Sunteți pe pagina 1din 3

Anexa 5 Informatii cu privire la semnificatia termenilor utilizati in estimarea emisiilor de gaze cu efect de sera (GES) din cadrul sectorului

Deseuri

Termen activitatea medical ape uzate oreneti

Definitia orice activitate de diagnostic, prevenie, tratament, monitorizare i recuperare a strii de sntate, care implic sau nu implic utilizarea de instrumente, echipamente ori aparatur medical; ape uzate menajere sau amestec de ape uzate menajere cu ape uzate industriale i/sau ape meteorice (conform Normelor tehnice privind colectarea, epurarea i evacuarea apelor uzate oreneti NTP !"##, cuprinse $n ane%a nr& # la 'otr(rea )uvernului nr& #**/+""+,;

ape uzate menajere ape uzate provenite din gospodrii i servicii, care rezult de regul din meta-olismul uman i din activitile menajere (conform Normelor tehnice privind colectarea, epurarea i evacuarea apelor uzate oreneti NTP !"##, cuprinse $n ane%a nr& # la 'otr(rea )uvernului nr& #**/+""+,; orice fel de ape uzate ce se evacueaz din incintele $n care se desfoar activiti industriale i/sau comerciale, altele dec(t apele uzate menajere i apele meteorice (conform Normelor tehnice privind colectarea, epurarea i evacuarea apelor uzate oreneti NTP !"##, cuprinse $n ane%a nr& # la 'otr(rea )uvernului nr& #**/+""+,; su-stantele sau o-iectele care sint eliminate sau urmeaza a fi eliminate sau este necesar sa fie eliminate in conformitate cu legislatia nationala; deseuri provenite din industrie, din comert, din sectorul pu-lic sau administrativ, care prezinta compozitie si proprietati similare cu deseurile menajere si care sunt colectate, transportate, prelucrate si depozitate impreuna cu acestea; deeuri rezultate din activiti comerciale, magazine, activiti de servicii pu-lice i industriale etc&, cu condiia s poat fi depozitate $mpreun sau $n acelai mod ca deeurile menajere $n funcie de tipul i cantitatea lor; deeuri definite $n ane%a nr& . /, . 0 i . 1 la 2rdonana de urgen a )uvernului nr&3*/+""", apro-at cu modificri prin 4egea nr& 5+6/+""#; deeuri menajere i alte deeuri care, prin natur sau compoziie, sunt similare cu deeurile menajere i care sunt generate pe raza localitilor; deseuri menajere si comerciale, industriale si din institutii, care, din cauza naturii si compozitiei, sunt similare cu deseurile menajere, dar e%cluzand fractiile indicate in ane%a nr& + la 'otararea )uvernului nr& #77/#888 pentru introducerea evidentei gestiunii deseurilor si a /atalogului 1uropean al 0eseurilor, su- numarul +" "# care sunt colectate separat la sursa, si e%cluzand alte deseuri indicate su- numarul +" "+ din aceeasi ane%a; orice deseu solid sau lichid, asa cum este definit in ane%a nr& . la 2rdonanta de urgenta a )uvernului nr& 3*/+""", apro-ata cu modificari prin 4egea nr& 5+6/+""#& Pentru urmatoarele deseuri periculoase cerintele specifice pentru deseuri periculoase din prezenta hotarare nu se aplica ; deeurile rezultate din activiti medicale, care constituie un risc real pentru sntatea uman i pentru mediu i care sunt generate $n unitatea sanitar $n cursul activitilor de diagnostic, tratament, supraveghere, prevenirea -olilor i recuperare medical, inclusiv de cercetare medical i producere, testare, depozitare i distri-uie a medicamentelor i produselor -iologice;

ape uzate industriale deseuri deseuri asimilabile cu deseuri menajere deeuri din comer asimilabile cu cele menajere deeuri periculoase deeuri municipale deseuri municipale mixte

deseuri periculoase deeurile periculoase

deeuri biodegradabile deeuri inerte

deeurile rezultate din activiti medicale deeurile anatomopatologice i pri anatomice deeurile chimice i farmaceutice deeurile infecioase deeurile neptoaretietoare depozitarea temporar depozit

deeuri care sufer descompuneri anaero-e sau aero-e, cum ar fi deeurile alimentare sau de grdin, h(rtia i cartonul ; deeuri care nu sufer nici o transformare semnificativ fizic, chimic sau -iologic, nu se dizolv, nu ard ori nu reacioneaz $n nici un fel fizic sau chimic, nu sunt -iodegrada-ile i nu afecteaz materialele cu care vin $n contact $ntr!un mod care s poat duce la poluarea mediului sau s duneze sntii omului& 4eviga-ilitatea total i coninutul de poluani ai deeurilor, ca i ecoto%icitatea levigatului tre-uie s fie nesemnificative i, $n special, s nu pericliteze calitatea apei de suprafa i/sau su-terane ; toate deeurile, periculoase sau nepericuloase, care se produc $n unitile sanitare; deeurile care includ esuturile i organele, prile anatomice rezultate din actele chirurgicale, din autopsii i din alte proceduri medicale; $n aceast categorie se includ i animalele de la-orator utilizate $n activitatea de diagnostic, cercetare i e%perimentare; su-stanele chimice solide, lichide sau gazoase, care pot fi to%ice, corosive ori inflama-ile; medicamentele e%pirate i reziduurile de su-stane chimioterapice, care pot fi citoto%ice, genoto%ice, mutagene, teratogene sau cancerigene; deeurile lichide i solide care conin sau sunt contaminate cu s(nge ori cu alte fluide -iologice, precum i materialele care conin sau au venit $n contact cu virusuri, -acterii, parazii i/sau to%inele microorganismelor; deeurile care pot produce leziuni mecanice prin $nepare sau tiere; pstrarea pe o perioad limitat a deeurilor am-alate corespunztor $n spaii special destinate i amenajate, p(n la preluarea i transportul lor la locul de eliminare final; amplasament pentru eliminarea final a deeurilor prin depozitare pe sol sau $n su-teran, inclusiv9 ! spaii interne de depozitare a deeurilor, adic depozite $n care un productor de deeuri e%ecut propria eliminare a deeurilor la locul de producere, ! un loc sta-ilit pentru o perioad de peste un an pentru stocarea temporar a deeurilor, dar e%clusiv9 ! spaiul unde deeurile sunt descrcate pentru a permite pregtirea lor pentru un transport ulterior $n scopul recuperrii, tratrii sau eliminrii finale $n alt parte, ! spaiul de stocare a deeurilor $nainte de recuperare sau tratare, pentru o perioad mai mic de : ani, ca regul general, sau spaiul de stocare a deeurilor $nainte de depozitare, pentru o perioad mai mic de un an colectarea, transportul, valorificarea si eliminarea deseurilor, inclusiv supravegherea zonelor de depozitare dupa inchiderea acestora; operaiunea de distrugere termic a desurilor; orice unitate tehnica stationara sau mo-ila si echipamentul destinat tratamentului termic al deseurilor, cu sau fara recuperarea caldurii de ardere rezultate& ceasta include incinerarea prin o%idarea deseurilor, precum si piroliza, gazificarea sau alte procese de tratament termic, cum sunt procesele cu plasma, in masura in care produsele rezultate in urma tratamentului sunt incinerate ulterior& instalaii pentru eliminarea prin tratare termic, $n principal a deeurilor periculoase ; #& nmoluri provenite de la staiile de epurare a apelor uzate din localiti i de la alte staii de epurare a apelor uzate cu o compoziie asemntoare apelor uzate oreneti; +& nmoluri provenite de la fosele septice i de la alte instalaii similare pentru epurarea apelor uzate; :& nmoluri provenite de la staiile de epurare, altele dec(t cele menionate la pct& # i +; nmol rezultat din tratarea apelor uzate municipale i industriale similare cu cele municipale, chiar i atunci c(nd este uscat sau tratat $n vreun fel ; nmolurile tratate printr!un proces -iologic, chimic sau termic, prin stocare pe termen lung ori prin orice alt procedeu

gestionare incinerare instalatie de incinerare

incinerator de deeuri periculoase nmoluri

nmol municipal nmoluri tratate

reziduu

reciclare organica sistemul de gestionare a deeurilor tratare tratare utilizator de nmol

corespunztor care s reduc $n mod semnificativ puterea lor de fermentare i riscurile sanitare rezultate prin utilizarea lor; orice material lichid sau solid, inclusiv cenusa de vatra si zgura; cenusi volante si praf de cazan; produsi solizi de reactie de la tratarea gazelor; namol de la tratarea apelor uzate; catalizatori consumati si car-une activ epuizat, definit ca deseu in ane%a nr& . la 2rdonanta de urgenta a )uvernului nr& 3*/+""", apro-ata cu modificari prin 4egea nr& 5+6/+""#, care este generat prin procesul de incinerare sau coincinerare, tratarea gazului de ardere si a apei uzate sau din alte procese ale instalatiei de incinerare ori coincinerare; ! tratarea aero-a (compostare, sau anaero-a (-iometanizare,, in conditii controlate, utilizandu!se microorganisme, a partilor -iodegrada-ile ale deseurilor de am-alaje, care produc reziduuri organice sta-ilizate sau metan& 0epozitarea in depozite nu poate fi considerata reciclare organica; totalitatea activitilor de colectare separat la locul de producere, am-alare, depozitare intermediar, transport i eliminare final totalitatea proceselor fizice, chimice si -iologice care schim-a caracteristicile deseurilor, in scopul reducerii volumului si caracterului periculos al acestora, facilitand manipularea sau valorificarea lor definit $n ane%a nr& . la 2rdonana de urgen a )uvernului nr&3*/+""", apro-at cu modificri prin 4egea nr& 5+6/+""#& orice persoan fizic sau juridic autorizat, implicat $n $ncrcarea, transportul, depozitarea, $mprtierea i $ncorporarea nmolului $n terenul agricol al -eneficiarului;

S-ar putea să vă placă și