Sunteți pe pagina 1din 1

al Xil-lea: secolul Din r..

olul aIKII-lea pdnd,in a, manietismul Renagtere pre-Renasterea,

:= rJ arheolog Papd cu preocupdri s: orasele-s?: in declin, se aflS

:a:: : ConstantinoPolulu cdderea iasfi-s: Franta dintre SiAnglia sidesd'.2-s: lsabela deCastilia Ec:^:* 0 nouderd econonicd. iaami:a-: sitesdturi. mirodenii

a Renasterii clasicd ordinea

Rena;terii Mediu Sfhr;itulEuului ;i premisele

Dacd ltalia-medievald. pre-Renaqterii, sepetrecin ale semne politice, sisociale, religioase Schimbdri al Fillp Germand, deNaliune Roman lmperiu Sfdntului asupra impunisupremalia si-gi reuseste prizonier pe il face care Vlll-lea, al Bonifaciu lui ingerintele refuzd Frantei, regele Frumos, tV-lba'cel iar la Avignon, se insialeazd al V-lea papd Clement francez. unui gi impune alegerea in 1302,

paturi etc delduzie manifeste sd-si incep decomanditari, apreciall in picturd, mesteri unii Medlu, Evului LasfArgitul

1.1:-:: la Milano. Florenta, Sforza a'.'a deGonzaga Federigo al ll-lea s:i--:: un mecenai si favorizeazd Reinnoireatehnologicd $i sliint n-: ::-' comerciale schimburilor -:: : p,a r u clu l l t e r e G e r m a nti ia '- " si maicomPlexe :-: maimulte :':: rdmasa Biserica tensiuni cu gendirii. lJnanismul, 0 revqlulie a reaii-: vietii si asupra asupra m0ra' stiintele, -- :' literele, artele, invate:L-:i din calea barierelor perceptie sa: :-1 realitdtii asupra aa ntropom: c;: = 0 m u l uV i iziune gar: - :unei fruciul crestin este r0mane F :'-: : Marsilio filozofi Umanistii platonismL.;-: in continuitatea s '::' cu filozofia impace teologia si :::: =:: individului Demnitaiea ir 1ii2 : infiinleaza ilozoficare litera'Zs:,informatia stiintifica T:;::: , prioritate ratiunii acordd (Macr a.: toliticaIntelectualii ci u h ) .l : : : - : A l b e r tB i .r u n e l l e s cs 'ealitate lumii centrul Umanismulsi aria din quattmcen - -, valri : I isi extrage 1125 Arta : ::-darsi dinnatu:a statuarei, de : - : : - : e c i u t d r ld ea n a l i zd 'epercuteaz5 pic:-- :il asupra 'udicioas d o d a t dc u : : s : : : : -a.-': - propor-tiilor si a tehnicii 'ntr-un :' . : real bene=: spatiu 'rmind -: n a t u r a lU Sc c e l l c ' : : : Mani:g-a: si Urbino a Areuo papale al lui Sixta . -:: . cittore -::o artaPrcia-a Se dezvoltE portretul (reflex al cultul, -: ' :lu l iD l - - : : : - i : d i v e r s i f lc h d i:p u Angelicc L i o ps i i a l u iF r a iz meceT a- . : - 1 ' ^ d m i r a tu ia nor 's in caremaesirL : :santiere ',1.: in Galeria : : : c,Jriozltati. platoniciana i?'i 1'2-: -manisti ' B c * - : a - - .' s : l z u a ls ei d i v i n e
l tel

al W-lea,triumfulRenaqterii Secolul

'.-'z = -a Romapapaliia:ia a e p J S l is cia i i I n : p e r-i - : - - : Pilmii adiSti independefi. tJ.5 z '=, =-z )I P i c t o r irie c u n o s ca ::-=-:'. S:-= ce a : e a F r a n c e sd a.i: ': =:: : F ' e ' o ' n s "n su ; ,'a
E '_r ccmnc:uj nni':i_-' :'

unpapd alege care delaKonstanz 4 laconciliul in 141 iasfargit Catolice a Bisericii schismd Marea occidentale. crestindtdiii papalitdJii unltdlii sigarantul sediul redevine peHlartin Roma alV-lea. unic, 10

' Bis.'ae -'-' i -= ;onanlitarii ::ist'or srnt :l:::::.j :.-: :-'