Sunteți pe pagina 1din 74

UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE TIINE POLITICE, ADMINISTRATIVE I ALE COMUNICRII SPECIALIZAREA: ADMINISTRAIE PUBLIC

Lec ! "#$%! &'! ELENA-MARIA MINEA

PROTECIA MEDIULUI

( SUPORT DE CURS (

CLUJ-NAPOCA )**+
1

PROTECIA MEDIULUI
I. Informaii generale Date de identificare a cur ului Date de contact ale titularului de cur ! "ume ! Elena Maria Minea #irou ! Ca$. %& et'. 1& (acultatea de tiine Politice& Admini trati)e i ale Comunic*rii +tr. Traian Mooiu nr. ,1& Clu'-"a.oca Telefon ! /0%1 1212%1 E-mail ! elena3maria3minea45a6oo.com Date de identificare cur i contact tutori PROTECIA MEDIULUI Anul I& +eme trul I UA11/0 Ti.ul cur ului! o$ligatoriu Tutore ! drd. 7eli cu Raluca& e-mail! raluca)eli cu4a.u$$.ro Condiion*ri i cunotine .rerec6i8ite Cur ul de 9Protecia mediului9 e te unul .re)*8ut :n anul I de tudiu& :n .rimul eme tru& a tfel :nc;t nu e .une .ro$lema e<i tenei unor condiion*ri. E te de dorit& firete& ca tudenii * di .un* de un $aga' c;t mai $ogat de cunotine i informaii :n ceea ce .ri)ete .ro$lematica actual* a mediului& cu tot ce ine de elementele care :l com.un. Informaiile de la cur .ot i tre$uie com.letate .ermanent cu cele oferite =.e l;ng* literatura de .ecialitate>& de canalele media i .rin lecturarea unor materiale .u e la di .o8iie de c*tre di)er e in tituii i organi8aii =$rouri& .liante& fluturai etc.>. Teme ma'ore de tudiu i de8$atere e .ot g* i :n cu.rin ul unor ur e $i$liografice ! M. #lea6u& PRI7E?TE @"APOI CU MA"IEBPRI7E?TE @"AI"TE CU +PAIMC. 7ALE"ELE ECOLODIEI POLITICE& Edit. Economic*& #ucureEti &0//1F M. #lea6u& ARCA LUI "OE @" +ECOLUL GGI. ARIILE PROTEHATE ?I PROTECIA "ATURII& Edit. I"aJional9& #ucureEti& 0//1F (l. Drecu& KALARDURI I RI+CURI "ATURALE& Edit. Uni)er itar*. De crierea cur ului Di ci.lina Protecia mediului e dorete un mic :ndrumar at;t :n ceea ce .ri)ete conduita uman* i ci)ic* a cet*eanului ec. GGI& c;t i :n ceea ce .ri)ete a$ordarea mai .rofund*& cu un caracter tiinific acce i$il =dar academic> a unor c6e tiuni de ma<im* actualitate a t*8i ! e<i tena i 9funcionarea9 noa tr* =ca indi)i8i ai unei .ecii i ca .arte a #io ferei> :n condiii c;t mai .ro.ice& la care e adaug* gri'a& .reocu.area .entru ca i generaiilor )iitoare * li e a igure caracteri tici ale .arametrilor naturii i re ur e :nde tul*toare .entru a-i .utea ati face& la r;ndul lor& nece it*ile de trai i confort. De.arte de a e con titui :ntr-un logan& starea planetei = u$ toate formele ei de manife tare& mai mult au mai .uin )i8i$ile> ne intere ea8* cu ade)*rat .e toi F nu .utem afirma au crede c* ceea ce e :nt;m.l* :ntr-o .arte a glo$ului nu ne afectea8* !mai de)reme au mai t;r8iu realitate contra8ice )e6ement o a emenea g;ndire. Pe .arcur ul materialului e face o .re8entare uccint* a elementelor care intr* :n com.onena mediului i e u$linia8*& :n .ermanen*& leg*turile care e ta$ile c :ntre ele& de la cele im.le la cele mai com.le<e& f*c;ndu- e trimitere la a .ectele .ractice& :nt;lnite :n )iaa cotidian*. +unt .re8entate& de a emenea& mi'loacele de inter)enie M la ni)el tatal i internaional M care )i8ea8* .rotecia tuturor ace tor com.onente& :n conte<tul de8)olt*rii economice dinamice i :n cel al unei creteri demografice accelerate.
0

Organi8area temelor :n cadrul cur ului 1. Mediu M ecologie M economie Ca.itolul .re8int*& :n .rimul r;nd& definiia legal* a mediului& .entru ca a.oi * fac* o :ncadrare a .ro$lematicii mediului :n an am$lul .reocu.*rilor din diferite domenii& :n o.ul minimi8*rii im.actului negati) al acti)it*ilor umane a u.ra mediului. +unt .re8entate& de a emenea& dimen iunile i )alenele mediului. +e recomand* .arcurgerea urm*toarelor materiale ! M. "egule cu Ei colecti)ul& PROTECIA MEDIULUI @"CO"HURCTOR& Manual general& Edit. Te6nic*& #ucureEti& 1NNOF D. Marine cu& TRATAT DE DREPTUL MEDIULUI& Edit. Uni)e ul Huridic& #ucureti& 0//P 0. "ece itatea .rote'*rii mediului +e face cuno cut* nece itatea M de)enit*& a8i& o o$ligaie legal* M de .rote'are a tot ceea ce ne :ncon'oar*& furni8;ndu- e informaii legate de in trumentele i trategiile de mediu. +unt .re8entate .rinci.alele modalit*i de deteriorare a eco i temelor. E te ugerat* lecturarea ! M. Duu& TRATAT DE DREPTUL MEDIULUI& Edit. C.K.#ecQ& #ucureti& 0//, F 7l. Ro'an c6i& (l. #ran& D6. Diaconu& PROTECIA ?I I"DI"ERIA MEDIULUI& Edit. Economic*& #ucureEti& 1NN, F7l. Ro'an c6i& (l. #ran& POLITICI ?I +TRATEDII DE MEDIU& Edit. Economic*& #ucureEti&0//0 Protecia elementelor naturale ale mediului ! atmo fera& a.a& olul i u$ olul +unt definite& cla ificate& .re8entate caracteri tici .ro.rii& co.uri i modalit*i de utili8are Re<.loatare& moduri de .rotecie i cadru 'uridic naional i internaional )i8;nd re .ecti)ele elemente. Lecturai ! D. Marine cu& TRATAT DE DREPTUL MEDIULUI& Edit. Uni)e ul Huridic& #ucureti& 0//P M. Duu& TRATAT DE DREPTUL MEDIULUI& Edit. C.K.#ecQ& #ucureti& 0//,& la care e adaug* legi laia :n materie.
2.

1. Protecia .*durilor i )egetaiei fore tiere. Regimul ariilor .rote'ate i al monumentelor naturii Tema cu.rinde& de a emenea& definiiile elementelor& im.ortana lor :n conte<tual actual& modalit*ile de ge tionare dura$il* a lor. +unt recomandate .re a fi con ultate ! Legea 1%R0//P Codul il)ic& OUD nr. O,R0//, .ri)ind regimul ariilor naturale .rote'ate& con er)area 6a$itatelor naturale& a florei i a faunei *l$aticeF M. Duu& TRATAT DE DREPTUL MEDIULUI& Edit. C.K.#ecQ& #ucureti& 0//, F D. Marine cu& TRATAT DE DREPTUL MEDIULUI& Edit. Uni)e ul Huridic& #ucureti& 0//P 1. Protecia faunei i florei tere tre i ac)atice. Regimul 'uridic al .lantelor modificate genetic +u$iecte de mare actualitate& aflate .e agendele de lucru ale .oliticienilor i ale mem$rilor organi8aiilor de .ecialitate ca i o$iect al unor a.rigi contro)er e & ele unt di cutate i :n cercuri de ne .ecialiti& :ntruc;t ur ele i cantit*ile de 6ran* unt .ro$leme de .ermanent & ridicat i 'u tificat intere . #i$lografie ! M. Duu& TRATAT DE DREPTUL MEDIULUI& Edit. C.K.#ecQ& #ucureti& 0//, F D. Marine cu& TRATAT DE DREPTUL MEDIULUI& Edit. Uni)e ul Huridic& #ucureti& 0//P F Legea nr. 2,R0//% .ri)ind organi8area acti)it*ii de .rotecie a .lantelor i carantina fito anitar*& modificat* i com.letat* .rin Legea nr. N2R0//,& OD nr. 12%R0/// .ri)ind m* urile de .rotecie :m.otri)a introducerii i r* .;ndirii organi melor de carantin* d*un*toare .lantelor au .rodu elor )egetale din Rom;nia& KD nr. O%2R0//, .entru a.ro$area "ormelor metodologice de a.licare a OD nr. 12%R0///F Legea nr. ,0R0//0 a 8oote6nieiF Legea nr. 0PNR0//0 .ri)ind .erdelele fore tiere de .rotecie. O. Protecia mediului artificial
2

Mediul artificial e te re.re8entat de an am$lul reali8*rilor omului& at;t la ni)elul ae8*rilor umane& c;t i :n .aiul din afara ace tora. A emeni mediului natural& cel artificial e te i el u.u degrad*rii i .olu*rii& tre$uind * fie .rote'at :n en ul $unului mer al de f*ur*rii )ieii i tuturor acti)it*ilor umane. #i$liografie recomandat*! OUD 1NOR0//O .ri)ind .rotecia mediului& cu modific*rile i com.let*rile ulterioare& Legea 2O/R0//1 .ri)ind amena'area teritoriului i ur$ani mul& cu modific*rile i com.let*rile ulterioare& Lege nr O/R1NN1 .ri)ind autori8area e<ecut*rii con truciilor i unele m* uri .entru reali8area locuinelor& Legea nr. O1R0//% a er)iciilor comunitare de utilit*i .u$lice. %. Protecia :m.otri)a radiaiilor. Deeurile i controlul circuitului lor. Radioacti)itatea& com.onent* de $a8* a mediului& e te determinat* de .re8ena :n ol& aer& a.*& )egetaie& organi me animale& .recum i :n om a u$ tanelor radioacti)e de origine tere tr*& e<i tente :n mod natural& la care e adaug* radiaia co mic* e<tratere tr*. La ace te ur e omul a ad*ugat& :n ultimele decenii :n .ecial& radioacti)itate artificial*& care .ro)ine din! in talaiile de radiaii RSntgen folo ite :n la$oratoare i .itale& de.unerile radioacti)e re8ultate din e<.erienele cu arme nucleare& .ierderile radioacti)e ale centralelor nucleare& e<tracia i .relucrarea minereurilor radioacti)e& de.o8itarea deeurilor radioacti)e. Poluarea radioacti)* e te o .oluare a.roa.e9.erfect*9& :ntruc;t nu are gu t& miro & culoare& dar di truge M lent M tot ce e te )iu! .oate a)ea im.act in tantaneu au .e termen lung. La ora acea ta re.re8int* unul dintre cele mai mari .ericole. Re.re8ent;nd o .ro$lem* e<trem de com.le<* .entru lumea de a8i& a ociat* .ermanent de8)olt*rii am.le i accelerate a tuturor domeniilor& .recum i ae8*rilor umane de toate ti.urile i dimen iunile& deeurile e afl* :n atenia forurilor naionale i internaionale& iar la ni)el inferior& :n cea a admini traiilor locale. Tre$uie menionat* a.ariia unei noi ramuri a economiei =mondiale>!reciclarea materialelor. Acea ta cu.rinde acti)it*i )i8;nd recu.erarea& recondiionarea =.relucrarea> i refolo irea =)alorificarea> materialelor i .rodu elor ecundare i a deeurilor i& nu :n ultimul r;nd& acti)it*ile de go .od*rire mai eficient* a materialelor utili8ate :n flu<urile te6nologice. #i$liografie ugerat*! Legea nr. 111R1NN% .ri)ind de f*urarea& :n iguran*& reglementarea& autori8area i controlul acti)it*ilor nucleare& OD nr. ,R0//2 .ri)ind .romo)area& de8)oltarea i monitori8area acti)it*ilor nucleare& KD nr. 10ONR0//0 .ri)ind a.ro$area +trategiei naionale de de8)oltare a domeniului nuclear :n Rom;nia i a Planului de aciune .entru im.lementarea ace tei trategiiF OUD nr. 1NOR0//O .ri)ind .rotecia mediului& cu modific*rilr i com.let*rile ulterioare& OD nr. ,PR0/// .ri)ind regimul deeurilor& a.ro$at* cu modific*ri .rin Legea nr. 10%R0//1& M. Duu& TRATAT DE DREPTUL MEDIULUI& Edit. C.K.#ecQ& #ucureti& 0//, F D. Marine cu& TRATAT DE DREPTUL MEDIULUI& Edit. Uni)e ul Huridic& #ucureti& 0//P. ,- P. Politici de .rotecie a mediului Politica de mediu re.re8int* o form* de orientare i organi8are a acti)it*ii a);nd ca o$iecti) conturarea cadrului de de f*urare a tuturor aciunilor umane& a tfel :nc;t * e ating* o.timul :n a igurarea ec6ili$rului :ntre o de8)oltare economic* dinamic*& dar core .un8*toare& i .re8er)area re ur elor naturale i artificiale& :n condiiile unui minim im.act negati) a u.ra cadrului natural M :n .ecial M dar i a u.ra celui creat de om. Iniial o .oltic* 9de acom.aniament9 a celor a ociate de8)olt*rii economice& acum ea re.re8int* un )ector im.ortant al de8)olt*rii dura$ile. +e recomand* con ultarea! ! M. Duu& TRATAT DE DREPTUL MEDIULUI& Edit. C.K.#ecQ& #ucureti& 0//, F D. Marine cu& TRATAT DE DREPTUL MEDIULUI& Edit. Uni)e ul Huridic& #ucureti& 0//P F 7l. Ro'an c6i& (l. #ran& POLITICI ?I +TRATEDII DE MEDIU& Edit. Economic*& #ucureEti& 0//0 F D.C. Drago& R. 7elicu& I"TRODUCERE @" POLITICA DE MEDIU A U"IU"II EUROPE"E& Edit. Accent& Clu'-"a.oca& 0//1
1

P M N. De tionarea ri curilor naturale i te6nologice la ni)elul localit*ilor Ka8ardurile naturale& antro.ice i te6nologice M cu grade diferite de ri c M .ot .ro)oca .agu$e mai mari au mai mici& :n funcie de am.litudinea ace tora i de factorii fa)ori8ani e<i teni :n 8ona ori locul :n care ele e manife t*. Ela$orarea unor .lanuri de aciune .entru ituaii de urgen* e te a$ olut nece ar*& .rin intermediul ei fiind a igurat* coo.erarea local* *n co.ul contienti8*rii& la ni)el comunitar& i a .reg*tirii cet*enilor .entru a emenea :m.re'ur*ri& a igur;ndu- e formarea unui gru. de coordonare& format din re.re8entani ai comunit*ii locale& ai autorit*ilor& manageri din indu trie i alte .*ri intere ate. A e con ulta ! E. M. Minea& Natural and technikal risks management at local level, Proceeding of t6e International Conference on Economic & LaT and Management& Uni)er it5 Pu$li 6er of +8eged& 0//PF OUD nr. PPR0//1 .ri)ind :nfiinarea& organi8area i funcionarea er)iciilor .u$lice comunitare .entru ituaii de urgen*F OUD nr. 01R0//1 .ri)ind +i temul "aional de Management al +ituaiilor de Urgen*F Legea nr. 1P1R0//1 .ri)ind .rotecia ci)il*F Ordinul nr. 120R0//, .entru a.ro$area Metodologiei de ela$orare a Planului de anali8* i aco.erire a ri curilor i a +tructurii-cadru a Planului de anali8* i aco.erire a ri curilor. 1/ - 11. R* .underea de mediu. (ondul .entru mediu. +tatutul Rom;niei de mem$ru al UE .re u.une o$ligati)itatea tran .unerii legi laiei comunitare :n toate domeniile& inclu i) :n cel de tinat .roteciei mediului. Directi)a nr. 0//1R2ORCE .ri)ind r* .underea de mediu referitoare la .re)enirea i re.ararea .re'udiciului adu mediului a fo t tran .u * :n legi laia naional* .rintr-un act normati) care * a igure o reglementare unitar* i di tinct* a .re'udiciului .entru mediu! OUD nr. %PR0//,. (ondul .entru mediu e te un in trument economico-financiar de tinat u inerii i reali8*rii .roiectelor .entru .rotecia mediului& :n conformitate cu di .o8iiile legale :n )igoare :n domeniul .roteciei mediului. #i$liografie recomandat*! M. Duu& TRATAT DE DREPTUL MEDIULUI& Edit. C.K.#ecQ& #ucureti& 0//, F D. Marine cu& TRATAT DE DREPTUL MEDIULUI& Edit. Uni)e ul Huridic& #ucureti& 0//PF OUD nr.%PR0//, .ri)ind r* .underea de mediu cu referire la .re)enirea i re.ararea .re'udiciului a u.ra mediuluiF OUD nr.1N%R0//O .ri)ind (ondul .entru mediu. 10. Monitoringul de mediu. Managementul acti)it*ilor .entru .rotecia mediului Pentru reali8area unei acti)it*i reale i eficiente de .rotecie a mediului& controlul .ermanent al calit*ii ace tuia i cel al ni)elului de .oluani de)er ai au e<i teni :n mediu re.re8int* o nece itate o$iecti)*. Monitoringul ecologicRintegrat )i8ea8* o$inerea unor imagini reale& de an am$lu& a u.ra tadiului calit*ii mediului la un moment dat& .recum i tendina de e)oluie .e cele dou* com.onente de $a8* M mediul $iotic i mediul a$iotic M :n intercone<iunea lor. Tot mai multe ti.uri de organi8aii unt orientate .re o$inerea de .erformane de mediu& contrl;nd im.actul .ro.riilor acti)it*i& .rodu e au er)icii a u.ra mediului i lu;nd :n con iderare .olitica i o$liecti)ele de mediu. #i$liografie recomandat*! M. Duu& TRATAT DE DREPTUL MEDIULUI& Edit. C.K.#ecQ& #ucureti& 0//, F D. Marine cu& TRATAT DE DREPTUL MEDIULUI& Edit. Uni)e ul Huridic& #ucureti& 0//P F +. Dodeanu& ELEME"TE DE MO"ITORI"D ECOLODICRI"TEDRAT& Edit. #ucura Mond& #ucureti& 1NN, F E. M. Minea& Controlul integrat al mediului i dezvoltarea durabil& RT+A 0//0& ..111-11P F M. Duu& TRATAT DE DREPTUL MEDIULUI& Edit. C.K.#ecQ& #ucureti& 0//, F D. Marine cu& TRATAT DE DREPTUL MEDIULUI& Edit. Uni)e ul Huridic& #ucureti& 0//P.
O

(ormatul i ti.ul acti)it*ilor im.licate de cur Pentru acea t* di ci.lin* tudentul are li$ertatea de a-i ge tiona ingur& f*r* con tr;ngeri& tim.ul i modalitatea de .arcurgere a cur ului. +e iunile de con ultaii fa* :n fa* unt faculati)e i )or fi organi8ate :n urma olicit*rii .reala$ile a cur antului. Materiale $i$liografice o$ligatorii -

M. Duu& TRATAT DE DREPTUL MEDIULUI& Edit. C.K.#ecQ& #ucureti& 0//, F D. Marine cu& TRATAT DE DREPTUL MEDIULUI& Edit. Uni)e ul Huridic& #ucureti& 0//P

Moti)ul indic*rii ace tor lucr*ri ca i ur * $i$liografic* .rinci.al* :l ofer* fa.tul c*& fiind TRATATE :n domeniu& ofer* o .re8entare e<6au ti)* a .ro$lematicii& actuali8at* fiind i legi laia aferent*. C*rile unt oferite .re con ultare la $i$lioteca facult*ii. Materiale i in trumente nece are .entru cur Pe l;ng* $i$liografia o$ligatorie .ot fi utili8ate informaii oferite .e canalele media& iar l*muriri unt oferite .rin e-mail au .re8entarea la titularul de di ci.lin*. Calendarul cur ului Prima :nt;lnire cu cur anii formei de :n)**m;nd I. D. =.rogramat* :n luna noiem$rie> )a .re u.une a$ordarea .rimelor a e teme din cele enumerate mai u & iar :n cadrul celei de-a doua =din luna ianuarie> )or fi de8$*tute celelalte a e teme. Politica de e)aluare i notare (orma de e<aminare e te e<amenul cri . "ota final* e te re8ultatul :n um*rii .uncta'elor aferente fiec*rei :ntre$*ri. E<amenul .re u.une r* .un ul la trei :ntre$*ri. "otarea :nce.e de la 1. @ntre$*rile )or fi formulate a tfel :nc;t * fie aco.erite c;t mai multe c6e tiuni tratate :n coninutul cur ului. Orice informaia :n leg*tur* cu modul de de f*urare a e<amenului au cu nota o$inut* .oate fi furni8at* lu;nd leg*tura cu titularul de di ci.lin* au cu tutorele ace teia. Elemente de deontologie academic* Utili8area de materiale $i$liografice neautori8ate :n tim.ul e<amenului& ca i recurgerea la mi'loace te6nice de con ultare a unei atare $i$liografii .e durata e<amin*rii =utili8area de in trumenteRmateriale ce nu unt admi e :ntr-o ituaie de te tare& .recum ca ca bluetooth& de e<em.lu> au u inerea e<amenului de c*tre o .er oan* neautori8at* con tituie fraud* i e ancionea8* cu e<cluderea tudentului din e<amen& du.* :ntocmirea unui .roce -)er$al de con tatare a fraudei. Ulterior& e<matricularea tudentului .oate fi adu * :n atenie Con iliului .rofe oral al facult*ii. +tudeni cu di8a$ilit*i Orice tudent aflat :ntr-o ituaie .ecial* =afectat de di8a$ilit*i motorii au intelectuale> )a $eneficia de .ri'in :n co.ul facilit*rii a imil*rii cunotinelor reclamate de cur . Pentru a emenea ituaii& cei intere ai unt in)itai * contacte8e titularul de cur la adre a electronic* indicat*. +trategii de tudiu recomandate
%

Materia e te tructurat* .e 10 teme& gru.ate :n cinci module. E te recomanda$il* .arcurgerea materiei cel .uin u$ forma unei lecturi a u.ortului de cur & :nainte de :nt;lnirile .rogramate& a tfel :nc;t * fie a igurat* familiari8area cu c6e tiunile care urmea8* a fi de8$*tute i .entru a cere l*muriri cu .rile'ul :nt;lnirilor .re ta$ilite. Pentru a o$ine .erformana ma<im* e te recomandat un num*r minim de trei ore de tudiuR *.t*m;n* .entru .arcurgerea u.ortului de cur . O trategie o.tim* de tudiu include cinci eta.e ! lectura de familiari8are F lectura de a.rofundare F memorarea datelor e eniale F reca.itularea .e fragmente F reca.itularea e<tin *.

MODULUL I MEDIU M ECOLODIE M ECO"OMIE +tructuraRo$iecti)ele modulului


1. Introducere 0. +tructura eta'at* a mediului 2. Caracteri ticile com.onentelor mediului 1. "oJiuni generale de ecologie O. AcJiunea omului a u.ra naturii O.1. RelaJii :n de8)oltarea ocial-economic* Ei .rotecJia naturii O.0. Mediul economic Ei economia O.2. E)oluJia Ei conce.tul economiei mediului O.1. Dimen iunea economic* a mediului O.O. Mediul M factor de .roducJie )ital

,! I# '-&"ce'e
Pro$lematica Imediului :ncon'ur*tor9. M u$iect a.arent facil de de8$*tut Ei Igenero :n oferte9 de e<.rimare .ontan*& dar nu :ntotdeauna foarte documentat* M e te& :n realitate& unul com.le< =datorit* inter Ei multidi ci.linarit*Jii ale> Ei deo e$it de delicat. Cu);ntul Imediu9 e<.rim* Ei aco.er* o noJiune glo$al*& utili8at* :n toate domeniile de acti)itate& inclu i) :n ramurile EtiinJei care e ocu.*& direct au indirect& de .rotecJia factorilor de mediu naturali Ei artificiali. Prin /e&$" :nJelegem M conform definiJiei din OrdonanJa de UrgenJ* a Du)ernului nr.1NOR0//O .ri)ind .rotecJia mediului =.u$licat* :n Monitorul Oficial al Rom;niei nr.11N% din 2/ decem$rie 0//O> M ansamblul condiiilor i elementelor naturale ale Terrei: apa, aerul, solul i subsolul, aspectele caracteristice ale peisajului, toate straturile atmos erice, toate materiile organice i anorganice, precum i iinele vii, sistemele naturale !n interaciune cuprinz"nd elementele enumerate anterior, inclusiv unele valori materiale i spirituale, calitatea vieii i condiiile care pot in luena bunstarea i sntatea omului# A tfel definit& conce.tul e)idenJia8* o dinamic* a.arte& e<.rim;nd tendinJa general* de includere :n com.unerea a at;t a elementelor naturale& c;t Ei a celor create de om. A);nd :n )edere .o8iJia central* .e care o ocu.* omul :n mediu& Ei lu;nd :n con iderare intere ele ale fireEti de a tr*i :ntr-un am$ient *n*to & de .re noJiunea de mediu nu e .oate )or$i dec;t cu referire la om care& ca )ieJuitoare& face .arte din mediul natural.
+-a a.reciat& de c*tre unii autori& c* e<.re ia Imediu :ncon'ur*tor9 e te .leona tic*& :ntruc;t cu);ntul Imediu9 :n eamn* Inatura :ncon'ur*toare alc*tuit* din totalitatea factorilor e<terni :n care e afl* fiinJele Ei lucrurile9 =a e )edea DicJionarul E<.licati) al Lim$ii Rom;ne& EdiJia a II-a& Editura IUni)er enciclo.edic9& #ucureEti& 1NN%& ..%1,>. AlJi .ecialiEti au o.inat c* formula amintit* e te cea corect*& :ntruc;t termenul Imediu9 are acce.Jiuni multi.le! unele foarte re tr;n e& cum ar fi Imediu de cultur*9& :n en de oluJie folo it* :n la$oratoare .entru culturi $iologice& iar altele mai largi& de conte<t ocial& de cadru de de8)oltare a omului = e .une& de e<em.lu& c* cine)a .ro)ine dintr-un mediu de intelectuali>. Mediul& :n en ul fi8icii& re.re8int* u$ tratul material al fenomenelor fi8ice =mediul lic6id& cel ga8o & cel olid>F :n en medical& referirea e face la mediul intern al cor.ului omene cF e<i t*& de a emeni& acce.Jiunea de mediu geografic& care )i8ea8* cadrul natural :n interiorul c*ruia e de f*Eoar* )iaJa ociet*Jii omeneEti etc. +en ul care ne intere ea8* aici e te cel de totalitate a actorilor e$teriori organismului uman % i care !i include pe cei geogra ici nevii &atmos era, hidros era, relie ul' % dar i celelalte iine &bios era'# Punctul de vedere este strict antropocentric, apt evideniat i de sintagma (mediu !nconjurtor), care desemneaz tot ceea ce ne !nconjoar pe noi, oamenii# P
U

Din definiJia de mai u re8ult* c* noJiunea cu.rinde at;t mediul natural M natura :n forma a originar*& cu .*rJile ei )i8i$ile Ei in)i8i$ile& re.re8ent;nd condiJia e<i tenJei tuturor )ieJuitoarelor = terenurile de orice fel& u$ olul oric*ror terenuri& a.ele u$terane Ei de u.rafaJ*& .*durile& aerul& flora Ei fauna tere tr* Ei ac)atic* etc. > M c;t Ei mediul artificial& cel creat de m;na Ei mintea omului& adic* $unurile care e<i t* datorit* acti)it*Jii umane Ei care re.re8int* condiJiile materiale ale )ieJii.

)! C0'0c e'$1 $c$2e c-/3-#e# e2-' /e&$"2"$


Componentele izice, naturale sau abiotice&nevii' ale mediului =aer& a.*& ol& etc.> .re8int* urm*toarele caracteri tici! - nece itatea lor .entru e<i tenJa )ieJiiF - :ntre.*trunderea lor total*F natura fi8ic* Ei com.o8iJia c6imic* le .ermite * e :m$ine :n forme foarte )ariateF - a.a& aerul& olul unt elemente finite deoarece tran form*rile Ei .refacerile lor nu generea8* cantit*Ji :n .lu & ne.ut;ndu- e o$Jine aer& a.* .e te cantitatea aflat* :ntr-un continuu circuit :n natur*F - ge tiunea Ei $una go .od*rire a lor con tituie ur ele .o i$ilit*Ji de a aco.eri nece it*Jile )ieJii. La r;ndul lor& componentele biotice =organi mele> e caracteri8ea8* .rin! - ni)elul :nalt de organi8are a materieiF - fa.tul c* toate com.onentele a.ar u$ form* de comunit*Ji& iar r* .;ndirea lor e te direct legat* de condiJiile de mediuF - com.le<a lor e)oluJie :n tim.& organi mele actuale .rin caracterele lor $iologice nere.re8ent;nd dec;t un tadiu din e)oluJia diferitelor .ecii )egetale Ei animale. Al*turi de ace tea tre$uie emnalat* Ei u$liniat* .re8enJa componentelor sociale. Ace tea dau e<.re ia .luridimen ionalit*Jii mediului& ate t* locul ocu.at de om :n cadrul ace tuia. Ca element al naturii organice .e fondul ace tei e<i tenJe naturale& :n .roce ul muncii& omul :Ei de.*EeEte .o8iJia a natural*. Du$la .o8iJie a omului & natural* Ei ocial*& face ca Ei com.ortamentele ociale * .oarte am.renta de.endenJei omului de natur* .e de-o .arte& iar .e de alt* .arte a detaE*rii ale conEtiente de natur*. Omul &acJion;nd .rin .ri ma intere elor Ei nece it*Jilor ale& d* un co. .reci .roce elor naturale& ta$ilindu-le finalit*Ji.

4! N-5$"#$ 6e#e'02e &e ec-2-6$e


ProtecJia mediului tre$uie a$ordat* :n tr;n * leg*tur* cu ecologia, care are ca o$iect de tudiu relaJiile de interacJiune dintre materia )ie Ei mediu& dintre i temele alc*tuite de .lante Ei animale. Mai concret& ecologia .une :n e)idenJ* mecani mele intime ale )ieJii .e Terra& ale .roce elor naturale de tran formare-con er)are de u$ tanJ*& energie Ei informaJie :n care e anga'ea8* materia )ie organi8at* u$ form* de i teme. Termenul ecologie a fo t creat :n anul 1P%% de c*tre 8oologul german Ern t KaecQel .entru a de emna o nou* di ci.lin* $iologic*. Cu);ntul .ro)ine din lim$a greac*& de la cu);ntul oikos =oikia& care :n eamn* ca * au go .od*rie> Ei logos - EtiinJ*. Lu;nd :n con iderare ace t en & ecologia ar fi EtiinJa go .od*riei din natura )ie& a felului cum con)ieJuie c .lantele Ei animalele. Prin ecologie :nJelegem an am$lul EtiinJei relaJiilor organi melor cu mediul lor& cu.rin8;nd& :n en larg& toate condiJiile de e<i tenJ*. Prin intagma Itoate condiJiile de e<i tenJ*9 ecologia ca.*t* o de c6idere foarte larg*& f*c;nd trimitere nu numai la ra.ortul o$iecti) al organi melor cu mediul& ci Ei la cel al organi melor :ntre ele& adic* la tot ce face .o i$il* e<i tenJa fiinJelor )ii. Acea t* di ci.lin* nu e te una $iologic* tatic*& un in)entar al lumii organice& ci una dinamic*& care anali8ea8* interacJiunile dintre com.onentele $io fereiU.
N

Un .rim .a 6ot*r;tor .entru EtiinJele naturale moderne :l con tituie anul 1,2O& c;nd a.are .rima )er iune a cla ific*rii generale f*cute de Carl LineV lumii minerale& )egetale Ei animale& )er iune care a'unge la forma final* :n 1,%N. Carl LineV e te .rimul .eciali t care ta$ileEte criteriile de cla ificare a lumii )ii Ei con ider*& totodat*& c* e<i t* o interde.endenJ* :ntre fiinJele din natur*. El recunoaEte rolul factorilor geografici& al climei& al interrelaJiilor dintre di)er ele gru.e de organi me& .recum Ei fa.tul c* e<i t* un ciclu care face ca *m;nJa * de)in* .lant*& care e te ingerat* de animale& ace tea de c*tre om& .entru ca ace ta& du.* moarte& * de)in* din nou .*m;ntul care )a fertili8a o nou* *m;nJ*. A doua 'um*tate a ec. al G7III-lea e te .erioada marilor e<.lor*ri geografice EtiinJifice& care facilitea8* furni8area de nout*Ji din lumea animal* Ei )egetal*F ele unt am.lu )alorificate :n o.era lui Ale<ader )on Kum$oldt =e<.lorator al Lumii "oi>. El e te autorul IDeografiei .lantelor9& :n care rele)* im.ortanJa a ociaJiilor )egetale Ei de.endenJa lor de factorii geografici. @ntr-o alt* o.er* de-a a& ICo mo ul9& a :ncercat * ofere o )i8iune glo$al* a u.ra lumii& * u$linie8e interde.endenJele dintre toate ectoarele naturii& ceea ce e con tituie :ntr-un demer .ro.riu ecologiei. Al doilea moment crucial .entru $iologie M Ei .entru EtiinJ*& :n general M l-a re.re8entat o.era lui C6arle DarTin IOriginea .eciilor9=1PON>& :n care unt .u e $a8ele e)oluJioni mului! nimic nu .oate fi conce.ut ca fiind fi<& imua$il! totul are un trecut Ei o de)enire. C6arle DarTin e te .rimul care g;ndeEte e)oluJia .eciilor :n funcJie de un alt conce.t im.ortant& Ei anume acela al populaiilor& al an am$lului de )ieJuitoare care tr*ie c .e un anumit teritoriu Ei :ntre care e d* o lu.t* .entru e<i tenJ*& lu.t* care t* la $a8a e)oluJiei. DarTin )edea lu.ta .entru u.ra)ieJuire ca de f*Eur;ndu- e u$ trei forme! cea intra .ecific* M adic* :ntre indi)i8ii unei aceleaEi .eciiF lu.ta inter .ecific* M care are loc :ntre indi)i8ii unor .ecii diferite Ei lu.ta cu factorii de mediu. A tfel& la DarTin& mediul :n care tr*ieEte o .ecie cu.rinde& :n acelaEi tim.& at;t .eciile care :m.art acelaEi teritoriu& c;t Ei condiJiile de )iaJ* .e care ace t teritoriu le ofer*. @n anul 1P,O geologul au triac EdTard +ue a definit bios era ca fiind acea .arte a .lanetei care reuneEte an am$lul fiinJelor )ii Ei :n care )iaJa e te .o i$il* :n .ermanenJ*& .un;nd-o :n o.o8iJie cu atmo fera& 6idro fera Ei lito fera =definiJie care are un grad mare de generalitate Ei care e caracteri8ea8* .rin taticitate>. Warl Mo$iu =8oolog german> anali8ea8* cantitati) acJiunea omului a u.ra unei comunit*Ji de )iaJ* =$ancurile de tridii din Marea "ordului>& definind acea t* comunitate ca biocenoz =bios % )iaJ*& koinoin % a a)ea ce)a :n comun>. El afirm* c* termenul nu e refer* la o aglomerare de fiinJe )ii de aceeaJi .ecie& ci la un ni)el de integrare a ace tora :ntr-o unitate mai mare& cu .utere de autoreglare. +a)antul a de co.erit c* o a fel de comunitate are o anumit* ta$ilitate natural*& a);nd Ei .uterea de a e autoa.*ra Ei de a e ec6ili$ra faJ* de .ro.riile modific*ri. @n anul 1N/P a fo t definit =de c*tre Da6l> biotopul ca fiind an am$lul condiJiilor e<terne :n cadrul c*rora fiinJea8* o $ioceno8*. Art6ur Tran le5 a lan at& :n 1N2O& conce.tul de ecosistem& .rin care e :nJelege interacJiunea dintre un $ioto. Ei $ioceno8a care :l .o.ulea8*&urm;nd ca ecos era * cu.rind* totalitatea eco i temelor glo$ului& re .ecti) an am$lul i temelor care& fiecare& re.re8int* o unitate de )iaJ* $ine circum cri * teritorial de c*tre anumiJi factori a$iotici Ei :n cadrul c*reia tr*ieEte o comunitate de )ieJuitoare& .lante Ei animale. *ios era e te con tituit* din an am$lul )ieJuitoarelor de .e glo$. Prin cele trei conce.te fundamentale M $ioto.& $ioceno8* Ei eco i tem M -a conturat Ei de8)oltat tiina ecologic& o di ci.lin* .ur $iologic*. Pentru ecologie contea8* lanJul de i teme :n care intr* materia )ie :m.reun* cu materia ne)ie din mediul natural& ace te i teme cu.rind :n ordinea com.le<it*Jii lor& populaia& biocenoza, ecosistemul Ei biosfera,.
Populaia, ca noJiune ecologic*& e te un i tem alc*tuit din indi)i8ii aceleiaEi .ecii ituaJi :n aceeaEi 8on* =*iotop>. Totalitatea .o.ulaJiilor cu.rin e :n acelaEi #ioto. =o .*dure& o .lantaJie& o .a'iEte& etc.> M .lante Ei animale M formea8* conJinutul unui i tem mai cu.rin8*tor& Ei anume& biocenoza. Dac* a)em :n )edere fa.tul c* materia )ie e te de.endent* de materia ne)ie = ol& aer& a.*& lumin*> acea ta con tituind #ioto.ul& atunci& $ioceno8a Ei $ioto.ul .ot fi cu.rin e :ntr-un i tem mai cu.rin8*tor& ecosistemul. 1/
1

Ecologia ne d* o imagine unitar* a naturii )ii cu di)er ele ale a .ecte ale lu.tei .entru e<i tenJ*& .e $a8a unei trat*ri integratoare Ei interdi ci.linare. @n I .iritul9 termenilor definiJi anterior .utem denumi mediu :n en larg M ansamblul orelor izice i biotice care in lueneaz o unitate vital &sistem viu'. A tfel conce.ut& mediul a.are ca un i tem infinit care cu.rinde at;t fenomene fi8ice o$iEnuite =ca! );ntul& .loaia etc.>& c;t Ei forJe ma'ore ale co mo ului =radiaJiile co mice>! e te un i tem co mo-$iologic& o I:m$inare co mic* a tot ceea ce e :nt;m.l*9. @n ecologie e folo eEte de eori termenul factor de mediu au factor ecologic. @n mod tradiJional& factorii unt cla ificaJi :n abiotici =fi8ici> Ei biotici. E<.lic;nd termenul Ifactor9 tre$uie * facem .reci8area c* M :n ace t ca8 M factorul de mediu are un :nJele energetic Ei nu unul u$ tanJialF de aceea& a )or$i de .re factori $iotici Ei a$iotici nu e te tocmai corect. "umai com.onentele mediului .ot * fie a$iotice au $iotice. (actorii de mediu unt numai a$iogeni au $iogeni& adic* de.endenJi de com.onentul a$iotic au $iotic. "ici un factor de mediu :n * nu .oate fi e<clu i) $iogen au a$iogen! fiecare factor $iogen ufer* influenJa factorilor a$iogeni. La r;ndul lor& factorii a$iogeni unt uneori .rofund afectaJi de factori $iogeni& a tfel :nc;t delimitarea celor dou* categorii r*m;ne .ur relati)*. A tfel& tem.eratura Ei lumina unt factori a$iogeni! tem.eratura e te o form* fi8ic* de manife tare a c*ldurii& iar lumina e te o manife tare fi8ic* a energiei radiante a +oarelui. Dar& :n condiJiile u.rafeJei tere tre& at;t tem.eratura c;t Ei lumina unt modificate .rin acJiunea fiinJelor )ii. E te Etiut fa.tul c* )egetaJia modific* tem.eraturile de la u.rafaJa olului Ei cantitatea de lumin* ce cade .e un anumit .unct de .e acea ta! una e te iluminarea unui ol nud Ei alta a unui ol aco.erit de un co)or )egetal. Prin acti)itatea a economic*& omul .*trunde :n .roce ele com.le<e din eco i teme .relu;nd o .arte din acea t* materie organic* .entru intere ele ale Ei ale ociet*Jii. El )a folo i multe .lante Ei animale& de aceea :n acti)itatea a economic* )a tre$ui * Etie ce e .etrece :n lumea .lantelor Ei a animalelor& ce factori contri$uie la am.lificarea $ioceno8ei. Un com.onent im.ortant al i temelor :n care intr* u$ tanJa )ie e te re.re8entat de .artea ne)ie. Toate fiinJele )ii au ne)oie de u$ tanJe nutriti)e& ad*.o t& c*ldur*& o<igen. @n en ecologic& toate ace te elemente con tituie conce.tul de mediu. De aceea& ecologia )a lua :n tudiu at;t com.ortamentul materiei )ii& c;t Ei condiJion*rile multi.le ale .lantelor Ei animalelor din .artea mediului ne)iu& de .e Terra Ei din Co mo . Com.le<itatea fenomenului ecologic .re u.une utili8area unor metode & .rocedee Ei in trumente tot at;t de com.le<e.

7! Ac5$"#e0 -/"2"$ 01"3'0 #0 "'$$


@n cadrul relaJiei om-mediu natural e .oate e i8a un dificil M dar nu in urmonta$il M moment de cri8*. De altfel :n decur ul i toriei ociet*Jii .o i$ilit*Jile oferite de mediu :n unele momente au fo t u.ra olicitate. (enomenul a generat reacJii .ecifice! cri8e alimentare& migraJii :n Jinuturi intacte& dar noutatea con t* :n fa.tul c* acum P*m;ntul :ntreg e te a.reciat a funcJiona ca o unitate economic* Ei e te :n :ntregime u.ra olicitat& iar omul a de)enit conEtient de ace t fa.t. Pro$lemele de mediu unt legate :n .erioada contem.oran* de creEterea demografic*& ur$ani8are& ni)elul Ei tructura con umului& e)oluJia te6nic*. Pro$lemele cele mai gra)e au a.*rut :n ultimele decenii& ele re8id;nd& :n mare .arte& din nece itatea e)acu*rii deEeurilor .ro)enite dintr-o .roducJie Ei un con um mai mare. Utili8area energiei de e<em.lu& determin* deterior*ri e<trem de gra)e Ei de )ariate ale mediului :n toate tadiile de la .roducere Ei .;n* la e)acuarea ur.lu ului de c*ldur*. AcJiunile umane au a u.ra mediului Ei efecte glo$ale care -ar .utea concreti8a :n modific*ri climatice generale. +e con tat* a tfel unele c6im$*ri! e<.an iunea 8onelor aride Ei emiaride& o modificare a climei determinat* de dega'area unor cantit*Ji mari de CO0 :n atmo fer* .rin arderea
Conce.tul cel mai cu.rin8*tor e te re.re8entat de biosfer =an am$lul lumii )ii Ei al $ioto.urilor& .recum Ei al condiJiilor de e<i tenJ* a )ieJii .e .*m;nt>. Ea cu.rinde toate eco i temele de .e Terra. 11

com$u ti$ililor cla ici& .ertur$*ri :n ucce iunea Ei durata anotim.urilor& modific*ri ale regimului .reci.itaJiilor etc. Imaginea ituaJiei actuale a mediului :ncon'ur*tor e te :n multe .ri)inJe Ei :n multe locuri de tul de gra)*& dar tadiul actual al cunoEtinJelor generale& .o i$ilit*Jile materiale glo$ale ar .utea a igura Ei .e )iitor o calitate ati f*c*toare a )ieJii. +e aEtea.t* a tfel ca mediul * e eli$ere8e de u$ efectele con umului a$u8i) de energie .rin )alorificarea unor noi ur e Ei forme ale ace teia& recurgerea la con)erti8ori ne.oluanJi& neutrali8area no<elor. 7! ,! Re205$$ 8# 'e &e9%-2 0'e0 1-c$02-ec-#-/$c: ;$ 3'- ec5$0 #0 "'$$ Influena omului asupra ec ilibrului ecologic. Omul e te un .rodu al e)oluJiei eco ferei :n care r*m;ne integrat& deoarece e<i tenJa a nu e te legat* de cea a altor .ecii. Dac* e)oluJia tuturor .eciilor e datorea8* doar acJiunii legilor $iologice :n .roce ul a.ariJiei .eciei umane acJionea8* .e l;ng* legi $iologice o nou* categorie de legi! cele ociale. Omul a de)enit .ecia dominant* c*.*t;nd Ei tr* *turi .ecifice& a tfel c*& :n tim. ce fiecare .ecie e te locali8at* geografic Ei ecologic :n anumite i teme& omul nu e te legat de nici unul Ei e te r* .;ndit :n :ntreaga eco fer*. Orice .ecie .oate e<i ta :ntr-un eco i tem at;t tim. c;t .rodu ele acti)it*Jii ale unt eliminate din mediul :n care tr*ieEte& ceea ce e .oate reali8a .rin utili8area ace tora ca ur * de 6ran* .entru alte .ecii. Ca urmare& .roce ele din eco i temele naturale au un .regnant caracter ciclic. +.re deo e$ire de ace tea& deEeurile acti)it*Jii umane unt acumulate& ne.ut;nd fi reintrodu e :n i temul :n care au fo t .rodu e. +ocietatea uman* urm*reEte reali8area unei ma<ime .roducti)it*Ji a eco i temelor& cu e<.loatarea tot mai inten * Ei e<tin * a re ur elor naturale& $iologice Ei ne$iologice& .entru ati facerea intere elor imediate. 7! )! Me&$"2 ec-#-/$c ;$ ec-#-/$0 !re"terea economic "i implicaiile utilizrii resurselor naturale. (iecare eta.* i toric* :Ei .une am.renta a u.ra naturii ca urmare a modului diferit :n care e de f*Eoar* relaJiile omului cu acea t* natur*. Caracteri ticile e.ocii noa tre unt date de de8)oltarea te6nic*& economic* Ei .olitic*. Omenirea a a'un :ntr-un tadiu al ci)ili8aJiei care :i .ermite * domine natura :n manife t*rile ei o$iEnuite. Caracteri tica )remurilor noa tre e te creEterea accentuat* a .o.ulaJiei& ace ta fiind de .e te 1 ori mai mare dec;t la :nce.utul )eacului trecut. @nmulJirea .o.ulaJiei :ntr-un a emenea ritm a f*cut nece ar* a igurarea unor cantit*Ji tot mai mari de .rodu e agro-alimentareF ca urmare -a im.u trecerea de la o agricultur* e<ten i)* la una inten i)* de mare randament. Acea t* creEtere a du la .orirea& .e alocuri& a den it*Jii .o.ulaJiei Ei la concentrarea acti)it*Jilor ocial-economice. Paralel& indu tria a reali8at :n ultima .erioad* alturi cantitati)e deo e$it de im.ortante. Acea ta a determinat un con um tot mai ridicat de com$u ti$il& de minereuri& de lemn. Re8ultatul ace tor acti)it*Ji e te degradarea ec6ili$rului natural& .roce finali8at .e anumite teritorii& teritorii de .re care e a.recia8* c* trec .rintr-o cri8* ecologic*. !re"terea economic "i limitele sale. CreEterea economic*& intere ul fiec*rei firme de a o$Jine .rofituri c;t mai mari au determinat degradarea naturii. Ace t lucru a fo t .o i$il .rin creEterea nediferenJiat* a .roducJiei Ei con umului& .rin timularea con umului cantitati) Ei altele. CreEterea economic* a de)enit o$iecti)ul central al gu)ernelor de .retutindeni& :n tim. ce economia mondial* a cre cut ne:ncetat& dar i temele naturale .e care e .ri'in* acea t* creEtere au r*ma ne c6im$ate. A tfel& economi tul Kerman Dal5 arata c* :n m* ura :n care economia creEte dincolo de dimen iunile ale fi8ice actuale& ace ta .oate duce la o .orire a co turilor :ntr-un ritm mai ra.id dec;t creEterea $eneficiilor. +e .oate inaugura a tfel o er* a creEterii neeconomice& care mai mult
10

ne *r*ceEte dec;t ne :m$og*JeEte. @n e enJ* e atrage atenJia a u.ra unui .rag economic ce .re8int* im.licaJii .rofunde. AEa cum e de f*Eoar* :n .re8ent acti)itatea economic* -ar .utea a.ro.ia de un ni)el dincolo de care creEterea :n continuare a .rodu ului mondial glo$al ar co ta mai mult dec;t ar merita. A tfel& arderea com$u ti$ililor fo ili a alimentat de8)oltarea indu trial* :n tot cur ul ecolului Ei acea t* oluJie r*m;ne .reJul de8)olt*rii .entru multe J*ri mai .uJin de8)oltate au mai de8)oltate. Efectele ecundare negati)e ale .oririi de 0/ ori a acti)it*Jii economice :n cur ul ecolului trecut :nce. acum * de)in* ine)ita$ile. (ie c* e te )or$a de e<tinderea deterior*rii .*durilor& de modific*rile climatice au de ero8iunea olului& urmarea creEterii economice .e termen curt .e eama mediului :ncon'ur*tor )a tre$ui * fie .l*tit*. Omenirea tre$uie * acce.te * c6eltuia c* :n * Ei o .arte a energiei .rodu e .entru e)itarea au reducerea efectelor .oluante& dou* a .ecte fiind& :n .rinci.al& )i8ate! 1 M dac* accentuarea .olu*rii .oate au nu * fie e)itat*F 0 M dac* co turile lu.tei :m.otri)a .olu*rii unt au nu .rea ridicate Ei deci dac* .rin influenJa lor a u.ra con umului Ei in)e tiJiilor e determin* o limitare a creEterii Ei de8)olt*rii economice. @n ceea ce .ri)eEte .rimul a .ect& .*rerile con)erg :n general .re a.recierea c* .entru ma'oritatea formelor de .oluare e<i t* :nc* de .e acum te6nologii ca.a$ile * le reduc* efectele& cel .uJin la ni)ele acce.ta$ile. @n ceea ce .ri)eEte cel de al doilea a .ect& .*rerile unt di)ergente. Unele o.inii e<acer$ea8* co turile .;n* la .unctul :n care con ider* c* )or determina .e te un tim. un recul :n de8)oltarea economic*. Pentru acea ta .reconi8ea8* ado.tarea unei filo ofii a tagn*rii .entru a o.ri e<.an iunea .olu*rii Ei de8a trul ecologic Ei a o.ri reculul ma i) al .roducJiei& ce ar inter)eni ulterior :n condiJiile :n care co turile .entru menJinerea Ei ameliorarea mediului ar de.*Ei .o i$ilit*Jile economice. Alte o.inii o.un ace tei )i8iuni una reali t o.timi t*& ce are :n )edere dinamica .rogre ului te6nic& a.reciat* a fi :n m* ur* nu numai de a furni8a te6nologiile de com$atere ci Ei de a le face u.orta$ile financiar. @n mare m* ur*& remediul .entru daunele .rodu e ar con ta .ur Ei im.lu :n )oinJa de a c6eltui $anii .u$lici :n ace t co.. @n afar* de ace t remediu mai e<i t* Ei alte metode. Una re8ult* din EtiinJa economic* neocla ic* care con ider* )*t*marea mediului ca o carenJ* a i temului .ieJei. Dunoaiele Ei re8iduurile unt r* .;ndite li$er :n aer Ei a.*& iar .entru cur*Jirea lor .l*teEte comunitatea nu con umatorul .rodu ului au er)iciului re .ecti). Pentru internali8area unor a emenea de8economii e<terne& adic* .rin o$ligarea .roduc*torului Ei clientului *u * u.orte c6eltuielile oca8ionate de .re)enirea .olu*rii& acea t* deficienJ* e te :nl*turat*. Acea t* oluJie are li. urile ei din .unct de )edere al a.lic*rii :n .ractic*. O a alt* oluJie identific* :n mod corect creEterea necontrolat* ca fiind mie8ul .ro$lemei Ei .ro.une limitarea ei. Defectul ace tei oluJii con t* :n eludarea fa.tului c* )*t*marea mediului :ncon'ur*tor e te un .ericol real. Orice ameliorare .rin reducerea creEterii economice nece it* ani Ei decenii :ntregii. @n .lu & reducerea creEterii de)ine un remediu numai :n m* ura :n care di tri$uirea )enitului de)ine mai egal*. @n .re8ent e .are c* a.elul .entru .rote'area mediului :ncon'ur*tor .roduce mai mult efect :n r;ndurile celor $ogaJi dec;t .rintre cei *raci. O a treia oluJie admite continuarea creEterii economice cu condiJia .reci8*rii .rin legi laJie a .arametrilor :n cadrul c*rora e .oate de f*Eura. AceEti .arametri tre$uie * definea c* daunele admi i$ile .e care con umul Ei .roducJia le .ot .ro)oca mediului :ncon'ur*tor. +ta$ilirea ace tor graniJe de)ine arcina ma'or* a legi laJiei moderne. Uneori& ea im.lic* .ro6i$irea unor ti.uri de .roducJie au con um .e con iderentul c* .re'udiciul .u$lic e te mai mare dec;t .l*cerea .e care ocietatea o are de .e urma .rodu ului au er)iciului re .ecti).
12

7! 4! E%-2"5$0 ;$ c-#ce3 "2 ec-#-/$e$ /e&$"2"$ Inten ificarea contradicJiei dintre om Ei natur* a reliefat fa.tul c* $un* tarea economic* e te doar o latur* a $un* t*rii ociale& al*turi de ea im.un;ndu- e .re8enJa unui mediu *n*to & a.t * ofere nu numai re ur e Ei er)icii la ni)elul nece it*Jilor raJionale. @ntr-un a tfel de conte<t& de8)oltarea EtiinJelor de .re natur* a :nce.ut * $eneficie8e de a.ariJia unei noi EtiinJe ce :Ei .ro.une o a$ordare economic* a aceluiaEi domeniu al realit*Jii :ncon'ur*toare M Xeconomia mediului9. Ca u$iect& economia mediului a.are :n .erioada anilor YO/-Y%/ :n America de "ord iar ca EtiinJ* natura ace teia e te integratoare Ei interdi ci.linar*& im.un;nd utili8area cunoEtinJelor din di)er e domenii& cre;ndu-Ei .ro.riile conce.te& formul;ndu-Ei .ro.riile legii. Economia mediului a contri$uit la di)er ificarea lim$a'ului EtiinJific& cu co.ul definirii noilor .ro$leme cu care e confrunt* omenirea Ei care fac o$iectul ei de tudiu. #conomia mediului .oate fi definit* ca fiind acea tiin economic ce studiaz mediul ca pe un bun public i asemeni unui sistem bazat pe autoreproducie, a lat !n str"ns interdependen cu mediul economic# De-a lungul tim.ului& :ntre economie Ei mediu -au ta$ilit relaJii ce au :m$r*cat di)er e forme ce .ot fi :n general gru.ate :n 1 categorii! 1. o relaJie im$iotic* =din e)ul mediu Ei .;n* :n anul 1,%%>F 0. o relaJie de indiferenJ* Ei neutralitateF 2. o relaJie conflictual*F 1. c*utarea unei reconcilieri. Orice .roce economic e)oluea8* :ntre 0 .oli M .roducJie Ei con um M aflaJi :n relaJie de interde.endenJ*& deci de recunoaEtere a rolului acti) al fiec*ruia dintre ei. ProducJia .re u.une un in.ut de materii .rime& materiale& etc. Ei un i tem de te6nologii care * tran forme =cu un anumit randament> ace te in.uturi :n $unuri de con um :n cadrul unor filiere .ecifice = trict nece are>& dar Ei a unor filiere adiacente. RelaJia X/e&$" ( ec-#-/$e9 .re8int* dou* com.onente! - un u.ort oferit de mediu .entru in.uturile economice u$ forma materiilor .rime& .aJiului de .roducJie& energiei& $iodi)er it*Jii& care e con tituie :ntr-o u.a.* .entru mediu =mediul a igur* u.ortul in.uturilor economice>F tocurile de mediu im.licate :n menJinerea ec6ili$rului ecologic& a c*ror tructur* e .oate modifica odat* cu mutaJiile calitati)e :n .lan te6nologic. RelaJia Xec-#-/$e ( /e&$"9 .re8int* de a emenea dou* com.onente ! - un Xme a'9 c*tre mediu& re.re8entat de emi ii& deEeuri& degrad*ri fi8ice& re8ultat :n urma acti)it*Jilor de .roducJie Ei con um& a c*rui dimen iune de.inde de .erformanJele celor 0 .oliF - an am$lul efectelor indu e de Xme a'ul9 material al economiei c*tre mediu& care de.inde de fa8ele ucce ionale ale ace tuiaF dac* Xme a'ul9 e adre ea8* unor 8one fragile& efectele unt mai mari& iar dac* e adre ea8* unor 8one cu funcJionalit*Ji ta$ile& efectele unt mai mici. 7! 7! D$/e#1$"#e0 ec-#-/$c: 0 /e&$"2"$ DeEi unele elemente con tituti)e ale mediului .ot fi a.ro.riate& acea ta re.re8int* mai degra$* o :nc*lcare a tatutului de $un .u$lic& ce e atri$uie mediului ca i tem& dec;t o a.licare a legit*Jilor coe<i tenJei acti)it*Jii economico- ociale Ei a re ur elor naturale& ca u.ort .ermanent al celei de dint;i. O a emenea afirmaJie .oate fi u Jinut* recurg;nd la anali8a tr* *turilor generale& dar mai ale celor .ecifice& ale mediului ca i tem. Tr* *turile generale ale mediului unt urm*toarele! - mediul e te un i tem )iu Ei de c6i & dominat deci de legi $iologice Ei :ntreJin;nd un c6im$ .ermanent de re ur e cu mediul economic- ocialF
11

funcJiile mediului nu re.re8int* o :n umare a funcJiilor elementelor ale com.onente& ci o form* de e<.rimare a unui :ntreg care :n eamn* mai mult dec;t o um*F - :ntre elementele mediului e<i t* o .uternic* interde.endenJ*& moti) .entru care el nu .oate fi de com.u :n elementele ale com.onente .entru reali8area cu.l*rii cu acti)itatea economico- ocial*& dec;t cu .reJul unor de8ec6ili$re ecologiceF - datorit* energiei interne Ei .relucr*rii informaJionale& mediul e te un i tem organi8aJional ce di .une de o mare interde.endenJ* funcJional*F autoreglarea i temului e reali8ea8* :n limite de tul de largi& care au f*cut .o i$il* de8)oltarea unei ci)ili8aJii $a8ate .e te6nologii lineare& mari con umatoare de energie direct* Ei indirect*F - conce.tele de $a8* cu care e .oate o.era :n anali8area mediului ca i tem unt entro.ia Ei cantitatea de informaJieF - dinamica mediului e te dat* de c6im$ul de materie& energie Ei informaJie& reali8at at;t :ntre elementele ale com.onente c;t Ei cu mediul economico- ocialF - mediul e te un i tem continuu Ei neantici.ati)! )alorile ieEirilor din i tem& la un moment dat nu de.ind de )alorile intr*rilor la momente con ecuti)e. Tr* *turile .ecifice ale mediului e materiali8ea8* :n urm*toarele a .ecte! mediul se structureaz pe principiul specializrii# Princi.alele gru.uri de .o.ulaJii din $ioceno8* :nde.line c roluri diferite= .re e<em.lu& ! .lantele )er8i :nde.line c rolul de .roduc*tori .rimari& animalele :nde.line c rolul de con umatori& iar $acteriile Ei ciu.ercile .e cel de detriti)ori& im.licate fiind :n reciclarea u$ tanJelor>. XPre taJia9 fi8iologic* a ace tor .o.ulaJii =$ioc6imic* Ei ecofi8iologic*> a igur* menJinerea continu*& la un ni)el o.tim& a )ieJii $ioceno8ei& re .ecti) eco i temului. Prin urmare& )iaJa eco i temului nu ar fi .o i$il* :n afara .eciali8*rilor amintite& deci a Xdi)i8iunii muncii9 :ntre elementele alc*tuitoare. +.eciali8area elementelor unui eco i tem& .re folo ul e<i tenJei ace tuia& tre$uie * o con ider*m ca .e una dintre cele mai mari .erformanJe $ioeconomice ale naturii& care .oreEte& u$ multi.le a .ecte& eficienJa tuturor i temelor )ii! !ntre elementele mediului, ca sistem, e$ist legturi cvasistohastice# (iind format dintr-o mulJime Xcom.le<* Ei eterogen*9 de i teme u.raindi)iduale& e)oluJia mediului e te re8ultatul relaJiilor dintre ace tea& relaJii ce e de8)olt* conform unor legi de .ro$a$ilitateF !n condiiile e$istenei unui proces de specializare bine de init, !n cazul mediului nu uncioneaz principiul substituibilitii !ntre elementele sale componente. Po i$ilitatea a.ariJiei unei a tfel de u$ tituiri e te cu at;t mai mic* cu c;t e afirm* tot mai mult caracterul com.le< Ei e)oluat al mediului ca i temF o alt consecin a specializrii este c, !ntr+un sistem viu, comple$ i evoluat, cum este mediul, nici unul dintre sistemele alctuitoare nu posed o specializare universal valabil# De igur& tran8iJia c*tre elemente .eciali8ate .re u.une e<i tenJa elementelor ne .eciali8ate& dar menJinerea ace tora dincolo de anumite limite tem.orale :n eamn* tagnare& c*reia i e a ocia8* o eficienJ* $ioeconomic* c*8ut*. organismele i sistemele vii, supraindividuale au evoluat, ast el !nc"t asigur conversia inputurilor energetice !ntr+un regim optimal, consumurile suplimentare lipsind, iar pierderile iind minime# 7! <! Me&$"2 ( =0c -' &e 3'-&"c5$e %$ 02 E te un fa.t $ine cuno cut c* $unurile Ei er)iciile oferite de mediu ociet*Jii au fo t din totdeauna de con iderate au u$)alorificate din .unct de )edere economic. Ele au r*ma :n afara mecani mului .ieJei& a i temului de .reJuri au au fo t racordate con'unctural la i temul .;rg6iilor economice& de .e .o8iJiile dominante ale .oliticii economice& c6iar dac* Ei-au manife tat continuu Ei oriunde caracterul )ital.
1O

Mediul e te un factor economic de cea mai mare im.ortanJ*& con iderat& :n mod tradiJional& de anali8a economic*& dre.t factor de .roducJie& al*turi de ca.ital Ei munc*. @n linii generale& mediul =fi8ic> .e l;ng* fa.tul c* e te un factor .roducti) generator de in.uturi .rimare do$;ndite de .roce ul .roducti) e te& de a emenea& Xreci.ientul9 .rodu elor re8iduale al .roce elor de .roducJie Ei con um& care )or .utea fi au nu a$ or$ite :n funcJie de ca.acitatea de a imilare a mediului con iderat. Pe de alt* .arte& o funcJie actual* a mediului e te aceea de furni8or de er)icii cu caracter recreati) au altele legate de conce.tul de calitate a )ieJii& a c*ror cerere e te determinat* de ni)elul de de8)oltare al ociet*Jii. Mediul nu .oate fi limitat :n * numai la funcJia de Xfurni8or9 de re ur e Ei er)icii recreati)e& el Xadmini tr;nd9 cel mai mare er)iciu .entru umanitate! menJinerea )ieJii .e P*m;nt M $a8* a :ntregii acti)it*Ji-graJie .roce ului de foto inte8*& a ciclurilor $iogeoc6imice care unt .rofund im.licate :n 6omeo ta8a eco i temelor& :n menJinerea funcJionalit*Jii circuitelor informaJionale genetice& etc. Dimen ionarea economic* a mediului nu tre$uie introdu * :n anali8a economic* :n Xregim de urgenJ*9& ca o nou* )aria$il*! e te nece ar* modificarea metodei de anali8* economic*&& cu ituarea ei .e o $a8* interdi ci.linar* Ei i temic*F altfel& oric;t de riguroa * ar fi modelarea ei teoretic*& acea ta )a eEua :n faJa acJiunii .ractice& a realit*Jii. +CKEMC RECAPITULATI7C Prin mediu :nelegem an am$lul condiiilor i elementelor naturale ale .*m;ntului& toate materiile organice i anorganice& fiinele )ii& i temele naturale :n interaciune& .recum i unele )alori materiale i .irituale& calitatea )ieii i condiiile care .ot influena $un* tarea i *n*tatea omului. Protecia mediului re.re8int* un o$iecti) de intere .u$lic ma'or At;t com.onentele )ii c;t i cele ne)ii ale mediului $eneficia8* de atenie i .rotecie :n mod egal. Relaia :ntre de8)oltarea economic* i .rotecia mediului e te la ora acea ta una alterat* deoarece ocietatea uman* urm*rete reali8area unei ma<ime .roducti)it*i a eco i temelor e<.loat;nd toto mai e<tin re ur ele naturale& $iologice i ne$iologice .entru ati facerea intere elor imediate. +e im.unr tot mai ferm modificarea .rinci.iilor care gu)ernea8* de8)oltarea economic*& a tfel :nc;t re ur ele * fie ge tionate cu ma<im* eficien*. CKE+TIO"AR DE E7ALUARE =M-&"2"2 I> 1. Ce e te mediul Ei de ce tre$uie .rote'at Z 0. Ce unt ariile naturale .rote'ate Ei monumentele naturii Z 2. E<.licaJi conJinutul intagmei Xde8)oltare dura$il*9. 1. Ce e te ecologia Z O. @ncercaJi * ta$iliJi relaJia :ntre .o.ulaJie& $ioceno8*& eco i tem Ei $io fer*. %. Care e te relaJia :ntre de8)oltarea ocial-economic* Ei .rotecJia naturii Z ,. Ce e te economia mediului Z

1%

MODULUL I I "ECE+ITATEA PROTEHCRII MEDIULUI


1,

+tructuraRo$iecti)ele modulului
1. Rolul .rotecJiei mediului 0. Conce.te Ei in trumente :n .rotecJia mediului 2. (orme de deteriorare a eco i temelor

,! R-2"2 3'- ec5$e$ /e&$"2"$


Acce.Jiunea general* e te& .entru protecia mediului& ca totalitate a aciunilor menite s asigure conservarea resurselor naturale i protejarea calitii componentelor mediului# DefiniJia i erea8* Ei rolul .rotecJiei mediului :n eta.a actual* de de8)oltare a tatelor lumii. Cu toate c* .ractica internaJional* :n ace t domeniu are o )ec6ime de doar dou*8eci de ani& e con ider* c* o trategie de .rotecJie a mediului la ni)el naJional tre$uie * ai$* Ea e com.onente Ei anume!

legislati$ =legi cadru& legi .eciale& ordonanJe gu)ernamentale& 6ot*r;ri de gu)ern& ordine& deci8ii& norme& in trucJiuni& tandarde>F administrati$ instituional =:nfiinJarea unei autorit*Ji centrale de mediu cu tructuri admini trati)e Ei :n teritoriuF :nfiinJarea unor in .ecJii de mediu la ni)el central Ei localF organi8area de direcJii au er)icii de mediu la fiecare mini ter economicF organi8area de in titute de .ecialitateF organi8area ReJelei "aJionale de Monitoring Dlo$alF :nfiinJarea Ei organi8area 8onelor Ei ariilor .rote'ate>F educati$ informati$ =:nfiinJarea de Ecoli de .ecialitate Ei ecJii au facult*Ji de .ecialitate % introducerea :n .rograma Ecolar* Ei uni)er itar*& la toate .ecialit*Jile& Ei a unor di ci.line de ecologie Ei .rotecJia mediului% organi8area de mu8ee& e<.o8iJii& comunic*ri cu tematic* orientat* .e .rotecJia mediuluiF derularea unui .rogram de informare& en i$ili8are Ei antrenare a .o.ulaJiei la acJiuni de .rotecJia mediului>F economico&te nologic =.romo)area unor mecani me .entru a igurarea de fonduri .entru mediuF ela$orarea Ei introducerea de te6nologii Icurate9& cele mai $une ale momentuluiF de8)oltarea unei noi acti)it*Ji de ti. indu trial& aceea de .rotecJie a mediuluiF .romo)area acJiunilor de recon trucJie ecologic* a 8onelor deteriorateF .romo)area de .rograme inter ectoriale! energie Ei mediu& tran .ort Ei mediu& de8)oltare ur$an* Ei mediu etc.>F social =anc6ete ociale de .ecialitateF iniJiati)e locale de genul! *.t*m;na cur*Jeniei& Liua Mondial* a A.ei& Liua Mondial* a MediuluiF crearea unei o.inii locale de con er)are Ei .rote'are a )alorilor naturaleF antrenarea .o.ulaJiei la anali8a unor .roiecte cu im.act im.ortant a u.ra mediului>F cooperare internaional = emnarea Ei ratificarea de tratate& con)enJii& :nJelegeri& .rotocoale regionale au glo$aleF organi8area Ei .artici.area la acti)it*Ji comune Ei comi ii mi<te monitoring M cercetareF .artici.area la congre e& e iuni& im.o8ioane internaJionale>.

)! C-#ce3 e ;$ $#1 '"/e# e 8# 3'- ec5$0 /e&$"2"$


Pentru a e i8a modul de :n criere a acJiunilor ingineriei :n .olitica de .rotecJia mediului e te util* .re8entarea c;tor)a conce.te Ei .romo)area in trumentelor adec)ate. AcJiunile de inginerie a mediului e :n criu :n trategia de an am$lu .ri)ind .rotecJia mediului& a tfel c* e im.une Ei definirea conce.tului de I trategia .rote'*rii mediului9. A! C-#ce3 e
1P

'trategia de protecia mediului e .oate defini ca totalitatea aciunilor i msurilor destinate conservrii resurselor naturale i meninerea calitii actorilor de mediu la un nivel acceptabil. Com.onent* im.ortant* a conce.tului actual de de8)oltare dura$il*& trategia de .rotecJia mediului tre$uie g;ndit* a t*8i :n formula acce.tat* de toate gu)ernele lumii& care con acr* menJinerea ec6ili$rului ecologic .e .lan glo$al& regional au local& de o im.ortanJ* ma'or* faJ* de co.urile .oliticii ocial-economice. Primul .a :n .olitica Ei trategia de mediu e te ta$ilirea .riorit*Jilor. Odat* ta$ilite .riorit*Jile& tre$uie ale e in trumentele de a.licare a .oliticii de .rotecJie a mediului. Alegerea tre$uie * e fac*& uneori& :ntre a$ordarea de ti.ul Iim.une Ei controlea8*9=IC>& care e $a8ea8* .e metode de reglementare =cum unt& de e<em.lu& .ermi ele de a emite .oluanJi> Ei a$ordarea $a8at* .e Imecani me de .iaJ*9=MP>& care e $a8ea8* .e in trumente economice =cum unt im.o8itele au ta<ele .e .oluare>. Dac* .oliticienii .refer*& de o$icei& a$ordarea de ti.ul Iim.une Ei controlea8*9 =deoarece reglementarea ofer* .er .ecti)a certitudinii re .ect*rii unor limite .redeterminate ale emi iilor Ei e te& :n general& mai uEor de im.lementat>& e<i t* :n * do)e8i clare c*& :n cele mai multe ca8uri& e te mult mai co ti itor * e o$Jin* o anumit* reducere a emi iilor de .oluanJi cu metode de ti.ul IC dec;t .rin utili8area MC. @n .ractic* oluJia e te o com$inaJie :ntre cele dou* ti.uri de in trumente& .ro$lema c6eie fiind cea a inform*rii Ei u.ra)eg6erii. AEa cum arat* e<.erienJa din trecut :n Euro.a Central* Ei de E t& o$ligati)itatea anumitor te6nologii au i teme de control .oate * nu ai$* efectul dorit& dac* deficitara lor funcJionare au :ntreJinere face ca ele * fie .arJial au com.let ineficace. @n toate ituaJiile& .olitica de .rotecJie a mediului tre$uie * e $a8e8e& :ntr-o anumit* m* ur*& .e conformarea )oluntar* a :ntre.rinderilor Ei a celorlalte ur e de .oluare& deoarece o relaJie de .ur* ad)er itate .oate conduce la :nt;r8ieri :n im.lementarea au la u$minarea eficacit*Jii& at;t a m* urilor de reglementare& c;t Ei a in trumentelor $a8ate .e mecani mele .ieJei. +trategia de .rotecJia mediului ado.tat*& conce.tele Ei in trumentele :n uEite :Ei do)ede c eficienJa :n m* ura :n care e reuEeEte! meninerea calitii sntii umane Ei meninerea calitii tuturor valorilor speci ice naturii# Con iderentele care au im.u ela$orarea unor trategii de .rotecJie a mediului unt! - :nlocuirea i temului de acJiuni :nt;m.l*toare& oca8ionale cu acJiuni .rogramatice Ei coerente de .rotecJie a mediuluiF - eliminarea unor contradicJii interne care limitau luarea unor m* uri de .rote'are a mediului au reduceau eficienJa ace tor m* uriF - ela$orarea& im.lementarea Ei e)aluarea .oliticii de mediu .e eta.e& a tfel :nc;t * fie .o i$il* ree)aluarea ace teiaF - ada.tarea .lanurilor de acJiune Ei de im.lementare la car* de tim. =.e termene curte& medii Ei lungi>F - alegerea Ei formarea unui .er onal adec)at& :n funcJie de eta.* Ei acJiuneF - controlul a.lic*rii riguroa e a m* urilor ta$ilite conform acordurilor& autori8aJiilor& normelor au altor cerinJe legale. La ela$orarea trategiei de mediu e are :n )edere dinami mul elementelor :n di cuJie Ei caracterul relati) nou al .ro$lemelor& a tfel :nc;t tre$uie a.licat .rinci.iul acti)it*Jii interacti)e. +trategia tre$uie u.u * unui .roce .eriodic de recon iderare de ti.ul! ada.tare continu*F recurgere la .ro.uneri fle<i$ile. Acea t* recon iderare .re u.une dou* elemente de $a8*! ada.tare la ideile :n c6im$are au la circum tanJele )ieJii ocio-economice& re .ecti) ada.tare la re8ultatele e)alu*rii eta.ei anterioare. B! I#1 '"/e# e In trumentele .oliticii de mediu .ot fi definite ca mecani me de $a8* aflate la di .o8iJia gu)ernelor democratice& .rin care ace tea .ot influenJa .o.ulaJia Ei organi8aJiile& :n co.ul c6im$*rii mentalit*Jii cet*Jenilor :n direcJia fa)ora$il* =Ei nece ar*> atingerii o$iecti)elor Ei co.urilor dorite.
1N

@n cadrul trategiei de .rotecJia mediului un rol e enJial re)ine alegerii adec)ate a in trumentelor .oliticii de mediu. @n ace t en tre$uie a)ute :n )edere! - alegerea unor com$inaJii adec)ate de in trumenteF - alegerea celor mai .otri)ite .uncte de a.licare. In trumentele .ot fi cla ificate :n funcJie de com.onenta .olitic* c*reia :i a.arJin& a tfel! 0> .olitica reglement*rilor glo$ale M care e refer* la an am$lul agenJilor economici& de tat au .ri)aJi& la toate categoriile de cet*Jeni =legi cadru& tandarde& norme& tudii Ei anali8e de im.act a u.ra mediului>F ?> .olitica reglement*rilor .ecifice M care a.elea8* la in trumente de ti.ul! re .on a$ilit*Ji .entru .rodu e .ericuloa e& re .on a$ilitatea ri cului& dre.tul de informare corect* Ei :n tim. realF c> .olitica .rin con)ingere M categoria cea mai eficient*& care utili8ea8* in trumente .ecifice& cum unt! .romo)area te6nologiei ecologice Ei a cercet*riiF utili8area mecani melor de .iaJ*F .romo)area conEtienti8*rii Ei educaJieiF &> .olitica tran ferului de informaJie M utili8ea8* in trumente de comunicare ocial* ca! educaJie& ma -media Ei relaJii cu .u$licul& i teme informaJionale acce i$ile .u$liculuiF e> .olitica de timulare financiar* Ei economic* M care .romo)ea8*! cutiri de im.o8ite .entru in)e tiJii Ei acti)it*Ji de .rotecJia mediului etc. @n ta$ilirea trategiilor care * core .und* :n mod o.tim ituaJiei Ei con'uncturii interne tre$uie anali8at modul cum )or acJiona in trumentele e.arat Ei :n com$inaJie& iar a.oi efectul ace tora a u.ra diferitelor egmente ale ociet*Jii.

4! F-'/e &e &e e'$-'0'e 0 ec-1$1 e/e2-'


"atura e afl* M :n mod e)ident& din .*cate M :n faJa unui declin ecologic& determinat :n .rinci.al de factorul antro.ic& care M acJion;nd .rin mi'loace directe ori indirecte& a.ro.iate au de.*rtate& multi.le Ei com.le<e :n * M a .rodu deteriorarea eco i temelor .rin! a> ero8iuneF $> u.rae<.loatarea re ur elor $iologice =defriEarea .*durilor& u.ra.*Eunatul& u.rae<.loatarea faunei tere tre& u.rae<.loatarea re ur elor oceanice>F c> introducerea de noi .ecii :n eco i temF d> con truirea de $ara'e Ei canaleF e> .oluare. 0> Deteriorarea eco i temelor .rin ero8iune ,roziunea M ca form* de degradare a olului au a rocilor& e datorea8* acJiunii .loilor& );ntului Ei omului care M .rin lucr*rile agricole M a di tru te<tura olului& l-a de8golit :n faJa radiaJiilor olare Ei l-a *r*cit de a ociaJiile )egetale naturale. Prin folo irea a$u8i)* a .*m;ntului de c*tre om -a a'un la o micEorare a ca.acit*Jii de reJinere a a.ei :n ol. Acea ta -a e)a.orat au -a cur ra.id la u.rafaJ*& .ro)oc;nd de e inundaJii& :n li. a tratului cu )egetaJie ar$ore cent* care tre$uia * Iamorti8e8e9 efectele .reci.itaJiilor a$undente. Ero8iunea e datorea8* Ei .olu*rii cu .e ticide Ei :ngr*E*minte c6imice& .loilor acide& t*ierilor ma i)e de .*duri& lucr*rilor necore .un8*toare ale olului care& :n tim.& au degradat te<tura ace tuia.
Ero8iunea a afectat :n ultimul ecol& .e :ntreg glo$ul& 0/ milioane Qm. din terenurile culti)ate& adic* 0P [ din u.rafaJa lor. @n Jara noa tr*& u.rafaJa u.u * ero8iunii e te de circa , milioane 6a& fiind afectat 8ona central* a Tran il)aniei& PodiEul #:rladului Ei 8ona +u$car.aJilor de cur$ur*.

Ca m* uri de e)itarea ero8iunii& omul a folo it M :nc* din )ec6ime M mai ale :n A ia& culti)area :n tera e limitate de EanJuri care reJin a.a& aratul :n $ra8de care urmea8* cur$ele de
0/

ni)el& aco.erirea :n .ermanenJ* a olului cu un trat de re turi )egetale au de culturi care * re ta$ilea c* ec6ili$rul c6imic :n ol. ?> Deteriorarea .rin u.rae<.loatarea re ur elor $iologice Inter)enJia a$u8i)* a omului :n $io fer* a du la *r*cirea di)er it*Jii .eciilor Ei la creEterea in ta$ilit*Jii $ioceno8elor& cu dereglarea ec6ili$relor naturale. -e riarea pdurilor a contri$uit la degradarea olurilor& la creEterea aridit*Jii climatului& inten ificarea );nturilor Ei a.ariJia inundaJiilor. P*durile re.re8int* factorul determinant :n menJinerea ec6ili$rului ecologic& climatic Ei 6idric& re.re8ent;nd eco i temul cu o ca.acitate de regenerare de 2 M O ori mai mare dec;t oricare alt eco i tem natural. De .*duririle ma i)e f*cute :n co.ul )alorific*rii lemnului con tituie o cau8* e enJial* a degrad*rii olului .rin ero8iune& mai ale a terenurilor :n .ant*. Datorit* ace tui fa.t& .rin inter)enJia di tructi)* a omului& care a utili8at lemnul ca Ei com$u ti$il& ca Ei material :n con trucJii Ei indu trie au .entru eli$erarea terenurilor :n co.ul red*rii lor e<.loat*rii agricole& e<i t* J*ri M .recum +.ania Ei Drecia M care Ei-au redu u.rafaJa :m.*durit* cu .;n* la 1O [.
Cu toate c* -au efectuat re:m.*duriri cu r*Einoa e Ei eucali.Ji :n diferite 8one ale glo$ului& ace te .*duri amena'ate nu .re8int* di)er itatea .e );r te& .ecii Ei categorii ecologice de .lante& multitudinea relaJiilor inter .ecifice Ei ta$ilitatea ecologic* a igurat* :n ute de ani. +e a.recia8* c*& :n )iitor& ne)oia de lemn )a .ori cu circa 1, [& iar .*durea tro.ical* ri c* * di .ar* la :nce.utul ace tui mileniu. Reducerea Iaurului )erde9 e te accelerat*& :n mare m* ur*& de .loile acide care au di tru :n Dermania& Marea #ritanie Ei J*rile nordice .;n* la 1O [ din u.rafaJa :m.*durit*& :n .ecial .*durile de conifere. Ace tor fenomene li e al*tur* Ei incendiile din ultimii ani& care au determinat di .ariJia unor u.rafeJe uriaEe de .*dure& at;t :n Euro.a& c;t Ei :n alte continente. .

Pentru menJinerea :n)eliEului .rotector al eco ferei& care * fie ferit* de ero8iune Ei ariditate& Organi8aJia "aJiunilor Unite a luat m* uri de .rotecJie a .*durilor la car* .lanetar*& :n en ul con er)*rii olului& a re ur elor de a.*& a .urific*rii aerului Ei a :m$un*t*Jirii climatului. .uprapunatul =.roce ul de .*Eunare inten i)*> a du la di trugerea co)orului )egetal din eco i teme.
@n .am.a -ul argentinian ca.acitatea limit* .e .*Eunie naturale e cifrea8* la 11./// Qg )iteRQm.& :n .reeria din Te<a< de 11./// Qg )iteRQm.& iar :n a)ana din Wen5a numai de 2.O// Qg )iteRQm..

Dac* limitele ta$ilite unt de.*Eite& :n cadrul .o.ulaJiilor de animale *l$atice a.are autoreglarea& adic* e inten ific* acti)itatea .r*d*torilor& creEte frec)enJa $olilor Ei .ara8iJilor =deoarece .o.ulaJiile de in ecte fitofage e g* e c :n ec6ili$ru relati) cu mediul& uferind o cilaJii :n funcJie de fluctuaJiile ace tuia>. @n ca8ul animalelor dome tice& care r*m;n :n afara factorilor ecologici Ei e u.un factorului antro.ic =)oinJei omului> a.are u.ra.o.ularea .*Eunilor Ei o de8golire accentuat* a $ioto.ului& care :Ei .ierde ca.acit*Jile de regenerare. Animalele dome tice Jinute .e u.rafeJe limitate& .rin c*lcarea olului& duc la ta area ace tuia Ei tri)irea :n)eliEului )egetal& .ut;nd * e a'ung* la di .ariJia .rogre i)* a )egetaJiei de .e anumite u.rafeJe& care a.oi unt u.u e tre.tat ero8iunii Ei degrad*rii. @n .re8ent& .e glo$& e<i t* o .reocu.are general* de al)are a )egetaJiei de la u.ra.*Eunare .rin .lantarea de .erdele fore tiere au de fi<are a olului .rin lucr*ri .ecifice. .uprae$ploatarea aunei terestre. Omul M ca .arte con tituent* a $io ferei M a acJionat a u.ra com.onentelor ace teia at;t :n mod direct& .rin );n*toare& .e cuit& com$aterea unor d*un*tori Ei .ara8iJi& c;t Ei indirect& .roduc;nd de8ec6ili$re ecologice cu efecte :nt;r8iate a u.ra florei Ei faunei. AcJiunile necontrolate& a$u8i)e ale omului :n natur*& mai ale :n ultimele ecole& au redu imJitor .otenJialul genetic al $io ferei& ceea a du la di .ariJia unor .ecii de .lante Ei anumale Ei reducerea num*rului de indi)i8i ai unui ta<on.
"umai :n ultimele trei ecole au di .*rut 211 .ecii de )erte$rate& din care P0 [ .rin );n*toare .racticat* de oameni& alte 1/// de .ecii de )erte$rate fiind .e cale de di .ariJie =$i8onul din America de "ord& antilo.a 01

american*& ur ul gri88l5 din Me<ic& rinocerul a iatic& ur ul de $am$u din A ia& lu.ul mar u.ial Ei Qoala din Au tralia& ca.ra al.in* Ei $ourul din Euro.a.

M* urile& iniJiate Ei a.licate& -au concreti8at :n :nfiinJarea de .arcuri naJionale Ei re8er)aJii EtiinJifice& concomitent cu acJiuni de re.o.ulare a munJilor& multe .ecii fiind a tfel al)ate de la di .ariJie. .uprae$ploatarea resurselor oceanice. #ioceno8ele marine unt foarte com.le<e& cu un num*r mare de lanJuri trofice& de la .lante Ei animale .lanctonice& .eEti& .;n* la mamifere ac)atice. DeEi mediul ac)atic .are o ur * ine.ui8a$il*& cu eco i teme de :nalt* .roducti)itate& e<.loatarea lui :n mod inten i)& mai ale :n a.ro.ierea J*rmurilor& a du la de8ec6ili$re gra)e. Pe cuitul a$u8i) al mamiferelor uriaEe a du la di .ariJia unor .ecii =$alene& $roaEte Je toa e de mare& delfini etc.>. Dintre ne)erte$rate& omul a di tru M .rin inter)enJia a nec6i$8uit* M mai ale cru taceele Ei moluEtele =langu tele& tridiile .roduc*toare de idef din "oua Caledonie etc.>. CunoaEterea .reci * a ecologiei .o.ulaJiilor de intere .i cicol )a da .o i$ilitatea de a e)alua .e termen lung cantitatea anual* de $ioma * e<.loata$il*& f*r* a com.romite )iitorul .eciilor ac)atice. CreEterea :n $a8ine amena'ate a unui num*r mare de animale marine de intere economic re.re8int* un alt mi'loc eficace de diminuare a .re iunii factorului uman a u.ra .o.ulaJiilor ac)atice. @nfiinJarea :n a.ro.ierea J*rmurilor a unor .arcuri Ei re8er)aJii EtiinJifice ac)atice contri$uie la .* trarea ec6ili$rului $iocenotic al 6idro ferei. c> Deteriorarea .rin introducerea de noi .ecii :n eco i tem @n eco i temele naturale reali8area ec6ili$rului dinamic e te .o i$il* datorit* legilor o$iecti)e care acJionea8* la ni)elul lor. @n inter)enJiile ale a u.ra naturii& omul -a condu du.* ideea a)anta'elor imediate& modific;nd $ioceno8a .rin tran .ortul Ei introducerea unor .ecii noi e<ogene :n anumite eco i teme.
De e<em.lu& gramineele Ei .lantele ier$oa e culti)ate unt .re8ente .e toate continentele. Ma'oritatea leguminoa elor .ro)in din Euro.a a.u ean* Ei mediteranean*. Aclimati8area celor 1/ de .lante fura'ere din Euro.a e de f*Eoar* a t*8i :n 8onele intertro.icale. A.are a tfel .o i$ilitatea de uniformi8are a .*Eunilor din #ra8ilia .;n* :n Africa Ei Indone8ia. +e Etie c* odat* cu .lantele fura'ere au fo t introdu e& :n 8onele re .ecti)e& Ei numeroa e $uruieni care au modificat ec6ili$rul natural al a ociaJiilor de graminee& cu con ecinJe negati)e a u.ra eco i temelor naturale.

@n ca8ul .eciilor lemnoa e& .*durile au uferit .rofund .rin elecJia artificial* a e enJelor auto6tone Ei introducerea de e enJe e<ogene :n co.ul re:m.*duririlor au a aclimati8*rii unor .ecii din alte 8one geografice. "umai .rin :m$inarea armonioa * :ntre eco i temele naturale Ei cele antro.i8ate e )a .utea a igura ta$ilitatea eco ferei& dat fiind fa.tul c* unele .ecii e<ogene& introdu e )oit au in)oluntar de c*tre om :n eco i temele naturale au .rodu ade)*rate cata trofe ecologice.
De e<em.lu& introducerea .lantei /antana camara& originar* din America tro.ical*& :n "oua Caledonie& .entru formarea de $ariere :n calea )itelor& -a oldat cu in)adarea .*Eunilor de c*tre acea t* $uruian* Ei diminuarea .roducJiei fura'ere.

Korticultura folo eEte cel .uJin 0/./// de .ecii )egetale& care .ot fi culti)ate :n ere au :n condiJii naturale& intr;nd :n concurenJ* cu .eciile auto6tone.
+.re e<em.lu& 8am$ila de a.* M originar* din America de +ud& a in)adat :ntr-o ut* de ani 8ona .aleotro.ical*& intr;nd :n com.etiJie cu numeroa e .ecii ac)atice care -au redu numeric ori au di .*rut.

&> Deteriorarea .rin con trucJii de $ara'e Ei canale Pentru a igurarea de a.* .ota$il*& irigaJii& c*i de comunicaJii& .roducerea de energie electric*& omul a inter)enit :n eco i temele ac)atice .rin con trucJia de canale Ei $ara'e. Ace te con trucJii duc la inundarea unor terenuri alu)ionare Ei c6im$* com.onenJa cantitati)* Ei calitati)* a florei Ei faunei locale. @n unele ca8uri& noile lacuri con tituie ur e de $oli .rin de8)oltarea unui mare num*r de .ara8iJi
00

A tfel& de8)oltarea )egetaJiei ac)atice :n canalele de irigaJie alimentate de la $ara'ul de la A uan din Egi.t a condu la in talarea .urt*torilor malariei& a unor agenJii care .ro)oac* or$irea etc.

Marile $ara'e au Ei o .ierdere imen * de a.* .rin e)a.orare& mai ale :n 8onele calde Ei aride& fa.t care determin* reJinerea edimentelor Ei alu)iunilor :n amonte& a c*ror .re8enJ* a determinat :nregi trarea unei c*deri $ruEte a .roducJiei .i cicole maritime a'ung;ndu- e la ituaJia ca& la numai un an de la terminarea $ara'ului& .e cuitul * :ncete8e. Con truirea unui $ara' modific* total caracteri ticile unui cur de a.* curg*toare& o<igenarea a.ei fiind diminuat* M .e m* ura a.ariJiei unei tratific*ri termice M Ei a.*r;nd ri cul eutrofi8*rii :ntregului $a8in. e> Deteriorarea eco i temelor .rin .oluare Omul a :nJele c* .rogre ul ociet*Jii umane -a tran format M tre.tat M :ntr-un in trument de di trugere& cu efecte in)er e a u.ra a Ei a u.ra naturii. Odat* cu a.ariJia .rimelor ci)ili8aJii ur$ane -a f*cut imJit* Ei inter)enJia $rutal* a omului :n mediu .rin e<.loatarea neraJional* a terenurilor Ei a alter*rii mediului .rin .oluanJi M de origine mena'er*& agricol* Ei indu trial* M re8ultaJi :n urma de f*Eur*rii unor acti)it*Ji umane. Efectul de er*& di trugerea tratului de o8on .rotector Ei poluarea mediului :n general au de)enit .ro$leme .rioritare ale ecologiEtilor. Poluarea e te procesul de modi icare a actorilor biotici i abiotici prin introducerea !n mediu a poluanilor de tipul deeurilor rezultate din activitile umane# Poluarea natural re.re8int* o im.urificare a mediului u$ influenJa factorilor naturali& de)enit* :n * un fenomen ecundar ca im.ortanJ*& fiind rar* Ei cu cantit*Ji redu e de .oluanJi =.ul$eri& ga8e Ei )a.ori>. +ur ele de .oluare natural* unt!

vulcanii! eru.Jiile )ulcanice elimin* :n cantit*Ji foarte mari =de ordinul tonelor> .articule olide& ga8e Ei )a.ori& .;n* la 2/ M O/ Qm :n trato fer*& care unt .urtate de curenJi .;n* la de.*rt*ri mari de locul emiteriiF cutremurele! .roduc .ertur$aJii atmo ferice Ei mari cantit*Ji de im.urit*Ji .ro)enite din ol Ei din con trucJiile care e degradea8*& care unt de.la ate la mari di tanJe de curenJii de aer formaJi odat* cu eleF cometele i meteoriii! formea8* o .ul$ere co mic* de circa 1/// tone .e :ntreg glo$ul& ceea ce re.re8int* o den itate e<trem de mic* .e unitatea -de u.rafaJ*. Ace t .raf co mic .re8int* im.ortanJ* .entru 8$orurile co mice& fiind tot mai mult cercetat :n ultimii aniF el are o acJiune redu * a u.ra organi mului& e<ce.Jie f*c;nd .raful co mic contaminat radioacti). erodarea solului! ca form* de degradare a rocilor& e datorea8* acJiunii );ntului =ero8iunea eolian*> Ei a .loilor. Acea t* erodare e te cu at;t mai inten * cu c;t olul e te mai golaE& li. it de )egetaJie& cu e<.unere :n .ant* au cu o reJea 6idrografic* mai $ogat*. La ni)elul 8onelor erodate .reci.itaJiile atmo ferice nu e infiltrea8* :n ol& ci e curg re.ede la u.rafaJ* au e e)a.or*. Ca Ei con ecinJ* a.are o reducere a umidit*Jii din traturile u.erioare ale olului& determin;nd *r*cirea )egetaJiei. Prin erodarea eolian* e elimin* :n atmo fer* cantit*Ji )aria$ile de .ul$eri de .raf au roc* f*r;mat*& care .roduce o im.urificare local*& fiind .urtat* de );nt& uragane& cicloane& la mii de Qilometri.
(urtunile de .raf& formate din .articule de ol mo$ili8ate din regiunile de te.* din Africa de "ord& America de "ord e e<tind c*tre udul au e tul coa tei Atlanticului. +.re e<em.lu& ciclonul Endu din anul 1NN0 a a)ut efecte de)a tatoare .e coa ta de e t a +tatelor Unite ale Americii.

reziduurile vegetale i animale M u$ forma frun8elor moarte& re turilor alimentare& de'ecJiilor animale Ei umane& cada)relor& dega'* :n urma de com.unerii lor o erie de u$ tanJe ga8oa e care im.urific* aerul. Dranulele de .olen Ei .orii unor .lante
02

re.re8int* o categorie de aero oli de origine natural* care& a'unEi :n atmo fer*& influenJea8* negati) *n*tatea .o.ulaJiei& con tituindu- e :n agenJi infe tanJi Ei alergi8anJiF

ocul M re.re8int* o .rim* cau8* a deterior*rii eco i temelor& folo it :nc* din )ec6ime de om& a t*8i fiind mai de :nt;lnit :n anii ecetoEi .e continentul african Ei :n America tro.ical*& unde di truge o mare .arte a eco i temelor naturale.

Poluarea artifical a a.*rut odat* cu de8)oltarea aEe8*rilor ur$ane& u$ influenJa factorului antro.ic. IniJial& .rodu ele .oluante erau .uJine& a);nd natur* organic* Ei fiind uEor degrada$ile de c*tre microorgani mele mediului =$acterii Ei ciu.erci>. Pe m* ura de8)olt*rii indu triei& a creEterii demografice Ei a moderni8*rii te6nicii& .oluarea -a e<tin & .oluanJii -au :nmulJit Ei au a.*rut deEeuri greu $iodegrada$ile de ti.ul detergenJilor& .e ticidelor de inte8*& deEeurilor radioacti)e. C;nd cantitatea de .oluanJi de.*EeEte ca.acitatea de neutrali8are a mediului& eco i temele ufer* un .roce de alterare Ei di trugere a lor& re8ult;nd 8one total li. ite de )iaJ*. @n funcJie de natura .oluantului& .oluarea .oate fi! 0> izic M .rodu * de 8gomot =.oluarea onor*>& de u$ tanJe radioacti)e =.oluare radioacti)*> au de a.a cald*& .raf& .articule de c*r$uneF ?> chimic M .rodu * de com.uEii ga8oEi din indu trie =ionii unor metale grele& .e ticidele folo ite :n agricultur*& detergenJii>F c> biologic M re8ultat* din infe tarea mediului cu agenJi .atogeni Ei germeni .ro)eniJi din fermentaJii& eutrofi8area a.elor. Du.* mediul :n care acJionea8* .oluanJii& .oluarea .oate fi! .oluare a aerului& .oluare a olului& .oluare a a.ei. +CKEMC RECAPITULATI7C +trategia de .rotecia mediului re.re8int* totalitatea aciunilor i m* urilor de tinate con er)*rii re ur elor naturale i meninerii calit*ii factorilor de mediu la un ni)el acce.ta$il. In trumentele .oliticii de mediu unt mecani mele de $a8* aflate la di .o8iia gu)ernelor democratice& .rin care ace tea .ot influena .o.ulaie i organi8aiile& :n co.ul c6im$*rii mentalit*ii cet*enilor :n direcia fa)ora$il* i nece ar* atingerii o$iecti)elor i co.urilor dorite. (ormele de deteriorare a eco i temelor unt! deteriorarea eco i temelor .rin ero8iuneF deteriorarea .rin u.rae<.loatarea re ur elor $iologiceF deteriorarea .rin introducerea de noi .ecii :n eco i temF deteriorarea .rin con trucii de $ara'e i canaleF deteriorarea eco i temelor .rin .oluare.

CKE+TIO"AR DE E7ALUARE =M-&"2"2 II> 1.Care unt .rinci.alele com.onente ale trategiei de .rotecJie a mediului la ni)el naJionalZ 0.Care unt in trumentele .oliticii de mediu Z 2.Ce e te .oluarea Ei cum e .oate .roduce Z 1.Care dintre cele dou* forme ale .olu*rii =natural* Ei artificial*> e te mai .ericuloa * Z
01

MODULUL I I I PROTECIA ELEME"TELOR "ATURALE ?I ARTI(ICIALE ALE MEDIULUI


+tructuraRo$iecti)ele modulului
1. ProtecJia atmo ferei 1.1. "oJiunea de atmo fer* 1.0. Poluarea atmo ferei 1.2. Cadrul legi lati) naJional Ei internaJional con acrat .rotecJiei atmo ferei 1.1. Atri$uJii Ei o$ligaJii .ri)ind .rotecJia atmo ferei 1.O. R* .underea 'uridic* .entru .oluarea atmo ferei 0. ProtecJia a.elor 0.1. A.a 0.0. Im.ortanJa a.elor 0.2. Cla ificarea a.elor 0.1. Admini trarea Ei go .od*rirea a.elor 0.O. Poluarea a.elor 0.%. Cadrul legi lati) con acrat .rotecJiei a.elor 0.,. O$ligaJiile utili8atorilor de a.* 0.P. R* .underea 'uridic* .entru .oluarea a.elor 2. ProtecJia olului Ei u$ olului 2.1. +olul Ei u$ olul 2.0. Poluarea Ei degradarea olului Ei u$ olului 2.2. Cadrul legal in tituit :n co.ul a igur*rii .rotecJiei olului Ei u$ olului 2.1. ProtecJia olului Ei u$ olului 2.O. R* .underea 'uridic* 1. ProtecJia .*durilor Ei a )egetaJiei fore tiere a. Conce.te $. Cadrul legi lati) c. ProtecJia .*durilor Ei a )egetaJiei fore tiere d. R* .underea 'uridic* .entru :nc*lcarea O. Regimul ariilor naturale .rote'ate Ei al monumentelor naturii O.1. "oJiunea de arii naturale .rote'ate O.0. Cadrul legi lati) .ri)ind con er)area Ei .rotecJia ariilor naturale .rote'ate Ei monumentelor naturii O.2. O$ligaJiile .er oanelor fi8ice Ei 'uridice :n ace t domeniu O.1. R* .underi Ei ancJiuni %. ProtecJia faunei Ei florei tere tre Ei ac)atice %.1. (auna Ei flora %.0. Cadrul legi lati) con acrat .rotecJiei faunei Ei florei ,. ProtecJia mediului artificial ,.1. Conce.tul de mediu artificial Ei 6a$itat uman ,.0. Cadrul legi lati) .ri)ind a igurarea .rotecJiei mediului artificial ,.2. M* uri Ei modalit*Ji de reali8are a .rotecJiei mediului ,.1. Procedura de reglementare a acti)it*Jilor economice Ei ociale cu im.act a u.ra mediului
0O

P. ProtecJia :m.otri)a radiaJiilor P.1. Radioacti)itatea Ei efectele ei P.0. Reguli in tituite de c*tre tat .entru a igurarea .rotecJiei :m.otri)a radiaJiilor N. DeEeurile Ei controlul circuitului lor N.1. "oJiunea de deEeuri N.0. Efectul deEeurilor a u.ra calit*Jii factorilor de mediu N.2. Cadrul legal .ri)ind regimul deEeurilor N.1. Reguli .ri)ind controlul circulaJiei deEeurilor

,! P'- ec5$0 0 /-1=e'e$


,! ,! N-5$"#e0 &e 0 /-1=e': (tmosfera con tituie mediul de )iaJ* .e Terra& calitatea )ieJii fiind direct de.endent* de calitatea aerului. @n)eliEului ga8o alc*tuit din aer& care :ncon'oar* .*m;ntul& nu i e .oate ta$ili o limit* u.erioar* .reci *& tratul de aer din 'urul .lanetei noa tre trec;nd tre.tat :n .aJiul inter.lanetar =e<traatmo feric>. @n legi laJia noa tr*& atmo fera e te definit* ca Ima a de aer care :ncon'oar* u.rafaJa tere tr*& inclu8;nd Ei tratul .rotector de o8on9. ,! )! P-2"0'e0 0 /-1=e'e$ Poluarea atmosferei a fo t definit* ca fiind introducerea de ctre om, direct sau indirect, de substane sau energie care au o aciune nociv de natur s pun !n pericol sntatea omului, s duneze resurselor biologice i ecosistemelor, s deterioreze bunurile materiale i s aduc atingere sau s pgubeasc valorile de agrement i alte utilizri legitime ale mediului, iar poluarea atmosferic transfrontier pe distane lungi ca fiind acea poluare a crei surs izic este cuprins % total sau parial % !n zona supus jurisdiciei naionale a unui stat i care are e ecte duntoare !ntr+o zon supus jurisdiciei naionale a altui stat, la o distan la care nu este !n general posibil s se disting contribuia surselor individuale sau a grupurilor de surse de emisie# Con ecinJele .olu*rii atmo ferei unt uneori )i8i$ile Ei imediate& alteori ele e .roduc cu :nt;r8iere& cum e te ca8ul di trugerii tre.tate& :n anumite 8one& a tratului de o8on. Pe m* ura .*trunderii :n atmo fer* a unei cantit*Ji tot mai mari de ra8e ultra)iolete& ca urmare a di trugerii .*turii de o8on& creEte num*rul ca8urilor de cancer al .ielii Ei incidenJa ca8urilor de cataract*. AceeaEi cau8* .oate a)ea ca efect c*derea cantitati)* Ei calitati)* a .roducJiilor agricole. Ploile acide cau8ate de arderea minereurilor& c*r$unilor Ei .etrolului& conJin;nd ulf& emanaJiile de ga8e de eEa.ament& mog-ul re8ultat :n urma elimin*rii de fum .e coEurile u8inelor unt cau8e care fac M de multe ori M ca aerul * de)in* ire .ira$il& d*un;nd *n*t*Jii )ieJuitoarelor& :n general )ieJii .e .*m;nt. @n .roce ul .olu*rii aerului e .ot di tinge trei eta.e! -emi ia diferitelor materiale = u$ tanJe> .oluante& ce e m* oar* :n general :n cantitatea emi iei lor :n atmo fer*& :ntr-o or*F -tran miterea materialelor .oluante emanate& .rin curenJii de aer& :n diferite direcJiiF -concentrarea materialelor .oluante aflate .ermanent au tem.orar :n a.ro.ierea olului& indiferet de tarea fi8ic* a .oluanJilor re .ecti)i. @n cadrul Ei :n urma ace tui .roce con ecinJele nefa te a.ar nu numai :n .ri)inJa omului& animalelor Ei .lantelor& ci Ei a u.ra cl*dirilor& a con trucJiilor :n general& materialul te6nic creat de om fiind u.u Ei el ace tui fenomen care :i accentuea8* u8ura. E te )or$a& :n acea t* .ri)inJ*& mai ale de materialul electric Ei electronic& din ce :n ce mai miniaturi8at& mai com.act& cu funcJiuni din ce :n ce mai com.le<e Ei& deci& e<trem de en i$il la .oluarea aerului.
0%

,! 4! C0&'"2 2e6$120 $% #05$-#02 ;$ $# e'#05$-#02 c-#10c'0 3'- ec5$e$ 0 /-1=e'e$ RelaJiile ociale formate :n leg*tur* cu .rotecJia atmo ferei unt u.u e unor reglement*ri cu.rin e :n mai multe acte normati)e& dintre care amintim! Con tituJia Rom;niei& OrdonanJa de UrgenJ* nr.012R0/// .ri)ind .rotecJia atmo ferei& Legea nr.01R1NN1 .entru ratificarea Con)enJiei M cadru a "aJiunilor Unite a u.ra c6im$*rilor climatice& Ordinul nr.1%0R1NN2 al mini trului a.elor& .*durilor Ei .rotecJiei mediului .entru a.ro$area CondiJiilor te6nice .ri)ind .rotecJia atmo ferei Ei a "ormelor metodologice .ri)ind determinarea emi iilor de .oluanJi atmo ferici .roduEi de ur e taJionare etc. Poluarea aerului nu cunoaEte graniJe .olitico-admini trati)e. Ea afectea8* 8one mai mult au mai .uJin :ntin e& .ut;nd aco.eri a tfel teritorii ce .ot a.arJine mai multor tate. Poluarea aerului a.are aEadar ca un fenomen glo$al& internaJional& im.un;nd ca Ei lu.ta :m.otri)a ace tui flagel * :m$race caracter internaJional& * e organi8e8e o coo.erare inter tatal* $a8at* .e documente internaJionale& con)enJii $ilaterale au multilaterale& :nc6eiate u$ :ndrumarea unor organi me internaJionale. Cele mai im.ortante reglement*ri internaJionale incidente :n materie unt! - DeclaraJia de .rinci.iu a u.ra lu.tei :m.otri)a .olu*rii aerului& ado.tat* de Con iliul de MiniEtri al Con iliului Euro.ei la P martie 1N%PF - Re8oluJiile ConferinJelor Organi8aJiei "aJiunilor Unite a u.ra mediului Ei de8)olt*rii din anii 1NPP& 1NPN& 1NN/ Ei 1NN1F - Con)enJia-cadru a "aJiunilor Unite a u.ra c6im$*rilor climatice& emnat* la Rio de Haneiro& la O iunie 1NN0. ,! 7! A '$?"5$$ ;$ -?2$605$$ 3'$%$#& 3'- ec5$0 0 /-1=e'e$ Con tituJia Rom;niei con acr* fa.tul c* tatul e te o$ligat * ia m* uri .entru a igurarea igienei Ei a *n*t*Jii .u$lice& el tre$uind * a igure refacerea Ei ocrotirea mediului& .recum Ei menJinerea ec6ili$rului ecologic. Politica naJional* de .rotecJie a atmo ferei e concreti8ea8* :n! a> introducerea de te6nici Ei te6nologii adec)ate .entru menJinerea .oluanJilor la ur *F $> ge tionarea re ur ei de aer& :n en ul reducerii emi iilor de .oluanJi .;n* la reali8area celor mai c*8ute ni)eluri Ei care * nu de.*Eea c* ca.acitatea de regenerare a atmo ferei F c> ge tionarea re ur ei de aer & :n en ul a igur*rii calit*Jii core .un8*toare a ecurit*Jii *n*t*Jii umaneF d> moderni8area Ei .erfecJionarea i temului naJional de monitori8are integrat* a calit*Jii aerului. @n )ederea tran .unerii :n .ractic* a .oliticii naJionale de .rotecJie a atmo ferei & autoritatea central* .entru .rotecJia mediului ela$orea8* normele te6nice& tandardele Ei regulamentele de a.licare .ri)ind! a> calitatea aerului :n funcJie de factorii .oluanJi din atmo fer*F $> emi iile de .oluanJi atmo ferici .entru ur e fi<e Ei mo$ile& .recum Ei condiJiile de re tricJie au de interdicJie .entru utili8are& inclu i) .entru u$ tanJele care afectea8* tratul de o8onF c> calitatea com$u ti$ililor Ei car$uranJilor& .recum Ei reglement*rile .ri)ind );n8area M cum.*rarea Ei tran .ortul ace toraF d> .ragul onic Ei reglement*ri .entru limitarea 8gomotelorF e> u.ra)eg6erea calit*Jii aerului& .rocedurii de .rele)are Ei anali8*& am.la area .unctelor Ei in trumentelor .entru .ro$e Ei anali8e& frec)enJa m* ur*torilor E.a. f> identificarea& u.ra)eg6erea Ei controlul agenJilor economici a c*ror acti)itate e te generatoare de ri c .otenJial Ei R au .oluare atmo feric*F
0,

i temul de notificare ra.id*& :n ca8 de .oluare acut* a atmo ferei cu efecte tran frontier* & a autorit*Jilor de emnate cu a.licarea Con)enJiei .ri)ind efectele tran frontier* ale accidentelor indu triale. Autoritatea central* .entru .rotecJia mediului e te c6emat* * )erifice re .ectarea legalit*Jii :n domeniul .rotecJiei atmo ferei& * u.ra)eg6e8e Ei * controle8e a.licarea .re)ederilor legale incidente :n domeniu& a);nd urm*toarele atri$uJii! - con tat* a.ariJia e.i oadelor de .oluare a atmo ferei& d* alert* EiR au emite .rogno8e legate de ace teaF - di .une :ncetarea tem.orar* au definiti)* a acti)it*Jilor generatoare de .oluare :n )ederea a.lic*rii unor m* uri de urgenJ* au .entru nere .ectarea .rogramului .entru conformareF olicit* m* uri te6nologice& a.lic* re tricJii Ei interdicJii :n )ederea .re)enirii& limit*rii au elimin*rii emi iilor de .oluanJiF - a.lic* ancJiunile .re)*8ute de lege :n ca8 de nere .ectare a m* urilor di .u e. @n ceea ce .ri)eEte .er oanele fi8ice Ei 'uridice& ace tea au urm*toarele o$ligaJii legale .ri)ind .rotecJia atmo ferei! * re .ecte reglement*rile .ri)ind .rotecJia atmo ferei& ado.t;nd m* uri te6nologice adec)ate de reJinere Ei neutrali8are a .oluanJilor atmo fericiF * dote8e in talaJiile te6nologice& care unt ur e de .oluare& cu i teme de m* ur*& * a igure corecta lor funcJionare& * a igure .er onal calificat Ei * furni8e8e& la cerere au .otri)it regulamentului .entru conformare& autorit*Jilor .entru .rotecJia mediului& datele nece areF * :n$un*t*Jea c* .erformanJele te6nologice :n co.ul reducerii emi iilor Ei * nu .un* :n e<.loatare in talaJiile .rin care e de.*Ee c limitele ma<ime admi eF * a igure& la cererea autorit*Jilor .entru .rotecJia mediului& diminuarea& modificarea au :ncetarea acti)it*Jii generatoare de .oluareF * a igure m* uri Ei dot*ri .eciale .entru i8olarea Ei .rotecJia fonic* a ur elor generatoate de 8gomot Ei )i$raJii& * )erifice eficienJa ace tora Ei * .un* :n e<.loatare numai .e cele care nu de.*Ee c .ragul fonic admi . Termenul limit* .entru moderni8area i temelor de de.oluare e fi<ea8* cu oca8ia e<amin*rii cererii de autori8are a funcJion*rii in talaJiei& a);ndu- e :n )edere urm*toarele criterii! im.actul o$iecti)ului a u.ra mediuluiF .o i$ilit*Jile te6nice de reali8are a i temelor de de.oluare Ei co turile ace toraF im.ortanJa ocial* a o$iecti)ului. DeJin*torii de terenuri unt o$ligaJi * :ntreJin* Ei * e<tind* .erdelele Ei aliniamentele de .rotecJie& .aJiile )er8i& .arcurile& gardurile )ii .entru :m$un*t*Jirea ca.acit*Jii de regenerare a atmo ferei& .rotecJia fonic* Ei eolian*. O o$ligaJie legal* a em*n*toare& care )ine :n .ri'inul .rotecJiei atmo ferei& e te formulat* a tfel! deJin*torii .*durilor& )egetaJiei fore tiere din afara fondului fore tier Ei .a'i tilor unt o$ligaJi * menJin* u.rafaJa :m.*durit* a )egetaJiei fore tiere din afara fondului fore tier& find inter8i * reducerea ace tora& cu e<ce.Jia ca8urilor .re)*8ute de lege. ,! <! R:13"#&e'e0 @"'$&$c: 3e# '" 3-2"0'e0 0 /-1=e'e$ @nc*lcarea normelor legale .ri)itoare la .rotecJia atmo ferei atrag r* .underea 'uridic*& care .oate :m$r*ca urm*toarele forme! r* .undere contra)enJional* =care atrage ancJiunea amen8ii contra)enJionale>& r* .undere .enal* =:n ca8ul c*reia ancJiunea e te amenda .enal* au :nc6i oarea> Ei r* .undere ci)il* =care are caracter .atrimonial>. Ace te trei forme M de)enite cla ice M unt .re8ente :n toate reglement*rile legale .ri)itoare la .rotecJia factorilor de mediu& inclu i) :n ca8ul .rotecJiei atmo ferei. Ele e a.lic* a);nd :n )edere .ecificul factorului .rote'at Ei al fa.telor *);rEite :n materie de .oluare a atmo ferei.

g>

0P

)! P'- ec5$0 03e2-'


)! ,! A30 (pa& lic6id tran .arent Ei incolor& e te unul dintre elementele componente ale mediului natural, o surs natural indispensabil vieii, regenerabil, vulnerabil i limitat. Ea con tituie materia .rim* .entru acti)it*Ji .roducti)e& o ur * de energie& o cale de tran .ort etc. Parte integrate din .atrimonial .u$lic& a.a con titute un factor determinant :n meJinerea ec6ili$rului ecologic. )! )! I/3-' 0#50 03e2-' Con iderat* mult* )reme ca o ur * ine.ui8a$il* a naturii& a.a e do)edeEte a nu fi - totuEi M di .oni$il* :n cantit*Ji uficiente Ei de o calitate core .un8*toare ne)oilor de folo ire& :n anumite .erioade Ei :n anumite regiuni ale Terrei. CerinJele fireEti Ei .ermanente de a.* duc la creEterea u$ tanJial* Ei ne:ntreru.t* a con umului de a.*& ce nu mai .oate fi ati f*cut :ntotdeauna :n regimul natural al ur elor de a.*& im.un;ndu- e a tfel reali8area de $ara'e& lacuri de acumulare& deri)aJii Ei canale magi trale etc. Totodat*& creEterea )olumului de a.e u8ate conduce la nece itatea de8)olt*rii lucr*rilor de e.urare a a.elor Ei la luarea de m* uri de .rotecJie a calit*Jii ace tora. +e con tat* M :n acelaEi tim. M o creEtere a )alorii .agu$elor .rodu e de inundaJii care face nece ar* e<ecutarea de lacuri de acumulare .entru atenuarea )iiturilor& regulari8*ri de al$ii& efectuarea lucr*rilor de :ntreJinere a al$iilor cur urilor de a.* etc. )! 4! C201$=$c0'e0 03e2-' Du.* criteriul admini tr*rii lor& a.ele .ot fi internaionale, teritoriale i naionale. (pele internaionale unt acelea cu .ri)ire la care tatul rom;n e te ri)eran cu alte tate& cele care intr* au trec .rin graniJele J*rii& .recum Ei cele cu .ri)ire la care intere ele unor tate tr*ine au fo t recuno cute .rin tratate Ei con)enJii internaJionale. (pele teritoriale M numite Ei maritime interioare M unt cele cu.rin e :n .orJiunea de la J*rmul J*rii noa tre .re larg& a c*ror :ntindere Ei delimitare e ta$ile c .rin lege. (pele naionale unt flu)iile& r;urile& .;r;urile& canalurile Ei lacurile na)iga$ile interioare& .recum Ei a.ele flu)iale Ei r;urile de frontier* ta$ilite .rin acte 'uridice internaJionale. ?> @n funcJie de aEe8area lor& e di ting a.e de u.rafaJ* Ei a.e u$terane. (pele de suprafa e g* e c dea u.ra olului fie :n miEcare =a.ele curg*toare>& fie r*m;n;nd M :n .rinci.iu M :n acelaEi loc =lacuri>. (pele subterane e g* e c la o ad;ncime oarecare u$ .*m;nt& nefiind )i8i$ile la u.rafaJ*. c> Du.* de tinaJia lor economic* di tingem ape de olosin general, ape destinate insdustriilor, ape destinate agriculturii i ape cu destinaii speciale. (pele de folosin general unt cele de tinate& :n .rinci.al& ati facerii ne)oilor .o.ulaJiei M ituaJie :n care a.a re.re8int* un o$iect de con umaJie indi)idual*. (pele destinate industriilor =a.ele indu triale> unt cele folo ite :n acti)it*Jile indu triale .entru reali8area unor .rodu e noi. (pele destinate agriculturii unt M :n .ecial M cele folo ite .entru irigaJii M ca8 :n care a.a re.re8int* un o$iect al muncii. (pele cu destinaii speciale unt cele utili8ate .entru na)igaJie& .entru .e cuit& .entru .roducerea energiei electrice etc. M ituaJii :n care a.a re.re8int* un mi'loc de .roducJie. &> Du.* criteriul formei de .ro.rietate legiuitorul di tinge ape aparin"nd domeniului public i ape aparin"nd domeniului privat# (pele aparin)nd domeniului public unt cele de u.rafaJ* cu al$iile lor minore a);nd lungimi mai mari de O Qm Ei cu $a8ine 6idrografice ce de.*Ee c u.rafaJa de 1/ Qm.& malurile Ei
0> 0N

cu)etele lacurilor& .recum Ei a.ele u$terane& a.ele maritime interioare& fale8a Ei .la'a m*rii& cu $og*Jiilor lor naturale Ei .otenJialul energetic )alorifica$il& marea teritorial* Ei fundul a.elor maritime. (pele aparin)nd domeniului pri$at unt cele cu.rin e :n al$iile minore cu lungimi mai mici de O Qm Ei cu $a8ine 6idrografice ce nu de.*Ee c u.rafaJa de 1/ Qm.& .e care a.ele nu curg .ermanent. Ace te a.arJin deJin*torilor& cu orice titlu ai terenurilor .e care e formea8* au curg. )! 7! A&/$#$1 '0'e0 ;$ 6-13-&:'$'e0 03e2-' Admini trarea domeniului .u$lic naJional al a.elor& ge tionarea cantitati)* Ei calitati)* a ace tora e reali8ea8* de! Com.ania "aJional* IA.ele Rom;ne9 M +.A. Ei filialele ace teiaF Regia Autonom* a A.elor Minerale Ei Admini traJia Re8er)aJiei #io ferei IDelta Dun*rii9. Com.ania "aJional* IA.ele Rom;ne9 +.A.& ca unitate aflat* u$ autoritatea Mini terului Mediului Ei Do .od*ririi A.elor e te un organi m .eciali8at care& .e l;ng* ge tionarea cantitati)* Ei calitati)* a a.elor =cu e<ce.Jia a.elor minerale& termominerale& de u8 alimentar& de tinate utili8*rii fi8ico-tera.eutice Ei altori co.uri>& reali8ea8* e<.loatarea lucr*rilor de go .od*rire a a.elor Ei a.lic* trategia Ei .olitica naJional* :n domeniu& acJion;nd .entru cunoaEterea re ur elor de a.* Ei folo irea lor naJional*& a igur;nd .rotecJia ace tora :m.otri)a e.ui8*rii Ei degrad*rii& .recum Ei .entru .re)enirea efectelor di tructi)e ale a.elor& :n condiJii de eficienJ* economic* Ei de .rotecJie ocial*. Acea t* Com.anie "aJional* admini trea8* Ei e<.loatea8* al$iile minore& lucr*rile de go .od*rire a a.elor Ei a igur* a.licarea legi laJiei .entru folo irea Ei .rotecJia re ur elor de a.*. Regia Autonom* a A.elor Minerale admini trea8* Ei ge tionea8* anumite a.e u$teraneF ea are ca o$iect de acti)itate go .od*rirea fondului 6idromineral al tatului& :ntreJinerea ur elor de a.* mineral*& e<ecutarea de inter)enJii la ur e Ei ca.t*ri& .rotecJia 8*c*mintelor 6idrominerale& urm*rirea Ei admini trarea :ntregului fond 6idromineral al J*rii& :n co.ul e)it*rii fenomenelor de degradare Ei .oluare& .unerea :n )aloare a unor noi 8*c*minte de a.e minerale. Admini traJia Re8er)aJiei #io ferei Delta Dun*rii coordonea8* lucr*rile 6idrote6nice .entru a igurarea $unei circulaJii a a.elor .e canale& g6ioluri Ei lacuri& .recum Ei .entru :m.iedicarea fenomenelor de ero8iune a .latformelor marine. Prin go .od*rirea a.elor :nJelegem acti)it*Jile care& .rintr-un an am$lu de mi'loace te6nice Ei m* uri legi lati)e& economice Ei admini trati)e conduc la cunoaEterea& utili8area& )alorificarea raJional*& menJinerea au :m$un*t*Jirea re ur elor de a.* .entru ati facerea ne)oilor ociale Ei economice& la .rotecJia :m.otri)a e.ui8*rii Ei .olu*rii ace tor ur e& .recum Ei la .re)enirea Ei com$aterea acJiunilor di tructi)e ale a.elor. Do .od*rirea unitar* a a.elor e reali8ea8* Ei e de f*Eoar* .e $a8ine 6idrografice Ei e $a8ea8* .e cunoaEterea EtiinJific* com.le<*& cantitati)* Ei calitati)* a re ur elor de a.* ale J*rii& reali8at* .rintr-o acti)itate unitar* Ei .ermanent* de u.ra)eg6ere& o$ er)are Ei m* ur*tori a u.ra fenomenelor reale 6idrometeorologice Ei re ur elor de a.*& inclu i) de .rogno8* a e)oluJiei naturale a ace tora& .recum Ei a e)oluJiei lor u$ efectele antro.ice. @n cadrul go .od*rii a.elor& a.ele de u.rafaJ* Ei cele u$terane unt con iderate ca un tot unitar at;t u$ a .ect cantitati) c;t Ei calitati) :n co.ul a igur*rii de8)olt*rii dura$ile. InformaJiile 6idrometeorologice& 6idrogeologice Ei cele de go .od*rire a a.elor e o$Jin .rin unit*Ji ale Com.aniei "aJionale IA.ele Rom;ne9 +.A.& de la alte unit*Ji .eciali8ate Ei direct de la utili8atorii de a.*. Toate ace te informaJii Ei date con titute (ondul "aJional de Date de Do .od*rire a A.elor. Modul de organi8are& .* trare Ei ge tionare a ace tuia e ta$ileEte unitar de c*tre Mini terul Mediului Ei Do .od*ririi A.elor. (urni8area de a tfel de informaJii e .oate refu8a .er oanelor fi8ice Ei 'uridice :n ca8ul :n care ace tea afectea8*! iguranJa naJional*& de f*Eurarea unor acJiuni :n cur de urm*rire .enal* au de 'udecat*& confidenJialitatea indu trial* Ei comercial* =adic* ituaJiile :n care e de8)*luie Ei e folo e c ecrete de comerJ& :ntr-o manier* contrar* .racticilor comerciale loiale>.

2/

)! < ! P-2"0'e0 03e2-' Prin poluarea apei e :nJelege orice alterare izic, chimic, biologic sau bacteriologic a acesteia peste o limit admisibil stabilit prin lege, inclusiv depirea nivelului natural de radioactivitate produs direct sau indirect de activiti umane, care o ac improprie olosirii normale !n scopurile !n care aceast utilizare era posibil !nainte de a interveni alterarea. Poluarea a.elor e te .rodu * de cel .uJin cinci categorii de .oluanJi! de natur* fi8ic*& c6imic*& $iologic*& $acteriologic* Ei radioacti)*& re8ultaJi din di)er e acti)it*Ji. Princi.alii agenJi fi8ici cu rol :n .oluarea a.elor unt u$ tanJele radioacti)e =de.unerile radioacti)e care a'ung :n a.e cu .loaia& a.ele folo ite :n u8inele atomice& deEeurile radioacti)e etc.> Ei a.ele termale =de)er area :n a.* a lic6idelor calde ce au er)it la r*cirea in talaJiilor indu triale etc.>. Poluarea c6imic* a a.elor e .roduce .rin infectarea cu .lum$& a8ot& fo fat& 6idrocar$uri& detergenJi& .e ticide etc. Prin nere .ectarea o$ligaJiilor lor legale Ei :nc*lcarea interdicJiilor .e care le ta$ileEte legea& utili8atorii de a.* contri$uie Ei la c*derea cantit*Jilor de a.* nece are .o.ulaJiei Ei economiei. )! A! C0&'"2 2e6$120 $% c-#10c'0 3'- ec5$e$ 03e2-' Actele normati)e care reglementea8* .ro$lematica .ri)ind regimul 'uridic al a.elor Ei a .rotecJiei lor unt urm*toarele! Con tituJia =.rin art.12O alin.1>& OrdonanJa de UrgenJ* a Du)ernului nr.1NOR0//O .ri)ind .rotecJiei mediului& Legea a.elor nr.1/,R1NN%& Legea nr.21/R0//1 .entru modificarea Ei com.letarea Legii a.elor nr.1/,R1NN%& Legea nr.1,R1NN/ .ri)ind regimul 'uridic al a.elor maritime interioare& al m*rii teritoriale Ei al 8onei contigue ale Rom;niei& Legea nr.11R1NNO .entru ratificarea Con)enJiei .ri)ind coo.erarea .entru .rotecJia Ei utli8area dura$il* a flu)iului Dun*rea =Con)enJia .entru .rotecJia flu)iului Dun*rea a fo t emnat* la +ofia la 0N iunie 1NN1>& Con)enJia .ri)ind .rotecJia Ei utili8area cur urilor de a.* tran frontiere Ei a lacurilor internaJionale :nc6eiat* la Kel inQi la 1, martie 1NN0& Legea nr.11/R1NN% .ri)ind ratificarea Con)enJiei "aJiunilor Unite a u.ra dre.tului m*rii& :nc6eat* la Montego #a5 =Hamaica> la 1/ decem$rie 1NN0 etc.

)! B! O?2$605$$2e " $2$90 -'$2-' &e 03: Potri)it legii& dre.tul de folo inJ* a a.elor de u.rafaJ* au u$terane& inclu i) a celor arte8iene& e ta$ileEte .rin autori8aJia de go .od*rire a a.elor. Ace t dre.t include Ei e)acuarea& :n re ur ele de a.*& de a.e u8ate& a.e de de ec*ri ori drena'e& a.e meteorice& a.e de min* au de 8*c*m;nt& du.* utili8are. A.ele .ot fi folo ite li$er& cu re .ectarea normelor anitare Ei de .rotecJie a calit*Jii lor& .entru $*ut& ad*.at& udat& .*lat Ei alte tre$uinJe go .od*reEti& dac* .entru acea ta nu e folo e c in talaJii au e folo e c in talaJii de ca.acitate mic*& de .;n* la /&0 lR ec.& de tinate e<clu i) ati facerii nece it*Jilor go .od*riri .ro.rii. Orice .er oan* fi8ic*& .e .ro.rie r* .undere& .oate utili8a li$er a.ele marine din afara 8onelor de re tricJie .entru :m$*iere. A.ele u$terane core .un8*toare calitati) unt de tinate M :n .rimul r;nd M aliment*rii cu a.* a .o.ulaJiei Ei a animalelor& .recum Ei .entru a igurarea igienei Ei *n*t*Jii .o.ulaJiei. Ace te a.e .ot fi utili8ate :n alte co.uri numai :n $a8a autori8aJiei de go .od*rire a a.elor. Utili8atorii de a.* unt o$ligaJi! * re .ecte normele de con um de a.* .e unitatea de .rodu au de acti)itateF * economi ea c* a.a .rin folo ire 'udicioa *& recirculareF * a igure :ntreJinerea Ei re.ararea in talaJiilor .ro.rii Ei a celor din i temele de alimentare cu a.* Ei canali8are-e.urare& du.* ca8F
21

* ado.te te6nologii de .roducJie cu cerinJe de a.* redu e Ei c;t mai .uJin .oluante& * reduc* .oluanJii e)acuaJi odat* cu a.ele u8ate Ei * recu.ere8e u$ tanJele utile conJinute :n a.ele u8ate Ei :n n*moluriF * a igure reali8area& :ntreJinerea Ei e<.loatarea taJiilor Ei in talaJiilor de .relucrare a calit*Jii a.elor la ca.acitatea autori8at*& * urm*rea c* eficienJa ace tora .rin anali8* de la$orator Ei * inter)in* o.erati) .entru :ncadrarea indicatorilor de emi ie :n limitele admi e .entru e)acuarea a.elor u8ate& limite .re)*8ute :n autori8aJia de go .od*rire a a.elor etc. Autoritatea central* .entru .rotecJia mediului Ei Com.ania "aJional* IA.ele Rom;ne9 M +.A. .ot lua m* uri de limitare au de u .endare .ro)i8orie a folo irii a.ei& .entru a face faJ* unui .ericol au con ecinJelor unor accidente& ecetei& inundaJiilor au unui ri c de li. * de a.* datorat u.rae<.loat*rii re ur ei. Autorit*Jile admini traJiei .u$lice locale au o$ligaJia * a igure go .od*rirea eficient* a a.ei di tri$uite :n localit*Ji& .recum Ei colectarea a.elor meteorice& canali8area Ei e.urarea a.elor u8ate. Unit*Jile de go .od*rire a a.elor unt o$ligate * ia :n con iderare orice informaJie .ri)ind .oluarea accidental* .ro)enit* de la .er oane fi8ice au 'uridice& altele dec;t utili8atorii. )! +! R:13"#&e'e0 @"'$&$c: 3e# '" 3-2"0'e0 03e2-' @n ca8ul .olu*rii a.elor e te antrenat* r* .underea 'uridic* ce .oate :m$r*ca urm*toarele forme! r* .undere contra)enJional* =Legea a.elor nr.1/,R1NN% calific* dre.t contra)enJii M .rin .re)ederile art.P, M un num*r de O2 de fa.te de :nc*lcare a regimului 'uridic al a.elor>F r* .undere .enal* = art.N0 al aceleiaEi legi enumer* mai multe infracJiuni din domeniul a.elor& ancJiunea fiind :nc6i oarea au amenda .enal*>F r* .underea ci)il* =care inter)ine ori de c;te ori .rin contra)enJiile au infracJiunile *);rEite :n ace t domeniu e cau8ea8* Ei un .re'udiciu .atrimonial>.

4! P'- ec5$0 1-2"2"$ ;$ 1"?1-2"2"$


4! ,! S-2"2 ;$ 1"?1-2"2 'olul re.re8int* tratul u.erior Ei af;nat al coarJei .*m;ntului :nR.e care e de8)olt* )iaJa )egetal* Ei care aco.er* u$ olul. +olul con tituie cel mai im.ortant element com.onent al terenurilor agricole Ei il)ice& .recum Ei al terenurilor cu alte de tinaJii =con trucJii& c*i de comunicaJii etc.> +olul e te limitat ca :ntindere Ei odat* di tru el nu mai .oate fi adu la tarea iniJial*& natural* dec;t :ntr-un tim. foarte :ndelungat! .entru formarea unui trat de ol gro de 2 cm e te ne)oie de 2// M 1/// ani& iar gene8a unui trat de ol de 0/ cm durea8* :ntre 0/// M ,/// ani. Prin urmare& e te de la ine :nJele c* olului tre$ie *-i fie a igurat* o .rotecJie deo e$it*. 'ubsolul e te acea parte component a teritoriului de stat reprezent"nd spaiul izic situat sub sol i av"nd orma geometric a unui con neregulat, cu baza constituit din sol i cu v"r ul situat !n centrul pm"ntului. +u$ olul e te alc*tuit din totalitatea formaJiunilor geologice mai )ec6i dec;t .*tura actual* de ol. +u$ olul conJine re ur e Ei 8*c*minte naturale deo e$it de im.ortante .entru de f*Eurarea )ieJii .e .*m;nt! a.e minerale Ei termale& minereuri& com$u ti$ili oli8i& lic6i8i Ei ga8oEi etc. Ace te re ur e M denumite .rin Con tituJie I$og*Jii naturale9 M con titute .ro.rietate .u$lic*. 4! )! P-2"0'e0 ;$ &e6'0&0'e0 1-2"2"$ ;$ 1"?1-2"2"$
20

Poluarea olului Ei a u$ olului re.re8int* re8ultatul tuturor fa.telor EiR au acJiunilor care M *);rEindu- e ori :ndre.t;ndu- e a u.ra ace tora M unt de natur* a .roduce dereglarea funcJion*rii lor normale. (actorii .oluanJi ai olului Ei u$ olului .ot fi de natur* fi8ic*& c6imic*& $iologic*& etc. 4! 4! C0&'"2 2e602 $#1 $ "$ 8# 1c-3"2 01$6"':'$$ 3'- ec5$e$ 1-2"2"$ ;$ 1"?1-2"2"$ Princi.alele reglement*ri con acrare a igur*rii .rotecJiei olului Ei u$ olului unt urm*toarele! Con tituJia& OrdonanJa de UrgenJ* a Du)ernului nr.1NOR0//O .ri)ind .rotecJia mediului& Legea nr.1PR1NN1& Legea nr.P1R1NN% .ri)ind :m$un*t*Jirile funciareF Legea nr.O1R1NNP .ri)ind circulaJia 'uridic* a terenurilorF Legea nr.01NR1NNP .ri)ind regimul conce iunilorF Legea nr.1%R1NN1 .ri)ind arendarea de terenuriF Legea nr.22R1NN1 .ri)ind e<.ro.rierea .entru cau8* de utilitate .u$lic* etc. 4! 7! P'- ec5$0 1-2"2"$ ;$ 1"?1-2"2"$ Protecia solului M .entru a fi ade)*rat eficient* M tre$uie * ai$* :n )edere& :n egal* m* ur*& a .ectul cantitati) Ei a .ectul calitati). Protecia cantitativ a olului urm*reEte utili8area lui com.let* Ei .* trarea de tinaJiei economice concrete& e)it;ndu- e c;t e .oate de mult micEorarea fondului funciar. Prin protecia calitativ e urm*reEte .* trarea .otenJialului .roducti) al olului& .re)enirea au to.area degrad*rii ace tuia ori :nl*turarea efectelor degrad*rii& :m$un*t*Jirea au refacerea calit*Jilor ale fi8ico-c6imice Ei $iologice. +co.ul acJiunilor Ei acti)it*Jilor :ntre.rin e .entru .rotecJia olului e te acela de a e menJine ori c6iar .ori u.rafeJele de terenuri& de a e a igura .re)enirea Ei com$aterea ero8iunii ace tora& refacerea economic* Ei .orirea ca.acit*Jii de .roducJie a olurilor .rin lucr*ri de :m$un*t*Jiri funciare Ei de organi8are a teritoriului. Ocrotirea olului .rin mi'loace 'uridice e concreti8ea8* :n ta$ilirea M .rin norme im.erati)e M a unor o$ligaJii Ei interdicJii legale. E<em.le& :n ace t en & con titute! o$ligaJia tuturor deJin*torilor de terenuri agricole de a a igura culti)area ace tora Ei .rotecJia olului& o$ligaJia .er oanelor fi8ice care au c6im$at categoria de folo inJ* a terenurilor agricole .e care le deJin :n .ro.rietate * comunice M :n termen de 2/ de 8ile de la data la care a a)ut loc acea t* o.eraJiune M modificarea inter)enit* Oficiului de Cada tru Agricol Ei Organi8area Teritoriului Agricol 'udeJean au al munici.iului #ucureEti care are& la r;ndul *u& o$ligaJia * o :nregi tre8e& o$ligaJia anumitor categorii de deJin*tori de terenuri de a readuce :n circuitul agricol au fore tier unele terenuri ce .ot fi folo ite :n ace te acti)it*Ji etc. InterdicJiile legale ca acelea de a nu c6im$a de tinaJia agricol* a terenurilor dec;t :n ca8urile Ei condiJiile ta$ilite de lege& de a :nlocui terenurile coa e din circuitul agricol au il)ic unt& de a emenea& ta$ilite .rin reglement*ri legale im.erati)e. ProtecJia olului e reali8ea8* :n cadrul unei .olitici :n domeniul go .od*ririi olurilor& $a8ate .e anumite .rinci.ii ta$ilite .entru .rotecJoa mediului :n general& .rin care e urm*reEte .romo)area unei agriculturi Ei il)iculturi dura$ile& cu reducerea :ngr*E*mintelor minerale Ei a .e ticidelor& a.licarea unei te6nologii ecologic inofen i)e& re ta$ilirea Ei menJinerea ec6ili$rului ecologic :n geoeco i teme. @n reali8area ace tor de8iderate un rol de eam* :l are tatul& ca Ei factor care ta$ileEte m* urile Ei traducerea :n )iaJ* a .oliticii de .rotecJie a olului& el fiind a$ilitat * ta$ilea c* cadrul legi lati) al :ntregii acti)it*Ji de .rotecJie a olului Ei *-Ei :nde.linea c* atri$uJiile :n mod con ec)ent Ei riguro . @n acea t* acti)itatea tatul antrenea8*& .e diferite c*i& .e toJi deJin*torii de terenuri =agricole& il)ice etc.> a igur;nd a tfel re .ectarea o$ligaJiilor legale de c*tre aceEtia. Organul admini traJiei .u$lice centrale de .ecialitate care a.lic* .olitica gu)ernului :n domeniul agriculturii e te Mini terul Agriculturii& AlimentaJiei Ei P*durilor care M :n :nde.linirea rolului *u .ri)ind .rotecJia olului M are& .rintre altele& urm*toarele atri$uJii! - a igur* :n domeniile ale de acti)itate a.licarea .rogramului gu)ernului Ei im.lementarea .oliticilor gu)ernamentale& cu re .ectarea limitelor de autoritateF
22

ela$orea8* trategii Ei .olitici .ecifice :n domeniile ale de acti)itateF fundamentea8* Ei ela$orea8* .rograme .ri)ind .rotecJia oluluiF u.ra)eg6ea8* utili8area& .otri)it legii& a fondului funciar de c*tre toJi deJin*torii de terenuri cu de tinaJie agricol* au il)ic*& indiferent de forma de .ro.rietateF - a)i8ea8* documentaJiile .ri)ind coaterea din .roducJie a terenurilor agricole Ei il)ice& efectuarea de c6im$uri de terenuri Ei c6im$area categoriei de folo inJ*& .otri)it legiiF - coordonea8* e<ecutarea lucr*rilor de geode8ie& to.ografie& fotogrammetrie& cartografie :n domeniul de .ecialitate& .recum Ei introducerea Ei deJinerea cada trului agricol Ei il)ic& cantitati) Ei calitati) Ei a igur* .roiectarea Ei a.licarea :n teren a organi8*rii teritoriului agricol Ei il)ic etc. DeJin*torii& cu orice titlu& de terenuri agricole Ei il)ice au urm*toarele o$ligaJii! * .re)in*& .e $a8a reglement*rilor :n domeniu& deteriorarea calit*Jii olurilorF * a igure am.la area& .roiectarea& con truirea Ei .unerea :n funcJiune a o$iecti)elor de orice fel& ca Ei la c6im$area de tinaJiei terenurilor& condiJile .re)*8ute :n acordul au autori8aJia de mediuF * nu ard* miriEtile& tuful& tuf*riEurile au )egetaJia ier$oa * f*r* autori8aJie din .artea autorit*Jii com.etente .entru .rotecJia mediuluiF * .un* la di .o8iJie terenurile din .erimetrul de ameliorare :n )ederea a.lic*rii m* urilor Ei lucr*rilor .re)*8ute :n .roiectul de ameliorare& .* tr;nd dre.tul de .ro.rietateF * re .ecte regimul il)ic .entru :m.*durirera u.rafeJelor e<.loatate& ta$ilit de autoritatea central* .entru il)icultur*& :n acord cu condiJiile de utili8are dura$il* a .*durilor. Terenurile de orice fel tre$uie folo ite .otri)it de tinaJiei lor economice concrete. @n condiJiile .re)*8ute de lege& terenurile agricole Ei il)ice .ot fi foli ite M tem.orat au definiti) M :n alte co.uri dec;t .roducJia agricol* Ei il)ic*. Am.la area con trucJiilor de orice fel .e terenuri agricole din e<tra)ilan de cla a I Ei a II-a de calitate& .e cele amena'ate cu lucr*ri de :m$un*t*Jiri funciare& .recum Ei .e cele .lantate cu )ii Ei li)e8i& .arcuri naJionale& re8er)aJii& monumente& an am$luri ar6eologice Ei i torice e te inter8i *. De la acea t* interdicJie e e<ce.tea8* con trucJiile care er)e c acti)it*Jile agricole& cu de tinaJie militar*& c*ile ferate& Eo elele de im.ortanJ* deo e$it*& liniile electrice de :nalt* ten iune& forarea Ei ec6i.area ondelor& lucr*rile aferente e<.loat*rii JiJeiului Ei ga8ului& conductele magi trale de tran .ort ga8e au .etrol& lucr*rile de go .od*rire a a.elor Ei reali8area de ur e de a.*. +coaterea definiti)* din circuitul agricol Ei il)ic a terenurilor ituate :n e<tra)ilan M de cla a I Ei a II-a de calitate& a celor amena'ate cu lucr*ri de :m$un*t*Jiri funciare& .recum Ei a celor .lantate cu )ii Ei li)e8i& .rin e<tinderea intra)ilanului localit*Jilor M e face la .ro.unerea con iliilor locale& .rin 6ot*r;re a Du)ernului& cu a)i8ul Mini terului Agriculturii& AlimentaJiei Ei P*durilor. Acea t* o.eraJiune e face cu .lata& de c*tre .er oanele olicitante& a ta<elor ta$ilite de lege. @n .ri)inJa organelor com.etente a a.ro$a folo irea definiti)* au tem.orar* a terenurilor agricole :n alte co.uri dec;t .roducJia agricol* legea di .une a tfel! a> de c*tre organele agricole 'udeJene& .rin Oficiul de cada tru Agricol Ei Organi8area Teritoriului Agricol 'udeJean au al munici.iului #ucureEti& .entru terenurile cu u.rafaJ* de .;n* la un 6ectar. A.ro$area .entru orice e<tindere a ace tei u.rafeJe e d* de c*tre Mini terul Agriculturii& AlimentaJiei Ei P*durilorF $> de c*tre Mini terul Agriculturii& AlimentaJiei Ei P*durilor& .entru terenurile agricole cu u.rafaJa de .;n* la 1// de 6ectareF c> de c*tre Du)ern& .entru terenurile agricole a c*ror u.rafaJ* de.*EeEte 1// de 6ectare. Un a .ect di tinct al .rotecJiei terenurilor agricole a.are M :n lumina reglement*rilor cu.rin e :n art. 1/1 din Legea fondului funciar M :n leg*tur* cu organi8area Ei amena'area teritoriului agricol& .rin care e urm*reEte crearea condiJiilor .entru o mai $un* folo ire a 21

terenurilor :n co.ul .roducJiei agricole. Ace te lucr*ri e e<ecut* .e $a8* de tudii Ei .roiecte la cererea .ro.rietarilor. Prin organi8area Ei amena'area teritoriului agricol e re8ol)* urm*toarele .ro$leme! a> corelarea de8)olt*rii agriculturii din 8on* cu celelalte acti)it*Ji economice Ei ociale& ta$ilind m* uri care * conduc* la creEterea .roducJiei agricole Ei la e<.loatarea :n an am$lu a teritoriuluiF $> gru.area .rin coma are a terenurilor .e .ro.rietari Ei de tinaJii :n concordanJ* cu tructurile de .ro.rietate Ei cu formele de culti)are a .*m;ntului& re8ultate :n urma a ocierilor & ta$ilirea .erimetrului fiec*rei .ro.riet*Ji& coma ;nd terenurile di .er ate Ei rectific;nd 6otarele neraJional am.la ateF c> ela$orarea de tudii Ei .roiecte de organi8are Ei amena'are a e<.loat*rilor agricoleF d> ta$ilirea reJelei drumurilor agricole ca o com.letare a reJelei de drumuri de intere general& integrate :n organi8area Ei amena'area de an am$lu a teritoriului& :n co.ul efecturii tran .ortului .roducJiei Ei acce ului maEinilor agricole nece are .roce ului de .roducJie. ProtecJia Ei ameliorarea olului e reali8ea8* Ei .rin lucr*ri de .re)enire Ei com$atere a .roce elor de degradare Ei .oluare a olului .ro)ocate de fenomene naturale au cau8ate .rin acti)it*Ji economico- ociale. Ace tea e ta$ile c .e $a8* de tudii Ei .roiecte Ei e e<ecut* de c*tre deJin*torii terenurilor au& .rin gri'a ace tora& de c*tre unit*Ji .eciali8ate :n e<ecuJia unor a emenea lucr*ri. +tatul .ri'in* reali8area lucr*rilor de .rotecJie Ei ameliorare a olului& u.ort;nd .arJial au total c6eltuielile& :n limita alocaJiei $ugetare a.ro$ate& .e $a8a notelor de fundamentare ela$orate de unit*Jile de cercetare Ei .roiectare& :n uEite de organele agricole de .ecialitate 'udeJene Ei a.ro$ate de c*tre Mini terul Agriculturii& AlimentaJiei Ei P*durilor. 'ubsolul e te o parte component a teritoriului de stat, reprezent"nd spaiul izic situat sub sol i av"nd orma geometric a unui con neregulat, cu baza constituit din sol i cu v"r ul !n centrul Pm"ntului# .ubsolul reprezint totalitatea ormaiilor geologice mai vechi dec"t ptura actual de sol# Din .unct de )edere al .rotecJiei u$ olului Ei al e<.loat*rii raJionale a $og*Jiilor ale naturale intere ea8* formaJiile geologice acce i$ile lucr*rilor de cercetare Ei .ro .ecJiuni geologice. +u$ olul e te un $un a.ro.ria$il & fiind o$iect al dre.tului de .ro.rietate. Con tituJia Rom;niei din 1NN1 nu conJine di .o8iJii e<.re e cu .ri)ire la dre.tul de .ro.rietate a u.ra u$ olului. @n art. 12O alin.1 din legea fundamental* unt enumerate $unurile care fac o$iectul e<clu i) al .ro.riet*Jii .u$lice& f*r* ca u$ olul * figure8e .rintre ace te $unuri. +e .ot in)oca :n * .re)ederile art. 11 alin.1 din Con tituJie care e refer* la u$ olul oric*rei .ro.riet*Ji imo$iliare din care re8ult* c* .ro.rietarul olului e te Ei .ro.rietarul u$ olului. Te<tul art. 12O alin.1 =din aceeaEi lege fundamental*> ta$ileEte& f*r* ec6i)oc& c* I#og*Jiile de orice natur* ale u$ olului fac o$iectul e<clu i) al .ro.riet*Jii .u$lice9& de unde e .oate conclu8iona c* nu :ntreg u$ olul& ci doar o .arte a ace tuia M $og*Jiile u$ olului M fac o$iectul e<clu i) al .ro.riet*Jii .u$lice = e Etie c* .ro.rietatea .u$lic* a.arJine tatului au unit*Jilor admini trati)teritoriale>. Prin $og*Jii ale u$ olului :nJelegem minereurile& 8*c*mintele de c*r$uni& .etrol& ga8e naturale& are& i8)oarele termale Ei minerale& .eEterile& )e tigiile ar6eologice& comorile :ngro.ate etc. Articolul 11 alin.1 din Con tituJie reglementea8* dre.tul de folo inJ* a u$ olului a tfel! 9 Pentru lucr*ri de intere general& autoritatea .u$lic* .oate folo i u$ olul oric*rei .ro.riet*Ji imo$iliare& cu o$ligaJia de a de .*gu$i .ro.rietarul .entru daunele adu e olului& .lantaJiilor au con trucJiilor& .recum Ei .entru alte daune im.uta$ile autorit*Jii. De .*gu$irile la care e face referire e ta$ile c de comun acord cu .ro.rietarul au& :n ca8 de di)ergenJ* & .rin 'u tiJie9. E<i t*& aEadar& un dre.t de folo inJ* a u$ olului& care tre$uie * tea la $a8a e<.loat*rii $og*Jiilor ace tuia.
2O

E<.loatarea u$ olului Ei a re ur elor ale e .oate face :n intere ul :ntregii ociet*Ji& dar a);nd ca .reocu.are .rioritar*& .ermanent*& con er)area ace tora Ei .re)enirea .agu$elor )i8;nd flora Ei fauna mediului. Pro$lema gra)* e te& actualmente& li. a unei legi laJii core .un8*toare reli8*rii ace tor co.uri& nee<i t;nd o reglementare a modurilor de e<.loatare a re ur elor naturale ale u$ olului Ei a modului de e<ercitare a dre.tului de folo ire a u$ olului. +u$ olul Ei $og*Jiile ale naturale unt e<.u e .ermanent& :m.reun* cu olul Ei a.ele& degrad*rii Ei .olu*rii frec)ente. Re ur ele naturale ale u$ olului& .latoul continental& 8*c*mintele de a.e minerale& lacurile tera.eutice& acumul*rile de n*mol tera.eutic unt e<.u e degrad*rii& .olu*rii& e.ui8*rii .rematire. Ace tea fac nece ar* luarea unor m* uri .ermanente de .rotecJie. Autoritatea central* .entru .rotecJia mediului& cu con ultarea mini terelor com.etente& e te c6emat* * ta$ilea c*! - reglement*ri .ri)ind .rotecJia calit*Jii u$ oluluiF - .roceduri de autori8are .entru fora'ele de tudii Ei .ro .ecJiuni geologice Ei 6idrogeologice& .recum Ei acti)it*Ji miniere de e<tracJieF - reglement*ri .ri)ind refacerea cadrului natural :n 8onele :n care u$ olul a fo t afectat de fenomene naturale au de acti)it*Ji cu im.act negati) a u.ra mediului. @n )ederea :nf*.tuirii .oliticii economice a Du)ernului :n domeniul cercet*rii& e<.loat*rii& )alorific*rii Ei .rotecJiei re ur elor minerale Ei a controlului modului cum e de f*Eoar* ace te acti)it*Ji a fo t :nfiinJat* AgenJia "aJional* .entru Re ur e Minerale& ca organ central de .ecialitate cu .er onalitate 'uridic*& care e te :m.uternicit*& :n .rinci.al& cu! - ge tionarea re ur elor minerale ale tatuluiF - negocierea clau8elor Ei condiJiilor acordurilor .entru re ur e minerale :n )ederea cercet*rii e<.loat*rii Ei )alorific*rii ace toraF - fundamentarea ta<elor legale :n domeniuF - emiterea de normati)e Ei in trucJiuni cu caracter o$ligatoriu cu .ri)ire la cercetarea geologic*& e<.loatarea Ei .rotecJia 8*c*mintelor de u$ tanJe minerale utile. Per oanele fi8ice au 'uridice care .ro .ectea8* au e<.loatea8* re ur ele u$ olului& :n )ederea .rote'*rii ace tora& au o erie de o$ligaJii legale& .recum! olicitatea acordului EiR au a autori8aJiei de mediu& .otri)it legii Ei re .ectarea .re)ederilor ace toraF - refacerea terenurilor afectate& aducerea la .arametrii .roducti)i Ei ecologici naturali au la un nou eco i tem funcJional& :n conformitate cu .re)ederile Ei termenele din acord EiRR au autori8aJie& garant;nd mi'loacele financiare .entru acea ta Ei monitori8;nd 8onaF - :ncunoEtinJarea autorit*Jilor .entrru .rotecJia mediului au a celor com.etente de .re orice ituaJii accidentale care .un :n .ericol eco i temul tere tru Ei acJionarea .entru refacerea ace tuia. @n co.ul e<.loat*rii raJionale Ei .rote'*rii $og*Jiilor u$ olului& agenJii economici care e<ecut* lucr*ri de cercetare geologic*& de e<.loatare Ei )alorificare a re ur elor minerale au urm*toarele o$ligaJii cu caracter general! *-Ei de f*Eoare acti)itatea .e $a8a documentaJiilor te6nico-economice ela$orate& a)i8ate Ei a.ro$ate conform legiiF * o$Jin* ate tarea :n ceea ce .ri)eEte ca.acitatea lor te6nic* .entru e<ecutarea lucr*rilor .e care le efectuea8*F * de f*Eoare acti)itatea e<clu i) :n cu.rin ul .erimetrelor in tituite Ei marcate .entru care au o$Jinut .ermi de cercetare au autori8aJie de e<.loatareF * re .ecte .re cri.Jiile o$ligatorii ta$ilite :n aria ace tora .entru .rote'area re ur elor minerale etc. 4! <! R:13"#&e'e0 @"'$&$c: "ere .ectarea .re)ederilor legale .rin care e im.une conduita de urmat :n co.ul a igur*rii .rotecJiei olului Ei u$ olului atrage M :n arcina .er oanelor fi8ice Ei 'uridice care le-au ne ocotit M ta$ilirea r* .underii 'uridice& care .oate :m$r*ca formele cla ice! r* .undere
2%

contra)enJional*& r* .undere .enal* au r* .undere ci)il*& ca Ei :n ca8ul :nc*lc*rii normelor 'uridice con acrate a.*r*rii celorlalte elemente naturale ale mediului.

7! P'- ec5$0 3:&"'$2-' ;$ 0 %e6e 05$e$ =-'e1 $e'e


7! ,! C-#ce3 e Terenurile cu de tinaJie fore tier*& aco.erite de .*duri au alte forme de )egetaJie fore tier* alc*tuie c fondul forestier naional. Potri)it Codului il)ic =art.1>& fondul fore tier naJional e te format din pduri, terenuri destinate !mpduririi sau care servesc nevoilor de cultur, producie ori administraie silvic, iazuri, albii ale p"raielor, terenuri neproductive incluse !n amenajamentele silvice& indiferent de natura dre.tului de .ro.rietate. (ondul fore tier naJional mai cu.rinde! terenurile :n cur de regenerare& cele degradate Ei .oienile ta$ilite .rin amena'amentele il)ice * fie :m.*duriteF .e.inierele& olariile& .lantaJiile& culturile de r*c6it* Ei cele cu ar$uEti ornamentali Ei fructiferiF terenurile de tinate a igur*rii 6ranei );natului Ei animalelor din dotarea unit*Jilor il)iceF terenurile date :n folo inJ* tem.orar* .er onalului il)ic& terenurile ocu.ate de con trucJii Ei cele aferente ace tora& drumuri Ei c*i ferate fore tiere& fa8anerii& .* tr*)*rii& crec*torii de animale etc. Pdurea e te definit* =art.0 din Codul il)ic> ca fiind acea supra a de teren acoperit cu vegetaie orestier i cu o !ntindere mai mare de 0,12 hectare# (ondul fore tier naJional e te con tituit din! fondul fore tier .ro.rietatea .u$lic* a tatuluiF fondul fore tier .ro.rietatea .u$lic* a unit*Jilor admini trati)-teritoriale =comune& oraEe& munici.ii>F fondul fore tier .ro.rietate .ri)at* a unit*Jilor de cult =.aro6ii& c6ituri& m*n* tiri>& a in tituJiilor de :n)*J*m;nd au a altor .er oane 'uridiceF fondul fore tier .ro.rietate .ri)at* indi)i8* a unor categorii de .er oane fi8ice =foEtii com.o e ori& moEneni& r*8eEi au moEtenitorii ace tora>F fondul fore tier .ro.rietate .ri)at* a .er oanelor fi8ice.

7! )! C0&'"2 2e6$120 $% ProtecJia 'uridic* a fondului fore tier e te a igurat* .rin urm*toarele acte normati)e! Legea nr.12,R1NNO .ri)ind .rotecJia mediului& Legea nr.0%R1NN% M Codul il)ic& Legea fondului funciar nr.1PR1NN1& Legea nr.1R0/// .ri)ind recon tituirea dre.tului de .ro.rietate a u.ra terenurilor agricole Ei celor fore tiere conform Legii nr.1PR1NN1& OrdonanJa Du)ernului Rom;niei nr.N%R1NNP .ri)ind reglementarea regimului il)ic Ei admini trarea fondului fore tier naJional etc. 7! 4! P'- ec5$0 3:&"'$2-' ;$ 0 %e6e 05$e$ =-'e1 $e'e Recon trucJia ecologic*& regenerarea Ei :ngri'irea .*durilor& a igurarea *n*t*Jii ace tora e reali8ea8* M :n conformitate cu regulile im.u e de amena'amentele il)ice Ei tudiile de .ecialitate M de c*tre Regia naJional* a P*durilor care are& .otri)it legii& :n admini trarea a :ntreg fondul fore tier naJional .ro.rietate .u$lic*. M* urile de .re)enire Ei com$atere a d*un*torilor Ei $olilor care .re8int* .ericol .entru .*duri Ei 8onele de )egetaJie fore tier* e ta$ile c de c*tre mini terul A.elor Ei ProtecJiei Mediului :m.reun* cu Mini terul Agriculturii& AlimentaJiei Ei P*durilor. DeJin*torii cu orice titlu ai .*durilor& )egetaJiei fore tiere Ei .a'iEtilor au o erie de o$ligaJii .e care tre$uie * le :nde.linea c* :n co.ul .rote'*rii fondului fore tier. Dintre ace tea reJinem .e cele mai im.ortante! * menJin* u.rafaJa :m.*durit* a )egetaJiei fore tiere din afara fondului fore tierF
2,

* e<.loate8e ma a lemnoa * numai :n limita .o i$ilit*Jii .*durilor& ta$ilit* de amena'amentele il)ice Ei a.ro$ate .rin legeF * a igure re .ectarea regulilor il)ice de e<.loatare Ei tran .ort te6nologic al lemnului :n co.ul menJinerii $iodi)er it*Jii .*durilor Ei a ec6ili$rului ecologicF * a igure e<.loatarea raJional*& organi8area Ei amena'area .a'iEtilor& :n funcJie de ca.acitatea de refacere a ace toraF * e<.loate8e re ur ele .*durii& fondul cinegetic Ei .i cicol& :n limitele .otenJialului de regenerare& .otri)it .re)ederilor legale etc. DeJin*torii de .*duri Ei terenuri cu )egetaJie fore tier* mai au o$ligaJia * a.lice :ntocmai m* urile de de.i tare& .re)enire Ei com$atere a d*un*torilor Ei $olilor& .otri)it legii Ei .rogramelor de acJiuni ta$ilite Ei * corele8e tratamentele ce e efectuea8* :n .*duri cu cele care e a.lic* la culturile agricole& .recum Ei .e .*Euni Ei f;neJe. ProtecJia anitar* a .*durilor con titute o .reocu.are fundamenta* a mini terului de re ort. Ace ta M .rin Regia "aJional* a P*durilor M ia m* uri de lic6idare a encla)elor Ei de corectare a .erimetrului .*durilor .rin c6im$uri de terenuri ori .rin cum.*rare& .e $a8* de acte autentice. Regia .oate cum.*ra terenuri degradate .ro.rietate .ri)at* au .oate .relua a emenea terenuri& dac* ele unt donate de c*tre deJin*tori& :n )ederea :m.*duririi. Do$;ndirea unor a tfel de terenuri e face :n numele tatului. De a emeni& Regia .reia :n admini trare terenurile degradate .ro.rietate .u$lic* inclu e :n .erimetre de ameliorare Ei .re)*8ute a fi :m.*durite. Reducerea u.rafeJei .*durilor& :n general a fondului fore tier .ro.rietate .u$lic* e te inter8i *. Prin e<ce.Jie& e admite ocu.area definiti)* a unor terenuri din fondul fore tier Ei folo irea :n alte co.uri dec;t cele il)ice& cu re .ectarea cerinJelor legale& .entru! con trucJii cu de tinaJii militare& c*i ferate& Eo ele de im.ortanJ* deo e$it*& linii electrice de :nalt* ten iune& for*ri& onde Ei ec6i.amente aferente ace tora& conducte magi trale de tran .ort ga8e au .etrol ori .entru lucr*ri de :m$un*t*Jiri funciare& de go .od*rire a a.elor au de reali8are a unor noi ur e de a.*. Legea admite Ei coaterea tem.orar* a unor terenuri din fondul fore trier .ro.rietate .u$lic* .entru folo irea :n alte co.uri dec;t .roducJia il)ic*& cu au f*r* defriEarea )egetaJiei e<i tente. Titularul unor a tfel de a.ro$*ri )a .l*ti Regiei "aJionale a P*durilor c6iria .entru terenul re .ecti) Ei du.* ca8! contra)aloarea .ierderii de creEtere ca urmare a t*ierii ma ei lemnoa e :nainte de );r ta e<.loata$ilit*Jii ta$ilit* :n amena'amentele il)ice& c6etuielile core .un8*toare rein tal*rii )egetaJiei fore tiere Ei :ntreJinerii ace teia .;n* la reali8area t*rii de ma i)& .recum Ei )aloarea o$iecti)elor e<i tente care e de8afectea8* ca urmare a tran miterii terenului. Titularul a.ro$*rii coaterii tem.orare a unor terenuri din fondul fore tier )a de.une la Regia "aJional* a P*durilor& :nainte de .reluarea terenului& o garanJie ec6i)alent* cu ta<a legal* .re)*8ut* .entru coaterea definiti)* de terenuri din circuitul il)ic. Du.* .lata o$ligaJiilor .entru folo irea tem.orar* a terenului fondului il)ic :n alte co.uri Ei re.redarea terenului :n fondul fore tier& titularul a.ro$*rii )a .utea .rimi :na.oi garanJia de.u *. Pro.rietarii de .*duri Ei terenuri din fondul fore tier .ri)at au o$ligaJia * le go .od*rea c* :n conformitate cu regimul il)ic Ei cu regulile .ri)ind .rotecJia mediului& :n .ecial a .*durilor. Modul de go .od*rire a fondului fore tier .ri)at e te ta$ilit .rin amena'amentele il)ice& care e :ntocme c .e ti.uri de .*dure Ei .e an am$lul localit*Jii& f*r* a afecta dre.tul de .ro.rietate. "ere .ectarea ace tor reguli con tituie contra)enJie au infracJiune& du.* ca8. C6eltuielile aferente :ntocmirii ace tor amena'amente il)ice e u.ort* de la $ugetul de tat. Prorietarii fondului fore tier .ri)at tre$uie * e :ngri'ea c* de regenerarea .*durilor =du.* t*iere> :n cel mult doi ani& cu .ri'inul te6nic al Regiei "aJionale a P*durilor& dac* ace t lucru de cere. @n ca8ul :n care .ro.rietarul nu :Ei re .ect* ace te o$ligaJii din moti)e im.uta$ile lui& mini terul de re ort& du.* omaJie& )a di .une Regiei "aJionale a P*durilor e<ecutarea& .rin ocolul il)ic& .e contul .ro.rietarului& a lucr*rilor de re:m.*durire Ei :ntreJinere& .;n* la regenerarea definiti)*. DeJin*torii de .*duri .ro.rietate .ri)at* au o$ligaJia * le menJin* :n tare $un* de *n*tate Ei * e<ecute la tim. lucr*rile de igien*& .recum Ei cele de .rotecJie& cu .ri'inul te6nic al Regiei "aJionale a P*durilor. Ei )or emnala ocolului il)ic& imediat ce e con tat*& a.ariJia de $oli Ei 2P

d*un*tori Ei )or e<ecuta lucr*rile de com$atere cu mi'loace .ro.rii au .rin unit*Ji .eciali8ate& contra co t. DeJin*torii unor a emenea .*duri )or fi .ri'iniJi :n acJiunile lor de .a8* a .*durilor Ei tingerea incendiilor de .*dure de c*tre organele il)ice& .refecJii& con iliile 'udeJene Ei locale& unit*Jile de .oliJie& unit*Jile Ei formaJiunile de .om.ieri& unit*Jile Mini terului A.*r*rii "aJionale& .otri)it atri$uJiilor ce le re)in .rin lege. Controlul a u.ra modului :n care e a.lic* regimul il)ic :n .*durile .ro.rietate .ri)at* e organi8ea8* de c*tre Mini terul Agriculturii& AlimentaJiei Ei P*durilor care con tat* fa.tele care contra)in ace tui regim Ei a.lic*& .otri)it legii& ancJiuni ori e i8ea8* M du.* ca8 M organele de urm*rire .enal*. DeJin*torii de .*duri .ro.rietate .ri)at* Ei .er oanele 'uridice au fi8ice care e<.loatea8* ma a lemnoa * unt o$ligate * recolte8e numai ar$orii marcaJi de .er onalul il)ic& * re .ecte regulile il)ice :n domeniu Ei cele referitoare la circulaJia materialului lemno .re)*8ute de lege. Marcarea Ei e)aluarea ar$orilor de tinaJi t*ierii e fac la cerere de c*tre .er onalul il)ic autori8at. Odat* cu .lata ace tor .re taJii& .ro.rietarii )or .rimi documentele legale .entru e<.loatarea Ei tran .ortul materialului lemno re .ecti). 7egetaJia fore tier* ituat* .e terenuri din afara fondului fore tier naJional e admini trea8* de c*tre .ro.rietarii ace teia& e go .od*reEte .otri)it co.ului .entru care a fo t creat* Ei e te u.u * unor norme te6nice& il)ice Ei de .a8*. Legea inter8ice defriEarea )egetaJiei fore tiere de .e terenurile din afara fondului fore tier :n urm*toarele ituaJii! :n 8onele :n care ea :nde.lineEte funcJii .eciale de .rotecJie .e terenurile cu :nclinare mai mare de 2/ de gradeF :nainte de atingerea );r tei e<.loata$ilit*Jii ta$ilit* .rin norme te6nice. De a emenea& e te inter8i * t*ierea& incendierea Ei di trugerea au degradarea .rin orice mi'loace a 'ne.eniEurilor. DeJin*torii unor a tfel de terenuri au o$ligaJia * a igure .a8a )egetaJiei re .ecti)e& * ia m* uri de .re)enire Ei tingere a incendiilor& * re .ecte di .o8iJiile cu .ri)ire la .rotecJia .*durilor. Mini terul Agriculturii& AlimentaJiei Ei P*durilor organi8ea8* controlul a u.ra modului :n care e a.lic* regulile il)ice de .a8* a ace tor terenuri. 7! 7! R:13"#&e'e0 @"'$&$c: 3e# '" 8#c:2c0'e0 #-'/e2-' 3'$%$#& 3'- ec5$0 3:&"'$2-' Pentru :nc*lcarea .re)ederilor .ecifice cu.rin e :n OrdonanJa de UrgenJ* a Du)ernului nr.1NOR0//O .ri)ind .rotecJia mediului .oate fi antrenat* r* .underea ci)il*& contra)enJional* Ei .enal*& du.* ca8. @n legi laJia .ecial* .ri)ind .rotecJia fondului funciar& la ace te trei forme ale r* .underii 'uridice e mai adaug* :nc* dou*! r* .underea di ci.linar* Ei r* .underea material*. Acea ta e e<.lic* .rin aceea c* legi laJia il)ic* ta$ileEte nu .uJine .ro6i$iJii Ei o$ligaJii .e eama anga'aJilor unit*Jilor il)ice care& .entru fa.tele *);rEite :n cadrul ra.ortului 'uridic de munc* .ot fi traEi la r* .undere di ci.linar* auREi material* de c*tre cei care :i anga'ea8* =adic* de c*tre unele unit*Ji il)ice>.

<! Re6$/"2 0'$$2-' #0 "'02e 3'- e@0 e ;$ 02 /-#"/e# e2-' #0 "'$$


<!, N-5$"#e0 &e 0'$$ #0 "'02e 3'- e@0 e Prin arii naturale prote*ate legiuitorul :nJelege zona terestr , acvatic i3sau subteran, cu perimetru legal stabilit i av"nd un regim special de ocrotire i conservare, !n care e$ist specii de plante i animale slbatice, elemente i ormaiuni biogeogra ice, peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau de alt natur, cu valoare ecologic, tiini ic sau cultural deosebit# +unt )i8ate& aEadar& teritorii declarate ca atare Ei ocrotite .rin lege& :n cu.rin ul c*rora e g* e c .lante& animale& minereuri EiR au formaJiuni geologice rare& care .re8int* im.ortanJ* din .unct de )edere EtiinJific. @n a tfel de ituaJii& legea ocroteEte& de regul*& un anumit teritoriu& o arie
2N

.rota'at* declarat* ca atare& cu flora Ei fauna& formaJiuni geologice etc. aflate .e ele& ca un com.le< natural de intere deo e$it. Ariile .rote'ate mai mari& :n care regimul de .rotecJie e e<tinde a u.ra tuturor com.onentelor cadrului natural& e nume c parcuri naionale. Ele cu.rind u.rafeJe de teren EiR au de a.* ce .* tre8* nemodificat cadrul natural cu flora Ei fauna a& de tuinate cercet*rii EtiinJifice & recreaJiei Ei turi mului. @n ace te .arcuri& turi mului :i unt re8er)ate numai anumite tra ee& iar $og*Jiile naturale unt coa e din circuitul economic Ei 'uridic. Ariile .rote'ate mai .ot cu.rinde rezer$aii naionale care& du.* o$iectul ocrotirii& .ot fi re8er)aJii naturale& fore tiere& 8oologice& $otanice& ornitologice& geologice& .aleontologice etc. Pentru admini trarea .arcurilor naJionale& .arcurilor naturale& a iturilor de intere comunitar Ei a ariilor de .rotecJie .ecial* a)ifauni tice a c*ror u.rafaJ* e te mai mare de 1./// 6a& OrdonanJa de UrgenJ* a Du)ernului nr.1NOR0//O ti.ulea8* :nfiinJarea AgenJiei "aJionale .entru Arii "aturale Prote'ate Ei Con er)area #iodi)er it*Jii& in tituJie .u$lic* :n u$ordinea autorit*Jii .u$lice centrale .entru .rotecJia mediului& finanJat* din )enituri .ro.rii Ei u$)enJii acordate de la $ugetul de tat& care are :n u$ordine EiR au coordonare tructuri de admini trare .ecial con tituite& cu .er onalitate 'uridic*. Prin monument al naturii e :nJeleg I .ecii de animale Ei .lante rare au .ericlitate& ar$ori i8olaJi& formaJiuni Ei tructuri geologice de intere EtiinJific au .ei agi tic9. @n afara celor enumerate& .ot fi declarate monumente ale naturii .eEteri& martori de ero8iune& c6ei& cur uri de a.*& ca cade& locuri fo iliere ituate :n afara au :n interiorul .erimetrelor con truite etc. IMonumentele naturii9 au& aEadar& un :nJele mai re tr;n dec;t Ire8er)aJiile9Fmonumentul naturii .ri)eEte un element natural concret& indi)iduali8at. Ariile naturale .rote'ate Ei monumentele naturii unt declarate ca atare I.rin acte au reglement*ri cu caracter normati)& inclu i) .rin amena'amente il)ice9. Ariile naturale .rote'ate unt e)idenJiate :n .lanurile de ur$ani m Ei de amena'are a teritoriului& a.ro$ate conform legii. Rolul tatului :n ace t domeniu e te e)idenJiat Ei :n .re)ederea legii du.* care autoritatea central* .entru .rotecJia mediului& la .ro.unerea Academiei Rom;ne& declar* noi 8one .entru e<tinderea reJelei naJionale de arii .rote'ate Ei monumente ale naturii Ei le :ncadrea8* .e categorii. Autorit*Jile admini traJiei .u$lice locale& la olicitarea agenJiilor .entru .rotecJia mediului au a altor .er oane 'uridice Ei fi8ice intere ate& .e $a8a documentaJiei a)i8ate de c*tre Academia Rom;n*& .ot * .un* u$ ocrotire .ro)i8orie :n )ederea declar*rii ca arii .rote'ate au monumente ale naturii anumite o$iecti)e care 'u tific* acea ta.
Una dintre cele mai im.ortante 8one din Jara noa tr* a fo t declarat* re8er)aJie .rin lege. A tfel& .rin Legea nr. P0R1NN2 a fo t con tituit* Re8er)aJia #io ferei IDelta Dun*rii9& care e te o 8on* de im.ortanJ* naJional* Ei internaJional*& trecut* .e li ta .atrimoniului mondial.

<! )! C0&'"2 2e6$120 $% 3'$%$#& c-#1e'%0'e0 ;$ 3'- ec5$0 0'$$2-' #0 "'02e 3'- e@0 e ;$ /-#"/e# e2-' #0 "'$$ Conce.tul de Imonument al naturii9& acordat ariilor de intere $iologic e<ce.Jional& -a im.u la noi .e .lan EtiinJific& .ractic Ei legi lati) :n .erioada inter$elic*. Prima reglementare legal* rom;nea c* :n domeniu a fo t Legea nr. 012R 1N2/ .entru .rotecJia monumentelor naturii& :n $a8a c*reia a Ei fo t :nfiinJat .rimul .arc naJional din Rom;nia& :n MunJii Rete8at. @n .re8ent& regimul ariilor .rote'ate Ei monumentelor naturii face o$iectul Ca.itolului 7III din OrdonanJa de UrgenJ* a Du)ernului nr.1NOR0//O .ri)ind .rotecJia mediului& la care e adaug* OrdonanJa de UrgenJ* nr. 02%R0/// .ri)ind regimul 'uridic al ariilor naturale .rote'ate& con er)area 6a$itatelor naturale& a florei Ei faunei *l$atice. .
1/

Reglement*rilor naJionale li e al*tur* Ei cele internaJionale& cum ar fi Con)enJia .ri)ind .atrimoniul mondial cultural Ei natural =ado.tat* la ConferinJa Deneral* a O.".U. .entru EducaJie& ?tiinJ* Ei Cultur* de la +tocQ6olm& din noiem$rie 1N,0> M la care Rom;nia a aderat .rin Decretul nr. P,R1NN/. <! 4! O?2$605$$2e 3e'1-0#e2-' =$9$ce ;$ @"'$&$ce 8# 0ce1 &-/e#$" DeJin*torii de arii naturale .rote'ate au monumente ale naturii au o$ligaJia de a con er)a& :ntreJine Ei a igura .a8a ace tora :n condiJiile ta$ilite de lege Ei tatutele au regulamentele lor de funcJionare. DeJin*torii de u.rafeJe tere tre au ac)atice limitrofe ariilor naturale .rote'ate& monumentelor naturii au .e ale c*ror terenuri -au identificat elemente u ce.ti$ile de a fi ocrotite unt o$ligaJi * re .ecte tatutul ace tora .entru a a igura tran miterea lor generaJiilor )iitoare. Per oanele fi8ice au 'uridice care deJin& cu titlu de .ro.rietate& terenuri .e teritoriul re8er)aJiei unt o$ligate * le go .od*rea c* .rin mi'loace ecologice admi e& tradiJionale au recomandate de autorit*Jile EtiinJifice. +unt inter8i e culegerea Ei comerciali8area .lantelor& ca.turarea .rin orice mi'loace& deJinerea Ei comerciali8area animalelor declarate monumente ale naturii& .recum Ei di locarea& deJinerea Ei comerciali8area unor .ie e mineralogice & .eologice Ei .aleontologice& .ro)enite din locuri declarate monumente ale naturii. De a emeni& e te inter8i * introducerea .e teritoriul J*rii& cu e<ce.Jia ca8urilor .re)*8ute de lege& a culturilor de microorgani me& .lante Ei animale )ii& f*r* acordul eli$erat de autoritatea central* .entru .rotecJia mediului& :n urma con ult*rii cu Academia Rom;n*. Din economia legi laJiei noa tre .ri)itoare la regimul ariilor naturale .rote'ate Ei monumentelor naturii re8ult* o erie de o$ligaJii .recum! nee<ecutarea de lucr*ri de amena'are Ei de con trucJie de orice natur* f*r* autori8aJieF * nu e recolte8e au * e di trug* ou*le .* *rilor *l$aticeF * nu e di trug* cui$urile au locurile de cui$*rit ale ace toraF * nu e .roduc* M indiferent .rin ce mi'loace M 8gomote inten e :n .erimetrele 8onelor de cui$*rit au de ad*.o t al .* *rilorF * nu e fotografie8e au filme8e :n co. comercial au f*r* .lata ta<elor legale =dac* e<i t*> etc. <!7 R:13"#&e'$ ;$ 10#c5$"#$ @n ace t domeniu al .rotecJiei mediului& .ro$lema r* .underii ci)ile =re.aratorii> .entru .re'udiciile cau8ate e oluJionea8* .otri)it .rinci.iului I.oluatorul .l*teEte9 Ei regulilor r* .underii o$iecti)e =care are loc inde.endent de cul.*>. R* .underea contra)enJional* inter)ine foarte de .entru nere .ectarea regulilor referitoare la .rotecJia ariilor .rote'ate Ei monumentelor naturii. R* .underea .enal* .oate * inter)in* atunci c;nd fa.ta *);rEit* e te incriminat* de legea .enal*.

A! P'- ec5$0 =0"#e$ ;$ =2-'e$ e'e1 'e ;$ 0c%0 $ce


A! ,! F0"#0 ;$ =2-'0 Prin faun e :nJelege totalitatea animalelor de pe !ntregul 4lob, dintr+o anumit regiune, de pe un teritoriu dat sau dintr+o epoc geologic, constituit !n urma unui proces istoric de evoluie#

11

@n :nJele ul .e care urmea8* * i-l atri$uim M ra.ortarea urm;nd * o facem la 8ona J*rii noa tre M fauna de emnea8* diferitele gru.e de animale! mamifere& .* *ri dome tice Ei *l$atice& al$ine& .eEti& )iermi de m*ta e etc. ProtecJia faunei .ri)eEte& u$ multi.le a .ecte& at;t animalele *l$atice Ei .* *rile& c;t Ei animalele dome tice c*r*ra tre$uie * li e a igure o .rotecJie anitar* core .un8*toare. InfluenJe negati)e cu urm*ri gra)e a u.ra faunei e .roduc datorit* .olu*rii a.ei& aerului& .lantelor culti)ate Ei .ontane etc.& dar Ei datori* unor acti)it*Ji directe ale omului a u.ra animalelor& .rin care e aduc nenum*rate .re'udicii& li e .ro)oac* dureri Ei c6inuri. Pro$lema .rotecJiei animalelor .oate fi .ri)it* u$ mai multe a .ecte! al $iodi)er it*Jii& economic& EtiinJific& ocial-.olitic& admini trati) etc. @nr*d*cinarea ideii generoa e a .rote'*rii animalelor Ei u Jinerea ei .rintr-o legi laJie naJional* Ei reglement*ri internaJionale -au accentuat :n lumea ci)ili8at*. Cu toate c* :n lume e<i t* .ro$leme mai com.le<e legate de e<i tenJa omului& care :Ei aEtea .t* re8ol)area& .ro$lema .rotecJiei animalelor nu .oate fi am;nat* .;n* la oluJionarea celorlalte. Eco i temul cu.rinde M al*turi de animale Ei microorgani me M Ei com.le<ul dinamic al comunit*Jii de .lante Ei mediul lor li. it de )iaJ*. +lora re.re8int* totalitatea specilor de plante dintr+o anumit regiune sau zon geogra ic, dintr+ un anumit mediu caracteristic &de nisip, de srturi etc#' sau dintr+o perioad geologic# @n lumea :ncon'ur*toare e<i t* microorgani me )egetale =$acterii& dro'dii& mucegaiuri etc.>& care e nume c flor* micro$ian*. (lora micro$ian* =din ol& a.*& aer& alimente au din ca)itatea $ucal*& din inte tine etc.> .oate fi alc*tuit* din .ecii $anale& inofen i)e au din .ecii .atogene. Din .unctul de )edere al .rotecJiei florei di tingem lora slbatic Ei plantele cultivate. (lora *l$atic* au .ontan* creEte :n mod natural& f*r* inter)enJia omului& re.re8ent;nd nu numai o $og*Jie natural*& ci Ei una e tetic* Ei de intere EtiinJific. Plantele culti)ate con titute cea de-a doua form* de e<i tenJ* a florei care cre c& e :ntreJin Ei e recoltea8* .rin inter)enJia omului. Plantele culti)ate unt& :n .rimul r;nd& .lantele agricole. Plantele .ot fi! urajere& acelea care er)e c au unt folo ite .entru 6r*nirea animalelorF industriale& care unt .lante culti)ate :n )ederea .relucr*rii lor indu trialeF pritoare& care e culti)* :n r;nduri di tanJate& medicinale& care unt culti)ate ori *l$atice& a);nd .ro.riet*Ji tera.euticeF ornamentale& culti)ate :n .arcuri& gr*dini au locuinJe :n co. decorati). Modific*rile inter)enite :n flora *l$atic* Ei culti)at*& :n an am$lu& :n natur* e con titute ca o reacJie a .lantelor la acJiunea to<ic* a .oluanJilor& care de)ine )i8i$il* la un anumit .rag de concentraJie caracteri tic naturii .oluantului. Datorit* en i$ilit*Jii mecani melor fi8iologice& .lantele au er)it dre.t indicatori ai .olu*rii aerului. Modific*rile .e care no<ele atmo ferice Ei u$ tanJele to<ice antrenate de a.e au cele care :m$i$* olul le .ro)oac* .lantelor unt e<trem de di)er e Ei afectea8* numeroa e mecani me ale )ieJii celului Ei ale organi mului )egetal. Datorit* ace tor :m.re'ur*ri& .rotecJia .lantelor e te una dintre arcinile fundamentale ale omenirii care .oate fi reali8at* doar :n conte<tul general al .rotecJiei aerului& a.ei& olului& al mediului :n an am$lu. A! )! C0&'"2 2e6$120 $% c-#10c'0 3'- ec5$e$ =0"#e$ ;$ =2-'e$ ProtecJia faunei Ei florei e te a igurat* din .unct de )edere 'uridic .rin urm*toarele acte normati)e! OrdonanJa de UrgenJ* a Du)ernului nr.1NOR0//O .ri)ind .rotecJia mediului& Legea nr.NPR1NN0 .rin care -a ratificat Con)enJia .ri)ind .rotecJia M*rii "egre :m.otri)a .olu*rii& Legea nr.1/2R1NN% .ri)ind fondul cinegetic Ei .rotecJia );natului& Legea nr.,OR1NNO .ri)ind .roducerea& controlul calit*Jii& comerciali8area Ei folo irea eminJelor Ei materialului *ditor& .recum Ei :nregi trarea oiurilor de .lante agricole& Legea anitar-)eterinar* nr.%/R1N,1F Con)enJia Euro.ean* .ri)ind .rotecJia animalelor :n tran .ort internaJional& Legea nr.OPR1NN1 .entru ratificarea Con)enJiei .ri)ind di)er itatea $iologic* = emnat* la Rio de Haneiro :n 1NN0>& Legea nr.12R1NN2 .entru ratificarea Con)enJiei .ri)ind con er)area )ieJii *l$atice Ei a 6a$itatelor naturale din Euro.a =ado.tat* la #erna :n 1N,N>.
10

B! P'- ec5$0 /e&$"2"$ 0' $=$c$02


B! ,! C-#ce3 e2e &e C/e&$"2 0' $=$c$02 ;$ CD0?$ 0 "/0# Mediul artificial e te re.re8entat de Ireali8*rile Iomului& at;t la ni)elul aEe8*rilor umane =localit*Ji! ate& comune& oraEeF cl*diri& tr*8i etc.>& c;t Ei :n .aJiul din afara ace tora =c*i de comunicaJii! c*i ferate& Eo ele& auto tr*8i& i teme de tran .ort al energiei electrice& tuneluri& )iaducte& $ara'e etc.>. ,abitatul uman e te con tituit dintr-o comunitate tr*ind .e o u.rafaJ* $ine definit*. De8)oltarea ace tei comunit*Ji :n co.uri .roducti)e im.lic* tran formarea mediului natural :ntrun mediu artifical& care include o )arietate de tructuri Ei in talaJii .roiectate :n co.ul creerii condiJiilor fa)ora$ile acti)it*Jii .roducti)e Ei recreerii umane& .recum Ei altor acti)it*Ji ale )ieJii. A emeni mediului natural& cel artificial e te u.u Ei el degrad*rii Ei .olu*rii& tre$uind * fie .rote'at :n en ul $unului mer al de f*Eur*rii )ieJii Ei tuturor acti)it*Jilor umane. . B! )! C0&'"2 2e6$120 $% 3'$%$#& 01$6"'0'e0 3'- ec5$e$ /e&$"2"$ 0' $=$c$02 ProtecJia mediului artificial e te legal a igurat* at;t u$ a .ect glo$al M .rin norme cu.rin e :n Con tituJie Ei :n OrdonanJa de UrgenJ* a Du)ernului nr.1NOR0//O .ri)ind .rotecJia mediului& c;t Ei .rintr-o erie de reglement*ri .eciale& .recum! Legea nr.O/R1NN1 .ri)ind autori8area e<ecut*rii con trucJiilor Ei unele m* uri .entru reali8area locuinJelor& Legea nr.1/R1NNO .ri)ind calitatea :n con trucJii& Legea nr.2O/R0//1 .ri)ind amena'area teritoriului Ei ur$ani mul etc.

B! 4! M:1"'$ ;$ /-&02$ :5$ &e 'e02$90'e 0 3'- ec5$e$ /e&$"2"$ @n )ederea re .ect*rii .rinci.iilor ecologice Ei a igur*rii unui mediu de )iaJ* *n*to & organelor centrale Ei locale ale .uterii e<ecuti)e le re)in o erie de arcini .e care le reali8ea8* :n temeiul atru$iJiilor ta$ilite de lege. Autoritatea central* .entru .rotecJia mediului are urm*toarele atri$uJii! ela$orea8* Ei .romo)ea8* trategia naJional* de mediu :n general& inclu i) recomand*rile .entru trategiile Ei .olitica :n domeniu& .recum Ei .lanificarea de mediu& corelat* cu cea de amena'are a teritoriului Ei de ur$ani mF crea8* cadrul organi8atoric care * .ermit* acce ul la informaJii Ei .artici.area la deci8iile .ri)ind mediul& inclu i) cu .ri)ire la .lanurile de de8)oltare a teritoriului Ei ur$ani mF :n ituaJii .eciale& are :m.uternicirea de a declara 8one de ri c :nalt :n anumite regiuni ale J*rii Ei o$ligaJia de a ela$ora& :m.reun* cu alte organi me& .rograme .eciale .entru :nl*turarea ri cului ur)enit :n acele 8one. @n )ederea :nde.linirii atri$uJiilor de mai u & acea t* autoritate central* acJionea8* .rin intermediul organelor ale teritoriale& care unt ageniile pentru protecia mediului. @n .ri)inJa .rotecJiei mediului artificial un rol im.ortant :l au con iliile locale& care r* .und .entru! :m$un*t*Jirea microclimatului ur$an .rin amena'area Ei :ntreJinerea i8)oarelor Ei a luciilor de a.* din interiorul localit*Jilor Ei din 8onele limitrofe ace tora& :nfrumu eJarea Ei .rotecJia .ei a'ului Ei menJinerea cur*Jeniei tradaleF am.la area o$iecti)elor indu triale& a c*ilor Ei mi'loacelor de tran .ort& a reJelelor de canali8are& a taJiilor de e.urare& a de.o8itelor de deEeuri mena'ere& tradale Ei indu triale Ei a altor o$iecti)e Ei acti)it*Ji& f*r* a e .re'udicia alu$ritatea& am$ientul& .aJiile de odi6n*& tratament Ei recreere& tarea de *n*tate Ei de confort a .o.ulaJieiF re .ectarea regimului de .rotecJie .ecial* a localit*Jilor $alneoclimaterice& a monumentelor i torice etc.& fiind inter8i * am.la area de o$iecti)e Ei de f*Eurarea unor acti)it*Ji cu efecte d*un*toare :n .erimetrul Ei :n 8onele de .rotecJie a ace toraF ado.tarea elementelor ar6itecturale adec)ate& o.timi8area den it*Jii de locuire& concomitent cu menJinerea& :ntreJinerea Ei de8)oltarea
12

.aJiilor )er8i& a .arcurilor& a aliniamentelor de ar$ori Ei a .erdelelor de .rotecJie tradal*& a aran'amentelor .ei agi tice cu funcJie ecologic*& e tetic* Ei recreati)*. B! 7! P'-ce&"'0 &e 'e62e/e# 0'e 0 0c $%$ :5$2-' ec-#-/$ce ;$ 1-c$02e c" $/30c 01"3'0 /e&$"2"$ Potri)it di .o8iJiilor OrdonanJei de UrgenJ* a Du)ernului nr.1NOR0//O autorit*Jile com.etente .entru .rotecJia mediului conduc .rocedura de reglementare Ei emit =:n fa)oarea .er oanelor fi8ice Ei 'uridice>& du.* ca8& a)i8e de mediu& acorduri Ei autori8aJiiRautori8aJii integrate de mediu& :n condiJiile legii. +olicitarea Ei o$Jinerea a)i8ului de mediu .entru .lanuri Ei .rograme unt o$ligatorii .entru ado.tarea .lanurilor Ei .rogramelor care .ot a)ea efecte emnificati)e a u.ra mediului. A.ro$area .lanurilor Ei .rogramelor& la orice ni)el ierar6ic& e te condiJionat* de e<i tenJa a)i8ului de mediu .entru re .ecti)ul .lan au .rogram. (cordul de mediu e te decizia autoritii competente pentru protecia mediului, care d dreptul titularului de proiect s realizeze proiectul# 5cordul de mediu este un act tehnico+juridic eliberat !n scris, prin care se stabilesc condiile de realizare a proiectului, din punct de vedere al proteciei mediului# E te )or$a de .re acti)it*Ji din o.t domenii care& .rin natura lor au :n ra.ort cu anumiJi .arametri te6nico-funcJionali& .re8int* un .ericol .otenJial .entru mediu. Acordul de mediu e emite de c*tre autoritatea central* au teritorial* .entru acele o$iecti)e Ei acti)it*Ji care unt .re)*8ute :n Legea .rotecJiei mediului. Acordul de mediu e emite .entru! .arc*ri .entru taJionarea unui num*r mai mare de 1/// de )e6icule =de c*tre mini ter>& iar .entru un num*r mai mic de 1/// de locuri de c*tre agenJiile teritorialeF u8ine de ga8& coc erii& in talaJii de lic6efierea c*r$unelui M de c*tre agenJiile teritorialeF de.o8ite de re ur e minerale de intere naJional M de c*tre mini ter& iar .entru celelalte M de c*tre agenJiile teritorialeF te6nologii de fa$ricaJie& ec6i.amente& a.aratur* :n domeniul .rotecJiei mediului M de c*tre mini terF con trucJii ci)ile M de c*tre agenJiile teritoriale. +olicitarea Ei o$Jinerea acordului de mediu unt o$ligatorii .entru .roiecte .u$lice au .ri)ate ori .entru modificarea au e<tinderea acti)it*Jilor e<i tente& inclu i) .entru .roiecte de de8afectare& care .ot a)ea im.act emnificati) a u.ra mediului. (cordul de mediu se emite -n paralel cu celelalte acte de reglementare emise de autoritile competente, potri$it legii. Acordul de mediu e te )ala$il .e toat* .erioada .unerii :n a.licare a .roiectuluiF el :Ei .ierde )ala$ilitatea dac* lucr*rile de in)e tiJii .entru care a fo t emi nu :nce. :n termen de doi ani de la data emiterii& cu e<ce.Jia .roiectelor cu finanJare e<tern* .entru care acordul de mediu :Ei .* trea8* )ala$ilitatea .e toat* .erioada de f*Eur*rii ace tora& .;n* la finali8area in)e tiJiei. (utorizaia de mediu e te actul tehnico+juridic eliberat !n scris de autoritile competente pentru protecia mediului, prin care sunt stabilite condiiile i3sau parametrii de uncionare ai unei activiti e$istente sau pentru punerea !n unciune a unei activiti noi pentru care anterior a ost emis acord de mediu# Autori8aJia e emite de c*tre autoritatea teritorial* .entru .rotecJia mediului .entru toate acti)it*Jile& cu e<ce.Jia ca8urilor care fac o$iectul unor reglement*ri .eciale& cum ar fi! centrale nuclearo-electrice& reactoare de cercetare& u8ine de fa$ricare a com$u ti$ilului nuclear& de.o8ite finale de com$u ti$il nuclear ar & .recum Ei im.ortul& tran8itul& e<.ortul de deEeuri de orice natur*& im.ortul Ei e<.ortul de culturi de microorgani me& de .lante Ei animale din flora Ei fauna .ontan*. Categorile de o$iecti)e Ei acti)it*Ji care nece it* acorduri de mediu EiR au autori8aJii de mediu unt ta$ilite :n legi laJia mediului. Acti)it*Jile de f*Eurate de tructurile com.onente ale i temului de a.*rare& ordine .u$lic* Ei ecuritate naJional* unt e<ce.tate de la o$Jinerea autori8aJiei de mediu. (utorizaia.autorizaia integrat de mediu se emite dup obinerea celorlalte a$ize, acorduri, autorizaii, dup caz, ale autoritilor competente, potri$it legii. (uncJionarea f*r* autori8aJie de mediu e te inter8i * .entru acti)it*Jile care fac o$iectul .rocedurii de autori8are din .unct de )edere al .rotecJiei mediului. (uncJionarea f*r* autori8aJie
11

integrat* de mediu e te inter8i * .entru acti)it*Jile u.u e legi laJiei .ri)ind .re)enirea Ei controlul integrat al .olu*rii. Autori8aJia de mediu e te )ala$il* cinci ani& iar autori8aJia integrat* de mediu e te )ala$il* 8ece ani. Prin e<ce.Jie& autori8aJiile de mediu Ei autori8aJiile integrate de mediu emi e cu .rogram .entru conformare& re .ecti) cu .lan de acJiuni unt )ala$ile .e toat* .erioada derul*rii .rogramuluiR.lanului. Autori8aJia de mediu e te o$ligatorie .entru acti)it*Ji ca! cele indu triale& indiferent de .rofil au de ca.acit*Ji& tran .ort auto& na)al& aerian& .e cale ferat*& cu mi'loace de tran .ort :n comunF .roducerea de energie electric* Ei termic*F acti)it*Ji de go .od*rire a a.elorF acti)it*Ji de :n)*J*m;nt& cultur* Ei ale cultelor& a.*rare naJional*F .*l*torii c6imiceF cimitire Ei crematorii umane. Legi laJia mediului ta$ileEte Ei obiecti$e Ei acti$iti care necesit studiu de impact. Prin acea ta e contri$uie la .re)enirea unui ri c ecologic .otenJial. +unt nece are tudii de im.act a u.ra mediului .entru orice acti)itate au o$iecti) care .oate * ai$* un im.act deo e$it a u.ra mediului .rin natura& dimen iunea au am.la area a =acti)it*Jile de tran .ort& de .roducJie& tran .ort Ei tocare de energie& de eliminare a deEeurilor Ei am$ala'elor& de .ort& turi m Ei agrement etc. @n )ederea o$Jinerii acordului de mediu& titularul .roiectului au al acti)it*Jii e te o$ligat * de.un* la autoritatea teritorial* .entru .rotecJia mediului urm*toarele acte! cererea .entru eli$erarea acordului de mediuF de crierea .roiectului au a acti)it*Jii& cu .rinci.alele informaJii din care * re8ulte date .ri)ind im.actul a u.ra mediuluiF nota .ri)ind tadiul de reali8are a .rogramului a u.ra mediului& nota .ri)ind tadiul de reali8are a .rogramului de conformare e<i tent& dac* e te ca8ulF do)ada .l*Jii ta<ei de autori8areF do)ada c* a f*cut .u$lic* olicitarea .rin cel .uJin una dintre metodele de informare =afiEa'ul :n 8ona o$iecti)ului Ei la ediul admini traJiei .u$lice locale& .u$licarea :n 8iare de tira'& .re8entarea .rin .o turile de radio Ei tele)i8iune& comunic*ri cri e& tran mi e nominal .er oanelor Ei a ociaJiilor intere ate>. Indiferent de metoda utili8at*& la ediul autorit*Jii teritoriale .entru .rotecJia mediului e )a afiEa o .re8entare re8umati)* a .roiectului au a acJiunii .ro.u e de8$aterii .u$lice. Programul de conformare e te M :n e enJ* M un plan de msuri care cuprinde etape ce trebuie parcurse !n intervale de timp precizate prin prevederile autorizaiei de mediu de ctre autoritatea competent, !n scopul respectrii reglementrilor privind protecia mediului# El e te nece ar .entru orice o$iecti) care continu* au care :Ei :ncetea8* acti)itatea Ei care aduce .re'udicii mediului .rin funcJionarea curent* au anterioar*. E)aluarea .re'udiciului e reali8ea8* .rin bilanul de mediu& ra.ort;nd tarea mediului Ei m* urile nece are de remediere la tandardele Ei reglement*rile :n )igoare. Programul de conformare cu.rinde lucr*rile Ei m* urile ce e )or lua .entru .rotecJia mediului& .ecific;nd! normele de emi ii a.lica$ile acti)it*Jii Ei termenul final de conformareF de crierea .roiectelor Ei a m* urilor nece are :ncadr*rii :n normele ta$ilite& eta.i8area .rogramului de conformare cu .ecificarea termenului de reali8are a fiec*rei lucr*ri EiR au m* uri ta$ilite& c;t Ei .erformanJele fiec*rei eta.e& .ecificarea ur elor de finanJare a igurate. Programul de conformare nu .oate de.*Ei .erioada de )ala$ilitate a autori8aJiei de mediu& cu e<ce.Jia m* urilor de remediere a .re'udiciilor cau8ate mediului .rin acti)it*Jile anterioare. Titularul .roiectului au al acti)it*Jii are datoria * informe8e :n cri autoritatea com.etent* .entru .rotecJia mediului ori de c;te ori inter)ine o c6im$are de fond a datelor care au tat la $a8a eli$er*rii acordului au autori8aJiei de mediu. Autoritatea com.etent* ta$ileEte dac* e te nece ar* revizuirea acordului au autori8aJiei de mediu. +u .endarea acordului de mediu Ei a autori8aJiei de mediu .oate a)ea loc du.* o omaJie .reala$il* cu termen& .entru nere .ectarea .re)ederilor menJionate& inclu i) .entru nereali8area .re)ederilor .rogramului de conformare. Acea t* omaJie )a cu.rinde o de criere a moti)ului
1O

u .end*rii Ei o menJiune legat* de .erioada de tim. .;n* la a.licarea u .end*rii. La e<.irarea .erioadei de r* .un din omaJie autoritatea com.etent* u .end* acordul au autori8aJia de mediu. Perioada de u .endare e menJine .;n* la eliminarea cau8elor& dar nu mai mult de % luni. Du.* e<.irarea .erioadei de u .endare autoritatea com.etent* .entru .rotecJia mediului di .une o.rirea e<ecuJiei .roiectului au :ncetarea acti)it*Jii. Di .o8iJia de :ncetare e te e<ecutorie. @n ceea ce .ri)eEte o$iecti)ele ituate :n afara aEe8*rilor umane e te de menJionat fa.tul c* fiecare dintre ele re.re8int* un $un .ecific& cu un regim Ei funcJii .ro.rii. Ele unt u.u e unor influenJe naturale au umane negati)e& adic* unt afectate de .oluare& im.un;ndu- e nece itatea .rote'*rii lor te6nice :m.otri)a efectelor degrad*rii. @n ace te condiJii& regulamentele de e<.loatare .re)*d m* uri te6nice de u.ra)eg6ere& e<.loatare& :ntreJinere Ei .rote'are ale ace tora.

+! P'- ec5$0 8/3- '$%0 '0&$05$$2-'


+! ,! R0&$-0c $%$ 0 e0 ;$ e=ec e2e e$ /adioacti$itatea& com.onent* de $a8* a mediului& e te determinat* de .re8enJa :n ol& aer& a.*& )egetaJie& organi me animale& .recum Ei :n om a u$ tanJelor radioacti)e de origine tere tr*& e<i tente :n mod natural din cele mai )ec6i tim.uri& la care e adaug* radiaJia co mic* e<tratere tr*. A t*8i omul tr*ieEte :ntr- un mediu com.le<& afl;ndu- e continuu u$ acJiunea mai multor agenJi fi8ici& cum unt! lumina& unetul& radiaJia ioni8ant*. Mediul conJine ur e naturale de radiaJii& c*rora omul le-a ad*ugat& :n ultimii a.roa.e 1// de ani& Ei .e cele artificiale create de el. Radioacti)itatea natural* a uferit :n ultimele 1 M O decenii modific*ri emnificati)e datorit* acti)it*Jilor omului! aducerea la u.rafaJ* a minereurilor radioacti)e& e<tracJia Ei utili8area c*r$unelui Ei a a.elor geotermale& .recum Ei a unor minereuri neradioacti)e& dar cu conJinut radioacti) natural care nu .oate fi negli'at. Pe de alt* .arte& -au folo it .entru con trucJii materiale necon)enJionale care au determinat recon iderarea conce.tului de radioacti)itate natural* .rin controlul Ei u.ra)eg6erea ace teia. Pe .lan mondial radioacti)itatea mediului& at;t cea natural* c;t Ei cea artificial* e te in)e tigat* Ei e)aluat* din .unct de )edere al efectelor .rodu e de radiaJii a u.ra organi mului uman& de c*tre Comitetul ?tiinJific al "aJiunilor Unite .ri)ind Efectele RadiaJiilor Atomice =U"+CEAR>& creat :n anul 1NOO =ra.oartele ela$orate :n anii 1N,,& 1NP0& 1NPP Ei 1NN2 conJin Ei .re8int* cele mai noi Ei im.ortante cunoEtinJe :n domeniu>. AgenJia "aJional* .entru Energie Atomic* =AIEA> a ela$orat M de a emeni M o erie de documente .entru .rotecJia Ei ecuritatea nuclear*. +co.urile u.ra)eg6erii radioacti)it*Jii unt. CunoaEterea factorului fi8ic M radioacti)itatea M e<i tent .e .*m;nt Ei& :ntr-o $un* m* ur*& determinant al e)oluJiei )ieJiiF E)aluarea e<.unerii omului la radiaJii Ei& du.* ca8& luarea de m* uri de radio.rotecJieF +ta$ilirea o.ortunit*Jilor Ei .riorit*Jilor :n refacerea ecologic* a 8onelor cu radioacti)itate cre cut*& ca urmare a acJiunilor umane.
Cel mai im.ortant fenomen :n urma c*ruia a.ar radiaJiile e te radioacti)itatea& care e te tudiat* :ntr- un ca.itol al fi8icii numit la :nce.ut Ifi8ic* atomic*9F ulterior& din ace ta -a de .*rJit Ifi8ica nuclear*9. Pentru ace t moti)& radiaJiile -au numit mai :nt;i radiaii atomice& iar mai a.oi radiaii nucleare. E<i t* Ei o alt* denumire foarte r* .;ndit*& aceea de radiaii ionizante& $a8at* .e fa.tul c* .rinci.ala .ro.rietate a ace tor radiaJii e te cea de ioni8are a u$ tanJei .e care o tr*$at. Efectele radiaJiilor au la $a8* interacJiunea lor cu materia& fenomen $a8at .e cedarea energiei radiaJiilor incidente c*tre u$ tanJa tr*$*tur*.

1%

+.re deo e$ire de lumin* Ei unet& radiaJiile nu .ot fi .erce.ute de c*tre imJurile omului. Ele .or fi detectate Ei m* urate cu a.arate .eciale =do8imetre> a c*ror com.onent* de $a8* e te detectorul .entru radiaJii. M* urarea contamin*rii radioacti)e& at;t a factorilor de mediu& alimentelor& c;t Ei a .rodu elor $iologice EiR au a omului e face cu a.arate reali8ate .ecial :n ace t co. =contaminometru& anali8oare audio Ei multicanal etc>. +co.ul m* ur*rii do8imetrice e te determinarea iradierii au e<.unerii organi mului& adic* a ced*rii energiei radiaJiilor incidente Je utului acelui organi m. Printr-o a emenea m* urare e determin* do8a a$ or$it*& adic* energia cedat* de radiaJie Je utului. Iradierea e te aciunea prin care radiaiile incidente unui corp !i provoac acestuia trans ormri. Tran form*rile din organi mele )ii unt cuno cute u$ numele de Iefecte $iologice la iradiere9. +ur ele de radiaJii folo ite :n cercetare& :n te6nic* au :n indu trie .roduc& .entru .er oanele care le utili8ea8*& o iradiere .rofe ional*. +ur ele de radiaJii .ot fi folo ite :n medicin* .entru diagno tic Ei tratament& ceea ce conduce& .entru .acienJi& la o iradiere medical*& iar .entru .er onalul medical Ei anitar la o iradiere .rofe ional*. +! )! Re6"2$ $#1 $ "$ e &e c: 'e 1 0 3e# '" 01$6"'0'e0 3'- ec5$e$ 8/3- '$%0 '0&$05$$2-' Actele normati)e incidente :n materie unt! Legea nr.111R1NN% .ri)ind de f*Eurarea :n iguranJ* a acti)it*Jilor nucleare& Kot*r;rea Du)ernului nr.0P,R1NNP .ri)ind a.ro$area Regulamentului de organi8are Ei funcJionare a Comi iei "aJionale .entru Controlul Acti)it*Jilor "ucleare& ordine ale .reEedintelui Comi iei "aJionale .entru Controlul Acti)it*Jilor "ucleare etc. @n conformitate cu .re)ederile legale cu.rin e :n legi laJia .re8entat* mai u .rotecJia :m.otri)a radiaJiilor e reali8ea8* .rin ! - limitarea do8ei de radiaJii .entru .er oanele e<.u e .rofe ionalF - menJinerea la un ni)el minim .o i$il M Jin;nd cont de factorii economici Ei ociali M ai e<.unerii la radiaJii a .o.ulaJieiF - monitori8area e<.unerii la radiaJii :n ca8ul e<.unerilor accidentale Ei de urgenJ*F - im.licarea Ei utili8area e<.erJilor acreditaJi au a unui organi m acreditat de .rotecJie radiologic*& du.* ca8& :n toate ituaJiile :n care acea ta e te cerut* de normeF - e)aluarea i tematic* Ei )erificarea locurilor de munc* a .er oanelor fi8ice Ei 'uridice care de f*Eoar* acti)it*Ji .rofe ionale :n locuri unde e<i t* ri cul e<.unerii la radiaJii ioni8ante .ro)enite din ur e artificiale& naturale au de la ec6i.amente electrice care& o.er;nd la o diferenJ* de .otenJial de .e te O Q7& generea8* a emenea radiaJiiF - in tituirea m* urilor )i8;nd tran ferarea :n mediu a deEeurilor radioacti)e Ei controlul ace tuia inclu i) a m* urilor care .ri)e c eli$erarea :n mediu a efluenJilor radioacti)i lic6i8i au ga8oEi etc.

E! De;e"'$2e ;$ c-# '-2"2 c$'c"$ "2"$ 2-'


E! ,! N-5$"#e0 &e C&e;e"'$ Reglement*rile legale :n )igoare din Jara noa tr* define c de"eurile ca fiind substane rezultate !n urma unor procese biologice sau tehnologice, care nu mai pot i olosite ca atare, dintre care unele sunt re olosibile. De"eurile periculoase sunt deeurile to$ice, in lamabile e$plozibile, in ecioase, corosive, radioactive sau altele, care, introduse !n mediu, pot duna acestuia, plantelor, animalelor sau omului# Actele internaJionale ado.tate :n materie define c de"eurile ca fiind materiale destinate eliminrii, materii accidental deversate, pierdute, contaminate, devenite improprii utilizrii sau care reprezint reziduuri ale produciei.
1,

+unt con iderate de"euri refolosibile toate substanele, materialele sau produsele provenite din activiti industriale, agricole, din construcii, transporturi i prestri de servicii, din alte domenii de activitate, precum i din consumul populaiei, dac datorit caracteristicilor i proprietilor lor speci ice pot i reintroduse % ca materii prime secundare % !n circuitul productiv r risc pentru mediu sau sntatea populaiei# E! )! E=ec "2 &e;e"'$2-' 01"3'0 c02$ :5$$ =0c -'$2-' &e /e&$" Re8iduurile .ot fi )ectori im.ortanJi :n r* .;ndirea infecJiilor. Re8iduurile .ro)enite din diferite ur e conJin foarte de o gam* )ariat* de microorgani me .rintre care Ei agenJi .atogeni r* .;nditori de $oli infecJioa e =)iruEi& $acterii etc>. @n condiJii .rielnice agenJii .atogeni .ot tr*i :n re8iduuri tim. :ndelungat& .*trun8;nd a.oi :n ol au :n a.* Ei .ut;nd .ro)oca a tfel infecJii Ei .rin contact direct. @nl*turarea unui a emenea .roce .oate fi a igurat* :n modul cel mai eficient .rin e)acuarea ritmic* a re8iduurilor& de.o8itarea& re .ecti) tocarea lor c;t mai .uJin tim. Ei :n reci.ienJi :nc6iEi. De.o8itarea Ei tratarea necore .un8*toare a deEeurilor olide mena'ere .ot conduce la .oluarea atmo ferei. De com.unerea re8iduurilor cu conJinut de u$ tanJe organice e te :n oJit* de dega'area unor ga8e r*u miro itoare =metan& amoniac& 6idrogen ulfurat etc.>& .e care miEcarea ma elor de aer le tran .ort* la di tanJ*& .olu;nd atmo fera. Pe arterele de circulaJie murdare& in uficient cur*Jate& re8iduurile unt 8dro$ite Ei f*r;mate de mi'loacele de tran .ort& iar .raful fin e te ridicat :n aer. Produ ele de ardere =fum& funingine& cenuE*> a.*rute :n urma autoa.rinderii incom.lete a re8iduurilor la locurile de de.o8itare .oluea8* mediul .e :ntinderi foarte mari. "u :n ultimul r;nd& tre$uie a)ut :n )edere Ei a .ectul de.recierii e tetice a cadrului natural. E)acuarea necore .un8*toare a re8iduurilor ofer* o imagine care .ro)oac* oamenilor de8gu t& degrad;nd e tetic .ei a'ul. E! 4! C0&'"2 2e602 3'$%$#& 'e6$/"2 &e;e"'$2-' Re.re8ent;nd o .ro$lem* e<trem de com.le<* .entru lumea de a8i& deEeurile unt :n atenJia .ermanent* a forurilor naJionale Ei internaJionale. Ca urmare& reglement*rile legale ado.tate cu .ri)ire la deEeuri unt numeroa e& .rin ele :ncerc;ndu- e a e in titui Ei menJine un regim trict al circuitului lor :n natur*. Cele mai im.ortante acte normati)e :n domeniu unt! OrdonanJa de UrgenJ* a Du)ernului nr.1NOR0//O .ri)ind .rotecJia mediuluiF Legea nr.,/2R0//1 .ri)ind r* .underea ci)il* .entru daune nucleareF OrdonanJa de UrgenJ* nr.21R0//0 .ri)ind .re)enirea& reducerea Ei controlul integrat al .olu*riiF OrdonanJa nr.,PR0/// .ri)ind regimul deEeurilorF OrdonanJa de UrgenJ* nr.1%R0//1& re.u$licat*& .ri)ind ge tionarea deEeurilor indu triale recicla$ile& a.ro$at* .rin Legea nr.1%OR0//1F OrdonanJa nr.P,R0//1 .ri)ind er)iciile .u$lice de alu$ri8are a localit*Jilor& a.ro$at* .rin Legea nr.10%R0//1F Kot*r;rea Du)ernului nr.21/R1NN0& re.u$licat*& .ri)ind regimul de im.ort al deEeurilor Ei re8iduurilor de orice natur*& .recum Ei a altor m*rfuri .ericuloa e .entru *n*tatea .o.ulaJiei Ei .entru mediuF Kot*r;rea Du)ernului nr.O11R1NN1 .ri)ind ado.tarea unor m* uri .entru .re)enirea Ei com$aterea .olu*rii mediului de c*tre ociet*Jile comerciale din a c*ror acti)itate re8ult* deEeuri .oluanteF Kot*r;rea Du)ernului nr.10PR0//0 .ri)ind incinerarea deEeurilorF Kot*r;rea Du)ernului nr.1%0R0//0 .ri)ind de.o8itarea deEeurilorF Kot*r;rea Du)ernului nr.21NR0//0 .ri)ind ge tionarea am$ala'elor Ei deEeurilor de am$ala'eF Kot*r;rea Du)ernului nr.PO%R0//0 .ri)ind e)idenJa ge tiunii deEeurilor Ei .entru a.ro$area li tei cu.rin8;nd deEeurile& inclu i) deEeurile .ericuloa e etc. Al*turi de reglement*rile interne tre$uie * reJinem Ei .rinci.alele acte internaJionale! Con)enJia .ri)ind controlul tran .ortului .e te frontiere al deEeurilor .ericuloa e Ei al elimin*rii ace tora& ado.tat* la #a el :n anul 1NPN =ratificat* de Rom;nia .rin Legea nr.%R1NN1>F Acordul euro.ean .ri)ind tran .ortul rutier internaJional al m*rfurilor .ericuloa e& emnat la Dene)a :n anul 1NO, =ratificat de Jara noa tr* .rin Legea nr.21R1NN1>F Directi)a N0R2 =EURATOM> a Con iliului Uniunii Euro.ene din 1NN0 relati)* la u.ra)eg6erea Ei controlul tran ferului deEeurilor radioacti)e :ntre tatele mem$re& c;t Ei la intrarea au ieEirea din .aJiul comunitar etc.
1P

E! 7! Re6"2$ 3'$%$#& c-# '-2"2 c$'c"205$e$ &e;e"'$2-' Relati) la deEeurile refolo i$ile =acelea care .ot fi reintrodu e f*r* ri c ecologic :n circuitul .roducti)>& colectarea& .relucrarea& li)rarea Ei reintroducerea lor :n circuitul economic e .oate face M cu a.ro$area organelor com.etente M numai de c*tre acele categorii de .er oane fi8ice EiR au 'uridice care :nde.line c condiJiile cerute de lege! di .un de .aJiu de de.o8itare core .un8*torF deJin dotarea nece ar* =te6nologii Ei in talaJii> .entru colectarea Ei .relucrarea deEeurilorF ac6it* ta<a de autori8are legal ta$ilit*. Acti)it*Jile care .ri)e c fa$ricarea& comerciali8area Ei utili8area u$ tanJelor .ericuloa e& .recum Ei tran .ortul& tran8itul& de.o8itarea tem.orar* au definiti)*& di trugerea& mani.ularea& im.ortul Ei e<.ortul de u$ tanJe Ei deEeuri .ericuloa e unt u.u e unui regim .ecial de ge tionare Ei go .od*rire ta$ilit cu riguro8itate .rin norme 'uridice e<.re e care a igur* un cadru trict limitat. Tran8itul Ei e<.ortul de deEeuri& indiferent de natura ace tora& e .ot reali8a M .otri)it legii M numai :n conformitate cu acordurile Ei con)enJiile internaJionale la care Jara noa tr* e te .arte Ei cu legi laJia naJional* .ecific* :n domeniu. Im.ortul de deEeuri :n Rom;nia e te inter8i & cu e<ce.Jia anumitor categorii care con tituie au .ot con titui re ur e ecundare de materii .rime. Im.ortul e reali8ea8* u$ un control trict al tatului. +CKEMC RECAPITULATI7C -

Elementele naturale ale mediului unt! atmo fera& a.a& olul& u$ olul& .*durile i )egetaia fore tier*& ariile naturale .rote'ate& flora i fauna tere tre i ac)atice. Mediul artificial re.re8int* an am$lul reali8*rilor omului& at;t la ni)elul ae8*rilor umane c;t i :n afara ace tora. Re.re8ent;nd o .ro$lem* e<trem de com.le<* .entru lumea de a8i& deeurile rein atenia .ermanent* a forurilor naionale i internaionale at;t .rin cantitatea& calitatea i dimen iunile ace tora& c;t i .rin modalit*ile de refolo ire a lor. Radioacti)itatea mediului e te format* din com.onenta natural* M mai .uin .ericuloa *& i din cea artificial* M e<trem de .ericuloa *& care e in)e tig6ea8* i e)aluea8* din .unctul de )edere al efectelor de)a tatoare a u.ra organi melor )ii.

CKE+TIO"AR DE E7ALUARE =M-&"2"2 III> 1. Care unt con ecinJele imediate ale .olu*rii atmo ferei la ni)elul unei J*ri Z 0. De ce tre$uie admini trate Ei go .od*rite raJional a.ele Z 2. Care unt .rinci.alele modalit*Ji de reali8are a .rotecJiei olului Ei u$ olului Z 1. Cum e a igur* .rotecJia faunei Ei florei tere tre Ei ac)ati)e Z O. Ce unt Imediul artificial9 Ei I6a$itatul uman9 Z %. Care e te regimul acti)it*Jilor economice Ei ociale cu im.act a .ra mediului Z ,. Care unt reglement*rile legale menite a a igura .rotecJia :m.otri)a radiaJiilor Z P. EnumeraJi .rinci.alele reglement*ri con acrate deEeurilor Ei controlului circuitului lor Z
1N

N. Care dintre com.onentele mediului con ideraJi c* ar tre$ui .rote'ate mai riguro Z

MODULUL I 0 POLITICI DE PROTECIE A MEDIULUI


+tructuraRo$iecti)ele modulului
1. Mediul Ei managementul economic 1.1. Deneralit*Ji 1.0. Politici de .rotecJia mediului 1.2. Politici la ni)el tatal 1.1. Politici de .rotecJia mediului la ni)el de firm* 1.O. Proceduri .re)enti)e de reali8are a .rotecJiei mediului

,! Me&$"2 ;$ /0#06e/e# "2 ec-#-/$c


,! ,! Fe#e'02$ :5$ Politica e te definit* :n mai multe feluri. Potri)it uneia dintre definiJii& .olitica e te posibilitatea colectivitii de a+i decide propria sa soart = H. War.in Qi& 1NN2>. @ntr-o alt* formulare& .olitica e te activitatea prin care se ajunge la anumite decizii, ce sunt apoi implementate !n i pentru o comunitate =Liliana Mi6uJ& 1NNO>. @n fine& o definiJie mai ela$orat* afirm* c* politica este procesul prin care un grup de oameni, ale cror opinii i interese sunt iniial divergente, ajunge la decizii i la o opiune comun, care se impun grupului i simbolizeaz o aciune comun& -ictionaire, Col# *r6mond, p#708'# Acea t* definiJie arat* c*& de fa.t& .olitica nu e te doar un mod de gu)ernare a ociet*Jii& ci e te un fel de a acJiona al unui gru. de oameni animaJi de intere e comune. @n ace t en & e .oate )or$i de .re o .olitic* a .reJurilor& o .olitic* editorial*& o .olitic* indical* etc. A.arenta di)er itate :n :ntre$uinJarea termenului de .olitic* )ine din fa.tul c* nici :n lim$a rom;n*& nici :n lim$a france8*& nu e face di tincJia :ntre dou* moduri frec)ente M dar foarte diferite M de utili8are a lui& aEa cum e .rocedea8* de c*tre engle8i. Pentru aceEtia e<i t* o polic9& care :n eamn*& de fa.t& conducerea diferitelor domenii ale ociet*Jii& IreJeta9 de conducere au trategia& iar politics :n eamn* com.etiJia .entru .utere Ei e<erciJiul ace teia. Politica ocial* M com.onent* a .oliticii =.ri)it* ca un i tem care a igur* conducerea Ei reglarea nece arului ociet*Jii& Ei care e<.rim* .uterea ociet*Jii& u$ a .ect tructural> M e te au ar tre$ui * fie un r* .un la .ro$lemele ociale ale unei anumite comunit*Ji& re .ecti) ale anumitor gru.uri e<.u e :ntr-o relati) mare m* ur* diferitelor ri curi. Definirea .oliticii ociale e te ra.ortat* la o gam* larg* de acti)it*Ji ale tatului& al c*ror o$iecti) e enJial e te $un* tarea cet*Jenilor. Accentul a u.ra rolului tatului e 'u tific* .rin am.lificarea Ei di)er ificarea funcJiilor ace tuia& at;t :n .ri)inJa tran ferurilor de )enituri& c;t Ei a er)iciilor ociale au a reglement*rii unor acti)it*Ji de $a8*. O a$ordare mai larg* Ei mai modern* a conce.tului conduce la rele)area rolului .e care Ei alJi factori :l au Ei :l manife t* de o manier* emnificati)*& :n a igurarea $un* t*rii! indi)i8ii :nEiEi& familiile& comunit*Jile largi& diferitele a ociaJii Ei organi8aJii. Tre$uie u$liniat c*& :n .ri)inJa .onderii acordate tatului& re .ecti) celorlalJi factori& e<i t* diferenJe M uneori con idera$ile M nu numai de la un moment i toric la altul& dar Ei de la o Jar* la alta& ace ta fiind& de fa.t& un criteriu e enJial de ti.ologi8are a .oliticilor ociale.
O/

DiferenJele :n definirea .oliticii ociale e manife t* :ndeo e$i :n leg*tur* cu elementele u$ umate ace teia. @n acce.Jiunea lui Mic6ael Kill M .eciali t $ritanic :n domeniu& e<i t* trei u$domenii con iderate centrale! menJinerea )eniturilor& :ngri'irea medical* Ei er)iciile de a i tenJ* ocial*. Al*turi de ace tea coe<i t* .olitica .ri)ind condiJiile de locuire& .olitica de anga'are a forJei de munc*& .olitica educaJional* Ei .olitica .ri)ind mediul. @n ace t conte<t M .ut;ndu- e remarca im.ortanJa acordat* a .ectelor care )i8ea8* am$ientul M e .oate afirma c* politica de mediu reprezint o form de orientare "i organizare a acti$itii a$)nd ca obiecti$ conturarea cadrului de desf"urare a tuturor aciunilor umane astfel -nc)t s se ating optimul -n asigurarea ec ilibrului -ntre o dez$oltare economic dinamic, dar corespunztoare, "i prezer$area resurselor naturale 1"i artificiale2, -n condiiile unui minim impact negati$ asupra cadrului natural -n special, dar "i asupra celui creat de om. E te firea c* a$ordarea ace teia din diferite .er .ecti)e& :n funcJie de .ecificul fiec*rui ector de acti)itate uman*& dar e<i t* c;te)a .o8iJii care intere ea8* :n mod deo e$it datorit* marilor intere e M de ordin economico-financiar M aflate :n 'oc. Dintre ace tea ne referim& :ndeo e$i& la .er .ecti)a economic*. @n ceea ce .ri)eEte a$ordarea economic* a .oliticilor de .rotecJie a mediului ca .arte integrant* a managementului la ni)el de :ntre.rindere& acea ta .orneEte :n .rimul r;nd de la interacJiunile e<i tente :ntre :ntre.rindere Ei mediul :ncon'ur*tor. Toate ti.urile de organi8aJii unt .reocu.ate& din ce :n ce mai mult& * ating* Ei * demon tre8e o .erformanJ* de mediu e)ident*& control;nd im.actul .ro.riilor acti)it*Ji& .rodu e au er)icii a u.ra mediului Ei lu;nd :n con iderare .olitica Ei o$iecti)ele lor de mediu. Ace te a .ecte e :n criu :n conte<tul legi laJiei din ce :n ce mai tricte& al de8)olt*rii .oliticilor economice legate de mediu& inclu i) de8)oltarea dura$il*. @ntre.rinderile& :n .ecial cele mari& au :nJele c* alinierea la o .olitic* ecologic* de)ine o com.onent* e enJial* a ucce ului& din urm*toarele con iderente! - .o.ulaJia e te din ce :n ce mai en i$ili8at* la .ro$lemele de ace t ti.F :n con ecinJ* ea a :nce.ut * manife te .referinJe .entru .rodu e Xcurate9& iar .re tigiul Ei renumele firmei e leag* tot mai mult de modul :n care ea e integrea8* :n acti)itatea anti.oluant*F - normele de .rotecJia mediului unt acum o$ligatorii Ei din an :n an tot mai e)ere. A tfel& o firm* care Ei-a .ro.u atingerea unor )alori a emi iilor mai $une dec;t cele .re)*8ute de legi laJia actual* =dar care )or de)eni o$ligatorii nu .e te mult tim.> do$;ndeEte un a)anta' :n domeniu .u$licit*Jii Ei :n ceea ce .ri)eEte imaginea a la .u$lic& dar totodat* Ei un a)anta' concurenJial u$ tanJial .entru c* atunci c;nd e )or im.une noile normati)e& firma& .re deo e$ire de concurenJ*& nu )a a)ea nici un fel de .ro$leme de re8ol)atF DeEi& :n general alinierea la normati)ele de .rotecJia mediului im.lic* c6eltuieli u.limentare din .artea :ntre.rinderii& uneori e .oate :nt;m.la Ei in)er Ei anume :n acele ituaJii =de tul de rare> c;nd eforturile de reducere a .olu*rii duc la economii de materii .rime& care unt mai mari dec;t c6eltuielile f*cute& dar mai ale :n ituaJiile c;nd ace te eforturi duc la o creEtere a cunoEtinJelor :n domeniu& creEtere ce .oate fi $ine )alorificat* a.oi .rin )inderea te6nologiei ne.oluante& .rin .roducerea ei .entru terJi& .rin acti)it*Ji de con ultanJ*. Un e<em.lu de economii reali8ate .e eama reducerii .ierderilor de materii .rime care e materiali8ea8* :n .oluanJi e te cel din indu tria cimentului. Cimentul e fa$ric* .rintr-un .roce te6nologic a c*rui .rinci.al* eta.* e te calcinarea la tem.eraturi :nalte& :ntr-un cu.tor rotati)& a unui ame tec de calcar Ei argil* :n tare .ul)erulent*. Calitatea cimentului o$Jinut final de.inde :n mare m* ur* de tem.eraturii fl*c*rii& care influenJea8* totodat* Ei cantit*Jile de +O0 Ei "O<. +c*derea tem.eraturii fl*c*rii duce la un ciment de calitate inferioar* iar creEterea ei e<ce i)* are ca efect at;t un con um inutil de com$u ti$il c;t Ei o creEtere a concentraJiei o<i8ilor .oluanJi de ulf Ei a8ot. +-a .u la .unct un i tem e<.ert =LI"WMA"> care .ermite controlul .ermanent al tem.eraturii fl*c*rii Ei reglarea de$itelor de com$u ti$il& aer& a concentraJiei "O<. +i temul a igur*!
Prin management e :nJelege e<ercitarea funcJiei de .lanificare& organi8are& conducere direct*& control Ei u.er)i8are a oric*rui .roiect au acti)it*Ji indu triale au de afaceri& cu a umarea re .on a$ilit*Jii .entru re8ultate. =]e$ ter Dictionar5 M Enciclo.edia #ritanic*> O1
\

o economie de com$u ti$ilF un ciment de calitate $un*F o economie de energie la m*cinarea clincQeruluiF mena'area c*.tuEelii cu.toruluiF - reducerea emi iilor de "O< =de la O// ..m la 0// ..m>. In)e tiJia a fo t de 0/2./// lire terline iar economia anual* =tot :n lire terline> e te de O//./// la com$u ti$il Ei 12/./// la energia de m*cinare a clincQerului& ceea ce :n eamn* c* in)e tiJia e recu.erea8* :n circa 2 luni .e eama economiilor. ,! )! P-2$ $c$ &e 3'- ec5$e 0 /e&$"2"$ Dac* anii Y,/ au fo t cei :n care .ro$lemele de .rotecJia mediului -au im.u atenJiei& f;rEitul anilor YP/ aduce Ei .rimele eturi coerente de m* uri& .e care le .utem numi X.olitici de .rotecJie a mediului9. +e .oate di cuta de a emenea .olitici la dou* ni)ele& cel tatal Ei cel al :ntre.rinderii. Ideea de $a8* care e reg* eEte a t*8i :n mai toate ace te .olitici e te cea a Xde8)olt*rii dura$ile9& noJiune introdu * de ra.ortul #rundtland& ado.tat :n 1NPP de conferinJa Eefilor celor , mari tate indu triali8ate. De8)oltarea dura$il* e te& conform ra.ortului& de8)oltarea care r* .unde nece it*Jilor .re8entului f*r* a com.romite ca.acitatea de a fi ati f*cute nece it*Jile generaJiilor )iitoare. Din definiJie& re8ult* trei elemente care alc*tuie c :m.reun* de8)oltarea dura$il*& anume! - /e&$"2! el tre$uie * fie de.lin integrat de8)olt*rii economice .entru c*& conform definiJiei& de8)oltarea economic* .re8ent* tre$uie * la e generaJiilor urm*toare un Xca.ital ecologic9 cel .uJin egal cu cel .e care l-am .reluat noi de la generaJiile trecute. Cu alte cu)inte& re ur ele neregenera$ile tre$uie e<.loatate cu ma<imum de gri'*& emi ia de .oluanJi tre$uie controlat*& tre$uie :m.iedicat .roce ul de di .ariJie a .eciilor )egetale Ei animaleF - ecD$ 0 e0! de8ec6ili$rele lumii contem.orane .artici.* :n $un* m* ur* la degradarea mediului c*ci X *r*cia e te Ei cau8* Ei efect a .ro$lemelor mondiale de .rotecJie a mediului. Ar fi deci inutil * e :ncerce re8ol)area .ro$lemelor mediului f*r* a le :n crie :ntr-o .ro$lematic* mai )a t* care * e ocu.e de cau8ele .rofunde ale *r*ciei Ei nedre.t*Jii care domne c a8i :n lume9 =citat din Ra.ortul #rundtland>F - %$$ -'"2! de8)oltarea dura$il* im.une o alt* cal* a tim.ului. @ntre.rinderile o.erea8* u$ .re iunea concurenJei Ei )i8ea8* o$Jinerea de .rofituri .e termen curt& :n tim. ce co.ul de8)olt*rii dura$ile e te ecuritatea ecologic* .e termen lung. Dincolo de ace te elemente e<.licite& anali8a conce.tului de de8)oltare dura$il* e)idenJia8* Ei alte con iderente de care tre$uie Jinut eama. Iat* c;te)a dintre ele! - .ro$lemele mediului :ncon'ur*tor au un caracter din ce :n ce mai marcat& .e m* ur* ce am.loarea fenomenelor de .oluare creEte =XPoluarea nu recunoaEte graniJele^9>. Ca urmare& deci8iile luate nu mai .ot ignora efectele a u.ra colecti)it*Jii umane& :n en ul cel mai larg al cu);ntului. De e<em.lu& o Jar* ce :Ei accelerea8* creEterea economic* .e eama unei e<.loat*ri e<ten i)e a re ur elor naturale Ei f*r* a Jine cont de efectele de .oluare generate de creEterea a economic* ri c* * .ertur$e :ntreg i temul& care a8i e te .uternic inde.endent& at;t geografic c;t Ei :n relaJia economic-ecologicF - .entru ati facerea ne)oilor Ei .entru de8)oltare -a admi c* tre$uie luate :n con iderare dou* ti.uri de ca.ital! ca.italul creat de om =infra tructura& de .ild*.> Ei ca.italul uman =de e<em.lu& calificarea muncitorilor>. @n calcul tre$uie luat :n con iderare :n * Ei un al treilea ti. de ca.ital& ca.italul natural Ei e .oate admite c*& .rintr-o go .od*rire inteligent*& e .oate u$ titui con umul de ca.ital natural .rin intermediul celorlalte dou*.
O0

Ado.tarea .rinci.iului de8)olt*rii dura$ile im.lic* o nou* trategie )i -a-)i de mediul :ncon'ur*tor& o redefinire a o$iecti)elor de8)olt*rii economice Ei ociale& cu accent .e luarea :n con iderare a tuturor a .ectelor Ei .ro$lemelor mediului& cum ar fi! - a igurarea ti.ului de creEtere economic*F - a igurarea ne)oilor e enJiale de 6ran*& energie& a.*& munc* Ei :ngri'ire medical*F - a igurarea unui anumit ni)el al .o.ulaJiei glo$ului =.rin limitarea creEterii>F - controlul .olu*rii& ge tiunea re ur elor Ei a$ordarea calit*Jii )ieJii :ntr-un en mai largF - crearea unui cadru in tituJional Ei legi lati) adec)at dar Ei eficace& .rintr-o mai mare utili8are a trategiilor antici.ati)e Ei .rin a.rofundarea cunoEtinJelor =a8i uimitor de *race& :n ultim* anali8*> de .re leg*turile Ei corelaJiile e<i tente :ntre economie Ei mediuF - .romo)area .rogre ului te6nologic :n fa)oarea unei creEteri :n acord cu cerinJele mediuluiF - crearea unor in trumente economice care * .rote'e8e re ur ele rare Ei :n general re ur ele naturale& ca Ei a unor indicatori economici .ecifici care * .ermit* e<.rimarea cantitati)* a tendinJelor Ei .rogre elor :nregi trate :n domeniul .rotecJiei mediuluiF - modificarea tendinJelor de .roducJie Ei de con um cu co.ul .rote'*rii re ur elor Ei diminu*rii .olu*rii. ,! 4! P-2$ $c$ 20 #$%e2 1 0 02 Pornind de la con iderentele conce.tului de de8)oltare dura$il*& J*rile a)an ate economic au .u la .unct .olitici de de8)oltare cu o$iecti)e .reci8ate la ni)el de 2-O ani Ei cu o$iecti)e de .er .ecti)* .entru )iitorii 0/-0O anii. Un e<em.lu :l re.re8int* .lanul olande8 care .orneEte de la un model .e cinci ni)ele! - 2-c02! .rinci.alele .ro$leme de luat :n con iderare Ei de re8ol)at unt mediul :ncon'ur*tor din interiorul J*rii& calitatea olului& .ertur$aJiile .o i$ileF - 'e6$-#02! unt de luat :n con iderare .ro$lemele de eutrofi8are a flu)iilor& de.o8itarea deEeurilorF - ?09$# =2"%$02! tudiile )i8ea8* efectele .loilor acide Ei ale de .*duririlorF - c-# $#e# 02! efecte ale .olu*rii aerului Ei a.ei& ai .roduEilor ca.a$ili * genere8e mog fotoc6imicF - 320#e 0'! u$Jierea tratului de o8on& efectul de er*. O$iecti)ele la ni)el .lanetar au fo t ulterior definite :n cadrul conferinJei de la Rio =1NN0>& du.* cum urmea8*! &:' ;ediul i dezvoltare! relaJiile :ntre creEterea .o.ulaJiei& ur$ani8are& *r*cie& *n*tate& mediul :ncon'ur*tor Ei calitatea )ieJiiF &1' Protecia atmos erei! .rotecJia :n ra.ort cu c6im$*rile climatice& di trugerea tratului de o8on& .oluarea tran frontalier* a aeruluiF &<' Protecia oceanelor! .rotecJia oceanelor Ei a m*rilor de orice fel inclu i) a celor :nc6i e Ei emi:nc6i e Ei a 8onelor de coa t* .recum Ei .rotecJia& utili8area raJional* Ei de8)oltarea re ur elor )ii ale ace toraF &8' Tratarea deeurilor! tratarea atent* a deEeurilor& :n .ecial a celor .ericuloa e Ei to<ice ca Ei .re)enirea e<.ortului ilegal de a emenea deEeuriF &2' =esursele pm"ntului! .rotecJia Ei go .od*rirea olului .rin .re)enirea defriE*rilor ma i)e ale .*durilor& deEertific*rii Ei eceteiF &7' -iversitatea biologic! con er)area re ur elor genetice a eco i temelor naturale Ei a di)er it*Jii $iologiceF &>' =esursele de ap dulce! .rote'area ur elor Ei calit*Jii a.ei .ota$ileF &?' *iotehnologii! un management al $iote6nologiilor conform cu .rote'area mediului. Planul olande8 a luat :n con iderare trei a .ecte ale acti)it*Jii de .rotecJie a mediului Ei anume!
O2

:nc6iderea $ilanJurilor de materiale .rin reducerea e<.loat*rii re ur elor naturale Ei creEterea gradului de recirculare. @n ace t co. e am.lific* mult im.ortanJa noJiunii de ciclu de )iaJ* al .rodu ului& c*ut;nd ca .e ciclul * a.ar* c;t mai .uJine .ierderi de materii .rime& .roducJie& utili8are& eliminareF - reducerea glo$al* a con umului de energie& ceea ce :n eamn* at;t economia de re ur e =materiale Ei financiare> c;t Ei reducerea efectului de er*. O$iecti)ul fi<at a fo t acela de a e :ncadra :n reducerea con umului la O/[ la f;rEitul ecolului faJ* de con umul anului 1NPP& o$iecti) .ro.u de ra.ortul #rundtland .entru toate J*rile .uternic de8)oltateF - .romo)area calit*Jii .rodu elor Ei .roce elor de fa$ricaJie. O$iecti)ul concret con t* :n du$larea tim.ului de utili8are a unei cantit*Ji date dintr-o materie .rim*& .rin .relungirea duratei de funcJionare a .rodu elor Ei .rin .orirea .o i$ilit*Jilor de reciclare a materialelor conJinute o dat* :nc6eiat* utili8area de $a8*. Acea ta :n emn* :n * reanali8area te6nologiilor :nc* de la .rimele tadii de ela$orare a .rodu ului& de la fa8a de .roiectare. @n ceea ce .ri)eEte deEeurile& .lanul cu.rinde mai multe direcJii& :ntre care! - .re)enirea a.ariJiei lor& utili8area unor te6nologii adec)ate care * .ermit* o fa$ricare Xcurat*9 a unui .rodu Xcurat9& adic* a unui .rodu care * nu genere8e deEeuri nici .e .arcur ul utili8*rii ale au :nc6eierea ciclului *u de )iaJ*F - reciclarea Ei reutili8area deEeurilor a c*ror a.ariJie e te ine)ita$il*& fie u$ form* de materii .rime& fie m*car .rin incinerare cu o$Jinerea de energie termic* )alorifica$il*. E te de menJionat :n * c* :nc* de .e acum& la ni)elul J*rilor de8)oltate& circa %/[ din deEeurile indu triale Ei circa NO[ din cele agricole unt de'a reciclateF - o.timi8area reintegr*rii deEeurilor :n natur*. Aruncarea lor nu .oate fi luat* :n con iderare dec;t ca o ultim* oluJieF - reglementarea tran .orturilor deEeurilor& mai ale :n trafic internaJional& :n co.ul urm*ririi lor& limit*rii la minim a ace tor tran .orturi Ei :m.iedic*rii tran .ort*rii deEeurilor .ericuloa eF - tratarea Ei recondiJionarea )ec6ilor Xgro.i de gunoi9 :n co.ul reintroducerii lor :n ciclul natural Ei elimin*rii de8a)anta'elor .e care .re8enJa lor o im.lic*. Pentru reali8area .oliticii de de8)oltare dura$il* =de fa.t a oric*rei .olitici :n domeniul .rotecJiei mediului>& tatul are la di .o8iJie o um* de mi'loace de reglementare& dintre cele mai im.ortante ar fi! - /$@2-0ce2e ec-#-/$ce =ta<e& a'utoare etc.>F - /$@2-0ce @"'$&$ce =legi& norme& moratorii de utili8are>F - /$@2-0ce &e 1"?1 $ "5$e =cum ar fi finanJarea acti)it*Jii de cercetare Ei de8)oltare :ndre.tat* de e<em.lu .re economi irea de energie Ei :nlocuirea com$u ti$ililor .oluanJi>. Mi'loacele menJionate mai u e .ot e)alua .rin intermediul mai multor criterii& cum ar fi! - e icacitatea& re .ecti) m* ura :n care ele .ot e<ercita a u.ra agenJilor economici o acJiune mai timulati)* :n materie de reducere a .olu*rii& .entru menJinerea au& du.* ca8& re ta$ilirea calit*Jii mediuluiF - e iciena economic& care con t* :n a atinge o$iecti)ul )i8at cu c6eltuieli minimeF - echitatea& conform c*reia m* ura luat* nu tre$uie * de8a)anta'e8e un agent economic :n ra.ort cu altul care de f*Eoar* o acti)itate imilar* =iar :n en ul cel mai larg& c6iar indiferent de ti.ul de acti)itate de f*Eurat>F ezabilitatea& care im.lic* e<i tenJa tructurilor de .unere :n a.licare Ei de e<ecuJie a m* urilor luate& a igurarea inform*rii eficiente Ei a e<igenJelor te6nice Ei admini trati)eF - acceptabilitatea& m* ura luat* tre$uie * fie acce.tat* de agenJii economici care :i )or u.orta con ecinJele& ceea ce e .oate reali8a .rintr-o informare corect*& con ultarea ace tora la ta$ilirea limitelor Ei termenelor& acordarea unui tim. uficient :ntre .romulgare Ei o$ligati)itate de conformare& e)entual a.licarea .rogre i)*F O1

compatibilitatea instituional& m* ura luat* tre$uie * fie :n acord cu :ntreg i temul de .roducJie a mediului at;t la ni)el naJional c;t Ei regional. Concret& .olitica de .rotecJie a mediului .oate incita la o de8)oltare te6nic* core .un8*toare cu o$iecti)ele de .rotecJie a mediului au .oate )eg6ea la o a.licare trict* a ancJiunilor )i8;nd nere .ectarea legi laJiei :n domeniu. (a)ori8area .erfecJion*rilor te6nologice e .oate reali8a .rin! - im.unerea unor norme .ri)ind re8ultatele& f*r* a .reci8a .rin ce .rocedee au te6nici tre$uie c ele atin e =fiecare )a c*uta oluJia care :i aran'ea8* cel mai $ine& ceea ce )a conduce Ei la numeroa e ino)aJii>F - fi<area unor termene Ei a unui calendar )i8;nd introducerea noilor reglement*riF - a'utarea :ntre.rinderilor :n de.i tarea .unctelor din .roce ele de fa$ricaJie care tre$uie modificate cu .rioritate :n co.ul :m$un*t*Jirii normelor de .rotecJia mediuluiF - incitarea la difu8area informaJiilor te6nice .ri)ind reali8area condiJiilor care conduc la o diminuare a .olu*rii au a celor care .ermit eliminarea unor im.erati)e te6nice contradictoriiF - educarea o.iniei .u$lice a tfel :nc;t cum.*r*torul * .refere acele .rodu e care unt Xcurate9 Ei R au care au fo t o$Jinute .rin te6nologii Xcurate9. @ntre elementele care .ot fr;na o a emenea e)oluJie& e<.erienJa J*rilor de8)oltate a e)idenJiat urm*toarele! - li. a unor te6nologii Xcurate9& .e de alt* .arte& c6eltuielile im.licate de crearea unor a emenea te6nologii unt foarte mari Ei nu e te e)ident c* ar e<i ta a.oi o .iaJ* uficient de mare .entru a aco.eri m*car .arJial c6eltuielile im.licate :n .unerea la .unct a noului .rocedeuF - efectul di ua i) .e care :l are de regul* nece itatea de a ma'ora con idera$il co turile de ca.ital& c6iar dac* dre.t urmare co turile de e<.loatare ar de)eni mai c*8ute. La acea ta e adaug* Ei incertitudinile inerente a.lic*rii unei te6nologii noiF - acJiunea di ua i)*& e<ercitat* de fa$ricanJii de ec6i.ament anti-.oluant& care nu au nici un intere :n fa)ori8area de8)olt*rii te6nologiilor curate. A.licarea trict* a legilor Ei a ancJiunilor .re)*8ute de acea ta e te o acti)itate care& aEa cum am )*8ut de'a& e ciocneEte de multe o$ tacole& mai mult au mai .uJin o$iecti)e. Ca atare au .ro.u Ei aici o erie de m* uri a c*ror a.licare * elimine m*car .arJial& ace te o$ tacole. @ntre m* urile .ro.u e menJion*m! - raJionali8area Ei im.lificarea reglement*rilorF - :ncura'area :ntre.rinderilor de a e auto u.ra)eg6ea Ei de a declanEa din .ro.rie iniJiati)* acJiuni de re)i8ie Ei control .e .ro$leme de .rotecJia mediuluiF - in)itarea :ntre.rinderilor de a cola$ora la ela$orarea legilor ceea ce ar uEura mult cola$orarea la ni)el de a.licare a lor. "i)elul reglement*rilor tre$uie reali8at Ei actuali8at .eriodic ca Ei modalit*Jile de control Ei a.licareF - m*rirea amen8ilor concomitent cu im.lificarea dra tic* a .rocedurilor 'udiciare Ei admini trati)e de a.licare a amen8ilor& a tfel :nc;t re .ectarea reglement*rilor * de)in* e)ident mai ieftin* dec;t .lata .enali8*rilor .entru nere .ectareF - :ncura'area unor acJiuni de .u$licitate )i8;nd reglement*rile de .rotecJia mediului Ei logica ace tora& ancJiunile .re)*8ute Ei e<em.le concrete de a.licare a lor& informarea o.iniei .u$lice a u.ra agenJilor economici recalcitranJi.
-

,! 7! P-2$ $c$ &e 3'- ec5$e 0 /e&$"2"$ 20 #$%e2 &e =$'/:


7om :ncerca :n cele ce urmea8* * de .rindem c;te)a a emenea .olitici de firm*& .ornind de la e<em.lul unor mari :ntre.rinderi.

(. 0iziunea strategic a firmei (irmele tre$uie * acJione8e .e urm*toarele direcJii!


OO

* e .reocu.e .rimele de .ro$lemele de .rotecJia mediului& :naintea concurenJilor& o$Jin;nd a tfel un a)anta' concurenJialF * fac* cuno cute .reocu.*rile lor :n domeniu .rotecJiei mediului. +* demon tre8e clienJilor& Du)ernului& in)e titorilor& c* .ro$lemele de .rotecJia mediului unt tratate cu ma<imum de erio8itate Ei c* acJiunile :ntre.rin e :n ace t en unt :ncununate de ucce . A emenea acJiuni )or .ermite firmei at;t * :Ei :m$un*t*Jea c* imaginea Ei im.licit .o8iJia .e .iaJ* Ei :n cadrul ectorului concurenJial& c;t Ei * anga'e8e oameni de $un* calitate. A tfel fiecare firm* tre$uie * e anga'e8e :n acti)it*Jile de .rotecJia mediului .ornind de la o )er iune trategic*. O )ariant* de cDecG-2$1 .entru ta$ilirea .o8iJiei firmei a fo t ela$orat* de conferenJiarul W. "ort6 :n XEn)iromental #u ine Management9. Acea ta .ro.une o erie de elemente de anali8*& atri$uind fiec*ruia o not* cu.rin * :ntre 1 =com.ania t* foarte r*u u$ a .ectul .reocu.*rilor de .rotecJia mediului> Ei O =com.ania .oate .rofita Ei e .oate de8)olta .e urma m* urilor luate .entru .rotecJia mediului>. Li ta cu.rinde urm*toarele elemente! ,! P'-&"1e: - reali8ate .ornind de la materii .rime neregenera$ileRregenera$ile Ei recicla$ileF - .oluante R ne.oluanteF - energointen i)e R cu con umuri redu e de energie. )! TeD#-2-6$$: - .oluanteRne.oluanteF - deEeuri .ericuloa eRf*r* deEeuriF - energointe i)eRcu con umuri redu e de energieF - cu condiJii grele de munc*Rf*r* .ro$leme .entru *n*tatea muncitorilor. 4! A2$#$e'e0 20 1 0#&0'&e2e &e 3'- ec5$0 /e&$"2"$: - nealiniereRaliniere trict*. 7!C-/3-' 0'e0 c-#&"ce'$$: - ne.reocu.at*R.reocu.at* de .ro$lemele de .rotecJia mediului. 4! N$%e2"2 &e 3'e6: $'e 02 3e'1-#02"2"$: - la$R:naltF - cunoaEte doar )ec6ile te6nologiiR.oate * le o.ere8e .e cele noi& ne.oluanteF - needucatReducat :n .iritul .rotecJiei mediului. 7! N$%e2"2 ce'ce :'$$ ( &e9%-2 :'$$: c*8utRcreati)itate :nalt*. O alt* )ariant* e te cuno cut* u$ numele de 0#02$90 SHOT Ide la +trengt & ]eaQne e & O..ortunitie and T6reat _ Puncte Tari& +la$e& elemente (a)ora$ile Ei AmeninJ*ri> .ro.une o erie de anali8e efectuate de un gru. de .ecialiEti Ei directori ai firmei :n cadrul unor e iuni de di cuJii gru.ate .e urm*toarele teme! ,! P"#c e2e 0'$ 02e 8# 'e3'$#&e'$$ I8# '03-' c" 3'- ec5$0 /e&$"2"$>: - .rodu e care r* .und cerinJelorF - te6nologii cu con umuri redu e de materii .rime Ei f*r* deEeuri .oluanteF - imaginea de firm* anga'at* :n .rotecJia mediuluiF - directorii anga'aJi :n .olitica de .rotecJia mediuluiF - teme de cercetare M de8)oltare de tinate e)oluJiei .re o :ntre.rindere Xcurat*9. )! P"#c e2e 120?e: - .rodu e care nu unt recicla$ileF - am$ala'e nerecicla$ileF - .rodu e te6nologice .oluanteF - deEeuri agre i)eF - o imagine de firm* .oluant*F
O%

- directori ne.reocu.aJi de .ro$lemele .rotecJiei mediului. 4! E2e/e# e =0%-'0?$2e: - .o i$ilitatea de a .*trunde .e .ieJe noiF - a fi .rintre .rimi care re.roiectea8* un .rodu .entru a-l face mai X)erde9F - certitudinea c* firma e te .reg*tit* :n ra.ort cu legi laJia :n domeniuF - educaJia core .un8*toare a .er onaluluiF - economii .e eama reducerii con umului de materii .rime Ei energie. 7! E2e/e# e &e=0%-'0?$2e: - legi laJie care im.une o u.limentare a in)e tiJiilor Ei ri c* * fac* .rodu ele necom.etiti)eF - .orirea controalelor =Ei e)entual a amen8ilor au a altor m* uri re tricti)e>F - acJiuni ale .artidelor ecologi te& .re ei care )i8ea8* :ntre.rindereaF - alJi concurenJi c;Etig* egmente din .iaJa firmei cu .rodu e mai X)er8i9F - a.ar .ro$leme de recrutare Ei .* trare a .er onaluluiF - .e termen mediu& e<i tenJa :ntre.rinderii e te ameninJat*. Pornind de la re8ultatele anali8ei +]OT e .ot c*uta oluJii .rin e iuni de ?'0$#1 -'/$#6, cenarii& alte metode care * .ermit* .unerea la .unct a unei trategii core .un8*toare. E)ident c* cele trei metode .re8entate mai u nu unt com.lementare dec;t :n mic* m* ur* ele )i8;nd :n fond acelaEi o$iecti). @n * dac* o firm* doreEte& .oate * ado.te una din metodele la care )a ada.ta Ei elementele care a.ar doar :n cele dou*. P20#"2 1 '0 e6$c al firmei e materiali8ea8* :ntr-un et de m* uri Ei a.oi :n tran .unerea lor :n .ractic* aEa cum e ilu trea8* :n continuare P20#$=$c0'e0 3'-&"c5$e$! - eliminarea .rodu elor .oluanteF - reducerea .ierderilor de energie. P'-$ec 0'e0 3'-&"c5$e$! - alegerea utila'elor core .un8*toareF - eliminarea Ean elor de accidente. C-# '-2"2 3'-&"c5$e$! - re .ectarea trict* a .re cri.Jiilor .roce uluiF - e)idenJa con umurilor .ecifice Ei a recu.er*rilorF - controlul emi iilorF - controlul deEeurilor. C-# '-2"2 c02$ :5$$: - controlul .roce ului de fa$ricaJie Ei a .rodu ului re8ultatF - identificarea con ecinJelor unei .roa te funcJion*ri. Se'%$c$$ 0"J$2$0'e: - e)idenJierea .ierderilor& con umurilor .ecificeF - 8gomot. 3. Personalul firmei Per onalul firmei tre$uie * fie educat :n .iritul .rotecJiei mediului& acJiune care tre$uie * :ncea.* :nc* de la anga'area .er onalului. @n di cuJia de anga'are e recomand* * a.ar* :ntre$*ri care )i8ea8* .o8iJia candidatului :n ra.ort cu im.ortanJa .rotecJiei mediului. Ulterior& .reocu.*rile tre$uie * a.ar* la toate ni)elele& a tfel! - c-#&"ce'e: - .o.ulari8area o$iecti)elor ecologice ale :ntre.rinderiiF - de centrali8area re .on a$ilit*Jilor .ri)ind .rotecJia mediuluiF
O,

- im.licarea mem$rilor familiei anga'aJilorF - contacte cu comunitatea local*. - =-'/0'e0 3e'1-#02"2"$ : - educaJie :n .iritul con er)*rii mediuluiF - .rograme concrete .ecifice locului de munc*F - integrarea .ro$lemelor de .rotecJie a mediului :n .reg*tirea .rofe ional*. -1020'$$ ;$ 3'$/e: - .rime .entru reali8*ri :n domeniul .rotecJiei mediuluiF - criterii ecologice :n .romo)area Ei alari8area oamenilor. - c-20?-'0'e0 c" 1$#&$c0 e2e: - includerea con iderentelor de mediu :n contractele colecti)eF - acti)it*Ji comune cu indicatul .e linia .rotecJiei mediului. (*r* :ndoial* :ntre.rinderea )a tre$ui * Jin* eama Ei de efectele .e care condiJiile de munc* le au a u.ra muncitorilor=tem.eratura& 8gomotul Ei )i$raJiile& radiaJiile& com.uEii c6imici>. Concret reali8area unor condiJii $une de munc* e .oate a igura! - &$# 3'-$ec 0'e0 ;$ eJ32-0 0'e0 $#1 0205$$2-': - .roce e :n in talaJii :nc6i e Ei cu mani.ulare din e<teriorF - minimi8area .roducerii Ei c*.*rilor de fum& .ul$eri& etc.F - a igurarea unei )entilaJii foarte $une& local* Ei general*. - &$# -'60#$90'e0 /"#c$$: - inter8icerea acce ului .er oanelor care nu au ce c*uta :n 8onele cu grad .orit de to<icitate& .ericulo8itateF - reducerea tim.ului de lucru :n a emenea 8oneF - o :ntreJinere foarte $un*F .*l*ri Ei cur*Jiri frec)ente ale in talaJiilor& .ereJilor& .odelelorF - a igurarea unei de.o8it*ri igure a u$ tanJelor cu .ro$leme. - 3'- ec5$0 3e'1-#02"2"$: - ec6i.ament core .un8*tor de .rotecJieF - inter8icerea de a m;nca& $ea& fuma :n 8onele contaminateF - a igurarea de )e tiare& duEuri& .*l*torii .entru ec6i.amentul contaminatF - e<i tenJa unor afiEe Ei .anouri a)erti8oare )i8i$ile. ,! <! P'-ce&"'$ 3'e%e# $%e &e 'e02$90'e 0 3'- ec5$e$ /e&$"2"$ @nJelea * ca o acti)itate com.le<*& multidimen ional*& de f*Eurat* X.e $a8a .rinci.iilor Ei elementelor trategice& care conduc la de8)oltarea dura$il* a ociet*Jii& .rotecJia mediului .re u.une :n )ederea reali8*rii emnificaJiilor ale& acJiunea concentric* Ei coordonat* a mai multor factori& de natur* .olitic*& 'uridico-in tituJional*& economic* au educaJional*. @n ace t en & e<.erienJele naJionale Ei internaJionale& au acreditat o erie de te6nici Ei modalit*Ji de reali8are a .rotecJiei mediului& care au fo t .reluate de Legea ProtecJiei Mediului nr. 12,R1NNO Ei o erie de alte reglement*ri 'uridice. Ace tea nu unt :ntotdeauna e<.rimate :ntr-o form* direct* Ei i tematic* dar e de .rind de tul de clar din .re)ederile ace tor acte normati)e. Toate ace tea e<ercit* o acJiune com.le<* :ndre.tat* .re reali8area co.ului .rotecJiei mediului& con er)*rii Ei amelior*rii calit*Jii ace tuia. @n categoria .rocedurilor .re)enti)e de reali8are a .rotecJiei mediului e :n criu! im.lantarea acti)it*JilorF omologarea .rodu elor Ei a.aratelorF informarea admini trati)* Ei .u$lic*F $ilanJul de mediu =ecoauditul>F in trumentele de ge tiune Xa .o teriori9 a .olu*rilor etc. Im.lantarea acti)it*Jilor M e te una dintre cele mai )ec6i metode .re)enti)e de lu.t* :m.otri)a .olu*rii .e care o .ot .roduce anumite acti)it*Ji economico- ociale. Ea con t* :n am.la area ace tor acti)it*Ji a tfel :nc;t * e e)ite& .e c;t .o i$il& con ecinJele negati)e .otenJiale a u.ra 8onelor locuite au ariilor .rote'ate. @n ace t co. e acJionea8* .e urm*toarele c*i!
OP

.rin intermediul regulilor de ur$ani m& care ta$ile c regulile de $a8* .ri)ind modul de ocu.are a terenurilor =reguli cu .ri)ire la .* trarea integrit*Jii mediului Ei .rote'area .atrimoniului natural Ei con truit>& reguli de am.la are a con trucJiilor =am.la area faJ* de c*ile de circulaJie& etc.>& cu.rin e :n Regulamentul general de ur$ani m ori :n .lanurile ur$ani tice generale au regulamentele locale de ur$ani m. .rin in tituirea regulilor de *n*tate .u$lic*. De .ild*& normele de igien* referitoare la 8onele de locuit& ta$ile c o erie de reguli Ei cerinJe .e care tre$uie * le :nde.linea c* terenurile de tinate am.la *rii localit*Jilor& cl*dirilor& condiJii .entru am.la area unit*Jilor admini trati)-go .od*reEti. De a emenea& .e calea 8onelor de .rotecJie anitar*& a igurate :ntre :ntre.rinderile indu triale Ei teritoriile .rote'ate& ori 8onelor de .rotecJie anitar* create :n 'urul ur elor de a.* ori in talaJiilor de ca.tare& e .re)*d re tricJii de am.la are a anumitor con trucJii au de f*Eurare de acti)it*Ji care ar .utea .re'udicia mediul. :n cadrul lu.tei :m.otri)a .olu*rii aerului& :n aglomer*rile umane e<.u e unei .uternice .olu*ri atmo ferice& .rodu * de auto)e6icule au de acti)it*Ji economico-indu triale e .ot in titui 8one .eciale de .rotecJie& :n )ederea a.lic*rii unor m* uri mai e)ere de .re)enire Ei com$atere a .olu*rii. CunoaEterea .ro$lemelor ecologice& .e calea unui inform*ri .rom.te& .ertinente Ei com.lete con tituie at;t .entru admini traJie c;t Ei .entru .u$lic un in trument eficient de conEtienti8are a ri curilor au de cunoaEtere a ituaJiei mediului& Ei de a-i timula * acJione8e .entru a .re)eni au cel .uJin& a diminua .oluarea. +tatul are o$ligaJia de a informa de urgenJ* alte tate u ce.ti$ile de a fi afectate de orice ituaJie au de orice e)eniment care ar .utea cau8a efecte .re'udicia$ile a u.ra mediului lor. De a emenea& tatele tre$uie * .romo)e8e c6im$ul de informaJii& de date nece are .entru controlul Ei $una ge tiune )a re ur elor naturale& deEeurilor& .rodu elor c6imice ori .olu*rii tran frontaliere =deEeuri Ei m*rfuri .ericuloa e>. Per oanele fi8ice Ei 'uridice unt o$ligate * informe8e autorit*Jile com.etente Ei .o.ulaJia :n ca8 de elimin*ri accidentale de .oluanJi :n mediu au de accident ma'or. Autorit*Jile admini traJiei .u$lice centrale au locale unt o$ligate * comunice autorit*Jii centrale .entru .rotecJia mediului& re .ecti) agenJiilor teritoriale& toate informaJiile olicitate de ace tea referitoare la im.actul negati) a u.ra mediului& reali8area i temului naJional de monitori8are integral* de fond Ei de im.act& a.licarea .rogramelor Ei a con)enJiilor internaJionale :n materie de mediu. InformaJia de mediu tre$uie * fie acce i$il* oric*rei .er oane fi8ice ori 'uridiceF refu8ul de a le comunica tre$uie * fie moti)at Ei 'u tificat doar .rin .rote'area ecretelor enumerate :n directi)ele comunitare =N/R212>. @n Jara noa tr*& acce ul la informaJie .ri)ind calitatea mediului e te con iderat o garanJie a dre.tului fundamental la un mediu *n*to . De a emenea& in truirea Ei educaJia .o.ulaJiei unt con iderate modalit*Ji de im.lementare a .rinci.iilor Ei elementelor trategice de .rotecJie a mediului. Autoritatea central* de mediu .une la di .o8iJia celor intere aJi datele centrali8ate .ri)ind tarea de mediu& .rogramele Ei .olitica naJional* :n materie. @n ca8ul autori8*rii admini trati)e a acti)it*Jilor economice Ei ociale cu im.act a u.ra mediului aducerea la cunoEtinJa Ei de8$aterea .u$lic* a ra.ortului tudiului de im.act re.re8int* o eta.* o$ligatorie a .rocedurii de eli$erare a acordului Ei R au autori8aJiei de mediu. Ca in trument de ge tiune a mediului& $ilanJul de mediu =ecoauditul> con t* :n e)aluarea i tematic*& .eriodic* Ei o$iecti)* a .erformanJelor i temelor de ge tiune Ei ec6i.amentelor unei unit*Ji economice au ociale& :n co.ul de a u.ra)eg6ea incidentele acti)it*Jilor ale a u.ra mediului. Acea t* e)aluare .ermite titularilor de acti)it*Ji * le ge tione8e :n mod core .un8*tor& :n condiJiile re .ect*rii di .o8iJiilor legale de .rotecJie a mediului& .recum Ei * a.recie8e .otenJialele .ericole de .roducere a .ericolelor ecologice. @n funcJie de gradul de im.act a u.ra mediului unt .re)*8ute trei ti.uri de $ilanJuri de mediu& care nu e e<clud reci.roc Ei .ot fi e<ecutate con ecuti) au concomitent! $ilanJ de mediu de ni)el /& $ilanJ de ni)el i Ei $ilanJ de mediu de ni)el II.
ON

Pre)enirea Ei com$aterea .olu*rii e te o acti)itate com.le<* de f*Eurat* de-a lungul mai multor fa8e& fiecare cu in trumente Ei mi'loace .ecifice de reali8are. M* urile de .re)enire nu .ot conduce la eliminarea total* a .olu*rii& :n * dre.tul .oate inter)enii c;nd acea t* .oluare e te generat*& atunci c;nd ea nu ar tre$ui * ai$* loc& iar ri cul de .oluare tre$uie .re)*8ut Ei ge tionat :n ca8 de .roducere. Controlul Xa .o teriori9 .ri)eEte eta.a care urmea8* autori8*rii acti)it*Jii& .rodu ului ori o$iectului cu ri c de mediu. El e te nece ar .entru a )erifica re .ectarea .re cri.Jiilor ta$ilite .rin actul de autori8are admini trati)*F a.oi toate autori8aJiile de mediu unt )ala$ile un termen nelimitat& du.* care tre$uie re:nnoite Ei cu acea t* oca8ie )erificat* :nde.linirea cerinJelor legale. Controlul con tituie Ei .rinci.ala form* de de.i tare Ei anga'are a r* .underii 'uridice .entru nere .ectarea reglement*rilor .ri)ind .rotecJia& con er)area Ei ameliorarea mediului. El .oate conduce& de a emenea& la di .unerea :ncet*rii tem.orare au definiti)e a acti)it*Jii lor generatoare de .oluare& a.licarea de m* uri de urgenJ*& formularea de recomand*ri .entru :n crierea :n .arametrii legali. A.ariJia unor ca8uri de .olu*ri accidentale nece it* ado.tarea anumitor m* uri de limitare Ei :nl*turare a efectelor Ei con ecinJelor negati)e .rodu e a u.ra mediului. Ace t lucru .re u.une& :n )ederea unei $une ge tion*ri a ituaJiei de urgenJ*& e<i tenJa unor .lanuri& dinainte .reg*tite& du.* care * e acJione8e eficient :n ca8 de a.ariJie a cri8ei. +CKEMC RECAPITULATI7C - Politica de mediu re.re8int* o form* de oriectare i organi8are a acti)it*ii a);nd ca o$iecti) conturarea cadrului de de f*urate a tuturor aciunilor umane a tfel :nc;t * e ating* o.timul :n a igurarea ec6ili$rului :ntre o de8)oltare economic* dinamic*& dar core .un8*toare& i .re8er)area re ur elor naturale i artificaile :n condiiile unui minim im.act negati) a u.ra cadrului natural M :n .ecial& dar i a u.ra celui creat de om. - Politicile .ot fi formulate la ni)el tatal i la ni)el de firm*. - Protecia mediului :nelea * ca o acti)itate com.le<* multidimen ional*& de f*urat* .e $a8a .rinci.iilor i elementelor trtegice care conduc la de8)oltarea dura$il* a ociet*ii utili8ea8* di)er e c*i :n co.ul minimi8*rii au anul*rii con ecinelor negati)e .oteniale a u.ra 8onelor locuite au ariilor .rote'ate.

CKE+TIO"AR DE E7ALUARE =M-&"2"2 IV> 1. Care e te elementul e enJial .rin .ri ma c*ruia tre$uie anali8ate .oliticile de .rotecJia mediului Z 0. Cum e gru.ea8* .oliticile de .rotecJia mediului Z 2. Care unt elementele care .ot .ri'ini Ei u Jine .oliticile de mediu Z 1. Care unt .rinci.alii arti8ani :n coordonarea Ei a.licarea .oliticilor de mediu Z
O.

(ormulaJi c;te)a con ideraJii .er onale :n .ri'inul creEterii eficacit*Jii .oliticilor de mediu Z

%/

MODULUL 0 MO"ITORI"DUL DE MEDIU. DEL7OLTAREA DURA#ILC


+tructuraRo$iecti)ele modulului
1. E)oluia acti)it*ii de o$ er)are i control a calit*ii mediului 0. Monitoringul ecologicRintegrat 2. Conce.tul de de8)oltare dura$il* 1. Agenda GGI ,! E%-2"$0 0c $%$ :$$ &e -?1e'%0'e $ c-# '-2 0 c02$ :$$ /e&$"2"$ Pro$lemele controlului calit*Jii mediului -au .u du.* ce omenirea - .arcurg;nd o e)oluJie curt* =la car* geologic*> - -a :nmulJit =de multe ori& la inter)ale mici& .o.ulaJia -a du$lat>& a ocu.at . u$ o form* au alta . toat* u.rafaJa .lanetei& a modificat-o .rofund& a afectat au tran format eco i temele naturale Ei a .ro)ocat un flagel necuno cut .;n* atunci! poluarea! InteracJion;nd& ace te inter)enJii ale omului au declanEat o erie de .roce e care .ericlitea8* )iitorul omenirii Ei al .lanetei. Pentru o facil* :nJelegere a ace tei .er .ecti)e Ei :n )ederea determin*rii ca.acit*Jii de in tituire a m* urilor de redre are Ei recon trucJie ecologic*& -a im.u organi8area Ei de f*Eurarea unei am.le acJiuni de control a calit*Jii mediului . aEa-numitul monitoring ecologic au monitoring integrat. Un control real al calit*Jii mediului tre$uie reali8at .e $a8a unor .rinci.ii Ei reguli tricte Ei unitare& unanim acce.tate. +u.ra)eg6erea mediului -a f*cut de-a lungul tim.ului& dar nu :n mod organi8at. +unt $ine cuno cute o$ er)aJiile .ri)ind c6im$*rile climatice& ecetele& inundaJiile etc.& .e care le g* im :n crierile din antic6itate& calendarele egi.tene& ummeriene& romane& a8tece& incaEe etc. Ele au fo t inteti8ate :n lucr*ri .e $a8a lor efectu;ndu- e o erie de .rogno8e Ei e tim*ri. Odat* cu de8)oltarea EtiinJei ace tea de)in o .reocu.are i tematic* Ei metodic*& reali8at* .rin intermediul di)er elor i teme de m* urare& cu a'utorul c*rora au fo t :nregi traJi . .e .erioade :ndelungate . di)erEi .arametri ai mediului! tem.eratura& umiditatea& radiaJia olar*& ni)elul Ei )ite8a de curgere a a.elor. @n tim. -a manife tat Ei concreti8at tendinJa de unificare a unit*Jilor de m* ur* .entru toJi aceEti .arametri& f*c;ndu- e trecerea de la urm*rirea Ei con emnarea em.iric* la tudiul i tematic& EtiinJific al tuturor ace tor indicatori =factori>. O$ er)area Ei anali8area mediului -a efectuat mai ale de c*tre oamenii de EtiinJ*. AceEtia au lucrat la :nce.ut inde.endent& fiecare aleg;ndu-Ei re.erele& etaloanele du.* .ro.riile metode de cercetare& a'ung;ndu- e . :n cel mai fericit ca8 . la utili8area tandardelor J*rilor lor. @n tim. -a im.u uniformi8area metodelor de lucru& a unit*Jilor de m* ur*& coordonarea acti)it*Jilor de e<.erimentare Ei cercetare& informarea reci.roc* :n leg*tur* cu fa8ele .arcur e Ei .erformanJele atin e. Ace te a .ecte au fa)ori8at Ei accelerat .roce ul de :nfiinJare a unor comitete& a ociaJii de .ecialiEti care -au :ntrunit :n cadrul unor am.le manife t*ri de .ecialitate :n cadrul c*rora -au
%1

ela$orat materiale cu.rin8;nd re8ultatele o$Jinute& care .uteau fi acce ate de c*tre toJi cei intere aJi. Pro$lemele fundamentale care au a.*rut Ei care Ei-au c*utat r* .un ul au fo t! cine reali8ea8* Ei finanJea8* i temul de control al calit*Jii mediuluiZ care unt co.urile Ei o$iecti)ele .rogramului de monitoringZ ce metode tre$uie folo ite :n m* urarea i tematic* :n tim. a )aria$ilelor Ei .roce elorZ care e te cara de tim. :n care e reali8ea8* monitoring-ul Ei care e te frec)enJa de colectare a datelorZ ce )aria$ile Ei .roce e au fo t ale e Ei care unt cele mai eficiente& eloc)ente& rele)ante )aria$ile care .ot ati face o$iecti)ele .rogramului de monitoring al mediuluiZ )! M-#$ -'$#6"2 ec-2-6$cK$# e6'0 Pentru termenul 9monitoring9 =controlul calit*Jii mediului> e<i t* dou* en uri! unul ecologic Ei unul tehnologic. @n en ecologic& monitoring&ul ecologic re.re8int* sistemul de supraveghere sistematic i continu a strii mediului i a componentelor sale sub in luena actorilor naturali i antropici. @n en te6nologic& monitoring&ul integrat re.re8int* un sistem complet de achiziie a datelor privind calitatea mediului, obinut pe baza unor msurtori sistematice, de lung durat, la un ansamblu de parametrii i indicatori, cu acoperire spaial i temporal care pot s asigure posibilitatea controlului polurii. @n Jara noa tr* -a acce.tat Ei e te con acrat* intagma /-#$ -'$#6 $# e6'0 & dar e folo eEte Ei formula /-#$ -'$#6 ec-2-6$cK$# e6'0 . Monitoring&ul ecologic.integrat urm*reEte! - reali8area unui i tem integrat de :nregi tr*ri metodiceF - e)aluarea cuantificat* a tructurilor Ei a modului de funcJionare a .roce elor ecologiceF - com.ararea t*rii mediului cu inten itatea acti)it*Jilor ocio-economiceF - modelarea ituaJiilor con tatateF - .rogno8area en ului& a tendinJelor Ei c6im$*rilor care au loc. Pro$lema fundamental* a monitoring-ului ecologicRintegrat con t* :n .re:nt;m.inarea . c;t mai de)reme .o i$il . a acJiunilor negati)e re8ultate din acti)it*Jile umane. Pentru acea ta tre$uie a.reciat en ul :n care reacJionea8* mediul& e)oluJia u$ i temelor care :l com.un& totul efectu;ndu- e .e $a8* de anali8e detaliate& i tematice& de lung* durat*. E te nece ar ca monitoring-ul ecologicRintegrat * fie a$ordat i temic& 6oli tic& :n concordanJ* cu com.le<itatea .roce elor din natur*. Parametrii care e urm*re c :n monitoring-ul ecologicRintegrat unt urm*torii! 1. parametrii geo izici . cei care urm*re c factorii climatici =tem.eratura& in olaJia& ne$ulo8itatea& .reci.itaJiile& curenJii de aer etc.> Ei 6idrologici =de$itele lic6ide Ei olide& curenJii& )ite8ele& tran .arenJa etc.>F 0. parametrii geochimici . cei care e)idenJia8* conJinutul diferitelor u$ tanJe c6imice :n di)er ele u$ i teme ale mediuluiF 2. parametrii biologici . care con tau :n in)entarul .eciilor e<i tente =e)idenJierea $iodi)er it*Jii>F 1. parametrii de radioactivitate . o$JinuJi .rin m* urarea radioacti)it*Jii glo$aleF O. parametrii legai de nevoile umane . i torici& ociologici& e.idemiologici& legaJi de alimente Ei a.a .ota$il*& de 8gomot etc.F %. parametrii de evideniere a unor surse de a ectare a mediului. O$iecti)ele monitoring-ului ecologicRintegrat .ot fi cu caracter general& cu caracter .ecific Ei cu caracter .ro .ecti). Princi.iile de reali8are a monitoring-ului ecologicRintegrat unt de trei ti.uri! - principii instituionale . care )i8ea8* acti)itatea in tituJiilor care unt a$ilitate * organi8e8e Ei * de f*Eoare monitoring ecologicRintegratF - principii tiini ice . care con tituie $a8a& fundamentarea EtiinJific* a acti)it*Jii de .rotecJia
%0

mediuluiF - principii operaionale . care rele)* modul concret :n care e lucrea8* :n monitoring-ul ecologicRintegrat @n co.ul a$ord*rii integrate a m* urilor ce e im.un a fi luate :n )ederea .re)enirii& reducerii Ei controlului .olu*rii a fo t ado.tat* recent o nou* reglementare! OrdonanJa de UrgenJ* nr.21R0//0. Prin ace t act normati) au fo t ta$ilite m* urile nece are .entru .re)enirea au& :n ca8ul c;nd acea ta nu e te .o i$il*& .entru reducerea emi iilor .ro)enite din unele acti)it*Ji .re.onderent indu triale care .ot afecta aerul& a.a Ei olulF de a emenea& unt ta$ilite m* uri .eciale .entru ge tionarea deEeurilor& a tfel :nc;t * e ating* un ni)el ridicat de .rotecJie a mediului& con iderat :n :ntregul *u& :n acord cu re .ectarea legi laJiei :n )igoare Ei a o$ligaJiilor din con)enJiile internaJionale din ace t domeniu& la care Jara noa tr* e te .arte. Controlul .ri)ind re .ectarea cu tricteJe a m* urilor ado.tate :n co.ul ar*tat e )a e<ercita . :n .rinci.al . .rin acordul integrat Ei autorizaia integrat de mediu. (cordul integrat de mediu e te actul te6nico-'uridic& emi de autoritatea com.etent* .entru .rotecJia mediului& .rin care e confer* dre.tul de a ta$ili condiJiile de reali8are a unei acti)it*Ji :nc* din eta.a de .roiectare& care * a igure c* in talaJia core .unde cerinJelor legale. Autoritatea com.etent* e te& .otri)it definiJiei cu.rin * :n Ane<a II la OrdonanJa de UrgenJ* nr.21R0//0& orice autoritate a admini traJiei .u$lice centrale EiR au teritoriale .entru .rotecJia mediului. Autoritatea com.etent* .entru .rotecJia mediului are o erie de atri$uJii& :ntre care! coordonea8* Ei controlea8* modul de a.licare a .re)ederilor legale :n domeniuF ela$orea8*& a)i8ea8* Ei a.ro$* .rocedurile Ei m* urile care e im.un a fi luate& conform legiiF .u$lic* anual in)entarul .rinci.alelor emi ii Ei ur e re .on a$ile de .oluare Ei .une la di .o8iJie .u$licului re8ultatele u.ra)eg6erii emi iilor :n mediuF )erific* luarea m* urilor nece are .entru a e e)ita orice .oluare emnificati)*& )erific* a.licarea m* urilor de utili8are eficient* a energiei etc. Acordul .oate fi eli$erat fie .entru una au mai multe in talaJii& fie numai .entru anumite .*rJi ale in talaJiilor ituate .e acelaEi am.la ament. (utorizaia integrat de mediu e te actul te6nico-'uridic emi de autorit*Jile com.etente .entru .rotecJia mediului conform di .o8iJiilor legale :n )igoare& care acord* dre.tul de a e<.loata :n totalitate au :n .arte o in talaJie :n anumite condiJii care * confere iguranJa c* in talaJia core .unde cerinJelor legii. ?i autori8aJia .oate fi eli$erat* .entru una au mai multe in talaJii ori .*rJi ale in talaJiilor ituate .e acelaEi am.la ament Ei e<.loatate de c*tre acelaEi titular. Autoritatea com.etent* .entru .rotecJia mediului .oate emite acordul EiR au autori8aJia integrat* de mediu numai cu re .ectarea abordrii integrate a tuturor elementelor Ei factorilor de mediu. Potri)it legii& condiiile nece are .entru emiterea acordului EiR au autori8aJiei integrate de mediu unt urm*toarele! veri icarea cuprinderii !n autorizaie a tuturor condiiilor menite a asigura realizarea unui nivel ridicat de protecia mediului, !n !ntregul su@ luarea !n considerare a in ormaiilor i concluziilor pertinente, precum i a celor din studiul de impact privind e ectele asupra mediului pentru instalaiile noi, !n cazul unei modi icri substaniale a instalaiilor e$istente i a unor proiecte publice3private@ stabilirea valorilor limit de emisie, !n special pentru poluanii susceptibili de a i evacuai de instalaia respectiv !n cantiti semni icative, !n uncie de natura i de potenialul lor de trans er al polurii de la un element i actor de mediu la altul etc## Autori8aJia integrat* de mediu care e emite tre$uie * cu.rind* Ei * im.un* toate condiJiile care * garante8e c* in talaJia :nde.lineEte cerinJele .re)*8ute de acea ta. @n ca8ul ne:nde.linirii condiJiilor legale cerute de lege e )a refu8a . moti)at . acordarea autori8aJiei integrate de mediu& comunic;ndu- e ace t fa.t titularului acti)it*Jii :n termen de 2/ de 8ile de la data de.unerii documentaJiei. CondiJiile de autori8are tre$uie ree<aminate Ei actuali8ate .eriodicF com.etenJa :n acea t* materie a.arJine autorit*Jii .entru .rotecJia mediului. Ree<aminarea e te o$ligatorie& conform .re)ederilor legale& :n ituaJiile c;nd! poluarea cauzat de instalaie necesit revizuirea valorilor limit de emisie e$istente la autorizare sau necesit stabilirea de noi valori limit de emisie@ schimbrile substaniale ale celor mai bune tehnici disponibile permit o reducere semni icativ a
%2

emisiilor@ sigurana e$ploatrii i a des urrii activitii ace necesar recurgerea la alte tehnici@ prevederile unor noi reglementri legale o impun. Titularii acti)it*Jilor .otenJial .ericuloa e au o$ligaJia * olicite Ei dre.tul * o$Jin*& de la autorit*Jile .entru .rotecJia mediului& :nc* din eta.a de .roiectare& acordul integrat de mediu Ei autori8aJia integrat* de mediu .entru toate acti)it*Jile aflate :n de f*Eurare. Princi.alele o$ligaJii ale titularilor de acti)it*Ji .ri)ind e<.loatarea in talaJiilor .oluante e refer* la! luarea msurilor de prevenire e icient a polurii, !n special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile@ luarea msurilor corespunztoare pentru !nlturarea imediat a e ectelor unei eventuale poluri semni icative@ evitarea producerii de deeuri ori neutralizarea i eliminarea acestora atunci c"nd s+au produs, evit"ndu+se sau reduc"ndu+se impactul asupra mediului@ utilizarea e icient a energiei@ luarea msurilor necesare pentru prevenirea accidentelor i limitarea consecinelor acestora@ luarea msurilor necesare, !n cazul !ncetrii de initive a activitii, pentru evitarea oricrui risc de poluare i pentru aducerea amplasamentului i a zonelor a ectate !ntr+o stare care s permit reutilizarea acestora# Orice c6im$are a modului de e<.loatare a in talaJiei& .re)*8ut* de titularul acti)it*Jii& e )a .utea o.era numai du.* ce -a cerut Ei o$Jinut acordul EiR au autori8aJia integrat* de mediu nece are. Cererea de autori8are e )a face .entru toate .*rJile de in talaJie Ei .entru toate elementele u ce.ti$ile de a fi modificate. @nc*lcarea .re)ederilor legale :n materie atrage r* .underea ci)il* au contra)eJional*& du.* ca8. Actul normati) .ri)ind controlul integrat al mediului& .re8entat uccint mai u & nu conJine nici o reglementare e<.re * referitoare la modul :n care titularul unei acti)it*Ji .entru care e te nece ar* emiterea autori8aJiei integrate .oate cen8ura .rofe ionali mul Ei $una-credinJ* a autorit*Jii de mediu. AEa fiind& con ider*m c* refu8ul ne'u tificat ori ne:ntemeiat al eli$er*rii autori8aJiei )a .utea fi atacat :n condiJiile Ei du.* .rocedura .re)*8ute de Legea nr. OO1R0//O .ri)ind contencio ul admini trati). Ado.tarea reglement*rii .ri)ind controlul integrat al mediului re.re8int* un .a =mic& de igur& dar im.ortant> :n direcJia a igur*rii unei .rotecJii eficiente a mediului& iar eficienti8area m* urilor . 'uridice& economice& .olitice etc. :ntre.rin e .entru .rote'area mediului e :n crie .erfect :n cadrul marcat de .rinci.iile de8)olt*rii dura$ile. Pentru conce.tul de dez$oltare durabil e te fundamental* nece itatea integr*rii o$iecti)elor economice cu cele ecologice Ei de .rotecJia mediului. P;n* acum dou*8eci de ani -a acordat .rioritate creEterii economice& f*r* a e Jine cont deloc de nece itatea .rote'*rii mediuluiF formele gra)e de manife tare a deterior*rii com.onentelor mediului :ncon'ur*tor au im.u c6im$area ace tei o.tici. Per .ecti)a creEterii economice :naintea .rotecJiei mediului e te .o i$il*& .ut;ndu- e c6iar u Jine o a tfel de trategie .rin fa.tul c* o economie ta$il* generea8* fonduri Ei :Ei .oate .ermite * u Jin* o inten * munc* ocial* :n domeniul .rotecJiei mediului. O a tfel de a$ordare :n * nu .ermite tuturor J*rilor o de8)oltare u Jinut*. @n ca8ul J*rilor :n cur de de8)oltare unt mai frec)ente :m.re'ur*rile care .roduc .agu$e ecologice Ei care antrenea8* con ecinJe gra)e a u.ra *n*t*Jii generaJiilor .re8ente Ei )iitoare. E te regreta$il& de a emenea& fa.tul c* nu e te e i8at* .ro$lema nece it*Jii .artici.*rii tuturor J*rilor la re8ol)area .ro$lemelor glo$ale ale .rotecJiei mediului = c6im$*ri climatice& di trugerea tratului de o8on& creEterea u.rafeJelor de deEert etc.>. *rile mai u menJionate . confruntate fiind cu .ro$leme e)ere de .rotecJia mediului .e .lan local . nu mai au di .oni$ilit*Ji& :n .ecial materiale& de a contri$ui la re8ol)area celor glo$ale. Ideea de a e)alua mai :nt;i .agu$a Ei a$ia a.oi de a o remedia e te di cuta$il*& ne.ut;nd Ei netre$uind * con tituie ingura .o i$ilitate de a$ordare a c6e tiunii :n cau8*. Managementul ecologic& ca Ei EtiinJa medical*& are un .rinci.iu confirmat! .re)enirea e te :ntotdeauna mai $un* Ei mai economic* dec;t tratarea =remedierea& re.ararea>. Cele .re8entate e con tituie :ntr-un argument .uternic :n u Jinerea Ei .romo)area acJiunilor de integrare a o$iecti)elor economice Ei a celor ecologice& inclu8;nd Ei acJiunile de .rotecJia mediului& a tfel :nc;t .agu$ele ecologicoeconomice * fie minimali8ate.
%1

Ultimele dou* decenii au fo t con acrate de c*tre .ecialiEtii& .oliticienii Ei oamenii de deci8ie& care au :nJele acuitatea ace tor .ro$leme& c*ut*rii oluJiilor locale au glo$ale& economice& te6nice au .olitice care au condu la de8)oltarea Ei afirmarea unui nou domeniu al te6nicii Ei .racticii inginereEti .rin care .roiectele Ei acti)it*Jile e a$ordea8* u$ toate a .ectele =economic& financiar& monetar& ocial Ei ecologic> :n relaJia lor cu mediul Ei care nece it* o munc* de inte8* Ei de coordonare a unei ec6i.e multidi ci.linare! ingineria mediului. Una dintre definiJiile generale ale conce.tului de dez$oltare durabil .reci8ea8* c* ace ta are ca o$iecti) general g* irea o.timului interacJiunii :ntre .atru i teme! economic& te6nologic& am$iental Ei uman. "i)elul o.tim core .unde acelei de8)olt*ri de lung* durat* care .oate fi u Jinut* de c*tre cele .atru i teme. CerinJele minime .entru a igurarea dezvoltrii durabile includ! - redimen ionarea creEterii economice& a);nd :n )edere o di tri$uJie mai ec6ita$il* a re ur elor Ei accentuarea laturilor calitati)e ale .roducJieiF - eliminarea *r*ciei :n condiJiile ati facerii ne)oilor e enJiale .entru un loc de munc*& 6ran*& energie& a.*& locuinJ* Ei ocietateF - a igurarea creEterii .o.ulaJiei la un ni)el acce.ta$il =creEtere demografic* controlat*>F - con er)area Ei .orirea re ur elor naturale& :ntreJinerea di)er it*Jii eco i temelor& u.ra)eg6erea im.actului acti)it*Jilor economice a u.ra mediuluiF - reorientarea te6nologiilor Ei .unerea u$ control a ri curilorF - de centrali8area formelor de gu)ernare& creEterea gradului de .artici.are la luarea deci8iilor .ri)ind mediul Ei coro$orarea ace tora cu de8)oltarea J*rilor .e .lan naJional Ei internaJional. Datorit* im.ortanJei ale ca.itale& conce.tul de de8)oltare dura$il* -a im.u :n :ntreaga lume& ca o$iecti) trategic = e)ident& .re8ent;nd a .ecte .articulare :n fiecare tat>. "ece itatea a igur*rii unei de8)olt*ri dura$ile .e Terra& care * .rofite :ntregii omeniri a fo t conEtienti8at* t;r8iu& :n urm* cu .uJin* )reme& dar din momentul c;nd -au :ntre)*8ut . de c*tre toat* lumea . .er .ecti)ele um$re ale degrad*rii =nu numai continue& dar Ei ra.ide Ei de o am.loare alarmant*> -a intrat :ntr-un oi de .anic* general* a c*rei ..arte $un*. e te re.re8entat* de creEterea gradului de .reocu.are a oamenilor .entru g* irea Ei .unerea :n o.er* a ideilor Ei m* urilor de . al)are. a .*m;ntului a tfel :nc;t el * ofere Ei generaJiilor )iitoare condiJii normale de )iaJ* Ei de8)oltare.

,! C-#ce3 "2 &e &e9%-2 0'e &"'0?$2:


Pentru conce.tul de de8)oltare dura$il* e te fundamental* nece itatea integr*rii o$iecti)elor economice cu cele ecologice Ei de .rotecJia mediului. P;n* acum dou*8eci de ani -a acordat .rioritate creEterii economice& f*r* a e Jine cont deloc de nece itatea .rote'*rii mediuluiF formele gra)e de manife tare a deterior*rii com.onentelor mediului :ncon'ur*tor au im.u c6im$area ace tei o.tici. Per .ecti)a creEterii economice :naintea .rotecJiei mediului e te .o i$il*& .ut;ndu- e c6iar u Jine o a tfel de trategie .rin fa.tul c* o economie ta$il* generea8* fonduri Ei :Ei .oate .ermite * u Jin* o inten * munc* ocial* :n domeniul .rotecJiei mediului. O a tfel de a$ordare :n * nu .ermite tuturor J*rilor o de8)oltare u Jinut*. @n ca8ul J*rilor :n cur de de8)oltare unt fa)ori8ate .agu$ele ecologice Ei con ecinJele ace tora a u.ra *n*t*Jii generaJiilor .re8ente Ei )iitoare. E te regreta$il& de a emeni& fa.tul c* nu e te e i8at* .ro$lema nece it*Jii .artici.*rii tuturor J*rilor la re8ol)area .ro$lemelor glo$ale ale .rotecJiei mediului = c6im$*ri climatice& di trugerea tratului de o8on& creEterea u.rafeJelor de deEert etc.>. *rile mai u menJionate M confruntate fiind cu .ro$leme e)ere de .rotecJia mediului .e .lan local M nu mai au di .oni$ilit*Ji& :n .ecial materiale& de a contri$ui la re8ol)area celor glo$ale. Ideea de a e)alua mai :nt;i .agu$a Ei a$ia a.oi remedierea e te di cuta$il*& ne.ut;nd Ei netre$uind * con tituie ingura .o i$ilitate de a$ordare a c6e tiunii :n cau8*. Managementul ecologic& ca Ei EtiinJa medical*& are un .rinci.iu confirmat! .re)enirea e te :ntotdeauna mai $un* Ei mai economic* dec;t tratarea =remedierea& re.ararea>. Cele .re8entate e con tituie :ntr-un argument .uternic :n u Jinerea Ei .romo)area acJiunilor de integrare a o$iecti)elor economice Ei a
%O

celor ecologice& inclu8;nd Ei acJiunile de .rotecJia mediului& a tfel :nc;t .agu$ele ecologicoeconomice * fie minimali8ate. Ultimele dou* decenii au fo t con acrate de c*tre .ecialiEtii& .oliticienii Ei oamenii de deci8ie M care au :nJele acuitatea ace tor .ro$leme M c*ut*rii oluJiilor locale au glo$ale& economice& te6nice au .olitice care au condu la de8)oltarea Ei afirmarea unui nou domeniu al te6nicii Ei .racticii inginereEti .rin care .roiectele Ei acti)it*Jile e a$ordea8* u$ toate a .ectele =economic& financiar& monetar& ocial Ei ecologic> :n relaJia lor cu mediul Ei care nece it* o munc* de inte8* Ei de coordonare a unei ec6i.e multidi ci.linare! ingineria mediului. Una dintre definiJiile generale ale conce.tului de dez$oltare durabil .reci8ea8* c* ace ta are ca o$iecti) general g* irea o.timului interacJiunii :ntre .atru i teme! economic& te6nologic& am$iental Ei uman. "i)elul o.tim core .unde acelei de8)olt*ri de lung* durat* care .oate fi u Jinut* de c*tre cele .atru i teme. CerinJele minime .entru a igurarea de8)olt*rii dura$ile includ! - redimen ionarea creEterii economice& a);nd :n )edere o di tri$uJie mai ec6ita$il* a re ur elor Ei accentuarea laturilor calitati)e ale .roducJieiF - eliminarea *r*ciei :n condiJiile ati facerii ne)oilor e enJiale .entru un loc de munc*& 6ran*& energie& a.*& locuinJ* Ei ocietateF - a igurarea creEterii .o.ulaJiei la un ni)el acce.ta$il =creEtere demografic* controlat*>F - con er)area Ei .orirea re ur elor naturale& :ntreJinerea di)er it*Jii eco i temelor& u.ra)eg6erea im.actului acti)it*Jilor economice a u.ra mediuluiF - reorientarea te6nologiilor Ei .unerea u$ control a ri curilorF - de centrali8area formelor de gu)ernare& creEterea gradului de .artici.are la luarea deci8iilor .ri)ind mediul Ei coro$orarea ace tora cu de8)oltarea J*rilor .e .lan naJional Ei internaJional. Datorit* im.ortanJei ale ca.itale& conce.tul de de8)oltare dura$il* -a im.u :n :ntreaga lume& ca o$iecti) trategic = e)ident& .re8ent;nd a .ecte .articulare :n fiecare tat>.

)! A6e#&0 LLI
"ece itatea a igur*rii unei de8)olt*ri dura$ile .e Terra& care * .rofite :ntregii omeniri a fo t conEtienti8at* t;r8iu& :n urm* cu .uJin* )reme& dar din momentul c;nd -au :ntre)*8ut M de c*tre toat* lumea M .er.ecti)ele um$re ale degrad*rii =nu numai continue& dar Ei ra.ide Ei de o am.loare alarmant*> -a intrat :ntr- un oi de .anic* general* a c*rei I.arte $un*9 e te re.re8entat* de creEterea gradului de .rocu.are a oamenilor .entru g* irea Ei .unerea :n o.er* a ideilor Ei m* urilor de I al)are9 a .*m;ntului a tfel :nc;t el * ofere Ei generaJiilor )iitoare condiJii normale de )iaJ* Ei de8)oltare. @n co.ul .re8entat mai u au a)ut loc mai multe reuniuni internaJionale& de mare am.loare& care au culminat cu I@nt;lnirea la 7;rf a P*m;ntului9 M ConferinJa "aJiunilor Unite .entru Mediu Ei De8)oltare& care a a)ut loc la Rio de Haneiro :n iunie 1NN0. Re8ultatul ace tei ConferinJe M la care au .artici.at Eefi de tate Ei .er onalit*Ji gu)ernamentale de .e :ntreg glo$ul& :m.reun* cu delegaJi ai agenJiilor "aJiunilor Unite& ai organi8aJilor internaJionale gu)ernamentale Ei negu)ernamentale M a fo t ado.tarea ADE"DEI GGI =IAgenda +c6im$*rii9>& document .rin care e .ro.un M la ni)el de .rinci.ii M oluJii =:ntr- un .lan de acJiune coerent> la .ro$lemele critice cu care e confrunt* omenirea :n .re8ent& la cum.*na dintre milenii. Agenda GGI re.re8int* un document deo e$it de am.lu Ei genero . Din el e de .rind .rinci.iile Ei acJiunile care M .u e :n a.licare cu con ec)enJ* Ei erio8itate M a igur* de8)oltarea dura$il* a omenirii. ReJinem& :n continuare& :ntr-o enumerare electi)*& cele mai im.ortante acJiuni Ei acti)it*Ji care tre$uie c :ntre.rin e la ni)el mondial! coo.erarea internaJional*& com$aterea *r*ciei& c6im$area modelelor de con um& .o.ulaJia Ei )ia$ilitatea& .rotecJia Ei .romo)area *n*t*Jii umane& aEe8*rile umane )ia$ile& ado.tarea deci8iilor .entru de8)oltarea dura$il*& .rotecJia atmo ferei& go .od*rirea )ia$il* a terenurilor& com$aterea de .*duririlor& com$aterea deEertific*rii Ei a ecetei& de8)oltarea montan* dura$il*& de8)oltarea dura$il* a agriculturii Ei a
%%

localit*Jilor rurale& con er)area di)er it*Jii $iologice& managementul $iote6nologiei& .rotecJia Ei go .od*rirea oceanelor& .rotecJia Ei go .od*rirea a.elor dulci& go .od*rirea deEeurilor .ericuloa e& utili8area :n iguranJ* a .rodu elor c6imice to<ice etc. +CKEMC RECAPITULATI7C - Pentru termenul 9monitoring9 =controlul calit*Jii mediului> e<i t* dou* en uri! unul ecologic Ei unul tehnologic. @n en ecologic& monitoring&ul ecologic re.re8int* sistemul de supraveghere sistematic i continu a strii mediului i a componentelor sale sub in luena actorilor naturali i antropici. @n en te6nologic& monitoring&ul integrat re.re8int* un sistem complet de achiziie a datelor privind calitatea mediului, obinut pe baza unor msurtori sistematice, de lung durat, la un ansamblu de parametrii i indicatori, cu acoperire spaial i temporal care pot s asigure posibilitatea controlului polurii. @n Jara noa tr* -a acce.tat Ei e te con acrat* intagma /-#$ -'$#6 $# e6'0 & dar e folo eEte Ei formula /-#$ -'$#6 ec-2-6$cK$# e6'0 . - Monitoring&ul ecologic.integrat urm*reEte! - reali8area unui i tem integrat de :nregi tr*ri metodiceF - e)aluarea cuantificat* a tructurilor Ei a modului de funcJionare a .roce elor ecologiceF - com.ararea t*rii mediului cu inten itatea acti)it*Jilor ocio-economiceF - modelarea ituaJiilor con tatateF - .rogno8area en ului& a tendinJelor Ei c6im$*rilor care au loc. - De8)oltarea dura$il* re.re8int* acel model .rin care e urm*rete ati facerea ne)oilor ociet*ii actuale f*r* a com.romite .o i$ilitatea generaiilor )iitoare de a a)ea acce la cel .uin aceleai condiii de )ia* ca i cele de a8i. - CerinJele minime .entru a igurarea dezvoltrii durabile includ! - redimen ionarea creEterii economice& a);nd :n )edere o di tri$uJie mai ec6ita$il* a re ur elor Ei accentuarea laturilor calitati)e ale .roducJieiF - eliminarea *r*ciei :n condiJiile ati facerii ne)oilor e enJiale .entru un loc de munc*& 6ran*& energie& a.*& locuinJ* Ei ocietateF - a igurarea creEterii .o.ulaJiei la un ni)el acce.ta$il =creEtere demografic* controlat*>F - con er)area Ei .orirea re ur elor naturale& :ntreJinerea di)er it*Jii eco i temelor& u.ra)eg6erea im.actului acti)it*Jilor economice a u.ra mediuluiF - reorientarea te6nologiilor Ei .unerea u$ control a ri curilorF - de centrali8area formelor de gu)ernare& creEterea gradului de .artici.are la luarea deci8iilor .ri)ind mediul Ei coro$orarea ace tora cu de8)oltarea J*rilor .e .lan naJional Ei internaJional.

CKE+TIO"AR DE E7ALUARE =M-&"2"2 V> 1. 0. 2. Care unt cerinJele minime .entru a igurarea de8)olt*rii dura$ile Z +ta$iliJi .rin cel .uJin trei .arametri leg*tura tr;n * e<i tent* :ntre! .rotecJia mediului& de8)oltarea dura$il* Ei )iitorul omenirii Z Care e te rolul reuniunilor internaJionale :n de8)oltarea trategiilor con acrate a igur*rii unei de8)olt*ri dura$ile Z

%,

1.

@n ce m* ur* credeJi c* tatele lumii tre$uie * e im.lice .entru a igurarea de8)olt*rii dura$ile a ociet*Jii Z

A " E G E!

# I # L I O D R A ( I A COMPLETC A CUR+ULUI
-

M. #lea6u& PRI7E?TE @"APOI CU MA"IEBPRI7E?TE @"AI"TE CU +PAIMC. 7ALE"ELE ECOLODIEI POLITICE& Edit. Economic*& #ucureEti&0//1 M. #lea6u& ARCA LUI "OE @" +ECOLUL GGI. ARIILE PROTEHATE ?I PROTECIA "ATURII& Edit. I"aJional9& #ucureEti& 0//1 D.C. Drago& R. 7elicu& I"TRODUCERE @" POLITICA DE MEDIU A U"IU"II EUROPE"E& Edit. Accent& Clu'-"a.oca& 0//1 M. Duu& TRATAT DE DREPTUL MEDIULUI& Edit. C.K.#ecQ& #ucureti& 0//, M. DuJu& DREPTUL COMU"ITAR AL MEDIULUI& Edit. Economic*& #ucureEti& 1NN, +. Dodeanu& ELEME"TE DE MO"ITORI"D ECOLODICRI"TEDRAT& Edit. 9#ucura Mond9& #ucureti& 1NN, (l. Drecu& KALARDURI I RI+CURI "ATURALE& Edit. Uni)er itar*& #ucureti& 0//% (l. (*iniE& DREPTUL MEDIULUI& Edit.Pu$li 6ing Kou e& #ucureEti& 0//O E. Lu.an& DREPTUL MEDIULUI& Edit. ILumina-Le<9& #ucureEti& 0//1 E. Lu.an& M. ?t. Minea& A. Marga& DREPTUL MEDIULUI& Tratat elementar& Edit. ILuminaLe<9& #ucureEti& 1NN, D. Marine cu& TRATAT DE DREPTUL MEDIULUI& Edit. Uni)e ul Huridic& #ucureti& 0//P D. Marine cu& DREPTUL MEDIULUI @"CO"HURCTOR& Edit. I?an a +RL9& #ucureEti& 1NN% D6. Mo6an& A. Ardelean& ECOLODIE ?I PROTECIA MEDIULUI& Edit. I+caiul9& #ucureEti& 1NN2 M. "egule cu Ei colecti)ul& PROTECIA MEDIULUI @"CO"HURCTOR& Manual general& Edit. Te6nic*& #ucureEti& 1NNO 7l. Ro'an c6i& (l. #ran& D6. Diaconu& PROTECIA ?I I"DI"ERIA MEDIULUI& Edit. Economic*& #ucureEti& 1NN, 7l. Ro'an c6i& (l. #ran& POLITICI ?I +TRATEDII DE MEDIU& Edit. Economic*& #ucureEti&0//0 T. Ru u& M. #e'an& DEEUL- +UR+C DE 7E"IT& Edit. Mediamira& Clu'-"a.oca& 0//% T. Ru u& PROTECIA MEDIULUI I"DU+TRIAL& Edit. Mediamira& Clu'-"a.oca& 0//0

%P

D L O + A R DE TERME"I

(cord de mediu act te6nico-'uridic .rin care e ta$ile c condiJiile de reali8are a .roiectului& din .unct de )edere al .rotecJiei mediuluiF acordul de mediu re.re8int* deci8ia autorit*Jii com.etente .entru .rotecJia mediului& care d* dre.tul titularului de .roiect * reali8e8e .roiectul din .unct de )edere al .rotecJiei mediului.

(rie natural prote*at M 8ona tere tr*& ac)atic* EiR au u$teran*& cu .erimetru legal ta$ilit Ei a);nd un regim .ecial de ocrotire Ei con er)are& :n care e<i t* .ecii de .lante Ei animale *l$atice& elemente Ei formaJiuni $iogeografice& .ei agi tice& geologice& .aleontologice& .eologice au de alt* natur*& cu )aloare ecologic*& EtiinJific* au cultural* deo e$it*F

(tmosfer M ma a de aer care :ncon'oar* u.rafaJa tere tr*& inclu8;nd Ei tratul de o8onF (ntropic M cau8at au determinat direct au indirect de acJiunea omuluiF (real % teritoriu .o.ulat de o .ecie au de o .o.ulaJie@

(udit de mediu in trument managerial de e)aluare i tematic*& documentat*& .eriodic* Ei o$liecti)* a .erformanJei organi8aJiei& a i temenului de management Ei a .roce elor de tinate .rotecJiei mediului& cu co.ul! a2 de a facilita controlul managementului .racticilor cu .o i$il im.act a u.ra mediului b2 de a e)alua re .ectarea .oliticii de mediu& inclu i) reali8area o$iecti)elor Ei Jintelor de mediu ale organi8aJieiF

(utorizaie de mediu M act te6nico-'uridic emi de autorit*Jile com.etente .entru .rotecJia mediului& .rin care unt ta$ilite condiJiile EiR au .arametrii de funcJionare a unei acti)it*Ji e<i tente au a unei acti)it*Ji noi cu .o i$il im.act emnificati) a u.ra mediului& nece ar .entru .unerea ace teia :n funcJiuneF

(utorizaie integrat de mediu M act te6nico-'uridic emi de autorit*Jile com.etente& conform di .o8iJiilor legale :n )igoare .ri)ind .re)enirea Ei controlul integrat al .olu*riiF

(utoritate competent pentru protecia mediului autoritatea .u$lic* central* .entru .rotecJia mediului& AgenJia naJional* .entru .rotecJia mediului au& du.* ca8& autorit*Jile .u$lice teritoriale .entru .rotecJia mediului& re .ecti) agenJiile regionale .entru .rotecJia mediului& agenJiile 'udeJene .entru .rotecJia mediului& Admini traJia
%N

Re8er)aJiei #io ferei IDelta Dun*rii9& .entrum Ei Darda "aJional* de Mediu Ei tructurile u$ordonate ale ace teia.

a2 b2

c2

d2

($ize de mediu emise de autoritatea competent pentru protecia mediului4 a)i8e de mediu .entru .lanuri Ei .rograme M act te6nico-'uridic emi de autoritatea com.etent* .entru .rotecJia mediului& care confirm* integrarea a .ectelor .ri)ind .rotecJia mediului :n .lanul au .rogramul u.u ado.t*rii! a)i8ul .entru ta$ilirea o$ligaJiilor de mediu M act te6nico-'uridic emi de autoritatea com.etent* .entru .rotecJia madiului la! c6im$area titularului unei acti)it*Ji cu im.act a u.ra mediului& );n8area .ac6etului ma'oritar de acJiuni& );n8area de acti)e& fu8iune& di)i8are& conce ionare& di8ol)are urmat* de lic6idare& lic6idare& :ncetare a acti)it*Jii& faliment& a);nd ca co. ta$ilirea o$ligaJiilor de mediu& ca .re)ederi ale unui .rogram .entru conformare& :n )ederea a um*rii ace tora de c*tre .*rJile im.licare :n ituaJiile menJionate anteriorF a)i8ul de mediu .entru .rodu e de .rotecJie a .lantelor& re .ecti) .entru autori8area :ngr*E*mintelor c6imice M act te6nico-'uridic emi de autoritatea .u$lic* central* .entru .rotecJia mediului& nece ar :n .rocedura de omologare a .rodu elor de .rotecJie a .lantelor Ei& re .ecti)& de autori8are a :ngr*E*mintelor c6imiceF a)i8 "atura 0/// M act te6nico-'uridic emi de autoritatea com.etent* .entru .rotecJia mediului care confirm* integrarea a .ectelor .ri)ind .rotecJia 6a$itatelor naturale Ei a .eciilor de flor* Ei faun* *l$atic* :n .lanul au .rogramul u.u ado.t*rii.

3ilan de mediu M lucrare ela$orat* de .er oane fi8ice au 'uridice ate tate conform legii& :n co.ul o$Jinerii a)i8ului .entru ta$ilirea o$ligaJiilor de mediu au a autori8aJiilor de mediu& Ei care conJine elementele anali8ei te6nice .rin care e o$Jin informaJii a u.ra cau8elor Ei con ecinJelor efectelor negati)e cumulate& anterioare& .re8ente Ei antici.ate ale acti)it*Jii& :n )ederea cuantific*rii im.actului e mediu efecti) de .e un am.la amentF :n ca8ul :n care e identific* un im.act emnificati)& $ilanJul e com.letea8* cu un tudiu de e)aluare a ri cului.

3iocenoz % com.onenta )ie a unui eco i tem & re.re8ent;nd o comunitate unitar* Ei com.le<* de .lante Ei animaleF 3iodi$ersitate M )aria$ilitatea organi melor din cadrul eco i temelor tere tre& marine& ac)atice continentale Ei com.le<elor ecologiceF acea ta include di)er itatea intra .ecific* =din interiorul .eciilor>& inter .ecific* =dintre .ecii Ei :ntre di)er itatea din interiorul .eciilor> Ei di)er itatea eco i temelorF

3iote nologie M a.licaJie te6nologic* :n care e utili8ea8* i teme $iologice& organi me )ii& com.onentele au deri)atele ace tora& .entru reali8area ori modificarea de .rodu e au .rocedee cu folo inJ* .ecific*F

Deteriorarea mediului M alterarea caracteri ticilor fi8ico-c6imice Ei tructurale ale com.onentelor naturale ale mediului& reducerea di)er it*Jii Ei .roducti)it*Jii $iologice a eco i temelor naturale Ei antro.i8ate& afectarea ec6ili$rului ecologic Ei al calit*Jii )ieJii& cau8ate& :n .rinci.al& de .oluarea a.ei& atmo ferei Ei olului& u.rae<.loatarea re ur elor& go .od*rirea Ei )alorificarea lor deficitar*& ca Ei .rin amena'area necore .un8*toare a teritoriuluiF
,/

De"eu M orice u$ tanJ*& .re.arat au orice o$iect din categoriile ta$ilite de legi laJia .ecific* .ri)ind regimul deEeurilor& .e care deJin*torul le arunc*& are intenJia au are o$ligaJia de a-l aruncaF

De"euri periculoase M deEeurile :ncadrate generic& conform legi laJiei .ecifice .ri)ind regimul deEeurilor& :n ace te ti.uri au categorii de deEeuri Ei care au cel .uJin un con tituent au o .ro.rietate care face ca ace tea * fie .ericuloa eF

De"eu reciclabil M deEeu care .oate con titui materie .rim* :ntr-un .roce de .roducJie .entru o$Jinerea .rodu ului iniJial au .entru alte co.uriF Dez$oltare durabil M de8)oltarea care core .unde nece it*Jilor .re8entului& f*r* a com.romite .o i$ilitatea generaJiilor )iitoare de a-Ei ati face .ro.riile nece it*JiF #c ilibru ecologic M an am$lul t*rilor Ei interrelaJiilor dintre elementele com.onente ale unui i tem ecologic& care a igur* menJinerea tructurii& funcJionarea Ei dinamica ideal* a ace tuiaF

#cologie M EtiinJ* de inte8*& .ro)enit* iniJial din domeniul $iologiei& dar care tinde * de)in* de ine t*t*toare& care tudia8* cone<iunile ce a.ar :ntre organi me Ei mediul lor de )iaJ* =natural au amena'at>& .recum Ei tructura& funcJia Ei .roducti)itatea i temelor $iologice =.o.ulaJie& $ioceno8*>& dar Ei a i temelor mi<te =eco i teme>F

#cosistem M com.le< dinamic de comunit*Ji de .lante& animale& organi me Ei mediul lor li. it de )iaJ*& care interacJionea8* :ntr-o unitate funcJional*F #coturism M form* de turi m :n care .rinci.alul o$iecti) e te o$ er)area Ei conEtienti8area )alorii naturii Ei a tradiJiilor locale Ei care tre$uie * :nde.linea c* urm*toarele condiJii! a2 * contri$uie la con er)area Ei .rotecJia naturiiF b2 * utili8e8e re ur ele umane localeF c2 * ai$* caracter educati)& re .ect .entru natur* M conEtienti8area turiEtilor Ei a comunit*Jii localeF d2 * ai$* im.act negati)& ne emnificati) a u.ra mediului natural Ei ocio-culturatF

#fluent M orice form* de de)er are :n mediu& emi ie .unctual* au difu8*& inclu i) .rin curgere& 'eturi& in'ecJie& inoculare& de.o8itare& )idan'are au )a.ori8areF #misie M e)acuarea direct* au indirect*& din ur e .unctuale au difu8e& de u$ tanJe& )i$raJii& c*ldur* ori de 8gomot :n aer& a.* au olF

#purarea apelor M domeniu al te6nicii go .od*ririi a.elor& dar Ei al ingineriei mediului& .rin care e elimin* din a.ele u8ate im.urit*Jile do$;ndite :n cur ul .roce ului de utili8are a a.ei :n diferite acti)it*Ji mena'ere au ocio-economiceF

,1

#tic eta ecologic M im$ol grafic EiR au un curt te<t de cri.ti) a.licat .e am$ala'& :ntr-o $roEur* au alt document informati)& care :n oJeEte .rodu ul Ei care ofer* informaJii de .re cel .uJin unul Ei cel mult trei ti.uri de im.act a u.ra mediuluiF

#$aluare de mediu M ela$orarea ra.ortului de mediu& con ultarea .u$licului Ei a autorit*Jilor .u$lice intere ate de efectele im.lement*rii .lanurilor Ei .rogramelor& luarea :n con iderare a ra.ortului de mediu Ei a re8ultatelor ace tor con ult*ri :n .roce ul deci8ional Ei a igurarea inform*rii a u.ra deci8iei luateF

#$aluarea impactului asupra mediului M .roce menit * identifice& * de crie Ei * ta$ilea c*& :n funcJie de fiecare ca8 Ei :n conformitate cu legi laJia :n )igoare& efectele directe Ei indirecte& inergice& cumulati)e& .rinci.ale Ei ecundare ale unui .roiect a u.ra *n*t*Jii oamenilor Ei a mediuluiF

,abitat natural M arie tere tr*& ac)atic* au u$teran*& :n tare natural* au eminatural*& care e diferenJia8* .rin caracteri tici geografice& a$iotice Ei $ioticeF

+actor abiotic M com.onent al mediului& li. it de )iaJ*! lumina& tem.eratura& .re iunea& umiditatea& relieful& .reci.itaJii etc.F +actor biotic - acJiunea unui organi m a u.ra mediului am$iant au a u.ra altor organi meF Impact asupra mediului M orice efect direct au indirect al unei acti)it*Ji umane definit* :ntr-o anumit* 8on*& care .roduce o c6im$are a en ului de e)oluJie& a t*rii de calitate a eco i temului& c6im$are ce .oate afecta *n*tatea omului& integritatea mediului& a .atrimoniului cultural au condiJiilor ocio-economiceF

Monitorizarea mediului M u.ra)eg6erea& .rogno8area& a)erti8area Ei inter)enJia :n )ederea e)alu*rii i tematice a dinamicii caracteri ticilor calitati)e ale elementelor de mediu& :n co.ul cunoaEterii de calitate Ei a emnificaJiei ecologice a ace tora& a e)oluJiei Ei im.licaJiilor ociale ale c6im$*rilor .rodu e& urmate de m* urile care e im.unF

Monument al naturii M .ecii de .lante Ei animale rare au .ericlitate& ar$ori i8olaJi& formaJiuni Ei tructuri geologice de intere EtiinJific Ei .ei agi ticF Poluant M orice u$ tanJ*& .re.arat u$ form* olid*& lic6id*& ga8oa * au u$ form* de )a.ori ori de energie =radiaJie electromagnetic*& ioni8ant*& termic*& fonic* au )i$raJii> care& introdu * :n mediu& modific* ec6ili$rul con tituenJilor ace tuia Ei al organi melor )ii Ei aduce daune $unurilor materialeF

Poluare M introducerea direct* au indirect* a unui .oluant& care .oate aduce .re'udicii *n*t*Jii umane EiR au calit*Jii mediului& d*una $unurilor materiale ori cau8a o deteriorare au o :m.iedicare a utili8*rii mediului :n co. recreati) au :n alte co.uri legitimeF

,0

Pre*udiciu M o c6im$are ad)er * cuantifica$il* a unei re ur e naturale au o deteriorare cuantifica$il* a funcJiilor :nde.linite de o re ur * natural* :n $eneficiul altei re ur e naturale au al .u$licului& care .oate * ur)in* direct* au indirectF

Program pentru conformare M .lan de m* uri cu.rin8;nd eta.ele care tre$uie .arcur e :n inter)ale de tim. .reci8ate .rin .re)ederile autori8aJiei de mediu au a)i8ului .entru ta$ilirea o$ligaJiilor de mediu de c*tre titularul acti)it*Jii& u$ controlul autorit*Jii com.etente .entru .rotecJia mediului& :n co.ul re .ect*rii .re)ederilor legale .ri)ind .rotecJia mediuluiF .rogramul .entru conformare face .arte integrant* din autori8aJia de mediu au din a)i8ul .entru ta$ilirea o$ligaJiilor de mediuF

Program operaional sectorial M document a.ro$at de Comi ia Euro.ean* .entru im.lementarea acelor .riorit*Ji ectoriale din Planul "aJional de de8)oltare care unt a.ro$ate .re finanJare .rin cadrul de .ri'in comunitarF

/aport de mediu M .arte a documentaJiei .lanurilor au .rogramelor care identific*& de crie Ei e)aluea8* efectele .o i$ile emnificati)e a u.ra mediului& ale a.lic*rii ace tora Ei alternati)ele ale raJionale& lu;nd :n con iderare o$iecti)ele Ei aria geografic* aferent*& conform legi laJiei :n )igoareF

/esurse naturale M totalitatea elementelor naturale ale mediului ce .ot fi folo ite :n acti)itatea uman*! re ur e neregenera$ile M minerale Ei com$u ti$ili fo ili&& regenera$ile M a.*& aer& ol& flor*& faun* *l$atic*& inclu i) cele ine.ui8a$ile M energie olar*& eolian*& geotermal* Ei a )alurilorF

'ubstan M element c6imic Ei com.uEi ai ace tuia& :n :nJele ul reglement*rilor legale :n )igoare& cu e<ce.Jia u$ tanJelor radioacti)e Ei a organi melor modificate geneticF

'ubstan periculoas M orice u$ tanJ* au .rodu care& folo it :n cantit*Ji& concentraJii au condiJii a.arent ne.ericuloa e& .re8int* ri c emnificati) .entru om& mediu au .entru $unurile materialeF .ot fi e<.lo8i)e& o<idante& inflama$ile& to<ice& noci)e& coro i)e& iritante& mutagene& radioacti)eF

'ubstane prioritare M u$ tanJe care .re8int* un ri c emnificati) de .oluare a u.ra mediului ac)atic Ei .rin intermediul ace tuia a u.ra omului Ei folo inJelor de a.*& conform legi laJiei .ecifice din domeniul a.elorF

'ubstane prioritar periculoase M u$ tanJele au gru.urile de u$ tanJe care unt to<ice& .er i tente Ei care tind * $ioacumule8e Ei alte u$ tanJe au gru.e de u$ tanJe care crea8* un ni)el imilar de ri c& conform legi laJiei .ecifice din domeniul a.elorF

'urs de radiaii ionizante M entitate fi8ic*& natural*& fa$ricat* au utili8at* ca element al unei acti)it*Ji care .oate genera e<.uneri la radiaJii& .rin emitere de radiaJii ioni8ante au eli$erare de u$ tanJe radioacti)eF

,2

Utilizare durabil M folo irea re ur elor regenera$ile :ntr-un mod Ei o rat* care * nu conduc* la declinul .e termen lung al ace tora& menJin;nd .otenJialul lor :n acord cu nece it*Jile Ei a .iraJiile generaJiilor .re8ente Ei )iitoareF

5on umed M :ntindere de $*lJi& mlaEtini& tur$*rii& de a.e naturale au artificiale& .ermanente au tem.orare& unde a.a e te t*t*toare au curg*toare& dulce au *rat*& inclu i) :ntinderea e a.* marin* a c*rei ad;ncime la reflu< nu de.*EeEte % metri.

,1