Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNC ncheiat i nregistrat sub nr. ... / ......... n registrul general de eviden a salariailor*) A.

Prile contractului Angajator - persoana juridic/fi ic ................ ! cu sediul/do"iciliul n .............. ! nregistrat la registrul co"erului/autoritile ad"inistraiei publice din ................ sub nr. ............... ! cod fiscal .............. ! telefon ............. ! repre entat legal prin ................ ! n calitate de .................. ! #i salariatul/salariata - do"nul/doa"na .................... ! do"iciliat/do"iciliat n localitatea .............. ! str. .............. nr. ..... ! judeul ............ ! posesor/posesoare al/a buletinului/crii de identitate/paaportului seria ........ nr. ....... ! eliberat/eliberat de ........... la data de ........... ! $%P ................. ! per"is de "unc seria .......... nr. ............... din data ..................... ! a" ncheiat pre entul contract individual de "unc n ur"toarele condiii asupra crora a" convenit& '.(biectul contractului&.................................................................................. $. )urata contractului& a) nedeter"inat! salariatul/salariata activitatea la data de ...................... + ........................... ur"*nd s nceap

b) deter"inat! de ......... luni! pe perioada cuprins ntre data de .............. i data de .............. /pe perioada suspendrii contractului individual de "unc al titularului de post. ). ,ocul de "unc -.Activitatea se desfoar la /.0n lipsa unui loc de astfel& ............................... 2. 3elul "uncii 3uncia/"eseria 4o"*nia ..................................... confor" $lasificrii ocupaiilor din .................................................................... "unc fi1 salariatul va desfura activitatea

3. Atribuiile postului Atribuiile postului sunt prev ute n fia postului! ane1 la contractul individual de "unc*). 5. $ondiii de "unc -. /. Activitatea se desfoar n confor"itate cu prevederile ,egii nr. 31/1991. Activitatea prestat se desfoar n condiii nor"ale/deosebite/speciale de "unc! potrivit ,egii nr. 19/2000 privind siste"ul public de pensii i alte drepturi de asigurri sociale! cu "odificrile i co"pletrile ulterioare.

6. )urata "uncii -.( nor" ntreag! durata ti"pului de lucru fiind de .......... ore/ i! .......... ore/spt"*n.

a)4eparti area progra"ului de lucru se face dup cu" ur"ea & ............. 7ore i/ore noapte/inegal). b)Progra"ul de lucru se poate "odifica n condiiile regula"entului intern/contractului colectiv de "unc aplicabil. /.( fraciune de nor" de .......... ore/ i 7cel puin / ore/ i)! ......... ore/spt"*n. a)4eparti area progra"ului de lucru se face dup cu" ur"ea & .............. 7ore i/ore noapte). b)Progra"ul de lucru se poate "odifica n condiiile regula"entului intern/contractului colectiv de "unc aplicabil. c)%u se vor efectua ore supli"entare! cu e1cepia ca urilor de for "ajor sau pentru alte lucrri urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau nlturrii consecinelor acestora. 8. $oncediul )urata concediului anual de odihn este de ............ durata "uncii 7nor" ntreag! fraciune de nor"). ile lucrtoare! n raport cu

)e ase"enea! beneficia de un concediu supli"entar de ..................... 9. :alariul& -. :alariul de ba lunar brut& .............lei /. Alte ele"ente constitutive& a) sporuri ... .............+ b) inde"ni aii ... ..........+ c) alte adaosuri ............. ;. (rele supli"entare prestate n afara progra"ului nor"al de lucru sau n ilele n care nu se lucrea ori n ilele de srbtori legale se co"pensea cu ore libere pltite sau se pltesc cu un spor la salariu! confor" contractului colectiv de "unc aplicabil sau ,egii nr. 53/2003 - $odul "uncii.

<. )ata/datele la care se pltete salariul este/sunt .............. =. )repturi i obligaii ale prilor privind securitatea i sntatea n "unc& a) echipa"ent individual de protecie ................. + b) echipa"ent individual de lucru ... ...................+ c) "ateriale igienico-sanitare ... .....................+ d) ali"entaie de protecie ... ........................+ e) alte drepturi i ............... ,. Alte clau e& a)perioada de prob este de ....................... + b)perioada de preavi n ca ul concedierii este de ............ ile lucrtoare! confor" ,egii nr. 53/2003 - $odul "uncii sau contractului colectiv de "unc+ obligaii privind sntatea i securitatea n "unc

c)perioada de preavi n ca ul de"isiei este de ........ ile calendaristice! confor" ,egii nr. 53/2003 - $odul "uncii sau contractului colectiv de "unc+ d)n ca ul n care salariatul ur"ea s-i desfoare activitatea n strintate! infor"aiile prev ute la art. -> alin. 7-) din ,egea nr. 53/2003 - $odul "uncii se vor regsi i n contractul individual de "unc+ e)alte clau e. ?. )repturi i obligaii generale ale prilor -.:alariatul are! n principal! ur"toarele drepturi& a)dreptul la salari are pentru "unca depus+ b)dreptul la repaus ilnic i spt"*nal+ c)dreptul la concediu de odihn anual+ d)dreptul la egalitate de anse i de trata"ent+ e)dreptul la securitate i sntate n "unc+ f)dreptul la for"are profesional! n condiiile actelor adiionale. /.:alariatului i revin! n principal! ur"toarele obligaii& a)obligaia de a reali a nor"a de "unc sau! dup ca ! de a ndeplini atribuiile ce i revin confor" fiei postului+ b)obligaia de a respecta disciplina "uncii+ c)obligaia de fidelitate fa de angajator n e1ecutarea atribuiilor de serviciu+ d)obligaia de a respecta "surile de securitate i sntate a "uncii n unitate+ e)obligaia de a respecta secretul de serviciu. ;.Angajatorul are! n principal! ur"toarele drepturi& a)s dea dispo iii cu caracter obligatoriu pentru salariat! sub re erva legalitii lor+ b)s e1ercite controlul asupra "odului de ndeplinire a sarcinilor de serviciu+ c)s constate sv*rirea abaterilor disciplinare i s aplice sanciunile corespun toare! potrivit legii! contractului colectiv de "unc aplicabil i regula"entului intern. <.Angajatorului i revin! n principal! ur"toarele obligaii& a)s acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de "unc! din contractul colectiv de "unc aplicabil i din lege+ b)s asigure per"anent condiiile tehnice i organi atorice avute n vedere la elaborarea nor"elor de "unc i condiiile corespun toare de "unc+ c)s infor"e e salariatul asupra condiiilor de "unc i asupra ele"entelor care privesc desfurarea relaiilor de "unc+ d)s elibere e! la cerere! toate docu"entele care atest calitatea de salariat a solicitantului+ e)s asigure confidenialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.

%. )ispo iii finale Prevederile pre entului contract individual de "unc se co"pletea cu dispo iiile ,egii nr. 53/2003 - $odul "uncii i ale contractului colectiv de "unc aplicabil ncheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ra"urii/naional! nregistrat sub nr. ........... / .............. la )irecia general de "unc i solidaritate social a judeului/"unicipiului ........................... /?inisterul ?uncii i :olidaritii :ociale. (rice "odificare privind clau ele contractuale n ti"pul e1ecutrii contractului individual de "unc i"pune ncheierea unui act adiional la contract! confor" dispo iiilor legale. Pre entul contract individual de "unc s-a ncheiat n dou e1e"plare! c*te unul pentru fiecare parte. (. $onflictele n legtur cu ncheierea! e1ecutarea! "odificarea! suspendarea sau ncetarea pre entului contract individual de "unc sunt soluionate de instana judectoreasc co"petent "aterial i teritorial! potrivit legii. Angajator! .................................. 4epre entant legal! ...................................... Pe data de .......................... pre entul contract ncetea n te"eiul art. ...... din ,egea nr. 53/2003 - $odul "uncii! n ur"a ndeplinirii procedurii legale. Angajator! .................................
*) P*n la data de ;- dece"brie /@@;! contractul individual de "unc va fi nregistrat la inspectoratul teritorial de "unc! cu "enionarea pe contract a acestui nu"r.

:alariat! ..............................

Publicat n Monitorul Oficial cu numrul 139 din data de 4 martie 2003