Sunteți pe pagina 1din 39

3 UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE LITERE SPECIALIZAREA : ROMN / LIMB STRIN NVMNT LA DISTAN PROGRAMA ANALITIC Disciplina : ISTORIA

LITERATURII ROMNE Specializarea : Romn / Limb strin Anul I, Semestrele I i II Titularul disciplinei : Con ! dr! "abriel Coo#eanu I. OBIECTIVELE DISCIPLINEI $amiliarizarea studen%ilor cu problematica periodizrii literaturii romne, cu orizontul ideatic i mentalitar al primelor mani estri culturale Analizarea principalelor opere elaborate &n secolele '()'(III, cu e#iden%ierea tematicii i a particularit%ilor stilistice Identi icarea trsturilor umanismului, barocului, iluminismului, preromantismului i romantismului &n spa%iul romnesc *lasarea &n conte+t european a ideilor i lucrrilor romneti din primele secole de cultur auto,ton II. TEMATICA CURSURILOR 1. Prim ! m"#i$ %&'ri !i& r"r (# 'ri! R)m*# + % ,. -V.-VII A. *rimele mani estri literare &n sec! '( : imno-ra ia i ,a-io-ra ia B. .etamor ozele istorio-ra iei &n limba sla#on &n secolul al '(I)lea! nvturile lui Neagoe Basarab ctre fiul su Teodosie C. Apari%ia scrisului &n limba romn D. /icolaus 0la,us, primul umanist de ori-ine romn E. *ro-resul traducerilor de cr%i bisericeti &n secolul al '(II)lea. /. M"rii ,r)#i,"ri m)!0)1 #i "ri-ore 1rec,e 234567389:;! .iron Costin 238<<73853;! Ion /eculce 238:=73:94; 2. Cr)#i,"rii m3#& #i. 4. Tri3m$3! !im5ii r)m*# 6 %35 r"7)r&3! 87r %i1i&'9ii6 (# & 8& ! r !i:i)"%

= A. Doso tei! Psaltirea n versuri B. Biblia de la Bucureti 238>>; C. Antim I#ireanul! Didahiile ;. Um"#i<&i r)m*#i 0 r 73&"9i 3r)7 "#' A. /icolae .ilescu! Jurnal de cltorie n hina. Descrierea hinei B. Dimitrie Cantemir! !storia ieroglific. Descrierea "oldovei =. C'r9i! 7)73!"r >. ?,)"!" Ar0 ! "#'. Samuil .icu, ",eor-,e ?incai, *etru .aior, Ion @udai Deleanu @. C'r&3r"ri i!3mi#i<&i (# 7ri#,i7"& . $ra%ii "oleti! Anton *ann, Ionic Tutu 5! #, 73&3ri! 7) Ai i r)m*# m)0 r# ! *oe%ii (creti, @arbu *aris .umuleanu, Costac,e Conac,i 36! C))r0)#"& %),i"! 6 7)!i&i, <i ,3!&3r"! "! 7"<)7&i%m3!3i 11. Liri," 7 ri)"0 i 0 !" 1@4@ A. Ion Aeliade Rdulescu! Acti#itatea, poezia, pam letul! @!",eor-,e Asac,i! Animatorul cultural, poetul! C. (asile C&rlo#a 7 desc,iderea spre romantism . D. Andrei .ureanu! E. Cezar @olliac. F. Dimitrie @olintineanu! (arietatea liricii! G. "ri-ore Ale+andrescu! Clasicism i romantism! B. (asile Alecsandri! Speciile abordate 11. Pr)A" 7"<)7&i%&' A! Costac,e /e-ruzzi! *roza istoric i -enul epistolar! B. /icolae @lcescu! C. Ion ",ica! D. Alecu Russo! E. (asile Alecsandri! $ra-mente romantice i realiste. F. Ale+andru 0dobescu! /u#ela istoric! G. /icolae $ilimon! /u#ela romantic i realist 1/. T "&r3! 7),ii 0 !" 1@4@. A. @o-dan *etriceicu Aasdeu! #$van i %idra! B. Dramatur-ia lui (asile Alecsandri! Des&ot %od! Seria hirielor 12. E% 3!. Ale+andru 0dobescu 14. R)m"#3!. /icolae $ilimon 7 iocoii vechi i noi III. EVALUAREA STUDENILOR B+amen scris i oral IV. BIBLIOGRAFIE GENERAL A/"ABLBSC1, .IRCBA, 35:4, 'iteratura ro()n i *rientul, Bd! .iner#a, @ucureti +ntologia &oe$iei ro()neti culte. De la Dosoftei &n n ,--., edi%ie de $lorin ?indrilaru, Bditura Teora, 355>, @ucureti AR.@R1STBR, AD0L$, 35:=, #o(anitatea ro()nilor. !storia unei idei, Bditura Academiei @LA"A, L1CIA/, 3585, Trilogia culturii, BL1 CARTBA CR0/ICIL0R, 35>8, Te+te antolo-ate i comentate de Bl#ira Soro,an, Bd! Cunimea, Iai

<

CART0CA/, /!, 35:9! rile &o&ulare n literatura ro()neasc, edi%ia a II)a, &n-riDit de Al! C,iriacescu, cu un uvnt nainte de Dan Eam irescu i o Postfa de .i,ai .oraru, Bditura Bnciclopedic Romn, 2= #olume; CART0CA/, /!, 35>6, !storia literaturii ro()ne vechi, *ost a% i biblio-ra ii inale de Dan Simonescu, *re a% de Dan Eam irescu, Bd! .iner#a CFLI/BSC1, "!, 35>=, !storia literaturii ro()ne de la origini &n n &re$ent , edi%ia a II)a, cu o pre a% de Al! *iru, Bditura .iner#a CI0@A/1, ?TB$A/, 35>5, !storia literaturii ro()ne vechi, edi%ie &n-riDit, note i pre a% de D! A! .azilu, Bditura Bminescu C0R/BA, *A1L, 358=, /tudii de literatur ro()n (odern, B*L C0R/BA, *A1L, 35:=, *riginile ro(antis(ului ro()nesc, Bditura .iner#a C0R/BA, *A1L, 35:9, *a(enii nce&utului de dru(, Cartea Romneasc C1RTICF*BA/1, D0I/A, 35:4, *ri$onturile vieii n literatura veche ro()neasc, Bditura .iner#a C1RTI1S, B! R!, 35:6, 'iteratura euro&ean i 0vul "ediu latin, Bditura 1ni#ers BLIADB, .IRCBA, 35>:, Des&re 0(inescu i 1asdeu, Bditura Cunimea BLIADB, *0.*ILI1, !nfluena france$ asu&ra s&iritului &ublic in #o()nia. *riginile, traducere de Aurelia Cre%ia, pre a% de Al! Du%u, Bditura 1ni#ers, 35>= IST0RIA LITBRAT1RII R0.G/B 2colecti#;, 3589, #ol! 3, Bditura Academiei ISTRATB, I0/, 35>=, Barocul literar ro()nesc, Bditura .iner#a I(A?C1, "!, 3585, !storia literaturii ro()ne, Bditura ?tiin%i ic, #ol! 3 .A/0LBSC1, /IC0LAB, 3556, !storia critic a literaturii ro()ne, Bd! .iner#a .A/0LBSC1, /IC0LAB, 3555, Poei ro(antici, Bditura unda%iei Culturale Romne, @ucureti .ARTI/, .IRCBA, 35>3, 2. linescu i 3co(&le4ele5 literaturii ro()ne, Bd! Albatros .AEIL1, DA/ A0RIA, 35:>, ronicari (unteni, Bditura .iner#a .AEIL1, DA/ A0RIA, 35>9, 'iteratura ro()n n e&oca #enaterii, Bditura .iner#a .AEIL1, DA/ A0RIA, 35>8 i 35>:, Pro$a oratoric n lieratura ro()n veche, Bditura .iner#a, 2= #olume; .AEIL1, DA/ A0RIA, 3555, Noi des&re ceilali. 6als tratat de i(agologie, Bd! *olirom, Iai .1/TBA/1, R0.1L, 35:3, 'iteratura euro&ean n e&oca lu(inilor, @ucureti /B"RICI, B1"B/, 35:3, +nti( 7 logos i &ersonalitate, Bditura .iner#a /B"RICI, B1"B/, 35::, 04&resivitatea involuntar, Bditura Cartea Romneasc

9 /B"RICI, B1"B/, 35:> 6igura s&iritului creator, Bditura Cartea Romneasc /B"RICI, B1"B/, 35:=, Naraiunea n cronicile lui 2r. 8reche i "iron .iner#a /B"RICI, B1"B/, 3558, Poe$ia (edieval n li(ba ro()n, Bd! (lad H (lad, Craio#a *IR1, AL!, 35::, !storia literaturii ro()ne de la origini &n la ,9.:, 0&oca Bditura ?tiin%i ic i Bnciclopedic SCARLAT, .IRCBA, 35:8, !ntroducere n o&era lui "iron ostin, Bditura .iner#a SCARLAT, .IRCBA, 35>=, !storia &oe$iei ro()neti, Bditura .iner#a, #ol! 3 SCAIA1, 0CTA(IA/, 35:>, rturari i cri n s&aiul ro()nesc (edieval, Bditura Dacia, CluD)/apoca SI.I0/, B1"B/, 35>6, Di(ineaa &oeilor, Cartea Romneasc S0R0AA/, BL(IRA, 35>9, !ntroducere in o&ere lui !on Budai7Deleanu, Bditura .iner#a S0R0AA/, BL(IRA, 355:, !ntroducere n istoria literaturii ro()ne, Bd! 1ni#ersit%ii IAl! I! CuzaJ, Iai (IA/1, T1D0R, 3588, +rta &ro$atorilor ro()ni, edi%ie &n-riDit i introducere de "eo ?erban, @T*, Bditura pentru literatur, 2= #ol!; EA.$IR, .IAAI, 35>3, Poe(ul ro()nesc n &ro$, Bditura .iner#a EA.$IR, .IAAI, 35>>, ealalt fa a &ro$ei, Bditura Bminescu ostin , Bditura

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE LITERE SPECIALIZAREA : ROMN / LIMB STRIN NVMNT LA DISTAN

SUPORT DE CURS Disciplina : ISTORIA LITERATURII ROMNE Specializarea : Romn / Limb strin Anul I, Semestrele I i II Titularul disciplinei : Con ! dr! "abriel Coo#eanu SEMESTRUL I + E-AMEN SESIUNE IARN TEMATICA PERIOADEI VECBI I. Prim ! m"#i$ %&'ri !i& r"r (# 'ri! R)m*# + % ,. -V.-VII A. *rimele mani estri literare &n sec! '( : imnurile reli-ioase ale lo-o tului $ilos 2mona,ul $ilotei;K dou ,a-io-ra ii 2%iaa lui Nicodi( K %iaa /f)ntului !oan cel Nou, de "ri-ore Lamblac;! Cronica lui ?te an cel .are i #ariantele ei! Anecdotele -ermano)ruse despre (lad Lepe! B. *ro-resul literaturii istorice &n limba sla#on &n secolul al '(I)lea! Cronicarii o iciali moldo#eni : .acarie, B timie, Azarie K in luen%a stilului retoric bizantin &n opera lor! %iaa &atriarhului Nifon de "a#riil *rotul, ,a-io-ra ie i cronic! nvturile lui Neagoe Basarab ctre fiul su Teodosie , opera bo-at &n detalii asupra #ie%ii de curte, cu numeroase pasaDe lirice i sentin%e morale! Cronica o icial a lui .i,ai (iteazul i #ariantele ei! C. Apari%ia scrisului &n limba romn. Cele dou tipuri de te+te : ori-inale i traduse! Dez#oltarea pturilor oreneti i a rela%iilor de sc,imb, cauze ale apari%iei te+telor ori-inale! Ipoteza in luen%ei ,usite, luterane i cal#ine &n e+plicarea traducerilor cr%ilor bisericeti, &n corela%ie cu cauzele interne! Caracteristicile te+telor ori-inale 2Scrisoarea lui /eacu etc!; &n compara%ie cu te+tele bisericeti traduse 2Codicele (orone%ean, *saltirea Sc,eian etc!;! Apari%ia tiparului la noi. Tipriturile sla#one ale lui .acarie! Tipriturile sla#one i romneti ale lui Coresi! Rolul tipriturilor lui Coresi &n ormarea limbii romne literare! 4

D. /icolaus 0la,us, primul umanist de ori-ine romn! Mntia a irmare 7 pe plan european 7 a latinit%ii poporului romn i a limbii sale! E. *ro-resul traducerilor de cr%i bisericeti &n secolul al '(II)lea . Acti#itatea mitropolitului (arlaam &n .oldo#a, a lui 1drite /sturel &n Lara Romneasc i a lui Simion ?te an &n Transil#ania! II. M"rii ,r)#i,"ri m)!0)1 #i Trecerea de la cronica domneasc, o icial, la cronica boiereasc, independent sau de amilie! A. "ri-ore 1rec,e 234567389:;! Cronica sa, sintez a cronicilor sla#oneti anterioare! Caracterul etic i patriotic al Letopise%ului! Ideea statului bazat pe armonia &ntre domn i supui! Darul nara%iunii simple, uneori dramatice, precizia descrierilor, talentul portretistic, sobrietatea stilului! Ipoteza clasicismului! B. .iron Costin 238<<73853;! $orma%ia umanist a cronicarului, !storia n versuri &olone des&re "oldova i ;ara #o()neasc ! *oemul ilozo ic pe tema fortuna labilis, %iaa lu(ii! 'eto&iseul ;rii "oldovei de la +ron %od ncoace< Caracterul memorialistic al cronicii! 0bser#a%ia social i psi,olo-ic, punctat de re lec%ii etice K darul e#ocrii epice, prezentarea caracterolo-ic a i-urilor istorice K sim%ul artistic al compozi%iei, raza ampl, sa#ant, prin in luen%a limbii latine! De nea(ul (oldovenilor, din ce ar au ieit str(oii lor, oper polemic de demnitate i patos K demonstrarea latinit%ii prin demontarea analitic a NbasneiJ lui Simion Dasclul! C. Ion /eculce 238:=73:94;, cel mai artist dintre cronicarii romni, strmo literar al lui Crean- i Sado#eanu! Caracterul epic al le-endelor din * sa( de cuvinte! $actura memorialistic a cronicii, nara%iune autentic a unor &ntmplri #zute i trite, e#ocare spectaculoas, pitoreasc a aptelor, portretizare iscusit a personaDelor, narator de incomparabil talent nati#, &n limba #orbit moldo#eneasc! III. Cr)#i,"rii m3#& #i. A. Caracterul de compila%ie i caracterul ac%ionar al celor dou cronici anonime muntene din secolul al '(II)lea : 'eto&iseul Stilul satiric i polemic al cronicilor muntene! B. Cronici despre Constantin @rnco#eanu. Cronica lui Radu "receanu, Durnal al #ie%ii de curte din epoca brnco#eneasc! ronica anoni( br)ncoveneasc, ima-ine #ie, dramatic, colorat a acelorai &mpreDurri! Cronica lui Radu *opescu, !storiile do(nilor ;rii #o()neti, apo-eu al caracterului polemic i de pam let al cronicilor muntene, cu in orma%ii despre primele domnii anariote de dup 3:38! 8 antacu$inesc i 'eto&iseul Blenilor!

C. Cronica Stolnicului Constantin Cantacuzino, !storia ;rii #o()neti, oper a unui umanist de concep%ie istoric superioar! Caracterul sa#ant al scriiturii! (iziunea poziti#ist asupra e#enimentelor! IV. Tri3m$3! !im5ii r)m*# 6 %35 r"7)r&3! 87r %i1i&'9ii6 (# & 8& ! r !i:i)"% A. Doso tei! Acti#itatea eclesiastic : traductor al principalelor cr%i litur-ice, autor al Psaltirii n versuri 7 prima oper poetic autentic de la noi 7 i al unei cule-eri de %iei de sfini! B. Biblia de la Bucureti 238>>;, traducerea ra%ilor Radu i ?erban "receanu, momentul a irmrii depline a posibilit%ilor e+presi#e ale limbii romne! C. Antim I#ireanul! Acti#itatea de mitropolit, de traductor a numeroase cr%i bisericeti &n limba romn, de autor ori-inal al unor predici de e+cep%ional #aloare literar! Con%inutul moral al Didahiilor! Spiritul social, aspectele de satir, arta pam letului de tip reli-ios! V. Um"#i<&i r)m*#i 0 r 73&"9i 3r)7 "#' A. /icolae .ilescu, erudit recunoscut peste ,otare, traductor &n limba romn al Bibliei! Jurnalul de cltorie n hina, oper memorialistic! Descrierea hinei, tablou de mora#uri i mentalit%i, pe principiul toleran%ei i acceptrii IstrinuluiJ! Aspecte ale e+otismului! .....B. Dimitrie Cantemir, umanist, personalitate multilateral a literaturii romne #ec,i, spirit enciclopedic, sa#ant de reputa%ie european! Ideile ilozo ice ale lui D! Cantemir &n Divanul i =tiina sacr, primele eseuri ale literaturii noastre! !storia ieroglific, primul roman ale-oric, social)satiric romnesc! Surse de inspira%ie! *ersonaDele romanului! Trama epic! Blemente ale barocului! Descrierea "oldovei, !storia !(&eriului oto(an, %iaa lui onstantin ante(ir, artea siste(ei (aho(edane, 1ronicul vechi(ii a ro(ano7(oldo7vlahilor, opere nu numai de erudi%ie, dar i de lupt politic &n sluDba aprrii independen%ei %rii noastre! Caracterul militant al umanismului lui D! Cantemir! *re i-urri ale Iluminismului! (I! Cr%ile populare +le4andria, +rchirie i +nadan, 0so&ia, /indi&a, 1ali(a, 0tio&ica, !storia Troadei, 0rotocritul, !(berie i "argarona, !storia &oa(elor! /e#oia de ic%iune a publicului, ca alternati# la pre#izibilele precepte reli-ioase! TE-TE CEDIII RECOMANDATED :

A/0/I.1L @RG/C0(B/BSC, &n

ronicari (unteni, edi%ie &n-riDit de .!

"re-orian, studiu introducti# de B! Stnescu, B*L, 3583 2= #olume; A/TI. I(IRBA/1L, *&ere, edi%ie critic i studiu introducti# de "abriel ?trempel, Bditura .iner#a, 35:= CA/TAC1EI/0, Constantin 2Stolnicul;, !storia ;rii #u()neti, &n ronicari (unteni, edi%ia citat, #ol! 3 CA/TB.IR, Dimitrie, 1ronicul vechi(ei a ro(ano7(oldo7valahilor! Te+t ales i stabilit, tabel cronolo-ic, pre ! i note de Stela Toma, Bd! Albatros, @ucureti, 35>3 CA/TB.IR, Dimitrie, Divanul! Te+t stabilit, traducerea #ersiunii -receti, comentarii i -losar de (ir-il Cndea K post a% i biblio-ra ie de Ale+andru Du%u, Bd! .iner#a, @ucureti, 3556 CA/TB.IR, Dimitrie, !storia ieroglific, edi%ie &n-riDit, note i -losar de Ion (erde i *! *! *anaitescu K pre a% i tabel cronolo-ic de Ale+andru Du%u, Bd! .iner#a, @ucureti 2= #olume; CFRLILB *0*1LARB M/ C1LT1RA R0.G/BASCF, edi%ie &n-riDit i studiu introducti# de I! C! C,i%imia i Dan Simonescu, B*L, 358< 2= #olume; C0STI/, .iron, *&ere, edi%ie &n-riDit de *! *! *anaitescu, BS*LA, 354> resto(aie de literatur ro()n veche, #ol! 3, coordonatori I! C! C,i%imia i Stela Toma, Bditura Dacia, 35>9 CR0/ICI ?I *0(BSTIRI R0.G/B?TI (BRSI$ICATB, Simonescu, Bditura Academiei, 358: D0S0$TBI, *&ere, edi%ie critic de /! A! 1rsu, studiu introducti# de Al! Andriescu, Bditura .iner#a, 35:> "RBCBA/1, Radu, ronica lui<, &n ronicari (unteni, edi%ie &n-riDit de .! "re-orian, I@iblioteca pentru to%iJ, Bditura .iner#a, 35>9, #ol! = 2= #ol!; LBT0*ISBL1L CA/TAC1EI/BSC, &n ronicari (unteni, edi%ia din B*L, 3583, #ol! 3 'iteratura ro()n veche >,?:@7,A?BC, edi%ie de "! .i,il i Dan Eam irescu, Bditura Tineretului, 3585, 2= #olume; I0/ /BC1LCB, *&ere, edi%ie critic i studiu introducti# de "abriel ?trempel, Bditura .iner#a, 35>= Noul Testa(ent 2de la @l-rad;, Bditura Bpiscopiei 0rtodo+e Romne a Alba)Iuliei, 35>> 0CCISI0 "RB"0RII I/ .0LDA(IA (0DAB TRA"BDICB B'*RBSSA, edi%ie L! Dr&mba, Bditura Dacia, 35>< > edi%ie critic de Dan

Poe$ie ro()neasc veche, antolo-ie, post a%, biblio-ra ie i -losar de .ircea Scarlat, Bditura .iner#a, 35>4 RAD1 *0*BSC1, !storia do(nilor ;rii #u()neti, &n ronicari (unteni, edi%ia de la .iner#a, 35>9, #ol! 3 Al! R0SBTTI, teva &reci$ri asu&ra literaturii ro(ne vechi , edi%ia a II)a, re#zut i adu-it, Bditura Bminescu, 35>4 "RI"0RB 1RBCAB, 'eto&iseul ;rii "oldovei, edi%ie de *! *! *anaitescu, Bditura .iner#a, 35>: (ARLAA., arte ro()neasc de nvtur, edi%ie transliterat de C! @OcP, Bditura $unda%iilor Re-ale, 359< BIBLIOGRAFIE CRITIC ALB'A/DRBSC1, S0RI/, 355>, Parado4ul ro()n, Bd! 1ni#ers A/"ABLBSC1, .IRCBA, 35:4, 'iteratura ro()n i *rientul, Bd! .iner#a A/T0AI, S0RI/, 3555, ivitas i(aginalis, Bditura *olirom A/T0AI, S0RI/, 355>, 04erciiul distanei. Discursuri, societi, (etode, Bd! /emira +ntologia &oe$iei ro()neti culte. De la Dosoftei &n n ,--., edi%ie de $lorin ?indrilaru, Bditura Teora, 355>, @ucureti AR.@R1STBR, AD0L$, 35:=, #o(anitatea ro()nilor. !storia unei idei, Bditura Academiei @LA"A, L1CIA/, 3585, Trilogia culturii, BL1 @0IA, L1CIA/, 355:, "it i istorie n contiina ro()neac, Bd! Aumanitas CART0CA/, /!, 35:9, rile &o&ulare n literatura ro()neasc, edi%ia a II)a, &n-riDit de Al! C,iriacescu, cu un uvnt nainte de Dan Eam irescu i o Postfa de .i,ai .oraru, Bditura Bnciclopedic Romn 2= #olume; CARTBA CR0/ICIL0R, 35>8, te+te antolo-ate i comentate de Bl#ira Soro,an, Bd! Cunimea, Iai CART0CA/, /!, 35>6, !storia literaturii ro()ne vechi, *ost a% i biblio-ra ii inale de Dan Simonescu, *re a% de Dan Eam irescu, Bd! .iner#a CFLI/BSC1, "!, 35>=, !storia literaturii ro()ne de la origini &n n &re$ent , edi%ia a II)a, cu o pre a% de Al! *iru, Bditura .iner#a CFLI/BSC1, "!, 35:8, *&era lui "ihai 0(inescu, I)II, Bditura .iner#a CAILI.IA, C!, 35:9, Proble(e de ba$ ale literaturii ro()ne vechi, Bditura Academiei CI0@A/1, ?TB$A/, 35>5, !storia literaturii ro()ne vechi , edi%ie &n-riDit, note i 5

pre a% de D! A! .azilu, Bditura Bminescu CI0C1LBSC1, ?BR@A/, 35:8, !tinerar critic, Bditura Bminescu CI0C1LBSC1, ?BR@A/, 3588, %arieti critice, B*L CI0*RA"A, C0/STA/TI/, 35:<, Personalitatea literaturii ro()ne, Bd! Cunimea, Iai C0/STA/TI/BSC1, *0.*ILI1, 354:, /crieri alese, BS*LA CRISTBA, (ALBRI1, 35>9, !ntroducere n o&era lui !on Neculce, Bditura .iner#a C1RTICF*BA/1, D0I/A, 35:4, *ri$onturile vieii n literatura veche ro()neasc , Bditura .iner#a C1RTI1S, B! R!, 35:6, 'iteratura euro&ean i 0vul "ediu latin, Bditura 1ni#ers DI/1, .IAAI, 35>8, #it( i ri( n &oe$ia ro()neasc, Bditura Cartea Romneasc DRF"AICBSC1, D1.ITR1, 3554, Din &sihologia &o&orului ro()n, Bd! Albatros D1@Q, "B0R"BS, +rta i societatea >-9:7,?@:C, Bditura .eridiane, 35>: 2= #olume;K D1L1, ALB'A/DR1, 358>, oordonate ale culturii ro()neti n secolul D%!!!, B*L D1L1, ALB'A/DR1, 3585, 04&lorri n istoria literaturii ro()ne, B*L "ALDI, L!, 35:3, !ntroducere n istoria versului ro()nesc, Bditura .iner#a "ASTBR, .0SBS, 35><, 'iteratura &o&ular ro()n, edi%ie, pre a% i note de .ircea An-,elescu, Bditura .iner#a "ABLIB, I0/ i .ARB?, ALB'A/DR1, 35>4, *riginile scrisului n li(ba ro()n , Bditura ?tiin%i ic i Bnciclopedic ABRSB/I, TRAIA/, 35::, 6or(e strvechi de cultur &o&oran ro()neasc, Bditura Dacia IA/0?I, I0/, 35>8, 'iteratur i filosofie, Bd! .iner#a I0R"A, /IC0LAB, !storia literaturii ro()ne n secolul D%!!!, edi%ie &n-riDit de @arbu T,eodorescu, Bditura Didactic i *eda-o-ic, 3585 2= #olume; I0R"A, /IC0LAB, !storia literaturii ro()ne n sec, D%!!! , #ol! 3, Institutul de Arte "ra ice .iner#a, 3563 I0R"A, /IC0LAB, 35>4, !storia literaturii ro()neti. !ntroducere sintetic, edi%ie &n-riDit, note i indici de Rodica Rotaru, pre a% de Ion Rotaru, Bditura .iner#a IST0RIA LITBRAT1RII R0.G/B 2colecti#;, 3589, #ol! 3, Bditura Academiei ISTRATB, I0/, 35>=, Barocul literar ro()nesc, Bditura .iner#a ISTRATB, I0/, =663, Pri(ul *ccident. nce&uturile &oe$iei i teatrului n cultura ro()n, Bd! *aralela 94, *iteti 7 @ucureti 7 @rao# 7 CluD)/apoca I(A?C1, "!, 3585, !storia literaturii ro()ne, Bditura ?tiin%i ic, #ol! 3 R0"FL/ICBA/1, .IAAIL, 35:8, *&ere, II, editura Academiei 36

.A/0LBSC1, /IC0LAB, 3556, !storia critic a literaturii ro()ne, Bd! .iner#a .ARTI/, .IRCBA, 35>3, 2eorge Albatros .AEIL1, DA/ A0RIA, 35:9, 8drite Nsturel, Bditura .iner#a, @ucureti, .AEIL1, DA/ A0RIA, 35:8, Barocul ( literatura ro()n din secolul al D%!!7lea , Bditura .iner#a .AEIL1, DA/ A0RIA, 35:>, ronicari (unteni, Bditura .iner#a .AEIL1, DA/ A0RIA, 35>9, 'iteratura ro()n n e&oca #enaterii, Bditura .iner#a .AEIL1, DA/ A0RIA, 35>8, 35>:, Pro$a oratoric n lieratura ro()n veche, Bditura .iner#a 2= #olume; .AEIL1, DA/ A0RIA, 3555, Noi des&re ceilali. 6als tratat de i(agologie , Bd! *olirom, Iai .AEIL1, DA/ A0RIA, =663, * istorie a bleste(ului, Bd, *olirom, Iai .AEIL1, DA/ A0RIA, =66<, %oievodul dincolo de sala tronului. /cene din viaa &rivat, Bd! *olirom, Iai .IAFILF, "!, 35:=, .iner#a .G/DRA, (IC1, 35>4, !storia literaturii dra(atice ro()neti, Bditura .iner#a, #ol! 3 .1TA1, .IRCBA, 35:8, 'iteratura ro()n i s&iritul sud7est euro&ean /ARA.1RA, AACI.B, 355:, *rient i *ccident. * istorie co(&arat a ideilor , Bd! Aumanitas /B"RICI, B1"B/, 35:3, +nti( 7 logos i &ersonalitate, Bditura .iner#a /B"RICI, B1"B/, =666, 04&resivitatea involuntar, Bditura 1ni#ersalia, @ucuresti /B"RICI, B1"B/, 35:>, 6igura s&iritului creator, Bditura Cartea Romneasc /B"RICI, B1"B/, 35:=, Naraiunea n cronicile lui 2r. 8reche i "iron Bditura .iner#a /B"RICI, B1"B/, 3558, Poe$ia (edieval n li(ba ro()n, Bd! (lad H (lad, Craio#a /IL1 "!, 3559, Pa(fletul n literatura ro()n, Bd! de (est, Timioara /0ICA, C0/STA/TI/, 3553, Pagini des&re sufletul ro()nesc, Bd! Aumanitas *A*1, BD"AR, 35::, Barocul ca ti& de e4isten, I@iblioteca pentru to%iJ, Bditura .iner#a, 2= #olume; *IR1, AL!, 35:<, +nali$e i sinte$e critice, Bditura Scrisul Romnesc, Craio#a 33 ostin , ontribuii la istoria culturii i literaturii ro()ne vechi, Bditura linescu i 3co(&le4ele5 literaturii ro()ne, Bd!

*IR1, AL!, 35::, !storia literaturii ro()ne de la origini &n la ,9.: , 0&oca Bditura ?tiin%i ic i Bnciclopedic *0*BSC1, .A"DALB/A, *ost a% la .iron Costin, 'eto&iseul ;rii "oldovei, Bditura .iner#a, 35:4 R0TAR1, I0/, 35:3, * istorie a literaturii ro()ne, Bditura .iner#a, #ol! 3 R0TAR1, I0/, 35:8, %alori e4&resive n literatura ro()n veche, Bditura .iner#a 2= #olume; R1SS0, ALBC1, 358:, Piatra teiului, I@iblioteca pentru to%iJ, Bditura .iner#a SCARLAT, .IRCBA, 35:8, !ntroducere n o&era lui "iron ostin, Bditura .iner#a SCARLAT, .IRCBA, 35:>, post a% la "r! 1rec,e, 'eto&iseul <, col! Arcade, Bditura .iner#a SCARLAT, .IRCBA, 35>=, !storia &oe$iei ro()neti, Bditura .iner#a, #ol! 3 SCAIA1, 0CTA(IA/, 35:>, Dacia, CluD)/apoca S0R0AA/, BL(IRA, 35:>, ante(ir n cartea hieroglifelor, Bd! Cunimea S0R0AA/, BL(IRA, 3554, "iron ostin. Per(anene ale (entalitii ro()neti , Bd! Cunimea S0R0AA/, BL(IRA, 355:, !ntroducere n istoria literaturii ro()ne, Bd! 1ni#ersit%ii IAl! I! CuzaJ, Iai STF(FR1?, I0/, 35:>, Povestiri (edievale des&re %lad ;e&e7Draculea. /tudiu critic i antologie, Bd! 1ni#ers, @ucureti STRBI/1, (LADI.IR, 3588, %ersificaia (odern, B*L TF/ASB AL!, 3554, * istorie u(anist a culturii ro()ne, = #ol!, Bd! .oldo#a, Iai 1RS1, "! "!, 35:=, "e(orialistica n o&era cronicarilor, Bditura .iner#a (BLCI1, D!, 35>:, ronicarul #adu Po&escu, Bditura .iner#a (BLCI1, D!, 35:5, 2rigore 8reche, Bditura .iner#a (BLCI1, D!, 35:<, "iron ostin, Bditura .iner#a E1.TA0R, *A1L, 358<, 'angue et techniEues &oFtiEues G lHF&oEue ro(ane, RlincPsiecP, *aris EA.$IRBSC1, DA/, 358:, /tudii i articole de literatur ro()n veche, B*L EA.$IRBSC1, DA/, 35>3, ontribuii la istoria literaturiiro()ne vechi, Bditura ?tiin%i ic i Bnciclopedic B'BRCILII DB A1T0B(AL1ARB 3= rturari i cri n s&aiul ro()nesc (edieval, Bditura

Relie a%i etapele e#olu%iei limbii romne, de la aza te+telor maramureene la momentul Bibliei de la Bucureti 238>>;! Stabili%i &n ce msur e+ist o tensiune &ntre sensibilitatea omului /ea-oe @asarab i ra%iunea de stat a domnitorului /! @asarab! Cum ilustreaz cronicarii moldo#eni ideea ori-inii latin a poporului romn i a limbii romne S Sublinia%i deosebirile &ntre cronicarii moldo#eni i cei munteni! B+ist i similitudini S Care ar i caracteristicile primelor &ncercri poetice romneti S 0 eri%i c&te#a e+emple memorabile din portretistica marilor cronicari! Remarca%i modul &n care Antim I#ireanul realizeaz o panoram a mentalit%ilor romneti din perspecti# meliorist! Mn ce const e+otismul relatrilor lui /icolae .ilescu Sptarul S Arta%i aportul actorului bio-ra ic &n scrierile lui Dimitrie Cantemir! Care s&nt reuitele stilistice maDore din !storia ieroglific S *utem discuta de literatura #ec,e ca despre un trunc,i comun din care se #or des ace, ulterior, -enurile i speciile literare S 0 eri%i e+emple! Ima-inea .oldo#ei din Descri&tio "oldaviae! Ilustra%i arta pam letului la cronicarii munteni i la Ion /eculce, e#iden%iind elementele comune! Istorie i mit &n 1ronicul vechi(ii a ro(ano7(oldo7vlahilor, de Dimitrie Cantemir! Se poate #orbi de o dimensiune antastic 7 incipient, desi-ur 7 &n perioada #ec,e S Line%i cont &n ar-umentare i de anumite cr%i populare!

TE-TE PROPUSE PENTRU ANALIZ NBste destul s ne -ndim c primul te+t 2pstrat; &n limba romn e posterior cu mai bine de dou #eacuri Divinei o(edii, c Biblia de la Bucureti apare la doi ani dup 0seul des&re &luralitatea lu(ilor, c /eculce &i scria 'eto&iseul apro+imati# &n acelai inter#al &n care STi t concepea + "odest Pro&osal, c ;iganiada e &nc,eiat &n acelai an cu hilde 1arold, c @lcescu e contemporan cu RierPe-aard i Bminescu &nsui cu Rimbaud i LautrUamontJ! NDecalaDul nu este neaprat unul de ordin #aloric, i

3<

in#ocarea lui Bminescu %ine s sublinieze tocmai acest apt, Bminescu iind contemporan &n absolut cu orice mare poet al lumii 2.artin 35>3 : 34;! T 8& %35 %&im"& ," !i& r"&3r'. P)%i5i!i&"& " r 1i&"!iA'rii & 8& !)r 0 7i)#i r"& "r&i%&i,! *entru a ace ca operele scrise cu inten%ii artistice cu #eacuri &n urm s retriasc potri#it unei perspecti#e noi, re#italizante, #om pro ita de pro-resul pe care l)a cut &n ultimul timp studiul e+presiei artistice prin adoptarea consec#ent a punctului de #edere al receptorului! Doar e ectul este acela care &i con er mesaDului structur, iar e ectul poate i &n cazul -eneral al te+telor #ec,i, r o destina%ie literar, dar i &n cazul pu%inelor scrieri beletristice din aceeai etap, rezultatul con lictului &ntre mesaDul de atunci i codul de re erin% al interpretului de astzi! Stilistului &i re#ine, &n toate situa%iile, rolul de a e ectua I isiuni semanticeJ 2Le#i Strauss; adic de a desprinde din conte+tul ini%ial acele elemente care, prin inserarea lor &ntr)un alt conte+t, se(nific, datorit tensiunii pe care o pro#oac &n cadrul acestuia i &n raport cu el! Literatura #ec,e are a#antaDul c prin maDoritatea scrierilor ei, c,iar prin ceea ce cuprinde ea &n a ara literaturii propriu)zise, surprinde nepre-tit cititorul, pentru c iecare lectur marc,eaz ciocnirea &ntre dou sensibilit%i! Alturi de elementele cu aparen%e ne-liDabile, &n orice caz normale, nepertinente stilistic &n conte+tul lor istorio-ra ic, bisericesc, administrati# etc, i care capt doar astzi o #aloare e+presi#, prin slaba lor pre#izibilitate, surprind printr)un tip particular de ateptare rustrat, i numeroase elemente ce decur- totui dintr)o inten%ie popular! Ce se &nt&mpl de apt sau ceea ce ar trebui s se &nt&mple &n psi,olo-ia cititorului ideal c&nd citete el, un om al secolului douzeci, un te+t de literatur, i#it &n conte+tul beletristic al unui cu totul alt secol S Constituit mental o orm consacrat de -ust , de &nclina%iile personale i de epoc, strDuiete, dup cum se tie orice lectur! Mn raport cu ea, #ec,ea orm 2te+tul de literatur #ec,e; nu poate intra dec&t ie &ntr)un raport de contrast, ie &ntr)un raport de asemnare! Mn ambele cazuri &ns, este #orb de un sin-ur e ect psi,olo-ic, cel de surpriz, cci i analo-ia pe care o stabilesc cititorul i stilistul &ntre vechiul (esaI i noul noul conte4t poate contrazice sistemul de ateptri, &ntruc&t o bun bucat de #reme s)a culti#at dezinteresul pentru literatura #ec,e i au e+istat istorici literari de presti-iu care au acreditat ideea abandonrii acestei zone ma-matice, neinteresante, dup ei, a literaturii!

39

Se tie c lectura este, totdeauna i la oricine, orientat con orm modelelor de reac%ie, &nr&urite de o anumit tradi%ie cultural, determinat istoricete! Cu alte cu#inte, c la iecare din noi e+ist o &nclina%ie, educat, spre anumite solu%ii pre#izibile! Tendin%a ctre orma dorit 2adic aceea considerat drept bun de iecare; i memoria e+perien%elor ormale trecute 2care la noi s&nt, &n orice caz, mai bo-ate, dac nu cu totul altele dec&t ale -enera%iei de critici de dup primul rzboi mondial; intre#in pentru a or-aniza, &n a%a crizei pe care o pro#oac orice receptate a te+tului, ateptri, pre#iziuni ale rezol#rii, pre i-urri ormale! Cum in,ibi%ia i criza &ncep, &ntr)un anume el, c,iar &naintea abordrii te+tului, se produce 7 spun studiile de dinamic psi,olo-ic a lecturii 7 o plcere a ateptrii, amestecat cu un sentiment al neputin%ei &n a%a necunoscutului, al imposibilit%ii unei rezol#ri decise i rapide! Cu c&t aceasta din urm este mai impre#izibil, cu at&t este mai intens plcerea &n momentul producerii ei, cci emo%ia pro#ine, &n art, cel mai adesea, din blocarea regularitii! Dup milenii de cultur, totul e -ata s semni ice, c,iar i de icien%ele! Interpretul are cu sine conte+te rele#ante &n numr nelimitat i sistemul lui de ateptri ar putea i nes &rit de bo-at i mobil! Bste de aDuns s doreasc aceasta i s tie s)i &n r&n- obinui%a de a se i+a la un numr de #alori stabile i la sistemul de re erin% pre eren%ial! 2/e-rici, =666; ILiteratura #ec,e, pentru a i &n%eleas, trebuie mai &nt&i iubitJ 2/e-rici, 35:3 : 4; IV acem parte dintre popoarele care au ost constr&nse de o istorie ne ast s)i oloseasc, secole la r&nd, ener-ia creatoare &n domenii pu%ine i limitate, s se e+prime alt el dec&t ar i ost iresc, acomod&ndu)se circumstan%elor, olosind W acilit%ileXunor specii i -enuri o iciale sau &n orice caz, acceptatea ca atare, arz&nd etapele sau #e-et&nd decenii de)a r&ndul &n ateptarea unui rstimp norocosJ 2/e-rici, 3558 : 4; ICultura #ec,e este un bloc de marmor &n care stau &nc nenscu%ii Bminescu i Crean-, Cara-iale i Sado#eanu! A desci ra prezen%a lor #irtual &n acea materie simpl, pri#ind din prezent spre ori-ini, aceasta e amrea misisune a unui ade#rat istoricJ 2Clinescu 35>4;

34

NCutarea aproape obsesi#e a identit%ii nu trebuie s surprind &n cazul unei culturi mici, a late la o rsp&ntie de in luen%e i obli-ate s pstreze mereu un ec,ilibru poate prea dialectic &ntre o desc,idere i o &nc,idere la el de necesare, &ntre -riDa de a nu pierde i -riDa de a nu se pierdeJ! 2.artin 35>3 : 3<; GRIGORE URECBE I*re .oldo#a ieste acest obiceaiu de pier r)de numr, r)de Dudecat, r)de leac de #in, &ns& p&rate, &nsi umple lea-ea i de acesta noroc .oldo#a nu scap, c mai mul%i s&ntu de le ieste dra- a #rsa s&n-e nu#ini#at! Apoi zicu i dau #ina lcuitorilor c s&ntu #icleani! Dar cui nu ieste ur&t a muri, cinu n)ar po ti s #ie%uiascS *lace)le lor #ia%a, al%ii &nc nu o ar lepdaK crezu, mai bine pentru dra-ostea dec&t de ric, s)I sluDasc! Iani, de s)ar &n#%a cei mari de pre nitemute r minte, cumu) %in domniia, cum este albina, c toate)i apr ccioara i ,rana lor cu acile i cu #eninul su! Iar domnul lor, ce se c,iiam matca, pre niminea nu #atm, ci toate de &n#%tura ei ascult! .ai bine ar i pentru bl&ndea%e s)l asculte i s)l iubasci cu dra-oste s)i sluDasc, dec&t de ric i de -roaz s i se pleace! C cela ce)i ieste #oias s team at&ta norod di un om trebuiete i el s se team de to%i, ca tot #rstoriul de s&n-ede ric ace s)I ia spaima i s s team to%i de d&nsul, ci ar putea ace cu bl&nde%e!J IVumbl&ndu pstorii de la Ardeal, ce se c,iiam .aramoro, &n mun%i cu dobitoacele, au dat de o ,iar ce se c,iam buor i dup mult -oan ce o au -onit)o prin mun%i cu duli, o au scos la esul apei .oldo#ei! Acolea iind, i ,iara obosit, au ucis)o la locul unde se c,iam acum @oureanii, dac s)au disclicat sat! ?i ,ierul trii sau peceatea cap de buor s &nsemneaz! ?i c%eaoa cu care au -onit iara aceaia au crpat, pre carea o au c,iemat) o .olda, iar apei de pre numele c%ealii .oldii i)au zis .olda, sau, cumu)i zic unii, .oldo#a! AiDderea i trii, dipre numele apei i)au pus numele .oldo#a!J I$ost)au acestu ?te an)#od om nu mare de statu, m&nios i de -rabu #rstoriu de s&n-e ne#ino#at: de multe ori la ospea%e omor&ea r Dude%u! Amintrilea era om &ntre- la ire, neleaneu i lucrul su &l tiia a)l acoperi i unde nu -&ndiiai, acolo &l a lai! La lucruri de de rzboaie meter, unde era ne#oie &nsui s #&r&ia, ca #z&ndu)l ai si s nu s indrpteaze i pentru aceia raru rzboiu de nu biruia! ?i unde)l biruia al%ii nu pierdea ndeaDdea, c tiindu)s czut Dos, s rdica deasupra biruitorilor V

38

Iar pe ?te an)#od l)au &n-ropat %ara cu mult Dale i pl&n-ere &n mnstire &n *utna, care era zidit de d&nsul! At&ta Dale era, de pl&n-ea to%i ca dup un printe al su, c c cunotiia to%i c s)au scpatu de mult bine i de mult aprtur! Ce dup moartea lui, pn astzi &i zicu s#eti ?te an)#od, nu pentru su letu, ce ieste &n m&na lui Dumnezeu, c el &nc au ostu om cu pcate, ci pentru lucrurile lui ceale #iteDeti, carile niminea din domni, nici &nainte, nici dup aceaia l)au aDunsuV $ost)au mai nainte de moartea lui ?te an)#od &ntr)acelai anu iarn -rea i -eroas, c&tu n)au ostu aa nici odinioar, i deacii preste #ar au ost ploi -reale i i pu#oaie de ape i mult inecare de ap s)au cut!J IAli+andru)#od daca s)au cur%it de toat -riDa dena ar i au adus pre doamna sa Ru+anda i pre ii si din Lara .unteneasc, au #rut s s cur%easc i de #rDmaii si cei din cas, pre carii prepusease el c pentru #icleu-ul lor au ost scos din domnie )au &n#%atu cu tain &ntr)o zi le ecii si, pe care au a#ut streini, de i)au supus &n curtea cea domneasc, &n Iai! ?i i)au c,iematu pre obiceaiul boierilor de la curte, carii r nici o -riD i de primeDdie ca aceea ne-&ndindu)s, daca au intrat &n curte, sluDitorii, dup &n#%tur ce au a#ut, &nc,is)au poarta i ca nite lupi &ntr)o turm r)de nici un pstor au intrat &ntr)inii, de)i snopiia i)i Dun-,iia, nu numai boierii, ce i sluDitorii! /ici ale-ea pre cei #ino#a%i, ci unul cu altul &i punea suptu sabie, cdea mul%ime, dipre zbreale sriia a ar, de)i rin-iia picioarele! ?i au perit atuncea 9: de boieri, r alt curte, ce nu s)au b-at &n sam!J MIRON COSTIN Mnceputul %rilor acestora i neamului moldo#enesc i muntenesc i c&%i s&nt i &n %rile un-ureti cu acest nume, romni i p&n astzi, de unde s&nt i de ce semin%ie, de c&nd i cum au desclecat aceste pr%i de pm&nt, a scrie, mult #reme la cumpn au sttut su letul nostru! S &nceap osteneala aceasta, dup at&ta #eaci de la disclicatul %rilor cel dint&i de Traian &mpratul R&mului, cu c&te#a sute de ani peste mie trecute, s sparie -&ndul! A lasa iar nescris cu mare ocar &n undat neamul acesta de o seam de scriitori ieste inimii durere! @iruit)au -&ndul s m apuc de aceast trud, s sco% lumii la #edeare elul neamului, din ce iz#or i semin%ie s&nt lcuitorii %rii noastre Y!!!Z !!!/ici ieste a- a scrie ocar #ecinic unui neam! C&nd ocrsc &ntr)o zi pe cine#a ieste -reu a rbda K dar &n #eci S

3:

IDe ar ,i acum Istratie lo-o tul i iiu)su un Simeon Dascalul i nepot)su un .isail Clu-rul, cum s)ar apuca de aceasta po#este cu basnile lor, ceale ce au scris c rdcina acestui neam, carele ieste acum pre aceaste locuri, din temni%ele R&mului ieste S c Traian &mpratul ade#rat c de la R&m au adus csai, adic de la Italia i aa ieste: i csaiau adus, iar nu din temni%ele R&mului, ci oroani csai, steni, tot din sluDitori aeza%i! ?i cas de domni au aezat aicea pre la cet%i! Cum i Dra-o)#od mare npaste &i este s ie ost pstor pre mrturiia maramoreenilor, cu urec,ile meale am auzit c au ost icior unui @o-dan)#od nscut din .aramoro, dup ce au scos de aicea mul%imea de ttari i cu bul-rimea de la (ol-a nbui%i i apoi pre urm i Attila cu un-uriiV Din temni%e cu sutele de mii de oameni cum s)ar a la S ?i apoi mei, iar at&ta tl,ri%e S Deci, unde ieste i cu c&t #ac ieste de c&nd au #enit Traian pre aicea i c&nd s)au btut Laslo, craiul un-uresc, cu ttarii S Mntre Traian i &ntre Laslo craiul >66 de ani s&nt! ?i au scris ei, aceti istorici, Istratie lo-o tul i Simion Dascalul i .isail Clu-rul c acest Laslo au cerut de la R&m oameni! ?i neamul romnilor acum tria cu domnii si &n .aramoro, ceti dincoace, iar cei dincolo, dispre munteani, pre apa 0ltului! /u s prinde dar, cum zic aicea: manno, %i-neate!J 2De nea(ul (oldovenilor; I0, .uldo#a, di ar ,i domnii ti, carii stp&nesc &n tine, to%i &n%elep%i, &nc n)ai peri a[ lesne! Ce domniile netiutoare r&ndul tu i lacome s&nt pricine perirei tale! C nu caut s a-onesasc ie nume bun ce#a la %ar, ce caut des r&na%i numai &n a#u%ie s str&n-, care apoi totu s rsipete i &nc i cu primeDdii casele lor, c blstmul sracilor, cum s dzice, nu cade pre copaci, c&t de t&rdziu!J 2'eto&iseul ;rii "oldovei; ION NECULCE IA[ socotesc eu cu irea m[ acesat proast: c&nd a #r[ Dumnedzeu s ac s nu ie ru-in pe ier, i turci &n Lari-rad s nu ie, i lupii s nu m&n&nce oile &n lume, atunce poate nu #or i nici -reci &n .oldo#a i &n Lara .unteneasc, nici or i boieri, nici or put[ m&nca aceste doao %ri cum le m&n&nc! Iar alt leac n)au rmas cu condeiul meu s mai pomenescu, ca s pot -&ci! $ocul &l st&n-i, apa o iezti i o aba%i pe alt parte, #&ntul c&nd bate, te dai &n laturi, &ntr)un adpost, i te odi,neti, soarele intr &n nuor, noaptea cu &ntunerecul trece i s ace iar lumin, iar la -rec mil sau omenie, sau dreptate, sau ne#icleu-, nici unele de aceste nu s&nt, sau rica lui Dumnedzu!J 3>

I0, \ o, \ o, \ srac %ar a .oldo#ei, ce nrocire de stp&ni c)acetia ai a#ut\ Ce sor%i de #iia% %)au cdzut \ Cum au mai rmas om tritor &n tine, de mirare este, cu at&tea spurcciuni de obiceiuri ce s tra- p&n astdzi &n tine, .oldo# \V 0, \ o, \ o, \#ai, #ai, #ai di %ar \ Ce #remi cumplite au a-iunsu i la ce cumpn au cdzut! Doar Dumnedzu di a aci mil, precum au cut cu izrailitenii, cu .oise proroc, de)au despicat .area Roie! A[ s ac i cu tini, srac %ar \ La ce obiceiuri spurca%i \ V 0, \ o, \ o, \ srac Lar .oldo# i Lar .unteneasc, cum # pitreci%&i # dezmerda%& cu aceste suprri, la aceste #remi cumplite, i r)de mil de stp&nii notri, care sin-uri noi %)am po tit i %i)am a lat \ /u ne sturm de domnide %ar, nici de mritat etele dup peminteni, ce dzic[m c)s proti i sraci! ?i aler-a%i la cei strini, -reci, de)I apuca% cari di car s # ,ii -ineri, c)s cilibii i bo-a%i, i le da%i moii i)i pun[% &n capul mes&i! Iac la ce am #init \ Aceste, adi#rat c ne)au cut cilibii la toate, cu lacrmi pre obraz i cu suspinuri la Dumndzu stri-&nd! Iar alt puteri r)a suspina la Dumndzu, n)au rmas!J IDumitraco)#od era un om btr&n, -rec %ari-rdean de neamul lui, de Catacozoneti! ?i mai nainte #reme uses #isternic mare i)n Lara .unteneasc, la "li-ori)#od! ?i era om nestttor la #oroa#i, am-itor, -eamba de cei de la $ener din Lari-rad! ?i dup) aceste, dup toate era btr&n i cur#ar! Doamna lui era la Lari-rad, iar el aice &i luase o at a unei rac,ieri%e de pe *odul (ec,iu, anume Ar,ipoae, care o c,ema Ani%a, %iitoare, de o purta &n #edeal &ntre toat boierimea, de)o %in[ &n bra%i, de)o sruta i o purta cu slbi de -albeni i cu ,aine de a,marand, cu ilc i cu multe odoar &mpodobit! ?i era t&nr i rumoas i plin de suleiman, ca o at de rac,ieri%! ?i o triimit[ cu carta domneasc, cu siimeni i cu #ornici i cu comii dzua amidzidze mari pe uli%i, la eridiu i pe la mnstiri i pe la #ii, &n primblri! i c[ i pe boieri de) triimit[ -iup&nesle cu d&nsa! ?i dup ce #ine de la primblri, triimit[ -iup&nesilor daruri, cana#e%e, bilacoase, cce i)au cut cinstea de)au mrsu cu d&nsa &n primblare! ?i dup ce s)au mazilit, au luat)o cu d&nsul )au dus)o &n Lari-rad cu d&nsul )au mritat)o dup)o slo- a lui, dup un -rec! Cuta%i, ra%i iubi%i cetitori, de #ide%i ce este omenia i cur#ia -receasc \ C el de btr&n, din%i &n -ur n)a#[! Diminea%a &i &ncli[, de)i pun[ &n -ur, iar sara &i descli[ cu &ncrop i)i pun[ pe mas! Carne &n toate posturile cu turcii depreun m&nca! 0, \ o, \ o, \ srac %ar a .oldo#ei, ce nrocire de stp&ni c)acetia ai a#ut \J 35

IVatunce dintiu era boierii can -riDi%i de numeli lui Dumitraco)#od din tinire%e, c&ndu era bezaid[, la domnia r%ine)su la Antio,ie)#od! C era atunce nerbdtoriu i m&nios, zlobi# la be%ie, i)i ieis nimele de om ru! Iar acum, #iind cu domnia, nu tiu s) piiard numele cel ru: au doar mai la #&rst #enis, au doar c,i#ernisis #iia%a lui, unde nu era pace S C a[ s arta de bun i de bl&nd \ Tuturor ue desc,is i nemre%, de #oro#ie cu to%i copiiiV Deci boierii, #z&nd a] mil i nemrire, &ncepur to%i a s lipi i a)l luda! Bra om &n#%at! /umai la -iudec%i nu pr] put] lua sama bine, poate) i trind mult la Lari-rad &n strintate! Lcomie nu a#[ mare, lucrurile lui po ti[ s ie ludate!J 2'eto&iseul ;rii "oldovei; DIMITRIE CANTEMIR I0, dreptate s &nt, pune)%i &ndreptariul i #azi str&mbe i crDoabe lucrurile norocului! ",ibul -tul, locos pieptul, bo%ioase -enunc,ele, catali-e picioarele, din%oase lcile, ciute urec,ile, puc,inoi oc,ii, suci%i muc,ii, &ntinse #inele, lboase copitele Cmilei, cu sule-ec trupul, cu alb peli%a, cu ne-ri i mn-ioi oc,ii, cu sub%iri de-i%elele, cu roioare un-,ioarele, cu molcelue #inioarele, cu iscusit miDlocelul i cu rtunDior -rum-iorul Aeli-ii, ce potri#ire \ Ce asemnare \ i ce alturare are \J I.un%i, crpa%i, / Copaci # despica%i, / pietri, # r&ma%i \ / Asupra lucrului ce s)au cut pl&n- piatra cu iz#oar, / mun%ii pu,oaie po-oar, / lcaele Inoro-ului, punele, / -rdinele, / cerneasc)s, / pleasc)s, / #etedzasc)s, / nu &n#erdzasc, / nici s odrsleasc / i pre domnul lor cu Dale, / pre stp&nul lor ne-rele, / suspin&nd, / t&n-uind, / ne&ncetat s pomeneasc! / 0c,iuri de cocoar / #oi, limpeazi iz#oar / a iz#or&# prsi%i, / i)n amar # primeni%i! / "li-anul slbatic #ieru, / i)n li#ezile lui ursul ueriu / s s ac, / &n -rdini t&r#elestU / &n pomt batelete / s s pre ac!J 2!storia ieroglific; Mn #reme ce &ncercm s descriem nra#urile moldo#enilor 2lucru despre care nimeni sau numai pu%ini strini au o ima-ine ade#rat;, dra-ostea ce a#em pentru patria noastr ne &ndeamn pe de o parte s ludm neamul din care ne)am nscut i s &n %im pe locuitorii %rii din care ne tra-em, iar pe de alt parte, dar-ostea de ade#r ne &mpiedic, &ntr)aceeai msur, s ludm ceea ce ar i, dup dreptatea, de os&ndit! Y!!!Z Din aceast pricin #roim s mrturisim curat c noi, &n nra#urile moldo#enilor, &n a ar =6

de credin%a cea ade#rat i ospe%ie nu -sim prea lesnece#a ce am putea luda! .oldo#enii nu cunosc msura &n nimic K dac le mer-e bine, s&nt seme%i, dac le mer-e ru, &i pierd cumptul! /imic nu li se pare ane#oie la &nt&ia arunctur de oc,i K dac se i#ete ce#a c&t de c&t s le stea &mpotri#, atunci se zpcesc i nu tiu ce s ac! Y!!!Z De altminteri, moldo#enii nu numai c nu s&nt iubitori de &n#%tur, ci c,iar le e ur&t aproape la to%i! C,iar i numele meteu-urilor cele rumoase i ale tiin%elor nu le s&nt cunoscute! Bi cred c oamenii &n#%a%i &i pierd mintea i atunci c&nd #or s laude &n#%tura cui#a, zic c a &nnebunit de prea mult &n#%tur! Despre lucrul acesta moldo#enii #orbesc r cu#iin% zic&nd c W&n#%tura este treaba popilor K pentru un om de r&nd este de aDuns dac tie s citeasc i s scrie, s)i scrie numele, s)i treac &n condica lui un bou alb, ne-ru i cu coarne, caii, oile i late dobitoace de po#ar, stupii i orice alte lucruri de acestea K toate celelalte s&nt netrebuincioaseXJ 2Descri&tio "oldaviae; SEMESTRUL II + E-AMEN SESIUNE VAR TEMATICA PERIOADEI ILUMINISTE I. Li& r"&3r" r)m*#' 7r m)0 r#'6 ,)#, 7& <i i0 )!):i

A. 0pinii cu pri#ire la periodizarea literaturii romne! Coordonatele literaturii romne premoderne! Iluminismul, micare de idei cu accente pro-resiste! Cadrul istoric)social european &n care apare iluminismul K trsturile lui -enerale i elementele ideolo-ice &naintate 2tendin%a de eliberare a spiritului de sub domina%ia reli-iei i a supersti%iilor prin cultul ra%iunii, elo-iul dreptului natural, critica re-imului eudal, ac%iunea de culturalizare a maselor, miDloc de emancipare !a!;, pe care le)a promo#at! Re ormismul, caracteristic a ideolo-iei noii clase &n ormare &n aceast perioad, bur-,ezia! Cunoaterea ilozo iei iluministe &n %rile romne prin contactul direct al unor oameni de cultur cu Apusul, prin traducerea unor cr%i, prin coal, teatru, periodice! B. =coala ardelean, mani estare maDor a iluminismului romnesc! Condi%iile de e+isten% ale romnilor din Transil#ania &n Imperiul ,absbur-ic, lupta lor pentru a irmarea i aprarea iin%ei : Rscoala lui Aorea 23:>9;, /u&&le4 'ibellus %alachoru( Transsilvaniae 23>53;, primul pro-ram politic al romnilor transil#neni! .icarea patriotic cu caracter cultural iluminist! Rolul episcopului Inocen%iu .icu =3

Rlein 7 apreciat ca preiluminist 7 &n sc,i%area pro-ramului politic al romnilor ardeleni! Re#ela%ia ideii ori-inii latine a poporului i limbii romne, a continuit%ii romnilor pe teritoriul Daciei, ideea unit%ii na%ionale a tuturor romnilor, e-alitatea &n drepturi cu celelalte na%ionalit%i din Ardeal! II. L3,r'ri i%&)ri, 6 $i!)!):i, <i )7 r !i& r"r + r 7r A #&"#9ii ?,)!ii "r0 ! # A. Samuil .icu 23:9473>68;! $orma%ia spiritual! Acti#itatea cultural! Scrierile cu caracter istoric : Brevis historica notiatiae, !storia i lucrrile i nt)(&lrile ro()nilor. Scrierile cu caracter ilolo-ic: pre a% la ilozo ie iluminist! B. ",eor-,e ?incai 23:4973>38;! $orma%ia intelectual! Dramatismul unei #ie%i &nc,inate unor mre%e idealuri na%ional)patriotice! Acti#itatea de luminator : director al colilor romne, traductor de manuale didactice i lucrri de popularizare a tiin%ei 2nvtura fireasc s&re sur&area su&erstiiei norodului;! 0pera istoric : 1ronica ro()nilor i a (ai (ultor nea(uri, impresionant corpus de iz#oare ale istoriei, opera celui mai de seam istoric al ?colii ardelene, e+presie a erudi%iei i a unui pronun%at spirit polemic! *atriotismul militant, not dominant a acti#it%ii i a operei sale! C. *etru .aior 23:6873>=3;! $orma%ia spiritual! Acti#itatea cultural! 0pera istoric : !storia &entru nce&utul ro()nilor n Dachia 23>3=;, scriere undamental de mare rsunet cu ecouri prelun-ite &n perioada paoptist K talentul de polemist al autorului, spiritul #oltairian! Lucrrile ilolo-ice : Disertaie &entru nce&utul li(bii ro()ne, Disertaie &entru literatura cea veche a ro(anilor, Dialogul &entru nce&utul li(bii ro()ne ntre ne&ot i unchi. Colaborarea lui *etru .aior la opera le+ico-ra ic a ?colii ardelene, ini%iat de Samuil .icu K 'e4iconul de la Buda! III. I)# B30"i D ! "#3 C1>=E/=1+1@/ED A. $orma%ia spiritual K etapa studiilor la @laD K etapa #ienez i cea de la LToT! Spirit enciclopedic, erudit ilolo-, istoric i poet! Scrierile ilolo-ice i istorice ale lui I! @udai Deleanu, importante contribu%ii tiin%i ice puse &n sluDba emanciprii romnilor din Ardeal! B. 0pera literar : epopeea ;iganiada, cea mai &nsemnat crea%ie poetic pn la Bminescu! Critica institu%iilor i mentalit%i eudale prin intermediul ale-oriei! Caracterul simbolic al operei! Inter eren%e clasice, romantice i baroce! Crea%ia olcloric i ;iganiada! Substratul ilozo ic, re lec%iile cute &n le-tur cu e+isten%a uman i == arte de rogciuni 23::5;, 0le(enta linguae daco7ro(anae sive valachicae 23:>6;! Samuil .icu, traductor al unor lucrri de

aspira%ia ei spre un ideal superior! .oti#ul luci eric, moti#ul nebuniei uni#ersale! *lanurile : eroic, comic i satiric, &mbinare cu semni ica%ii politice, patriotice! *ozi%ia ideolo-ic a scriitorului, ilustrarea ancorrii depline &n contemporaneitate! C. *oemul Trei viteIi, e+presie a satirei sociale! (aloarea literar)artistic i ori-inalitatea operei poetice a lui I! @udai Deleanu! I! @udai)Deleanu &n perspecti#a istoriei noastre literare! IV. S,rii&)ri 7)73!"ri <i "!9i ,'r&3r"ri "$i!i"9i ?,)!ii "r0 ! # A. (asile Aaron, Ioan @arac, Ioan .olnar *iuariu, Radu Tempea, *aul Ior-o#ici, Constantin Diacono#ici Lo-a, Damasc,in @oDinc, (asile *opp, Dimitrie Lic,indeal! Contribu%ia lor la dez#oltarea pro-ramului cultural iluminist, la cunoaterea literaturii clasice! B. Literatura istoric &n proz i &n #ersuri la con luen%a dintre spiritul #ec,i i spiritul nou &n Lara Romneasc i .oldo#a la s ritul sec! al '(III)lea i &nceputul sec! al 'I')lea > ronograful lui Dionisie 0cle$iarhul, ronografele lui Nau( #)(niceanu ;. Cronicile &n proz i &n #ersuri ale lui Eilot Romnul, Cntecul lui Constantin Aan-erliu! C. Al! @eldiman, traductor al unor opere beletristice din literatura -reac i rancez, creatorul Tragodiei sau (ai bine $ice Ialnica "oldovei nt)(&lare, e+presie a unei pozi%ii ne-ati#iste a% de micarea lui Tudor (ladimirescu, concep%ie retro-rad, conser#atoare, rmas &n a ara rmntrilor spirituale ale #remii! (irtu%ile de ordin stilistic ale Tragodiei V. C'r&3r"ri i!3mi#i<&i (# 7ri#,i7"& $ra%ii "oleti : Iordac,e "olescu 23:8>73>9>; 0per olcloric i literar K creator de pam lete dialo-ate, apreciate ca primele &ncercri dramatice la noi! Acti#itatea le+ico-ra ic! Dinicu "olescu 23:::73><6;, traductor al unor scrieri morale, ilozo ice i istorice, reprezentant #aloros al literaturii memorialistice! nse(nare a cltoriei (ele<, e+presia unei puternice crize de contiin%, mani est politic, social i cultural, preconiznd o re orm radical 2conceput dup modelul Buropei occidentale;, a NocrmuiriiI, Na pra#ilelorI i a Nnra#urilorI, document al ideolo-iei iluministe promo#ate de o parte a boierimii muntene dup rscoala lui Tudor (ladimirescu! Ionic Tutu, un spirit &nnoitor, creator de pam lete! Anton *ann, sensibilitate anticalo il, compilator de #ersuri erotice 2 /&italul a(orului;, #ersi icator epic e+cep%ional, cu tendin% paremiolo-izant 2Povestea vorbii, =<

ltoria lui "o +lbu;! VI. #, 73&3ri! 7) Ai i r)m*# m)0 r# A. *oezia liric &n Lara Romneasc! *oe%ii (creti! Ienc,i% (crescu 23:9673:59;! $orma%ia intelectual! 0pera tiin%i ic : *bservaii sau bgri de sea( asu&ra gra(aticii ro()neti 23:>:;, !storia &rea&uternicilor (&rai oto(ani 7 #aloroase pa-ini de memorialistic &n partea a II)a a lucrrii! 0pera poetic 7 poezii erotice 2Tu eti &uior canar, ntr7un co&ac $erifior, /&une, ini(ioar, s&une, +(r)t turturea, ntr7o grdinC create &n manier neoanacreontic &n care se resimte in luen%a neoclasicismului poetic rancez i ecoul cntecelor lutreti K #ersuri luente, ima-ini simple, spontane, uneori ton a ectat! *oezia sa, un prinos al Nceasurilor de delectareJ! Alecu (crescu 23:8573:55;, poet erotic i satiric, &n limba -reac i romn, &n maniera neoanacreontic, tinde s epuizeze toat -ama iubirii, d iluzia sincerit%ii &n #ersuri luente cu #alen%e muzicale! /icolae (crescu 23:>973>=4;, poet erotic discret, adnotator -ra%ios al poeziei ratelui su, Alecu! Iancu (crescu 23:5=73>8<;! $orma%ia intelectual! *articiparea acti# la #ia%a cultural i literar a perioadei premer-toare re#olu%iei de la 3>9>! Culti# poezia erotic, ilozo ic, cu accente sociale i patriotice! @un cunosctor al literaturii iluministe ranceze, -ermane i italiene! Autor de can%onete, ele-ii, ode, madri-aluri, satire, idile, balade, epi-ra e !a! *rintre primii poe%i ce culti# tema ruinelor, a medita%iei pe morminte, a antasticului macabru cu rezonan%e populare! Crea%ia sa poetic, e+presia inter eren%ei dintre neoclasic i romantic >Pri(vara a(orului<, +devrul, !eleleC. @arbu *aris .umuleanu 23:5973><8;! *rimele &ncercri poetice! *oeziile &n maniera neoanacreontic 2#ost de &oe$ie;! *oezia de esen% clasic din 23>=4;, #olum cu o pre a% &n care sunt e+primate unele idei iluministe! B. P) Ai" !iri,' (# M)!0)1" Costac,e Conac,i 23::>73>95;! $orma%ia spiritual, cunoaterea mai apro undat a literaturii iluministe, ranceze i en-leze 2ultima, tot prin iliera rancez;! Traducerile lui Conac,i din *ope, din (oltaire, romanul "atilda i d)ne Cottin, din mica poezie neoclasic rancez! Mncercrile sale dramatice! *rerile unor istorici literari cu pri#ire la opera poetic a lui Costac,e Conac,i 2"! Ibrileanu, ",! @o-dan Duic, D! *opo#ici, "! Clinescu, *! Cornea !a!;! *oezia sa erotic, e+presie a unei sensibilit%i mai accentuate, =9 aracteruri

a capacit%ii de autoanaliz a sentimentelor! Raporturile dintre petrarc,ism, Nmica poezieI -alant romantice! Al%i poe%i &n spiritul poeziei lui Conac,i : /icolae Dimac,i 2autor al unei comedii satirice &n #ersuri, /fatul fa(ilieiC, (asile *o-or, traductor al 1enriadei lui (oltaire i cronicar al micrii eteriste, Bnac,e "ane, autor al poemului &ustiu !a! ltoria lui u&idon n rancez i poezia lui Costac,e Conac,i, inter eren%e clasice i

TE-TE C 0i9ii r ,)m"#0"& D AAR0/, (ASILB, &n /crieri literare inedite >,9@:7,9?JC, alese, publicate, adnotate i comentate de *aul Cornea, IDocumente i manuscrise literareJ, #ol! I(, Bditura .iner#a, 35>3 @AR0/EI, "B0R"B, &n 0&o&ei naionale, 35:5, edi%ie &n-riDit, pre a% i note de Teodor (r-olici, Bditura .iner#a @BLDI.A/, ALBC1, &n /crieri literare inedite<, edi%ia citat @0LI/TI/BA/1, D!, &n 0&o&ei naionale, edi%ia citat @0LI/TI/BA/1, D!, *&ere, II, Poe$ii, edi%ie &n-riDit, note i comentarii de Teodor (r-olici, Bditura .iner#a, 35>=K @1DAI)DBLBA/1, I0/, *&ere, 3, edi%ie critic de $lorea $u-ariu, studiu introducti# de Al! *iru, Bditura .iner#a, 35:9K @1DAI)DBLBA/1, I0/, Trei viteIi, 354>, edi%ie i -losar de C! @OcP, pre a% de Ion 0an, I@iblioteca pentru to%iJ, Bditura .iner#a CA/TAC1EI/0, I0A/, &n Poe$ia ro()n clasic, edi%ie &n-riDit de Al! *iru i Ioan ?erb, uvnt nainte, de Al! *iru, #ol! 3, I@iblioteca pentru to%iJ, Bditura .iner#a, 35:6K C0/ACAI, C0STACAB, /crieri alese, edi%ie, pre a%, -losar i biblio-ra ie de Bcaterina i Ale+andru Teodorescu, B*L, 358< DI.ACAI, /IC0LAB, &n /crieri literare inedite<, edi%ia citat BCLBSIARA1L, DI0/ISIB, 1ronograf >,BA?7,9,JC, transcriere dup ori-inal, indice i -losar de D! @laa! Studiu introducti# de D! @laa i /! Stoicescu, note i comentarii de /! Stoicescu, ICronicile medie#ale ale RomnieiJ, #ol! ', Bditura Academiei, 35>: ABLIADB RFD1LBSC1, I0/, &n 0&o&ei naionale, edi%ia citat =4

B.I/BSC1, .IAAI, *&ere alese, III, edi%ie &n-riDit i pre a% de *erpessicius, ed! II, Bditura .iner#a, 35:< $A@IA/ 2@0@;, (ASILB, &n Poe$ie ro()neasc clasic, edi%ia citat "0LBSC1, DI/IC1, nse(nare a cltoriii (ele<, edi%ie &n-riDit de "! *ienescu, pos a% i biblio-ra ie de .ircea Ior-ulescu, IArcadeJ, Bditura .iner#a, 35::K "0LBSC1, I0RDACAB, &n Pri(ii notri dra(aturgi, antolo-ie, studiu introducti# i note biblio-ra ice de $lorin Tornea, IScriitori romniJ, BS*LA, 3586K "0LBSC1, I0RDACAB, &n /atire i &a(flet >,9::7,9?9C edi%ie &n-riDit de ",! "eor-escu)@uzu, B*L, 358> "0LBSC1, I0RDACAB, Proverbe co(entate, edi%ie &n-riDit de ",! *asc,ia, ICo-itoJ, Bditura Albatros, 35:< .AI0R, *BTR1, /crieri, edi%ie critic alctuit de $lorea $u-ariu! *re a% i tabel cronolo-ic de .aria *rotase, I@iblioteca pentru to%iJ, Bditura .iner#a, 35:8 2= #olume;K .IC1, SA.1IL, /curt cunotin a istoriii ro()nilor, edi%ie &n-riDit i introducere de Cornel C&mpeanu, Bditura ?tiin%i ic, 358< .IC1, SA.1IL, 2cu alte scrieri; i al%i scriitori ardeleni mrun%i &n =coala +rdelean, edi%ie critic de $lorea $u-ariu, studiu introducti# i note inale de Romul .unteanu, col! ILOceumJ, Bditura Albatros, 35:6 2< #olume; .IL1, .ATBI, &n Poe$ie ro()neasc clasic, edi%ia citat .1.1LBA/1, @AR@1 *ARIS, /crieri, pre a%, te+t ales i stabilit, note de Rodica Rotaru, IRestitutioJ, Bditura .iner#a, 35:=K /B"R1EEI, C0STACAB, &n 0&o&ei naionale, edi%ia citat *A//, A/T0/, /crieri literare, te+t stabilit, note, -losar i biblio-ra ie de Radu Albala i I! $isc,er, pre a% de *aul Cornea, IScriitori romniJ, B*L, 358< 2< #olume; *B?AC0(, "AB0R"AB, &n /crieri literare inedite <, edi%ia citat *0"0R, (ASILB, /crieri alese, edi%ie, pre a%, note, -losar i biblio-ra ie de (asile SA/D1, IRestitutioJ, Bditura .iner#a, 35>8 SCA(I/SCAI, D!, &n Poe$ie ro()neasc clasic, edi%ia citat ?I/CAI, "AB0R"AB, ronica ro()nilor, edi%ia &n-riDit de $lorea $u-ariu, pre a%, tabel cronolo-ic i note de .anole /ea-oe, I@iblioteca pentru to%iJ, Bditura .iner#a, 35:> 2< #olume; TF1T1, I0/ICF, /crieri social &olitice, cu#&nt &nainte, studiu introducti#, note de Bmil (&rtosu, Bditura ?tiin%i ic, 35:9 =8

(FCFRBSC1, ALBC1, &n Poeii %creti, edi%ie de Blena *iru, pre a% de Al! *iru, IScriitori romniJ, B*L, 3583 (FCFRBSC1, IA/C1, &n Poeii %creti, edi%ia citat (FCFRBSC1, /IC0LAB, &n Poeii %creti, edi%ia citatK (FCFRBSC1, IB/FCAILF, 2poeziile;, &n Poeii %creti, edi%ia citat (FCFRBSC1, IB/FCAILF, 2!storia &rea &uternicilor (&rai oto(ani;, &n Poeii %creti, edi%ie critic, note, -losar, biblio-ra ie i indice de Cornel C&rstoiu, Bditura .iner#a, 35>=! BIBLIOGRAFIE CRITIC A/"ABLBSC1, .IRCBA, 35>>, Te4tul i realitatea, Bditura Bminescu @LA"A, L1CIA/, 3588, 2)ndirea ro()neasc n sec. al D%!!!7lea, @ucureti CFLI/BSC1, "!, 35>=, !storia literaturii ro()ne de la origini &n n &re$ent , Bditura .iner#a CI0C1LBSC1, ?!, STRBI/1, (LADI.IR, (IA/1, T1D0R, 35>4, !storia literaturii ro()ne (oderne, Bd! Bminescu C0R/BA, *A1L, 358=, /tudii de literatur ro()n (odern, B*L C0R/BA, *A1L, 35:=, *riginile ro(antis(ului ro()nesc, Bditura .iner#a DB/S1SIA/1, 0(ID, 35>4, 'iteratura ro()n (odern, Bditura Bminescu Dicionarul literaturii ro()ne de la origini &n la ,-::, 35:5, Bditura Academiei DI.ARAS, C! TA!, 358>, !storia literaturii neogreceti, traducere de .! (asiliu, BL1 BLIADB, *0.*ILI1, 35>=, !nfluena france$ asu&ra s&iritului &ublic in #o()nia. *riginile, traducere de Aurelia Cre%ia, pre a% de Al! Du%u, Bditura 1ni#ers "B/BTTB, "^RARD, 35>=, Pali(&sestes. 'a littFrature de second degrF, Seuil I@RFILBA/1, "!, *&ere, edi%ie critic de Rodica Rotaru i Al! *iru, Bditura .iner#a, #ol! 3, 35:9, #ol! :, si >, 35:5, #ol! 5, 35>6 I0R"A, /IC0LAB, !storia literaturii ro()ne n secolul al D%!!!7lea, edi%ia citat I0R"A, /IC0LAB, 35><, !storia literaturii ro()neti n veacul al D!D7lea, edi%ie i note de Rodica Rotaru, pre a% de Ion Rotaru, Bditura .iner#a, 2< #olume; IST0RIA LITBRAT1RII R0.G/B 2colecti#;, 358>, Bd! Academiei ISTRATB, I0/, Barocul literar ro()nesc, edi%ia citat I(A?C1, "!, 3585, !storia literaturii ro()ne, Bditura ?tiin%i ic, #ol! 3 .ARR01, A)I!, 35><, Trubadurii, traducere, note i post at de Sorina @ercescu, Bditura 1ni#ers =:

.G/DRA, (!, 35>4, !storia literaturii dra(atice ro()neti, #ol! 3, Bditura .iner#a .1/TBA/1, R0.1L, 35:3, 'iteratura euro&ean n e&oca lu(inilor, @ucureti /IBTESCAB, $R!, 35:>, Naterea tragediei, &n De la +&ollo la 6aust, antolo-ie, cu#&nt &nainte i note introducti#e de (! B! .aeP, traducere de Ion Dobro-eanu)",erea i Ion Aerdan, Bditura .eridiane *A/BA, /IC0LAB, 355:, =galnic, Kulnia $(bea. 'iteratur i antro&ologie cultural, Bd! Aius, Craio#a *BR*BSSICI1S, *&ere, #ol! =, 358: i #ol! <, 35:3, B*L *BTRBSC1, I0A/A B.!, 35:9, !on Budai7Deleanu i e&osul co(ic, Bditura Dacia *BTRBSC1, I0A/A B.!, 35:>, 2Bliade Rdulescu; &n "ic Dicionar de /criitori #o()ni, Bditura ?tiin%i ic i Bnciclopedic *IR1, AL!, 35::, !storia literaturii ro()ne de la origini &n la ,9.: , 0&oca Bditura ?tiin%i ic i Bnciclopedic *0*A, .IRCBA, 355:, +s&ecte i interferene ilu(iniste, Bditura de (est, Timioara *0*0(ICI, D!, /tudii literare, edi%ie &n-riDit i note de Ioana Bm! *etrescu, Bditura Dacia, #ol! 3 2'iteratura ro()na n e&oca 3'u(inilor5 ;, 35:=, #ol! = 2#o(antis(ul ro()nesc;, 35:9 SI.I0/, B1"B/, 35>6, Di(ineaa &oeilor, Cartea Romneasc S0R0AA/, BL(IRA, 35>9, !ntroducere in o&ere lui !on Budai7Deleanu, Bditura .iner#a S0RBSC1, .ARI/, 35>:, +nton Pann, &n #evista de istorie i teorie literar, 3)= EARI$0*0L, *A1L, 35:3, Pentru art literar, #ol! =, Bditura .iner#a E-ERCIII DE AUTOEVALUARE Care ar i speci icul iluminismului romnesc, &n raport cu micarea ideilor la ni#el european &n epoc S .oti#a%i impulsul comun al scrierilor cori eilor ?colii ardelene! Mn ce msur putem #orbi de un palier baroc de lectur &n ceea ce pri#ete epopeea ;iganiadaS $ormele comicului &n ;iganiada! *utem discuta i de o dimensiune tra-ic &n opera lui Ion @udai Deleanu S Stabili%i strate-iile erotice utilizate de poe%ii (creti, pornind de la studiul lui Bu-en Simion din Di(ineaa &oeilor!

=>

Depista%i di eren%e de concep%ie &ntre #iziunea poe%ilor (creti i aceea a lui @! *! .umuleanu i Anton *ann la ni#elul sensibilit%ii erotice! Similitudini i distan%ri &ntre lirica lui C! Conac,i i a poe%ilor (creti! Cum se e+plic amestecul de re-istre stilistice 7 popular i cult 7 de la &nceputurile poeziei romne S Criza de contiin% a cltorului Dinicu "olescu &n 0ccident este sincer sau are i accente circumstan%iale ori ipocrite S .oti#a%i! Ce coordonate are emanciparea -eneral a epocii iluministe S Ar-umenta%i, a#&nd &n #edere laicizarea treptat a% de perioada #ec,e!

TEMATICA LITERATURII ROMNE DE LA 1@4@ I. C))r0)#"& %),i"! <i 7)!i&i, A. Caracteristicile perioadei de trans ormri &ncepute &n 3>=3, odat cu re#olu%ia lui Tudor (ladimirescu! Rele#an%a tratatului de la Adrianopol 23>=5;! Brodarea re-imului eudal &n *rincipate! .oti#a%iile re#olu%iei de la 3>9> : le-tura dintre pro-ramul de lupt politic i micarea de emancipare cultural! B. Coordonate culturale Importan%a ac%iunii pro-ramatice de culturalizare a maselor! Dez#oltarea presei 7 primele ziare romneti : urierul ro()nesc, +lbina ro()neasc, 2a$eta de Transilvania! .omentul Dacia literar 7 3>96 : pro-ramul ini%iat de .i,ail Ro-lniceanu, etap undamental &n de inirea conceptului de s&ecific naional K apari%ia ideii de originalitate! *unerea bazelor &n#%m&ntului &n limba romn 7 contribu%ia lui ",eor-,e Lazr i a lui ",eor-,e Asac,i! Dez#oltarea tiin%ei i &n special a istoriei prin /! @lcescu i .! Ro-lniceanu! Rolul societ%ilor culturale &n ormularea i aplicarea idealurilor social) politice i culturale ale re#olu%iei! Dez#oltarea teatrului 7 acti#itatea lui Ion Aeliade Rdulescu i ",eor-,e Asac,i! *rimele spectacole &n limba romn! C. Trsturile literaturii de la 3>9>! Coe+isten%a curentelor literare : clasicism, preromantism, romantism, realism! Cu+tapunerea i &ntreptrunderea esteticilor! Dominanta romantic a perioadei! Ideolo-ia romantic! Simbioza esteticului cu eticul i politicul! "enuri i specii predilecte : medita%ia, balada, satira, nu#ela istoric, iziolo-ia!

=5

II. E1)!39i" !iri,ii A. Ion Aeliade Rdulescu IA doua mare personalitate a literaturii romne dup D! CantemirJ 2"! Clinescu; 7 acti#itatea cultural intens! Colaborarea cu ",eor-,e Lazr! 2ra(atica ro()neasc 23>=>;! Debutul cu traduceri din Lamartine 23><6;, simptomatic pentru noul -ust al epocii! ulegere de &ro$e i de &oe$ie 23><8; : teme, moti#e! $abule! Satire! *lanuri de epopee! .edita%ia * noa&te &e ruinele Trgovitei ! @alada Kburtorul 7 structur, ima-istic, moti#e! B. ",eor-,e Asac,i Acti#itatea cultural : pres, teatru, &n#%m&nt! $orma%ia clasic 7 inspira%ia petrarc,ist! 0da : 'a &atrie! Lirismul mitolo-izant : Dochia i Traian! C. (asile C&rlo#a Lirica restr&ns, dar reprezentati# pentru tendin%ele romantismului paoptist i post) paoptist! Pstorul ntristat. nserare. #uinurile Trgovitei 7 moti#ul preromantic! #ugciune. "arul >*tirii ro()neC D. Andrei .ureanu "&ndirea emblematic pentru -enera%ia de la 3>9>! 8n rsunet >detea&t7te ro()neC 7 structur, semni ica%ii! E. Cezar @olliac *oezia de inspira%ie social! .ilitantismul! lcaul. arnavalul. F. Dimitrie @olintineanu Disponibilitatea pentru aproape toate speciile poeziei! Ble-ia : * fat tnr &e &atul (orii! Le-ende istorice : "u(a lui =tefan cel "are, ea de &e ur( noa&te a lui "ihai cel "are, ;e&e i solii! @aladele antastice : "ihnea i baba! 6lorile Bosforului 7 e+otismul i muzicalitatea #ersurilor! G. "ri-ore Ale+andrescu Dubla sa #oca%ie, caracteristic epocii : clasicizant &n abule i epistole, dar i om al timpului su, lamartinian, a ectat de le (al du siLcle, &n ele-ii i medita%ii! /atir. Duhului (eu : structur, moti#e, pre i-urarea satirei eminesciene! $abulele : 0&istol d. !. inele i celul, To&orul i &durea, %ul&ea liberal, 'u&ul (oralist, *glindele ! Bpistolele : ! ! .edita%ia : +nul ,9?:, #sritul lunei. 'a Tis(ana, "or(intele. 'a o$ia 7 structur, rolul antitezei, -&ndirea Drgani. 8(bra lui "ircea. 'a

<6

umanitarist, aptitudinea analitic! Scepticismul care anun% eminescianul I/u spera i nu ai teamJ! B. (asile Alecsandri 0pera #ast, sintez a idealurilor perioadei sale! Acti#itatea social, politic i cultural, in luen%a sa &n epoc! .ilitantismul : Dete&tarea #o()niei. ,9?9 7 retorismul, mesianismul! 1ora 8nirei i *d ostailor ro()ni 7 e+primarea idealurilor libertare! Concep%ia asupra crea%iei populare : Poe$ii &o&orale. Balade > ntice btrnetiC, 23>4=) 3>4<;! Pastelurile, partea cea mai ori-inal a liricii sale : #iziunea #er-ilian, solaritatea, meridionalismul, senintatea, -ra%iosul! "alul /iretului. !arna. Balta. Noa&tea 7 procedee artistice! Le-endele : 'egenda rndunici! *oemul eroic : Du(brava #oie! Ciclul *staii notri! III. E1)!39i" 7r)A i Direc%iile speci ice perioadei : proza descripti#, istoric i satiric 2 iziolo-ia;! A. Costac,e /e-ruzzi Romantismul #izibil &n sursele inspira%iei, #iziune i procedee, dublat de o contiin% artistic remarcabil 2sobrietate, anti)retorism;! Respectul a% de principiile a#anasate de Dacia literar! *roza e#ocatoare, memorialistic sau anecdotic : Pcatele tinereilor 2+(intiri din Iunee, 6rag(ente istorice, Negru &e alb ;! /u#ele romantice : Koe, * alergare de cai! Bpica memorialistic : u( a( nvat ro()nete, +u (ai &it7o i alii! $ra-mente istorice : #egele Poloniei i Do(nul "oldaviei, /obieMi i ro()nii! +le4andru '&uneanul 7 structur, compozi%ie, con lict, tipolo-ie, model de inspira%ie! .aestru al iziolo-iilor i inau-urator al -enului epistolar &n Negru &e alb! B. /icolae @lcescu Concep%ia asupra istoriei na%ionale! *atosul i lo-ica discursului identitar &n Puterea ar(at i arta (ilitar la ro()ni, "ersul revoluiei n istoria ro()nilor , i, mai ales, &n #o()nii su&t "ihai7%oievod %itea$ul 2comple+itatea portretului;! C. Ion ",ica (aloarea literar i documentar a /crisorilor ctre %asile +lecsandri 7 =coala acu( J: de ani, Dascli greci i dascli ro()ni, +(intiri des&re 2rigorie +le4andrescu. D. Alecu Russo B+ponent al ideolo-iei Daciei literare. Acti#itatea de olclorist! *roza liric de actur memorialistic! ntarea #o()niei 7 oper de pro etism na%ional! <3

E. (asile Alecsandri Mncercri romantice 7 Buchetiera de la 6lorena, "rgrita, &nceputul de roman Dridri! .emorii de cltorie 7 ltorie n +frica, Jurnal de cltorie n +frica! $iziolo-iile 7 !aii n ,9??, Borsec, Balta +lb, 8n e&isod din anul ,9?9, !storia unui galbn! Caracteristicile stilului 7 #er#a punerii &n scen, puterea de obser#a%ie, cursi#itatea amiliar a nara%iunii! F. Ale+andru 0dobescu /u#ela istoric : "ihnea %od cel #u, Doa(na G. /icolae $ilimon /u#ele de sensibilitate romantic : 6riedrich /taa&s sau atentatul de la /chNnbrunn n contra vieei lui Na&oleon !, "ateo i&riani ! /u#ela satiric, ce pre i-ureaz romanul de mora#uri : Nenorocirile unui sluInicar sau 2entilo(ii de (ahala! III. T "&r3! 7),ii 0 !" 1@4@ Tradi%ia teatrului &n Lrile romne, cu moment de &nceput anterior primei lucrri dramatice importante din 3>46 2(! Alecsandri 7 Costac,e Cara-iali! 0rientarea spre critica mora#urilor! A. @o-dan *etriceicu Aasdeu Bnciclopedismul orma%iei! Mntemeietorul olcloristicii comparate! Istoricul ce ormuleaz teza substratului dacic! Drama istoric : #$van i %idra 7 structura, ni#eluri de con lict, caracterele puternice, romantismul prota-onistului, in luen%ele din Au-o i S,aPespeare! B. Dramatur-ia lui (asile Alecsandri Rolul co#&ritor &n consolidarea temeliilor teatrului romnesc 7 crearea unui repertoriu 2 oarte bo-at pentru #remea respecti#;, a unui public i consacrarea c&tor#a mari actori! Drama istoric : Des&ot %od 23>:5; 7 con lict, compozi%ie, tipolo-ie! 1ni#ersul comediilor : !orgu de la /adagura, ciclul hirielor 7 tabloul de mora#uri, ce &l pre i-ureaz pe Cara-iale! *iesele de inspira%ie antic 7 6ntna Blandu$iei, *vidiu! $eeriile! Coordonatele stilului : #eridicitatea dialo-ului, sa#oarea limbii, comicul Do#ial, #er#a caracterolo-ic! hiria n !ai;! *rimele scenete realizate de ",eor-,e Asac,i, I! Aeliade Rdulescu, Costac,e $aca, .atei .illo, hiaIna 7 preluarea de personaDe i con licte din cronici, dup modelul lui Costac,e /e-ruzzi!

<=

IV. E% 3! Ale+andru 0dobescu 7 personalitate dual : ro(antic prin cultul trecutului, interesul pentru olclor, &n%ele-erea literaturii ca e+presie a na%ionalit%ii, clasic prin obiectul de studiu 2ar,eolo-ie, istoria literaturii #ec,i; i modelul estetic 2idealul de armonie moral;! Pseudo7MinegetiMos : oper de erudi%ie ra inat, abundent &n di-resiuni, aluzii, para raze! Caracteristica stilului : baroc,ismul asocierilor i al structurii razei! V. R)m"#3! /icolae $ilimon O precursor al epicii masi#e romneti! Mncercri anterioare de roman P D! @olintineanu, Al! Cantacuzino, C! D! Aricescu, "! @aronzi. iocoii vechi i noi O primul roman tipolo-ic, cu eroi compleci, &n ciuda mani,eismului 2&mpr%irea personaDelor &n dou cate-orii, una inte-ral poziti#, cealalt demonizat;! Realismul : rolul reconstituirii, nara%iunea bine precizat spa%ial i temporal, documentarismul 2de remarcat tilurile unor capitole O /cene de via social, "u$ica i coregrafia n ti(&ul lui aragea etc;! Arta literar 7 obiecti#itatea cuplat cu senza%ionalismul! TE-TE C 0i9ii r ,)m"#0"& D CATASTIA1L A.0R1L1I ?I LA "1RA S0@BI 2autor anonim;, edi%ie &n-riDit, studiu introducti#, note i comentarii de D! @le%, Bditura Dacia, 35>8 CI*ARI1, TI.0TBI, Discursuri, edi%ie &n-riDit, antolo-ie i -losar de ?te an .anciulea i Ion @uzai, pre a% i biblio-ra ie de Ion @uzai, WRestituiriX, Bditura Dacia, 35>9 C0DR1)DRF"1?A/1, $ILI.0/, /IC0LAB, I0/, Peregrinul transilvan, edi%ie &n-riDit, itinerar biobilio-ra ic, note i -losar de Corneliu Albu, Bditura Sport)Turism, 35>6 iocoii vechi i noi, edi%ie &n-riDit de .! An-elescu, repere istorico)literare de Andrei Rusu WRestitutioX, Bditura .iner#a, 35>4 "AICA, I0/ *&ere, edi%ie critic de Ion Roman, I)(I, WScriitori romniX, Bditura .iner#a, 358:, 35:6, 35:<, 35>4 i 35>> AASDB1, @!*!, /crieri alese, #ol! 3 edi%ie &n-riDit de C! @OcP, cu un studiu introducti# de "! .unteanu, B*L, 358>K , Duduca "a(uca, edi%ie &n-riDit, pre a%, note i -losar de Ion ?euleanu, WRestituiriX, Bditura Dacia, 35:<K AASDB1, @!*!, #$van i %idra, edi%ie &n-riDit de .! Dr-an, Bditura Bminescu, 35:4 2ed! II; <<

AASDB1, @!*!, *&ere, #ol! 3, Poe$ii, edi%ie, note, comentarii i #ariante de Stancu Ilin , studiu introducti# de "! .unteanu, Bditura .iner#a, 35>8 AASDB1, @!*!, &n Docu(ente i (anuscrise literare, #ol! < 2Coresponden%a Aasdeu) Iulia Aasdeu;, edi%ie publicat, adnotat i comentat de *aul Cornea, Blena *iru i Ro+ana Sorescu, editura Academiei, 35:8 I0/BSC1, RAD1, /crieri alese, edi%ie &n-riDit, pre a%, note i biblio-ra ie de D! @le%, WRestitutioX, Bditura .iner#a, 35:9 IS*IRBSC1, *BTRB, 'egendele sau bas(ele ro()nilor. /noave sau &ovestiri &o&ulare, edi%ie &n-riDit de Aristi%a A#ramescu, Cartea Romneasc, 35>< 2= #ol!;IS*IRBSC1, *BTRB, &n Docu(ente i (anuscrise literare, #ol! = 2Jurnal;, alese, publicate, adnotate i comentate de *aul Cornea i Blena *iru, Bditura Academiei, 3585 R0"FL/ICBA/1, .IAAIL, *&ere, edi%ie critic publicat sub &n-riDirea lui Dan Simonescu, #ol! 3, 35:9K #ol! =, 35:8K #ol! <, partea I, 35>< i partea II, 35>:K #ol! 9, partea I, 35::, partea II, 35>6, partea III 35>= i partea I(, 35>:K #ol! 4, partea I, 35>9, partea II, 35>8, Bditura Academiei "ri-ore LFC1STBA/1, +(intirile colonelului<, publicate i adnotate de Radu Crutzescu, cu un comentar istoric de Ioan C! $ilitti, Bditura $unda%iei pentru literatur i art WRe-ele Carol IIX 35<4 /B"RI, C0STACAB, /crieri, I)II, B*L, 3588 /B"R1EEI, C0STACAB, *&ere, edi%ie critic, cu studiu introducti#, note i #ariante de Li#iu Leonte, #ol! 3, 35:9, #ol! =, 35>9, #ol! <, 35>8, Bditura .iner#a /B"R1EEI, C0STACAB, Pcatele tinereelor, 3>4:, Tipo-ra ia lui Adol @ermann /B"R1EEI, IAC0@, Jurnal, trad! din lb! -erm! de Aorst $assel, note de Dan .nuc i A! $assel, pre a% de Dan .nucK WRestituiriX, Bditura Dacia, 35>6 0D0@BSC1, ALB'A/DR1, *&ere, edi%ie &n-riDit, cu -losar, biblio-ra ia scriitorului i studiu introducti# de Tudor (ianu, I)II, BS*LA, 3586 0D0@BSC1, ALB'A/DR1, *&ere, #ol! 3, te+t critic i #ariante de "! *ienescu, note de T! (ianu i (! Cndea, 3584K #ol! II, te+t critic de .arta Anineanu, note de (! Cndea, 358:K #ol! I( 2Te$aurul de la Pietroasa;, edi%ie &n-riDit, introducere, comentarii i note de .ircea @abe, studii ar,eolo-ice de Radu Aar,oiu i ",! Diaconu, 35:8K #ol! (III 2 ores&onden ,9,B7,9B-;, te+t stabilit i indice de /adia Lo#inescu, $ilo teia .i,ai i Rodica @ic,is, introducere de Al! Dima, 35:5K #ol! I' 2 ores&onden ,99:7,99.;, te+t <9

stabilit, note i indice de $ilo teia .i,ai, Rodica @ic,is i /adia Lo#inescu, 35><K #ol! ' 2 ores&onden ,99?7,99A; te+t stabilit, note i indice de Rodica @ic,is, /adia Lo#inescu i $ilo teia .i,ai, 35><K #ol! 'I 2 ores&onden ,99B7,999;, te+t stabilit, note i indice de /adia Lo#inescu, $ilo teia .i,ai i Rodica @ic,is, 35>8, toate la Bditura Academiei K acelai, !storia arheologiei, edi%ie &n-riDit cu un studiu introducti#, note, -losar, indice i ilustra%ii de pro ! uni#! D! Tudor, Bditura ?tiin%i ic, 3583 RALBT, DI.IRTIB, /uvenire i i(&resii de cltorie, edi%ie &n-riDit, pre a% i note de .! An-,elescu, WRestitutioX, Bditura .iner#a, 35:5 R0SBTTI, C!A!, ores&ondenP . +, #osetti ctre "aria #osetti, vol ! 3 23>98)3>:3;, pre a%, stabilire i transcriere de te+te, note i comentarii de .arin @ucur, Bditura .iner#a, 35>> R0SBTTI, C!A!, .arin @ucur, Bditura .iner#a, 35>6 R1SS0, ALBC1, Piatra Teiului, edi%ie &n-riDit i pre a% de "eo ?erban W@iblioteca pentru to%iX, Bditura .iner#a, 358: SI0/, "B0R"B, %ersuri. /uvenire conti(&urane I)II, edi%ie &n-riDit de Radu Albala, W@iblioteca pentru to%iX, Bditura .iner#a, 35:< SI0/, C0/STA/TI/, +rhondologia "oldovei, te+t ales i stabilit, -losar i indice de Rodica Rotaru, pre a% de .! An-,elescu, post a%, note i comentarii de ?t! S! "oro#ei, Bditura .iner#a, 35:< BIBLIOGRAFIE CRITIC A/"ABLBSC1, .IRCBA, 35>:, !ntroducere n o&era lui P. !s&irescu, Bditura .iner#a A/"ABLBSC1, .IRCBA, 35>>, Te4tul i realitatea, Bditura Bminescu @LA"A, L1CIA/, 3585, Trilogia culturii, ed! cit! @1C1R, .ARI/, .iner#a CFLI/BSC1, "!, !storia literaturiiro()ne de la origini &n n &re$ent, edi%ia 35>= CAEI.IR, ?TB$A/, 35>9, Nu nu(ai aragiale, Cartea Romneasc CAILI.IA, I!C!, &n !storia literaturii ro()ne, #ol! =, Bditura Academiei, 358> 2d! Aasdeu CI0CGRLIB, LI(I1S, 35>3, "ari cores&ondene, Cartea Romneasc . +. #osetti, (esianis( i donEuiIotis( revoluionar , 35:6, Bditura ores&onden, edi%ie &n-riDit de

<4

CI0C1LBSC1, ?!, &n !storia literaturii ro()ne (oderne, 2&n colab! cu (ianu i Streinu;, ed! cit!, 3599 CI0C1LBSC1, ?!, &n !storia literaturii ro()ne, #ol! =, Bditura Academiei, 358> CI0C1LBSC1, ?!, 35::, Pro$atori ro()ni, Bditura Bminescu CI0C1LBSC1, ?!, 3588, %arieti critice, ed! cit! C0/STA/TI/BSC1, *0.*ILI1, /crieri, edi%ie &n-riDit de Constan%a Constantinescu, pre a% de (! $elea, #ol! <, B*L, 3585 K #ol!8, 35:= C0R/BA, *A1L, 35:9, *a(enii nce&utului de dru(, Cartea Romneasc C0R/BA, *A1L, 358=, /tudii de literatur ro()n (odern, B*L C0R/BA, *A1L, 35:=, *riginile ro(antis(ului ro()nesc, Bditura .iner#a C0S.A, A/T0/, 35>4, 2ene$a ro(anului ro()nesc, Bditura Bminescu CRISTBA, (ALBRI1, 35::, +liane literare, Cartea Romneasc DIAC0/BSC1, (I0RICA, 35>:, Panta$i 2hica, Bditura .iner#a DI.ISIA/1, "!, post a% la Ion ",ica, /crisori ctre %. +lecsandri, WArcadeX, Bditura .iner#a, 35:= D1.ITRI1, DA/A, 35>9, !ntroducere n o&era lui . +. #osetti, Bditura .ire#a BLIADB, .IRCBA, 35>:, Des&re 0(inescu i 1asdeu, Bditura Cunimea $AI$BR, $L0RI/, &n Dicionarul literaturii ro()ne, 3585, ed! cit! "AB0R"AI1, .IAAI DI/1, 35>>, ercetri conte(&orane de sociologia culturii 2antolo-ie de studii;, 1ni#ersitatea A! I! Cuza, Centrul de studii sociale din Iai "ABR.A/, .IAAI, 6igura lui "ihai %itea$ul P ntre istorie i literatur, Tribuna nr! < din 35>5 A1CA, RICARDA, 35:9, #o(antis(ul ger(an, traducere i pre a% de (iorica /ico#, Bditura 1ni#ers I@RFILBA/1, "!, 35:5, *&ere, ed! cit!, #ol! > I0R"A, /IC0LAB, 35>4, !storia literaturii ro()neti. !ntroducere sintetic, ed! cit! I0R"A, /IC0LAB, 35><, !storia literaturii ro()ne n veacul al D!D7lea, ed! cit!, 2< #ol!; IST0RIA LITBRAT1RII R0.G/B 2colecti#;, 358>, Bd! Academiei, #ol! II I(A?C1, "!, 358:, Din istoria teoriei i criticii literare ro()neti, #ol! 3, BD* I(A?C1, "!, !storia literaturii ro()ne, Bditura ?tiin%i ic, 3585, #ol! 3 LA/S0/, "1STA(B, 35=9, 1istorie de la littFrature franQaise, 3>)[me Udition, Librairie Aac,ette

<8

L0(I/BSC1, B!, !storia civili$aiei ro()ne (oderne, edi%ie, studiu introducti# i note de E! 0rnea, Bditura ?tiin%i ic, 35:= .A/0LBSC1, /IC0LAB, Poei ro(antici, 3555, Bditura unda%iei Culturale Romne, @ucureti .F/1CF, DA/, 35>>, 'ectur i inter&retare. 8n (odel e&ic, Bditura .iner#a .BRI.^B, *R0S*BR, #o(ans et nouvelles, edition de .! *arturier, "arnier $r[res, 358: 2= #ol!; .M/DRA, (IC1, !storia literaturii dra(atice ro()neti, 35>4, ed! cit! /B.0IA/1, (IR"IL, The Ta(ing of #o(anticis(. 0uro&ean 'iterature and the +ge of Bieder(eier, 35>9, Aar#ard 1ni#ersitO *ress *ALB0L0"1, ALB'A/DR1, /i(il &ractic, 35:9, Cartea Romneasc *A*1, BD"AR, Din clasicii notri, 35::, Bditura Bminescu *BR*BSSICI1S, Jurnal de lector, co&(letat cu e(inesciana, 3599, Casa ?coalelor *BTRBSC1, CA.IL, Te$e i antite$e, 35<8, Cultura /a%ional *BTRBSC1, I0A/A B.!, onfiguraii, 35>3, Dacia *ILLAT, DI/1, !tinerarii !storico7literare, edi%ie alctuit, pre a% i biblio-ra ie de "! .unteanu, Bditura .iner#a, 35:> *0*0(ICI, DI.ITRIB, /tudii literare, 35::, ed! cit!, #ol! < STRBI/1, (LADI.IR, %ersificaia (odern, studiu istoric i teoretic asupra #ersului liber, B*L, 3588 T0RTBL, CBA/, &n Aistorie des littUratures, BncOclopUdie de la *lUiade, #ol! <, 358< 1/"1RBA/1, "AB0R"AB, 6a(ilia /ion, studii i docu(ente, 35<8, Iai (IA/1, T1D0R, +rta &ro$atorilor ro()ni, edi%ie &n-riDit i introducere de "eo ?erban, @T*, Bditura pentru literatur, 3588 2= #ol!; (IA/1, T1D0R, *&ere, 35:=, #ol! =, Bditura .iner#a _BLLBR, RB/^, once&tele criticii, traducere de Rodica Tini, studiu introducti# de Sorin Ale+andrescu, editura 1ni#ers, 35:6 EACI1, .IRCBA, 'ucrri i $ile, 35:4, Bditura Bminescu EACI1, .IRCBA, %iaticu(, 35><, Cartea Romneasc EA.$IR, .IAAI, ealalt fa a &ro$ei, 35>>, Bditura Bminescu EA.$IR, .IAAI, Poe(ul ro()nesc n &ro$, 35>3, Bditura .iner#a EBLBTI/, ?TB$A/, Burghe$ia #o()n, originea i rolul ei istoric, 35=4, Cultura /a%ional

<:

DICIONARE 2#alabile pentru &ntrea-a literatur romn; D '#, I! C! C,i%imia, Al! Dima 2coord!;, Dicionar cronologic. 'iteratura ro()n, Bditura tiin%i ic i Bnciclopedic, @ucureti, 35:5 D'#* O ,-::, Dic%ionarul literaturii romne de la ori-ini p&n la 3566, Bd! Academiei, 35:5, @ucureti D'#, Dimitrie *curariu 2coord!;, Dicionar de literatur ro()n. /criitori, reviste, curente, Bditura 1ni#ers, @ucureti, 35:5 D/#, .ircea Eaciu, .arian *apa,a-i, Aurel Sasu 2coord!;, Dicionarul scriitorilor ro()ni. +7 , Bditura $unda%iei Culturale Romne, @ucureti, 3554 D/# !!, .ircea Eaciu, .arian *apa,a-i, Aurel Sasu 2coord!;, Dicionarul scriitorilor ro()ni, D7', editura $unda%iei Culturale Romne, @ucureti, 355> AA/"I1, I0/, Dicionar al &resei literare ro()neti, Bditura ?tiin%i ic i Bnciclopedic, @ucureti, 35>: /#, .ircea Eaciu, &n colaborare cu .arian *apa,a-i, Aurel Sasu 2coord!;, /criitori ro()ni, Bditura tiin%i ic i Bnciclopedic, @ucureti, 35:> E-ERCIII DE AUTOEVALUARE De ce inter#alul paoptist a ost numit i perioad de Irenatere na%ionalJ S /umi%i -enurile i speciile predilecte ale scriitorilor paoptiti! Din ce moti#e se #orbete despre scriitorul)cet%ean &n epoca paoptist S Ar-umenta%i cu e+emple! Arta%i &n ce el se sc,imb criteriile poeticului odat cu (asile C&rlo#a, &n ciuda aptului c opera sa este at&t de redus cantitati#! B#iden%ia%i particularit%ile dramei istorice romneti, aa cum este ea ilustrat de @! *! Aasdeu i (! Alecsandri! Cum a%i e+plica eclectismul estetic al literaturii de la 3>9> S *leda%i pentru ipoteza temperamentului meridional al lui (! Alecsandri, aa cum apare el &n Pasteluri! Identi ica%i trsturile primului eseu romnesc, %in&nd cont de orma%ia intelectual a lui Ale+andru 0dobescu! <>

Care ar i meritele i punctele slabe &n construc%ia romanesc la /icolae $ilimon S Se poate discuta de tezism &n structurarea personaDelor S Remarca%i statutul nu#elei istorice &n cadrul epocii paoptiste! Cum crede%i c au in luen%at comediile lui Alecsandri dez#oltarea ulterioar a speciei S Lua%i &n considerare elemente care #or i preluate de Ion Luca Cara-iale!

<5