Sunteți pe pagina 1din 1

Problemele sociale ale statelor postcomuniste. Explozia demografica.

Politicile sociale si consumul de masa


In urma revolujiilor populare de la sfiritul anilor 80 -lnceputul anilor 90, regimurile comuniste din tarile Europei de Est au fost rasturnate. La putere au venit guvernele de coalite ale diferitor forte politice: socialdemocratice, socialiste, democrat-crestine, liberale etc. In unele tari, partidele comuniste au trecut in opozitie. In tarile in care populatia Impartaseste religia catolica gi protestanta, au cistigat popularitate partidele democrat-crestine. A inceput procesul de tranzitic la economia de pia&prin transmiterea proprieta{ii de stat in mlinile particularilor. Inchiderea intreprinderi lor fali^neniare adusla sporirea numarului de jomeri gi la aparitia de noi tensiuni sociale. Nu top cel care au trait in iocialism, cind salariul era garantat de stat, au putut face faja cerintelor economiei de piata. Se constituie o patura mijlocie de mici proprietari, comercian{i. muncitori de inalta calificare. 0 problema arzatoare este cea agrara - se impune reimproprietarirea taranilor, asigurarea de catre stat a condtiilor propice pentru dezvoltarea agriculturii pe prmcipii'noi. Trecerea de la cooperativele comuniste la gospodariile de fermieri s-a realizal intr-o perioadS mai iudelungata decit ce peconizata la inceput. Localitatile rurale duc lipsa de drumuri moderne, de apeducte. Occidentul se pronunta pentru o integrare treptata a statelor ex-comuniste in Comunitatea Europeana. Pentru a impulsiona acest proces, in aprilie 1990 a fost constituita la, Londra, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), cu un capital initial de 12 miliarde de dolari. Dupa destramarea URSS i dizolvarea lagarului socialist din estul Europej, fostele republici unionale sovietice au mers pe cai diferite spre economia de piata si societatea bazata pe drept. Statele occidentale ofera tarilor ex-comuniste si celor in curs de dezvoltare modele de politici sociale. Un model atractiv de administrare a societatii, care s-a dovedit eficient, este cel social-democrat, aplicat in statele din nordul Europei, acest partid a stabilit un record in guvernarea social-democrata Europeana. Social democratii suedezi au imbinat jn politica lor liberalismul economic cu justitia si protectia sociala, una dintre cele mai avansate legislatii sociale din lume. In opinia mai multor oameni politici si experti, social-liberalismul reprezinta viitorul tarilor capitaliste avansate