Sunteți pe pagina 1din 101

1

Managementul Ciclului Proiectului

Programare
Identificare
Formulare Implementare
Evaluare&Control
2
MANUAL PCM:

Europa.eu.int/comm/europeaid/qsm/documents/pcm_manual_2004
_en.pdfSurse: o parte a slidurilor acestei prezentari au fost extrase din
prezentarea PowerPoint folosita in cursurile PCM destinate
pesonalului Comisiei Europene (PCM Help Desk).


3
Continut:
1. PCM - ABORDAREA INTEGRATA
2. CADRUL LOGIC AL PROIECTULUI (LOGFRAME)
2.1. ETAPA DE ANALIZA
2.2. ETAPA DE PLANIFICARE
3. CRITERII DE CALITATE
4
1. PCM
ABORDAREA INTEGRATA
5
Structura inter-planificarii in Romania
Planul National de
Dezvoltare (PND)
Progr. de dezv.
judetene
Program de Dezvoltare
Regional
Programe arii
dezavantajate
Program
municipal
FS+FC
PHARE
ISPA + SAPARD
BIRD +BERD
6
De la Proiecte la Programe
Obiective Strategice /Axe Strategice
Programe

Sub-programe
Masuri
B C D
A1 A2
A11 A12 A13
A121 A122 A123 A124
A
A1211
A1212
Proiecte/Actiuni
7
Ce este un proiect ?
prin obtinerea
de rezultate
un pachet distinct
de activitati,
mijloace si investitii
intr-o locatie data si
de-a lungul unei
perioade de timp,
urmand un calendar
pre-definit
contribuind la obiectivele
de dezvoltare globala,
definite in relatia cu
nevoi
prin atingerea
unui scop, vizat
de un grup tinta
de beneficiari
in cadrul unei
institutii
responsibla pentru
proiect
pe baza unui cost
total al proiectului
pentru activitati si
investitii
cost a carui defalcare
arata contributia
financiara a tuturor
partilor
a caror avantaje
sunt considerate mai
mari decit costurile
lor
8
Un proiect public: o investitie
sociala

Proces complex de decizie,
implicind un larg numar de stakeholders
cu interese comune sau contradictorii

AGRICULTURA
CONSTRUCTII
SANATATE
EDUCATIE
ENERGIE
2. Identificat: in
relatie cu nevoile
grupurilor tinta
3. Formulat:
definit intr-un mod
fezabil
si Finantat: adesea
de diferiti
contribuabili
4. Implementat:
activitiati indeplinite
pentru a obtine
resultate
5. Evaluat: pentru a
explica si a trage
lectii din experienta
TRANSPORT
1. Programat:
integrat intr-un cadru
coerent la nivel
national/regional
9
Ciclul Proiectului-Programe UE)
10
Managementul ciclului proiectului
(PCM)
PCM este un termen ce descrie
activitatile de management si
procedurile de decizie utilizate in timpul
ciclului de viata a proiectului.
CE?
11
Decizia privind
folosirea rezultatelor
in programarea
viitoare

Studiu de
Evaluare
Decizia de a continua
conform planificarii sau
de a reorienta proiectul
(evaluare intermediara)
Decizia de
finantare
Ciclul Proiectului : principalele faze si jaloane
finantare
Agrement
de Finantare
Arii prioritare,
sectoare,
progr.in timp
Plan de
Dezvoltare
a tarii
Decizie privind
ce optiune se va studia
mai departe
Decizie privind
intocmirea unei propuneri
de finantare formale
Studiu de - -

Pre-
Fezabilitate
F Studiu de
fezabilitate
Decizia privind
nevoia de
schimbari
Rapoarte de
monitorizare
si progres
Propunere de
12
Programare
Scop Stabilirea cadrului privitor la obiectivele pe termen lung si
prioritatile sectoriale pentru cooperarea in tara/regiune
Stakeholderi Factori de decizie politica la nivel inalt din tara partenera si
institutia/agentia colaboratoare
Pasi
EAnaliza generala a situatiei curente si prospectare a
viitorului
EAnaliza prioritatilor nationale
ERevederea colaborarii anterioare
EActiuni complementare cu alti actori
EOptiuni strategice in colaborarea cu alti factori interesati
(stakeholders)
Produs
Document strategic cu prioritatile agreate de UE si Romania
13
Identificare
Scop Identificarea si selectia ariilor relevante de interventie
si a ideilor de proiect pentru studii ulterioare
Stakeholderi Persoane de decizie din cadrul institutiilor colaboratoare, al
ministerelor tarii partenere si reprezentanti ai grupurilor tinta,
beneficiarilor si consultantilor
Pasi
EColectarea si evaluarea informatiilor privind ariile de
interventie
ERevederea/includerea lectiilor invatate din experientele
anterioare
EStudii de pre-fezabilitate, criterii de eligibilitate
Produs
Succinta descriere a proiectului ce va fi dezvoltat
14
Formulare
Scop Un proiect bine articulat si clar formulat, un proiect fezabil
care sa furnizeze beneficii durabile
Stakeholderi Implicarea tuturor factorilor interesati relevanti la formulare
Pasi
EEfectuarea studiului de fezabilitate
EImplicarea diferitilor stakeholders
EDefinirea aranjamentelor de implementare
E Pregatirea si examinarea propunerii de finantare
EElaborarea solutiilor si obtinerea acordului privind
abordarea proiectului cu toti factorii interesati
Produs
Un document de proiect coerent, satisfacand criteriile de
calitate
15
Implementare
Scop Implementarea proiectului pentru atingerea obiectivelor sale
prin utilizarea eficienta si eficace a resurselor
Stakeholderi Echipa de implementare a proiectului, institutitiile
corespondente, beneficiarii
Pasi ELicitatia si atribuirea contractului
EPlan de lucru detaliat
EExecutarea activitatilor
EAdaptarea activitatilor proiectului
EMonitorizare curenta si evaluare intermediara
Documente Ex. rapoarte de monitorizare a proiectului, rapoarte
trimestriale, anuale
16
Evaluare si Control
Scop
EConsiderarea si formularea lectiilor invatate
EConcluzii pentru programare si actiuni ulterioare
Stakeholderi Evaluatori externi si toti factorii interesati relevanti
Pasi
ETermenii de referinta pentru evaluare (intrebari posibile)
EOrganizarea evaluarii cu metode corespunzatoare
EAnaliza relevantei, eficentei, eficacitatii, impactului si
durabilitatii
E Analiza respectarii legilor si a regulilor
ELectii invatate din experienta
EFurnizarea recomandarilor
Produs
Raport de evaluare
17
Principiile PCM
O Fazele ciclului proiectului proces de decizie
structurat & documentat si jaloane(milestones)
O Orientarea Partenerilor/Factorilor
interesati(stakeholders) - implicarea stakeholders
in luarea deciziilor
O Planificarea cadrului logic structura completa
si consistenta a programului/proiectului
O Durabilitatea - conditii care sa asigure curgerea
continua a beneficiilor dupa incheierea proiectului
O Abordarea integrata documentatie integrata,
consistenta si standardizata
Format
de baza
a
18
Documente standardizate
1. Rezumat
2. Context istoric
3. Analiza sectoriala si a problemei
4.Descrierea proiectului
5. Supozitii, riscuri si flexibilitate
6. Aranjamente de implementare
7. Factori de calitate
Anexa: Cadrul logic
Formatul standard& domeniile in toate
fazele ciclului proiectului
Obiective:
aide mmoire al
elementelor cheie
intelegere comuna
transparenta
memorie institutionala
19
2. MATRICEA LOGICA A PROIECTULUI
(LOGFRAME)
20
Legatura PCM - Logframe
Procese de decizie,
milestones si
instrumente de
management
Managementul
Ciclului Proiectului
Abordarea prin Cadrul
Logic
Program/Proiect
metode de
proiectare
21
Ce este Logframe?
(Matricea Logica)
Tabel furnizind un rezumat privind:
1. de ce un proiect este derulat
2. ce se asteapta sa realizeze proiectul
3. cum urmeaza sa realizeze proiectul aceasta
4. care sunt factorii externi importanti pentru succesul sau
5. unde se gaseste informatia ceruta pentru estimarea succesului
proiectului
6. care sunt mijloacele necesare
7. cit va costa proiectul

22
Structura Matricei Logice
( Logframe)
Descrierea
proiectului
Surse de
Verificare
Supozitii
Obiective
Generale
Scopul
Proiectului
Rezultate
Activitati Mijloace Cost
Pre-condi-
tii
Indicatori
23
- Construirea matricei cadru logic -
definirea structurii proiectului,verificarea
logicii sale interne, formularea obiectivelor
in termeni masurabili
- Planificarea activitatilor determinarea
succesiunii si dependentei activitatilor;
estimarea duratei acestora, stabilirea
jaloanelor(milestones) si atribuirea
responsabilitatii
- Planificarea resurselor dezvoltarea
planurilor de intrari si a bugetului pe baza
planului activitatilor
Abordarea prin Cadrul Logic
- Analiza Stakeholders - identificarea si
caracterizarea principalilor stakeholders
potentiali; estimarea capacitatii acestora
- Analiza problemei- identificarea
problemelor cheie, constringerilor si
oportunitatilor; determinarea relatiilor
cauza- efect
- Analiza solutiilor - dezvoltarea solutiilor
din problemelor identificate; identificarea
relatiilor miloace-final
- Analiza strategiei identificare diferitelor
strategii de realizare a solutiilor; selectarea
celei mai adcvate strategii; determinarea
objectivelor majore (obiective generale;
scop proiect)
FAZA DE PLANIFICARE FAZA DE ANALIZA
24
Logframe- Faza de analiza
Analiza
Stakeholder
Analiza
Problemei
Analiza
Obiectivelor
Alegerea
Strategiilor
PROCES
Matricea
Strategiei
Stakeholders &
Metode
Participative

Arborele
Problemelor

Arborele
Obiectivelor
Analiza
Fezabilitatii;
Analiza
Cost-Beneficiu &
Cost-Eficacitate
METODE
Pas 1 Pas 2 Pas 3
Pas 4
Logica
interventiei
Logframe
Pas 5
25
Pasul 1: Analiza Factorilor interesati
Este o procedura care permite:
Identificarea persoanelor, grupurilor,
organizatiilor avind o legatura cu proiectul
Identificarea intereselor si asteptarilor
grupurilor & personelor care au o posibila
relevanta pentru proiect

Cum?
26
Pasul 1: Analiza Factorilor interesati
Orice persoana, grupuri de persoane,
institutii, asociatii sau firme care ar putea fi
implicate in proiect, direct sau indirect,
pozitiv or negativ
Cine?
Cine sunt stakeholderii ?
27
Pasul 1. Analiza Factorilor interesati
Participarea factorilor interesati:
permite formularea si/sau adaptarea proiectelor la conditiile
sociale, economice si politice;
permite obtinerea de informatii relevante;
intareste relevanta obiectivelor in raport cu nevoile;
arata cum percep factorii interesati realitatea;
intareste capacitatile locale;
intareste societatea civila si
procesul
democratic
28
Pasul 1: Analiza Factorilor interesati
Cum sa procedam?
1. Identificati grupurile/institutiile importante
2. Clasificati (grupuri tinta, beneficiari, grupuri
de interese, contractori, etc.)
3. Caracterizati si analizati strategiile acestora
4. Identificati consecintele pentru proiect
Cum?
29
Aspecte de referinta:
1. Caracteristicile grupului:
Social, economic, institutional
Statutul grupului (formal/informal)
Structura (conducere)
Pasul 1: Analiza Factorilor interesati
30
2. Interese, motivare:
Nevoi, aspiratii
Strategie
Interese (deschise/ascunse)
Asteptari & preocupari
Atitudini fata de proiect
Pasul 1: Analiza Factorilor interesati
31

3. Potential si constringeri:
Puncte tari, Puncte slabe
Posibile contributii la proiect
Pasul 1: Analiza Factorilor interesati
32

Concluzii pentru proiect:

Alegerea GT si a partenerilor
Cum se poate tine cont de grup?
Ce actiuni se pot intreprinde?
Cum se poate aborda grupul?

Pasul 1: Analiza Factorilor interesati
33
Analiza Factorilor interesati (Stakeholder):
Matricea Caracteristicilor
Stake-holder
Characteristici

social, economic,
institutional
diferenta
barbati/femei
structura,
organizare, statut
Interese & asteptari

interese,
asteptari


Capacitataea si
motivatia pentru
schimbare
resurse disponibile
cunostinte,
experienta
posibila contributie
Actiuni posibile


Aprecierea rolului in sau
fata de proiect
cum sa se abordeze
grupul

34
Pasul 2: Analiza Problemei (I)
Este o procedura care permite:
analiza unei situatii existente
identificarea problemelor
cheie in contextul acestora
vizualizarea problemelor in
forma unei diagrame/arbore
(relatie cauza-efect )
Ce ?
35


PROBLEMA
PRINCIPALA
EFECTE
CAUZE
Arborele Problemei schema de baza
Pasul 2: Analiza Problemei (II)
36
Cum sa procedam?

1. identificati problemele majore existente intr-
o situatie data (sesiune brainstorming)
2. selectati o problema principala
3. cautati probleme inrudite cu problema
principala
Cum?
Pasul 2: Analiza Problemei (III)
Seminar participativ
37

4. stabiliti o ierarhie cauza efect
problemele care genereaza direct problema
principala sunt asezate dedesubt
Problemele care sunt efecte directe ale
problemei principale sunt asezate deasupra

Cum?
Pasul 2: Analiza Problemei (III)
38

5. legati problemele cu sageti cauza-efect
6. revedeti diagrama si verificati corectitudinea
si completitudinea acesteia
Cum?
Pasul 2: Analiza Problemei (III)
39
Pasul 2: Arborele ProblemeiRETEAUA
REGIONALA DE
DRUMURI
DETERIORATA
EFECTE
CAUZE
INVESTITII PRIVATE
SCAZUTE
VENITURI REDUSE
PENTRU OPERATORII
PRIVATI
ACCIDENTE
FRECVENTE
COMERCIANTII NU
VOR SA DESERVEASCA
PIETELE
CAMIOANELE
SUNT
SUPRAINCARCATE
CALITATEA
CONSTRUCTIEI
DRUMULUI SUB
STANDARDE
MEASURILE DE
CONTROL SUNT
INEFICIENTE
DRUMURILE NU SUNT
INTRETINUTE
CORESPUNZATOR
ECHIPELE DE
INTRETINERE ALE GUV.
NU SUNT EFICIENTE
COMPETENTELE
SUNT GRESIT
DEFINITE
COSTURI DE
TRANSPORT
CRESCUTE
PRODUSELE AGRICOLE
PIERD VALOAREA
DE PIATA
Nota: timpul verbului = participiu trecut
40
Pasul 3: Analiza Obiectivelor (I)
O tehnica pentru :
descrierea situatiei viitoare care va fi obtinuta prin
rezolvarea problemelor
identificarea posibilelor solutii pentru o situatie data
transformarea aspectelor negative in aspecte pozitive
(desirabile, realiste)
Ce ?
41

OBIECTIV
PRINCIPAL
FINAL
MIJLOACE
Arborele Obiectivelor schema de baza
Pasul 3: Analiza Obiectivelor (II)
OBIECTIV
GENERAL
REZULTAT 1
REZULTAT 2 REZULTAT 3
OBIECTIV
GENERAL
OBIECTIV
GENERAL
42
Pasul 3: Analiza Obiectivelor (III)
Reformulati toate situatiile negative ale analizei
problemei in situatii pozitive care sunt:
+ dezirabile
+ posibil de obtinut in mod realist
Verificati relatiile mijloace-final
Cum ?
Cum sa procedam ?
43
Pasul 3: Arborele Obiectivelor (IV)RETEAUA REGIONALA
DE DRUMURI
REABILITATA

FINAL
MIJLOACE
INVESTITII PRIVATE
RIDICATE
VENITURI RIDICATE
PENTRU OPERATORII
PRIVATI
ACCIDENTE
REDUSE
COMERCIANTII
VOR SA DESERVEASCA
PIETELE
CAMIOANELE
SUNT INCARCATE
LIMITAT
STANDARDE ALE
CONSTRUCTIEI
RESPECTATE
DRUMURILE SUNT
INTRETINUTE MAI
BINE
ECHIPELE DE
INTRETINERE ALE GUV.
SUNT EFICACE
COMPETENTELE
SUNT BINE DEFINITE
COSTURI DE
TRANSPORT
REDUSE
PRODUSELE AGRICOLE
PASTREAZA VALOAREA
DE PIATA
Nota: timpul verbului = participiu trecut
MASURILE DE
CONTROL SUNT
MAI EFICACE
44
Pasul 4: Analiza Strategiei (I)
O tehnica pentru :
identificarea solutiilor posibile
care ar putea forma o strategie
a proiectului
selectarea uneia sau mai multor
strategii
alegerea strategiei pentru care
se formuleaza proiectul
45

OBIECTIV
PRINCIPAL
FINAL
MIJLOACE
OBIECTIV
GENERAL
REZULTAT 1
REZULTAT 2 REZULTAT 3
OBIECTIV
GENERAL
OBIECTIV
GENERAL
Alegerea unei strategii schema de baza
Alegerea unei strategii
46
Cum?
1. Identificati obiectivele de neurmarit (indezirabile or nerealizabile)
2. Identificati obiectivele de urmarit (dezirabile si realizabile)
3. Grupati obiectivele, pentru a obtine strategii posibile sau componente
(grupare pe verticala)
Pasul 4: Analiza Strategiei (III)
4. Estimati care strategie reprezinta o strategie optima corespunzator
criteriilor agreate
5. Determinati Obiectivul General si Scopul Proiectului
Cum sa procedam ?
47
Pasul 4: Alegerea unei strategii (II)


RETEAUA REGIONALA
DE DRUMURI
REABILITATA

SCOP
REZULTATE
CAMIOANELE
SUNT INCARCATE
LIMITAT
STANDARDE ALE
CONSTRUCTIEI
RESPECTATE

DRUMURILE SUNT
INTRETINUTE MAI
BINE

ECHIPELE DE
INTRETINERE ALE GUV.
SUNT EFICACE

COMPETENTELE
SUNT BINE DEFINITE

Strategia B: Intretinere
Strategia A: Strategie de
Control & Constientizare
In afara proiectului
In proiect
MASURILE DE
CONTROL SUNT
MAI EFICACE

ACTIVITATI
48
Pasul 4: Analiza Strategiei: Citeva posibile
criterii (IV)
Urgenta
Importanta
data de
grupul tinta
Contributie la
reducerea
inegalitatilor
(e.g. gender)
Acceptabilitatea
sociala
Complementaritate
cu proiecte
finantate alti
donatori
Relevanta pentru
strategia de aderare
agreeata de EC/tara
partenera
Potentialul si
capacitatile
existente
(ale grupului
tinta)
Disponibilitatea
resurselor
financiare,
expertizei, etc.
49
Pasul 5: Dela Analiza Strategiei la
Descrierea Proiectului (V)
Completati formularea obiectivelor
Selectati o strategie
Completati arborele strategiei selectate
Formulati obiectivele
Transferati obiectivele in logframe (descrierea
proiectului): OG, SP, Rezultate, Activitati
Revedeti obiectivele
Identificati posibile activitati
Cum?
50
Pasul 5: Dela Analiza Strategiei la
Descrierea Proiectului (VI)

Arborele obiectivelor Descrierea Proiectului
ObIective generale
Scop proiect
Rezultate
Activitati
51
Pasul 5: Completarea logframe (VII)
Descrierea
Proiectului
Surse de
Verificare
Supozitii
Obiective
Generale
Scopul
Proiectului
Rezultate
Activitati Mijloace Cost
Pre-condi-
tii
Indicatori
52
Obiectivul general este tinta de dezvoltare la care proiectul
contribuie dar pe care nu o poate atinge singur.

Arata cum se integreaza proiectul in politicile regionale sau
sectoriale.

Exemplu: cresterea veniturilor, imbunatatirea standardului de
viata, reducerea saraciei, protectia resurselor naturale etc. la
care scopul este pe cale sa contribuie.
Pasul 5: Obiective Generale
53
Obiectivul central al proiectului in termeni de
beneficii durabile pentru grupul tinta
Pasul 5: Scopul proiectului
54
Realizarile produse de proiect care
genereaza serviciile sau facilitatile
corespunzatoare scopului proiectului.
Realizari
Pasul 5: Rezultatele proiectului
55
Actiuni intreprinse de organizatia proiectului pentru
obtinerea de rezultate.
Necesita accesul la mijloace umane si fizice (care sa fie
cuantificate, calificate si bugetate).
Pasul 5: Activitatile
56
Cum sa identificam activitatile?


1. Selectati principalele activitati din Arborele obiectivelor
si adaugatile in Matricea cadru logic

2. Relationatile cu rezultatele prin numerotare in
concordanta cu ierarhia rezultatelor
Pasul 5: Activitatile
Cum?
57
Ce sunt Supozitiile ?
Factori externi sau conditii in afara controlului
managementului de proiect, care influenteaza sau chiar
determina succesul proiectului

Ce ?
De ce sunt supozitiile necesare?
Logica interventiei nu acopera niciodata toate aspectele
realitatii. Factorii externi au o importanta influenta asupra
succesului si trebuie identificati si luati in considerare
Pasul 5: Supozitii
58
Cum ?
Descrierea
Proiectului
Surse de
Verificare
Supozitii
Obiective
Generale
Scopul
Proiectului
Rezultate
Activitati Mijloace Cost
Pre-condi-
tii
Indicatori
Pasul 5: Completarea Logframe
59
Conditii care trebuie indeplinite inainte ca activitatile sa poata incepe
Ce?
Pasul 5: Pre-conditii
60
Cum procedam sa definim supozitiile?
Cum?1. Identificati in ierarhia obiectivelor pe acelea care nu
sunt acoperite de strategia selectata dar sunt
importante pentru succesul proiectului

2. Plasati-le ca factori externi la nivelul corespunzator al
matricei cadru logic(logframe)

Pasul 5: Supozitii
61
Cum?3. Identificati alti factori externi care nu sunt inclusi in
ierarhia obiectivelor si care trebuie indepliniti pentru
atingerea Obiectivelor Generale, Scopului Proiectului si
a Rezultatelor

4. In general, determinati supozitiile prin intrebarea: Ce
conditii trebuie sa existe in completarea obiectivelor
mele (la un anumit nivel) pentru atingerea urmatorului
nivel?
Pasul 5: Supozitii
62
Pasul 5: Algoritmul supozitiilor
Este

factorul extern
important ?
Da
Nu
Va fi realizat ?
Aproape sigur
Probabil
Improbabil
Nu includeti in logframe
Includeti ca supozitie
Este posibil sa refaceti proiectul astfel
incit sa influentati factorul extern ?
Da
Nu

Proiectul nu este fezabil
Refaceti proiectul adaugind
activiti sau rezultate; reformulati
scopul proiectului daca este necesar
63
Ce?
Indicatorii permit sa se verifice si sa se
masoare gradul in care nivelul
corespunzator al descrierii proiectului (logicii
interventiei) a fost sau va fi atins.
Pasul 5: Indicatori

64
Descrierea
Proiectului
Surse de
Verificare
Supozitii
Obiective
Generale
Scopul
Proiectului
Rezultate
Activitati Mijloace Cost
Pre-condi-
tii
Indicatori
Pasul 5: Indicatori verificabili
obiectiv
65

Indicatori: Un exemplu
Obiectiv: Acces imbunatatit la pietele rurale/regionale
Selectare indicator: Timp mediu de calatorie la cea mai apropiata
piata
Definirea tintelor:
Definirea cantitatii: Timpul mediu de calatorie la cea mai apropiata
piata Este redus cu 25% comparativ cu nivelul anului x
Definirea calitatii: ... In vara/iarna ..
Definirea grupui tinta: ... pentru toti calatorii, femei si
barbati, in vehicule private ...
Defininrea locului : ... in Regiunea Muntele Albastru ...
Determinarea timpului:.. .. 2 ani dupa inceperea proiectului
66
Indicatori SMART
Indicatorii trebuie sa fie:

Specific (Specifici) : in termeni de calitate si cantitate;
Measurable (Masurabili) : la un cost acceptabil;
Available (Accesibil) : din surse existente;
Relevant (Relevanti) : pentru nivelul obiectivului masurat
Timely (Timp adecvat) : pentru un orizont de timp
corespunzator obiectivului si duratei proiectului
67
Surse de verificare
Cadrul logic cere ca ceva sa clarifice :

Unde ?
Cum ?
Prin ce metode ?
Cu ce mijloace ?
Si la ce costuri ?

.
Rapoarte ale proiectului Surse externe
daca este solicitat producerea indicatorilor trebuie inclusa in
activitatile proiectului si costurile aferente in bugetul proiectului
68
Surse de verificare
Descrierea
Proiectului
Surse de
Verificare
Supozitii
Objective
Generale
Scopul
Proiectului
Rezultate
Activitati Mijloace Cost
Pre-condi-
tii
Indicatori
69
Logica verticala
Pre-conditii

Descrierea
Proiectului
Indicatori
Surse de
verificare
Supozitii
Pentru fiecare nivel al logicii interventiei, daca rezutatele sunt
produse si supozitiile/pre-conditiile sunt adevarate, atunci ...
Activitati
Rezultate
Scopul
proiectului
Obiective
generale
70
Logica orizontalaDescrierea
Proiectului
Indicatori
Surse de
verificare
Supozitii
Activitati
Rezultate
Scopul
proiectului
Obiective
generale
71
3. EVALUARE
72
Relevanta
Eficienta
Eficacitate
Impact
Durabilitate(Sustenabilitate)

Criterii de Evaluare
(Urmarite de UE in evaluarea Programului/Proiectului)
73
Criterii de evaluare
Criterii
Nivel in matricea cadru logic
ACTIVITATI/MIJLOACE
REZULTATE
SCOPUL PROIECTULUI
OBIECTIVE GLOBALE
SITUATIE PROBLEMATICA
IMPACT
EFICACITATE
EFICIENTA
RELEVANTA
74
Durabilitatea

Posibilitatea ca beneficiile produse de
proiect sa continue dupa incetarea
finantarii.Criterii de Evaluare
vezi
Factori de calitate
75
Criteriile coerentei LF
Trebuie sa fie proiectul durabil ?

Durabilitate institutionala
Durabilitate sociala Durabilitate de mediu
Durabilitate tehnica
Durabilitate economica Durabilitate financiara
Este durabilitatea avantajelor pe care grupul tinta o
obtine prin disponibilitatea si folosirea rezultatelor
proiectului (bunuri si servicii):
DURABILITATE
76
Eficienta

Rezultatele sunt realizate la un cost
rezonabil


Criterii de Evaluare
77
Evaluarea Eficientei
4 Analiza succesului proiectului
in privinta transformarii
mijloacelor prin activitatile
proiectului in rezultate
concrete ale proiectului

4 Ofera stakeholders informatii
asupra costurilor pe unitatea
produsa
Objectifs globaux Obiective generale
Scopul proiectului
+ Supozitii
Rezultate
+ Supozitii
Activititati
+ Supozitii
+ Pre - conditii
alocare
actiune
utilizare
schimbare
Mijloace
78
Eficienta
Intrebari cheie :

- Au fost definite beneficiile pe unitate ?*
- Au activitatile o rata cost-eficacitate buna ?
- Au fost rezultatele obtinute in cadrul duratei anticipate ?
- Care sunt principalii factori care influenteaza obtinerea rezultatelor ?
- Ce contributii ofera CE, GUvernul, alti parteneri ?
- Ce contributii ofera asistenta tehnica ?Masura a cit de eficient activitatile transforma inputs in rezultate
asteptate, in termeni de cantitate, calitate si durata
79
Eficacitatea

Contributia rezultatelor la realizarea
scopului proiectului


Criterii de Evaluare
80
Evaluarea Eficacitatii
4 Analiza privind punerea la
dispozitie si utilizarea
rezultatelor proiectului de catre
beneficiari

4 Analiza schimbarilor si
imbunatatirilor de care
beneficiaza grupul tinta

4 Utilizeaza informatii de baza
despre situatia dinaintea
proiectului ca punct de pornire
Objectifs globaux Obiective generale
Scopul proiectului
+ Supozitii
Rezultate
+ Supozitii
Activitati
+ Supozitii
+ Pre - conditii
alocare
actiune
utilizare
schimbare
Mijloace
81
Eficacitate
Intrebari cheie :

- In ce grad beneficiile sunt furnizate si primite de grupu ?
- Ce indicatori sunt utilizati pentru aceste beneficii, incluzind pe cei
economici and financiari ?*
- Care sunt factorii majori care influenteaza realizarea sau ne-
realizarea scopului ?


* Vezi ECOFIN
masura gradului in care rezultatele contribuie
la atingerea scopului
82
Impact

Efectul proiectului asupra obiectivelor
sale mai largi (generale)

Criterii de Evaluare
83
Evaluarea Impactului
4Analiza efectelor globale ale
proiectului si contributia scopului
proiectului la obiectivele generale

4Focalizata pe schimbarile pe
termen lung in mediul proiectului in
contextul sau socio-economic mai
larg

4Colectarea si analizarea
informatiilor la nivelele largi ale
comunitatii si societatii.
Objectifs globaux Obiective generale
Scopul proiectului
+ Supozitii
Rezultate
+ Supozitii
Activitati
+ Supozitii
+ Pre - conditii
alocare
actiune
utilizare
schimbare
Mijloace
84
Impact
Intrebari cheie :
- Care sunt efectele proiectului dincolo de beneficiarii sai directi, ex.
grupul tinta ?
- Cit de mult realizarea scopului proiectului contribuie la obiectivele
globale ? Cit de mult se datoreaza aceasta proiectului ?
- Citi oameni sunt afectati, direct sau indirect ?
- Ce atentie este acordata impactului negativ / pozitiv asupra
reducerii saraciei, asupra mediului, diferentele dintre barbati si
femei, etc. ?
-
Masura sau estimare a efectelor scopului asupra obiectivelor globale
si a schimbarilor pozitive/negative produse de proiect, direct sau
indirect, intentionat sau neintentionat, in contextul sau socio-economic
mai larg
85
Relevanta

Proiectul se ocupa de problemele reale
ale beneficiarilor vizati contribuie
semnificativ la obiectivele de dezvoltare
pe termen lung.


Criterii de Evaluare
86
Relevanta
Intrebari cheie :

- In ce grad obiectivele proiectului contribuie la situatia problematica
si la obiectivele politicii existente?
- Corespund obiectivele proiectului nevoilor reale ale beneficiarilor
tinta?
- Exista complementaritati intre proiect si alte activitati finantate de
Guvern sau/si alti donatori ?
-
Limita in care proiectul se refera la situatia problematica initiala si este
corespunzator prioritatilor si politicilor grupului tinta, tarii partenere si
donatorilor
87
Evaluare: Aspecte Majore


1. Estimeaza relevanta, eficienta, eficacitatea,
impactul, si sustenabilitatea(durabilitatea)
proiectului in relatie cu obiectivele sale
declarate

2. Se concentreaza mai mult pe rezultate-la-
scop si scop-la-obiective generale
88
Evaluare: Aspecte Majore

3. Verifica coerenta planificarii proiectului

4. Verifica influenta supozitiilor relevante

5. Este ghidata de principiile de impartialitate,
independenta si credibilitate
89
Tipuri de Evaluare
Situatia dorita
Evaluare intermediara
Evaluare la finalul
proiectului sau evaluare finala
Evaluare Ex-post sau
evaluarea impactului
Evaluare Ex-ante
Timp
Beneficii durabile
si impact
Situatia initiala
90
4. INSTRUMENTELE DE
MANAGEMENT ALE PCM
91
Planificarea Activitatilor si Resurselor
5500
1750
4250
750
400
1100
3100
Buget
5500
1750
4250
750
400
1100
3100
Buget
Salarii
Diurne
Op.vehicole
Birou
Tel/Fax
Seminte
Ingrasamint
5000 5500
1250 1750
3750 4250
750 750
400 400
850 1100
2300 3100
Buget
Plan de lucru
Plan de lucru
Plan de lucru
Planuri de lucru si bugete bazate pe rezultate
Matricea Cadru logic
92
Abordarea integrata
Documentatie
standardizata
Obiective
corelate
Format de baza
1. Rezumat
2. Context istoric
3. Analiza sectoriala si a problemei
4. Descrierea proiectului/programului
5. Presupuneri, riscuri si flexibilitate
6. Aranjamente de implementare
7. Factori ai calitatii
Anexa : :Matrice Cadru logic
Studii de fezabilitate
Propuneri de finantare
Rapoarte de progres
Rapoarte de evaluare
Salaries
Allowances
Vehicle Op.
Office
Tel/Fax
Seeds
Fertiliser
5000 5500
1250 1750
3750 4250
750 750
400 400
850 1100
2300 3100
Budget
Salaries
Allowances
Vehicle Op.
Office
Tel/Fax
Seeds
Fertiliser
5000 5500
1250 1750
3750 4250
750 750
400 400
850 1100
2300 3100
Budget
Workplan
Workplan
Workplan
Workplan Workplan
Workplan Workplan
Workplan Workplan
Planuri de lucru si bugete bazate pe rezultate
Cadrul logic
Obiective Nationale/sectoriale /
NEAP NEAP NIP NIP
5500
1750
4250
750
400
1100
3100
Budget
5500
1750
4250
750
400
1100
3100
Budget
5500
1750
4250
750
400
1100
3100
Budget
5500
1750
4250
750
400
1100
3100
Budget
Salaries
Allowances
Vehicle Op.
Office
Tel/Fax
Seeds
Fertiliser
5000 5500
1250 1750
3750 4250
750 750
400 400
850 1100
2300 3100
Budget
Salaries
Allowances
Vehicle Op.
Office
Tel/Fax
Seeds
Fertiliser
5000 5500
1250 1750
3750 4250
750 750
400 400
850 1100
2300 3100
Budget
Workplan Workplan
Workplan Workplan
Workplan Workplan
Workplan Workplan
Workplan Workplan
Workplan Workplan

NEAP CSP NIP NIP NIP NIP
93
Planificarea activitatilor
Un plan de activitati:
Mentine abordarea orientata pe obiective a descrierii pr.
Descompune activitatile in detalii operationale
Clarifica succesiunea, durata si prioritatea activitatilor
Identifica jaloanele principale(milestones)
Aloca responsabilitati de management si responsabilitati
de implementare si ar trebui sa
includa sarcini manageriale
Plan de lucru
Plan de lucru
Plan de lucru
94
Planificarea resurselor
Un plan de resurse:
Mentine abordarea orientata pe obiective a cadrului logic
Faciliteaza bugetarea bazata pe rezultate si monitorizarea
eficacitatii costurilor
Ofera bazele pentru mobilizarea planificata a resurselor (externe &
locale)
Identifica implicatiile de cost
E Cerintele de cofinantare
E Sustenabilitatea financiara dupa
terminarea proiectului
5500
1750
4250
750
400
1100
3100
Buget
5500
1750
4250
750
400
1100
3100
Buget
Salarii
Diurne
Op.vehicole
Birou
Tel/Fax
Seminte
Ingrasamint
5000 5500
1250 1750
3750 4250
750 750
400 400
850 1100
2300 3100
Buget
95
Monitorizarea Implementarii
Monitorizare:
4 Este o activitate manageriala sistematica
4 Progresul actual este comparat cu planul pentru a
identifica actiuni corective necesare
4 Are loc la toate nivelele managementului
4 Utilizeaza deopotriva raportul formal & comunicarea
informala
4 Focalizeaza pe resurse, activitati si rezultate in
matricea cadrului logic
96
Structura programului
97
Structura programului (Arborele obiectivelor)
Obiective Strategice /Axe Strategice
Programe

Sub-programe
Masuri
B C D
A1 A2
A11 A12 A13
A121 A122 A123 A124
A
A1211
A1212
Proiecte/Actiuni
98
SUB-MASURA PRIORITATE MASURA
OBIECTIV GENERAL
OBIECTIV GENERAL
OVERALL OBJECTIVES
OBIECTIVE
SPECIFICE
OBIECTIVE SPECIFICE
REZULTATE
REZULTATE
REZULTATE
ACTIVITATI
ACTIVITATI


ACTIVITATI
OBIECTIVE SPECIFICE

PROIECT
OVERALL OBJECTIVES
OBIECTIVE SPECIFICE

REZULTATE

ACTIVITATI
Structura programului (structura cascada)
99
Nivelele de Interventie: Dela program
la componentele proiectului
Program
Obiective
Generale
Scopul
programului
Rezultate
Activitati
Proiect 1 Componenta 1.1
Obiective
Generale
Scopul
proiectului
Rezultate
Activitati
Obiective
Generale


Scopul

proiectului
Rezultate
Activitati

100
Regiunile Romaniei NUTs II

1 - NORD-EST
2 - SUD-EST
3 - SUD-MUNTENIA
4 - SUD-VEST OLTENIA
5 - VEST
6 - NORD-VEST
7 - CENTRU
8 - BUCURESTI-ILFOV
Pasul1: Analiza Factorilor interesati
Alte instrumente de analiza:
Matricea strategiei
101
SAPARD - Romania
PRIORITATEA 1
Imbunatatirea
accesului la piete
PRIORITATEA 2
Dezvoltarea infrastru-
cturii rurale
PRIORITATEA 3
Dezvoltarea economi-
ei rurale
PRIORITATEA 4
Dezvoltarea resurse-
lor umane
Masura 2.1
Dezvotarea si im-
bunatatirea infra-
structurii rurale
Masura 2.2
Managementul
resurselor de apa
pentr. agricultura
Sub-Masura 2.1.1
Constructia de
drumuri pentru
comunitatea locala
Sub-Masura 2.1.2
Constructia de
sisteme de alimen-
tare apa potabila
Sub-Masura 2.1.3
Constructia de
siteme de tratare a
apei
P1 P2 P3
Plan National pentru
Agricultura si Dezvoltare
Rurala (NAPARD)
DESCHIS