Sunteți pe pagina 1din 20

Anexa 1.-Sediul firmei Bogart S.R.L. (sursa: Catalogul de prezentare a firmei pe anul 2 12!

Anexa 2.-Certifi"at de "alitate ( ###.Bogart srl!

Anexa $. %rofeul Calit&'ii( ###.Bogart

Anexa (. Cerstifi"atul S.R.).*. +S, -

1:2

( ###.Bogart srl!

Anexa..Situatia finan"iara la $1.12.2

-(surse interne!