Sunteți pe pagina 1din 5

Ordinul ministrului finanelor nr.174 din 25.12.

1997

Monitorul Oficial al RM nr.88-91 din 30.12.1997

STANDARDUL NAIONAL DE CONTABILITATE 18 "Venitul" Introducere 1. Prezentul standard este elaborat n baza standardului internaional de contabilitate 18 "Venitul", aprobat de Comitetul S.I.C. n anul 1982 i re!izuit n anul 199". O iecti! 2. #biecti!ul prezentului standard l constituie descrierea metodelor de contabilizare a !eniturilor obinute n procesul acti!it$ii economico%&inanciare 'ordinare( a subiectului economic 'n continuare%ntreprindere(. Problema principal$ a contabiliz$rii !enitului constituie determinarea momentului constat$rii acestuia. Prezentul standard stabile te criteriile de constatare a !enitului, modul de m$surare i de re&lectare a acestuia n rapoartele &inanciare. "omeniul de a#licare ". Prezentul standard se aplic$ pentru contabilizarea !eniturilor rezultate din) a( !nzarea produselor &inite i m$r&urilor* b( prest$rile de ser!icii* c( transmiterea n &olosina terilor a acti!elor ntreprinderii produc$toare de !enituri sub &orm$ de dobnzi, rede!ene i di!idende. +. Prezentul standard se e,tinde asupra tuturor persoanelor -uridice i &izice, care des&$ oar$ acti!itate de antreprenoriat i snt nre.istrate n /epublica 0oldo!a, precum i asupra &ilialelor, reprezentanelor i altor subdi!iziuni structurale ale acestora situate att pe teritoriul /epublicii 0oldo!a, ct i peste 1otarele ei. 2. S&era de aciune a prezentului standard nu cuprinde !eniturile pro!enite din) a( contractele de nc1iriere 'S.3.C.14 "Contabilitatea c1iriei"(* b( calcularea di!idendelor din in!estiiile contabilizate con&orm metodei repartiz$rii proporionale 'S.3.C. 28 "Contabilitatea in!estiiilor n ntreprinderile asociate"(* c( contractele de construcie 'S.3.C.11 "Contractele de construcie"(* d( modi&ic$rile !alorii acti!elor i datoriilor &inanciare sau din ie irea 'stin.erea( acestora 'S.3.C. "2 "Instrumentele &inanciare"(* e( re!aluarea acti!elor pe termen lun.* &( modi&ic$rile !alorii acti!elor curente* .( sporul natural al eptelului i !nzarea produselor a.ricole i sil!ice 'S.3.C. "+ "Particularit$ile contabilit$ii la ntreprinderile a.ricole"(* 1( e,tracia de minereuri* i( intrarea .ratuit$ a acti!elor, nc1eierea contractelor pri!ind nean.a-area n concuren$, e!enimente e,cepionale i e!entualit$i 'S.3.C. 8 "Pro&itul sau pierderea net$ a perioadei .estionare, erorile eseniale i modi&ic$rile n politica de contabilitate"* S.3.C.15 "6!entualit$i i e!enimente ale acti!it$ii economice care sur!in dup$ data de ntocmire a bilanului"(. -( sub!enii de stat, prime i premii 'S.3.C. 25 "Contabilitatea sub!eniilor de stat i publicitatea asistenei de stat". "efiniii 7. 8n prezentul standard noiunile utilizate semni&ic$) Venit % a&lu,ul .lobal de a!anta-e economice n cursul perioadei de .estiune, rezultat n procesul acti!it$ii ordinare a ntreprinderii sub &orm$ de ma-orare a acti!elor sau diminuare a datoriilor care conduc la cre terea capitalului propriu, cu e,cepia sporurilor de la contribuiile proprietarilor ntreprinderii. Valoare !enal$ % suma la care poate &i sc1imbat un acti! sau stins$ o datorie ntre p$rile independente in&ormate, interesate i care au consimit tranzacia. 9obnd$ % !enitul n contrapartida utiliz$rii de c$tre alte persoane a mi-loacelor b$ne ti sau a ec1i!alentelor acestora. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
$%& 18 '(enitul) 1

Ordinul ministrului finanelor nr.174 din 25.12.1997

Monitorul Oficial al RM nr.88-91 din 30.12.1997

/ede!en$ % !enitul n contrapartida utiliz$rii de c$tre alte persoane a acti!elor nemateriale 'imobiliz$rilor necorporale(, de e,emplu, a bre!etelor, m$rcilor de &abric$, drepturilor de autor, pro.ramelor in&ormatice, drepturilor de e,ploatare a resurselor naturale. 9i!idend % !enitul rezultat din repartizarea pro&itului net dup$ impozitare ntre acionari n con&ormitate cu cota de participaie depus$ n capitalul social. Produse &inite % articole produse de ntreprindere n scopul !nz$rii. 0$r&uri % !alori n m$r&uri i materiale, ac1iziionate pentru !nzare, precum i cl$diri, terenuri, alte bunuri neutilizate con&orm destinaiei directe i predestinate !nz$rii altor persoane. Ser!icii % lucr$ri prestate altor persoane -uridice i &izice n con&ormitate cu stipulaiile contractului, n termene con!enite. ;cestea includ, de e,emplu, ser!iciile de transport, de reparaie, de intermediere, de asi.urare, publicitare, de consultin., &inanciare, lucr$rile de instalare i deser!ire a produselor i m$r&urilor !ndute 'ma inilor, utila-elor etc.(. 4. Venitul cuprinde numai a&lu,ul .lobal de a!anta-e economice ncasate sau care urmeaz$ a &i ncasate n conturile ntreprinderii. 8n componena !enitului nu se includ sumele ncasate n numele terelor persoane, cum snt, de e,emplu, ta,a pe !aloarea ad$u.at$, accizele, ncas$rile .lobale obinute de ntreprindere din ns$rcinarea or.anizaiilor tere din comercializarea produselor sau m$r&urilor acestora, deoarece aceste sume nu reprezint$ un a!anta- economic al ntreprinderii i nu in&lueneaz$ capitalul propriu al acesteia. M*surarea +e!aluarea, -i constatarea !enitului 8. Venitul se e!alueaz$ la !aloarea !enal$ primit$ sau care urmeaz$ a &i primit$ cu minusul rabaturilor i reducerilor comerciale admise de ntreprindere. 9. Valoarea !enal$ rezultat$ din tranzacii este stabilit$ prin acordul dintre ntreprinderea respecti!$ i cump$r$torul sau utilizatorul acti!ului. 15. 8n ma-oritatea cazurilor !enitul este e,primat sub &orm$ de mi-loace b$ne ti ncasate sau care urmeaz$ a &i ncasate. 8n unele cazuri suma !enitului poate &i mai mic$ sau mai mare dect !aloarea !enal$ a produselor, m$r&urilor i ser!iciilor !ndute. 9e e,emplu, la !nzarea m$r&urilor cu reduceri de pre 'adic$ la o sum$ mai -oas$ dect preul de !nzare obi nuit(, !enitul este constatat la suma cea mai mic$, dar nu la preul obi nuit. <a !nzarea m$r&urilor i ser!iciilor n credit suma nominal$ a ncas$rilor !iitoare de mi-loace b$ne ti, prin urmare, i suma !enitului constatat, !a &i mai mare dect !aloarea !enal$. 8n acest caz !enitul din !nz$ri cuprinde) a( !enitul din !nzarea m$r&urilor i ser!iciilor care se e!alueaz$ prin scontarea tuturor ncas$rilor !iitoare de mi-loace b$ne ti n baza cotei procentuale estimati!e 'imputabile(* b( !enitul sub &orm$ de dobnzi, care reprezint$ di&erena dintre !enitul din !nzarea m$r&urilor i ser!iciilor i suma nominal$ a ncas$rilor !iitoare de mi-loace b$ne ti. 11. Cota procentual$ estimati!$ utilizat$ pentru scontarea ncas$rilor !iitoare de mi-loace b$ne ti se determin$ lund ca baz$) a( cota procentual$ e,istent$ pentru acti!ele sau datoriile &inanciare cu un ni!el analo. al riscului creditar sau b( cota procentual$ care sconteaz$ !aloarea nominal$ a acti!ului sau a datoriei &inanciare pn$ la preul curent al m$r&urilor i ser!iciilor n cazul !nz$rii acestora cu plata n numerar. 12. Sc1imbul de produse, m$r&uri i ser!icii identice cu aceea i !aloare nu se consider$ tranzacie aduc$toare de !enit. Sc1imbul pe produse, m$r&uri i ser!icii neidentice 'operaii pe baz$ de barter( se consider$ drept o tranzacie aduc$toare de !enit. 8n acest caz !enitul se e!alueaz$ la !aloarea !enal$ a m$r&urilor i ser!iciilor primite, corectat$ cu suma mi-loacelor b$ne ti sau a ec1i!alentelor acestora !irate 'primite(. 8n cazul n care !aloarea !enal$ a produselor, m$r&urilor i ser!iciilor primite nu poate &i determinat$ cu un .rad nalt de certitudine, !enitul se e!alueaz$ la !aloarea !enal$ a produselor, m$r&urilor transmise pe calea sc1imbului sau a ser!iciilor prestate, corectat$ cu suma mi-loacelor b$ne ti sau a ec1i!alentelor acestora !irate 'primite(. 1". Venitul se constat$ n baza metodei calcul$rii n perioada de .estiune n care a &ost obinut, indi&erent de momentul e&ecti! al intr$rii mi-loacelor b$ne ti sau altei &orme de compensare. 8n cazul apariiei di!erselor incerititudini constatarea !enitului se admite cu respectarea urm$toarelor criterii) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
$%& 18 '(enitul) 2

Ordinul ministrului finanelor nr.174 din 25.12.1997

Monitorul Oficial al RM nr.88-91 din 30.12.1997

a( e,istena unei certitudini &erme c$ a!anta-ele economice ce &ac obiectul tranzaciei !or &i obinute de ntreprindere* b( e,istena unei posibilit$i reale de a determina cu e,actitate suma !enitului. 8n unele cazuri aceste criterii pot &i respectate numai dup$ ncasarea mi-loacelor b$ne ti sau dup$ nl$turarea incertitudinilor ap$rute. 9e e,emplu, la e,ecutarea operaiilor de e,port pot ap$rea di&icult$i n le.$tur$ cu primirea autorizaiei emise de autorit$ile statului str$in pri!ind trans&erarea mi-loacelor b$ne ti obinute din e,portul m$r&urilor. 8n acest caz !enitul nu se constat$ pn$ la momentul obinerii autorizaiei respecti!e. 8n cazul apariiei unor ndoieli pri!ind ncasarea sumei cu!enite, inclus$ anterior n !enit, aceast$ sum$ se raporteaz$ la c1eltuieli, i nu la diminuarea sumei !enitului constatat iniial. 1+. Veniturile i c1eltuielile ce &ac obiectul uneia i aceleia i tranzacii sau operaiuni economice snt constatate n aceea i perioad$ de .estiune. 9e e,emplu, di!ersele componente ale c1eltuielilor, ce compun costul !nz$rilor, snt constatate concomitent cu !eniturile rezultate din !nzarea produselor &inite, m$r&urilor sau din prest$ri de ser!icii. 12. 8n prezentul standard constatarea !enitului se e&ectueaz$ pe &iecare tranzacie. 8ns$ n anumite circumstane !enitul poate &i constatat pe componente distincte ale unei tranzacii. 9e e,emplu, dac$ preul de des&acere a m$r&ii include o anumit$ sum$ necesar$ pentru deser!irea ei ulterioar$, !enitul pentru aceast$ parte a preului este constatat nu la momentul !nz$rii, dar pe m$sura prest$rii ser!iciilor. 8n alte cazuri, dimpotri!$, !enitul se constat$ concomitent pentru dou$ sau mai multe tranzacii interdependente. ;cest lucru este condiionat de &aptul c$ suma !enitului pentru o sin.ur$ operaie nu poate &i determinat$ cu e,actitate &$r$ a lua n considerare tranzaciile precedente sau !iitoare. 9e e,emplu, ntreprinderea poate s$ !ind$ m$r&uri i concomitent s$ nc1eie contracte de cump$rare ulterioar$ a acestora peste o perioad$ anumit$, ne.nd prin aceasta e&ectul comercial independent al unei tranzacii distincte. 8n acest caz !enitul se constat$ concomitent pentru ambele tranzacii. (enitul din !.n/*ri de #roduse finite -i m*rfuri 17. Venitul din !nz$ri de produse &inite i m$r&uri se constat$ n baza metodei calcul$rii n cazul li!r$rii i transmiterii c$tre cump$r$tor a drepturilor de proprietate asupra acestora. 14. 9ac$ !nz$torul p$streaz$ drepturile i obli.aiile proprietarului dup$ li!rarea produselor i m$r&urilor, tranzacia nu se consider$ drept !nzare i !enitul nu se constat$. 9e e,emplu, la !nzarea n consi.naie, !enitul se constat$ numai dup$ comercializarea e&ecti!$ a produselor &inite i a m$r&urilor c$tre teri. 9ac$ produsele &inite sau m$r&urile snt li!rate cu condiia instal$rii acestora, cnd lucr$rile nu snt nc$ nc1eiate i constituie o parte important$ a contractului, !enitul se constat$ numai dup$ instalarea i recepionarea produselor &inite i m$r&urilor de c$tre cump$r$tor. [n redacia Ordinului ministrului finanelor nr.30 din 05.03.2001, M.O. nr. 3538 din 29.09.01]

18. Venitul nu se constat$ dac$ c1eltuielile a&erente obli.aiilor de .aranie nu pot &i supuse unei e!alu$ri !eridice prealabile. 8n acest caz orice ncas$ri din !nz$ri snt considerate drept datorii pn$ la e,pirarea termenului de .aranie pentru deser!irea m$r&urilor !ndute. (enitul din #rest*ri ser!icii 19. Venitul pro!enit din prest$ri ser!icii se constat$ n baza metodei calcul$rii pe m$sura e&ectu$rii acestora pe &iecare tranzacie sau pe stadii distincte ale acesteia. 25. Ser!iciile se presteaz$ n con&ormitate cu clauzele stipulate n contract pe durata uneia sau a mai multor perioade de .estiune. 9ac$ termenul de prestare a ser!iciilor nu dep$ e te durata unei perioade de .estiune, !enitul se constat$ dup$ nc1eierea tranzaciei. Cnd ser!iciile, con&orm unuia i aceluia i contract, se presteaz$ pe o durat$ mai mare dect perioada de .estiune, !enitul se constat$ pe stadii distincte ale tranzaciei potri!it metodei procentului de e,ecuie 'procenta-ului ndeplinit(, adic$ n perioadele de .estiune n care se presteaz$ ser!iciile. Constatarea !enitului n baza acestei metode se admite la respectarea urm$toarelor criterii) a( momentul nc1eierii tranzaciei sau a unui stadiu distinct al acesteia poate &i determinat cu un .rad nalt de certitudine la data ntocmirii rapoartelor &inanciare* ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
$%& 18 '(enitul) 3

Ordinul ministrului finanelor nr.174 din 25.12.1997

Monitorul Oficial al RM nr.88-91 din 30.12.1997

b( c1eltuielile suportate n procesul tranzaciei i necesare pentru nc1eierea acesteia pot &i determinate cu e,actitate. 21. 8ntreprinderea e&ectueaz$ e!aluarea e,act$ a !enitului dup$ realiazarea unui acord cu celelalte persoane participante la tranzacie pri!ind) a( drepturile &iec$rei p$ri, a!nd putere -uridic$ i re&eritoare la prestarea i consumarea ser!iciilor* b( compensaia presupus$* c( metodele i condiiile de plat$. 8n aceste scopuri ntreprinderea trebuie s$ dispun$ de sisteme e&iciente de plani&icare i de .estiune &inanciar$ intern$. 9up$ prestarea ser!iciilor ntreprinderea ree,amineaz$ i, n caz de necesitate, corecteaz$ m$rimea !enitului constatat iniial. 22. Venitul pe stadiile de nc1eiere a tranzaciei poate &i determinat n baza uneia din urm$toarele metode) a( !olumului e&ecti! al lucr$rilor e,ecutate* b( corelaiei procentuale a ser!iciilor prestate e&ecti! la o dat$ prestabilit$ &a$ de !olumul total al acestora pre!$zut de contract* c( corelaiei procentuale a c1eltuielilor suportate la o dat$ prestabilit$ &a$ de suma total$ a acestora pre!$zut$ de contract. Veniturile nu se constat$ pe baza pl$ilor intermediare i a a!ansurilor ncasate de la bene&iciari pn$ la nc1eierea inte.ral$ a tranzaciei sau a stadiilor distincte ale acesteia. 2". 8n scopuri practice, cnd ser!iciile snt prestate n cadrul unui num$r nedeterminat de operaiuni, pe durata unei anumite perioade de timp, care nu pot &i repartizate e,act pe stadii, !enitul se constat$ pe baza metodei liniare, dac$ nu e,ist$ do!ezi c$ alte metode identi&ic$ mai corect stadiul de terminare a tranzaciei. 8n cazul n care una dintre operaiuni 'stadiu( de prestare a ser!iciilor este mai important$ dect celelalte operaiuni constatarea !enitului se amn$ pn$ la e,ecutarea acestei operaiuni 'stadiu( importante. 2+. Cnd rezultatul tranzaciei nu poate &i determinat cu un .rad nalt de certitudine, !enitul se constat$ numai n m$rimea c1eltuielilor suportate, care au &ost sau, posibil, !or &i recuperate. 22. 9ac$ rezultatul tranzaciei nu poate &i determinat cu un .rad su&icient de certitudine i e,ist$ probabilitatea nerecuper$rii consumurilor suportate, !enitul nu se constat$, iar consumurile se raporteaz$ la c1eltuieli. 9ac$ incertitudinile e,istente anterior, care au a&ectat e!aluarea e,act$ a rezultatelor tranzaciei 'contractului( au disp$rut, !enitul se constat$ n con&ormitate cu para.ra&ul 19 al prezentului standard. (enituri su form* de do .n/i0 rede!ene0 di!idende 27. Venitul sub &orm$ de dobnzi, rede!ene i di!idende se constat$ pe urm$toarele baze) a( dobnzile % pe baza corelaiei temporale 'n &uncie de timpul scurs(, care ia n considerare !enitul real din acti!* b( rede!enele % prin metoda specializ$rii e,erciiilor n con&ormitate cu coninutul contractului nc1eiat ntre ntreprindere i utilizatorii de acti!e* c( di!idendele % cnd este stabilit dreptul ntreprinderii 'acionarului( la primirea acestora, adic$ la anunarea acestora de c$tre adunarea .eneral$ a acionarilor. 24. Venitul real din acti! se determin$ pe baza cotei procentuale necesare pentru scontarea &lu,ului !iitoarelor ncas$ri de mi-loace b$ne ti pre!izibile pe durata de &uncionare a acti!ului n !ederea restabilirii 'ni!el$rii( !alorii de intrare a acestuia. Venitul sub &orm$ de dobnzi include suma amortiz$rii oric$rui tip de rabat 'discont(, adaos sau a altei di&erene dintre !aloarea de intrare de bilan a acti!ului i !aloarea acestuia la momentul stin.erii. 28. <a calcularea dobnzilor nepl$tite pn$ la procurarea in!estiiilor 'plasamentelor(, suma total$ a dobnzilor, calculat$ n perioada de .estiune, se repartizeaz$ ntre perioade pn$ la= i dup$ procurarea in!estiiilor. 8n acest caz se constat$ ca !enit numai acea parte a dobnzilor, care este re&lectat$ n perioada de dup$ obinerea in!estiiilor, iar cealalt$ parte a dobnzilor, inclus$ n !aloarea de procurare a 1rtiilor de !aloare, se raporteaz$ la diminuarea acesteia. 9e e,emplu, n cazul n care ntreprinderea procur$ obli.aiuni de stat la preul care include dobnzile calculate, ca !enit se consider$ numai dobnzile re&eritoare la perioada de dup$ procurarea ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
$%& 18 '(enitul) 4

Ordinul ministrului finanelor nr.174 din 25.12.1997

Monitorul Oficial al RM nr.88-91 din 30.12.1997

obli.aiunilor. Suma dobnzilor calculat$ pn$ la procurarea obli.aiunilor nu se consider$ drept !enit, ci se raporteaz$ la diminuarea !alorii de procurare a 1rtiilor de !aloare. 29. /ede!enele snt calculate n con&ormitate cu clauzele acordului nc1eiat i snt constatate pe aceast$ baz$, numai dac$, potri!it esenei acestui acord, nu !a &i mai adec!at$ constatarea !enitului n alt$ baz$ sistematic$ i raional$. 9e e,emplu, la trans&erul drepturilor altor persoane pentru utilizarea unei anumite te1nolo.ii n decursul unei perioade de timp prestabilite, constatarea !enitului sub &orm$ de rede!ene se e&ectueaz$ n baza metodei liniare pe durata aciunii acordului contractat. 8n cazul trans&erului drepturilor de utilizare a acti!ului nematerial pentru o plat$ &i,$ i pe un termen nelimitat, rede!enele se constat$ ca !enit n momentul trans&er$rii acestor drepturi. 9ac$ rede!enele primite depind de e!enimentele !iitoare, !enitul se constat$ numai atunci cnd e,ist$ posibilitatea primirii pl$ii, de re.ul$, dup$ ce s%a produs e!enimentul. "5. 9i!idendele se constat$ ca !enit n acea perioad$ de .estiune cnd au &ost anunate, adic$ cnd s%a stabilit dreptul acion$rilor pentru primirea lor. <a calcularea di!idendelor nepl$tite n baza !enitului 'pro&itului( net obinut pn$ la cump$rarea 1rtiilor de !aloare ale companiei, suma total$ a di!idendelor anunat$ n perioada de .estiune se repartizeaz$ ntre perioada de pn$ la procurare i dup$ procurare. 8n acest caz drept !enit se consider$ numai di!idendele a&erente perioadei de dup$ procurarea 1rtiilor de !aloare. 9i!idendele calculate pn$ la procurare nu se consider$ ca !enit, ci se raporteaz$ la diminuarea !alorii de procurare a 1rtiilor de !aloare. 9ac$ o atare repartizare poate &i e&ectuat$ numai con!enional, di!idendele se constat$ ca !enit cu condiia c$ ele nu reprezint$ e!ident dep$ irea !alorii nominale a 1rtiilor de !aloare. 1u licitate "1. 8ntreprinderea trebuie s$ dez!$luie n rapoartele &inanciare) a( metodele de constatare a !enitului, precum i metodele acceptate pentru determinarea stadiului de nc1eiere a tranzaciei de prest$ri ser!icii* b( suma &iec$rei cate.orii importante de !enituri constatate n perioada de .estiune i rezultate din des&acerea produselor &inite i m$r&urilor, prestarea de ser!icii, precum i suma !eniturilor sub &orm$ de dobnzi, rede!ene i di!idende* c( suma !enitului rezultat din contrapartida de produse, m$r&uri sau ser!icii 'din operaiile pe baz$ de barter( inclus$ n &iecare cate.orie important$ a acestuia. "2. 8ntreprinderea elucideaz$ orice !enituri impre!izibile, rezultate din ncasarea amenzilor, penalit$ilor, desp$.ubirilor etc. 8n con&ormitate cu S.3.C. 15 "6!entualit$i i e!enimente ale acti!it$ii economice care sur!in dup$ data de ntocmire a bilanului". "ata intr*rii standardului .n !i2oare "". Prezentul standard intr$ n !i.oare la 1 ianuarie 1998. .12.199

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
$%& 18 '(enitul) 5