Sunteți pe pagina 1din 96

Anexa 2 la Ordinul Ministrului nr...

GHIDUL SOLICITANTULUI
PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII PUBLICE DE CERCETARE-DEZVOLTARE EXISTENTE I CREAREA DE NOI INFRASTRUCTURI FINANARE:

PROGRAMUL OPERAIONAL CRETEREA COMPETITIVITII ECONOMICE Axa pri ri!ar" # $ C %p&!i!i'i!a!& pri( )&r)&!ar&* +&,' -!ar& !&.( - /i)" 0i i( 'ar& D %&(i1- %a2 r +& i(!&r'&(!i& #3# $ I('&4!i5ii 6( i(7ra4!r1)!1ra +& CDI Op&ra5i1(&a #3#389 D&,' -!ar&a i(7ra4!r1)!1rii CD &xi4!&(!& 0i )r&ar&a +& ( i i(7ra4!r1)!1ri CD :-a; ra! ar&* )&(!r& +& )&r)&!ar&<

C %p&!i5ia POSCCE-A#-O#3#38-#=8>-8

I(!r +1)&r& Prezentul Ghid reunete instruciunile, procedurile i criteriile ce trebuie respectate, la competiia din anul 2013, pentru accesarea fondurilor publice nerambursabile alocate dezvoltrii infrastructurii publice e istente de cercetare!dezvoltare i crearea de noi infrastructuri" prin intermediul urmtorului pro#ram$ Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice %P&' (()*, aprobat prin +ecizia (omisiei )uropene nr,3-.2/12,0.,200. 0 a prioritar 2 (ompetitivitate prin cercetare!dezvoltare i inovare" %P&' (() 1 (+* +omeniul ma2or de intervenie 2,2 3nvestiii 4n infrastructura de cercetare 1 dezvoltare 1 inovare i dezvoltarea capacitii administrative", o &peraiunea 2,2,1 e!voltarea in"ra#tructurii C e$i#tente i crearea %e noi in"ra#tructuri &la'oratoare( centre %e cercetare)*+

5n plus, 4n afara acestui #hid, vor fi publicate i alte documente necesare pentru competiia din anul 2013, i anume$ ! Cererea :ap&-1-< +& pr p1(&ri +& pr i&)!& p&(!r1 a4i4!&(5" 7i(a()iar" (&ra%;1r4a;i-" a) r+a!" +i( FEDR 0i +& -a ;1/&!1- +& 4!a!* )1 a(&x&-& 4a-&9 o Fia pentru verificarea formal i verificarea eligibilitii (Anexa 1) o Fia de evaluare (Anexa 2) G.i+1- 4 -i)i!a(!1-1i 4& a+r&4&a," i(4!i!15ii- r +& 6('"5"%?(! 41p&ri r +& 4!a! a)r&+i!a!&* 4pi!a-&- r )-i(i)& )1 4&)5ii 1(i'&r4i!ar&* )ar& a1 a)!i'i!a!& +& )&r)&!ar&-+&,' -!ar& 0i i(4!i!15ii- r +& )&r)&!ar&-+&,' -!ar& +& +r&p! p1;-i)* )ar& r&4p&)!" +&7i(i5ia +& r/a(i,a5ii +& )&r)&!ar&3

LEGISLAIE a< pri'i(+ a)!i'i!a!&a +& )&r)&!ar&-+&,' -!ar& ! Ordonana uvernului nr! "#$2%%2 privind cercetarea tiinific i de&voltarea te'nologic aprobat prin (egea )2*$2%%)+ cu modificrile i completrile ulterioare ! ,otr-rea uvernului nr! 21#$2%%# privind aprobarea .trategiei naionale /n domeniul cercetrii0de&voltrii i inovrii pentru perioada 2%%#02%1) ;< pri'i(+ r&/1-i-& +& &-i/i;i-i!a!& ! ,otr-rea uvernului nr! #"1 din 11 iulie 2%%# (2O "1# din 1 augu3t 2%%#) privind regulile de eligibilitate a c'eltuielilor efectuate /n cadrul operaiunilor finanate prin programele operaionale+ cu modificrile i completrile ulterioare ! Ordinul mini3trului economiei i finanelor nr 2"%4$)1!12!2%%# pentru aprobarea (i3telor de c'eltuieli eligibile pentru proiectele finanate /n cadrul operaiunilor 2!2!1 56e&voltarea infra3tructurii C6 exi3tente 3i crearea de noi infra3tructuri (laboratoare+ centre de cercetare)7 i 2!)!1 5.pri8in pentru 3tart0up0urile 3i 3pin0off0urile inovative7 ale Axei 9rioritare 2 a 9O. CC:+ cu modificrile i completrile ulterioare! ! Ordonana de ;rgen nr! <*$2%%1 privind ge3tionarea financiar a in3trumentelor 3tructurale i utili&area ace3tora pentru obiectivul convergen+ cu modificrile i completrile ulterioare /mpreun cu =ormele metodologice de aplicare ale ace3teia (, 214 $2%12) ! Ordinul mini3trului afacerilor europene nr! 2%*$2%11 de aprobare a >n3truciunilor de aplicare a prevederilor art! 11?1 din ,otr-rea uvernului nr! #"1$2%%# privind regulile de eligibilitate a c'eltuielilor efectuate /n cadrul operaiunilor finanate prin programele operaionale )< pri'i(+ a).i,i5ii-& p1;-i)&@ ! Ordonana de ;rgen nr! )*$2%%< privind atribuirea contractelor de ac'i&iie public+ a contractelor de conce3iune de lucrri publice i a contractelor de conce3iune de 3ervicii+ aprobat prin (egea nr! ))#$2%%<+ cu modificrile i completrile ulterioare ! , nr! 12"$2%%< privind normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de ac'i&iie public+ cu modificrile i completrile uterioare ! , nr! 1<<%$2%%< pentru aprobarea =ormelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de ac'i&iie public prin mi8loace electronice din O; )*$2%%<+ cu modificrile i completrile uterioare ! O; nr! )%$2%%< privind funcia de verificare a a3pectelor procedurale aferente proce3ului de atribuire a contractelor de ac'i&iie public+ a contractelor de conce3iune de lucrri publice i a contractelor de conce3iune de 3ervicii+ cu modificrile i completrile ulterioare +< pri'i(+ r&/-&%&(!"ri-& (a5i (a-& pri'i(+ a)!i'i!a!&a 6( ) (4!r1)5ii 0 , nr! 24$2%%4 privind aprobarea coninutului0cadru al documentaiei te'nico0economice aferente inve3tiiilor publice+ precum i a .tructurii i 2etodologiei de elaborare a devi&ului general pentru obiective de inve3tiii i lucrri de intervenii 0 (egea nr! "%$1111 republicat privind autori&area executrii con3truciilor i unele m3uri pentru reali&area locuinelor+ republicat+ cu modificarile 3i completarile ulterioare 0 Ordinul nr! 4)1$2%%1 pentru aprobarea =ormelor metodologice de aplicare a (egii nr! "%$1111+ cu modificarile 3i completarile ulterioare 0 , 1%#2$2%%) privind avi&area de ctre >n3pectoratul de .tat /n Con3trucii a documentaiilor te'nico0economice pentru obiectivele de inve3tiii finanate din fonduri publice+ cu modificarile 3i completarile ulterioare

0 , 14<"$2%%< pentru modificarea limitelor valorice privind competenele de aprobare a documentaiilor tehnico-economice pentru obiectivelor de investiii noi, cu modificarile 3i completarile ulterioare 0 Ordinul comun al 2ini3trului de&voltrii+ lucrrilor publice i locuinelor nr! *4<$2%%# i al >n3pectorului general de 3tat al >n3pectoratul de .tat /n Con3trucii nr! "%%$2%%# pentru aprobarea 9rocedurii privind emiterea acordului de ctre >n3pectoratul de .tat /n Con3trucii pentru intervenii /n timp a3upra con3truciilor exi3tente+ cu modificarile 3i completarile ulterioare 7< pri'i(+ pr !&)5ia %&+i1-1i 0 .trategia naional de prote8are a mediului 0 O; 11"$2%%" privind protecia mediului+ cu modificrile i completrile ulterioare 0 O; 1"2$2%%" privind prevenirea+ reducerea i controlul integrat al polurii+ cu modificrile i completrile ulterioare 0 , **"$2%%1 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private a3upra mediului 0 Ordin *<2$111) pentru aprobarea Condiiilor te'nice privind protecia atmo3feric i =ormelor metodologice privind determinarea emi3iilor de poluani atmo3ferici+ cu modificrile i completrile ulterioare 0 (egea 1%*$2%11 privind calitatea aerului /ncon8urtor 0 Ordinul comun 1)"$#<$4*$124* din 1%!%2!2%1% privind aprobarea 2etodologiei de aplicare a evaluarii impactului a3upra mediului pentru proiectele publice i private /< pri'i(+ &/a-i!a!&a +& 0a(4& 0 O 1)#$2%%% Aepublicat privind prevenirea i 3ancionarea tuturor formelor de di3criminare 0 (egea 2%2$2%%2 Aepublicat privind egalitatea de an3e /ntre brbai i femei+ cu modificrile i completrile ulterioare 0 Ordin nr! 141$2%1) privind aprobarea reglementrii te'nice 5=ormativ pentru adaptarea cldirilor civile i 3paiului urban la nevoile individuale ale per3oanelor cu 'andicap7 .< pri'i(+ a-!& r&/-&%&(!"ri (a5i (a-& 0 O; <<$2%11 privind prevenirea+ con3tatarea i 3ancionarea neregulilor aprute /n obinerea i utili&area fondurilor europene i$3au a fondurilor publice naionale aferente ace3tora aprobat cu modificri i completri de (egea 1*2$2%12+ cu modificrile i completrile ulterioare 0 , <%<$2%1% privind 3tabilirea unor m3uri de accelerare a in3trumentelor 3tructurale+ pentru a3igurarea finanBrii c'eltuielilor nece3are implementBrii proiectului finanat din in3trumente 3tructurale 0 O #%$2%%2 privind admini3trarea unitilor 3anitare publice de intere3 8udeean i local cu modificrile i completrile ulterioare i< pri'i(+ r&/-&%&(!"ri-& UE - Aegulamentului Con3iliului (C:) nr!1%4)$2%%< privind di3po&iiile generale referitoare la F:6A+ F.: i FC - Aegulamentul Comi3iei :uropene nr!1424$2%%< privind 3tabilirea regulilor de implementare ale Aegulamentului Con3iliului (C:) nr!1%4)$2%%< privind di3po&iiile generale referitoare la F:6A+ F.: i FC i ale Aegulamentului (C:) nr!1%4%$2%%< al 9arlamentului :uropean i al Con3iliului privind F:6A - Aegulamentul (C:) nr!1%4%$2%%< al 9arlamentului i Con3iliului privind F:6A - 6eci&ia Comi3iei :uropene nr! )*#2$2%%# pentru aprobarea 9O.0CC:

CUPRINS 9agina S&)5i1(&a I $ INFORMAII GENERALE 83 Pr /ra%1- Op&ra5i (a- S&)! ria- Cr&0!&r&a C %p&!i!i'i!"5ii E) ( %i)& $ pr&,&(!ar& /&(&ra-"* ;i&)!i'&* ax& pri ri!ar& 1!1 9re&entare general 1!2 Axa prioritara 2 Competitivitate prin C6> 1!) Operaiunea 2!2!1 0 6e&voltarea infra3tructurii de C6 exi3tente i crearea de noi infra3tructuri de C6 SECTIUNEA II $ REGULI PRIVIND COMPETIIA DE PROIECTE DIN ANUL #=8> 2!1 Cine poate 3 3olicite finanare 2!2 Categorii de proiecte 2!) Activiti eligibile 2!* Cipuri de c'eltuieli 2!" 2odul de finanare a proiectelor >3 COMPLETAREA I DEPUNEREA CERERII DE FINANARE )!1 Cemele ori&ontale )!2 Cum 3e completea& Cererea de finanare )!) 2odalitatea de depunere a proiectelor )!* 6ocumentele /n3oitoare @3 MODUL DE EVALUARE I SELECIE A PROIECTELOR *!1 9rocedura de evaluare generaliti *!2 Derificarea formal i verificarea eligibilitii *!) :valuarea propunerilor *!* Aeguli 3pecifice de 3elecie SECTIUNEA III $ CONTRACTAREA I FINANAREA PROIECTELOR PRIN POS-CCE A3 SEMNAREA CONTRACTULUI B3 FINANAREA PROIECTELOR <!1 9refinanarea <!2 Aambur3area c'eltuielilor <!) Denituri generate de proiect <!* Ac'i&iii publice <!" Acordarea contravalorii CDA <!< Ar'ivare C3 INFORMARE I PUBLICITATE SECIUNEA IV $ MONITORIZARE I CONTROL # # # 1% 11 12 12 1) 1" 1" 2% 21 22 2) )% )) )" )" )< )# *1 *) *) ** ** *" *< *< *< *# *4 *1

SECIUNEA V $ ANEXE LA GHIDUL SOLICITANTULUI Anexa 1 Cererea de finanare Anexa 2 (i3ta documentelor /n3oitoare la Cererea de finanare Anexa ) =ota de fundamentare privind c'eltuielile cuprin3e /n bugetele orientative din cererea de finanare Anexa * 6eclaraie privind eligibilitatea CDA aferente c'eltuielilor eligibile cuprin3e /n cererea de rambur3are Anexa " 6eclaraie privind conflictul de intere3e pe parcur3ul derulrii procedurilor de ac'i&iie Anexa < (i3ta de verificare a conflictului de intere3e pentru fiecare ac'i&iie reali&at /n cadrul proiectului Anexa # 23urile de informare i publicitate

"1 "1 #1 #) #" #< ## #4

S&)5i1(&a I $ INFORMAII GENERALE ,+ Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice pre!entare general( o'iective( a$e prioritare ,+,+ Pre!entare general
9rogramul operaional 3ectorial 5Creterea competitivitii economice7 (9O. CC:) e3te unul dintre cele apte programe operaionale 3ectoriale (9O.0uri) 0 in3trumente pentru reali&area prioritilor tra3ate prin Cadrul =aional .trategic de Aeferin (C=.A) i prin 9lanul =aional de 6e&voltare (9=6) 2%%# 2%1)! Ace3te documente 3trategice la nivel naional urmre3c con3olidarea i aplicarea /n Aomania a politicilor de coe&iune 3ocial i economic i a celor de de&voltare regional cu adaptarea core3pun&toare a ace3tora la politicile europene i la 3trategia (i3abona+ orientat cu precdere 3pre creterea economic i crearea de locuri de munc! 9O. CC: r3punde+ pe de o parte primei prioriti a 9=6 2%%# 2%1)@ 5Creterea competitivitii economice i de&voltarea economiei ba&ate pe cunoatere7 i pe de alta parte prioritii a doua a C.=A+ re3pectiv 5Creterea competitivitii economice pe termen lung7+ contribuind /n acelai timp la implementarea tuturor celorlalte prioriti ale C.=A! O;i&)!i'& Obiectivul general al 9O. CC: e3te creterea productivitii /ntreprinderilor rom-neti i reducerea decala8elor fa de productivitatea medie la nivelul ;:! 23urile /ntreprin3e vor genera p-na /n 2%1" o cretere medie a productivitii de cca! "+"E anual i vor permite Aom-niei 3 ating un nivel de aproximativ ""E din media ;:! Ax&-& pri ri!ar& +i( )a+r1- POS CCE Av-nd /n vedere deopotriv po3ibilitile identificate pentru /mbuntirea competitivitii /ntreprinderilor rom-neti pentru a face fa noilor provocri i folo3irea oportunitilor de a opera pe 9iaa ;nic :uropean+ c-t i eligibilitatea Aom-niei pentru finanarea din F:6A+ /n cadrul 9O. CC: au fo3t identificate urmtoarele axe prioritare@ 0 0 0 0 0 0 a Prioritar 1$ 6n sistem inovativ i eco!eficient de producie 0 a Prioritar 2$ (ompetitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnolo#ic i inovare 0 a Prioritar 3$ 7ehnolo#ia informaiei i comunicaiilor %73(* pentru sectoarele privat i public 0 a Prioritar -$ (reterea eficienei ener#etice i a securitii furnizrii in conte tul combaterii schimbrilor climatice 0 a Prioritar 8$ 0sistena tehnic

S!r1)!1ri-& 4i4!&%1-1i +& i%p-&%&(!ar& a- POS CCE A1! ri!a!&a +& Ma(a/&%&(! (A2) pentru 9rogramul Operational .ectorial FCreterea Competitivitii :conomice7 (, nr! *"#$2%%4+ ) funcionea& /n cadrul 2ini3terului :conomiei i are re3pon3abilitatea managementului+ admini3trrii i implementrii 9O. CC:+ conform principiului unui management financiar riguro3+ aa cum e3te 3tipulat /n Articolul <% al Aegulamentului Con3iliului (:C) nr! 1%4)$2%%< din 11 iulie 2%%<+ cu modificrile i completrile ulterioare! Or/a(i4%& i(!&r%&+iar& :OI< 9entru implementarea eficient a programului+ au fo3t de3emnate Organi3me >ntermediare pentru 9O. CC: pentru fiecare ax prioritar! 9entru Axa 9rioritar 2 Competitivitate prin cercetare0de&voltare i inovare+ a fo3t de3emnat 2ini3terul :ducaiei+ Cercetrii i >novrii+ prin Autoritatea =aional pentru Cercetare Gtiinific! Ae3pon3abilitile Organi3melor >ntermediare 3unt 3tabilite /n acordurile de delegare dintre Autoritatea de 2anagement i Organi3mul >ntermediar /n cau&! U(i!a!&a +& P-a!" repre&int 3tructura din cadrul Autoritii de 2anagement+ av-nd re3pon3abilitatea tran3ferrii 3umelor de prefinanare+ cofinanare alocate de la bugetul de 3tat+ precum i a 3umelor din a3i3tena financiar nerambur3abil ctre beneficiari pentru 9rogramul Operaional .ectorial Creterea Competitivitii :conomice! A1! ri!a!&a +& C&r!i7i)ar& 0i P-a!" 0 e3te 3tructura organi&atoric /n cadrul 2ini3terului Finanelor 9ublice+ re3pon3abil de certificarea 3umelor cuprin3e /n declaraiile de c'eltuieli tran3mi3e la Comi3ia :uropean i pentru primirea fondurilor tran3ferate Aom-niei din Fondul european de de&voltare regional+ Fondul 3ocial european i Fondul de coe&iune i a3igurarea tran3ferului ace3tora ctre beneficiari+ precum i a 3umelor de prefinanare i cofinanare aferente ace3tora din fonduri alocate de la bugetul de 3tat! A1! ri!a!&a +& A1+i! de3emnea& autoritatea public+ la nivel naional+ re3pon3abil cu verificarea operaiunilor de management i a 3i3temului de control pentru fiecare program operaional+ independent funcional de Autoritatea de 2anagement i de Autoritatea de Certificare i 9lat! Hn Aom-nia+ pentru toate programele operaionale+ Autoritatea de Audit funcionea& pe l-ng Curtea de Conturi!

,+.+ A$a prioritar . - Competitivitate prin cercetare( %e!voltare te/nologic i inovare


83#383 Pr&,&(!ar& /&(&ra-" =ivelul 3c&ut de finanare (at-t public+ c-t i privat) pentru activitile de cercetare0de&voltare i inovare (C6>) a avut ca re&ultat infra3tructura de C6> /nvec'it+ numrul 3c&ut i media de v-r3t din ce /n ce mai ridicat a cercettorilor i performanele 3c&ute ale activitilor de C6>! (ip3a fondurilor /ngreunea& de a3emenea acce3ul /ntreprinderilor la activiti de C6> i tran3fer te'nologic! Ace3te puncte 3labe+ /mpreun cu participarea 3c&ut a 3ectorului privat la finanarea activitilor de C6> au condu3 la un deficit te'nologic ridicat al firmelor rom-neti i la un nivel 3c&ut de inovare al ace3tora! Hn 3copul reducerii ace3tor deficiene+ axa prioritar 3e concentrea& pe c-teva a3pecte care 3 contribuie la reali&area urmtoarelor obiective@ 0 creterea capacitii de cercetare prin de&voltarea infra3tructurii de C6 i atragerea de tineri i de 3pecialiti de /nalt calificare+ at-t pentru in3tituii de C6 (univer3iti i in3titute C6)+ c-t i pentru firme care au departamente de cercetareI /ntrirea ofertei de cunotinte reali&at de univer3iti i in3titute de C6I 3timularea tran3ferului te'nologic ba&at pe cooperarea dintre in3tituii C6 i /ntreprinderiI 3timularea cererii de inovare a /ntreprinderilorI 3u3inerea formrii i de&voltrii firmelor ba&ate pe /nalte te'nologiiI

0 0 0 0

83#3#3 O;i&)!i'& Obiectivul 3pecific al axei prioritare 2 e3te@ Creterea capacitii %e C i #timularea cooperrii %intre in#tituiile %e C I i 0ntreprin%eri i creterea acce#ului intreprin%erilor la C I+ :lementele c'eie ale ace3tui obiectiv 3pecific con3tau /n@ 0 finanarea proiectelor de C6+ care vor genera re&ultate aplicabile direct /n economie+ 0 moderni&area i de&voltarea capacitii i infra3tructurii C6>+ 0 creterea calitii i diver3ificarea ofertei de 3ervicii inovative i 3timularea cererii de inovare din partea 3ectorului productiv! Aeali&area ace3tui obiectiv va contribui la creterea valorii c'eltuielilor totale de C6 ( :A6) p-n la 2E din 9>J /n 2%1"!

83#3>3 S!r1)!1ra :+ %&(ii %a2 r& +& i(!&r'&(5i&< Axa prioritar 2 are ) domenii ma8ore de intervenie (62>)+ fiecare cu un numr de operaiuni 3pecifice@ Axa pri ri!ar" # C %p&!i!i'i!a!& pri( CDI D %&(ii %a2 r& +& i(!&r'&(5i&
1! Cercetare de&voltare /n parteneriat /ntre univer3it/i $ in3titute de cercetare0de&voltare i /ntreprinderi (indu3trie) /n vederea obinerii de re&ultate aplicabile /n economie 2! >nve3tiii /n infra3tructura de C6> i de&voltarea capacitii admini3trative

Op&ra5i1(i
1! 9roiecte de C6 /n parteneriat /ntre univer3iti$in3titute de cercetare i /ntreprinderiI 2! 9roiecte C6 de /nalt nivel tiinific la care vor participa 3pecialiti din 3trintate! 83 D&,' -!ar&a i(7ra4!r1)!1rii CD &xi4!&(!& 0i )r&ar&a +& ( i i(7ra4!r1)!1ri :-a; ra! ar&* )&(!r& +& )&r)&!ar&<D 2! 6e&voltarea de poli de excelenI )! 6e&voltarea unor reele de centre C6+ coordonate la nivel naional i racordate la reele europene i internaionale de profil ( A>6+ :A=C)I *! Hntrirea capacitii admini3trative! 1! .pri8in pentru 3tart0up0urile i 3pin0off0 urile inovativeI 2! 6e&voltarea infra3tructurii de C6 a /ntreprinderilor i crearea de noi locuri de munc pentru C6I )! 9romovarea inovrii /n cadrul /ntreprinderilor!

)! Acce3ul /ntreprinderilor la activiti de cercetare0de&voltare i inovare

,+1+ Operaiunea .+.+, 2 e!voltarea in"ra#tructurii %e C in"ra#tructuri %e C

e$i#tente i crearea %e noi

Acea3ta operaiune 3pri8in de&voltarea infra3tructurii de C6 a in3tituiilor de /nvm-nt 3uperior i in3titutelor de C6 de drept public prin dotarea$moderni&area laboratoarelor exi3tente+ crearea de noi infra3tructuri (laboratoare+ centre$in3titute de cercetare) i 3pri8inirea con3truirii infra3tructurilor de cercetare pan0europene /n Aom-nia (prioriti ale ;: finanate /n comun prin 9C# de C6C a ;:+ F:6A i alte fonduri)! Operaiunea va fi concentrat pe urmtoarele cinci arii tematice prioritare@ Sntate( Agricultur( #iguran i #ecuritate alimentar( Energie( 3e%iu( 3ateriale( pro%u#e i proce#e inovative+

10

S&)5i1(&a II $ REGULI PRIVIND COMPETIIA DE PROIECTE DIN ANUL #=8> .+,+ Cine poate # #olicite "inanare
#38383 Ca!&/ rii +& 4 -i)i!a(5i .olicitanii trebuie 3 fie organi&aii de drept public de cercetare0de&voltare+ cu per3onalitate 8uridic! .olicitanii pot fi @ - in3tituii de /nvm-nt 3uperior de 3tat acreditate+ - 3pitale clinice1 de 3tat cu 3ecii univer3itare (conform (egii 1"$2%%< privind reforma /n domeniul 3ntii)+ cu activitate de cercetare /n 3tatut $ AOFI - in3tituii C6 de drept public@ o in3titute naionale de cercetare0de&voltare+ o in3titute+ centre 3au 3taiuni de cercetare ale Academiei Aom-ne i de cercetare0 de&voltare ale academiilor de ramur+ o in3titute+ centre 3au 3taiuni de cercetare0de&voltare organi&ate ca in3tituii publice 3au de drept public+ o centre internaionale de cercetare0de&voltare /nfiinate /n ba&a unor acorduri internaionale! .olicitanii trebuie 3 re3pecte definiia organi&aiilor de cercetare conform Cadrului Comunitar de a8utor de 3tat pentru C6> (C)2)$2%%<)! Organi&aie de cercetare /n3eamn o entitate+ precum o univer3itate 3au un in3titut de cercetare+ indiferent de 3tatutul 3u 8uridic 3au de modul 3u de finanare+ al crei 3cop principal e3te de a reali&a cercetare fundamental+ cercetare indu3trial 3au de&voltare experimental i de a0i face cuno3cute re&ultatele prin predare+ publicare 3au tran3fer de te'nologie! Coate profiturile$veniturile excedentare trebuie reinve3tite /n ace3te activiti+ /n difu&area re&ultatelor 3au /n activitatea de educaie! Hntreprinderile care pot exercita influen a3upra unui a3tfel de organi3m+ de exemplu prin calitatea lor de acionari 3au membri ai organi3mului+ nu 3e bucur de acce3 preferenial la capacitile de cercetare ale organi3mului /n cau& 3au la re&ultatele cercetrilor ace3tuia!

#383#3 C (+i5ii +& &-i/i;i-i!a!& a-& 4 -i)i!a(5i- r .olicitantul e3te eligibil dac /ndeplinete condiiile de mai 8o3+ care 3e 8u3tific prin documente 3pecifice+ care 3e depun la data menionat /n cererea$apelul de propuneri de proiecte! Coate documentele care /n3oe3c cererea de finanare 3unt preci&ate /n anexa 2 a 3olicitantului! a< .olicitantul /i de3foar activitatea /n Aom-nia! ;< Forma de organi&are e3te conform celor preci&ate la punctul 2!1!1 din 'id! Pentru ambele condiii %punctele a i b*, solicitantul va depune ca documente 4nsoitoare ale cererii de finanare actele de 4nfiinare ale instituiei, precum i orice alte acte 4n vi#oare privind or#anizarea i funcionarea, acreditarea, dup caz,
1

'idului

>nve3tiiile /n 3pitale clinice 3e vor face numai /n 3eciile univer3itare ale ace3tora!

11

)< Activitatea de cercetare0de&voltare 3 fie /n obiectul de activitate al 3olicitantului+ 3tabilit potrivit legii i 3olicitantul 3 fie /n conformitate cu definiia referitoare la 5organi&aia de cercetare7 din Cadrul Comunitar pentru a8utor de 3tat pentru C6> (2%%<$C )2))+ enunat la punctul 2!1!1 din 'id! +ocumentele solicitate sunt 'tatutul/9&: i certificatul de 4nre#istrare la 9e#istrul (omerului %unde este cazul*, 'olicitantul va depune o declaraie de eli#ibilitate privind conformitatea cu definiia referitoare la or#anizaia de cercetare" din (adrul (omunitar pentru a2utor de stat pentru (+3 %vezi 0ne a 2,1*, +< Hn ca&ul /n care proiectul cuprinde lucrri de inve3tiii privind cldiri+ 3olicitantul trebuie 3 demon3tre&e dreptul de pr pri&!a!& 4a1 +& pri%ir& 6( a+%i(i4!rar&# 4a1 +& ) ()&4i1(& a !&r&(1-1i 0i* +1p" )a,* pr pri&!a!&a* ) ()&4i1(&a* a+%i(i4!rar&a 4a1 6().iri&r&a )-"+irii 1(+& 4& 7a)& i('&4!i5ia! C ()&4i1(&a !r&;1i& 4" a) p&r& p&ri a+" +& @E a(i 4i 4a ai;a 'a-a;i-i!a!& +& )&- p15i( >= a(i +& -a +a!a +&p1(&rii )&r&rii +& 7i(a(5ar&3 Hn ca&ul conce3iunii+ trebuie 3B 3e facB dovada dreptului de a face inve3tiii a3upra terenului i clBdirilor aflate /n conce3iune+ pe o perioadB de minim 1% ani de la data depunerii cererii de finanare! Hn ca&ul unui contract de 6().iri&r& cldiri$3paii+ ace3ta trebuie 3 fie /nregi3trat la Admini3traia Financiar+ 3 dure&e o perioad de minimum 8= a(i de la data depunerii cererii de finanare i 3 prevad dreptul de a face inve3tiii a3upra cldirii /nc'iriate! Hn ca&ul /n care propunerea de proiect implic numai ac'i&iionarea de ec'ipamente+ fr lucrri privind cldirile exi3tente 3au con3trucii de noi cldiri+ 3e 3olicit numai un act privind cldirea (titlu de proprietate 3au contract de /nc'iriere$ conce3iune$ drept de admini3trare)! &< C-"+ir&a 0iF4a1 !&r&(1- p& )ar& 4& 7a)& i('&4!i5ia 6(+&p-i(&4) )1%1-a!i' 1r%"! ar&-& ) (+i5ii -a +a!a +&p1(&rii )&r&rii +& 7i(a(5ar&9 0 =u fac obiectul unor litigii /n cur3 de 3oluionare la in3tanele 8udectoreti cu privire la 3ituaia 8uridic 0 =u fac obiectul revendicBrilor potrivit unor legi 3peciale /n materie 3au a dreptului comun! 'olicitantul va completa i semna o +eclaraie pe propria rspundere c terenul/cldirea nu face obiectul unui liti#iu %vezi 0ne a 2,2*, 7< 6atele referitoare la 3olicitant 3 fie /nregi3trate i actuali&ate /n A9C (Aegi3trul 9otenialilor Contractori)+ i anume@ 0 .tatut i documente de /nfiinare a in3tituiei $ :xtra3 de la Aegi3trul Comerului cu informaii de3pre acionari+ capital 3ocial $ Certificat de /nregi3trare la Aegi3trul ComeruluiI 0 Jilanurile oficiale pe ultimii doi ani+ inclu3iv Contul de 9rofit i 9ierdere! /< .olicitantul 3 depun o 6eclaraie cu privire la evitarea dublei finanri din fonduri publice (ve&i Anexa 2!))! Atenie@ .olicitanilor+ care dein cu titlu de proprietate imobilul i$3au terenul pe care 3e face inve3tiia i ale cror propuneri au fo3t aprobate pentru finanare+ li 3e va cere la momentul contractrii 3 depun un :xtra3 de carte funciar pentru terenul$cldirea pe care 3e face inve3tiia+ cu preci&area 5libere de orice 3arcini i 3ervitui7!
2

Conform OG 70/2002 terenurile i cldirile n c!re i de"fo!r !cti#it!te! "$it!lele clinice i "$it!lele uni#er"it!re "unt $!rte inte%r!nt ! domeniului $u&lic !l 'ude(elor) munici$iilor i "ecto!relor munici$iului *ucureti i "e d!u n administrarea unit(ilor "!nit!re re"$ecti#e $rin +otr,re ! con"iliului 'ude(e!n) munici$!l "!u loc!l !l "ecto!relor munici$iului *ucureti) du$ c!-./

12

.+.+ Categorii %e proiecte


#3#383 Ca!&/ rii +& pr i&)!& 9rin acea3ta operaiune 3unt 3pri8inite urmtoarele categorii de proiecte@ Pr i&)!& +& % +&r(i,ar& a unei infra3tructuri exi3tente cu ac'i&iionare de noi in3trumente i ec'ipamente i cu lucrri de moderni&are a locaiilor de cercetare! Pr i&)!& )1 ) (4!r1)5iiF&x!i(+&r& +& )-"+iri pentru crearea de noi centre de cercetare+ in3titute i laboratoare /n cadrul organi&aiilor publice de cercetare exi3tente+ care /i extind aria de activitate 3au de3c'id noi direcii de cercetare.

Va- ar&a a4i4!&(5&i p1;-i)& (&ra%;1r4a;i-& &4!& )1pri(4" 6(!r& @3===3=== -&i 0i B=3===3=== -&i3 Daloarea total a proiectului (co3turi eligibile i neeligibile) nu poate depi /n nici un ca& ec'ivalentul /n lei a "% milioane euro! .olicitantul trebuie 3 8u3tifice modalitatea /n care infra3tructura folo3ete la de&voltarea a noi activiti i$3au direcii de cercetare+ precum i contribuia 3a la crearea de valoare adugat din punct de vedere tiinific i economic! Hn ace3t 3en3+ e3te important de preci&at ce 3ervicii de cercetare noi$ /mbuntite 3e pot oferi /ntreprinderilor i numrul utili&atorilor poteniali de 3ervicii! 6e a3emenea+ 3olicitantul trebuie 3 pre&inte gradul de noutate+ re3pectiv de unicitate a infra3tructurii 3au a ec'ipamentelor propu3e a fi ac'i&iionate /n cadrul proiectului+ /n context naional comparativ cu nivelul internaional! 9re&entarea /n detaliu a modului de elaborare$ completare a cererii de finanare e3te tratat /n capitolul ) al 'idului 3olicitantului 5Completarea i depunerea cererii de finanare7! A3pecte 3uplimentare referitoare la modul de an3amblu de pre&entare i corelare a informaiilor din cererea de finanare 3unt pre&entate /n capitolul * al 'idului 3olicitantului 52odul de evaluare i 3elecie a proiectelor7! R&/1-a +& par!i)ipar&9 0 Pr i&)!&-& +&p14& +& 4 -i)i!a(5i !r&;1i& 4" r&,1-!& +i( 4!ra!&/ia pr pri& +& +&,' -!ar& i(4!i!15i (a-"* anexat cererii de finanare!

Ace3t fapt trebuie 3 fie menionat /n 6eclaraia de certificare a aplicaiei+ /n care 3olicitantul confirm c propunerea de proiect depu3 e3te /n acord cu prioritile 3trategiei proprii de de&voltare in3tituional (Anexa 2!*)! D1ra!a pr i&)!&- r 9erioada de implementare+ care include durata proiectului+ precum i un termen de max! *" de &ile calendari3tice /n care beneficiarul va efectua toate plaile aferente activitilor proiectului+ (1 p a!& +&p"0i +a!a +& 8 i1-i& #=8A! #3#3#3 Cri!&rii +& &-i/i;i-i!a!& a-& pr i&)!1-1i .copul+ obiectivele i 3ubiectul propunerii 3unt /n conformitate cu obiectivele competiiei+ aa cum 3unt de3cri3e /n cererea (apelul) de proiecteI 9roiectul e3te derulat /n Aom-niaI 6imen3iunea finanrii nerambur3abile 3olicitate 3e /ncadrea& /n limitele menionate /n cererea$apelul de proiecte (ve&i punctul 2!2!1 din 'idul 3olicitantului)I

13

9ropunerea conine cel puin o activitate eligibil+ din cele definite la punctul 2!) din 'idul 3olicitantului (ac'i&iionarea de ec'ipamente pentru C6 cu punerea lor /n funciune)I 6urata 3e /ncadrea& /n limitele menionate /n cererea$apelul de proiecte (ve&i punctul 2!2!1 din 'idul 3olicitantului)I 9ropunerea 3e /ncadrea& /n una din cele cinci arii tematice prioritare eligibile pentru acea3t competiie@ .ntateI Agricultur+ 3ecuritate i 3iguran alimentarI :nergieI 2ediuI 2ateriale+ produ3e i proce3e inovativeI 9ropunerea e3te /n3oit de documentele menionate la pct!)!* din 'id

.+1+ Activiti eligi'ile


;rmtoarele tipuri de activiti vor fi finanate /n cadrul ace3tei operaiuni@ o activiti privind moderni&are$extindere$con3trucie cldiri (inclu3iv+ unde e3te ca&ul+ reali&area proiectului de execuie i obinerea autori&aiei de con3truire i darea /n funciune a cldirilor)I o ac'i&iionarea de active corporale (cldiri+ aparatur+ in3trumente+ ec'ipamente) i active necorporale pentru C06+ precum i in3talarea$punerea /n funciune a ec'ipamentelorI o management de proiect (inclu3iv activiti de informare i publicitate privind proiectul)! ;n proiect include ac'i&iionarea de ec'ipamente pentru C6 /n3oit 3au nu de una 3au mai multe activiti privind lucrrile de con3trucii! =u e3te obligatoriu+ dar nici inter&i3+ ca un proiect 3 includ toate activitile enumerate mai 3u3! N1 ' r 7i 7i(a(5a!& pr i&)!& )ar& pr&'"+ &x)-14i' a)!i'i!"5i +& ) (4!r1)5i& 0iF4a1 % +&r(i,ar& )-"+iri ! .e urmrete dotarea laboratoarelor cu aparatur+ in3trumente+ ec'ipamente pentru cercetare care 3 funcione&e /ntr0un mediu adecvat! .olicitantul trebuie 3 demon3tre&e nece3itatea activitilor propu3e 3pre finanare pentru atingerea 3copului proiectului (modul /n care ele 3unt nece3are pentru de&voltarea activitilor de C6> propriu0&i3e@ prin extinderea activitilor exi3tente+ prin abordarea de tematici noi /n aria tematic prioritar+ prin contribuia la creterea competitivitii economiei rom-neti etc)!

.+4+ 5ipuri %e c/eltuieli


#3@383 C.&-!1i&-i &-i/i;i-& ;rmtoarele tipuri de c'eltuieli 3unt eligibile@ 1! C'eltuieli pentru ac'i&iia de teren (3unt eligibile /n limita a 1%E din totalul c'eltuielilor eligibile ale proiectului)) 2! C'eltuieli pentru amena8area terenului+ precum@ 2!1 6emolri 2!2 6emontri 2!) 6e&afectri (cu excepia de&afectrii centralelor nucleare) 2!* 6efriri 2!" :vacuri materiale re&ultate 2!< 6evieri reele de utiliti din ampla3ament 2!# .i3temati&ri pe vertical
3

=umai dac terenul a fo3t ac'i&iionat dup 1 ianuarie 2%%# i dac co3tul de ac'i&iie al terenului a fo3t certificat de un evaluator independent autori&at+ care confirm c valoarea ace3tuia nu excede valoarea de pia!

14

2!4 6rena8e 2!1 :pui3mente (exclu3iv cele aferente reali&rii lucrrilor pentru inve3tiia de ba&) )! C'eltuieli pentru amena8area terenului pentru protecia mediului+ precum@ )!1 (ucrri i aciuni de protecia mediului )!2 Aefacerea cadrului natural dup terminarea lucrrilor+ precum@ plantarea de copaci+ reamena8are de 3paii ver&i *! C'eltuieli pentru a3igurarea utilitilor nece3are obiectivului+ precum@ *!1 Alimentare cu ap *!2 Canali&are *!) Alimentare cu ga&e naturale *!* Agent termic *!" :nergie electric *!< Aeele de comunicaii (telefonie+ radio0tv+ internet) *!# 6rumuri de acce3 *!4 Jranare la reele de utiliti "! C'eltuieli pentru proiectare "!1 .tudii de teren (3tudii geote'nice+ geologice+ 'idrologice+ 'idrogeote'nice+ fotogrametrice+ topografice i de 3tabilitate a terenului) "!2 Obinere avi&e+ acorduri i autori&aii (obinerea$prelungirea valabilitii certificatului de urbani3m+ obinerea$prelungirea valabilitii autori&aiei de con3truire+ obinerea avi&elor i acordurilor pentru racorduri i branamente la reele publice de ap+ canali&are+ ga&e+ termoficare+ energie electric+ telefonie etc!I obinerea certificatului de nomenclatur 3tradal i adre3I /ntocmirea documentaiei+ obinerea numrului Cada3tral provi&oriu i /nregi3trarea terenului /n Cartea funciarI obinerea acordului de mediuI obinerea avi&ului 9.>I alte avi&e+ acorduri i autori&aii) "!) 9roiectare i inginerie@ 3tudiu de fe&abilitate *+ proiect te'nic+ detalii de execuie+ verificarea te'nic a proiectrii+ elaborarea documentaiilor nece3are obinerii acordurilor+ avi&elor i autori&aiilor aferente obiectivului "!* C'eltuieli efectuate pentru experti&e te'nice pentru lucrri de moderni&are 3au con3olidare a con3truciilor exi3tente 3au pentru continuarea lucrrilor la con3trucii /ncepute i neterminate "!" C'eltuieli pentru experti&e+ cercetri i audit energetic pentru lucrrile de cretere a performanei energetice a cldirilor ca urmare a moderni&rilor C'eltuielile de la pct! "!* i "!" 3unt eligibile /n condiiile /n care 3unt nece3are pentru in3talarea i buna funcionare a ec'ipamentelor de cercetare ac'i&iionate prin proiect! <! C'eltuieli cu organi&area procedurilor de ac'i&iie public" #! C'eltuieli pentru con3ultan i experti& #!1 .ervicii de con3ultan la elaborarea 3tudiilor de pia i evaluare #!2 .ervicii de con3ultan /n domeniul managementului execuiei inve3tiiei 3au admini3trarea contractului de execuie+ precum i recepia lucrrilor #!) .ervicii de con3ultan pentru 3tudii i$3au anali&e nece3are pe perioada de implementare a proiectului #!* .ervicii de con3ultan i$3au experti& te'nic+ financiar+ contabil i 8uridic 4! C'eltuieli pentru a3i3ten te'nic
4

Aeali&area 3tudiului de fe&abilitate anexat cererii de finanare e3te c'eltuial eligibil i 3e poate declara la ace3t capitol numai dac (1 a fo3t finanat din fonduri publice i a avut loc dup 1 ianuarie 2%%#! 5 .e includ c'eltuielile aferente organi&rii i derulrii procedurilor de ac'i&iii publice+ precum@ c'eltuieli aferente /ntocmirii documentaiei de atribuire i multiplicrii ace3teia (exclu3iv cele cumprate de ofertani)I c'eltuielile cu onorariile+ tran3portul+ ca&area i diurna membrilor de3emnai /n comi3iile de evaluareI anunuri de intenie+ de participare i de atribuire a contractelor+ core3ponden prin pot+ fax+ pot electronic etc!+ /n legtur cu procedurile de ac'i&iie public!

15

4!1 A3i3ten te'nic din partea proiectantului+ dac nu intr /n co3turile proiectrii< 4!2 9lata diriginilor de antier# 4!) .ervicii pentru in3talarea i punerea /n funciune a ec'ipamentelor (dac nu 3unt cuprin3e /n co3turile de ac'i&iie) 4!* .ervicii de audit financiar i verificare+ cu re3pectarea prevederilor contractului de finanare$ /n ca&ul /n care 3unt 3olicitate de ctre A2$O> 1! C'eltuieli pentru con3trucii i in3talaii 1!1 :xecuie cldiri 1!2 Con3olidri+ moderni&ri+ reparaii cldiri+ /n condiiile /n care 3unt nece3are pentru funcionarea ec'ipamentelor de cercetare ac'i&iionate prin proiect 1!) Con3trucii 3peciale 1!* >n3talaii aferente con3truciilor+ precum@ in3talaii electrice+ 3anitare+ in3talaii interioare de alimentare cu ga&e naturale+ in3talaii de /ncl&ire+ ventilare+ climati&are+ 9.>+ reele de comunicaii electronice 1%! C'eltuieli pentru monta8 utila8e te'nologice 11! C'eltuieli pentru ac'i&iia de in3talaii i utila8e 11!1 ;tila8e+ ec'ipamente te'nologice i funcionale cu monta8 11!2 ;tila8e fr monta8 (care in de proce3ul te'nologic) i ec'ipamente de tran3port te'nologic+ inclu3iv ec'ipamente mobile amena8ate pentru cercetare 12! C'eltuieli pentru organi&area de antier 12!1 (ucrri de con3trucii i in3talaii aferente organi&rii de antier (c'eltuieli legate de lucrri de nivelri ale terenurilor naturale+ de&afectri locale de ci de comunicaie 3au con3trucii+ branarea la utiliti+ reali&area de ci de acce3+ con3trucii 3au amena8ri la con3trucii exi3tente+ c'eltuieli de de3fiinare de antier) 12!2 C'eltuieli conexe organi&rii de antier (obinerea autori&aiei de execuie a lucrrilor de organi&are de antier+ taxe de ampla3ament+ /nc'irieri 3emne de circulaie+ /ntreruperea temporar a reelelor de tran3port 3au di3tribuie de ap+ canali&are+ agent termic+ energie electric+ ga&e naturale+ a circulaiei rutiere+ contractele de a3i3ten cu poliia rutier+ contracte temporare cu furni&orii de utiliti+ cu uniti de 3alubri&are+ taxe depo&it ecologic) 1)! C'eltuieli pentru plata cotelor legale 1)!1 Cota aferent in3peciei pentru controlul calitii lucrrilor de con3trucii 1)!2 Cota pentru controlul 3tatului /n amena8area teritoriului+ urbani3m i pentru autori&area lucrrilor de con3trucii 1)!) Cota aferent Ca3ei .ociale a Con3tructorilor 1*! C'eltuieli diver3e i neprev&ute pentru proiectele de infra3tructur 3e con3ider eligibile dac 3unt detaliate prin documente 8u3tificative+ /n limita a 1%E din valoarea cumulat a categoriilor 2!

6 7

9e perioada de execuie a lucrrilor!

6e3emnai de autoritatea contractant+ autori&ai conform prevederilor legale pentru verificarea execuiei lucrrilor de con3trucii i in3talaii!

16

C'eltuieli pentru amena8area terenului+ )! C'eltuieli pentru amena8area terenului pentru protecia mediului+ *! C'eltuieli pentru a3igurarea utilitilor nece3are obiectivului+ "! C'eltuieli pentru proiectare ("!1K"!2K"!)K"!*)+ #! C'eltuieli pentru con3ultan (#!1K#!2)+ 4! C'eltuieli pentru a3i3ten te'nic (4!1K4!2)+ 1! C'eltuieli pentru con3trucii i in3talaii+ 1%! C'eltuieli pentru monta8 utila8e te'nologice+ 11! C'eltuieli pentru ac'i&iia de in3talaii i utila8e+ 11! C'eltuieli pentru dotri 6in procentul 3tabilit 3e acoper+ dup ca&+ c'eltuielile re&ultate /n urmtoarele ca&uri@ 1*!1 C'eltuieli re&ultate /n urma modificrilor de 3oluii te'nice 1*!2 C'eltuieli re&ultate /n urma co3turilor 3uplimentare de lucrri+ utila8e 3au dotri nece3are pe parcur3ul implementrii proiectului 1*!) C'eltuieli de con3ervare+ /n ca&ul /ntreruperii execuiei din cau&e independente de autoritatea contractant 1"! C'eltuieli pentru darea in exploatare 1"!1 9regtirea per3onalului de exploatare4 1"!2 9robe te'nologice i te3te1 1<! C'eltuieli pentru ac'i&iionarea de cldiri i 3paii1% 1#! C'eltuieli pentru /nc'irieri de ec'ipamente i utila8e (altele dec-t pentru cercetare)+ care contribuie /n mod direct la reali&area obiectivelor proiectului 11! C'eltuieli pentru dotri care pot intra /n categoria mi8loacelor fixe 3au a obiectelor de inventar 11!1 :c'ipamente >C i pentru comunicaii 11!2 >n3talatii+ ec'ipamente 3i in3trumente independente pentru cercetare+ precum i componente ale ace3tora 11!) 2obilier de laborator 11!* 6otri 9.> 11!" 6otri de u& go3podre3c 11!< 6otri privind protecia muncii 11!# 9ie3e de 3c'imb 2%! C'eltuieli pentru ac'i&iia de active fixe necorporale 2%!1 Aplicaii informatice 2%!2 (icene+ drepturi de utili&are 22! C'eltuieli de informare i publicitate pentru proiect 2*! C'eltuieli generale de admini3traie 2*!1 .ervicii de comunicaii (comunicaii electronice+ 3ervicii potale i de curierat) 2*!2 Hntreinere i reparaii de 3paii+ ec'ipamente+ utila8e+ in3talaii 2*!) 9lata utilitilor (energia electric+ ap+ canali&are+ 3alubritate+ energie termic+ ga&e naturale) 2*!* Hnc'irieri 3paii (numai pentru /nc'irierea 3ediului beneficiarului de proiect) 2*!" C'eltuieli 3alariale pentru per3onalul admini3trativ 2"! C'eltuieli aferente managementului de proiect 2"!1 C'eltuieli de per3onal (3alariale i de depla3are) 2"!2 Cran3port bunuri 2"!) Jirotic
8

.e cuprind c'eltuielile nece3are in3truirii$colari&rii per3onalului /n vederea utili&arii corecte i eficiente a utila8elor 3i te'nologiilor! 9 .e cuprind c'eltuielile aferente execuiei probelor$/ncercrilor+ prev&ute /n proiect+ roda8elor+ experti&elor la recepie+ omologrilor etc! 10 Co3tul de ac'i&iie al imobilelor de8a con3truite+ inclu3iv terenul pe care 3e afl con3trucia+ e3te eligibil dac 3unt /ndeplinite prevederile urmtoare@ a) imobilul nu a beneficiat de finanri comunitare nerambur3abile /n ultimii 1% ani pentru con3trucie 3au reabilitareI b) co3tul de ac'i&iie al imobilului e3te certificat de un evaluator independent autori&at+ care confirm c valoarea ace3tuia nu excede valoarea de pia i c imobilul re3pect condiiile te'nice prev&ute /n legi3laia naional!

17

Tip1ri-& +& ).&-!1i&-i i()-14& 6( )a!&/ rii-& 8-8A !r&;1i& 4" r&4p&)!& -i%i!"ri-& i%p14& +& -&/i4-a5ia 6( 'i/ ar& pri'i(+ &-a; rar&a 0i apr ;ar&a + )1%&(!a5ii- r !&.(i) -&) ( %i)& a7&r&(!& i('&4!i5ii- r p1;-i)& :HG (r3 #GF#==G<3 Hn afara ace3tor co3turi eligibile+ proiectul poate nece3ita o 3erie de alte co3turi care nu 3unt eligibile+ dar 3unt nece3are pentru buna implementare a proiectului! Ace3te co3turi 3e 3uport de ctre beneficiar 3au de ctre ordonatorul principal de credite /n coordonarea$3ubordonarea cruia 3e afl beneficiarul+ fr a fi luate /n con3iderare la determinarea contribuiei publice!

#3@3#3 C (+i5ii /&(&ra-& 0i 4p&)i7i)& +& &-i/i;i-i!a!& a ).&-!1i&-i- r C (+i5ii /&(&ra-& +& &-i/i;i-i!a!& a ).&-!1i&-i- r Coate c'eltuielile reali&ate trebuie 3 re3pecte 3imultan urmtoarele ) (+i5ii /&(&ra-& +& &-i/i;i-i!a!&* conform art! 2 al , #"1$2%%#+ cu modificrile i completrile ulterioare 9 a) 3 fie efectiv pltite de beneficiar /ntre 1 ianuarie 2%%# i 1 iulie 2%1" (dac Autoritatea de 2anagement 3au organi3mul intermediar+ pentru i /n numele ace3teia+ nu decide altfel prin contractul de finanare$deci&ia$ordinul de finanare)I b) 3 fie /n3oite de facturi+ /n conformitate cu prevederile legi3laiei naionale+ 3au de alte documente contabile cu valoare probatorie+ ec'ivalent facturilor+ pe ba&a crora c'eltuielile 3 poat fi auditate i identificateI c) 3 fie /n conformitate cu prevederile contractului de finanare /nc'eiat de ctre organi3mul intermediar+ pentru i /n numele ace3teia+ pentru aprobarea proiectului+ cu re3pectarea art! "*(") i art! <% din Aegulamentul Con3iliului nr! 1%4)$2%%<I d) 3 fie conform cu prevederile legi3laiei naionale i comunitare! Hn plu3 c'eltuielile trebuie@ a) 3 fie /n legtur direct cu activitile propu3e /n proiect i 3unt nece3are pentru reali&area proiectului! b) 3 fie /n conformitate cu principiile unui management financiar riguro3+ av-nd /n vedere utili&area eficient a fondurilor i un raport optim co3t0re&ultateI c) 3 nu fi fcut obiectul altor finanri publice+ /n condiiile legii! C (+i5ii 4p&)i7i)& +& &-i/i;i-i!a!& a ).&-!1i&-i- r9 0 ac'i&iia terenului (fr con3trucie) e3te eligibil numai p-n la 1%E din valoarea eligibil a proiectului (, #"1$2%%#) i numai dac 30a reali&at dup 1 ianuarie 2%%# (la momentul depunerii propunerii trebuie 3 exi3te act de proprietate a3upra terenului)! Aegula de eligibilitate 3e aplic i /n ca&ul /n care 3e ac'i&iionea& o cldire /n 3copul demolrii ace3teia i utili&rii terenului /n conformitate cu art! < al , #"1$2%%# (co3tul de ac'i&iie al terenului e3te certificat de un evaluator independent autori&at+ care confirm c valoarea ace3tuia nu excede valoarea de pia) 0 c'eltuielile diver3e i neprev&ute pentru proiectele de infra3tructur nu trebuie 3 depea3c 1%E din cuantumul urmtoarelor tipuri de c'eltuieli aferente inve3tiiei@ c'eltuieli pentru amena8area terenuluiI c'eltuieli pentru amena8area terenului pentru protecia mediuluiI c'eltuieli pentru a3igurarea utilitilor nece3are obiectivuluiI c'eltuieli pentru proiectareI c'eltuieli cu organi&area procedurilor de ac'i&iie publicI c'eltuieli pentru con3ultanI c'eltuieli pentru a3i3ten te'nicI c'eltuieli pentru con3trucii+ in3talaii i monta8I c'eltuieli pentru ac'i&iia de in3talaii i utila8eI c'eltuieli pentru dotri care pot intra /n categoria mi8loacelor fixe 3au a obiectelor de inventar!

18

0 c'eltuielile 3alariale pe proiect 3e cumulea& per per3oan cu toate veniturile 3alariale directe obinute din contractele de finanare /nc'eiate din fondurile Axei 9rioritare FCompetitivitate prin cercetare+ de&voltare te'nologic i inovare7 i din fondurile bugetare alocate 9lanului =aional de Cercetare06e&voltare >novare >> pentru perioada 2%%#02%1) i nu pot depi plafoanele prev&ute /n Anexa ) la ,otr-rea uvernului nr! *#"$2%%# privind aprobarea 9lanului naional de cercetare0 de&voltare i inovare >> pentru perioada 2%%# 2%1) (O2 nr! 2"%4$2%%#)! C'eltuielile 3alariale 3e decontea& conform contractului de munc i$3au proporional cu procentul din fia po3tului$foaia de pre&en aferent atribuiilor 3pecifice implementrii proiectului! 0 c'eltuielile aferente managementului de proiect 3unt eligibile p-n la 1%E din valoarea eligibil a proiectului+ dar nu mai mult de 2!%%%!%%% lei (O2 nr! 2"%4$2%%#)! .e pot a3igura din fonduri publice co3turi de per3onal pentru max! " per3oane! 0 c'eltuielile generale de admini3traie 3unt eligibile /n limita a 1E din co3turile directe eligibile ale proiectului (adic nu trebuie 3 depea3c 1E din valoarea eligibil cumulat a categoriilor 101#+ 11+ 2%+ 22+ 2")! Conform , #"1$2%%#+ c'eltuielile generale de admini3traie repre&int c'eltuielile efectuate pentru funcionarea de an3amblu a beneficiarului i care nu pot fi atribuite direct unei anumite activiti din cadrul proiectului! 2etoda de calcul folo3it pentru calculul pro0ratei pentru decontarea c'eltuielilor generale de admini3traie 3tabilit de ctre Autoritatea de 2anagement 3e va ataa /n anex la contractul de finanare! C.&-!1i&-i-& reali&ate de ctre beneficiar+ care intervin /n pr i&)!ar&a* % (i! ri,ar&a 0i %a(a/&%&(!1- proiectului 3unt eligibile (conform art! 1 alin!1 din , #"1$2%%#+ cu modificrile i completrile ulterioare) dac /ndepline3c condiiile generale de eligibilitate i 3e pot /ncadra /ntr0 una din urmtoarele categorii@ a) 3unt prev&ute 3au re&ult din aplicarea legi3laiei naionale+ /n vederea obinerii de avi&e+ acorduri i autori&aii nece3are implementrii activitilor eligibile ale proiectului 3au re&ult din aplicaia legi3laiei comunitare 3pecific in3trumentelor 3tructuraleI b) 3unt aferente unor 3tudii i$3au anali&e 3olicitate de autoritatea de management 3au de organi3mul intermediar+ /n numele i pentru autoritatea de management+ /n 3copul acordrii a3i3tenei financiare nerambur3abileI c) 3unt nece3are /n proce3ul de ac'i&iii publice pentru activitile eligibile ale proiectuluiI d) 3unt efectuate pentru managementul i$3au monitori&area proiectului pe parcur3ul perioadei de implementare #3@3>3 Ca!&/ rii +& ).&-!1i&-i (&&-i/i;i-& Coate c'eltuielile care nu 3unt inclu3e /n li3ta de la punctul 2!*!1 3unt neeligibile+ /ntre care@ a) b) c) d) e) f) g) dob-nda i alte comi3ioane aferente creditelorI c'eltuielile colaterale care intervin /ntr0un contract de lea3ingI de&afectarea centralelor nucleareI ac'i&iia de ec'ipamente 3econd0'andI amen&i+ penaliti i c'eltuieli de 8udecatI co3turile pentru operarea obiectivelor de inve3tiiiI taxa pe valoarea adugat deductibil potrivit legii!

;rmtoarele categorii de c'eltuieli+ dei inclu3e /n Ordinul nr! 2"%4$2%%#+ (1 3unt eligibile pentru acea3t competiie@ 0 C'eltuieli pentru primele de a3igurare+ 0 C'letuieli cu ac'i&iionarea de 3ervicii pentru /ntrirea capacitii admini3trative+ 0 C'eltuieli cu ac'i&iionarea de publicaii+ abonamente i coti&aii!

19

.+6+ 3o%ul %e "inanare a proiectelor


A4i4!&(5a 7i(a()iar" (&ra%;1r4a;i-" ) (4!i!1i& 8==H +i( ! !a-1- ) 4!1ri- r &-i/i;i-&* 6(!r& -i%i!&-& pr&)i,a!& -a p1()!1- #3#383 >n ca&ul /n care 3olicitantul a optat pentru a da o declaraie pe propria r3pundere privind nedeductibilitatea CDA+ atunci+ /n cererea de finanare+ c'eltuielile eligibile 3e calculea& cu CDA! Conform prevederilor art! "" alin! 1 din Aegulamentul eneral nr! 1%4)$2%%<+ pr i&)! /&(&ra! r +& '&(i!1ri repre&int orice proiect care implica o inve3tiie /n infra3tructur a crei folo3ire aduce venituri+ prin utili&are direct i$3au prin furni&are de 3ervicii contra co3t! C'eltuielile eligibile ale proiectelor generatoare de venituri nu trebuie 3 depea3c valoarea curent a co3tului inve3tiiei minu3 valoarea curent a veniturilor nete din acea3t inve3tiie /ntr0o anumit perioad de timp (" ani dup finali&area proiectului) pentru inve3tiiile /n infra3tructur! Hn 3ituaiile /n care co3tul inve3tiiei nu e3te /n /ntregime eligibil+ veniturile nete vor fi alocate proporional c'eltuielilor eligibile i neeligibile ale inve3tiiei! I( )a,1- 6( )ar& (1 p ! 7i &4!i%a!& ;i&)!i' 6( a'a(4 '&(i!1ri-&* ;&(&7i)iar1- &4!& ;-i/a! 4" +&)-ar& ! a!& '&(i!1ri-& (&pr&) (i,a!& -a +a!a apr ;"rii pr i&)!1-1i* )ar& a1 7 4! r&a-i,a!& 6( !i%p1- i%p-&%&(!"rii a)&4!1ia 0i )a r&,1-!a! a- i%p-&%&(!"rii p& p&ri a+" +& A a(i +1p" 7i(a-i,ar&a pr i&)!1-1i3 Va- ar&a ! !a-" &-i/i;i-" a pr i&)!1-1i 'a 7i +i%i(1a!" ) r&4p1(,"! r )1 'a- ar&a '&(i!1ri- r r&4p&)!i'&3 9roiectul va fi monitori&at pe parcur3ul implementrii lui i+ ulterior+ pe o perioad de " ani de la finali&area lui! 2onitori&area va urmri pe acea3t perioad ca inve3tiia 3 nu 3ufere modificri 3ub3taniale+ conform art! "#(1) din Aegulamentul Con3iliului ;: 1%4)$2%%< privind di3po&iiile generale referitoare la F:6A+ F.: i FC+ i anume modificri@ a) care afectea& natura 3au condiiile de implementare 3au care ofer unei firme 3au unui organi3m public un avanta8 necuvenitI i b) care re&ult dintr0o 3c'imbare /n natura proprietii a3upra unui obiect din infra3tructur 3au care re&ult din /ncetarea activitii productive!

20

>3 COMPLETAREA I DEPUNEREA CERERII DE FINANARE


9entru competiia din anul 2%1)+ va fi utili&at un tip de cerere$apel de propuneri de proiecte cu termen fix de predare! Cererea de finanare va fi /ncrcat electronic pe 3ite0ul O> Cercetare (ve&i punctul )!2 al 'idului 3olicitantului)! 6ocumentele /n3oitoare (li3ta lor e3te /n Anexa 2)+ pe '-rtie+ /ntr0un do3ar prev&ut cu un opi3 3e vor depune la birourile regionale ale O> Cercetare indicate la punctul )!) ;odalitatea de depunere a proiectelor din ace3t 'id! Cererea de Finanare 3e completea& utili&-nd Formularul de Cerere de Finanare anexat pre&entului 'id (Anexa 1)! Formularul de Cerere de Finanare e3te di3ponibil i pe pagina de >nternet a O> Cercetare 0 LLL!fonduri3tructurale!anc3!ro! .olicitanii trebuie 3 re3pecte cu 3trictee formatul Cererii de Finanare i 3 complete&e toate c-mpurile cu informaiile 3olicitate! Cererile de finanare care au modificri /n 3tructur vor fi re3pin3e! S -i)i!a(5ii !r&;1i& 4" ) %p-&!&,& C&r&r&a +& Fi(a(5ar& 6( -i%;a r %?("! Cererea de Finanare trebuie completat cu gri8 i c-t mai clar po3ibil+ a3tfel /nc-t 3 poat fi evaluat /n mod adecvat! Fii precii i furni&ai 3uficiente detalii pentru a v a3igura de claritatea informaiilor din cererea de finanare+ /n 3pecial /n ceea ce privete modul /n care vor fi atin3e 3copurile proiectului+ avanta8ele ce vor re&ulta din implementarea proiectului i modul /n care proiectul propu3 e3te relevant pentru obiectivele competiiei! Se recoman% ca Cererea %e "inanare # ai' un numr limitat %e pagini 2 cca+67 pagini( cu Font 5ime# Ne8 Roman ,. &"r a lua 0n calcul li#ta activelor corporale( re#pectiv Ane$a cu C92urile per#oanelor implicate 0n proiect) :3te foarte important ca documentele depu3e 3 conin COAC: informaiile referitoare la proiect (ve&i Anexa 2 a 'idului 3olicitantului)!

1+,+ 5emele ori!ontale


9roiectele depu3e trebuie 3 re3pecte legi3laia /n domeniul &/a-i!"5ii +& 0a(4&* pr !&)5i&i %&+i1-1i 0i a).i,i5ii- r p1;-i)&3 9romovarea egalitii de an3e i a nondi3criminrii i de&voltarea durabil (protecia i /mbuntirea mediului /ncon8urtor i creterea eficienei energetice) 3unt prioriti agreate la nivelul .tatelor 2embre ale ;niunii :uropene+ /ncorporate+ 3ub diferite forme+ /n toate politicile ;niunii :uropene! Anga8amentele Aom-niei /n ceea ce privete implementarea ace3tor prioriti 3e reflect i /n 3pri8inirea acelor proiecte care contribuie la atingerea obiectivelor de de&voltare durabil i promovare a egalitii de an3e! M e!voltare %ura'il

D&,' -!ar&a +1ra;i-" repre&int de&voltarea care core3punde nece3itilor pre&entului+ fr a compromite po3ibilitatea generaiilor viitoare de a0i 3ati3face propriile nece3iti!

21

9roiectele trebuie 3 contribuie la introducerea i$3au utili&area de ec'ipamente+ te'nologii care a3igura protectia mediului i$3au care conduc la diminuarea con3umurilor de materii prime+ materiale+ de energie+ combu3tibil! Cerinele minime avute /n vedere pentru toate proiectele 3unt de a re3pecta regulamentele naionale i europene de protectie a mediului! M Egalitate %e an#e

9roiectele propu3e 3pre finanare trebuie 3 prevad m3uri clare de implicare a tinerilor cercetatori i a femeilor /n activitile de cercetare0de&voltare i inovare! 9roiectele trebuie 3 prevad+ prin intermediul 3oluiei con3tructive+ m3uri concrete pentru operaionali&area conceptului de Fan3e egale7+ cu precdere /n ceea ce privete acce3ul per3oanelor cu di&abiliti la activiti de cercetare$de&voltare (ex@ rampe de acce3+ nivelul /ntrerupatorelor+ grupuri 3anitare 3peciale+ alte facilitati nece3are etc)! Coate ace3te elemente trebuie clar de3cri3e /n 3oluia con3tructiv i bugetate! Ac/i!iiile pu'lice

Hn ceea ce privete a).i,i5ia +& ;1(1riF4&r'i)iiF-1)r"ri 6( '&+&r&a i%p-&%&(!"rii pr i&)!1-1i + e3te obligatorie re3pectarea legi3laiei naionale /n domeniul ac'i&iiilor publice (O; )*$2%%< privind atribuirea contractelor de ac'i&iie public+ a contractelor de conce3iune de lucrri publice i a contractelor de conce3iune de 3ervicii+ cu modificrile i completrile ulterioare)! C'eltuielile /n legtur cu contracte de furni&are$3ervicii$lucrri+ derulate /n vederea implementrii proiectului+ nu pot fi recuno3cute ca eligibile i nu pot fi+ /n con3ecin+ rambur3ate+ dac procedura de atribuire a ace3tor contracte nu a re3pectat legi3laia /n domeniul ac'i&iiilor publice.

1+.+ Cum #e completea! :Cererea %e "inanare*


Cererea de finantare are urmatoarele elemente componente@ I3 I(7 r%a5ii pri'i(+ 4 -i)i!a(!1II3 Da!& +&4pr& pr i&)! III3 C () r+a(5a )1 p -i!i)i-& UE 0i -&/i4-a5ia (a5i (a-" IV3 Pa).&!1- +& 7i(a(5ar& a pr i&)!1-1i V3 A(&x& I3 I(7 r%a5ii pri'i(+ 4 -i)i!a(!1I38383 S -i)i!a(! 9entru a fi eligibil 3olicitantul trebuie 3 de3foare activiti C06 /n Aom-nia! - N1%&-& r/a(i,a5i&i

22

6enumirea oficial a in3tituiei participante+ fr pre3curtri+ /n conformitate cu actul de con3tituire! - N1%"r +& r+i(& 6( R&/i4!r1- C %&r51-1i =u e3te obligatoriu 3 3e complete&e! - Nr3 +& -a R&/i4!r1- A4 )ia5ii- r 0i F1(+a5ii- r =u 3e completea&! - C + CAEN pri()ipaCodul core3pun&tor activitii principale a in3tituiei+ format din * cifre+ conform CA:= Aev2! I383#3 Tip1- 4 -i)i!a(!1-1i - F r%a +& r/a(i,ar& a 4 -i)i!a(!1-1i >n3tituiile participante eligibile la acea3t operaiune 3unt in3tituii de /nvm-nt 3uperior de 3tat acreditate+ 3pitale clinice cu 3ecii univer3itare i in3tituii publice 3au de drept public de C6+ calificate ca organi&aii de cercetare (conform 2!1!1! Categorii de 3olicitani din ace3t 'id)! >n3tituiile participante trebuie 3 fie /n conformitate cu definiia referitoare la 5organi&aia de cercetare7 din Cadrul Comunitar pentru a8utor de 3tat pentru C6> (2%%<$C )2)) + enunat la punctul 2!1!1!

.e utili&ea& urmtoarele codificri pentru forma de organi&are a 3olicitantului@ >=C6 0 in3titut naional de cercetare0de&voltare >0AA 0 in3titut din cadrul Academiei Aom-ne >0A. 0 in3titute+ centre de cercetare0de&voltare coordonate de Academia de Gtiine Agricole i .ilvice >0A2 0 in3titute+ centre de cercetare0de&voltare coordonate de Academia de Gtiine 2edicale >9C6 0 in3titute$centre$3taiuni C6 organi&ate ca in3tituii publice 3au de drept public >9A6 0 centru internaional de C6 /nfiinat /n ba&a unor acorduri internaionale ;=>. 0 in3tituii de invm-nt 3uperior de 3tat acreditate (inclu3iv 3pitale clinice cu 3ecii univer3itare) $ N1%"r +& a(/a2a5i =umr de anga8ai la 3f-ritul anului+ conform indicaiilor din cererea de finanare! I383A3 Ba()a - Ba()aF S1)1r4a-" Cre&oreria de 3ector a municipiului Jucureti $ direciile 8udeene ale Cre&oreriei$ bnci comerciale

23

I383B3 Fi(a(5"ri (&ra%;1r4a;i-& pri%i!& a(!&ri r 4a1 6( pr&,&(! +i( 7 (+1ri p1;-i)& Aeferitor la proiectele finanate anterior+ 3e va pune accentul pe proiectele de anvergur+ la care 3olicitantul a avut o contribuie tiinific important! .e vor evidenia proiectele internaionale+ dar pot fi menionate i proiecte finanate din fonduri publice naionale! Hn ambele 3ituaii+ e3te de dorit 3 fie pre&entate proiecte din domeniul proiectului propu3 3pre finanare+ pentru a demon3tra experiena i re&ultatele obinute /n 3ectorul de activitate re3pectiv! II3 Da!& +&4pr& pr i&)! II3#38 Aria !&%a!i)" a pr i&)!1-1i $ Aria !&%a!i)" a pr i&)!1-1i .unt eligibile urmtoarele arii tematice@ 1! .ntateI 2! Agricultur+ 3iguran i 3ecuritate alimentarI )! :nergieI *! 2ediuI "! 2ateriale+ produ3e i proce3e inovative! .e 3pecific o 3ingur arie tematicN - C +1- UNESCO a- pr i&)!1-1i .e preci&ea& codul ;=:.CO principal al proiectului (* cifre)! Codul ;=:.CO al proiectului e3te corelat cu aria tematic i demon3trea& c domeniul .$C al proiectului 3e /ncadrea& /n aria tematic! II3#3#3 L )a5ia pr i&)!1-1i 9roiectul trebuie 3 fie implementat /n Aom-nia+ altfel nu e3te eligibil! .e indic pentru fiecare entitate organi&atoric din cadrul organi&atiei 3olicitante in care 3e face inve3tiia (facultate+ centru univer3itar+ 3ecie clinic univer3itar+ 3ucur3ala etc) regiunea+ 8udeul+ localitatea+ adre3a! II3#3>3 D&4)ri&r&a pr i&)!1-1i .copul+ obiectivele i 3ubiectul propunerii trebuie 3 fie /n conformitate cu obiectivele cererii de proiecte$apelului (condiie de eligibilitate)! $ O;i&)!i'1- pr i&)!1-1i .e vor enuna obiectivele proiectului i 3e va explica cum contribuie proiectul la reali&area obiectivelor competiiei+ care 3unt urmtoarele@ Creterea capacitii de cercetare prin de&voltarea infra3tructurii de C06 /n 3copul ridicrii nivelului de competitivitate tiinific pe plan internaional+ Hmbuntirea calitii i eficienei activitii de C06 de3furate /n univer3itile i /n in3titutele de C06 publice /n 3copul 3timulrii ofertei de 3ervicii performante pentru /ntreprinderi+ A3igurarea unui mediu de cercetare i educaie de un /nalt nivel te'nico0tiinific pentru atragerea de 3pecialiti din 3trintate i a tinerilor cercettori /n in3tituiile C06 publice din Aom-nia!

- I14!i7i)ar&a (&)&4i!"5ii i%p-&%&(!"rii pr i&)!1-1i

24

.e va preci&a de ce e3te nece3ar ace3t proiect pentru atingerea obiectivelor i care e3te valoarea 3a adugat din punct de vedere tiinific i economic! .e vor pre&enta laboratoarele noi $ moderni&ate i contribuia ace3tei infra3tructuri pentru creterea performanei /n cercetare i pentru inten3ificarea colaborrilor internaionale! :3te important de preci&at ce 3ervicii de cercetare noi$ /mbuntite 3e pot oferi /ntreprinderilor i numrul utili&atorilor poteniali de 3ervicii! 6e a3emenea+ 3olicitantul trebuie 3 pre&inte gradul de noutate+ re3pectiv de unicitate a infra3tructurii 3au a ec'ipamentelor propu3e a fi ac'i&iionate /n cadrul proiectului+ mai concret 3 ofere informaii privind exi3tena i di3tribuia naional a unor laboratoare$centre de cercetare 3au ec'ipamente 3imilare! Dor fi date exemple concrete de direcii noi de cercetare+ precum i de proiecte de cercetare care vor fi abordate! - C (!&x!1- pr i&)!1-1i .e va preci&a dac proiectul pentru care 3e 3olicit finanarea repre&int o component /ntr0un proiect mai complex! .e va de3crie comparativ 3ituaia pe plan naional i internaional /n domeniu+ a3tfel /nc-t 3 3e poat determina nivelul de performan al infra3tructurii propu3e! .olicitantul trebuie 3 preci&e&e caracterul 53tate0of0t'e art7 al ec'ipamentelor la nivel internaional@ dac i unde 3e mai folo3e3c a3emenea ec'ipamente+ care 3unt performanele 3uperioare pe plan european i mondial ale ec'ipamentelor$in3talaiilor ce 3e vor ac'i&iiona$de&volta prin proiect! 5.tate0of0t'e0art7 /n3eamn pe de o parte ec'ipamente moderne+ de top+ pe de alta performane tiinifice de nivel internaional ce 3e pot obine cu ec'ipamentele$in3talaiile propu3e! - D&4)ri&r&a ) %p (&(!&- r pr i&)!1-1i .e vor de3crie componentele $ etapele proiectului propu3 3pre finanare exemplu con3trucie cldire nou+ moderni&are laboratoare exi3tente+ ac'i&iie ec'ipamente de C6+ etc! Hn ca&ul contruciilor (cldiri noi+ extinderea unel cldiri+ moderni&area cldirii etc!) 3e va 8u3tifica nece3itatea i utilitatea ace3tora! Li4!a )1 a)!i'&-& ) rp ra-& )ar& 4& ' r a).i,i!i (a i( )a+r1- pr i&)!1-1i 4& 'a pr&,&(!a -a p1()!1- A a- C&r&rii +& 7i(a(5ar&! Core3pun&ator+ planificarea c'eltuielilor privind ac'i&iiile 3e va reg 3i n tabelul ac'i&i(iilor de la punctul )!*! .e vor indica principalele caracteri3tici ale ec'ipamentelor C6 cu valori mai mari de 1%%!%%% euroI 3e vor oferi elemente care 3 permit aprecierea nivelului de performan a ec'ipamentelor! 6ac 3e cunoate+ 3e va pre&enta di3tribuia naional a unor ec'ipamente 3imilare! - D&4)ri&r&a a)!i'i!"5i- r pr i&)!1-1i .e vor de3crie activitile i 3ubactivitile proiectului+ pe componente! Ace3tea vor trebui 3 fie corelate cu tabelul 2!< Calendarul activitilor din Cererea de finanare! Activitile proiectului pentru care 3e 3olicit finanare trebuie 3 conin una 3au mai multe activiti eligibile definite pentru operaiune! Activitile declarate eligibile 3unt pre&entate la punctul 2,3 0ctiviti eli#ibile din ace3t 'id! >nformaiile oferite aici trebuie 3 fie coerente cu datele pre&entate /n tabelul 2!< din Cererea de finanare i cuantificate core3pun&tor n categoriile de c'eltuieli eligibile din tabelul *!1 i *!2 din Cererea de finanare! - D&4)ri&r&a r&,1-!a!&- r a(!i)ipa!& 6( 1r%a i%p-&%&(!"rii

25

.e pre&int re&ultatele viitoare ale proiectului+ inclu3iv cele ce 3e vor obine cu infra3tructura reali&at+ /n concordan cu obiectivele urmrite! Ae&ultatele 3e vor pre&enta concret+ 3uccint i+ de c-te ori e3te ca&ul+ 3e vor preci&a intele cantitative ce 3e propun a fi atin3e! .e va urm ri corelarea cu tabelul 2!# >ndicatori din Cererea de finanare! - B&(&7i)iari +ir&)5i F i(+ir&)5i .e vor indica grupurile$ entitile care vor beneficia 3au care 3unt vi&ate de re&ultatele proiectului+ direct 3au indirect! :3te indicat ca beneficiarii 3 fie definii c-t mai concret+ numeric i+ eventual+ prin exemplificare! 6e a3emenea+ e3te nece3ar 3 3e preci&e&e 3erviciile de care vor beneficia acetia prin infra3tructura propu3 3au pe care o vor folo3i! >n3tituia 3olicitant 3au anga8aii ace3teia nu pot apare /n calitate de beneficiari! II3#3@3 Ma(a/&%&(!1- pr i&)!1-1i 0 M&! + - /ia +& i%p-&%&(!ar& a pr i&)!1-1i 2etodologia de implementare trebuie 3 de3crie modul de organi&are i planificare a activitilor care 3e vor de3fura pentru reali&area proiectului+ implementarea$ reali&area proiectului (contractare lucrri+ 3ervicii+ ac'i&iionare ec'ipamente etc)+ monitori&area contractorilor+ a activitilor i a c'eltuielilor+ /n vederea obinerii re&ultatelor la termenele prev&ute! 0 P&r4 (a-1- &).ip&i +& i%p-&%&(!ar& a pr i&)!1-1i 2anagementul proiectului poate fi reali&at de ctre per3oane anga8ate (3au care urmea& a fi anga8ate) /n cadrul in3tituiei 3olicitante! 6irectorul de proiect va fi obligatoriu nominali&at! 9ot fi pltite maximum " per3oane+ indiferent de norma fiecruia! 9entru fiecare per3oan vor fi indicate re3pon3abilitile /n cadrul proiectului+ /n corelare cu metodologia de implementare a proiectului! C 4!1ri-& 4a-aria-& pri( pr i&)! 6%pr&1(" )1 a-!& '&(i!1ri 4a-aria-& +ir&)!& ;5i(1!& +i( ) (!ra)!&-& +& 7i(a(5ar& 6().&ia!& +i( 7 (+1ri-& a- )a!& Ax&i # a POS-CCE 4a1 +i( 7 (+1ri-& ;1/&!ar& a- )a!& PN II (1 p ! +&p"0i p-a7 a(&-& pr&'",1!& 6( A(&xa > a HG (r3 @CAF#==C pri'i(+ apr ;ar&a PN II* p&(!r1 p&ri a+a #==C $ #=8>3 Capacitatea ec'ipei propu3e de a implementa proiectul e3te pre&entat prin CD0urile ataate cererii de finanare! Conform li3tei c'eltuielilor eligibile 3e pot ac'i&iiona i 3ervicii de con3ultan (punctul #) i a3i3ten te'nic (punctul 4) /n 3pri8inul implementrii proiectului+ care 3e vor /ncadra core3pun&tor /n categoria de c'eltuieli re3pectiv! .unt eligiblile i c'eltuielile cu organi&area procedurilor de ac'i&iie public (punctul <) /n care 3e includ c'eltuieli precum@ c'eltuieli aferente /ntocmirii documentaiei de atribuire i multiplicrii ace3teia (exclu3iv cele cumprate de ofertani)I c'eltuielile cu onorariile+ tran3portul+ ca&area i diurna membrilor de3emnai /n comi3iile de evaluareI anunuri de intenie+ de participare i de atribuire a contractelor+ core3ponden prin pot+ fax+ pot electronic etc+ /n legtur cu procedurile de ac'i&iie public! 0 Ri4)1ri .e vor pre&enta principalele ri3curi legate de implementarea proiectului precum i m3urile$ 3oluiile de reducere 3au combatere ale ace3tora! II3#3A3 D1ra!a pr i&)!1-1i

26

9erioada de implementare+ care include durata proiectului+ precum i un termen de max! *" de &ile calendari3tice /n care beneficiarul va efectua toate plile aferente activitilor proiectului+ nu poate depi data de 1 iulie 2%1" Hn e3timarea duratei de implementare a proiectului nu 3e vor lua /n calcul i activitile preliminare+ anterioare 3emnrii contractului de finanare! II3#3B3 Ca-&(+ar1- a)!i'i!"5i- r .e pre&int calendarul activitilor /n corelare cu ealonarea i graficul de reali&are a inve3tiiei din 3tudiul de fe&abilitate i de3crierea activitilor de la 2!) din Cererea de finanare! 6e a3emenea trebuie 3 core3pund cu metodologia de implementare! .e recomand reali&area proiectului de execuie i obinerea autori&aiei de con3truire (unde e3te ca&ul) /n cel mult 8# -1(i de la data /nceperii proiectului! II3#3C3 I(+i)a! ri >ndicatorii a3ociai proiectului 3e pot /ncadra /n 2 categorii@ 0 indicatori de reali&are+ care 3e refer la inve3tiiile$ infra3tructurile 3au activitile care 3unt finanateI 0 indicatori de re&ultat+ care 3e refer la re&ultatele directe$ avanta8ele pe care utili&atorii infra3tructurii le obin Hn formularul de cerere de finanare 3unt nominali&ai numai indicatorii obligatorii+ din care 3e 3electea& indicatorii core3pun&tori proiectului+ pentru care trebuie completate valorile la 3f-ritul perioadei de implementare a proiectului+ i anume@ >ndicatori de reali&are 0 (aboratoare C6 moderni&ate ca urmare a proiectului (numr) 0 (aboratoare C6 nou create prin proiect (numr) 0 :c'ipamente C6 /n valoare de pe3te 1%%!%%% euro ac'i&itionate pe proiect (numr) 0 .uprafa moderni&at$con3truit (metri ptrai) >ndicatori de re&ultat 0 (ocuri de munc nou create /n C6 datorit proiectului (numr) 0 Contribuia privat (eligibil i neeligibil) a 3olicitantului la proiect ((ei) 0 9roiecte internaionale /n care va fi implicat infra3tructura (numr) :3te recomandat 3 3e formule&e i ali indicatori relevani pentru proiect+ unde e3te ca&ul! Aeali&area indicatorilor e3te monitori&at pe parcur3ul proiectului i atingerea valorilor indicatorilor e3te obligatorie! Hn contractul de finanare 3e prevede c+ /n raport cu obligaia a3umatB de cBtre Jeneficiar+ /n 3ituaia /n care proiectul nu reali&ea&B integral indicatorii a3umai prin contract+ finanarea nerambur3abilB acordatB va fi redu3B proporional+ cu excepia ca&urilor temeinic 8u3tificate! II3#3E3 R&-a5ia )1 a-!& pr /ra%& F 4!ra!&/ii F pr i&)!& F a-!& + )1%&(!& r&-&'a(!& .e pre&int modul /n care infra3tructura propu3 3e adre3ea& i altor 3trategii 3ectoriale (mediu+ agro0alimentar+ 3ntate+ 3paiu)+ 3trategii i politici indu3triale (energie+ materiale noi+ etc) 3au$i 3trategiilor regionale de inovare (A>.)! 9entru ace3tea din urm trebuie artat dac domeniul la care 3e refer infra3tructura 3e identific cu unul din domeniile de de&voltare 3au cu potenial de clu3teri&are pre&entate!

27

Hn ca&ul infra3tructurilor care 3e adre3ea& ariei tematice 52ateriale+ produ3e i proce3e inovative7 3e va preci&a dac va exi3ta un impact al propunerii pentru domeniile 3au 3ub0domeniile care pre&int avanta8e economice comparative+ identificate prin 3trategii i politici indu3triale pe termen mediu 3au lung (unde exi3t)! II3#3883 Pr i&)! /&(&ra! r +& '&(i! =u 3e completea& dec-t /n ca&ul /n care proiectul generea& venituri nete reali&ate de infra3tructur /n primii " ani de la darea /n exploatare+ iar ace3te venituri pot fi e3timate /n avan3! >n ca&ul /n care nu pot fi e3timate obiectiv /n avan3 veniturile+ beneficiarul e3te obligat 3 declare toate veniturile nepreconi&ate la data aprobrii proiectului+ care au fo3t reali&ate /n timpul implementrii ace3tuia i ca re&ultat al implementrii pe o perioad de " ani dup finali&area proiectului! Daloarea total eligibil a proiectului va fi diminuat core3pun&tor cu valoarea veniturilor re3pective! II3#38#3 S14!&(a;i-i!a!&a pr i&)!1-1i - S14!&(a;i-i!a!&a 7i(a()iar" .e va pre&enta modul /n care infra3tructura reali&at va fi 3u3inut financiar dup /ncetarea finanrii 3olicitate prin pre&enta cerere de finanare cel puin " ani dup finali&area proiectului prin acoperirea co3turilor de operare i /ntreinere@ entiti re3pon3abile+ fonduri+ activiti+ ori&ont de timp! >nformaiile 3unt corelate cu 3tudiul de fe&abilitate+ din care 3e alege varianta cea mai probabil de evoluie a veniturilor! - S14!&(a;i-i!a!&a i(4!i!15i (a-" .e va pre&enta pe 3curt colectivul ce va folo3i infra3tructura i 3e vor anexa CD0urile (max! 1% per3oane)! .e va pune accent pe experiena colectivului care va utili&a infra3tructura+ in-nd cont de activitatea ace3tora /n laboratoare de profil apropiat (/n ar 3au 3trintate)+ de re&ultatele obinute /n activiti de cercetare (prin publicaii+ brevete+ proiecte etc)+ de capacitatea ec'ipei de a in3trui prin cercetare cu ace3te laboratoare$ec'ipamente tineri ma3teran&i+ doctoran&i+ po3t0doc! .e vor preci&a po3turile de cercetare nou0create corelat cu capitolul 2!# indicatori+ profilul ace3tora i 3ur3ele de finanare! .e va de3crie 3uportul te'nic i admini3trativ a3igurat de in3tituie pentru noile laboratoare! II3#38> I%pa)!1- a4i4!&(5&i 7i(a()iar& (&ra%;1r4a;i-& a41pra i%p-&%&(!"rii pr i&)!1-1i .e va 8u3tifica impactul finanrii nerambur3abile+ utili&-nd i informaiile cuprin3e /n 3tudiul de fe&abilitate+ anali&-nd comparativ efectele nefinanrii cu cele re&ultate din finanare! II3#38@ I(7 r%ar& 0i p1;-i)i!a!& 23urile de informare i publicitate trebuie 3 re3pecte prevederile urmtoarelor documente@ 0 9e#ulamentul () <r, 1=2=/200> privind re#ulile de implementare a 9e#ulamentului () <r, 10=3/200> i a 9e#ulamentului <r, 10=0/200> al Parlamentului i al (onsiliului privind :ondul )uropean de +ezvoltare 9e#ional ! publicat la adresa ???,mct,ro %select@nd rubricile Pro#rame/ :onduri structurale/ 9e#ulamente"*

28

! ;anualul de 3dentitate Aizual, care se #sete publicat la adresa ???,fonduristructurale,ancs,ro %select@nd rubricile 3nformare i publicitate" i +ocumente 3nformare i publicitate"* ! 0ne a privind 3nformarea i publicitatea" la contractul de finanare %0ne a = la Ghidul 'olicitantului*! Activitatea de informare i publicitate privind proiectul e3te obligatorie! Dor fi inclu3e activiti de informare i publicitate de tipul@ anun de pre3 intr0un &iar regional i$3au local privind /nceperea proiectului+ anun de pre3 la inc'iderea proiectului cu menionarea re&ultatelor obinute+ publicitate i prin alte mi8loace+ precum i editarea+ afiarea+ reali&area de brouri+ pliante+ panouri+ etic'ete etc (ve&i Anexa 4 a ace3tui 'id)! 9entru proiectele a cror valoare a contribuiei publice depete "%% %%% de euro+ beneficiarii 3unt obligai 3 monte&e un panou pentru toat durata de implementare a proiectului+ re3pectiv o plac permanent (dup finali&area inve3tiiei)+ c'iar la locaia proiectului+ a cror caracteri3tici 3unt prev&ute /n anexa privind 5>nformarea i publicitatea7 a 'idului .olicitantului i a contractului de finanare! III3 C () r+a(5a )1 p -i!i)i-& UE 0i -&/i4-a5ia (a5i (a-" III3>383 Pri()ipi1- Jp -1a! r1- p-"!&0!&K .e va explica modul /n care proiectul va re3pecta reglementrile naionale i europene /n materie de protecia mediului i re3pectarea principiului ++poluatorul pltete7! Hn ca& contrar+ 3e vor pre&enta motivele pentru care proiectul nu re3pect ace3t principiu! III3>3#3 D&,' -!ar&a +1ra;i-" .e va pre&enta modul /n care proiectul contribuie la introducerea i$3au utili&area de ec'ipamente+ te'nologii care a3igura protectia mediului i$3au care conduc la diminuarea con3umurilor de materii prime+ materiale+ de energie+ combu3tibil! III3>3>3 E/a-i!a!&a +& 0a(4& .e va explica modul /n care principiul privind egalitatea de an3e a fo3t integrat /n elaborarea+ managementul i implementarea proiectului+ menion-nd orice component 3pecific care arat ace3t lucru (implicarea tinerilor+ ec'ip mixt femei i brbai etc!) III3>3@3 A).i,i5ii p1;-i)& .e va pre&enta calendarul ac'i&iiilor publice de 3ervicii+ bunuri+ ec'ipamente+ /n corelare cu punctele 2!< calendarul activitilor+ 2!1* >nformare i publicitate i *!1 detalierea co3turilor proiectului pe fiecare categorie de c'eltuial din Cererea de finanare! Hn plu3+ la ace3t punct trebuie preci&at valoarea i durata e3timat+ i /n funcie de acea3ta+ conform prevederilor legi3laiei /n vigoare (O; )*$2%%< privind atribuirea contractelor de ac'i&iie public+ a contractelor de conce3iune de lucrri publice i a contractelor de conce3iune de 3ervicii+ cu modificrile i completrile ulterioare)! IV3 Pa).&!1- +& 7i(a(5ar& a pr i&)!1-1i IV3@383 D&!a-i&r&a ) 4!1ri- r pr i&)!1-1i p& 7i&)ar& )a!&/ ri& +& ).&-!1ia-" Jugetul proiectului e3te detaliat+ /n lei+ pe categorii de c'eltuieli eligibile conform 2!*!1 (care pot fi finanate nerambur3abil prin program)+ precum i c'eltuieli neeligibile+ care vor fi 3uportate din alte 3ur3e (venituri proprii+ alte fonduri publice+ etc)!

29

>nformaii privind c'eltuielile 3unt pre&entate la punctul 2,-, 7ipuri de cheltuieli din ace3t 'id! 6etalierea categoriilor de c'eltuieli 3e va coordona cu datele din .tudiul de Fe&abilitate! 9entru fiecare tip de c'eltuial eligibil 3e completea& /n lei valoarea total+ valoarea eligibil (mai mic 3au egal cu valoarea total) i+ dac e ca&ul+ valoarea neeligibil (O val total val eligibil) /n lei! 6e exemplu+ /n ca& c valoarea total a c'eltuielilor aferente ac'i&iiei de teren depete 1%E din valoarea eligibil total a proiectului+ diferena trebuie menionat /n coloana 5valoare neeligibil7! >n ca&ul /n care 3olicitantul declar pe propria r3pundere nedeductibilitatea CDA+ atunci c'eltuielile eligibile 3e calculea& cu CDA (/n col!*)! >n ace3t ca&+ valoarea CDA pentru C'eltuielile neeligibile e3te &ero! 6ac CDA0ul e3te deductibil pentru 3olicitant (3olicitant pltitor de CDA)+ atunci valoarea lui total 3e trece /n 3eciunea de c'eltuieli integral neeligibile! (inia FCotal parial7 e3te 3uma dintre liniile FCotal c'eltuieli eligibile directe7K7C'eltuieli generale de admini3traie! 9entru c'eltuielile integral neeligibile 3e completea& coloanele 5valoare total7 i 5valoare neeligibil7 (cele dou valori vor coincide)! IV3@3#3 Pa).&!1- +& 7i(a(5ar& a pr i&)!1-1i (a ace3t punct 3e pre&int bugetul proiectului+ pe 3ur3e de finanare+ conform anali&ei economico0 financiare din 3tudiul de fe&abilitate+ i anume@ Daloarea total a proiectului O valoarea eligibila K valoarea neeligibila! Daloarea eligibil O a3i3tena financiar nerambur3abil 3olicitat K contribuia eligibil a 3olicitantului!

1+1+ 3o%alitatea %e %epunere a proiectelor


6e la data publicrii C:A:A>> 6: 9AO9;=:A> 6: 9AO>:CC: i p-n la termenul limit pentru primirea propunerilor 3pecificat /n cererea de proiecte + 3olicitantul poate 3 depun propunerea+ a3tfel@ 1! LC&r&r&a +& 7i(a(5ar&K* /nregi3trare electronic conform in3truciunilor de la )!)!1I 2! D )1%&(!&-& 0i +a!&-& 6( RPC* /nregi3trare$actuali&are conform in3truciunilor de la )!)!2I )! FD )1%&(!&-& 6(4 5i! ar&K+ tran3mi3e la Jirourile regionale ale 6 0O> core3pun&toare regiunii /n care /i de3faoar activitatea in3tituia 3olicitant conform in3truciunilor de la )!)!)! >3>383 M(r&/i4!rar&a &-&)!r (i)" aLC&r&rii +& 7i(a(5ar&K 9agina Leb de /nregi3trare a propunerii e3te urmtoarea@ .!!p49FF4!r1)!1ra-&3a()43r ! 9entru a tran3mite o propunere trebuie parcuri urmtorii pai@ Pa41- 89 .e completea& Foff0line7 cererea de finanare pentru beneficiarii de proiecte+ inclu3iv CD0 urile per3onalului care face managementul proiectului i a per3onalului care va opera i utili&a infra3tructura! Pa41- #9 Ae3pon3abilul de proiect crea& un cont nou de la butonul Pcreare contP din bara 3t-nga a paginii!

30

Pa41- >9 ;tili&atorul (directorul de proiect) 3e autentific introduc-nd /n partea din 3t-nga paginii adre3a de e0mail i parola trimi3 automat de aplicaie la acea3t adre3 la 3curt timp dup crearea contului! (D recomandm 3 verificai i /n directoarele FJulQ7 3au FRunQ7 din c3ua potal!) Pa41- @9 .e face clicQ pe butonul P/nregi3trare proiectP i 3e completea& c-mpurile 3olicitate! .e /ncarc cererea de finanare pentru beneficiarii de proiecte+ precum i CD0urile per3onalului ! =umrul de intregi3trare a cererii de finanare apare pe ecran i e3te tran3mi3 i pe e0mail! Pa41- A9 .e poate vi&uali&a proiectul depu3 fac-nd clicQ pe butonul Pproiecte depu3eP! Pa41- B9 .e ie3e din cont cu PlogoutP! Orice cerere de finanare /nregi3trat electronic dup termenul limit va fi automat re3pin3! >3>3#3 M(r&/i4!rar&aFa)!1a-i,ar&a + )1%&(!&- r 0i +a!&- r 6( RPC 9entru acce3area Aegi3trului 9otenialilor Contractori (A9C) 3e utili&ea& urmatoarea adre3@ 'ttp@$$rpc!anc3!ro$ 9entru /n3crierea corect i complet a informaiilor privind organi&aia dumneavoa3tr e3te nece3ar+ ca /nainte de a /ncepe /n3crierea+ 3 parcurgei urmtoarele etape@ 0 dupa obinerea contului i a parolei pentru organi&aia dumneavoa3tr (prin acce3area adre3ei date mai 3u3)+ 3 vi&uali&ai continutul A9C pentru a vedea care 3unt informaiile pe care trebuie 3 le /n3crieiI 0 3 avei la di3po&iie+ atunci c-nd /ncepei /n3crierea+ toate informaiile care v 3unt nece3are+ actuali&ateI 0 3 3canai cu re&oluia de 1%% dpi documentele@ 1! .tatut $ AOF 2! Act 8uridic de /nfiinare a in3tituiei i alte acte /n vigoare privind organi&area i$3au acreditarea in3tituiei )! Certificat de /nregi3trare la Aegi3trul ComeruluiI *! :xtra3 de la Aegi3trul Comerului cu informaii de3pre acionari+ capital 3ocial (c-nd e ca&ul)I "! Jilanurile oficiale pe ultimii doi ani+ inclu3iv Contul de 9rofit i 9ierderi! >n3crierea /n A9C 3e face o 3ingura dat i 3e actuali&ea& ori de c-te ori 3urvin modificri ale datelor privind organi&aia dumneavoa3tr 3au atunci c-nd 2:= O> Cercetare 3olicit ace3t lucru! 9entru facilitarea modului de lucru cu A9C+ la adre3a menionat mai 3u3 3unt di3ponibile pentru a fi con3ultate urmtoarele documente ('ttp@$$rpc!anc3!ro$) 0 Ma(1a-1- +& 1!i-i,ar& 0 R&/1-a%&(!1- +& 1!i-i,ar& 0 D&)i,ia +& apr ;ar&! >29OACA=C@ /nregi3trarea$actuali&area datelor /n A9C trebuie 3 re3pecte aceeai dat limit 3pecificat /n cererea de propuneri de proiecte! >3>3>3 D )1%&(!&-& 6(4 5i! ar& 6ocumentele /n3oitoare anex la cererea de finanare trebuie 3 a8ung /n plic 3igilat+ tran3mi3 prin pot+ /n mod recomandat+ 3au prin curier privat 3au /nm-nate direct (o confirmare de primire 3emnat i datat /i va fi /nm-nat celui care pred plicul$3olicitantului) la 3ediul din Jucureti al Organi3mului >ntermediar pentru Cercetare (2:= O> Cercetare) din 3tr!6!>! 2endeleev nr!2102"+ 3ector 1+ cod potal %1%)<2 (.erviciul >mplementare+ d0na 6aniela 'icule3cu+ tel@ %21!)1%!%)!#))! 9entru informaii putei acce3a urmtoarele adre3e ale birourilor regionale ale O> Cercetare!

31

Bir 1ri-& R&/i (a-& Nr3 Cr! R&/i1(&a =ord :3t I1+&5& ) %p (&(!& Jacu+ Jotoani+ >ai+ =eam+ .uceava+ Da3lui A+r&4&-& Bir 1ri- r R&/i (a-& a-& MEN $ OI C&r)&!ar& Bir 1 r&/i (a- Ia0i Aleea 2i'ail .adoveanu nr!)+ ;.A2D (cldirea editurii) et!1+ cod #%%*1%+ >ai+ 8udeul >ai Cel! %2)2$211!%%< Implementare $ abriela 6obo+ e0mail@ gabriela!dobo3Sanc3!ro 3onitori!are : >uliu Rica+ e0mail @ iuliu!8icaSanc3!ro 3anagement "inanciar i control: Adina Avdanei+ e0 mail@ adina!avadaneiSanc3!ro I%p-&%&(!ar&a -a Bir 1- r&/i (a- T?r/ 'i0!&* /n 3ediul ;niver3itii Dala'ia C-rgovite (F>22A)+ Jd0ul ;nirii+ nr! 14+ corp A+ et! 2+ 3lile A2%2+ A21"+ cod 1)%%42+ C-rgovite+ 8udeul 6-mbovia Cel@ %2*"$21%!)1* Implementare $ Clara Con3tantine3cu+ e0mail@ clara!con3tantine3cuSanc3!ro Bir 1 r&/i (aC (4!a(5a :% (i! ri,ar& N %a(a/&%&(! 7i(a()iar< Hn 3ediul ;niver3itii Ovidiu3 Con3tana+ J0dul 2amaia nr!12*+ cod potal 1%%"2#+ 8udeul Con3tana (cmin >>+ et! *+ camera 2) T&-9 %)*1$**<"#1 3onitori!are: (3tuna Alina Aolea+ e0mail@ alina!roleaSanc3!ro .ud 2untenia Arge+ 6-mbovia+ >alomia+ Celeorman Clrai+ iurgiu+ 9ra'ova+ Bir 1 r&/i (a- T?r/ 'i0!& Hn 3ediul ;niver3itii Dala'ia C-rgovite (F>22A)+ Jd0ul ;nirii+ nr! 14+ corp A+ et! 2+ 3lile A2%2+ A21"+ cod 1)%%42+ C-rgovite+ 8udeul 6-mbovia Cel@ %2*"$21%!)1* Implementare $ Clara Con3tantine3cu+ e0mail@ clara!con3tantine3cuSanc3!ro 3onitori!are : Diviana Filip+ e0mail @ viviana!filipSanc3!ro 3anagement "inanciar i control: Cri3tian 93ric+ e0 mail @ cri3tian!pa3aricaSanc3!ro Bir 1 r&/i (a- Crai 'a Hn 3ediul >n3titutului de 9roiectri i Automati&ri .A >9A .A .ucur3ala C>FACC+ .tr! Gtefan cel 2are nr!12+ 8udeul 6ol8+ tel@ %)"1$*)1**% Implementare $ Augu3tin Corneanu+ e0mail@ augu3tin!corneanuSanc3!ro 3anagement "inanciar i control: 2i'aela Jr/n&an+ e0 mail@ mi'aela!brin&anSanc3!ro Bir 1 r&/i (a- Ti%i0 ara Hn 3ediul ;niver3itii de De3t Cimioara facultatea de tiine :conomice+ .tr!9e3talo&&i nr!1<+ cod potal )%%22)+ 8udeul Cimi Cel@ %2"<$"12!"#)+ Fax @%2"<$"12!"#* Implementare $ abriel Cri3te3cu+ e0mail @ gabriel!cri3te3cuSanc3!ro

.ud :3t

Jrila+ Ju&u+ Con3tana! alai+ Drancea+ Culcea

.ud De3t Oltenia

6ol8+ or8+ 2e'edini+ Olt+ D-lcea

De3t

Arad+ Cara0.everin+ ,unedoara+ Cimi

32

3onitori!are : 'eorg'e Crian+ e0mail@ g'eorg'e!cri3anSanc3!ro 3anagement "inanciar i control: Alina 2ucic'e3cu+ e0 mail@ alina!mucic'e3cuSanc3!ro =ord De3t Ji'or+ Ji3tria0=3ud+ Clu8+ .la8+ .atu02are+ 2aramure Bir 1 r&/i (a- C-12 Hn 3ediul ;niver3itii Ce'nic Clu80=apoca+ din cladirea C>A (Compania de >nformatica Aplicata 1 %fostul (entru 7eritorial de (alcul (lu2* .tr! Aepublicii nr! 1%#+ eta8 )+ camera )%1$)1%+ Clu80 =apoca Cel$Fax@ %2<* "1% **" 3onitori!are : Aodica 2e&a+ e0mail @ rodica!me&aSanc3!ro 3anagement "inanciar i control: Tatona AeQa+ e0 mail @ Qatona!reQaSanc3!ro Bir 1 r&/i (a- A-;a-I1-ia Hn 3ediul ;niver3itii 51 6ecembrie 11147+ 3tr! =icolae >orga nr!1101)+ corp 6+ et!)+ camera 14+ cod potal "1%%%1+ 8udeul Alba Cel$fax@ %2"4$4)1!%)% Implementare $ =icoleta Juda+ e0mail @ nicoleta!budaSanc3!ro 3onitori!are : Ana 2aria Aoman =egoi+ e0mail@ ana!romanSanc3!ro 3anagement "inanciar i control: Florentina .a3+ e0 mail @ florentina!3a3Sanc3!ro Bir 1 r&/i (a- B1)1r&0!i Hn 3ediul A=C. .tr!>!6!2endeleev nr!2102"+ 3ector 1+ cod potal %1%)<2 Implementare $ 6aniela 'icule3cu+ tel@ %21!)1%!%)!#)+ e0mail@ daniela!g'icule3cuSanc3!ro 3onitori!are : Cri3tian JararuI tel!%21,)1#!#<!))+ e0mail@ cri3tian!bararuSanc3!ro Ma(a/&%&(! Fi(a()iar@ 0onic! 1urc!n) e-m!il2

Centru

.ibiu+ Alba+ Jraov+ Cova3na+ ,arg'ita+ 2ure

Jucureti0 >lfov

Jucureti+ >lfov

monic!.turc!n3!nc".ro
Comunicare@ 6aniela 'eorg'ianI tel@ %21!)1<!%%!4<I e0 mail@daniela!g'eorg'ianSanc3!ro

6ocumentele /n3oitoare ale cereririi de finanare expediate prin orice alt mi8loc (de ex! prin fax 3au prin e0mail) vor fi re3pin3e! 9licul trebuie 3 aib /n3cri3@ - codul competiiei@ POSCCE-A#-O#3#38-#=8>-8 - denumirea in3tituiei 3olicitante+ adre3a ei i Codul ;nic de Hnregi3trare $ Codul de Hnregi3trare Fi3cal - denumirea Organi3mului >ntermediar@ 6irecia eneral Organi3m >ntermediar pentru Cercetare - numrul de /nregi3trare electronic a cererii de finanare - titlul proiectului - valoarea total a proiectului+ re3pectiv valoarea finanrii nerambur3abile 3olicitate - numele complet al directorului de proiect i datele de contact ale ace3tuia!

33

9licul va fi /n3oit de a+r&4a +& 6(ai(!ar& (2 exempare) a propunerii de proiect+ 3emnat de repre&entantul legal al in3tituiei 3olicitante+ care va preci&a elementele de identificare pre&entate mai 3u3 i dac propuntorul e3te 3au nu /n3cri3 /n Aegi3tul 9otenialilor Contractori! 6ocumentele /n3oitoare 3e vor depune /n dou do3are care 3 conin fiecare c-te un exemplar din fiecare document /n3oitor 3olicitat! Fiecare do3ar trebuie 3 conina li3ta documentelor /n3oitoare! Ordinea de /ndo3ariere trebuie 3 fie cea din tabelul cu documentele /n3oitoare!

1+4+

ocumentele 0n#oitoare
D&(1%ir& + )1%&(! M +&- 6( a(&xa Nr3&x&%p-ar& original i 1 copieU

,otr-rea .enat$A A$CA de aprobare a inve3tiiei i+ dac e ca&ul+ a contribuiei financiare a 3olicitantului tampilat i 3emnat de repre&entantul legal al in3tituiei .trategia de 6e&voltare >n3tituional care include proiectul de inve3tiii 3emnat i tampilat de repre&entantul legal al in3tituiei Certificatul de urbani3m (excepie fac proiectele care au numai ac'i&iii de ec'ipamente) Citlu de proprietate pentru teren$cldire 3au act de conce3iune 3au act privind dreptul de admini3trare (unde e3te ca&ul) i /nc'eiere de intabulare+ /mpreun cu@ 6eclaraie pe proprie r3pundere c terenul$cldirea nu face obiectul unui litigiu 0 3emnat i tampilat de repre&entantul legal al in3tituiei Contracte de /nc'iriere pentru 3paii$cldiri+ /nregi3trate la Admini3traia Financiar (unde e3te ca&ul) .tudiu de fe&abilitate (/nregi3trat pe C6) 6eclaraia 3olicitantului ca /ndeplinete condiiile de eligibilitate (organi&aie de cercetare)+ tampilat i 3emnat de repre&entantul legal al in3tituiei 6eclaraia 3olicitantului cu privire la evitarea dublei finanri+ tampilat i 3emnat de repre&entantul legal al in3tituiei 6eclaraia de certificare a aplicaiei 3emnat de repre&entantul legal al in3tituiei i tampilat 6eclaraia 3olicitantului privind eligibilitatea$ nedeductibilitatea CDA aferente c'eltuielilor eligibile inclu3e /n bugetul proiectului propu3 3pre finanare din in3trumente 3tructurale (3olicitant nepltitor de CDA) =ot de fundamentare privind c'eltuielile cuprin3e /n bugetele orientative din cererea de finanare (pe '-rtie i /nregi3trat pe C6 /mpreun cu .tudiul de 2!1 2!2

2 exemplare

copieU0 2 exemplare copieU0 2 exemplare

original i 1 copieU

copieU0 2 exemplare * C60uri original i 1 copieU original i 1 copieU 2!) original i 1 copieU 2!* 2!" 3emnat i tampilat de repre&entantul legal al in3tituiei 0 2 exemplare /n original 3emnat i tampilat de repre&entantul legal al in3tituiei 0 2

Anexa *

34

fe&abilitate) Aaport de evaluare a co3tului de ac'i&iie al terenului de un evaluator independent autori&at+ care confirm c valoarea ace3tuia nu excede valoarea de pia (unde e3te ca&ul) 6ocumentul de autori&are ca evaluator Aaport de evaluare a co3tului de ac'i&iie al imobilului de un evaluator independent autori&at+ care confirm c valoarea ace3tuia nu excede valoarea de pia i c imobilul re3pect condiiile te'nice prev&ute /n legi3laia naional (unde e3te ca&ul) Act de /nfiinare a in3tituiei+ /n vigoare (, normativ) 3au alt act

exemplare /n original 2 exemplare /n original copie 0 2 exemplare 2 exemplare original /n

Act normativ privind organi&area de 3ecii clinice univer3itare /n cadrul 3pitalului clinic (in3titutului 3au centrului medical) Act normativ de acreditare+ /n vigoare (pentru in3tituii de /nvm-nt 3uperior) Aegulament$ .tatut de organi&are i funcionare+ /n vigoare (aprobat) Certificat de /nregi3trare la Aegi3trul Comerului (unde e3te ca&ul)

Fiecare document /n 2 exemplare

U p& ) pi& 4& 4p&)i7i)a J) (7 r% )1 ri/i(a-1-K* 4& 4&%(&a," +& r&pr&,&(!a(!1- -&/a- ai(4!i!15i&i 0i 4& 0!a%pi-&a,"3

(a momentul contractrii+ 3olicitanilor ale cror propuneri au fo3t aprobate li 3e va cere 3 aduc obligatoriu un :xtra3 de Carte Funciar pentru terenul$cldirea unde 3e face inve3tiia+ cu preci&area 5libere de orice 3arcini i 3ervitui7 (original i 1 copie)! IMPORTANT@ Cran3miterea documentelelor /n3oitoare trebuie 3 re3pecte aceeai dat limit! Ace3tea trebuie 3 a8ung i 3 fie /nregi3trate la Jiroul Aegional O> (indiferent /n ce mod+ pot+ curier+ etc) p-n la data limit din cererea de propuneri de proiecte!

In"ormaii #uplimentare
:ventualele /ntrebri pot fi trimi3e prin e0mail+ /nainte de termenul limit de primire a propunerilor+ la adre3a de mai 8o3+ indic-nd /n mod clar numrul de 3e3iune (cod competiie)@ A+r&4a &-%ai-9 O4!r1)!1ra-&Pa()43r Q Hn vederea aplicrii unui tratament egal tuturor 3olicitanilor+ Autoritatea Contractant nu poate exprima o opinie anterioar privind eligibilitatea unui anumit 3olicitant 3au a unui anumit proiect!

35

@3 MODUL DE EVALUARE I SELECIE A PROIECTELOR 4+,+ Proce%ura %e evaluare - generaliti


9roce3ul de evaluare i 3elecie 3e de3foar dup urmtoarele etape@ >! Derificarea formal i verificarea eligibilitii+ >>! :valuarea propunerilor+ >>>! .elecia! 9rima etap 3e va reali&a de per3onalul O> Cercetare cu re3pon3abiliti de implementare! 9entru propunerile declarate eligibile+ care intr in etapa de evaluare+ 3e trimit 3olicitanilor 3cri3ori de acceptare! :valuarea i 3elecia propunerilor e3te organi&at de unitatea de implementare de la nivel central al O> Cercetare! 9e fiecare arie tematic eligibil 3e vor organi&a una 3au mai multe rupe de :valuare+ /n funcie de numrul de propuneri+ a3tfel /nc-t fiecrei rupe 3 /i revin un numr de propuneri adecvat perioadei de evaluare 3tabilite! Fiecare rup va fi compu3 din ) membri@ + i 4p&)ia-i0!i+ cu experien relevant /n domeniul proiectului+ i 1( 4p&)ia-i4! 6( i('&4!i5ii+ de preferin cu experien /n cercetare+! ;n repre&entant al A=C. va a3igura .ecretariatul rupei de :valuare fr /n3 3 aib drept de punctare! :valuatorii 3unt aprobai prinordin al mini3trului educaiei! 6up publicarea re&ultatelor preliminare pe pagina LLL!fonduri3tructurale!anc3!ro 3e tran3mit tuturor 3olicitanilor fiele de evaluare /ntocmite pentru proiectele depu3e i modul de depunere a eventualelor conte3taii! Ace3tea vor fi anali&ate de o Comi3ie pentru re&olvarea conte3taiilor! 9entru propunerile 3electate la finanare 3e trimit 3olicitanilor 3cri3orile de acceptare!

4+.+ 9eri"icarea "ormal i veri"icarea eligi'ilitii


Derificarea aplicaiei 3e face dac 3unt /ndeplinite urmtoarele condiii@ cererea de finanare a fo3t /nregi3trat electronic /nainte de termenul limit anunat oficial /n Cererea de propuneri de proiecte+ I%p r!a(!9 dac cererea de finanare nu a fo3t /nregi3trat electronic+ propunerea nu va fi primit i nici /nregi3trat de per3onalul O> Cercetare! 3olicitanii 3unt /nregi3trai in A9C+ iar documentele i datele 3unt actuali&ate+ documentele /n3oitoare au a8un3 i au fo3t /nregi3trate la 3ediul central al O> /nainte termenul limit anunat oficial /n Cererea de propuneri de proiecte! Aegulile de verificare formal@ verificarea cererilor 3e face /n ordinea primirii i /ncepe de la data /nregi3trrii propunerii de proiect! verificarea pre3upune completarea li3telor de verificare! A3pun3urile la /ntrebrile legate de verificare pot fi 56a7+ 3au 5=u7! dac propunerea e3te incomplet+ /n 3en3ul c lip3e3c unele documente /n3oitoare+ 3au unul 3au mai multe dintre ace3te documente nu 3unt 3emnate i tampilate conform cerinelor+ 3olicitantul va primi o 3cri3oare$fax de /ntiinare din partea O> Cercetare pentru a0i completa propunerea! 6ac /n " &ile de la primirea 3cri3orii$faxului+ 3olicitantul nu 3e conformea& cerinelor+ propunerea e3te re3pin3! 9entru a fi admi3+ propunerea trebuie 3 obin r3pun3 po&itiv la toate /ntrebrile! Hn ca& contrar+ propunerea e3te re3pin3

36

.unt verificate din punct de vedere al eligilibilitii doar propunerile de proiecte admi3e /n urma verificrii formale! Aeguli de verificare a eligilibilitii@ verificarea eligibilitii pre3upune verificarea eligibilitii at-t a 3olicitantului c-t i a propunerii! r3pun3urile la /ntrebrile legate de verificarea eligibilitii pot fi 56a7+ 3au 5=u7! pentru a fi admi3+ propunerea trebuie 3 obin r3pun3 po&itiv la toate /ntrebrile! Hn ca& contrar+ propunerea e3te re3pin3!

(a /nc'eierea etapei de verificare formal i a eligibilitii+ 3olicitanilor li 3e trimit 3cri3ori acceptare 3au de re3pingere+ dup ca&! CRITERII DE VERIFICARE FORMAL 1. 4ro$unere! ! fo"t de$u" n termenul "t!&ilit $rin !nun(ul com$eti(iei 2. Cerere! de fin!n(!re !re to!te c,m$urile o&li%!torii com$let!te 3. 1o!te documentele n"o(ito!re !u fo"t de$u"e
Cerere de fin!n(!re i C5uri 6olicit!ntul e"te n"cri" n 74C i !re d!tele !ctu!li-!te 8ecl!r!(ie de or%!ni-!(ie de cercet!re Certific!tul de ur&!ni"m 1itlu de $ro$riet!te $entru teren/cldire "!u 9ct de conce"iune "!u 9ct $ri#ind dre$tul de !dmini"tr!re) m$reun cu 8ecl!r!(ie "!u Contr!ct de nc+iriere $entru "$!(ii/cldire 6tudiu de fe-!&ilit!te <ot de fund!ment!re $ri#ind c+eltuielile cu$rin"e n &u%etele orient!ti#e din cerere! de fin!n(!re 8ecl!r!(ie $ri#ind e#it!re! du&lei fin!n(ri 8ecl!r!(ie de eli%i&ilit!te 8ecl!r!(i! de certific!re ! !$lic!(iei 9ct de nfiin(!re ! in"titu(iei) n #i%o!re :=G "!u !lt !ct norm!ti#; 9ct norm!ti# $ri#ind or%!ni-!re! de "ec(ii clinice uni#er"it!re n c!drul "$it!lului clinic :in"titutului

DA

NU

8ecl!r!(i! "olicit!ntului $ri#ind nededucti&ilit!te! 159 !ferente c+eltuielilor eli%i&ile :"olicit!nt ne$ltitor de 159; =otr,re! 9G9/C9/6en!t 6tr!te%i! de de-#olt!re in"titu(ion!l 7!$ort de e#!lu!re ! co"tului de !c+i-i(ie !l terenului/imo&ilului de un e#!lu!tor inde$endent !utori-!t n"o(it de !ctul de !utori-!re !l e>$ertului :unde e"te c!-ul; 7e%ul!ment/ 6t!tut de or%!ni-!re i func(ion!re) n #i%o!re :!$ro&!t;

37

Certific!t de nre%i"tr!re l! 7e%i"trul Comer(ului :unde e"te c!-ul;

"!u centrului medic!l; 9ct norm!ti# de !credit!re) n #i%o!re :$entru in"titu(ii de n#(m,nt "u$erior;

4. 8ocumentele n"o(ito!re "unt "emn!te i t!m$il!te conform cerin(elor

CRITERII PRIVIND ELIGI ILITATEA

DA

NU

O!ser"a#ii

Eli$i!ilitatea %r&%unerii
1. 6co$ul) o&iecti#ele i "u&iectul $ro$unerii "unt n conformit!te cu o&iecti#ele com$eti(iei 2. 4roiectul #! fi derul!t n 7om!ni! 3. 9"i"ten(! fin!nci!r ner!m&ur"!&il "olicit!t "e nc!dre!- n limitele $ermi"e 4. Cerere! de fin!n(!re con(ine un! "!u m!i multe !cti#it(i eli%i&ile definite $entru com$eti(ie 5. 8ur!t! $roiectului "e nc!dre!- n dur!t! m!>im $ermi" 6. 4ro$unere! "e nc!dre!- n un! din cele 5 !rii tem!tice eli%i&ile $entru com$eti(ie

Eli$i!ilitatea s&li'itantului
7. 6olicit!ntul i de"fo!r !cti#it!te! n 7om,ni! 8. 6olicit!ntul e"te in"titu(ie de n#(m,nt "u$erior de "t!t !credit!t "!u "$it!l clinic cu "ec(ii uni#er"it!re "!u in"titu(ie $u&lic "!u de dre$t $u&lic cu o&iect $rinci$!l de !cti#it!te C8 i re"$ect defini(i! or%!ni-!(iilor de cercet!re

4+1+ Evaluarea propunerilor


.unt evaluate doar propunerile de proiecte admi3e /n urma verificrii formale i a eligilibilitii! (i3ta evaluatorilor e3te aprobat prin ordin al mini3trului educaiei! :valuarea propunerilor de proiecte 3e de3foar /n dou fa&e@ - Fa,a &'a-1arii i(+i'i+1a-& Fiecare evaluator acord un puncta8 pentru fiecare criteriu examinat i con3emnea& un comentariu ataat puncta8ului! Fa,a &'a-1"rii 6( pa(&-

38

:valuatorii din panel completea&a Fia de evaluare panel care cuprinde puncta8ele+ comentariile i recomandrile privind propunerea ! Fia de evaluare /n panel 3e /ntocmete de ctre unul dintre evaluatori i e3te 3emnat de ctre membrii panelului! Hn ca&ul /n care nu 3e a8unge la con3en3 /n privina puncta8ului+ propunerea 3e tran3mite 3pre evaluare unei alte grupe i dac nici /n acea3t grup nu 3e obine con3en3 /n privina puncta8ului+ 3e face media aritmetic a puncta8elor propu3e de fiecare membru al grupelor de evaluare!

9entru tevaluare 3e va anali&a coninutul Cererii de Finanare i al .tudiului de Fe&abilitate i 3e vor acorda calificative pentru fiecare dintre ace3tea+ dup urmtorul puncta8@ % 2 pct 9ropunere 3lab 3au foarte 3lab@ propunerea 3e adre3ea& criteriului /ntr0o manier vag i total ne3ati3fctoare+ exi3t lip3uri 3ub3taniale /n raport cu criteriul /n cau&! ) pct .ati3factor@ propunerea 3e adre3ea& la modul general criteriului+ exi3t lip3uri 3emnificative ce ar trebui completate! * pct Jun@ propunerea 3e adre3ea& /n mod corect criteriului+ dei unele a3pecte mai pot fi /mbuntite! " pct Foarte bun@ propunerea 3e adre3ea& pe deplin tuturor a3pectelor relevante ale criteriului! .ub0criteriile indic elementele ce trebuie urmrite /n mod 3pecial la evaluare! =u 3e notea& 3eparat pe 3ub0criterii ci integrat pentru tot criteriul! =u 3e punctea& cu &ecimale! Cri!&ri1- 83 R&-&'a(5a pr i&)!1-1i S& 'a 1r%"ri % +1- 6( )ar& pr p1(&r&a r"4p1(+& )&r&r&a +& pr p1(&ri +& pr i&)!&3 Cri!&ri1 83 R&-&'a(5a pr i&)!1-1i 2!1 Aelevana tiinific 9elevana infrastructurii pentru domeniul tiinific , 6nicitatea infrastructurii la nivel naional, (aracterul state!of!the!art" al infrastructurii, (rearea de posturi 4n (+ %inclusiv posturi noi de doctoranzi i post!doc i posturi pentru cercettori din strintate* 9elevana pentru creterea cooperrii internaionale i a performanei 4n cercetare 1!2 >mpactul 3ocio0economic 9elevana pentru strate#ii sectoriale i strate#ii re#ionale de inovare %altele dec@t strate#ia P&'!()) i cea de cercetare* <r, de 4ntreprinderi care vor beneficia de servicii de cercetare prin infrastructura propus sau o vor folosi (ontribuia la promovarea dezvoltrii durabile i a e#alitii de anse ;i&)!i'&- r ) %p&!i5i&i* pr&,&(!a!& 6( S) r %axi% 8= " S) r ;5i(1!

"

39

Cri!&ri1- 838 R&-&'a(5a !ii(5i7i)" 9entru acea3ta 3eciune 3e vor examina Cererea de finanare+ /n 3pecial capitolele@ 1!< .pri8in primit anterior din fonduri publice 2!) 6e3crierea 9roiectului+ 2!# >ndicatori+ precum i .tudiul de Fe&abilitate anexat+ capitolul 2! .e va evalua impactul a3upra de&voltrii domeniului tiinific /n care e3te /ncadrat proiectul! :valuatorul trebuie 3 fac o anali& i o comparaie a celor propu3e cu 3ituaia exi3tent pe plan mondial! Cercetrile propu3e trebuie 3 conduc la progre3ul 3emnificativ al cunoaterii! .e va urmri ca laboratoarele 3 fie dotate cu ec'ipamente moderne+ avan3ate la nivel mondial! 9roiectele care implic con3trucii$extinderi de cldiri trebuie 3 propun infra3tructuri (laboratoare+ centre de cercetare) care 3 fie unice la nivel naional! 9entru ace3te proiecte evaluatorii vor pre&enta la 3eciunea FComentarii7 nece3itatea componentei de con3trucie$extindere /n cadrul proiectului+ iar conclu&iile la care 30a a8un3 3e vor reflecta /n not! =u 3e va acorda puncta8 maxim la ace3t criteriu dac@ raportul /ntre valoarea proiectului i numrul de po3turi nou create /n activiti de C6 ca urmare a reali&rii proiectului e3te mai mare de *!%%%!%%% lei $ cercetator+ 3au dac nu 3e are /n vedere atragerea unor cercettori din 3trintate! .e va evalua contribuia infra3tructurii la /ntrirea capacitii de participare la proiecte internaionale+ /n 3pecial la 9rogrameleCadru C6C ale ;:+ capacitate pe care 3olicitantul o dovedete prin proiectele internaionale de anvergur la care a a avut o contribuie tiinific important! Cri!&ri1- 83# I%pa)!1- 4 )i -&) ( %i) 9entru acea3ta 3eciune 3e vor examina Cererea de finanare+ /n 3pecial capitolele@ 2!) 6e3crierea 9roiectului+ 2!# >ndicatori+ 2!1 Aelaia cu alte programe$3trategii$proiecte$alte documente relevante+ 2!11 9roiect generator de venit+ *!2 9ac'etul de finanare a proiectului CD0urile ec'ipei de management i ale per3onalului care va opera i utili&a infra3tructura precum i .tudiul de Fe&abilitate anexat+ capitolele " i <! .e va evalua modul cum infra3tructura propu3 3e adre3ea& i altor 3trategii 3ectoriale (mediu+ agro0alimentar+ 3ntate+ etc)+ 3trategii i politici indu3triale (energie+ materiale+ produ3e i proce3e inovative) 3au$i 3trategiilor regionale de inovare (A>.)! 9entru ace3tea din urm 3e va evalua dac domeniul la care 3e refer infra3tructura 3e identific cu unul din domeniile de de&voltare 3au cu potenial de clu3teri&are pre&entate! Hn ca&ul infra3tructurilor care 3e adre3ea& ariei tematice 52ateriale+ produ3e i proce3e inovative7 3e va verifica impactul propunerii pentru domeniile 3au 3ub0domeniile care pre&int avanta8e economice comparative+ identificate prin 3trategii i politici indu3triale pe termen mediu 3au lung (unde exi3t)! .e va con3idera c impactul economic e3te mai important pentru propunerile care generea& venituri nete din contracte cu indu3tria! .e va urmri corelarea veniturilor nete reali&ate cu contribuia 3olicitantului la proiect! .e va evalua contribuia re&ultatelor proiectului i indicatorilor propui la /ndeplinirea obiectivelor competiiei+ natura i impactul a3upra beneficiarilor direci$indireci! .e va evalua contribuia proiectului la promovarea de&voltrii durabile i a egalitii de an3e!

40

.e va evalua modul /n care proiectul contribuie la introducerea i$3au utili&area de ec'ipamente+ te'nologii care a3igura protectia mediului i$3au care conduc la diminuarea con3umurilor de materii prime+ materiale+ de energie+ combu3tibil! .e va evalua modul /n care proiectul /ncura8ea& participarea tinerilor i femeilor /n activiti de cercetare0de&voltare prin ec'ipele de management i de operare ale infra3tructurii! .e va urmri modul /n care infra3tructura permite acce3ul per3oanelor cu di&abiliti i re3pect legi3laia /n vigoare (Ordin nr! 141$2%1) privind aprobarea =ormativului pentru adaptarea cldirilor civile i 3paiului urban la nevoile individuale ale per3oanelor cu 'andicap)! Cri!&ri1- #3 Ca-i!a!& 0i %a!1ri!a!& S& 'a &'a-1a %"41ra 6( )ar& pr p1(&r&a r&pr&,i(!" i+&& r&a-i4!"* 7&,a;i-" 0i (1 4i%p-" + ri(5"* ri)?! +& a!r"/"! ar&3 S& 'a '&ri7i)a p&r%a(&(! ) r&-ar&a 6(!r& C&r&r&a +& Fi(a(5ar& 0i S!1+i1- +& F&,a;i-i!a!&3 Cri!&ri1 #3 Ca-i!a!&a 0i %a!1ri!a!&a 2!1!Coerena i fe&abilitatea proiectului (orelarea 4ntre activitile propuse, resursele necesare i scopul proiectului Gradul de pre#tire/maturitate a proiectului :ezabilitatea %analiza tehnic i financiar* 'tructura bu#etului proiectului 2!2 Capacitatea de implementare a proiectului ;etodolo#ia de implementare a proiectului (apacitatea echipei de mana#ement a proiectului S) r %axi% 8= " S) r ;5i(1!

"

Cri!&ri1- #38 C &r&(5a 0i 7&,a;i-i!a!&a pr i&)!1-1i 9entru acea3ta 3eciune 3e vor examina Cererea de finanare+ /n 3pecial capitolele@ 2!) 6e3crierea proiectului 0 6e3crierea activitilor proiectului i 6e3crierea re&ultatelor+ 2!* 2anagementul proiectului+ 2!< Calendarul activitilor+ 2!1) >mpactul a3i3tenei financiare nerambur3abile a3upra implementrii proiectului+2!1* >nformare i publicitate+ )! Concordana cu politicile ;: i legi3laia naional *! 9ac'etul de finanare a proiectului CD0urile ec'ipei de management precum i .tudiul de Fe&abilitate anexat! .e va evalua m3ura /n care 3olicitantul a identificat corect activitile /n funcie de tipul de proiect propu3 i de 3copul ace3tuia! 6erularea activitilor trebuie 3 urme&e o 3ecven logic i 3 conduc la re&ultatele propu3e+ iar re3ur3ele umane i financiare 3 fie e3timate i reparti&ate adecvat pe activiti! .e va urmri eligibilitatea c'eltuielilor propu3e i re3pectarea condiiilor de finanare! .e vor tran3mite toate ob3ervaiile la 3eciunea FComentarii7! .e va verifica corelarea /ntre Cererea de Finanare i datele din .tudiul de Fe&abilitate!

41

.e va urmri modul /n care 3e a3igur informarea comunitii tiinifice i a publicului larg a3upra proiectului i publicitatea ace3tuia! .e vor evalua re&ultatele anali&ei financiare@ anali&a fluxului de numerar+ valoarea net actuali&at i rata intern de rentabilitate+ rata a3i3tenei financiare nerambur3abile pre&entate /n capitolul " din 3tudiul de fe&abilitate! .e vor aprecia ri3curile implicate de proiect i 3e va evalua modul /n care ace3tea 3unt identificate de ctre 3olicitant precum i modul /n care 3unt combtute cu 3oluii fe&abile! radul de maturitate a proiectului e3te dat i de exi3tena avi&elor+ autori&aiilor+ acordurilor nece3are pentru demararea lucrrilor 3au ac'i&iiilor! .e vor /ncura8a proiectele cu un calendar rapid de implementare (care vor /ncepe lucrrile /n cel mult * luni de la data 3emnrii contractului de finanare)! .e va urmri eligibilitatea c'eltuielilor propu3e i re3pectarea condiiilor de finanare i dac bugetul e3te corelat cu activitile proiectului! Aeferitor la 3tructura bugetului 3e va evalua@ 0 dac articolele de buget 3unt adecvate proiectului i corect /ncadrate /n categoriile de c'eltuieli+ 0 dac dimen3ionarea bugetului i ec'ilibrul dintre componentele ace3tuia 3unt /n conformitate cu obiectivele propu3e+ 0 dac co3turile core3pund preurilor de pe pia!

Cri!&ri1- #3# Capa)i!a!&a +& i%p-&%&(!ar& a pr i&)!1-1i 9entru acea3ta 3eciune 3e vor examina Cererea de finanare+ /n 3pecial capitolele@ 2!) 6e3crierea proiectului 2!* 2anagementul proiectului 2!< Calendarul activitilor 2!1) >mpactul a3i3tenei financiare nerambur3abile a3upra implementrii proiectului *! 9ac'etul de finanare a proiectului .tudiul de fe&abilitate .e va evalua metodologia de implementare i capacitatea ec'ipei propu3e de a implementa proiectul! .e vor aprecia ri3curile implicate de proiect i 3e va evalua modul /n care ace3tea 3unt identificate de ctre 3olicitant precum i modul /n care 3unt combtute cu 3oluii fe&abile! .e verific dac@ 0 obiectivele proiectului 3unt clare i pot fi atin3e /n per3pectiva reali&rii proiectului+ 0 activitile proiectului 3unt clar identificate i detaliate i 3tr-n3 corelate /n cadrul calendarului de reali&are+ cu atribuiile membrilor ec'ipei de proiect i cu planificarea ac'i&iiilor+ 0 re&ultatele proiectului i indicatorii de reali&are 3unt corelai cu activitile! Coate ob3ervaiile 3e completea& /n 3eciunea FComentarii7 a fiei de evaluare!

42

Cri!&ri1- >3 S14!&(a;i-i!a!& 0i )apa)i!a!&a 4 -i)i!a(!1-1i +& p&rar& S) r %axi% 8= " S) r ;5i(1!

>3 S14!&(a;i-i!a!& 0i )apa)i!a!&a 4 -i)i!a(!1-1i +& p&rar& )!1 .u3tenabilitate (apacitatea instituiei de a continua activitile propuse cu infrastructura realizat, dup 4ncetarea finanrii nerambursabile, )!2 Capacitatea de operare a 3olicitantului ) istena unui colectiv cu e perien pentru a opera i a utiliza infrastructuraB 0si#urarea suportului tehnic i administrativ pentru infrastructur,

"

9entru acea3ta 3eciune 3e vor examina Cererea de finanare+ /n 3pecial capitolele@ 2!) 6e3crierea proiectului+ 2!* 2anagementul proiectului+ 2!< Calendarul activitilor+ 2!12 .u3tenabilitatea proiectului+ *! 9ac'etul de finanare a proiectului CD0urile per3onalului care va opera infr3tructura .tudiul de fe&abilitate ( capitolul ") Cri!&ri1- >383S14!&(a;i-i!a!& .e va evalua capacitatea 3olicitantului pentru a3igurarea+ meninerea+ /ntreinerea+ funcionarea inve3tiiei+ dup /nc'eierea proiectului i /ncetarea finanrii nerambur3abile! .e vor evalua re&ultatele anali&ei financiare@ anali&a fluxului de numerar+ valoarea net actuali&at i rata intern de rentabilitate+ rata a3i3tenei financiare nerambur3abile pre&entate /n capitolul " din 3tudiul de fe&abilitate! Ae&ultatele anali&ei financiare trebuie 3 demon3tre&e capacitatea in3tituiei de a 3u3ine financiar inve3tiia cel puin " ani dup finali&area proiectului+ prin acoperirea co3turilor de operare i /ntreinere! Cri!&ri1- >3#3 Capa)i!a!&a +& p&rar& a 4 -i)i!a(!1-1i .e va evalua exi3tena i calitatea colectivului care va lucra cu 3au pentru infra3tructura propu3! .e va evalua propunerea 3olicitantului privind organi&area ace3tui colectiv in-nd cont de corelarea po3ibilitilor de lucru oferite de noua infra3tructur cu atribuiile membrilor ec'ipei c-t i corelarea cu calificarea i aptitudinile ace3tora! .e va anali&a experiena colectivului care va utili&a infra3tructura in-nd cont de activitatea ace3tora /n laboratoare de profil apropiat (/n ar 3au 3trintate) i competena membrilor colectivului pentru a folo3i infra3tructura /n activiti de cercetare viitoare dovedit prin publicaii+ brevete+ proiecte etc! .e va puncta capacitatea ec'ipei de a in3trui prin cercetare cu ace3te laboratoare$ec'ipamente tineri ma3teran&i+ doctoran&i+ po3t0doc!

43

Organi3mul intermediar tran3mite 3olicitanilor o 3cri3oare de /ntiinare a3upra re&ultatului evalurii+ /mpreun cu fiele de evaluare i informaii legate de modul de depunere a eventualelor conte3taii! Ae&ultatele evalurii 3e public pe 3ite0ul O> Cercetare@ LLL!fonduri3tructurale!anc3!ro+ la re&ultatele competiiei O!2!2!1! Conte3taiile 3e depun 3au 3e tran3mit la Organi3mul >ntermediar Cercetare! Conte3tatiile vor fi /nregi3trate i tran3mi3e Comi3iei pentru re&olvarea conte3taiilor! Comi3ia de re&olvare a conte3taiilor va anali&a i va r3punde /n 3cri3 la a3pectele 3emnalate /n conte3taie! Conte3taiile 3e vor referi (1%ai -a &'&(!1a-&-& 'i)ii +& pr )&+1r" p& )ar& 4 -i)i!a(!1- -& ) (4i+&r" (&) (7 r%& )1 pr&)i,"ri-& +i( JC&r&r&a +& pr p1(&r& +& pr i&)!&K 0i JG.i+1S -i)i!a(!1-1iK pri'i(+ %&! + - /ia +& &'a-1ar& 0i 4&-&)5i& a pr i&)!&- r3 C (!&4!a5ii-& ' r 7i 4&%(a!& +& )"!r& +ir&)! r1- +& pr i&)! 0i r&pr&,&(!a(!1- -&/a- a- i(4!i!15i&i3

4+4+ Reguli #peci"ice %e #elecie


1! 9roce3ul de evaluare i 3elecie va fi organi&at pe arii tematice prioritare! Dor fi pre&entate li3te 3eparate ierar'i&ate pe fiecare arie tematica prioritar! 9roiectele care au obinut acelai puncta8 3e departa8ea& dup urmtoarele criterii@ 0 3corul obinut pentru criteriul FAelevana proiectului7+ 0 3corul obinut pentru criteriul FCalitatea i maturitatea proiectului7 2! =u vor fi finanate propunerile de proiecte care nu depe3c pragul de calitate (21 de puncte) i nici cele care obin un 3cor V cu 2 puncte la oricare dintre criterii )! Da fi finanat un numr de proiecte /n ordinea de3cre3ctoare a puncta8elor totale+ /n limita bugetului alocat pentru acea3t competiie!

44

SOLICITANT

INREGISTRARE ELECTRONIC A CERERII DE FINANARE

TRANSMITERE DOCUMENTE INSOITOARE A CERERII DE FINANARE LA BIROUL REGIONAL AL OI MNREGISTRARE PROPUNERI DE PROIECT DE BIROUL REGIONAL (creare do3ar proiect de ctre O>)

NU RESPINS

VERIFICAREA FORMAL I A ELIGIBILITII DE BIROUL REGIONAL AL OI DA

TRANSMITERE DOSARE PROIECTE LA CENTRU (/mpreun cu rapoartele de verificare formal i a eligibilitii)

DA
EVALUARE INDIVIDUAL I PANEL

NU
RESPINS

DA
PUBLICARE REZULTATE PRIMIRE CONTESTAII

REZOLVARE CONTESTATII

APROBARE*PUBLICARE LIST PROIECTE

45

SECIUNEA III $ CONTRACTAREA I FINANAREA PROIECTELOR PRIN POS-CCE A3 SEMNAREA CONTRACTULUI


Organi3mul >ntermediar (O>) va tran3mite fiecrui .olicitant de pe li3ta de proiecte aprobate pentru finanare o 3cri3oare prin care i 3e 3olicit documentele i informaiile nece3are reali&rii contractului de finanare! Jeneficiarul e3te obligat ca /n termenul 3tabilit 3 tran3mit toate documentele 3olicitate! 9e ba&a documentelor i informaiilor furni&ate de beneficiar+ 3e /nc'eie contractul de finanare /ntre beneficiar i Organi3mul >ntermediar pentru Cercetare! La contractare, pe l n!" documentele #nsoitoare ale cererii de $inanare vor $i depuse %i urm"toarele documente& - :xtra3 de carte funciar (cu preci&area 5liber de orice 3arcini i 3ervitui7) i o 6eclaraie pe proprie r3pundere c terenul nu face obiectul unui litigiu+ /n ca&ul /n care 3olicitantul deine titlul de proprietate /n momentul depunerii proiectului $ cererii de finanare 3au 6ocumente care ate3t dreptul de folo3in$ admini3trare a3upra imobilului definit ca locaie a proiectului - Certificat de ate3tare fi3cal pentru per3oane 8uridice privind /ndeplinirea obligaiilor de plat ctre buget - Certificat de ate3tare fi3cal privind plata impo&itelor i taxelor locale - 'a(ier )udiciar al repre(entantului le!al - 6eclaraie privind eligibilitatea$ nedeductibilitatea CDA aferente c'eltuielilor eligibile inclu3e /n bugetul proiectului propu3 3pre finanare din in3trumente 3tructurale (unde e3te ca&ul) - 6ocumentele nece3are privind /ndeplinirea condiiilor de obinere a autori&aiei de con3truire 11 (unde e3te ca&ul)
Lista documentelor #nsoitoare la contractul de $inanare este pre(entat" la art.21 * +,ne-e %i documente #nsoitoare. din modelul de contract. /odelul contractului de $inanare este publicat pe site-ul /01 * 23 'ercetare& 444.$onduristructurale.ancs.ro, la operaiunea 2.2.1 5'ontractare6.

7rin semnarea contractului de $inanare, bene$iciarul accept" termenii %i condiiile #n care va primi $inanarea nerambursabil" %i se an!a)ea(" s" implemente(e pe propria r"spundere proiectul pentru care prime%te $inanare, cu respectarea le!islaiei naionale %i comunitare. 8ene$iciarul are obli!aia de a implementa proiectul pentru care s-a semnat un contract de $inanare din 729 ''0 #n con$ormitate cu prevederile din 'ererea de $inanare ane-" la contract. :ac" bene$iciarul nu reu%e%te s" pun" #n aplicare proiectul #n condiiile asumate %i stipulate #n contractul de $inanare, acesta trebuie s" #%i asume e%ecul parial sau total. Hn ace3t ca&+ contribuia din fondurile publice (naionale i comunitare) poate fi redu3 i$3au Autoritatea de 2anagement prin Organi3mul >ntermediar poate cere /napoierea+ /n totalitate 3au parial+ a 3umelor de8a pltite+ dac beneficiarul nu re3pect termenii contractuali! 6ac pe perioada de valabilitate a contractului intervine o modificare 3ub3tanial+ de la data apariiei ace3teia are loc 3i3tarea finanrii+ iar 3umele acordate p-n /n acel moment 3e vor recupera /n conformitate cu legi3laia naional! 2odificrile 3ub3taniale la un proiect 3unt acelea care@

11

8ocumentele #or fi de$u"e l! contr!ct!re "!u #or fi o&(inute n tim$ util $entru re!li-!re! $roiectului

46

afectea& ma8or natura i condiiile de implementare 3au ofer unui ter un avanta8 necuvenit 3au - re&ult de a3emenea dintr0o 3c'imbare a naturii proprietii unui articol de infra3tructur+ re3pectiv+ o /ncetare 3au 3c'imbare /n locali&area inve3tiiei! Jeneficiarul are obligaia de a informa Organi3mul >ntermediar pentru Cercetare /n termenul prev&ut /n contractul de finanare privind orice modificare 3ub3tanial! Finanarea nerambur3abil contractat va fi recuperat proporional i /n ca&ul /n care obiectivele finanate nu 3unt folo3ite conform 3copului de3tinat+ precum i /n ca&ul /n care ace3tea au fo3t v-ndute 3au /nc'iriate /ntr0o perioad de " ani dup finali&area 9roiectului (data ultimei pli)+ /n conformitate cu Art! "#+ alin! (1) din Aegulamentul Comi3iei :uropene (:C) =o 1%4)$2%%<! -

B3 FINANAREA PROIECTELOR
Finanarea proiectelor din fondurile 3tructurale 3e ba&ea& pe re3pectarea principiului rambur3rii+ cu excepia prefinanrii! Ace3t lucru /n3eamn c beneficiarul trebuie 3 efectue&e /nt-i plile privind c'eltuielile eligibile+ pentru ca ulterior+ pe ba&a documentelor 8u3tificative+ 3 3olicite rambur3area ace3tora! Conform , <%<$2%1% privind 3tabilirea unor m3uri de accelerare a in3trumentelor 3tructurale+ pentru a3igurarea finanBrii c'eltuielilor nece3are implementBrii proiectului finanat din in3trumente 3tructurale+ beneficiarul poate con3titui garanii /n favoarea unei in3tituii de credit+ 3ub forma ga8Brii 3au ipotecBrii a3upra activelor fixe care fac obiectul contractului de finanare+ /n condiiile legii i cu re3pectarea prevederilor contractului de finanare /n cau&B! Jeneficiarul e3te obligat 3B tran3mitB O> copii certificate ale contractelor de credit i ale acce3oriilor ace3tora+ de ga8 3au+ dup ca&+ de ipotecB i ale oricror altor documente core3pun&toare+ /nc'eiate cu in3tituia bancar /n 3copul menionat+ /n termen de maximum 1% &ile lucrBtoare de la 3emnarea ace3tora! Daloarea creditului obinut cu garania con3tituit conform prevederilor de mai 3u3 nu va putea depi valoarea contribuiei beneficiarului la finanarea proiectului+ re3pectiv valoarea /n3umat a procentului din c'eltuielile eligibile aferent contribuiei proprii i a c'eltuielilor neeligibile+ conform contractului de finanare!

;+, Pre"inanarea
<a!a legal: &rdonana de 6r#en nr, >-/200C privind #estionarea financiar a instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru obiectivul conver#en, cu modificrile i completrile ulterioare, 4mpreun cu <ormele metodolo#ice de aplicare ale acesteia %DG 21=/2012* 9re0finanarea 3e acord conform prevederilor contractului de finanare! M +1- +& a) r+ar& Hn conformitate cu Aegulamentele C: e3te po3ibil acordarea pre0finanrii! A3tfel+ conform O! ! nr! <*$2%%1 art!2 alin!) lit!d+ prefinanarea repre&int 3umele tran3ferate din bugetul de 3tat 3au din in3trumente 3tructurale (F:6A) ctre un beneficiar 0 prin plat direct 3au prin plat indirect /n 3tadiu iniial pentru 3u3inerea /nceperii derulrii proiectelor i$3au pe parcur3ul implementrii ace3tora+ /n condiiile prev&ute /n contractul de finanare /nc'eiat /ntre beneficiar i Autoritatea de 2anagement$ Organi3mul intermediar re3pon3abil$ re3pon3abil+ /n vederea a3igurrii derulrii core3pun&toare a proiectelor! 9refinanarea 3e acord conform , 214$2%12 .umele aferente prefinanrii vor fi tran3ferate Jeneficiarului+ din bugetul 2ini3terului :conomiei+ prin intermediul ;nitii de plat din cadrul Autoritii de 2anagement!

47

9refinanarea+ /n procent de max! 2%E din valoarea eligibil a proiectului+ 3e poate acorda /n cel puin 2 trane!

M +1- +& 4 -i)i!ar& 6up /nc'eierea unui prim contract cu pre3tatorul de 3ervicii$executantul de lucrri$furni&orul de ec'ipamente+ Jeneficiarul poate 3olicita acordarea prefinanrii! Hn vederea obinerii prefinanrii+ beneficiarul are obligaia de a tran3mite Organi3mului >ntermediar pentru Cercetare (A=C.)+ la Jiroul Aegional din aria 3a geografic (ve&i tabelul de la punctul )!) al 'idului 3olicitantului) urmtoarele documente p-n pe data de " a lunii core3pun&toare@ contractul de achiziie public de furni&are bunuri$pre3tare 3ervicii$execuie lucrri /nc'eiat /ntre beneficiar i un operator economic a crei valoare 3 fie de minim "E din valoarea eligibil a proiectuluiI Fac excepie de la prevederile aliniatului anterior proiectele care nu pre3upun+ p-n la data 3olicitrii prefinanrii+ /nc'eierea unui contract de furni&are bunuri$pre3tare 3ervicii$execuie lucrri+ cu condiia ca /n contractele de finanare 3 fie 3pecificat termenul p-n la care beneficiarul 3e anga8ea& 3 pre&inte un a3tfel de contract! cererea de prefinanare a beneficiarului+ conform contractului de finanare /nc'eiat /ntre Organi3mul >ntermediar i beneficiar (/n formatul 3tandard 3olicitat prin contract)!9entru a putea beneficia de prefinanare+ beneficiarii au obligaia 3 de3c'id un cont la Cre&orerie$banc comercial+ dedicat exclu3iv pentru primirea prefinanrii i efectuarea de c'eltuieli aferente proiectelor+ inclu3iv acordarea de avan3uri ctre contractori! O> Cercetare centrali&ea& 3olicitrile primite de la beneficiari i le tran3mite Autoritii de 2anagement! U!i-i,ar&a pr&7i(a(5"rii .uma aferent prefinanrii acordat beneficiarilor proiectelor finanate /n cadrul 9O.0CC:+ axa 2+ /n condiiile prev&ute de O!;! ! nr! <*$2%%1+ i de =ormele de aplicare a ace3teia+ poate fi utili&at numai pentru plata c'eltuielilor eligibile! R&)1p&rar&a pr&7i(a(5"rii .uma acordat unui beneficiar 3ub forma prefinanrii 3e recuperea& progre3iv+ prin aplicarea unui procent din valoarea fiecrei cereri de rambur3are /ntocmite de beneficiari+ 3tabilit de fiecare Autoritate de 2anagement! 9refinanarea 3e recuperea& progre3iv din Cererile intermediare de Aambur3are+ /n funcie de valoarea ace3tora+ p-n la recuperarea integral! Aecuperarea 3e efectuea& /ncep-nd cu prima Cerere de rambur3are+ a3tfel /nc-t 3uma aferent prefinanrii 3 3e recupere&e integral /nainte de ultima Cerere de rambur3are! 9refinanarea 3e re3tituie dac Jeneficiarul nu a depu3 nici o cerere de rambur3are care 3 8u3tifice ac'i&iia de bunuri+ 3ervicii 3au execuia de lucrri+ /n termen de maxim * luni de la data primirii ace3teia!

;+. Ram'ur#area c/eltuielilor


A3i3tena financiar 3e va acorda 3ub form de grant nerambur3abil /n una 3au mai multe trane! Contractul de finanare va conine valoarea total a grantului i valoarea tranelor /n care 3e

48

ealonea& grantul! 9lile 3unt efectuate+ prin rambur3are+ dup execuia parial a proiectului+ conform termenelor i condiiilor 3tabilite /n contractul de finanare (maximum !! trane)+ /n funcie de valoarea i durata proiectului! Jeneficiarul poate 3olicita la rambur3area c'eltuielilor i facturi de avan3+ cu condiia ca ace3tea 3a fie /n3oite de 3cri3ori de garanie bancar din partea furni&orilor+ 3cri3ori care 3a acopere contravaloarea avan3ului acordat! Aambur3area c'eltuielilor 3e face /n conformitate cu prevederile contractului de finanare! 9entru rambur3area c'eltuielilor+ Jeneficiarul va /ntocmi i va tran3mite urmtoarele documente+ care vor /n3oi cererea de rambur3are a c'eltuielilor@ Aaport de progre3 Copii certificate+ care 3 conin meniunea 5conform cu originalul7+ tampila beneficiarului i 3emntura repre&entantului legal al ace3tuia+ dup urmtoarele documente@ facturi (trebuie 3 menione&e detaliat bunul ac'i&iionat+ 3erviciul pre3tat 3au lucrarea efectuat)+ documente de plat+ extra3e bancare+ alte documente 8u3tificative@ note contabile+ balana de verificare! 9entru evitarea dublei finanri+ toate facturile vor fi in3cripionate cu P&' ((), 0 a 2, denumirea proiectului, codul ';3' i numrul contractului de finanare + 3ub 3emntura repre&entantului legal al beneficiarului 9entru procedura de ac'i&iii@ 6eclaraie privind conflictul de intere3e pe parcur3ul derulrii procedurilor de ac'i&iie (anexa < a 'idului .olicitantului)+ (i3ta de verificare a conflictului de intere3e pentru fiecare ac'i&iie reali&at /n cadrul proiectului (anexa # a 'idului .olicitantului)+ dovada publicitii+ criterii de 3elecie+ raport de atribuire a contractului 3au documente 3imilare ace3tora (in ca&ul O= 0urilor care aplica normele interne de ac'i&iii) 9entru informare i publicitate@ fotografii+ anunuri+ comunicate+ documente pentru evidenierea plii publicitii 9entru ac'i&iii de bunuri@ copie certificat pentru nota de intrare0recepie /n contabilitate (=C6A)+ copie certificat dup proce3ul verbal de predare0primire a bunurilor 3au dup proce3ul verbal de punere /n funciune 9entru pre3tri 3ervicii@ aprobarea beneficiarului pentru documentele remi3e /n cadrul 3erviciului pre3tat+ i documentele re3pective 9entru execuie de lucrri de con3trucii@ copii certificate dup proce3ele verbale de verificare pe fa&e determinante de execuie avi&ate de ctre >n3pectoratul de .tat /n Con3trucii+ copii certificate dup rapoartele dirigintelui de antierI devi& oferta+ 3ituaie lucrri 9entru c'eltuieli de per3onal@ foi de pre&en+ 3tate de plat 9entru c'eltuieli cu amorti&area@ declaraie privind metoda de calcul a amorti&rii i valoarea lunar a ace3teia+ pentru fiecare mi8loc fix (anexa la contractul de finantare)! Facturile trebuie 3 menione&e detaliat bunul ac'i&iionat+ 3erviciul pre3tat 3au lucrarea efectuat! A2$O> are dreptul de a 3olicita documente 3uplimentare pentru elucidarea eventualelor neclariti!

Hn plu3+ beneficiarul va pre&enta i notele contabile care 3 ate3te&e luarea /n eviden contabil a bunurilor ac'i&iionate! >n ca&ul /n care+ la depunerea cererii de finanare+ 3olicitantul a dat o declaraie pe propria r3pundere privind nedeductibilitatea CDA aferente c'eltuielilor eligibile inclu3e /n bugetul proiectului+ atunci+ la depunerea fiecrei cereri de rambur3are+ beneficiarul trebuie 3 depun o declaraie pe propria r3pundere privind nedeductibilitatea CDA aferente c'eltuielilor eligibile

49

cuprin3e /n cererea de rambur3are+ conform anexei " la 'idul .olicitantului+ certificat de organul fi3cal competent din 3ubordinea Ageniei =aionale de Admini3traie Fi3cal! Hnainte de 3olicitarea rambur3rii+ co3turile re3pective trebuie 3 fie de8a efectuate i pltite! 6ata plii 3e con3ider data efecturii tran3ferului bancar din contul Jeneficiarului /n contul contractorului! Jeneficiarii care efectuea&B pli /n valut /n cadrul proiectului vor 3olicita la rambur3are contravaloarea /n lei a ace3tora la cur3ul Jncii =aionale a Aom-niei din data /ntocmirii documentelor de plat /n valut! Cererile de rambur3are 3e vor tran3mite ctre Organi3mul >ntermediar pentru Cercetare (la Jirourile Aegionale din aria lor geografic) la intervalele de timp 3tabilite prin raficul de Aambur3are 3pecificat /n contractul de finanare! Cererile de rambur3are 3e fac pe activiti finali&ate i pe fa&e determinante! >n ca&ul ac'i&iiilor de ec'ipamente+ cererile de rambur3are 3e fac dup /ntocmirea proce3ului verbal de predare0primire+ urm-nd ca proce3ul verbal de punere /n funciune 3 fie pre&entat p-n la ultima cerere de rambur3are! =etran3miterea Cererii de rambur3are conform programului 3tabilit fara 8u3tificare 3cri3a+ poate duce la retragerea finanrii pentru proiect i la returnarea 3umelor rambur3ate p-n /n acel moment! Derificarea cererilor de rambur3are 3e face de ctre Organi3mul >ntermediar pentru Cercetare+ iar autori&area lor 3e face de Autoritatea de 2anagement+ /n termen de maximum *" &ile de la data depunerii ace3tora! Jeneficiarii vor fi informai cu privire la 3umele autori&ate! Aambur3area 3e va efectua de ctre ;nitatea de 9lat din cadrul Autoritii de 2anagement+ pe ba&a cererii de rambur3are /naintate de ctre Jeneficiar la Organi3mul >ntermediar+ /n termen de1% &ile de la data la care beneficiarul a fo3t informat cu privire la 3uma autori&at! A2$O> poate prelungi termenul de maximum dou ori pentru perioade de p-n la " &ile lucrtoare+ /n 3ituaia 3olicitrii unor documente adiionale 3au clarificri!!

;+1+ 9enituri generate %e proiect


<a!a legal: art, 88 din 9e#ulamentul General nr, 10=3/200> stabilind prevederile #enerale privind :ondul )uropean pentru +ezvoltare 9e#ional, :ondul 'ocial )uropean i :ondul de (oeziune, Conform prevederilor art! "" alin! 1 din Aegulamentul eneral nr! 1%4)$2%%<+ proiect generator de venituri repre&int orice proiect care implica o inve3tiie /n infra3tructur a crei folo3ire aduce venituri+ prin utili&are direct i$3au prin furni&are de 3ervicii contra co3t! C'eltuielile eligibile ale proiectelor generatoare de venituri nu trebuie 3 depea3c valoarea curent a co3tului inve3tiiei minu3 valoarea curent a veniturilor nete din acea3t inve3tiie /ntr0o anumit perioad de timp (" ani dup finali&area proiectului) pentru inve3tiiile /n infra3tructur! Hn 3ituaiile /n care co3tul inve3tiiei nu e3te /n /ntregime eligibil+ veniturile nete vor fi alocate proporional c'eltuielilor eligibile i neeligibile ale inve3tiiei! >n ca&ul /n care nu pot fi e3timate obiectiv /n avan3 veniturile+ beneficiarul e3te obligat 3 declare toate veniturile nepreconi&ate la data aprobrii proiectului+ care au fo3t reali&ate /n timpul implementrii ace3tuia i ca re&ultat al implementrii pe o perioad de " ani dup finali&area proiectului! Daloarea total eligibil a proiectului va fi diminuat core3pun&tor cu valoarea veniturilor re3pective!

;+4+ Ac/i!iii pu'lice


9entru implementarea proiectului+ beneficiarul trebuie 3 aplice prevederile O!;! nr! )*$2%%< cu completrile i modificrile ulterioare+ /n vederea!ac'i&iiilor de bunuri+ 3ervicii i lucrri! 9entru ac'i&iiile publice efectuate /nainte de 3emnarea contractului de finanare (cu re3pectarea O; )*$2%%<+ cu completrile i modificrile ulterioare)+ dar dup 1 ianuarie 2%%#+ /n cererea de

50

finanare 3e vor completa valorile reale+ nu cele e3timate+ i datele calendari3tice de derulare a procedurii! Hn ca&ul /n care 3e con3tatB /ncBlcarea prevederilor legale+ c'eltuielile aferente plBii bunurilor$3erviciilor$lucrBrilor a3tfel ac'i&iionate vor fi con3iderate neeligibile i nu vor fi rambur3ate!

;+6+ Ar/ivare
Jeneficiarul trebuie 3 p3tre&e toat documentaia legat de implementarea proiectului+ inclu3iv inventarul a3upra bunurilor dob-ndite prin finanarea nerambur3abila+ precum i documentele contabile privind activitile i c'eltuielile eligibile+ /n vederea a3igurrii unei pi3te de audit adecvate+ /n conformitate cu regulamentele comunitare i naionale! Coate documentele vor fi p3trate pe o perioad de cinci ani de la /nc'iderea oficial a 9O. CC:!

C3 INFORMARE I PUBLICITATE
Hn concordan cu prevederile art! <1 al Aegulamentului Con3iliului nr! 1%4)$2%%<+ 3copul aciunilor de informare i publicitate+ e3te de a reali&a informarea i publicitatea programului i a proiectelor co0finanate+ at-t pentru publicul general+ c-t i pentru beneficiarii poteniali+ a3tfel /nc-t 3 3e 3ublinie&e rolul Comunitii :uropene i tran3parena oportunitilor de finanare! Jeneficiarii 3unt re3pon3abili pentru implementarea activitilor de informare i publicitate /n legtur cu a3i3tena financiar nerambur3abil obinut prin 9O.0CC:+ /n conformitate cu cele declarate /n cererea de finanare i cu cele 3pecificate /n 2A=;A(;( 6: >6:=C>CAC: D>W;A(X pentru >n3trumentele .tructurale 2%%#02%1) /n Aomania publicat pe 3ite0ul O> Cercetare+ LLL!fonduri3tructurale!anc3!ro+ 3elect-nd rubricile 5>nformare i publicitate7 i 56ocumente >nformare i publicitate! =e/ndeplinirea ace3tor obligaii are drept con3ecin efectuarea unor corecii financiare! Jeneficiarii au obligaia 3 tran3mit la Organi3mul >ntermediar pentru Cercetare+ /n vederea avi&rii+ toate materialele de informare i publicitate elaborate+ cu cel puin 1" &ile lucrtoare /nainte de lan3area i utili&area ace3tora! >nformaii 3uplimentare privind activitatea de informare i publicitate care intr /n obligaiile beneficiarului 3unt pre&entate /n Anexa 4 a 'idului .olicitantului (care e3te i anex la contractul de finanare)!

51

SECIUNEA IV $ MONITORIZARE I CONTROL


2onitori&area proiectelor 3e face de ctre Organi3mul >ntermediar Cercetare+ /n vederea urmririi atingerii obiectivelor de ctre beneficiar! 9roce3ul de monitori&are /ncepe din momentul 3emnrii contractului de finanare i 3e termin la " ani dup finali&area proiectului! Activitile de monitori&are 3unt detaliate /n modelul de contract de finanare! 9roce3ul de monitori&are con3t /n urmrirea progre3ului fi&ic i procedural /nregi3trat /n implementarea proiectului i /n colectarea i introducerea /n .2>. (.i3temul ;nic de 2anagement al >nformaiilor) a tuturor informaiilor legate de proiect pentru a fi agregate la nivel de ax prioritar i a fi raportate Autoritii de management! Jeneficiarul va tran3mite O>0ului pe toata durata de implementare a proiectului rapoarte trime3triale de progre3 te'nic+ iar " ani dupa finali&area proiectului va tran3mite rapoarte anuale privind durabilitatea inve3tiiei! 9entru reali&area monitori&rii fi&ice a proiectelor O>0ul va de3fura urmtoarele activiti@ verificarea coninutului documentelor de raportare (rapoarte de progre3 trime3triale) elaborate i tran3mi3e de ctre beneficiar (activiti de3furate$progre3ul fi&ic)I vi&ite de monitori&are care /i propun verificarea 3tadiului fi&ic al implementrii proiectului la faa locului$3ediul beneficiarului (anunate i neanunate /n ca& de 3u3piciuni)I monitori&area durabilitii inve3tiiilor! V&ri7i)ar&a + )1%&(!&- r Derificrile documentelor vor a3igura c rapoartele depu3e de beneficiar (ve&i 5Aaportarea7) 3unt complete i corecte+ c re3pect modelul convenit /n Contractul de finanare+ c proiectul e3te implementat /n conformitate cu legile comunitare i naionale! 6e a3emenea vor urmri evoluia /n timp a indicatorilor 3tabilii prin Cererea de finanare+ reali&rile fa de intele propu3e+ procent de reali&are! Vi,i!a +& % (i! ri,ar& .copul vi&itei de monitori&are e3te de a verifica la faa locului reali&area fi&ic a unui proiect+ ca i 3i3temul de management al proiectului i de a permite colectarea unor date 3uplimentare fa de cele cuprin3e /n rapoartele de progre3+ /n vederea aprecierii valorii indicatorilor fa de intele propu3e i a acurateei informaiei furni&ate de beneficiar! .copul vi&itei de monitori&are e3te@ - 3 a3igure faptul c proiectul progre3ea& 3ub a3pect fi&ic /n conformitate cu calendarul activitilor inclu3 /n cererea de finanare - 3 identifice po3ibile probleme c-t mai cur-nd cu putin i 3 emit 3uge3tii i recomandri de /mbuntire a implementrii - 3 identifice elementele de 3ucce3 ale proiectului - 3 a3igure o comunicare 3tr-n3a /ntre beneficiari i O> care 3 conduc la o bun conlucrare /n vederea implementrii cu 3ucce3 a proiectului (reali&area tuturor indicatorilor prev&ui /n contract /n perioada de timp prev&ut)! Compartimentul de monitori&are din cadrul O> Cercetare va face o vi&it de monitori&are cel puin o dat pe parcur3ul duratei de implementare a proiectului! Jeneficiarul are obligaia de a participa la vi&it i de a pune la di3po&iia ec'ipei de verificare toate documentele 3olicitate!

52

Hn ca&ul unor neclariti legate de implementarea proiectului+ re&ultate /n urma tran3miterii rapoartelor de progre3+ Organi3mul >ntermediar poate demara i vi&ite de monitori&are neanunate (ad0'oc)! Rap r!ar&a Jeneficiarul trebuie 3 tran3mit at-t pe parcur3ul derulrii proiectului c-t i dup finali&area ace3tuia+ o 3erie de rapoarte completate /n formatul 3tandard prev&ut /n anexa la contractul de finanare+ prin care 3e vor raporta activitile de3furate /n perioada de raportare+ 3tadiul reali&rii indicatorilor+ re&ultatele pariale$finale obinute la momentul raportrii etc! Aapoartele pe care le depune beneficiarul 3unt urmtoarele@ - Aaportul de /nceput 0 documentul 3tandard care ate3t /nceperea proiectului - Aaportul de progre3 0 documentul 3tandard de monitori&are ce pre&int progre3ul fi&ic al proiectului! (9entru contractele de lucrari$con3tructii ace3t raport e3te elaborat periodic (trime3trial) pe ba&a Aapoartelor de activitate ale Contractorului$Con3ultantului $ >nginerului$ 6irigintelui de antier)! Aaportul de progre3 e3te trimi3 ca document /n3oitor al Cererii de rambur3are! - 9lanul de (ucru pentru programarea activitilor - Aaportul final repre&int documentul 3tandard completat la 3f-ritul perioadei de implementare a proiectului+ ce pre&int progre3ul fi&ic total+ indicatorii i re&ultatele obinute per proiect! :3te documentul care /n3oete ultima Cerere de rambur3are - Aaportul privind durabilitatea inve3tiiei 0 documentul 3tandard pentru operaiuni de infra3tructur care ate3t faptul c inve3tiia fcut prin proiect nu a 3uferit modificri 3ub3taniale /n perioada ultimilor " ani de la finali&are+ /n conformitate cu Art! "# alin!(1) din Aegulamentul Comi3iei :uropene (:C) =r! 1%4)$2%%<! Jeneficiarul are obligatia ca+ pe o perioada de " ani de la finali&area proiectului 3 raporte&e O> dac aduce proiectului modificri 3ub3taniale aa cum 3unt definite ele /n Art! "# al Aeg! 1%4)$2%%<! Hn acea3ta 3ituaie el va completa Aaportul privind durabilitatea inve3tiiei! C (!r - 0i a1+i! Activitile de control i audit 3unt detaliate /n modelul de contract de finanare! Derificarea pe teren 3e reali&ea& de ctre O> Cercetare cel puin o dat pe durata de implementare a proiectului i+ /n mod obligatoriu+ /nainte de plata ultimei cereri de rambur3are! Autoritatea de 2anagement a 9O. CC:+ O> Cercetare i$3au alte 3tructuri cu atribuii de control$verificare $audit a finanrilor nerambur3abile din fondurile 3tructurale pot efectua mi3iuni de control pe perioada de implementare a proiectului+ pe durata contractului de finanare+ c-t i p-n la expirarea termenului de ) ani de la data /nc'iderii oficiale a 9O. CC:! Jeneficiarul e3te obligat 3 informe&e Organi3mul >ntermediar cu privire la modul /n care 3e reali&ea& evidena contabil di3tinct privind proiectul+ tran3mi-nd O> Cercetare+ /n termen de )% de &ile calendari3tice de la /nc'eierea contractului+ o notificare conform contractului de finanare Jeneficiarul trebuie 3 in o contabilitate analitic a proiectului i 3 a3igure /nregi3trri contabile 3eparate i tran3parente ale implementrii proiectului! Jeneficiarul trebuie 3 p3tre&e toate /nregi3trrile$regi3trele timp de ) ani de la data /nc'iderii oficiale a 9O. CC:! Jeneficiarul are obligaia de a pB3tra i de a pune la di3po&iia organi3melor abilitate+ dupB finali&area perioadei de implementare a proiectului+ inventarul a3upra activelor dob-ndite prin >n3trumentele .tructurale+ pe o perioadB de ) ani de la data /nc'iderii oficiale a 9O. CC: (/n conformitate cu art!1%+ paragraful 1+ litera a) din Aegulamentul Comi3iei :uropene nr! 1%4)$2%%<)! Jeneficiarul are obligaia 3 acorde dreptul de acce3 la locurile i 3paiile unde 3e implementea& 3au a fo3t implementat proiectul+ inclu3iv acce3 la 3i3temele informatice+ precum i la toate documentele i fiierele informatice privind ge3tiunea te'nic i financiar a proiectului! 6ocumentele trebuie 3 fie uor acce3ibile i ar'ivate+ a3tfel /nc-t 3 permit verificarea lor!

53

Jeneficiarul e3te obligat 3 informe&e Organi3mul >ntermediar cu privire la locul ar'ivrii documentelor! Jeneficiarul are obligaia 3 furni&e&e orice informaii de natur te'nic 3au financiar legate de proiect 3olicitate de ctre Autoritatea de 2anagement+ Organi3mul >ntermediar+ Autoritatea de 9lat$Certificare+ Autoritatea de Audit+ Comi3ia :uropean 3au orice alt organi3m abilitat 3 verifice 3au 3 reali&e&e auditul a3upra modului de implementare a proiectelor cofinanate din in3trumente 3tructurale! Jeneficiarul are obligaia de a a3igura di3ponibilitatea i pre&ena per3onalului implicat /n implementarea proiectului pe /ntreaga durat a verificrilor! Hn ca&ul neregulilor con3tatate ulterior finali&rii implementrii proiectului+ beneficiarul are obligaia 3 re3tituie debitul con3tatat+ precum i acce3oriile ace3tuia+ re3pectiv dob-n&i+ penaliti de /nt-r&iere i alte penaliti+ precum i co3turile bancare! Hn ca&ul nere3pectrii obligaiei de re3tituire a debitului+ Autoritatea de 2anagement va 3e3i&a organele competente /n vederea declanrii executrii! Aecuperarea debitului ca urmare a neregulilor con3tatate+ 3e reali&ea& conform prevederilor O; nr! <<$2%11 privind prevenirea+ con3tatarea i 3ancionarea neregulilor aprute /n obinerea i utili&area fondurilor europene i$3au a fondurilor publice naionale aferente ace3tora+ cu modificrile i completrile ulterioare!

54

SECIUNEA V - ANEXE LA GHIDUL SOLICITANTULUI

Anexa 1 Cererea de finanare Anexa 2 (i3ta documentelor /n3oitoare la Cererea de finanare Anexa ) =ota de fundamentare privind c'eltuielile cuprin3e /n bugetele orientative din cererea de finanare Anexa * 6eclaraie privind eligibilitatea CDA aferente c'eltuielilor eligibile cuprin3e /n cererea de rambur3are Anexa " 6eclaraie privind conflictul de intere3e pe parcur3ul derulrii procedurilor de ac'i&iie Anexa < (i3ta de verificare a conflictului de intere3e pentru fiecare ac'i&iie reali&at /n cadrul proiectului Anexa # 23urile de informare i publicitate

55

ANEXA 8 LA GHIDUL SOLICITANTULUI $ FORMULARUL CERERII DE FINANARE $

56

MEN OI Cercetare

FORMULARUL CERERII DE FINAN(ARE

PROGRAMUL OPERA(IONAL )ECTORIAL CRE*TEREA COMPETITIVIT(II ECONOMICE


A+A PRIORITAR 2 , CDI- O%era#iunea 2.2..

// TITLUL 0 ACRONIMUL PROIECTULUI 11

2NREGI)TRAREA CERERII DE FINAN(ARE (Se completeaz de ctre MEN-OI cercetare) Institu#iaNu34r de 5nre$istrare ele'tr&ni'4Data 5nre$istr4rii - 6i........0luna.........0an.............

Nu34r de 5nre$istrare MEN OI Cer'etareNu34r sesiune de 'ereri de %r&ie'te 8'&d '&3%eti#ie9- PO)CCE:A2:O2.2..:2;.<:.

Nu3ele 7i %renu3ele %ers&anei 'are 5nre$istrea64-

)e3n4tura-

57

ELEMENTE COMPONENTE ALE FORMULARULUI COMPLET AL CERERII DE FINAN(ARE .. In=&r3a#ii %ri"ind s&li'itantul 2. Date des%re %r&ie't <. C&n'&rdan#a 'u %&liti'ile UE 7i le$isla#ia na#i&nal4 >. Pa'?etul de =inan#are a %r&ie'tului @. Anexe

58

1?1@A@ 47O?BC1A@A?

9cronim

;.

INFORMA(II )OLICITATE

PRIVIND

TIPUL

A)I)TEN(EI

FINANCIARE

NERAM UR)A ILE

Condul Buro$e!n $entru 8e-#olt!re 7e%ion!l *u%etul de "t!t

..
...

INFORMA(II PRIVIND )OLICITANTUL )OLICITANT

Nu3ele &r$ani6a#iei Cod unic de nre%i"tr!re / Cod de nre%i"tr!re fi"c!l <r. de l! 7e%i"trul 9"oci!(iilor i Cund!(iilor 1elefon 9dre"! $ot!l "ediu $rinci$!l Dnre%i"tr!re n 7e%i"trul 4oten(i!lilor Contr!ctori <umr de ordine n 7e%i"trul Comer(ului Nu se completeaz Cod C9B< $rinci$!l C!> 9dre"! $ot electronic 89

<A

..2

TIPUL )OLICITANTULUICorm! de or%!ni-!re ! "olicit!ntului 9nul nfiin(rii

Date des%re s&li'itant 2;.; <umr de !n%!'!(i Cifr! de !f!ceri :lei; 5enituri re!li-!te din cercet!re-de-#olt!re :lei; 2;.. 2;.2

59

..<

REPREAENTANTUL LEGAL Fun'#ie Nu34r de =ax Adres4 %&7ta ele'tr&ni'a

Nu3e Nu34r de tele=&n Adres4 %&7tala

..> DIRECTOR DE PROIECT Nu3e Nu34r de tele=&n Adres4 %&7tala ..@ ANCA an'a0 )u'ursal4 Adresa Nr. de '&nt 5n =&r3at I AN ..B FINAN(RI NERAM UR)A ILE PRIMITE ANTERIOR )AU 2N PREAENT DIN FONDURI PU LICE Fun'#ie Nu34r de =ax Adres4 %&7ta ele'tr&ni'a

6olicit!ntul ! m!i &enefici!t de !"i"ten( ner!m&ur"!&il din fonduri $u&lice "!u de m$rumut din $!rte! ?C? n ultimii 5 !niE 89 <A

n caz afirmativ, v rugm specificai urmtoarele informaii pentru maxim 5 proiecte (prezentate n ordinea descresctoare a anului calendaristic n care s-a semnat contractul de finanare) Titlul %r&ie'tului 7i nr. de re=erin#4 Val&area %r&ie'tului 7iC 5n 'a6 de %arteneriatC su3a al&'at4 s&li'itantului Anul se3n4rii '&ntra'tului de =inan#are Titlul %r&ie'tului 7i nr. de re=erin#4 Val&area %r&ie'tului 7iC 5n 'a6 de %arteneriatC su3a al&'at4 s&li'itantului Anul se3n4rii '&ntra'tului de =inan#are

)ursa de =inan#are Anul =inali64rii

)ursa de =inan#are Anul =inali64rii

60

Titlul %r&ie'tului 7i nr. de re=erin#4 Val&area %r&ie'tului 7iC 5n 'a6 de %arteneriatC su3a al&'at4 s&li'itantului Anul se3n4rii '&ntra'tului de =inan#are Titlul %r&ie'tului 7i nr. de re=erin#4 Val&area %r&ie'tului 7iC 5n 'a6 de %arteneriatC su3a al&'at4 s&li'itantului Anul se3n4rii '&ntra'tului de =inan#are Titlul %r&ie'tului 7i nr. de re=erin#4 Val&area %r&ie'tului 7iC 5n 'a6 de %arteneriatC su3a al&'at4 s&li'itantului Anul se3n4rii '&ntra'tului de =inan#are

)ursa de =inan#are Anul =inali64rii

)ursa de =inan#are Anul =inali64rii

)ursa de =inan#are Anul =inali64rii

4entru $roiectul ce con"tituie o&iectul $re-entei cereri de fin!n(!re "!u com$onente !le "!le ! m!i fo"t "olicit!t "$ri'in fin!nci!r din fonduri $u&lice) inclu"i# fonduri ABE 89 <A

n caz afirmativ, pentru fiecare solicitare v rugm specificai urmtoarele informaii Denu3irea %r&$ra3ului Val&area %r&ie'tului Des'riere %e s'urt a '&3%&nentel&r %entru 'are s:a s&li'itat =inan#area Nr. de 5nre$istrare a %r&ie'tului )ursa de =inan#are

Dn cur" de e#!lu!re )tadiul %r&%unerii

6elect!t

7e"$in"

!aca a fost respins, precizai motivul

4roiectul ce con"tituie o&iectul $re-entei cereri de fin!n(!re "!u com$onente !le "!le ! m!i &enefici!t de "$ri'in fin!nci!r din fonduri $u&lice) inclu"i# fonduri AB) n ultimii 5 !niE

61

89

<A

n caz afirmativ, pentru fiecare finanare o"inuta v rugm specificai urmtoarele informaii Denu3irea %r&$ra3ului Val&area %r&ie'tului Des'riere %e s'urt a '&3%&nentel&r %entru 'are s:a &!tinut =inan#area Dn cur" de im$lement!re Nr. de 5nre$istrare a %r&ie'tului )ursa de =inan#are

Cin!li-!t

Dntreru$t

)tadiul i3%le3ent4rii

!aca implementarea a fost ntrerupt, precizai motivul

62

2.

DATE DE)PRE PROIECT

2..

ARIA TEMATIC A PROIECTULUI 1. 2. 3. 4. 5. 6nt!te 9%ricultur) "i%ur!n( i "ecurit!te !liment!r Bner%ie 0ediu 0!teri!le) $rodu"e i $roce"e ino#!ti#e

9ri! tem!tic ! $roiectului Codul A<B6CO !l $roiectului 4roiectul im$lic !cti#it(i de con"truc(ie/e>tindere cldiri 4ro%r!mul O$er!(ion!l 9>! 4riorit!r 8omeniul de inter#en(ie O$er!(iune! 6c+em! de !'utor de "t!t

89 4O6 CCB

<A

9422 CO04B1?1?5?191B 47?< CB7CB197B - 8BF5O@197B G? ?<O597B 82.22 ?n#e"ti(ii n infr!"tructur! de C8? i de-#olt!re! c!$!cit(ii !dmini"tr!ti#e O2.2.12 8e-#olt!re! infr!"tructurii C-8 e>i"tente i cre!re! de noi infr!"tructuri C-8 :l!&or!to!re) centre de cercet!re; <u "e !$lic.

2.2 LOCA(IA PROIECTULUID #e vor specifica urmatoarele informaii pentru fiecare dintre locaiile propuse pentru implementarea proiectului Bntit!te! or%!ni-!toric! Hude(ul 9dre"! I; 4reci-!ti entit!te!/ entit!tile or%!ni-!torice din c!drul or%!ni-!tiei "olicit!nte in c!re "e f!ce in#e"titi! :f!cult!te) centru uni#er"it!r) "ectie clinic! uni#er"it!r!) "ucur"!l! etc; 2.< DE)CRIEREA PROIECTULUI O!ie'ti"ul %r&ie'tului (se vor enuna o"iectivele proiectului $i se va explica cum contri"uie proiectul la realizarea o"iectivelor competiiei) 7e%iune! @oc!lit!te!

63

Eusti=i'area ne'esitatii i3%le3entarii %r&ie'tului (se va preciza de ce este necesar acest proiect pentru atingerea o"iectivelor $i care este valoarea sa adugat din punct de vedere $tiintific $i economic% se vor prezenta la"oratoarele noi&modernizate $i tipurile de cercetri avute n vedere% se va preciza contri"uia acestei infrastructuri pentru cre$terea performanei n cercetare $i pentru intensificarea cola"orrilor internaionale')

C&ntextul %r&ie'tului (se va preciza dac proiectul pentru care se solicit finanarea este o component a unei infrastructuri mai complexe% se va descrie situaia pe plan naional n domeniu% se va prezenta contextul internaional al proiectului astfel nc(t s se poat determina nivelul de performan al infrastructurii propuse')

Des'rierea '&3%&nentel&r %r&ie'tului (#e va prezenta investitia pentru fiecare locatie, unde este cazul% se vor descrie componentele proiectului ) exemplu construcie cldire nou, modernizare la"oratoare existente, ac*iziie ec*ipamente de +!, etc% se vor prezenta ec*ipamentele +! cu valori mai mari de ,--'--- euro% se vor oferi elemente care s permit aprecierea nivelului de performan a ec*ipamentelor% pe c(t posi"il se va descrie distri"uia naional a unor ec*ipamente similare')

Des'rierea a'ti"it4#il&r %r&ie'tului (se vor descrie activitile $i su"activitile proiectului% acestea vor tre"ui sa fie corelate cu ta"elul .'/)

Des'rierea re6ultatel&r anti'i%ate 5n ur3a i3%le3ent4rii (se vor specifica principalele rezultate ale proiectului% se va corela cu descrierea indicatorilor din .'0)

ene=i'iari dire'#i 0 indire'#i (se vor indica grupurile& entitile care vor "eneficia&vizate de rezultatele proiectului, direct sau indirect)

64

2.> MANAGEMENTUL PROIECTULUI Met&d&l&$ia de i3%le3entare a %r&ie'tului (se va prezenta modul n care va fi gestionat implementarea proiectului $i aspectele c*eie ale implementrii)

Pers&nalul e'?i%ei de 3ana$e3ent #e va prezenta personalul de1a anga1at n instituie, care va fi implicat n managementul de proiect, $i se vor meniona, dac e cazul, posturile li"ere destinate managementului proiectului (ec*ipa poate cuprinde max' 5 persoane) Crt. <ume / $renume :"!u #!c!nt; Cunc(i! 7e"$on"!&ilit(i n c!drul $roiectului ?m$lic!re :nr. $er"o!n -lun; ... ... ...

...

...

...

...

...

3 4 5

.... .... ....

.... .... ....

.... .... ....

.... .... ....

Ris'uri (se vor prezenta principalele riscuri legate de implementarea proiectului precum $i msurile de reducere a acestora)

2.@ DURATA PROIECTULUI

65

4reci-!(i dur!t! $roiectului) e>$rim!t n luni 122 2.B CALENDARUL ACTIVIT(ILOR 6tudiul de fe-!&ilit!te ! fo"t fin!n(!t din fonduri $u&liceE 89 <A

+ompletai ta"elul de mai 1os cu activitile previzionate a se realiza n vederea implementrii proiectului, precum $i perioadele c(nd acestea se vor realiza, corelate cu metodologia de implementare a proiectului $i seciunea .'2- !escrierea activitilor proiectului 2

Crt. 9cti#it!te

8e l!J. :nr lun de l! nce$ere! $roiectului;

4!n! l!J. :nr lun de l! nce$ere! $roiectului;

9cti#it(i de moderni-!re/e>tindere/ con"truc(ie imo&ile (se vor detalia mai 1os pe su"activitile implicate, dup caz)

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

4roiect de e>ecu(ie O&(inere !utori-!(ie de con"truc(ie 4re%tire! document!(iei de !c+i-i(ie 4rocedur! de !c+i-i(ie de lucrri de con"truc(ie / e>tindere / moderni-!re C!-! de con"truc(ie/ e>tindere / moderni-!re (pot exista mai multe faze, dup caz) 8!re n folo"in( 9c+i-i(ie ec+i$!mente i !cti#e necor$or!le C8 4re%tire document!(ie de !c+i-i(ie 4rocedur! de !c+i-i(ie ec+i$!mente i !cti#e necor$or!le C8 ?n"t!l!re i $unere n func(iune ec+i$!mente

1.6 2 2.1 2.2 2.3

12

Dn e"tim!re! dur!tei $roiectului nu "e #or lu! n c!lcul !cti#it(ile $relimin!re) !nterio!re "emnrii contr!ctului de fin!n(!re. 4erio!d! de im$lement!re) c!re include dur!t! $roiectului) $recum i un termen de m!>. 45 de -ile c!lend!ri"tice n c!re &enefici!rul #! efectu! to!te $l!(ile !ferente !cti#it(ilor $roiectului) nu $o!te de$i d!t! de 1 iulie 2015

66

... 4

................................... 0!n!%ement de $roiect :inclusiv informare $i pu"licitate privind proiectul, care se va detalia la punctul .',3;

2.F

INDICATORI +ompletai valoarea prognozat a indicatorilor de realizare $i de rezultat din ta"el'

INDICATORI

Val&are la 5n'e%utul %eri&adei de i3%le3entare

Val&are la s=Hr7itul %eri&adei de i3%le3entare

Indi'at&ri de reali6are @!&or!to!re C8 moderni-!te c! urm!re ! $roiectului :numr; @!&or!to!re C8 nou cre!te $rin $roiect :numr; Bc+i$!mente C8 n #!lo!re de $e"te 100.000 euro !c+i-i(ion!te $e $roiect :numr; 6u$r!f!( moderni-!t/con"truit :metri $tr!(i; ... ... Indi'at&ri de re6ultat @ocuri de munc! cre!te n C8 d!torit $roiectului :numr; Contri&u(i! $ri#!t :eli%i&il i neeli%i&il; ! "olicit!ntului l! $roiect :@ei; 4roiecte intern!(ion!le n c!re #! fi im$lic!t infr!"tructur! :numr; ... ... 2.G PARTENERII IMPLICA(I 2N DERULAREA PROIECTULUI 1u se completea(" pentru aceast" competiie. 0 0 0 0 0 0 0

67

2.I RELA(IA CU ALTE PROGRAME 0 )TRATEGII 0 PROIECTE 0 ALTE DOCUMENTE RELEVANTE

Crt

1i$ :$ro%r!m/"tr!te%ie /$roiect/!ltele;

8B<A0?7B

0O8 8B 7B@9K?O<97B

1. 2. 3. ....

2..;

TA+A PE VALOAREA ADUGAT Or%!ni-!(i! e"te $ltito!re de 159E 89 <A

B>i"t !cti#it(i n c!drul $roiectului $entru c!re "olicit!(i fin!n(!re conform $re-entei cereri) $entru c!re or%!ni-!(i! e"te $ltito!re de 159 E 89 <A

2... PROIECT GENERATOR DE VENIT Nu se completeaz 2..2 )U)TENA ILITATEA PROIECTULUI )ustena!ilitatea =inan'iar4 (se va prezenta modul n care infrastructura realizat va fi susinut financiar dup ncetarea finanrii solicitate prin prezenta cerere de finanare, capacitatea de a asigura operarea $i intreinerea investiiei dup finalizare entiti responsa"ile, fonduri, activiti, orizont de timp)

68

)ustena!ilitatea institu#i&nal4 (se va prezenta pe scurt colectivul ce va folosi infrastructura $i se vor anexa +4-urile% se vor preciza posturile de cercetare nou-create, profilul acestora $i sursele de finanare% se va descrie suportul te*nic $i administrativ asigurat de instituie pentru noile la"oratoare)

2..< IMPACTUL A)I)TEN(EI FINANCIARE NERAM R)A ILE A)UPRA IMPLEMENTRII PROIECTULUI 9"i"ten(! fin!nci!r ner!m&ur"!&il $e c!re o "olicit!(i #! !#e! rolul "2 !; !ccelere-e im$lement!re! $roiectului 89 <A

(dac da, se va 1ustifica)

&; e"te e"en(i!l $entru im$lement!re! $roiectului 89 <A

(dac da, se va 1ustifica)

2..> INFORMARE *I PU LICITATE 5rezentai detalii privind msurile propuse de informare $i pu"licitate n legtur cu asistena financiar neram"ursa"il' (4or fi incluse urmatoarele tipuri de activiti de informare $i pu"licitate anun de pres ntr-un ziar regional $i&sau local privind nceperea proiectului, anun de pres la nc*iderea proiectului cu menionarea rezultatelor o"inute, precum $i editarea sau afisarea de "rosuri, pliante, panouri, etic*ete etc) 9cti#it!te! de inform!re i $u&licit!te :# ru%m de"crie(i $e "curt; 4.1 4.2 8ur!t! e"tim!t/ 4erio!d! Co"turi e"tim!te

69

<.

CONCORDAN(A CU POLITICILE UE *I LEGI)LA(IA NA(IONAL

<.. PRINCIPIUL JPOLUATORUL PLTE*TEK (v rugm s explicai modul n care proiectul va respecta principiul 6poluatorul plte$te7, dac este cazul% n cazul n care proiectul nu respect acest principiu, v rugm s prezentai motivele pentru aceasta)

<.2 DEAVOLTAREA DURA IL (v rugm s explicai modul n care proiectul contri"uie la respectarea principiului privind dezvoltarea dura"il)

<.< EGALITATEA DE *AN)E (v rugm su"liniai modul n care principiul privind egalitatea de $anse a fost integrat n ela"orarea $i implementarea proiectului, fie n activitile fie n managementul proiectului, menion(nd orice component specific care arat acest lucru)

<.> ACLIAI(II PU LICE 5 ru%m " com$let!(i formul!rul $ri#ind $ro%r!mul !c+i-i(iilor $u&lice2

<r. crt.

O&iectul contr!ctului/ !cordului-c!dru

5!lo!re! e"tim!t :@ei;

4rocedur! !$lic!t

8!t! e"tim!t $entru nce$ere! $roceduriiI

8!t! e"tim!t $entru fin!li-!re! $roceduriiI

Conform le%i"l!(iei n #i%o!re l! d!t! l!n"rii .... $rocedurii I 6e #! com$let! cu nr. lunii :e>. ! trei! lun; de l! "emn!re! contr!ctului de fin!n(!re 1 2 3 NOT- Pentru a'?i6i#iile %u!li'e e=e'tuate 5nainte de se3narea '&ntra'tului de =inan#areC dar du%4 . ianuarie 2;;FC 8'u res%e'tarea OUG <>02;;BC 'u '&3%let4rile 7i 3&di=i'4rile ulteri&are9 ta!elul se "a '&3%leta 'u "al&rile realeC nu 'ele esti3ateC 7i 'u datele 'alendaristi'e de derulare a %r&'edurii.

70

>. PACLETUL DE FINAN(ARE A PROIECTULUI >.. DETALIEREA CO)TURILOR PROIECTULUI PE FIECARE CATEGORIE DE CLELTUIAL nscrierea valorilor pe fiecare categorie de c*eltuial se va face n lei, corelat cu capitolul .'3 din 8*idul #olicitantului $i cu datele din studiul de feza"ilitate . 94: se trece n totalitate n seciunea categorii de c*eltuieli integral neeligi"ile, dac 94: este deducti"il'

C&d

Denu3ire '?eltuial4

Val&are '?eltuial4

Val&are eli$i!il4D

Val&are neeli$i!il4

Intensitatea inter"en#iei %u!li'e 6

Val&area asisten#ei =inan'iare nera3!ursa!ile 7

2 C+eltuieli $entru !c+i-i(i! de terenI C+eltuieli $entru !men!'!re! terenului C+eltuieli $entru !men!'!re! terenului $entru $rotec(i! mediului C+eltuieli $entru !"i%ur!re! utilit(ilor nece"!re o&iecti#ului C+eltuieli $entru $roiect!re13 C+eltuieli cu or%!ni-!re! $rocedurilor de !c+i-i(ie $u&lic C+eltuieli $entru con"ult!n( i e>$erti- C+eltuieli $entru !"i"ten( te+nic C+eltuieli $entru con"truc(ii i in"t!l!(ii C+eltuieli $entru mont!' util!'e te+nolo%ice C+eltuieli $entru !c+i-i(i! de in"t!l!(ii i util!'e

CLELTUIELI ELIGI ILE DIRECTE

13

7e!li-!re! "tudiului de fe-!&ilit!te !ne>!t cererii de fin!n(!re e"te c+eltui!l eli%i&il i "e $o!te decl!r! l! !ce"t c!$itol num!i d!c nu ! fo"t fin!n(!t din fonduri $u&lice i ! !#ut loc du$ 1 i!nu!rie 2007.

71

C+eltuieli $entru or%!ni-!re! de !ntier C+eltuieli $entru $l!t! cotelor le%!le C+eltuieli di#er"e i ne$re#-ute $entru $roiectele de infr!"tructurI C+eltuieli $entru d!re! n e>$lo!t!re C+eltuieli $entru !c+i-i(ion!re! de cldiri i "$!(ii C+eltuieli $entru nc+irieri de ec+i$!mente i util!'e) !ltele dec,t $entru C8 C+eltuieli $entru dotri :mi'lo!ce fi>e "!u o&iecte de in#ent!r; C+eltuieli $entru !c+i-i(i! de !cti#e fi>e necor$or!le C+eltuieli de inform!re i $u&licit!te $entru $roiect C+eltuieli !ferente m!n!%ementului de $roiectI
TOTAL CLELTUIELI ELIGI ILE DIRECTE

CLELTUIELI ELIGI ILE INDIRECTE C+eltuieli %ener!le de !dmini"tr!(ieI TOTAL PAR(IAL CLELTUIELI INTEGRAL NEELIGI ILE 1 2 3 J 1!>! $e #!lo!re! !du%!t C+eltui!l! 1 C+eltui!l! 2 JJJJJ.. 72

TOTAL CLELTUIELI NEELIGI ILE TOTAL GENERAL (9otal "uget proiect) (4aloare eligi"il total) (4aloare neeligi"il total) (4aloare asisten neram"ursa"il)

D9 Re$uli de eli$i!ilitate!. !c+i-i(i! terenului :fr con"truc(ii; e"te eli%i&il num!i $,n l! 10L din #!lo!re! eli%i&il! ! $roiectului :=G 759/2007; i num!i d!c "-! re!li-!t du$ 1 i!nu!rie 2007 :l! momentul de$unerii !ce"tei $ro$uneri tre&uie " e>i"te !ct de $ro$riet!te !"u$r! terenului;. 7e%ul! de eli%i&ilit!te "e !$lic i n c!-ul n c!re "e !c+i-i(ione!- o cldire n "co$ul demolrii !ce"tei! i utili-rii terenului :=G 759/2007;M &. c+eltuielile di#er"e i ne$re#-ute $entru $roiectele de infr!"tructur nu tre&uie " de$e!"c 10L din cu!ntumul urmtorelor ti$uri de c+eltuieli2 c+eltuieli $entru !men!'!re! terenuluiM c+eltuieli $entru !men!'!re! terenului $entru $rotec(i! mediuluiM c+eltuieli $entru !"i%ur!re! utilit(ilor nece"!re o&iecti#uluiM c+eltuieli $entru $roiect!re :cu e>ce$(i! c+eltuielilor $entru e>$erti-e) cercetri i !udit ener%etic;M c+eltuieli cu or%!ni-!re! $rocedurilor de !c+i-i(ie $u&licM c+eltuieli $entru con"ult!n( :cu e>ce$(i! con"ult!n(ei $entru "tudii i !n!li-e nece"!re $e $erio!d! de im$lement!re ! $roiectului i con"ult!n(ei te+nice) fin!nci!re "!u 'uridice;M c+eltuieli $entru !"i"ten( te+nic :cu e>ce$(i! "er#iciilor $entru in"t!l!re! i $unere! n func(iune ! ec+i$!mentelor) "er#icilor de !"i"ten( te+nic $entru cont!&ilit!te i "tudii/!n!li-e nece"!re $e $erio!d! de im$lement!re ! $roiectului i "er#iciilor de !udit fin!nci!r e>tern i certific!re;M c+eltuieli $entru con"truc(ii i in"t!l!(iiM c+eltuieli $entru mont!' util!'e te+nolo%iceM c+eltuieli $entru !c+i-i(i! de in"t!l!(ii i util!'eM c+eltuieli $entru dotri c!re $ot intr! n c!te%ori! mi'lo!celor fi>e "!u ! o&iectelor de in#ent!r :O0 2508/2007;. c. c+eltuielile !ferente m!n!%ementului de $roiect "unt eli%i&ile $,n l! 10L din #!lo!re! eli%i&il! ! $roiectului) d!r nu m!i mult de 2.000.000 @ei :O0 2508/2007;. 6e $ot !"i%ur! din fonduri $u&lice co"turi de $er"on!l $entru m!>. 5 $er"o!neM d. c+eltuielile %ener!le de !dmini"tr!(ie "unt eli%i&ile n limit! ! 1L din co"turile directe eli%i&ile !le $roiectului :O0 2508/2007;. e. ?n c!-ul n c!re "olicit!ntul de$une o decl!r!(ie $ri#ind nededucti&ilit!te! 159 !ferente c+eltuielilor eli%i&ile inclu"e n &u%etul $roiectului) !tunci) c!lculul c+eltuielilor eli%i&ile :col.4; "e f!ce cu 159. ?n !ce"t c!-) #!lo!re! 159 deducti&ile core"$un-to!re Nc+eltuielilor inte%r!l neeli%i&ile/ e"te -ero.

73

>.2 PACLETUL DE FINAN(ARE A PROIECTULUI 4re-ent!(i det!liere! "ur"elor de fin!n(!re !le $roiectului) conform t!&elului2 NR. CRT. I 8IMIINIII 9 II III III.. )UR)E DE FINAN(ARE VALOAREA TOTAL A PROIECTULUI VALOAREA NEELIGI IL A PROIECTULUI VALOAREA ELIGI IL A PROIECTULUI 96?61B<KO C?<9<C?97O <B790*A769*?@O 6O@?C?191O CO<17?*AK?9 B@?G?*?@O 9 6O@?C?19<1A@A? Contri&u(i! n numer!r Contri&u(i! n n!tur Dm$rumut <u e"te c!-ul VALOARE 8lei9

III.2 ???.2.1 ???.2.2 ???.2.3

74

@ LI)TA ACTIVELOR CORPORALE DE ACLIAI(IONAT PRIN PROIECT :8enumire) $rinci$!le c!r!cteri"tici te+nice;

75

B. ANE+E

C5-urile $er"o!nelor im$lic!te n m!n!%ementul $roiectului :m!>. 5; #e va completa pentru mem"rii ec*ipei de management c(te un +4 de max' , pagin pe modelul urmtor A'r&ni3ul Pr&ie'tuluiFun'#ia 5n 'adrul Pr&ie'tului.. Nu3e2. Prenu3e<. Data 7i l&'ul na7terii>. Cet4#enie@. )tare 'i"il4B. )tudiiInstitu#ia

Peri&ada

Grade sau di%l&3e &!#inute

F. Titlul 7tiin#i=i'G. Ex%erien#a %r&=esi&nal4Institu#ia

Peri&ada

Fun'#ia

Des'riere

I. Li3!i str4ine 'un&s'ute.;. C&3%eten#e 5n d&3eniul in"esti#iil&r... Alte s%e'iali64ri 7i 'ali=i'4ri.2. Ex%erien#a a'u3ulat4 85n s%e'ial 3ana$erial49 5n alte %r&$ra3e0%r&ie'te na#i&nale0interna#i&nalePr&$ra3ul0Pr&ie'tul Fun'#ia Peri&ada u$etul ad3inistrat

.<. Alte 3en#iuniDe'lar %e %r&%rie r4s%undere '4 datele %re6entate sunt 5n '&n=&r3itate 'u realitatea. 8!t! com$letrii2

76

C5-urile $er"on!lului c!re #! o$er! i utili-! infr!"tructur! :m!>. 10; #e va completa pentru personalul care va opera $i utiliza infrastructura c(te un +4 de max' . pagini pe modelul urmtor Fun'#ia 5n 'adrul Pr&ie'tului.. Nu3e2. Prenu3e<. Data 7i l&'ul na7terii>. Cet4#enie@. )tare 'i"il4B. )tudiiInstitu#ia

Peri&ada

Grade sau di%l&3e &!#inute

F. Titlul 7tiin#i=i'G. Ex%erien#a %r&=esi&nal4Institu#ia

Peri&ada

Fun'#ia

Des'riere

I. Li3!i str4ine 'un&s'ute.;. re"ete de in"en#ii :m!>im cinci;2 ... Lu'r4ri %u!li'ate :m!>im cinci lucrri) cele m!i rele#!nte $entru !cti#it(ile ce urme!- ! fi de"f!ur!te cu infr!"tructur! ce f!ce o&iectul $roiectului;2 .2. Me3!ru al as&'ia#iil&r %r&=esi&nale.<. )%e'iali64ri 7i 'ali=i'4ri.>. Ex%erien#a a'u3ulat4 8in'lusi" 3ana$erial49 5n alte %r&$ra3e0%r&ie'te na#i&nale0interna#i&nalePr&$ra3ul0Pr&ie'tul Fun'#ia Peri&ada

.@. D&3eniile 7i t&%i'ile de 'er'etare 'are "&r =i a!&rdate 'u in=rastru'tura de6"&ltata %e %r&ie't-

De'lar %e %r&%rie r4s%undere '4 datele %re6entate sunt 5n '&n=&r3itate 'u realitatea. 8!t! com$letrii2

77

ANEXA # A GHIDULUI SOLICITANTULUI LISTA DOCUMENTELOR INSOITOARE LA CEREREA DE FINANARE

=otr,re! 6en!t/9G9/C9 de !$ro&!re ! in#e"titiei i) d!c! e c!-ul) ! contri&u(iei fin!nci!re ! "olicit!ntului 6tr!te%i! de 8e-#olt!re ?n"titu(ion!l c!re include $roiectul de in#e"titii Certific!tul de ur&!ni"m :nu e"te c!-ul $entru $roiectele c!re !u num!i !c+i-i(ii de ec+i$!mente; 1itlu de $ro$riet!te $entru teren/cldire "!u !ct de conce"iune "!u !ct $ri#ind dre$tul de !dmini"tr!re :unde e"te c!-ul; i nc+eiere de int!&ul!re) m$reun! cu2 8ecl!r!(ie $e $ro$ri! r"$undere c terenul/cldire! nu f!ce o&iectul unui liti%iu Contr!cte de nc+iriere $entru "$!(ii/cldiri) nre%i"tr!te l! 9dmini"tr!(i! Cin!nci!r :unde e"te c!-ul; 6tudiu de fe-!&ilit!te : $e C8; 8ecl!r!(i! "olicit!ntului c! nde$linete condi(iile de eli%i&ilit!te :or%!ni-!(ie de cercet!re; 8ecl!r!(i! "olicit!ntului cu $ri#ire l! e#it!re! du&lei fin!n(ri 8ecl!r!(i! de certific!re ! !$lic!(iei 8ecl!r!(ie $ri#ind eli%i&ilit!te!/nededucti&ilit!te! 159 !ferente c+eltuielilor eli%i&ile inclu"e n &u%etul $roiectului $ro$u" "$re fin!n(!re din in"trumente "tructur!le :$entru "olicit!n(ii ne$ltitori de 159; <ot de fund!ment!re $ri#ind #!lorile cu$rin"e n &u%etele orient!ti#e din cerere! de fin!n(!re :$e +,rtie i nre%i"tr!t $e C8 m$reun cu 6tudiul de fe-!&ilit!te; 7!$ort de e#!lu!re ! co"tului de !c+i-i(ie !l terenului efectu!t de un e#!lu!tor inde$endent !utori-!t) c!re confirm c #!lo!re! !ce"tui! nu e>cede #!lo!re! de $i!( :unde e"te c!-ul; 7!$ort de e#!lu!re ! co"tului de !c+i-i(ie !l imo&ilului re!li-!t de un e#!lu!tor inde$endent !utori-!t) c!re confirm c #!lo!re! !ce"tui! nu e>cede #!lo!re! de $i!( i c imo&ilul re"$ect condi(iile te+nice $re#-ute n le%i"l!(i! n!(ion!l :unde e"te c!-ul; 8ocument de !utori-!re !l e>$ertului

8ocument n"o(itor 8ocument n"o(itor 8ocument n"o(itor 8ocument n"o(itor

8ocument n"o(itor 8ocument n"o(itor 8ocument n"o(itor 8ocument n"o(itor 8ocument n"o(itor 8ocument n"o(itor 8ocument n"o(itor 8ocument n"o(itor 8ocument n"o(itor 8ocument n"o(itor

78

9ct de nfiin(!re ! in"titu(iei) n #i%o!re :=G "!u !lt !ct norm!ti#; 9ct norm!ti# $ri#ind or%!ni-!re! de "ec(ii clinice uni#er"it!re n c!drul "$it!lului clinic :in"titutului "!u centrului medic!l; 9ct norm!ti# de !credit!re) n #i%o!re :$entru in"titu(ii de n#(m,nt "u$erior; 7e%ul!ment/ 6t!tut de or%!ni-!re i func(ion!re) n #i%o!re :!$ro&!t; Certific!t de nre%i"tr!re l! 7e%i"trul Comer(ului :unde e"te c!-ul; 6t!tut i !ct 'uridic de nfiin(!re ! in"titu(iei Certific!t de nre%i"tr!re l! 7e%i"trul Comer(ului :unde e c!-ul; B>tr!" de l! 7e%i"trul Comer(ului cu inform!(ii de"$re !c(ion!ri) c!$it!l "oci!l :unde e c!-ul; *il!n(urile ofici!le $e ultimii 2 !ni) inclu"i# Contul de 4rofit i 4ierdere C5-urile $er"o!nelor im$lic!te n m!n!%ementul $roiectului i !le $er"o!nelor c!re #or o$er! i utili-! infr!"tructur!

8ocument n"o(itor

74C

nre%i"tr!te m$reun cu cerere! de fin!n(!re

79

ANEXA #38 A GHIDULUI SOLICITANTULUI

De'lara#ie de eli$i!ilitate 8%ri"ind 5n'adrarea 5n de=ini#ia &r$ani6a#iei de 'er'etare9


6u&"emn!tul/ "u&"emn!t!) JJJJJJJJJJJJJJJJJ. :numele i $renumele re$re-ent!ntului le%!l !l in"titu(iei "olicit!nte;) n c!lit!te de JJJJJJJJJJJJ :func(i! re$re-ent!ntului le%!l !l in"titu(iei "olicit!nte; !l JJ..JJJJJJJJJJJ. JJJJJJJJJJJJJ.. :denumire! in"titu(iei "olict!nte;) decl!r $e $ro$rie r"$undere c urmtoarele condiii sunt ndeplinite simultan2 .. Or%!ni-!(i! $e c!re o re$re-int e"te or%!ni-!(ie de cercet!reI) du$ cum urme!-2 ?n"titu(ie de n#(m,nt "u$eriorIIM ?n"titu(ie cu !cti#it!te $rinci$!l cercet!re!-de-#olt!re!) !! cum reie"e din "t!tut "!u din !ctul 'uridic de nfiin(!reM 2. <. <u e>i"t !%en(i economici c!re $ot e>ercit! influen( !"u$r! or%!ni-!(iei de cercet!reM B>i"t !%en(i economici c!re $ot e>ercit! influen( !"u$r! or%!ni-!(iei de cercet!re :c! !c(ion!ri "!u c! mem&ri;) d!r !ceti! nu !u !cce" $referen(i!l l! c!$!cit(ile de cercet!re !le or%!ni-!(iei) i nici l! re-ult!tele cercetriiM >. Or%!ni-!(i! de"fo!r e>clu"i# !cti#it(i non-economiceIIIM Dn !f!r! !cti#it(ii non-economice $rinci$!le) or%!ni-!(i! de"fo!r i !cti#it(i economiceIIII) d!r n &il!n( "!u n &!l!n(! cu "itu!(i! !n!litic) !cti#it(ile non-economice) co"turile i fin!n(!re! !ce"tor! "unt $re-ent!te "e$!r!t de !cti#it(ile economice. De'lara#ie %e %r&%rie r4s%undereC su! san'#iunile a%li'ate =a%tei de =als 5n a'te %u!li'e. Data -i...../lun......./!n................ Nu3e (litere mari de tipar) )e3n4tur4 7i 7ta3%il4 80 8Re%re6entant Le$al9 Fun'#ia &'u%at4 5n &r$ani6a#ie 1o!te $rofiturile "!u #eniturile e>cedent!re "unt rein#e"tite n !cti#it(i de cercet!re) di"emin!re "!u educ!(ie :conform !ctului de con"tituire "!u !l "t!tutului;M

I; NOrganizaie de cercetare/ e"te o entit!te) indiferent de "t!tutul "!u le%!l :de dre$t $u&lic "!u $ri#!t; "!u de mod!lit(ile de fin!n(!re) !l crei "co$ $rinci$!l e"te de ! conduce !cti#it(i de cercet!re fund!ment!l) cercet!re indu"tri!l "!u de-#olt!re e>$eriment!l) i de ! di"emin! re-ult!tele "!le $rin $u&lic!(ii) educ!(ie) "!u !cti#it(i de tr!n"fer te+nolo%ic. 1o!te $rofiturile/#eniturile e>cedent!re "unt rein#e"tite n !ce"te !cti#it(i) di"emin!re! re-ult!telor "!u !cti#it!te! de educ!(ie. 9%en(ii economici c!re $ot e>ercit! o influen( !"u$r! unei !"tfel de or%!ni-!(ii) n c!lit!te de) "$re e>em$lu) !c(ion!ri "!u mem&ri) nu #or &enefici! de !cce" $referen(i!l l! c!$!cit!tile de cercet!re !le !ce"tei entit(i "!u l! re-ult!tele cercetrii %ener!te de !ce!"t!. II; ?nclu"i# s%italele 'lini'e de stat 'u se'#ii uni"ersitare definite in @e%e! $ri#ind reform! n domeniul "nt(ii nr 95/2006 cu modificrile i com$letrile ulterio!re du$ cum urme!-2 6$it!lul clinic e"te "$it!lul c!re !re n com$onen( "ec(ii clinice uni#er"it!re c!re !"i%ur !"i"ten( medic!l) de"fo!r !cti#it!te de n#(m,nt) cercet!re tiin(ific-medic!l i de educ!(ie continu) !#,nd rel!(ii contr!ctu!le cu o in"titu(ie de n#(m,nt medic!l "u$erior !credit!t. ?n"titutele) centrele medic!le i "$it!lele de "$eci!lit!te) c!re !u n com$onen( o "ec(ie clinic uni#er"it!r "unt "$it!le clinice. ?n"titutele i centrele medic!le clinice "unt unit(i de !"i"ten( medic!l de "$eci!lit!te n c!re "e de"fo!r i !cti#it!te de n#(m,nt i cercet!re tiin(ific-medic!l) de ndrum!re i coordon!re metodolo%ic $e domeniile lor de !cti#it!te) $recum i de educ!(ie medic!l continu. 6ec(iile clinice uni#er"it!re "unt "ec(iile de "$it!l n c!re "e de"fo!r !cti#it(i de !"i"ten( medic!l) n#(m,nt medic!l) cercet!re tiin(ific-medic!l i de educ!(ie medic!l continu :B0C;. Dn !ce"te "ec(ii e"te nc!dr!t cel $u(in un c!dru did!ctic uni#er"it!r) $rin inte%r!re clinic. . III; 4rin a'ti"it4#i n&n:e'&n&3i'e "e n(ele%2 - 9cti#it(i educ!(ion!le $entru $erfec(ion!re! re"ur"elor um!neM - 9cti#it(i C8 inde$endente "!u n col!&or!re) $entru e>tindere! i m!i &un! n(ele%ere ! cunotintelorM - 8i"emin!re! re-ult!telor cercetriiM - 9cti#it(i de tr!n"fer te+nolo%ic :#,n-!re! de licen(e) cre!re! de "$in-off-uri "!u !lte forme de m!n!%ement !l cuno!terii) cre!te de or%!ni-!(iile de cercet!re;) d!c "unt de n!tur intern) i to!te #eniturile din !ce"te !cti#it(i "unt rein#e"tite n !cti#it(ile $rinci$!le !le or%!ni-!(iei de cercet!re. 4rin Nn!tur intern/ "e n(ele% "itu!(iile n c!re m!n!%ementul cuno!terii n c!drul or%!ni-!(iilor de cercet!re e"te re!li-!t fie de un de$!rt!ment !l !ce"tei!) fie de !lt form de or%!ni-!re "u&ordon!t or%!ni-!(iei de cercet!re n c!u-) "!u n col!&or!re cu !lt or%!ni-!(ie de cercet!re. Contr!ct!re! de !"tfel de "er#icii) de l! ter(i) $rin !c+i-i(ii $u&lice) nu !fecte!- n!tur! intern ! !ce"tor !cti#it(i. IIII; Contr!ctele cu indu"tri!) !cti#it(ile de con"ult!n( i de nc+iriere ! infr!"tructurii sunt !cti#it(i economice.

81

ANEXA #3# A GHIDULUI SOLICITANTULUI - M +&- p&(!r1 +&)-ara5ia pri'i(+ !&r&(1-F)-"+ir&a -

6u&"emn!tul/

"u&"emn!t!)

JJJJJJJJJJJJJJJJJ.

:numele

$renumele

re$re-ent!ntului le%!l !l in"titu(iei "olicit!nte;) n c!lit!te de JJJJJJJJJJJJ :func(i! re$re-ent!ntului le%!l !l in"titu(iei "olicit!nte; !l JJ..JJJJJJJJJJJ. JJJJJJJJJJJJJ.. :denumire! in"titu(iei "olicit!nte;) decl!r $e $ro$rie r"$undere c (se va completa dup caz) terenul din ...................................................................................................... / cldire! din ............................................................................................................ $e c!re "e #! f!ce in#e"ti(i! $ro$u" n $roiectul cu titlul ......................................................../) de$u" l! Com$eti(i! din !nul2013) !#,nd codul 4O6CCB-92-O2.2.1-2013-1) cumul!ti# urmto!rele condi(ii2 - nu f!ce o&iectul unor liti%ii n cur" de "olu(ion!re l! in"t!n(ele 'udectoreti) cu $ri#ire l! "itu!(i! 'uridic) - nu f!ce o&iectul re#endicrilor $otri#it unor le%i "$eci!le n m!terie "!u dre$tului comun. Dn c!-ul !$ro&rii $roiectului $entru fin!n(!re) l! "emn!re! contr!ctului) infr!"tructur! :teren/cldire; nece"!r im$lementrii $roiectului de con"truc(ie/moderni-!re/e>tindere #! fi li&er de orice "!rcini i "er#itu(i. De'lara#ie %e %r&%rie r4s%undereC su! san'#iunile a%li'ate =a%tei de =als 5n a'te %u!li'e. nde$linete

Data -i...../lun......./!n................

8Re%re6entant Le$al9 Fun'#ia &'u%at4 5n &r$ani6a#ie Nu3e (litere mari de tipar) )e3n4tur4 7i 7ta3%il4

82

ANEXA #3> A GHIDULUI SOLICITANTULUI

De'lara#ie %ri"ind e"itarea du!lei =inan#4ri din =&nduri %u!li'e


6u&"emn!tul/ "u&"emn!t!) JJJJJJJJJJJJJJJJJ. :numele i $renumele

re$re-ent!ntului le%!l !l in"titu(iei "olicit!nte;) n c!lit!te de JJJJJJJJJJJJ :func(i! re$re-ent!ntului le%!l !l in"titu(iei "olicit!nte; !l JJ..JJJJJJJJJJJ. JJJJJJJJJJJJJ.. :denumire! in"titu(iei "olicit!nte;) decl!r $e $ro$rie r"$undere c !cti#it(ile i c+eltuielile $ro$u"e "$re fin!n(!re n c!drul $roiectului cu titlul2 N............................................................................................. / de$u" l! Com$etiti! din !nul ...) !#,nd codul .....................) nu sunt 7i nu au =&st =inan#ate din alte surse %u!li'e. De'lara#ie %e %r&%rie r4s%undereC su! san'#iunile a%li'ate =a%tei de =als 5n a'te %u!li'e.

Data -i...../lun......./!n................

8Re%re6entant Le$al9 Fun'#ia &'u%at4 5n &r$ani6a#ie Nu3e (litere mari de tipar) )e3n4tur4 7i 7ta3%il4

83

ANEXA #3@ A GHIDULUI SOLICITANTULUI

De'lara#ia de 'erti=i'are a a%li'a#iei


6u&"emn!tul/"u&"emn!t! JJJJJJJJJJJJJJJJJ. :numele i $renumele re$re-ent!ntului le%!l !l in"titu(iei "olicit!nte;) n c!lit!te de JJJJJJJJJJJJ :func(i! re$re-ent!ntului le%!l !l in"titu(iei "olicit!nte; !l JJ..JJJJJJJJJJJ. JJJJJJJJJJJJJ.. :denumire! in"titu(iei "olicit!nte;)

confirm c cerere! de fin!n(!re cu titlul ...............................................) !cronimul .................. i numrul de nre%i"tr!re electronic ........................) este a=erent4 %r&%unerii de%us4 la '&3%eti#ia PO)CCE:A2:O2.2..:2;.<:. de ctre in"titu(i! $e c!re o re$re-int. Confirm c inform!(iile inclu"e n cerere! de fin!n(!re men(ion!t) $recum i det!liile $re-ent!te n documentele !ne>!te "unt corecte i !"i"ten(! fin!nci!r $entru c!re !m !$lic!t e"te nece"!r $roiectului $entru ! "e derul! conform de"crierii. Confirm c $ro$unere! de $roiect de$u" e"te n !cord cu $riorit(ile "tr!te%iei no!"tre de de-#olt!re in"titu(ion!l. 8e !"emene!) confirm c nu !m l! cunotin( nici un moti# $entru c!re $roiectul !r $ute! " nu "e derule-e "!u !r $ute! fi nt,r-i!t. Dn(ele% c d!c cerere! de fin!n(!re nu e"te com$let cu $ri#ire l! to!te det!liile i !"$ectele "olicit!te) inclu"i# !ce!"t "ec(iune) $ro$unere! !r $ute! fi re"$in".

De'lara#ie %e %r&%rie r4s%undereC su! san'#iunile a%li'ate =a%tei de =als 5n a'te %u!li'e.

Data -i...../lun......./!n................

8Re%re6entant Le$al9 Fun'#ia &'u%at4 5n &r$ani6a#ie Nu3e (litere mari de tipar) )e3n4tur4 7i 7ta3%il4 84

ANEXA #3A A GHIDULUI SOLICITANTULUI D&)-ara5i& pri'i(+ &-i/i;i-i!a!&a TVA a7&r&(!& ).&-!1i&-i- r &-i/i;i-& i()-14& 6( ;1/&!1pr i&)!1-1i pr p14 4pr& 7i(a(5ar& +i( i(4!r1%&(!& 4!r1)!1ra-&

A. Datele de identificare a persoanei juridice ______________________________________________________________________________ | _________________________ | | Codul de identificare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | | __________________________________________________________ | | Denumirea |__________________________________________________________| | | | | Domiciliul fiscal | | ______________ __________________ __________ | | Judeul |______________| Localitatea |__________________| Strada |__________|| | __ ________ __ _________________ | | Ap. |__| Codul potal |________| Sectorul |__| Telefon |_________________| | | ___________________ _______________________ | | Fax |___________________| E mail |_______________________| | |______________________________________________________________________________| B. Datele de identificare a proiectului ______________________________________________________________________________ | _______________________________________________________ | | Titlul proiectului |_______________________________________________________| | | ___________________________________________ | | !umele pro"ramului operaional |___________________________________________| | | _______________________________________________ | | Axa prioritar# |_______________________________________________| | | ____________________________________________ | | Domeniul ma$or de inter%enie |____________________________________________| | | _______________________________________________ | | Data depunerii proiectului |_______________________________________________| | |______________________________________________________________________________| C. ......................................................................& 'numele i statutul $uridic ale (eneficiarului) solicitant de finanare pentru proiectul menionat mai sus& la .............................................................................& 'numele autorit#ii de mana"ement*or"anismului intermediar) +n conformitate cu pre%ederile Le"ii nr. ,-.*/001 pri%ind Codul fiscal& cu modific#rile i complet#rile ulterioare 'Codul fiscal)& declar c# m# +ncadre2 +n urm#toarea cate"orie de persoane din punctul de %edere al re"imului de T3A aplica(il4 a) 5 6 persoan# ne+nre"istrat# +n scopuri de T3A& conform art. .,1 din Codul fiscal7 () 5 6 persoan# +nre"istrat# +n scopuri de T3A& conform art. .,1 din Codul fiscal. D. ......................................................................& 'numele i statutul $uridic ale (eneficiarului) solicitant de finanare pentru proiectul menionat mai sus& la .............................................................................& 'numele autorit#ii de mana"ement*or"anismului intermediar) +n conformitate cu pre%ederile Codului fiscal& declar c# pentru ac8i2iiile din cadrul proiectului cuprinse +n ta(elul de mai $os T3A este nededucti(il#.

85

______________________________________________________________________________ |Nr. | Achiziia | Scopul achiziiei/Activitatea prevzut n | |crt.| | cadrul proiectului9.) | |____|_______________|_________________________________________________________| | | | | |____|_______________|_________________________________________________________| | | | | |____|_______________|_________________________________________________________| | | | | |____|_______________|_________________________________________________________| | | | | |____|_______________|_________________________________________________________| | | | | |____|_______________|_________________________________________________________| | | | | |____|_______________|_________________________________________________________| | | | | |____|_______________|_________________________________________________________| | | | | |____|_______________|_________________________________________________________| | | | | |____|_______________|_________________________________________________________| | | | | |____|_______________|_________________________________________________________| | | | | |____|_______________|_________________________________________________________| | | | | |____|_______________|_________________________________________________________| | | | | |____|_______________|_________________________________________________________| | | | | |____|_______________|_________________________________________________________| | | | | |____|_______________|_________________________________________________________| 9.) Atenie: Se %a completa cu aceleai informaii corespun2#toare din cererea de finanare. ___________________ !umele i prenumele9)4 |___________________| _______ ___________________ Semn#tura i tampila |_______| Funcia4 |___________________| 9) Se %a completa de c#tre repre2entantul le"al al solicitantului sau o persoan# a(ilitat# s# repre2inte solicitantul.

86

ANEXA > A GHIDULUI SOLICITANTULUI N !a +& 71(+a%&(!ar& pri'i(+ 'a- ri-& )1pri(4& 6( ;1/&!&-& ri&(!a!i'& +i( )&r&r&a +& 7i(a(5ar& =ota de fundamentare trebuie 3 conin@ 0 Ru3tificri$fundamentri pentru valorile 3olicitate (pentru lucrri i bunuri din cererea de finanare depu3)I 0 9reurile orientative care au 3tat la ba&a fundamentrilorI 0 Oferte de pre (ataate ca documente /n3oitoare) care au 3tat la ba&a 3tabilirii bugetelor orientative! C&d Denu3ire '?eltuial4 Pre# 8lei9 Nu34r 8da'4 este 'a6ul9 O=ert4 Eusti=i'are0 Funda3entare

1! 2! )

* " < # 4 1! 1% 11

12 1)

C+eltuieli $entru !c+i-i(i! de teren C+eltuieli $entru !men!'!re! terenului C+eltuieli $entru !men!'!re! terenului $entru $rotec(i! mediului C+eltuieli $entru !"i%ur!re! utilit(ilor nece"!re o&iecti#ului C+eltuieli $entru $roiect!re C+eltuieli cu or%!ni-!re! $rocedurilor de !c+i-i(ie $u&lic C+eltuieli $entru con"ult!n( i e>$erti- C+eltuieli $entru !"i"ten( te+nic C+eltuieli $entru con"truc(ii i in"t!l!(ii C+eltuieli $entru mont!' util!'e te+nolo%ice C+eltuieli $entru !c+i-i(i! de in"t!l!(ii i util!'e I - Atil!' 1 - Atil!' 2 - ... C+eltuieli $entru or%!ni-!re! de !ntier C+eltuieli $entru $l!t! cotelor le%!le 87

1*

1" 1< 1#

14

11

2% 21

C+eltuieli di#er"e i ne$re#-ute $entru $roiectele de infr!"tructur C+eltuieli $entru d!re! n e>$lo!t!re C+eltuieli $entru !c+i-i(ion!re! de cldiri i "$!(ii C+eltuieli $entru nc+irieri de ec+i$!mente i util!'e) !ltele dec,t $entru C8I - Bc+i$!ment 1 - Bc+i$!ment 2 - J C+eltuieli $entru dotri :mi'lo!ce fi>e "!u o&iecte de in#ent!r;I - Bc+i$!ment 1 - Bc+i$!ment 2 - J C+eltuieli $entru !c+i-i(i! de !cti#e fi>e necor$or!leI ... ... C+eltuieli de inform!re i $u&licit!te $entru $roiect C+eltuieli !ferente m!n!%ementului de $roiect

N !"9 I; P C+eltuielile #or fi det!li!te $e ec+i$!mente) util!'e) licen(e "!u !lte elemente "$ecifice

fiecrei c!te%orii de c+eltuieli) d!c e"te c!-ul.

88

ANEXA @ A GHIDULUI SOLICITANTULUI D&)-ara5i& pri'i(+ &-i/i;i-i!a!&a TVA a7&r&(!& ).&-!1i&-i- r &-i/i;i-& )1pri(4& 6( )&r&r&a +& ra%;1r4ar&
;9i).A. Datele de identificare a persoanei juridice ______________________________________________________________________________ | _________________________ | | Codul de identificare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | | __________________________________________________________ | | Denumirea |__________________________________________________________| | | | | Domiciliul fiscal | | ______________ __________________ __________ | | Judeul |______________| Localitatea |__________________| Strada |__________|| | __ ________ __ _________________ | | Ap. |__| Codul potal |________| Sectorul |__| Telefon |_________________| | | ___________________ _______________________ | | Fax |___________________| E mail |_______________________| | |______________________________________________________________________________| B. Datele de identificare a proiectului ______________________________________________________________________________ | _______________________________________________________ | | Titlul proiectului |_______________________________________________________| | | ___________________________________________ | | !umele pro"ramului operaional |___________________________________________| | | _______________________________________________ | | Axa prioritar# |_______________________________________________| | | ____________________________________________ | | Domeniul ma$or de inter%enie |____________________________________________| | | _______________________________________________ | | Data depunerii proiectului |_______________________________________________| | | ______________________________________________________ | | Cod S<;S proiect |______________________________________________________| | |______________________________________________________________________________| C. ......................................................................& 'numele i statutul $uridic ale (eneficiarului) solicitant de finanare pentru proiectul menionat mai sus& la .............................................................................& 'numele autorit#ii de mana"ement*or"anismului intermediar) +n conformitate cu pre%ederile Le"ii nr. ,-.*/001 pri%ind Codul fiscal& cu modific#rile i complet#rile ulterioare 'Codul fiscal)& declar c# m# +ncadre2 +n urm#toarea cate"orie de persoane din punctul de %edere al re"imului de T3A aplica(il4 a) 5 6 persoan# ne+nre"istrat# +n scopuri de T3A& conform art. .,1 din Codul fiscal7 () 5 6 persoan# +nre"istrat# +n scopuri de T3A& conform art. .,1 din Codul fiscal. D. ......................................................................& 'numele i statutul $uridic ale (eneficiarului) solicitant de finanare pentru proiectul menionat mai sus& la =. .............................................................................& 'numele autorit#ii de mana"ement*or"anismului intermediar) +n conformitate cu pre%ederile Codului fiscal& declar c# pentru ac8i2iiile din cadrul proiectului cuprinse +n ta(elul de mai $os T3A este nededucti(il#

89

Nr3 )r!

Nr 0i +a!a 7a)!1rii

D&(1%ir&a 71r(i, r1-1iF pr&4!a! r1-1i

C +1- +& 6(r&/i4!rar& 6( 4) p +& TVA a71r(i, r1-1i

Va- ar&a 7a)!1rii

Di( )ar& 'a- ar& TVA

!umele i prenumele9)4 |___________________| _______ ___________________ Semn#tura i tampila |_______| Funcia4 |___________________| 9) Se %a completa de c#tre repre2entantul le"al al solicitantului sau o persoan# a(ilitat# s# repre2inte solicitantul. ;;9ii). E. Certificat# de or"anul fiscal& +n (a2a Certificatului nr. ............... din data de ......................... __________________ !umele i prenumele99)4 |__________________| _______ __________________ Semn#tura i tampila |_______| Funcia4 |__________________| 99) Se %a completa de c#tre repre2entantul le"al al or"anului fiscal competent din su(ordinea A"eniei !aionale de Administrare Fiscal#. 9i) Se %a completa de c#tre solicitant. 9ii) Se %a completa de c#tre repre2entanii A"eniei !aionale de Administrare Fiscal#*direciei "enerale a finanelor pu(lice.

90

ANEXA A LA GHIDULUI SOLICITANTULUI

De'lara#ie 8 .> %ri"ind '&n=li'tul de interese %e %ar'ursul derul4rii %r&'eduril&r de a'?i6i#ie 6u&"emn!tul/"u&"emn!t!) JJJJJJJJJJJJJJJJJ. :numele i $renumele;) n

c!lit!te de re$re-ent!nt le%!l !l JJJJJJJJJJJJ :denumire! in"titu(iei &enefici!rului; de(in,nd func(i! de JJ..JJJJJJJJJJ :denumire! func(iei de(inute n c!drul in"titu(iei &enefici!rului;) decl!r $e $ro$rie r"$undere c) $entru %r&'edura de a'?i6i#ie =inali6at4 'u C&ntra'tul nr. ........... 0................ Q"e com$lete!- nr. i d!t! contr!ctului de !c+i-i(ieR) nc+ei!t n c!drul $roiectului cu titlul2 N............................................................................................. /) !#,nd ?8 ...............) 60?6 .......................) Contr!ct de fin!n(!re nr. Q"e com$lete!- nr. i d!t! contr!ctului de !c+i-i(ieR) nu "e nre%i"tre!- conflictul de intere"e) !! cum e"te el definit n !rt. 14
:15

din

Ordon!n( de ur%en( nr. 66 din 29 iunie 2011 $ri#ind $re#enire!) con"t!t!re! i "!nc(ion!re! nere%ulilor !$rute n o&(inere! i utili-!re! fondurilor euro$ene i/"!u ! fondurilor $u&lice n!(ion!le !ferente !ce"tor!) $u&lic!t n 0O nr. 461 din 30 iunie 2011. 8ecl!r totod!t c !m "olicit!t mem&rilor ec+i$ei de e#!lu!re de$unere!) n c!drul $rocedurii de !c+i-i(ie) ! unei decl!r!(ii conform crei! !ceti! nu "e !fl n conflict de intere"e cu ofert!n(ii. @! $re-ent! decl!r!(ie !ne>e- ;ista de verificare a conflictului de interese ) com$let!t i "emn!t $entru fiec!re !c+i-i(ie re!li-!t n c!drul $roiectului c!re f!ce $!rte inte%r!nt din $re-ent! decl!r!(ie. De'lara#ie %e %r&%rie r4s%undereC su! san'#iunile a%li'ate =a%tei de =als 5n a'te %u!li'eC '&n=&r3 C&dului Penal) art. 2I2 'u %ri"ire la =alsul 5n de'lara#ii. Data Le$al9 Fun'#ia &'u%at4 5n &r$ani6a#ie -i...../lun......./!n................ Nu3e si %renu3e )e3n4tur4 7i 7ta3%il4
14

8Re%re6entant

8ecl!r!ti! "e #! !ne>! Cererii de r!m&ur"!re i "e #! com$let! num!i de &enefici!rii $ri#!(i c!re un "unt !utorit(i contr!ct!nte
15

971. 14 :1; 4e $!rcur"ul !$licrii $rocedurii de !c+i-i(ie) &enefici!rii $er"o!ne fi-ice/'uridice de dre$t $ri#!t !u o&li%!(i! de ! lu! to!te m"urile nece"!re $entru ! e#it! "itu!(iile de n!tur " determine !$!ri(i! unui conflict de intere"e) i !nume ! "itu!(iei n c!re e>i"t le%turi ntre "tructurile !c(ion!ri!tului &enefici!rului i ofert!n(ii !ce"tui!) ntre mem&rii comi"iei de e#!lu!re i ofert!n(i "!u n c!re ofert!ntul c,ti%tor de(ine $!c+etul m!'orit!r de !c(iuni n dou firme $!rtici$!nte $entru !cel!i ti$ de !c+i-i(ie.

91

ANEXA B LA GHIDULUI SOLICITANTULUI

Lista de "eri=i'are a '&n=li'tului de interese %entru =ie'are a'?i6i#ie reali6at4 5n 'adrul %r&ie'tului 8Anex4 la De'lara#ia '&n=li'tului de interese9
Axa pri ri!ar"9 D %&(i1 +& i(!&r'&(5i&9 C +1- pr i&)!1-1i :IDFSMIS<9 Nr3 0i +a!a ) (!ra)!1-1i +& 7i(a(5ar&9 Ti!-1- pr i&)!1-1i9 D&(1%ir& ;&(&7i)iar9 D&(1%ir& a).i,i5i&9 Nr3 0i +a!a ) (!ra)!1-1i +& a).i,i5i&9 D&(1%ir& ) (!ra)! rFCUI9 D&(1%ir& 41;) (!ra)! rFCUI Va- ar&a ) (!ra)!1-1i :7"r" TVA<9

<r. crt. 9. 1 2 3 *. 1 2 3 4 C. 1 2 3 4 8. 1. 2.

O!ie'tul "eri=i'4rii 89 <A Ofert!nti) &enefici!r B>i"t le%turi ntre "tructurile !c(ion!ri!tului &enefici!rului i ofert!n(ii !ce"tui! B>i"t le%turi ntre mem&rii comi"iei de e#!lu!re i ofert!n(i Ofert!ntul c,ti%tor de(ine $!c+etul m!'orit!r de !c(iuni n dou firme $!rtici$!nte $entru !cel!i ti$ de !c+i-i(ie 7e$re-ent!ntul le%!l !l &enefici!rului 2 Nu3e 7i Prenu3e -e"te !c(ion!r !l contr!ctorului/ "u&contr!ctorului -e"te !dmini"tr!tor !l contr!ctorului/ "u&contr!ctorului -e"te cen-or !l contr!ctorului/ "u&contr!ctorului -!re le%tur! e#ident :nume; cu re$re-ent!ntul le%!l !l contr!ctorului/ "u&contr!ctorului 0em&rii con"iliului de !dmini"tr!(ie :"e Nu3e 7i Prenu3e com$lete!- $entru fiec!re mem&ru !l con"iliului de !dmini"tr!(ie)d!c e"te c!-ul;2 -"unt !c(ion!ri !i contr!ctorului/ "u&contr!ctorului -"unt !dmini"tr!tori !i contr!ctorului/ "u&contr!ctorului -"unt cenu-ori !i contr!ctorului/ "u&contr!ctorului -!u le%!tur e#ident :nume; cu re$re-ent!ntul le%!l !l contr!ctorului/ "u&contr!ctorului ?m$uternicitul re$re-ent!ntului le%!l 2 Nu3e 7i Prenu3e -e"te !c(ion!r !l contr!ctorului/ "u&contr!ctorului -e"te !dmini"tr!tor !l contr!ctorului/ 92 <u "e !$lic Nu3e 7i Prenu3e Coment!rii

3. 4. B. 1. 2. 3. 4. C. 1. 2. 3. 4. G. =.

"u&contr!ctorului -e"te cen-or !l contr!ctorului/ "u&contr!ctorului -!re le%!tur e#ident :nume; cu re$re-ent!ntul le%!l !l contr!ctorului/ "u&contr!ctorului 0!n!%er de $roiect Nu3e 7i Prenu3e -e"te !c(ion!r !l contr!ctorului/ "u&contr!ctorului -e"te !dmini"tr!tor !l contr!ctorului/ "u&contr!ctorului -e"te cen-or !l contr!ctorului/ "u&contr!ctorului -!re le%!tur e#ident :nume; cu re$re-ent!ntul le%!l !l contr!ctorului/ "u&contr!ctorului 4er"o!nele fi-ice "!u 'uridice c!re $!rtici$ Nu3e 7i Prenu3e direct n $roce"ul de #erific!re/e#!lu!re ! c!ndid!turilor/ofertelor -"unt !c(ion!ri !i contr!ctorului/ "u&contr!ctorului -"unt !dmini"tr!tori !i contr!ctorului/ "u&contr!ctorului -"unt cen-ori !i contr!ctorului/"u&contr!ctorului -!u le%!tur e#ident :nume; cu re$re-ent!ntul le%!l !l contr!ctorului/ "u&contr!ctorului *enefici!rul :!utorit!te! contr!ct!nt!; e"te !c(ion!r/de(ine !c(iuni !l contr!ctorului/ "u&contr!ctorului B>i"t l! ni#elul &enefici!rului cunotin( de "emn!le !$rute n $re" cu $ri#ire l! "itu!(ii de conflict de intere"e ntre r!$orturile 'uridice dintre &enefici!r i ofert!ntul c,ti%!tor $e $rocedur! de !c+i-i(ie $u&lic ce f!ce o&iectul Data 8Re%re6entant Le$al9 Fun'#ia &'u%at4 5n &r$ani6a#ie

-i...../lun......./!n................ Nu3e si %renu3e )e3n4tur4 7i 7ta3%il4

93

ANEXA C A GHIDULUI SOLICITANTULUI MSURILE DE INFORMARE I PUBLICITATE 'e vor realiza 4n conformitate cu prevederile 9e#ulamentului () <r, 10=3/200> privind normele #enerale asupra :ondurilor 'tructurale, 9e#ulamentului () <r, 1=2=/200> privind re#ulile de implementare a 9e#ulamentului () <r, 10=3/200> i a 9e#ulamentului <r, 10=0/200> al Parlamentului i al (onsiliului privind :ondul )uropean de +ezvoltare 9e#ional ce definesc msurile de informare i publicitate privind operaiunile finanate din instrumente structurale, 0cceptarea finanrii conduce la acceptarea de ctre Eeneficiar a introducerii pe lista beneficiarilor 4n conformitate cu prevederile art, . lit, d din 9e#ulamentul de 3mplementare al (omisiei %()* nr, 1=2=/200> din decembrie 200>, 83 R&/1-i /&(&ra-& $ )&ri(5& p&(!r1 ! a!& pr i&)!&-& Jeneficiarii 3unt re3pon3abili pentru implementarea activitilor de informare i publicitate /n legtur cu a3i3tena financiar nerambur3abil obinut prin 9rogramul Operaional .ectorial 5Creterea Competitivitii :conomice7+ /n conformitate cu cele declarate /n cererea de finanare! =e/ndeplinirea ace3tor obligaii are drept con3ecin efectuarea unor corecii financiare! Jeneficiarul e3te de acord ca odat cu acceptarea finanrii+ urmtoarele date 3 fie publicate+ electronic 3au /n orice alt mod@ numele beneficiarului+ titlul proiectului+ valoarea total a proiectului conform contractului de finanare+ valoarea alocrii financiare nerambur3abile acordate conform contractului de finanare (din F:6A i eventual din bugetul naional)+ contribuia proprie a beneficiarului+ valoarea plilor efectuate! Jeneficiarii 3unt obligai 3 utili&e&e pentru toate produ3ele de comunicare reali&ate /n cadrul proiectelor finanate prin 9rogramul Operaional .ectorial 5Creterea Competitivitii :conomice7 + 3igla uvernului Aom-niei+ 3igla ;niunii :uropene+ 3igla 5>n3trumente .tructurale 2%%#02%1)7 elaborat de Autoritatea pentru Coordonarea >n3trumentelor .tructurale+ precum i mentiunea 9rogramul Operaional .ectorial 5Creterea Competitivitii :conomice7+ /n3oite de meniunea 59roiect finanat prin Fondul :uropean de 6e&voltare Aegional7! 9rin produ3e de comunicare 3e /nelege@ fluturai+ pliante+ brouri+ afie+ bannere+ comunicate de pre3+ Leb3ite0uri+ neL3letter3+ 3poturi radio0CD+ in3erii /n pre3a 3cri3+ 3tanduri expo&iionale+ autocolante+ materiale promoionale 3au orice alte materiale prin care e3te promovat proiectul i re&ultatele ace3tuia! Jeneficiarii vor utili&a indicaiile te'nice menionate in ;anualul de identitate vizual (di3ponibil pe Leb3ite0urile@ 'ttp@$$ampo3cce!minind!ro$+ LLL!fonduri3tructurale!anc3!ro + LLL!fonduri0ue!ro )! Jeneficiarii au obligaia 3 dein un do3ar (/n format tiprit i$3au electronic) /n care vor fi /nregi3trate toate documentele i produ3ele aferente activitilor de informare i publicitate de3furate! 9ublicaiile tiprite care 3unt reali&ate /n cadrul proiectului trebuie 3 menione&e obligatoriu titlul programului$proiectului+ precum i participarea ;niunii :uropene prin 9rogramul Operaional .ectorial 5Creterea Competitivitii :conomice7 pe prima i ultima copert! 9ublicaiile trebuie 3 includ obligatoriu pe ultima copert@ titlul programului+ editorul materialului+ data publicrii+ citatul 5Coninutul ace3tui material nu repre&int /n mod obligatoriu po&iia oficial a ;niunii :uropene 3au a uvernului Aom-niei7 + precum i date de contact pentru obinerea mai multor informaii la cerere+ de ctre cei intere3ai!

94

9ublicaiile vor include de a3emenea datele de contact ale A2 9O. CC: $ O> relevant (dup ca&)! Yeb3ite0urile de&voltate /n cadrul proiectelor finanate prin 9rogramul Operaional .ectorial 5Creterea Competitivitii :conomice7 vor meniona participarea ;niunii :uropene pe pagina principal a ace3tuia (i!e! 'omepage)! Jannerele expu3e /n aciunile proiectelor finanate prin 9rogramul Operaional .ectorial 5Creterea Competitivitii :conomice7 vor avea in3cripionate titlul proiectului+ mentiunea 9rogramul Operaional .ectorial 5Creterea Competitivitii :conomice7+ 3igla uvernului+ 3igla 5>n3trumente .tructurale 2%%#02%1)7 i 3igla ;niunii :uropene! Jeneficiarul va 3tabili dimen3iunile optime a3tfel /nc-t 3 a3igure vi&ibilitatea maxim pentru mentiunea Z9rogramul Operaional .ectorial 5Creterea Competitivitii :conomice7 c-t i a contribuiei financiare a ;niunii :uropene! 6imen3iunile recomandate pentru bannere+ 3unt@ a) 2+"m x %+4m pentru o 3al cu o capacitate de maxim 1%% de per3oaneI b) * m x 1+2 m pentru o 3al mai mare 3au /n exterior! Hn ca&ul ac'i&iiilor de ec'ipamente+ ace3tora li 3e va aplica la loc vi&ibil un autocolant care 3 conin urmtoarele elemente informative obligatorii@ mentiunea 9rogramul Operaional .ectorial 5Creterea Competitivitii :conomice7+ 3igla uvernului+ 3igla 5>n3trumente .tructurale 2%%#0 2%1)7 i 3igla ;niunii :uropene+ valoarea proiectului+ titlul proiectului$ inve3tiiei! 6imen3iuni recomandate@ 1%x"% mm! Jeneficiarii 3unt obligai 3 a3igure o informare tran3parent i corect a ma330media a3upra proiectului finanat prin 9rogramul Operaional .ectorial 5Creterea Competitivitii :conomice7! Jeneficiarul e3te obligat 3 anune prin comunicate $ anunuri de pre3 /nceperea i /nc'eierea activitilor din proiect! #3 R&/1-i 4p&)i7i)& p&(!r1 pr i&)!& +& -1)r"ri 0i a).i,i5ii +& ;1(1ri .+, Reguli aplica'ile pe perioa%a implementrii proiectului Jeneficiarii proiectelor de inve3tiii /n infra3tructur (lucrri de con3trucii+ reabilitare+ moderni&are+ extindere) i$3au ac'i&iia de bunuri+ pentru care valoarea contribuiei publice depete "%% %%% de euro 3unt obligai 3 monte&e panouri pentru toat durata de implementare a proiectului+ c'iar la locaia proiectului! 9anourile care anun co0participarea ;niunii :uropene la finanarea unui proiect vor fi in3talate /ntr0un loc vi&ibil+ la locaia $ /n apropiere de locaia proiectului+ c-nd e3te po3ibil! :le pot fi pla3ate /n orice alt loc con3iderat potrivit din punct de vedere al vi&ibilitii 9anourile trebuie confecionate dintr0un material re&i3tent 3i vor fi expu3e pe perioada implementrii proiectului i /nc cel mult < luni dup /nc'eierea ace3tuia! =umrul i dimen3iunea panourilor trebuie 3 core3pund anvergurii proiectului i trebuie 3 fie 3uficient de vi&ibile a3tfel /nc-t cei care 3unt /n trecere 3 le poat citi i 3 /neleag natura proiectului! 6imen3iuni recomandate)%%%mm x 2%%% mm! Cel puin 2"E din 3uprafaa panoului va fi con3acrat participrii Comunitii+ i /n mod 3pecific va cuprinde@ a) .igla ;niunii :uropeneI b) .igla uvernului Aom-nieiI c) .igla Z>n3trumente .tructurale 2%%#02%1)ZI d) =umele fondului din care 3e acorda cofinanarea+ re3pectiv Fondul :uropean de 6e&voltare

95

AegionalI e) 2entiunea 9rogramul Operaional .ectorial 5Creterea Competitivitii :conomiceZ f) .loganul 5 >nve3tiii pentru viitorul dumneavoa3tr7D g) Citlul proiectului $ inve3tiieiI ') Daloarea contribuiei comunitare i valoarea contribuiei uvernului Aom-niei conform contractului de finantareI i) Jeneficiarul proiectuluiI 6intre ace3tea+ 3uma 3uprafeelor ocupate de informaiile preci&ate la punctele a* + i 7 trebuie 3a fie cel puin 2"E din 3uprafaa panoului! .+. Reguli aplica'ile %up 0nc/eierea proiectului Jeneficiarii proiectelor de inve3tiii /n infra3tructur (lucrri de con3trucii+ reabilitare+ moderni&are+ extindere) 3i $ 3au de ac'i&iii de bunuri+ pentru care valoarea contribuiei publice depete "%%%%% de euro 3unt obligai ca la cel mult de < luni de la /nc'eierea proiectului 3 monte&e plci permanente prin care 3e vor face cuno3cute aciunile ;niunii :uropene! 9lcile permanente trebuie 3 /ndeplinea3c aceleai caracteri3tici te'nice i de informaii ca i panourile+ cu excepia ca la punctul ') trebuie 3 figure&e valoarea proiectului la finali&are!

96