Sunteți pe pagina 1din 9

Universitatea Babe Bolyai, Cluj Napoca Facultatea de Psihologie i tiine ale Educaiei Speecializarea Pedagogia nv !"ntului Pri!

!ar i Precolar E#tensia $%rgu &ure

PROIECT DE LECIE -ANOTIMPURILE-

nv'coordonator( )*S+*,US &-NUE.-

Studente( &oldovan -na/&aria Si!ionescu 0abriela $olvaly S1ra *rsolya $2r23 Csilla

DATA: 45'46'7485 UNITATEA DE NVMNT: coala 0i!nazial ,,-le#andru 9oan Cuza: $g'&ure CLASA: 9 PROPUNTORI: &oldovan -na/&aria Si!ionescu 0abriela $olvaly S1ra/*rsolya $2r23 Csilla ARIA CURRICULAR: &ate!atic i tiine ale naturii DISCIPLINA: Cunoaterea !ediului SUBIECTUL: -noti!purile TIPUL LECIEI: predare/%nv are SCOP: Consolidarea unor noiuni re;eritoare la se!nele caracteristice anoti!purilor iarna i pri! vara<

OBIECTIVE OPERAIONALE: *8( s r spund corect la ghicitori< *7( s enu!ere cele trei ;eno!ene ale naturii %nv ate *5( s identi;ice anoti!pul respectiv din i!agini *=( s r spund corect la %ntreb ri *>( s asocieze o i!agine cu un anoti!p *6( s enu!ere lunile ;iec rui anoti!p *?( s realizeze pe grupe plan@e cu anoti!purile< *A( s identi;ice costu!aia speci;ic ;iecarui anoti!p< *B( s g seasc c"t !ai !ulte cuvinte care au leg tura cu anoti!pul reprezentat<

STRATEGIA DIDACTIC: Metode si !o"edee: conversaia, !etoda pira!idei, e#plicaia, !etoda $urul galeriei, Mi#$o%"e de &'()*)+,'t( cartea cu ghicitori, tabla, jetoane colorate, i!agini, plane, carioci, creioane colorate, h"rtie colorat , ;oi albe, lipici, ;ie individuale, !etoda ciorchinele -o!+e de o!.%'i/%!e % %"ti(it)ii e$e(i$o!: ;rontal, individual, pe grupe RESURSE : -UMANE: 7A elevi -TEMPORALE: >4 !inute -SPAIALE: sala de clas -IN-ORMAIONALE: Progra!a colar , &anual pentru clasa 9 la Cunoaterea !ediului -o!+e 0i te1'i"i de e(%$2%!e: observarea siste!atic , sarcini de lucru %n clas , evaluarea oral , ;or!ativ

DES-3URAREA LECIEI

N!4 "!t4

Et% e$e $e"iei

O5 o

Co'*i'2t2$ i'6o!+%*io'%$ 0i de+e!s2$ did%"ti"

E$e+e'te de st!%te.ie did%"ti") E(%$2%!e Metode 0i !o"edee


Conversaia

A"ti(it%te% &'()*)to%!ei 74 Mo+e't2$ o!.%'i/%to!i"

A"ti(it%te% e$e(i$o!

M%te!i%$ did%"ti"

-o!+e de o!.%'i/%!e
;rontal

/Se asigur condiCii opti!e pentru %nceperea orei /Se vor dezlega ghicitori despre anoti!puri( Suntem patru surioare Omului folositoare i aducem daruri mii, Bucurii pentru copii! Ghici ce sunt cele patru surioare? Cine vine cu stelue Albe-n frunte inspre munte? /Elevii vor ghicitori( -noti!purile r spunde

la Conversaia

Cartea cu Frontal ghicitori

9arna ;or!ativ Pri! vara

84

C% t%!e% %te'iei

*8

!"pada s-a topit, Ghiocelul a r"s"rit, #omul a $nmu%urit& Ce anotimp a sosit? Soarele do%ore'te, (eiul $nflore'te Gr)ul este aurit Cine a sosi?

Dara

94

Re%"t2%$i/%!e% "2'oti'e$o!

*7 *5 *=

:4

A'2'%!e% te+ei

*run+ele pe ramuri Au $n%"lbenit $oa!na #lou", plou"-ntruna& Cine a sosit? /Sunt !ai !ulte i!agini, care /Dor r spunde la %ntreb ri, trebuie aezai %n ;or! de aleg"nd i!aginea potrivit pira!id , r spunz"nd la 5 r spunsului dat( %ntreb ri( E-ne#a nr'8F *enomen al naturii ,&Ce este tr"snetul? /)ntul, ploaia, ninsoare -&Care sunt cele trei fenomene /ara, toamna, iarma, ale naturii despre care am prim"vara discutat? /9!aginile vor aeza pe tabl .&Care sunt anotimpurile? sub ;or! de pira!id ' /Se va anunCa titlul lecCiei noi @i se va scrie pe tabl G -noti!purile:

&etoda pira!idei

9!agini cu ;rontal cele = anoti!puri, tabla oral

E#plicaia

;rontal

-ne#a nr' 8

&etoda pira!idei

-e'o+e'e %$e '%t2!ii

-ne#a nr'7 8'

-i) i'di(id2%$) A'oti+ 2!i$e

Une@te ;iecare i!agine cu anoti!pul corespunz tor ' 9-,NH P,9&HD-,H D-,H $*-&NH

7' Iescoper anoti!puri '

litera iniCial

pentru ;iecare cuv"nt ' nlocuind nu!erele date cu litera g sit , vei obCine nu!ele celor patru

!artie aprilie !ai

septe!brie octo!brie noie!brie

iunie iulie august

dece!brie noie!brie ianuarie

8 8

6 7

A 5

6 =

? >

5 6

6 ? 6

6 A = B > 6 5 A 6

5'

aF Scrie denu!irea anoti!pului care conCine lunile indicate %n ;iecare caset '

bF Co!pleteaz propoziCiile date cu nu!ele anoti!pului speci;ic ;iec rei activit Ci (

JJJJJJJJJJJJJJJJJ sosesc p s rile c l toare ' JJJJJJJJJJJJJ se trag copiii cu s niile '

JJJJJJJJJJJJJ se secer gr"ul ' JJJJJJJJJJJJJJJJ se culeg strugurii '