Sunteți pe pagina 1din 10

DREPT ADMINISTRATIV SINTEZA 1.3. Notiunea de administratie publica n sens !

ormal" administratia publica repre#inta un ansamblu de or$ane" cuprin#%nd di&erse structuri administrati&e" care reali#ea#a acti&itatea de or$ani#are a e'ecutarii si e'ecutarea (n concret a le$ii. n sens material" administratia publica repre#inta ansamblul acti&itatilor des!asurate de autoritatile administrati&e de stat sau autonome locale prin care" (n re$im de putere publica" se e'ecuta le$ile" se emit acte normati&e cu !orta )uridica in!erioara le$ii sau se prestea#a ser&icii publice. Din aceasta de!initie re#ulta trasaturile administratiei publice* a+ ,biectul administratiei publice - e'ecutarea le$ii ce consta (n pre$atirea e'ecutarii" or$ani#area propriu#isasi e'ecutarea" p%na la !aptul material concret. - emiterea de acte normati&e cu !orta )uridica in!erioara le$ii. Ast!el" prin emiterea de /otar%ri" 0u&ernul pune (n aplicare le$ile" prin emiterea de ordonante simple" el pune (n aplicare le$ea de abilitare" iar prin emiterea de ordonante de ur$enta" el pune (n aplicare 1onstitutie" care (i con!era abilitarea. - prestarea de ser&icii publice (n limitele le$ii. Ser&iciul public repre#inta acea acti&itate des!asurata sau autori#ata de un or$an public" prin care se reali#ea#a ne&oi sociale de interes public. b+ Autoritatile publice care o reali#ea#a 2 autoritati de natura statala. 2 autoritati autonome locale c+ Re$imul )uridic speci!ic" care este de putere publicasi care presupune ansamblul unor prero$ati&e cu care sunt (n&estite autoritatile administrati&e si prin intermediul carora interesul public dob%ndeste preeminenta !ata de interesul pri&at. Daca raporturile dintre particulari se ba#ea#a pe e$alitatea lor )uridica" cele dintre administratie si cei administrati presupun o ine$alitate )uridica" (n sensul caracterului supraordonat al celor care administrea#a. Re$imul )uridic speci!ic administratiei este $enerat de prero$ati&ele pe care le detine administratia si care implica" de e'emplu dreptul de e'propriere" dreptul de politie administrati&a etc. Actiunea administratiei de mentinere a ordinii publice a !ost denumita politie administrati&asi repre#inta o acti&itate de edictare de re$uli" deci o acti&itate cu caracter preponderent prescripti&. ,rdinea publica repre#inta un minim de conditii necesare pentru o &iata sociala con&enabila. 1.3. Scopul administratiei publice

ntr2o societate caracteri#ata printr2o mare di&ersitate cum este cea actuala" ne&oile umane pot !i (ndeplinite at%t prin implicarea particularilor (n prestarea de ser&icii publice" c%t si prin reali#area acestui lucru de catre administratie. E'ista domenii (n care particularii nu pot inter&eni" cum ar !i de e'emplu apararea" ser&iciile diplomatice etc. Mai ales (n aceste domenii se )usti!ica inter&entia administratiei publice. Administratia publica urmareste satis!acerea interesului public" a utilitatii publice" (n mod de#interesat" inclusi& prin reali#area de ser&icii publice. Scopul administratiei publice este satis!acerea unor cerinte esentiale" comune (ntre$ii colecti&itati umane" care e'ced prin amploarea lor posibilitatile particularilor" precum si satis!acerea acelor cerinte" care" prin natura lor" sunt nerentabile si nimeni nu s2ar o!eri sa le asi$ure. Sub aspectul mi)loacelor !olosite pentru reali#area scopului susmentionat" spre deosebire de administratia pri&ata" administratia publica are la dispo#itie constr%n$erea statala.

IV. A1T45 ADMINISTRATIV 6.1.. Notiunea de act administrati& Actele )uridice ale administratiei sunt de doua tipuri* a+ acte speci!ice administratiei" prin care se obiecti&ea#a esenta acesteia" speci!icitatea ei din punct de &edere al obiecti&ului" mi)loacelor si re$imului 7acte si contracte administrati&e+. b+ acte prin care administratia se comporta ca orice subiect de drept" (n relatia cu alte subiecte de drept 7actele )uridice supuse dreptului comun" contractele ci&ile" actele emise (n re$im de drept comun+. De!initia actului administrati& Actul administrati& este un act )uridic unilateral care emana" (n $eneral" de la un or$an al administratiei publice" (n temeiul puterii de stat" pe ba#a si (n &ederea e'ecutarii le$ii. 6.8. Trasaturi ale actelor administrati&e Pornind de la de!initia actului administrati&" se desprind o serie de trasaturi proprii care deosebesc actele administrati&e de alte acte )uridice sau alte acti&itati des!asurate de or$anele administratiei publice. 6.8.1. Actele administrati&e sunt acte )uridice" adica sunt mani!estari de &ointa e'primate (n scopul de a da nastere" de a modi!ica sau de a stin$e raporturi )uridice" drepturi si obli$atii )uridice. Actele administrati&e produc e!ecte )uridice pe care le are (n &edere or$anul emitent al actului (n mod direct asupra celor carora li se adresea#a. Prin aceasta se deosebesc de operatiunile administrati&e" care nu produc e!ectele )uridice a&ute (n &edere de cel care le sa&%rseste" ci e!ectele pe care le pre&ede le$ea.

e'emplu , autori#atie de construire" care este un act administrati&" produce e!ectele )uridice pe care le are (n &edere cel care a eliberat2o. Pentru emiterea autori#atiei" le$ea pre&ede ca sunt necesare o serie de a&i#e con!orme. 1u alte cu&inte" autori#atia nu se poate acorda daca aceste a&i#e nu sunt !a&orabile. Deci" e!ectul a&i#elor" care sunt operatiuni administrati&e" consta (n aceea ca de ele depinde acordarea autori#atiei" e!ect care este pre&a#ut de le$e si care nu depinde de &ointa celui care acorda a&i#ul. 6.8.8. Actul administrati& repre#inta o mani!estare unilaterala de &ointa a or$anului emitent al actului. Pentru &alabilitatea unui act administrati& nu este necesar consimtam%ntul persoanei careia i se adresea#a" cum este (n ca#ul actelor de drept ci&il" care se (ntemeia#a pe acordul subiectelor raportului )uridic de drept ci&il. Drepturile si obli$atiile care iau nastere prin actele administrati&e sunt stabilite (n mod unilateral de catre or$anul emitent al acelor acte" persoanele carora li se adresea#a actele respecti&e a&%nd (ndatorirea de a se con!orma (ntocmai &ointei unilaterale a or$anului administratiei publice. e'emplu* prin emiterea unui proces &erbal de aplicare a unei sanctiuni contra&entionale !ata de cel care a sa&%rsit contra&entia" nu mai este necesar acordul acestuia (n ce pri&este aplicarea sanctiunii. Actul administrati& ia nastere printr2o sin$ura mani!estare unilaterala de &ointa )uridica" (n timp ce (n ca#ul actelor bilaterale" cum ar !i (n ce pri&este un contract de &%n#are2cumparare" raportul )uridic nu poate lua nastere dec%t prin acordul subiectelor acelui raport )uridic. e'emplu* (n ca#ul unei autori#atii de construire" a&i#ele pe ba#a carora a !ost emisa autori#atia nu au nici un e!ect direct asupra celui care a solicitat2o" autori#atia !iind cea care produce direct e!ecte )uridice asupra acestuia. Acordarea a&i#elor nu (nseamna aparitia unui nou subiect de drept (n raportul dintre or$anul emitent al autori#atiei si solicitantul autori#atiei" ceea ce (nseamna casi (n acest ca# actul administrati& este o mani!estare unilaterala de &ointa. Actul administrati& repre#inta o mani!estare unilaterala de &ointa c/iar daca este emis la cererea unei persoane deoarece or$anul emitent are libertatea de a emite sau nu actul administrati&" cu e'ceptia ca#ului (n care le$ea obli$a acel or$an sa emita actul solicitat. 1ererea este doar o conditie procedurala care declansea#a actiunea or$anului solicitat pentru a emite actul administrati&" ne!iind un acord de &ointa. 6.8.3. Repre#inta act administrati& numai mani!estarea de &ointa care emana de la un or$an al administratiei publice sau de la structuri autori#ate de or$ane administrati&e sa preste#e anumite ser&icii publice

4n act emis de o or$ani#atie nestatala 7de o societate comerciala" de e'emplu+" deoarece nu pro&ine de la un or$an al administratiei publice" nu poate !i atacat (n )ustitie (n ba#a 5e$ii contenciosului administrati&. Pot !i considerate acte administrati&e si actele emise de unele or$ani#atii nestatale" (n masura (n care ele (ndeplinesc acti&itati (n&estite cu autoritate de stat" ca urmare a unor pre&ederi le$ale e'prese. Actele emise de asemenea or$ani#atii (n reali#area unor ser&icii publice sunt asimilate actelor administrati&e. e'emplu* Asociatia 0enerala a V%natorilor si Pescarilor Sporti&i" or$ani#atie ne$u&ernamentala" poate !i considerata autoritate administrati&a" (n sensul 5e$ii contenciosului administrati&" a&%nd o competenta e'clusi&a" dele$ata prin di!erite acte normati&e" (n domeniul &%natorii si pescuitului. Prin urmare" actele sale sunt acte administrati&e. 6.8.6. n ca#ul actelor administrati&e" mani!estarea de &ointa are loc (n temeiul puterii de stat De aceea or$anul administrati& emitent poate impune" tot (n mod unilateral" conduita celui caruia i se adresea#a acel act. 9iind emis (n temeiul puterii de stat" actul administrati& este e'ecutoriu din o!iciu" !ara a mai !i necesara emiterea de catre un alt or$an a unui act (n ba#a caruia sa se treaca la e'ecutarea silita"asa cum se (nt%mpla" de e'emplu" (n ca#ul actelor ci&ile acaror e'ecutare silita nu se poate !ace dec%t (n ba#a unei /otar%ri )udecatoresti sau a unei sentinte arbitrale. 6.8.3. Actul administrati& este emis (n e'ecutarea le$ii Notiunea de le$e trebuie pri&ita lato sensu" nu numai ca act al Parlamentului" ci ca orice act dat spre e'ecutare or$anelor administratiei publice. 6.3.Actele administrati&e asimilate 1/iar daca nu este un act administrati& tipic" nesolutionarea (n termenul le$al a unei cereri 7tacerea or$anului administrati&+" ca si re!u#ul unui or$an al administratiei de stat de a emite un act administrati& desi trebuia sa o !aca produc e!ecte )uridice (ntocmai ca si actele administrati&e propriu2#ise. De aceea" aceste inactiuni ale administratiei prin care se produc pre)udicii unor persoane sunt asimilate actelor administrati&e" put%nd !ace obiectul unui control pe cale contenciosului administrati&. 6.6.1 clasi!icarea actelor de drept administrati& 6.6.1. Dupa (ntinderea e!ectelor )uridice a+ acte administrati&e cu caracter normati&" care cuprind re$lementari de principiu aplicabile la un numar nedeterminat de persoane 7e!ecte er$a omnes+. e'emplu* /otar%ri normati&e ale 0u&ernului" ale consiliilor )udetene" locale etc.

b+ acte administrati&e indi&iduale care contin re$uli de conduita pentru o anumita persoana sau pentru un $rup determinat de persoane. e'emplu* o (nstiintarea de plata a unei amen#i contra&entionale" o autori#atie de construire etc" acte prin care se atribuie un statut personal 7diplome" certi!icate" permise etc+ sau acte administrati&e cu caracter )urisdictional. 6.6.8. Dupa or$anul de la care emana" acte administrati&e se clasi!ica (n* a+ acte care emana de la autoritati administrati&e. b+ acte care emana de la alte autoritati publice dec%t cele administrati&e. c+ acte care emana de la persoane pri&ate autori#ate sa preste#e anumite ser&icii publice 6.6.3. n !unctie de domeniile de acti&itate a+ acte de administratie $enerala" cu aplicare" (n principiu" (n toate domeniile de acti&itate. e'emplu acte ale 0u&ernului" consiliilor )udetene" locale etc.. b+ acte de administratie speciala" cu aplicare numai (n anumite domenii sau sectoare de acti&itate. e'emplu* actele ministerelor si altor or$ane de specialitate ale administratiei publice. 6.6.6. n !unctie de scopul urmarit" consecintele )uridice ale actelor administrati&e pot !i di!erite. Ast!el" e'ista* a+ acte administrati&e prin care se pot stabili drepturi pentru persoanele !i#ice si )uridice 7de e'emplu*autori#atii de construire" permise de pescuit etc.+ b+ acte administrati&e prin care se pot stabili obli$atii pentru persoanele !i#ice si )uridice 7de e'emplu* obli$atia de a plati o amenda+ c+ acte administrati&e prin care se solutionea#a di!erite liti$ii )uridice 7asa numitele acte administrati&e )urisdictionale+ : de e'emplu /otar%rea comisiei de contestatii pri&itoare la acordarea bre&etelor de in&entie. d+ acte administrati&e prin care se certi!ica situatii )uridice 7le$itimatii" diplome etc.+. 6.3. Re$imul )uridic al actelor administrati&e 6.3.1. 5e$alitatea actului administrati& 5e$alitatea repre#inta elementul central al re$imului )uridic al actului administrati&. Tin%nd cont de ierar/ia normelor )uridice si de principiul suprematiei 1onstitutiei (n raport cu toate celelalte acte din sistemul le$islati&" re#ulta ca la emiterea unui act administrati& trebuie sa se tina cont (n primul r%nd de dispo#itiile 1onstitutiei. 6.3.8. ,portunitatea actului administrati& Prin oportunitate (ntele$em reali#area sarcinilor si atributiilor le$ale (n termen optim" cu c/eltuieli minime de resurse materiale si spirituale" dar cu e!icienta c%t mai mare" precum si capacitatea pe care o are or$anul emitent al actului administrati& de a ale$e dintre mai multe solutii posibile si e$ale" (n aceeasimasura" pe cea care corespunde cel mai bine interesului public care trebuie ocrotit.

6.;. 9orma actului administrati& Re$ula (n materia actelor administrati&e o repre#inta !orma scrisa a acestora" din mai multe moti&e* 2pentru a se putea cunoaste e'act continutul actului. 2constituie un puternic mi)loc de proba (n ca# de liti$iu. 2asi$ura cele mai bune conditii pentru asi$urarea controlului asupra actelor administrati&e. Actele administrati&e trebuie sa respecte anumite !ormalitati" (n lipsa carora sunt considerate a !i ine'istente 7de e'emplu semnatura" stampila" si$iliul or$anului respecti& etc.+. 5imba (n care trebuie redactate actele administrati&e este limba rom%na. n con!ormitate cu art. 18< din 1onstitutie" (n unitatile administrati& 2teritoriale (n care cetatenii apartin%nd unei minoritati nationale au o pondere semni!icati&a" se asi$ura !olosirea limbii minoritatii nationale. 6.=. 9orta )uridica a actelor administrati&e Asa cum am mai aratat" actele administrati&e sunt emise pe temeiul puterii de stat" ele bene!iciind de pre#umtia ca au !ost emise cu respectarea tuturor conditiilor impuse de le$e pentru emiterea lor. Aceasta pre#umtie (mbraca trei !orme* a+ pre#umtia de le$alitate" !iind considerate ca sunt emise cu respectarea 1onstitutiei si le$ilor" lato sensu. b+ pre#umtia de autenticitate" or$anul emitent al actului a (ndeplinit toate !ormalitatile pri&ind !orma* semnatura" stampila" si$iliu etc. c+ pre#umtia de &eridicitate" actul administrati& !iind pre#umat a corespunde ade&arului. 1a re$ula" actul administrati& este e'ecutoriu de drept. 6.>. E!ectele actelor administrati&e a+ Momentul de la care actele administrati&e (ncep sa produca e!ecte 2 pentru or$anul emitent* c/iar de la data emiterii actului apare obli$atia de a2l !ace cunoscut" de a nu2l modi!ica" completa sau abro$a dec%t dupa procedura le$ala. 2 pentru ceilalti subiecti de drept* de la data publicarii pentru actele administrati&e normati&e si de la data publicarii sau comunicarii" dupa ca#" pentru actele administrati&e indi&iduale. b+ Actele administrati&e produc e!ecte )uridice din momentul (n care au !ost aduse la cunostinta. E'ceptii* actele administrati&e declarati&e" cum ar !i de e'emplu* certi!icatele de nastere sau de deces ce sunt emise la un moment ulterior e&enimentului pe care (l declara" a&%nd ast!el caracter retroacti& sau actele administrati&e care intra (n &i$oare la o data ulterioara emiterii lor si aducerii la cunostinta 7de e'emplu* o /otar%re sau o ordonanta de 0u&ern care intra (n &i$oare la data pre&a#uta (n cuprinsul actului respecti&+. c+ Actele administrati&e pot a&ea e!ecte di!erite dupa cum ne a!lam (n pre#enta unui act administrati& cu caracter indi&idual sau normati&.

d+ Actul administrati& produce e!ecte p%na la scoaterea sa din &i$oare prin anulare" re&ocare" retractare" abro$are sau (n alte moduri. 6.1<. Suspendarea actelor administrati&e Suspendarea unui act )uridic poate !i de!inita ca repre#ent%nd (ntreruperea producerii de e!ecte de catre actul respecti&. a+ 1au#ele care determina suspendarea unui act administrati& 2ca re$ula" inter&ine atunci c%nd e'ista dubii cu pri&ire la le$alitatea unui act administrati&. 2poate inter&eni atunci c%nd se aplica o sanctiune administrati& disciplinara unui !unctionar public sau unei alte persoane (ncadrate (ntr2un or$an public. b+ E!ectele )uridice ale suspendarii pe perioada suspendarii" actul administrati& nu (si mai produce e!ectele" urm%nd ca dupa ce a disparut cau#a ce a determinat luarea acestei masuri actul administrati& sa !ie repus (n &i$oare sau" dimpotri&a"sa !ie scos din &i$oare prin intermediul cailor pre&a#ute de le$e. c+ ,r$anele care pot dispune suspendarea sunt* 2 or$anul emitent al actului. 2 or$anul ierar/ic superior. 2 instanta de )udecata. 2 le$iuitorul. 2 autorul actului. d+ Tipuri de suspendare* 2 de drept" (n ba#a unui te't de le$e. 2 dispusa de anumite autoritati publice. 2 dispusa de instanta de )udecata. 6.11. Re&ocarea actelor administrati&e 1au#ele care determina re&ocarea* a+ Din punct de &edere al continutului cau#ei" re&ocarea inter&ine pentru cau#e de nele$alitate sau de neoportunitate a actului. b+ Din punct de &edere al momentului (n care inter&in !ata de emiterea actului" indi!erent ca &i#ea#a nele$alitatea sau neoportunitatea lui" cau#ele pot !i * 2 anterioare actului" determina e!ecte )uridice e' tunc" deci pentru trecut" ca si c%nd actul nu ar !i e'istat. 2 concomitente cu emiterea actului" determina e!ecte e' tunc. 2 ulterioare emiterii actului" produc e!ecte e' nunc" pentru &iitor" !ac%nd sa (ncete#e actul din momentul (n care s2au constatat cau#ele respecti&e 6.18. Anularea actelor administrati&e

Anularea unui act )uridic inter&ine atunci c%nd acesta este lo&it de &icii de le$alitate. Anularea repre#inta operatiunea )uridica prin are actul se des!iintea#a" (ncet%nd ast!el (n mod trecut e!ectele sale )uridice. Anularea actului administrati& se dispune de un alt or$an dec%t cel care a emis actul" respecti& de catre or$anul ierar/ic superior sau de catre instanta de )udecata. ,r$anele care pot dispune anularea unui act administrati&* a+ or$anul ierar/ic superior" (n &irtutea raportului de subordonare ierar/ica prin emiterea unui act administrati& de anulare. b+ instanta de )udecata" care (si !undamentea#a acest drept pe dispo#itiile art. 38 din 1onstitutie si pe cele ale 5e$ii nr. 366?8<<6 pri&ind contenciosul administrati&" prin emiterea unei /otar%ri )udecatoresti. c+ de Ministerul Public" care poate anula doar anumite cate$orii de acte administrati&e 7de e'emplu" cele ale locurilor de detentie+. V. 1,NTRA1T45 ADMINISTRATIV n doctrina )uridica se considera ca un act poate !i considerat a !i contract administrati& daca sunt (ndeplinite mai multe conditii* 1. e'ista un acord de &ointa (ntre un or$an determinat al administratiei de stat" care actionea#a (n reali#area puterii publice si un particular. 8. spre deosebire de contractele de drept pri&at" unde partile se a!la pe po#itie de e$alitate )uridica" (n ca#ul contractului administrati&" partile nu se bucura de aceasta e$alitate )uridica" or$anul administratiei de stat a!l%ndu2se pe o po#itie supraordonata (n raport cu celalalt subiect al raportului )uridic. 3. obiectul contractului este de asemenea determinat" urmarind satis!acerea unui interes $eneral si put%nd (mbraca una din urmatoarele !orme* prestarea unui ser&iciu public. punerea (n &aloare a unui bun public. e!ectuarea unei lucrari publice. 6. tocmai datorita interesului $eneral reali#at prin e'ecutarea unui asemenea contract" printr2o clau#a e'presa"partile decid sa le se aplice re$imul de drept public. 3. clau#ele contractului sunt stabilite at%t pe cale con&entionala" c%t si prin le$e. ;. po#itia de superioritate a subiectului autoritate publica determina posibilitatea acestuia de a modi!ica sau re#ilia unilateral contractul" atunci c%nd interesul public o cere" spre deosebire de contractele de drept comun care nu pot !i modi!icate dec%t prin acordul partilor sau" (n absenta acestui acord" de catre instanta de )udecata. @. !orma scrisa a contractului care" ca si actul administrati&" nu poate a&ea caracter consensual" implic%nd o autoritate care actionea#a (n numele puterii de stat.

=. competenta instantelor de contencios administrati& pentru solutionarea e&entualelor liti$ii care ar putea apare din e'ecutarea unui ast!el de contract. 1a e'emple de contracte administrati&e se pot da* contractul de concesiune" de ac/i#itii publice" de transport cu mi)loacele de transport (n comun" de !urni#are de $a#e naturale" ener$ie electrica" de apa potabila etc." c%nd !urni#orul este o autoritate a administratiei publice. VI. 1,NTEN1I,S45 ADMINISTRATIV ;.1. Notiunea de contencios administrati& Sinta$ma AcontenciosB deri&a din latinescul contendo contendere" care e&oca ideea unei (n!runtari prin lupta. 1ontenciosul administrati& repre#inta totalitatea liti$iilor dintre autoritatile publice" pe de o parte" si cei &atamati (n drepturile" libertatile si interesele lor le$itime" pe de alta parte" deduse din acte administrati&e tipice sau asimilate considerate ca ile$ale" de competenta sectiilor de contencios administrati& ale instantelor )udecatoresti" $u&ernate de un re$im )uridic predominant de drept public. ;.8. Trasaturile contenciosului administrati& 1+ ,biectul liti$iilor de contencios administrati& 1ontenciosul administrati& este declansat printr2o actiune directa at%t asupra actului administrati& propriu2#is" c%t si asupra actului administrati& asimilat. Sunt asimilate actelor administrati&e" (n sensul 5e$ii contenciosului administrati&" si contractele (nc/eiate de autoritatile publice care au ca obiect* 2 punerea (n &aloare a bunurilor proprietate publica. 2 e'ecutarea lucrarilor de interes public. 2 prestarea ser&iciilor publice. 2 ac/i#itiile publice. ;. Instantele competente 5iti$iile pri&ind actele administrati&e emise sau (nc/eiate de autoritatile publice locale si )udetene" precum si cele care pri&esc ta'e si impo#ite" contributii" datorii &amale si accesorii ale acestora" de p%na la 3 miliarde lei" se solutionea#a" (n !ond" de tribunalele administrati&2!iscale" iar cele pri&ind actele administrati&e emise sau (nc/eiate de autoritatile publice centrale" precum si cele care pri&esc ta'e si impo#ite" contributii" datorii &amale si accesorii ale acestora" mai mari de 3 miliarde lei" se solutionea#a" (n !ond" de sectiile de contencios administrati& si !iscal ale curtilor de apel" daca prin le$e speciala nu se pre&ede alt!el. Recursul (mpotri&a sentintelor pronuntate de tribunalele administrati&2!iscale se )udeca de sectiile de contencios administrati& si !iscal ale curtilor de apel" iar recursul (mpotri&a sentintelor pronuntate de sectiile de contencios administrati& si !iscal ale curtilor de apel se )udeca de Sectia de contencios administrati& si !iscal a naltei 1urti de 1asatie si Custitie" daca prin le$e speciala nu se pre&ede alt!el.

Reclamantul se poate adresa instantei de la domiciliul sau celei de la domiciliul p%r%tului. Daca reclamantul a optat pentru instanta de la domiciliul p%r%tului" nu se poate in&oca e'ceptia necompetentei teritoriale.