Sunteți pe pagina 1din 2

DREPT CIVIL

PARTEA GENERAL Boroi Gabriel, Carla Anghelescu, Drept civil, Hamangiu, 2011; Baias, Chelaru, Macovei, Constantinovici, NCC comentat, CH BECK, 2012; Dogaru, Popa, Danisor, Cercel, Bazele dreptului civil, Vol. I, CH BECK, 2008 Baias, Chelaru, Macovei, Constantinovici, NCC comentat, CH BECK, 2012; Chelaru, Persoanele, CH BECK, 2013; Ungureanu, Persoanele, Hamangiu, 2012; Eugen Chelaru, Drepturi reale principale, Editia a IV-a, CH BECK, 2013; Baias, Chelaru, Macovei, Constantinovici, NCC comentat, CH BECK, 2012; Brsan, Drepturile reale, Hamangiu, 2008; Liviu Pop, Popa Ionut, Ioan Vidu, Tratat elementar de drept civil, Obligaii, Universul Juridic, 2012; Turcu, NCC republicat Cartea a V-a. Despre obligaii, CH BECK, 2011; Ion Dogaru, Pompil Drghici, Bazele dreptului civil, Vol III, CH BECK, 2009; Brsan, Teoria generala a obligaiilor, Hamangiu, 2008; Liviu Stanciulescu, Contracte, Hamangiu, 2012; Dumitru Florescu, Contracte, Universul Juridic, 2011; Francisc Deak, Tratat, Vol I, II i III, Universul Juridic, 2006 2007; Dogaru, Olteanu, Sauleanu, Bazele dreptului civil, Vol. IV, CH BECK; 2009; Liviu Stanciulescu, Succesiuni, Hamangiu, 2012; Baias, Chelaru, Macovei, Constantinovici, NCC comentat, CH BECK, 2012; Dumitru Vaduva, Mostenirea Legala. Liberalitatile, UJ, 2012; Dogaru, Stanescu, Soreata, Bazele dreptului civil, Vol. V, CH BECK, 2009; Francisc Deak, Tratat de drept succesoral, Universul Juridic, 2002;

PERSOANELE

DREPTURILE REALE

OBLIGAII

CONTRACTE

SUCCESIUNI

Legislaie: Codul civil, Legea de punere in aplicare.

DREPT PROCESUAL CIVIL


PARTEA GENERAL Mihaela Tabarca, Drept procesual civil, Vol I, UJ, 2013; Gabriel Boroi (coordonator), Noul Cod de procedur civil, Vol. I, Hamangiu, 2013; Ioan Le, Tratat de drept procesual civil, Editia a V-a, CH BECK, 2010; Mihaela Tabarca, Drept procesual civil, Vol II, UJ, 2013; Gabriel Boroi (coordonator), Noul Cod de procedur civil, Vol. I, Hamangiu, 2013; Alexandru Suciu, Excepii procesuale, UJ, 2012; Ioan Le, Tratat de drept procesual civil, Editia a V-a, CH BECK, 2010; Gabriel Boroi (coordonator), Noul Cod de procedur civil, Vol. I, Hamangiu, 2013; Sebastian Spinei, Reglementarea cailor de atac n dreptul procesual civil, UJ, 2013; Ioan Le, Tratat de drept procesual civil, Editia a V-a, CH BECK, 2010; Mihaela Tabarca, Drept procesual civil, Vol II, UJ, 2013; Gabriel Boroi (coordonator), Noul Cod de procedur civil, Vol. II, Hamangiu, 2013; Claudiu Constantin Dinu, Proceduri speciale, UJ, 2013; Ioan Le, Tratat de drept procesual civil, Editia a V-a, CH BECK, 2010; Evelina Oprina, Ioan Garbulet, Tratat de executare silita, Vol. I, II, Universul Juridic, 2013; Gabriel Boroi (coordonator), Noul Cod de procedur civil, Vol. II, Hamangiu, 2013; Ioan Le, Tratat de drept procesual civil, Editia a V-a, CH BECK, 2010;

PROCEDURA CONTENCIOASA I NECONTENCIOASA CAILE DE ATAC

PROCEDURI SPECIALE

EXECUTAREA SILITA

Legislaie: Codul de procedur civil, Legea de punere in aplicare.