Sunteți pe pagina 1din 2

Drepturile si obligatiile asociatilor comanditati si comanditari intr-o societate in comandita simpla

Definitia societatii. Legea nr 31/1990 consacra elementele esentiale ale societatii in comandita simpla . Potrivit art.3 din lege, societatea in comandita simpla este acea societate ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a asociatilor comanditati ; comanditarii raspund numai pana la concurenta aporturilor lor. Pe baza definitiei generale a societatii comerciale si a elementelor mentionate, societatea in comandita simpla poate fi definita ca o societate constituta prin asociere,pe baza deplinei increderi,a doua sau mai multor persoane, care pun in comun anumite bunuri,pentru a desfasura o bactivitate comerciala, in scopul impartirii profitului si in care raspund pentru obligatiile sociale,dupa caz , nelimitat si solidar (asociatii comanditati) sau in limita aportului lor (asociatii comanditari). Drepturile asociatilor .Asociatii societatii in comandita simpla au anumite drepturi. nele drepturi apartin atat asociatilor comanditati, cat si asociatilor comanditari !dreptul de a participa la deliberari si la luarea deciziilor ,dreptul la dividende si dreptul la restituirea valorii aporturilor la dizolvarea si lic"idarea sociatatii. Alte drepturi sunt recunoscute numai asociatilor comanditati sau asociatilor comanditari. Astfel,dreptul prevazut de art.#1 din Legea nr.31/1990, de a folosi fondurile societatii pentru c"eltuielile societatii sau ale asociatilor este recunoscut numai asociatilor comanditati $art.90% &ot astfel,dreptul reglementat de art.#9 alin $'% din Legea nr 31/1990, de a indeplini servicii in administratia interna a societatii apartine numai asociatilot comanditari.(e considea ca, in virtutea acestui drept,asociatii comanditari pot pot indeplini ca salariati,anumite functii in societate,cum sunt cea de colaborator te"nic,contabil,casier,etc.cu conditia sa nu intre in raporturi )uridice cu tertii. Obligatiile asociatilor. Principala obligatie a asociatilor,indiferent de categoria din care fac parte, este aceea de a efectua aportul.*erespectarea obligatiei atrage raspunderea asociatului $ art.+, alin $'% si $3% din Legea nr 31/1990% Potrivit art 90 din Legea nr 31/1990,asociatii comanditati au si obligatia,prevazuta de art.#0 din lege, de a nu aduce atingere patrimoniului societatii.-esi legea se refera la asociatii comanditati, totusi aceasta obligatie o au si asociatii comanditari. Asa cum prevede acelasi articol 90 din lege,asociatii comanditati au si obligatia de a nu face concurenta societatii $art.#'%.Avand in vedere e.cluderea lor de la administrarea

societatii, ca si raspunderea limitata pentru obligatiile societatii in comandita simpla,asociatii comanditari au dreptul c"iar fara consimtamantul celorlalti asociati de a lua parte ca asociati cu raspundere nelimitata,in alte societati concurente sau avand acelasi obiect,ori sa faca operatiuni in contul lor sau al altora,in acelasi fel de comert sau intr/unul asemanator. Raspunderea pentru obligatiile societatii Caracterizarea generala Potrivit art.3 din Legea nr.31/1990 , obligatiile societatii in comandita simpla sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a asociatilor comanditati ; comanditarii raspund numai pana la concurenta aportului lor. Prin urmare,pentru obligatiile sociale,raspunderea apartine societatii si asociatilor comanditati. 0a si in cazul societatii in nume colectiv, raspunderea pentru obligatiile societatii in comandita simpla revine,in principal,societatii ; raspunderea asociatilor are un caracter subsidiar. -eci, creditorii sociali trebuie sa actioneze societatea si,numai in cazul cand creantele lor raman nesatisfacute, in termen de 1, 1ile de la punerea in intarziere, vor putea actiona pe asociati. 2aspunderea asociatilor comanditati este nelimitata si solidara. 3a isi are temeiul in dispozitiile art.3 din Legea nr.31/1990, precum si in cele ale art.#,, aplicabile/in baza art.90 din aceeasi lege/si asociatilor comanditati. 2aspunderea asociatilor comanditari este limitata.Potrivit art.3 alin $3% din lege, acesti asociati raspund numai pana la concurenta capitalului social subscris.4ri valoarea aporturilor acestor asociati este absorbita in patrimoniul social.5n consecinta,asociatii comanditari nu au o raspundere personala fata de creditorii societatii asa cum au asociatii comanditati.