Condiţii de admisibilitate a plângerilor la CEDO

nu competanţă ratione personae) .Act comunitar colectiv sau individual al unuia din membri UE: Ste Guerin Automobile c.Plângeri îndreptate contra CE sau statelor membre UE • Inadmisibile ( competenţă ratione materiae. Senator Lines GmBH • adeziunea forţată a UE la CEDO • Recurs prejudicial la CJCE .UE nu e parte CEDO: CFDT c. CE . 15 state ale UE. victimă.

• CEDO recunoaşte transferul de competenţe de la organizaţii internaţionale • Excepţii: – Actes naţionale de executare a dreptului comunitar derivat: E. MB . Franţa – Măsurii naţionale de aplicare a dreptului comunitar originar: Matthews c. Cantoni c. Tete c. Franţa.

Chamaiev c. sentinţa cu moartea) • Nu au avut iniţial forţă constrângătoare asupra statelor • Soering c. Suedia. MB. Georgia . anterioară deciziei asupra admisibilităţii. Mamatkulov. Chahal c. Rusia. MB.Măsuri provizorii • Intervenţia Curţii pe lângă guverne. Cruz Varas c. expulzarea. Turcia. efectele acesteia putând fi ireversibile ( extrădarea. pentru a suspenda executarea unei decizii judecătoreşti prin care s-ar aduce atingere unor drepturi. Askarov c.

decizia asupra fondului • Violarea art. Spania. 34 CEDO • Nu pot fi disociate de procedura în cadrul căreia sunt stabilite.• Nerespectarea acestora – limitarea exercitării eficace a dreptului la un recurs individuaal si o violare a art. Mostafa si alţii c. Turcia) . 34 poate fi constatată chiar dacă riscul unei încălcări a exerciţiului efectiv al dreptului la recurs nu este realizat (Olaechea Cahuas c.

Competenţa ratione loci • Jurisdicţia statului este – Teritorială (Ilascu şi alţii c.Loizidou c. Py c. MB. Turcia. Ilaşcu • Acte faţă de state nemembre CEDO – Actele agenţilor diplomatici: X c. Italia. Cipru c. MB • Acte externe cu efect extern: Bancovic c. Albania . 17state NATO • Acte faţă de alt stat membru CEDO – control efectiv: Bancovic. Moldova. Gillow c.RFG – Actele de la bordul navelor. Rusia. aeronavelor: Xhavara şi alţii c. Turcia. Franţa) – extra-teritorială • Acte luate intern cu efect extern: Soering c.

Turcia: extrateritorialitate – art.Competenţa ratione loci • Bancovic: limitarea extra-teritorialităţii: doar spaţiul juridic al statelor contractante • Ocalan c. 1 CEDO . Turcia. Issa c.

Italia).Competenţă ratione materiae • Drepturi directe – CEDO. obţinerea permisului auto . extrădarea (Soering c. MB) • Inadmisibile: dreptul la autodeterminare. Protocoale • Drepturi indirecte – “protecţia prin ricoşeu”: dreptul la un mediu sănătos (Guerra c.

Competenţă ratione materiae • Acte naţionale de aplicare a dreptului comunitar: Bosphorus Airways c. Irlanda – Competenţa Curţii faţă de acte naţionale luate pentru aplicarea dreptului comunitar – Prezumţia de compatibilitate cu CEDO a măsurilor naţionale de aplicare a dreptului comunitar – Protecţia echivalentă a drepturilor fundamentale .

Competenta ratione temporis • Fapte posterioare intrării în vigoare a CEDO faţă de statul în cauză + 3 septembrie 1953 • CEDO nu se aplică retroactiv (Prinţul Hans Adam II de Liechtenstein c. Cipru. Turcia – art. 1) – faptele constitutive ale ingerinţei. Smoleanu c. nu decizia de consfinţire a ingerinţei .violare continuă (Papamichalopoulos c. excepţie: faptele . Germania). Varnava c. România – art. 1 Prot. 2. 3.

Franţa) • accepţiune europeană: – cunoaşterea efectivă şi suficientă a deciziei (Baghli c. decizia – ingerinţă efectivă (Worm c. Franţa) – Actul. MB) . c. Burden c. Turcia) – Victime potenţiale (Burden.Termenul de 6 luni • În corelare cu epuizrea căilor interne de atac decizia internă definitivă (A. Austria) – Situaţie fără posibilitate de recurs( Varnava c.

Italia) • Cutumă internaţională ( De Wilde şi alţii c. Artico c. Italia) • Subsidiaritatea mecanismului european ( Handyside c. Belgia. Italia) • Excepţii ale regulii (Riad şi Idiab c.Epuizarea prealabilă a căilor de recurs interne • Condiţie valabilă pentru plângerile individuale şi etatice ( Austria c. MB) • Flexibilitatea obligaţiei de epuizare a căilor de recurs ( Guzzardi c. Belgia) .