Sunteți pe pagina 1din 4

ORDIN nr.

549 din 26 iulie 2007 privind aprobarea Metodologiei de emitere a avizului tehnic de ctre Inspectoratul de Stat n Construcii - I.S.C. pentru documentaiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiii finanate din fonduri publice
n conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Hotrrea Guvernului nr. 1.072/2003 privind avizarea de ctre Inspectoratul de Stat n Construcii a documentaiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiii finanate din fonduri publice, cu modificrile ulterioare, n temeiul prevederilor art. 10 alin. (5) din Hotrrea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea i funcionarea Ministerului Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuinelor, precum i al art. 5 pct. 4 i al art. 13 pct. 1 i 2 din Regulamentul de organizare i funcionare a Inspectoratului de Stat n Construcii - I.S.C, aprobat prin Decizia primului-ministru nr. 147/2007, ministrul dezvoltrii, lucrrilor publice i locuinelor i inspectorul general de stat al Inspectoratului de Stat n Construcii emit urmtorul ordin:

Art. 1
Se aprob Metodologia de emitere a avizului tehnic de ctre Inspectoratul de Stat n Construcii - I.S.C. pentru documentaiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiii finanate din fonduri publice, prevzut n anexa care face parte integrant din prezentul ordin.

Art. 2
Direcia avizare din cadrul Inspectoratului de Stat n Construcii - I.S.C. i inspectoratele judeene n construcii vor duce la ndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3
Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

Art. 4
La data intrrii n vigoare a prezentului ordin, Ordinul inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat n Construcii nr. 74/2007 privind aprobarea Metodologiei de emitere a avizului de ctre inspectoratul de Stat n Construcii - I.S.C. pentru documentaiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiii finanate din fonduri publice, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 101 din 9 februarie 2007, se abrog. -****Ministrul dezvoltrii, lucrrilor publice i locuinelor, Laszlo Borbely Inspectorul general de stat al Inspectoratului de Stat n Construcii, Dorina Nicolina Isopescu

ANEX:
METODOLOGIE de emitere a avizului tehnic de ctre Inspectoratul de Stat n Construcii - I.S.C. pentru documentaiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiii finanate din fonduri publice Publicat n Monitorul Oficial cu numrul 597 din data de 29 august 2007

METODOLOGIE din 26 iulie 2007 de emitere a avizului tehnic de ctre Inspectoratul de Stat n Construcii - I.S.C. pentru documentaiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiii finanate din fonduri publice
CAPITOLUL I: Dispoziii generale
Prezenta metodologie este elaborat n temeiul art. 3 alin. (1) din Hotrrea Guvernului nr. 1.072/2003 privind avizarea de ctre Inspectoratul de Stat n Construcii - I.S.C. a documentaiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiii finanate din fonduri publice, cu modificrile ulterioare, i pentru aplicarea acesteia.

CAPITOLUL II: Documentele de referin


La elaborarea prezentei metodologii s-au mai avut n vedere urmtoarele acte normative: 2.1.Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile ulterioare; 2.2.Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare; 2.3.Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 337/2006, cu modificrile i completrile ulterioare; 2.4.Hotrrea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea i funcionarea Ministerului Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuinelor; 2.5.Decizia primului-ministru nr. 147/2007 pentru aprobarea Regulamentului de organizare i funcionare a Inspectoratului de Stat n Construcii - I.S.C.

CAPITOLUL III: Cerinele privind documentaia tehnicoeconomic supus avizrii


3.1.Pentru analizarea i emiterea avizului tehnic, documentaiile tehnico-economice se prezint n faza studiu de fezabilitate. Fac excepie obiectivele de investiii pentru care documentaiile tehnico-economice au fost elaborate direct n faza proiect tehnic, situaie n care se prezint proiectul tehnic. 3.2.Pentru obiectivele de investiii care se finaneaz din fonduri publice sau din credite externe contractate sau garantate de stat, care se deruleaz pe baza unor programe, trebuie s se prezinte documentele care atest c obiectivele respective sunt incluse n unul dintre aceste programe. 3.3.Includerea obiectivelor de investiii n programele de investiii anuale sau n listele de solicitare este de competena strict a ordonatorilor de credite, potrivit dispoziiilor Legii nr. 500/2002, cu modificrile ulterioare, i ale Legii nr. 273/2006, cu modificrile i completrile ulterioare.

CAPITOLUL IV: Etapele procesului de avizare


4.1.n situaia n care pe parcursul analizrii coninutului documentaiilor tehnicoeconomice se constat c documentele prezentate nu conin datele necesare prevzute de prezenta metodologie, fiind necesare completri ale acestora, Inspectoratul de Stat n Construcii - I.S.C. solicit n scris investitorilor aceste completri, n maximum 5 zile lucrtoare de la data depunerii acestora. 4.2.n cazul modificrii soluiei tehnice, aprobate n condiiile legii, la solicitarea emiterii avizului tehnic de ctre Inspectoratul de Stat n Construcii - I.S.C, se va

prezenta o not de fundamentare prin care s se justifice modificrile soluiei tehnice. 4.3.Termenul legal de emitere a avizelor tehnice este de maximum 10 zile lucrtoare de la data nregistrrii documentaiei complete pentru avizare. 4.4.Termenul prevzut la pct. 4.3 pentru emiterea avizului tehnic se prelungete cu perioada de timp necesar completrii documentaiei.

CAPITOLUL V: Competenele privind emiterea avizelor


5.1.Emiterea avizelor tehnice pentru documentaiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiii noi ai cror indicatori tehnico-economici se aprob de Guvern n condiiile prevzute la art. 42 din Legea nr. 500/2002, cu modificrile ulterioare, precum i pentru lucrrile de intervenii la construcii existente pentru care, potrivit valorii determinate conform devizului general, exclusiv TVA-ul, legislaia n vigoare prevede organizarea de licitaii deschise, finanate din fonduri publice, este de competena Inspectoratului de Stat n Construcii - I.S.C. - aparatul central, cu sediul n municipiul Bucureti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5. 5.2.Prin excepie de la dispoziiile pct. 5.1, emiterea avizelor tehnice pentru lucrrile de intervenii prevzute la art. 1 alin. (3) din Hotrrea Guvernului nr. 1072/2003, cu modificrile ulterioare, care se finaneaz integral din fonduri publice locale, este de competena inspectoratelor judeene n construcii, ale cror adrese sunt prezentate pe pagina web www.isc-web.ro. 5.3.Coninutul-cadru al avizului tehnic emis n condiiile pct. 5.1 i 5.2 este prezentat n anexa care face parte integrant din prezenta metodologie.

CAPITOLUL VI: Criteriile documentaiilor supuse avizrii

tehnice

privind

analizarea

Analiza din punct de vedere tehnic a documentaiilor prezentate n vederea obinerii avizului Inspectoratului de Stat n Construcii - I.S.C, n condiiile prevzute de Hotrrea Guvernului nr. 1.072/2003, cu modificrile ulterioare, se realizeaz avndu-se n vedere urmtoarele date: 6.1.Pri scrise. 6.1.1.Date generale: 6.1.1.1.Denumirea investiiei; 6.1.1.2.Amplasamentul (judeul, localitatea); 6.1.1.3.Situaia juridic a terenului care urmeaz s fie ocupat; 6.1.1.4.Titularul investiiei; 6.1.1.5.Autoritatea contractant; 6.1.1.6.Elaboratorul documentaiei. 6.1.2.Date tehnice: 6.1.2.1.Caracteristici geofizice ale terenului; 6.1.2.2.Caracteristici principale ale construciilor: 6.1.2.2.1. pentru cldiri, aria construit i desfurat, numr de niveluri, nlime; 6.1.2.2.2. pentru drumuri i reele de utiliti, lungime, lime, diametru, materiale. 6.1.2.3.Soluia constructiv - pentru cldiri, drumuri i reele se va face o descriere a soluiilor tehnice (memorii tehnice pe specialiti); 6.1.2.4.Instalaii aferente construciilor: descrierea soluiilor prevzute (memorii tehnice pe specialiti); 6.1.2.5.Pentru intervenii la construcii existente se va prezenta proiectul avizat de proiectantul iniial sau expertiza tehnic ntocmit de un expert tehnic atestat. 6.1.3.Finanarea investiiei:

Se va prezenta documentul care atest sursa de finanare. 6.1.4.Avize i acorduri: 6.1.4.1.Avizul ordonatorului principal de credite privind necesitatea i oportunitatea investiiei; 6.1.4.2.Certificatul de urbanism i avizele/acordurile/studiile de specialitate prevzute n acesta potrivit dispoziiilor legale. 6.2.Pri desenate: 6.2.1.Plan de ncadrare n zon; 6.2.2.Plan de situaie; 6.2.3.Planuri de infrastructur, planuri de suprastructur i seciuni caracteristici cotate.

ANEX:
GUVERNUL ROMNIEI INSPECTORATUL DE STAT N CONSTRUCII Ctre1) ................................... Referitor la documentaia tehnico-economic pentru obiectivul de investiie ................, faz studiu de fezabilitate/proiect tehnic, proiect nr. ....../......... (anul), ntocmit de ..............., transmis cu Adresa nr. ........., nregistrat la Inspectoratul de Stat n Construcii cu nr. ....... din ........., mpreun cu completrile2) ulterioare ale acesteia, n vederea avizrii conform Hotrrii Guvernului nr. 1.072/2003 privind avizarea de ctre Inspectoratul de Stat n Construcii a documentaiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiii finanate din fonduri publice, cu modificrile ulterioare. Obiectul de investiie este inclus n3) .......................................... . n urma analizrii documentaiei menionate, Inspectoratul de Stat n Construcii - I.S.C. emite urmtorul AVIZ TEHNIC pentru obiectivul de investiie .......................................... . Principalele lucrri i caracteristici tehnice: - ........................................... - ........................................... Inspectorul general de stat4) .................................. _____ 1 ) solicitantul avizului 2 ) dac este cazul 3 ) dac este cazul se va nominaliza programul de investiii 4 ) sau inspector ef judeean pentru avizele emise n condiiile art. 5.2 din metodologie. Publicat n Monitorul Oficial cu numrul 597 din data de 29 august 2007