Sunteți pe pagina 1din 286
Antim IVIREANUL DIDAHII

Antim

IVIREANUL

Antim IVIREANUL DIDAHII

DIDAHII

Antim IVIREANUL DIDAHII

CUPRINS

Tabel cronologic

3

DIDAHII

Aceasta o am zis c`nd m-am f[cut mitropolit

7

Luna lui avgust, 6. Cazanie la Preobrajeniia Domnului

13

Cazanie la Adormirea preasfintei N[sc[toarei de Dumnezeu

20

La Dumineca Vame=ului, cuv`nt de ]nv[\[tur[

26

Cuv`nt de ]nv[\[tur[ la Streteniia Domnului nostru Iisus Hristos

32

Cuv`nt de ]nv[\[tur[ la Dumineca L[satului de br`nz[

37

Cazanie la Vovedenie Bogorodi\e noemvrie 21

43

Luna lui dechemvrie, 6. Cazanie la Sf`ntul Nicolae

49

Luna lui iunie, 29 de zile. Cazanie la sfin\ii apostoli Petru =i Pavel

58

Cuv`nt de ]nv[\[tur[ la Bogoiavlenie

65

Cuv`nt de ]nv[\[tur[ la Preobrajeniia Domnului nostru Iisus Hristos

75

Cuv`nt de ]nv[\[tur[ la sfin\ii =i ]ntocma cu apostolii ]mp[ra\ Constandin =i Elena

84

Cuv`nt de ]nv[\[tur[ la Dumineca Florilor

89

Cuv`nt de ]nv[\[tur[ la Dumineca L[satului sec de br`nz[

96

Cuv`nt de ]nv[\[tur[ la Dumineca Florilor

105

Cuv`nt de ]nv[\[tur[ la sfin\ii =i ]ntocma cu apostolii ]mp[ra\ Constandin =i Elena

112

Cuv`nt de ]nv[\[tur[ la Na=terea Domnului nostru Iisus Hristos

118

Cuv`nt de ]nv[\[tur[ la Obrezaniia lui Hristos

124

Cuv`nt de ]nv[\[tur[ la Adormirea preasfintei st[p`nei noastre N[sc[toarei de Dumnezeu =i pururea Fecioarei Maria

126

}nv[\[tura la sf`ntul p[rintele nostru Nicolae

130

Predoslovie la cuv`ntul de ]nv[\[tur[ ]n Dumineca Florilor

136

Cuv`nt de ]nv[\[tur[ =i de umilin\[ ]n Dumineca Florilor

137

Cuv`nt de ]nv[\[tur[ la Preobrajeniia Domnului nostru Iisus Hristos

145

Cuv`nt de ]nv[\[tur[ la octomvrie 26, ]n ziua sf[ntului =i marelui mucenic Dimitrie, izvor`toriului de mir asupra cutremurului

151

}nv[\[tur[ la noemvrie 8, ]n zioa S[borului sfin\ilor ]ngeri

158

Cuv`nt de ]nv[\[tur[ ]n 26 a lunii lui octomvrie, asupra cutremurului =i a marelui mucenic Dimitrie, izvor`toriului de mir Cuv`nt de ]nv[\[tur[ ]n Dumineca Florilor Cuv`nt de ]nv[\[tur[ asupra omului mort }nv[\[tur[ c]nd se face parastas Cuv`nt de ]nv[\[tur[ ]n 25 a lunii dechemvrie, la na=terea Domnului nostru

167

175

180

184

Iisus Hristos

186

Cuv`nt de ]nv[\[tur[ la Dumineca Florilor

193

}nv[\[tur[ asupra poc[in\ii

202

Cuv`nt de ]nv[\[tur[ la pogrebaniia omului prest[vit

211

Cuv`nt de ]nv[\[tur[ iar[ la prestevirea omului

214

Scrisoarea la leat 7220, ]n luna ghenarie, ]n 13 zile

216

Duminec[ la fevruarie 3 zile, r[spunsul ce am dat a doa oar[

222

}ncep[tur[ =i ]nv[\[tur[ pentru ispovedanie

224

}NV{|{TUR{ BISERICEASC{

Scara ace=tii c[rticele

232

Rug[ciunea care au ]nv[\at pre apostoli Domnul nostru Iisus Hristos „Tat[l nostru carele e=ti ]n ceriuri“

232

M[rturisirea credin\ii, carea se ]mparte ]n 12 alc[tuiri

234

Céle =apte taini ale sfintei besérici

237

Ce putere =i ce dar au acéste =apte taini

237

Pentru taina dumnezee=tii Liturghii

238

Pentru r`nduiala preo\iei

239

Pentru taina ispovedaniei sau a poc[in\ei

239

Pentru taina nun\ii cei pre lége

240

Pentru taina maslului

240

Noao porunci mari ale beséricii

241

Zéce porunci ale lui Dumnezeu, de la a 2 Lége, cap.5

242

+apte daruri ale Duhului Sf`nt, carele sunt. Isaia, cap.11, stih 2

242

Trei fapte bune ale blagosloviei. 1 Cor<intheni>, cap.13, stih 13

242

Patru bun[t[\i ale sufletului

243

Patru bun[t[\i ale trupului

243

+apte p[cate de moarte

243

+apte faceri de bine ]mpotriva acestora Céle 12 roduri ale milosteniei, dup[ cum scrie la Mathei, cap 15 Alte ]nv[\[turi trebuincioase Pricinile pentru care fie=tece preot are voie s[ slujeasc[ ]n noriia altuia

243

244

244

247

PREFE|E, DEDICA|II, POSTFE|E

Postfa\a Evangheliei greco-rom`ne, tip[rit[ la Bucure=ti, ]n anul 1693 Dedica\ia Psaltirei rom`ne=ti, tip[rit[ la Bucure=ti, ]n anul 1694

Dedica\ie la cartea lui Ioan Cariofil, Manual despre c`teva nedumeriri, tip[rit[

250

251

la Snagov, ]n anul 1697

253

Prefa\a Gramaticii slavone=ti, tip[rit[ la Snagov, ]n anul 1697

256

Precuv`ntare la gramatic[

256

Dedica\ia din cartea lui Sevastos Chimenitul, Eortologhion, tip[rit[ ]n

grece=te la Snagov, ]n anul 1701

259

Dedica\ia din Noul Testament, tip[rit la Bucure=ti, ]n anul 1703

261

Prefa\[ la Vie\ile paralele de Plutarh,tip[rit[ ]n grece=te la Bucure=ti, ]n anul

1704

263

Dedica\ia din Ceaslovul tradus de Antim =i tip[rit la T`rgovi=te, ]n anul

1715

264

Dedica\ia manuscris[ a lui Antim de pe exemplarele Evangheliei georgiene, tip[rit[ la Tiflis, ]n anul 1709

267

Prealuminaatului =i prea]n`l\atului domn Constandin Br`ncoveanu Basarab Voevod (preambul la Chipurile Vechiului =i noului Testament, manuscris datat 1 iulie 1709)

268

Glosar

271

Aprecieri critice

277

CUPRINS

CUPRINS

[ ]

[ ]

[ ]

CUPRINS

CUPRINS

CUPRINS

[ ]

CUPRINS

CUPRINS

CUPRINS

CUPRINS

CUPRINS

CUPRINS

CUPRINS

CUPRINS

CUPRINS

CUPRINS

CUPRINS

CUPRINS

CUVÂNT DE ÎNVÃTÃTURÃ LA NA+TEREA DOMNULUI NOSTRU

CUPRINS

CUPRINS

CUPRINS

CUPRINS

CUPRINS

CUPRINS

CUPRINS

CUPRINS

CUPRINS

CUPRINS

CUPRINS

CUPRINS

CUPRINS

CUPRINS

CUPRINS

CUPRINS

CUPRINS

CUPRINS

CUPRINS

CUPRINS

=

CUPRINS

CUPRINS

CUPRINS

[ ]

CUPRINS

CUPRINS

CUPRINS

CUPRINS

CUPRINS

CUPRINS

CUPRINS

CUPRINS

CUPRINS

CUPRINS

CUPRINS

CUPRINS

CUPRINS

[ ]

CUPRINS

CUPRINS

CUPRINS

CUPRINS

CUPRINS

CUPRINS

CUPRINS

CUPRINS

=

=