Conventia ONU cu privire la drepturile copilului

*)
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 109 din 28 septe brie 1990
!!!!!!!! *) "raducere

PREAMBUL
#tatele parti la pre$enta conventie, consider%nd ca, in confor itate cu principiile procla ate in &arta 'atiunilor (nite, recunoasterea de nitatii inerente tuturor e brilor fa iliei u ane, precu si e)alitatea si caracterul inalienabil al drepturilor lor, sint funda entul libertatii, dreptatii si pacii in lu e, av%nd in vedere faptul ca popoarele 'atiunilor (nite au procla at din nou in carta increderea lor in drepturile funda entale ale o ului, in de nitatea si valoarea fiintei u ane, si sint *otarite sa pro ove$e pro)resul social si sa instaure$e cele ai bune conditii de viata intr+o libertate cit ai deplina, recunosc%nd ca 'atiunile (nite, in ,eclaratia universala a drepturilor o ului si in pactele internationale privind drepturile o ului, au procla at si au convenit ca fiecare este indreptatit sa se prevale$e de toate drepturile si de toate libertatile care sint enuntate in acestea, fara nici o deosebire de rasa, culoare, se-, li ba, reli)ie, opinie publica sau orice alta opinie, de ori)ine nationala sau sociala, avere, nastere sau alta situatie, a intind ca in ,eclaratia universala a drepturilor o ului 'atiunile (nite au procla at ca copiii au dreptul la a.utor si la o asistenta sociala, convinsi ca fa ilia, unitatea funda entala a societatii, si ediul natural pentru cresterea si bunastarea tuturor e brilor sai, si in od deosebit copiii, trebuie sa beneficie$e de protectia si de asistenta de care are nevoie pentru a putea sa .oace pe deplin rolul sau in societate, recunosc%nd ca pentru deplina si ar onioasa de$voltare a personalitatii sale, copilul trebuie sa creasca intr+un ediu fa ilial, intr+o at osfera de fericire, dra)oste si intele)ere, consider%nd ca este i portant de a pre)ati pe deplin copilul pentru a avea o viata individuala in societate si de a+l creste in spiritul idealurilor procla ate in &arta 'atiunilor (nite si, in special, in spiritul pacii, de nitatii, libertatii, e)alitatii si solidaritatii, av%nd in vedere ca necesitatea de a acorda o protectie speciala copilului a fost enuntata in ,eclaratia de la /eneva din 1920 cu privire la drepturile copilului si in ,eclaratia drepturilor copilului adoptata de 1dunarea )enerala la 20 noie brie 1929 si ca a fost recunoscuta in ,eclaratia universala a drepturilor o ului 3in od deosebit in articolele 24 si 20), in Pactul international privind drepturile econo ice, sociale si culturale 3in od

in)) si ale .eclaratiei cu privire la principiile sociale si . de 1nsa blul de re)uli ini e ale 'atiunilor (nite privind ad inistrarea . are nevoie de o protectie speciala si de in)ri. recunosc%nd ca in toate tarile lu ii sint copii care traiesc in conditii deosebit de dificile si ca este necesar sa se acorde acestor copii o atentie deosebita. av%nd in vedere ca. 10) si in instru entele pertinente ale institutiilor speciali$ate si ale or)ani$atiilor internationale care se preocupa de bunastarea copilului. rea intind dispo$itiile . inainte si dupa nastere. recunosc%nd i portanta cooperarii internationale pentru i bunatatirea conditiilor de viata ale copiilor in toate tarile si in od deosebit in tarile in curs de de$voltare.uridice aplicabile protectiei si bunastarii copiilor. cu referire speciala la practicile in aterie de adoptiune si de plasa ent fa ilial pe plan national si international.ustitiei pentru inori 35e)ulile de la 6ei.iri speciale. au convenit asupra celor ce ur ea$a7 .uridica potrivita. din cau$a lipsei sale de aturitate fi$ica si intelectuala.deosebit in art.eclaratia drepturilor copilului. asa cu s+a indicat in . in principal de o protectie . copilul. tin%nd in od corespun$ator sea a de i portanta traditiilor si valorilor culturale ale fiecarui popor in protectia si de$voltarea ar onioasa a copilului.eclaratiei relative la protectia fe eilor si copiilor in perioade de ur)enta si de conflict ar at.

de catre tribunale. ale altor persoane le)al responsabile pentru el. li ba. Art. #tatele parti se an)a.ea$a sa asi)ure copilului protectia si in)ri. 3. a.#tatele parti vor respecta responsabilitatea. cu e-ceptia ca$urilor cind. activitatile.oratul este stabilit sub aceasta virsta. e brii fa iliei lar)ite sau a co unitatii. . ale repre$entantilor sai le)ali sau ale e brilor fa iliei sale. Art. opiniile declarate sau convin)erile parintilor sai. #tatele parti vor ve)*ea ca functionarea institutiilor. intr+un od care sa corespunda de$voltarii capacitatilor acestuia. orientarea si sfaturile corespun$atoare e-ercitarii drepturilor pe care i le recunoaste pre$enta conventie. . Art. In ca$ul drepturilor econo ice. dupa ca$. culoare. fie ca sint luate de institutii publice sau private de ocrotiri sociale.In sensul pre$entei conventii. 2. In toate deci$iile care ii privesc pe copii. in acest scop. si vor lua. serviciilor si lacaselor care au responsabilitati fata de copii si asi)ura protectia lor sa fie confor a cu nor ele fi-ate de catre autoritatile co petente. fara nici o distinctie. 4. reli)ie. de situatia lor ateriala. tinind cont de drepturile si obli)atiile parintilor sai. 5. #tatele parti se an)a. .Partea I Art.uridica. de incapacitatea lor. 3.1. 1.#tatele parti se an)a. 2. tutorii sau alte persoane prin le)e responsabile pentru copil.1. indiferent de rasa. dreptul si obli)atia pe care le au parintii sau. de a+i da acestuia. 2. daca este ca$ul. se-. ale tutorilor sai. si in ceea ce priveste nu arul si co petenta personalului lor ca si in privinta unui control corespun$ator. in special in do eniul securitatii si sanatatii. autoritati ad inistrative sau de or)ane le)islative. in cadrul cooperarii internationale. sociale si culturale. opinie politica sau alta opinie a copilului sau a parintilor sau a repre$entantilor sai le)ali. . in ba$a le)ii aplicabile copilului. confor cutu ei locale. de nasterea lor sau de alta situatie. ad inistrative si altele care sint necesare pentru a pune in practica drepturile recunoscute in pre$enta conventie. Art. . #tatele parti vor lua toate asurile corespun$atoare pentru ca copilul sa fie efectiv prote. toate asurile le)islative si ad inistrative corespun$atoare.at i potriva oricarei for e de discri inare sau de sanctiuni otivate de situatia . interesele superioare ale copilului trebuie sa fie luate in considerare cu prioritate.ea$a sa ia toate asurile le)islative. ele vor lua aceste asuri in li itele a-i e ale re$ervelor de care dispun si.irile necesare pentru bunastarea sa.ea$a sa respecte drepturile care sint enuntate in pre$enta conventie si sa le )arante$e tuturor copiilor care tin de . . prin copil se intele)e orice fiinta sub virsta de 18 ani. de ori)inea lor nationala. etnica sau sociala.urisdictia lor.

de ele entele constitutive ale identitatii sale sau de unele din acestea. ca pre$entarea unei astfel de cereri sa nu antrene$e prin ea insasi consecinte daunatoare pentru persoana sau persoanele in cau$a. #tatele parti vor ve)*ea. 7. copilul s+ar )asi in situatia de a fi apatrid. sub re$erva revi$uirii .1. Art. afara daca acest lucru este contrar interesului superior al copilului. #tatele parti vor ve)*ea la aplicarea acestor drepturi confor le)islatiei lor nationale si obli)atiilor asu ate potrivit instru entelor internationale aplicabile in aterie. ca aceasta separare este necesara. #tatele parti vor ve)*ea ca nici un copil sa nu fie separat de parintii sai i potriva vointei lor. nu ele sau si relatiile fa iliale.aca un copil este lipsit. cu e-ceptia situatiei in care autoritatile co petente decid. afara daca divul)area acestor infor atii ar aduce pre. 4. daca este ca$ul. e-ilul. 2. 6. O deci$ie in acest sens poate sa fie necesara in anu ite ca$uri particulare. e-pul$area sau oartea 3intele)indu+se oartea indiferent de cau$a. .udiciare si in confor itate cu le)ile si procedurile aplicabile.Art. 3. in interesul superior al copilului. #tatele parti vor asi)ura in toata copilului. &ind separarea re$ulta din asuri luate de catre un stat parte. statele parti vor acorda asistenta si protectia corespun$atoare pentru ca identitatea sa sa fie restabilita cit ai repede posibil.ea$a sa respecte dreptul copilului de a+si pastra identitatea. de a intretine relatii persoanele si contacte directe cu cei doi parinti ai sai. unui alt e bru al fa iliei infor atiile esentiale asupra locului unde se )asesc e brul sau e brii fa iliei. toate partile interesate trebuie sa aiba posibilitatea de a participa la de$bateri si de a+si face cunoscute parerile lor. a copilului sau. de e-e plu atunci cind parintii altratea$a sau ne)li. &opilul este inre)istrat i ediat dupa nasterea sa si are de la aceasta data dreptul la un nu e.1. in asura posibilului. in absenta acestora.ea$a copiii sau cind parintii traiesc separat si cind ur ea$a sa se ia o *otarire cu privire la locul de resedinta al copilului. . Art. . . 2. sau a copilului. survenita in ti pul detentiei). la cererea parintilor. . #tatele parti recunosc ca orice copil are un drept inerent la viata. #tatele parti vor respecta dreptul copilului separat de cei doi parinti ai sai sau de unul din ei. astfel cu sint recunoscute de le)e. statul parte da. . 2. dreptul de a dobindi o cetatenie si. inc*isoarea. . celor doi parinti sau a unuia din ei. 8.udicii bunastarii copilului. in od ile)al. 2. In toate ca$urile preva$ute la para)raful 1 al pre$entului articol. asura posibilului supravietuirea si de$voltarea Art. de ase enea. #tatele parti se an)a. precu detentia. inclusiv cetatenia. fara a estec ile)al.1.1. in od deosebit in ca$urile in care. dreptul de a+si cunoaste parintii si de a fi crescut de acestia.

. fie direct. scrisa. va fi e-a inata de statele parti intr+un spirit po$itiv. 9 para)raful 1. . ultilaterale Art. 13. Art. . a pri i si a difu$a infor atii si idei de orice natura.1. fie printr+un repre$entant sau o institutie corespun$atoare. si de a reveni in propria lor tara. posibilitatea de a fi ascultat in orice procedura . in confor itate cu re)ulile de procedura din le)islatia nationala. de ase enea. orice cerere facuta de un copil sau de catre parintii sai in vederea intrarii intr+un stat parte sau parasirii acestuia in scopul reintre)irii fa iliei. in afara unor situatii e-ceptionale. sub for a orala. 2. Art. In acest scop si in confor itate cu obli)atia care revine statelor parti re$ultind din art.1. ca pre$entarea unei astfel de cereri sa nu antrene$e consecinte daunatoare pentru autorii solicitarii si e brii fa iliei lor.1. relatii personale si contacte directe re)ulate cu a bii parinti. se va da copilului. tiparita sau artistica. la ale)erea copilului. opiniile copilului fiind luate in considerare avindu+se in vedere virsta sa si )radul sau de aturitate. 2. ordinea publica.Art. .reptul de a parasi orice tara nu poate fi li itat decit de restrictiile preva$ute de le)e si care sint necesare pentru protectia securitatii nationale. In confor itate cu obli)atia ce revine statelor parti potrivit para)rafului 1 al art. 2. (n copil ai carui parinti au resedinta in state diferite are dreptul de a intretine. . inclusiv pe a lor.loace. . &opilul are dreptul la libertatea de e-pri are8 acest drept cuprinde libertatea de a cauta. In acest scop. 2. dar nu ai acelora care sint preva$ute de le)e si care sint necesare7 a" pentru respectul drepturilor sau reputatiei altora. sanatatii si oralei publice. 9-ercitarea acestui drept poate fi supusa restrictiilor.1. fara sa tina sea a de frontiere.udiciara sau ad inistrativa care+l priveste. statele parti vor respecta dreptul pe care il au copilul si parintii sai de a parasi orice tara. statele parti vor favori$a inc*eierea de acorduri bilaterale si sau aderarea la acordurile e-istente. sanatatea publica sau oralitatea publica sau drepturile si libertatile altora si care sint co patibile cu celelalte drepturi recunoscute in pre$enta conventie. 9. #tatele parti vor lua asuri pentru a co bate actiunile ile)ale de de plasare si de i piedicare a reintoarcerii copiilor in strainatate. cu u anis si operativitate. sau #" pentru protectia securitatii nationale. 12. in special. #tatele parti vor ve)*ea. ordinii publice. 11. 1!. #tatele parti vor )aranta copilului capabil de discerna int dreptul de a e-pri a liber opinia sa asupra oricarei proble e care il priveste. In acest scop. sau prin oricare alte i.

1. cu deosebire cele care vi$ea$a sa pro ove$e bunastarea sa sociala. In acest scop.1.a i.loacele de infor are in asa de a tine sea a in od deosebit de nevoile lin)vistice ale copiilor auto*toni sau care apartin unui )rup inoritar8 e" vor favori$a elaborarea de principii directoare corespun$atoare. Art. Art. . 14.arii copilului i potriva infor atiilor si aterialelor care daunea$a bunastarii sale. 17.loacele de infor are in asa de a difu$a infor atii si ateriale care pre$inta o utilitate sociala si culturala pentru copil si raspund spiritului art. . avind in vedere prevederile art. 2. 15.loacele de infor are in asa si vor ve)*ea ca copilul sa aiba acces la o infor are si ateriale provenind din surse nationale si internationale diverse. . a ordinii publice.#tatele parti vor recunoaste i portanta functiei indeplinite de i.a sanatatea sau oralitatea publica sau drepturile si libertatile altora. &opilul are dreptul la protectia le)ii contra unor astfel de i i-tiuni sau atacuri. #tatele parti vor recunoaste drepturile copilului la libertate de asociere si la libertatea de reuniune pasnica. 9-ercitarea acestor drepturi nu poate fi obiect decit al acelor li itari care sint preva$ute de le)e si care sint necesare intr+o societate de ocratica. . #tatele parti vor respecta dreptul si obli)atia parintilor sau. a sanatatii si oralei publice sau libertatilor si drepturilor funda entale ale altora. :ibertatea de a+si anifesta reli)ia sa sau convin)erile sale nu poate fi supusa decit restrictiilor care sint preva$ute de le)e si care sint necesare pentru protectia securitatii publice. al si)urantei publice sau al ordinii publice. 14 si 18.a i. spirituala si orala.Art. in interesul securitatii nationale. fa ilia sa. 298 #" vor incura.a producerea si difu$area de carti pentru copii8 %" vor incura. sau pentru a prote. 2. 3. #tatele parti vor respecta dreptul copilului la libertatea de )indire. 'ici un copil nu va face obiectul in)erintelor arbitrare sau ile)ale in viata sa personala. nationale si internationale8 $" vor incura. de constiinta si reli)ie.1.a cooperarea internationala in productia. ale repre$entantilor le)ali ai copilului de a+l orienta pe acesta in e-ercitarea dreptului sus+ entionat de o aniera care sa corespunda de$voltarii capacitatilor sale. statele parti7 a" vor incura. dupa ca$. sc*i bul si difu$area de astfel de infor atii si ateriale provenind din diferite surse culturale. 2. . precu si sanatatea sa fi$ica si entala. Art. do iciliul sau corespondenta sa si nici al unor atacuri ile)ale la onoarea si reputatia sa. destinate prote. 16.

a repre$entantului sau repre$entantilor sai le)ali sau a oricarei persoane careia i+a fost incredintat. Art. 2. 1ceste asuri de protectie vor cuprinde. vata are sau de abu$ fi$ic sau ental.Art. in propriul sau interes. . ca si de ori)inea sa etnica. . 3. te porar sau definitiv. 2. 1cestia trebuie sa se conduca inainte de orice dupa interesul superior al copilului. ad inistrative. precu si alte for e de prevenire. . in ti pul cit se afla in in)ri.udiciara. de ase enea.#tatele parti care accepta si< sau autori$a adoptiunea se vor asi)ura ca interesul superior al copilului este ratiunea pri ordiala in aterie si7 . proceduri de interventie . #tatele parti vor lua toate asurile corespun$atoare pentru a asi)ura copiilor. in vederea identificarii. reli)ioasa.terii principiului potrivit caruia a bii parinti au o raspundere co una pentru cresterea si de$voltarea copilului. #tatele parti vor depune eforturi pentru asi)urarea recunoa. dupa cu se va stabili.utor special din partea statului. dupa ca$. repre$entantilor sai le)ali. #tatele parti vor prevedea pentru acest copil o protectie alternativa in confor itate cu le)islatia lor nationala. statele parti vor acorda a. nu poate fi lasat in acest ediu. si vor cuprinde. 2. 2!. Art. Pentru )arantarea si pro ovarea drepturilor enuntate in pre$enta conventie. 5aspunderea pentru cresterea copilului si asi)urarea de$voltarii sale le revine in pri ul rind parintilor sau. culturala si lin)vistica.irea parintilor sau a unuia dintre ei. de abandon sau ne)li. 1 . dreptul de a beneficia de serviciile si institutiile de in)ri.1. are dreptul la protectie si un a. Orice copil care este. In ale)erea uneia din aceste solutii este necesar sa se tina sea a in od corespun$ator de necesitatea unei anu ite continuitati in educarea copilului. incredintarii intr+o institutie corespun$atoare pentru copii. anc*etarii.area copilului i potriva oricaror for e de violenta.1. retri iterii. 1ceasta protectie alternativa poate sa aiba for a plasarii intr+o fa ilie. sociale si educative corespun$atoare pentru prote. tratarii si ur aririi pentru ca$urile de rele trata ente aplicate copilului descrise ai sus. Art. dupa cu se va conveni. inclusiv violenta se-uala. adoptiunii sau. lipsit de ediul sau fa ilial sau care. lacaselor si serviciilor insarcinate sa ve)*e$e la bunastarea copiilor.1. ai caror parinti uncesc.utor corespun$ator parintilor si repre$entantilor le)ali ai copilului in e-ercitarea raspunderii care le revine de a creste copilul si vor asi)ura crearea institutiilor. de rele trata ente sau de e-ploatare.in necesar copilului si celor carora le+a fost incredintat. 21. proceduri eficiente pentru stabilirea de pro)ra e sociale vi$ind furni$area de spri. 3.ire a copiilor pentru care ei indeplinesc conditiile cerute. . #tatele parti vor lua toate asurile le)islative. in ca$ de necesitate. 18.enta. raportarii.

Art. nici a a si nici alt e bru al fa iliei nu poate fi re)asit. #tatele parti recunosc ca pentru copiii *andicapati fi$ic si ental trebuie sa se asi)ure o viata plina si decenta in conditii care sa le )arante$e de nitatea.loc de a asi)ura in)ri.a. 22. confor le)ii si procedurilor aplicabile si pe ba$a tuturor infor atiilor fiabile relative la ca$ul considerat. statele parti vor colabora. sa le favori$e$e autono ia si sa le facilite$e participarea lor activa la viata colectivitatii.a ente si acorduri bilaterale sau ultilaterale si. #tatele parti recunosc dreptul copiilor *andicapati de a beneficia de in)ri. dupa ca$. care verifica.a" vor ve)*ea ca adoptiunea unui copil sa nu fie incuviintata decit de autoritatile co petente. un a. 23. incredintarea copilului sa nu se traduca printr+un profit aterial nedatorat persoanelor responsabile de aceasta8 e" vor pro ova obiectivele pre$entului articol. copilul sa beneficie$e de )arantiile si de nor ele ec*ivalente acelora e-istente in ca$ul unei adoptiuni nationale8 %" vor lua toate asurile corespun$atoare pentru a asi)ura ca. .1. 2.irea necesara copilului.iri speciale si incura. in acest cadru. copilului i se va acorda aceeasi protectie ca oricarui alt copil care este te porar sau total lipsit de ediul sau fa ilial. in ca$ul adoptiunii in strainatate. inc*eind aran. si alte or)ani$atii inter)uverna entale sau ne)uverna entale co petente. in asura resurselor disponibile.(. In ca$urile in care nici tatal. la toate eforturile facute de O. daca considera necesar. daca acesta nu poate sa fie incredintat in tara sa de ori)ine unei fa ilii in stare sa+l *raneasca sau sa+l creasca in od corespun$ator8 $" vor ve)*ea ca. sa asi)ure ca incredintarea copilului in strainatate sa fie efectuata de catre autoritatile sau or)anele co petente. copiilor *andicapati care indeplinesc conditiile preva$ute si celor care ii au in )ri.ea$a si asi)ura.1. la cerere. fie ca este sin)ur sau insotit de a a si tata sau de orice alta persoana.uta copiii care se )asesc intr+o ase enea situatie si a le descoperi parintii 3 a a si tata) sau alti e bri ai fa iliei oricarui copil refu)iat. #tatele parti vor lua asurile corespun$atoare pentru ca un copil care cauta sa obtina statutul de refu)iat sau care este considerat ca refu)iat in virtutea re)ulilor si procedurilor de drept international sau national aplicabile. se vor stradui. 2. in confor itate cu principiile enuntate in pre$enta conventie. in vederea obtinerii infor atiilor necesare pentru reunificarea fa iliei sale. In acest scop.(. in ca$ul adoptiunii in strainatate. ca adoptiunea poate sa aiba loc avind in vedere situatia copilului in raport cu parintii sai.a si a.utor adaptat situatiei copilului si situatiei parintilor sau a celor carora le este incredintat. indiferent pentru ce otiv. ca persoanele interesate si+au dat consi ta intul la adoptiune in cunostiinta de cau$a dupa ce au fost obtinute avi$ele necesare8 #" recunosc ca adoptiunea in strainatate poate sa fie considerata ca un alt i.'. pentru a prote. cooper%nd cu O. daca este ca$ul. Art. . rudele si repre$entantii le)ali si. sa beneficie$e de protectie si asitenta u anitara corespun$atoare pentru a+i per ite sa se bucure de drepturile pe care i le recunosc pre$enta conventie si celelalte instru ente internationale relative la drepturile o ului sau cu caracter u anitar la care statele respective sint parti.'. .

ea$a sa favori$e$e si sa incura.utor care sa le per ita sa profite de aceasta infor atie8 &" de$voltarea asurilor preventive de sanatate. sa fie infor ati cu privire la sanatatea si ali entatia copilului. in od deosebit parintii si copiii. #tatele parti se vor stradui sa asi)ure reali$area inte)rala a dreptului sus+ entionat si. la for are. tinind cont de resursele financiare ale parintilor lor sau ale celor carora le este incredintat copilul. a. ultu ita aplicarii te*nolo)iei usor de procurat si furni$area de ali ente nutritive si apa potabila. in scopul de a per ite statelor parti sa a eliore$e capacitatile si co petentele lor si sa lar)easca e-perienta lor in aceste do enii. statele parti vor favori$a sc*i bul de infor atii pertinente in do eniul profilactic al sanatatii. #tatele parti recunosc dreptul copilului de a se bucura de cea ai buna stare de sanatate posibila si de a beneficia de serviciile edicale si de reeducare. In aceasta privinta se va tine sea a in od deosebit de nevoile tarilor in curs de de$voltare. . 9le se vor stradui sa )arante$e ca nici un copil sa nu fie lipsit de dreptul de a avea acces la aceste servicii. 4. sa beneficie$e de un a. 5ecunoscind nevoile speciale ale copiilor *andicapati. la pre)atire pentru an)a.utorul furni$at confor para)rafului 2 al pre$entului articol va fi )ratuit de fiecare data cind este posibil.1. precu si a serviciilor in aterie de planificare fa iliala. Art.e$e cooperarea internationala in vederea asi)urarii pro)resive si deplinei reali$ari a dreptului recunoscut in pre$entul articol. de nevoile tarilor in curs de de$voltare.irea sanatatii. #tatele parti se an)a. accentul fiind pus pe de$voltarea asurilor pri are de ocrotire a sanatatii8 $" lupta contra aladiilor si alnutritiei in cadrul asurilor pri are de ocrotire a sanatatii.3. 24. In aceasta privinta se va tine sea a. la in)ri. avanta. inclu$ind de$voltarea lor culturala si spirituala. #tatele parti vor lua toate asurile eficiente corespun$atoare in vederea abolirii practicilor traditionale daunatoare sanatatii copiilor.are in unca. de asistenta a parintilor si de educatie.iri de sanatate necesare. la activitati recreative si vor beneficia de aceste servicii de o aniera corespun$atoare care sa asi)ure o inte)rare sociala cit se poate de co pleta si o de$voltare individuala. tinind sea a de pericolele si riscurile de poluare a ediului natural8 %" asi)urarea ocrotirii sanatatii a elor in perioada pre si postnatala8 e" asi)urarea ca toate )rupurile societatii. 2. 4. trata entului edical psi*olo)ic si functional al copiilor *andicapati. ca si accesul la aceste date. 3. la reeducare. inclusiv prin difu$area de infor atii cuprin$ind etodele de reeducare si serviciile de for are profesionala.urator si prevenirii de accidente. Intr+un spirit de cooperare internationala. vor lua asurile corespun$atoare pentru7 a" reducerea ortalitatii in rindul nou+nascutilor8 #" asi)urarea pentru toti copiii de asistenta edicala si in)ri. i)ienei si salubritatii ediului incon. .ele alaptarii. si el este astfel conceput ca cei *andicapati sa aiba efectiv acces la educatie. in od deosebit. in od deosebit.

loacelor lor financiare. . Art. 26. statele parti vor favori$a aderarea la acorduri internationale sau inc*eirea de ase enea acorduri. tinindu+se sea a de resurse si de situatia copilului si a persoanelor responsabile cu intretinerea sa. #tatele parti recunosc dreptul copilului la educatie si in vederea asi)urarii e-ercitarii acestui drept in od pro)resiv si pe ba$a e)alitatii de sanse. .1. 3. in li ita posibilitatilor si a i.loacele adecvate8 %" ele vor face desc*ise si accesibile oricarui copil infor area si orientarea scolara si profesionala8 e" ele vor lua asuri pentru a incura. prin toate i. cu sint instituirea )ratuitatii invata intului si acordarea unui a. pentru a se tine sea a de ca$urile in care persoana care are o raspundere financiara fata de un copil traieste intr+un alt stat decit cel al copilului. 4. #tatele parti recunosc dreptul oricarui copil la un nivel de viata suficient pentru a per ite de$voltarea sa fi$ica. in functie de capacitatile fiecaruia.utor financiar in ca$ de nevoie8 $" ele vor asi)ura tuturor accesul la invata intul superior. #tatele parti recunosc oricarui copil dreptul de a beneficia de securitatea sociala. dreptul la verificare periodica a trata entului respectiv si a oricarei alte i pre. .Art. le vor face desc*ise si accesibile oricarui copil si vor lua asuri corespun$atoare. .loacelor lor. cind este ca$ul. In special. 2. Art.iri. spirituala. atit )eneral cit si profesional. conditiile de viata necesare de$voltarii copilului.a ente corespun$atoare. 27. in special7 a" ele vor face invata intul pri ar obli)atoriu si )ratuit pentru toti8 #" ele vor incura. 2. Art. Prestatiile trebuie sa fie acordate. #tatele parti vor lua toate asurile adecvate pentru a asi)ura recuperarea pensiei ali entare a copilului de la parintii sai sau de la alte persoane care au o raspundere financiara fata de el. inclusiv asi)urarile sociale. precu si adoptarea oricaror alte aran. orala si sociala.1. in special in ceea ce priveste ali entatia.a un copil le revine in pri ul rind responsabilitatea de a asi)ura. 28.a un copil sa valorifice acest drept si vor oferi. #tatele parti vor adopta asurile corespun$atoare.#tatele parti recunosc copilului care a fost plasat de catre autoritatea co petenta pentru a pri i in)ri. in ca$ de nevoie o asistenta ateriala si pro)ra e de spri.a frecventarea scolii cu re)ularitate si reducerea ratei de abandonare a scolii. pentru a a. indiferent daca se afla pe teritoriul lor sau in strainatate. tinind sea a de conditiile nationale si in li ita i.in. 25. si vor lua asurile necesare pentru asi)urarea deplinei reali$ari a acestui drept in confor itate cu le)islatia lor nationala. i braca intea si locuinta. .uta parintii si alte persoane care au in )ri. protectie sau un trata ent fi$ic sau ental.a diferite for e de invata int secundar. Parintilor si oricarei alte persoane care au in )ri.urari le)ata de plasarea sa.1. entala. ca si de orice alt ele ent aplicabil la solicitarea prestatiei facute pentru copil sau in nu ele sau.

in conditii de e)alitate. 3.loace corespun$atoare de vacanta si activitati recreative.a institutii de invata int. ai ales cu scopul de a contribui la eli inarea i)norantei si a analfabetis ului in lu e si de a facilita accesul la cunostinte stiintifice si te*nice si la etodele de invata int oderne. 2. . ale tarii din care poate fi ori)inar si ale civili$atiilor diferite de a sa8 %" pre)atirea copilului sa+si asu e responsabilitatile vietii intr+o societate libera.1. 3!. intr+un spirit de intele)ere. precu si a principiilor consacrate in &arta 'atiunilor (nite8 $" educarea copilului in spirit de respect fata de parinti. 31. de a participa in od liber la viata culturala si artistica. #tatele parti vor favori$a si incura. Art.a cooperarea internationala in do eniul educatiei. #tatele parti recunosc copilului dreptul la odi*na si la vacanta.1. nationale si reli)ioase si cu persoanele de ori)ine auto*tona8 e" educarea copilului in spirit de respect fata de ediul natural.2.In statele in care e-ista inoritati etnice. de e)alitate intre se-e si prietenie intre toate popoarele si )rupurile etnice. de toleranta. de pace. de a practica activitati recreative proprii virstei sale. 'ici o dispo$itie din pre$entul articol sau din articolul 28 nu va fi interpretata de o aniera care sa aduca atin)ere libertatii persoanelor fi$ice sau . cu conditia ca principiile enuntate in para)raful 1 din pre$entul articol sa fie respectate si ca educatia data in aceste institutii sa fie confor a nor elor ini ale pe care statul le prescrie. artistice si culturale. #tatele parti respecta si favori$ea$a dreptul copilului de a participa in od deplin la viata culturala si artistica si incura. in deplinatatea posibilitatilor lor8 #" educarea copilului in spiritul respectului fata de drepturile o ului si a libertatilor funda entale. li ba sa si valorile sale culturale. . precu si respectul fata de valorile nationale ale tarii in care traieste. reli)ioase sau lin)vistice sau persoane de ori)ine auto*tona. un copil auto*ton sau care apartine uneia din din aceste inoritati nu poate fi privat de dreptul de a avea propria sa viata culturala.uridice de a crea si diri.ea$a or)ani$area in favoarea lui a unor i. . 2 . #tatele parti sint de acord ca educatia copilului trebuie sa ur areasca7 a" favori$area infloririi personalitatii copilului si de$voltarea in$estrarii si aptitudinilor sale entale si fi$ice. 2. Art. #tatele parti vor lua toate asurile corespun$atoare pentru a ve)*ea la aplicarea disciplinei scolare intr+un od co patibil cu de nitatea copilului ca fiinta u ana si in confor itate cu pre$enta conventie. Art. fata de identitatea sa. In aceasta privinta se va tine in special sea a de nevoile tarilor in curs de de$voltare. de a profesa si de a practica propria sa reli)ie sau de a folosi propria sa li ba in co un cu alti e bri ai )rupului sau. .

36. in special. inclusiv asuri le)islative. #tatele parti recunosc dreptul copilului de a fi prote.#tatele parti vor ve)*ea ca7 a" nici un copil sa nu fie supus la tortura. statele vor lua in special toate asurile corespun$atoare pe plan national. 34. orale sau sociale. sociale si educative pentru a asi)ura aplicarea pre$entului articol. entale. . bilateral si ultilateral. Art.Art. sociale si educative pentru a prote.e$e copilul contra oricarei for e de e-ploatare se-uala si de violenta se-uala. Art. bilateral si ultilateral.#tatele parti se an)a. .#tatele parti vor lua toate asurile necesare. pentru a i piedica7 a" incitarea copiilor sa se dedea sau sa fie constrinsi sa se dedea la o activitate se-uala ile)ala8 #" e-ploatarea copiilor in scopul prostitutiei sau al altor practici ile)ale8 $" e-ploatarea copiilor in scopul productiei de spectacole sau de aterial cu caracter porno)rafic. vin$area si co ertul cu copii in orice scop ar fi si in orice for a.#tatele parti vor lua asuri corespun$atoare. #tatele parti vor lua asurile le)islative.#tatele parti vor prote.a copilul contra oricarei for e de e-ploatare daunatoare oricarui aspect al bunastarii lui. ad inistrative. asa cu sint acestea definite de conventiile internationale pertinente si pentru a i piedica utili$area copiilor pentru productia si traficul ilicit al acestor substante. 2. . pentru a i piedica rapirea. 32. ad inistrative. Art.are8 #" prevede o re)le entare corespun$atoare a or)anelor de lucru si a conditiilor de unca8 $" prevede pedepse sau alte sanctiuni corespun$atoare pentru a asi)ura aplicarea efectiva a pre$entului articol.1. Art. . inu ane sau de)radante. pe plan national. statele parti. detinerea sau inte nitarea unui copil trebuie sa fie confor a cu le)ea si nu va fi decit o asura e-tre a si va fi cit ai scurta posibil8 . 1restarea. 37. . Art. In acest scop si tinind sea a de dispo$itiile pertinente ale celorlalte instru ente internationale.a copiii contra folosintei ilicite a stupefiantelor si a substantelor psi*otrope. . nici la pedepse sau trata ente crude. spirituale. In acest scop. Pedeapsa capitala sau inc*isoarea pe viata fara posibilitatea de a fi eliberat nu vor fi pronuntate pentru infractiunile co ise de persoane sub virsta de optspre$ece ani8 #" nici un copil sa nu fie privat de libertate in od ile)al sau arbitrar.ea$a sa prote. 33. vor7 a" fi-a o virsta ini a sau virste ini e de an)a.at i potriva e-ploatarii econo ice si de a nu fi constrins la vreo unca ce co porta riscuri sau este susceptibila sa+i co pro ita educatia sau sa+i daune$e sanatatii sau de$voltarii sale fi$ice. 35.

acu$at sau dovedit ca a co is o incalcare a le)ii penale dreptul la un trata ent care sa fie de natura sa favori$e$e si tul sau de de nitate si a valorii personale. precu si dreptul de a contesta le)alitatea privarii lor de libertate in fata unui tribunal sau a unei alte autoritati co petente. independente si i partiale. Art. Art. respectul de sine si de nitatea copilului. in interesul superior al copilului. Art.1.ea$a sa respecte si sa faca respectate re)ulile dreptului u anitar international care le sint aplicabile in ca$ de conflict ar at si a caror protectie se e-tinde si la copii. #tatele parti se an)a.enta. 4!. statele parti se vor stradui sa inrole$e cu prioritate pe cei ai in virsta. #tatele parti recunosc oricarui copil banuit. statele parti vor ve)*ea in special7 . #tatele parti se vor abtine de a inrola in fortele lor ar ate orice persoana care nu a atins virsta de cincispre$ece ani. si ca deci$ia sa fie luata in od rapid in le)atura cu c*estiunea respectiva. statele parti vor lua toate asurile posibile in practica pentru ca copiii afectati de conflictul ar at sa beneficie$e de protectie si de in)ri. 3. e-ploatare sau viciu. inu ane sau de)radante sau a unui conflict ar at. care sa intareasca respectul sau pentru drepturile o ului si libertatile funda entale ale altora si care sa tina sea a de virsta sa ca si necesitatea de a facilita reinte)rarea sa in societate.ire. in afara unor ca$uri e-ceptionale8 %" copiii privati de libertate sa aiba dreptul de a avea acces rapid la asistenta . . afara daca se considera preferabil sa nu fie separat. 1ceasta readaptare si aceasta reinte)rare se vor desfasura in conditii care favori$ea$a sanatatea. 38.#tatele parti vor lua toate asurile corespun$atoare pentru a facilita readaptarea fi$ica si psi*olo)ica si reinte)rarea sociala a oricarui copil victi a a oricarei for e de ne)li. In special. sa+l faca sa+si asu e un rol constructiv in sinul acesteia. si el are dreptul de a fi in contact cu fa ilia sa prin corespondenta si prin vi$ite. . In acest scop.$" orice copil privat de libertate sa fie tratat cu o enie si cu respectul datorat de nitatii persoanei u ane si de o aniera care sa tina sea a de nevoile persoanelor de virsta sa. #tatele parti vor lua toate asurile posibile a asi)ura ca persoanele care nu au atins virsta de cincispre$ece ani nu vor participa direct la ostilitati.a populatia civila in ca$ de conflict ar at. orice copil privat de libertate va fi separat de adulti. 4. 3 . 1tunci cind incorporea$a persoane de peste cincispre$ece ani dar sub optspre$ece ani.uridica sau la orice alta asistenta corespun$atoare. 2. &onfor obli)atiei care le revine in virtutea dreptului u anitar international de a prote. si tinind sea a de dispo$itiile pertinente ale instru entelor internationale. . 2. a torturii sau a oricarei for e de pedeapsa sau trata ente cu cru$i e.1.

udiciare superioare co petente. sa poata face apel cu privire la deci$ie si la orice asura luata in consecinta in fata unei autoritati sau a unei instante . 3. independenta si i partiala dupa o procedura ec*itabila confor prevederilor le)ii. in pre$enta parintilor sai sau a repre$entantilor le)ali8 iv" sa nu fie constrins sa depuna arturie sau sa arturiseasca ca este vinovat8 sa intero)*e$e sau sa faca sa fie intero)ati artori ai acu$arii si sa obtina aducerea si intero)area artorilor in aparare in conditii de e)alitate8 v" daca se dovedeste ca a incalcat le)ea penala. probare.udiciara.udiciara co petenta. acu$at sau declarat vinovat de o incalcare a le)ii penale datorita unor actiuni sau o isiuni care nu erau inter$ise de catre dreptul national sau international in o entul co iterii lor8 #" ca orice copil banuit sau acu$at de o incalcare a le)ii penale sa aiba cel putin dreptul la )arantiile ur atoare7 i" sa fie pre$u at nevinovat pina ce vinovatia sa va fi stabilita le)al8 ii" sa fie infor at in cel ai scurt ter en si direct de acu$atiile care i se aduc sau. pro)ra e de educatie )enerala si profesionala si la solutii. daca este ca$ul. crearea de autoritati si institutii special concepute pentru copiii banuiti. Art.ire.a" ca nici un copil sa nu fie banuit. 41. #tatele parti se vor stradui sa pro ove$e adoptarea de le)i. pentru a trata acesti copii fara a recur)e la procedura . la indru are.'ici o dispo$itie din pre$enta conventie nu aduce atin)ere prevederilor favorabile pentru reali$area acestor drepturi ale copilului care pot fi)ura7 a" in le)islatia unui stat parte8 sau #" in dreptul international in vi)oare pentru acest stat. confor le)ii8 vi" sa fie asistat in od )ratuit de un interpret daca nu intele)e sau nu vorbeste li ba utili$ata8 vii" ca viata sa sa fie in od deplin respectata in toate fa$ele procedurii. =a fi preva$uta o intrea)a )a a de dispo$itii referitoare in special la in)ri. pentru a asi)ura copiilor un trata ent in interesul bunastarii lor si proportional cu situatia lor si cu infractiunea. in pre$enta avocatului sau. independente si i partiale. altele decit cele institutionale. acu$ati sau declarati ca ar fi co is incalcari ale le)ii penale. si daca acest lucru nu este considerat contrar interesului superior al copilului datorita in special virstei si situatiei sale. si in special7 a" sa stabileasca o virsta ini a sub care copiii vor fi pre$u ati ca nu au discerna intul de a incalca le)ea penala8 #" sa ia asuri. plasa ent fa ilial. .uridica sau de orice alta asistenta corespun$atoare pentru pre)atirea si pre$entarea apararii sale8 iii" cau$a sa sa fie e-a inata fara intir$iere de catre o autoritate sau o instanta . 4. orientare si suprave)*ere. fiind totusi inteles ca drepturile o ului si )arantiile le)ale trebuie respectate in od deplin. de proceduri. ai . prin inter ediul parintilor sai sau repre$entantilor le)ali si sa beneficie$e de o asistenta . de fiecare data cind este posibil si de dorit.

pentru orice alt otiv. :a aceste reuniuni. 43. Me brii co itetului sint alesi pe o perioada de patru ani. . sub re$erva aprobarii de catre co itet. 3.1. 6. Pri a ale)ere va avea loc in ter en de sase luni de la data intrarii in vi)oare a pre$entei conventii. 1le)erile vor avea loc apoi la fiecare doi ani.ea$a sa faca cunoscute pe lar) principiile si dispo$itiile pre$entei conventii.#tatele parti se an)a. 1le)erile vor avea loc la reuniunile statelor parti. candidatii alesi in co itet sint cei care obtin cel ai are nu ar de voturi si a. se instituie un co itet al drepturilor copilului care indeplineste atributiunile care ur ea$a. 42. #ecretarul )eneral va intoc i apoi o lista alfabetica a candidatilor astfel dese nati. Me brii sai sint alesi de statele parti din rindul cetatenilor lor si actionea$a cu titlu individual. &o itetul aproba re)ula entul sau interior. Mandatul a cinci e bri alesi la pri a ale)ere va lua sfirsit dupa doi ani. &u patru luni inaintea datei fiecarei ale)eri.Partea a II-a Art.loace active si corespun$atoare. 8. la care cvoru ul este constituit din doua trei i din statele parti. In vederea e-a inarii pro)reselor inre)istrate de statele parti in e-ecutarea obli)atiilor contractate de ele in virtutea pre$entei conventii. statul parte care a pre$entat candidatura lui nu este un alt e-pert dintre cetatenii sai pentru a ocupa postul vacant pina la e-pirarea andatului respectiv. . . 7. tinindu+se sea a de necesitatea asi)urarii unei repartitii )eo)rafice ec*itabile si cu respectarea principalelor siste e . un e bru declara ca nu ai poate e-ercita functiunile sale in cadrul co itetului.oritatea absoluta a voturilor repre$entantilor statelor parti pre$ente si votante. >iecare stat parte poate dese na un candidat dintre cetatenii sai. 5. Me brii co itetului sint alesi prin vot secret de pe o lista de persoane dese nate de statele parti. 9i pot fi realesi daca candidatura lor este pre$entata din nou. 2. secretarul )eneral al Or)ani$atiei 'atiunilor (nite va invita in scris statele sa propuna candidatii lor intr+un ter en de doua luni.uridice. . indicind statele parti care i+au dese nat si o va co unica statelor parti la pre$enta conventie. 'u ele celor cinci e bri vor fi trase la sorti de catre presedintele reuniunii i ediat dupa pri a ale)ere. prin i. &o itetul ale)e biroul sau pentru o perioada de doi ani. Art. convocate de secretarul )eneral la sediul Or)ani$atiei 'atiunilor (nite. &o itetul se co pune din 10 e-perti de o inalta oralitate si care poseda o co petenta recunoscuta in do eniul re)le entat de pre$enta conventie. In ca$ de deces sau de de isie a unui e bru al co itetului. adultilor si copiilor. sau daca. 4.

#tatele parti se an)a.. 4. Art.Pentru a pro ova aplicarea efectiva a conventiei si a incura. la fiecare cinci ani. 45.'. 2. 6. un raport asupra activitatilor sale. 5apoartele intoc ite confor pre$entului articol trebuie. 5.urata sesiunilor sale este stabilita si odificata. . 5euniunile co itetului se tin in od nor al la sediul Or)ani$atiei 'atiunilor (nite sau in orice alt loc corespun$ator stabilit de co itet.1!. sa cuprinda infor atii suficiente pentru a da co itetului o idee precisa asupra aplicarii conventiei in tara respectiva.a cooperarea internationala in do eniul vi$at de conventie7 a" Institutiile speciali$ate. cu aprobarea adunarii )enerale. 9le trebuie. Me brii co itetului creat in virtutea pre$entei conventii pri esc. >ondul 'atiunilor (nite pentru copii si orice alte or)anis e co petente pe care le va considera corespun$atoare sa dea avi$e speciali$ate asupra aplicarii conventiei in do eniile care . de reuniunea statelor parti la pre$enta conventie. &o itetul poate invita institutiile speciali$ate. sub re$erva aprobarii de catre adunarea )enerala. .ea$a sa supuna co itetului. >ondul 'atiunilor (nite pentru copii si alte or)ane ale 'atiunilor (nite au dreptul de a asista la e-a inarea aplicarii dispo$itiilor pre$entei conventii care tin de andatul lor. inde ni$atii din resursele Or)ani$atiei 'atiunilor (nite in conditiile si odalitatile fi-ate de adunarea )enerala.1. #tatele parti care au pre$entat co itetului un raport initial nu trebuie sa repete. #ecretarul )eneral al Or)ani$atiei 'atiunilor (nite pune la dispo$itia co itetului personalul si instalatiile care ii sint necesare pentru a se ac*ita in od eficace de functiunile care ii sint incredintate confor pre$entei conventii. prin inter ediul &onsiliului 9cono ic si #ocial. 11. de ase enea. &o itetul supune la fiecare doi ani adunarii )enerale. sa indice factorii si dificultatile care i piedica statele parti sa se ac*ite in od deplin de obli)atiile preva$ute in pre$enta conventie.(. 12. infor atiile de ba$a co unicate anterior. daca este ca$ul. &o itetul poate cere statelor parti toate infor atiile co ple entare referitoare la aplicarea conventiei. #tatele parti asi)ura o lar)a difu$are rapoartelor lor in tara lor proprie. daca este necesar. prin inter ediul secretarului )eneral al O. Art. in rapoartele pe care le pre$inta dupa aceea. confor aliniatului b) din para)raful 1 al pre$entului articol. . 3. 44. rapoarte asupra asurilor pe care le adopta pentru a da efect drepturilor recunoscute in pre$enta conventie si asupra pro)reselor reali$ate in e-ercitarea acestor drepturi7 a" in ter en de doi ani incepind de la data intrarii in vi)oare a pre$entei conventii pentru statele parti interesate8 #" in continuare. &o itetul se reuneste nor al in fiecare an.

daca este ca$ul. institutiilor speciali$ate. $" &o itetul poate reco anda adunarii )enerale sa roa)e pe secretarul )eneral sa dispuna efectuarea pentru co itet a unor studii asupra proble elor specifice care afectea$a drepturile copilului. daca aprecia$a necesar. #" &o itetul trans ite. insotite. insotit. . 1ceste su)estii si reco andari de ordin )eneral sint trans ise oricarui stat parte interesat si aduse in atentia adunarii )enerale. >ondul 'atiunilor (nite pentru copii si alte or)ane ale 'atiunilor (nite sa+i pre$inte rapoarte asupra aplicarii conventiei in sectoarele care tin de do eniul lor de activitate. daca este ca$ul. >ondului 'atiunilor (nite pentru copii si altor or)anis e co petente orice raport al statelor parti ce contine o cerere sau care indica o nevoie de consultanta sau asistenta te*nica ori de alta natura. de observatiile si su)estiile co itetului care se refera la cerere sau indicatie. 9l poate invita institutiile speciali$ate. de observatiile statelor parti. %" &o itetul poate face su)estii si reco andari de ordin )eneral fondate pe infor atiile pri ite in confor itate cu articolele 00 si 02 din pre$enta conventie.tin de andatele lor respective.

1tunci cind un a enda ent intra in vi)oare. Art. . . Pre$enta conventie va intra in vi)oare in a trei$ecea $i dupa depunerea la secretarul )eneral al Or)ani$atiei 'atiunilor (nite a celui de+al doua$ecilea instru ent de ratificare sau aderare. Instru entele de ratificare vor fi depuse la secretarul )eneral al Or)ani$atiei 'atiunilor (nite. secretarul )eneral convoaca conferinta sub auspiciile Or)ani$atiei 'atiunilor (nite. celelalte state ra inind le)ate de dispo$itiile din pre$enta conventie si de toate a enda entele anterioare acceptate de ele. Orice a enda ent adoptat de a. acesta are forta obli)atorie pentru statele parti care le+au acceptat.Partea a III-a Art.Pre$enta conventie este desc*isa spre se nare tuturor statelor. .Pre$enta conventie trebuie sa fie ratificata. Orice stat parte poate sa propuna un a enda ent si sa depuna te-tul acestuia la secretarul )eneral al Or)ani$atiei 'atiunilor (nite.oritatea a doua trei i din statele parti. 48. #ecretarul )eneral al Or)ani$atiei 'atiunilor (nite va pri i si va co unica tuturor statelor te-tul re$ervelor care au fost facute de state in o entul ratificarii sau aderarii.1. 46. Instru entele de aderare vor fi depuse la secretarul )eneral al Or)ani$atiei 'atiunilor (nite.1. Pentru fiecare stat care va ratifica pre$enta conventie sau care va adera la aceasta dupa depunerea celui de+al doua$ecilea instru ent de ratificare sau de aderare. 2. Art. . Art. cerindu+le sa+i faca cunoscut daca sint favorabile convocarii unei conferinte a satelor parti in vederea e-a inarii propunerii si a punerii ei la vot.oritatea statelor parti pre$ente si votante la conferinta este supus spre aprobare adunarii )enerale. .Pre$enta conventie va ra ine desc*isa aderarii oricarui stat. Art. Orice a enda ent adoptat confor dispo$itiilor din para)raful 1 al pre$entului articol va intra in vi)oare atunci cind va fi aprobat de 1dunarea )enerala a Or)ani$atiei 'atiunilor (nite si acceptat de a.1. . 47. 2. in patru luni dupa aceasta co unicare. cel putin o trei e din statele parti se pronunta in favoarea convocarii unei ase enea conferinte. Art. . #ecretarul )eneral va co unica propunerea de a enda ent statelor parti.aca. 5!. 3. 51. conventia va intra in vi)oare in a trei$ecea $i care va ur a depunerii de catre acest stat a instru entului sau de ratificare sau de aderare. 4 . .

en)le$a. 52. 'ici o re$erva inco patibila cu obiectul si scopul pre$entei conventii nu este autori$ata. care va infor a despre aceasta toate statele parti la conventie. va fi depus la secretarul )eneral al Or)ani$atiei 'atiunilor (nite.2. Art. 'otificarea va capata efect de la data la care este pri ita de catre secretarul )eneral. france$a. in respective.enuntarea capata efect la un an de la data la care notificarea a fost pri ita de secretarul )eneral. . 3. Art. Art. rusa si spaniola sint e)al autentice. c*ine$a.Orice stat parte poate denunta pre$enta conventie printr+o notificare scrisa adresata secretarului )eneral al Or)ani$atiei 'atiunilor (nite. . 5e$ervele pot fi retrase in orice o ent printr+o notificare adresata secretarului )eneral al Or)ani$atiei 'atiunilor (nite. 53. . . od corespun$ator i puterniciti de )uvernele lor .rept care plenipotentiarii subse nati.#ecretarul )eneral al Or)ani$atiei 'atiunilor (nite este dese nat ca depo$itar al pre$entei conventii.Ori)inalul pre$entei conventii. 54. . ale carei te-te in araba. au se nat pre$enta conventie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful