Conventia ONU cu privire la drepturile copilului

*)
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 109 din 28 septe brie 1990
!!!!!!!! *) "raducere

PREAMBUL
#tatele parti la pre$enta conventie, consider%nd ca, in confor itate cu principiile procla ate in &arta 'atiunilor (nite, recunoasterea de nitatii inerente tuturor e brilor fa iliei u ane, precu si e)alitatea si caracterul inalienabil al drepturilor lor, sint funda entul libertatii, dreptatii si pacii in lu e, av%nd in vedere faptul ca popoarele 'atiunilor (nite au procla at din nou in carta increderea lor in drepturile funda entale ale o ului, in de nitatea si valoarea fiintei u ane, si sint *otarite sa pro ove$e pro)resul social si sa instaure$e cele ai bune conditii de viata intr+o libertate cit ai deplina, recunosc%nd ca 'atiunile (nite, in ,eclaratia universala a drepturilor o ului si in pactele internationale privind drepturile o ului, au procla at si au convenit ca fiecare este indreptatit sa se prevale$e de toate drepturile si de toate libertatile care sint enuntate in acestea, fara nici o deosebire de rasa, culoare, se-, li ba, reli)ie, opinie publica sau orice alta opinie, de ori)ine nationala sau sociala, avere, nastere sau alta situatie, a intind ca in ,eclaratia universala a drepturilor o ului 'atiunile (nite au procla at ca copiii au dreptul la a.utor si la o asistenta sociala, convinsi ca fa ilia, unitatea funda entala a societatii, si ediul natural pentru cresterea si bunastarea tuturor e brilor sai, si in od deosebit copiii, trebuie sa beneficie$e de protectia si de asistenta de care are nevoie pentru a putea sa .oace pe deplin rolul sau in societate, recunosc%nd ca pentru deplina si ar onioasa de$voltare a personalitatii sale, copilul trebuie sa creasca intr+un ediu fa ilial, intr+o at osfera de fericire, dra)oste si intele)ere, consider%nd ca este i portant de a pre)ati pe deplin copilul pentru a avea o viata individuala in societate si de a+l creste in spiritul idealurilor procla ate in &arta 'atiunilor (nite si, in special, in spiritul pacii, de nitatii, libertatii, e)alitatii si solidaritatii, av%nd in vedere ca necesitatea de a acorda o protectie speciala copilului a fost enuntata in ,eclaratia de la /eneva din 1920 cu privire la drepturile copilului si in ,eclaratia drepturilor copilului adoptata de 1dunarea )enerala la 20 noie brie 1929 si ca a fost recunoscuta in ,eclaratia universala a drepturilor o ului 3in od deosebit in articolele 24 si 20), in Pactul international privind drepturile econo ice, sociale si culturale 3in od

asa cu s+a indicat in . in principal de o protectie . copilul. tin%nd in od corespun$ator sea a de i portanta traditiilor si valorilor culturale ale fiecarui popor in protectia si de$voltarea ar onioasa a copilului. recunosc%nd i portanta cooperarii internationale pentru i bunatatirea conditiilor de viata ale copiilor in toate tarile si in od deosebit in tarile in curs de de$voltare. recunosc%nd ca in toate tarile lu ii sint copii care traiesc in conditii deosebit de dificile si ca este necesar sa se acorde acestor copii o atentie deosebita.ustitiei pentru inori 35e)ulile de la 6ei.deosebit in art. av%nd in vedere ca.iri speciale. 10) si in instru entele pertinente ale institutiilor speciali$ate si ale or)ani$atiilor internationale care se preocupa de bunastarea copilului. au convenit asupra celor ce ur ea$a7 . rea intind dispo$itiile . cu referire speciala la practicile in aterie de adoptiune si de plasa ent fa ilial pe plan national si international.eclaratia drepturilor copilului.uridica potrivita.eclaratiei cu privire la principiile sociale si . de 1nsa blul de re)uli ini e ale 'atiunilor (nite privind ad inistrarea . din cau$a lipsei sale de aturitate fi$ica si intelectuala.eclaratiei relative la protectia fe eilor si copiilor in perioade de ur)enta si de conflict ar at.uridice aplicabile protectiei si bunastarii copiilor. are nevoie de o protectie speciala si de in)ri. inainte si dupa nastere.in)) si ale .

etnica sau sociala. culoare. si vor lua. dupa ca$. 4. intr+un od care sa corespunda de$voltarii capacitatilor acestuia. interesele superioare ale copilului trebuie sa fie luate in considerare cu prioritate. dreptul si obli)atia pe care le au parintii sau. Art. #tatele parti se an)a. ale altor persoane le)al responsabile pentru el. Art.ea$a sa ia toate asurile le)islative. 1. . in ba$a le)ii aplicabile copilului. In toate deci$iile care ii privesc pe copii. Art. opinie politica sau alta opinie a copilului sau a parintilor sau a repre$entantilor sai le)ali.oratul este stabilit sub aceasta virsta. 3. 2. #tatele parti se an)a. activitatile. ele vor lua aceste asuri in li itele a-i e ale re$ervelor de care dispun si.1.ea$a sa asi)ure copilului protectia si in)ri.ea$a sa respecte drepturile care sint enuntate in pre$enta conventie si sa le )arante$e tuturor copiilor care tin de . orientarea si sfaturile corespun$atoare e-ercitarii drepturilor pe care i le recunoaste pre$enta conventie. de incapacitatea lor. 2. cu e-ceptia ca$urilor cind.uridica. sociale si culturale. tinind cont de drepturile si obli)atiile parintilor sai. #tatele parti vor ve)*ea ca functionarea institutiilor. de catre tribunale. 5. a. toate asurile le)islative si ad inistrative corespun$atoare. serviciilor si lacaselor care au responsabilitati fata de copii si asi)ura protectia lor sa fie confor a cu nor ele fi-ate de catre autoritatile co petente. indiferent de rasa.irile necesare pentru bunastarea sa. fara nici o distinctie. ad inistrative si altele care sint necesare pentru a pune in practica drepturile recunoscute in pre$enta conventie.#tatele parti se an)a.at i potriva oricarei for e de discri inare sau de sanctiuni otivate de situatia . se-. ale repre$entantilor sai le)ali sau ale e brilor fa iliei sale. #tatele parti vor lua toate asurile corespun$atoare pentru ca copilul sa fie efectiv prote. in cadrul cooperarii internationale. reli)ie. e brii fa iliei lar)ite sau a co unitatii. tutorii sau alte persoane prin le)e responsabile pentru copil. daca este ca$ul. fie ca sint luate de institutii publice sau private de ocrotiri sociale. .In sensul pre$entei conventii. 3. de situatia lor ateriala.#tatele parti vor respecta responsabilitatea. . . 2. de nasterea lor sau de alta situatie.urisdictia lor. si in ceea ce priveste nu arul si co petenta personalului lor ca si in privinta unui control corespun$ator. de a+i da acestuia. in acest scop. confor cutu ei locale. prin copil se intele)e orice fiinta sub virsta de 18 ani. . de ori)inea lor nationala. opiniile declarate sau convin)erile parintilor sai. in special in do eniul securitatii si sanatatii. . li ba.Partea I Art. Art. In ca$ul drepturilor econo ice. autoritati ad inistrative sau de or)ane le)islative.1. ale tutorilor sai.

astfel cu sint recunoscute de le)e. nu ele sau si relatiile fa iliale.1. sub re$erva revi$uirii . . inclusiv cetatenia. Art. survenita in ti pul detentiei). in od deosebit in ca$urile in care. #tatele parti vor asi)ura in toata copilului. afara daca acest lucru este contrar interesului superior al copilului. de ase enea. la cererea parintilor.ea$a sa respecte dreptul copilului de a+si pastra identitatea. de e-e plu atunci cind parintii altratea$a sau ne)li. O deci$ie in acest sens poate sa fie necesara in anu ite ca$uri particulare. de ele entele constitutive ale identitatii sale sau de unele din acestea. ca pre$entarea unei astfel de cereri sa nu antrene$e prin ea insasi consecinte daunatoare pentru persoana sau persoanele in cau$a.ea$a copiii sau cind parintii traiesc separat si cind ur ea$a sa se ia o *otarire cu privire la locul de resedinta al copilului. . sau a copilului.1. statul parte da. . asura posibilului supravietuirea si de$voltarea Art. 2. daca este ca$ul. ca aceasta separare este necesara. #tatele parti se an)a. 8.udiciare si in confor itate cu le)ile si procedurile aplicabile. in absenta acestora. precu detentia. a copilului sau.1. toate partile interesate trebuie sa aiba posibilitatea de a participa la de$bateri si de a+si face cunoscute parerile lor.Art. e-ilul. 7. de a intretine relatii persoanele si contacte directe cu cei doi parinti ai sai.udicii bunastarii copilului. . copilul s+ar )asi in situatia de a fi apatrid. #tatele parti vor respecta dreptul copilului separat de cei doi parinti ai sai sau de unul din ei. dreptul de a dobindi o cetatenie si. celor doi parinti sau a unuia din ei. in interesul superior al copilului. Art. unui alt e bru al fa iliei infor atiile esentiale asupra locului unde se )asesc e brul sau e brii fa iliei. fara a estec ile)al. in asura posibilului. statele parti vor acorda asistenta si protectia corespun$atoare pentru ca identitatea sa sa fie restabilita cit ai repede posibil. 3. . 6. #tatele parti recunosc ca orice copil are un drept inerent la viata. &opilul este inre)istrat i ediat dupa nasterea sa si are de la aceasta data dreptul la un nu e. in od ile)al. #tatele parti vor ve)*ea. #tatele parti vor ve)*ea la aplicarea acestor drepturi confor le)islatiei lor nationale si obli)atiilor asu ate potrivit instru entelor internationale aplicabile in aterie. 4. 2. 2. In toate ca$urile preva$ute la para)raful 1 al pre$entului articol. &ind separarea re$ulta din asuri luate de catre un stat parte. e-pul$area sau oartea 3intele)indu+se oartea indiferent de cau$a. #tatele parti vor ve)*ea ca nici un copil sa nu fie separat de parintii sai i potriva vointei lor. . dreptul de a+si cunoaste parintii si de a fi crescut de acestia. inc*isoarea.aca un copil este lipsit. cu e-ceptia situatiei in care autoritatile co petente decid.1. . 2. afara daca divul)area acestor infor atii ar aduce pre.

2. de ase enea. 12. Art. sanatatea publica sau oralitatea publica sau drepturile si libertatile altora si care sint co patibile cu celelalte drepturi recunoscute in pre$enta conventie. dar nu ai acelora care sint preva$ute de le)e si care sint necesare7 a" pentru respectul drepturilor sau reputatiei altora.Art. tiparita sau artistica. #tatele parti vor ve)*ea. 1!. sanatatii si oralei publice. #tatele parti vor )aranta copilului capabil de discerna int dreptul de a e-pri a liber opinia sa asupra oricarei proble e care il priveste. .1. In acest scop. sau #" pentru protectia securitatii nationale. (n copil ai carui parinti au resedinta in state diferite are dreptul de a intretine.1. fara sa tina sea a de frontiere. si de a reveni in propria lor tara. Art. va fi e-a inata de statele parti intr+un spirit po$itiv. .1. In confor itate cu obli)atia ce revine statelor parti potrivit para)rafului 1 al art. . in special. fie direct. orice cerere facuta de un copil sau de catre parintii sai in vederea intrarii intr+un stat parte sau parasirii acestuia in scopul reintre)irii fa iliei.udiciara sau ad inistrativa care+l priveste. 13.loace. statele parti vor respecta dreptul pe care il au copilul si parintii sai de a parasi orice tara. ordinea publica. . . 2. In acest scop. la ale)erea copilului. se va da copilului.1. 11. In acest scop si in confor itate cu obli)atia care revine statelor parti re$ultind din art.reptul de a parasi orice tara nu poate fi li itat decit de restrictiile preva$ute de le)e si care sint necesare pentru protectia securitatii nationale. sau prin oricare alte i. 2. posibilitatea de a fi ascultat in orice procedura . sub for a orala. in afara unor situatii e-ceptionale. ca pre$entarea unei astfel de cereri sa nu antrene$e consecinte daunatoare pentru autorii solicitarii si e brii fa iliei lor. 9. &opilul are dreptul la libertatea de e-pri are8 acest drept cuprinde libertatea de a cauta. cu u anis si operativitate. #tatele parti vor lua asuri pentru a co bate actiunile ile)ale de de plasare si de i piedicare a reintoarcerii copiilor in strainatate. 9-ercitarea acestui drept poate fi supusa restrictiilor. in confor itate cu re)ulile de procedura din le)islatia nationala. relatii personale si contacte directe re)ulate cu a bii parinti. . ultilaterale Art. 2. fie printr+un repre$entant sau o institutie corespun$atoare. scrisa. 9 para)raful 1. statele parti vor favori$a inc*eierea de acorduri bilaterale si sau aderarea la acordurile e-istente. opiniile copilului fiind luate in considerare avindu+se in vedere virsta sa si )radul sau de aturitate. a pri i si a difu$a infor atii si idei de orice natura. inclusiv pe a lor. ordinii publice.

Art. . . In acest scop. #tatele parti vor respecta dreptul copilului la libertatea de )indire. in interesul securitatii nationale. do iciliul sau corespondenta sa si nici al unor atacuri ile)ale la onoarea si reputatia sa.a cooperarea internationala in productia.loacele de infor are in asa de a difu$a infor atii si ateriale care pre$inta o utilitate sociala si culturala pentru copil si raspund spiritului art. fa ilia sa. . . Art.1. 17. precu si sanatatea sa fi$ica si entala. &opilul are dreptul la protectia le)ii contra unor astfel de i i-tiuni sau atacuri. #tatele parti vor recunoaste drepturile copilului la libertate de asociere si la libertatea de reuniune pasnica.#tatele parti vor recunoaste i portanta functiei indeplinite de i. sc*i bul si difu$area de astfel de infor atii si ateriale provenind din diferite surse culturale.a i. 298 #" vor incura. ale repre$entantilor le)ali ai copilului de a+l orienta pe acesta in e-ercitarea dreptului sus+ entionat de o aniera care sa corespunda de$voltarii capacitatilor sale.1.a producerea si difu$area de carti pentru copii8 %" vor incura. statele parti7 a" vor incura. sau pentru a prote.loacele de infor are in asa de a tine sea a in od deosebit de nevoile lin)vistice ale copiilor auto*toni sau care apartin unui )rup inoritar8 e" vor favori$a elaborarea de principii directoare corespun$atoare. 9-ercitarea acestor drepturi nu poate fi obiect decit al acelor li itari care sint preva$ute de le)e si care sint necesare intr+o societate de ocratica. #tatele parti vor respecta dreptul si obli)atia parintilor sau. .a i. a sanatatii si oralei publice sau libertatilor si drepturilor funda entale ale altora. 14 si 18. 16.Art. nationale si internationale8 $" vor incura. 2. 15. 'ici un copil nu va face obiectul in)erintelor arbitrare sau ile)ale in viata sa personala. 2. spirituala si orala. a ordinii publice. 3. destinate prote.arii copilului i potriva infor atiilor si aterialelor care daunea$a bunastarii sale.loacele de infor are in asa si vor ve)*ea ca copilul sa aiba acces la o infor are si ateriale provenind din surse nationale si internationale diverse. avind in vedere prevederile art. cu deosebire cele care vi$ea$a sa pro ove$e bunastarea sa sociala. 14. 2. de constiinta si reli)ie.1. Art. al si)urantei publice sau al ordinii publice.a sanatatea sau oralitatea publica sau drepturile si libertatile altora. :ibertatea de a+si anifesta reli)ia sa sau convin)erile sale nu poate fi supusa decit restrictiilor care sint preva$ute de le)e si care sint necesare pentru protectia securitatii publice. dupa ca$.

lipsit de ediul sau fa ilial sau care. proceduri de interventie . dupa cu se va conveni. proceduri eficiente pentru stabilirea de pro)ra e sociale vi$ind furni$area de spri. sociale si educative corespun$atoare pentru prote. nu poate fi lasat in acest ediu. incredintarii intr+o institutie corespun$atoare pentru copii.utor special din partea statului. raportarii. 18.Art. si vor cuprinde. ca si de ori)inea sa etnica. vata are sau de abu$ fi$ic sau ental.irea parintilor sau a unuia dintre ei.1. precu si alte for e de prevenire. 2!. 2. 3. tratarii si ur aririi pentru ca$urile de rele trata ente aplicate copilului descrise ai sus.terii principiului potrivit caruia a bii parinti au o raspundere co una pentru cresterea si de$voltarea copilului. Art. in ca$ de necesitate. in propriul sau interes. te porar sau definitiv. ai caror parinti uncesc. #tatele parti vor depune eforturi pentru asi)urarea recunoa. culturala si lin)vistica. 2. Art. #tatele parti vor lua toate asurile corespun$atoare pentru a asi)ura copiilor. Orice copil care este.utor corespun$ator parintilor si repre$entantilor le)ali ai copilului in e-ercitarea raspunderii care le revine de a creste copilul si vor asi)ura crearea institutiilor. in ti pul cit se afla in in)ri. 21. are dreptul la protectie si un a. 3. adoptiunii sau. . de rele trata ente sau de e-ploatare. dupa ca$. repre$entantilor sai le)ali. 1ceste asuri de protectie vor cuprinde. 1 .ire a copiilor pentru care ei indeplinesc conditiile cerute. reli)ioasa. de abandon sau ne)li.in necesar copilului si celor carora le+a fost incredintat. #tatele parti vor prevedea pentru acest copil o protectie alternativa in confor itate cu le)islatia lor nationala. de ase enea. anc*etarii. 5aspunderea pentru cresterea copilului si asi)urarea de$voltarii sale le revine in pri ul rind parintilor sau. . 2. #tatele parti vor lua toate asurile le)islative. statele parti vor acorda a.1.area copilului i potriva oricaror for e de violenta. dreptul de a beneficia de serviciile si institutiile de in)ri. a repre$entantului sau repre$entantilor sai le)ali sau a oricarei persoane careia i+a fost incredintat. 1ceasta protectie alternativa poate sa aiba for a plasarii intr+o fa ilie. ad inistrative.enta. 1cestia trebuie sa se conduca inainte de orice dupa interesul superior al copilului. inclusiv violenta se-uala.#tatele parti care accepta si< sau autori$a adoptiunea se vor asi)ura ca interesul superior al copilului este ratiunea pri ordiala in aterie si7 . in vederea identificarii. . .1. retri iterii. dupa cu se va stabili. lacaselor si serviciilor insarcinate sa ve)*e$e la bunastarea copiilor. In ale)erea uneia din aceste solutii este necesar sa se tina sea a in od corespun$ator de necesitatea unei anu ite continuitati in educarea copilului. Pentru )arantarea si pro ovarea drepturilor enuntate in pre$enta conventie. Art.udiciara.

loc de a asi)ura in)ri. in confor itate cu principiile enuntate in pre$enta conventie. si alte or)ani$atii inter)uverna entale sau ne)uverna entale co petente. copiilor *andicapati care indeplinesc conditiile preva$ute si celor care ii au in )ri. sa asi)ure ca incredintarea copilului in strainatate sa fie efectuata de catre autoritatile sau or)anele co petente. sa beneficie$e de protectie si asitenta u anitara corespun$atoare pentru a+i per ite sa se bucure de drepturile pe care i le recunosc pre$enta conventie si celelalte instru ente internationale relative la drepturile o ului sau cu caracter u anitar la care statele respective sint parti.1. In ca$urile in care nici tatal. .utor adaptat situatiei copilului si situatiei parintilor sau a celor carora le este incredintat. nici a a si nici alt e bru al fa iliei nu poate fi re)asit. in asura resurselor disponibile. in ca$ul adoptiunii in strainatate. 2. inc*eind aran. pentru a prote.iri speciale si incura. 22. #tatele parti recunosc ca pentru copiii *andicapati fi$ic si ental trebuie sa se asi)ure o viata plina si decenta in conditii care sa le )arante$e de nitatea. 23. la toate eforturile facute de O. 2. in acest cadru. rudele si repre$entantii le)ali si. ca persoanele interesate si+au dat consi ta intul la adoptiune in cunostiinta de cau$a dupa ce au fost obtinute avi$ele necesare8 #" recunosc ca adoptiunea in strainatate poate sa fie considerata ca un alt i.a ente si acorduri bilaterale sau ultilaterale si. confor le)ii si procedurilor aplicabile si pe ba$a tuturor infor atiilor fiabile relative la ca$ul considerat. la cerere.a" vor ve)*ea ca adoptiunea unui copil sa nu fie incuviintata decit de autoritatile co petente. Art. daca considera necesar. copilului i se va acorda aceeasi protectie ca oricarui alt copil care este te porar sau total lipsit de ediul sau fa ilial.a. cooper%nd cu O. in ca$ul adoptiunii in strainatate. fie ca este sin)ur sau insotit de a a si tata sau de orice alta persoana. Art.irea necesara copilului. #tatele parti recunosc dreptul copiilor *andicapati de a beneficia de in)ri.ea$a si asi)ura. se vor stradui. indiferent pentru ce otiv. daca acesta nu poate sa fie incredintat in tara sa de ori)ine unei fa ilii in stare sa+l *raneasca sau sa+l creasca in od corespun$ator8 $" vor ve)*ea ca. incredintarea copilului sa nu se traduca printr+un profit aterial nedatorat persoanelor responsabile de aceasta8 e" vor pro ova obiectivele pre$entului articol. #tatele parti vor lua asurile corespun$atoare pentru ca un copil care cauta sa obtina statutul de refu)iat sau care este considerat ca refu)iat in virtutea re)ulilor si procedurilor de drept international sau national aplicabile. .uta copiii care se )asesc intr+o ase enea situatie si a le descoperi parintii 3 a a si tata) sau alti e bri ai fa iliei oricarui copil refu)iat.'. statele parti vor colabora. in vederea obtinerii infor atiilor necesare pentru reunificarea fa iliei sale. .(. care verifica.(. In acest scop. dupa ca$. copilul sa beneficie$e de )arantiile si de nor ele ec*ivalente acelora e-istente in ca$ul unei adoptiuni nationale8 %" vor lua toate asurile corespun$atoare pentru a asi)ura ca. daca este ca$ul. ca adoptiunea poate sa aiba loc avind in vedere situatia copilului in raport cu parintii sai.'. sa le favori$e$e autono ia si sa le facilite$e participarea lor activa la viata colectivitatii.a si a.1. un a.

utorul furni$at confor para)rafului 2 al pre$entului articol va fi )ratuit de fiecare data cind este posibil. la for are. tinind sea a de pericolele si riscurile de poluare a ediului natural8 %" asi)urarea ocrotirii sanatatii a elor in perioada pre si postnatala8 e" asi)urarea ca toate )rupurile societatii.ele alaptarii.e$e cooperarea internationala in vederea asi)urarii pro)resive si deplinei reali$ari a dreptului recunoscut in pre$entul articol. 4.1. in scopul de a per ite statelor parti sa a eliore$e capacitatile si co petentele lor si sa lar)easca e-perienta lor in aceste do enii. In aceasta privinta se va tine sea a in od deosebit de nevoile tarilor in curs de de$voltare. . precu si a serviciilor in aterie de planificare fa iliala. in od deosebit. Intr+un spirit de cooperare internationala. sa beneficie$e de un a. de nevoile tarilor in curs de de$voltare. 3. 5ecunoscind nevoile speciale ale copiilor *andicapati. #tatele parti vor lua toate asurile eficiente corespun$atoare in vederea abolirii practicilor traditionale daunatoare sanatatii copiilor. 4. Art. a. #tatele parti se an)a. la activitati recreative si vor beneficia de aceste servicii de o aniera corespun$atoare care sa asi)ure o inte)rare sociala cit se poate de co pleta si o de$voltare individuala. inclusiv prin difu$area de infor atii cuprin$ind etodele de reeducare si serviciile de for are profesionala. inclu$ind de$voltarea lor culturala si spirituala. avanta. la reeducare.3.ea$a sa favori$e$e si sa incura. ultu ita aplicarii te*nolo)iei usor de procurat si furni$area de ali ente nutritive si apa potabila. tinind cont de resursele financiare ale parintilor lor sau ale celor carora le este incredintat copilul. vor lua asurile corespun$atoare pentru7 a" reducerea ortalitatii in rindul nou+nascutilor8 #" asi)urarea pentru toti copiii de asistenta edicala si in)ri. in od deosebit. . la in)ri. trata entului edical psi*olo)ic si functional al copiilor *andicapati. accentul fiind pus pe de$voltarea asurilor pri are de ocrotire a sanatatii8 $" lupta contra aladiilor si alnutritiei in cadrul asurilor pri are de ocrotire a sanatatii.urator si prevenirii de accidente. i)ienei si salubritatii ediului incon. 2. statele parti vor favori$a sc*i bul de infor atii pertinente in do eniul profilactic al sanatatii.are in unca. 24. de asistenta a parintilor si de educatie. si el este astfel conceput ca cei *andicapati sa aiba efectiv acces la educatie.iri de sanatate necesare. #tatele parti recunosc dreptul copilului de a se bucura de cea ai buna stare de sanatate posibila si de a beneficia de serviciile edicale si de reeducare. #tatele parti se vor stradui sa asi)ure reali$area inte)rala a dreptului sus+ entionat si.utor care sa le per ita sa profite de aceasta infor atie8 &" de$voltarea asurilor preventive de sanatate. la pre)atire pentru an)a. 9le se vor stradui sa )arante$e ca nici un copil sa nu fie lipsit de dreptul de a avea acces la aceste servicii. in od deosebit parintii si copiii. ca si accesul la aceste date. sa fie infor ati cu privire la sanatatea si ali entatia copilului.irea sanatatii. In aceasta privinta se va tine sea a.

Art. si vor lua asurile necesare pentru asi)urarea deplinei reali$ari a acestui drept in confor itate cu le)islatia lor nationala. orala si sociala. #tatele parti recunosc dreptul oricarui copil la un nivel de viata suficient pentru a per ite de$voltarea sa fi$ica.a un copil le revine in pri ul rind responsabilitatea de a asi)ura. statele parti vor favori$a aderarea la acorduri internationale sau inc*eirea de ase enea acorduri.uta parintii si alte persoane care au in )ri.urari le)ata de plasarea sa.1.a ente corespun$atoare. 2. atit )eneral cit si profesional. cu sint instituirea )ratuitatii invata intului si acordarea unui a. precu si adoptarea oricaror alte aran. pentru a se tine sea a de ca$urile in care persoana care are o raspundere financiara fata de un copil traieste intr+un alt stat decit cel al copilului. Art. 4. i braca intea si locuinta. Parintilor si oricarei alte persoane care au in )ri. dreptul la verificare periodica a trata entului respectiv si a oricarei alte i pre. protectie sau un trata ent fi$ic sau ental.1. 27. Prestatiile trebuie sa fie acordate. indiferent daca se afla pe teritoriul lor sau in strainatate. prin toate i. #tatele parti vor lua toate asurile adecvate pentru a asi)ura recuperarea pensiei ali entare a copilului de la parintii sai sau de la alte persoane care au o raspundere financiara fata de el.1. Art. entala. le vor face desc*ise si accesibile oricarui copil si vor lua asuri corespun$atoare. in special7 a" ele vor face invata intul pri ar obli)atoriu si )ratuit pentru toti8 #" ele vor incura.loacelor lor. 2. . in functie de capacitatile fiecaruia.loacelor lor financiare. 28. tinindu+se sea a de resurse si de situatia copilului si a persoanelor responsabile cu intretinerea sa. .a frecventarea scolii cu re)ularitate si reducerea ratei de abandonare a scolii. in li ita posibilitatilor si a i.loacele adecvate8 %" ele vor face desc*ise si accesibile oricarui copil infor area si orientarea scolara si profesionala8 e" ele vor lua asuri pentru a incura. ca si de orice alt ele ent aplicabil la solicitarea prestatiei facute pentru copil sau in nu ele sau.iri. in special in ceea ce priveste ali entatia.a diferite for e de invata int secundar. spirituala. conditiile de viata necesare de$voltarii copilului. #tatele parti recunosc dreptul copilului la educatie si in vederea asi)urarii e-ercitarii acestui drept in od pro)resiv si pe ba$a e)alitatii de sanse. pentru a a. in ca$ de nevoie o asistenta ateriala si pro)ra e de spri.#tatele parti recunosc copilului care a fost plasat de catre autoritatea co petenta pentru a pri i in)ri. 3. cind este ca$ul.in. #tatele parti recunosc oricarui copil dreptul de a beneficia de securitatea sociala. 26.a un copil sa valorifice acest drept si vor oferi. In special. .utor financiar in ca$ de nevoie8 $" ele vor asi)ura tuturor accesul la invata intul superior. 25. #tatele parti vor adopta asurile corespun$atoare. tinind sea a de conditiile nationale si in li ita i. . . inclusiv asi)urarile sociale. Art.

. Art.a cooperarea internationala in do eniul educatiei. Art. de a profesa si de a practica propria sa reli)ie sau de a folosi propria sa li ba in co un cu alti e bri ai )rupului sau. #tatele parti vor lua toate asurile corespun$atoare pentru a ve)*ea la aplicarea disciplinei scolare intr+un od co patibil cu de nitatea copilului ca fiinta u ana si in confor itate cu pre$enta conventie. 2. intr+un spirit de intele)ere. de e)alitate intre se-e si prietenie intre toate popoarele si )rupurile etnice. #tatele parti vor favori$a si incura.uridice de a crea si diri.1.a institutii de invata int. 31.loace corespun$atoare de vacanta si activitati recreative. un copil auto*ton sau care apartine uneia din din aceste inoritati nu poate fi privat de dreptul de a avea propria sa viata culturala. ale tarii din care poate fi ori)inar si ale civili$atiilor diferite de a sa8 %" pre)atirea copilului sa+si asu e responsabilitatile vietii intr+o societate libera.2. artistice si culturale. precu si respectul fata de valorile nationale ale tarii in care traieste. 3!. In aceasta privinta se va tine in special sea a de nevoile tarilor in curs de de$voltare. ai ales cu scopul de a contribui la eli inarea i)norantei si a analfabetis ului in lu e si de a facilita accesul la cunostinte stiintifice si te*nice si la etodele de invata int oderne.In statele in care e-ista inoritati etnice. . . in conditii de e)alitate. #tatele parti recunosc copilului dreptul la odi*na si la vacanta. fata de identitatea sa. precu si a principiilor consacrate in &arta 'atiunilor (nite8 $" educarea copilului in spirit de respect fata de parinti.ea$a or)ani$area in favoarea lui a unor i. 'ici o dispo$itie din pre$entul articol sau din articolul 28 nu va fi interpretata de o aniera care sa aduca atin)ere libertatii persoanelor fi$ice sau . nationale si reli)ioase si cu persoanele de ori)ine auto*tona8 e" educarea copilului in spirit de respect fata de ediul natural. #tatele parti respecta si favori$ea$a dreptul copilului de a participa in od deplin la viata culturala si artistica si incura. Art. cu conditia ca principiile enuntate in para)raful 1 din pre$entul articol sa fie respectate si ca educatia data in aceste institutii sa fie confor a nor elor ini ale pe care statul le prescrie. 2.1. 2 . de a participa in od liber la viata culturala si artistica. 3. #tatele parti sint de acord ca educatia copilului trebuie sa ur areasca7 a" favori$area infloririi personalitatii copilului si de$voltarea in$estrarii si aptitudinilor sale entale si fi$ice. de toleranta. li ba sa si valorile sale culturale. in deplinatatea posibilitatilor lor8 #" educarea copilului in spiritul respectului fata de drepturile o ului si a libertatilor funda entale. . reli)ioase sau lin)vistice sau persoane de ori)ine auto*tona. de a practica activitati recreative proprii virstei sale. de pace.

vor7 a" fi-a o virsta ini a sau virste ini e de an)a. . asa cu sint acestea definite de conventiile internationale pertinente si pentru a i piedica utili$area copiilor pentru productia si traficul ilicit al acestor substante. 37. pentru a i piedica7 a" incitarea copiilor sa se dedea sau sa fie constrinsi sa se dedea la o activitate se-uala ile)ala8 #" e-ploatarea copiilor in scopul prostitutiei sau al altor practici ile)ale8 $" e-ploatarea copiilor in scopul productiei de spectacole sau de aterial cu caracter porno)rafic. . Art. detinerea sau inte nitarea unui copil trebuie sa fie confor a cu le)ea si nu va fi decit o asura e-tre a si va fi cit ai scurta posibil8 . spirituale. In acest scop. 36.a copilul contra oricarei for e de e-ploatare daunatoare oricarui aspect al bunastarii lui.e$e copilul contra oricarei for e de e-ploatare se-uala si de violenta se-uala. In acest scop si tinind sea a de dispo$itiile pertinente ale celorlalte instru ente internationale. entale. ad inistrative. inclusiv asuri le)islative.#tatele parti vor ve)*ea ca7 a" nici un copil sa nu fie supus la tortura. 35. 32. ad inistrative. bilateral si ultilateral. 1restarea. pe plan national. #tatele parti recunosc dreptul copilului de a fi prote. Art.a copiii contra folosintei ilicite a stupefiantelor si a substantelor psi*otrope. nici la pedepse sau trata ente crude. pentru a i piedica rapirea. . 33.1.are8 #" prevede o re)le entare corespun$atoare a or)anelor de lucru si a conditiilor de unca8 $" prevede pedepse sau alte sanctiuni corespun$atoare pentru a asi)ura aplicarea efectiva a pre$entului articol.#tatele parti se an)a.ea$a sa prote. #tatele parti vor lua asurile le)islative.at i potriva e-ploatarii econo ice si de a nu fi constrins la vreo unca ce co porta riscuri sau este susceptibila sa+i co pro ita educatia sau sa+i daune$e sanatatii sau de$voltarii sale fi$ice. Pedeapsa capitala sau inc*isoarea pe viata fara posibilitatea de a fi eliberat nu vor fi pronuntate pentru infractiunile co ise de persoane sub virsta de optspre$ece ani8 #" nici un copil sa nu fie privat de libertate in od ile)al sau arbitrar. 34. . . orale sau sociale. Art. statele vor lua in special toate asurile corespun$atoare pe plan national. vin$area si co ertul cu copii in orice scop ar fi si in orice for a. sociale si educative pentru a prote. in special.#tatele parti vor lua toate asurile necesare. Art. statele parti.#tatele parti vor lua asuri corespun$atoare. 2. inu ane sau de)radante.#tatele parti vor prote. . bilateral si ultilateral. Art. sociale si educative pentru a asi)ura aplicarea pre$entului articol.Art.

a torturii sau a oricarei for e de pedeapsa sau trata ente cu cru$i e. .$" orice copil privat de libertate sa fie tratat cu o enie si cu respectul datorat de nitatii persoanei u ane si de o aniera care sa tina sea a de nevoile persoanelor de virsta sa. si tinind sea a de dispo$itiile pertinente ale instru entelor internationale. 4. #tatele parti se vor abtine de a inrola in fortele lor ar ate orice persoana care nu a atins virsta de cincispre$ece ani. afara daca se considera preferabil sa nu fie separat. #tatele parti recunosc oricarui copil banuit. orice copil privat de libertate va fi separat de adulti. care sa intareasca respectul sau pentru drepturile o ului si libertatile funda entale ale altora si care sa tina sea a de virsta sa ca si necesitatea de a facilita reinte)rarea sa in societate. 4!.a populatia civila in ca$ de conflict ar at. 3. In acest scop. si el are dreptul de a fi in contact cu fa ilia sa prin corespondenta si prin vi$ite.#tatele parti vor lua toate asurile corespun$atoare pentru a facilita readaptarea fi$ica si psi*olo)ica si reinte)rarea sociala a oricarui copil victi a a oricarei for e de ne)li. in afara unor ca$uri e-ceptionale8 %" copiii privati de libertate sa aiba dreptul de a avea acces rapid la asistenta . statele parti se vor stradui sa inrole$e cu prioritate pe cei ai in virsta.1. sa+l faca sa+si asu e un rol constructiv in sinul acesteia.1. . #tatele parti vor lua toate asurile posibile a asi)ura ca persoanele care nu au atins virsta de cincispre$ece ani nu vor participa direct la ostilitati. #tatele parti se an)a.ire. 1ceasta readaptare si aceasta reinte)rare se vor desfasura in conditii care favori$ea$a sanatatea. statele parti vor lua toate asurile posibile in practica pentru ca copiii afectati de conflictul ar at sa beneficie$e de protectie si de in)ri. respectul de sine si de nitatea copilului. statele parti vor ve)*ea in special7 .ea$a sa respecte si sa faca respectate re)ulile dreptului u anitar international care le sint aplicabile in ca$ de conflict ar at si a caror protectie se e-tinde si la copii. 38.enta. Art. si ca deci$ia sa fie luata in od rapid in le)atura cu c*estiunea respectiva. 2. Art. acu$at sau dovedit ca a co is o incalcare a le)ii penale dreptul la un trata ent care sa fie de natura sa favori$e$e si tul sau de de nitate si a valorii personale. Art. In special.uridica sau la orice alta asistenta corespun$atoare. inu ane sau de)radante sau a unui conflict ar at. in interesul superior al copilului. 2. &onfor obli)atiei care le revine in virtutea dreptului u anitar international de a prote. independente si i partiale. e-ploatare sau viciu. . precu si dreptul de a contesta le)alitatea privarii lor de libertate in fata unui tribunal sau a unei alte autoritati co petente. 1tunci cind incorporea$a persoane de peste cincispre$ece ani dar sub optspre$ece ani. 3 .

si daca acest lucru nu este considerat contrar interesului superior al copilului datorita in special virstei si situatiei sale. in pre$enta avocatului sau. probare.ire. 3. altele decit cele institutionale. pentru a trata acesti copii fara a recur)e la procedura . sa poata face apel cu privire la deci$ie si la orice asura luata in consecinta in fata unei autoritati sau a unei instante . fiind totusi inteles ca drepturile o ului si )arantiile le)ale trebuie respectate in od deplin. si in special7 a" sa stabileasca o virsta ini a sub care copiii vor fi pre$u ati ca nu au discerna intul de a incalca le)ea penala8 #" sa ia asuri. 41. daca este ca$ul. =a fi preva$uta o intrea)a )a a de dispo$itii referitoare in special la in)ri. in pre$enta parintilor sai sau a repre$entantilor le)ali8 iv" sa nu fie constrins sa depuna arturie sau sa arturiseasca ca este vinovat8 sa intero)*e$e sau sa faca sa fie intero)ati artori ai acu$arii si sa obtina aducerea si intero)area artorilor in aparare in conditii de e)alitate8 v" daca se dovedeste ca a incalcat le)ea penala. prin inter ediul parintilor sai sau repre$entantilor le)ali si sa beneficie$e de o asistenta . crearea de autoritati si institutii special concepute pentru copiii banuiti. la indru are. ai . pro)ra e de educatie )enerala si profesionala si la solutii.udiciara. Art.udiciara co petenta. plasa ent fa ilial.udiciare superioare co petente. .'ici o dispo$itie din pre$enta conventie nu aduce atin)ere prevederilor favorabile pentru reali$area acestor drepturi ale copilului care pot fi)ura7 a" in le)islatia unui stat parte8 sau #" in dreptul international in vi)oare pentru acest stat. confor le)ii8 vi" sa fie asistat in od )ratuit de un interpret daca nu intele)e sau nu vorbeste li ba utili$ata8 vii" ca viata sa sa fie in od deplin respectata in toate fa$ele procedurii. #tatele parti se vor stradui sa pro ove$e adoptarea de le)i.uridica sau de orice alta asistenta corespun$atoare pentru pre)atirea si pre$entarea apararii sale8 iii" cau$a sa sa fie e-a inata fara intir$iere de catre o autoritate sau o instanta . orientare si suprave)*ere. de fiecare data cind este posibil si de dorit. acu$at sau declarat vinovat de o incalcare a le)ii penale datorita unor actiuni sau o isiuni care nu erau inter$ise de catre dreptul national sau international in o entul co iterii lor8 #" ca orice copil banuit sau acu$at de o incalcare a le)ii penale sa aiba cel putin dreptul la )arantiile ur atoare7 i" sa fie pre$u at nevinovat pina ce vinovatia sa va fi stabilita le)al8 ii" sa fie infor at in cel ai scurt ter en si direct de acu$atiile care i se aduc sau.a" ca nici un copil sa nu fie banuit. 4. independente si i partiale. acu$ati sau declarati ca ar fi co is incalcari ale le)ii penale. de proceduri. pentru a asi)ura copiilor un trata ent in interesul bunastarii lor si proportional cu situatia lor si cu infractiunea. independenta si i partiala dupa o procedura ec*itabila confor prevederilor le)ii.

Me brii co itetului sint alesi prin vot secret de pe o lista de persoane dese nate de statele parti. 6.ea$a sa faca cunoscute pe lar) principiile si dispo$itiile pre$entei conventii. la care cvoru ul este constituit din doua trei i din statele parti. 9i pot fi realesi daca candidatura lor este pre$entata din nou. 8. 42. #ecretarul )eneral va intoc i apoi o lista alfabetica a candidatilor astfel dese nati. pentru orice alt otiv. &o itetul aproba re)ula entul sau interior. .1. 5.Partea a II-a Art. 1le)erile vor avea loc la reuniunile statelor parti. 7. . Art.loace active si corespun$atoare. convocate de secretarul )eneral la sediul Or)ani$atiei 'atiunilor (nite. &o itetul se co pune din 10 e-perti de o inalta oralitate si care poseda o co petenta recunoscuta in do eniul re)le entat de pre$enta conventie. &u patru luni inaintea datei fiecarei ale)eri. 2. :a aceste reuniuni. se instituie un co itet al drepturilor copilului care indeplineste atributiunile care ur ea$a. In vederea e-a inarii pro)reselor inre)istrate de statele parti in e-ecutarea obli)atiilor contractate de ele in virtutea pre$entei conventii. adultilor si copiilor. tinindu+se sea a de necesitatea asi)urarii unei repartitii )eo)rafice ec*itabile si cu respectarea principalelor siste e .oritatea absoluta a voturilor repre$entantilor statelor parti pre$ente si votante. statul parte care a pre$entat candidatura lui nu este un alt e-pert dintre cetatenii sai pentru a ocupa postul vacant pina la e-pirarea andatului respectiv. . . sau daca. 43. Me brii co itetului sint alesi pe o perioada de patru ani. 1le)erile vor avea loc apoi la fiecare doi ani. un e bru declara ca nu ai poate e-ercita functiunile sale in cadrul co itetului. In ca$ de deces sau de de isie a unui e bru al co itetului.#tatele parti se an)a. &o itetul ale)e biroul sau pentru o perioada de doi ani. 4. indicind statele parti care i+au dese nat si o va co unica statelor parti la pre$enta conventie. Mandatul a cinci e bri alesi la pri a ale)ere va lua sfirsit dupa doi ani. >iecare stat parte poate dese na un candidat dintre cetatenii sai.uridice. 'u ele celor cinci e bri vor fi trase la sorti de catre presedintele reuniunii i ediat dupa pri a ale)ere. secretarul )eneral al Or)ani$atiei 'atiunilor (nite va invita in scris statele sa propuna candidatii lor intr+un ter en de doua luni. Me brii sai sint alesi de statele parti din rindul cetatenilor lor si actionea$a cu titlu individual. 3. candidatii alesi in co itet sint cei care obtin cel ai are nu ar de voturi si a. Pri a ale)ere va avea loc in ter en de sase luni de la data intrarii in vi)oare a pre$entei conventii. prin i. sub re$erva aprobarii de catre co itet.

. sa cuprinda infor atii suficiente pentru a da co itetului o idee precisa asupra aplicarii conventiei in tara respectiva. in rapoartele pe care le pre$inta dupa aceea. >ondul 'atiunilor (nite pentru copii si alte or)ane ale 'atiunilor (nite au dreptul de a asista la e-a inarea aplicarii dispo$itiilor pre$entei conventii care tin de andatul lor. #tatele parti asi)ura o lar)a difu$are rapoartelor lor in tara lor proprie. 44. #tatele parti care au pre$entat co itetului un raport initial nu trebuie sa repete. inde ni$atii din resursele Or)ani$atiei 'atiunilor (nite in conditiile si odalitatile fi-ate de adunarea )enerala. Art.(. de ase enea. infor atiile de ba$a co unicate anterior. de reuniunea statelor parti la pre$enta conventie.urata sesiunilor sale este stabilita si odificata. .ea$a sa supuna co itetului. confor aliniatului b) din para)raful 1 al pre$entului articol. 4. >ondul 'atiunilor (nite pentru copii si orice alte or)anis e co petente pe care le va considera corespun$atoare sa dea avi$e speciali$ate asupra aplicarii conventiei in do eniile care . cu aprobarea adunarii )enerale. #ecretarul )eneral al Or)ani$atiei 'atiunilor (nite pune la dispo$itia co itetului personalul si instalatiile care ii sint necesare pentru a se ac*ita in od eficace de functiunile care ii sint incredintate confor pre$entei conventii. un raport asupra activitatilor sale. rapoarte asupra asurilor pe care le adopta pentru a da efect drepturilor recunoscute in pre$enta conventie si asupra pro)reselor reali$ate in e-ercitarea acestor drepturi7 a" in ter en de doi ani incepind de la data intrarii in vi)oare a pre$entei conventii pentru statele parti interesate8 #" in continuare. 9le trebuie. 12.a cooperarea internationala in do eniul vi$at de conventie7 a" Institutiile speciali$ate. daca este necesar.1.'. 5euniunile co itetului se tin in od nor al la sediul Or)ani$atiei 'atiunilor (nite sau in orice alt loc corespun$ator stabilit de co itet. &o itetul poate invita institutiile speciali$ate. prin inter ediul &onsiliului 9cono ic si #ocial. 5. 2.. &o itetul se reuneste nor al in fiecare an. 3. 6. &o itetul supune la fiecare doi ani adunarii )enerale. sub re$erva aprobarii de catre adunarea )enerala. . #tatele parti se an)a. &o itetul poate cere statelor parti toate infor atiile co ple entare referitoare la aplicarea conventiei. Art. daca este ca$ul. 11. Me brii co itetului creat in virtutea pre$entei conventii pri esc. prin inter ediul secretarului )eneral al O. 45. 5apoartele intoc ite confor pre$entului articol trebuie.1!. sa indice factorii si dificultatile care i piedica statele parti sa se ac*ite in od deplin de obli)atiile preva$ute in pre$enta conventie. la fiecare cinci ani.Pentru a pro ova aplicarea efectiva a conventiei si a incura.

1ceste su)estii si reco andari de ordin )eneral sint trans ise oricarui stat parte interesat si aduse in atentia adunarii )enerale. insotite. daca aprecia$a necesar. daca este ca$ul. %" &o itetul poate face su)estii si reco andari de ordin )eneral fondate pe infor atiile pri ite in confor itate cu articolele 00 si 02 din pre$enta conventie. insotit. . institutiilor speciali$ate. 9l poate invita institutiile speciali$ate. #" &o itetul trans ite. >ondului 'atiunilor (nite pentru copii si altor or)anis e co petente orice raport al statelor parti ce contine o cerere sau care indica o nevoie de consultanta sau asistenta te*nica ori de alta natura. daca este ca$ul. >ondul 'atiunilor (nite pentru copii si alte or)ane ale 'atiunilor (nite sa+i pre$inte rapoarte asupra aplicarii conventiei in sectoarele care tin de do eniul lor de activitate.tin de andatele lor respective. $" &o itetul poate reco anda adunarii )enerale sa roa)e pe secretarul )eneral sa dispuna efectuarea pentru co itet a unor studii asupra proble elor specifice care afectea$a drepturile copilului. de observatiile statelor parti. de observatiile si su)estiile co itetului care se refera la cerere sau indicatie.

.Pre$enta conventie trebuie sa fie ratificata.Partea a III-a Art. Art. .Pre$enta conventie va ra ine desc*isa aderarii oricarui stat. 51. . cerindu+le sa+i faca cunoscut daca sint favorabile convocarii unei conferinte a satelor parti in vederea e-a inarii propunerii si a punerii ei la vot. Instru entele de ratificare vor fi depuse la secretarul )eneral al Or)ani$atiei 'atiunilor (nite. secretarul )eneral convoaca conferinta sub auspiciile Or)ani$atiei 'atiunilor (nite. Pentru fiecare stat care va ratifica pre$enta conventie sau care va adera la aceasta dupa depunerea celui de+al doua$ecilea instru ent de ratificare sau de aderare. 5!. #ecretarul )eneral al Or)ani$atiei 'atiunilor (nite va pri i si va co unica tuturor statelor te-tul re$ervelor care au fost facute de state in o entul ratificarii sau aderarii. Instru entele de aderare vor fi depuse la secretarul )eneral al Or)ani$atiei 'atiunilor (nite. Art. Pre$enta conventie va intra in vi)oare in a trei$ecea $i dupa depunerea la secretarul )eneral al Or)ani$atiei 'atiunilor (nite a celui de+al doua$ecilea instru ent de ratificare sau aderare. 1tunci cind un a enda ent intra in vi)oare. acesta are forta obli)atorie pentru statele parti care le+au acceptat. Art. 2. 2. celelalte state ra inind le)ate de dispo$itiile din pre$enta conventie si de toate a enda entele anterioare acceptate de ele.1. Art. 46. . #ecretarul )eneral va co unica propunerea de a enda ent statelor parti. 4 . 3. Orice a enda ent adoptat confor dispo$itiilor din para)raful 1 al pre$entului articol va intra in vi)oare atunci cind va fi aprobat de 1dunarea )enerala a Or)ani$atiei 'atiunilor (nite si acceptat de a. 48. cel putin o trei e din statele parti se pronunta in favoarea convocarii unei ase enea conferinte. Orice a enda ent adoptat de a. Art. . Orice stat parte poate sa propuna un a enda ent si sa depuna te-tul acestuia la secretarul )eneral al Or)ani$atiei 'atiunilor (nite. 47.oritatea a doua trei i din statele parti.Pre$enta conventie este desc*isa spre se nare tuturor statelor.1.aca. . in patru luni dupa aceasta co unicare. conventia va intra in vi)oare in a trei$ecea $i care va ur a depunerii de catre acest stat a instru entului sau de ratificare sau de aderare. .1.oritatea statelor parti pre$ente si votante la conferinta este supus spre aprobare adunarii )enerale. .

Orice stat parte poate denunta pre$enta conventie printr+o notificare scrisa adresata secretarului )eneral al Or)ani$atiei 'atiunilor (nite. . od corespun$ator i puterniciti de )uvernele lor . france$a. . ale carei te-te in araba.enuntarea capata efect la un an de la data la care notificarea a fost pri ita de secretarul )eneral. en)le$a.2. . Art. Art. c*ine$a.Ori)inalul pre$entei conventii. in respective. 53.#ecretarul )eneral al Or)ani$atiei 'atiunilor (nite este dese nat ca depo$itar al pre$entei conventii. Art. 'ici o re$erva inco patibila cu obiectul si scopul pre$entei conventii nu este autori$ata. au se nat pre$enta conventie. rusa si spaniola sint e)al autentice. 5e$ervele pot fi retrase in orice o ent printr+o notificare adresata secretarului )eneral al Or)ani$atiei 'atiunilor (nite.rept care plenipotentiarii subse nati. va fi depus la secretarul )eneral al Or)ani$atiei 'atiunilor (nite. 3. 54. care va infor a despre aceasta toate statele parti la conventie. 52. 'otificarea va capata efect de la data la care este pri ita de catre secretarul )eneral. . .