Sunteți pe pagina 1din 11

VASELE I NERVII MEMBRULUI INFERIOR

ARTERELE
RAMURILE PARIETALE EXTRAPELVINE ALE ARTEREI ILIACE COMUNE
contribuie la vasc. mb. inf sunt: o a. obturatoare o a. gluteal sup. o a. gluteal inf. o a. pudendal int. A. obturatoare: orig. n por. ant. a a.iliace int. descind. dinspre pe peretele lat. al pelvisului aplicat pe fasc. m. obt. int. n.obt. int(sup.) trece n can. gurii obturate se termin n reg. antero-med. a coapsei v.obturatoare(inf.)

1.

Ramuri: a. ramura anterioar se orient. , de-a lungul m.sup. a g. obt. e acop. de m. obt. ext. vasc. m. obt. ext., pectineu, adductor lung+ mic vasc. scrotului+ labii mari b. ramura posterioar: se orient. , de-a lungul m. post.+inf. a g. obt. d natere la o r. acetabular+ r.musculare pt. m.obt.int., 2. A. gluteal superioar ( a.fesier scurt) se or. la niv. sp. suprapiriform se mp. n 2 r. a. b. ramura superficial- plas. gluteu mare ramura profund gluteu mij.

femural, adductor mare+gracilis

3.

4.

se or. gluteu mij. gluteu mic se term. prin 2 ramuri: o r. superioar: cu r. din a. circumfl. iliac prof. o r.inferioar: cu r. din ac. circumfl. fem. lat d r. pt. m. glut. mij+mic, tens. al f.l., coxal i artic. oldului A. gluteal inferioar ( a. ischiadic) o desc. de plexul sacral i de m.piriform o trav. marea scobit. ischiadic la niv. sp. infrapiriform o r. pt. m. gluteu mare, gemen sup.+ inf., obt. int+ femural o cu r. a. circumfl. fem. med., prima perforant i obt. o d natere a. satelit a n. ischiadic A. pudendal trav. marea scobit. ischiadic la niv. sp. infrapiriform. ptr. n fosa ischiorect. r. musc. pt. gluteu mare, piriform, gemen sup.+inf.+ obt. int

ARTERA FEMURAL A. Traiect i direcie


a.iliace ext. incepe la mij. lig. inghin., desc. se term. la hiatul tendinos a.poplitee B. Raporturi lacuna vascular: lig. inghinal lig. pectineal arc. iliopectineu v. femural fascia lata form. teaca v. femurale care cuprinde 3 segm: o canalul femural: a. fem. reprez. bisect. fem. Scarpa, vine n rap. cu fascia cribosa, cu vena femural o canalul subsartorial: m.sartorius, m. vast medial, m. adductor lung, vena trece de arter o canalul adductorilor( lui Hunter) vast med., add. mare, artera e sit. de vena femural+ nso. de n. safen

C.

Ramuri colaterale 1. A. epigastric superficial se despr. de pe f. ant. a a. femurale trav. fascia cribosa se ndr. i se ramif. n . cel subcut. al peretelui abd. ant la niv. ombilicului 2. A. circumflex iliac superficial se despr. la acelasi niv. ca a.e.s. trav. fascia cribosa se ndr. i se ramif. n . cel subcut. al peretelui abd. ant, de a.e.s 3. A. pudendale (ruinoase) externe nr. de 2, superficial+ prof. se despr. la acelai niv. ca a.e.s trav. fascia cribosa i se or. d natere: o r. scrotale ant./ r. labiale ant.( masc./feminin) o r.inghinale 4. A. femural profund se despr. de pe f. post. a a. femurale se ndr. / , se termin. sup. de hiatul tendinos d natere o a. circumflex fem. medial se despr. de pe f. post. a a. fem. i se mp. n 4 ramuri (la niv. f. prof. a m. femural): r. prof. ( vasc. m. reg. post. a coapsei) r. acetab.( pt. artic. oldului) r. asc. (pt. caspula artic. oldului) r. transvers (vasc. m. obt.) o a. circumfl. fem. lateral se despr. din por. ini. a a. fem. porf., se or. i se mp. n 3 ramuri: r. asc. ( dest. art. oldului) r. desc. (pt. m. cvadvriceps+ sartorius) r. transv. ( calibru redus, se or. de m. vast lat., nconj. femurul) o a. perforante: n nr. de 3, strb. m. adductor mare i trec n reg. post. a coapsei, fiecare din ele d natere unor r. sup.+ r. inf. 5. A. descend. a genunchiului- ia natere sup. de hiatul tendinos perf. mb. vasto-adductorie i se mp. n 2 r. o r. safen- care nso. tr. n. safen o r. artic. part. la form. re. artic. a genunchiului Traiect i direcie artera fem. , ncepe la hiatul tendinos, strb. f. poplitee se termin la arcul tend. al m. solear tr. / i apoi devine Raporturi trece peste f. post. a artic. genunchiului+ m. popliteu e acop. de m. semimb+ gastrocn. e nso. de v. poplitee+ n. tibial Ramuri colaterale: 1. A. sup.+ lat. a genunchiului ia natere de pe f. ant. a a. poplitee, nconj. por. sup. a cond. lat. al fem. d r. pt. m. vast. lat, pielea por. antero-lat a genunchiului + o r. pt. r. artic. a genunchiului 2. A. sup.+med. a genunchiului ia natere de pe f. ant. a a. poplitee, nconj. por. sup. a cond. med. al fem. d r. pt. m. vast. med., pielea por. antero-med. a genunchiului + o r. pt. r. artic. a genunchiului 3. A. mij. a genunchiului porn. de pe f. ant. a a. poplitee n dr. interliniei art. genunchiului se distrib. caps. art. genunchiului, lig. artic., corp adipos infrapatelar 4. A.inf+ lat a genunchiului porn. de pe f. ant. a a. poplitee n dr. interliniei art. genunchiului d r. pentru por. antero-lat a artic. genunchiului + ia parte la form. r. artic. a gen. 5. A. inf+med. a genunchiului se despr. la acelai niv. cu a.i.l.g. d r. pentru por. antero-med a artic. genunchiului + ia parte la form. r. artic. a gen.

ARTERA POPLITEE
A.

B.

C.

A. surale iau natere la acelai niv. a.i. m.+l. nr. de 2, medial+ lat. se or. fiecare fiind dest. capului coresp. al gastrocn. *REEAUA ARTIC. A GENUNCHIULUI reprez. ansamblul arterial care nconj. artic. genunchiului iau parte r. colat. din: o a. poplitee: a.s.l.g+a.s.l.m+a.i.l.g+a.i.m.g o a. tibial: a rec. tibial ant., a. rec. tibial post., a. rec. fib. ant. por. ant. a re. artic. a genunchiului form. r. patelar ( n jurul patelei)

6.

ARTERA TIBIAL ANTERIOAR A. Traiect i direcie


a.poplitee r. de bifurc. ant. se ndr. , strb. spaiul curpins ntre tibie + fibul+ m. sup. a lig. interosos al gambei se term. la niv. retinac. inf. al ext. Raporturi rap. n por. sup. m. tibial ant.+ext. lung al degetelor n por. inf. m. ext. lung al halucelui rap. lig. interosos al gambei+ tibia rap. m.tibial ant rap. m.ext. lung al degetelor acomp. de 2 vene sat.+ n. peronier prof. Ramuri colaterale 1. A. rec. tibial post. ia natere din por. ini. a a.t.a., se or. pt. a se termina pe f. post. a artic. talo-fib. prox. d r. pt. m. popliteu+ ia parte la form. r. artic. a genunchiului 2. R. circumflex a fibulei ia natere din a.t.a , de lig. interosos al gambei i se termin pe f. ant. a artic. talo-fib. prox. d o ram. colat: a. rec. fib. ant. (r. inconstant) 3. A. rec. tibial ant. ia natere din a.t.a , acop. de f. prof. a m. tibial ant.+ ia parte la realiz. re. artic. a genunchiului 4. A. maleolar ant. lat. ia natere din a.t.a sup. de retin. inf. al ext., se or. n contact cu maleola lat. vasc. art. talocrural+ teg. nvec.+ia parte la formarea re. maleolare lat. (+ r. din a. tarsiene lat.) 5. A. maleolar ant. med. ia natere din a.t.a sup. de retin. inf. al ext., se or. n contact cu maleola med. vasc. art. talocrural+ teg. nvec.+ia parte la formarea re. maleolare med.(+ r. din a. tarsiene med.)

B.

C.

ARTERA DORSAL A PICIORULUI A. Traiect i direcie


a.tibial ant. , ncepe la niv. ret. inf. al ext. se ndr. i uor strb. primul spaiu intermetatarsian se term. cu a. plant. lat Raporturi rap. primul tend. al m. ext. scurt al deg., t.cel. subcut.+ piele rap. masivul osos al tarsului rap. tend. m. ext. lung al halucelui rap. m. scurt ext. al deg. Ramuri colaterale A. tarsian lateral ia natere din a.d.p. inf. de ret.inf. a ext. trece sub m. ext. scurt. al deg. i d r. pentru el, r. osoase+ articulare se term. pe marg. lat. a piciorului se cu a. mal. ant. lat., a. arcuat, a. fibular+ a. plant. lat. A. tarsiene mediale n nr. de 2-3 se or. ctre m. a piciorului se cu a. plantar medial

B.

C. 1.

2.

3.

A. arcuat se dirij.

formeaz un arc cu concav. or. , din concav. pornesc a. metatarsiene dorsale( coresp. sp.intermetatars.

4. 5.

2,3,4) 2 artere digitale dorsale (pt. dege. adiacente) A. metatarsian a primului spaiu din ea se form. a. digit. dorsale pt. marg. adiac. ale f. dorsale ale halucelui+ deg. 2 R. plantar profund por. term. a a. dorsale a piciorului se cu a. plantar lat.

ARTERA TIBIAL POSTERIOAR A. Traiect i direcie


a. poplitee. ram. de bif. post. de la orig. are un tr/. i uor spre marg. post. a maleolei mediale prima por. s.n. trunchiul tibio-peronier,por. term. a acestui trunchi se bif. ntr-o ram. lat. i o ram. med. Raporturi n por. sup. a reg. post. a gambei o rap. m. tibial post. o rap. m. solear+ gastrocn. por. inf. a gambei a. se sit pe m. flexor lung al deg., acop. de fascia gambier, . cel. subcut.+piele f.medial a calcaneului- trece ntre tend. m. flex. lung al deg. ( aez. ant) i tend. m. flex. lung al halucelui Ramuri colaterale A. peronier-fibular ia natere din a.t.p. n dr. marg. inf. a m. popliteu la nceput e aplicat pe m. tibial post, apoi trece ntre m. tibial post.+flexor lung al halucelui se termin la niv. por. inf. a lig. interosos al gambei, n dr. artic. tibio-fibulare distale prin urm ramuri: o r. perforant- desc. pe f. ant. a extrem. distale a tibiei i se cu r. ale re. maleolare lat. o r. comunicant- se term. pe f. lat. a calcaneului, se cu r. din re.maleolar lat.+ a. plantar lat. o r. maleolare lat. se cu r. ale re. maleolare lat. o r. calcaneene se distrib. re. calcaneene+ ia parte la formarea reelei calcaneene R. maleolare mediale- intr n componena re. maleolare mediale R. calcaneene vasc. reg. calcaneene (mpreun cu r. omonime din a. peronier) A. plantar medial mai puin vol. dect a. plantar lat., sit. la niv. marg. a piciorului d natere la r. pt. m. nvec, n final se mp. n 2 ram: o r.profund- cont. tr. a. plant. mediale o r.superficial- se mp. n 3 ram. care se anast. cu a. metacarpiene plantare, la niv.extrem. dist. a sp. intermetatars. r. perforante, n nr. de 3, realiz. ntre a. metatars. dorsale+ a. metatars. plantare A. plantar lateral se orient. / pn la niv. extrem. post. a celui de-al 5-lea metatarsian, unde i schimb direcia i se orient. transv. extrem. post. a primului metatarsian se term. cu r. plantar prof. por. transv. a a. plant. lat. formeaza arcul plantar, din convex. lui pornesc a.metatarsiene plantare ( nr. de 4), ele se dirij ant. pt. a se cont. cu a. digitale plantare comune a.digitale palmare comune se bifurc ( la extrem. distal a spaiului intermetatarsian) n a.digitale palmare proprii: o prima a.d.p.c. se bif. n a.d.p.p. pt. m. lat. haluce+a.d.p.p. pt. m.med.a deg. 2 o a doua a.d.p.c. se bif. n a.d.p.p. pt. m. lat. a deg. 2+ a.d.p.p. pt m. med. a deg. 3 o a treia a.d.p.c. se bif. n a.d.p.p. pt. m. lat. a deg. 3+ a.d.p.p. pt m. med. a deg. 4 o a patra a.d.p.c. se bif. n a.d.p.p. pt. m. lat. a deg. 4+ a.d.p.p. pt m. med. a deg. 5

B.

C.

VENELE
VENELE PROFUNDE
sit. n plan subfascial, 2 pt. fiecare arter, cu excep.v. poplitee+ v. femural, cele 2 vene sat. comunic prin num. transv. dreneaz cel mai mai mare vol. de snge al mb. inf.n sens anti-gravit., venele prof. au n lumenul lor num. valvule, fav. circ. sangv. de ntoarcere Sist. venos prof. ncepe cu venele digitale plantare venele metatarsiene plantare arcul venos plantar v.plantare

med+lat. venele tibiale post. V. tibiale post. nso. tr. arterelor omonime i n final se cu v. tibiale ant. pt. a forma v. poplitee colect. i v. peroniere V. tibiale ant. pornesc de la arcul venos dorsal al piciorului, urc pe f. ant. a lig. interosos al gambei pt. ca n por. sup. a sp. interos. tibio-fib s se uneasc cu v.tibiale post i s formeze v.poplitee. V.poplitee se form. prin unirea v.tibiale post.+ v. tibiale ant. tr. : arcul tendinos al solearului hiatul tendinos strb. fosa poplitee+ artea poplitee, n v. poplitee se vars v. safen mic+ venele genunchiului V. femural v.poplitee , ncepe la niv. hiat. tend., strb. teaca vaselor femurale i se term. n lacuna vascular unde se v.iliac extern vena nconj n spiral artera: o canalul lui Hunter: de arter o canalul subsartorial: de arter o canalul femural: de arter v.perfor+v.circumflexe fem. lat i mediale v. fem. prof.

VENELE SUPERFICIALE
sit. n planul suprafascial, reprez. de o re. venoas (sit. n .cel. subcut.) din venele safene(mare i mic)+ afluenii lor au pereii mai groi dect v. prof., n int. prez num. valvule care segm. coloana asc. de snge, fav. circ. de retur., fiind sit. superficial sunt lipsite de ajut. contraciei musculare Reeaua venoas superficial a piciorului are n compon.: o Re. ven. plantar f. bogat cu num. vene mici, se cu arcul venos plantar+ arcul venos dorsal al piciorului o Re. ven. dorsal a piciorului- n jurul arcului venos dorsal al piciorului, n convex. acestui arc se vars v.metatarsiene dorsaleale piciorului v. digitale dorsale ale piciorului Vena safen mare cea mai lungp ven a corpului, ia natere la niv. extrem. med. a arcului venos dorsal al piciorului, trece de maleola medial, urc pe p. copas+ gamb pn la niv. femural inf. de lig. inghinal, strb. fascia cribrosa prin hiatul safen, imed. sup. de m. falciform a hiatului safen i se vars n vena femural la locul de vrsare vena prez. o curb cu or. numit crosa safenei mari primete ca aflueni: o v. safen accesorie- se vars n por. term. a venei safene mari o v. circumflex iliac superficial- se vars n crosa safenei mari o v. epig. superficial se v. toracice superf.+v. epig. inf. prin r. perfor., se vars n por. term. a venei safene mari o v. pudendale ext. dren v. scrotale/ labiale ant.+ v. dorsale superf. ale penisului/ clitorisului alfuenii, prin disp. lor, formeaz steaua venoas a lui Paturet Vena safen mic ia natere la niv. extrem. lat. a arcului venos dorsal al piciorului la niv. fosei poplitee, v. safen mic se inflecteaz i determ. crosa safenei mici prin care aceasta se vars n poplitee dren. v. por. a plantei +v. reg. calcaneene+ v. por. a gambei se cu v. prof.+ o anast. cu v. safen mare

LIMFATICELE
REEAUA LIMFATIC SUPERFICIAL
colecteaz limfa din struct. suprafasc. ale mb. inf. ncepe prin 3 ci colectoare, formate de v. limf. superficiale ( care nsoesc v. superficiale), se disting astfel: o v. limf. superf. mediale: pe tr. v. safene mari se vars n gr. inf. ale n. limg. inghin. superf. o v. limf. superf.laterale urc pe f. a gambei+ pe f. a coapsei se termin n v. limf.superf. mediale o v. limg.superf. posterioare: pe tr. venei safene mici se vars n gr.superf. al n.limf. poplitee v. limf. superf. ale reg. gluteale se term. n gr.sup+ infero-mediale al n. limf. inghin. superf.

Nodurile limfatice inghinale superficiale


nr. de 12-30, sit. n . cel. subcut. al femural, pe fascia cribrosa, dispuse n 2 grupe: o gr. : 5-6 limfonoduri, sit. inf. de lig. inghinal, ax mare paralel cu acesta o gr. : 7-8 limfonoduri, de-a lungul por. termin. a v. safene mari, ax mare or. vertical Dup Quenu, n. limf. inghin. superf. sunt mp. n 4 gr., de ctre 2 linii, una vertic. i alta oriz., ce se ncruci. la niv. locului de vrare a v. safene mari n v. femural crucea venoas a lui Quenu o gr. : dren. limfa de la org. genit. ext., anus, reg. perineal, reg. pubian o gr. : dren. reg. gluteal+ por. infraombilical a p. abd. ant. o gr. i :dren limfa mb. inf de la n. limf. inghin. superf., limfa este dren. spre n. limf.inghin. prof.+ iliace ext

REEAUA LIMFATIC PROFUND


colect. limfa din struct. subfasc. ale mb. inf.( oase, os, artic.,muchi) la niv. gambei se gsesc 3 gr. de vase limf. prof: o gr. tibial - sat. al a. tibiale ant., dren. limfa n n.limf. tibial ant.(sit. ant. de lig. interosos n por. sup. a reg. ant. a gambei) limf. prov. din de la n. limf. tibial ant.+ limfa de la v. limf. tibiale post.+peroniere n.limf. poplitee

N.limf. poplitee:
o o o gr. superficial- pe tr. v.safene mici gr. intermediar-de-a lungul v. poplitee gr. profund- pe f.post a genunchiului de la niv. acestor noduri i-a natere truchiul limf. femural(sat. al v. femurale), dren . limfa mb. inf. n n.limf. inghin. prof.

N. limf. inghin. prof.


2-3, n contact cu f. prof. a fasciei lata, unul din noduri s.n n. lui Cloquet i Rosenmuller colect. limfa din re. limf. prof. a mb. inf.+ efer. n. limf. inghinale superf. N. limf. inghin. prof. e drenat ctre n. limf. iliace ext. re. limf. prof. a reg. gluteale urm. tr. r. parietale extrapelv. ale a. iliace int. i dren. limfa n n. limf. iliace int.

NERVII
PLEXUL LOMBAR
o o Constituie e form. din r. ant. ale n. lombari spinali lombaro (L1,L2,L3 i L4) r. L1 primete T12 i trimite o r. la r. a L2, dup care se mp. n 2 ram. n.iliohipogastric+n. ilioinghinal r. L2 se cu r. a L1+L3 i d natere n.genitofem.+n.cut. fem. lat.+ 2 ram. ( r. L3 se cu r. a L2+L4 i se bif. n 2 ram. ( r. L4 se cu r. a L3+L5 i se bif. n 2 ram. ( r. de bif. a n. L2, L3, L4 n. obturator r. de bif. a n. L2, L3,L4 n. femural Ramuri colaterale- reprez. de mici r. musc dest. m. ptratul lombelor+psoas Traiect i raporturi ia natere din r. . a L1+ n. ilioinghinal perf. m.psoas, trece pe f. . a m.ptrat al lombelor, trav. m. transvers i sup. de creasta iliac se mp. n 2 ram. Ramuri r. cutanat perf. oblic int+ ext, se distrib. n final teg. por. . + a reg. gluteale r. cutanta . merge sup. de creasta iliac, transv. al abd. Teritoriu senzitiv: cupr. teg. por. + a reg. gluteale+ reg. pubian Traiect i raporturi ia natere din r. . a L1+ n. iliohipogastric Ramuri r. colaterale- sunt dest. m. transv. al abd+oblic int. r. terminale- n vec. SIAS, n .ilioinghinal se mp. n n. scrotali ( sex masc.) i n. labiali o r. scrotali dest. scrotului+ por. prox. a penisului o r. labiali tegum. labiilor mari+muntele pubelui Teritoriu senzitiv: por. ant. a scrotului+ labiile mari, por. prox. a penisului i muntele pubelui inelul inghin. superf. oblic int., se distrib. n final teg. reg. pubiene

N.ILIOHIPOGASTRIC
A.

B.

C.

N. ILIOINGHINAL
A. B.

C.

N. GENITOFEMURAL
A. Traiect i raporturi ia natere din r. . a L2+ n. cut. fem. lat. desc. spre , trav. m. psoas, coboar pe f. ant. a acestuia i trece ant. ureterului Ramuri Sup. de lig. inghinal, n.genitofem. se mp n 2 ram.term.: r. femural- strb. lacuna vasc. de a. femural, dup care perf. fascia lata i se distrib. teg. por. sup. a femural r.genital- trav. canalul inghinal de funic. sperm./lig. rot. al uterului, inerv. m. cremaster+ tegum. scrotului ( sex masc.)+labiile mari( sex fem.) Teritoriu senzitiv- cupr. tegum. por. sup. a femural+tegum. scrotului/ labiile mari Traiect i raporturi ia natere din r. . a L2+ n. genitofem. trav. m. psoas, merge pe f. ant. a m. iliac i prsete pelvisul prin sp. dintre spinele iliace la niv. coapsei se mp. ntr-o r. ( dup ce m. sartorius) Ramuri r. - perf. fasc. lata i se distrib. teg. reg. a coapsei niv. genunchiului r. - trav. fasc. lata i se distrib.pielii reg. a coapsei+ reg. gluteae Teritoriu senzitiv- cuprinde teg. por. a coapsei+ reg. gluteal

B.

C.

N. CUTANAT FEMURAL LATERAL


A.

B.

C.

N. OBTURATOR
A. Traiect i raporturi se form. r. de bif. a n. L2, L3, L4 artic. sacroiliac, ptr. n pelvis , cu linia arcuat, apoi ptr. n canalul gurii obt. pt. a da natere r. term. Ramuri r. colaterale: o r. vasc. pt. a.obturatoare o 2 r. artic. pt. a. oldului o o r. musc. pt. m. obt. ext. r. terminale: o r. - apl. pe m. obt. ext+ add. mic, acop. de m.pectineu+add. lung. r. musc. pt. aceti muchi r. cut. inerv. pielea din dr. cond. med. al fem. o r. - desc. vertic. m. obt. ext pectineu, apoi add. mare add.mic r. musc. pt. adductor mare, inconst. pt.adductor mic+ obt. ext. d natere unui filet articular pt. artic. oldului

B.

C.

Teritoriu motor: pt. m obt. ext. ,gracilis, add. mare, add. mic+ add. lung. N . obt. e n. adduciei coapsei senzitiv:pt. tegum. celor 2/3 inf. a f. a coapsei+ artic. oldului Traiect i raporturi Ramuri r. de bif. a n. L2, L3,L4 apare pe m. lat a m. psoas, la niv. lig. inghin. trece imed. inf. de lig, n. femural se mp. n r. sale term de m. psoas ptr. la niv. coapsei prin lacuna musc.

N. FEMURAL
A.

B.

C.

r. colaterale o r. musc. pt. m.psoas, iliac, pectineu, add.lung o r. vasc. pt. vasele femurale o r. artic.pt. artic. oldului r. terminale o r. cutanate ant.- trav. m. sartorius , perf. fascia lata+ inerv. teg. feei a coapsei o r. musculare -dest m. sartorius+ cvadriceps o n. safen desc. la niv. femural i ptr. n canalul femural n canalul lui Hunter, strb. mb. vasto-adductorie n cont. acomp. v. safen mare pt a da natere la: r. infrapatelare dest. tegum. reg. a genunchiului r. cut. crurale tr. v. safene mari i se distrib. teg. f. a gambei+ reg. talocrural n descrierea clasic n. fem. are urm. r. terminale: o n. musculocutanat intern o n. musculocutanat extern o r. musculare o n. safen intern Teritoriu motor: pt. m. iliopsoas, sartorius, pectineu, adductor lung, i cvadriceps femural; n. fem. e n. flexiei gamb/coaps senzitiv: pielea por. a coapsei, genunchiului i gambei+ por. a m. a piciorului

PLEXUL SACRAT o Constituie


o ia natere prin unirea r. a L5 cu r. a S1, S2, S3 (ultimul n. spinal sacrat cu n. spinali sacrali) trunchiul lombosacral form. din r. a L5 + cteva fibre din r. a L4 ( rsp. corp. v. L5, m. a m.psoas r. a S1, S2, S3 se unesc cu tr. lomosacral i dau natere n. ischiadic ( singura r. term.) se cu plexul lombar, plexul pudendal, plexul hipogastric inf.+ tr. simpatice lombar+ sacral Ramuri colaterale N. gluteal superior o unirea unor fibre din L4, L5 i S1 o pr. pelvisul prin sp. suprapiriform al marii scobituri ischiadice, fiind ajuns n contact cu f. prof. a m. gluteu mare se mp: r. pt m. gluteu mij+mic r. pt. m. tensor al fasciei lata N. muchilor ptrat femural i gemen inf. o prin unirea unor fibre din tr. lombosacral+ S1 o dest. m. ptrat fem., gemen inf. i d un filet pt. artic. oldului N. muchiului piriform o din r. ale S1, S2, S3 o ajunge pe f. ant. a m. piriform pe care l inerveaz N. gluteal inf. o r. ale L5, S1, S2 o pr. pelvisul prin sp. infrpiriform al m. scobituri ischiadice, ajuns pe f.prof. a m. gluteu mare se mp. n mai multe ram. N. m. obturator int. o r. ale L5, S1, S2 o pr. pelvisul prin m. scobitur ischiadic, se termin n corpul m. obt. int o din ele se despr. n.m. gemen sup. N. cut. fem. post. o r. ale S1, S2 o pr. pelvisul prin sp. infrapiriform al m. scobituri ischiadice, trece n contact cu f. prof. a m. gluteu mare o la coaps trece prin interst. form. de m.biceps fem.+m. semitend. i se term. la niv. reg. a genunchiului o din acest nerv se desprin: n. cut. gluteali inf. inerv teg. reg. sacrale+ gluteale r. perineale dest. teg. scrotului( sex. masc.) i labiilor mari (sexul fem.) fibrele nerv. din r. ale S2, S3 iau parte la formarea n.pudendal fibrele nerv. din r. a S3 intr n constit. n. m. ridictor al anusului+ n. rectal inf (comp. ai plexului pudendal) din S2 i S3,S4 pornesc o serie de r. viscerale dest. viscerelor intrapelvine

A.

NERVUL ISCHIADIC
Traiect i raporturi ia natere din fibrele ce provin din L4-L5 i S1-S3 pr. pelvisul prin spaiul infrapiriform al marii scobit. ischiadice n reg. guteal trece mpreun cu a. sat. a n. ischiadic prin anul delim. de trohant. mare i ischion o r. cu m. gemen sup.+inf.,obt. int., ptrat fem. o r. cum. gluteu mare la coaps o r. m. adductor mare+ capul scurt al m. biceps femural o r. capul lung al m. biceps femural o r. m. semimembranos+ semitendinos o r. m. biceps femural o La al fosei poplitee, n. d natere n. peronier comun+ tibial Ramuri r. colaterale: o r. articulare pt. artic. oldului+ genunchiului o r. musculare pt. capul lung+ capul scurt al m. biceps fem., semimembranos+ semitendinos+ adductor mare Teritoriu motor pt. toi m. reg. a coapsei+ m. adductor mare; e nervul ext. coaps/ pelvis + flex. gamb/coaps senzitiv inerv. por. a artic. genunchiului

B.

C.


A.

NERVU PERONIER SAU FIBULAR COMUN e ram. term. de bif. a n.ischiadic


Traiect i raporturi porn. din n. ischiadic la niv. La al fosei poplitee, merge de n. tibial+ v. poplitee, de-al lungul tend. m. biceps. fem. la niv. colului fibulei se mp. n 2 ram. term. Ramuri ramuri colaterale o R. articular dest. f a genunchiului o N. cut. sural lat. ia natere la niv. reg. a genunchiului, trav. fascia gambier i se distrib. teg. f. f a genunchi+ gamb o R. comunicant peronier ia natere la niv. reg. a genunchiului, desc. cu n. tibial se cu n. cut. sural +n.cut. fem. ramuri terminale o N. peronier superficial

B.

ram. de bif.

a n.peronier comun, ia natere la niv. colului fibulei (f. ) n 1/3 a gambei perf. fascia i se distrib. teg. de la niv. f. a piciorului; d natere r. musc. pt. m. fibular scurt+ lung n. cut. dorsal r. int. a n.p.s., d natere la n.digitali dorsali ai piciorului pt. m. a deg. adiacente sp. I i II a halucelui+ m. f.

n. cut. dorsal interm. r. ext. a n.p.s. d natere n. digitali dorsali ai piciorului pt. m. f. a deg. adiacente sp. III i IV N. peronier profund ram. de bif. a n.peronier comun, ia natere la niv. colului fibulei(f. ) desc. la gamb ntre m. tibial ant. sit. i m. ext. lung al deg.+ m. ext. lung al halucelui sit. acomp. a. tibial dispus i apoi d natere la: r. musc pt. m. tibial ant., ext. lung al deg.+ ext. lung al halucelui + fibular al 3-lea n. digitali dorsali, al halucelui i al deg. 2 se cu n. digitali dorsali ai piciorului ( n. cut. dorsal )

NERVUL TIBIAL e ram. term. de bif.

a n.ischiadic

A.

B.

Traiect i raporturi porn. din n. ischiadic la niv. La al fosei poplitee, ajunge la niv. f. mediale a calcaneului i n final se mp. n cele 2 ram. terminale n reg. a genunchiului: r. m. biceps femural+ c. gastrocnemian+ r. cu semitendinos+ c. al gastrocn. por. nervului cuprins ntre al fosei poplitee i arcul tend. al m. solear este cun. n anat. clasic ca n.sciatic popliteu int n reg. a gambei e aplicat pe m. tibial flexor lung al deg. i e acop. de m. plantar+ solear trece prin canalul calcanean unde se termin prin 2 ramuri: n.plantar lat.+ n. plantar medial acomp. vasele tibiale Ramuri r. colaterale o r. musc. dest. m. gastrocnemian, solear, popliteu, tibial o n. interosos al gambei ia natere n por. a reg. a gambei, se aplic pe f. post. a lig. interosos al gambei desc. pna la niv. artic. tibio- fibulare distale o n. cut. sural ia natere n la niv, por. mij. a a reg. a genunchiului n 1/3 a gambei trav. fascia gambier i devine superf. se cu r. comunicant peronier a peronier, dnd natere n. sural o n. sural nso. tr. venei safene mici, trece de maleola i se cont. cu n. cut. dorsal lat. ( pt. deg. mic) la niv. por. a f. a gambei se desprind r. calcaneene + r. calcaneene dest. teg. por. a r. calcaneene

r. terminale o N. plantar r. de bif. a n. tibial, orig. la niv. canalului calcanean r.cutanate pt tegum. m. a plantei r. musculare pt. m. adductor al halucelui, flexor scurt al halucelui, flexor scurt al deg. la niv. metatars. d natere la 3 nervi digitali plantari comuni, care la extrem. distal a sp. intermetatars. se mp. fiecare n 2 nervi digitali plantari proprii dest m. f. a deg. adiacente sp. I, II, III m.medial a f. plantare a halucelui e inerv. de un n. digital plantar propriu, deta direct din n. plantar o N. plantar r. de bif. a n. tibial, trece ntre m. flexor scurt al deg.+ ptratul plantar d natere la niv. marg. a ptratului plantar la 2 ramuri superficial+ profund ramuri musculare pt. m.flexor scurt al deg, ptrat plantar, abductor al deg. mic ramuri vasculare pt. a. plantar R. terminale sunt: r. superficial - continu tr. n. plantar i d natere la 2 nervi digitali plantari comuni - primul n.d.p.c se bifurc n 2 n.d.p.p. pt. m. f. a deg. adiacente sp. IV - al doilea n.p.d.c se bifurc n 2 n.d.p.p pt. m. a f. plant. a degetului mic r. profund - se or. pt. a inerva ultimii 2 m. lombricali i interosoi plantari+ dorsali