GENUL LIRIC cuprinde operele literare în care sunt exprimate direct gândurile, ideile și sentimentele

autorului, prin intermediul eului liric
descrierea
pronume pers oana I,II

verbe p.I, II

eul liric
Sentimente si idei transmise direct

moduri de expunere

epitet

comparaţi e repetiţi e
personificare

figuri de stil
GENU L LIRIC

enumeraţi e

vizuale
imagini artistice

elemente de versifica ie motorii rimă
ritm

măsură

auditive Olfactive