ale)erea copilului. In acest scop. sub for a orala. orice cerere facuta de un copil sau de catre parintii sai in vederea intrarii intr+un stat parte sau parasirii acestuia in scopul reintre)irii fa iliei. . 1!. . fie printr+un repre$entant sau o institutie corespun$atoare. sau #" pentru protectia securitatii nationale. Art. relatii personale si contacte directe re)ulate cu a bii parinti. 9-ercitarea acestui drept poate fi supusa restrictiilor. opiniile copilului fiind luate in considerare avindu+se in vedere virsta sa si )radul sau de aturitate. 13. . posibilitatea de a fi ascultat in orice procedura . ordinea publica.

. dupa ca$. 298 #" vor incura.a cooperarea internationala in productia.loacele de infor are in asa de a difu$a infor atii si ateriale care pre$inta o utilitate sociala si culturala pentru copil si raspund spiritului art. 15. 14. 2. sc*i bul si difu$area de astfel de infor atii si ateriale provenind din diferite surse culturale. .loacele de infor are in asa de a tine sea a in od deosebit de nevoile lin)vistice ale copiilor auto*toni sau care apartin unui )rup inoritar8 e" vor favori$a elaborarea de principii directoare corespun$atoare.Art.a i. :ibertatea de a+si anifesta reli)ia sa sau convin)erile sale nu poate fi supusa decit restrictiilor care sint preva$ute de le)e si care sint necesare pentru protectia securitatii publice. a sanatatii si oralei publice sau libertatilor si drepturilor funda entale ale altora. nationale si internationale8 $" vor incura. 16. #tatele parti vor respecta dreptul si obli)atia parintilor sau. spirituala si orala. #tatele parti vor respecta dreptul copilului la libertatea de )indire. 'ici un copil nu va face obiectul in)erintelor arbitrare sau ile)ale in viata sa personala. fa ilia sa. . ale repre$entantilor le)ali ai copilului de a+l orienta pe acesta in e-ercitarea dreptului sus+ entionat de o aniera care sa corespunda de$voltarii capacitatilor sale.a producerea si difu$area de carti pentru copii8 %" vor incura. 9-ercitarea acestor drepturi nu poate fi obiect decit al acelor li itari care sint preva$ute de le)e si care sint necesare intr+o societate de ocratica. a ordinii publice. Art.a i. .loacele de infor are in asa si vor ve)*ea ca copilul sa aiba acces la o infor are si ateriale provenind din surse nationale si internationale diverse.1. sau pentru a prote. de constiinta si reli)ie. statele parti7 a" vor incura. cu deosebire cele care vi$ea$a sa pro ove$e bunastarea sa sociala. in interesul securitatii nationale.a sanatatea sau oralitatea publica sau drepturile si libertatile altora. do iciliul sau corespondenta sa si nici al unor atacuri ile)ale la onoarea si reputatia sa. 2. In acest scop. 3.1. avind in vedere prevederile art. Art. . 17. Art. destinate prote. #tatele parti vor recunoaste drepturile copilului la libertate de asociere si la libertatea de reuniune pasnica.#tatele parti vor recunoaste i portanta functiei indeplinite de i. precu si sanatatea sa fi$ica si entala.arii copilului i potriva infor atiilor si aterialelor care daunea$a bunastarii sale. al si)urantei publice sau al ordinii publice. 2.1. 14 si 18. &opilul are dreptul la protectia le)ii contra unor astfel de i i-tiuni sau atacuri.

3. 21.udiciara. culturala si lin)vistica.terii principiului potrivit caruia a bii parinti au o raspundere co una pentru cresterea si de$voltarea copilului. 18. anc*etarii.1. 2.Art. a repre$entantului sau repre$entantilor sai le)ali sau a oricarei persoane careia i+a fost incredintat. nu poate fi lasat in acest ediu. . in propriul sau interes. #tatele parti vor prevedea pentru acest copil o protectie alternativa in confor itate cu le)islatia lor nationala. retri iterii.1. reli)ioasa. dupa cu se va conveni. 1cestia trebuie sa se conduca inainte de orice dupa interesul superior al copilului. in ti pul cit se afla in in)ri. inclusiv violenta se-uala. ca si de ori)inea sa etnica. te porar sau definitiv. si vor cuprinde. adoptiunii sau. lipsit de ediul sau fa ilial sau care. sociale si educative corespun$atoare pentru prote. #tatele parti vor depune eforturi pentru asi)urarea recunoa. in vederea identificarii. are dreptul la protectie si un a. 2!. Art.#tatele parti care accepta si< sau autori$a adoptiunea se vor asi)ura ca interesul superior al copilului este ratiunea pri ordiala in aterie si7 . Art.enta. proceduri eficiente pentru stabilirea de pro)ra e sociale vi$ind furni$area de spri. . vata are sau de abu$ fi$ic sau ental. 1ceste asuri de protectie vor cuprinde.ire a copiilor pentru care ei indeplinesc conditiile cerute.irea parintilor sau a unuia dintre ei. dupa cu se va stabili. precu si alte for e de prevenire. de ase enea. incredintarii intr+o institutie corespun$atoare pentru copii. 3. ai caror parinti uncesc. . In ale)erea uneia din aceste solutii este necesar sa se tina sea a in od corespun$ator de necesitatea unei anu ite continuitati in educarea copilului.1. 2. Orice copil care este. de rele trata ente sau de e-ploatare. Art. repre$entantilor sai le)ali. proceduri de interventie . 1ceasta protectie alternativa poate sa aiba for a plasarii intr+o fa ilie. statele parti vor acorda a. de abandon sau ne)li. #tatele parti vor lua toate asurile le)islative.in necesar copilului si celor carora le+a fost incredintat. 1 . #tatele parti vor lua toate asurile corespun$atoare pentru a asi)ura copiilor. lacaselor si serviciilor insarcinate sa ve)*e$e la bunastarea copiilor. Pentru )arantarea si pro ovarea drepturilor enuntate in pre$enta conventie. ad inistrative. in ca$ de necesitate. 2. dupa ca$. tratarii si ur aririi pentru ca$urile de rele trata ente aplicate copilului descrise ai sus. raportarii. 5aspunderea pentru cresterea copilului si asi)urarea de$voltarii sale le revine in pri ul rind parintilor sau.area copilului i potriva oricaror for e de violenta.utor corespun$ator parintilor si repre$entantilor le)ali ai copilului in e-ercitarea raspunderii care le revine de a creste copilul si vor asi)ura crearea institutiilor.utor special din partea statului. . dreptul de a beneficia de serviciile si institutiile de in)ri.

la toate eforturile facute de O. in confor itate cu principiile enuntate in pre$enta conventie.1. 2. #tatele parti recunosc ca pentru copiii *andicapati fi$ic si ental trebuie sa se asi)ure o viata plina si decenta in conditii care sa le )arante$e de nitatea. confor le)ii si procedurilor aplicabile si pe ba$a tuturor infor atiilor fiabile relative la ca$ul considerat. daca considera necesar.iri speciale si incura. se vor stradui. in vederea obtinerii infor atiilor necesare pentru reunificarea fa iliei sale. in acest cadru. incredintarea copilului sa nu se traduca printr+un profit aterial nedatorat persoanelor responsabile de aceasta8 e" vor pro ova obiectivele pre$entului articol. In ca$urile in care nici tatal. ca persoanele interesate si+au dat consi ta intul la adoptiune in cunostiinta de cau$a dupa ce au fost obtinute avi$ele necesare8 #" recunosc ca adoptiunea in strainatate poate sa fie considerata ca un alt i.'. daca acesta nu poate sa fie incredintat in tara sa de ori)ine unei fa ilii in stare sa+l *raneasca sau sa+l creasca in od corespun$ator8 $" vor ve)*ea ca. fie ca este sin)ur sau insotit de a a si tata sau de orice alta persoana. 23.a" vor ve)*ea ca adoptiunea unui copil sa nu fie incuviintata decit de autoritatile co petente. indiferent pentru ce otiv. statele parti vor colabora. copiilor *andicapati care indeplinesc conditiile preva$ute si celor care ii au in )ri.irea necesara copilului. .'. daca este ca$ul.1.ea$a si asi)ura. #tatele parti vor lua asurile corespun$atoare pentru ca un copil care cauta sa obtina statutul de refu)iat sau care este considerat ca refu)iat in virtutea re)ulilor si procedurilor de drept international sau national aplicabile. in asura resurselor disponibile. 22.uta copiii care se )asesc intr+o ase enea situatie si a le descoperi parintii 3 a a si tata) sau alti e bri ai fa iliei oricarui copil refu)iat. rudele si repre$entantii le)ali si. copilul sa beneficie$e de )arantiile si de nor ele ec*ivalente acelora e-istente in ca$ul unei adoptiuni nationale8 %" vor lua toate asurile corespun$atoare pentru a asi)ura ca. la cerere. sa beneficie$e de protectie si asitenta u anitara corespun$atoare pentru a+i per ite sa se bucure de drepturile pe care i le recunosc pre$enta conventie si celelalte instru ente internationale relative la drepturile o ului sau cu caracter u anitar la care statele respective sint parti.(. copilului i se va acorda aceeasi protectie ca oricarui alt copil care este te porar sau total lipsit de ediul sau fa ilial. si alte or)ani$atii inter)uverna entale sau ne)uverna entale co petente.a si a. .a ente si acorduri bilaterale sau ultilaterale si. in ca$ul adoptiunii in strainatate. #tatele parti recunosc dreptul copiilor *andicapati de a beneficia de in)ri. inc*eind aran. In acest scop. pentru a prote.(. . nici a a si nici alt e bru al fa iliei nu poate fi re)asit. sa asi)ure ca incredintarea copilului in strainatate sa fie efectuata de catre autoritatile sau or)anele co petente. cooper%nd cu O. 2. sa le favori$e$e autono ia si sa le facilite$e participarea lor activa la viata colectivitatii. ca adoptiunea poate sa aiba loc avind in vedere situatia copilului in raport cu parintii sai. dupa ca$.utor adaptat situatiei copilului si situatiei parintilor sau a celor carora le este incredintat. Art.a. un a. in ca$ul adoptiunii in strainatate.loc de a asi)ura in)ri. Art. care verifica.

3. Art. ca si accesul la aceste date. la in)ri. statele parti vor favori$a sc*i bul de infor atii pertinente in do eniul profilactic al sanatatii. la reeducare. in od deosebit. #tatele parti se an)a.are in unca. inclu$ind de$voltarea lor culturala si spirituala. In aceasta privinta se va tine sea a. #tatele parti se vor stradui sa asi)ure reali$area inte)rala a dreptului sus+ entionat si. 5ecunoscind nevoile speciale ale copiilor *andicapati. Intr+un spirit de cooperare internationala. i)ienei si salubritatii ediului incon. sa beneficie$e de un a.irea sanatatii. tinind sea a de pericolele si riscurile de poluare a ediului natural8 %" asi)urarea ocrotirii sanatatii a elor in perioada pre si postnatala8 e" asi)urarea ca toate )rupurile societatii. In aceasta privinta se va tine sea a in od deosebit de nevoile tarilor in curs de de$voltare. inclusiv prin difu$area de infor atii cuprin$ind etodele de reeducare si serviciile de for are profesionala. #tatele parti recunosc dreptul copilului de a se bucura de cea ai buna stare de sanatate posibila si de a beneficia de serviciile edicale si de reeducare. la activitati recreative si vor beneficia de aceste servicii de o aniera corespun$atoare care sa asi)ure o inte)rare sociala cit se poate de co pleta si o de$voltare individuala. in scopul de a per ite statelor parti sa a eliore$e capacitatile si co petentele lor si sa lar)easca e-perienta lor in aceste do enii. #tatele parti vor lua toate asurile eficiente corespun$atoare in vederea abolirii practicilor traditionale daunatoare sanatatii copiilor. trata entului edical psi*olo)ic si functional al copiilor *andicapati. vor lua asurile corespun$atoare pentru7 a" reducerea ortalitatii in rindul nou+nascutilor8 #" asi)urarea pentru toti copiii de asistenta edicala si in)ri.utor care sa le per ita sa profite de aceasta infor atie8 &" de$voltarea asurilor preventive de sanatate.ea$a sa favori$e$e si sa incura. tinind cont de resursele financiare ale parintilor lor sau ale celor carora le este incredintat copilul. de nevoile tarilor in curs de de$voltare.iri de sanatate necesare.urator si prevenirii de accidente. . 4. 9le se vor stradui sa )arante$e ca nici un copil sa nu fie lipsit de dreptul de a avea acces la aceste servicii. accentul fiind pus pe de$voltarea asurilor pri are de ocrotire a sanatatii8 $" lupta contra aladiilor si alnutritiei in cadrul asurilor pri are de ocrotire a sanatatii. in od deosebit parintii si copiii. in od deosebit. sa fie infor ati cu privire la sanatatea si ali entatia copilului. 2. 24. a. ultu ita aplicarii te*nolo)iei usor de procurat si furni$area de ali ente nutritive si apa potabila. de asistenta a parintilor si de educatie. la for are. avanta.1. precu si a serviciilor in aterie de planificare fa iliala. 4.utorul furni$at confor para)rafului 2 al pre$entului articol va fi )ratuit de fiecare data cind este posibil. 3. . si el este astfel conceput ca cei *andicapati sa aiba efectiv acces la educatie. la pre)atire pentru an)a.ele alaptarii.e$e cooperarea internationala in vederea asi)urarii pro)resive si deplinei reali$ari a dreptului recunoscut in pre$entul articol.

Art. in li ita posibilitatilor si a i. 4. Art. 2.utor financiar in ca$ de nevoie8 $" ele vor asi)ura tuturor accesul la invata intul superior. . in special7 a" ele vor face invata intul pri ar obli)atoriu si )ratuit pentru toti8 #" ele vor incura.Art.uta parintii si alte persoane care au in )ri. indiferent daca se afla pe teritoriul lor sau in strainatate.urari le)ata de plasarea sa.loacelor lor. Prestatiile trebuie sa fie acordate. 26. tinindu+se sea a de resurse si de situatia copilului si a persoanelor responsabile cu intretinerea sa. .a ente corespun$atoare. in ca$ de nevoie o asistenta ateriala si pro)ra e de spri. inclusiv asi)urarile sociale.in. atit )eneral cit si profesional. tinind sea a de conditiile nationale si in li ita i. 27. cind este ca$ul. spirituala. pentru a a. #tatele parti vor lua toate asurile adecvate pentru a asi)ura recuperarea pensiei ali entare a copilului de la parintii sai sau de la alte persoane care au o raspundere financiara fata de el. prin toate i. le vor face desc*ise si accesibile oricarui copil si vor lua asuri corespun$atoare.a un copil sa valorifice acest drept si vor oferi. orala si sociala. 25. #tatele parti recunosc dreptul oricarui copil la un nivel de viata suficient pentru a per ite de$voltarea sa fi$ica.loacelor lor financiare. #tatele parti recunosc dreptul copilului la educatie si in vederea asi)urarii e-ercitarii acestui drept in od pro)resiv si pe ba$a e)alitatii de sanse. .#tatele parti recunosc copilului care a fost plasat de catre autoritatea co petenta pentru a pri i in)ri.a frecventarea scolii cu re)ularitate si reducerea ratei de abandonare a scolii. si vor lua asurile necesare pentru asi)urarea deplinei reali$ari a acestui drept in confor itate cu le)islatia lor nationala. ca si de orice alt ele ent aplicabil la solicitarea prestatiei facute pentru copil sau in nu ele sau. conditiile de viata necesare de$voltarii copilului. precu si adoptarea oricaror alte aran. protectie sau un trata ent fi$ic sau ental. entala.1.a un copil le revine in pri ul rind responsabilitatea de a asi)ura. Parintilor si oricarei alte persoane care au in )ri. in special in ceea ce priveste ali entatia. #tatele parti recunosc oricarui copil dreptul de a beneficia de securitatea sociala. statele parti vor favori$a aderarea la acorduri internationale sau inc*eirea de ase enea acorduri. 2. pentru a se tine sea a de ca$urile in care persoana care are o raspundere financiara fata de un copil traieste intr+un alt stat decit cel al copilului. . #tatele parti vor adopta asurile corespun$atoare.1. Art. dreptul la verificare periodica a trata entului respectiv si a oricarei alte i pre. cu sint instituirea )ratuitatii invata intului si acordarea unui a. 3. In special.iri. 28. .loacele adecvate8 %" ele vor face desc*ise si accesibile oricarui copil infor area si orientarea scolara si profesionala8 e" ele vor lua asuri pentru a incura.1.a diferite for e de invata int secundar. i braca intea si locuinta. in functie de capacitatile fiecaruia.

precu si respectul fata de valorile nationale ale tarii in care traieste. ai ales cu scopul de a contribui la eli inarea i)norantei si a analfabetis ului in lu e si de a facilita accesul la cunostinte stiintifice si te*nice si la etodele de invata int oderne.a institutii de invata int. . #tatele parti vor lua toate asurile corespun$atoare pentru a ve)*ea la aplicarea disciplinei scolare intr+un od co patibil cu de nitatea copilului ca fiinta u ana si in confor itate cu pre$enta conventie.1. de toleranta. #tatele parti recunosc copilului dreptul la odi*na si la vacanta. 2.In statele in care e-ista inoritati etnice. 3!. intr+un spirit de intele)ere. reli)ioase sau lin)vistice sau persoane de ori)ine auto*tona. 'ici o dispo$itie din pre$entul articol sau din articolul 28 nu va fi interpretata de o aniera care sa aduca atin)ere libertatii persoanelor fi$ice sau . in conditii de e)alitate. . 2. 3. #tatele parti sint de acord ca educatia copilului trebuie sa ur areasca7 a" favori$area infloririi personalitatii copilului si de$voltarea in$estrarii si aptitudinilor sale entale si fi$ice. in deplinatatea posibilitatilor lor8 #" educarea copilului in spiritul respectului fata de drepturile o ului si a libertatilor funda entale.ea$a or)ani$area in favoarea lui a unor i. 31. precu si a principiilor consacrate in &arta 'atiunilor (nite8 $" educarea copilului in spirit de respect fata de parinti.a cooperarea internationala in do eniul educatiei. ale tarii din care poate fi ori)inar si ale civili$atiilor diferite de a sa8 %" pre)atirea copilului sa+si asu e responsabilitatile vietii intr+o societate libera. de pace. artistice si culturale. fata de identitatea sa. un copil auto*ton sau care apartine uneia din din aceste inoritati nu poate fi privat de dreptul de a avea propria sa viata culturala. In aceasta privinta se va tine in special sea a de nevoile tarilor in curs de de$voltare. li ba sa si valorile sale culturale.1.2. Art. #tatele parti vor favori$a si incura. .uridice de a crea si diri. de a profesa si de a practica propria sa reli)ie sau de a folosi propria sa li ba in co un cu alti e bri ai )rupului sau. #tatele parti respecta si favori$ea$a dreptul copilului de a participa in od deplin la viata culturala si artistica si incura. cu conditia ca principiile enuntate in para)raful 1 din pre$entul articol sa fie respectate si ca educatia data in aceste institutii sa fie confor a nor elor ini ale pe care statul le prescrie. nationale si reli)ioase si cu persoanele de ori)ine auto*tona8 e" educarea copilului in spirit de respect fata de ediul natural. .loace corespun$atoare de vacanta si activitati recreative. de a participa in od liber la viata culturala si artistica. 2 . Art. de e)alitate intre se-e si prietenie intre toate popoarele si )rupurile etnice. Art. de a practica activitati recreative proprii virstei sale.

#tatele parti recunosc dreptul copilului de a fi prote. 2.1. sociale si educative pentru a prote.#tatele parti vor lua asuri corespun$atoare. 33. #tatele parti vor lua asurile le)islative. Art. statele parti. detinerea sau inte nitarea unui copil trebuie sa fie confor a cu le)ea si nu va fi decit o asura e-tre a si va fi cit ai scurta posibil8 . Pedeapsa capitala sau inc*isoarea pe viata fara posibilitatea de a fi eliberat nu vor fi pronuntate pentru infractiunile co ise de persoane sub virsta de optspre$ece ani8 #" nici un copil sa nu fie privat de libertate in od ile)al sau arbitrar. asa cu sint acestea definite de conventiile internationale pertinente si pentru a i piedica utili$area copiilor pentru productia si traficul ilicit al acestor substante.#tatele parti vor lua toate asurile necesare. . . inu ane sau de)radante.are8 #" prevede o re)le entare corespun$atoare a or)anelor de lucru si a conditiilor de unca8 $" prevede pedepse sau alte sanctiuni corespun$atoare pentru a asi)ura aplicarea efectiva a pre$entului articol. 36. in special. 32.a copiii contra folosintei ilicite a stupefiantelor si a substantelor psi*otrope. . ad inistrative. In acest scop.ea$a sa prote. pentru a i piedica7 a" incitarea copiilor sa se dedea sau sa fie constrinsi sa se dedea la o activitate se-uala ile)ala8 #" e-ploatarea copiilor in scopul prostitutiei sau al altor practici ile)ale8 $" e-ploatarea copiilor in scopul productiei de spectacole sau de aterial cu caracter porno)rafic. vin$area si co ertul cu copii in orice scop ar fi si in orice for a. bilateral si ultilateral. .e$e copilul contra oricarei for e de e-ploatare se-uala si de violenta se-uala. bilateral si ultilateral. In acest scop si tinind sea a de dispo$itiile pertinente ale celorlalte instru ente internationale. ad inistrative. 34.#tatele parti se an)a. nici la pedepse sau trata ente crude.a copilul contra oricarei for e de e-ploatare daunatoare oricarui aspect al bunastarii lui. statele vor lua in special toate asurile corespun$atoare pe plan national. Art. Art. . 1restarea. 35. entale.Art. inclusiv asuri le)islative. sociale si educative pentru a asi)ura aplicarea pre$entului articol.#tatele parti vor ve)*ea ca7 a" nici un copil sa nu fie supus la tortura. vor7 a" fi-a o virsta ini a sau virste ini e de an)a. pe plan national. 37. Art. Art.at i potriva e-ploatarii econo ice si de a nu fi constrins la vreo unca ce co porta riscuri sau este susceptibila sa+i co pro ita educatia sau sa+i daune$e sanatatii sau de$voltarii sale fi$ice.#tatele parti vor prote. pentru a i piedica rapirea. spirituale. . orale sau sociale.

. .ea$a sa respecte si sa faca respectate re)ulile dreptului u anitar international care le sint aplicabile in ca$ de conflict ar at si a caror protectie se e-tinde si la copii. 4.ire. inu ane sau de)radante sau a unui conflict ar at. Art. care sa intareasca respectul sau pentru drepturile o ului si libertatile funda entale ale altora si care sa tina sea a de virsta sa ca si necesitatea de a facilita reinte)rarea sa in societate. #tatele parti recunosc oricarui copil banuit. respectul de sine si de nitatea copilului. 1ceasta readaptare si aceasta reinte)rare se vor desfasura in conditii care favori$ea$a sanatatea. statele parti se vor stradui sa inrole$e cu prioritate pe cei ai in virsta. #tatele parti vor lua toate asurile posibile a asi)ura ca persoanele care nu au atins virsta de cincispre$ece ani nu vor participa direct la ostilitati. precu si dreptul de a contesta le)alitatea privarii lor de libertate in fata unui tribunal sau a unei alte autoritati co petente. 3 . In acest scop.a populatia civila in ca$ de conflict ar at. 1tunci cind incorporea$a persoane de peste cincispre$ece ani dar sub optspre$ece ani.#tatele parti vor lua toate asurile corespun$atoare pentru a facilita readaptarea fi$ica si psi*olo)ica si reinte)rarea sociala a oricarui copil victi a a oricarei for e de ne)li. in afara unor ca$uri e-ceptionale8 %" copiii privati de libertate sa aiba dreptul de a avea acces rapid la asistenta . Art.1.1. Art. 2. si tinind sea a de dispo$itiile pertinente ale instru entelor internationale. si ca deci$ia sa fie luata in od rapid in le)atura cu c*estiunea respectiva. independente si i partiale. orice copil privat de libertate va fi separat de adulti.enta. sa+l faca sa+si asu e un rol constructiv in sinul acesteia. 4!. 38. &onfor obli)atiei care le revine in virtutea dreptului u anitar international de a prote. acu$at sau dovedit ca a co is o incalcare a le)ii penale dreptul la un trata ent care sa fie de natura sa favori$e$e si tul sau de de nitate si a valorii personale. In special. 3. . a torturii sau a oricarei for e de pedeapsa sau trata ente cu cru$i e. statele parti vor lua toate asurile posibile in practica pentru ca copiii afectati de conflictul ar at sa beneficie$e de protectie si de in)ri. afara daca se considera preferabil sa nu fie separat. #tatele parti se vor abtine de a inrola in fortele lor ar ate orice persoana care nu a atins virsta de cincispre$ece ani.uridica sau la orice alta asistenta corespun$atoare.$" orice copil privat de libertate sa fie tratat cu o enie si cu respectul datorat de nitatii persoanei u ane si de o aniera care sa tina sea a de nevoile persoanelor de virsta sa. si el are dreptul de a fi in contact cu fa ilia sa prin corespondenta si prin vi$ite. 2. #tatele parti se an)a. statele parti vor ve)*ea in special7 . in interesul superior al copilului. e-ploatare sau viciu.

prin inter ediul parintilor sai sau repre$entantilor le)ali si sa beneficie$e de o asistenta . de fiecare data cind este posibil si de dorit. crearea de autoritati si institutii special concepute pentru copiii banuiti. si daca acest lucru nu este considerat contrar interesului superior al copilului datorita in special virstei si situatiei sale.udiciara co petenta. 4. .'ici o dispo$itie din pre$enta conventie nu aduce atin)ere prevederilor favorabile pentru reali$area acestor drepturi ale copilului care pot fi)ura7 a" in le)islatia unui stat parte8 sau #" in dreptul international in vi)oare pentru acest stat.udiciare superioare co petente. si in special7 a" sa stabileasca o virsta ini a sub care copiii vor fi pre$u ati ca nu au discerna intul de a incalca le)ea penala8 #" sa ia asuri. =a fi preva$uta o intrea)a )a a de dispo$itii referitoare in special la in)ri. plasa ent fa ilial. daca este ca$ul. altele decit cele institutionale. fiind totusi inteles ca drepturile o ului si )arantiile le)ale trebuie respectate in od deplin. 41. independente si i partiale. pentru a asi)ura copiilor un trata ent in interesul bunastarii lor si proportional cu situatia lor si cu infractiunea. probare. sa poata face apel cu privire la deci$ie si la orice asura luata in consecinta in fata unei autoritati sau a unei instante . pentru a trata acesti copii fara a recur)e la procedura . acu$ati sau declarati ca ar fi co is incalcari ale le)ii penale. Art. de proceduri.udiciara. 3. #tatele parti se vor stradui sa pro ove$e adoptarea de le)i. in pre$enta avocatului sau.ire. la indru are. ai . confor le)ii8 vi" sa fie asistat in od )ratuit de un interpret daca nu intele)e sau nu vorbeste li ba utili$ata8 vii" ca viata sa sa fie in od deplin respectata in toate fa$ele procedurii. pro)ra e de educatie )enerala si profesionala si la solutii.a" ca nici un copil sa nu fie banuit. acu$at sau declarat vinovat de o incalcare a le)ii penale datorita unor actiuni sau o isiuni care nu erau inter$ise de catre dreptul national sau international in o entul co iterii lor8 #" ca orice copil banuit sau acu$at de o incalcare a le)ii penale sa aiba cel putin dreptul la )arantiile ur atoare7 i" sa fie pre$u at nevinovat pina ce vinovatia sa va fi stabilita le)al8 ii" sa fie infor at in cel ai scurt ter en si direct de acu$atiile care i se aduc sau.uridica sau de orice alta asistenta corespun$atoare pentru pre)atirea si pre$entarea apararii sale8 iii" cau$a sa sa fie e-a inata fara intir$iere de catre o autoritate sau o instanta . independenta si i partiala dupa o procedura ec*itabila confor prevederilor le)ii. orientare si suprave)*ere. in pre$enta parintilor sai sau a repre$entantilor le)ali8 iv" sa nu fie constrins sa depuna arturie sau sa arturiseasca ca este vinovat8 sa intero)*e$e sau sa faca sa fie intero)ati artori ai acu$arii si sa obtina aducerea si intero)area artorilor in aparare in conditii de e)alitate8 v" daca se dovedeste ca a incalcat le)ea penala.

3.oritatea absoluta a voturilor repre$entantilor statelor parti pre$ente si votante. &o itetul se co pune din 10 e-perti de o inalta oralitate si care poseda o co petenta recunoscuta in do eniul re)le entat de pre$enta conventie. secretarul )eneral al Or)ani$atiei 'atiunilor (nite va invita in scris statele sa propuna candidatii lor intr+un ter en de doua luni. 4. &u patru luni inaintea datei fiecarei ale)eri. 1le)erile vor avea loc la reuniunile statelor parti. . Me brii co itetului sint alesi prin vot secret de pe o lista de persoane dese nate de statele parti. 'u ele celor cinci e bri vor fi trase la sorti de catre presedintele reuniunii i ediat dupa pri a ale)ere. . adultilor si copiilor. 2. #ecretarul )eneral va intoc i apoi o lista alfabetica a candidatilor astfel dese nati. Pri a ale)ere va avea loc in ter en de sase luni de la data intrarii in vi)oare a pre$entei conventii. 7. 8. 6. Me brii sai sint alesi de statele parti din rindul cetatenilor lor si actionea$a cu titlu individual.ea$a sa faca cunoscute pe lar) principiile si dispo$itiile pre$entei conventii. &o itetul aproba re)ula entul sau interior. sau daca. 42.#tatele parti se an)a.Partea a II-a Art. se instituie un co itet al drepturilor copilului care indeplineste atributiunile care ur ea$a. la care cvoru ul este constituit din doua trei i din statele parti. sub re$erva aprobarii de catre co itet. Me brii co itetului sint alesi pe o perioada de patru ani. 1le)erile vor avea loc apoi la fiecare doi ani. Art. convocate de secretarul )eneral la sediul Or)ani$atiei 'atiunilor (nite. In ca$ de deces sau de de isie a unui e bru al co itetului. candidatii alesi in co itet sint cei care obtin cel ai are nu ar de voturi si a. 43. indicind statele parti care i+au dese nat si o va co unica statelor parti la pre$enta conventie.uridice.1. 9i pot fi realesi daca candidatura lor este pre$entata din nou. tinindu+se sea a de necesitatea asi)urarii unei repartitii )eo)rafice ec*itabile si cu respectarea principalelor siste e . &o itetul ale)e biroul sau pentru o perioada de doi ani. pentru orice alt otiv. statul parte care a pre$entat candidatura lui nu este un alt e-pert dintre cetatenii sai pentru a ocupa postul vacant pina la e-pirarea andatului respectiv. Mandatul a cinci e bri alesi la pri a ale)ere va lua sfirsit dupa doi ani. prin i.loace active si corespun$atoare. In vederea e-a inarii pro)reselor inre)istrate de statele parti in e-ecutarea obli)atiilor contractate de ele in virtutea pre$entei conventii. >iecare stat parte poate dese na un candidat dintre cetatenii sai. . 5. . :a aceste reuniuni. un e bru declara ca nu ai poate e-ercita functiunile sale in cadrul co itetului.

ea$a sa supuna co itetului. 11.1. &o itetul poate cere statelor parti toate infor atiile co ple entare referitoare la aplicarea conventiei. Me brii co itetului creat in virtutea pre$entei conventii pri esc. cu aprobarea adunarii )enerale. 5euniunile co itetului se tin in od nor al la sediul Or)ani$atiei 'atiunilor (nite sau in orice alt loc corespun$ator stabilit de co itet.urata sesiunilor sale este stabilita si odificata. infor atiile de ba$a co unicate anterior. 44. 4. daca este ca$ul.a cooperarea internationala in do eniul vi$at de conventie7 a" Institutiile speciali$ate. un raport asupra activitatilor sale. de reuniunea statelor parti la pre$enta conventie. 2. prin inter ediul secretarului )eneral al O. &o itetul supune la fiecare doi ani adunarii )enerale.(. 9le trebuie. 5. 3. sub re$erva aprobarii de catre adunarea )enerala.1!. in rapoartele pe care le pre$inta dupa aceea. 6. prin inter ediul &onsiliului 9cono ic si #ocial. &o itetul se reuneste nor al in fiecare an. >ondul 'atiunilor (nite pentru copii si alte or)ane ale 'atiunilor (nite au dreptul de a asista la e-a inarea aplicarii dispo$itiilor pre$entei conventii care tin de andatul lor. rapoarte asupra asurilor pe care le adopta pentru a da efect drepturilor recunoscute in pre$enta conventie si asupra pro)reselor reali$ate in e-ercitarea acestor drepturi7 a" in ter en de doi ani incepind de la data intrarii in vi)oare a pre$entei conventii pentru statele parti interesate8 #" in continuare.. #tatele parti se an)a. 5apoartele intoc ite confor pre$entului articol trebuie. Art. . confor aliniatului b) din para)raful 1 al pre$entului articol. &o itetul poate invita institutiile speciali$ate. daca este necesar. sa cuprinda infor atii suficiente pentru a da co itetului o idee precisa asupra aplicarii conventiei in tara respectiva. #tatele parti care au pre$entat co itetului un raport initial nu trebuie sa repete. 12.Pentru a pro ova aplicarea efectiva a conventiei si a incura. #tatele parti asi)ura o lar)a difu$are rapoartelor lor in tara lor proprie. . inde ni$atii din resursele Or)ani$atiei 'atiunilor (nite in conditiile si odalitatile fi-ate de adunarea )enerala. >ondul 'atiunilor (nite pentru copii si orice alte or)anis e co petente pe care le va considera corespun$atoare sa dea avi$e speciali$ate asupra aplicarii conventiei in do eniile care . . Art. #ecretarul )eneral al Or)ani$atiei 'atiunilor (nite pune la dispo$itia co itetului personalul si instalatiile care ii sint necesare pentru a se ac*ita in od eficace de functiunile care ii sint incredintate confor pre$entei conventii. la fiecare cinci ani. sa indice factorii si dificultatile care i piedica statele parti sa se ac*ite in od deplin de obli)atiile preva$ute in pre$enta conventie.'. 45. de ase enea.

insotite. #" &o itetul trans ite. $" &o itetul poate reco anda adunarii )enerale sa roa)e pe secretarul )eneral sa dispuna efectuarea pentru co itet a unor studii asupra proble elor specifice care afectea$a drepturile copilului. %" &o itetul poate face su)estii si reco andari de ordin )eneral fondate pe infor atiile pri ite in confor itate cu articolele 00 si 02 din pre$enta conventie. daca este ca$ul. 9l poate invita institutiile speciali$ate. de observatiile statelor parti. 1ceste su)estii si reco andari de ordin )eneral sint trans ise oricarui stat parte interesat si aduse in atentia adunarii )enerale. >ondului 'atiunilor (nite pentru copii si altor or)anis e co petente orice raport al statelor parti ce contine o cerere sau care indica o nevoie de consultanta sau asistenta te*nica ori de alta natura. institutiilor speciali$ate. >ondul 'atiunilor (nite pentru copii si alte or)ane ale 'atiunilor (nite sa+i pre$inte rapoarte asupra aplicarii conventiei in sectoarele care tin de do eniul lor de activitate. daca este ca$ul. daca aprecia$a necesar.tin de andatele lor respective. de observatiile si su)estiile co itetului care se refera la cerere sau indicatie. . insotit.

Art.oritatea statelor parti pre$ente si votante la conferinta este supus spre aprobare adunarii )enerale. Art. cerindu+le sa+i faca cunoscut daca sint favorabile convocarii unei conferinte a satelor parti in vederea e-a inarii propunerii si a punerii ei la vot. Art. secretarul )eneral convoaca conferinta sub auspiciile Or)ani$atiei 'atiunilor (nite.oritatea a doua trei i din statele parti. 4 . Art.Pre$enta conventie trebuie sa fie ratificata. . 5!. . Orice a enda ent adoptat confor dispo$itiilor din para)raful 1 al pre$entului articol va intra in vi)oare atunci cind va fi aprobat de 1dunarea )enerala a Or)ani$atiei 'atiunilor (nite si acceptat de a. Instru entele de aderare vor fi depuse la secretarul )eneral al Or)ani$atiei 'atiunilor (nite. Instru entele de ratificare vor fi depuse la secretarul )eneral al Or)ani$atiei 'atiunilor (nite. .1. 51. 1tunci cind un a enda ent intra in vi)oare. Orice stat parte poate sa propuna un a enda ent si sa depuna te-tul acestuia la secretarul )eneral al Or)ani$atiei 'atiunilor (nite.Pre$enta conventie este desc*isa spre se nare tuturor statelor. . . conventia va intra in vi)oare in a trei$ecea $i care va ur a depunerii de catre acest stat a instru entului sau de ratificare sau de aderare. acesta are forta obli)atorie pentru statele parti care le+au acceptat. 2. Art.1. . 3. . 47. 46. 48. Orice a enda ent adoptat de a. in patru luni dupa aceasta co unicare. cel putin o trei e din statele parti se pronunta in favoarea convocarii unei ase enea conferinte. #ecretarul )eneral va co unica propunerea de a enda ent statelor parti.aca.1. 2. Pre$enta conventie va intra in vi)oare in a trei$ecea $i dupa depunerea la secretarul )eneral al Or)ani$atiei 'atiunilor (nite a celui de+al doua$ecilea instru ent de ratificare sau aderare. Pentru fiecare stat care va ratifica pre$enta conventie sau care va adera la aceasta dupa depunerea celui de+al doua$ecilea instru ent de ratificare sau de aderare. celelalte state ra inind le)ate de dispo$itiile din pre$enta conventie si de toate a enda entele anterioare acceptate de ele.Pre$enta conventie va ra ine desc*isa aderarii oricarui stat.Partea a III-a Art. #ecretarul )eneral al Or)ani$atiei 'atiunilor (nite va pri i si va co unica tuturor statelor te-tul re$ervelor care au fost facute de state in o entul ratificarii sau aderarii. .

in respective.Ori)inalul pre$entei conventii. au se nat pre$enta conventie. va fi depus la secretarul )eneral al Or)ani$atiei 'atiunilor (nite. Art. care va infor a despre aceasta toate statele parti la conventie. c*ine$a. en)le$a. france$a.Orice stat parte poate denunta pre$enta conventie printr+o notificare scrisa adresata secretarului )eneral al Or)ani$atiei 'atiunilor (nite.2.enuntarea capata efect la un an de la data la care notificarea a fost pri ita de secretarul )eneral. 'ici o re$erva inco patibila cu obiectul si scopul pre$entei conventii nu este autori$ata. 53.rept care plenipotentiarii subse nati. . ale carei te-te in araba. od corespun$ator i puterniciti de )uvernele lor . 5e$ervele pot fi retrase in orice o ent printr+o notificare adresata secretarului )eneral al Or)ani$atiei 'atiunilor (nite. rusa si spaniola sint e)al autentice. 3. 'otificarea va capata efect de la data la care este pri ita de catre secretarul )eneral. .#ecretarul )eneral al Or)ani$atiei 'atiunilor (nite este dese nat ca depo$itar al pre$entei conventii. . Art. . . 52. 54. Art.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful