Condiţii de admisibilitate a plângerilor la CEDO

15 state ale UE. nu competanţă ratione personae) . victimă. Senator Lines GmBH • adeziunea forţată a UE la CEDO • Recurs prejudicial la CJCE .Act comunitar colectiv sau individual al unuia din membri UE: Ste Guerin Automobile c. CE .UE nu e parte CEDO: CFDT c.Plângeri îndreptate contra CE sau statelor membre UE • Inadmisibile ( competenţă ratione materiae.

• CEDO recunoaşte transferul de competenţe de la organizaţii internaţionale • Excepţii: – Actes naţionale de executare a dreptului comunitar derivat: E. Cantoni c. Tete c. Franţa. Franţa – Măsurii naţionale de aplicare a dreptului comunitar originar: Matthews c. MB .

MB.Măsuri provizorii • Intervenţia Curţii pe lângă guverne. sentinţa cu moartea) • Nu au avut iniţial forţă constrângătoare asupra statelor • Soering c. anterioară deciziei asupra admisibilităţii. efectele acesteia putând fi ireversibile ( extrădarea. Mamatkulov. Suedia. MB. Turcia. pentru a suspenda executarea unei decizii judecătoreşti prin care s-ar aduce atingere unor drepturi. Chamaiev c. Chahal c. Cruz Varas c. Georgia . Rusia. Askarov c. expulzarea.

decizia asupra fondului • Violarea art.• Nerespectarea acestora – limitarea exercitării eficace a dreptului la un recurs individuaal si o violare a art. Mostafa si alţii c. 34 poate fi constatată chiar dacă riscul unei încălcări a exerciţiului efectiv al dreptului la recurs nu este realizat (Olaechea Cahuas c. 34 CEDO • Nu pot fi disociate de procedura în cadrul căreia sunt stabilite. Turcia) . Spania.

Py c. Franţa) – extra-teritorială • Acte luate intern cu efect extern: Soering c. Italia. Cipru c. Turcia. Gillow c. aeronavelor: Xhavara şi alţii c. MB • Acte externe cu efect extern: Bancovic c. Ilaşcu • Acte faţă de state nemembre CEDO – Actele agenţilor diplomatici: X c. Albania . 17state NATO • Acte faţă de alt stat membru CEDO – control efectiv: Bancovic. Moldova. Turcia. MB.RFG – Actele de la bordul navelor.Loizidou c.Competenţa ratione loci • Jurisdicţia statului este – Teritorială (Ilascu şi alţii c. Rusia.

Competenţa ratione loci • Bancovic: limitarea extra-teritorialităţii: doar spaţiul juridic al statelor contractante • Ocalan c. Turcia: extrateritorialitate – art. 1 CEDO . Turcia. Issa c.

Competenţă ratione materiae • Drepturi directe – CEDO. obţinerea permisului auto . extrădarea (Soering c. Protocoale • Drepturi indirecte – “protecţia prin ricoşeu”: dreptul la un mediu sănătos (Guerra c. Italia). MB) • Inadmisibile: dreptul la autodeterminare.

Irlanda – Competenţa Curţii faţă de acte naţionale luate pentru aplicarea dreptului comunitar – Prezumţia de compatibilitate cu CEDO a măsurilor naţionale de aplicare a dreptului comunitar – Protecţia echivalentă a drepturilor fundamentale .Competenţă ratione materiae • Acte naţionale de aplicare a dreptului comunitar: Bosphorus Airways c.

excepţie: faptele . 1) – faptele constitutive ale ingerinţei. 2.Competenta ratione temporis • Fapte posterioare intrării în vigoare a CEDO faţă de statul în cauză + 3 septembrie 1953 • CEDO nu se aplică retroactiv (Prinţul Hans Adam II de Liechtenstein c. Germania). nu decizia de consfinţire a ingerinţei . Cipru. 1 Prot. Smoleanu c.violare continuă (Papamichalopoulos c. 3. Varnava c. Turcia – art. România – art.

Austria) – Situaţie fără posibilitate de recurs( Varnava c. decizia – ingerinţă efectivă (Worm c. Franţa) – Actul. Franţa) • accepţiune europeană: – cunoaşterea efectivă şi suficientă a deciziei (Baghli c.Termenul de 6 luni • În corelare cu epuizrea căilor interne de atac decizia internă definitivă (A. MB) . c. Burden c. Turcia) – Victime potenţiale (Burden.

Italia) • Subsidiaritatea mecanismului european ( Handyside c. MB) • Flexibilitatea obligaţiei de epuizare a căilor de recurs ( Guzzardi c. Belgia. Belgia) . Italia) • Excepţii ale regulii (Riad şi Idiab c.Epuizarea prealabilă a căilor de recurs interne • Condiţie valabilă pentru plângerile individuale şi etatice ( Austria c. Artico c. Italia) • Cutumă internaţională ( De Wilde şi alţii c.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful