Sunteți pe pagina 1din 3

BIBLIOGRAFIA AFERENT FUNCIILOR PUBLICE TEMPORAR VACANTE

Direc ia Cooperare Teritorial Interna ional Biroul asisten gestionare program Serviciul autorit i na ionale puncte na ionale de contact Legea nr. 188/1999 republicat privind Statutul funcionarilor publici, cu modificrile i completrile ulterioare; Legea nr. 7/2004 privind codul de conduit a funcionarilor publici, cu modificrile completrile ulterioare; Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regional, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 577 din 28 iunie 2004, cu modificrile i completrile ulterioare; Hotrrea Guvernului nr. 1631/2009 privind organizarea Dezvoltrii Regionale externe nerambursabile gestionarea i funcionarea Ministerului i Turismului, cu modificrile i completrile ulterioare; i a contribu iei na ionale n bugetul institu iilor implicate n i

Ordonan a Guvernului nr. 46 din 28/08/2007 privind modul de alocare a fondurilor i utilizarea acestora, pentru obiectivul Cooperare teritorial european, cu

modificrile i completrile ulterioare; Hotrrea Guvernului nr. 1485 din 06/12/2007 privind constituirea secretariatelor tehnice comune i a punctelor de informare n vederea implementrii programelor opera ionale de cooperare teritorial european - componenta transfrontalier; Regulament 1085/2006 cu privire la Instrumentul de Asisten a pentru Pre-aderare (IPA), cu modificrile i completrile ulterioare; Regulament 718/2007, cu privire la implementarea Regulamentului 1085/2006 referitor la Instrumentul de Asisten pentru Pre-aderare (IPA); Regulamentului 1638/2006 referitor la prevederile generale ale Instrumentului European de Vecintate i Parteneriat (ENPI) ; Regulament 951/2007 care stabile te reguli pentru programele de cooperare transfrontalier finan ate conform Regulamentului 1638/2006 referitor la prevederile generale ale Instrumentului European de Vecintate modificrile i completrile ulterioare; Regulament 1080/2006, referitor la Fondul European de Dezvoltare Regional; i Parteneriat (ENPI), cu

Regulament 1082/2006, referitor la gruprile europene de cooperare teritorial; Regulament 1083/2006, prevederi generale cu privire la Instrumentele Structurale, cu modificrile i completrile ulterioare; Regulament 1828/2006, cu privire la implementarea Regulamentului 1083/2006.

Unitatea de Politici Publice - Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcionarilor publici, cu completrile i modificrile ulterioare Legea nr. 7 din 18 februarie 2004, cu completrile i modificrile ulterioare H.G. nr. 1631/2009 privind organizarea Regionale i func ionarea Ministerului Dezvoltrii i Turismului, cu completrile i modificrile ulterioare i prezentarea proiectelor de documente i a altor documente, n

H.G. nr. 561 din 10 mai 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea vederea adoptrii / aprobrii de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum

H.G. nr. 775 din 14 iulie 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare i evaluare a politicilor publice la nivel central i planificare a politicilor publice la nivelul H.G. nr. 870 din 28 iunie 2006 privind aprobarea Strategiei pentru mbunt irea sistemului de elaborare, coordonare administraiei publice centrale

H.G. nr. 1807 / 2006 pentru aprobarea Componentei de management din cadrul Metodologiei privind sistemul de planificare strategic pe termen mediu al institu iilor administra iei publice de la nivel central

H.G. nr. 158 din 13 februarie 2008 pentru aprobarea Componentei de programare bugetar din cadrul Metodologiei privind sistemul de planificare strategic pe termen mediu al institu iilor administra iei publice de la nivel central

O.G. nr. 119 / 1999 privind controlul intern i controlul financiar preventiv; Legea nr. 234/2010 pentru modificarea i completarea Ordonanei Guvernului nr. 119/1999 (Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 831/13.XII.2010) Legea nr. 69/2010 a responsabililtii fiscal-bugetare Ordinul M.F.P. nr. 946 / 2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, cu modificrile i completrile ulterioare;

Ordinul MDRL nr. 736 / 2009 privind constituirea, organizarea i funcionarea Grupului de Management i a subgrupurilor tehnice de management, cu modificrile i completrile ulterioare.