Conditii+de+Admisibilitate+CEDO

Condiţii de admisibilitate a plângerilor la CEDO

Plângeri îndreptate contra CE sau statelor membre UE • Inadmisibile ( competenţă ratione materiae. victimă. CE .UE nu e parte CEDO: CFDT c. nu competanţă ratione personae) . 15 state ale UE.Act comunitar colectiv sau individual al unuia din membri UE: Ste Guerin Automobile c. Senator Lines GmBH • adeziunea forţată a UE la CEDO • Recurs prejudicial la CJCE .

Tete c. Cantoni c. Franţa – Măsurii naţionale de aplicare a dreptului comunitar originar: Matthews c. MB . Franţa.• CEDO recunoaşte transferul de competenţe de la organizaţii internaţionale • Excepţii: – Actes naţionale de executare a dreptului comunitar derivat: E.

efectele acesteia putând fi ireversibile ( extrădarea. Chahal c. anterioară deciziei asupra admisibilităţii.Măsuri provizorii • Intervenţia Curţii pe lângă guverne. Chamaiev c. Askarov c. Mamatkulov. MB. Georgia . Suedia. pentru a suspenda executarea unei decizii judecătoreşti prin care s-ar aduce atingere unor drepturi. Cruz Varas c. MB. Turcia. sentinţa cu moartea) • Nu au avut iniţial forţă constrângătoare asupra statelor • Soering c. expulzarea. Rusia.

Mostafa si alţii c. 34 CEDO • Nu pot fi disociate de procedura în cadrul căreia sunt stabilite. decizia asupra fondului • Violarea art. 34 poate fi constatată chiar dacă riscul unei încălcări a exerciţiului efectiv al dreptului la recurs nu este realizat (Olaechea Cahuas c.• Nerespectarea acestora – limitarea exercitării eficace a dreptului la un recurs individuaal si o violare a art. Spania. Turcia) .

Moldova. Italia. Cipru c. MB • Acte externe cu efect extern: Bancovic c. Albania . 17state NATO • Acte faţă de alt stat membru CEDO – control efectiv: Bancovic. Rusia. MB.RFG – Actele de la bordul navelor. Py c. Turcia.Loizidou c. Ilaşcu • Acte faţă de state nemembre CEDO – Actele agenţilor diplomatici: X c. Turcia.Competenţa ratione loci • Jurisdicţia statului este – Teritorială (Ilascu şi alţii c. Gillow c. Franţa) – extra-teritorială • Acte luate intern cu efect extern: Soering c. aeronavelor: Xhavara şi alţii c.

Turcia. Turcia: extrateritorialitate – art. 1 CEDO .Competenţa ratione loci • Bancovic: limitarea extra-teritorialităţii: doar spaţiul juridic al statelor contractante • Ocalan c. Issa c.

Italia). obţinerea permisului auto . Protocoale • Drepturi indirecte – “protecţia prin ricoşeu”: dreptul la un mediu sănătos (Guerra c.Competenţă ratione materiae • Drepturi directe – CEDO. extrădarea (Soering c. MB) • Inadmisibile: dreptul la autodeterminare.

Competenţă ratione materiae • Acte naţionale de aplicare a dreptului comunitar: Bosphorus Airways c. Irlanda – Competenţa Curţii faţă de acte naţionale luate pentru aplicarea dreptului comunitar – Prezumţia de compatibilitate cu CEDO a măsurilor naţionale de aplicare a dreptului comunitar – Protecţia echivalentă a drepturilor fundamentale .

nu decizia de consfinţire a ingerinţei .violare continuă (Papamichalopoulos c. Cipru.Competenta ratione temporis • Fapte posterioare intrării în vigoare a CEDO faţă de statul în cauză + 3 septembrie 1953 • CEDO nu se aplică retroactiv (Prinţul Hans Adam II de Liechtenstein c. Varnava c. 1) – faptele constitutive ale ingerinţei. Germania). excepţie: faptele . Turcia – art. 1 Prot. 3. Smoleanu c. 2. România – art.

Termenul de 6 luni • În corelare cu epuizrea căilor interne de atac decizia internă definitivă (A. Turcia) – Victime potenţiale (Burden. MB) . Austria) – Situaţie fără posibilitate de recurs( Varnava c. Burden c. Franţa) • accepţiune europeană: – cunoaşterea efectivă şi suficientă a deciziei (Baghli c. c. Franţa) – Actul. decizia – ingerinţă efectivă (Worm c.

Italia) • Cutumă internaţională ( De Wilde şi alţii c. Belgia) . Italia) • Excepţii ale regulii (Riad şi Idiab c. Italia) • Subsidiaritatea mecanismului european ( Handyside c. MB) • Flexibilitatea obligaţiei de epuizare a căilor de recurs ( Guzzardi c. Artico c. Belgia.Epuizarea prealabilă a căilor de recurs interne • Condiţie valabilă pentru plângerile individuale şi etatice ( Austria c.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful