Sunteți pe pagina 1din 3

a.o sllub b.dou sllube c.Lrel sllube d.

uLru sllube
ll5 LL CONCUPS
Concursu| $co|ar Na(iona| de Competen( i Performan( COMPLR
-clusu regLlLoure-
COMPLPCOMUNICARL,LTAPA I zo-zo
j
Toote subiecte/e sunt ob/igotorii
Timpu/ ejectiv de /ucru este de de minute
Cerin(e/e vor citite de nv(tor
CuvlnLele cure denumesc frucLele dln lmuglne uu

ln cuvlnLele ce denumesc lmuglnlle urmLoure suneLul m se u

Lescoerll cuvlnLele cure sunL nume

NUML LLLV

MLNTOR$COAL
PUNCTAJ:
a.lu inceuLul b.in lnLerlorul c.lu sfrlLul d.lu inceuLul l
cuvnLulul cuvnLulul cuvnLulul in lnLerlorul cuvnLulul
a.mumu Anu Umu b.Anu Umu Munu
c.Umu nunu Munu d.mumu Munu nunu
Ana mama Uma nuna Manu
urmLoure suneLul m
zj
ln roozllu Nunu mumu ure mere murl llLeru m uure

COMPLPCOMUNICARL,LTAPA I zo-zo
Schemu
se oLrlveLe cuvnLulul ce denumeLe lmuglneu

Ordlneu corecL u Lublourllor dln ovesLeu R|J|clea ot|a; esLe


CuvnLul cure denumeLe lmuglneu ure

a. b. c. d.
a.de orl b.de orl c.de orl d.o duL
a. suneLe b. suneLe c. suneLe d. suneL
a.,z,, b.,,z, c.,,z, d.,,,z
z q
j
Mulu u incurcuL oveLlle A|uLo s duc ersonu|ele lu ovesLeu oLrlvlL

1ubloulul urmLor l se oLrlveLe LlLlul

COMPLPCOMUNICARL,LTAPA I zo-zo
a.Lu coul b.ln dure c.Lu oru de sorL d.ln urc

q
Personu|ele oLrlvlLe sunL
a. b.
c. d.