Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARATIE .

amanageruluipersbana,fizica, a memhrilbrComitetuluidirectbt, ~efilor desectie, de laborator sau de serviciu, referitoare la incbmpatibilitati

Subsefill1atullSubsemnata .. ~:O,,-~Q.~ Domiciliat/dol1liciliata in .~\ ).).,:~~.~~~ Adresa profesionala

... ~tc~~.b.,r.~~~~u .................. ,

..\'u'% ~,\\.c~ kh. t' .~~ ... ~

.. ~,.A;S,

.~.~n .~ . .k1~~.1~~.~~ .. ,.~.~~ .. ~~.\~~u. .. \:~::~

Declar prin prezenta, pe propria raspundere,ca tlU l1laaflu inniciurtadintre situatiilede incompatibilitate de l1laijos: 1. Nu exercitrticibalta funct1e salarizaUl,n~sa]arizata sau/~i indeillhizata, inchlsiv in cadrul vreunei autodtali executive, legislative orijudecatore~ti; 2. Nu exercit nicibalta activitate sau funcli~ de martager,irtchlsivneremtlrterata. 3. Nu exercit nicioactivitate unitati spi talice~ti~ saufunctie in structurile de conducete ialeuneia1te

4. Nu exetcit nicio functiein cadtuiorganizatiilot

sindicale sau patrbnaleqeprbfi1.

Dau prezentadeclaratie .cunbscanddispozitiileart. 292 dinC()dulpen~l' referitoare la infractiurtea de fals in declaratii. Ma angajez sa declar imediatorice modificare aparutain legaturacu cele mentiQnat~ mai sus. Sel1)nlltllra .. Data ..~\ ...Q~!.~\.-:c~..

.f!5.~