Sunteți pe pagina 1din 5

Ghid al Activitatii LSMDB

Acest ghid se adreseaza in primul rand membrilor activi LSMDB pentru a-i orienta in buna desfasurare a activitatii LSMDB dar si mebrilor pasivi, stundetilor la medicina dentara.

rganizarea LSMDB
Membri: rice student al !acult"#ii de Medicina Dentara din cadrul $M! %&arol Davila' Bucuresti, se poate (nscrie ca membru al LSMDB )i poate fi ales (ntr-o func#ie de conducere a asociatiei. $n membru pentru a candida pentru o functie in cadrul LSMDB trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii* +. Sa fie membru in LSMDB de minimum un an ,. Sa fie implicat activ ca organizator al minim unui eveniment -atestat prin dilpoma. /. Sa aibe prezenta minima la , sedinte pe luna in ultimele 0 luni Adunarea General: Adunarea General" a membrilor LSMDB este organismul superior de conducere al asociatiei )i are loc in fiecare saptamana. 1n cadrul acesteia se aleg responsabili ale diverselor activitati, se dezbat probleme organizatorice, se prezint" rapoarte de activitate samd. Comitetul Executiv (Ex-Co): &onducerea LSMDB este asigurat" de un &omitet 23ecutiv ce cuprinde* 4re)edinte, 5ice-pre)edinte +, 5ice-presedinte ,, Secretar General, 6rezorier, Secretar Social, Secretar Stiintific, 2ditor, Delegat 2DSA, Delegat 7ADS, Local 23change fficer.

Atributii &omitet 23ecutiv -23-&o.


Toti membrii Ex-Co trebuie* Sa fie prezenti la cel putin 2 sedinte saptamanale8 ale Adunarii Generale intr-o luna. Sa fie prezent la toate evenimentele ma9ore LSMDB ca organizator -&ongres StuD2:6, Balul Bobocilor, Saptamana Stiintifica, Dental 4art;. Sa contribuie la programul de la sediul LSMDB cu cel putin 1 ora saptamanal8. Sa realizeze un <aport odata la , luni cu activitatea desfasurata. Sa asigure continuitatea activitatii LSMDB prin recrutare si formarea altor membrii = lucru in echipa.

8Se accepta abateri de la aceste reguli doar daca in acel timp membrul Ex-co reprezinta asociatia la alte evenimente, actiuni desfasurate simultan ( ex: congrese desfasurate in alte centre universitare, traininguri, works opuri !" #n situatia de fata acesta va trimite secretarului general cu cel putin o saptamana inainte o scrisoare de motivare a absentei si un raport al activitatii desfasurate in timpul respectiv" Atributii Presedinte* - &ontact cu colaboratorii LSMDB* $:AS, AMS44<, A: S<, 7ADS, 2DSA, Ministere, &MD<, ASMD< etc - &oordonatorul Departamentului undraisin!* contact cu sponsorii, prezentarea proiectelor LSMDB sponsorilor, alcatuirea unui raport cu situatia sponsorilor, alcatuirea unei echipe fundraising - supervizarea tuturor activitatilor LSMDB - acordarea aprobarii organizarii, derularii, unui eveniment, program in cadrul LSMDB - aprobarea participarii la alte evenimente cone3e a LSMDB - planificarea evenimentelor LSMDB - realizarea unui &alendar LSMDB - asigurarea reprezentarii in forurile superioare - supervisor realizare proiecte - <eprezentare LSMDB la diferite evenimente nationale, internationale* &ongrese, 7ntalniri <eprezentative, 6raininguri, Deschiderea Anuului $niversitar, ra Bobocului Atributii "icepresedinte # $ %esurse &mane: - &oordonatorul Departamentului %esurse &mane* - recrutare de noi membrii activi sau pasivi, - contabilizarea persoanelor dornice sa se implice in activitatea LSMDB si gasire de sarcini pentru acestea in functie de disponibilitatea acestora si de nevoia LSMDB - &oordonator > ra Bobocului' impreuna cu un student de anul , - <esponsabil cu prezentari ale activitatii LSMDB in cadrul Saptamanii Stiintifice, a &ongresului StuD2:6, a altor evenimente cone3e = impreuna cu 5icepresedinte , - <esponsabil cu gasirea de promoteri LSMDB ce vor lipi afise, vor imparti fl;ere in !acultate -reprezentanti ai fiecarui an de studiu. - <esponsabil cu gasirea unui !otograf LSMDB ce va fi prezent la t?ate evenimentele LSMDB, va sorta pozele reprezentative si le va uploada in galeria foto de pe site. - Asigurarea contactului cu fiecare grup al serilor din !aculate -membru ale acestora. si va mentine contactul si cu reprezentantii serilor. - <esponsabil cu prezentari ale activitatii LSMDB in cadrul Saptamanii Stiintifice, a &ongresului StuD2:6, a altor evenimente cone3e = impreuna cu 5icepresedinte , Atributii "icepresedinte ' - Mediati(are* - &oordonatorul Departamentului Mediati(are: mediatizarea evenimentelor LSMDB in randul grupurilor tinta ale evenimentelor -adesea studentii !acultatii de Medicina Dentara Bucuresti.. - Materiale promotionale LSMDB -de cautat oferte, comanda.

<ealizare fl;-ere, postere, prezentari LSMDB in colaborare cu 2ditorul, &oordonator 4roiect Afis @and-Made 4anou LSMDB Buzunaras 7nformativ LSMDB Stand LSMDB in cadrul evenimentelor cone3e &ontact 4arteneri Media* oferirea activitatilor LSMDB o recunoastere general valabila si a unei vizibilitati cat mai bune. Supervisor Anunturi LSMDB, realizarea acestora intr.-un format cat mai atractiv $p-datare site cu anunturi, noutati <esponsabil cu prezentari ale activitatii LSMDB in cadrul Saptamanii Stiintifice, a &ongresului StuD2:6, a altor evenimente cone3e = impreuna cu 5icepresedinte + <esponsabil cu prezentari ale activitatii LSMDB in cadrul Saptamanii Stiintifice, a &ongresului StuD2:6, a altor evenimente cone3e = impreuna cu 5icepresedinte +

Atributii )ecretar !eneral: - <esponsabil de programul de la sediul LSMDB, de respectarea acestuia si de gasirea de inlocuitori in cazurile speciale - <ealizarea ordinei de zi a sedintelor LSMDBce va fi trimisa membrilor activi LSMDB cu cel putin , zile inaintea sedintei precum si a rezumatelor sedintelor LSMDB - <edactarea cererilor, invitatilor si documentelor oficiale - Delegat A: S<* mentinerea contactului, implementarea proiectelor A: S< de interes comun in cadrul LSMDB, participarea la intalinirile A: S<, anunturi evenimente A: S< - &ontact cu Secretariatul !acultatii - &ontact cu Secretariatul <ectoratului pentru transmiterea diverselor cereri, documente - Administrarea listei membrilor LSMDB si responsabil pentru formularul de inscriere LSMDB - Administrarea Grupului Anunturi LSMDB Atributii )ecretar stiinti*ic: - rganizare de AorBshopuri, prezentari de produse noi aparute sau de interes professional - &ontact cu SSMB, SS!B in vederea derularii de proiecte de interes comun - &ontact cu alte institutii, asociatii c ear putea contribui la dezvolatrea stiintifica - &oordonator Saptamana Stiintifica - Anunturi &ongrese :ationale, &ongrese 7nternationale, 23pozitii sau evenimente stiintifice de notorietate, noi aparitii si concepte in domeniu - <ealizare de surve;-uri in !acultate pe diferite teme - 2valuari, rezumate ale AorBshopurilor organizate sau ale evenimentelor stiintifice Atributii )ecretar social* - &oordonarea Departamentului Social* echipa de studenti ce va asigura buna dispozitie a invitatilor LSMDB, responsabili pentru participarea la programul social

al oricarui eveniment LSMDB, coordonare evenimente sociale cat mai pe placul studentilor - rganizare Dental 4art;, Balul Bobocilor, Dental Movie :ight, activitatilor 6eam-Building sau a altor evenimente sociale - <edactarea unui raport dupa fiecare evenimet realizat pentru a fi publicat pe site - <ealizarea programului studentilor din alte centre ce vin la schimb studentesc impreuna cu L2 , 7ADS Delegate sau 2DSA Delagate* idei locatii, evenimente specifice in functie de zi, rezervari. - Anunturi de evenimente sociale adresate studentilor sau ce ar putea fi pe placul acestora - &ontactarea diverselor locatii pentru realizarea evenimentelor sociale Atributii Tre(orier - <esponsabil pentru prezentarea situatiei financiare lunar - Gestionarea bugetelor pe activitate - Administrarea bugetelor de decontare in functie de evenimentele urmatoare si cheltuielile prevazute in viitorul apropiat - &ontact cu banca si administrarea contului - &ontact cu &ontabilul* predare chitante, facturi, chitantier, facturier, elaborare bilant, balanta, contract contabila, plata contabilei, stabilire intalniri contabila - presedinte - <ealizarea contractelor de sponsorizare, colaborare - Membru al Departamentului !undraising - ,C* anunturi, formulare - raport financiar al fiecarui eveniment Atributii Editor* Sebi D.si speram sa mai e3iste si alti doritori E. - <ealizare afise, fl;-ere, mape, proiecte - Administrarea Aebsite-ului Atributii +ocal Exc,an!e -**icer: - Delegat ASMD<* mentinerea contactului, participare la intalniri, implementarea proiectelor ASMD< in cadrul LSMDB, anunturi evenimente ASMD< - &oordonatorul programului 7nterdentis* contactarea asociatilor studentesti de profil stomatologic pentru efectuarea de schimburi studentesti uni sau bilaterale. - &ontact cu Departamentul Social al <ectoralui si cu &aminul de 4rotocol al $M! >&arol Davila' -Bolintineanu = 4-ta <osetti. - <esponsabil cu cazarea si realizarea unui program cat mai cuprinzator pentru studentii invitati. - <esponsabil pentru colectarea de <apoarte ale programului 7nterdentis realizate de participanti Atributii Dela!at .AD): - Delegat 7ADS* mentinerea contactului, participare la intalniri, implementarea proiectelor 7ADS in cadrul LSMDB, anunturi evenimente 7ADS - &oordonatorul programului 7nternational 23change 4rogram* contactarea asociatilor studentesti de profil stomatologic pentru efectuarea de schimburi studentesti uni sau bilaterale.

&ontact cu Departamentul Social al <ectoralui si cu &aminul de 4rotocol al $M! >&arol Davila' -Bolintineanu = 4-ta <osetti. <esponsabil cu cazarea si realizarea unui program cat mai cuprinzator pentru studentii invitati. <esponsabil pentru colectarea de <apoarte ale programului 724 realizate de participanti

Atributii Dele!at ED)A: Delegat 2DSA* mentinerea contactului, participare la intalniri, implementarea proiectelor 2DSA in cadrul LSMDB, anunturi evenimente 2DSA &oordonatorul programului 2uropean 23change 4rogram* contactarea asociatilor studentesti de profil stomatologic pentru efectuarea de schimburi studentesti uni sau bilaterale. &ontact cu Departamentul Social al <ectoralui si cu &aminul de 4rotocol al $M! >&arol Davila' -Bolintineanu = 4-ta <osetti. <esponsabil cu cazarea si realizarea unui program cat mai cuprinzator pentru studentii invitati. <esponsabil pentru colectarea de <apoarte ale programului 254 realizate de participant

Sanctiuni
:erespectarea responsabilitatilor asumate se sanctineaza in primul rand prin faptul ca membrul 23-&o va fi privit cu circumspectie de ceilalti membri 23-&o sau LSMDB. Deoarece echipa LSMDB isi doreste o echipa cat mai numeroasa si cat mai bine pregatita va incerca sa indrepte neregulile sesizate si va supraveghea cu mai multa atentie activitatea celor ce nu-si indeplinesc atributiile. Daca se va constata ca un membru 23-&o nu-si mai poate indeplini functia fapt ce duce la compromiterea activitatii LSMDB si a suprasolicitarii celorlalti membri ai echipei LSMDB se vor lua masuri pentru inlocuirea acestuia astfel* - 7 se vor acorda / mustrari verbale - se include si e-mail . - Daca dupa cele / mustrari verbale, situatia nu se remediaza de va trece la mustrari scrise* , - La a ,-a mustrare scrisa se convoaca membri 23-&o pentru a decide prin vot e3cluderea acestuia din conducerea LSMDB