Sunteți pe pagina 1din 1

1 1 2 2 2

Angelica OLARU , Maria GEBA , Gabriela LS , Ana Lcrmioara LEON , Sorin COVC
1
Complexul Muzeal Na[ional ,Moldova, ai
2
Universitatea Tehnic ,Gh. Asachi din ai
EvaIuarea tratamentuIui de iradiere cu radia(ii gamma
a textiIeIor etnografice din bumbac
BIBLIOGRAFIE
[1] Waldemar Machnowski, Beata Gutarowska, Jan Perkowski, Henryk Wrzosek, Effects of gamma radiation on the mechanical properties of and susceptibility to
biodegradation of natural fibers, Textile Research Journal, 2013, 83 (1), 44-55.
[2] O. Abdel-Kareem, Polym. Degrad. Stab., 2005, 87, 121-123.
[3] L. Bilkova, Application of infrared spectroscopy and thermal analysis to the examination of the degradation of cotton fibers,. Polym. Degrad. Stab. 2012, 97, 35-39.
[4] S. M. Mostashari, O. Baghi, S. Z. Mostashari, Thermogravimetric analysis of a cellulosic fabric treated with nickel sulfate hexahydrate as a flame-retardant, Cellulose
Chem. Technol., 2009, 43 (1-3), 5-98.
[5] S. Miroslava, P. Nasadil, A. Prusova and J. Kucerk, J. Therm. Anal. Calorim., 2012, 110, 71-76.
[6] MHJ van der Sluijs, J. S Church, The effect of quarantine-level gamma irradiation on cotton fiber and its subsequent textile processing performance, Textile Research
Journal, 2013, 83 (2), 197-207.
[7] N. Cojocaru, V. Clocotici, D. Dobra, Metode statistice aplicate n industria textil, Editura Tehnic, Bucureti, Romnia, 1986.
[8] O. Mlcomete, V. Blacu, J. Homutescu, Fibre textile, Editura Funda[iei Academice "Gh. Zane, ai, 2000.
CONCLUZII
Studiul stabilit[ii termice a materialelor textile din bumbac a eviden[iat influen[a urmtorilor factori: atmosfera
de lucru, durata procesului de mbtrnire accelerat i intensitatea procesului de iradiere. Astfel s-a constatat c
degradarea are loc pentru toate tipurile de probe n trei etape, dac atmosfera de lucru este aerul i n dou etape n
azot. Stabilitatea termic a tuturor probelor de bumbac este mai redus n aer dect n azot.
Modificrile principalelor caracteristici termogravimetrice sunt mai evidente pentru probele mbtrnite
accelerat timp de 120 h. Stabilitatea termic a acestora scade uor fa[ de ceea a probelor model ini[iale. Se
constat, de asemenea n cazul tuturor materialelor textile din bumbac c o intensitate a procesului de iradiere de
10 kGy nu modific semnificativ principalele caracteristici termogravimetrice.
Pe baza analizelor fizico-mecanice, pentru conservarea materialelor textile din fibre de bumbac se recomand
nivele de iradiere sub valoarea de 15 kGy.
INTRODUCERE
Colec[iile etnografice sunt alctuite n mare parte din materiale organice, ponderea acestor colec[ii constituind-o
textilele celulozice. Majoritatea textilelor etnografice textile de interior i piese de port , realizate de meteri
populari n gospodria proprie, cu o vechime ce variaz ntre 50 i 150 de ani, au ca material suport bumbacul.
Materialele celulozice pot constitui un mediu propice pentru dezvoltarea bacteriilor, fungilor i insectelor cu rol
important n degradarea obiectelor de patrimoniu cultural. Aplicarea tratamentelor de iradiere cu radia[ii gamma
pentru decontaminarea materialelor organice textile [1] reprezint obiectivul proiectului TEXLECONS, contract
213/2012 PN--PT-PCCA-2011-3.
PARTEA EXPERIMENTAL
MATERIALE I METODE
S-au supus studiului probe constituite din materiale model din bumbac: ini[iale (B0), mbtrnite artificial la 24 h (B1), 48 h (B2), 120 h (B3), iradiate cu doze de iradiere ntre 5 i 25 kGy i probe din artefacte (1B, 12B).
0
Efectul mbtrnirii accelerate (temperatur 80 C, umiditate 65%) i al iradierii asupra propriet[ilor textilelor din bumbac a fost investigat prin analize termice i teste mecanice [2-8].
0
Probele au fost supuse unui tratament de mbtrnire n condi[ii controlate (temperatur 80 C, umiditate 65%) ntr-o camer de clim Angelantoni ndustry (talia) model CH250. Timpii de mbtrnire accelerat au fost de 24 h (1), 48 h
(2) i 120 h (3).
Probele iradiate la Centrul de radieri Tehnologice RASM/FN-HH, folosind un iradiator industrial gamma model SVSTCo 60/B, cu 10 i 25 kGy au fost notate cu B0_10, B0_25, B3_10, B3_25.
Pentru analiza stabilit[ii termice a materialelor textile din bumbac s-a utilizat analiza termogravimetric ce presupune nregistrarea curbelor termogravimetrice (TG), termogravimetrice derivate (DTG) i termice diferen[iale (DTA) n
atmosfer inert (N ) i oxidativ (aer) utiliznd un derivatograf Mettler Toledo. Curbele TG, DTG i DTAs-au nregistrat n azot i aer, cu un debit de 20 ml/min, cu viteza de nclzire 10C/min, n intervalul de temperatur 25-600C. Masa
2
probelor supuse degradrii termice a fost cuprins ntre 2 i 6 mg. Verificarea reproductibilit[ii datelor ob[inute s-a realizat prin repetarea nregistrrilor pentru aceleai condi[ii de lucru. Prelucrarea curbelor n vederea ob[inerii
caracteristicilor termice s-a realizat cu ajutorul softului STARde la Mettler Toledo.
Pentru caracterizarea fizico-mecanic a probelor constituite din materiale model din bumbac s-au analizat propriet[ile principale la trac[iune: for[a de rupere (N) i alungirea relativ sau deformarea la rupere (%). Ambele propriet[i au
fost msurate pe un dinamometru Tinius OLSENH5KT, la standardul SO 2062, iar rezultatele au fost interpretate prin analiza dispersional monofactorial ANOVA.
Proiect TEXLECONS - mbunt(irea caIit(ii mediuIui de Iucru in depoziteIe de patrimoniu cuIturaI. VaIidarea tratamentuIui bunuriIor cuIturaIe textiIe i din pieIe cu radia(ii gamma.
Contract 213/2012 PN-II-PT-PCCA-2011-3.
REZULTATEI DISCU|II
Analiza termogravimetric
Curbele TG, DTG i DTA nregistrate n cele dou atmosfere de lucru
pentru probele ini[iale, cele mbtrnite artificial, cele iradiate i probele din
artefacte au permis stabilirea principalelor caracteristici termogravimetrice
(tabelul 1):
T - temperatura ini[ial la care ncepe degradarea termic,
onset
T - temperatura la care viteza de degradare este maxim,
peak
T - temperatura la care se ncheie procesul de degradare n fiecare
endset
etap,
W% - pierderile procentuale de mas pe etape i cantitatea de reziduu ce
rmne la temperatura de 600C.
Din analiza principalelor caracteristici termogravimetrice prezentate n
tabelul 1 se constat egradarea are loc pentru toate tipurile de prob n
trei etape, dac atmosfera de lucru este aerul i n dou etape n azot.
Prima etap ce se desfoar n intervalul 40-110C, indiferent de
atmosfera de lucru, const n eliminarea umidit[ii din probe. Procentul de
pierdere de mas din aceast etap variaz ntre 2 i 7%. n azot se constat
c procesul de descompunere termic se termin n cazul tuturor probelor n
jurul temperaturii de 400C. Aceast etap care are loc n intervalul de
temperatur 300-400C este datorat eliberrii de hidrocarburi volatile prin
descompunerea termic a celulozei.
Dac atmosfera de lucru este aerul, se observ n intervalul de
temperatur 400-500C etapa n care are loc un proces de termooxidare i
pierderea procentual de mas este cuprins ntre 18 i 26%. De asemenea,
se constat n cazul probelor n care s-au fcut nregistrri ale curbelor
termogravimetrice n ambele atmosfere de lucru c s-au ob[inut cantit[i de
reziduu mai mici cu 10 pn la 15 % n aer dect n azot. n majoritatea
cazurilor probele de bumbac dau o cantitate mic de reziduu indiferent de
atmosfera de lucru.
Curbele DTG pentru probele de bumbac sunt prezentate compatrativ n figura 1. Se constat o deplasare a
temperaturii T din etapa principal de degradare cu aproximativ 20 grade spre valori mai mici n aer dect n azot
peak
i apari[ia celei de a -a etape, corespuntoare procesului de termooxidare. Dac analizm datele din tabelul 1
observm c valorile temperaturilor T pentru etapa a -a n care ncepe descompunerea termic sunt mai mici
onset
pentru probele mbtrnite accelerat timp de 120h (B3) i pentru cele din artefacte (1B i 12B) dect pentru
materialul model de bumbac (B0), dac atmosfera de lucru este azotul. Acest lucru ne permite s afimm c are loc
o scdere a stabilit[ii termice.
n figura 2 sunt prezentate comparativ curbele DTG pentru probele B0 i B3 iradiate i neiradiate. Datele ob[inute
arat c stabilitatea termic scade odat cu creterea intensit[ii procesului de iradiere. Se constat micorarea
temperaturii T pentru etapa a -a, dar i a temperaturii T cu cteva grade comparativ cu probele neiradiate.
onset peak
O intensitate a iradierii de 10 kGy modific nesemnificativ caracteristicile termogravimetrice.
S-a aplicat anaIiza dispersionaI monofactoriaI ANOVA prin care s-a
verificat ipoteza H fa[ de ipoteza H cu o siguran[ statistic de 0,95. 0 1
H : iradierea [esturii este un factor de influen[ aleator (ntmpltor) 0
H : iradierea [esturii este un factor de influen[ sistematic. 1
S-a adoptat drept variabil aleatoare mai nti for[a de rupere (F ), iar apoi R
alungirea la rupere (A ). Pentru uurarea interpretrii rezultatelor au fost R
introduse urmtoarele codificri, prezentate n tabelul 4. S-a lucrat cu materiale
mbtrnite accelerat n trei variante diferite (V1, V2 i V3). La fiecare variant au
fost considerate q=5 nivele de varia[ie ale factorului de influen[ i un volum
constant al eantioanelor n=10.
n total, procedura specific analizei ANOVAa fost aplicat 18 ori, n final fiind
testat ipoteza H cu ajutorul testului Fisher, comparnd valoarea Fc cu valoarea 0
tabelat F = 2,575 [7]. Formula de calcul pentru Fc este dat n literatura de 0.95; 4; 45
specialitate. n cazul n care valoarea calculat Fc este mai mic dect valoarea
tabelat, ipoteza H este adevrat cu probabilitate de 0,95, deci factorul 0
considerat nu are influen[ semnificativ asupra variabilei aleatoare.
Rezultatele analizei ANOVA sunt centralizate n tabelul 5. Pentru fiecare
caracteristic se indic ,A dac factorul este aleator, respectiv ,S dac factorul
este sistematic.
Analizele comparative relev faptul c toate firele supuse la trac[iune axial (longitudinal) dup procedeul mbtrnirii accelerate
i iradiate au pierdut din rezisten[a ini[ial.
Din punct de vedere al alungirii relative la rupere, firele se comport haotic i nu se contureaz o regul.
Explica[iile pot fi date pe baza modificrilor structurale suferite de fibrele de bumbac mbtrnite i iradiate.
Evolutiile Iortei de rupere si ale alungirii la rupere se pot vizualiza n Iigurile 3 si 4.
Teste mecanice
Rezultatele analizelor fizico-mecanice pentru firele din 100% bumbac extrase din materiale model ini[iale,
mbtrnite i, respecitv, iradiate sunt prezentate n tabelele 2 i 3.

Atmosfera de lucru azot aer
Proba Etapa
Tonset
(C)
Tpeak
(C)
Tendset
(C)
W
()
Reziduu
()
Tonset
(C)
Tpeak
(C)
Tendset
(C)
W()
Reziduu
()
I 58 74 105 4.62 48 53 87 2.88
II 327 361 382 80.46 299 340 353 70.52 B0
III - - - -
14.92
436 477 488 22.56
4.04
I 53 68 112 6.36 - - - -
B1
II 316 362 377 82.24
11.40
- - - -
-
I 50 67 94 4.77 - - - -
B2
II 328 363 378 80.79
14.44
- - - -
-
I 54 67 102 5.00 51 59 90 2.54
II 305 362 381 79.85
15.15
297 341 357 69.10 B3
III - - - - 426 480 490 25.39
2.97
I 46 63 102 6.20 - - - -
B010
II 311 361 377 80.23
13.57
- - - -
-
I 57 65 94 2.30 - - - -
B025
II 310 358 374 80.73
16.97
- - - -
-
I 52 62 101 2.02 - - - -
B310
II 304 360 377 81.46
16.52
- - - -
-
I 54 58 99 2.15 - - - -
B325
II 302 358 373 81.90
15.95
- - - -
-
I 50 65 92 3.83 43 57 91 3.22
II 319 358 376 82.19 312 340 354 75.35 12B
III - - - -
13.98
432 471 486 17.93
3.50
I 43 57 87 2.06 45 62 98 3.31
II 315 359 376 82.07 312 338 355 71.00 1B
III - - - -
15.87
429 486 501 22.87
2.82
Fig. 1 Fig. 2
TabeIuI 1. CparacteristiciIe termogravimetrice aIe probeIor din bumbac
Tabel 2. Forta de rupere (N) pentru Iirele din 100 bumbac, iradiate si mbtrnite
mbtrnire

Grad de iradiere
0h 24h 48h 120h
0 KGy 2.5514 2.4607 2.3343 2.0105
5 KGy - 2.4594 2.3269 1.9692
10 KGy 2.3140 2.4249 2.2703 1.9544
15 KGy - 2.2902 2.0853 1.8896
25 KGy 1,9103 1.8857 1.9946 1.7179

Tabel 3. Alungirea la rupere () pentru Iirele din 100 bumbac, iradiate si mbtrnite
mbtrnire

Grad de iradiere
0h 24h 48h 120h
0 KGy 2.9172 2.9666 2.9850 3.4704
5 KGy - 3.0290 3.1912 3.5242
10 KGy 2.9334 3.2734 3.8270 3.9198
15 KGy - 3.4192 3.9684 4.0510
25 KGy 2.9530 3.0308 3.5072 3.9410

Tabel 4. CodiIicrile utilizate n cadrul analizei dispersionale monoIactoriale
mbtrnire

Grad de iradiere
24h
(varianta V1)
48h
(varianta V2)
120h
(varianta V3)
0 KGy V1-0 V2-0 V3-0
5 KGy V1-1 V2-1 V3-1
10 KGy V1-2 V2-2 V3-2
15 KGy V1-3 V2-3 V3-3
25 KGy V1-4 V2-4 V3-4

Tabel 5. Rezultatele analizei ANOVA
Bumbac
Tip fir

Jarianta FR AR
J1- imbtranire 24h S A
J2- imbtranire 48h S S
J3-imbtranire 120h S S

Fig. 3 Fig. 4