Sunteți pe pagina 1din 9

Elaborarea programului de productie intr-o exploataie agricola

Cuprins
Cap.1. Functia de previziune a managementului Cap.II Diagnosticul economico-financiar al exploataiei agricole I.1. Prezentarea exploataiei agricole I.2. Analiza potenialului tehnico-productiv I.3. Analiza forei de munc I.4. Rezultatele economico-financiare I.5. Analiza SWOT I.6. Piaa II. Elaborarea programului de producie II.1. Prognozarea produciilor medii II.2. Optimizarea structurii de producie III. Programul de comercializare IV. Programul financiar

DIAGNOSTICUL ECONOMICO-FINANCIAR AL EXPLOATAIEI AGRICOLE I.1.Prezentarea exploataiei agricole Societatea agricol s-a constituit de ctre proprietarii de terenuri in anul 1992.Situata intr-o zona agricola cu unul din cele mai fertile soluri din regiune pentru cultura de cereale, aceasta societate beneficiaza de conditii optime de lucrare a solului si de recoltare. Suprafata totala a societatii agricole este de 500 ha pe care se cultiva grau, porumb, floarea-soarelui, soia si orz. Societatea detine echipament agricol modern cu eficienta maxima si dispune de una din cele mai calificate echipe de management agricol din judetul Olt. Societatea dispune de sedii pentru fermele vegetale, de baza tehnica ( utilaje agricole, magazii de depozitare a cerealelor,masini, tractoare) si de baza materiala (seminte, carburanti, pesticide, lubrifianti, ingrasaminte, piese de schimb). In vederea cresterii dimensiunii, societatea va arendeza teren in conditiile legii 65/1998.Asociatii sunt persoane fizice, atat fosti proprietari de terenuri cat si mostenitori ai celor care au detinut pamant, beneficiari ai legii 18/1991 a fondului funciar. Arendatorii sunt persoane fizice din zona. care nu-si pot lucra pamantul din diferite motive. Arendarea se face prin incheierea unui ontract de arendare conform legii 16/1994, legea arendarii si 65/1998 cu modificari la legea arendari iar plata arendei se poate face in produse sau in bani. Suprafata societatii:
Nr crt 1. 2. 3. 4. 5. Specificare UM Suprafata initiala ha Membrii asociati pers Suprafata adusa in ha folosinta Suprafata ce va fi ha arendata Total ha Cantitate 500 700

100 600

I.2 Analiza potenialului tehnico-productiv ORGANIZAREA STRUCTURALA A SOCIETATII Structura organizatorica a societatii agricole, de data recenta, raspunde obiecivelor strategice privind organizarea activitatilor de productie agricola.In cadrul organigramei se observa pe primul nivel ierarhic Adunarea Generala a Asociatilor iar pe urmatorul nivel ierarhic conducerea administrativ executiva fiind asigurata de manager cu atributii si raspunderi specifice postului. Subordonati managerelui general sunt directorul economic, directorul tehnic si compartimentul de merketing.Pe urmatorul nivel intalnim compartimentul ecoonomico-financiar subordonat directorului economic si compartimentul de productie subordonat directorului tehnic.Personalul salariat are intocmita fisa postului in baza careia isi desfasoara activitatea la fiecare loc de munca(ferma, sector, compartiment functional).Forta de munca de care dispune societatea agricola este formata din muncitori permanenti si din asociatii care doresc sa participe la procesul de munca.

AGA

Director economic Compartiment Economico-financiar

Compartiment de marketing

Director tehnic Compartiment de productie

F1- vegetala F2- vegetala

Dintr-un total de 75 de salariati 51 sunt permanenti, in timp ce restul de 24 lucreaza sezonier.

Se observa ca 30,66% din muncitori au un nivel de pregatire profesionala foarte bun, iar in ceea ce priveste gradul de imbatranire, 17,33% reprezinta salariatii peste limita de varsta. STRUCTURA DE PRODUCTIE Intre structura de productie si cea organizatorica trebuie sa existe relatii de legatura si conditionare. Printr-o structura de productie eficienta, societatea devine competitiva pe piata. Structura culturilor din societatea agricola este specifica zonei de campie, societatea cultivand doar culturi de camp. In perioada analizata, terenul arabil de care dispune societatea a fost repartizat dupa cum urmeaza:
Nr crt Cultura a 150 200 50 100 500 Suprafata H % 30,0 40,0 10,0 20,0 100,0

1 2 3 4 Total

Grau Porumb Floarea-soarelui Soia

POTENTIALUL MATERIAL Sistemul de maini definete ansamblul utilajelor destinate realizrii tuturor proceselor de munc prevzute n tehnologia de producie a unei culturi, ramuri de producie agricol sau a unui produs determinat Sistemul de maini trebuie s asigure realizarea urmtoarelor cerine: 1. S corespund particularitilor biologice si agrotehnice,cultivarii culturilor agricole; 2. sa asigure mecanizarea tuturor proceselor de productie; 3. sa amelioreze conditiile de munca 4. sa sporeasca productivitatea muncii 5. sa amelioreze conditiile de munca 6. sa asigure pastrarea si cresterea fertilitatii pamantului Utilajele au fost achizitionate in cea mai mare parte dupa infiintarea societatii si au o durata scurta de utilizare,fapt pentru care contribuie la cresterea productiei.

Mijloace fixe existente


Nr crt 1. 1.1 1.2 2. 3. 4. 5. 6. 7. Specificare Tractoare, din care: U 650 U 800 Plug PP 3-30 Semanatoare SUP 29M6 Semanatoare SPC 8M Disc GD 3.2 Remorca 2RB5A Combina Sema 140 Numar 15 9 6 9 6 8 6 9 7

I.3. Analiza forei de munc: Printre categoriile de personal care asigura desfasurarea normala a activitatii societatii se afla: Director general Sef de ferma Tehnician ..... Structura fortei de munca:
Nr. crt 1 2 3 Specificare Numarul feminin 24 9 4 Sex masculin 51 14 9

Total salariati 75 Salariati cu studii 23 superioare Salariati aflati 13 peste limita de varsta

I.4. Rezultatele economico-financiare Date privind activitatea financiara a societatii:


Nr crt 7 Indicatori Valoare

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11

12 13 14 15 16

200.. Stocuri 71183089 Active circulante 98164046 Active curente 98164046 TOTAL ACTIVE 216 733 692 Capitaluri proprii 126 346 281 Total datorii 90387411 Pasive curente 75835824 Cifra de afaceri 128658245 Productia vanduta 128658245 Venituri din vanzarea 0 marfurilor Venituri din exploatare 128658245 Prestari servicii terti 0 Venituri financiare 0 Venituri exceptionale 0 Total venituri 128658245 Cheltuieli pentru 109534224 exploatare Cheltuieli cu servicii 38053853 prestate Cheltuieli financiare 0 Cheltuieli exceptionale 0 Total cheltuieli 109534224 Profit brut 19 124 021 Impozit pe profit 2736957 Profit net 16 387 064

200.. 9229996 13819511 13819511 29743843 16 657 398 13086445 15843753 14420002 14420002 0 14420002 0 0 0 14420002 12105323 1947583 0 0 12105323 2 314 679 103854 2 210 825

200.. 10501394 16901173 16901173 35 803 346 20 131 766 15671580 18737252 9650705 9650705 0 9650705 0 0 0 9650705 7434407 769343 0 0 7434407 2 216 298 101846 2 114 452

Datele au fost preluate din bilantul contabil al societatii . Pe baza acestor informatii se pot calcula urmatorii indicatori financiari: 1) Indicatori de lichiditate Rata lichiditatii imediate=(active circulante-stocuri)/pasive curente Rata lichiditatii curente=active circulante/pasive curente Indicatori de solvabilitate Rata datoriilor totale=(total datorii/total active)x100 Solvabilitatea financiara=capital propriu/cifra de afaceri 2) Indicatori de gestiune Viteza de rotatie a activelor= cifra de afaceri/active circulante 3) Indicatori de rentabilitate Marja de profit= (profit net/cifra de afaceri)x100 Rata rentabilitatii resurselor consumate=(profit/cheltuieli)x100
Nr crt Indicatori Anul 200.. Valoare Anul 200.. Anul 200..

I 1' 2' 3' 4'

!"D!C#$%&! F!"#"C!#&! !ndicatori de lichiditate -rata lichiditatii imediate -rata lichiditatii curente !ndicatori de (olva)ilitate -rata datoriilor totale -(olva)ilitate financiara !ndicatori de ge(tiune -vite*e de rotatie a activelor !ndicatori de renta)ilitate -mar+a de profit -rata renta)ilitatii re(ur(elor con(umate

Analiza indicatorilor economico-financiari...............


'#nali*a ,-%$ %.%$/"!$#$! PUNCTE FORTE

PUNCTE SLABE -

PERICOLE

I.6.Piata Piata de desfacere este cea zonala,reprezentata de societatile care doresc o gama de produse agricole de calitate superioara,obtinute printr-o tehnologie de ultima ora. In privinta produselor secundare, paiele, exista oportunitatea ca acestea sa fie vandute societatilor zootehnice din zona, in special catre avicole unde paiele sunt folosite la realizarea asternuturilor specifice cresterii puilor broiller in sistemul la sol. Segmentele de piata carora li se adreseaza societatea agricola sunt reprezentate de societatile comerciale de procesare a produselor agricole care doresc materii prime de calitate superioara la un pret avantajos. Produsul final si produsele secundare sunt vandute direct clientilor amintiti, pe baza de precontracte, canalul de distributie este deci scurt.
0

Existena n zon a unui numr mare de societi comerciale interesate de produsele agricole brute n zon reprezint o oportunitate n plus n vederea desfacerii produciei obinute. Pentru fiecare ciclu de productie sunt necesare materii prime (samanta), materiale auxiliare (ingrasaminte, insecticide, erbicide, fungicide) si materiale consumabile (combustibil, piese de schimb). Furnizorii de materiale:
Nr crt 1. 2. 3. 4. 5. Furnizor Produsul Cantitate (%) Pret de vanzare (lei/kg)

Clientii Concurentii

11

S-ar putea să vă placă și