Sparta: o cetate pietrificată Sparta a fost fondată de cuceritorii dorieni, în primele secole ale mileniului I î.Hr.

, prin unirea a cinci cetăţi mai mici din câmpia Laconiei, aflată în sud estul Peloponezului, în mijlocul unei populaţii străine şi ostile. În secolele VIII-VII î.Hr., spartanii desfăşoară lupte grele pentru a-şi impune stăpânirea asupra unei mari părţi a peninsulei, ai cărei locuitori au fost transformaţi în sclavi (hiloţi). Istoria acestor secole a decis destinul Spartei: ea a rămas o cetate agrară, ostilă oricărei deschideri spre exterior, pentru a menţine controlul asupra regiunii cucerite. Regimul ei politic s-a „pietrificat” în forma sa aristocratică din veacul al VII-lea î.Hr. şi avea ca principal obiectiv supravegherea prin mijloace militare a hiloţilor, care susţineau întregul edificiu aristocratic şi militar al Spartei. Conform tradiţiei, organizarea politică a cetăţii, ce cuprinde şi teritoriul rural, a fost realizată de legislatorul Lycurg. Cetăţenii cu drepturi depline, numiţi „egali”, erau în număr de 9.000. Din rândurile egalilor se alegeau toate organele autorităţii politice şi se recruta armata, instrumentul puterii militare a cetăţii. Sparta avea în frunte doi regi, cu atribuţii importante numai în caz de război, un sfat al bătrânilor (gerusia) şi adunarea poporului înarmat (apella). Începând din secolul al VI-lea î.Hr., cei doi regi sunt supravegheaţi de colegiul celor cinci efori, care deţin de fapt puterea executivă. Din adunarea poporului făceau parte toţi cetăţenii, care ratificau (prin aclamaţii şi în unanimitate) măsurile propuse de regi şi sfatul bătrânilor. Egalii nu desfăşurau activităţi economice. Agricultura era rezervata hiloţilor, iar meşteşugurile şi comerţul unei categorii de oameni liberi (perieci), lipsiţi însă de cetăţenie. Principala ocupaţie a spartanilor era războiul. Ei se aflau într-o permanentă stare de mobilizare militară. Bărbaţii, de la 12 la 60 de ani, aparţineau comunităţii, nu familiei, fiind supuşi unor antrenamente militare zilnice şi pedepselor corporale şi morale. Cu aceşti soldaţi, armata spartană s-a dovedit cea mai bună din Grecia, în secolele VI-V î.Hr. Dar preţul plătit de Sparta a fost scump: ea a rămas o cetate agrară, refractară vieţii intelectuale. După supremaţia ei militară, consacrată prin triumful în războiul peloponeziac (431-404 î.Hr.), cetatea intră în declin în secolul al IV-lea î.Hr., când numărul egalilor coboară sub 1.000. Încercările de reformă, ce au urmat, au eşuat şi în secolul al II-lea î.Hr. Sparta cade sub dominaţie romană.

era formată din triburi de ionieni. . care a dat cea dintâi constituţie a Atenei. După înlăturarea regalităţii. Este ceea ce avea să consacre juridic Clistene (508 î. dar imensa masă a populaţiei rămânea fără drepturi politice. Clistene a restabilit constituţia lui Solon. arhonte şi „arbitru” al vieţii politice ateniene. iar incriminaţii erau alungaţi din cetate pentru zece ani. Superioritatea sistemului democratic al Atenei avea să fie consacrată în marile confruntări dintre lumea greacă şi imperiul persan. răscumpărarea sclavilor atenieni existenţi în afara cetăţii. O dată pe an. El a susţinut în acelaşi timp şi adoptarea unor importante reforme politice ce pot fi considerate „actul de naştere” al democraţiei ateniene. ce constituie spaţiul cetăţii. sunt împărţite în 100 de circumscripţii (deme). în care forţele ateniene au jucat un rol decisiv în victoriile de la Maraton (490 î. Atena cunoaşte o tot mai numeroasă categorie de mijloc. la începutul secolului al VII-lea î. formată din negustori bogaţi şi patroni de ateliere. acesta împarte populaţia Atenei pe criterii teritoriale şi nu după origine. din care fac parte cetăţeni desemnaţi pe criteriul averii şi nu al originii. iar cei nouă arhonţi sunt aleşi prin tragere la sorţi. anularea ipotecilor pe pământuri şi limitarea marii proprietăţi a eupatrizilor. Democratizarea Atenei începe cu opera reformatoare a lui Solon.).Hr. nu s -a menţinut multă vreme.. După înlăturarea tiraniei. cu putere executivă. membrii adunării poporului scriau pe un ciob (ostrakon) numele celor bănuiţi că vor să aducă prejudicii vieţii publice. Măsura consacră declinul eupatrizilor şi supremaţia poporului (demos). instaurată de Pisistrate şi continuată de fiii săi. Preocupat de „binele public”. Abuzurile eupatrizilor au fost îngrădite de legile lui Dracon (621 î.Hr. Pe plan politic este sporit rolul adunării poporului (ecclesia).Hr. ai cărui membri proveneau din toate categoriile de cetăţeni.Atena: simbolul democraţiei greceşti Populaţia Atticii. ce detinea puterea judecătorească.). „nobili”) monopolizează întreaga putere. Clistene a introdus ostracismul. Evoluţia Atenei în primele secole ale istoriei sale. Pentru a preveni reinstaurarea tiraniei. Între primele sale măsuri s-au numărat interzicerea vânzării atenienilor datornici ca sclavi. este dominat de conflictele dintre cele două grupări politice. Cetatea era condusă de nouă arhonţi. De aceea. deschisă contactelor cu lumea exterioară. regiune în care se află Atena. formau din oameni liberi. Mai ales că. secolul al VI-lea î. în greacă „cei bine născuţi”.Hr.Hr. şi de un areopag. Solon a creat un tribunal al poporului. Evoluţia vieţii economice ateniene înclină tot mai mult balanţa în favoarea păturilor meşteşugăreşti şi comerciale ale populaţiei. stabilit de Solon. Atena şi regiunea rurală din Attica.) şi Salamina (480 î. Echilibrul fragil dintre eupatrizi şi păturile active ale cetăţii.). ajuns în 594 î. în care domină păturile active lo populaţiei.Hr. aristocraţia gentilică (eupatrizii.Hr. în frunte cu un rege şi dominată politic de aristocraţia gentilică. nu a fost diferită de cea a Spartei.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful