Condiţii de admisibilitate a plângerilor la CEDO

UE nu e parte CEDO: CFDT c. CE . nu competanţă ratione personae) .Act comunitar colectiv sau individual al unuia din membri UE: Ste Guerin Automobile c. victimă. Senator Lines GmBH • adeziunea forţată a UE la CEDO • Recurs prejudicial la CJCE . 15 state ale UE.Plângeri îndreptate contra CE sau statelor membre UE • Inadmisibile ( competenţă ratione materiae.

• CEDO recunoaşte transferul de competenţe de la organizaţii internaţionale • Excepţii: – Actes naţionale de executare a dreptului comunitar derivat: E. Cantoni c. MB . Franţa – Măsurii naţionale de aplicare a dreptului comunitar originar: Matthews c. Franţa. Tete c.

pentru a suspenda executarea unei decizii judecătoreşti prin care s-ar aduce atingere unor drepturi.Măsuri provizorii • Intervenţia Curţii pe lângă guverne. Turcia. Chahal c. expulzarea. MB. sentinţa cu moartea) • Nu au avut iniţial forţă constrângătoare asupra statelor • Soering c. MB. Mamatkulov. Chamaiev c. efectele acesteia putând fi ireversibile ( extrădarea. anterioară deciziei asupra admisibilităţii. Suedia. Georgia . Cruz Varas c. Rusia. Askarov c.

34 poate fi constatată chiar dacă riscul unei încălcări a exerciţiului efectiv al dreptului la recurs nu este realizat (Olaechea Cahuas c.• Nerespectarea acestora – limitarea exercitării eficace a dreptului la un recurs individuaal si o violare a art. decizia asupra fondului • Violarea art. 34 CEDO • Nu pot fi disociate de procedura în cadrul căreia sunt stabilite. Turcia) . Spania. Mostafa si alţii c.

Moldova. Turcia. Franţa) – extra-teritorială • Acte luate intern cu efect extern: Soering c. Rusia. Cipru c. aeronavelor: Xhavara şi alţii c.Loizidou c.RFG – Actele de la bordul navelor. Turcia. MB • Acte externe cu efect extern: Bancovic c. 17state NATO • Acte faţă de alt stat membru CEDO – control efectiv: Bancovic. Gillow c. Italia. Ilaşcu • Acte faţă de state nemembre CEDO – Actele agenţilor diplomatici: X c.Competenţa ratione loci • Jurisdicţia statului este – Teritorială (Ilascu şi alţii c. Py c. MB. Albania .

Turcia. Issa c. Turcia: extrateritorialitate – art. 1 CEDO .Competenţa ratione loci • Bancovic: limitarea extra-teritorialităţii: doar spaţiul juridic al statelor contractante • Ocalan c.

extrădarea (Soering c. MB) • Inadmisibile: dreptul la autodeterminare. obţinerea permisului auto . Protocoale • Drepturi indirecte – “protecţia prin ricoşeu”: dreptul la un mediu sănătos (Guerra c.Competenţă ratione materiae • Drepturi directe – CEDO. Italia).

Competenţă ratione materiae • Acte naţionale de aplicare a dreptului comunitar: Bosphorus Airways c. Irlanda – Competenţa Curţii faţă de acte naţionale luate pentru aplicarea dreptului comunitar – Prezumţia de compatibilitate cu CEDO a măsurilor naţionale de aplicare a dreptului comunitar – Protecţia echivalentă a drepturilor fundamentale .

Cipru. Turcia – art. 1 Prot.violare continuă (Papamichalopoulos c. Varnava c. România – art. Germania).Competenta ratione temporis • Fapte posterioare intrării în vigoare a CEDO faţă de statul în cauză + 3 septembrie 1953 • CEDO nu se aplică retroactiv (Prinţul Hans Adam II de Liechtenstein c. Smoleanu c. 2. nu decizia de consfinţire a ingerinţei . 1) – faptele constitutive ale ingerinţei. excepţie: faptele . 3.

decizia – ingerinţă efectivă (Worm c.Termenul de 6 luni • În corelare cu epuizrea căilor interne de atac decizia internă definitivă (A. Franţa) • accepţiune europeană: – cunoaşterea efectivă şi suficientă a deciziei (Baghli c. Burden c. MB) . c. Franţa) – Actul. Austria) – Situaţie fără posibilitate de recurs( Varnava c. Turcia) – Victime potenţiale (Burden.

Italia) • Cutumă internaţională ( De Wilde şi alţii c. Italia) • Subsidiaritatea mecanismului european ( Handyside c. Belgia. MB) • Flexibilitatea obligaţiei de epuizare a căilor de recurs ( Guzzardi c. Belgia) .Epuizarea prealabilă a căilor de recurs interne • Condiţie valabilă pentru plângerile individuale şi etatice ( Austria c. Italia) • Excepţii ale regulii (Riad şi Idiab c. Artico c.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful