Sunteți pe pagina 1din 23

CITOLOGIE

Biologie celulara = obiect de studiu al celulei in vederea cunoasterii structurii si functiei ei.

CELULA
= unitatea fundamentala de organizare a lumii vii capabila de metabolizare, autoconservare si autoreproducere. Deosebiri structurale: Procariote- cele mai simple forme de organizare a vietii, au aparut cu 3,5 miliarde de ani in urma, reprezinta cele mai abundente forme de viata, cele mai mici 1-5 microni, nu au nucleu, au corp nucleoid care contine un lant de ADN liber in citoplasma, au o mare instabilitate genetica, citoplasma are ribozomi liberi, dar nu are organite delimitate de membrana, membrana dublata spre e terior de un perete cu rol protector, aerobe, anaerobe, diviziune directa prin impartirea celulei. Eucariote- celula cu forme de organizare comple e, au aparut acum 1,5 miliarde ani, au nucleu, sunt delimitate de o membrana dubla, nucleul contine mai multe molecule de ADN! organizare sub forma de cromozomi liniari, "# de cromozomi! invelisul nuclear separa ADN-ul de restul celulei si il prote$eaza de interferentele citoplasmatice. %itoplasma are multe organite delimitate de membrana: mitocondrii, membrana organizata in dublu strat lipidic, metabolism aerob, reproducere prin mitoza, cu e ceptia gametilor care se reproduc prin meioza. Asemanari structurale:au acelasi material genetic A&N, folosesc acelasi cod genetic si acelasi mecanism de sinteza a proteinelor, ambele au ribozomi liberi in citoplasma. %aractere morfologice generale ale celulei eucariote umane: au dimensiuni mici 1'-3'u, forma variata, reflecta functia celulei, nr celulelor din organism-1' la puterea 1(-1' la puterea 15, peste 1''' de tipuri de celule. %omponentele celulei eucariote:

Membrana- prezenta la toate celulele eucariote, esentiala pentru viata celulara, controleaza sc)imburile de substante dintre celule si mediul e tracelular, actioneaza ca o bariera selectiva. Citoplasma- locul in care se definitiveaza procese celulare *metabolism intermediar+ Are 3 componente: - Citozol: e alcatuit din apa si din molecule de dimensiuni mici aflate in tranzit prin celula *glucide, )ormoni+. - Organite: componente celulare specializate pentru indeplinirea unor functii specifice ale celulei: 1.ribozomii- sinteza de proteine structurale, intra in componenta organitelor, (. reticul endoplasmatic- rugos-rol in sinteza proteinelor de e port, netedrol in sinteza lipidelor, )ormonilor steroizi din celulele glandulare, 3. comple ul Golgi- lucreaza strans cu &,, avand rol de a prelucra proteinele si lipidele sintetizate la nivelul &,, ". lizozomii- organite sferice cu rol in digestia intracelulara a resturilor celulare, a organitelor uzate, a materialelor straine, 5. mitocondrii- rol in sinteza A-., /. pero izomii- organite sferice cu rol important in deto ifierea celulara, descompune apa o igenata, se afla in special in celulele )epatice.-oate organitele acestea sunt delimitate de membrana cu e ceptia ribozomilor. - Citosc!eletul: o retea de proteine fibrilare cu rol de a mentine forma ceulei si de a permite deplasarile acesteia. "ucleul: organit principal al celulelor eucariote umane, ocupa 3-50 din volumul celular, contine ADN-ul, realizeaza ( functii esentiale, replicare si transcriptie ADN. &eplicare- dublarea cantitatii de ADN! -ranscriptia- sinteza de A&N mesager pe matricea oferita de molecula ADN si copierea informatiei genetice! - celulele fara nucleu nu sunt viabile, contin unul sau mai multi nucleoli *corpusculi cu rol in sinteza A&N ribozomal+

MEMB#A"A CELULA#A $ structura ce delimiteaza celula si controleaza interactiunile celulare cu mediul e tracelular! 1unctii: bariera semipermeabila! transport! comunicarea celulei prin proteine cu rol de receptor! asigura adeziunea intercelulara a celulelor la matrice! 2orfologie: grosime #,5nm! se poate observa la 2, structura trilaminata! 3 benzi suprapuse: interior si e terior electronodense, centrala 3 clara! 4tructura moleculara: - lipide *dispuse in dublu strat+ - proteine *inserate in bistrat si plutesc+! - structura fluida asemanatoare unui mozaic! %ompozitie c)imica: proteine :5'0! lipide :"'0! glucide :1'0! Lipide membranare: fosfolipide *#'-#50+! colesterol *('-(50+! glicoproteine *1-1'0+! %os&olipidele' molecule amfipate cu un capat )idrofil *rest de acid fosforic legat de alcool+ si altul )idrofob *( lanturi de acizi grasi! unul saturat altul nesaturat+! se dispun in bistrat cu lant )idrofob spre interior si cu cele )idrofile spre e terior! sunt mobile *rotatie in $urul propriului a si translatie+! %unctii: asigura functia de bariera )idrofoba a membranei! caracterul fluid si dinamic al membranei! fluiditatea membranei este d.p. cu nr de acizi grasi nesaturati! Colesterolul' se gasete in ambele foite ale bistratului lipidic inserat printre fosfolipide! reduce mobilitatea lantului de acizi grasi! scade fluiditatea membranei! confera stabilitate mecanica membranei si rigiditate! Glicoproteinele' reziduuri glucidice atasate covalent de lipide! foita e terna a bistratului lipidic! functie de receptor pt moleculele din 2,%! Proteinele membranare' - integrale *#50-incorporate in bistratul lipidic cu care stabileste leg covalente! unele strabat complet bistratul *transmembranare+! altele partial! 1unctii: transport, formeaza canale ionice ce permit trecerea ionilor! formeaza pompe ionice! receptori! activitate enzimatica! asigura adeziunea intercelulara+

- peri&erice' localizate in afara bistratului lipidic-ectoproteine *atasate pe fata e terna a bistratului lipidic+ si endoproteine *atasate de fata interna! formeaza citosc)eletul membranei =o retea fibrilara de endoproteine cu grosimea de 5-1' nm ce asigura fle ibilitatea membranei si rezistenta!+ Glucidele membranare' sunt formate dintr-un lant de oligoza)aride legate covalent de 56s sau .ro! 1unctii: de protectie si receptie! adeziunea celulara! parte integranta a receptorilor! T#A"(PO#TUL MEMB#A"A# )* Transportul moleculelor mici si ionilor + pasi, - acti,' Pasi, = difuziune, in sensul gradientul c)imic sau electric, fara consum de energie! - difuziune: simpla 3 deplasarea spontana a moleculelor prin bistrat! facilitata - o cale folosita de moleculele insolubile in lipide sau care poarta sarcini electrice *glucoza, AA, ionii Na, 7, %l, 8+. - traversarea membranei cu proteine transmembranare: carausi, canal *canale ionice+ .roteine carausi: - transporta glucoza si aminoacizii in celule! - leaga moleculele una cate una pe fata e terna si le elibereaza pe fata interna *transport in )epatocite+ .roteine canal: - -ransmembranare care delimiteaza canale prin care ionii intra sau ies din celula! - %analele = canale ionice cu poarta *se desc)id intermitent sub actiunea unor stimuli c)imici sau electrici+: canale cu poarta c)imica *A%oA, declansare potentialului de actiune+ si canale cu poarta electrica *in urma modificarii potentialului de membrana 3 canalele de Na din membrana neuronilor+

Acti,: impotriva gradientului electric9c)imic, cu consum de energie


*)idroliza A-.+! Direct 9 indirect *codirect, cuplat+

.irect: mediat de proteine transmembranare numite A-. 3 aze sau pompe ionice, utilizeaza direct energia produsa prin )idroliza A-.. , : A-.- aze : .ompa de Na-7 *rol vital, *3 ioni de Na in afara 3 atrag apa din celula si ( ioni de 7 in interior+, mentine volumul celular constant! .ompa de %a 3 pompeaza %a din citoplasma in lumenul reticulului sau sarcoplasmei la sfarsitul contractiei si produce rela area fibrei si eliminarea %a. Indirect' .roteine transmembranare care transporta simultan ( substante diferite *una in sensul gradientului, cealalta impotriva gradientului de concentratie+ , : transportul cuplat al glucozei si Na prim membrana apicala a celulei intestinale *Na- pasiv, glucoza- activ+ /0Transportul macromoleculelor si particulelor: A. Pinocitoza 3 celulele preiau neselectiv picaturi de lic)id ,%! ,tape: invaginarea membranei cu formarea unei depresiuni -: formeaza o vezicula *pinozom+ 3 contine particulele inglobate ;. Mediata de receptori' inglobarea selectiva de celule, numai a acelor particule care sunt recunoscute de receptorii de membrana. , : colesterol, )ormoni! Are loc in regiuni specializate ale memebranei numite caveole ale memebranei care concentreaza un numar mare de receptori %. %agocitoza: inglobarea unor particule solide: bacterii, resturi celulare, celule maligne %elule specializate: - microfage *neutrofile+- inglobeaza particule mici! - macrofage 3 celule con$unctive cu originea in monocite circulante -: inglobeaza particule mari ,tape: - 5egarea particulelor ce urmeaza a fi fagocitate de receptorii de membrana ai fagocitului! - <nglobarea particulelor cu a$utorul pseudopodelor *ing)it fagozonii+! - 1uziunea fagozonului cu lizozomul -: fagolizozomi *particula este degradata cu a$utorul enzimelor )idrolitice+ E ocitoza = eliminare in 2,% a substantei sintetizate in celula si impac)etate in vezicule de secretie! .resupune fuziunea membranei veziculelor de secretie cu membrana celulara - eliminarea

O#GA"ITE CELULA#E Mitocondria $ organit delimitat de membrane! rol in generarea energiei necesare desfasurarii actiunilor celulare! realizeaza fosforilarea o idativa de unde rezulta A-.! =organitele cele mai mari, nucleu (-1' microni cu diametru 1 micron! forma si marime asemanatoare cu cea a unei bacterii! se gaseste in toate celulele *e ceptie )ematia+ variind numeric! - foarte abundente in celule cu rata metabolica cea mai mare! e trem de mobile! isi sc)imba pozitia si forma! se gasesc concentrate in regiunile celulare unde consumul de A-. este ma im. =rganizarea ultrastructurala: - membrane mitocondriala e terna *permeabila - care realizeaza sc)imburile dintre citozoli si matricea celulra! contine proteine integrale+ - spatiul intermembranar *larg de #->nm,omogen+ Membrana mitocondriala interna *formeaza numeroase pleuri=creste mitocondriale - cu rol de a mari suprafata de sinteza A-.+ contine >'0 proteine! Matricea mitocondriala' aspect omogen!contine peste ('' enzime *enzime o idative-reducatoare ale %iclului 7rebs si altele realizeaza o idarea acizilor grasi+! aparatul genetic mitocondrial *ADN circular, A&N si ribozomi+ confera un grad de anatomie genetica: se poate divide si isi poate sintetiza singur o parte din proteine! ?tilizarea glucozei incepe in citoplasma pe cale anaeroba descompunandu-se pana la acid piruvic! acidul piruvic intra in mitocondrii in matricea mitocondriala apoi este convertit in acetil%oA-: o idat in cadr ul %iclului 7rebs=: %=( eliminat ca produs! Aparatul Golgi $ organit celular delimitat de membrane! rol in prelucrarea si transportul proteinelor sintetizate in &,& spre diferite destinatii! - se gaseste interpus intre &, si membrana celulara! prezent in toate tipurile de celule *e ceptie )ematia+ se poate gasi in mai multe e emplare in aceeasi celula! prezinta ( fete cis *conve a, de intrare orientate spre &,&+ trans *de iesire,concave, spre membrana celulara+! - format dintr-o stiva centrala de cisterne,alcatuite dintr-un nr variabil de saci aplatizati *5-('+ delimitati de membr, @@ intre ei cu

diametrul variabil! prezinta vezicule de transport delimitate de membrane care transporta proteinele intre aparatul Aolgi si ale structuri! 1unctii: glicozilare! fosforilare si sortarea proteinelor, impac)etarea lor in vezicule de secretie si directionarea lor in 2,% spre lizozomii membranei celulalre! #E# $ f.abundent in celulele implicate in sinteza proteinelor de e port! 5a 2=: nu e vizibil ca atare el conferind citoplasma bazofilie datorita ribizomilor atasati care prezinta bazofilie *corpusculii Nissl si corpii ;erg+! 5a 2, are forma unei cisterne alungite! cisternele se anastomozeaza intre ele si sunt delimitate de membrane cu ribozomi, lumenul apare clar si omogen se afla in continuitate cu spatial perinuclear! cu diametru variabil cu starea functionala a celulei! %unctii: sinteza proteinelor *de e port, lizozomale, integrale!+! realizeaza prelucrarea prin glicozilare a proteinelor sintetizate! participa la impac)etarea proteinelor, sortarea si transportul proteinelor sintetizate catre Aparatul Aolgi. #E" $ membrana cu diametru 3'-/' nm care comunica intre ele si cu lumenul &,&! se gaseste in toate celulele *e ceptie )ematia+! f abundant in anumite tipuri celulare: )epatocite, celule intestinale, celule care sintetizeaza )ormonii steroizi! %unctii: intervine in metabolismul lipidic! asigura sinteza )ormonilor steroizi pronind de la colesterol! intervin in metabolismul glucidic! &,N din celula )epatica implicat in deto ifierea organismului prin enzime care metabolizeaza subst to ice! are functie speciala in reglarea contractiei musculare! #ibozomii $ organite implicate in sinteza proteinelor! prezente in citoplasma tuturor celulelor *e ceptie )ematia+! bine reprezentati in celulele cu actiune intensa de sinteza proteica! - descoperiti de A.,mil .alade! 4e prezinta ca o particula mica cu diametrul de 15-3'nm alcatuita din ( subunitati inegale: mari *forma sferoidala cu diametru de 3'nm+ mici *forma alungita cu diam 1'-('nm!+ %ompozitia c)imie: - 5'0 A&N ribozomal si 5'0 proteine structurale!

5a 2=: nu sunt vizibili, dar atunci cand se afla in numar mare in celula determina aparitia unor zone citoplasmatice bazofile! 5a 2,: se prezinta sub forma unor granule dense, sferice, se gasesc izolati in citoplasma sau grupati de-a lungul moleculei de A&Nm formand poliribozomi! , ista ( tipuri de ribozomi: liberi in citoplasma - neatasati &,& si atasati de membrana &,&!

CITO(C1ELETUL
1ormat dintr-o retea de filamente de natura proteica. 1ilamente: actina, microtubuli, filamente intermediare %unctii'4ustinere,2entine forma celulei,5ocomotie, %ilamente de actina' %ele mai subtiri ale ciosc)eletului, diametru = /nm %ele mai fle ibile! Alcatuite din molecule de actina globulara 3 actina A! 4unt structuri polarizate 3 un capat la care se adauga molecula de actina A prin polimerizare si un capat la care se pierd molecule prin depolimerizare -: sufera permanent procese de asamblare si dezasamblare -: instabile, tranzitorii! 4e asociaza cu miozina! Actitate A-. 3 azica 3 energia rezultata este folosita pt miscare *interactiunea dintre actina si miozina+! 1ormeaza retele in toate celulele, mai ales in cele cu functii de locomotie *macrofage, leucocite+! 1ormeaza fascicule in a ul microvililor intestinali! 1ormeaza miofibrile impreuna cu miozina in celulele musculare. %unctii' &ol structural! 2entin forma celulei! 4ustin componentele celulare &ol dinamic 3 miscarile celulelor in tesuturi! Asigura contractia microvililor necesari in procesul de absorbtie! Asigura contractia musculara.

%ilamentele intermediare $ filamente citoplasmatice, diametru=1'nm! <negale ca marime, intre filamentele de actina si microtubuli ! %ele mai stabile din citosc)elet, cele mai rezistente! %onfera rezistenta celulelor la solicitarile mecanice 3 intindere. , ista mai multe tipuri, in functie de proteinele componente: - de Beratina 3 in toate celulele epiteliale *fie izolate, fie grupate in fascicule+, abundente in epiderm = tonofilamente, *dispuse in toata citoplasma si se ancoreaza la periferia celulei pe desmozomi! de desmina se gasesc in fibrele musculare unde leaga miofibilele intre ele! Neurofilamente 3 prezente in neuron, sustin prelungirile neuronale si mentin forma lor! Aliofilamente 3 in celulele gliale Microtubuli $ se prezinta ca niste formatiuni cilindrice, lungi, diametru = (5 mm! Alcatuiti din molecule proteice 3 tubuline *in proces continuu de asamblare si dezasamblare+! 4tructura polarizata - la un capat are loc polimerizarea, iar la celalalt capat depolimerizarea 3 f instabile *cele mai instabile+! %unctii' .articipa la activitatile celulare care implica miscarea! Asigura transportul organitelor si a veziculelor in celula! 1ormeaza in timpul diviziunii fibrele fusului de diviziune *deplasarea cromozomilor la poli opusi ai celulei+! 1ormeaza structuri stabile 3 cili si flageli, 2iscare este posibila prin asocierea lor cu moleculele motorii 3 dineina *)idrolizeaza A-.-ul+

2O"CTIU"I I"TE#CELULA#E
= dispozitive care realizeaza legaturile dintre celule sau legaturile dintre celule si membrana bazala Clasi&icare' 1. Impermeabile *stranse, zonula occludens+: zonula = centura, care prinde, fi eaza membranele celulare si impiedica trecerea moleculelor prin spatiile intercelulare. (. .e ancorare *de adezivitate+: asigura legarea stransa a celulelor sau a celulelor la membrana bazala! rol mecaanic.

3. .e comunicare *gap0' permit trecerea moleculelor dintr-o celula in alta -: cuplarea metabolica si electrica a celulelor. (tructura 3onctiunilor stranse' 4e gasesc la polul apical al celulelor care delimiteaza lumenele unor cavitati! 5a formare participa proteine integrale din structura membranelor invecinate! .roteinele integrale se anastomozeaza din loc in loc si realizeaza puncte de sudura intre membrane -: impiedica trecerea moleculelor din lumenul organului respectiv prin spatiile intercelulare! ;ariera selectiva a epiteliilor! <mpiedica migrarea proteinelor dintr-o $onctiune in alta a membranei celulare -: mentin polaritatea celulei epiteliale

2onctiunile de adezi,itate' - ancoreaza filamente din citosc)eletul celulei si creeaza structuri de rezistenta in tesuturile solicitate mecanic. 3 tipuri: A. Desmozonii in pata = macula ad)erens: cele mai puternice dintre $onctiuniile de adezivitate intercelulara! structura 3 formati din proteine integrale membranare numite caderine: se leaga unele de altele in spatiul intercelular si se ancoreaza de filamente intermediare din citosc)elet prin intermediul unor placi citoplasmatice situate pe fata interna a membranelor ;. Conula ad)erens: localizate la polul apical al celulelor epiteliale imediat sub $onctiunile stranse! proteine integrale = caderine care in spatiul intercelular se leaga intre ele, iar pe fata interna a memebranei ancoreaza filamente de actina %. 8emidesmozomi: structuri asemanatoare cu $umatati de desmozomi care leaga polul bazal al celulei epiteliale de membrana bazala. 2onctiunile gap' 4unt larg raspandite in toate tesuturile, dar mai ales in miocard, musc)i neted visceral, tesut nervos! 4tructura 3 alcatuite din proteine integrale = cone ine care se conecteaza si formeaza structuri )e agonale = cone oni 3 leaga interiorul celor ( celule invecinate! 4trabatute de un canal de diametru = ( nm 3 permite trecerea directa dintr-o celula in alta a moleculelor si a ionilor.

"UCLEUL
$organitul cel mai important al celulelor eucariote care contine materialul genetic al celulei:ADN-ul! - ( functii esentiale: - replicarea *procesul de autoreproducere, sinteza a moleculei de ADN inaintea diviziunii celulare+ - transcriptia *procesul de transcriere a informatiei stocate din molecula de ADN in moleculele de A&Nm+! .rin acestea nucleu controleaza sinteza proteinelor celulare!e ista numai in interfaza *perioada dintre ( diviziuni+! in timpul sintezei invelisul nuclear se fragmenteaza! Caracteristici generale' - e ista 1 singur nucleu la ma$oritatea celulelor - *e ceptii-)ematia *anucleata+! )epatocite*binucleate+, multinucleate *osteoclaste++! - forma- urmeaza forma celulei in care se afla! - pozitia nucleului este de regula centrala *adipocitul-nucleu e centric! celulele secretorii - nucleu este impins la polul opus locului de acumulare a produsilor de secretie+! - dimensiuni: cel mai mare organit al celulei! intre 5-1' nm!ocupa 1'0 din volumul celulei! variaza in functie de tipul celular! - varsta celulei, activitate de sinteza proteica! starea patologica a celulei! In,elisul nuclear $ o structura specifica celulei eucariote care separa in interfaza continutul nucleului de citoplasma! - grosime totala "'nm *vizibil la 2,+ este alcatuit din / membrane concntrice' - e terna *se afla in continuitate cu membrana &,&! are ribozomi atasati pe fata e terna implicate in sinteza de prot+ - interna *delimiteaza continutul nuclear! atasata de lamina nucleara prin proteine integrale+ - spatiul perinuclear *intre cele ( membrane avand o latime de ('"' nm! se continua cu &,&+ - porii nucleari *discontinuitati ale invelisului nuclear care asigura sc)imburile moleculare selective dintre nucleu si citoplasma! fiecare are atasata de circumferinta sa o formatiune de natura proteica= comple ul porului nuclear! transportul moleculelor mici se face pasiv iar al celor mari activ+

- lamina nucleara 4o retea de filamente intermediare situate pe fata interna a invelisului nuclear! suportul mecanic al invelisului nuclear! la 2, apare ca un strat electrodens interpus intre membrana nucleara si cromatina nucleara0 %unctii' delimiteaza compartimentul nuclear in care se afla ADN-ul prote$at de interferenta moleculei citoplasmatice *realizeaza separarea proceselor bioc)imice din celula+ Cromatina $ materialul biologic intranuclear format in principal din ADN si )istone! se coloreaza la 2= cu coloranti bazici! este dispersata in nucleu in interfaza, iar in cursul diviziunii se condenseaza si rezulta cromozomii! Compozitia c!imica: - ADN *puternic spiralizat+ 3'0! - )istone "'0 *proteine bazice specifice celulei eucariote!detin rol important in spiralizarea ADN-ului+! - proteine ne)istonice (50 *formeaza un grup )eterogen in care sunt incluse enzimele implicate in activitatea nucleului-ADN si A&N polimeraza+! - A&N 50! -ipuri de cromatina: - eucromatina' reprezinta partea activa a cromatinei! cromatina ne condensata! la 2= se coloreaza slab cu coloranti bazici! !eterocromatina' cromatina care ramane condensata si in interfaza! la 2= se coloreaza intens cu coloranti bazici!l a 2,electronodensa! reprezinta partea inactiva! este de ( tipuri: facultativa * ramane condensata in interfaza numai in anumite tipuri celulare-corpusculul ;arr+ si constituitiva *ramane permanent condensata si inactiva+ "ucleolul $ corpuscul intranuclear cu rol esential in formarea ribozomilor! prezent numai in interfaza, dispare la inceputul mitozei si se reabsoarbe la sfarsitul ei! la 2= apare ca un corpuscul omogen, intens bazofil, cu diametru de 1-( nm! care pot varia in functie de rata sintezei proteice din celula! Are 3 componente: - centrii fibrilari *apar ca niste arii circulare clare! fibrile fine care reprezinta secvente de ADN-serveste ca matrita pentru sinteza A&N-ului ribozomal+!

- componenta fibrilara densa *incon$oara centrii fibrilari! retea de fibrile fine care reprezinta molecule de A&N ribozomal sintetizate pe matrita oferita de ADN-ul din centrii fibrilari+ - componenta granulara *contine granule mici care reprezinta subunitati ribozomale in curs de maturare+ Nucleolul nu are mebrana proprie! 1unctii: sinteza A&N-ului ribozomal si formarea ribozomilor! ,tapele formarii ribozomilor: - sinteza A&N-ului ribozomal in nucleol pe matrita oferita de ADN-ul ribozomal! are loc cuplarea molec de A&Nr cu proteine ribozomale provenite din citoplasma! rezulta subunitati ribozomale mari si mici care se acumuleaza in porteina granulara a nucleolului! transportul subunitatii ribozomale in citoplasma prin porii nucleari! asamblarea - unirea in citoplasma a celor ( unitati ribozomale pe lantul de A&Nm.

#EP#O.UCE#EA CELULA#A
Mitoza = 2odalitate de divizare specifica eucariotelor somatice = .roces de formare dintr-o celula a doua celule fiice care au acelasi material genetic ca si celula mama. %uprinde ( fenomene3 divizarea nucleului si a citoplasmei Divizarea nucleului 3 carioBineza Divizarea citplasmei 3 citoBineza ,tapele mitozei *carioBineza+ 1. profaza (. prometofaza 3. nucleofaza ". amafaza 5. teofaza Pro&aza %romatina se condenseaza si cromozomii devin vizibil microscopic, ca niste filamente. 1iecare cromozom este alcatuit din ( cromatide unite printr-un centromer-: cromozomii dicromatidieni. %entrozomii se separa si migreaza la polii opusi si formeaza corpusculii polari *marc)eaza polii fusului de divizare+. <ncepe asamblarea fusului de divizine intre cei ( corpuscui polari.

1usul de diviziune = ansamblul de microtubuli care se formeaza intre cei ( poli ai celulei in timpul mitozei, avand rolul de a separa cromozomii duplicati 1ragmentarea nucleolului in corpusculi mici. Prometa&aza <nvelisul nuclear se fragmenteaza in grupuri mici! 2icrotubulii fusului se ataseaza de cromozomi la nivelul centromerelor. Meta&aza 4e definitiveaza organizarea fusului de diviziune! %romozomii se aliniaza la mi$locul fusului, la $umatatea distantei dintre cei ( corpusculi polari, formand placa ecuatoriala.

Ana&aza 4e divid centromerele! %romozomii se incliveaza dupa un plan longitudinal! %romatidele se separa una de alta si fiecare va forma un cromozom distinct -: nr de cromozomi se dubleaza = D( %romozomii rezultati sunt trasi spre cei ( poli ai celulei de microtubulii fusului! 5a sfarsitul anafazei, spre fiecare pol celular s-au deplasat "/ de cromozomi. Telo&aza %romozomii se despiraleaza si nu mai sunt vizibili ca entitati distincte - fusul de diviziune se dezintegreaza printr-un proces de depolimerizare a moleculelor de tubuline care se deplaseaza in citoplasma. - se reorganizeaza si reapar nucleolii - se reasambleaza invelisul nuclear -: la cei ( poli ai celulei se formeaza cate un nucleu.

Cito5ineza
- in $urul ecuatorului celulei se formeaza un inel contractil alcatuit din filamente de actina si miozina, care se contracta si formeaza un sant care desparte citoplasma in doua.

Ciclul celular *de viata al unei celule+ = perioada de timp scursa de la aparitia unei celule, din momentul in care s-a inc)eiat divizarea prin care a luat nastere, pana in momentul terminarii propriei sale divizari. %uprinde " etape: - G) 3 etapa presintetica - ( 3 sinteza AND-ului - G/ 3 et postsintetica - M 3 mitotica %A6A G) - creste celula - volumul celulei care a fost redus la $umatate prin mitoza revine la normal. %A6A ( - sinteza 9 replicarea AND-ului - cantitate de ADN se dubleaza si cromozomii devin dicromatidieni %A6A G/ - continua sinteza proteinelor - celula creste in volum si se pregateste pt mitoza %A6A M -c elula isi inc)eie prin mitoza ciclul de viata. Dupa inc)eierea mitozei, celula reintra in faza A1, si parcurge un nou ciclu celular sau intra intr-o faza de repaus = faza A' Durata 3 ciclul celular = (" ore 1aza A1 = 1' ore 1aza 4 = D ore 1aza A( = " ore 1aza 2 = 1 ora (istemul de control al ciclului de celular &ealizat de cicline *proteine care se acumuleaza periodic in anumite momente ale ciclului celular si activeaza alte proteine numite c)inaze implicate in declansarea evenimentelor esentiale ale ciclului celular+ %iclinele controleaza progresia celulelor dintr-o etapa in alta a ciclului celular. 1ctioneaza pe baza unui program intracelular si a unui prg de interactiune cu alte celule. #eglarea ciclului celular - puncte de restrictie 4control0

4unt momente pe care celula trebuie sa le depaseasca pentru a putea parcurge etapele urmatoare. Daca celula nu indeplineste conditiile necesare pentru depasirea unui punct de restrictie, ea se opreste in etapa ciclului celular situata e act inaintea punctului de restrictie. , ista ( punct importante : 1.+ 5a granita dintre A1 si 4 (.+ 5a granita dintre A( si 2 1.+ - cel mai important - impiedica intrarea celulei in faza 4 daca ADN-ul celulei este alterat structural! - alterarea ADN-ului determina acumularea in celula a unor proteine reglatoare care activeaza mecanismele de reparare a ADN-ului! - daca repararea ADN-ului esueaza, celula intra in apoptoza *moartea celulara programata, sinucidere celulara+ (.+ 3 impiedica intrarea celulei in mitoza daca ea nu a atins dimensiuni suficient de mari. Clasi&icarea celulelor dupa modul de parcurgere al ciclului celular' - labile - stabile - permanente Celulele labile Au mare capacitate de proliferare 4e divid continuu , : celulele din maduva )ematogena, epiteliale, epidermale, epiteliul mucoasei bucale si digestive, intestinale Celulele stabile 4e divid rar <n cond speciale, redobandesc capacitatea de a se divide rapid , : )epatocitul Celulele permanente <nalt specializate care isi pierd capacitatea de diviz in viata postnatala , : neuroni, musculare

TE(UTUL EPITELIAL
- este format din celule strans atasate prin $onctiuni, dispuse in straturi continue, matricea e tracelulara este slab reprezentata. 1unctii: protectie, transport, absortie, secretie, senzoriala. =riginea embriologica: in toate cele 3 foite embrionare -ectoderm: epiderm, epiteliul bucal, epiteliu anal -endoderm: restul tubului digestiv, epiteliul respirator -mezoderm: endoteliile *epiteliul care captuseste lumenele vasculare+, mezoteliile *ep. care captuseste cav.pleurala+ Caractere generale: 1. .olaritatea- orice epiteliu are ( suprafete: libera *apicala+ si bazala. - suprafata apicala: orientata spre mediul e tern sau spre lumenul unui organ cavitar, prezinta frecvent specializari de suprafata *cili si microvilii+ - suprafata bazala: orientata spre tesutul con$unctiv, se spri$ina pe o membrana bazala. (. Adezivitatea: celulele epiteliale sunt strans atasate intre ele prin $octiuni, *de membrana bazala prin )emidesmozomi+. 3. -esutul epitelial este avascular ". ,ste bogat inervat 5. Are capacitate mare de regenerare: - prin activitata mitotica a unor celule nediferentiate din structura epiteliilor *celule stem+ - rata de inlocuire a tesutului epitelial e variabila: rapida *epiteliul intestinal (-5zile+, lenta *epidermul 3' de zile+. %lasificarea epiteliilor dupa functie: EP*.E ACOPE#I#E 7EP* GLA".ULA#E7 EP (E"6O#IALE* EPITELIILE .E ACOPE#I#E' -acopera suprafetele corpului, captusesc: lumenele organelor cavitare, cavitatile seroase ale organelor *pleurala, pericardica, peritoneala, canalele glandelor e ocrine+ - sunt dublate de un strat de tesut con$unctiv care contine terminatii nervoase, vase sanguine si limfatice. %lasificare dupa nr. straturilor celulare: - epitelii simple *unistatificate+, - epitelii compuse *stratificare+,

- epitelii pseudostratificate EPITELIILE (IMPLE se clasifica dupa forma celulelor: Epiteliul simplu pa,imentos' - un rand de celule turtite, asezate pe o membrana bazala subtire, celulele au nuclei aplatizati situati central, citoplasma foarte subtire, se imbina in mod similar placilor de pava$. , emple: endoteliile *captusesc vasele+, mezoteliile *captusesc cav. seroase : pleurala, pericardica, peritoneala+, epiteliul alveolar pulmonar. %unctii: - transportul selectiv de metaboliti si gaze *formeaza bariere semipermeabile+, faciliteaza miscariile viscerelor *mezoteliile+. Epiteliul simplu cubic' - un singur rand de celule cu inaltimi si latimi egale, cu nuclei sferici, dispusi central. , emple: epiteliul tubilor contorti renal, epiteliul de captusire al ductelor mici ale glandelor salivare, epiteliul tiroidian, epiteliul de acoperire al ovarului. %unctii: reabsortie si secretie, protectie*redusa+ Epiteliul simplu cilindric' - un rand de celule cilindrice, inalte, cu nuclei ovoizi, localizati la polul bazal al celulelor, polul apical prezinta frecvent specializari de suprafata: microvilii *maresc suprafata de absorbtie+, cilii *rol de transport+. Anumite epitelii au in componenta celule caliciforme intercalate printre celulele cilindrice. , emplu: epiteliul gastric si intestinal, epiteliul de captusire al ductelor striate ale glandelor salivare, epiteliul mucoasei uterine, epiteliul tubos. 1unctii: absorbtie, secretie de mucus si enzime, transportul particulelor la suprafata epiteliului *epiteliile ciliate+.

EPITELIILE P(EU.O(T#ATI%ICATE' - un singur rand de celule cu inaltimi diferite, nuclei situati la diferite niveluri- dau impresia de stratificare, tapeaza caile respiratorii superioare: cavitatea nazala, tra)ee, bron)ii. - contine 3 tipuri de celule: celule cilindrice ciliate, celule caliciforme, celule bazale! - celulele cilindrice ciliate: predomina, prezinta cili la polul apical, e ecuta miscari coordonate de pendulare, epurarea aerului care tranziteaza caile respiratorii. - celulele caliciforme: celule secretoare de mucus, intercalate printre celule ciliate, pol bazal ingust, pol apical voluminos in care se acumuleaza granulele de mucina, nucleu turtit, impins la polul bazal! - celulele bazale: mici, situate pe 2; fara a a$unge cu polul apical la suprafata epiteliului, active mitotic, rol de inlocuire a celulelor ciliate si caliciforme care se elimina in urma uzurii morfofunctionale. ,piteliul pseudostratificat cilindric cu stereocili: tapeteaza canalul deferent, ( tipuri celulare: celule cilindrice *prezinta stereocili apicali=microvili lungi si ramificati lipsiti de mobilitate au rol in reabsorbtia fluidului testicular+ ,celule bazale *celule mici de inlocuire+.

EPITELIILE COMPU(E4(T#ATI%ICATE0 - epitelii de protectie alc. din mai multe straturi de celule cu forme diferite, se clasifica dupa forma celulelor din stratul superificial in:

1. Epitelii strati&icate pa,imentoase: mai multe randuri de celule cu


forme diferite,cele din statul superificial turtite,sunt ( tipuri: a0epiteliul strati&icat pa,imentor 5eratinizat: formeaza epidermul, alcatuit din Beratinocite, celule epiteliale care iau nastere in stratul bazal prin diviziunile celulelor stem, migreaza spre suprafata epidermului se incarca cu Beratine si in paralel degenereaza si se elimina prin descuamare la suprafata. Estratul spinos mai multe randuri de Beratinocite poligonale, nuclei sferici, citoplasma acidofila, contine filamente de Beratina *tonofilamente+ impac)etate in fascicule *tonofibrile+, tonofilamentele se ancoreaza la nivelul desmozomilor conferind epidermului rezistenta mecanica.

Estratul granular: (-3 randuri de celule luziforme, contin granule de Beratdrialina, intens bazofile. 7eratdrialina-proteina care leaga filamentele de Beratina in fascicule compacte. Nucleii incep sa degenereze devin mici , )ipercromatici. Estratul lucidum: strat subtire prezent numai in pielea plantara si palmara, Beratinocite aplatizate, anucleate, fara organite, citoplasma omogena, acidofila, plina cu fascicule de Beratina groase, $onctiunile intercelulare dispar. Estratul superficial: mai multe randuri de celule complet Beratinizate, aplatizate, anucleate. 7eratina-proteina fibrilara insolubila cu rol structural formeaza filamentele intermediare din citosc)elet , confera epidermului rezistenta la actiunea factorilor abrazivi. ,pidermul ( zone: corpul mucos- zona profunda, Beratinocite dispuse in 3 straturi *bazal,spinos,granulos+, corpul cornos-zona superficiala, aspect omogen datorat incarcarii masive de Beratina, ( straturi de Beratinocite*lucidum si superficial+ Estatul bazal *germinativ+ un rand de celule cilindrice , bazofile, legate de 2; prin )emidesmozomi si intre ele prin desmozomi,celule stem active mitotic, se diferentiaza in Beratinocite si asigura inlocuirea celulelor care se descuameaza la suprafata. 5imite celulare *corneocite+- mb celulara se ingroasa datorita depunerii pe fata interna a unei proteine insolubile. %orneocitele sperficiale se desprind prin descuamare si se elimina, fiind inlocuite prin diviziunile celulelor stratului bazal, timpul de refacere 15-3' zile variaza cu varsta si regiunea corpului. <n epiderm e ista 50 alte tipuri de celule *pigmentare, celule langer)ans- rol imunitar + si D50 Beranocite b0 epiteliul strati&icat pa,imentos ne5eratinizat , epitelii de protectie care captusesc cavitati umectate permanent *cav. bucala, esofag, vagin, canal anal+. Datorita umectarii permanente a supraf epit, celulele nu se Beratinizeaza, isi mentin nucleii pana la stratul superficial. Este alcatui din 3 straturi:

Estratul bazal 1-( randuri de celule cubice, intens bazofile au nuclei sferici, activitate mitotica intensa, rol de inlocuire a celulelor superificiale descuamate in lumenul organului respectiv. Estratul intermediar- mai multe randuri de celule, cu citoplasma acidofila , nucleul rotund, central Estratul superficial- cel aplatizate, cu nuclei turtiti, )eterocromatici, sunt eliminate la suprafata epiteliului prin e foliere indusa de factorul mecanic *frecare+. %avitatea bucala: tapetata de epiteliu statificat pavimentos neBeratinizat , anumite regiuni ale mucoasei bucale e puse continuu in procesul de masticatie pot suferi procese de Beratinizare completa.

/* Epiteliul strati&icat cubic'


- (-3 randuri de celule asezate pe 2; ,stratul superficial contine celule cubice, rar interiorul captuseste canalele gl.sudoripare.

8* Epiteliul strati&icat cilindric'


- f raspandit in viata embrionara, rol la adulti: tapeteaza canalele mari *interlobulare+ ale gl.salivare, pancres.

9* Epiteliul de tranzitie 4ep* polimor&7 uroteliu0


- ep stratificat de tip particular care captuseste caile urinare *colice, bazinet,uter, vez.urinara.+, functie de bariera osmotica intre urina si fluidele tisulare, alcatuit din celule eucariote de forme diferite *ep polimorf+, are 3 straturi: Estratul bazal format din 1-( randuri de celule cubice situate pe o mb bazala f subtire, celule active mitotic cu rol de regenerare a epit. Estrat intermediar mai multe celule cu forma de rac)eta *pol apical latit, pol bazal care se insereaza printre celulele bazale+ Estratul superificial un rand de celule stem, e tinse in latime *umbeliforme+, prezinta o densificare apicala datorita concentratiei mari de singolipide membranare care fac epiteliul impermeabil. ,piteliul de tranzitie are caracter plastic: - nr. de straturi si forma celulei se modifica in functie de gradul de umplere a vezicii urinare, cand vezica urinara este goala: epiteliulul este multi stratificat, cand vezica este plina epiteliul devine bistratificat, celule

rac)etiforme aluneca printre celulele bazale, celulele superficiale se aplatizeaza. EPITELIILE G#A".ULA#E' - sunt alcatuite din celule epiteliale specializate pt elaborarea unui produs de secretie, se asociaza cu tesutul con$unctiv, vase sanguine, vase limfatice , nervi vegetativi si alcatuiesc glandele. %5A4<1<%A&,A A5AND,5=& dupa modul de eliminare a produsilor de secretie: 1. E ocrine elimina produsi de secretie in mediul e tern sau in lumenul unui organ cavitar printr-un canal de e cretie sau direct. (. Endocrine elimina produsi de secretie direct in mediul intern al organismului: sange, limfa sau lic)id interstitial. A5AND,5, ,F=%&<N, alcatuire: ( componente: - parenc)im *componenta epiteliala a glandei, include unitati secretorii, canale e cretorii, parte funct a glandei+ - stroma *componenta con$unctiva a glandei, functie structurala sustine parenc)imul! %lasificarea glandrelor e ocrine, clasificare morfologica: 1. Dupa nr de celule componente: a+ gl unicelulare cu secretii izolate, diseminate printre celulele unor epitelii de acoperire. , emplu: celulele caliciforme din epiteliul respirator si epiteliul intestinal. b+ gl multicelulare 2. Dupa aspectul canalului excretor: a+ gl simple: au canal e cretor unic, neramificat b+ gl compuse: au canal e cretor ramificat care dreneaza f multe unitati secretorii. 3. Dupa forma unitatilor secretorii: a+ glande tubulare: gl tubulare drepte *forma de tub+, gl tubulare ramificate * aspect de tub ramificat+, gl tubulare, gl glomerulare *aspect de tub incolacit+ b+ glande acinoase

c+ glande alveolare- unitati secretoare cu aspect de sac cu lumenul mai larg d+glande tubuloacinoase si tubulalveolare. -ipurile principale de glande e ocrine: simple tubulare drepte *gl intestinale + simple tubulare ramificare *gl. gastrice+, simple tubulare glomerulare *gl sudoripare+, gl simple acinoase *gl lacrimare+, gl simple alveolare ramificate *gl sebacee+, gl compuse tubulare ramificare *gl duodenale+, gl compuse acinoase *gl paratide+ gl compuse tubuloacinoase *gl sublinguale , submnidibulare+ gl compuse tubuloalveolare *gl mamare si prostata+ %lasificarea glandelor dupa natura produsului de secretie: glande mucoase , glande seroase si glande mi te Alande mucoase - secretie vascoasa, bogata in A. inalt glicozilate, rol protector si lubrifiant, e emplu: cel. calciforme din ep. respirator si intestinal , gl gastrice cardice si pilorice, gl duodenale. Alande seroase - secretie fluida, cu aspect apos ,bogata in enzime si proteine cu activ bioc)imica intensa, e emplu: parotida si pancreasul e ocrin. Alande mi te- predominant seroase *submandibulare+ predominant mucoase *sublinguale+ %lasificarea glandelor dupa mecanismul secretiei: gl nerocrine, gl apocrine, gl )olocrine