Sunteți pe pagina 1din 27

REACTUALIZARE

PLAN URBNISTIC GENERAL


TRGU MURE$
STUDII DE FUNDAMENTARE
RELATII IN TERITORIU
PROIECTANTI
S.C. PROIECT S.R.L.
S.C. PROINVEST S.R.L.
S.C. ARHIGRAF S.R.L.
Trgu Murey 2011
TEMAAPROFUNDATA
SWOT
IDENTITATEAMUNICIPIULUI
TIRGU MURES
STUDII PRELIMINARE
economic, echipare edilitara, circulatii,
mediu, relatii interitoriu,
cadru construit, studiu sociologic
GRUPURI DE LUCRU
PENTRU DEZBATERI PRELIMINARE
PLAN URBANISTIC GENERAL
SI REGULAMENT AFERENT
PLAN URBANISTIC GENERAL
PRELIMINAR
STUDII INTEGRATOARE SI STRATEGII
PATZ, PERIURBAN ZONAMETROPOLITANA
VIZIUNE URBANISTICA INTEGRATA
TIRGU MURES SI ZONAPERIURBANA
CONSULTAREA POPULATIEI
COMPONENTA A MANAGEMANTULUI
URBAN PARTICIPATIV
CONCURS DE ARHITECTURA
TIRGU MURES LASCARAINTERNATIONALA
TIRGU MURES LASCARANATIONALA
TIRGU MURES LASCARAZONALA
AEROPORTULTRANSILVANIA
Londra
Paris
Berlin
Madrid
Roma
Budapest
Brasov
Ploiesti
Bucuresti
Craiova
Tirgu Mures
Cluj Napoca
Timisoara
Arad
Oradea
Budapesta
Sofia
Bulgaria
Ungaria
Ukraina
Moldova
Serbia
Marea Neagra
Iasi
50 km
100 km
150 km
200 km
350 km
Constanta
Sibiu
TIRGU MURES GARAPRINCIPALA
Brasov
Ploiesti
Bucuresti
Craiova
Tirgu Mures
Cluj Napoca
Timisoara
Arad
Oradea
Budapesta
Sofia
Bulgaria
Ungaria
Ukraina
Moldova
Serbia
Marea Neagra
Iasi
50 km
100 km
150 km
200 km
350 km
Constanta
Sibiu
CAI FERATE PRINCIPALE
CAI FERATE SECUNDARE
Brasov
Ploiesti
Bucuresti
Craiova
Tirgu Mures
Cluj Napoca
Timisoara
Arad
Oradea
Budapesta
Sofia
Bulgaria
Ungaria
Ukraina
Moldova
Serbia
Marea Neagra
Iasi
50 km
100 km
150 km
200 km
350 km
Constanta
Sibiu
AUTOSTRAZI
AUTOSTRAZI IN CONSTRUCTIE
AUTOSTRAZI PROPUSE
Brasov
Ploiesti
Bucuresti
Craiova
Tirgu Mures
Cluj Napoca
Timisoara
Arad
Oradea
Budapesta
Sofia
Bulgaria
Ungaria
Ukraina
Moldova
Serbia
Marea Neagra
Iasi
Constanta
Sibiu
CORIDOR PANEUROPEAN 4
AUTOSTRAZI IN CONSTRUCTIE
AUTOSTRAZI PROPUSE
REGIUNEA
DE DEZVOLTARE N-E
REGIUNEA
DE DEZVOLTARE S-E
REGIUNEA
DE DEZVOLTARE N-V
REGIUNEA
DE DEZVOLTARE V
REGIUNEA
DE DEZVOLTARE S-M
REGIUNEA
DE DEZVOLTARE S-V
Zalau Bistrita
Miercurea Ciuc
Piatra Neamt
Sfantu Gheorghe
LEGENDA
Brasov
Ploiesti
Bucuresti
Craiova
Tirgu Mures
Cluj Napoca
Timisoara
Arad
Oradea
Budapesta
Sofia
Bulgaria
Ungaria
Ukraina
Moldova
Serbia
Marea Neagra
Iasi
Constanta
Sibiu
CORIDOR PANEUROPEAN 4
AUTOSTRAZI IN CONSTRUCTIE
AUTOSTRAZI PROPUSE
REGIUNEA
DE DEZVOLTARE N-E
REGIUNEA
DE DEZVOLTARE S-E
REGIUNEA
DE DEZVOLTARE N-V
REGIUNEA
DE DEZVOLTARE V
REGIUNEA
DE DEZVOLTARE S-M
REGIUNEA
DE DEZVOLTARE S-V
Zalau Bistrita
Miercurea Ciuc
Piatra Neamt
Sfantu Gheorghe
LEGENDA
Brasov
Ploiesti
Bucuresti
Craiova
Tirgu Mures
Cluj Napoca
Timisoara
Arad
Oradea
Budapesta
Sofia
Bulgaria
Ungaria
Ukraina
Moldova
Serbia
Marea Neagra
Iasi
50 km
100 km
150 km
200 km
350 km
Constanta
Sibiu
DRUM
EUROPEAN
DRUM
NATONAL
DRUM
JUDETEAN
DRUM
COMUNAL
ARTERA
OCOLTOARE
PROPUSA
LMTA ZONA
PERURBAN
ORAS- RESEDNTA
DE COMUNA
SAT
MUNCPU- RESEDNTA
DE JUDET
CALE FERATA
NOD MPORTANT DE
CRCULATE
SUPRAFATA COMUNA
E60
E60
DN13A
DJ142
DJ151D
DJ151B
DJ135
DJ152A
DJ153A
DN14A
DJ152
SIGHISOARA
SATU NOU
REGHIN
PROPUNERE
AUTOSTRADA
LMTA UNTAT
ADMNSTRATVE
NTRAJUDETENE
AEROPORT
DRECT ALE MARLOR
ARTERE DE CRCULATE
LEGENDA
ANALZA RETELE DE
COMUNCAT
MADARAS
OGRA
POGACEAUA
SNCA
CLANZEL
BAND
GORNEST
SANTANA DE MURES
MERCUREA
NRAJULU
COROSANMARTN
SUPLAC
PASAREN
GALEST
Caluseri
CORUNCA
CEAUSU DE CAMPIE ERNEI
PANET
SANGEORGIU DE MURES
LIVEZENI SANCRAIU DE MURES
SANPAUL
UNGHENI
GHEORGHE DOJA
CRACIUNESTI
ACATARI
CRISTESTI
TARGU-MURES
Morsa
RACU
GLODEN
N
REACTUALIZARE
PLAN URBANISTIC GENERAL
TIRGU MURES
IERNUT
Sausa
Moresti
Chirileu
Vidrasau
UNGHEN
GHEORGHE DOJA
Valea zvoarelor
Cerghid
Vaidacuta
Satu Nou Tirimia
Cerghizel
Leordeni
Tirimioara
Cinta
Cornesti
CRACUNEST
Corbesti
Gruisor
Valeni
Gaiesti
Suveica
Calimanesti
Chendu
Agristeu
Coroi COROSANMARTN
Odrihei
SUPLAC
BALAUSER
Sanmarghita
Valureni CRSTEST
Berghia
Nazna
Budiul Mic
SANCRAUL DE MURES PANET
Curteni
SANTANA DE MURES
Bardesti
Hartau
Tiptelnic
MADARAS
BAND
CEUASU DE
CAMPE
Herghelia
Padureni
Campenita
Sabed
Culpiu
SNCA
Fanatele
Madarasului
GLODEN
ERNE
Padureni
lioara
ara de Mures
cland
Cotus
Beu
Tofalau
Poienita
Sanisor
LVEZEN
Veta
Maiad
Bozeni
Corunca
vanesti
Laureni
GALEST
Bolintineni
PASAREN
Galateni
Roteni
ACATAR
Murgesti
Stejeris
SANGORGU DE
MURES
Mosuni
lieni
Sacateni
Lechincioara
Dumbravioara
Sangeru de Padure
Chinara
Voiniceni
Cuiesd
Porumbeni
Santioana de
Mures
Recea La Grui
SANPAUL
Dileu Nou
Troita
Soimus
FANTANELE
Oroiu
Petea
Bozed
GORNEST Paiageni
Mura Mica
RACU
MCA
Somostelnic
Giulus
Cipau
Dileu Vechi
DN15
DN15F
D
J
1
5
3
B
DN15F
DN15
Mura Mare
Petrilaca de
Mures
Teleac
Peris
SOVATA
ISLA
Negrenii de
Campie
Sincai Fanate
Fanate
Valea Mare
Valea Rece
Chisalita
Capusu de
Campie
GREBENSU
DE CAMPE
Marasesti
POGACEAUA
LMTA ZONA
PERURBAN
ORAS- RESEDNTA
DE COMUNA
SAT
MUNCPU- RESEDNTA
DE JUDET
SUPRAFATA COMUNA
LMTA UNTAT
ADMNSTRATVE
NTRAJUDETENE
RAUL MURES
MUNCPU- RESEDNTA DE JUDET
ORAS
SAT- RESEDNTA DE COMUNA
LOCALTATE CU MPORTANTE
DEPLASAR ALE POPULATE
RAZA DE 20KM CORESP. UNE
DEPLASAR DE 30MN
RAZA DE 10KM CORESP. UNE
DEPLASAR DE 15MN
LN DE FORTA PRNCPALE
N TERTORU
AXE SECUNDARE N
TERTORU
ACCESBLTATE FACLA PE ARTERE
MAJORE DE CRCULATE
LEGENDA
DEPLASAR S ACCESBLTATE N
TERTORU
(NVEL PERURBAN)
MADARAS
OGRA
POGACEAUA
SNCA
CLANZEL
BAND
GORNEST
SANTANA DE MURES
MERCUREA
NRAJULU
COROSANMARTN
SUPLAC
PASAREN
GALEST
Caluseri
CORUNCA
CEUASU DE CAMPIE ERNEI
PANET
SANGEORGIU DE MURES
LIVEZENI SANCRAIU DE MURES
SANPAUL
UNGHENI
GHEORGHE DOJA
CRACIUNESTI
ACATARI
CRISTESTI
TARGU-MURES
Morsa
RACU
GLODEN
N
REACTUALIZARE
PLAN URBANISTIC GENERAL
TIRGU MURES
Sausa
Moresti
Chirileu
Vidrasau
UNGHEN
GHEORGHE DOJA
Valea zvoarelor
Cerghid
Vaidacuta
Satu Nou Tirimia
Cerghizel
Leordeni
Tirimioara
Cinta
Cornesti
CRACUNEST
Corbesti
Gruisor
Valeni
Gaiesti
Suveica
Calimanesti
Chendu
Agristeu
Coroi COROSANMARTN
Odrihei
SUPLAC
BALAUSER
Sanmarghita
Valureni CRSTEST
Berghia
Nazna
Budiul Mic
SANCRAUL DE MURES PANET
Curteni
SANTANA DE MURES
Bardesti
Hartau
Tiptelnic
MADARAS
BAND
CEUASU DE
CAMPE
Herghelia
Padureni
Campenita
Sabed
Culpiu
SNCA
Fanatele
Madarasului
GLODEN
ERNE
Padureni
lioara
ara de Mures
cland
Cotus
Beu
Tofalau
Poienita
Sanisor
LVEZEN
Veta
Maiad
Bozeni
Corunca
vanesti
Laureni
GALEST
Bolintineni
PASAREN
Galateni
Roteni
ACATAR
Murgesti
Stejeris
SANGORGU DE
MURES
Mosuni
lieni
Sacateni
Lechincioara
Dumbravioara
Sangeru de Padure
Chinara
Voiniceni
Cuiesd
Porumbeni
Santioana de
Mures
Recea La Grui
SANPAUL
Dileu Nou
Troita
Soimus
FANTANELE
Oroiu
Petea
Bozed
GORNEST Paiageni
Mura Mica
RACU
MCA
Somostelnic
Giulus
Cipau
Dileu Vechi
Mura Mare
Petrilaca de
Mures
Teleac
Peris
Negrenii de
Campie
Sincai Fanate
Fanate
Valea Mare
Valea Rece
Chisalita
Capusu de
Campie
GREBENSU
DE CAMPE
Marasesti
POGACEAUA

E60
E60
DN13A
DJ142
DJ151D
DJ151B
DJ135
DJ152A
DJ153A
LIMITE ADMINISTRATIV TERITORIALE
LIMITATERITORIULUI PERIURBAN
LIMITAUNITATILORADMINISTRATIV TERITORIALE
CATEGORII DE LOCALITATI
MUNICIPIU RESEDINTADE JUDET
SATERESEDINTE DE COMUNA
SATE
RETEAUA RUTIERA
DRUM EUROPEAN
DRUM NATIONAL
DRUM JUDETEAN
DRUM COMUNAL
LEGENDA
RETEAUA FEROVIARA
CALE FERATA
AMENAJAREA BAZNULU HDROGRAFC
- LUCRARI DE APARAREIMPOTRIVA INUNDATIILOR (INDIGUIRI DE MALURI
REGULARIZARI CURSURI DE APE)
- ZONE INUNDABILE
Vetca
Niraj
Tirimia
Cerghid
Berghia
Cuiesd
Voiniceni
Terebici
Saivari
Poclos
RISCURI NATURALE
MANAGEMENTUL DESEURILOR
MADARA8
OGRA
POGACEAUA
8NCA
CLANZEL
BAND
GORNE8T
MERCUREA
NRAJULU
CORO8ANMARTN
8UPLAC
PA8AREN
GALE8T
Caluseri
CORUNCA
CEAUSU DE CAMPIE ERNEI
PANET
SANTANA DE MURES
SANGEORGIU DE MURES
LIVEZENI
SANCRAIU DE MURES
SANPAUL
UNGHENI
GHEORGHE DOJA
CRACIUNESTI
ACATARI
CRISTESTI
TARGU-MURE8
Morsa
RACU
GLODEN
Sausa
Moresti
Chirileu
Vidrasau
UNGHEN
GHEORGHE DOJA
Valea zvoarelor
Cerghid
Vaidacuta
Satu Nou
Tirimia
Cerghizel
Leordeni
Tirimioara
Cinta
Cornesti
CRACUNEST
Corbesti
Gruisor
Valeni
Gaiesti
Suveica
Calimanesti
Chendu
Agristeu
Coroi COROSANMARTN
Odrihei
SUPLAC
BALAUSER
Sanmarghita
Valureni CRSTEST
Berghia
Nazna
Budiul Mic
Curteni
SANTANA DE MURES
Bardesti
Hartau
Tiptelnic
MADARAS
BAND
CEUASU DE
CAMPE
Herghelia
Padureni
Campenita
Sabed
Culpiu
SNCA
Fanatele
Madarasului
GLODEN
ERNE
Padureni
lioara
ara de Mures
cland
Cotus
Beu
Tofalau
Poienita
Sanisor
LVEZEN
Veta
Maiad
Bozeni
Corunca
vanesti
Laureni
GALEST
Bolintineni
PASAREN
Galateni
Roteni
ACATAR
Murgesti
Stejeris
SANGORGU DE
MURES
Mosuni
lieni
Sacateni
Lechincioara
Dumbravioara
Sangeru de Padure
Chinara
Voiniceni
Cuiesd
Porumbeni
Santioana de
Mures
Recea La Grui
SANPAUL
Dileu Nou
Troita
Soimus
FANTANELE
Oroiu
Petea
Bozed
GORNEST Paiageni
Mura Mica
RACU
MCA
Somostelnic
Giulus
Cipau
Dileu Vechi
DN15
DN15F
D
J
1
5
3
B
GO8PODARREA DE8EURLOR
- DEPOZITE DE DESEURI SOLIDE URBANE CU GRAD REDUS
DE AMENAJARE (NECONFORM) CRISTESTI
- PROIECT REGIONAL DE MANAGMENT AL DESEURILOR IN PARTENERIAT
ASOCIATIADE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ECOLET MURES
- DEPOZIT DE DESEURI INDUSTRIALE ( AZO MURES BATAL)
ZONE DE R8C NATURAL - ALUNECAR DE TEREN
- TERENURI AFECTATEDE EROZIUNE SLAB-MODERATACU RISC DE
ACCENTUARE IN LIPSA LUCRARILOR DE PROTECTIE ASOLURILOR
- TERENURI AFECTATEDE EROZIUNE MODERAT - PUTERNICA
SI ALUNECARI DE TEREN CU RISC DE ACCENTUARE PRIN DEFRISARI
SAU LUCRARI DE DESTABILIZARE AVERSANTILOR
( CONSTRUCTII, DRUMURI...ETC)
- TERENURI CU STABILITATEFOARTE REDUSA AFECTATEDE
EROZIUNE PUTERNIC -EXCESIVA ASOCIATACU RAVENARI SI
ALUNECARI DE TEREN ACTIVE , TORENTI SI IZVOARE DE COASTA
8E8ME
- INTENSITATE SEISMICA PE SCARA MSK
- REPETARE LA 50 ANI
- REPETARE LA 100 ANI
- INTENSITATE SEISMICA PE SCARA MSK
- ZONA SEISMICA DE CALCUL CONFORM NORMATIV P100-1992
(E=0.12; F=0.08)


Acest document si informatiile pe care le contine pot fi utilizate exclusiv in scopul in care acesta a fost elaborat.
Copierea, reproducerea sau utilizarea partiala sau integrala a prezentului document in alte scopuri este interzisa fara acordul scris
din partea SC Proiect SRL. Documentul este valabil numai cu stampilele si semnaturile proiectantilor si verificatorilor in original.
REACTUALIZARE
PLAN URBANISTIC GENERAL
TIRGU MURES
E60
E60
DN13A
DJ142
DJ151D
DJ151B
DJ135
DJ152A
DJ153A
LIMITE ADMINISTRATIV TERITORIALE
LIMITATERITORIULUI PERIURBAN
LIMITAUNITATILORADMINISTRATIV TERITORIALE
CATEGORII DE LOCALITATI
MUNICIPIU RESEDINTADE JUDET
SATERESEDINTE DE COMUNA
SATE
ENTTAT GEOGRAFCE
- DEALURI (DEALUL TARGUMURESULUI)
- LUNCI SI TERASE
- PADURI
-CUS DE APA
-LACURI
8TAREA MEDULU
AER {CEATA NVER8UN METEOROLOGCE}
- SURSE DE POLUARE AAERULUI (DEPASIRI DE
CONCENTRATII MAXIME ADMISIBILE ALE SUBSTANTELOR
POLUANTE- AMONIAC , PULBERI IN SUSPENSIE)
- ZONA CRITICA SUB ASPECTUL POLUARII ATMOSFEREI (AGENTI INDUSTRIALI+CIRCULATIE)
- SURSA DE POLUARE AAERULUI GENERATADE AEROPORT
(CULOAR AERIAN DE ZBOR)
APA
- DEVERSARI DE APE UZATE INSUFICIENT EPURATE SAU NEEPURATE
8OL
-SITURI CONTAMINATE( AZO MURES , GARA CFR MARFA)
AR NATURALE PROTEJATE
- REZERVATII NATURALE
RETEAUA RUTIERA
DRUM EUROPEAN
DRUM NATIONAL
DRUM JUDETEAN
DRUM COMUNAL
RETEAUA FEROVIARA
LEGENDA
CALE FERATA
MADARA8
OGRA
POGACEAUA
8NCA
CLANZEL
BAND
GORNE8T
MERCUREA
NRAJULU
CORO8ANMARTN
8UPLAC
PA8AREN
GALE8T
Caluseri
CORUNCA
CEAUSU DE CAMPIE ERNEI
PANET
SANTANA DE MURES
SANGEORGIU DE MURES
LIVEZENI
SANCRAIU DE MURES
SANPAUL
UNGHENI
GHEORGHE DOJA
CRACIUNESTI
ACATARI
CRISTESTI
TARGU-MURE8
Morsa
RACU
GLODEN
N
Sausa
Moresti
Chirileu
Vidrasau
UNGHEN
GHEORGHE DOJA
Valea zvoarelor
Cerghid
Vaidacuta
Satu Nou
Tirimia
Cerghizel
Leordeni
Tirimioara
Cinta
Cornesti
CRACUNEST
Corbesti
Gruisor
Valeni
Gaiesti
Suveica
Calimanesti
Chendu
Agristeu
Coroi COROSANMARTN
Odrihei
SUPLAC
BALAUSER
Sanmarghita
Valureni CRSTEST
Berghia
Nazna
Budiul Mic
Curteni
SANTANA DE MURES
Bardesti
Hartau
Tiptelnic
MADARAS
BAND
CEUASU DE
CAMPE
Herghelia
Padureni
Campenita
Sabed
Culpiu
SNCA
Fanatele
Madarasului
GLODEN
ERNE
Padureni
lioara
ara de Mures
cland
Cotus
Beu
Tofalau
Poienita
Sanisor
LVEZEN
Veta
Maiad
Bozeni
Corunca
vanesti
Laureni
GALEST
Bolintineni
PASAREN
Galateni
Roteni
ACATAR
Murgesti
Stejeris
SANGORGU DE
MURES
Mosuni
lieni
Sacateni
Lechincioara
Dumbravioara
Sangeru de Padure
Chinara
Voiniceni
Cuiesd
Porumbeni
Santioana de
Mures
Recea La Grui
SANPAUL
Dileu Nou
Troita
Soimus
FANTANELE
Oroiu
Petea
Bozed
GORNEST Paiageni
Mura Mica
RACU
MCA
Somostelnic
Giulus
Cipau
Dileu Vechi
DN15
DN15F
D
J
1
5
3
B
FACTORI DE MEDIU
Acest document si informatiile pe care le contine pot fi utilizate exclusiv in scopul in care acesta a fost elaborat.
Copierea, reproducerea sau utilizarea partiala sau integrala a prezentului document in alte scopuri este interzisa fara acordul scris
din partea SC Proiect SRL. Documentul este valabil numai cu stampilele si semnaturile proiectantilor si verificatorilor in original.
REACTUALIZARE
PLAN URBANISTIC GENERAL
TIRGU MURES
E60
E60
DN13A
DJ142
DJ151D
DJ151B
DJ135
DJ152A
DJ153A
LIMITE ADMINISTRATIV TERITORIALE
LIMITATERITORIULUI PERIURBAN
LIMITAUNITATILORADMINISTRATIV TERITORIALE
CATEGORII DE LOCALITATI
MUNICIPIU RESEDINTADE JUDET
SATERESEDINTE DE COMUNA
SATE
LEGENDA
RETEAUA RUTIERA
DRUM EUROPEAN
DRUM NATIONAL
DRUM JUDETEAN
DRUM COMUNAL
RETEAUA FEROVIARA
CALE FERATA
Sursa PATZTirgu Mures
EDILITARE 1
MADARA8
OGRA
POGACEAUA
8NCA
CLANZEL
BAND
GORNE8T
MERCUREA
NRAJULU
CORO8ANMARTN
8UPLAC
PA8AREN
GALE8T
Caluseri
CORUNCA
CEAUSU DE CAMPIE
ERNE
PANET
SANTANA DE MURES
SANGEORGIU DE MURES
LVEZEN
SANCRAIU DE MURES
SANPAUL
UNGHEN
GHEORGHE DOJA
CRACIUNESTI
ACATAR
CR8TE8T
TARGU-MURE8
Morsa
RACU
GLODEN
Sausa
Moresti
Chirileu
Vidrasau
UNGHEN
GHEORGHE DOJA
Valea zvoarelor
Cerghid
Vaidacuta
Satu Nou
Tirimia
Cerghizel
Leordeni
Tirimioara
Cinta
Cornesti
CRACUNEST
Corbesti
Gruisor
Valeni
Gaiesti
Suveica
Calimanesti
Chendu
Agristeu
Coroi COROSANMARTN
Odrihei
SUPLAC
BALAUSER
Sanmarghita
Valureni CRSTEST
Berghia
Nazna
Budiul Mic
Curteni
SANTANA DE MURES
Bardesti
Hartau
Tiptelnic
MADARAS
BAND
CEUASU DE
CAMPE
Herghelia
Padureni
Campenita
Sabed
Culpiu
SNCA
Fanatele
Madarasului
GLODEN
ERNE
Padureni
lioara
ara de Mures
cland
Cotus
Beu
Tofalau
Poienita
Sanisor
LVEZEN
Veta
Maiad
Bozeni
Corunca
vanesti
Laureni
GALEST
Bolintineni
PASAREN
Galateni
Roteni
ACATAR
Murgesti
Stejeris
SANGORGU DE
MURES
Mosuni
lieni
Sacateni
Lechincioara
Dumbravioara
Sangeru de Padure
Chinara
Voiniceni
Cuiesd
Porumbeni
Santioana de
Mures
Recea La Grui
SANPAUL
Dileu Nou
Troita
Soimus
FANTANELE
Oroiu
Petea
Bozed
GORNEST Paiageni
Mura Mica
RACU
MCA
Somostelnic
Giulus
Cipau
Dileu Vechi
DN15
DN15F
D
J
1
5
3
B
Acest document si informatiile pe care le contine pot fi utilizate exclusiv in scopul in care acesta a fost elaborat.
Copierea, reproducerea sau utilizarea partiala sau integrala a prezentului document in alte scopuri este interzisa fara acordul scris
din partea SC Proiect SRL. Documentul este valabil numai cu stampilele si semnaturile proiectantilor si verificatorilor in original.
REACTUALIZARE
PLAN URBANISTIC GENERAL
TIRGU MURES

ECHPARE EDLTARA
- UNITATI ADMINISTRATIVE TERITORIALE CU SISTEM CENTRALIZAT
DE ALIMENTARE CU APA
- UNITATI ADMINISTRATIVE TERITORIALE CU SISTEM PARTIAL SAU
FARA SISTEM CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU APA
- UNITATI ADMINISTRATIVE TERITORIALE CU SISTEM
DE CANALIZARE SI EPURARE A APELOR UZATE
- UNITATI ADMINISTRATIVE TERITORIALE CU SISTEM
DE CANALIZARE A APELOR UZATE
- UNITATI ADMINISTRATIVE TERITORIALE CU SISTEM PARTIAL SAU
FARA SISTEM DE CANALIZARE SI EPURARE A APELOR UZATE
SANTANA DE MURES
LIMITE ADMINISTRATIV TERITORIALE
LIMITATERITORIULUI PERIURBAN
LIMITAUNITATILORADMINISTRATIV TERITORIALE
CATEGORII DE LOCALITATI
MUNICIPIU RESEDINTADE JUDET
SATERESEDINTE DE COMUNA
SATE
LEGENDA
E60
E60
DN13A
DJ142
DJ151D
DJ151B
DJ135
DJ152A
DJ153A
-LINIE ELECTRICA 400 kv
- LINIE ELECTRICA 220 kv
- LINIE ELECTRICA 110 kv
- STATIE DE TRANSFORMARE 400/200/110 kv
- STATIE DE TRANSFORMARE 110 kv /MT
- MAGISTRALA FIBRA OPTICA
- CABLU COAXIAL MAGISTRAL
- CABLU COAXIAL JOASA FRECVENTA /INALTAFRECVENTA
- NOD FIBRA OPTICA
ALMENTAREA CU ENERGE ELECTRCA
TELECOMUNCAT
ALMENTARE CU GAZE NATURALE
- LOCALITATECU RETEA DE DISTRIBUTIE
GAZE NATURALE FUNCTIONALE
- LOCALITATECU RETEA DE DISTRIBUTIE PARTIAL
REALIZATA
RETEAUA RUTIERA
DRUM EUROPEAN
DRUM NATIONAL
DRUM JUDETEAN
DRUM COMUNAL
RETEAUA FEROVIARA
CALE FERATA
Sursa PATZTirgu Mures
EDILITARE 2
Caluseri
Acest document si informatiile pe care le contine pot fi utilizate exclusiv in scopul in care acesta a fost elaborat.
Copierea, reproducerea sau utilizarea partiala sau integrala a prezentului document in alte scopuri este interzisa fara acordul scris
din partea SC Proiect SRL. Documentul este valabil numai cu stampilele si semnaturile proiectantilor si verificatorilor in original.
REACTUALIZARE
PLAN URBANISTIC GENERAL
TIRGU MURES
MADARA8
CORUNCA
OGRA
POGACEAUA
8NCA
CLANZEL
BAND
GORNE8T
CEAUSU DE CAMPIE ERNEI
PANET
SANGEORGIU DE MURES
MERCUREA
NRAJULU
LIVEZENI SANCRAIU DE MURES
CORO8ANMARTN
8UPLAC
SANPAUL
UNGHENI
GHEORGHE DOJA
CRACIUNESTI
ACATARI
PA8AREN
CRISTESTI
GALE8T
TARGU-MURE8
Morsa
RACU
GLODEN
Sausa
Moresti
Chirileu
Vidrasau
UNGHEN
GHEORGHE DOJA
Valea zvoarelor
Cerghid
Vaidacuta
Satu Nou
Tirimia
Cerghizel
Leordeni
Tirimioara
Cinta
Cornesti
CRACUNEST
Corbesti
Gruisor
Valeni
Gaiesti
Suveica
Calimanesti
Chendu
Agristeu
Coroi COROSANMARTN
Odrihei
SUPLAC
BALAUSER
Sanmarghita
Valureni CRSTEST
Berghia
Nazna
Budiul Mic
Curteni
SANTANA DE MURES
Bardesti
Hartau
Tiptelnic
MADARAS
BAND
CEUASU DE
CAMPE
Herghelia
Padureni
Campenita
Sabed
Culpiu
SNCA
Fanatele
Madarasului
GLODEN
ERNE
Padureni
lioara
ara de Mures
cland
Cotus
Beu
Tofalau
Poienita
Sanisor
LVEZEN
Veta
Maiad
Bozeni
Corunca
vanesti
Laureni
GALEST
Bolintineni
PASAREN
Galateni
Roteni
ACATAR
Murgesti
Stejeris
SANGORGU DE
MURES
Mosuni
lieni
Sacateni
Lechincioara
Dumbravioara
Sangeru de Padure
Chinara
Voiniceni
Cuiesd
Porumbeni
Santioana de
Mures
Recea La Grui
SANPAUL
Dileu Nou
Troita
Soimus
FANTANELE
Oroiu
Petea
Bozed
GORNEST Paiageni
Mura Mica
RACU
MCA
Somostelnic
Giulus
Cipau
Dileu Vechi
DN15
DN15F
D
J
1
5
3
B
LEGENDA
LMTA ZONA
PERURBAN
ORAS- RESEDNTA
DE COMUNA
SAT
MUNCPU- RESEDNTA
DE JUDET
SUPRAFATA COMUNA
LMTA UNTAT
ADMNSTRATVE
NTRAJUDETENE
SUPRAFATA AGRCOLA PE
PRNCPALELE CATEGOR DE
FOLOSNTA
LEGUME
SUPRAFATA TEREN AGRCOL
ARABL
FANETE
PASUN
LVEZ
CULTURA VTCOLA
RAUL MURES
R(raza cercului)= 20 X (S agricola/ )
ANALZA PRVND
AGRCULTURA N TERTORU
(NVEL PERURBAN)
MADARAS
OGRA
POGACEAUA
SNCA
CLANZEL
BAND
GORNEST
MERCUREA
NRAJULU
COROSANMARTN
SUPLAC
PASAREN
GALEST
Caluseri
cland
Valea zvoarelor
Satu Nou
Valureni CRSTEST
Sanisor
SANGORGU DE
MURES
CORUNCA
CEUASU DE CAMPIE ERNEI
PANET
SANTANA DE MURES
SANGEORGIU DE MURES
SANCRAIU DE MURES
SANPAUL
UNGHENI
GHEORGHE DOJA
CRACIUNESTI
ACATARI
CRISTESTI
TARGU-MURES
Morsa
RACU
GLODEN
LIVEZENI
N
REACTUALIZARE
PLAN URBANISTIC GENERAL
TIRGU MURES
Sausa
Moresti
Chirileu
Vidrasau
UNGHEN
GHEORGHE DOJA
Cerghid
Vaidacuta
Tirimia
Cerghizel
Leordeni
Tirimioara
Cinta
Cornesti
CRACUNEST
Corbesti
Gruisor
Valeni
Gaiesti
Suveica
Calimanesti
Chendu
Agristeu
Coroi COROSANMARTN
Odrihei
SUPLAC
BALAUSER
Sanmarghita
Berghia
Nazna
Budiul Mic
SANCRAUL DE MURES
PANET
Curteni
SANTANA DE MURES
Bardesti
Hartau
Tiptelnic
MADARAS
BAND
CEUASU DE
CAMPE
Herghelia
Padureni
Campenita
Sabed
Culpiu
SNCA
Fanatele
Madarasului
GLODEN
ERNE
Padureni
lioara
ara de Mures
Cotus
Beu
Tofalau
Poienita
LVEZEN
Veta
Maiad
Bozeni
Corunca
vanesti
Laureni
GALEST
Bolintineni
PASAREN
Galateni
Roteni
ACATAR
Murgesti
Stejeris
Mosuni
lieni
Sacateni
Lechincioara
Dumbravioara
Sangeru de Padure
Chinara
Voiniceni
Cuiesd
Porumbeni
Santioana de
Mures
Recea La Grui
SANPAUL
Dileu Nou
Troita
Soimus
FANTANELE
Oroiu
Petea
Bozed
GORNEST
Paiageni
Mura Mica
RACU
MCA
Somostelnic
Giulus
Cipau
Dileu Vechi
Mura Mare
Petrilaca de
Mures
Teleac
Peris
Negrenii de
Campie
Sincai Fanate
Fanate
Valea Mare
Valea Rece
Chisalita
Capusu de
Campie
GREBENSU
DE CAMPE
Marasesti
POGACEAUA
LMTA ZONA
PERURBAN
ORAS- RESEDNTA
DE COMUNA
SAT
MUNCPU- RESEDNTA
DE JUDET
SUPRAFATA COMUNA
LMTA UNTAT
ADMNSTRATVE
NTRAJUDETENE
PORCNE TOTAL
BOVNE TOTAL
OVNE TOTAL
PASAR TOTAL
RAUL MURES
ANALZA PRVND
ZOOTEHNA N TERTORU
(NVEL PERURBAN)
Caluseri
cland
MADARAS
OGRA
POGACEAUA
SNCA
CLANZEL
BAND
GORNEST
MERCUREA
NRAJULU
COROSANMARTN
SUPLAC
PASAREN
GALEST
Valea zvoarelor
Satu Nou
Valureni CRSTEST
Sanisor
SANGORGU DE
MURES
CORUNCA
CEUASU DE CAMPIE ERNEI
PANET
SANTANA DE MURES
SANGEORGIU DE MURES
SANCRAIU DE MURES
SANPAUL
UNGHENI
GHEORGHE DOJA
CRACIUNESTI
ACATARI
CRISTESTI
TARGU-MURES
Morsa
RACU
GLODEN
LIVEZENI
N
REACTUALIZARE
PLAN URBANISTIC GENERAL
TIRGU MURES
Sausa
Moresti
Chirileu
Vidrasau
UNGHEN
GHEORGHE DOJA
Cerghid
Vaidacuta
Tirimia
Cerghizel
Leordeni
Tirimioara
Cinta
Cornesti
CRACUNEST
Corbesti
Gruisor
Valeni
Gaiesti
Suveica
Calimanesti
Chendu
Agristeu
Coroi COROSANMARTN
Odrihei
SUPLAC
BALAUSER
Sanmarghita
Berghia
Nazna
Budiul Mic
SANCRAUL DE MURES
PANET
Curteni
SANTANA DE MURES
Bardesti
Hartau
Tiptelnic
MADARAS
BAND
CEUASU DE
CAMPE
Herghelia
Padureni
Campenita
Sabed
Culpiu
SNCA
Fanatele
Madarasului
GLODEN
ERNE
Padureni
lioara
ara de Mures
Cotus
Beu
Tofalau
Poienita
LVEZEN
Veta
Maiad
Bozeni
Corunca
vanesti
Laureni
GALEST
Bolintineni
PASAREN
Galateni
Roteni
ACATAR
Murgesti
Stejeris
Mosuni
lieni
Sacateni
Lechincioara
Dumbravioara
Sangeru de Padure
Chinara
Voiniceni
Cuiesd
Porumbeni
Santioana de
Mures
Recea La Grui
SANPAUL
Dileu Nou
Troita
Soimus
FANTANELE
Oroiu
Petea
Bozed
GORNEST
Paiageni
Mura Mica
RACU
MCA
Somostelnic
Giulus
Cipau
Dileu Vechi
Mura Mare
Petrilaca de
Mures
Teleac
Peris
Negrenii de
Campie
Sincai Fanate
Fanate
Valea Mare
Valea Rece
Chisalita
Capusu de
Campie
GREBENSU
DE CAMPE
Marasesti
POGACEAUA
E60
E60
DN13A
DJ142
DJ151D
DJ151B
DJ135
DJ152A
DJ153A
LIMITE ADMINISTRATIV TERITORIALE
LIMITATERITORIULUI PERIURBAN
LIMITAUNITATILORADMINISTRATIV TERITORIALE
CATEGORII DE LOCALITATI
MUNICIPIU RESEDINTADE JUDET
SATERESEDINTE DE COMUNA
SATE
RETEAUA RUTERA
DRUM EUROPEAN
DRUM NATIONAL
DRUM JUDETEAN
DRUM COMUNAL
RETEAUA FEROVIARA
- CALE FERATA
LEGENDA
TERENURI CU DESTINATIE AGRICOLA
TEREN ARABIL IN CAMPII SI PODISURI
PASUNI SI FANETE NATURALE IN REGIUNI COLINARE SI MONTANE
TERENURI PENTRU CLADIRI PUBLICE
LOCUINTE SI ACTIVITATI ECONOMICE
TERENURI PENTRU ALTEDESTINATII (TEREN AEROPORT)
PADURI DE PRODUCTIE
PADURI DE PROTECTIE SI PRODUCTIE
RESEDINTA DE INSPECTORAT SILVIC
RESEDINTA DE OCOL SILVIC
ZONE CU DEFICIT DE SUPRAFETE DE PADURI CARE FACE
DIFICILA ACTIVITATEASILVICA
POTENTIALUL PRODUCTIV AL SOLURILOR
(CLASE DE PRETABILITATE A TERENURILOR)
POTENTIAL RIDICAT- (CLASA III DE CALITATE) - PRETABIL LA FUNCTIUNILE AGRICOLE
IN CONDITII DE AMELIORARE APOTENTIALULUI PRODUCTIV
POTENTIAL SCAZUT - (CLASA IV DE CALITATE)
- PREDOMINANT PASUNI SI FANETE CU CAPACITATEDE PRODUCTIE SLABA
AMENAJARI PENTRU IMBUNATATIRI FUNCIARE
AMENAJARI DE COMBATEREAEROZIUNI SOLULUI PE TERENURI AFECTATEDE ALUNECARI DE TEREN
SI EROZIUNI IN DIFERITE STADII DE EVOLUTIE
(DE SUPRAFATA, DE ADANCIME)
AMENAJARI DE DESECARE IN SISTEME MAI MARI DECAT 1000HA PE SUPRAFETE AFECTATEDE EXCES
DE UMIDITATE
GALE8T
PA8AREN
8UPLAC
CORO8ANMARTN
MERCUREA
NRAJULU
GORNE8T
BAND
CLANZEL
8NCA
POGACEAUA
OGRA
MADARA8
Caluseri
CR8TE8T
ACATAR
CRACIUNESTI
GHEORGHE DOJA
UNGHEN
SANPAUL
SANCRAIU DE MURES
LVEZEN
SANTANA DE MURES
SANGEORGIU DE MURES
PANET
ERNE
CEAUSU DE CAMPIE
TARGU-MURE8
CORUNCA
Morsa
RACU
GLODEN
Bozeni
Dileu Vechi
Mura Mica
Sausa
Moresti
Chirileu
Vidrasau
UNGHEN
GHEORGHE DOJA
Valea zvoarelor
Cerghid
Vaidacuta
Satu Nou Tirimia
Cerghizel
Leordeni
Tirimioara
Cinta
Cornesti
CRACUNEST
Corbesti
Gruisor
Valeni
Gaiesti
Suveica
Calimanesti
Chendu
Agristeu
Coroi COROSANMARTN
Odrihei
SUPLAC
BALAUSER
Sanmarghita
Valureni CRSTEST
Berghia
Nazna
Budiul Mic
Curteni
SANTANA DE MURES
Bardesti
Hartau
Tiptelnic
MADARAS
BAND
CEUASU DE
CAMPE
Herghelia
Santioana de
Mures
Padureni
Campenita
Sabed
Culpiu
SNCA
Fanatele
Madarasului
GLODEN
ERNE
Padureni
lioara
ara de Mures
cland
Cotus
Beu
Tofalau
Poienita
Sanisor
LVEZEN
Veta
Maiad
Corunca
vanesti
Laureni
GALEST
Bolintineni
PASAREN
Galateni
Roteni
ACATAR
Murgesti
Stejeris
SANGORGU DE
MURES
Mosuni
lieni
Sacateni
Lechincioara
Dumbravioara
Sangeru de Padure
Chinara
Voiniceni
Cuiesd
Porumbeni
Recea La Grui
SANPAUL
Dileu Nou
Troita
Soimus
FANTANELE
Oroiu
Petea
Bozed
GORNEST Paiageni
RACU
MCA
Somostelnic
Giulus
Cipau
DN15
DN15F
D
J
1
5
3
B
REACTUALIZARE
PLAN URBANISTIC GENERAL
TIRGU MURES
LMTA ZONA
PERURBAN
ORAS- RESEDNTA
DE COMUNA
SAT
MUNCPU- RESEDNTA
DE JUDET
SUPRAFATA COMUNA
LMTA UNTAT
ADMNSTRATVE
NTRAJUDETENE
RAUL MURES
NUMAR SALARAT/SOCETATE COMERCALA
5-50 50-100 peste100 de salariati
NDUSTRAL
CONSTRUCT
TRANSPORTUR S
DEPOZTARE
ALTELE
NUMAR DE SALARAT CARE FAC
NAVETA LA TARGU-MURES( 1mm=100
salariati)
ACTV N NDUSTRE - PROCENT DN
TOTALUL POPULATE COMUNE
R= nr.navetisti/
COMUNE CU SUB 10% ACTV N NDUSTRE
COMUNE CU 10-20% ACTV N NDUSTRE
COMUNE CU PESTE 20% ACTV N NDUSTRE
POPULATA ACTVA N
NDUSTRE S SERVC
(NVEL PERURBAN)
MADARAS
OGRA
POGACEAUA
SNCA
CLANZEL
BAND
GORNEST
SANTANA DE MURES
MERCUREA
NRAJULU
COROSANMARTN
SUPLAC
PASAREN
GALEST
Caluseri
CORUNCA
CEUASU DE CAMPIE ERNEI
PANET
SANGEORGIU DE MURES
LIVEZENI
SANCRAIU DE MURES
SANPAUL
UNGHENI
GHEORGHE DOJA
CRACIUNESTI
ACATARI
CRISTESTI
TARGU-MURES
Morsa
RACU
GLODEN
N
Sausa
Moresti
Chirileu
Vidrasau
UNGHEN
GHEORGHE DOJA
Valea zvoarelor
Cerghid
Vaidacuta
Satu Nou Tirimia
Cerghizel
Leordeni
Tirimioara
Cinta
Cornesti
CRACUNEST
Corbesti
Gruisor
Valeni
Gaiesti
Suveica
Calimanesti
Chendu
Agristeu
Coroi COROSANMARTN
Odrihei
SUPLAC
BALAUSER
Sanmarghita
Valureni CRSTEST
Berghia
Nazna
Budiul Mic
SANCRAUL DE MURES PANET
Curteni
SANTANA DE MURES
Bardesti
Hartau
Tiptelnic
MADARAS
BAND
CEUASU DE
CAMPE
Herghelia
Padureni
Campenita
Sabed
Culpiu
SNCA
Fanatele
Madarasului
GLODEN
ERNE
Padureni
lioara
ara de Mures
cland
Cotus
Beu
Tofalau
Poienita
Sanisor
LVEZEN
Veta
Maiad
Bozeni
Corunca
vanesti
Laureni
GALEST
Bolintineni
PASAREN
Galateni
Roteni
ACATAR
Murgesti
Stejeris
SANGORGU DE
MURES
Mosuni
lieni
Sacateni
Lechincioara
Dumbravioara
Sangeru de Padure
Chinara
Voiniceni
Cuiesd
Porumbeni
Santioana de
Mures
Recea La Grui
SANPAUL
Dileu Nou
Troita
Soimus
FANTANELE
Oroiu
Petea
Bozed
GORNEST Paiageni
Mura Mica
RACU
MCA
Somostelnic
Giulus
Cipau
Dileu Vechi
Mura Mare
Petrilaca de
Mures
Teleac
Peris
Negrenii de
Campie
Sincai Fanate
Fanate
Valea Mare
Valea Rece
Chisalita
Capusu de
Campie
GREBENSU
DE CAMPE
Marasesti
POGACEAUA
REACTUALIZARE
PLAN URBANISTIC GENERAL
TIRGU MURES
MADARAS
CHBED
CORUNCA
SARATEN BEREN
de BRANCOVENEST
LUDUS
ERNUT
SOVATA
TARNAVEN
SGHSOARA
REGHN
CHETAN
BOGATA
CUC
ATNTS
BCHS
ADAMUS
BAGACU
GANEST
CUCERDEA
OGRA
SARMASU SANPETRU DE CAMPE
POGACEAUA
SNCA
VALEA LARGA
TAUREN
SANGER
CLANZEL
BAND
PAPU LARAN
ZAU DE CAMPE
GREBENSU DE CAMPE
SAULA
MHESU DE CAMPE
VATAVA
DEDA LUNCA BRADULU
RUS-MUNT
ALUNS
DECU DE JOS
SOLOVASTRU
BECA DE JOS
GURGHU
HODAC
RASTOLTA
STANCEN
CRAEST
PETELEA
GORNEST
VOVODEN
GLODEN
BALA
RCU
PANET
MERCUREA NRAJULU
HODOSA
EREMTU
MAGHERAN
VARGATA
BANEST
CHHERU DE JOS
BAHNEA
VSOARA
ZAGAR
BALAUSER
COROSANMARTN SUPLAC
MCA
SANPAUL
UNGHEN
CRACUNEST
ACATAR
DANES
GALEST
NEAUA
FANTANELE
GHNDAR
SANGEORGU DE PADURE
VETCA
NADES
ALBEST
VANATOR
SASCHZ
APOLD
LUNCA
COZMA
SUSEN
BRANCOVENEST
BATOS
FARAGAU
BREAZA
ZONA CU CETAT TARANEST S BSERC
FORTFCATE DN PODSUL TARNAVELOR
ZONA SOVATA -DE NTERES TURSTC NATONAL
ZONA PERURBANA
ZONA MONTANA CU VALOARE PESAGERA S DE
TRANZT SPRE NORDUL S ESTUL TAR
ZONA TURSTCA CU OBECTVE SPECFCE
(SALNA, CHELE TURZ, MUNT APUSEN ) S DE
TRANZT SPRE GRANTA DE VEST A TAR
MUNCPUL TARGU-MURES
SUPRAFATA JUDETULU MURES
LEGENDA
REPERE TURSTCE N
SPATUL NATONAL
CEUASU DE CAMPE
ERNE
SANTANA DE MURES
SANGEORGU DE MURES
LVEZEN SANCRAU DE MURES
GHEORGHE DOJA
PASAREN
CRSTEST
TARGU-MURES
JUDETUL CLUJ
JUDETUL ALBA
JUDETUL HARGHTA
JUDETUL BSTRTA-NASAUD
JUDETUL SUCEAVA
JUDETULSBU
JUDETUL BRASOV
MUNT CALMAN
MUNT GURGHU
N
REACTUALIZARE
PLAN URBANISTIC GENERAL
TIRGU MURES
MADARAS
CHBED
CORUNCA
SARATEN BEREN
de BRANCOVENEST
LUDUS
ERNUT
SOVATA
TARNAVEN
SGHSOARA
REGHN
CHETAN
BOGATA
CUC
ATNTS
BCHS
ADAMUS
BAGACU
GANEST
CUCERDEA
OGRA
SARMASU SANPETRU DE CAMPE
POGACEAUA
SNCA
VALEA LARGA
TAUREN
SANGER
CLANZEL
BAND
PAPU LARAN
ZAU DE CAMPE
GREBENSU DE CAMPE
SAULA
MHESU DE CAMPE
VATAVA
DEDA LUNCA BRADULU
RUS-MUNT
ALUNS
DECU DE JOS
SOLOVASTRU
BECA DE JOS
GURGHU
HODAC
RASTOLTA
STANCEN
CRAEST
PETELEA
GORNEST
VOVODEN
GLODEN
BALA
RCU
CEAUSU DE CAMPE
ERNE
PANET
SANTANA DE MURES
MERCUREA NRAJULU
LVEZEN
HODOSA
EREMTU
MAGHERAN
VARGATA
BANEST
CHHERU DE JOS
BAHNEA
VSOARA
ZAGAR
BALAUSER
COROSANMARTN SUPLAC
MCA
SANPAUL
UNGHEN
GHEORGHE DOJA
CRACUNEST
ACATAR
PASAREN
CRSTEST
DANES
GALEST
NEAUA
FANTANELE
GHNDAR
SANGEORGU DE PADURE
VETCA
NADES
ALBEST
VANATOR
SASCHZ
APOLD
LUNCA
COZMA
SUSEN
BRANCOVENEST
BATOS
FARAGAU
BREAZA
PLAN ZONE DE LOISIR SI REPERE TURISTICE
IN SPATIUL REGIONAL
SANGEORGU DE MURES
SANCRAU DE MURES
TARGU-MURES
N
LEGENDA
OBIECTIV TURISTIC ISTORIC
BISERICA
PARC , GRADINA ZOOLOGICA si ZONE NATURALE PROTE1ATE
CENTRU BALNEAR, APE SARATE
PEISA1E PITORESTI
ZONE PENTRU PESCUIT
AEROPORT
MUNCPUL TARGU-MURES
ZONE NATURALE PROTEJATE
COMUNELE JUDETULU MURES
LMTA ZONE METROPOLTANE
REACTUALIZARE
PLAN URBANISTIC GENERAL
TIRGU MURES
LEGENDA
LMTA ZONA
PERURBAN
ORAS- RESEDNTA
DE COMUNA
SAT
MUNCPU- RESEDNTA
DE JUDET
SUPRAFATACOMUNA
LMTA UNTAT
ADMNSTRATVE
NTRAJUDETENE
ZONA NATURALA PROTEJATA
ZONA CU PESAJE CULTURALE SPECFC
SASEST (arhitectura populara, organizarea spatiala
a localitatilor)
ZONA CU PESAJ GEOGRAFC COMPLEX
(dealuri inalte acoperite cu vegetatie inalta si joasa si
culturi agricole cu zone antropice diverse)
ZONA CU PESAJ DE DEALUR DOMOALE
ACOPERTE DE CULTUR AGRCOLE
Subcarpatii Reghinului si Tarnavei Mici
Podisul Tarnavelor
Valea Muresului
ZONA CU TRASATUR FZCO-GEOGRAFCE OMOGENE
TPUR DE TURSM CARE POT F PRACTCATE
TURSM STATONAR-balneoclimateric
TURSM RURAL
TURSM TNERANT-cultural
TURSM DE SFARST DE
SAPTAMANA
PESAJE LOCALE SPECFCE
TURSM DVERSFCAT
(NVEL PERURBAN)
MADARAS
OGRA
POGACEAUA
SNCA
CLANZEL
BAND
GORNEST
MERCUREA
NRAJULU
COROSANMARTN
SUPLAC
PASAREN
GALEST
Caluseri
CORUNCA
CEUASU DE CAMPIE ERNEI
PANET
SANTANA DE MURES
SANGEORGIU DE MURES
LIVEZENI SANCRAIU DE MURES
SANPAUL
UNGHENI
GHEORGHE DOJA
CRACIUNESTI
ACATARI
CRISTESTI
TARGU-MURES
Morsa
RACU
GLODEN
N
REACTUALIZARE
PLAN URBANISTIC GENERAL
TIRGU MURES
Sausa
Moresti
Chirileu
Vidrasau
UNGHEN
GHEORGHE DOJA
Valea zvoarelor
Cerghid
Vaidacuta
Satu Nou Tirimia
Cerghizel
Leordeni
Tirimioara
Cinta
Cornesti
CRACUNEST
Corbesti
Gruisor
Valeni
Gaiesti
Suveica
Calimanesti
Chendu
Agristeu
Coroi COROSANMARTN
Odrihei
SUPLAC
BALAUSER
Sanmarghita
Valureni CRSTEST
Berghia
Nazna
Budiul Mic
SANCRAUL DE MURES PANET
Curteni
SANTANA DE MURES
Bardesti
Hartau
Tiptelnic
MADARAS
BAND
CEUASU DE
CAMPE
Herghelia
Padureni
Campenita
Sabed
Culpiu
SNCA
Fanatele
Madarasului
GLODEN
ERNE
Padureni
lioara
ara de Mures
cland
Cotus
Beu
Tofalau
Poienita
Sanisor
LVEZEN
Veta
Maiad
Bozeni
Corunca
vanesti
Laureni
GALEST
Bolintineni
PASAREN
Galateni
Roteni
ACATAR
Murgesti
Stejeris
SANGORGU DE
MURES
Mosuni
lieni
Sacateni
Lechincioara
Dumbravioara
Sangeru de Padure
Chinara
Voiniceni
Cuiesd
Porumbeni
Santioana de
Mures
Recea La Grui
SANPAUL
Dileu Nou
Troita
Soimus
FANTANELE
Oroiu
Petea
Bozed
GORNEST Paiageni
Mura Mica
RACU
MCA
Somostelnic
Giulus
Cipau
Dileu Vechi
Mura Mare
Petrilaca de
Mures
Teleac
Peris
Negrenii de
Campie
Sincai Fanate
Fanate
Valea Mare
Valea Rece
Chisalita
Capusu de
Campie
GREBENSU
DE CAMPE
Marasesti
POGACEAUA
ERNEI
LIVEZENI
TIRGU-MURES
SANTANA DE MURES
TOFALAU
COTUS
LIMITA TERITORIU ADMINISTRATIV
TERITORIU INTRAVILAN EXISTENT
CURSURI DE APA
PADURI
ZONA CENTRALA
CALEA FERATA
DRUM NATIONAL 15A
D
N
1
5
A
s
p
re
R
E
G
H
IN
TG-MURES, LEGATURA
CU CALEASIGHISOAREI,
AUTOSTRADA TRANSILVANIA
C
A
L
E
A
F
E
R
A
T
A
T
G
-M
U
R
E
S
- D
E
D
A
MIERCUREA NIRAJULUI
RESURSE HIDROGRFICE(RAUL MURES SI AFLUENTI) DE SUPRAFATA
RESURSE HIDROGRFICE DE ADANCIME(APELE SARATEFACTOR
AL DEZVOLTARII FUNCTIEI TURISTICO-BALNEARE)
VEGETATIACA SUPORT AL DEZOLTARII FUNCTIEI TURISTICE SI
DE PETRECERE ATIMPULUI LIBER
- PADURE
- LUNCA
- REZERVATIANATURALA"STEJARII SECULARI)
RELIEFUL CASURSA DE IMAGINE PEISAGERA IN AMENAJARETERITORIULUI
- CORNISE SUPERIOARE DE RELIEF
- CORNISE INTERMEDIARE DE RELIEF
1. CADRU NATURAL SUPORTUL ACTlVlTATlLOR CU
PROFlL TURlSTlC Sl DE PETRECERE A TlMPULUl LlBER
2. CADRU ANTROPlC FACTOR MAJOR DE lMBUNATATlRE A
POTENTlALULUl TURlSTlC, CULTURAL Sl DE RECREERE
MONUMENTE STORCE S ALTE LOCAT CU VALOARE MEMORALA SAU AMBENTALA
- CASTELUL MARAFF, BSERCA CATOLCA
- STUR ARHEOLOGCE
- TURNUL BALOR SARATE
LOCATE TRADTONALA PENTRU TRATAMENTE
(FANTANACU APASARATA, GRADNA CU SARE, BA SARATE)
CU APE DE ADANCME PUTERNC MNERALZATE(CL., .) S NAMOL MNERAL TERAPEUTC
LOCALTAT CONSERVATE S NEALTERATE CA AMPLSAMENT,
ARHTECTURA, DEVOLTAREAGRCOLA - ECOLOGCA
SPAT CONSTRUTE CU DENSTAT MODERATE
(DE TRANZT) - CU POTENTAL DE REAMENAJARE, RECONVERSE S DEZVOLTARE
M
m
L
B
3. lNFRASTUCTURA TURlSTlCA
ELEMENT PRlMORDlAL lN DEZVOLTAREA FUNCTlEl
TURlSTlCE Sl DE PETRECERE A TlMPULUl LlBER
- COMPLEX DE CAZARE Sl TRATAMENT APOLLO
- PENSlUNl TURlSTlCE
4. ACCESIBILITATE
FACTOR DE SPRJN AL FUNCTUN
TURSTCE S DE AGREMENT
DN - 15A
CF - TARGU MURES - DEDA
M
m
B L
L
M
R
R
LEGENDA
CLUSTER TURISM
TIRGU MURES - SINGEORGIU DE MURES
L
DEZVOLTAREA FUNCTIONALA A COMUNEI
SINGEORGIU DE MURES CA ZONA TURISTICA,
BALNEARA
SINGEORGIU DE MURES
AEROPORT DE AGREMENT
rauI MURES
TARGU MURES CENTRU DE POLARIZARE
PENTRU TURISM CULTURAL
MUZEE
(ZONE DE EXPOZITII SI INTALNIRI CULTURALE)
BISERICA ROMANO-CATOLICA
CENTRU ISTORIC
UNITATE IN DIVERSITATE
CATEDRALA ORTODOXA
ARHITECTURA DE CALITATE IN ANSAMBLUL
TEATRULUI NATIONAL SEC. XX.
ANSAMBLU ARHITECTURAL SECESSION
PREFECTURA SI PALATUL CULTURII
CETATEA TARGU MURES
(ZONA INTEGRATA DE ARHITECTURA VECHE
SI FUNCTIUNI CONTEMPORANE)
D
N
1
5
s
p
r
e
R
E
G
H
lN
D
J
1
3
5
s
p
re
L
lV
E
Z
E
N
l
D
N

1
3 s
p
r
e

S
H
l
G
H
l
S
O
A
R
A
D
N
1
5
s
p
re
C
L
U
J
N
A
P
O
C
A
DJ 152 A
spre SARMASU