Sunteți pe pagina 1din 59

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Centrul Naional de Dezvoltare pentru Invmntul Profesional i Te nic

Anexa nr. 2 la OMECI nr. 4857 din 31.08.2009

C!""IC!#!M pentru clasa a I$%a #ICE! TE&N'#'(IC

Profilul) *ervicii Domeniul preg !irii de "a# $ E%!e!i&a 'i igiena &orpului omene%&

+,,-

Ma!erial ela"ora! prin (inan)are *+are *+are ,-E, .O 200/00181147.04.01.02.01.03.01

(rupul de autori )
'tulescu .alentina% (rup /colar de 0rte i Meserii al Cooperaiei Meteu1reti 2 *piru &aret 3 4 5ucureti Modul I. .e%ur%e pen!ru lu&r ri de e%!e!i& Modul -. Examinarea &lien!ului Modul -I. Organi#area %alonului de e%!e!i& Cosma Daniela% (rup /colar de 0rte i Meserii al Cooperaiei Meteu1reti 2 *piru &aret 3 4 Timioara Modul II. 2ngri3iri (a&iale 'i &apilare Modul III. 4 r"ieri!ul (a&ial 'i &apilar Modul I-. 5 n !a!ea 'i %e&uri!a!ea mun&ii

Consultani ) 6a"riela Cio"anu 1Cen!rul 7a)ional de De#8ol!are pen!ru 2n8 ) m9n!ul *ro(e%ional 'i ,e+ni& Mi+aela :!e( ne%&u1 Cen!rul 7a)ional de De#8ol!are pen!ru 2n8 ) m9n!ul *ro(e%ional 'i ,e+ni&

Ma!erial ela"ora! prin (inan)are *+are *+are ,-E, .O 200/00181147.04.01.02.01.03.01

P#0N DE 6N.787M9NT clasa a I$%a 0ria curricular Te nolo1ii Domeniul pregtirii de baz: E*TETIC0 /I I(IEN0 C'"P!#!I 'MENE*C Cultur de specialitate i pre1tire practic sptmnal Total ore:an ; - ore:spt< = >? sptmni ; Modul I< "esurse pentru lucrri de estetic ,o!al ore0an$ din &are$ ;a"ora!or !e+nologi& In%!ruire pra&!i& Modul II< 6n1riCiri faciale i capilare ,o!al ore0an$ din &are$ ;a"ora!or !e+nologi& In%!ruire pra&!i& Modul III< 5rDieritul facial i capilar ,o!al ore0an$ din &are$ ;a"ora!or !e+nologi& In%!ruire pra&!i& Modul I.< *ntatea i securitatea muncii ,o!al ore0an$ din &are$ ;a"ora!or !e+nologi& In%!ruire pra&!i& Modul .< E=aminarea clientului ,o!al ore0an$ din &are$ ;a"ora!or !e+nologi& In%!ruire pra&!i& Modul .I< 'r1anizarea salonului de estetic ,o!al ore0an$ din &are$ ;a"ora!or !e+nologi& In%!ruire pra&!i& *ta1iu de pre1tire practic 1 Curriculum Fn dezvoltare local Modul .II< G < < < < < < < < < < < < < << < < < < < < < < < < < < << < < < < < < < < < ,o!al ore0an$ -, Total ore :an ; > spt< = H zile = ? ore :zi ; -, ore:an T'T0# (ENE"0# @A@ ore:an Not) 2n &la%a a I=1a %!agiul de preg !ire pra&!i& %e de%( 'oar >n a!elierele '&oal . ? Denumirea 'i &on)inu!ul modulului0modulelor 8or (i %!a"ili!e de & !re uni!a!ea de >n8 ) m9n! &u a8i#ul in%pe&!ora!ului '&olar@ >n 8ederea do"9ndirii uni! )ilor de &ompe!en)e &+eie Rezolvarea de probleme 'i ,,Organizarea locului de munc din %!andardul de preg !ire pro(e%ional . >+@ ore A,B 1 3/ >? 1 18 >? 1 18 >? 1 1 E+ 1 1 >? 1 3/

Ma!erial ela"ora! prin (inan)are *+are *+are ,-E, .O 200/00181147.04.01.02.01.03.01

#I*T0 !NIT78I#'" DE C'MPETEN8E DIN *T0ND0"DE#E DE P"E(7TI"E P"'IE*I'N0#7 PE C0"E *E I!ND0MENTE0J7 C!""IC!#!M!# Nr< crt< A< Modulul !niti de competene *PP din care provin

.e%ur%e pen!ru lu&r ri A!ili#area in%!rumen!elor 'i de e%!e!i& apara!elor A!ili#area produ%elor 'i ma!erialelor Comuni&are 'i numera)ie ;u&rul >n e&+ip Comuni&are 'i numera)ie ;u&rul >n e&+ip Bri#er1 &oa(or1 mani&+iuri%!1 pedi&+iuri%! ;u&r !or pen!ru e%!e!i&a 'i igiena &orpului omene%& ;u&r !or pen!ru e%!e!i&a 'i igiena &orpului omene%& Bri#er1 &oa(or1 mani&+iuri%!1 pedi&+iuri%! ;u&r !or pen!ru e%!e!i&a 'i igiena &orpului omene%& Bri#er1 &oa(or1 mani&+iuri%!1 pedi&+iuri%! ;u&r !or pen!ru e%!e!i&a 'i igiena &orpului omene%& ;u&r !or pen!ru e%!e!i&a 'i igiena &orpului omene%& Bri#er1 &oa(or1 mani&+iuri%!1 pedi&+iuri%! ;u&r !or pen!ru e%!e!i&a 'i igiena &orpului omene%&

+< ><

2ngri3iri (a&iale 'i &apilare 4 r"ieri!ul (a&ial 'i &apilar

2ngri3iri (a&iale 'i &apilare 4 r"ieri!ul (a&ial 'i &apilar ;u&r ri e%!e!i&e 'i de >ngri3ire >n (ri#erie

@<

5 n !a!ea 'i %e&uri!a!ea mun&ii

5 n !a!e 'i %iguran) la lo&ul de mun& Igiena 'i %e&uri!a!ea mun&ii Igiena 'i %e&uri!a!ea mun&ii

H<

Examinarea &lien!ului Examinarea &lien!ului Mani&+iura

?<

Organi#area %alonului Comuni&are 'i numera)ie de e%!e!i& Organi#area %alonului de (ri#erie1 &oa(ur 1 mani&+iur 1 pedi&+iur

Ma!erial ela"ora! prin (inan)are *+are *+are ,-E, .O 200/00181147.04.01.02.01.03.01

M'D!#!# I ) "E*!"*E PENT"! #!C"7"I DE E*TETIC7 A< Not introductiv Modulul "esurse pentru lucrri de estetic (a&e par!e din &ul!ura de %pe&iali!a!e pen!ru domeniul de preg !ire de "a# E%!e!i&a 'i igiena &orpului omene%&@ &la%a a I=1a li&eu !e+nologi& 'i a%igur preg !irea pen!ru &ali(i&area de ni8el doi $ Bri#er1 &oa(or1 mani&+iuri%!1 pedi&+iuri%! 7um rul de ore alo&a! a&e%!ui modul e%!e de 108 ore@ &on(orm planului de >n8 ) m9n!. Modulul %e 8a %!udia pe !o! par&ur%ul anului '&olar@ &u 3 ore pe % p! m9n @ din!re &are 2 %un! alo&a!e preg !irii !eore!i&e 'i una preg !irii pra&!i&e. +< !nitatea: !nitile de competene: rezultate ale Fnvrii la care se refer modulul 1 A!ili#area in%!rumen!elor 'i apara!elor 1 A!ili#area produ%elor 'i ma!erialelor 1 Comuni&are 'i numera)ie 1 ;u&rul >n e&+ip >< Corelarea rezultatelor Fnvrii i criteriilor de evaluare

Ma!erial ela"ora! prin (inan)are *+are *+are ,-E, .O 200/00181147.04.01.02.01.03.01

DE7AMI.EA MODA;A;AI$ "E*!"*E PENT"! #!C"7"I DE E*TETIC7 Cunotine Deprinderi Criterii de evaluare "ezultatul Fnvrii A$ 0le1e resursele necesare lucrrilor de estetic .e%ur%e pen!ru lu&r ri de >ngri3iri (a&iale 'i 5ele&!area re%ur%elor >n (un&)ie de !ipul Argumen!area %ele&! rii re%ur%elor pen!ru &apilare@ lu&r ri de (ri#erie@ lu&r ri de &oa(ur @ lu&r rii di(eri!e lu&r ri de e%!e!i& lu&r ri de mani&+iur 'i lu&r ri de pedi&+iur $ 5ele&!area re%ur%elor >n (un&)ie de *re&i#area a&)iunii grupelor de produ%e 1 ma!eriale1 !ipuri@ rol &ara&!eri%!i&ile &lien!ului Enumerarea ma!erialelor u!ili#a!e >n 1 produ%e1 grupe de produ%e@ !ipuri@ &omponen!e Alegerea produ%elor >n (un&)ie de %&opul lu&r rile de e%!e!i& 'i pre&i#area %&opului prin&ipale@ a&)iune@ e(e&!e@ &orelarea &u urm ri! (olo%irii lor &ara&!eri%!i&ile &lien!ului 'i %&opul urm ri!@ &ondi)ii .e&unoa'!erea re%ur%elor &ompe!i!i8e pe plan Enumerarea &ara&!eri%!i&ilor &lien!ului pe de p %!rare pro(e%ional "a#a & rora %ele&!ea# produ%ele 1 in%!rumen!e1 !ipuri@ lu&r ri0 opera)ii pen!ru &are %un! (olo%i!e@ p r)i &omponen!e@ ma!eriale din &are %un! &on(e&)iona!e@ a8an!a3e 'i de#an8an!a3e@ &orelarea &u &ara&!eri%!i&ile &lien!ului 'i %&opul urm ri!@ &ri!erii de re&unoa'!ere a &ali! )ii 1 apara!e1 !ipuri@ lu&r ri0 opera)ii pen!ru &are %un! (olo%i!e@ p r)i &omponen!e@ ma!eriale din &are %un! &on(e&)iona!e@ a8an!a3e 'i de#an8an!a3e@ &orelarea &u &ara&!eri%!i&ile &lien!ului 'i %&opul urm ri!@ &ri!erii de re&unoa'!ere a &ali! )ii 1 len3erie1 !ipuri@ %&opul (olo%irii@ &ondi)ii de p %!rare. "ezultatul Fnvrii +) 6ntreine instrumentele i aparatele Me!ode de igieni#are a in%!rumen!elor 'i Igieni#area in%!rumen!elor 'i apara!elor Argumen!area alegerii me!odei 'i a apara!elor$ * %!rarea in%!rumen!elor 'i apara!elor &on(orm produ%elor de igieni#are 1 reglemen! ri legale regulilor lo&ului de mun& *re#en!area regulilor de p %!rare a 1 &ur )are1 in%!rumen!e 'i0 %au apara!e pen!ru &are *re&i#area po#i)iei proprii >n e&+ipa de lu&ru in%!rumen!elor 'i apara!elor %e (olo%e'!e@ %&op@ produ%e 'i ma!eriale (olo%i!e@ &e reali#ea# igieni#area in%!rumen!elor 'i *re#en!area prin&ipiilor lu&rului >n e&+ip

Ma!erial ela"ora! prin (inan)are *+are *+are ,-E, .O 200/00181147.04.01.02.01.03.01

mod de reali#are apara!elor 1 de#in(e&!are1 in%!rumen!e 'i0 %au apara!e pen!ru A%umarea rolurilor &are >i re8in >n e&+ip &are %e (olo%e'!e@ %&op@ produ%e (olo%i!e@ mod de Iden!i(i&area %ar&inilor 'i re%ur%elor ne&e%are reali#are pen!ru a!ingerea o"ie&!i8elor 1 %!erili#are1 in%!rumen!e 'i0 %au apara!e pen!ru &are Cola"orarea &u mem"rii e&+ipei pen!ru %e (olo%e'!e@ %&op@ produ%e0apara!e (olo%i!e@ mod de >ndeplinirea %ar&inilor reali#are. .eguli de pa%!rare a in%!rumen!elor >n %alonul de e%!e!i& . "ezultatul Fnvrii >) !tilizeaz instrumentele i aparatele M9nuirea in%!rumen!elor$ M9nuirea in%!rumen!elor 'i apara!elor 1 reguli de pro!e&)ie a mun&ii %pe&i(i&e lu&r rilor de &on(orm normelor de pro!e&)ie a mun&ii 'i a (ri#erie@ &oa(ur @ mani&+iur @ pedi&+iur in%!ru&)iunilor produ& !orului 1 reguli de (olo%ire. M9nuirea apara!elor ele&!ri&e$ 1 norme de pro!e&)ie a mun&ii 'i *5I 1 8arian!e de (olo%ire 1 reguli de (olo%ire 1 mod de u!ili#are. "ezultatul Fnvrii @) Iolosete produsele pentru lucrri de estetic i Fn1riCire A!ili#area produ%elor de e%!e!i& 'i >ngri3ire$ A!ili#area produ%elor >n %&opurile 1 in%!ru&!iuni de u!ili#are pen!ru produ%e$ re&omanda!e de produ& !or pro%pe&!e@ &a!aloage@ plian!e e!&. Do#area produ%ului &on(orm in%!ru&)iunilor 1 u!ili#area &on(orm %&opurilor re&omanda!e A!ili#area produ%ului re%pe&!9nd modul de 1 &on!raindi&a)ii apli&are 'i &ondi)iile indi&a!e de pro%pe&! 1 pre&au)ii .e%pe&!area !impului de a&)iune a produ%elor 1 do#are re&omanda! de produ& !or 1 mod de apli&are 1 !imp de a&)iune.

De%&rierea &ara&!eri%!i&ilor in%!rumen!elor 'i apara!elor *re&i#area opera)iilor pen!ru &are %un! (olo%i!e in%!rumen!ele 'i apara!ele Ci!irea 'i u!ili#area do&umen!elor %&ri%e >n lim"a3 de %pe&iali!a!e Cpro%pe&!e ale in%!rumen!elor 'i apara!elorD

Ci!irea 'i u!ili#area do&umen!elor %imple Cpro%pe&!e ale produ%elorD

Ma!erial ela"ora! prin (inan)are *+are *+are ,-E, .O 200/00181147.04.01.02.01.03.01

@< Coninutul formrii .e%ur%e pen!ru lu&r ri de >ngri3iri (a&iale 'i &apilare@ lu&r ri de (ri#erie@ lu&r ri de &oa(ur @ lu&r ri de mani&+iur 'i lu&r ri de pedi&+iur $ 1 ma!eriale1 !ipuri@ rol 1 produ%e1 grupe de produ%e@ !ipuri@ &omponen!e prin&ipale@ a&)iune@ e(e&!e@ &orelarea &u &ara&!eri%!i&ile &lien!ului 'i %&opul urm ri!@ &ondi)ii de p %!rare 1 in%!rumen!e1 !ipuri@ lu&r ri0 opera)ii pen!ru &are %un! (olo%i!e@ p r)i &omponen!e@ ma!eriale din &are %un! &on(e&)iona!e@ a8an!a3e 'i de#an8an!a3e@ &orelarea &u &ara&!eri%!i&ile &lien!ului 'i %&opul urm ri!@ &ri!erii de re&unoa'!ere a &ali! )ii 1 apara!e1 !ipuri@ lu&r ri0 opera)ii pen!ru &are %un! (olo%i!e@ p r)i &omponen!e@ ma!eriale din &are %un! &on(e&)iona!e@ a8an!a3e 'i de#an8an!a3e@ &orelarea &u &ara&!eri%!i&ile &lien!ului 'i %&opul urm ri!@ &ri!erii de re&unoa'!ere a &ali! )ii 1 len3erie1 !ipuri@ %&opul (olo%irii@ &ondi)ii de p %!rare. Me!ode de igieni#are a in%!rumen!elor 'i apara!elor$ 1 reglemen! ri legale 1 &ur )are1 in%!rumen!e 'i0 %au apara!e pen!ru &are %e (olo%e'!e@ %&op@ produ%e 'i ma!eriale (olo%i!e@ mod de reali#are 1 de#in(e&!are1 in%!rumen!e 'i0 %au apara!e pen!ru &are %e (olo%e'!e@ %&op@ produ%e (olo%i!e@ mod de reali#are 1 %!erili#are1 in%!rumen!e 'i0 %au apara!e pen!ru &are %e (olo%e'!e@ %&op@ produ%e0apara!e (olo%i!e@ mod de reali#are. .eguli de pa%!rare a in%!rumen!elor >n %alonul de e%!e!i& . M9nuirea in%!rumen!elor$ 1 reguli de pro!e&)ie a mun&ii %pe&i(i&e lu&r rilor de (ri#erie@ &oa(ur @ mani&+iur @ pedi&+iura 1 reguli de (olo%ire. M9nuirea apara!elor ele&!ri&e$ 1 norme de pro!e&)ie a mun&ii 'i *5I 1 8arian!e de (olo%ire 1 reguli de (olo%ire 1 mod de u!ili#are. A!ili#area produ%elor de e%!e!i& 'i >ngri3ire$ 1 in%!ru&!iuni de u!ili#are pen!ru produ%e$ pro%pe&!e@ &a!aloage@ plian!e e!&. 1 u!ili#area &on(orm %&opurilor re&omanda!e 1 &on!raindi&a)ii 1 pre&au)ii 1 do#are 1 mod de apli&are 1 !imp de a&)iune. H< "esurse materiale minime necesare parcur1erii modulului .e%ur%e pen!ru lu&r ri de >ngri3iri (a&iale 'i &apilare@ lu&r ri de (ri#erie@ lu&r ri de &oa(ur @ lu&r ri de mani&+iur 'i lu&r ri de pedi&+iur 1 ma!eriale@ produ%e@ in%!rumen!e@ apara!e@ len3erie 5u"%!an)e de#in(e&!an!e 5!erili#a!or Ca!aloage de %pe&iali!a!e *ro%pe&!e ale produ%elor@ in%!rumen!elor 'i apara!elor
Ma!erial ela"ora! prin (inan)are *+are *+are ,-E, .O 200/00181147.04.01.02.01.03.01

Mo"ilier pen!ru p %!rarea re%ur%elor pen!ru lu&r rile de e%!e!i& 'i a produ%elor 'i ma!erialelor pen!ru igieni#are ?< *u1estii metodolo1ice Modulul "esurse pentru lucrri de estetic %e 8a %!udia pe !o! par&ur%ul anului '&olar@ &u 3 ore pe % p! m9n @ din!re &are 2 %un! alo&a!e preg !irii !eore!i&e 'i una preg !irii pra&!i&e. Cadrele dida&!i&e au po%i"ili!a!ea de a de&ide a%upra num rului de ore alo&a! (ie& rei !eme@ >n (un&)ie de di(i&ul!a!ea a&e%!eia@ de ni8elul de &uno'!in)e an!erioare ale grupului in%!rui!@ de &omplexi!a!ea ma!erialului dida&!i& impli&a! >n %!ra!egia dida&!i& 'i ri!mul de a%imilare a &uno'!in)elor 'i (ormare a deprinderilor. A"ordarea &on)inu!urilor !re"uie % (ie (lexi"il @ di(eren)ia! @ )in9nd &on! de par!i&ulari! )ile grupului@ de ni8elul ini)ial de preg !ire. De a%emenea@ &on)inu!ul 8a (i >n permanen) a&!uali#a!. 7u !re"uie ui!a! & a&e%!e &on)inu!uri %er8e%& do"9ndirii re#ul!a!elor >n8 ) rii propu%e@ &are !re"uie % %e a(le >n prim1plan. 2n (ormarea a&e%!ora@ un rol impor!an! >l au modul de a"ordare a &on)inu!urilor 'i a&!i8i! )ile de >n8 )are proie&!a!e de pro(e%or. E%!e o"liga!orie (olo%irea me!odelor de >n8 )are &en!ra!e pe ele8@ me!ode &are pun ele8ul >n di8er%e %i!ua)ii de >n8 )are. *en!ru proie&!area a&e%!ora@ pro(e%orul !re"uie % de)in in(orma)ii de%pre &ara&!eri%!i&ile ele8ilor % i@ re(eri!oare la %!ilurile de >n8 )are 'i la ne8oile a&e%!ora. *en!ru do"9ndirea re#ul!a!elor >n8 ) rii a%o&ia!e modulului@ po! (i (olo%i!e urm !oarele a&!i8i! )i de >n8 )are$ "ezultatul Fnvrii A) 0le1e resursele necesare lucrrilor de estetic - reali#area + r)ilor &ogni!i8e pen!ru &u re%ur%ele ne&e%are di(eri!elor lu&r ri de e%!e!i& 'i >ngri3ireE - >n!o&mirea de (i'e de do&umen!are pen!ru prin&ipalele !ipuri de re%ur%e (olo%i!e pen!ru lu&r rile de e%!e!i& 'i >ngri3ireE - a&!i8i!a!e de do&umen!are pen!ru %!a"ilirea &ri!eriilor de &ompe!i!i8i!a!e a re%ur%elorE - exer&i)ii de %ele&!are a re%ur%elor >n (un&)ie de &ara&!eri%!i&ile &lien!uluiE - exer&i)ii pra&!i&e de %ele&!are a re%ur%elor pen!ru di(eri!e lu&r ri de e%!e!i& . "ezultatul Fnvrii +) 6ntreine instrumentele i aparatele - pe par&ur%ul anului '&olar@ !o)i ele8ii 8or (a&e par!e din e&+ipe &are %e 8or o&upa pen!ru o perioad de !imp de >n!re)inerea in%!rumen!elor 'i apara!elorE - reali#area unei + r)i &ogni!i8e pen!ru prin&ipalele in%!rumen!e 'i apara!e din %alonul de e%!e!i& &u pri8ire la igieni#area a&e%!oraE - exer&i)ii pra&!i&e de igieni#are a in%!rumen!elor 'i apara!elor. "ezultatul Fnvrii >) !tilizeaz instrumentele i aparatele - anali#area pro%pe&!elor in%!rumen!elor 'i apara!elor 'i reali#area de %in!e#e a re&omand rilor re(eri!oare la (olo%irea a&e%!oraE - exer&i)ii pra&!i&e de m9nuire a in%!rumen!elor 'i apara!elor >n &adrul unor lu&r ri %imple de >ngri3iri (a&iale 'i &apilare@ (ri#erie C!un%oarea nem)ea%& @!un%oarea engle#ea%& D@ &oa(ur Creali#area unei &oa(uri &u peria 'i (oenulD@ mani&+iur Cmani&+iura o"i'nui! D 'i pedi&+iur Cpedi&+iura pen!ru ung+ii normaleD.

Ma!erial ela"ora! prin (inan)are *+are *+are ,-E, .O 200/00181147.04.01.02.01.03.01

"ezultatul Fnvrii @) Iolosete produsele pentru lucrri de estetic i Fn1riCire - anali#area pro%pe&!elor produ%elor 'i reali#area de %in!e#e a re&omand rilor re(eri!oare la (olo%irea a&e%!oraE - exer&i)ii pra&!i&e de (olo%ire a produ%elor >n &adrul unor lu&r ri %imple de >ngri3iri (a&iale 'i &apilare@ (ri#erie C!un%oarea nem)ea%& @!un%oarea engle#ea%& D@ &oa(ur Creali#area unei &oa(uri &u peria 'i (oenulD@ mani&+iur Cmani&+iura o"i'nui! D 'i pedi&+iur Cpedi&+iura pen!ru ung+ii normaleD. De a%emenea@ >n proie&!area a&!i8i! )ilor de >n8 )are !re"uie a8u! >n 8edere 'i adap!area la ele8ii &u &erin)e edu&a)ionale %pe&iale. Do"9ndirea re#ul!a!elor >n8 ) rii 'i in!egrarea '&olar 'i pro(e%ional po! (i di(eren)ia!e po!ri8i! prin&ipiului Fresursa urmeaz nevoile elevului cu cerine educative speciale Fprin $ programe indi8iduali#a!e C &en!ra!e pe ele8D programe pe grupe de ni8el programe in!era&!i8e programe 8i#9nd (a&ili!area &omuni& rii 'i rela)ion rii >n a&!i8i! )ile de la &la% 'i la in%!ruirea pra&!i& . E< *u1estii cu privire la evaluare Exi%! !rei !ipuri de e8aluare$ ini)ial @ (orma!i8 'i %uma!i8 Evaluarea iniial are rolul de a 8eri(i&a da& ele8ul de)ine &uno'!in)ele 'i a"ili! )ile ne&e%are pen!ru a pu!ea par&urge &u %u&&e% programul de (ormare. Evaluarea formativ a%igur pro(e%orului0 (orma!orului (eed "a&G1ul pro&e%ului de predare 'i >n8 )are. *rin a&ea%! e8aluare pro(e%orul &unoa'!e ni8elul de do"9ndire a noilor &uno'!in)e 'i a"ili! )i de & !re ele8 'i da& a&e%!a e%!e preg !i! pen!ru a >n8 )a noi %u"ie&!e. *en!ru e8aluarea &on!inu @ al !uri de me!odele &la%i&e de e8aluare C!e%!e %&ri%e@ &+e%!ion ri orale@ lu&r ri pra&!i&eD@ %e re&omand 'i urm !oarele me!ode al!erna!i8e de e8aluare$ O"%er8area %i%!ema!i& a &ompor!amen!ului ele8ilor &are permi!e e8aluarea &on&ep!elor@ a!i!udinilor (a) de o %ar&in da! 'i a &omuni& riiE Au!oe8aluarea Coe8aluarea ,ema >n &la% ,ema pen!ru a&a% In8e%!iga)ia *roie&!ul. Evaluarea final a modulului sau evaluarea sumativ 8eri(i& da& au (o%! do"9ndi!e !oa!e re#ul!a!ele >n8 ) rii a%o&ia!e modulului. E8aluarea 8a &uprinde 'i a&!i8i! )i pra&!i&e >n &are %e 8a urm ri da& ele8ul e%!e &apa"il % lu&re#e >n e&+ip @ % re#ol8e o pro"lem @ % (a& o pre#en!are % %&rie un rapor!. Bun&)ie de %pe&i(i&ul modulului@ a&ea%! e8aluare poa!e (i ( &u! prin!r1un por!o(oliu %au miniproie&!0proie&!. Competenele c eie Evaluarea final a modulului 8a >n&orpora de a%emenea 'i e8aluarea a&elor &ompe!en)e &+eie &are %e de#8ol! >n &adrul modulului >mpreun &u &ompe!en)ele !e+ni&e %pe&i(i&e a&e%!uia C de exemplu$ u!ili#area I,@ &omuni&area >n lim"a ma!ern
Ma!erial ela"ora! prin (inan)are *+are *+are ,-E, .O 200/00181147.04.01.02.01.03.01

10

%au >n lim"a %!r in @ &ompe!en)e de &al&ul ma!ema!i&@ e!&.D. A&e%!e &ompe!en)e 8or a3u!a ele8ul pen!ru >n8 )area pe !o! par&ur%ul 8ie)ii. 0utoevaluarea i evaluarea Fn perec i *ro(e%orul 8a expli&a >n!o!deauna &e %e a'!eap! de la e8aluarea %uma!i8 'i 8a di%&u!a 'i agreea &u ele8ii &ri!eriile de e8aluare pen!ru o >n&+eiere &u %u&&e% a modulului. *ro(e%orul >i 8a >n&ura3a pe ele8i % %e au!oe8alue#e@ %au % %e e8alue#e unul pe &el lal!. *ro(e%orul 8a p %!ra !oa!e e8iden)ele e8alu rii pen!ru a pu!ea do8edi a!ingerea re#ul!a!elor >n8 ) rii 'i a &ri!eriilor din %!andardul de preg !ire 'i &urri&ulum. Instrumente de evaluare recomandate E8aluarea %uma!i8 8a a8ea &a %&op demo%!rarea do"9ndirii re#ul!a!elor >n8 ) rii din &adrul a&e%!ui modul. *ro"ele 'i in%!rumen!ele de e8aluare ale%e !re"uie % pun ele8ul >n %i!ua)ia de a pro"a re#ul!a!ul >n8 ) rii >n >n!rega %a &omplexi!a!e@ &on(orm deprinderilor 'i &ri!eriilor de e8aluare %pe&i(i&a!e >n program . *en!ru e8aluarea re#ul!a!elor >n8 ) rii a&e%!ui modul@ propunem urm !oarele me!ode 'i in%!rumen!e de e8aluare$ "ezultatul Fnvrii A$ 0le1e resursele necesare lucrrilor de estetic "ezultatul Fnvrii >) !tilizeaz instrumentele i aparatele "ezultatul Fnvrii @) Iolosete produsele pentru lucrri de estetic i Fn1riCire .e#ul!a!ele >n8 ) rii 1@ 3 'i 4 po! (i e8alua!e >mpreun prin$ ,e%!ul %&ri% pen!ru pro"area &ri!eriilor de e8aluare &are pre%upun do"9ndirea de &uno'!in)e$ Argumen!area %ele&! rii re%ur%elor pen!ru di(eri!e lu&r ri de e%!e!i& @ *re&i#area a&)iunii grupelor de produ%e@ Enumerarea ma!erialelor u!ili#a!e >n lu&r rile de e%!e!i& 'i pre&i#area %&opului (olo%irii lor@ Enumerarea &ara&!eri%!i&ilor &lien!ului pe "a#a & rora %ele&!ea# produ%ele@ De%&rierea &ara&!eri%!i&ilor in%!rumen!elor 'i apara!elor@ *re&i#area opera)iilor pen!ru &are %un! (olo%i!e in%!rumen!ele 'i apara!ele. *ro" pra&!i& pen!ru pro"area !u!ror deprinderilor a&e%!or re#ul!a!e ale >n8 ) rii. C+e%!ionare oral pen!ru pro"area &ri!eriilor de e8aluare$ Ci!irea 'i u!ili#area do&umen!elor %&ri%e >n lim"a3 de %pe&iali!a!e Cpro%pe&!e ale in%!rumen!elor 'i apara!elorD@ Ci!irea 'i u!ili#area do&umen!elor %imple Cpro%pe&!e ale produ%elorD. .e&omand ri pen!ru e8aluare$ 1 !e%!ul %&ri% 8a &uprinde i!emi di(eri)iE 1 pro"a pra&!i& %e 8a de%( 'ura >n mai mul!e e!apeE 1 >n &adrul pro"elor pra&!i&e@ ele8ul 8a pro"a alegerea re%ur%elor 'i u!ili#area a&e%!ora >n &adrul reali# rii lu&r rilor %imple de e%!e!i& 'i >ngri3ire exer%a!e pe par&ur%ul a&!i8i! )ilor de >n8 )areE 1 &+e%!ionarea oral 8a (i a%o&ia! pro"ei pra&!i&e 'i 8a urm ri &apa&i!a!ea de anali#are a in%!ru&)iunilor de (olo%ire a re%ur%elor 'i punerea lor >n apli&are pe par&ur%ul reali# rii lu&r rilor. "ezultatul Fnvrii +) 6ntreine instrumentele i aparatele *ro" pra&!i& pen!ru pro"area !u!uror deprinderilor a&e%!ui re#u!a! al >n8 ) rii. C+e%!ionare oral pen!ru pro"area !u!uror &ri!eriilor de e8aluare ale a&e%!ui re#u!a! al >n8 ) rii. .e&omand ri pen!ru e8aluare$ 1 pro"a pra&!i& %e 8a de%( 'ura pe par&ur%ul anului '&olar dup &e ele8ii au do"9ndi! a&ea%! &ompe!en) 'i o exer%ea# pe par&ur%ul unei perioade
Ma!erial ela"ora! prin (inan)are *+are *+are ,-E, .O 200/00181147.04.01.02.01.03.01

11

de!ermina!e de !imp C315 ore de in%!ruire pra&!i& DE %e 8or &on%!i!ui e&+ipe (orma!e din 314 ele8i@ &are 8or a8ea &a %ar&in &ole&!area !u!uror in%!rumen!elor la %(9r'i!ul a&!i8i! )ii pra&!i&e 'i igieni#area a&e%!ora 'i a apara!elor. *ro(e%orul 8a &omple!a (i'e de o"%er8a)ie &are 8or a8ea >n 8edere a!9! reali#area opera)iilor de igieni#are@ &9! 'i lu&rul >n e&+ip . 1 &+e%!ionarea oral 8a (i a%o&ia! pro"ei pra&!i&e. De (ie&are da! &9nd %1a demon%!ra! reali#area %ar&inilor de lu&ru din &adrul pro"elor de e8aluare@ e8alua!orul 8a %emna pen!ru &on(irmarea do"9ndirii re#ul!a!ului >n8 ) rii. Pentru a promova modulul, elevii treDuie s demonstreze c pot Fntruni toate criteriile asociate cu toate rezultatele< Ele8ii 8or du&e la >ndeplinire exer&i)ii pra&!i&e@ proie&!e@ !eme de lu&ru 'i0%au pro"leme &are &on%!i!uie e8aluarea modulului. A&e%!e produ%e ale ele8ilor 8or (i aduna!e >n!r1un por!o(oliu@ &on%!i!uind do8e#i ale progre%ului 'i ale a!ingerii re#ul!a!elor >n8 ) rii. B< 5iDlio1rafie Manualul Bri#erului 'i Coa(orului1E.D.*.@ 4u&ure'!i@ 1971 A '!i &umH I Jella Coa(ura de la A la K@ 7ine!a Dum"ra8 @ Edi!ura 5&ri%ul .om9ne%& 6+id pi8ind apli&area normelor de igien >n uni! )ile de (un&)ionare a %er8i&iilor de igien per%onal 'i e%!e!i& din &oopera)ia me'!e'ug rea%& @ 2007 Ordinul nr. 113/ pri8ind apro"area 7ormelor de igien pen!ru &a"ine!ele de >n(rumu%e)are &orporal @ 2007 Ca!aloage de %pe&iali!a!e *ro%pe&!e ale produ%elor@ in%!rumen!elor 'i apara!elor

Ma!erial ela"ora! prin (inan)are *+are *+are ,-E, .O 200/00181147.04.01.02.01.03.01

12

M'D!#!#) 6N("IKI"I I0CI0#E /I C0PI#0"E A< Not introductiv Modulul 6n1riCiri faciale i capilare (a&e par!e din &ul!ura de %pe&iali!a!e pen!ru domeniul de preg !ire de "a# E%!e!i&a 'i igiena &orpului omene%&@ &la%a a I=1a li&eu !e+nologi& 'i a%igur preg !irea pen!ru &ali(i&area pro(e%ional de ni8el doi$ Bri#er1 &oa(or1 mani&+iuri%!1 pedi&+iuri%!. 7um rul de ore alo&a! a&e%!ui modul e%!e de 3/@ &on(orm planului de >n8 ) m9n!. Din!re a&e%!ea@ 18 ore %un! alo&a!e preg !irii !eore!i&e 'i 18 ore preg !irii pra&!i&e. Modulul %e %!udia# pe par&ur%ul a 18 % p! m9ni. +< !nitatea: !nitile de competene: rezultate ale Fnvrii la care se refer modulul 1 2ngri3iri (a&iale 'i &apilare >< Corelarea rezultatelor Fnvrii i criteriilor de evaluare

Ma!erial ela"ora! prin (inan)are *+are *+are ,-E, .O 200/00181147.04.01.02.01.03.01

13

DE7AMI.EA MODA;A;AI$ 6N("IKI"I I0CI0#E /I C0PI#0"E Cunotine Deprinderi Criterii de evaluare "ezultatul Fnvrii A) "ealizeaz Fn1riCiri faciale 2ngri3irile (a&iale$ Con%ilierea &lien!ului >n 8ederea alegerii Expli&area %&opului >ngri3irilor (a&iale 1 %&op >ngri3irilor (a&iale ade&8a!e *re#en!area pre&au)iilor &e !re"uie a8u!e >n 1 &on%ilierea &lien!ului >n 8ederea *reg !irea re%ur%elor ne&e%are pen!ru 8edere pe par&ur%ul reali# rii (ie& rui !ip de re&omand rii >ngri3irilor (a&iale reali#area >ngri3irilor (a&iale >ngri3ire (a&ial 1 apli&area &ompre%elor Cre%ur%e@ preg !irea *reg !irea &lien!ului pen!ru reali#area Expli&area modului de a%igurare a &ondi)iilor &lien!ului@ e!ape de lu&ru@ pre&au)ii@ a&ordarea >ngri3irilor (a&iale de igien @ de %iguran) 'i de &ali!a!e primului a3u!or >n &a# de a&&iden! I ar%ur D Apli&area &ompre%elor re%pe&!9nd !e+ni&a de 1 ma%a3ul (a&ial manual Cre%ur%e@ preg !irea lu&ru &lien!ului@ #onele (e)ei pe &are %e reali#ea# Exe&u!area ma%a3ului (a&ial manual re%pe&!9nd ma%a3ul@ e!ape de lu&ru@ %u&&e%iunea mi'& rile 'i %u&&e%iunea a&e%!ora mi'& rilor 'i %en%ul exe&u! rii a&e%!oraD Exe&u!area ma%a3ului (a&ial ele&!ri& re%pe&!9nd 1 ma%a3ul (a&ial ele&!ri& Cre%ur%e@ preg !irea &ele dou (a#e &lien!ului@ e!ape de lu&ru@ norme %pe&i(i&e de .e%pe&!area normelor %pe&i(i&e de pro!e&)ie a pro!e&)ie a mun&iiD mun&ii 5imularea a&ord rii primului a3u!or >n &a# de a&&iden! Car%ur @ ele&!ro&u!areD "ezultatul Fnvrii +) *pal prul 5p larea p rului$ *reg !irea ma!erialelor@ len3eriei 'i produ%elor Expli&area %&opului %p l rii p rului. 1 %&op ne&e%are %p l rii p rului Argumen!area modali! )ii de %p lare a p rului 1 re%ur%e *reg !irea &lien!ului >n 8ederea %p l rii p rului >n 8ederea exe&u! rii di(eri!elor opera)ii de 1 preg !irea &lien!ului Exe&u!area %p l rii p rului pen!ru " r"a)i &oa(ur . 1 !e+ni&i de lu&ru Cpen!ru " r"a)i 'i pen!ru re%pe&!9nd mi'& rile 'i %u&&e%iunea !impilor (emeiD Exe&u!area %p l rii p rului >n 8ederea 5p larea p rului >n 8ederea exe&u! rii reali# rii di(eri!elor opera)ii de &oa(ur di(eri!elor opera)ii de &oa(ur C!un%@ ondula)ie &u ap @ permanen! re&e@ !ra!amen!e de

Ma!erial ela"ora! prin (inan)are *+are *+are ,-E, .O 200/00181147.04.01.02.01.03.01

14

>n!re)inere@ dup 8op%ire %au de&olorareD. "ezultatul Fnvrii >$ E=ecut masaCul capilar Ma%a3ul &apilar$ Con%ilierea &lien!ului >n 8ederea alegerii 1 %&op !pului po!ri8i! de ma%a3 &apilar 1 &la%i(i&area me!odelor de ma%a3 Cma%a3 *reg !irea ma!erialelor@ len3eriei 'i a manual u%&a!@ &u lo)iuni I (re&)ia@ ele&!ri&D produ%elor ne&e%are ma%a3ului &apilar 1 e(e&!e *reg !irea &lien!ului >n 8ederea exe&u! rii 1 &on%ilierea &lien!ului >n 8ederea alegerii ma%a3ului &apilar !ipului po!ri8i! de ma%a3 &apilar Exe&u!area ma%a3ului &apilar manual 1 re%ur%e pen!ru (ie&are !ip de ma%a3 Exe&u!area ma%a3ului &apilar &u lo)iuni 1 preg !irea &lien!ului Exe&u!area ma%a3ului &apilar ele&!ri& 1 !e+ni&i de lu&ru Cpen!ru (ie&are !ip de ma%a3D .e%pe&!area normelor %pe&i(i&e de pro!e&)ie a 1 pre&au)ii mun&ii 1 norme %pe&i(i&e de pro!e&)ie a mun&ii. "ezultatul Fnvrii @) Efectueaz tratamente capilare Con%ilierea &lien!ului Con%ilierea &lien!ului >n 8ederea alegerii Cl !iri &ura!i8e$ re%ur%e@ exe&u!area &l !irilor !ipului de !ra!amen! &apilar po!ri8i! &ura!i8e >n (un&)ie de pu!erea de a&)iune a *reg !irea ma!erialelor@ len3eriei 'i produ%elor prepara!elor ne&e%are !ra!amen!elor &apilare Apli&area prepara!elor &ura!i8e$ e!ape@ *reg !irea &lien!ului >n 8ederea exe&u! rii in(luen)a & ldurii !ra!amen!elor &apilare ,ra!amen!ul p rului &u ulei de ri&in$ re%ur%e@ Exe&u!area &l !irilor &ura!i8e >n (un&)ie de preg !irea &lien!ului@ e!ape de lu&ru pu!erea de a&)iune a prepara!elor 7orme %pe&i(i&e de pro!e&)ie a mun&ii. Apli&area prepara!elor &ura!i8e re%pe&!9nd %u&&e%iunea e!apelor Exe&u!area !ra!amen!ului &u ulei de ri&in re%pe&!9nd %u&&e%iunea e!apelor .e%pe&!area normelor %pe&i(i&e de pro!e&)ie a mun&ii

Expli&area %&opului ma%a3ului &apilar. Cla%i(i&area me!odelor de ma%a3 &apilar Argumen!area alegerii !ipului de ma%a3 &apilar reali#a! &lien!ului Expli&area e(e&!elor o")inu!e prin exe&u!area ma%a3ului &apilar Expli&area modului de a%igurare a &ondi)iilor de igien @ de %iguran) 'i de &ali!a!e

Expli&area %&opului (ie& rui !ip de !ra!amen! &apilar Argumen!area alegerii !ra!amen!elor >n (un&)ie de &ara&!eri%!i&ile &lien!ului Expli&area e(e&!elor o")inu!e prin apli&area (ie& rui !ip de !ramen! &apilar Expli&area modului de a%igurare a &ondi)iilor de igien @ de %iguran) 'i de &ali!a!e

Ma!erial ela"ora! prin (inan)are *+are *+are ,-E, .O 200/00181147.04.01.02.01.03.01

15

H< Coninutul formrii 2ngri3irile (a&iale$ 1 %&op 1 &on%ilierea &lien!ului >n 8ederea re&omand rii >ngri3irilor (a&iale 1 apli&area &ompre%elor Cre%ur%e@ preg !irea &lien!ului@ e!ape de lu&ru@ pre&au)ii@ a&ordarea primului a3u!or >n &a# de a&&iden! I ar%ur D 1 ma%a3ul (a&ial manual Cre%ur%e@ preg !irea &lien!ului@ #onele (e)ei pe &are %e reali#ea# ma%a3ul@ e!ape de lu&ru@ %u&&e%iunea mi'& rilor 'i %en%ul exe&u! rii a&e%!oraD 1 ma%a3ul (a&ial ele&!ri& Cre%ur%e@ preg !irea &lien!ului@ e!ape de lu&ru@ norme %pe&i(i&e de pro!e&)ie a mun&iiD 5p larea p rului$ 1 %&op 1 re%ur%e 1 preg !irea &lien!ului 1 !e+ni&i de lu&ru Cpen!ru " r"a)i 'i pen!ru (emeiD 5p larea p rului >n 8ederea exe&u! rii di(eri!elor opera)ii de &oa(ur C!un%@ ondula)ie &u ap @ permanen! re&e@ !ra!amen!e de >n!re)inere@ dup 8op%ire %au de&olorareD. Ma%a3ul &apilar$ 1 %&op 1 &la%i(i&area me!odelor de ma%a3 Cma%a3 manual u%&a!@ &u lo)iuni I (re&)ia@ ele&!ri&D 1 e(e&!e 1 &on%ilierea &lien!ului >n 8ederea alegerii !ipului po!ri8i! de ma%a3 &apilar 1 re%ur%e pen!ru (ie&are !ip de ma%a3 1 preg !irea &lien!ului 1 !e+ni&i de lu&ru Cpen!ru (ie&are !ip de ma%a3D 1 pre&au)ii 1 norme %pe&i(i&e de pro!e&)ie a mun&ii ,ra!amen!e &apilare$ Con%ilierea &lien!ului >n 8ederea alegerii !ipului de !ra!amen! &apilar po!ri8i! Cl !iri &ura!i8e$ %&op@ e(e&!e@ re%ur%e@ exe&u!area &l !irilor &ura!i8e >n (un&)ie de pu!erea de a&)iune a prepara!elor@ norme %pe&i(i&e de pro!e&)ie a mun&ii *repara!e &ura!i8e$ %&op@ e(e&!e@ e!ape@ in(luen)a & ldurii@ norme %pe&i(i&e de pro!e&)ie a mun&ii ,ra!amen!ul p rului &u ulei de ri&in$ %&op@ e(e&!e@ re%ur%e@ preg !irea &lien!ului@ e!ape de lu&ru@ norme %pe&i(i&e de pro!e&)ie a mun&ii.

Ma!erial ela"ora! prin (inan)are *+are *+are ,-E, .O 200/00181147.04.01.02.01.03.01

1/

?< "esurse materiale minime necesare parcur1erii modulului Ma!eriale@ len3erie 'i produ%e$ 1 'er8e!E 1 man!a de pro!e&)ieE 1 pro%opE 1 &ompre%eE 1 'ampoane pen!ru !oa!e !ipurile de p rE 1 prepara!e &ura!i8eE 1 ulei de ri&inE 1 &reme pen!ru ma%a3E 1 pudr E 1 lo)iuni de agremen! 'i de >ngri3ireE 1 %olu)ii de#in(e&!an!e. E&+ipamen!e@ 5D-1uri@ apara!ur @ u%!en%ile$ 1 m %u) de lu&ruE 1 %&aunE 1 &+iu8e! E 1 %&a( E 1 oglind E 1 piep!eneE 1 apara! ele&!ri& de ma%a3E 1 re&ipien!e pen!ru >n& l#irea uleiului de ri&inE 1 araga#E 1 &a#an de &ompre%e 1 %!erili#a!or. Ca!aloage de %pe&iali!a!e ?< *u1estii metodolo1ice Modulul F 6n1riCiri faciale i capilareL %e 8a %!udia pe par&ur%ul a 18 % p! m9ni@ &u 1 or de !eorie 'i 1 or de preg !ire pra&!i& pe % p! m9n @ >n!re % p! m9nile 1 'i 18. Cadrele dida&!i&e au po%i"ili!a!ea de a de&ide a%upra num rului de ore alo&a! (ie& rei !eme@ >n (un&)ie de di(i&ul!a!ea a&e%!eia@ de ni8elul de &uno'!in)e an!erioare ale grupului in%!rui!@ de &omplexi!a!ea ma!erialului dida&!i& impli&a! >n %!ra!egia dida&!i& 'i ri!mul de a%imilare a &uno'!in)elor 'i (ormare a deprinderilor. A"ordarea &on)inu!urilor !re"uie % (ie (lexi"il @ di(eren)ia! @ )in9nd &on! de par!i&ulari! )ile grupului@ de ni8elul ini)ial de preg !ire. De a%emenea@ &on)inu!ul 8a (i >n permanen) a&!uali#a!. 7u !re"uie ui!a! & a&e%!e &on)inu!uri %er8e%& do"9ndirii re#ul!a!elor >n8 ) rii propu%e@ &are !re"uie % %e a(le >n prim1plan. 2n (ormarea a&e%!ora@ un rol impor!an! >l au modul de a"ordare a &on)inu!urilor 'i a&!i8i! )ile de >n8 )are proie&!a!e de pro(e%or. E%!e o"liga!orie (olo%irea me!odelor de >n8 )are &en!ra! pe ele8@ me!ode &are pun ele8ul >n di8er%e %i!ua)ii de >n8 )are. *en!ru proie&!area a&e%!ora@ pro(e%orul !re"uie % de)in in(orma)ii de%pre &ara&!eri%!i&ile ele8ilor % i@ re(eri!oare la %!ilurile de >n8 )are 'i la ne8oile a&e%!ora. *en!ru do"9ndirea re#ul!a!elor >n8 ) rii a%o&ia!e modulului@ po! (i (olo%i!e urm !oarele a&!i8i! )i de >n8 )are$
Ma!erial ela"ora! prin (inan)are *+are *+are ,-E, .O 200/00181147.04.01.02.01.03.01

17

"ezultatul Fnvrii A) Pre1tete clientul pentru realizarea Fn1riCirilor faciale i capilare 1 3o& de rol I &on%ilierea &lien!ului >n 8ederea reali# rii >ngri3irilor (a&iale 'i &apilare % demon%!ra)ie 1 pro!e3area >m"r & min!ei &lien!ului 'i a'e#area a&e%!uia >n!r1o po#i)ie po!ri8i! exe&u! rii lu&r rii 1 exer&i)ii pra&!i&e de (olo%ire a len3eriei de pro!e&)ie 'i a a'e# rii &lien!ului >n!r1o po#i)ie ade&8a! reali# rii lu&r rilor de >ngri3ire propu%e. "ezultatul Fnvrii +) "ealizeaz Fn1riCiri faciale 1 lu&ru >n grup I exer&i)ii pra&!i&e de apli&are a &ompre%elor@ re%pe&!9nd !e+ni&a de lu&ru 1 exer&i)ii de %imulare a a&ord rii primului a3u!or >n &a# de ar%ur 1 reali#area unei %&+eme C pe repre#en!area gra(i& a (e)eiD &e pre#in! %u&&&e%iunea #onelor pe &are %e reali#ea# ma%a3ul 'i %en%ul exe&u! rii a&e%!ora 1 demon%!ra)ii0exer&i)ii pra&!i&e de exe&u!are a ma%a3ului (a&ial@ re%pe&!9nd &ondi)iile de igien @ de %iguran) 'i de &ali!a!e. "ezultatul Fnvrii >) *pal prul 1 demon%!ra)ie 1 preg !irea &lien!ului >n 8ederea %p l rii p rului 1 lu&ru >n grup I exer&i)ii pra&!i&e de %p lare a p rului pen!ru (emei %i " r"a)i@ re%pe&!9nd mi'& rile 'i %u&&e%iunea !impilor 1 %!udiu de &a#1 %p larea p rului >n 8ederea reali# rii di(eri!elor lu&r ri de &oa(ur "ezultatul Fnvrii @) E=ecut masaCul capilar 1 reali#area unei %&+eme C pe repre#en!area gra(i& a &apuluiD &e pre#in! %u&&&e%iunea #onelor pe &are %e reali#ea# ma%a3ul 'i %en%ul exe&u! rii a&e%!ora 1 demon%!ra)ie 1 exe&u!area ma%a3ului &apilar@ re%pe&!9nd &ondi)iile de igien @ de %iguran) 'i de &ali!a!e. 1 lu&ru >n grup I exer&i)ii pra&!i&e pri8ind di(eren)ierea !e+ni&ilor de lu&ru Cma%a3 manual u%&a!@ &u lo)iuni 'i ma%a3ul ele&!ri&D 1 %!udiu de &a# 1 expli&area e(e&!elor o")inu!e prin exe&u!area ma%a3ului &apilar "ezultatul Fnvrii H) Efectueaz tratamente capilare 1 %!udiu de &a# 1 reali#area !ra!amen!elor &apilare >n (un&)ie de &ali!a!ea (irului de p r 1 exer&i)ii pra&!i&e de apli&are a prepara!elor &ura!i8e re%pe&!9nd %u&&e%iunea e!apelor 1 exer&i)ii pra&!i&e de !ra!are a p rului &u ulei de ri&in@ re%pe&!9nd normele %pe&i(i&e de pro!e&)ie a mun&ii. De a%emenea@ >n proie&!area a&!i8i! )ilor de >n8 )are !re"uie a8u! >n 8edere 'i adap!area la ele8ii &u &erin)e edu&a)ionale %pe&iale. Do"9ndirea re#ul!a!elor >n8 ) rii 'i in!egrarea '&olar 'i pro(e%ional po! (i di(eren)ia!e po!ri8i! prin&ipiului Fresursa urmeaz nevoile elevului cu cerine educative speciale Fprin $ programe indi8iduali#a!e C &en!ra!e pe ele8D programe pe grupe de ni8el programe in!era&!i8e programe 8i#9nd (a&ili!area &omuni& rii 'i rela)ion rii >n a&!i8i! )ile de la &la% 'i la in%!ruirea pra&!i& .

Ma!erial ela"ora! prin (inan)are *+are *+are ,-E, .O 200/00181147.04.01.02.01.03.01

18

E< *u1estii cu privire la evaluare Exi%! !rei !ipuri de e8aluare$ ini)ial @ (orma!i8 'i %uma!i8 Evaluarea iniial are rolul de a 8eri(i&a da& ele8ul de)ine &uno'!in)ele 'i a"ili! )ile ne&e%are pen!ru a pu!ea par&urge &u %u&&e% programul de (ormare. Evaluarea formativ a%igur pro(e%orului0 (orma!orului (eed "a&G1ul pro&e%ului de predare 'i >n8 )are. *rin a&ea%! e8aluare pro(e%orul &unoa'!e ni8elul de do"9ndire a noilor &uno'!in)e 'i a"ili! )i de & !re ele8 'i da& a&e%!a e%!e preg !i! pen!ru a >n8 )a noi %u"ie&!e. *en!ru e8aluarea &on!inu @ al !uri de me!odele &la%i&e de e8aluare C!e%!e %&ri%e@ &+e%!ion ri orale@ lu&r ri pra&!i&eD@ %e re&omand 'i urm !oarele me!ode al!erna!i8e de e8aluare$ O"%er8area %i%!ema!i& a &ompor!amen!ului ele8ilor &are permi!e e8aluarea &on&ep!elor@ a!i!udinilor (a) de o %ar&in da! 'i a &omuni& riiE Au!oe8aluarea Coe8aluarea ,ema >n &la% ,ema pen!ru a&a% In8e%!iga)ia *roie&!ul. Evaluarea final a modulului sau evaluarea sumativ 8eri(i& da& au (o%! do"9ndi!e !oa!e re#ul!a!ele >n8 ) rii a%o&ia!e modulului. E8aluarea 8a &uprinde 'i a&!i8i! )i pra&!i&e >n &are %e 8a urm ri da& ele8ul e%!e &apa"il % lu&re#e >n e&+ip @ % re#ol8e o pro"lem @ % (a& o pre#en!are % %&rie un rapor!. Bun&)ie de %pe&i(i&ul modulului@ a&ea%! e8aluare poa!e (i ( &u! prin!r1un por!o(oliu %au miniproie&!0proie&!. Competenele c eie Evaluarea final a modulului 8a >n&orpora de a%emenea 'i e8aluarea a&elor &ompe!en)e &+eie &are %e de#8ol! >n &adrul modulului >mpreun &u &ompe!en)ele !e+ni&e %pe&i(i&e a&e%!uia C de exemplu$ u!ili#area I,@ &omuni&area >n lim"a ma!ern %au >n lim"a %!r in @ &ompe!en)e de &al&ul ma!ema!i&@ e!&.D. A&e%!e &ompe!en)e 8or a3u!a ele8ul pen!ru >n8 )area pe !o! par&ur%ul 8ie)ii. 0utoevaluarea i evaluarea Fn perec i *ro(e%orul 8a expli&a >n!o!deauna &e %e a'!eap! de la e8aluarea %uma!i8 'i 8a di%&u!a 'i agreea &u ele8ii &ri!eriile de e8aluare pen!ru o >n&+eiere &u %u&&e% a modulului.*ro(e%orul >i 8a >n&ura3a pe ele8i % %e au!oe8alue#e %au % %e e8alue#e unul pe &el lal!. *ro(e%orul 8a p %!ra !oa!e e8iden)ele e8alu rii pen!ru a pu!ea do8edi a!ingerea re#ul!a!elor >n8 ) rii 'i a &ri!eriilor din %!andardul de preg !ire 'i &urri&ulum. Instrumente de evaluare recomandate E8aluarea %uma!i8 8a a8ea &a %&op demo%!rarea do"9ndirii re#ul!a!elor >n8 ) rii din &adrul a&e%!ui modul. *ro"ele 'i in%!rumen!ele de e8aluare ale%e !re"uie % pun ele8ul >n %i!ua)ia de a pro"a re#ul!a!ul >n8 ) rii >n >n!rega %a &omplexi!a!e@ &on(orm deprinderilor 'i &ri!eriilor de e8aluare %pe&i(i&a!e >n program . *en!ru e8aluarea re#ul!a!elor >n8 ) rii a&e%!ui modul@ propunem urm !oarele me!ode 'i in%!rumen!e de e8aluare$

Ma!erial ela"ora! prin (inan)are *+are *+are ,-E, .O 200/00181147.04.01.02.01.03.01

19

"ezultatul Fnvrii A) "ealizeaz Fn1riCiri faciale ,e%! %&ri% pen!ru 8eri(i&area &ri!eriului de e8aluare$ Expli&area %&opului >ngri3irilor (a&iale *ro" pra&!i& pen!ru pro"area do"9ndirii deprinderilor a&e%!ui re#ul!a! al >n8 ) rii. C+e%!ionare oral pen!ru pro"area &ri!eriilor de e8aluare$ *re#en!area pre&au)iilor &e !re"uie a8u!e >n 8edere pe par&ur%ul apli& rii &ompre%elor@ Expli&area modului de a%igurare a &ondi)iilor de igien @ de %iguran) 'i de &ali!a!e .e&omand ri pen!ru e8aluare$ 1 pro"a pra&!i& %e poa!e de%( 'ura >n mai mul!e e!ape 1 >n &adrul pro"ei pra&!i&e@ ele8ul 8a reali#a !oa!e !ipurile de >ngri3iri (a&iale 1 &+e%!ionarea oral 8a (i a%o&ia! pro"ei pra&!i&e. "ezultatul Fnvrii +) *pal prul ,e%! %&ri% pen!ru 8eri(i&area &ri!eriului de e8aluare$ Expli&area %&opului %p l rii p rului *ro" pra&!i& pen!ru pro"area do"9ndirii deprinderilor a&e%!ui re#ul!a! al >n8 ) rii . C+e%!ionare oral pen!ru pro"area &ri!eriilor de e8aluare$ Argumen!area modali! )ii de %p lare a p rului >n 8ederea exe&u! rii di(eri!elor opera)ii de &oa(ur . .e&omand ri pen!ru e8aluare$ 1 >n &adrul pro"ei pra&!i&e@ ele8ul 8a reali#a %p larea p rului la per%oane di(eri!e@ >n 8ederea apli& rii !u!uror !e+ni&ilor de %p lare a p rului Cpen!ru " r"a)i@ pen!ru (emei@ >n 8ederea reali# rii di(eri!elor opera)ii de &oa(ur D 1 &+e%!ionarea oral 8a (i a%o&ia! pro"ei pra&!i&e. "ezultatul Fnvrii >) E=ecut masaCul capilar ,e%! %&ri% pen!ru 8eri(i&area &ri!eriilor de e8aluare$ Expli&area %&opului ma%a3ului &apilar@ Cla%i(i&area me!odelor de ma%a3 &apilar@ Expli&area e(e&!elor o")inu!e prin exe&u!area ma%a3ului &apilar@ *ro" pra&!i& pen!ru pro"area do"9ndirii deprinderilor a&e%!ui re#ul!a! al >n8 ) rii C+e%!ionare oral pen!ru pro"area &ri!eriului de e8aluare$ Expli&area modului de a%igurare a &ondi)iilor de igien @ de %iguran) 'i de &ali!a!e .e&omand ri pen!ru e8aluare$ 1 pro"a pra&!i& %e poa!e de%( 'ura >n mai mul!e e!apeE 1 >n &adrul pro"ei pra&!i&e@ ele8ul 8a exe&u!a !oa!e me!odele de ma%a3 1 &+e%!ionarea oral 8a (i a%o&ia! pro"ei pra&!i&e. "ezultatul Fnvrii @) Efectueaz tratamente capilare *roie&! &u !ema Tratamente de ntreinere i regenerare a prului. *roie&!ul 8a (i reali#a! indi8idual 'i 8a %oli&i!a (ie& rui ele8 % reali#e#e !ra!amen!e &apilare pen!ru dou per%oane &are au &ara&!eri%!i&i di(eri!e ale p rului 'i ale pielii &apului. 5e 8a organi#a o %e%iune de pre#en!are a proie&!elor. *rin reali#area 'i pre#en!area proie&!ului 8or (i 8eri(i&a!e !oa!e &ri!eriile de e8aluare 'i 8or pro"a do"9ndirea !u!uror deprinderilor. De (ie&are da! &9nd %1a demon%!ra! reali#area %ar&inilor de lu&ru din &adrul pro"elor de e8aluare@ e8alua!orul 8a %emna pen!ru &on(irmarea do"9ndirii re#ul!a!ului >n8 ) rii.
Ma!erial ela"ora! prin (inan)are *+are *+are ,-E, .O 200/00181147.04.01.02.01.03.01

20

Pentru a promova modulul, elevii treDuie s demonstreze c pot Fntruni toate criteriile asociate cu toate rezultatele< Ele8ii 8or du&e la >ndeplinire exer&i)ii pra&!i&e@ proie&!e@ !eme de lu&ru 'i0%au pro"leme &are &on%!i!uie e8aluarea modulului. A&e%!e produ%e ale ele8ilor 8or (i aduna!e >n!r1un por!o(oliu@ &on%!i!uind do8e#i ale progre%ului 'i ale a!ingerii re#ul!a!elor >n8 ) rii. B< 5iDlio1rafia Manualul Bri#erului 'i Coa(orului1E.D.*.@ 4u&ure'!i@ 1971 A '!i &umH1 Jella@1995 Coa(ura de la A la K@ 7ine!a Dum"ra8 @ Edi!ura 5&ri%ul .om9ne%& ,ainele &oa(urii@ Elena O%ea& 1 * dean@ edi!a! de 5C Mellen *ro(e%ii@ 2008

Ma!erial ela"ora! prin (inan)are *+are *+are ,-E, .O 200/00181147.04.01.02.01.03.01

21

M'D!#!#) 57"5IE"IT!# I0CI0# /I C0PI#0" A< Not introductiv Modulul 5rDieritul facial i capilar (a&e par!e din &ul!ura de %pe&iali!a!e pen!ru domeniul de preg !ire de "a# E%!e!i&a 'i igiena &orpului omene%&@ &la%a a I=1a li&eu !e+nologi& 'i a%igur preg !irea pen!ru &ali(i&area de ni8el doi $ Bri#er1 &oa(or1 mani&+iuri%!1 pedi&+iuri%! 7um rul de ore alo&a!e a&e%!ui modul e%!e de 3/@ &on(orm planului de >n8 ) m9n!. Din!re a&e%!ea@ 18 ore %un! alo&a!e preg !irii !eore!i&e 'i 18 ore preg !irii prin in%!ruire pra&!i& . Modulul %e %!udia# pe par&ur%ul a 18 % p! m9ni@ >n!re % p! m9nile 19 'i 3/. +< !nitatea: !nitile de competene: rezultate ale Fnvrii la care se refer modulul 1 4 r"ieri!ul (a&ial 'i &apilar 1 ;u&r ri e%!e!i&e 'i de >ngri3ire >n (ri#erie >< Corelarea rezultatelor Fnvrii i criteriilor de evaluare

Ma!erial ela"ora! prin (inan)are *+are *+are ,-E, .O 200/00181147.04.01.02.01.03.01

22

DE7AMI.EA MODA;A;AI$ 57"5IE"IT!# I0CI0# /I C0PI#0" Cunotine Deprinderi Criterii de evaluare "ezultatul Fnvrii A$ E=ecut DrDieritul facial 4 r"ieri!ul (a&ial$ *reg !irea ma!erialelor@ len3eriei@ produ%elor 'i Expli&area %&opului % puni!ului 1 preg !irea &lien!ului a in%!rumen!elor ne&e%are " r"ieri!ului (a&ial Expli&area di(eren)ei din!re dire&)ia de 1 re%ur%e Cma!eriale@ len3erie@ produ%e 'i *reg !irea &lien!ului >n 8ederea exe&u! rii " r"ieri! la primul 'i la al doilea " r"ieri! in%!rumen!eD " r"ieri!ului (a&ial *re#en!area &ondi)iilor &e !re"uie >ndeplini!e >n 1 % punirea (e)ei$ %&op@ re%ur%e@ !e+ni&a de .eali#area % puni!ului &u pen%ula de ra% 'i &u !impul e(e&!u rii " r"ieri!ului (a&ial lu&ru@ reguli pulpa dege!elor. Expli&area modului de a%igurare a &ondi)iilor 1 !e+ni&a de lu&ru pen!ru reali#area Exe&u!area " r"ieri!ului (a&ial re%pe&!9nd de igien @ de %iguran) 'i de &ali!a!e " r"ieri!ului (a&ial$ primul 'i al doilea dire&)ia de " r"ieri!@ %u&&e%iunea mi'& rilor 'i " r"ieri!@ dire&)ii de " r"ieri!@ &ondi)ii de &ondi)iile de exe&u)ie exe&u)ie@ %u&&e%iunea mi'& rilor@ (ini%area .eali#area (ini% rii " r"ieri!ului " r"ieri!ului &u produ%e &ore%pun# !oare@ .e%pe&!area normelor %pe&i(i&e de pro!e&)ie a pre&au)ii mun&ii 7orme %pe&i(i&e de pro!e&)ie a mun&ii 5imularea a&ord rii primului a3u!or >n &a# de A&ordarea primului a3u!or >n &a# de a&&iden! ! iere C! iereD "ezultatul Fnvrii +) E=ecut DrDieritul capilar 4 r"ieri!ul &apilar$ *reg !irea ma!erialelor@ len3eriei@ produ%elor 'i 1 re%ur%e Cma!eriale@ len3erie@ produ%e 'i a in%!rumen!elor ne&e%are " r"ieri!ului &apilar in%!rumen!eD *reg !irea &lien!ului >n 8ederea exe&u! rii 1 preg !irea &lien!ului " r"ieri!ului &apilar 1 !e+ni&a de lu&ru$ dire&)ii de " r"ieri!@ &ondi)ii Exe&u!area " r"ieri!ului &apilar re%pe&!9nd de exe&u)ie@ %u&&e%iunea mi'& rilor@ pre&au)ii dire&)ia de " r"ieri!@ %u&&e%iunea mi'& rilor 'i 7orme %pe&i(i&e de pro!e&)ie a mun&ii &ondi)iile de exe&u)ie A&ordarea primului a3u!or >n &a# de a&&iden! .e%pe&!area normelor %pe&i(i&e de pro!e&)ie a C! iereD mun&ii. Expli&area di(eren)ei din!re dire&)ia de " r"ieri! la primul 'i la al doilea " r"ieri!. *re#en!area &ondi)iilor &e !re"uie >ndeplini!e >n !impul e(e&!u rii " r"ieri!ului &apilar. Expli&area modului de a%igurare a &ondi)iilor de igien @ de %iguran) 'i de &ali!a!e

Ma!erial ela"ora! prin (inan)are *+are *+are ,-E, .O 200/00181147.04.01.02.01.03.01

23

5imularea a&ord rii primului a3u!or >n &a# de ! iere. "ezultatul Fnvrii >) Efectueaz lucrri de musti ;u&r ri de mu%! )i$ *reg !irea ma!erialelor@ len3eriei@ produ%elor 'i 1 &la%i(i&are Cmu%! )i &la%i&e 'i moderneD a in%!rumen!elor ne&e%are exe&u! rii mu%! )ii 1 !ipuri de mu%! )i CDougla%@ r9nduni& @ *reg !irea &lien!ului >n 8ederea exe&u! rii mu%&uli) @ mexi&an @ mare >n!oar% D$ mu%! )ii &ara&!eri%!i&i .eali#area di(eri!elor modele de mu%! )i@ 1 re%ur%e re%pe&!9nd e!apele de lu&ru 'i %u&&e%iunea 1 preg !irea &lien!ului a&e%!ora 1 !e+ni&a de lu&ru Cpen!ru (ie&are !ip de .eali#area (ini% rii mu%! )ii mu%!a) D .e%pe&!area regulilor de igien 'i de pro!e&)ie 1 (ini%area mu%! )ii a mun&ii 1 &ondi)ii de igien Cde#in(e&!area 'i %!erili#area len3eriei 'i a e&+ipamen!ului (olo%i!D@ de %iguran) Ce8i!area iri!a)iilor@ r nirilor@ a !ran%mi!erii "olilor in(e&)ioa%e %au para#i!are ale pielii 'i p ruluiD 'i de &ali!a!e Ce%!e!i&a lu&r riiD "ezultatul Fnvrii @$ Efectueaz lucrri de DrDi ;u&r ri de " r"i$ *reg !irea ma!erialelor@ len3eriei@ produ%elor 'i 1 &la%i(i&are C" r"i &la%i&e 'i moderneD a in%!rumen!elor ne&e%are exe&u! rii " r"ii 1 !ipuri de " r"i C &io&ule)@ p !ra! %&ur! 'i *reg !irea &lien!ului >n 8ederea exe&u! rii p !ra! lung @ ro!und %emi%&ur! @ &u"ane# D$ " r"ii &ara&!eri%!i&i .eali#area di(eri!elor modele de " r"i@ 1 re%ur%e re%pe&!9nd e!apele de lu&ru 'i %u&&e%iunea 1 preg !irea &lien!ului a&e%!ora 1 !e+ni&a de lu&ru Cpen!ru (ie&are !ip de "ar" D .eali#area (ini% rii " r"ii 1 (ini%area " r"ii .e%pe&!area regulilor de igien 'i de pro!e&)ie

Cla%i(i&area !ipurilor de mu%! )i. Enumerarea !ipurilor de mu%! )i. De%&rierea &ara&!eri%!i&ilor di(eri!elor modele de mu%! )i. Expli&area modului de a%igurare a &ondi)iilor de igien @ de %iguran) 'i de &ali!a!e

Cla%i(i&area !ipurilor de " r"i De%&rierea &ara&!eri%!i&ilor di(eri!elor modele de " r"i Expli&area modului de a%igurare a &ondi)iilor de igien @ de %iguran) 'i de &ali!a!e

Ma!erial ela"ora! prin (inan)are *+are *+are ,-E, .O 200/00181147.04.01.02.01.03.01

24

1 &ondi)ii de igien Cde#in(e&!area 'i %!erili#area len3eriei 'i a e&+ipamen!ului (olo%i!D@ de %iguran) Ce8i!area iri!a)iilor@ r nirilor@ a !ran%mi!erii "olilor in(e&)ioa%e %au para#i!are ale pielii 'i p ruluiD 'i de &ali!a!e Ce%!e!i&a lu&r riiD

a mun&ii

Ma!erial ela"ora! prin (inan)are *+are *+are ,-E, .O 200/00181147.04.01.02.01.03.01

25

@< Coninutul formrii 4 r"ieri!ul (a&ial$ 1 re%ur%e Cma!eriale@ len3erie@ produ%e 'i in%!rumen!eD 1 preg !irea &lien!ului 1 % punirea (e)ei$ %&op@ re%ur%elor@ mod de reali#are C&u a3u!orul pen%ulei de ra% 'i &u pulpa dege!elorD@ reguli. 1 !e+ni&a de lu&ru pen!ru reali#area " r"ieri!ului (a&ial$ primul 'i al doilea " r"ieri!@ dire&)ii de " r"ieri!@ &ondi)ii de exe&u)ie@ %u&&e%iunea mi'& rilor@ (ini%area " r"ieri!ului &u produ%e &ore%pun# !oare@ pre&au)ii 7orme de pro!e&)ie a mun&ii %pe&i(i&e lu&r rilor de " r"ieri! A&ordarea primului a3u!or >n &a# de a&&iden! C! iereD 4 r"ieri!ul &apilar$ 1 re%ur%e Cma!eriale@ len3erie@ produ%e 'i in%!rumen!eD 1 preg !irea &lien!ului 1 !e+ni&a de lu&ru$ dire&)ii de " r"ieri!@ &ondi)ii de exe&u)ie@ %u&&e%iunea mi'& rilor@ pre&au)ii 7orme %pe&i(i&e de pro!e&)ie a mun&ii A&ordarea primului a3u!or >n &a# de a&&iden! C! iereD ;u&r ri de mu%! )i 1 &la%i(i&are Cmu%! )i &la%i&e 'i moderneD 1 !ipuri de mu%! )i CDougla%@ r9nduni& @ mu%&uli) @ mexi&an @ mare >n!oar% D$ &ara&!eri%!i&i 1 re%ur%e 1 preg !irea &lien!ului 1 !e+ni&a de lu&ru Cpen!ru (ie&are !ip de mu%!a) D 1 (ini%area mu%! )ii 1 &ondi)ii de igien Cde#in(e&!area 'i %!erili#area len3eriei 'i a e&+ipamen!ului (olo%i!D@ de %iguran) Ce8i!area iri!a)iilor@ r nirilor@ a !ran%mi!erii "olilor in(e&)ioa%e %au para#i!are ale pielii 'i p ruluiD 'i de &ali!a!e Ce%!e!i&a lu&r riiD ;u&r ri de " r"i$ 1 &la%i(i&are C" r"i &la%i&e 'i moderneD 1 !ipuri de " r"i C &io&ule)@ p !ra! %&ur! 'i p !ra! lung @ ro!und %emi%&ur! @ &u"ane# D$ &ara&!eri%!i&i 1 re%ur%e 1 preg !irea &lien!ului 1 !e+ni&a de lu&ru Cpen!ru (ie&are !ip de "ar" D 1 (ini%area " r"ii 1 &ondi)ii de igien Cde#in(e&!area 'i %!erili#area len3eriei 'i a e&+ipamen!ului (olo%i!D@ de %iguran) Ce8i!area iri!a)iilor@ r nirilor@ a !ran%mi!erii "olilor in(e&)ioa%e %au para#i!are ale pielii 'i p ruluiD 'i de &ali!a!e Ce%!e!i&a lu&r riiD. H< "esurse materiale minime necesare parcur1erii modulului

Ma!eriale@ len3erie 'i produ%e$ 1 'er8e!E 1 man!a de pro!e&)ieE 1 guler de pro!e&)ieE 1 pro%opE 1 % pun de ra%E
Ma!erial ela"ora! prin (inan)are *+are *+are ,-E, .O 200/00181147.04.01.02.01.03.01

2/

1 %pum de ra%E 1 lo)iuni dup ra%E 1 &remeE 1 pudr E 1 %olu)ii de#in(e&!an!e. E&+ipamen!e@ 5D-1uri@ apara!ur @ u%!en%ile$ 1 m %u) de lu&ruE 1 %&aun de (ri#erieE 1 &+iu8e! E 1 %&a( E 1 oglind E 1 %a8onier E 1 p m !u( de ra%E 1 "ri&iE 1 pia!r %au &urea pen!ru a%&u)irea "ri&iuluiE 1 %!erili#a!or. 1 (oar(e& de !un%E 1 piep!eneE 1 ma'in de !un%. Ca!aloage de %pe&iali!a!e Cal&ula!or ?< *u1estii metodolo1ice Modulul F5rDieritul facial i capilarL %e 8a %!udia pe par&ur%ul a 18 % p! m9ni@ &u 1 or de !eorie 'i 1 or de preg !ire pra&!i& pe % p! m9n @ >n!re % p! m9nile 19 'i 3/. Cadrele dida&!i&e au po%i"ili!a!ea de a de&ide a%upra num rului de ore alo&a! (ie& rei !eme@ >n (un&)ie de di(i&ul!a!ea a&e%!eia@ de ni8elul de &uno'!in)e an!erioare ale grupului in%!rui!@ de &omplexi!a!ea ma!erialului dida&!i& impli&a! >n %!ra!egia dida&!i& 'i ri!mul de a%imilare a &uno'!in)elor 'i (ormare a deprinderilor. A"ordarea &on)inu!urilor !re"uie % (ie (lexi"il @ di(eren)ia! @ )in9nd &on! de par!i&ulari! )ile grupului@ de ni8elul ini)ial de preg !ire. De a%emenea@ &on)inu!ul 8a (i >n permanen) a&!uali#a!. 7u !re"uie ui!a! & a&e%!e &on)inu!uri %er8e%& do"9ndirii re#ul!a!elor >n8 ) rii propu%e@ &are !re"uie % %e a(le >n prim1plan. 2n (ormarea a&e%!ora@ un rol impor!an! >l au modul de a"ordare a &on)inu!urilor 'i a&!i8i! )ile de >n8 )are proie&!a!e de pro(e%or. E%!e o"liga!orie (olo%irea me!odelor de >n8 )are &en!ra! pe ele8@ me!ode &are pun ele8ul >n di8er%e %i!ua)ii de >n8 )are. *en!ru proie&!area a&e%!ora@ pro(e%orul !re"uie % de)in in(orma)ii de%pre &ara&!eri%!i&ile ele8ilor % i@ re(eri!oare la %!ilurile de >n8 )are 'i la ne8oile a&e%!ora. *en!ru do"9ndirea re#ul!a!elor >n8 ) rii a%o&ia!e modulului@ po! (i (olo%i!e urm !oarele a&!i8i! )i de >n8 )are$ "ezultatul Fnvrii A) E=ecut DrDieritul facial 1 demon%!ra)ii0exer&i)ii pra&!i&e de %ele&!are a re%ur%elor 'i de preg !ire a &lien!ului - lu&ru >n grup 1 exer&i)ii pra&!i&e de exe&u!are a % puni!ului (e)ei 'i de exe&u!are a " r"ieri!ului@ re%pe&!9nd &ondi)iile de igien @ de %iguran) 'i de &ali!a!e 1 reali#area unei %&+eme C pe repre#en!area gra(i& a (e)eiD &e pre#in! %u&&&e%iunea #onelor " r"ieri!e 'i %en%ul mi'& rilor 1 %!udii de &a# pen!ru$ 1 primul 'i al doilea " r"ieri!
Ma!erial ela"ora! prin (inan)are *+are *+are ,-E, .O 200/00181147.04.01.02.01.03.01

27

1 " r"ieri! 1 &9nd dire&)ia de &re'!ere a (irelor de p r e%!e a!ipi& 1 exer&i)ii de %imulare a a&ord rii primului a3u!or >n &a# de ! iere. "ezultatul Fnvrii +) E=ecut DrDieritul capilar 1 demon%!ra)ii0exer&i)ii pra&!i&e de %ele&!are a re%ur%elor 'i de preg !ire a &lien!ului - lu&ru >n grup 1 exer&i)ii pra&!i&e de exe&u!are a " r"ieri!ului &apilar@ re%pe&!9nd &ondi)iile de igien @ de %iguran) 'i de &ali!a!e 1 reali#area unei %&+eme C pe repre#en!area gra(i& a &apuluiD &e pre#in! %u&&&e%iunea #onelor " r"ieri!e 'i %en%ul mi'& rilor 1 %!udiu de &a# &u pri8ire la primul 'i al doilea " r"ieri! 1 exer&i)ii de %imulare a a&ord rii primului a3u!or >n &a# de ! iere. "ezultatul Fnvrii >) Efectueaz lucrri de musti 1 a&!i8i!a)i pra&!i&e I al& !uirea unei &ole&)ii de plan'e &u prin&ipalele !ipuri de mu%! )i 1 %!udiu de &a# 1 alegerea !ipului de mu%!a) >n (un&)ie de (orma (e)ei Cprin (olo%irea plan'elor !ran%paren!e %uprapu%eD 1 demon%!ra)ie I reali#area unei mu%! )i dup un model C(o!ogra(ii0ma!eriale 8ideoD 1 exer&i)ii pra&!i&e de reali#are a di(eri!elor !ipuri de mu%! )i@ re%pe&!9nd &ondi)iile de igien @ %iguran) 'i de &ali!a!e "ezultatul Fnvrii @ ) Efectueaz lucrri de DrDi 1 a&!i8i!a)i pra&!i&e I al& !uirea unei &ole&)ii de plan'e &u prin&ipalele !ipuri de " r"i 1 %!udiu de &a# 1 alegerea !ipului de "ar" >n (un&)ie de (orma (e)ei Cprin (olo%irea plan'elor !ran%paren!e %uprapu%eD 1 demon%!ra)ie 1 reali#area unei " r"i dup un model C(o!ogra(ii0ma!eriale 8ideoD 1 exer&i)ii pra&!i&e de reali#are a di(eri!elor !ipuri de " r"i@ re%pe&!9nd &ondi)iile de igien @ %iguran) 'i de &ali!a!e. De a%emenea@ >n proie&!area a&!i8i! )ilor de >n8 )are !re"uie a8u! >n 8edere 'i adap!area la ele8ii &u &erin)e edu&a)ionale %pe&iale. Do"9ndirea re#ul!a!elor >n8 ) rii 'i in!egrarea '&olar 'i pro(e%ional po! (i di(eren)ia!e po!ri8i! prin&ipiului Fresursa urmeaz nevoile elevului cu cerine educative speciale Fprin $ programe indi8iduali#a!e C &en!ra!e pe ele8D programe pe grupe de ni8el programe in!era&!i8e programe 8i#9nd (a&ili!area &omuni& rii 'i rela)ion rii >n a&!i8i! )ile de la &la% 'i la in%!ruirea pra&!i& . E< *u1estii cu privire la evaluare Exi%! !rei !ipuri de e8aluare$ ini)ial @ (orma!i8 'i %uma!i8 Evaluarea iniial are rolul de a 8eri(i&a da& ele8ul de)ine &uno'!in)ele 'i a"ili! )ile ne&e%are pen!ru a pu!ea par&urge &u %u&&e% programul de (ormare. Evaluarea formativ a%igur pro(e%orului0 (orma!orului (eed "a&G1ul pro&e%ului de predare 'i >n8 )are. *rin a&ea%! e8aluare pro(e%orul &unoa'!e ni8elul de do"9ndire a noilor &uno'!in)e 'i a"ili! )i de & !re ele8 'i da& a&e%!a e%!e preg !i! pen!ru a >n8 )a noi %u"ie&!e.
Ma!erial ela"ora! prin (inan)are *+are *+are ,-E, .O 200/00181147.04.01.02.01.03.01

28

*en!ru e8aluarea &on!inu @ al !uri de me!odele &la%i&e de e8aluare C!e%!e %&ri%e@ &+e%!ion ri orale@ lu&r ri pra&!i&eD@ %e re&omand 'i urm !oarele me!ode al!erna!i8e de e8aluare$ O"%er8area %i%!ema!i& a &ompor!amen!ului ele8ilor &are permi!e e8aluarea &on&ep!elor@ a!i!udinilor (a) de o %ar&in da! 'i a &omuni& riiE Au!oe8aluarea Coe8aluarea ,ema >n &la% ,ema pen!ru a&a% In8e%!iga)ia *roie&!ul. Evaluarea final a modulului sau evaluarea sumativ 8eri(i& da& au (o%! do"9ndi!e !oa!e re#ul!a!ele >n8 ) rii a%o&ia!e modulului. E8aluarea 8a &uprinde 'i a&!i8i! )i pra&!i&e >n &are %e 8a urm ri da& ele8ul e%!e &apa"il % lu&re#e >n e&+ip @ ' re#ol8e o pro"lem @ % (a& o pre#en!are % %&rie un rapor!. Bun&)ie de %pe&i(i&ul modulului@ a&ea%! e8aluare poa!e (i ( &u! prin!r1un por!o(oliu %au miniproie&!0proie&!. Competenele c eie Evaluarea final a modulului 8a >n&orpora de a%emenea 'i e8aluarea a&elor &ompe!en)e &+eie &are %e de#8ol! >n &adrul modulului >mpreun &u &ompe!en)ele !e+ni&e %pe&i(i&e a&e%!uia C de exemplu$ u!ili#area I,@ &omuni&area >n lim"a ma!ern %au >n lim"a %!r in @ &ompe!en)e de &al&ul ma!ema!i&@ e!&.D. A&e%!e &ompe!en)e 8or a3u!a ele8ul pen!ru >n8 )area pe !o! par&ur%ul 8ie)ii. 0utoevaluarea i evaluarea Fn perec i *ro(e%orul 8a expli&a >n!o!deauna &e %e a'!eap! de la e8aluarea %uma!i8 'i 8a di%&u!a 'i agreea &u ele8ii &ri!eriile de e8aluare pen!ru o >n&+eiere &u %u&&e% a modulului. *ro(e%orul >i 8a >n&ura3a pe ele8i % %e au!oe8alue#e %au % %e e8alue#e unul pe &el lal!. *ro(e%orul 8a p %!ra !oa!e e8iden)ele e8alu rii pen!ru a pu!ea do8edi a!ingerea re#ul!a!elor >n8 ) rii 'i a &ri!eriilor din %!andardul de preg !ire 'i &urri&ulum. Instrumente de evaluare recomandate E8aluarea %uma!i8 8a a8ea &a %&op demo%!rarea do"9ndirii re#ul!a!elor >n8 ) rii din &adrul a&e%!ui modul. *ro"ele 'i in%!rumen!ele de e8aluare ale%e !re"uie % pun ele8ul >n %i!ua)ia de a pro"a re#ul!a!ul >n8 ) rii >n >n!rega %a &omplexi!a!e@ &on(orm deprinderilor 'i &ri!eriilor de e8aluare %pe&i(i&a!e >n program . *en!ru e8aluarea re#ul!a!elor >n8 ) rii a&e%!ui modul@ propunem urm !oarele me!ode 'i in%!rumen!e de e8aluare$ "ezultatul Fnvrii A$ E=ecut DrDieritul facial *ro" pra&!i& pen!ru pro"area do"9ndirii deprinderilor a&e%!ui re#ul!a! al >n8 ) rii C+e%!ionare oral pen!ru pro"area &ri!eriilor de e8aluare$ Expli&area %&opului % puni!ului@ Expli&area di(eren)ei din!re dire&)ia de " r"ieri! la primul 'i la al doilea " r"ieri!@ *re#en!area &ondi)iilor &e !re"uie >ndeplini!e >n !impul e(e&!u rii " r"ieri!ului (a&ial@ Expli&area modului de a%igurare a &ondi)iilor de igien @ de %iguran) 'i de &ali!a!e .e&omand ri pen!ru e8aluare$ 1 pro"a pra&!i& %e poa!e de%( 'ura >n mai mul!e e!apeE

Ma!erial ela"ora! prin (inan)are *+are *+are ,-E, .O 200/00181147.04.01.02.01.03.01

29

>n &adrul pro"ei pra&!i&e@ ele8ul 8a exe&u!a " r"ieri!ul (a&ial pen!ru &el pu)in doi &lien)i &are au &ara&!eri%!i&i di(eri!e >n &eea &e pri8e'!e dire&)ie de &re'!ere a (irelor de p r de pe (a) 1 &+e%!ionarea oral 8a (i a%o&ia! pro"ei pra&!i&e. "ezultatul Fnvrii +$ E=ecut DrDieritul capilar *ro" pra&!i& pen!ru pro"area do"9ndirii deprinderilor a&e%!ui re#ul!a! al >n8 ) rii C+e%!ionare oral pen!ru pro"area &ri!eriilor de e8aluare$ Expli&area di(eren)ei din!re dire&)ia de " r"ieri! la primul 'i la al doilea " r"ieri!@ *re#en!area &ondi)iilor &e !re"uie >ndeplini!e >n !impul e(e&!u rii " r"ieri!ului&apilar@ Expli&area modului de a%igurare a &ondi)iilor de igien @ de %iguran) 'i de &ali!a!e .e&omand ri pen!ru e8aluare$ 1 >n &adrul pro"ei pra&!i&e@ ele8ul 8a exe&u!a " r"ieri!ul &apilar pen!ru un &lien!E 1 &+e%!ionarea oral 8a (i a%o&ia! pro"ei pra&!i&e. "ezultatul Fnvrii >$ Efectueaz lucrri de musti ,e%!ul %&ri% pen!ru pro"area &ri!eriilor de e8aluare &are pre%upun do"9ndirea de &uno'!in)e$ Cla%i(i&area lu&r rilor de mu%! )i@ De%&rierea &ara&!eri%!i&ilor di(eri!elor modele de mu%! )i@ Expli&area modului de a%igurare a &ondi)iilor de igien @ de %iguran) 'i de &ali!a!e *ro" pra&!i& pen!ru pro"area do"9ndirii deprinderilor a&e%!ui re#ul!a! al >n8 ) rii .e&omand ri pen!ru e8aluare$ 1 !e%!ul %&ri% 8a &uprinde i!emi di(eri)iE 1 pro"a pra&!i& %e 8a de%( 'ura >n mai mul!e e!apeE 1 >n &adrul pro"ei pra&!i&e@ ele8ul 8a exe&u!a lu&r ri de mu%! )i la per%oane di(eri!e@ a%!(el >n&9! % (a& do8ada & e%!e &apa"il % exe&u!e !oa!e !ipurile de mu%! )i "ezultatul Fnvrii @$ Efectueaz lucrri de DrDi ,e%!ul %&ri% pen!ru pro"area &ri!eriilor de e8aluare &are pre%upun do"9ndirea de &uno'!in)e$ Cla%i(i&area lu&r rilor de " r"i@ De%&rierea &ara&!eri%!i&ilor di(eri!elor modele de " r"i@ Expli&area modului de a%igurare a &ondi)iilor de igien @ de %iguran) 'i de &ali!a!e *ro" pra&!i& pen!ru pro"area do"9ndirii deprinderilor a&e%!ui re#ul!a! al >n8 ) rii. .e&omand ri pen!ru e8aluare$ 1 !e%!ul %&ri% 8a &uprinde i!emi di(eri)iE 1 pro"a pra&!i& %e 8a de%( 'ura >n mai mul!e e!apeE 1 >n &adrul pro"ei pra&!i&e@ ele8ul 8a exe&u!a lu&r ri de " r"i la per%oane di(eri!e@ a%!(el >n&9! % (a& do8ada & e%!e &apa"il % exe&u!e !oa!e !ipurile de " r"i De (ie&are da! &9nd %1a demon%!ra! reali#area %ar&inilor de lu&ru din &adrul pro"elor de e8aluare@ e8alua!orul 8a %emna pen!ru &on(irmarea do"9ndirii re#ul!a!ului >n8 ) rii. Pentru a promova modulul, elevii treDuie s demonstreze c pot Fntruni toate criteriile asociate cu toate rezultatele< Ele8ii 8or du&e la >ndeplinire exer&i)ii pra&!i&e@ proie&!e@ !eme de lu&ru 'i0%au pro"leme &are &on%!i!uie e8aluarea modulului. A&e%!e produ%e ale ele8ilor 8or (i aduna!e >n!r1un por!o(oliu@ &on%!i!uind do8e#i ale progre%ului 'i ale a!ingerii re#ul!a!elor >n8 ) rii.
Ma!erial ela"ora! prin (inan)are *+are *+are ,-E, .O 200/00181147.04.01.02.01.03.01

30

B< 5iDlio1rafia Manualul Bri#erului 'i Coa(orului1E.D.*.@ 4u&ure'!i@ 1971 A '!i &umH1 Jella@1995

Ma!erial ela"ora! prin (inan)are *+are *+are ,-E, .O 200/00181147.04.01.02.01.03.01

31

M'D!#!#) *7N7T0TE0 /I *EC!"IT0TE0 M!NCII A< Not introductiv Modulul *ntatea i securitatea muncii (a&e par!e din &ul!ura de %pe&iali!a!e pen!ru domeniul de preg !ire de "a# E%!e!i&a 'i igiena &orpului omene%&@ &la%a a I=1a li&eu !e+nologi& 'i a%igur preg !irea pen!ru &ali(i&area pro(e%ional de ni8el doi$ Bri#er1 &oa(or1 mani&+iuri%!1 pedi&+iuri%! 7um rul de ore alo&a! a&e%!ui modul e%!e de 3/ ore@ &on(orm planului de >n8 ) m9n!. ,oa!e orele %un! alo&a!e preg !irii !eore!i&e. Modulul %e 8a %!udia pe par&ur%ul a 12 % p! m9ni@ &u 3 ore pe % p! m9n @ >n!re % p! m9nile 1 'i 12. +< !nitatea: !nitile de competene: rezultate ale Fnvrii la care se refer modulul 1 1 5 n !a!e 'i %iguran) la lo&ul de mun& Igiena 'i %e&uri!a!ea mun&ii

>< Corelarea rezultatelor Fnvrii i criteriilor de evaluare

Ma!erial ela"ora! prin (inan)are *+are *+are ,-E, .O 200/00181147.04.01.02.01.03.01

32

DE7AMI.EA MODA;A;AI$ *7N7T0TE0 /I *EC!"IT0TE0 M!NCII Cunotine Deprinderi Criterii de evaluare "ezultatul Fnvrii A$ 0plic le1islaia i re1lementrile privind securitatea i sntatea la locul de munc, prevenirea i stin1erea incendiilor .eguli de % n !a!e 'i igien indi8idual la Apli& regulile de igien indi8idual la lo&ul E8aluarea &on%e&in)elor nere%pe&! rii regulilor lo&ul de mun& $ de mun& de igien indi8idual la lo&ul de mun& 1 reguli de igien Cigiena 8e%!imen!a)iei@ Bolo%irea ma!erialelor de igien indi8idual la Expli&area deo%e"irii din!re de#in(e&!are 'i alimen!a)iei 'i &orporal D lo&ul de mun& %!erili#are 1 ma!eriale de >n!re)inere a igienei Cma!eriale .e%pe&!area normelor de igien a mun&ii >n Iden!i(i&area ri%&urilor &u pri8ire la igieni&o1%ani!are@ produ%e &o%me!i&e@ alimen!e %alonul de >n(rumu%e)are nere%pe&!area normelor de igien >n %er8i&iile de pro!e&)ieD .e%pe&!area normelor de pro!e&)ie 'i *5I din e(e&!ua!e >n %alon 1 &on%e&in)e ale nere%pe&! rii regulilor de (i'ele de in%!ru&!a3 >n %i!ua)ii de lu&ru igien indi8idual Cin!oxi&a)ii@ "oli para#i!are@ Iden!i(i&area %im"olurilor de a8er!i#are a !oxiin(e&)ii alimen!are@ derma!o#e@ "oli peri&olelor la lo&ul de mun& in(e&!o1&on!agioa%eD -eri(i&area exi%!en)ei 'i in!egri! )ii mi3loa&elor 7orme de igien >n %alonul de >n(rumu%e)are de pro!e&)ie la lo&ul de mun& pri8ind$ A!ili#area e&+ipamen!ului de lu&ru 'i de 1 %pa)iile >n &are %e de%( 'oar %er8i&iile pro!e&)ie %pe&i(i& lo&ului de mun& 1 per%onalul 2n%u'irea drep!urilor 'i re%pon%a"ili! )ilor la 1 pro!e&)ia &lien)ilor lo&ul de mun& >n (un&)ie de normele 1 %er8i&iile e(e&!ua!e C(ri#erie@ " r"ieri!@ pre8 #u!e la in%!ru&!a3ele de pro!e&)ie a mun&ii &oa(ur @ mani&+iur @ pedi&+iur D 1 &ur )area@ de#in(e&!area %upra(e)elor 'i e&+ipamen!elor de lu&ru 1 %!erili#area in%!rumen!arului 7orme de %e&uri!a!e la lo&ul de mun& @ de pre8enire 'i %!ingere a in&endiilor$ 1 norme de pro!e&)ie 'i *5I 1 %im"oluri de a8er!i#are C%emnale %onore@

Ma!erial ela"ora! prin (inan)are *+are *+are ,-E, .O 200/00181147.04.01.02.01.03.01

33

8i#uale@ a8er!i%men!e %&ri%e@ indi&a!oare@ &ulori de %e&uri!a!eD 1 e&+ipamen! de lu&ru 'i de pro!e&)ie 5i!ua)ii &are pun >n peri&ol %e&uri!a!ea indi8idual 'i &ole&!i8 . "ezultatul Fnvrii +) Ia msuri pentru reducerea factorilor de risc de la locul de munc Ba&!ori de ri%& C agen)i pa!ogeni@ (a&!ori de Iden!i(i&area (a&!orilor de ri%& &lima!@ %u"%!an)e !oxi&e@ %u"%!an)e explo#i8e@ .apor!area pre#en)ei (a&!orilor de ri%& 'i ri%& de inundare@ pre#en)a unor d un !ori@ >nl !urarea lor &uren! ele&!ri&@ in%!rumen!e ! ioa%e@ A%igurarea &ondi)iilor pen!ru pre8enirea !empera!uri ridi&a!eD1 lu&r ri >n &adrul & rora a&&iden!elor %un! (olo%i)i@ e(e&!e nega!i8e. 2n%u'irea unui &ompor!amen! ade&8a! lu&rului Modali! )i de pre8enire a a&)iunii (a&!orilor de &u &opii ri%& Compor!amen!ul ade&8a! lu&rului &u &opii$ 1 modul de &omuni&are &u &opiii C!on@ 8o&a"ular@ %u"ie&!e de di%&u)ii@ mimi& D@ r "dare 1 o"ie&!e &are % a%igure po#i)ia ne&e%ar exe&u! rii >n %iguran) a lu&r rilor 1 (olo%irea %&aunelor %pe&iale pen!ru &opii "ezultatul Fnvrii >) 0cord primul aCutor Fn caz de accident A&&iden!e la lo&ul de mun& $ .e&unoa'!erea mani(e%! rilor >n &a# de 1 !ipuri de a&&iden!e1 ele&!ro&u!are@ ar%uri@ a&&iden! r niri prin ! iere@ rea&)ii alergi&e e!&E A!ili#area ma!erialelor din !ru%a de prim a3u!or mani(e%! ri C%! ri de ame)eal @ le'in@ %!op Apli&area m %urilor de prim a3u!or &ardio1re%pira!or@ %! ri de grea) @ e&+imo#e@ +emoragii@ iri!a)iiD A&ordarea primului a3u!or$

Enumerarea (a&!orilor de ri%& %pe&i(i&i lo&ului de mun& *re#en!area ri%&urilor pen!ru &lien)i a pre#en)ei (a&!orilor de ri%&

Expli&area e(e&!elor m %urilor de prim a3u!or

Ma!erial ela"ora! prin (inan)are *+are *+are ,-E, .O 200/00181147.04.01.02.01.03.01

34

1 ma!eriale (olo%i!e C!arg @ a!ele@ (e'e@ de#in(e&!an!@ "anda3e %!erile@ garouD 1 m %uri de prim a3u!or C+emo%!a# @ re%u%&i!are &ardio1re%pira!orie@ imo"ili#are@ po#i)ionarea a&&iden!a!ului@ de#in(e&!area 'i "anda3area pl gilor@ !ran%por!ul a&&iden!a!ului la &ea mai apropia! uni!a!e medi&al D "ezultatul Fnvrii @) Previne apariia Dolilor profesionale 4olile pro(e%ionale$ .e&unoa'!erea "olilor pro(e%ionale 1 !ipuri C"oli ale & ilor re%pira!orii@ a(e&)iuni de!ermina!e de pra&!i&area me%eriei de (ri#er1 ale apara!ului lo&omo!or@ 8ari&e@ derma!o#e de &oa(or1mani&+iuri%!1pedi&+iuri%! &on!a&!@ alergiiD Adop!area de & !re lu&r !or a unui 1 &au#ele apari)iei "olilor Cpo#i)ii de(e&!uoa%e &ompor!amen! pre8en!i8 pen!ru "olile >n !impul lu&rului@ %!a! >n pi&ioare !imp pro(e%ionale. >ndelunga!@ %u"%!an)e alergeneD 1 %imp!ome &ara&!eri%!i&e 1 &ompor!amen! pre8en!i8 Cpo#i)ie &ore&! >n !impul lu&rului@ pau#e mi&i >n!re lu&r ri@ (olo%irea m nu'ilor pro!e&!oare@ aeri%irea periodi& a %alonului@ &on!rol medi&al periodi&D.

*re&i#area (a&!orilor &e de!ermin apari)ia "olilor pro(e%ionale %pe&i(i&e *re#en!area e(e&!elor "ene(i&e ale re%pe&! rii normelor ergonomi&e Expli&area e(e&!elor nega!i8e ale (a&!orilor de ri%& a%upra %! rii de % n !a!e De%&rierea %imp!omelor &ara&!eri%!i&e "olilor pro(e%ionale %pe&i(i&e me%eriei de (ri#er1 &oa(or1 mani&+iuri%! I pedi&+iuri%!.

Ma!erial ela"ora! prin (inan)are *+are *+are ,-E, .O 200/00181147.04.01.02.01.03.01

35

@< Coninutul formrii .eguli de % n !a!e 'i igien indi8idual la lo&ul de mun& $ 1 reguli de igien Cigiena 8e%!imen!a)iei@ alimen!a)iei 'i &orporal D 1 ma!eriale de >n!re)inere a igienei Cma!eriale igieni&o1%ani!are@ produ%e &o%me!i&e@ alimen!e de pro!e&)ieD 1 &on%e&in)e ale nere%pe&! rii regulilor de igien indi8idual Cin!oxi&a)ii@ "oli para#i!are@ !oxiin(e&)ii alimen!are@ derma!o#e@ "oli in(e&!o1&on!agioa%eD 7orme de igien >n %alonul de >n(rumu%e)are pri8ind$ 1 %pa)iile >n &are %e de%( 'oar %er8i&iile 1 per%onalul 1 pro!e&)ia &lien)ilor 1 %er8i&iile e(e&!ua!e C(ri#erie@ "ar"ieri!@ &oa(ur @ mani&+iur @ pedi&+iur D 1 &ur )area@ de#in(e&!area %upra(e)elor 'i e&+ipamen!elor de lu&ru 1 %!erili#area in%!rumen!arului 7orme de %e&uri!a!e la lo&ul de mun& @ de pre8enire 'i %!ingere a in&endiilor$ 1 norme de pro!e&)ie 'i *5I 1 %im"oluri de a8er!i#are 1 e&+ipamen! de lu&ru 'i de pro!e&)ie 5i!ua)ii &are pun >n peri&ol %e&uri!a!ea indi8idual 'i &ole&!i8 Ba&!ori de ri%& >n %alonul de e%!e!i& C agen)i pa!ogeni@ (a&!ori de &lima!@ %u"%!an)e !oxi&e@ %u"%!an)e explo#i8e@ ri%& de inundare@ pre#en)a unor d un !ori@ &uren! ele&!ri&@ in%!rumen!e ! ioa%e@ !empera!uri ridi&a!eD 1 lu&r ri >n &adrul & rora %un! (olo%i)i@ 1 e(e&!e nega!i8e. Modali! )i de pre8enire a a&)iunii (a&!orilor de ri%& Compor!amen!ul ade&8a! lu&rului &u &opii$ 1 modul de &omuni&are &u &opiii 1 o"ie&!e &are % a%igure po#i)ia ne&e%ar exe&u! rii >n %iguran) a lu&r rilor 1 (olo%irea %&aunelor %pe&iale pen!ru &opii A&&iden!e la lo&ul de mun& $ 1 (a&!ori de!erminan)i 1 !ipuri de a&&iden!e1 ele&!ro&u!are@ ar%uri@ r niri prin ! iere@ rea&)ii alergi&e e!&E mani(e%! ri C%! ri de ame)eal @ le'in@ %!op &ardio1re%pira!or@ %! ri de grea) @ e&+imo#e@ +emoragii@ iri!a)iiD M %uri de prim a3u!or C+emo%!a# @ re%u%&i!are &ardio1re%pira!orie@ imo"ili#are@ po#i)ionarea a&&iden!a!ului@ de#in(e&!area 'i "anda3area pl gilor@ !ran%por!ul a&&iden!a!ului la &ea mai apropia! uni!a!e medi&al D 1 ma!eriale (olo%i!e C!arg @ a!ele@ (e'e@ de#in(e&!an!@ "anda3e %!erile@ garouD 1 e!ape >n apli&area m %urilor de prim1 a3u!or. 4olile pro(e%ionale$ 1 !ipuri C"oli ale & ilor re%pira!orii@ a(e&)iuni ale apara!ului lo&omo!or@ 8ari&e@ derma!o#e de &on!a&!@ alergiiD 1 &au#ele apari)iei "olilor 1 %imp!ome &ara&!eri%!i&e 1 &ompor!amen! pre8en!i8 Cnorme ergonomi&e@ aeri%irea periodi& a %alonului@ &on!rol medi&al periodi&D..

Ma!erial ela"ora! prin (inan)are *+are *+are ,-E, .O 200/00181147.04.01.02.01.03.01

3/

?<

"esurse materiale minime necesare parcur1erii modulului

A!la% ana!omi& *lan'e ana!omi&e 7orme %pe&i(i&e de pro!e&)ie a mun&ii E&+ipamen!e@ apara!ur @ ma!eriale@ u%!en%ile$ - %&aune %pe&iale pen!ru &opii - ma!eriale de >n!re)inere a igienei - e&+ipamen! de lu&ru 'i de pro!e&)ie - %!erili#a!or - "aie de de#in(e&)ie - %u"%!an)e de#in(e&!an!e - m nu'i de pro!e&)ie - produ% "io&id - !ru% de prim a3u!or. ?< *u1estii metodolo1ice Modulul *ntatea i securitatea muncii %e 8a %!udia pe par&ur%ul a 12 % p! m9ni@ &u 3 ore de !eorie pe % p! m9n @ >n!re % p! m9nile 1 'i 12. Cadrele dida&!i&e au po%i"ili!a!ea de a de&ide a%upra num rului de ore alo&a! (ie& rei !eme@ >n (un&)ie de di(i&ul!a!ea a&e%!eia@ de ni8elul de &uno'!in)e an!erioare ale grupului in%!rui!@ de &omplexi!a!ea ma!erialului dida&!i& impli&a! >n %!ra!egia dida&!i& 'i ri!mul de a%imilare a &uno'!in)elor 'i (ormare a deprinderilor. A"ordarea &on)inu!urilor !re"uie % (ie (lexi"il @ di(eren)ia! @ )in9nd &on! de par!i&ulari! )ile grupului@ de ni8elul ini)ial de preg !ire. De a%emenea@ &on)inu!ul 8a (i >n permanen) a&!uali#a!. 7u !re"uie ui!a! & a&e%!e &on)inu!uri %er8e%& do"9ndirii re#ul!a!elor >n8 ) rii propu%e@ &are !re"uie % %e a(le >n prim1plan. 2n (ormarea a&e%!ora@ un rol impor!an! >l au modul de a"ordare a &on)inu!urilor 'i a&!i8i! )ile de >n8 )are proie&!a!e de pro(e%or. E%!e o"liga!orie (olo%irea me!odelor de >n8 )are &en!ra! pe ele8@ me!ode &are pun ele8ul >n di8er%e %i!ua)ii de >n8 )are. *en!ru proie&!area a&e%!ora@ pro(e%orul !re"uie % de)in in(orma)ii de%pre &ara&!eri%!i&ile ele8ilor % i@ re(eri!oare la %!ilurile de >n8 )are 'i la ne8oile a&e%!ora. *en!ru do"9ndirea re#ul!a!elor >n8 ) rii a%o&ia!e modulului@ po! (i (olo%i!e urm !oarele a&!i8i! )i de >n8 )are$ "ezultatul Fnvrii A) 0plic le1islaia i re1lementrile privind securitatea i sntatea la locul de munc, prevenirea i stin1erea incendiilor 1 a&!i8i!a!e de do&umen!are a%upra normelor de %e&uri!a!e la lo&ul de mun& @ de pre8enire 'i %!ingere a in&endiilor 1 exer&i)ii pra&!i&e de 8eri(i&are a exi%!en)ei 'i in!egri! )ii mi3loa&elor de pro!e&)ie la lo&ul de mun& @ u!ili#area e&+ipamen!ului de lu&ru 'i de pro!e&)ie %pe&i(i& lo&ului de mun& @ iden!i(i&area %im"olurilor de a8er!i#are a peri&olelor la lo&ul de mun& 1 %!udiu de &a# pen!ru iden!i(i&area ri%&urilor &u pri8ire la nere%pe&!area normelor de igien >n %er8i&iile e(e&!ua!e >n %alon 1 exer&i)ii de %imulare a %!ingerii unui in&endiu "ezultatul Fnvrii +) Ia msuri pentru reducerea factorilor de risc de la locul de munc 1 exer&i)ii de a%o&iere a (a&!orilor de ri%& &u "olile pro(e%ionale >n (un&)ie de
Ma!erial ela"ora! prin (inan)are *+are *+are ,-E, .O 200/00181147.04.01.02.01.03.01

37

%pe&i(i&ul lo&ului de mun& - iden!i(i&area pe plan'e a elemen!elor din %!ru&!ura pieliiE - lu&ru >n grup1 rapor!area pre#en)ei (a&!orilor de ri%& 'i >nl !urarea lorE - %!udii de &a# pen!ru pre#en!area ri%&urilor pra&!i& rii unei &ali(i& ri - 3o& de rol1 >n%u'irea unui &ompor!amen! ade&8a! lu&rului &u &opii "ezultatul Fnvrii >) 0cord primul aCutor Fn caz de accident 1 exer&i)ii de %imulare a a&ord rii primului a3u!or >n &a# de a&&iden!e "ezultatul Fnvrii @) Previne apariia Dolilor profesionale 1 lu&ru >n grup 1 exer&i)ii de iden!i(i&are a "olilor pro(e%ionale de!ermina!e de pra&!i&area me%eriei de (ri#er1&oa(or1mani&+iuri%!1pedi&+iuri%! 1 3o& de rol 1 adop!area unui &ompor!amen! pre8en!i8 pen!ru "olile pro(e%ionale De a%emenea@ >n proie&!area a&!i8i! )ilor de >n8 )are !re"uie a8u! >n 8edere 'i adap!area la ele8ii &u &erin)e edu&a)ionale %pe&iale. Do"9ndirea re#ul!a!elor >n8 ) rii 'i in!egrarea '&olar 'i pro(e%ional po! (i di(eren)ia!e po!ri8i! prin&ipiului Fresursa urmeaz nevoile elevului cu cerine educative speciale Fprin $ programe indi8iduali#a!e C &en!ra!e pe ele8D programe pe grupe de ni8el programe in!era&!i8e programe 8i#9nd (a&ili!area &omuni& rii 'i rela)ion rii >n a&!i8i! )ile de la &la% 'i la in%!ruirea pra&!i& . E< *u1estii cu privire la evaluare Exi%! !rei !ipuri de e8aluare$ ini)ial @ (orma!i8 'i %uma!i8 Evaluarea iniial are rolul de a 8eri(i&a da& ele8ul de)ine &uno'!in)ele 'i a"ili! )ile ne&e%are pen!ru a pu!ea par&urge &u %u&&e% programul de (ormare. Evaluarea formativ a%igur pro(e%orului0 (orma!orului (eed "a&G1ul pro&e%ului de predare 'i >n8 )are. *rin a&ea%! e8aluare pro(e%orul &unoa'!e ni8elul de do"9ndire a noilor &uno'!in)e 'i a"ili! )i de & !re ele8 'i da& a&e%!a e%!e preg !i! pen!ru a >n8 )a noi %u"ie&!e. *en!ru e8aluarea &on!inu @ al !uri de me!odele &la%i&e de e8aluare C!e%!e %&ri%e@ &+e%!ion ri orale@ lu&r ri pra&!i&eD@ %e re&omand 'i urm !oarele me!ode al!erna!i8e de e8aluare$ O"%er8area %i%!ema!i& a &ompor!amen!ului ele8ilor &are permi!e e8aluarea &on&ep!elor@ a!i!udinilor (a) de o %ar&in da! 'i a &omuni& riiE Au!oe8aluarea Coe8aluarea ,ema >n &la% ,ema pen!ru a&a% In8e%!iga)ia *roie&!ul. Evaluarea final a modulului sau evaluarea sumativ 8eri(i& da& au (o%! do"9ndi!e !oa!e re#ul!a!ele >n8 ) rii a%o&ia!e modulului. E8aluarea 8a &uprinde 'i a&!i8i! )i pra&!i&e >n &are %e 8a urm ri da& ele8ul e%!e &apa"il % lu&re#e >n e&+ip @ ' re#ol8e o pro"lem @ % (a& o pre#en!are % %&rie un rapor!. Bun&)ie de %pe&i(i&ul modulului@ a&ea%! e8aluare poa!e (i ( &u! prin!r1un por!o(oliu %au miniproie&!0proie&!.
Ma!erial ela"ora! prin (inan)are *+are *+are ,-E, .O 200/00181147.04.01.02.01.03.01

38

Competenele c eie Evaluarea final a modulului 8a >n&orpora de a%emenea 'i e8aluarea a&elor &ompe!en)e &+eie &are %e de#8ol! >n &adrul modulului >mpreun &u &ompe!en)ele !e+ni&e %pe&i(i&e a&e%!uia C de exemplu$ u!ili#area I,@ &omuni&area >n lim"a ma!ern %au >n lim"a %!r in @ &ompe!en)e de &al&ul ma!ema!i&@ e!&.D. A&e%!e &ompe!en)e 8or a3u!a ele8ul pen!ru >n8 )area pe !o! par&ur%ul 8ie)ii. 0utoevaluarea i evaluarea Fn perec i *ro(e%orul 8a expli&a >n!o!deauna &e %e a'!eap! de la e8aluarea %uma!i8 'i 8a di%&u!a 'i agreea &u ele8ii &ri!eriile de e8aluare pen!ru o >n&+eiere &u %u&&e% a modulului.*ro(e%orul >i 8a >n&ura3a pe ele8i % %e au!oe8alue#e %au % %e e8alue#e unul pe &el lal!. *ro(e%orul 8a p %!ra !oa!e e8iden)ele e8alu rii pen!ru a pu!ea do8edi a!ingerea re#ul!a!elor >n8 ) rii 'i a &ri!eriilor din %!andardul de preg !ire 'i &urri&ulum. Instrumente de evaluare recomandate E8aluarea %uma!i8 8a a8ea &a %&op demo%!rarea do"9ndirii re#ul!a!elor >n8 ) rii din &adrul a&e%!ui modul. *ro"ele 'i in%!rumen!ele de e8aluare ale%e !re"uie % pun ele8ul >n %i!ua)ia de a pro"a re#ul!a!ul >n8 ) rii >n >n!rega %a &omplexi!a!e@ &on(orm deprinderilor 'i &ri!eriilor de e8aluare %pe&i(i&a!e >n program . *en!ru e8aluarea re#ul!a!elor >n8 ) rii a&e%!ui modul@ propunem urm !oarele me!ode 'i in%!rumen!e de e8aluare$ "ezultatul Fnvrii A$ 0plic le1islaia i re1lementrile privind securitatea i sntatea la locul de munc, prevenirea i stin1erea incendiilor "ezultatul Fnvrii +) Ia msuri pentru reducerea factorilor de risc de la locul de munc *roie&! prin &are ele8ul 8a pro"a do"9ndirea !u!uror deprinderilor 'i >ndeplinirea &ri!eriilor de e8aluare ale &elor dou re#ul!a!e ale >n8 ) rii. .e&omand ri pen!ru e8aluare$ 1 proie&!ul poa!e (i indi8idual %au de grupE 1 !emele proie&!elor 8or %oli&i!a apli&area &9! mai &omplex a deprinderilor re#ul!a!elor >n8 ) rii a%!(el >n&9! a&e%!ea % (ie pro"a!e >n >n!reaga lor &omplexi!a!e. "ezultatul Fnvrii >) 0cord primul aCutor Fn caz de accident ,e%!ul %&ri% pen!ru pro"area &ri!eriilor de e8aluare &are pre%upun do"9ndirea de &uno'!in)e$ Expli&area e(e&!elor m %urilor de prim a3u!or. *ro" pra&!i& pen!ru pro"area deprinderilor$ .e&unoa'!erea mani(e%! rilor >n &a# de a&&iden!@ A!ili#area ma!erialelor din !ru%a de prim a3u!or@ Apli&area m %urilor de prim a3u!or. .e&omand ri pen!ru e8aluare$ 1 pro"a pra&!i& %e poa!e de%( 'ura >n mai mul!e e!apeE 1 >n &adrul pro"ei pra&!i&e@ ele8ul 8a %imula a&ordarea primului a3u!or pen!ru !oa!e !ipurile de a&&iden!e C%! ri de ame)eal @ le'in@ %!op &ardio1re%pira!or@ %! ri de grea) @ e&+imo#e@ +emoragii@ rea&)ii alergi&e@ iri!a)ii@ ar%uri@ ele&!ro&u!areD &e po! (i >n!9lni!e >n %alonul de e%!e!i& "ezultatul Fnvrii @) Previne apariia Dolilor profesionale ,e%!ul %&ri% pen!ru pro"area &ri!eriilor de e8aluare &are pre%upun do"9ndirea de &uno'!in)e$ *re&i#area (a&!orilor &e de!ermin apari)ia "olilor pro(e%ionale %pe&i(i&e@ *re#en!area e(e&!elor "ene(i&e ale re%pe&! rii normelor ergonomi&e@ Expli&area e(e&!elor nega!i8e ale (a&!orilor de ri%& a%upra %! rii de % n !a!e@ De%&rierea %imp!omelor &ara&!eri%!i&e "olilor pro(e%ionale %pe&i(i&e me%eriei de (ri#er1 &oa(or1 mani&+iuri%! I pedi&+iuri%! 'i a deprinderii .e&unoa'!erea
Ma!erial ela"ora! prin (inan)are *+are *+are ,-E, .O 200/00181147.04.01.02.01.03.01

39

"olilor pro(e%ionale de!ermina!e de pra&!i&area me%eriei de (ri#er1&oa(or1 mani&+iuri%!1pedi&+iuri%! *ro" pra&!i& pen!ru pro"area do"9ndirii deprinderii Adop!area de & !re lu&r !or a unui &ompor!amen! pre8en!i8 pen!ru "olile pro(e%ionale .e&omand ri pen!ru e8aluare$ 1 !e%!ul %&ri% 8a &uprinde i!emi di(eri)i 1 8eri(i&area deprinderii Adop!area de & !re lu&r !or a unui &ompor!amen! pre8en!i8 pen!ru "olile pro(e%ionale poa!e (i reali#a! >mpreun &u e8aluarea deprinderilor de reali#are a lu&r rilor de %pe&iali!a!e. De (ie&are da! &9nd %1a demon%!ra! reali#area %ar&inilor de lu&ru din &adrul pro"elor de e8aluare@ e8alua!orul 8a %emna pen!ru &on(irmarea do"9ndirii re#ul!a!ului >n8 ) rii. Pentru a promova modulul, elevii treDuie s demonstreze c pot Fntruni toate criteriile asociate cu toate rezultatele< Ele8ii 8or du&e la >ndeplinire exer&i)ii pra&!i&e@ proie&!e@ !eme de lu&ru 'i0%au pro"leme &are &on%!i!uie e8aluarea modulului. A&e%!e produ%e ale ele8ilor 8or (i aduna!e >n!r1un por!o(oliu@ &on%!i!uind do8e#i ale progre%ului 'i ale a!ingerii re#ul!a!elor >n8 ) rii. B< 5iDlio1rafie A '!i &umH I Jella Coa(ura de la A la K@ 7ine!a Dum"ra8 @ Edi!ura 5&ri%ul .om9ne%& 6+id pi8ind apli&area normelor de igien >n uni! )ile de (un&)ionare a %er8i&iilor de igien per%onal 'i e%!e!i& din &oopera)ia me'!e'ug rea%& @ 2007 Ordinul nr. 113/ pri8ind apro"area 7ormelor de igien pen!ru &a"ine!ele de >n(rumu%e)are &orporal @ 2007 Manualul Bri#erului 'i Coa(orului1E.D.*.@ 4u&ure'!i@ 1971

Ma!erial ela"ora! prin (inan)are *+are *+are ,-E, .O 200/00181147.04.01.02.01.03.01

40

M'D!#!#) E$0MIN0"E0 C#IENT!#!I A< Not introductiv Modulul E=aminarea clientului (a&e par!e din &ul!ura de %pe&iali!a!e pen!ru domeniul de preg !ire de "a# E%!e!i&a 'i igiena &orpului omene%&@ &la%a a I=1a li&eu !e+nologi& 'i a%igur preg !irea pen!ru &ali(i&area de ni8el doi $ Bri#er1 &oa(or1 mani&+iuri%!1 pedi&+iuri%! 7um rul de ore alo&a! a&e%!ui modul e%!e de 72 ore@ &on(orm planului de >n8 ) m9n!. ,oa!e orele %un! alo&a!e preg !irii !eore!i&e. Modulul %e 8a %!udia pe par&ur%ul a 24 % p! m9ni@ &u 3 ore pe % p! m9n @ >n!re % p! m9nile 12 'i 3/. +< !nitatea: !nitile de competene: rezultate ale Fnvrii la care se refer modulul 1 Examinarea &lien!ului 1 Mani&+iura E< Corelarea rezultatelor Fnvrii i criteriilor de evaluare

Ma!erial ela"ora! prin (inan)are *+are *+are ,-E, .O 200/00181147.04.01.02.01.03.01

41

DE7AMI.EA MODA;A;AI$ E$0MIN0"E0 C#IENT!#!I Cunotine Deprinderi Criterii de evaluare "ezultatul Fnvrii A$ 0nalizeaz pielea capului, a feei, a minilor i a picioarelor 5!ru&!ura 'i (un&)iile pielii Iden!i(i&area %! rii pielii &apului. De%&rierea %!ru&!urii pielii. 5!area pielii &apului$ !ipuri Iden!i(i&area !ipurilor de !en. Expli&area (un&)iilor pielii. Cnormal 0u%&a! 0gra% 0&u peli&uleD@ de%&riere Iden!i(i&area &alu%ului 'i a &la8u%ului. De%&rierea !ipurilor de !en. ,ipuri de !en$ &la%i(i&area !enurilor .e&unoa'!erea pielii 'i a (anerelor &u Cara&!eri#area &la8u%ului 'i a &alu%ului. Cnormal0u%&a!0%e"orei&D@ &ara&!eri%!i&i modi(i& ri pa!ologi&e. Cla%i(i&area le#iunilor derma!ologi&e Cla8u% I de(inire@ &ara&!eri%!i&i Iden!i(i&area le#iunilor derma!ologi&e elemen!are. Calu% $ de(inire@ &ara&!eri%!i&i elemen!are. De(inirea le#iunilor derma!ologi&e elemen!are. ;e#iuni derma!ologi&e elemen!are$ De%&rierea le#iunilor derma!ologi&e 1 &la%i(i&are$ le#iuni prin modi(i& ri de elemen!are. &olora)ie@ &u &on)inu! li&+id@ &u &on)inu! %olid@ Expli&area e8olu)iei le#iunilor. derma!ologi&e prin %olu)ii de &on!inui!a!e@ de'euri &u!ana!e@ elemen!are >n &adrul di(eri!elor a(e&)iuni ale %e&+ele &u!ana!e. pielii 'i ale (anerelor. 1 de(ini)ie Cpen!ru (ie&are !ip de le#iune .e&unoa'!erea pielii 'i (anerelor &u modi(i& ri &u!ana! elemen!ar D@ pa!ologi&e. 1 de%&riere Iden!i(i&area le#iunilor derma!ologi&e 1 e8olu)ia >n &adrul unor a(e&)iuni ale pielii 'i elemen!are. ale (anerelor Expli&area in(luen)ei exe&u! rii lu&r rilor de 1 in(luen)a exe&u! rii lu&r rilor de e%!e!i& e%!e!i& a%upra e8olu)iei a(e&)iunilor pielii 'i a%upra e8olu)iei lor. ale (anerelor. E8aluarea pielii &lien!ului C a &apului@ a (e)ei@ a m9inilor 'i a pi&ioarelorD. "ezultatul Fnvrii +) Evalueaz starea prului 5!ru&!ura (irului de p r Iden!i(i&area p r)ilor &omponen!e ale (irului de De%&rierea %!ru&!urii (irului de p r. ,ipuri de p r 1 normal0u%&a!0gra%@ (in0gro%@ p r. Cla%i(i&area !ipurilor de p r. drep!0ondula!@ a%pru0moale@ %en%i"il@ Iden!i(i&area !ipurilor de p r. Cara&!eri#area !ipurilor de p r. de!eriora!. Iden!i(i&area dire&)iei de &re'!ere a (irelor de Expli&area &au#elor de!erior rii p rului.

Ma!erial ela"ora! prin (inan)are *+are *+are ,-E, .O 200/00181147.04.01.02.01.03.01

42

Dire&)ia de &re'!ere a (irelor de p r$ normal @ p r. &u 89r!e3uri. Cau#ele de!erior rii p rului "ezultatul Fnvrii >) 'Dserv caracteristicile un1 iilor 5!ru&!ura ung+iei. Iden!i(i&area elemen!elor &omponen!e ale ,ipuri de ung+ii$ dup (orm 'i m rime. ung+iei. Ang+ii de(orma!e$ !ipuri de anomalii ale 5!a"ilirea (ormei 'i a m rimii ung+iilor. ung+iilor C%u")iri@ >ngro'a!e@ >n&arna!eD1 &au#e@ Iden!i(i&area !ipurilor de ung+ii de(orma!e. de%&riere. De!erminarea %en%i"ili! )ii perionixului. Cau#ele %en%i"ili# rii perionixului. "ezultatul Fnvrii @) Identific tipuri i imperfeciuni ale feei i ale cutiei craniene Ana!omia &u!iei &raniei. Iden!i(i&area oa%elor &u!iei &raniene. ,ipuri de (a) $ o8al @ ro!und @ p !ra! @ .e&unoa'!erea !ipurilor de (a) . !riung+iular C&u 89r(ul >n %u% %au >n 3o%D@ 5!a"ilirea imper(e&)iunilor (e)ei. diaman! C+exagonal D O"%er8area imper(e&)iunilor &u!iei &raniene. Imper(e&)iunile (e)ei $ na% mare0mi&@ &9rn0&oroia!@ ure&+i mari0mi&i@ de(orma!e@ dep r!a!e de &ap@ " r"ia re!ra&!a! 0 proeminen! @ pome)ii proeminen)i Imper(e&)iunile &u!iei &raniene$ (run!e >nal! 0 >ngu%! @ &re'!e! !e'i!0a%&u)i!@ #ona o&&ipi!al proeminen! 0 !e'i! "ezultatul Fnvrii H) 0dopt un comportament adecvat pe parcursul e=aminrii clientului ,e+ni&i de examinare a pielii@ a p rului 'i a Anali#area &u a!en)ie a &ara&!eri%!i&ilor ung+iilor &lien!ului Ba#a de in(ormare a pro&e%ului de &on%iliere Comuni&area e(i&ien! &u &lien!ul pen!ru .eguli de &ompor!amen! 'i de &omuni&are pe a(larea in(orma)iilor ne&e%are de!ermin rii par&ur%ul examin rii &au#elor de!erior rii p rului Bi'a &lien!ului Comuni&area &u !a&! a a%pe&!elor &u impa&!

Anali#area p rului &lien!ului Cde pe (a) 'i de pe &apD. De%&rierea %!ru&!urii ung+iei. Cla%i(i&area ung+iilor dup (orm 'i m rime. Cara&!eri#area ung+iilor de(orma!e. Expli&area &au#elor %en%i"ili# rii perionixului. Anali#area ung+iei &lien!ului. Enumerarea !ipurilor de (a) . Anali#area (i#ionomiei 'i a &u!iei &raniene ale &lien!ului.

Expli&area impor!an)ei examin rii pielii@ p rului 'i a ung+iilor >nain!e de reali#area lu&r rilor 2n&adrarea examin rii &lien!ului >n (a#a de in(ormare a pro&e%ului de &on%iliere Argumen!area re#ul!a!elor e8alu rii &lien!ului

Ma!erial ela"ora! prin (inan)are *+are *+are ,-E, .O 200/00181147.04.01.02.01.03.01

43

emo)ional Comple!area da!elor re(eri!oare la &ara&!eri%!i&ile &lien!ului >n (i'a a&e%!uia

Ma!erial ela"ora! prin (inan)are *+are *+are ,-E, .O 200/00181147.04.01.02.01.03.01

44

@< Coninutul formrii Ana!omia pielii Bun&)iile pielii Anexele pielii ,ipuri de p r Dire&)ia de &re'!ere a (irelor de p r Cau#ele de!erior rii p rului ,ipuri de ung+ii Cau#ele %en%i"ili# rii perionixului ,ipuri de !en Cau#ele "olilor de piele - (a&!ori (i#i&i - (a&!ori &+imi&i - (a&!ori "iologi&i C8iru%uri@ "a&!erii@ (ungi@ para#i)iE in(e&)iaE re#i%!en)a organi%muluiD - m %uri de &on!ra&arare a a&)iunii (a&!orilor no&i8i pen!ru piele C%pe&i(i&e %alonului de e%!e!i& D ;e#iuni derma!ologi&e elemen!are -iro#e &u!ana!e1 8eru&i 8ulgare@ 8eru&i plane@ +erpe%@ papiloame 8eru&i(orme *iodermi!e1 (oli&uli!a %uper(i&ial a&u! @ (urun&ulul@ %i&o%i%@ (oli&uli!a &+eloidian a &e(ei@ perionixi% Mi&o#e1 epidermo(i)ia m9inilor@ epidermo(i)ia in!erdigi!o1plan!ar E oni&omi&o#eE pilomi&o#e *ara#i!o#e1 %&a"ia@ pedi&ulo#a Derma!o#e alergi&e1 dermi!a de &on!a&! alergi& 5e"oreea A(e&)iuni ale p rului1alope&ia %e"orei& androgeni& @ pelada@ alope&ia %imp!oma!i& Cla8u% Calu% Ana!omia &raniului ,ipuri de (e)e Imper(e&)iuni ale (e)ei 'i ale &u!iei &raniene ,e+ni&i de examinare a pielii@ a p rului 'i a ung+iilor Ba#a de in(ormare a pro&e%ului de &on%iliere .eguli de &ompor!amen! 'i de &omuni&are pe par&ur%ul examin rii Bi'a &lien!ului H< "esurse materiale minime necesare parcur1erii modulului

A!la% ana!omi& *lan'e ana!omi&e *lan'e &u 8iru%uri@ "a&!erii@ (ungi@ para#i)i A!la% de "oli derma!o8eneri&e Bormulare pen!ru (i'a &lien!ului

Ma!erial ela"ora! prin (inan)are *+are *+are ,-E, .O 200/00181147.04.01.02.01.03.01

45

?< *u1estii metodolo1ice Modulul E=aminarea clientului %e 8a %!udia pe par&ur%ul a 24 % p! m9ni@ &u 3 ore de !eorie pe % p! m9n @ >n!re % p! m9nile 12 'i 3/. Cadrele dida&!i&e au po%i"ili!a!ea de a de&ide a%upra num rului de ore alo&a! (ie& rei !eme@ >n (un&)ie de di(i&ul!a!ea a&e%!eia@ de ni8elul de &uno'!in)e an!erioare ale grupului in%!rui!@ de &omplexi!a!ea ma!erialului dida&!i& impli&a! >n %!ra!egia dida&!i& 'i ri!mul de a%imilare a &uno'!in)elor 'i (ormare a deprinderilor. A"ordarea &on)inu!urilor !re"uie % (ie (lexi"il @ di(eren)ia! @ )in9nd &on! de par!i&ulari! )ile grupului@ de ni8elul ini)ial de preg !ire. De a%emenea@ &on)inu!ul 8a (i >n permanen) a&!uali#a!. 7u !re"uie ui!a! & a&e%!e &on)inu!uri %er8e%& do"9ndirii re#ul!a!elor >n8 ) rii propu%e@ &are !re"uie % %e a(le >n prim1plan. 2n (ormarea a&e%!ora@ un rol impor!an! >l au modul de a"ordare a &on)inu!urilor 'i a&!i8i! )ile de >n8 )are proie&!a!e de pro(e%or. E%!e o"liga!orie (olo%irea me!odelor de >n8 )are &en!ra! pe ele8@ me!ode &are pun ele8ul >n di8er%e %i!ua)ii de >n8 )are. *en!ru proie&!area a&e%!ora@ pro(e%orul !re"uie % de)in in(orma)ii de%pre &ara&!eri%!i&ile ele8ilor % i@ re(eri!oare la %!ilurile de >n8 )are 'i la ne8oile a&e%!ora. *en!ru do"9ndirea re#ul!a!elor >n8 ) rii a%o&ia!e modulului@ po! (i (olo%i!e urm !oarele a&!i8i! )i de >n8 )are$ "ezultatul Fnvrii A) 0nalizeaz pielea capului, a feei, a minilor i a picioarelor - exer&i)ii de iden!i(i&are pe plan'e a elemen!elor din %!ru&!ura pieliiE - lu&ru >n grup1 dedu&erea (un&)iilor pielii &uno%&9nd %!ru&!ura a&e%!eiaE - reali#area + r)ilor &ogni!i8e pen!ru !ipuri de !en C&la%i(i&are 'i de%&riereD@ le#iuni derma!ologi&e elemen!are C&la%i(i&are@ de(ini)ie@ de%&riere@ imaginiDE - %!udii de &a# pen!ru iden!i(i&area %! rii pielii &apului@ a !ipurilor de !en@ a &alu%ului@ a &la8u%ului 'i a le#iunilor derma!ologi&e elemen!are 'i de re&unoa'!ere a pielii 'i a (anerelor &u modi(i& ri pa!ologi&e. "ezultatul Fnvrii +) Evalueaz starea prului - exer&i)ii de iden!i(i&are pe plan'e a p r)ilor &omponen!e ale (irului de p r 'i ale %!ra!urilor din %!ru&!ura in!ern a a&e%!uiaE - reali#area unei + r)i &ogni!i8e pen!ru !ipurile de p r C&la%i(i&are@ de%&riereDE - %!udii de &a# pen!ru iden!i(i&area !ipurilor de p r 'i a dire&)iei de &re'!ere a (irelor de p r de pe (a) 'i de pe &apE - lu&ru >n grup pen!ru ela"orarea unor %&+eme ale &au#elor de!erior rii p rului. "ezultatul Fnvrii >) 'Dserv caracteristicile un1 iilor - exer&i)ii pra&!i&e de iden!i(i&are a p r)ilor &omponen!e ale ung+ieiE - %!udiu de &a# pen!ru %!a"ilirea (ormei 'i a m rimii ung+iilor 'i pen!ru de!erminarea %en%i"ili! )ii perionixuluiE - exer&i)ii pra&!i&e de di(eren)iere a ung+iilor de(orma!e de &ele normale 'i pen!ru iden!i(i&area !ipurilor de ung+ii der(orma!e. "ezultatul Fnvrii @) Identific tipuri i imperfeciuni ale feei i ale cutiei craniene - lu&ru >n grup 1 exer&i)ii de iden!i(i&are a oa%elor &u!iei &ranieneE - reali#area de plan'e pen!ru por!o(oliu &u (o!ogra(ii repre#en!a!i8e pen!ru !ipurile de (a) 'i pen!ru imper(e&)iuni ale (e)ei 'i ale &u!iei &ranieneE - %!udii de &a# pen!ru iden!i(i&area !ipurilor de (a) 'i ale imper(e&)iunilor (e)ei 'i ale &u!iei &raniene.
Ma!erial ela"ora! prin (inan)are *+are *+are ,-E, .O 200/00181147.04.01.02.01.03.01

4/

"ezultatul Fnvrii H) 0dopt un comportament adecvat pe parcursul e=aminrii clientului - 3o& de rol1 examinarea unor &lien)i di(eri)i pen!ru de!erminarea &ara&!eri%!i&ilor 'i &omple!area (i'ei a&e%!ora. De a%emenea@ >n proie&!area a&!i8i! )ilor de >n8 )are !re"uie a8u! >n 8edere 'i adap!area la ele8ii &u &erin)e edu&a)ionale %pe&iale. Do"9ndirea re#ul!a!elor >n8 ) rii 'i in!egrarea '&olar 'i pro(e%ional po! (i di(eren)ia!e po!ri8i! prin&ipiului Fresursa urmeaz nevoile elevului cu cerine educative speciale Fprin $ programe indi8iduali#a!e C &en!ra!e pe ele8D programe pe grupe de ni8el programe in!era&!i8e programe 8i#9nd (a&ili!area &omuni& rii 'i rela)ion rii >n a&!i8i! )ile de la &la% 'i la in%!ruirea pra&!i& . E< *u1estii cu privire la evaluare Exi%! !rei !ipuri de e8aluare$ ini)ial @ (orma!i8 'i %uma!i8 Evaluarea iniial are rolul de a 8eri(i&a da& ele8ul de)ine &uno'!in)ele 'i a"ili! )ile ne&e%are pen!ru a pu!ea par&urge &u %u&&e% programul de (ormare. Evaluarea formativ a%igur pro(e%orului0 (orma!orului (eed "a&G1ul pro&e%ului de predare 'i >n8 )are. *rin a&ea%! e8aluare pro(e%orul &unoa'!e ni8elul de do"9ndire a noilor &uno'!in)e 'i a"ili! )i de & !re ele8 'i da& a&e%!a e%!e preg !i! pen!ru a >n8 )a noi %u"ie&!e. *en!ru e8aluarea &on!inu @ al !uri de me!odele &la%i&e de e8aluare C!e%!e %&ri%e@ &+e%!ion ri orale@ lu&r ri pra&!i&eD@ %e re&omand 'i urm !oarele me!ode al!erna!i8e de e8aluare$ O"%er8area %i%!ema!i& a &ompor!amen!ului ele8ilor &are permi!e e8aluarea &on&ep!elor@ a!i!udinilor (a) de o %ar&in da! 'i a &omuni& riiE Au!oe8aluarea Coe8aluarea ,ema >n &la% ,ema pen!ru a&a% In8e%!iga)ia *roie&!ul. Evaluarea final a modulului sau evaluarea sumativ 8eri(i& da& au (o%! do"9ndi!e !oa!e re#ul!a!ele >n8 ) rii a%o&ia!e modulului. E8aluarea 8a &uprinde 'i a&!i8i! )i pra&!i&e >n &are %e 8a urm ri da& ele8ul e%!e &apa"il % lu&re#e >n e&+ip @ ' re#ol8e o pro"lem @ % (a& o pre#en!are % %&rie un rapor!. Bun&)ie de %pe&i(i&ul modulului@ a&ea%! e8aluare poa!e (i ( &u! prin!r1un por!o(oliu %au miniproie&!0proie&!. Competenele c eie Evaluarea final a modulului 8a >n&orpora de a%emenea 'i e8aluarea a&elor &ompe!en)e &+eie &are %e de#8ol! >n &adrul modulului >mpreun &u &ompe!en)ele !e+ni&e %pe&i(i&e a&e%!uia C de exemplu$ u!ili#area I,@ &omuni&area >n lim"a ma!ern %au >n lim"a %!r in @ &ompe!en)e de &al&ul ma!ema!i&@ e!&.D. A&e%!e &ompe!en)e 8or a3u!a ele8ul pen!ru >n8 )area pe !o! par&ur%ul 8ie)ii. 0utoevaluarea i evaluarea Fn perec i
Ma!erial ela"ora! prin (inan)are *+are *+are ,-E, .O 200/00181147.04.01.02.01.03.01

47

*ro(e%orul 8a expli&a >n!o!deauna &e %e a'!eap! de la e8aluarea %uma!i8 'i 8a di%&u!a 'i agreea &u ele8ii &ri!eriile de e8aluare pen!ru o >n&+eiere &u %u&&e% a modulului.*ro(e%orul >i 8a >n&ura3a pe ele8i % %e au!oe8alue#e %au % %e e8alue#e unul pe &el lal!. *ro(e%orul 8a p %!ra !oa!e e8iden)ele e8alu rii pen!ru a pu!ea do8edi a!ingerea re#ul!a!elor >n8 ) rii 'i a &ri!eriilor din %!andardul de preg !ire 'i &urri&ulum. Instrumente de evaluare recomandate E8aluarea %uma!i8 8a a8ea &a %&op demo%!rarea do"9ndirii re#ul!a!elor >n8 ) rii din &adrul a&e%!ui modul. *ro"ele 'i in%!rumen!ele de e8aluare ale%e !re"uie % pun ele8ul >n %i!ua)ia de a pro"a re#ul!a!ul >n8 ) rii >n >n!rega %a &omplexi!a!e@ &on(orm deprinderilor 'i &ri!eriilor de e8aluare %pe&i(i&a!e >n program . *en!ru e8aluarea re#ul!a!elor >n8 ) rii a&e%!ui modul@ propunem urm !oarele me!ode 'i in%!rumen!e de e8aluare$ "ezultatul Fnvrii A$ 0nalizeaz pielea capului, a feei, a minilor i a picioarelor ,e%!ul %&ri% pen!ru pro"area &ri!eriilor de e8aluare &are pre%upun do"9ndirea de &uno'!in)e$ De%&rierea %!ru&!urii pielii@ Expli&area (un&)iilor pielii@ Cla%i(i&area le#iunilor derma!ologi&e elemen!are@ De%&rierea le#iunilor derma!ologi&e elemen!are. *ro" pra&!i& pen!ru pro"area &ri!eriilor de e8aluare .e&unoa'!erea pielii 'i (anerelor &u modi(i& ri pa!ologi&e@ Iden!i(i&area le#iunilor derma!ologi&e elemen!are@ E8aluarea pielii &lien!ului C a &apului@ a (e)ei@ a m9inilor 'i a pi&ioarelorD. C+e%!ionare oral pen!ru pro"area &ri!eriilor de e8aluare$ De(inirea le#iunilor derma!ologi&e elemen!are@ De%&rierea !ipurilor de !en@ Cara&!eri#area &la8u%ului 'i a &alu%ului@ De(inirea le#iunilor derma!ologi&e elemen!are@ Expli&area e8olu)iei le#iunilor derma!ologi&e elemen!are >n &adrul di(eri!elor a(e&)iuni ale pielii 'i ale (anerelor@ Expli&area in(luen)ei exe&u! rii lu&r rilor de e%!e!i& a%upra e8olu)iei a(e&)iunilor pielii 'i ale (anerelor. .e&omand ri pen!ru e8aluare$ 1 !e%!ul %&ri% 8a &uprinde i!emi di(eri)iE 1 pro"a pra&!i& %e 8a de%( 'ura >n mai mul!e e!apeE 1 >n &adrul pro"elor pra&!i&e@ ele8ul 8a anali#a per%oane di(eri!e a%!(el >n&9! % (a& do8ada & e%!e &apa"il % iden!i(i&e !oa!e !ipurile de !en@ de piele a &apului@ de le#iuni derma!ologi&e elemen!are 'i % re&unoa%& &alu%ul 'i &la8u%ulE 1 iden!i(i&area le#iunilor derma!ologi&e elemen!are %e poa!e reali#a pe (o!ogra(ii@ ma!eriale 8ideo 'i per%oane@ da& a&e%! lu&ru e%!e po%i"il. 1 &+e%!ionarea oral 8a (i a%o&ia! pro"ei pra&!i&e. "ezultatul Fnvrii +) Evalueaz starea prului ,e%!ul %&ri% pen!ru pro"area &ri!eriilor de e8aluare &are pre%upun do"9ndirea de &uno'!in)e$ De%&rierea %!ru&!urii (irului de p r@ Cla%i(i&area !ipurilor de p r@ Cara&!eri#area !ipurilor de p r@ Expli&area &au#elor de!erior rii p rului. *ro" pra&!i& pen!ru pro"area &ri!eriului de e8aluare$ Anali#area p rului &lien!ului Cde pe (a) 'i de pe &apD. .e&omand ri pen!ru e8aluare$ 1 !e%!ul %&ri% 8a &uprinde i!emi di(eri)iE 1 pro"a pra&!i& %e 8a de%( 'ura >n mai mul!e e!apeE

Ma!erial ela"ora! prin (inan)are *+are *+are ,-E, .O 200/00181147.04.01.02.01.03.01

48

>n &adrul pro"elor pra&!i&e@ ele8ul 8a anali#a per%oane di(eri!e a%!(el >n&9! % (a& do8ada & e%!e &apa"il % iden!i(i&e !oa!e !ipurile de p r 'i dire&)iile di(eri!e de &re'!ere a p rului. "ezultatul Fnvrii >) 'Dserv caracteristicile un1 iilor *ro" pra&!i& pen!ru pro"area &ri!eriului de e8aluare$ Anali#area ung+iei &lien!ului . C+e%!ionare oral pen!ru pro"area &ri!eriilor de e8aluare$ De%&rierea %!ru&!urii ung+iei C&u iden!i(i&area elemen!elor &omponen!e ale ung+ieiD@ Cla%i(i&area ung+iilor dup (orm 'i m rime@ Cara&!eri#area ung+iilor de(orma!e@ Expli&area %en%i"ili# rii perionixului. .e&omand ri pen!ru e8aluare$ 1 pro"a pra&!i& %e poa!e de%( 'ura >n mai mul!e e!apeE 1 >n &adrul pro"ei pra&!i&e@ ele8ul 8a anali#a per%oane di(eri!e a%!(el >n&9! % (a& do8ada & e%!e &apa"il % iden!i(i&e !oa!e !ipurile de ung+ii dup (orm 'i m rime@ !oa!e !ipurile de ung+ii de(orma!e 'i poa!e de!ermina %en%i"ili!a!ea perionixuluiE 1 iden!i(i&area !ipurilor de ung+ii dup (orm 'i m rime 'i a !ipurilor de ung+ii de(orma!e %e poa!e reali#a 'i pe ma!eriale 8ideo %au (o!ogra(ii. 1 &+e%!ionarea oral 8a (i a%o&ia! pro"ei pra&!i&e. "ezultatul Fnvrii @) Identific tipuri i imperfeciuni ale feei i ale cutiei craniene *ro" pra&!i& pen!ru pro"area &ri!eriului de e8aluare Anali#area (i#ionomiei 'i a &u!iei &raniene ale &lien!ului. C+e%!ionare oral pen!ru pro"area &ri!eriilor de e8aluare$ *re&i#area oa%elor &u!iei &raniene Cin&lu%i8 Iden!i(i&area oa%elor &u!iei &ranieneD 'i Enumerarea !ipurilor de (a) . .e&omand ri pen!ru e8aluare$ 1 pro"a pra&!i& %e poa!e de%( 'ura >n mai mul!e e!apeE 1 >n &adrul pro"ei pra&!i&e@ ele8ul 8a anali#a per%oane di(eri!e a%!(el >n&9! % (a& do8ada & e%!e &apa"il % iden!i(i&e !oa!e !ipurile de (a) @ de imper(e&)iuni ale (e)ei 'i ale &u!iei &ranieneE 1 iden!i(i&area !ipurile de (a) @ de imper(e&)iuni ale (e)ei 'i ale &u!iei &raniene %e poa!e reali#a 'i pe (o!ogra(ii %au ma!eriale 8ideoE 1 &+e%!ionarea oral 8a (i a%o&ia! pro"ei pra&!i&e. "ezultatul Fnvrii H) 0dopt un comportament adecvat pe parcursul e=aminrii clientului *ro" pra&!i& pen!ru pro"area &ri!eriului de e8aluare$ Comple!area da!elor re(eri!oare la &ara&!eri%!i&ile &lien!ului >n (i'a a&e%!uia 'i a deprinderilor$ Anali#area &u a!en)ie a &ara&!eri%!i&ilor &lien!ului@ Comuni&area &u &lien!ul pen!ru a(larea in(orma)iilor ne&e%are de!ermin rii &au#elor de!erior rii p rului 'i Comuni&area &u !a&! a a%pe&!elor &u impa&! emo)ional. C+e%!ionare oral pen!ru pro"area &ri!eriilor de e8aluare$ Argumen!area re#ul!a!elor e8alu rii &lien!ului@ Expli&area impor!an)ei examin rii pielii@ p rului 'i a ung+iilor >nain!e de reali#area lu&r rilor@ 2n&adrarea examin rii &lien!ului >n (a#a de in(ormare a pro&e%ului de &on%iliere. .e&omand ri pen!ru e8aluare$ 1 pro"a pra&!i& %e 8a de%( 'ura >n mai mul!e e!apeE 1 >n &adrul pro"elor pra&!i&e@ ele8ul 8a anali#a per%oane di(eri!e a%!(el >n&9! % (a& do8ada & e%!e &apa"il % anali#e#e &u a!en)ie@ % &omuni&e e(i&ien! &u
Ma!erial ela"ora! prin (inan)are *+are *+are ,-E, .O 200/00181147.04.01.02.01.03.01

49

&lien)i di(eri)i C din pun&! de 8edere al &ompor!amen!ului@ al ni8elului de preg !ire@ al modului de &omuni&are e!&D pen!ru a(larea in(orma)iilor ne&e%are de!ermin rii &au#elor de!erior rii p rului 'i % &omuni&e di(eri!e a%pe&!e &u impa&! emo)ional C pre#en)a unor a(e&)iuni ale pielii@ impo%i"ili!a!ea reali# rii lu&r rii %oli&i!a!e din &au#a a&e%!ora@ re&omandarea de a %e pre#en!a pen!ru &on%ul! la medi&ul derma!olog@ pre#en)a unor imper(e&)iuni ale &raniului %au ale (e)ei 'i modali! )ile de ma%&are0 a!enuare a a&e%!oraDE 1 pen!ru a (i e(i&ien!e@ pro"ele pra&!i&e !re"uie proie&!a!e de & !re pro(e%or %u" (orma unor 3o&uri de rol@ >n &are rolurile lu&r !orului 'i@ mai ale%@ rolul &lien!ului@ % (ie "ine de(ini!eE 1 &+e%!ionarea oral 8a (i a%o&ia! pro"ei pra&!i&eE De (ie&are da! &9nd %1a demon%!ra! reali#area %ar&inilor de lu&ru din &adrul pro"elor de e8aluare@ e8alua!orul 8a %emna pen!ru &on(irmarea do"9ndirii re#ul!a!ului >n8 ) rii. Pentru a promova modulul, elevii treDuie s demonstreze c pot Fntruni toate criteriile asociate cu toate rezultatele< Ele8ii 8or du&e la >ndeplinire exer&i)ii pra&!i&e@ proie&!e@ !eme de lu&ru 'i0%au pro"leme &are &on%!i!uie e8aluarea modulului. A&e%!e produ%e ale ele8ilor 8or (i aduna!e >n!r1un por!o(oliu@ &on%!i!uind do8e#i ale progre%ului 'i ale a!ingerii re#ul!a!elor >n8 ) rii. B< 5iDlio1rafie A '!i &umH I Jella Derma!ologie@ Alex. Dimi!re%&u@ Edi!ura Medi&al @ 4u&ure'!i@ 2002 Derma!o8enerologie pra&!i& @ Alex. Dimi!re%&u@ Edi!ura Medi&al @ 4u&ure'!i@ 1989 Mi&ro"iologie@ Dumi!ru 4uiu&@ ED*@ 4u&ure'!i 1995 Mi&ro"iologie@ A I8ano(@ M. Ciupe@ C 5a'& @ D. -an&ea@ ED*@ 4u&ure'!i 1982 4iologie@ Aurel Ardelean@ Ionel .o%u@ Calin I%!ra!e@ Edi!ura ;eda16rupul Edi!orial Corin!@ 4u&ure%!i 4iologie@ manual pen!ru anii I 'i II '&oli pro(e%ionale@ Claudia - r#aru@ Magda 4un&il @ Aurelia Mi+ il @ Edi!ura Miner8a@ 4u&ure'!i@ 2003.

Ma!erial ela"ora! prin (inan)are *+are *+are ,-E, .O 200/00181147.04.01.02.01.03.01

50

Ma!erial ela"ora! prin (inan)are *+are *+are ,-E, .O 200/00181147.04.01.02.01.03.01

51

M'D!#!#) '"(0NIJ0"E0 *0#'N!#!I DE E*TETIC7 A< Not introductiv Modulul 'r1anizarea salonului de estetic (a&e par!e din &ul!ura de %pe&iali!a!e pen!ru domeniul de preg !ire de "a# E%!e!i&a 'i igiena &orpului omene%&@ &la%a a I=1a li&eu !e+nologi& 'i a%igur preg !irea pen!ru &ali(i&area de ni8el doi$ Bri#er1 &oa(or1 mani&+iuri%!1 pedi&+iuri%! 7um rul de ore alo&a! a&e%!ui modul e%!e de 3/ ore@ &on(orm planului de >n8 ) m9n!. ,oa!e orele %un! alo&a!e preg !irii prin in%!ruire pra!i& . Modulul %e 8a %!udia pe par&ur%ul a 3/ % p! m9ni@ &u 1 or pe % p! m9n @ pe !o! par&ur%ul anului '&olar. +< !nitatea: !nitile de competene: rezultate ale Fnvrii la care se refer modulul 1 Organi#area %alonului de (ri#erie1 &oa(ur 1 mani&+iur 1 pedi&+iur 1 Comuni&are 'i numera)ie >< Corelarea rezultatelor Fnvrii i criteriilor de evaluare

Ma!erial ela"ora! prin (inan)are *+are *+are ,-E, .O 200/00181147.04.01.02.01.03.01

52

DE7AMI.EA MODA;A;AI$ '"(0NIJ0"E0 *0#'N!#!I DE E*TETIC7 Cunotine Deprinderi Criterii de evaluare "ezultatul Fnvrii A$ 0ranCeaz postul de lucru Organi#area %alonului de e%!e!i& $ Organi#area po%!ului de lu&ru a89nd >n 8edere *re#en!area prin&ipiilor generale de organi#are 1 reglemen! ri legale &ondi)iile de &on(or! ale &lien!ului 'i ale a %alonului de e%!e!i& . 1 prin&ipii generale de organi#are lu&r !orului *re#en!area regulilor ergonomi&e 'i e%!e!i&e pe C&ompar!imen!e@ in%!ala)ii@ do! ri@ Aran3area ergonomi& 'i e%!e!i& a po%!ului de "a#a & rora reali#ea# aran3area po%!ului de reguli de amena3are 'i do!areD. lu&ru lu&ru. Organi#area po%!ului de lu&ru$ Ampla%area e&+ipamen!elor de %pe&iali!a!e 1 do!area po%!ului de lu&ru C(ri#er@ a%!(el >n&9! % (ie a%igura! li"era &ir&ula)ie &oa(or@ mani&+iuri%!@ pedi&+iuri%!D 1 po#i)ionarea do! rilor1 reguli. Aran3area ergonomi& 'i e%!e!i& a po%!ului de lu&ru$ norme ergonomi&e 'i prin&ipii e%!e!i&e de aran3are a po%!ului de lu&ru@ apli&area pra&!i& a a&e%!ora >n di(eri!e 8arian!e. Ampla%area & '!ilor pen!ru u%&area p rului@ a &lima#onului 'i a al!or e&+ipamen!e %pe&i(i&e. "ezultatul Fnvrii +) 0si1ur aprovizionarea propriului post de lucru cu produsele, materialele i lenCeria necesare 5!a"ilirea ne&e%arului de produ%e@ ma!eriale 'i 5!a"ilirea ne&e%arului de produ%e@ ma!eriale 'i Apli&area me!odelor de &al&ul pen!ru len3erie pen!ru o perioad de!ermina! $ len3erie pen!ru o perioad de!ermina! &al&ularea %!o&ului propriu 'i a ne&e%arului de 1 reali#area %!o&ului propriu@ -eri(i&area produ%elor@ ma!erialelor 'i produ%e@ ma!eriale 'i len3erie pe o perioad 1 apre&ierea 8olumului de lu&ru pe !ipuri len3eriei de!ermina! de !imp. de %er8i&ii pe o perioad de!ermina! Depo#i!area &ore%pun# !oare a produ%elor@ Operarea &u !ran%(orm ri >n &al&ule Cgrame0 de !imp ma!erialelor 'i len3eriei la po%!ul de lu&ru GilogrameD 1 &al&ularea ne&e%arului de ma!eriale 'i .eali#area de &al&ule %imple E%!imarea 'i 8eri(i&area re#ul!a!elor o")inu!e produ%e pen!ru o perioad de!ermina! prin &al&ule de !imp. -eri(i&area !ermenului de 8ala"ili!a!e a

Ma!erial ela"ora! prin (inan)are *+are *+are ,-E, .O 200/00181147.04.01.02.01.03.01

53

produ%elor@ a &ali! )ii 'i a in!egri! )ii ma!erialelor@ a %! rii de igien 'i a in!egri! )ii len3eriei. Depo#i!area ma!erialelor@ a produ%elor 'i a len3eriei$ 1 &ondi)ii de depo#i!are 1 reguli de depo#i!are. "ezultatul Fnvrii >) Menine o amDian plcut Fn spaiul de lucru Mi&ro&lima!ul $ A%igurarea unui mi&ro&lima! pl &u! 1 elemen!e Do!area po%!ului de lu&ru &u mi3loa&e de 1 &ondi)ii op!ime >n %alonul de e%!e!i& de%!indere pen!ru &lien! 1 mi3lo&e de a%igurarea a Armoni#area &ulorilor len3eriei 'i mi&ro&lima!ului pl &u!. e&+ipamen!ului de pro!e&)ie &u &ele ale Mi3loa&e de de%!indere pen!ru &lien!$ mediului am"ian! - !ipuri - %ele&)ie - aran3area. Armoni#area &ulorilor len3eriei 'i ale e&+ipamen!ului de pro!e)ie &u &ele ale mediului$ 1 prin&ipii de armoni#are a &ulorilor@ 1 e(e&!ul &ulorilor a%upra %! rii &lien)ilor@ 1 modali! )i de &reare a armoniei &olori%!i&e >n %alonul de e%!e!i& .

Enumerarea (a&!orilor de mi&ro&lima! 'i pre&i#area 8alorii0 &ondi)iei op!ime a a&e%!ora. Expli&area &ri!eriilor de %ele&)ie a mi3loa&elor de de%!indere o(eri!e 'i a rolului a&e%!ora. *re#en!area prin&ipiilor de armoni#are a &ulorilor 'i a e(e&!ului a&e%!ora a%upra %! rii &lien)ilor.

Ma!erial ela"ora! prin (inan)are *+are *+are ,-E, .O 200/00181147.04.01.02.01.03.01

54

@< Coninutul formrii Organi#area %alonului de e%!e!i& $ 1 reglemen! ri legale 1 prin&ipii generale de organi#are C&ompar!imen!e@ in%!ala)ii@ do! ri@ reguli de amena3are 'i do!areD. Organi#area po%!ului de lu&ru$ 1 do!area po%!ului de lu&ru C(ri#er@ &oa(or@ mani&+iuri%!@ pedi&+iuri%!D 1 po#i)ionarea do! rilor1 reguli 1 aran3area ergonomi& 'i e%!e!i& a po%!ului de lu&ru$ norme ergonomi&e 'i prin&ipii e%!e!i&e de aran3are a po%!ului de lu&ru Mi&ro&lima!ul >n %alonul de e%!e!i& $ 1 elemen!e 1 &ondi)ii op!ime >n %alonul de e%!e!i& 1 mi3lo&e de a%igurarea a mi&ro&lima!ului pl &u!. Mi3loa&e de de%!indere pen!ru &lien!$ - !ipuri - %ele&)ie - aran3area. Armoni#area &ulorilor len3eriei 'i ale e&+ipamen!ului de pro!e)ie &u &ele ale mediului$ 1 prin&ipii de armoni#are a &ulorilor@ 1 e(e&!ul &ulorilor a%upra %! rii &lien)ilor@ 1 modali! )i de &reare a armoniei &olori%!i&e >n %alonul de e%!e!i& . 5!a"ilirea ne&e%arului de produ%e@ ma!eriale 'i len3erie pen!ru o perioad de!ermina! $ 1 reali#area %!o&ului propriu@ 1 apre&ierea 8olumului de lu&ru pe !ipuri de %er8i&ii pe o perioad de!ermina! de !imp 1 &al&ularea ne&e%arului de ma!eriale 'i produ%e pen!ru o perioad de!ermina! de !imp. -eri(i&area !ermenului de 8ala"ili!a!e a produ%elor@ a &ali! )ii 'i a in!egri! )ii ma!erialelor@ a %! rii de igien 'i a in!egri! )ii len3eriei. Depo#i!area ma!erialelor@ a produ%elor 'i a len3eriei$ 1 &ondi)ii de depo#i!are 1 reguli de depo#i!are. H< "esurse materiale minime necesare parcur1erii modulului 1 mo"ilier@ apara!e@ in%!rumen!e@ len3erie 'i al!e do! ri ne&e%are po%!urilor de (ri#erie@ &oa(ur @ mani&+iur @ pedi&+iur 1 in%!ala)ii Cap @ &anali#are@ iluminareD 1 &a!aloage 'i pu"li&a)ii de %pe&iali!a!e. ?< *u1estii metodolo1ice Modulul 'r1anizarea salonului de estetic %e 8a %!udia pe par&ur%ul a 3/ % p! m9ni@ &u 1 or de preg !ire pra&!i& pe % p! m9n . Cadrele dida&!i&e au po%i"ili!a!ea de a de&ide a%upra num rului de ore alo&a! (ie& rei !eme@ >n (un&)ie de di(i&ul!a!ea a&e%!eia@ de ni8elul de &uno'!in)e an!erioare ale grupului
Ma!erial ela"ora! prin (inan)are *+are *+are ,-E, .O 200/00181147.04.01.02.01.03.01

55

in%!rui!@ de &omplexi!a!ea ma!erialului dida&!i& impli&a! >n %!ra!egia dida&!i& 'i ri!mul de a%imilare a &uno'!in)elor 'i (ormare a deprinderilor. A"ordarea &on)inu!urilor !re"uie % (ie (lexi"il @ di(eren)ia! @ )in9nd &on! de par!i&ulari! )ile grupului@ de ni8elul ini)ial de preg !ire. De a%emenea@ &on)inu!ul 8a (i >n permanen) a&!uali#a!. 7u !re"uie ui!a! & a&e%!e &on)inu!uri %er8e%& do"9ndirii re#ul!a!elor >n8 ) rii propu%e@ &are !re"uie % %e a(le >n prim1plan. 2n (ormarea a&e%!ora@ un rol impor!an! >l au modul de a"ordare a &on)inu!urilor 'i a&!i8i! )ile de >n8 )are proie&!a!e de pro(e%or. E%!e o"liga!orie (olo%irea me!odelor de >n8 )are &en!ra! pe ele8@ me!ode &are pun ele8ul >n di8er%e %i!ua)ii de >n8 )are. *en!ru proie&!area a&e%!ora@ pro(e%orul !re"uie % de)in in(orma)ii de%pre &ara&!eri%!i&ile ele8ilor % i@ re(eri!oare la %!ilurile de >n8 )are 'i la ne8oile a&e%!ora. *en!ru do"9ndirea re#ul!a!elor >n8 ) rii a%o&ia!e modulului@ po! (i (olo%i!e urm !oarele a&!i8i! )i de >n8 )are$ "ezultatul Fnvrii A) 0ranCeaz postul de lucru - 8i#ion ri de ma!eriale 8ideo &u %aloane de e%!e!i& - 8i#i!e la agen)i e&onomi&i - reali#area de %&+i)e ale %aloanelor de (ri#erie1 &oa(ur 1 mani&+iur 1 pedi&+iur &uno%&u!e %au ale unor propuneri proprii - exer&i)ii pra&!i&e de aran3are a propriului po%! de lu&ru. "ezultatul Fnvrii +) 0si1ur aprovizionarea propriului post de lucru cu produsele, materialele i lenCeria necesare - a&!i8i! )i pra&!i&e de apre&iere a 8olumului de lu&ru pe !ipuri de %er8i&ii pe o perioad de!ermina! de !imp - exer&i)ii pra&!i&e de >n!o&mire a ne&e%arului propriu de ma!eriale 'i produ%e - exer&i)ii pra&!i&e de re&unoa'!ere a &a!egoriilor de produ%e - a&!i8i! )i pra&!i&e de 8eri(i&are 'i depo#i!are a ma!erialelor@ produ%elor 'i a len3eriei. "ezultatul Fnvrii >) Menine o atmosfer plcut Fn spaiul de lucru - reali#area de %&+i)e &are % ilu%!re#e propunerile proprii de armoni#are a &ulorilor - a&!i8i! )i pra&!i&e de %ele&!are a re8i%!elor 'i a pu"li&a)iilor de %pe&iali!a!e &e 8or (i pu%e la di%po#i)ia &lien)ilor - exer&i)ii pra&!i&e de u!ili#are a in%!ala)iilor de &lima!i#are. De a%emenea@ >n proie&!area a&!i8i! )ilor de >n8 )are !re"uie a8u! >n 8edere 'i adap!area la ele8ii &u &erin)e edu&a)ionale %pe&iale. Do"9ndirea re#ul!a!elor >n8 ) rii 'i in!egrarea '&olar 'i pro(e%ional po! (i di(eren)ia!e po!ri8i! prin&ipiului Fresursa urmeaz nevoile elevului cu cerine educative specialeFprin$ programe indi8iduali#a!e C &en!ra!e pe ele8D programe pe grupe de ni8el programe in!era&!i8e programe 8i#9nd (a&ili!area &omuni& rii 'i rela)ion rii >n a&!i8i! )ile de la &la% 'i la in%!ruirea pra&!i& . E< *u1estii cu privire la evaluare Exi%! !rei !ipuri de e8aluare$ ini)ial @ (orma!i8 'i %uma!i8
Ma!erial ela"ora! prin (inan)are *+are *+are ,-E, .O 200/00181147.04.01.02.01.03.01

5/

Evaluarea iniial are rolul de a 8eri(i&a da& ele8ul de)ine &uno'!in)ele 'i a"ili! )ile ne&e%are pen!ru a pu!ea par&urge &u %u&&e% programul de (ormare. Evaluarea formativ a%igur pro(e%orului0 (orma!orului (eed "a&G1ul pro&e%ului de predare 'i >n8 )are. *rin a&ea%! e8aluare pro(e%orul &unoa'!e ni8elul de do"9ndire a noilor &uno'!in)e 'i a"ili! )i de & !re ele8 'i da& a&e%!a e%!e preg !i! pen!ru a >n8 )a noi %u"ie&!e. *en!ru e8aluarea &on!inu @ al !uri de me!odele &la%i&e de e8aluare C!e%!e %&ri%e@ &+e%!ion ri orale@ lu&r ri pra&!i&eD@ %e re&omand 'i urm !oarele me!ode al!erna!i8e de e8aluare$ O"%er8area %i%!ema!i& a &ompor!amen!ului ele8ilor &are permi!e e8aluarea &on&ep!elor@ a!i!udinilor (a) de o %ar&in da! 'i a &omuni& riiE Au!oe8aluarea Coe8aluarea ,ema >n &la% ,ema pen!ru a&a% In8e%!iga)ia *roie&!ul. Evaluarea final a modulului sau evaluarea sumativ 8eri(i& da& au (o%! do"9ndi!e !oa!e re#ul!a!ele >n8 ) rii a%o&ia!e modulului. E8aluarea 8a &uprinde 'i a&!i8i! )i pra&!i&e >n &are %e 8a urm ri da& ele8ul e%!e &apa"il % lu&re#e >n e&+ip @ ' re#ol8e o pro"lem @ % (a& o pre#en!are % %&rie un rapor!. Bun&)ie de %pe&i(i&ul modulului@ a&ea%! e8aluare poa!e (i ( &u! prin!r1un por!o(oliu %au miniproie&!0proie&!. Competenele c eie Evaluarea final a modulului 8a >n&orpora de a%emenea 'i e8aluarea a&elor &ompe!en)e &+eie &are %e de#8ol! >n &adrul modulului >mpreun &u &ompe!en)ele !e+ni&e %pe&i(i&e a&e%!uia C de exemplu$ u!ili#area I,@ &omuni&area >n lim"a ma!ern %au >n lim"a %!r in @ &ompe!en)e de &al&ul ma!ema!i&@ e!&.D. A&e%!e &ompe!en)e 8or a3u!a ele8ul pen!ru >n8 )area pe !o! par&ur%ul 8ie)ii. 0utoevaluarea i evaluarea Fn perec i *ro(e%orul 8a expli&a >n!o!deauna &e %e a'!eap! de la e8aluarea %uma!i8 'i 8a di%&u!a 'i agreea &u ele8ii &ri!eriile de e8aluare pen!ru o >n&+eiere &u %u&&e% a modulului.*ro(e%orul >i 8a >n&ura3a pe ele8i % %e au!oe8alue#e %au % %e e8alue#e unul pe &el lal!. *ro(e%orul 8a p %!ra !oa!e e8iden)ele e8alu rii pen!ru a pu!ea do8edi a!ingerea re#ul!a!elor >n8 ) rii 'i a &ri!eriilor din %!andardul de preg !ire 'i &urri&ulum. Instrumente de evaluare recomandate E8aluarea %uma!i8 8a a8ea &a %&op demo%!rarea do"9ndirii re#ul!a!elor >n8 ) rii din &adrul a&e%!ui modul. *ro"ele 'i in%!rumen!ele de e8aluare ale%e !re"uie % pun ele8ul >n %i!ua)ia de a pro"a re#ul!a!ul >n8 ) rii >n >n!rega %a &omplexi!a!e@ &on(orm deprinderilor 'i &ri!eriilor de e8aluare %pe&i(i&a!e >n program . *en!ru e8aluarea re#ul!a!elor >n8 ) rii a&e%!ui modul@ propunem urm !oarele me!ode 'i in%!rumen!e de e8aluare$ "ezultatul Fnvrii A$ 0ranCeaz postul de lucru "ezultatul Fnvrii >) Menine o amDian plcut Fn spaiul de lucru .e#ul!a!ele >n8 ) rii 1 'i 3 po! (i e8alua!e prin reali#area unui proie&! indi8idual %au de grup pe par&ur%ul & ruia ele8ii % propun 'i % reali#e#e aran3area po%!urilor de lu&ru
Ma!erial ela"ora! prin (inan)are *+are *+are ,-E, .O 200/00181147.04.01.02.01.03.01

57

C(ri#erie@ &oa(ur @ mani&+iur 'i pedi&+iur D >n!r1un %alon de e%!e!i& . 5e 8a organi#a o %e%iune de pre#en!are a proie&!elor. "ezultatul Fnvrii +) 0si1ur aprovizionarea propriului post de lucru cu produsele, materialele i lenCeria necesare ,e%!ul %&ri% pen!ru pro"area &ri!eriilor de e8aluare$ Apli&area me!odelor de &al&ul pen!ru &al&ularea %!o&ului propriu 'i a ne&e%arului de produ%e@ ma!eriale 'i len3erie pe o perioad de!ermina! de !imp@ Operarea &u !ran%(orm ri >n &al&ule Cgrame0 GilogrameD@ E%!imarea 'i 8eri(i&area re#ul!a!elor o")inu!e prin &al&ule. *ro" pra&!i& pen!ru pro"area !u!uror deprinderilor a&e%!ui re#ul!a! al >n8 ) rii. C+e%!ionare oral pen!ru pro"area &ri!eriului de e8aluare *re#en!area regulilor de depo#i!are a produ%elor@ ma!erialelor 'i len3eriei. .e&omand ri pen!ru e8aluare$ 1 &+e%!ionarea oral 8a (i a%o&ia! pro"ei pra&!i&e. De (ie&are da! &9nd %1a demon%!ra! reali#area %ar&inilor de lu&ru din &adrul pro"elor de e8aluare@ e8alua!orul 8a %emna pen!ru &on(irmarea do"9ndirii re#ul!a!ului >n8 ) rii. Pentru a promova modulul, elevii treDuie s demonstreze c pot Fntruni toate criteriile asociate cu toate rezultatele< Ele8ii 8or du&e la >ndeplinire exer&i)ii pra&!i&e@ proie&!e@ !eme de lu&ru 'i0%au pro"leme &are &on%!i!uie e8aluarea modulului. A&e%!e produ%e ale ele8ilor 8or (i aduna!e >n!r1un por!o(oliu@ &on%!i!uind do8e#i ale progre%ului 'i ale a!ingerii re#ul!a!elor >n8 ) rii. B< 5iDlio1rafie Manualul Bri#erului 'i Coa(orului1E.D.*.@ 4u&ure'!i@ 1971 A '!i &umH I Jella 6+id pi8ind apli&area normelor de igien >n uni! )ile de (un&)ionare a %er8i&iilor de igien per%onal 'i e%!e!i& din &oopera)ia me'!e'ug rea%& @ 2007 Ordinul nr. 113/ pri8ind apro"area 7ormelor de igien pen!ru &a"ine!ele de >n(rumu%e)are &orporal @ 2007

Ma!erial ela"ora! prin (inan)are *+are *+are ,-E, .O 200/00181147.04.01.02.01.03.01

58

T05E# DE P0"C!"(E"E 0 M'D!#E#'" Modulul M I "esurse pentru lucrri de estetic M .I 'r1anizarea salonului de estetic Modulul Numr de ore: sptmn Pre1tire Pre1tire Teoretic Practic A A > % Numr de ore: sptmn Pre1tire Pre1tire Teoretic Practic + A % A Perioada Modulul Perioada *ptmnile A% >? *ptmnile A% >? Numr de ore: sptmn Pre1tire Pre1tire Teoretic Practic A A > % Perioada

M II 6n1riCiri faciale i capilare M I. *ntatea i securitatea muncii

*ptmnile A% AB *ptmnile A% A+

M III 5rDieritul facial i capilar M. E=aminarea clientului

*ptmni le A-% >? *ptmni le A>% >?

Ma!erial ela"ora! prin (inan)are *+are *+are ,-E, .O 200/00181147.04.01.02.01.03.01

59