Să redescoperim ROMÂNIA! ...

la Iaşi

Vechea clădire a Teatrului Naţional din Iaşi de la!"opou#$ a %ost distrusă de un incendiu &n '(((. Actuala clădire a %ost construită pe locul )echii primării$ &ntre anii!'(*+!,i! '(*-$ %iind considerată a %i cel mai )echi ,i cel mai %rumos lăca, de acest .en din /ară. 0lanurile clădirii aparţin cele1rilor arhitecţi )iene2i!3ellner ,i 4elmer$ ce au proiectat construcţii similare din!Viena$!0ra.a$!Odessa$!56rich. Inau.urată odată cu teatrul$ u2ina electrică a acestuia a marcat &nceputul iluminatului electric la!Ia,i. 7n anul!'*8-$ cu prile9ul ani)ersării a '+: de ani de la primul spectacol &n lim1a rom;nă$ teatrul ie,ean prime,te numele marelui poet$ dramatur. ,i om de cultură!Vasile Alecsandri! '(<' = '(*:#. ! Interiorul Teatrului Naţional >Vasile Alecsandri> din Iaşi "lădirea Teatrului Na/ional este o )erita1ilă 1i9uterie arhitectonică adăpostind ade)ărate monumente de artă? "ortina pictată &n!'(*-!de me,terul )iene2 M. @en2 ,i terminată de unul din discipoli$ pre2intă &n centru o ale.orie a )ie/ii$ cu cele trei );rste$ iar &n dreapta$ ale.oria Anirii 0rincipatelor Rom;ne Moldo)a$ Transil)ania ,i Bara Rom;nească#. "ortina de %ier$ pictată de Al. Colt2$ cu moti)e ornamentale dispuse simetric$ separă etanş scena de restul sălii. 0la%onul pictat de Al. Colt2$ &n culori pastelate$ repre2intă ale.orii paradisiace$ %iind ilustrat cu nim%e ,i &n.eri ,i &ncadrat &n stucatura rococo.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. @en2$ presents in the middle$ an alle.ories$ Dith nEmphs and cupids %ramed in rococo stucco.ned se)eral theatres and palaces across Jurope$ includin. NoDadaEs$ the 1uildin.urated in the mansion o%!0rince!Mihail Sturd2a$ on the!4ill o% "opou. Das destroEed 1E the %ire. The e%%orts to 1uild the neD theatre edi%ice culminated in '(*+ Dhen a contract Das si.The National Theatre Das %ounded on '8 MaE '(+:$ as the Creat Theatre o% Molda)ia$ Dhen the Romanian lan. Guildin. The '+'( electric li.ua. has as a narrati)e 1asis the ArchetEpal StorE$ shoDn in paradisiacal alle. The main auditorium is or.!On << Fecem1er '(+-$ a neD audience hall Das inau. the theatres in?! "lu9=Napoca$!Oradea$!Timi. On the ni.ant in Romania. The iron curtain$ Dhich completelE separates the scene %rom the hall$ shoDs ornaments placed sEmmetricallE$ Dhile the ceilin. The curtain painted 1E the Viennese M. is considered one o% the most ele..orE o%!Romanian Ani%ication.ht o% 'HI'( 3e1ruarE '((($ the theatre 1uildin.ned Dith the Viennese architects!3erdinand 3ellner and 4ermann 4elmer$ Dho desi. The le%t=hand side$ painted 1E @en2Ns apprentice$ di%%ers %rom the rest o% the curtain in stEle and colourin.e troupe$ led 1E!"ostache "ara.ht up a plaEhouse Dith a uniMue architectural personalitE.iali.oara!and!"herni)tsi! Romanian? "ernăuţi#.hts and the chandelier Dith ':* Venetian crEstal lamps li.anised in stalls$ 1oLes and a 1alconE.i National Romanian Opera. also hosts the!Ia.es and$ to the ri.iali$ Das united Dith the 3rench troupe$ under a sin. and the iron curtain Dere painted 1E AleLander Colt2.ement o% "ostache "ara.le direction o%!Vasile Alecsandri!and the mana. Kith a!Neoclassic!eLterior and a richlE decorated interior in!Rococo!and!GaroMue!stEles$ the 1uildin.ht side$ the alle. The ceilin.orE o% li%e Dith its three sta.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

eamurile de cristal$ care au %ost schim1ate cu . OAm ţinut ca &n cadrul acestei lucrări să readucem . 7n urma lucrărilor recente$!stema Principatelor Române a fost reaşezată la loc de cinste. "ontractul$ &n )aloare de +. !Fe pildă$ &n perioada 0rimului Ră21oi Mondial$ pe una dintre lo9ele din apropierea scenei eLista stema 0rincipatelor Rom.niei de Ganca de Fe2)oltare a "onsiliului Juropei."lădirea Teatrului Naţional OV.eamuri de sticlă o1işnuită.<+-. AlecsandriP! din Iaşi a %ost inclusă$! &n <::-$ &n 0roiectul de Rea1ilitare a monumentelor istorice din Rom. An alt element modi%icat la ultimele lucrări din anul '*8H sunt .-<< euro.nd clădirea teatrului a suportat inter)enţii &n urma cutremurului$ aceasta a fost înlocuită cu stema Republicii Populare România.nia$ %inanţat printr=un &mprumut eLtern acordat Cu)ernului Rom. Toate elementele de arhitectură interioară au fost refăcute aşa cum au fost proiectate acum 126 de ani.ne$ iar mai apoi$ prin '*8+$ atunci c.

htman '<.0hotos ? = Tudor Chioc = Fan @uca Q 5iarul de Iaşi = Internet TeLt = Internet The 0hantom o% the Opera Ste)e 4arleE R Sarah Gri.<:'< . :-.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful