Sunteți pe pagina 1din 2

Coca-Cola HBC Romania

Misiunea noastra este de a:


Ne revigora consumatorii Ne parteneria cu consumatorii nostri Rasplati publicurile interesate Imbogati viata comunitatilor locale

Viziunea noastra
Viziunea noastra corporativa este sa devenim Liderul necontestat pe toate pietele pe care activam.

Valorile noastre
La Coca-Cola Hellenic Group ne-am anga!at sa respectam sase valori centrale precum si comportamentele care le sustin si care de"inesc modul in care lucram zi de zi. #otul porneste de la valorile noastre$ ele sunt %&N-ul companiei noastre si sunt esentiale pentru succesul nostru viitor.

%utenticitate' actionam cu integritate si "acem ceea ce este corect nu doar usor ()celenta' ne straduim sa uimim cu pasiune si rapiditate Invatare continua' ascultam si avem o curiozitate innascuta pentru a invata Gri!a pentru oamenii nostri' credem in oamenii nostri investim in ei si ii a!tam sa se dezvolte *nitatea' credem in puterea lucrului in ec+ipa cooperam cu orice ocazie ,uccesul impartasit cu clientii' clientii nostri sunt in centrul a tot ceea ce "acem.

Valorile noastre se a"la la temelia Cadrului strategic -la. to /in 0101 care vizeaza sa creasca in "iecare zi valoarea e)primata prin increderea comunitatii relevanta pentru consumatori pre"erinta e)primata de clienti si leaders+ip in materie de costuri.

PepsiCo
2isiunea noastr3
2isiunea noastr3 este de a "i prima companie produc3toare de bunuri de larg consum din lume a)at3 pe alimente 4i b3uturi. 5ncerc3m s3 o"erim recompense "inanciare investitorilor 4i 6n acela4i timp oportunit37i de dezvoltare anga!a7ilor no4tri partenerilor de a"aceri 4i comunit37ilor 6n care ne des"34ur3m activitatea. 2ilit3m pentru sinceritate corectitudine 4i integritate 6n tot ceea ce "acem.

Viziunea noastr3
8Responsabilitatea -epsiCo este aceea de a 6mbun3t37i continuu toate aspectele lumii 6n care ne des"34ur3m activitatea 9 mediu 6ncon!ur3tor societate economie 9 cre:nd un m:ine mai bun dec:t ast3zi.

Viziunea noastr3 este pus3 6n practic3 prin di"erite programe 4i prin concentrarea pe administrare ecologic3 activit37i 6n bene"iciul societ37ii 4i anga!amentul de a crea valoare pentru ac7ionarii no4tri prin trans"ormarea -epsiCo 6ntr-o companie cu adev3rat durabil3.