Sunteți pe pagina 1din 46

Interogarea bazelor de date

1 Interogarea bazelor de date...............................................................................................2 1.1 Selectarea coloanelor unei tabele...............................................................................2 1.2 Selectare liniilor unei tabele ce satisfac anumite criterii...........................................8 1.3 Crearea unui formular de interogare n modul Design View.....................................9 1. !eniurile unei interog"ri.........................................................................................1 1. .1 !eniurile unei interog"ri in modul Design View.............................................1# 1. .2 !eniurile unei interog"ri n modul Datas$eet View.........................................1% 1.# Sortarea &i filtrarea liniilor tabelei rezultat..............................................................1' 1.% Condi(ii com)use.....................................................................................................18 1.' Crearea de interog"ri cu )arametri...........................................................................23 1.8 *euniunea tabelelor.................................................................................................2% 1.9 +tilizarea func(iilor de agregare S,- n interog"ri.................................................2' 1.1. *e)rezentarea datelor agregate ............................................................................33 1.11 /ormatarea tabelei rezultat.................................................................................... 3 1.12 0robleme )ro)use.................................................................................................. 1.13 Intreb"ri de control................................................................................................ %

1 Interogarea bazelor de date


1 interogare a bazei de date 2,uer34 este o cerere c"tre baza de date de a ob(ine date ce satisfac anumite criterii. 1)era(ia de interogare )roduce o tabel" cu datele cerute5 care se 6a numi n continuare tabel" rezultat. Instruc(iunea S,- cu care se interog$eaz" baza de date este S7-7C8. In 9ccess se creaz" un formular grafic cores)unz"tor instruc(iunii S7-7C8 cu o a)lica(ie 6r":itor. 1 interogare este un obiect al bazei de date. 1biectele de acest ti) se 6or numi Select ,uer3. +n asemenea obiect )oate fi e;aminat n dou" 6ederi< Design View5 care este fereastra de )roiectare5 Datsheet View care afi&az" tabela rezultat. Rezultatul unei interogri este o tabel cu date. !en(ion"m c" e;ist" &i alte ti)uri de interog"ri cu care se modific" tabelele bazei de date. 9ceste ti)uri de interog"ri 6or fi )rezentate ntr=o lucrare ulterioar".

1.1 Selectarea coloanelor unei tabele


Cea mai sim)l" interogare a unei baze de date este selectarea unor coloane dintr=o tabel". 9cest" interogare cores)unde instruc(iunii S7-7C8 urm"toare S7-7C8 nume>coloana>15 nume>coloana>25 ?5 nume>coloana>@ /*1! nume>tabelaA unde nume>coloana>i este numele unei coloane din tabel". CBnd select"m coloane din mai multe tabele5 forma general" a numelor coloanelor unei tabele este nume>tabela.nume>coloana deoarece numele coloanelor din di6erse tabele )ot coincide. 9tributul nume>coloana al obiectului nume>tabela este accesat cu o)eratorul )unct. Dac" 6rem s" select"m toate coloanele tabelei5 instruc(iunea S7-7C8 are forma S7-7C8 C /*1! nume>tabelaA In e;em)lele urm"toare 6om utiliza tabela 0*1I7C8>9DE9F98 de mai :os. 8abela con(ine anga:a(ii ce lucreaz" la di6erse )roiecte ale unei intre)rinderi5 cu salariul orar5 S9->1*9 &i num"rul de ore )restate la )roiect5 1*7. C$eia )rimar" a tabelei este format" din cBm)urile ID>0*F &i ID>9DE. CBm)urile D+!7>9DE9F98 &i D08>9DE sunt de ti) te;t5 celelalte de ti) numeric. 0*1I7C8>9DE9F98
ID>0*F ID>9DE D+!7>9DE9F98 D08>9DE S9->1*9 1*7

0roiectarea tabelei este cea din /igura 1.

Figura 1. Proiectarea tabelei PROIECT !"#!$!T.

8abela cu date este cea din /igura 2.

Figura %. Tabela cu date PROIECT !"#!$!T.

In intre)rindere e;ist" trei de)artamente5 Informatica5 Su))ort5 Documentare. Dumele lor se 6a introduce cu o caset" combinat" 2Combo Go;4. Vom e;em)lifica crearea unui formular cores)unz"tor unei instruc(iuni S7-7C8 )entru selectarea cBm)urilor ID>9DE5 D+!7>9DE9F985 D08>9DE &i S9->1*9. /ormularul cores)unz"tor instruc(iuni S7-7C8 de mai sus se creaz" astfel< 1. se afi&az" fereastra Database din /igura 35 n care se selecteaz" n )artea stBng" o)(iunea &ueries5 2. clic )e o)(iunea Create 'uer( b( using wizard din )artea drea)t" &i se afi&az" caseta a)lica(iei Sim)le ,uer3Hizard din /igura A se )oate selecta aceea&i o)(iune dintr=o caset" afi&at" cu clic )e meniul Insert &uer(5 sau cu clic )e butonul "ew al barei de instrumente a ferestrei Database5

Figura ). Fereastra Database cu o*+iunea &ueries selectat.

Figura ,. Pasul I. -electarea coloanelor ce .or /i a/i0ate.

3. la )asul I se selecteaz" coloanele ce 6or a)"rea n interogare. Caseta cu list" Tables 1 &ueries con(ine toate tabelele bazei de dateA se selecteaz" tabela dorit" din lista Tables 1 &ueries &i n lista !.ailable Field se afi&az" coloanele tabelei5 ca n /igura

#. Se mut" n lista -elected Fields coloanele ce 6or a)"rea n formularA mutarea se face cu butoanele &i . Gutonul mut" cBm)ul selectat5 butonul transfer" cBm)urile n sens in6ers. mut" toate cBm)urile. Gutoane &i *ezultatul )asului I este ar"tat n /igura #5

Figura 2. Pasul I. Coloanele selectate ce .or /i a/i0ate.

. clic )e butonul "e3t care afi&az" caseta din /igura %5

Figura 4. Pasul II. !legerea ti*ului interogrii.

#. la )asul II se alege ti)ul interog"rii Detail 5shows e.er( /ield o/ e.er( record6A cu aceast" o)(iune se afi&az" fiecare cBm) din fiecare linie a tabeleiA clic )e butonul "e3t ce afi&az" caseta din /igura '5

Figura 7. Pasul III. !legerea titlului interogrii.

%. la )asul III se alege titlul interog"riiA se )oate trece la e;ecu(ia cererii )rin selectarea o)(iunii O*en the 'uer( to .iew in/or8ation 5 sau se )oate modifica )roiectarea ei )rin selectarea o)(iunii 9odi/( the 'uer( design. 0entru e;ecu(ia interog"rii clic )e butonul Finish &i se afi&az" tabela rezultat din /igura 8.

Figura :. Rezultatul interogrii unei tabele.

9)lica(ia 9ccess genereaz" o instruc(iune S7-7C8 )e baza formularului )roiectat. 9ceast" instruc(iune se )oate afi&a cu clic )e o)(iunea -&; View a unuia din meniurile conte;tuale ale formularului sau a meniului View din 8abelul 1 &i 8abelul 3. Instruc(iunea S,- )entru interogarea )roiectat" este ar"tat" n /igura 9. '

Figura <. Instruc+iunea -E;ECT cores*unztoare /or8ularului *roiectat anterior.

1.2 Selectare liniilor unei tabele ce satisfac anumite criterii


Selectarea coloanelor liniilor unei tabele ce satisfac anumite criterii se face cu instruc(iunea S7-7C8 cu clauza HI7*7 care con(ine criteriile de selec(ie. Instruc(iunea are forma S7-7C8 nume>coloana>15 nume>coloana>25 ?5 nume>coloana>@ /*1! nume>tabela HI7*7 conditie 1*D7* GJ nume>coloana>1 K9SC L D7SCM K5 nume>coloana>2 K9SC L D7SCM ?MA Condi(ia din clauza HI7*7 este o e;)resie boolean" ce are ca argumente nume>coloana>15 nume>coloana>25 ?5 nume>coloana>@. 1 linie a tabelei este selectat" cBnd condi(ia din clauza HI7*7 are 6aloarea ade6"rat. Dac" 6rem s" select"m toate coloanele liniilor unei tabele ce nde)linesc o condi(ie5 nstruc(iunea S7-7C8 are forma S7-7C8 C /*1! nume>tabela HI7*7 conditie 1*D7* GJ nume>coloana>1 K9SC L D7SCM K5 nume>coloana>2 K9SC L D7SCM ?MA 9ccess )ermite s" cre"m formulare grafice cores)unz"toare acestei instruc(iuni. 7lementele acestor formulare sunt traduse de 9ccess ntr=o instruc(iune S7-7C8 care este e;ecutat" )entru a ob(ine tabela rezultat. *eamintim c" forma general" a nume>coloana este nume>tabela.nume>coloana 9tributul nume>coloana al obiectului nume>tabela este accesat cu o)eratorul )unct. 9ceast" form" general" se utilizeaz" atunci cBnd select"m coloane din mai multe tabele5 du)" cum se 6a 6edea n ca)itolele urm"toare5 deoarece anumite coloane din di6erse tabele )ot a6ea acelea&i nume &i doar forma general" a nume>coloana le )oate distinge. 9ccess )ermite ca nume>tabela &i nume>coloana s" con(in" &i s)a(ii5 n acest caz ele sunt incluse ntre )aranteze dre)te5 K &i M &i forma general" a nume>coloana este Knume>tabelaM.Knume>coloanaM In cazul instruc(iunii S7-7C85 cBnd se selecteaz" date dintr=o singur" tabel"5 n numele coloanei se )oate omite numele tabelei.

1.3 Crearea unui formular de interogare n modul Design View


/ie din nou tabela 0*1I7C8>9DE9F98 re)etat" mai :os 0*1I7C8>9DE9F98
ID>0*F ID>9DE D+!7>9DE9F98 D08>9DE S9->1*9 1*7

Vom e;em)lifica crearea unui formular cores)unzBnd instruc(iunii S7-7C8 ID>9DE5 D+!7>9DE9F985 D08>9DE5 S9->1*9 /*1! 0*1I7C8>9DE9F98 HI7*7 D+!7>D709*89!7D8 N OInformaticaPA Crearea formularului cores)unz"tor acestei instruc(iuni S7-7C8 se face n urm"torii )a&i< 1. se afi&az" fereastra DatabaseA n )artea stBng"5 se selecteaz" o)(iunea &ueriesA n )artea drea)t" se afi&az" o)(iunile e;istente5 Create 'uer( b( using wizard &i Create 'uer( in Design .iew &i interog"rile 2,ueries4 e;istente5 6ezi /igura 1.5

Figura 1=. Fereastra Database cu o*+iunea &ueries selectat.

2. clic )e o)(iunea Create 'uer( in Design View care afi&az" caseta S$ow 8able din /igura 11 &i fereastra de )roiectare a unei interog"ri din /igura 12. Cele dou" ferestre se )ot afi&a &i n alte feluri cu clic )e butonul Design din bara de instrumente a casetei Database5 un clic )e butonul "ew al barei de instrumente a casetei Database sau cu clic )e meniul Insert &uer( afi&az" caseta de dialog Dew ,uer3 din /igura 13A un

clic )e o)(iunea Design View afi&az" caseta S$ow 8able din /igura 11 &i fereastra de )roiectare din /igura 125 butonul -how Table5 5 &i comanda &uer( -how Table afi&az" caseta S$ow 8able din /igura 115 cu tabelele bazei de date utilizate n interogare.

Figura 11. Caseta -how Table.

Figura 1%. Fereastra de *roiectare a unei interogri.

1.

Figura 1). Caseta de dialog "ew &uer(.

3. sec(iunea Tables a casetei S$ow 8ables din /igura 11 afi&az" toate tabelele din baza de dateA se selecteaz" tabela dorit"5 n cazul nostru tabela 0*1I7C8>9DE9F98A clic )e butonul !dd &i a)oi )e butonul CloseA n acest moment tabela se afi&az" n )artea de sus a formularului Select ,uer3 ca n /igura 1 5 sub forma unei casete ti) list" cu coloanele tabelei. 0rimul element din list" este CA el cores)unde select"rii tuturor coloanelor tabelei. In )artea de :os se introduc clauzele cores)unz"toare instruc(iunii S7-7C8< coloanele ce 6or fi selectate n linia Field5 numele tabelei din clauza /*1! n linia 8able5 condi(iile de selectare din clauza HI7*7 n liniile Criteria &i or &i ordonarea liniilor selectate din clauza 1*D7* GJ n linia -ort.

Figura 1,. For8ularul -elect &uer(.

0entru a introduce clauzele ce 6or inter6eni n interogare se )rocedeaz" astfel<

11

1. se com)leteaz" celulele liniei Field cu numele coloanelor tabelei ce trebuie selectate 2clauza S7-7C84A )entru a com)leta o celul" a liniei Field cu numele unei coloane din tabel" 2un atribut45 se )oate )roceda n dou" feluri< clic )e o celul" a liniei Field din /igura 1 2ea 6a fi o coloan" din tabela rezultat45 &i se afi&az" o list" cu coloanele tabelei ca n /igura 1#A clic )e coloana dorit"5 2elementul din list"4A dac" am selectat mai multe tabele5 lista con(ine coloanele tuturor tabelelor selectate5 sub forma nume>tabela.nume>coloanaA )rimul element din lista coloanelor unei tabele are forma nume>tabelaC5 n cazul nostru 0*1I7C8>9DE9F98CA dac" 6rem s" select"m toate coloanele tabelei res)ecti6e5 clic )e acest elementA un alt mod de a com)leta o celul" a liniei Field cu o coloan" a tabelei este de a selecta coloana dorit" din caseta cu numele tabelei afi&at" deasu)ra formularului5 n cazul nostru 0*1I7C8>9DE9F98A se trage coloana selectat" cu butonul stBng al mousului a)"sat deasu)ra unei celule a liniei Field5

Figura 12. Co8*letarea c>8*urilor? tabelei? criteriilor 0i ordonrii datelor.

2. linia Table din formular se com)leteaz" automat cu numele tabelei5 3. )entru a introduce modul de sortare al liniilor 2clauza 1*D7* GJ45 clic )e celula cores)unz"toare a liniei -ortA se afi&az" lista din /igura 1%5 din care se alege o)(iunea dorit"5

12

Figura 14. !legerea 8odului de sortare a liniilor tabelei rezultat.

. n linia -how se marc$eaz" coloanele ce 6or fi 6izibile5 ca n /igura 1'5 #. n linia Criteria se introduc condi(iile de selectare )entru fiecare coloan" din clauza HI7*7A )entru fiecare coloan" )utem a6ea o condi(ie com)us"5 format" din dou" condi(ii legate )rin o)eratorul orA n acest caz )rima condi(ie se introduce )e linia Criteria5 a doua )e linia orA du)" cum se 6a 6edea mai :os5 condi(iile se )ot introduce direct sau se )ot crea cu a)lica(ia 7;)ression Guilder5 %. se com)leteaz" toate coloanele dorite &i se ob(ine formularul din /igura 1'.

Figura 17. For8ularul co8*letat a unei interogri.

0entru a sal6a formularul creat se utilizeaz" o)(iunile -a.e &i -a.e !s ale meniului File sau clic )e butonul de nc$idere a ferestrei formularului. 0entru a &terge o coloan" din interogare se selecteaz" coloana &i clic )e meniul Edit Delete sau se a)as" tasta Delete. Gutonul Run5 5 al barei de instrumente sau comanda &uer( Run )roduc e;ecu(ia cererii. 0entru e;em)lul de mai sus tabela rezultat este cea din /igura 18.

13

Figura 1:. Tabela rezultat a cererii din Figura 17.

In )artea de :os a tabelei rezultat e;ist" un cursor )entru na6igare )rintre liniile selectate. Instruc(iunea S7-7C8 generat" de 9ccess din formularul )roiectat se )oate afi&a cu clic )e o)(iunea -&; View a unuia din meniurile conte;tuale ale formularului sau a meniului View din 8abelul 1 &i 8abelul 3 sau cu clic )e o)(iunea -&; View din lista View5 6ezi /igura 2..

Figura 1<. Instruc+iunea -E;ECT generat din /or8ular.

1.4 Meniurile unei interogri


1rice formular de interogare )oate fi afi&at n dou" moduri 2n dou" 6ederi4< modul 0roiectare 2Design View45 modul /ormular 2Datas$eet View4 n care se )oate e;amina tabela rezultat. /iec"rei 6ederi i cores)und meniuri5 bare de instrumente &i meniuri conte;tuale diferite. Comutarea ntre cele dou" 6ederi se )oate face n multe moduri. +n clic )e butonul View din stBnga barei de meniu afi&az" lista View din /igura 2. cu o)(iunile de comutare a 6ederilor.

Figura %=. ;ista View cu o*+iunile de co8utare a .ederilor.

1.4.1 Meniurile unei interogri in modul Design View


!eniul View &i meniul conte;tual al formularului n 6ederea Design sunt ar"tate n 8abelul 1. 1)(iunile lor )ermit comutarea ntre cele dou" 6ederi5 Design &i Datas$eet. 9lte o)(iuni ale acestor meniuri 6or fi )rezentate ulterior.

a4meniul View

b4 meniul conte;tual al formularului

Tabelul 1. 9eniurile /or8ularului @n 8odul Design View.

Gara de meniuri &i barele de instrumente n 6ederea Design sunt ar"tate n /igura 21.

Figura %1. Aarele de 8eniuri 0i de instru8ente Design View.

!eniul &uer( are o)(iuni )entru crearea formularului de )roiectare dorit. Gutonul &uer( T(*e? ? al barei de meniu n 6ederea Design5 afi&az" lista ,uer3 83)e cu aceste o)(iuni5 6ezi /igura 22.

1#

a4 meniul ,uer3 Semnifica(ia acestor o)(iuni este cea din 8abelul 2. 1)(iune

b4 lista ,uer3 83)e

Figura %%. 9eniul &uer( 0i lista &uer( T(*e cu o*+iunile de creare a unui /or8ular de interogare.

Instruc(iunea S,S7-7C8 S7-7C8 C*7987 89G-7 +0D987 IDS7*8 D7-787

Tabelul %. O*+iunile de creare a unui /or8ular de interogare.

7;erci(iu. Se 6a desc$ide )rima interogare5 )roiectat" cu a)lica(ia 6r":itor5 n modul Design &i se 6a com)ara formularul generat de 6r":itor cu cel )roiectat )entru a doua interogare. Se 6or com)ara a)oi cele dou" instruc(iuni S7-7C8 generate de 9ccess n cazul celor dou" interog"ri.

1.4.2 Meniurile unei interogri n modul Datasheet View


Garele de meniuri &i de instrumente ale 6ederii Datas$eet sunt ar"tate n /igura 23.

Figura %). Aarele de 8eniuri 0i de instru8ente Datasheet View.

!eniul View &i meniul conte;tual al formularului n 6ederea Datas$eet sunt ar"tate n 8abelul 3. 1)(iunile Design View5 Datasheet View &i -&; View ale acestor meniuri

1%

)ermit trecerea n modul 0roiectare 2Design45 /ormular 2Datas$eet45 res)ecti6 afi&az" instruc(iunea S,- generat" de 9ccess )e baza formularului de )roiectare. 9lte o)(iuni )ermit sortarea datelor tabelei rezultat.

a4 meniul View

b4 meniul conte;tual al formularului

Tabelul ). 9eniurile /or8ularului @n 8odul Datasheet View.

0entru a afi&a tabela rezultat se )rocedeaz" n unul din urm"toarele moduri se trece n modul Datas$eet View cu clic )e o)(iunea Datasheet View din unul din meniurile afi&ate n 8abelul 15 6ezi &i /igura 2.5 se trece n 6ederea Design &i clic )e butonul *un5 meniul &uer( Run. al barei de instrumente sau )e

1.5 Sortarea i filtrarea liniilor tabelei re!ultat


7ste )osibil" sortarea &i filtrarea liniilor tabelei rezultat a&a cum s=a ar"tat ntr=o lucrare anterioar". 0entru aceasta tabela se afi&az" n modul Datas$eet View. Sortarea liniilor tabelei rezultat se face astfel< 1. se selecteaz" o coloan" du)" care se 6a face sortarea5 2. sortarea liniilor du)" elementele coloanei selectate cresc"tor Q descresc"tor se realizeaz" cu butoanele -ort !scending? 5 &i -ort Descending? 5 ale barei de instrumente sau o)(iunile -ort !scending &i -ort Descending ale meniului Records -ort. -iniile tabelei se )ot filtra5 )entru a afi&a doar acele linii ce satisfac un criteriu. /iltrarea )rin selectarea 6alorilor se face astfel< 1. se g"se&te ntr=o coloan" o instan(" a 6alorii ce trebuie s" a)ar" n rezultatul filtr"rii5 2. se selecteaz" toat" celula sau se )laseaz" cursorul la nce)utul celulei5 3. clic )e butonul al barei de instrumente.

1'

0entru a inde)"rta filtrul creat clic )e butonul al barei de instrumente. 0entru a selecta linii ce nce) cu acela&i caracter5 se selecteaz" acest )rim caracter ntr=o celul" &i se )rocedeaz" ca mai sus. 0entru a selecta liniile ce con(in un &ir de caractere5 se selecteaz" acest sub&ir ntr=o celul" &i se )rocedeaz" ca mai sus. Ca e;em)lu5 )entru a sorta cBm)ul ID>9DE al tabelei rezultat a interog"rii )recedente n ordine descresc"toare se selecteaz" o celul" cu clic &i clic )e butonul cel din /igura 2 . . *ezultatul este

Figura %,. Tabela rezultat a cererii din Figura 17 cu c>8*ul ID !"# sortat @n ordine descrectoare.

1." Condi#ii com$use


In urm"torul e;em)lu 6om selecta anga:a(ii de la de)artamentele Su)ort &i Documentare din tabela 0*1I7C8>9DE9F98 cu instruc(iunea S7-7C8 de mai :os. S7-7C8 ID>9DE5 D+!7>9DE9F985 D08>9DE5 S9->1*9 /*1! 0*1I7C8>9DE9F98 HI7*7 D08>9DE N ODocumentareP 1* D08>9DE N OSu)ortPA Condi(ia din clauza HI7*7 se com)leteaz" n celulele D08>9DE din liniile Criteria &i or. /ormularul cores)unz"toare acestei interog"ri este cel din /igura 2#.

18

Figura %2. For8a *entru selectarea angaBa+ilor de*arta8entelor Docu8entare 0i -u*ort.

Instruc(iunea S7-7C8 generat" de 9ccess din formularul creat mai sus este cea din /igura 2%

Figura %4. Instruc+iunea -E;ECT cores*unztoare /or8ei din Figura %2.

8abela rezultat este cea din /igura 2'.

Figura %7. Tabela rezultat *entru /or8a din Figura %2.

Clauza HI7*7 a instruc(iunii S7-7C8 con(ine o condi(ie care este o e;)resie boolean".

19

7;)resiile booleene sunt constituite din e;)resii rela(ionale se)arate de o)eratorii booleeni 9DD5 1* &i D18. In cazul cel mai sim)lu5 o e;)resie boolean" este constituit" dintr=o singur" e;)resie rela(ional". 7;)resiile rela(ionale sunt constituite din e;)resii aritmetice se)arate de o)eratorii rela(ionali R5 RN5 S5 SN 5 N &i RS &i o)eratorul Getween C 9nd C care testeaz" dac" o 6aloare este cu)rins" ntr=un inter6al. In unele cazuri a6em ne6oie s" com)ar"m un &ir de caractere cu elementele unei coloane care sunt &iruri de caractere5 ca n interogarea din /igura 2#. Sirurile de caractere sunt scrise ntre g$ilimele. 1 o)era(ie ce se )oate efectua asu)ra &irurilor este concatenarea. 1)eratorul de concatenare este T. 0entru a testa dac" un &ir de caractere cores)unde unui &ablon se utilizeaz" o)eratorul -IU75 6ezi o lucrare anterioar". 7;)resiile aritmetice au ca termeni numere5 atributul numeric res)ecti6 2coloana numeric" din tabel"4 &i o)eratorii aritmetici V5 =5 C &i Q )entru numere reale &i V5 =5 W &i !od )entru numere ntregi. 0riorit"(ile o)eratorilor sunt cele cunoscute. 8ermenii e;)resiilor aritmetice )ot fi gru)a(i n )aranteze rotunde. 7;em)lu. S" test"m dac" atributul S9->1*9 al tabelei 0*1I7C8>9DE9F98 din e;em)lele anterioare este cu)rins ntre 6alorile . &i %.. Condi(ia se )oate scrie n mai multe feluri< SN . 9DD RN %. SN3.V1. 9DD RN %. SN23.V1.4 9DD RN %. G78H77D . 9DD %. D18 R . 9DD D18 S %. In a doua e;)resie am folosit e;)resia 3.V1. n loc de . )entru a sublinia c" n e;)resiile rela(ionale )utem utiliza e;)resii aritmetice oricBt de com)licate. In e;)resia a treia am utilizat )aranteze rotunde. +ltima condi(ie este ar"tat" n /igura 28. 7;)resia boolean" ce re)rezint" condi(ia din clauza HI7*7 se )oate scrie direct n cBm)urile Criteria &i or sau se )oate crea cu a)lica(ia 7;)ression Guilder5 ca ntr=o lucrare anterioar". Im)licit5 n fereastra de )roiectare din /igura 28 e;ist" o singur" linie or. Se )ot ad"uga mai multe linii or cu un clic )e linia or e;istent" &i a)oi clic )e meniul Insert Rows. -iniile or se )ot &terge cu un clic )e linie &i a)oi clic )e meniul Edit Delete Rows.

2.

Figura %:. E3e8*lu de condi+ie co8*us.

+neori este dificil de a scrie condi(ia5 deoarece s)a(iul din celul" este )rea mic. Se )oate afi&a o fereastr" n care s" se introduc" e;)resia cu clic )e celul"5 a)oi se a)as" tastele -hi/t D F% &i se afi&az" fereastra din /igura 29.

Figura %<. !/i0area unei /erestre *entru introducerea unei e3*resii.

0entru a lansa a)lica(ia 7;)ression Guilder se )rocedeaz" astfel< 1. se afi&az" meniul conte;tual al coloanei formularului din /igura 3.5 cu un clic cu butonul dre)t )e coloana )entru care 6rem s" cre"m condi(iaA 2. clic )e o)(iunea Auild ce afi&az" caseta 7;)ression Guilder din /igura 315 6ezi &i o lucrare anterioar"5 cu care se creaz" e;)resia dorit".

21

Figura )=. 9eniu conte3tual al unei coloane a /or8ularului.

1 alt" )osibilitate de a lansa a)lica(ia 7;)ression Guilder este cu clic )e butonul Auild5 5 al barei de instrumente5 6ezi /igura 21. In )artea din stBnga :os a casetei 7;)ression Guilder sunt afi&ate )e lBng" func(ii5 constante5 o)eratori &i tabelele5 formularele &i alte obiecte din baza de date5 ale c"ror elemente se )ot utiliza n e;)resii.

Figura )1. Caseta E3*ression Auilder.

1)(iunea Table "a8es din meniul din /igura 3. afi&az" sau ascunde linia 8able din formular ce afi&az" numele tabelelor. 22

1.% Crearea de interogri cu $arametri


Du)" cum s=a 6"zut mai sus5 linia Criteria este utilizat" )entru introducerea de condi(ii )entru selectarea liniilor tabelelor. 7ste )osibil de a introduce )arametri n criteriul de selectare a liniilor5 de e;em)lu elementele unei coloane s" fie cu)rinse ntre dou" 6alori. 0utem crea interog"ri ce afi&az" casete de dialog )entru introducerea )arametrilor interog"rii. 9cest lucru se face )rin introducerea condi(iei n cBm)ul Criteria5 iar )arametri sunt nlocui(i cu mesa:e scrise ntre )aranteze dre)te5 K &i M. -a efectuarea interog"rii5 9ccess afi&az" casete de dialog cu mesa:ele ce au fost introduse ntre )arantezele dre)te. Vom e;em)lifica acest lucru )rin crearea unei interog"ri a tabelei 0*1I7C8>9DE9F98 n care 6rem s" select"m anga:a(ii cu salarii orare ntre dou" limite5 care s" fie )arametrii interog"rii5 )e care i 6om introduce n casete de dialog afi&ate de 9ccess. Defini(ia tabelei 0*1I7C8>9DE9F98 este re)etat" mai :os. 0*1I7C8>9DE9F98
ID>0*F ID>9DE D+!7>9DE9F98 D08>9DE S9->1*9 1*7

1. cre"m un formular de interogare cu a)lica(ia Create &uer( b( using Eizard 5 n care select"m cBm)urile ID>9DE5 D+!7>9DE9F985 D08>9DE &i S9->1*95 2. desc$idem fromularul creat n 6ederea &uer( Design5 ca n /igura 325 3. n cBm)ul Criteria al coloanei C1S8>1*9 introducem condi(ia Getween Kcost minim oraM 9nd Kcost ma;im oraM5 ca n /igura 32.

Figura )%. E3e8*lu de condi+ie cu *ara8etri.

-a e;ecutarea interog"rii se afi&az" casetele de dialog din 8abelul

23

Tabelul ,. 9esaBe *entru introducerea *ara8etrilor.

*ezultatul interog"rii este tabela din /igura 33.

Figura )). Rezultatul interogrii cu *ara8etri.

0utem controla ordinea n care sunt afi&a(i )arametrii n felul urm"tor< 1. se afi&az" caseta ,uer3 0arameters din /igura 3 cu clic )e meniul &uer( Para8eters5 2. n aceast" caseta se introduce cBte un mesa: )e rBnd5 n ordinea n care dorim s" fie afi&ateA te;tul trebuie s" fie e;act cel din fereastra de )roiectare. In coloana din drea)ta se introduce ti)ul )arametrului5 din caseta de dialog afi&at" cu clic )e celula res)ecti6".

Figura ),. Caseta &uer( Para8eters.

Ca un alt e;em)lu5 6om selecta to(i anga:a(ii din tabela 0*1I7C8>9DE9F98 al c"ror nume con(ine un anumit &ir de caractere. 0rocedura este urm"toarea< 1. cre"m un formular de interogare cu a)lica(ia Create ,uer3 b3 using Hizard5 n care select"m cBm)ul D+!7>9DE9F985 2. desc$idem fromularul creat n 6ederea &uer( Design &i introducem condi(ia ca n /igura 3#. Condi(ia )entru testarea unui &ir de caractere are forma -IU7 e;)resie regulat" Du)" cum s=a ar"tat ntr=o lucrare anterioar"5 n cazul nostru e;)resia regulat" are forma XCsirCY. 9cest &ablon se construie&te ca XCY T sir T XCY5 unde sir este &irul de caractere ce 6a fi introdus ntr=o caset" de dialog. 0entru acesta condi(ia 6a fi scris" -IU7 XCY T K-itere in numeM T XCY 6ezi /igura 3#. *eamintim c" o)eratorul T concateneaz" &iruri de caractere.

Figura )2. E3e8*lu de condi+ie cu *ara8etri.

-a e;ecu(ie se 6a afi&a o caset" de dialog cu mesa:ul -itere in nume5 n care 6om introduce &irul de caractere dorit. 0resu)unem c" 6rem s" select"m anga:a(ii ale c"ror nume con(in &irul XescY. -a e;ecu(ia interog"rii se afi&az" caseta de dialog din /igura 3%.

2#

Figura )4. Caseta de 8esaB *entru introducerea *ara8etrului.

*ezultatul interog"rii este tabela din /igura 3'.

Figura )7. Rezultatul interogrii cu *ara8etri.

1.& 'euniunea tabelelor


+na dintre o)era(iile ce se )ot a)lica asu)ra tabelelor rezultat este reuniunea acestor tabele. 0entru reuniune5 liniile tabelelor trebuie s" aibe acelea&i coloane. *euniunea tabelelor se face cu instruc(iunea S,- +DI1D cu forma S7-7C8 coloane /*1! nume>tabela>1 +DI1D S7-7C8 coloane /*1! nume>tabela>2A 0entru e;em)lificare5 6om considera tabela SI8+98I7>/ID9DCI9*9 de mai :os5 ce con(ine datele financiare )e anii trecu(i ale unei intre)rinderi SI8+98I7>/ID9DCI9*9 9D V7DI8+*I CI7-8+I7-I 0*1/I8>G*+8 I!01ZI8 0*1/I8>D78

&i tabela D987>C1D89GI-7 cu datele financiare )e anul curent D987>C1D89GI-7

2%

9D

V7DI8+*I

CI7-8+I7-I 0*1/I8>G*+8

I!01ZI8

0*1/I8>D78

Vom crea o tabel" ce reune&te liniile celor dou" tabele n felul urm"tor< 1. se afi&az" fereastra DatabaseA n )artea stBng"5 se selecteaz" o)(iunea &ueriesA n )artea drea)t" se afi&az" o)(iunile e;istente5 Create 'uer( b( using wizard &i Create 'uer( in Design .iew &i interog"rile 2,ueries4 e;istente5 2. clic )e o)(iunea Create 'uer( in Design View care afi&az" caseta S$ow 8ableA clic )e butonul Close5 3. clic )e meniul &uer( -&; -*eci/ic5 &i n submeniul afi&at5 clic )e o)(iunea Fnion5 6ezi /igura 385

Figura ):. 9eniul &uer(. O*+iunea Fnion.

. se afi&az" caseta de te;t din /igura 395 n care se introduce instruc(iunea +DI1D din /igura 395

Figura )<. Instruc+iunea F"IO".

#. clic )e butonul *un5

5 al barei de instrumente &i se ob(ine tabela rezultat.

1.( )tili!area func#iilor de agregare S*+ n interogri


Instruc(iunea S7-7C8 )oate utiliza cBte6a func(ii standard S,- )entru a face suma 6alorilor unei coloane5 calculul 6alorii medii5 minime sau ma;ime a unei coloane5 etc. 9ceste func(ii sunt cele din 8abelul #.

2'

/unc(ia 9VE !ID !9[ S+! V9* S8D

Semnifica(ia Valoarea medie Valoarea minim" Valoarea ma;im" Suma 6alorilor din coloan" Dis)ersia 9baterea medie )"tratic"

Tabelul 2. Func+ii -&; *entru agregarea datelor @n instruc+iunea -E;ECT.

Cea mai sim)l" interogare a unei baze de date cu utilizarea acestor func(ii este a)licarea lor asu)ra unor coloane dintr=o tabel". 9cest" interogare cores)unde instruc(iunii S7-7C8 urm"toare S7-7C8 func(ie2nume>coloana>145 func(ie2nume>coloana>245 ?5 func(ie2nume>coloana>@4 /*1! nume>tabelaA In acest caz nu s=a )recizat numele coloanelor din tabela rezultat a interog"rii5 &i a)lica(ia atribuie acestor coloane ni&te nume standard. Instruc(iunea S7-7C8 are &i o form" n care )utem atribui coloanelor tabelei rezultat ce nume dorim. 9ceast" form" este S7-7C8 func(ie2nume>coloana>14 9S nume>15 func(ie2nume>coloana>24 9S nume>25 ?5 func(ie2nume>coloana>@4 9S nume>@ /*1! nume>tabelaA Vom e;em)lifica utilizarea acestor func(ii la tabela V9DZ9*I5 )roiectat" n /igura .. 8abela cu date este cea din /igura 1.

Figura ,=. Proiectarea tabelei V!"G!RI.

28

Figura ,1. Tabela V!"G!RI.

Vom calcula suma 6Bnz"rilor )e fiecare an. 0rocedura este urm"toarea< 1. se afi&az" fereastra de )roiectare a interog"rii din /igura 25 du)" cum s=a ar"tat mai nainte5

Figura ,%. Fereastra de *roiectarea interogrii.

2. se selecteaz" )rima celul" din linia Fields cu un clic5 3. clic )e butonul Auild5 5 al barei de instrumente5 care lanseaz" a)lica(ia 7;)ression Guilder din /igura 3A se selecteaz" n fereastra stBng" o)(iunea Functions AuiltHIn Functions5 n fereastra din mi:loc se selecteaz" -&; !ggregate5 iar n fereastra din drea)ta func(ia -u8A clic )e butonul Paste &i n fereastra su)erioar" a)are e;)resia Sum2Xe;)rY4 )entru care trebuie s" com)let"m argumentul e;)r5

29

Figura ,). Fereastra a*lica+iei E3*ression Auilder.

. select"m argumentul Xe;)rY al func(iei Sum cu un clic5 ca n /igura

Figura ,,. -electarea argu8entului unei e3*resii.

#. select"m a)oi tabela V9DZ9*I n fereastra din stBnga cu clic )e o)(iunea Tables V!"G!RIA n acest moment n fereastra din mi:loc a)ar cBm)urile tabeleiA clic )e cBm)ul V9DZ9*I>2..1 &i se genereaz" e;)resia din fereastra su)erioar" din /igura #A numele coloanei este introdus ca Knume>tabelaM.Knume>coloanaM5 adic" KV9DZ9*IM\KV9DZ9*I>2..1M5

3.

Figura ,2. E3*resia *entru @nsu8area unei coloane.

%. se re)et" )a&ii de mai sus &i )entru celelalte coloaneA linia /ield este cea din /igura %5

Figura ,4. Fereastra de *roiectare.

7;)resia din )rima celul" a liniei /ield este cea din /igura '. Dumele coloanei atribuit de a)lica(ia 7;)ression Guilder este 7;)r1.

31

Figura ,7. E3*resia *ri8ei coloane a interogrii.

'. clic )e butonul *un 5 8.

5 al barei de instrumente &i tabela rezultat este cea din /igura

Figura ,:. Tabela rezulatat a interogrii.

Du)" cum se obser6"5 coloanele tabelei rezultat au numele 7;)r15 ?5 7;)r 5 atribuite de a)lica(ia 7;)ression Guilder. 9cest caz cores)unde )rimei forme a instruc(iunii S7-7C8 )rezentate n acest )aragraf S7-7C8 func(ie2nume>coloana>145 func(ie2nume>coloana>245 ?5 func(ie2nume>coloana>@4 /*1! nume>tabelaA !odific"m 7;)r1 n celula liniei /ield n 9D 2..15 ca n /igura 9 &i la fel numele celorlalte coloane )entru a fi mai semnificati6e. 8abela rezultat este cea din /igura #..

Figura ,<. 9odi/icarea nu8elui coloanei tabelei rezultat.

Figura 2=. Tabela rezultat a interogrii.

9cest caz cores)unde celei dea doua forme a instruc(iunii S7-7C8 32

S7-7C8 func(ie2nume>coloana>14 9S nume>15 func(ie2nume>coloana>24 9S nume>25 ?5 func(ie2nume>coloana>@4 9S nume>@ /*1! nume>tabelaA In final5 instruc(iunea S7-7C8 este cea din /igura #1.

Figura 21. Instruc+iunea -E;ECT a interogrii.

1.1, 'e$re!entarea datelor agregate


7ste )osibil s" afi&"m rezultatul unei interog"ri sub forma unei matrice5 ce are ca elemente 6alorile agregate ale unui cBm)5 gru)ate func(ie de alte cBm)uri. Interogarea de acest ti) se nume&te Crosstab ,uer3. /ie tabela CI7-8+I7-I cu c$eltuielile unei intre)rinderi )e categorii &i trimestre a c"rei )roiectare este cea din /igura #2 iar datele din tabel" sunt cele din /igura #3.

Figura 2%. Proiectarea tabelei CIE;TFIE;I.

Introducerea datelor din cBm)ul C987E1*I7 se 6a face cu o caseta combinat" 2Combo Go;4.

33

Figura 2). Tabela CIE;TFIE;I.

Vrem s" afi&"m c$eltuielile sumarizate5 )e categorii &i )e trimestre ca n tabela de mai :os 8*I!7S8*+ I II III IV !ateriale ; ; ; ; 0iese ; ; ; ; +tila:e ; ; ; ;

Categoriile de c$eltuieli 6or fi afi&ate )e coloane5 trimestrele )e linii &i suma c$eltuielilor )e ti)uri de c$eltuieli &i )e trimestre n celulele tabelei. Vom crea aceast" interogare cu a)lica(ie 6r":itor. 1. se afi&az" fereastra DatabaseA n )artea stBng"5 se selecteaz" o)(iunea &ueries? 2. clic )e butonul "ew al barei de instrumente care afi&az" caseta Dew ,uer3 din /igura # A se selecteaz" o)(iunea Crosstab &uer( Eizard5 care lanseaz" a)lica(ia 6r":itor5

Figura 2,. Caseta "ew &uer(.

3. la )asul I al a)lica(iei 6r":itor se afi&az" tabelele &i interog"rile din baza de date &i se aleg cele din care se 6a crea interogarea dorit"A n cazul nostru select"m tabela CI7-8+I7-I5 6ezi /igura ##A clic )e butonul "e3t5

Figura 22. Pasul I. -e aleg tabelele 0i interogrile din care se .or selecta c>8*urile interogrii.

. la )asul II al se afi&az" cBm)urile dis)onibile &i se aleg ma;im trei ale c"ror 6alori 6or constitui antetele liniilor. In cazul nostru alegem cBm)ul 8*I!7S8*+5 6ezi /igura #%A clic )e butonul "e3t?

3#

Figura 24. Pasul II. -e aleg c>8*urile ale cror .alori .or constitui antetele liniilor.

#. la )asul III se afi&az" cBm)urile dis)onibile &i se aleg cele ale c"ror 6alori 6or constitui antetele coloanelor. In cazul nostru alegem cBm)ul C987E1*I75 6ezi /igura #'A clic )e butonul "e3t5

3%

Figura 27. Pasul III. -e aleg c>8*urile ale cror .alori .or constitui antetele coloanelor.

%. la )asul IV se afi&az" cBm)urile dis)onibile &i se aleg cele ale c"ror 6alori 6or fi afi&ate la intersec(ia liniilor &i coloanelor. 9su)ra 6alorilor acestor cBm)uri se 6a a)lica o func(ie de sumarizare din cele afi&ate n lista /unction. In cazul nostru se alege cBm)ul V9-19*7 &i func(ia de sumarizare Sum5 6ezi /igura #8. 7ste )osibil de a sumariza n )lus rezultatele fiec"rei linii ntr=un cBm) se)arat. 0entru aceasta se 6a marca butonul Jes? include row su8sA clic )e butonul "e3t5

3'

Figura 2:. Pasul IV. -e aleg c>8*urile ale cror .alori .or /i a/i0ate la intersec+ia liniilor 0i coloanelor.

'. la )asul V se alege numele interog"rii create5 6ezi /igura #9. Clic )e butonul Finish &i se afi&az" tabela rezultat din /igura %.. !en(ion"m c" tabela rezultat con(ine &i un cBm) 8otal 1f V9-19*7 ce sumarizeaz" 6alorile liniilor. 9cest cBm) a)are deoarece la )asul IV am marcat butonul Jes? include row su8s.

38

Figura 2<. Pasul V. -e alege nu8ele interogrii create.

Figura 4=. Interogarea tabelei CIE;TFIE;I.

9)lica(ia 6r":itor genereaz" formularul de interogare din /igura %1.

39

Figura 41. For8ularul de interogare generat de a*lica+ia .rBitor.

Vom crea acum o interogare ti) Crosstab a aceleia&i tabele CI7-8+I7-I n care categoriile de c$eltuieli 6or fi afi&ate )e linii5 trimestrele )e coloane &i suma c$eltuielilor )e ti)uri de c$eltuieli &i )e trimestre n celulele tabelei5 ca mai :os. C987E1*I7 !ateriale 0iese +tilila:e I ; ; ; II ; ; ; III ; ; ; IV ; ; ;

In consecin("5 6alorile cBm)ului C987E1*I7 6or fi antetele liniilor5 6alorile cBm)ului 8*I!7S8*+ 6or fi antetele coloanelor5 iar 6alorile cBm)ului V9-19*7 6or fi sumarizate n coloanele matricei. Ca e;erci(iu 6om crea o interogare de ti) Crosstab )roiectBnd un formular n felul urm"tor< 1. se creaz" o interogare n care se selecteaz" tabela CI7-8+I7-I5 2. clic )e meniul &uer( Crosstab &uer( 6ezi /igura 38A se afi&az" fereastra de )roiectare Crosstab ,uer3 din /igura %25

Figura 4%. Fereastra de *roiectare Crosstab &uer(.

In fiecare celul" a liniei Field se )oate afi&a caseta cu cBm)urile tabelei5 din care se alege cBm)ul dorit5 ce 6a fi afi&at )e linii5 )e coloane sau sumarizat n celulele tabelei. In fiecare celul" a liniei Crosstab se )oate afi&a caseta Crosstab din /igura %3b5 n care se alege ti)ul cBm)urilor. CBm)urile ale c"ror 6alori 6or fi antetele liniilor 6or a6ea ti)ul Row Ieading5 cele ale c"ror 6alori 6or fi antetele coloanelor 6or a6ea ti)ul Colu8n Ieading. CBm)urile ce 6or fi sumarizate 6or a6ea ti)ul Value. In fiecare celul" a liniei Total se )oate afi&a caseta 8otal din /igura %3a5 n care se alege func(ia cBm)ului5 de gru)are a datelor5 de sumarizare5 etc. 0entru cBm)urile de ti) Row Ieading &i Colu8n Ieading se 6a alege #rou* A(. 0entru cBm)urile sumarizate se 6a alege func(ia de agregare dorit"5 Sum 96g5 etc.

a4 caseta 8otal

b4 caseta Crosstab

Figura 4). Casetele Total 0i Crosstab.

3. 6om afi&a cBm)ul C987E1*I7 )e linii5 cBm)ul 8*I!7S8*+ )e coloane &i n celulele tabelei suma cBm)urilor V9-19*7A )roiectarea interog"rii este cea din /igura % 5 1

Figura 4,. Proiectarea interogrii.

. clic )e butonul Run5 &i se ob(ine tabela din /igura %#.

Figura 42. Tabela rezultat a interogrii.

In al doilea e;em)lu5 afi&"m cBm)ul 8*I!7S8*+ )e linie &i cBm)ul C987E1*I7 )e coloane. 0roiectarea interog"rii este ar"tat" n /igura %%. Se 6a com)ara acest formular cu cel generat mai nainte de a)lica(ia 6r":itor.

Figura 44. Proiectarea interogrii

8abela rezultat" din interogare este cea din /igura %'.

Figura 47. Tabela rezultat a interogrii.

Se 6a com)ara aceast" tabel" cu cea generat" mai nainte cu a)lica(ia 6r":itor.

1.11 -ormatarea tabelei re!ultat


8abela rezultat a interog"rii se formateaz" n acela&i fel cu tabelele bazei de date. 0entru formatare se utilizeaz" o)(iunile meniului For8at din /igura %8. 1)(iunile meniului For8at afi&az" acelea&i casete de dialog ca &i n cazul tabelor bazei de date.

Figura 4:. 9eniul For8at al unei interogri.

1.12 .robleme $ro$use


In tabelele de mai :os5 atributele ce constituie c$eia )rimar" a tabelei sunt subliniate. 1. /ie tabela 0*1I7C87>9DE9F98I de mai :os. Coloanele ID>0*F5 ID>9DE5 S9->1*9 &i 1*7 sunt de ti) numeric5 celelalte de ti) te;t. 0*1I7C87>9DE9F98I ID>0*F 1.. 1.. 1.. 2.. 2.. 3.. 3.. 3.. .. ID>9DE 129. 1293 1. # 1192 13#1 13 8 128 1.%' 1.9# D+!7>9DE 0o)escu Ionescu Eeorgescu Vasilescu /ili)escu 0o)a Dicolae !arinescu E$eorg$e D08>9DE Informatica Su))ort Documentare Informatica Su))ort Informatica Su))ort Documentare Informatica S9->1*9 %. . 2# %. . %. . 2# %. 1*7 1. 8 12 2. 1# 2. 1 12 1#

Se 6a )roiecta tabela 0*1I7C87>9DE9F98I. Se 6or defini condi(iile 1*7 SN .5 S9->1*9SN2.5 ID>0*F5 1.. RN ID>0*F RN 9995 1... RN ID>9DE RN 9999. Se 6or defini m"&ti )entru introducerea cBm)urilor ID>0*F &i ID>9DE. Dumele de)artamentelor se 6or introduce cu o caset" combinat" 2Combo Go;4. Se 6or defini formulare de interogare )entru urm"toarele cereri< s" se selecteze to(i anga:a(ii intre)rinderii5 s" se selecteze to(i cu anga:a(ii cu salariul orar mai mic sau egal cu 3# lei5 s" se selecteze to(i cu anga:a(ii cu salariul orar mai mare sau egal de 38 lei5 s" se selecteze to(i anga:a(ii din de)artamentul Informatica ce au lucrat cel )u(in 1# ore5 s" se selecteze to(i anga:a(ii ce au lucrat un num"r de ore cu)rinse ntre dou" limite ce 6or fi )arametri5

s" se selecteze to(i anga:a(ii al c"ror nume nce)e cu o liter" ce 6a fi )arametru. -a fiecare )unct se 6a scrie instruc(iunea S7-7C8 cores)unz"toare cererii. Se 6or crea formulare de afi&are a tabelelor rezultat. Codi(iile din clauza HI7*7 se 6or crea direct &i cu a)lica(ia 7;)ression Guilder. 2. /ie tabela 9DE9F98I de mai :os. Coloanele ID &i S9-9*I+ sunt de ti) numeric5 celelalte coloane sunt de ti) te;t. 9DE9F98I ID 1.. 2.. 13% 2%. 2. 3.2 32# .. D+!7 0o)escu Ionescu Vasilescu Eeorgescu Dicolae E$eorg$e Vasile 0o)a 0*7D+!7 Ioan Vasile Eeorge Dicolae Dan Dan Dicolae Eeorge /9C+-8987 !atematica 7lectrote$nica Calculatoare Istorie Calculatoare !ecanica /izica C$imie S9-9*I+ 11.. 1'.. 1 9. 82. 1%.. 1 2. 13%. 1%#.

Se 6a )roiecta tabela 9DE9F98I. Se 6or defini condi(iile de 6alidare ID SN 1..5 S9-9*I+ SN %... Se 6or crea formulare de interogare )entru urm"toarele cereri< s" se selecteze to(i anga:a(ii intre)rinderii5 s" se selecteze facult"(ile absol6ite5 s" se selecteze anga:a(ii cu salarii mai mari ca 1#..5 s" se selecteze anga:a(ii cu salarii mai mici sau egale cu 1#..5 s" se selecteze anga:a(ii ce au absol6it facult"(ile 7lectrote$nica5 !ecanica5 Calculatoare5 s" se selecteze anga:a(ii ce au absol6it alte facult"(i decBt 7lectrote$nica5 !ecanica &i Calculatoare. 3. /ie tabela SI8+98I7>/ID9DCI9*9 de mai :os cu datele contabile ale unei inter)rinderi. 8oate coloanele sunt de ti) numeric. SI8+98I7>/ID9DCI9*9 9D 2..1 2..2 2..3 2.. 2..# 2..% V7DI8+*I CI7-8+I7-I 2. 3'. '. 1. ##. #.. %2. # 8 '.# #9. %9. %2.

/ie tabela D987>C1D89GI-7 de mai :os cu datele contabile ale aceea&i intre)rinderi )e urm"torii trei ani. D987>C1D89GI-7 9D 2..' 2..8 2..9 V7DI8+*I CI7-8+I7-I '12 %'. '22 %9. %9# %9.

S" se creeze o interogare care s" calculeze reuniunea celor dou" tabele. Se 6or )roiecta cele dou" tabele &i se 6or defini condi(iile de 6alidare V7DI8+*I S .5 CI7-8+I7-I S .. . /ie tabela /9C8+*9>87-7/1DIC9 de mai :os. D+!7 0*7D+!7 D+!9*>87-7/1D V9-19*7 -+D9

CBm)urile D+!75 0*7D+!7 &i D+!9*>87-7/1D sunt de ti) te;t. CBm)urile V9-19*7 &i -+D9 sunt numerice. Se 6a )roiecta tabela /9C8+*9>87-7/1DIC9. Se 6or defini regulile de 6alidare V9-19*7 S .5 -+D9 cu)rins" ntre 1 &i 125 cBm)urile D+!7 &i 0*7D+!7 nenule. In cBm)ul D+!9*>87-7/1D numerele nce) cu )refi;ul .2#1. Se 6or introduce reguli de 6alidare &i mesa:e de eroare )entru fiecare cBm). Se 6a crea o masc" )entru numerele de telefon de forma 2....4 ...=... s" se selecteze toate facturile telefonice cu)rinse ntre dou" luni ce 6or fi )arametri.

1.13 /ntrebri de control


1. Care este forma instruc(iunii S7-7C8 )entru selectarea unor coloane dintr=o tabel"] 2. Care este forma instruc(iunii S7-7C8 )entru selectarea unor linii dintr=o tabel" ce satisfac anumite criterii] 3. Cum se creaz" o interogare cu )arametri] . Cum se face sortarea liniilor tabelei rezultat] #. Care este forma instruc(iunii +DI1D &i la ce se utilizeaz"]

S-ar putea să vă placă și