Condiţii de admisibilitate a plângerilor la CEDO

15 state ale UE.UE nu e parte CEDO: CFDT c.Plângeri îndreptate contra CE sau statelor membre UE • Inadmisibile ( competenţă ratione materiae. nu competanţă ratione personae) . Senator Lines GmBH • adeziunea forţată a UE la CEDO • Recurs prejudicial la CJCE . CE . victimă.Act comunitar colectiv sau individual al unuia din membri UE: Ste Guerin Automobile c.

Cantoni c. Franţa. MB . Tete c. Franţa – Măsurii naţionale de aplicare a dreptului comunitar originar: Matthews c.• CEDO recunoaşte transferul de competenţe de la organizaţii internaţionale • Excepţii: – Actes naţionale de executare a dreptului comunitar derivat: E.

Georgia . expulzarea. sentinţa cu moartea) • Nu au avut iniţial forţă constrângătoare asupra statelor • Soering c. Rusia. pentru a suspenda executarea unei decizii judecătoreşti prin care s-ar aduce atingere unor drepturi. Askarov c. Mamatkulov. MB. MB. Turcia.Măsuri provizorii • Intervenţia Curţii pe lângă guverne. Chahal c. Cruz Varas c. Chamaiev c. Suedia. efectele acesteia putând fi ireversibile ( extrădarea. anterioară deciziei asupra admisibilităţii.

Turcia) . Mostafa si alţii c. 34 CEDO • Nu pot fi disociate de procedura în cadrul căreia sunt stabilite. Spania. 34 poate fi constatată chiar dacă riscul unei încălcări a exerciţiului efectiv al dreptului la recurs nu este realizat (Olaechea Cahuas c. decizia asupra fondului • Violarea art.• Nerespectarea acestora – limitarea exercitării eficace a dreptului la un recurs individuaal si o violare a art.

Gillow c. Franţa) – extra-teritorială • Acte luate intern cu efect extern: Soering c. Italia.Loizidou c. Rusia. Cipru c. Py c. Turcia.Competenţa ratione loci • Jurisdicţia statului este – Teritorială (Ilascu şi alţii c. Moldova. Turcia. aeronavelor: Xhavara şi alţii c. Albania . MB • Acte externe cu efect extern: Bancovic c. Ilaşcu • Acte faţă de state nemembre CEDO – Actele agenţilor diplomatici: X c.RFG – Actele de la bordul navelor. MB. 17state NATO • Acte faţă de alt stat membru CEDO – control efectiv: Bancovic.

Turcia. 1 CEDO .Competenţa ratione loci • Bancovic: limitarea extra-teritorialităţii: doar spaţiul juridic al statelor contractante • Ocalan c. Turcia: extrateritorialitate – art. Issa c.

Protocoale • Drepturi indirecte – “protecţia prin ricoşeu”: dreptul la un mediu sănătos (Guerra c. obţinerea permisului auto . MB) • Inadmisibile: dreptul la autodeterminare.Competenţă ratione materiae • Drepturi directe – CEDO. extrădarea (Soering c. Italia).

Competenţă ratione materiae • Acte naţionale de aplicare a dreptului comunitar: Bosphorus Airways c. Irlanda – Competenţa Curţii faţă de acte naţionale luate pentru aplicarea dreptului comunitar – Prezumţia de compatibilitate cu CEDO a măsurilor naţionale de aplicare a dreptului comunitar – Protecţia echivalentă a drepturilor fundamentale .

excepţie: faptele . Germania).violare continuă (Papamichalopoulos c. România – art.Competenta ratione temporis • Fapte posterioare intrării în vigoare a CEDO faţă de statul în cauză + 3 septembrie 1953 • CEDO nu se aplică retroactiv (Prinţul Hans Adam II de Liechtenstein c. Cipru. 1 Prot. nu decizia de consfinţire a ingerinţei . Smoleanu c. Varnava c. 2. Turcia – art. 1) – faptele constitutive ale ingerinţei. 3.

MB) . Austria) – Situaţie fără posibilitate de recurs( Varnava c.Termenul de 6 luni • În corelare cu epuizrea căilor interne de atac decizia internă definitivă (A. c. Burden c. decizia – ingerinţă efectivă (Worm c. Franţa) – Actul. Franţa) • accepţiune europeană: – cunoaşterea efectivă şi suficientă a deciziei (Baghli c. Turcia) – Victime potenţiale (Burden.

Belgia. Italia) • Subsidiaritatea mecanismului european ( Handyside c.Epuizarea prealabilă a căilor de recurs interne • Condiţie valabilă pentru plângerile individuale şi etatice ( Austria c. Italia) • Excepţii ale regulii (Riad şi Idiab c. Belgia) . Artico c. MB) • Flexibilitatea obligaţiei de epuizare a căilor de recurs ( Guzzardi c. Italia) • Cutumă internaţională ( De Wilde şi alţii c.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful