Sunteți pe pagina 1din 4

Cadrul normativ i juridic al Ministerului Economiei:

- n domeniu proteciei consumatorilor:


Legea nr.1050XV din 13 martie 2003 privind protecia consumatorilor repu!licat" n #$ nr.1%&01'1 din 21.10.2011() *odul *ivil adoptat la 0&.0&.2002 Legea nr.+22 0 XV, din 22.12.200& privind securitatea general" a produselor -. nr.1+&5 din 0'.12.2003 /*u privire la apro!area 0egulilor de nlocuire a produselor nealimentare i a termenelor de garanie1 -. nr.2&& din '.12.2010 /3entru apro!area 0egulamentului privind modul de indicare a preurilor produselor o4erite consumatorilor spre comerciali5are1 -. nr.5 din 1+.01.200' /*u privire la apro!area 6trategiei 7aionale n domeniul proteciei consumatorilor pentru perioada 200'020121*adrul instituional n domeniul proteciei consumatorilor n 0epu!lica #oldova #inisterul 8conomiei este responsa!il de ela!orarea politicii n domeniul proteciei consumatorilor 9genia pentru 3rotecia *onsumatorilor responsa!il" de promovarea i reali5area politicii n domeniile protecia consumatorilor i supraveg:erea pieei 9lte organe ale administraiei pu!lice centrale $rganele administr"rii pu!lice locale 9sociaiile o!teti consumatori*adrul normativ n domeniu supraveg:erii pieei Legea nr.+20 0 XV, din 22 decem!rie 200& privind activitatea de reglementare te:nic" -. nr.31 din 2002 /*u privire la apro!area domeniilor reglementate; autorit"ilor de

reglementare i organelor cu 4uncii de supraveg:ere a pieei1 0eglement"rile te:nice speci4ice pentru produse*adrul instituional n domeniul supraveg:erii pieei n 0epu!lica #oldova #inisterul 8conomiei prin intermediul 9geniei pentru 3rotecia *onsumatorilor $rganele centrale de specialitate ale administraiei pu!lice prin intermediul inspectoratelor din su!ordine: 9utorit"i de reglementare 01+ $rgane de control < 22 =omenii reglementate 0 &+ n domeniul =reptului *ontractual: =irectiva 23>13>*88 a *onsiliului privind clau5ele a!u5ive in contractele nc:eiate cu consumatorii ?ranspus" prin Legea privind clau5ele a!u5ive n contractele nc:eiate cu consumatorii nr.25& din 02 decem!rie 2011( =irectiva 1222>++>*8 a 3arlamentului 8uropean si a *onsiliului privind anumite aspecte ale v@n5"rii de !unuri de consum i garaniile coneAe =irectiva 2%>%>*8 a 3arlamentului 8uropean si a *onsiliului privind protecia consumatorilor cu privire la contractele la distan"n domeniul =reptului *ontractual: =irectiva *onsiliului '5>5%%>88* privind protecia consumatorilor in ca5ul contractelor negociate in a4ara spaiilor comerciale =irectiva *onsiliului 20>31+>88* privind pac:etele de servicii pentru c"l"torii; vacane

i circuite =irectiva 200'>122>*8 a 3arlamentului 8uropean si a *onsiliului privind protecia consumatorilor in ceea ce privete anumite aspecte re4eritoare la contractele privind dreptul de 4olosin" a !unurilor pe durata limitata; la contractele privind produsele de vacan" cu drept de 4olosin" pe termen lung; precum i la contractele de revn5are i de sc:im!n domeniul 6erviciilor Binanciare: =irectiva 200'>+'>*8 a 3arlamentului 8uropean i a *onsiliului privind contractele de credit pentru consumatori este inclus" n 3lanul de armoni5are pentru anul 2012( =irectiva 2002>&5>*8 a 3arlamentului 8uropean si a *onsiliului din 23 septem!rie 2002 privind comerciali5area la distan" a serviciilor 4inanciare de consum este inclus" n 3lanul de armoni5are pentru anul 201+(3lanului de aciuni privind implementarea 0ecomand"rilor *omisiei 8uropene pentru instituirea Conei de Li!er 6c:im! 9pro4undat i *uprin5"tor dintre 0# i D8 =irectiva nr. '5>3%+>*88 din 25 iulie 12'5 de apropiere a actelor cu putere de lege i a actelor administrative ale statelor mem!re cu privire la r"spunderea pentru produsele cu de4ect este inclus n 3lanul de armoni5are pentru anul 2012 este la etapa pre5ent"rii spre eAaminare .uvernului( ela!orarea i adoptarea Legii privind supraveg:erea pieei; armoni5at" cu 0egulamentul *8 %&5>200' de sta!ilire a cerinelor de acreditare i de supraveg:ere a pieei n ceea ce prive te comerciali5area produselor ?ermen E 2013()

crearea mecanismului de cola!orare i coordonare a activit"ii de supraveg:ere a pieei la nivel naional dintre organele de supraveg:ere; organele vamale i alte organe interesate ?ermen E 201+()6u!iecte prioritare pentru 2012: 3roiectul Legii de modi4icare *odului *ivil responsa!ilitatea produc"torului pentru produsele cu de4ecte( 3roiectul Lega privind contractele de credit pentru consumatori) 8la!orarea proiectului Legii privind supraveg:erea pieei.