Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

Model 2008 ITL 35

Stema unitii
administrativ-teritoriale

ROMNIA
Comuna/Oraul/Municipiul/sectorul
Denumirea compartimentului de specialitate

Nr. ......... //200.

Codul de identificare fiscal: ........

Adres/Cont IBAN/tel/fax
NOT EXPLICATIV
Subsemnatul(a)....................................................... 1) Subscrisa ...........................................................,
C.I.F. ..................., jude .................. loc. ........................... cod potal ................... sector ....,
str. ....................................................... nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel. ................................
fax ............................., adres de e-mail , nregistrat la registrul
comerului
...........................
la
nr.
...........................,
reprezentat
prin
................................................................................. 2)
n
calitate
de
proprietar/coproprietar/mandatar/acionar
unic/asociat/administrator/mputernicit
cu
domiciliul
n ............................................................., strada .........................................................., nr. ......, bl. ......, sc. .....,
et. ....., ap. ....., legitimat() prin B.I./C.I./C.I.P./Paaport seria ...... nr. .....................,
C.I.F.*). ...................................., la ntrebrile puse de , n baza art. 94
alin. (3) lit. c) din Ordonana Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat n 2007,
cu modificrile i completrile ulterioare, dau urmtoarele explicaii:
*)

1. ntrebare: ..
...
...
...
1. Rspuns: ...
...
...
...
2. ntrebare: ..
...
...
...
2. Rspuns: ...
...
...
...
3. Dac mai avei ceva de adugat? .....
...
...
...
Prezenta se ntocmete n dou exemplare3).
Data i semntura
.
ORGANE DE INSPECIE FISCAL
.
(Nume, prenume, nr. legitimaie inspecie fiscal)
.
(Semntur)
1)

Se completeaz n cazul persoanelor fizice;


se va completa: codul de identificare fiscal (codul numeric personal, numrul de identificare fiscal, codul de nregistrare fiscal sau codul unic de
nregistrare, dup caz); actul de identitate seria, numrul; numrul de nregistrare la instana judectoreasc, etc.
2)
Se completeaz n cazul persoanelor juridice;
*)

3)

- exemplarul unu va fi anexat la Raportul de inspecie fiscal/Procesul-verbal de control;


- exemplarul doi va rmne la persoana care a dat explicaii