Sunteți pe pagina 1din 1

DOMNULE PRESEDINTE Subsemnatul _____________, in contradictoriu cu Directia Generala de Jandarmerie a Municipiului Bucuresti, formulez plangere contraventionala impotriva procesului

verbal de constatare seria JO nr. 0425738/15.03.2012, pe care va solicit sa-l anulati si sa anulati si sanctiunea amenzii, care mi sa aplicat in mod gresit. MOTIVELE PLANGERII SUNT URMATOARELE: IN FAPT, mi s-a aplicat contraventia prevazuta de art. 3 pct. 25 din Legea nr. 61/1991 republicata pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, care precizeaza ca: Constituie contraventie savarsirea oricareia dintre urmatoarele fapte, daca nu sunt comise in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie co nsiderate infractiuni: ()25) tulburarea, fara drept, a linistii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigate sau larma; coroborata cu art. 4 lit. b din aceeasi lege, prin care mi s-a stabilit amenda de 200 de lei. Dar, asa cum precizeaza insusi procesul verbal atacat, la orele 13.30 ma aflam in Bucuresti, bulevardul Libertatii nr. 12-14, unde persoana a fost surprinsa tulburand linistea publica prin larma si strigate exprimandu-si indignarea fata de demararea proiectului Rosia Montana, deranjand prin acesta activitatea angajatilor din Ministerul Mediului. Este evident ca avem de -a face cu un exemplu de protest perfect in regula in lumina prevederilor legale, protest la care nu neg ca am luat parte si la care nu am fost singurul, fiind vorba de o intrunire la care au participat mai multe persoane. Art. 3 din Legea nr. 60/1991, care fixeaza exceptiile de la regula generala a notificarii prealabile a adunarilor publice (art. 1 alin. (2) din Legea nr. 60/1991 republicata), precizeaza urmatoarele: Nu trebuie declarate n prealabil adunrile publice al cror scop l constituie manifestrile cul turalartistice, sportive, religioase, comemorative, cele ocazionate de vizite oficiale, precum i cele care se desfoar n exter iorul sau n incinta sediilor ori a imobilelor persoanelor juridice de interes public sau privat. n cazul n care organizatorii adunrilor publice nesupuse declarrii prealabile dein indicii sau date c desfurarea lor s-ar putea solda cu acte de dezordine ori c ar putea s duc la manifestri violente, au obligaia s solicite din timp primarilor, unitilor de jandarmi competente teritorial i poliiei locale sprijin de specialitate. Or, reuniunea la care am luat parte la orele 13.30, in ziua de 15.03.2012, pe trotuarul din fata Ministerului Mediului si Padurilor reprezinta un caz tipic pentru acest text de lege. Inca din dreptul antic roman s-a statuat regula ca norma speciala deroga celei generale (specialia derogant generalibus). Reuniunea la care am luat parte se desfasura in exteriorul sediului unei persoane juridice de interes public, iar singurele manifestari violente au fost cele ale jandarmilor, care au intervenit sa disperseze o intrunire perfect legala; in mod evident, precizarea din teza finala a art. 3 din Legea nr. 60/1991 republicata nu avea cum sa priveasca chiar organul de stat a carui obligatie legala este sa vegheze la mentinerea ordinii publice si sa creeze vreo obligatie pentru participantii la respectiva intrunire de a notifica autoritatile ca jandarmeria urmeaza sa comita o serie de abuzuri impotriva protestatarilor pasnici. De asemenea, Legea nr. 61/1991 nu este sub nicio forma aplicabila intrunirilor publice, care cad sub incidenta Legii nr. 60/1991 republicata, intrucat daca prima lege reglementeaza sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, asadar normele cu caracter general in materia ordinii si linistii in locurile publice, indiferent de circumstantele de fapt, prevederile Legii nr. 60/1991 republicata au un caracter special, vizand intrunirile publice si, prin urmare, deroga de la dispozitiile Legii nr. 61/1991. Deci subsemnatul participand la o intrunire pasnica de protest, care presupune inclusiv un anumit nivel de zgomot prin scandari si cantari, nu aveam cum sa incalc dispozitiile Legii nr. 61/1991, neaplicabila in speta, in schimb faptele mele erau pe deplin legale in lumina Legii nr. 60/1991 republicata. In plus, chiar din perspectiva Legii nr. 61/1991 republicata pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, sanctiunea aplicata este totalmente gresita, deoarece textul invocat, art. 3 pct. 25, vorbeste de tulburarea, fara drept, a linistii lo cuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigate sau larma, in timp ce procesul verbal atacat sustine ca subsemnatul am fost surprins tulburand linistea publica prin larma si strigate (...), deranjand prin acesta activitatea angajatilor din Ministerul Mediulu i. Or, angajatii din Ministerul Mediului nu sunt locuitori ai imobilului in fata caruia se desfasura protestul. Normele legale punitive sunt de stricta interpretare si sub nicio forma nu se poate admite interpretarea lor extensiva, astfel incat sanctiunile prevazute de lege sa poata fi aplicate in orice alte spete decat cele neindoielnic identificabile cu prevederile legii. In ce priveste comunicarea procesului verbal atacat, indeplinita in ziua de 24.03.2012, aceasta s-a efectuat prin afisare la domiciliul subsemnatului. In aceasta situatie, art. 27 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor pretinde semnatura unui martor pe procesul verbal privind indeplinirea procedurii de afisare. Chiar daca art. 27 nu este la fel de explicit ca si art. 19 alin. (1), consideram ca acelasi principiu este aplicabil. Or, in procesul verbal de indeplinire a procedurii de comunicare nu apare decat o semnatura indescifrabila, fara niciun fel de detalii privind identitatea martorului, situatie in care se impune, dupa parerea noastra anularea procedurii de comunicare ca nelegal indeplinita. In subsidiar, daca veti considera totusi ca a existat o contraventie si procedurile legale au fost respectate de organul constatator, va solicitam inlocuirea sanctiunii amenzii cu cea a avertismentului, avand in vedere veniturile subsemnatului, cadru didactic universitar, ca si faptul ca tot ceea ce subsemnatul am facut s-a bazat pe interpretarea art. 39 din Constitutia Romaniei si a art. 3 din Legea nr. 60/1991, convins fiind ca ma manifest in limitele legii, asadar neavand niciun fel de culpa fata de fapta considerata contraventie de catre organele de jandarmerie. IN DREPT, imi intemeiez plangerea pe dispozitiile art. 31 si urm. din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, coroborat cu art. 27 din acelasi act normativ, precum si pe prevederile art. 3 din Legea nr. 60/1991 republicata privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice si art. 3 pct. 25 din Legea nr. 61/1991 republicata pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala. Imi sustin plangerea contraventionala prin proba cu inscrisuri si prin proba cu un martor, a carui identitate o voi comunica instantei in termenul legal. Solicit de asemenea citarea si audierea martorului mentionat in procesul verbal de contraventie atacat, Petre Dumitru, domiciliat in comuna 1 Decembrie, str. Artistilor nr. 10, judetul Ilfov. Depun prezenta cerere in 2 exemplare originale, unul pentru instanta si unul spre a fi comunicat intimatei. SEMNATURA DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI SECTORULUI 5 BUCURESTI

S-ar putea să vă placă și